Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Praktijkmanagement De tandartspraktijk wordt steeds groter. Meerdere stoelen en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit. Het hart van de tandarts ligt meestal niet op zaken als het managen van personeel, omgaan met ziekteverzuim, het maken van financiële overzichten en klachtenafhandeling. Niet zo vreemd dat er steeds vaker wordt gekozen om een praktijkmanager in dienst te nemen. Of nu de praktijkmanager of de tandartsondernemer de praktijk draaiende houdt: het is niet eenvoudig om de praktijkorganisatie te optimaliseren. Van welke wet- en regelgeving hangt dit af? Welke marktpositie heeft uw organisatie? Hoe kunt u deze versterken of behouden? Hoe gaat u om met langdurig ziekteverzuim en wat als er ineens drie assistenten tegelijk met zwangerschapsverlof gaan? Op deze en nog veel meer vragen geeft opleiding Praktijkmanagement van Edin antwoord. Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Edin Dental Academy Medisch Ondernemen / PraktijkManagers Netwerk Deze brochure bestaat uit de volgende informatie: Introductie Opleidingsvisie Opleiding Assistent met managementtaken Opleiding Praktijkmanager Opleiding Hoger Praktijkmanagement Intake Kick-off Certificaat Voorwaarden i.v.m. afwezigheid Opleidingskosten Aanmeldingsprocedure Cursuslocatie pagina 1 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

2 Introductie Edin kent 3 opleidingen Praktijkmanagement met aansluitend een aantal toptrainingen. Het is als volgt ingericht: Hieronder wordt per opleiding meer informatie gegeven. pagina 2 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

3 Opleidingsvisie De opleidingsvisie van de opleiding uit de School voor Praktijkmanagement is gebaseerd op vijf centrale thema s waar praktijkmanagers in hun praktijk veelvuldig mee van doen hebben. Deze centrale thema s worden in alle opleidingen uitgebreid behandeld. Het niveau waarop deze thema s worden behandeld is opleidingsafhankelijk. De beheersingsniveau s zijn passend bij het opleidingsniveau en vermogen van de betreffende cursist. In de onderstaande afbeelding wordt weergegeven hoe deze opleidingsvisie is vertaald naar de verschillende opleidingen. U ziet in de drie cirkels steeds een aantal thema s voorbij komen. Deze thema s zijn voor ieder niveau gelijk (namelijk: personeel, financieel, organisatie, onderhoud en communicatie). De omgeving die in de opleiding bekeken wordt, kunt u indelen in micro-, meso- en macro-niveau, waardoor ieder thema steeds op een hoger plan wordt getild: Hoger praktijkmanagement: macro-niveau Praktijkmanagement: meso-niveau Assistent met management-taken: micro-niveau pagina 3 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

4 Opleiding Assistent met managementtaken In veel praktijken worden meer en meer taken gedelegeerd aan de assistente. Sommige tandheelkundige handelingen worden de een assistente uitgevoerd. Maar ook bepaalde organisatietaken komen steeds vaker bij de assistente te liggen. Dit varieert van medewerkersbeleid (werkoverleg, verzuimpreventie, verlof, etc), klachtafhandeling tot dagplanning en andere operationele zaken. De assistent met management-taken neemt in de praktijk een bijzondere rol in: zij fungeert als rechterhand van de praktijkhouder en staat tevens naast haar collega's. Deze cursus richt zowel op de (technische) uitvoering van deze coördinerende taken, als de communicatieve vaardigheden die hierbij noodzakelijk zijn. Cursusinhoud Na afloop van deze cursus heeft u alle vaardigheden ontwikkeld om de coördinerende taken in de praktijk op een professionele wijze uit te voeren. De inhoud van de cursus wordt steeds afgestemd op de leerdoelen van de individuele cursisten. Tijdens de drie klassikale cursusdagen komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod: Werkbespreking Gesprekstechnieken Effectief problemen oplossen Samenwerken en verschillende rollen in de praktijk Voorwaarden van een optimale praktijkorganisatie Medewerkersbeleid in de tandartspraktijk Effectieve dagplanning met bijbehorende omzet Inzicht in (on)mogelijkheden van de planning Verhoging van het rendement pagina 4 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

5 Voorbereiding en studiemateriaal: Tijdens deze cursus wordt een Edin syllabus gebruikt. Dit studiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding uitgereikt. Voor iedere cursusdag moet de cursist zich voorbereiden. De studiebelasting hierbij kan variëren van 2 tot 4 uur per lesdag. Het vervolg Na afloop van deze opleiding kunnen de cursisten doorstromen naar de opleiding Praktijkmanager. Opleiding Praktijkmanager Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor praktijkmanagers die praktische kennis, inzicht en vaardigheden willen opdoen als de spil van de praktijk. Deze opleiding is een goede keuze voor praktijkmanagers die een opleiding op MBO-niveau hebben afgerond en minimaal één jaar werkzaam zijn in de praktijk. Cursisten die de opleiding Assistent met managementtaken hebben afgerond, zijn direct toelaatbaar voor deze opleiding. Deze opleiding sluit naadloos aan bij het functieprofiel Praktijkmanager niveau 2 (ontwikkeld door het Praktijkmanagers Netwerk van Medisch Ondernemen). De praktijk van de student staat centraal in deze opleiding. Hoe kunt u ervoor zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk soepel verlopen? De opleiding is gericht op het operationele niveau. Daarbij wordt zijdelings gekeken naar hoe de strategie in de organisatie wordt bepaald. Cursusinhoud Tijdens de opleiding worden vijf centrale thema s behandeld. Binnen deze thema s komen verscheidene onderwerpen aan bod. pagina 5 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

6 Personeel Financieel Organisatie Onderhoud/Operationeel Communicatie Naast de 10 plenaire cursusdagen wordt ook de praktijk van de cursist geactiveerd als belangrijke leeromgeving. Dit wordt gedaan met behulp van intervisie-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten nemen de cursisten een kijkje bij elkaar in de keuken. Voorbereiding en studiemateriaal: Tijdens deze cursus worden diverse studieboeken en studiemappen gebruikt. Dit studiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding uitgereikt. Voor iedere cursusdag moet de cursist zich voorbereiden. De studiebelasting hierbij kan variëren van 4 tot 8 uur per lesdag. Examinering De opleiding wordt afgesloten met een eindopdracht. Voor deze opdracht maken de studenten een verbeterplan over één van de thema s uit de opleiding. Het verbeterplan is gericht op een actueel probleem/onderwerp in hun eigen praktijk. Met deze opdracht moeten ze bewijzen managementinformatie en kengetallen te kunnen lezen, begrijpen en vertalen naar een gedegen verbetervoorstel. Bij het maken van deze eindopdracht worden de cursisten begeleid door één van de docenten. Aan het einde van de opleiding presenteren de cursisten hun eindresultaat. We sluiten de opleiding gezellig af met een diner. Het vervolg Na afloop van deze opleiding kunnen de cursisten doorstromen naar de opleiding Hoger Praktijkmanagement en aansluitend diverse Toptrainingen doen. pagina 6 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

7 Opleiding Hoger Praktijkmanagement Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze praktijkmanagers en/of tandartsondernemers, praktijkhouders en praktijkeigenaren die zich bedrijfskundig breed willen ontwikkelen als inspirerende manager in de praktijk. Deze opleiding is een goede keuze voor praktijkmanagers die minimaal een HBO bachelor opleiding hebben afgerond of de opleiding Praktijkmanager bij Edin. De praktijkmanagers die deelnemen aan deze cursus hebben minimaal twee jaar werkervaring in de praktijk. Deze opleiding sluit naadloos aan bij het functieprofiel Praktijkmanager niveau 3 (ontwikkeld door het Praktijkmanagers Netwerk van Medisch Ondernemen). Deze cursus kent een zware theoretische basis. Dit vraagt om een actieve houding en gedrag van de cursist. De cursist moet in staat zijn deze theoretische basis te vertalen naar de eigen praktijk. Deze opleiding wordt in een gespecialiseerde variant aangeboden voor de tandartsondernemer: Opleiding Hoger Praktijkmanagement voor de tandartsondernemer. Cursusinhoud Tijdens de opleiding worden vijf centrale thema s behandeld. Binnen deze thema s komen verscheidene onderwerpen aan bod. Personeel Financieel Organisatie Onderhoud/Operationeel Communicatie Naast de 6 plenaire cursusdagen wordt ook de praktijk van de cursist geactiveerd als belangrijke leeromgeving. Dit wordt gedaan met behulp van intervisie-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten nemen de cursisten een kijkje bij elkaar in de keuken. pagina 7 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

8 Voorbereiding en studiemateriaal: Tijdens deze cursus worden diverse studieboeken en studiemappen gebruikt. Dit studiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding uitgereikt. Voor iedere cursusdag moet de cursist zich voorbereiden. De studiebelasting hierbij kan variëren van 4 tot 8 uur per lesdag. Examinering De opleiding wordt afgesloten met een integrale eindopdracht. Voor deze opdracht maken de cursisten een vestigingsplan. In het vestigingsplan komen alle thema s van de opleiding terug. Met dit plan bewijzen de cursisten informatie op tactisch niveau te kunnen begrijpen en toepassen. Bij het maken van deze eindopdracht worden de cursisten begeleid door één van de docenten. Aan het einde van de opleiding presenteren de cursisten hun eindresultaat. We sluiten de opleiding gezellig af met een diner. Het vervolg Na afloop van deze opleiding kunnen de cursisten diverse Toptrainingen doen. Intake Voorafgaand aan alle opleidingen van de School voor Praktijkmanagement vult de deelnemer een intake-formulier in. Dit intakeformulier wordt zorgvuldig beoordeeld. Naar aanleiding van dit ingevulde intakeformulier wordt een belafspraak gemaakt met u. In het telefonische intakegesprek proberen we een beter beeld te krijgen van uw leerdoelen om deze later beter te kunnen bedienen. Kick-off De opleidingen Praktijkmanager en Hoger Praktijkmanagement gaan van start met een kick off bijeenkomst. In een informele setting maakt u kennis met een docent en betrokkenen bij de School voor Praktijkmanagement. Ook leert u de andere cursisten kennen en krijgt u zicht op het programma, het studiemateriaal en de exameninformatie. De praktijkhouders worden eveneens voor deze bijeenkomst uitgenodigd. pagina 8 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

9 Certificaat De cursist ontvangt het certificaat Praktijkmanager of Hoger Praktijkmanagement indien hij of zij: 1. Present was bij alle cursusdagen; 2. Alle praktijkopdrachten en theorieopdrachten met succes hebben afgerond; 3. De eindopdracht met een voldoende is beoordeeld. Voor het certificaat Assistent met managementtaken is er alleen een aanwezigheidsplicht. Voorwaarden i.v.m. afwezigheid: 1. In het geval dat de cursist wegens ziekte (of andere reden) een cursusdag heeft gemist dan kan deze dag (na overleg met het cursusbureau) ingehaald worden in de volgende serie. 2. In het geval van langdurig uitval wegens ziekte en/of andere zwaarwegende redenen dan kan de gehele serie (alleen na overleg met het cursusbureau) overgedaan worden als er kort voor het begin van de nieuwe serie plek over is en na betaling van extra kosten i.v.m. de al gemaakte onkosten. Opleidingskosten Bij de prijs zijn inbegrepen: Studiematerialen Begeleiding door een docent bij de eindopdracht Koffie, thee, lunch tijdens de cursusdagen De benodigde investering per cursist bedraagt: Opleiding Assistent met managementtaken 1.795,- Opleiding Praktijkmanager 4.750,- Opleiding Hoger Praktijkmanagement 4.950,- pagina 9 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

10 Aanmeldingsprocedure Wilt u zich inschrijven voor deze opleiding, dan volgt u de volgende procedure: 1. Vraag het intakeformulier aan bij Edin door u aan te melden via of telefonisch via het cursusbureau op telefoonnummer (0343) Na inzending van het intakeformulier aan Edin wordt de aanmelding beoordeeld, waarna u de bevestiging van inschrijving ontvangt. Wanneer het nodig is, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek. 3. Indien het intakeformulier of -gesprek aanleiding geeft tot twijfel over de voorwaarden waaraan de kandidaat dient te voldoen, dan wordt telefonisch contact met u opgenomen. pagina 10 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

11 Cursuslocatie De opleidingen Assistent met managementtaken en Praktijkmanager wordt georganiseerd op de hoofdlocatie van Edin: Edin Dental Education Center Sportlaan CG Maarn Utrechtse Heuvelrug De opleiding Hoger Praktijkmanagement vindt plaats in een externe locatie, meestal in het midden van Nederland. DATA Actuele informatie over de data van deze opleiding kunt u vinden in ons periodieke magazine Edin Info en op onze website pagina 11 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

12 Missie Edin wil mensen helpen bij het ontwikkelen van hun competenties. Dit te realiseren door middel van het beschikbaar maken van (internationaal) postacademisch en post-hbo onderwijs voor tandheelkundige professionals en bij- en nascholing van hun assisterenden. Het betreft zowel vakmatige als niet-vakmatige competenties. Kwaliteitsgarantie Edin staat voor kwaliteit. Mochten wij uw verwachtingen onverhoopt niet geheel kunnen waarmaken, dan zullen wij u zonder extra kosten een gelijkwaardig alternatief aanbieden. 1. Sinds 1997 ervaring in het organiseren en ontwikkelen van cursussen en opleidingen voor tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten. 2. Het Edin certificaat wordt in tandheelkundig Nederland gezien als een gevestigd, kwalitatief en professioneel certificaat. 3. Edin traint haar (semi-) professionele docenten met regelmaat. 4. Bij eventuele uitval van een docent staat Edin garant voor gelijkwaardige vervanging. 5. De cursussen van Edin worden continue up-to-date gehouden. 6. Edin staat als instelling ingeschreven in het Centraal Register Kortlopend Beroepsonderwijs. 7. Edin is lid van brancheorganisatie voor particuliere onderwijsinstellingen: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Algemene voorwaarden van Edin B.V. kunt u downloaden op Edin B.V. is vrijgesteld voor onderwijsactiviteiten vrijgesteld van B.T.W. pagina 12 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

13 Edin Dental Academy is marktleider opleidingen, bij- en nascholing van tandartsassistenten OPLEIDINGEN Tandartsassistent MBO-4 Praktijkopleiding startend Preventie assistent Paro-nazorg assistent Paro-preventie assistent Lokale verdoving* 1-vlaksrestauraties* 2-vlaksrestauraties* Behandeling van kinderen* * ook voor mondhygiënisten Praktijkmanager op HBO-niveau E-LEARNING Endo Halfjaarlijkse controle Infectiepreventie WIP Profylaxe Röntgen Vullingen Wet Big CURSUSSEN / WORKSHOPS Agendaplanning Assistent praktijkorganisatie Balie assistent Essenties praktijkhygiëne Implantologie nazorg Infectiepreventie WIP Inspelen op gedrag / hospitality Mondgezondheid; instructie Motiveren van patiënten Noodkronen en afdrukken Omgaan met agressie Orthodontie assistent Pijnklachten Röntgenologie Sealen Slijpen van instrumenten Sterilisatie assistent Tandsteenverwijderen supragingivaal Telefonisch communiceren CONGRESSEN Nationaal Symposium assisterenden Landelijke Standbydag Buitenlandcursus Edin samenwerkingspartners op het gebied van strategie, onderwijsontwikkeling en marketing pagina 13 Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vermelde informatie kan onderwerp zijn van wijzigingen.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

CARRIÈRE MAKEN IN DE SUPERMARKT. Opleidingen voor elke functie bij Deen Supermarkten DEEN INFO

CARRIÈRE MAKEN IN DE SUPERMARKT. Opleidingen voor elke functie bij Deen Supermarkten DEEN INFO CARRIÈRE MAKEN IN DE SUPERMARKT Opleidingen voor elke functie bij Deen Supermarkten DEEN INFO Supermarktmedewerkers zijn het visitekaartje van de winkel. Alleen met een goed op elkaar ingespeeld team wint

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie