Over dit rapport. Hoe dit jaarverslag lezen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Over dit rapport. Hoe dit jaarverslag lezen?"

Transcriptie

1 1 Over dit rapport De Elia groep, die bestaat uit Elia in België en 50Hertz in het noorden en oosten van Duitsland, wil een drijvende kracht zijn in de Europese elektriciteitssector. De medewerkers van de Elia groep zien in België en in Duitsland dag en nacht toe op de kwaliteit en de continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading van de burgers en de industrie. De meesten onder ons vinden dat vanzelfsprekend, maar het is een heuse non-stop operatie, gezien de complexiteit van het geïnterconnecteerd elektriciteitssysteem dat 550 miljoen verbruikers in Europa van stroom voorziet. De opdracht van de Groep vertaalt zich in uiteenlopende doelstellingen: permanent waken over het evenwicht tussen de geproduceerde en de verbruikte energie, bijdragen aan de bevoorradingszekerheid, de netinfrastructuur tijdig aanpassen om de ontwikkeling van een duurzaam en milieuvriendelijk energiesysteem te vergemakkelijken en dit in overeenstemming met de economische behoeften en met een kwaliteitsvolle dienstverlening tegen de beste kostprijs. In een omgeving die voortdurend en snel evolueert vervult de Elia groep een belangrijke rol: het beheren van het hoogspanningsnet op Europese schaal en de uitbouw van een uitwisselingsplatform voor een vlottere en efficiënter werkende markt. De Elia groep wil bij het ontwikkelen van zijn activiteiten actief rekening houden met de mening van de klanten, de regulatoren, de openbare overheden en zijn collega-netbeheerders. Het doel is een correct evenwicht te vinden tussen een gerechtvaardigde winstmarge voor de aandeelhouders, het welzijn van de medewerkers, de tevredenheid van de stakeholders en het respect voor het milieu. Hoe dit jaarverslag lezen? Dit jaarverslag 2013 geeft een beeld van de activiteiten van de medewerkers van de Groep in België en Duitsland. Zij zetten zich voortdurend in om aan de behoeften van de klanten te voldoen, de competenties binnen de onderneming te ontwikkelen en het initiatief te nemen. Dit jaar heeft de Groep een diagnoseproces opgestart om op basis van de richtlijnen van ISO na te gaan in welke mate de Groep in staat is om zijn verantwoordelijkheden tegenover de samenleving na te komen en aan de verwachtingen van de stakeholders te beantwoorden. De inhoud van dit jaarverslag werd samengesteld op basis van de eerste resultaten hiervan. Voor dit jaarverslag hebben wij een multidisciplinaire benadering gehanteerd. Deze legt een verband tussen de vakgebieden van de Groep (Deel I p.14) en de belangrijkste uitdagingen die de Groep dient aan te gaan (Deel II p.58). Belangrijke projecten, gebeurtenissen en initiatieven van 2013 illustreren wat er in dit jaarverslag wordt uiteengezet en geven de lezer een beter begrip van de doelstellingen van de Groep en de middelen die ingezet worden om deel te nemen aan de energietransitie. De grafieken, afbeeldingen en verwijzingen in dit jaarverslag geven de lezer een dieper inzicht in de activiteiten van Elia en tonen hoe de Groep zich voor een kwaliteitsvolle energietoekomst voor de komende generaties inzet.

2 2 ELIA GROUP 2013 Woord vooraf door de voorzitter van de Raad van Bestuur Met zijn engagement in belangrijke netontwikkelingsprojecten, zowel onshore als offshore, wil de Elia groep tegemoet komen aan de noden van zijn respectieve klanten, de verwachtingen van de burgers en het engagement van de Europese Unie en de lidstaten om de milieudoelstellingen van 2020 te bereiken werd afgesloten met een positieve activiteitenbalans en uitstekende financiële resultaten. Dat zijn de vruchten van de inspanningen van de medewerkers van de Elia groep die dag en nacht, s zomers en s winters, waken over de kwaliteit van de elektriciteitsbevoorrading van meer dan 30 miljoen verbruikers. Hoewel de zekerheid van de elektriciteitsbevoorrading een belangrijke factor is in ons dagelijkse leven, zijn vandaag maar weinig mensen zich bewust van de complexiteit van het elektriciteitsnet. De uitdagingen waarvoor de energiesector geplaatst wordt, zijn stof voor heel wat debatten: de geplande kernuitstap, de sluitingen van gascentrales, de stijgende vraag naar elektriciteit, de uitbouw van de geïntegreerde markt en ten slotte het toenemende aandeel van de hernieuwbare energiebronnen, die per definitie variabel en niet voorspelbaar zijn. Al deze uitdagingen samen vereisen een grotere flexibiliteit en brengen een diepgaande verandering teweeg in het beheer van het elektriciteitsnet. De grootste prioriteit blijft echter de ontwikkeling van het net om het permanente evenwicht te kunnen waarborgen tussen de geproduceerde en geconsumeerde elektriciteit. De netinfrastructuur moet tijdig gemoderniseerd worden om bij te dragen aan een grotere bevoorradingszekerheid, de overgang naar een duurzaam en milieuvriendelijk elektriciteitsnet te vergemakkelijken en een goede service te bieden aan de beste kostprijs. Het is daarbij essentieel om de behoeften van de samenleving en die van het individu met elkaar te verzoenen. Dat houdt noodzakelijk in dat er in een geest van samenwerking rekening gehouden wordt met alle betrokken stakeholders. Dit streven naar een consensus heeft meer dan ooit behoefte aan een stabiel en positief kader op financieel, regelgevend, wetgevend én maatschappelijk gebied. Bijna aan het einde van mijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur gekomen, ben ik evenzeer verheugd om vast te stellen dat de samenwerking en de professionele uitwisselingen tussen Elia en 50Hertz sterker en intensiever worden en dat het voor een meer performante en efficiëntere onderneming zorgt die ten dienste van haar klanten staat en verder wil groeien. Het engagement van de Elia groep om zichzelf elke dag weer te overtreffen, behoeft geen bewijs meer en is een bron van trots. Luc Van Nevel, Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 3 Woord vooraf van de voorzitter van het Directiecomité Om verder te blijven zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsbevoorrading tegen een correcte prijs zal de Elia groep alles in het werk blijven stellen om een leidersrol te spelen in de energietransitie. Onze positie als facilitator en initiatiefnemer heeft als doel de ontwikkeling mogelijk te maken van gediversifieerde, duurzame, competitieve en betrouwbare onshore en offshore energiesystemen. Ik ben bijzonder trots op de resultaten die de Elia groep, dankzij de inzet van al onze medewerkers, kan voorleggen op het gebied van de bevoorradingszekerheid, de veiligheid van onze werkplaatsen en de uitvoering van onze investeringsportefeuille. Wij moeten nochtans elke dag een dubbele uitdaging aangaan: een net beheren dat meer dan 100 jaar oud is en tegelijkertijd werken aan het net van morgen. De energietransitie is geen leeg modewoord maar een dagelijkse uitdaging die elke medewerker van Elia dwingt om zich aan te passen aan grote veranderingen in onze voornaamste vakgebieden, zodat we klaar staan om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die ons wachten. Daarvan kunnen we er drie aanduiden als cruciaal: de bevoorradingszekerheid garanderen, actief meewerken aan de uitbouw van de Europese geïntegreerde markt en nog een ander engagement op Europees vlak - de productie uit hernieuwbare energiebronnen integreren. De rol van de netbeheerder wordt geleidelijk aan belangrijker en vereist een nauwe samenwerking tussen de lidstaten, de regulatoren, de marktspelers, de energiebeurzen en alle netbeheerders. Voor dit doel werden nieuwe mechanismen en partnerschappen bedacht, ontwikkeld en opgezet, bijvoorbeeld om een dynamischer beheer van de vraag te bevorderen of om deel te nemen aan de uitbouw van de Europese markt. De Elia groep heeft meer dan ooit de intentie om zich verder te ontwikkelen en zijn centrale rol in de energiesector te bevestigen. In het kader van deze ambitie nemen wij deel aan projecten die vooruitlopen op de toekomst van onze vakgebieden en worden wij alsmaar meer internationaal actief. In 2014 zal een gezamenlijke entiteit van Elia en 50Hertz opgericht worden, zodat we de positie van de Groep op internationaal vlak nog kunnen versterken. Het doel van die nieuwe entiteit is de competenties die wij gedurende meerdere jaren opgebouwd hebben te valoriseren en verder te verrijken door deel te nemen aan innoverende projecten die de groei stimuleren - en zo de prestaties van onze onderneming op peil houden. Onze activiteiten in 2013 tonen aan dat de Elia groep actief deelneemt aan deze energietransitie. Ik ben ervan overtuigd dat in 2014 nieuwe initiatieven het daglicht zullen zien, waarbij we concrete manieren blijven aanreiken om onze opdracht ten dienste van de samenleving te vervullen. Jacques Vandermeiren, Voorzitter van het Directiecomité

4 4 ELIA GROUP Markante feiten voor 2013 De 12 markante feiten die we hieronder op de kalender weergeven, illustreren dat de Elia groep een centrale rol wil spelen in de energietransitie. Deze lijst is niet exhaustief: in dit jaarverslag komt geregeld een rubriek Markante feiten voor 2013 voor, waarin acties, projecten en initiatieven belicht worden die concreet hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de netten, de oprichting van een geïntegreerde markt en de toenemende integratie van hernieuwbare energie Januari 50HERTZ EN ENERGINET.DK, DE DEENSE TRANSMISSIE- NETBEHEERDER, WERKEN SAMEN AAN DE ONTWIKKE- LING VAN EEN OFFSHORE NET IN DE BALTISCHE ZEE De twee beheerders hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de Kriegers Flak Combined Grid Solution (CGS), een project dat de aansluiting van de Deense en Duitse offshore windmolenparken combineert met de aanleg van een nieuwe offshore interconnector die beide landen met elkaar verbindt. Deze beslissing betekent een belangrijke stap vooruit op het vlak van hernieuwbare energie, de internationale elektriciteitshandel en de bevoorradingszekerheid. Februari HET FLOW-BASED MARKTKOPPELINGSPROJECT BOEKT VOORUITGANG Een belangrijke stap werd gezet in het flow-based marktkoppelingsproject in de Centraal-West-Europese regio (CWE): gedurende het volledige jaar 2013 hebben de marktspelers de uitwisselingscapaciteiten en de prijzen, die verkregen worden op basis van een gedetailleerd flow-based mechanisme, kunnen vergelijken met deze verkregen op basis van het huidige ATC-mechanisme (Available Transmission Capacity). De publicatie van de capaciteiten en prijzen werd mogelijk dankzij de dagelijkse simulaties op het vlak van de CWE-regio die de verschillende controlecentra, Coreso en de energiebeurzen uitvoeren. Maart GESLAAGDE UITGIFTE VAN OBLIGATIES GOED VOOR EEN BEDRAG VAN 750 MIL- JOEN IN HET KADER VAN HET EMTN-PROGRAMMA VAN ELIA VAN 3 MILJARD Elia kondigde begin februari de lancering aan van een Euro Medium Term Note-programma (EMTN) voor een totaalbedrag van 3 miljard. Dit programma laat toe om op diverse tijdstippen effecten uit te geven in series of tranches uitgedrukt in euro. Op 26 maart was er een eerste succesvolle uitgifte ter waarde van 750 miljoen. Elia bevestigt hiermee haar financiële strategie m.b.t. het beheer van haar schulden via een mix van korte-, middellange- en langetermijnschulden. Deze uitgifte zal Elia ook in de mogelijkheid stellen om haar bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen en verder bij te dragen aan de openstelling van de Belgische en Europese markt en aan de integratie van energie uit hernieuwbare bronnen.

5 5 Het eerste gedeelte van de onderzeese kabel werd op het windmolenpark Baltic 1 aangesloten April HET EERSTE GEDEELTE VAN DE ONDERZEESE KABEL VOOR BALTIC 2 WERD GELEGD 50Hertz sloot het tweede offshore windmolenpark in de Baltische Zee, EnBW Baltic 2, aan met een maximale productie van 288 MW. Op 20 april 2013 werd het eerste gedeelte van de onderzeese kabel aangesloten op het windmolenpark Baltic 1. Via deze aansluiting die ook als tussenstation zal fungeren, zal de elektriciteit die Baltic 2 produceert naar het vasteland worden gebracht. In de maanden daarna moest in het totaal 60 kilometer onderzeese kabel worden gelegd. Een tweede onderzeese kabel wordt momenteel gelegd tussen het platform Baltic 1 en het aanlandingspunt in Markgrafenheide, nabij Rostock, waarna de kabel op het onderstation Bentwisch zal worden aangesloten in het kader van de aansluiting van Baltic 2. Mei START VAN DE PROCEDURE VOOR DE TOEKOMSTIGE BELGISCH-DUITSE INTERCONNECTIE Het aanvraagdossier voor de herziening van het ruimtelijk ordeningsplan werd ingediend bij de 14 gemeentes over wier grondgebied het tracé van de toekomstige rechtstreekse interconnectie tussen België en Duitsland zal lopen. Dit omvat twee aspecten: het inschrijven van een gebied voor openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen voor het conversiestation van wisselstroom naar gelijkstroom in Lixhe (Visé) enerzijds en een reserveringsgebied (een corridor) voor het leggen van de kabels anderzijds. Deze nieuwe interconnectie die centraal ligt in het Centraal-West-Europese elektriciteitsnet maakt deel uit van de ontwikkeling van het toekomstige Europese supernet (Overlay Grid) dat nodig is om de hernieuwbare energie te vervoeren tussen de almaar verder uit elkaar liggende productie- en verbruikscentra. Juni START VAN HET GROOTSE ENERGIETRANSITIEPROJECT ZUID-OOSTELIJKE 500 KV GELIJKSTROOMVERBINDING VAN LAUCHSTÄDT NAAR MEITINGEN 50Hertz en Amprion lanceerden het gezamenlijke project voor de constructie van één van de noordzuidhoogspanningslijnen met hoog debiet die Saksen-Anhalt verbinden met Beieren en gebruikmaakt van hoogspanningstechnologie op gelijkstroom (HS op gelijkstroom). De noodzaak van Korridor D (van Lauchstädt naar Meitingen), een nieuwe lijn tussen de regio Halle en het gebied rond Augsburg, die deel uitmaakt van het ontwikkelingsplan voor het Duitse net in 2012, werd bij wet vastgelegd door de goedkeuring van het Bundesbedarfplan (federaal plan met investeringsnoden). 50Hertz zal de goedkeuringsprocedure in Saksen-Anhalt, Saksen en Thüringen voor haar rekening nemen, terwijl Amprion hetzelfde doet in Beieren en mogelijk ook in Baden-Württemberg.

6 6 ELIA GROUP 2013 De jaarlijkse conferentie over de veiligheid van het elektrisch systeem: een niet te missen afspraak in Berlijn. Jacques Vandermeiren heeft experten samengebracht om te debatteren over De grote transformatie Juli ELIA STELT EEN VERSLAG OP OVER HET EVENWICHTSBEHOUD Overeenkomstig artikel 8, 1, 15 van de elektriciteitswet heeft Elia een verslag opgesteld dat de verschillende procedures vermeldt en de noodzakelijke werkingsregels bepaalt voor het evenwichtsbeheer in de regelzone van Elia. Het doel van dit plan is een visie te ontwikkelen over de manier waarop het evenwicht beheerd wordt in de regelzone. De conclusie van het plan suggereert een aantal ontwikkelingen die om strategische redenen overwogen kunnen worden. Elia heeft de marktspelers gevraagd om hun opmerkingen over het rapport vóór 30 augustus te bezorgen. Deze opmerkingen werden openbaar gemaakt in het eindverslag dat aan de staatssecretaris voor energie, aan de CREG en aan de FEBEG werd bezorgd. Augustus CONFERENTIE OVER VEILIGHEID: UITBATING VAN HET NET IN HET NIEUWE ENERGIETIJDPERK 50Hertz hield in Hamburg haar jaarlijkse conferentie over de veiligheid van het elektriciteitsnet. De laatste jaren is deze conferentie het belangrijkste evenement in Duitsland geworden op het vlak van de integratie van hernieuwbare energieproductie in het net en de veiligheid van het elektriciteitssysteem. Alle stakeholders waren er om te debatteren over de toestand op nationaal en Europees vlak na de diepgaande veranderingen van de Energiewende, de Duitse energietransitie. Enkele van de thema s die aan bod kwamen: afschakelbare belastingen en de verbetering van de coördinatie en gegevensuitwisseling in real time tussen de distributienetbeheerders en de transmissienetbeheerders. September TIJDENS DRIE DEBATAVONDEN NODIGT JACQUES VANDERMEIREN EXPERTS UIT OM DE GROTE TRANSFORMATIE TE BESPREKEN Aan tafel zaten Europese vertegenwoordigers uit de energiesector, ngo s, vertegenwoordigers uit de politieke wereld, uit de bedrijfswereld, think tanks... Elke avond stond in het teken van een bepaald thema. Zo stonden respectievelijk Energie: evolutie of revolutie?, Smart power en Energie zonder grenzen op de agenda. Het laatste onderwerp zette aan tot een debat over de Duitse Energiewende. Duitsland is een hoofdrolspeler in de overgang naar een nieuw energietijdperk. Met deze debatten wil Elia zich verder positioneren als leider en een open dialoog met andere betrokkenen aangaan. Het verslag Beyond 2020, dat voorgesteld werd op de Stakeholders Day in november, geeft een overzicht van de debatten en pleit voor een energiepact op langere termijn.

7 Oktober November December DE EUROPESE COMMISSIE RONDT DE SAMENSTELLING AF VAN HAAR EERSTE LIJST MET ZO N 250 ENERGIE-INFRASTRUC- TUURPROJECTEN OF PROJECTS OF COMMON INTEREST (PCI) Hier krijgen vooral projecten rond plannings- en toelatingsprocedures, projecten die ijveren voor meer transparantie en betere juridische voorwaarden een kans. 5 projecten van 50Hertz werden in deze lijst opgenomen: Kriegers Flak Combined Grid Solution, de lijn Krajnik-Vierraden met de plaatsing van dwarsregeltransformatoren, de derde lijn tussen Polen en Duitsland, de zuid-westelijke verbinding (Thuringhian Bridge) en de gelijkstroomverbinding in het zuidoosten (Lauchstädt-Meitingen). Ook projecten van Elia werden geselecteerd: Alegro, NEMO, BOG en de interconnectie met Luxemburg. De Commissie heeft deze lijst met projecten voorgelegd aan het Parlement en de Europese Raad. Indien er binnen de 2 maanden na publicatie geen bezwaar ingediend wordt, zal de lijst definitief worden vastgelegd. DE GROEP WIL ZICH VER- DER ONTWIKKELEN EN ZIJN LEIDERSPOSITIE IN DE EU- ROPESE ELEKTRICITEITS- SECTOR CONSOLIDEREN Deze ambitie blijkt uit onze medewerking aan projecten die op de toekomst van ons vakgebied vooruitlopen, uit een toenemende internationalisering van onze activiteiten en een versterking van de nu al intense samenwerking tussen Elia en 50Hertz. Er wordt een groepsmanagement samengesteld en de 6 activiteiten op het niveau van de Elia groep worden duidelijk afgebakend. Deze evolutie zal begin 2014 worden aangevuld door een vlakkere organisatie die zal toelaten nog efficiënter te kunnen werken. MARKANTE FEITEN 2013 HET BEDRAG VAN DE IN 2013 GOEDGEKEURDE INVESTERINGEN IS ZOWEL OP HET NIVEAU VAN DE OFFSHORE ALS DE ONSHORE PROJECTEN HOOG Dat komt enerzijds door de noodzaak aan vervangingen in het Belgische net, die zich in de komende jaren nog zal doorzetten, en anderzijds door de grote infrastructuurprojecten in Duitsland voor de integratie van hernieuwbare productie die worden ondersteund door een gunstig regelgevingsmodel. Een rubriek Markante feiten 2013 loopt als een rode draad door het jaarverslag. Deze rubriek wordt aangegeven met bovenstaand pictogram en identificeert de acties, projecten en initiatieven die concreet hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de netten, de uitbouw van de geïntegreerde markt en de integratie van het toenemend aandeel hernieuwbare energiebronnen.

8 8 ELIA GROUP 2013 Het Elia-aandeel in 2013 De Europese beurzen kenden in 2013 opnieuw een topjaar. In België liet de Bel20-index een stijging optekenen van goed 18 %, terwijl de Bel Mid index een stijging kende van 10%. Het Elia-aandeel kende een relatief stabiel jaar en sloot 2013 met een klein verlies af. 56% Het aandeel van Duitsland in de IFRS-resultaten van de Groep Na een zwakkere eerste jaarhelft, waar het aandeel met goed 10% achteruitging, mede door de uitbetaling van het dividend begin juni, herstelde het aandeel grotendeels in de tweede helft van het jaar en dit dankzij de graduele opwaardering van de Duitse gereguleerde activiteiten na de publicatie van de halfjaarlijkse resultaten. Tijdens de eerste maanden van 2013 bleef het Elia-aandeel historisch hoog noteren. De bekendmaking van de resultaten en het bijhorende stabiele dividend ten bedrage van 1,47 luidde een neerwaartse beweging in, die verder versterkt werd door de uitbetaling van het dividend begin juni. Echter na de publicatie van de halfjaarlijkse resultaten kende het aandeel een belangrijk herstel, voornamelijk door de bevestiging van de goede resultaten van de gereguleerde activiteit in Duitsland. Een stijging van de IFRS-groepsresultaten van 50% ten opzichte van 2012, verhoogde het relatieve belang van de Duitse gereguleerde activiteit verder tot 56% ten opzichte van 45% in Dit is echter ook een gevolg van de evolutie in de vergoeding van de Belgische gereguleerde activiteit die op een historisch dieptepunt zit als gevolg van de aanhoudende lage tienjarige langetermijnrente. Het Elia-aandeel sloot het jaar 2013 af op 33,70, tegenover 34,20 eind 2012, hetzij een daling met 1,46%. Rekening houdend met het dividend van 1,54 is het aandeel op jaarbasis met 5,96% gedaald. De laagste koers van 2013 bedroeg 30,97 en dateert van 12 juli 2013, terwijl de hoogste koers van 34,89 op 30 januari werd genoteerd. De liquiditeit van het aandeel is overigens met 38,01% gestegen (van gemiddeld aandelen per dag in 2012 naar in 2013). Dit is voornamelijk het gevolg van de transactie die Belfius Insurance eind januari 2013 uitvoerde, waarbij het een belang van 5,41% in Elia verwierf.

9 9 EVOLUTIE VAN DE PRIJZEN EN VERHANDELD VOLUME IN 2013 Prijs Volume Prijs ( ) Volume ( 000) JAN FEB MAA APR MEI JUNI JUL AUG SEPT OKT NOV DEC 0 EVOLUTIE VAN HET ELIA-AANDEEL TEN OPZICHTE VAN DE BEL20-INDEX IN 2013 Elia BEL JAN FEB MAA APR MEI JUNI JUL AUG SEPT OKT NOV DEC EVOLUTIE VAN HET ELIA-AANDEEL TEN OPZICHTE VAN ZIJN EUROPESE COLLEGA S IN 2013 Elia Tema Red Electrica National Grid DJ Utility index JAN FEB MAA APR MEI JUNI JUL AUG SEPT OKT NOV DEC

10 10 ELIA GROUP 2013 Na verschillende jaren beter te hebben gepresteerd liggen de resultaten van de Elia-aandelenkoers dit jaar onder die van zijn beursgenoteerde collega s, de Britse netbeheerder National Grid (+ 11,18%), het Spaanse Red Electrica (+ 22,15%) en het Italiaanse Terna (+ 18,24%). De elektriciteitssector kende een stijging van 11,89%. Met uitstaande aandelen bedroeg de beurskapitalisatie eind december In 2013 werden op Euronext Brussel in totaal Elia-aandelen verhandeld, of 35,4% van de vrij verhandelbare aandelen. Hieronder vindt u een overzicht van de maandstatistieken over 2013 van het Elia-aandeel op Euronext Brussel. Maand Volume Slotkoers Koers Omloopsnelheid Beurskap. (dag. gemid.) Hoogste Laagste Freefloat (%) in m Januari ,40 34,89 32,9 7, ,82 Februari ,58 34,75 33,515 2, ,16 Maart ,40 33,94 32,91 3, ,98 April ,48 33,90 32,1 2, ,82 Mei ,00 33,79 31,7 2, ,18 Juni ,17 32,39 31,155 2, ,48 Juli ,76 32,14 30,965 1, ,65 Augustus ,59 32,26 31,55 2, ,35 September ,90 33,00 31,8 3, ,69 Oktober ,70 34,30 32,6 3, ,15 November ,14 34,16 32,66 1, ,23 December ,70 34,09 32,655 2, , ,70 34,89 30,965 35, ,15

11 11 Het Elia-aandeel is gecertificeerd door verscheidene instellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Elia-aandeel op de beurs Beurs Index Ticker Euronext Brussels BEL20 ELI ISIN BE Bloomberg code ELI BB Reuters code ELI BR Aanstelling van twee liquiditeitsverschaffers voor het Elia-aandeel Elia heeft eind 2009 met KBC Securities en Bank Degroof, beide officieel erkend door NYSE Euronext, een contract van marktanimator of liquidity provider afgesloten. Deze twee financiële instellingen zijn sinds 1 december 2009 voortdurend aanwezig in het orderboekje voor het Elia-aandeel, en treden op bij zowel verkoop als aankoop. Het Elia-aandeel en zijn codes AANDELENINDEX Op 31 december 2013 was het Elia-aandeel opgenomen in de BEL20-index. Het gewicht van Elia in deze index bedroeg op dat ogenblik 1.12%. Het aandeel bekleedde daarmee de 17 de plaats in deze index. Duurzame en maatschappelijk verantwoorde onderneming Elia werd beoordeeld door het extra-financiële agentschap Vigeo, dat elk bedrijf analyseert op basis van zes aspecten: relaties met klanten/leveranciers, mensenrechten, milieu, maatschappelijke betrokkenheid, corporate governance, human resources. Elia is ook gecertificeerd door ECPI, een ratingbedrijf gespecialiseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (ESG-onderzoek - Environmental, Social & Governance), en kreeg het label ECPI Ethical EMU Equity.

12 12 ELIA GROUP 2013 Structuur van het aandeelhouderschap Op 31 december 2013 was de aandeelhoudersstructuur van Elia System Operator NV als volgt samengesteld (zie bovenstaande tabel). STRUCTUUR VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP Aandelen % Aandelen % Stemrechten Publi -T ,21 45,21 Publipart ,52 2,52 Belfius Insurance ,41 5,41 Free float ,86 46,86 Totaal Transparantieregels en kennisgeving van participaties In overeenstemming met de Belgische transparantiewet dienen participaties van ten minste 5% (of een veelvoud van 5%) in het totale aandelenkapitaal zowel aan de FSMA als aan de betrokken onderneming zelf te worden gemeld. In 2013 werd de transparantieverklaring van Belfius Insurance aan Elia betekend. Hierin werd vermeld dat Belfius Insurance per 30 januari een belang van aandelen verworven had. Dividend De Raad van Bestuur van Elia heeft op 28 februari 2014 beslist om tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2014, in overeenstemming met het dividendbeleid en onder voorbehoud van de goedkeuring van de winsttoewijzing door de jaarlijkse algemene vergadering, een normaal dividend van 93,28 miljoen, of 1,54 per aandeel (bruto) voor te stellen. Dit komt overeen met een nettobedrag van 1,155 per aandeel. De aandelen aan toonder zullen worden uitbetaald in de kantoren van de volgende bankinstellingen: BNB Paribas Fortis, ING België, KBC en Belfius. Voor de aandelen op effectenrekeningen zullen de bank of de effectenagent automatisch overgaan tot de uitkering van de dividenden. Voor de aandelen op naam zal Elia het dividend rechtstreeks uitbetalen. Dividendbeleid Elia is statutair verplicht om minstens 85% van zijn Belgische statutaire winst uit te keren, na inhouding van 5% voor de wettelijke reserve. Dit komt overeen met een uitbetalingsratio van 53,1% van de gerapporteerde IFRS-winst.

13 13 Door de invoering van de meerjarentarieven moet een deel van de nettowinst, die voortkomt uit het doorrekenen van de meerwaarde van buitengebruikstellingen in de tarieven, verplicht in het eigen vermogen worden gereserveerd. Beleggers Voor alle vragen over Elia en zijn aandeel kunt u contact opnemen met: Elia Departement Investor Relations Keizerslaan Brussels België Tel. : Fax : Op de website van Elia, vindt u informatie over de Groep (persberichten, jaarverslagen, aandelenkoersen, kennisgevingen en dergelijke meer) in drie talen (Nederlands, Frans, Engels). Financiële kalender 28 februari 2014 Publicatie van de jaarresultaten 2013 begin april 2014 Jaarverslag 2013 is beschikbaar op de website 16 mei 2014 Tussentijdse informatie 1 ste kwartaal mei 2014 Algemene vergadering van aandeelhouders Begin juni 2014 Betaling dividend over augustus 2014 Publicatie halfjaarresultaten november 2014 Tussentijdse informatie 3 de kwartaal 2014

20 11 JaarliJks financieel verslag

20 11 JaarliJks financieel verslag 2011 Jaarlijks financieel verslag Gereglementeerde informatie 2 april 2012 83ste boekjaar Verslagen aan de gewone algemene vergadering van 8 mei 2012 Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys De maatschappelijke

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Het Proximus-aandeel

Het Proximus-aandeel Beurs Ticker ISIN-code Bloomberg-code Nasdaq-code Reuters-code Eerste markt van Euronext Brussels PROX BE0003810273 PROX BB PROX-BT PROX BR Sinds maart 2004 zijn de aandelen van Proximus genoteerd op Euronext

Nadere informatie

Twee netbeheerders Eén groep

Twee netbeheerders Eén groep Twee netbeheerders Eén groep 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken

Nadere informatie

Resultaten 2013 & Vooruitzichten VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014

Resultaten 2013 & Vooruitzichten VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014 Resultaten 2013 & Vooruitzichten 2014 VFB Happening Antwerpen, 26 april 2014 Beknopte voorstelling Elia Markante feiten op operationeel vlak 2013 Financiële resultaten 2013 Vooruitzichten 2014 2 / 23 Elia

Nadere informatie

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

Het aandeel Telenet. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 6 Het aandeel Telenet 82 ± 83 P 6 het aandeel telenet ID van het aandeel Telenet Markt Ticker ISIN code Bloomberg code Thomson code Euronext Brussel TNET BE0003826436 TNET BB TNET-BT Investor Relations

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM Gids van de aandeelhouder Aandelen Fluxys Belgium De maatschappelijke aandelen van Fluxys Belgium noteren op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext

Nadere informatie

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres 2 Hoogspanningsnet in de Noordzee : een toekomstvisie Om de Belgische en Europese

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro

KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2015/2016 af met een negatief resultaat van 21,0 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2015/2016 een verlies van 21,0 miljoen euro, hetzij 0,27 euro

Nadere informatie

Consultatie volumebepaling strategische reserve

Consultatie volumebepaling strategische reserve Consultatie volumebepaling strategische reserve Samenvatting Een consultatie aangaande de volumebepaling in het kader van de strategische reserve is georganiseerd. Dit document omvat feedback van Elia

Nadere informatie

Vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op Vastned Retail Belgium NV: update

Vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op Vastned Retail Belgium NV: update Vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op Vastned Retail Belgium NV: update Amsterdam, Nederland en Antwerpen, België 26 april 2018 Prospectus en memorie van antwoord goedgekeurd door de FSMA op 24 april

Nadere informatie

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014

TenneT als netontwikkelaar op zee. NWEA Winddag, 13 juni 2014 TenneT als netontwikkelaar op zee NWEA Winddag, TenneT als netontwikkelaar op zee 1. Introductie TenneT als netontwikkelaar 2. Integrale aanpak en netoptimalisatie nodig voor behalen duurzaamheidsdoelstellingen

Nadere informatie

Elia Facts & Figures 2008

Elia Facts & Figures 2008 Elia Facts & Figures 2008 N Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) 2008 2007 2006 2005 2004 Bedrijfsopbrengsten 757,3 731,7 711,5 714,2 704,5 EBITDA (1)

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING

TUSSENTIJDSE VERKLARING Keizerslaan 20 Tel.: +32 (0)2 546 70 11 Boulevard de l'empereur, 20 Fax: +32 (0)2 546 70 10 B-1000 Brussels GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 7 mei 2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING Elia publiceert tussentijdse

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mobistar focust op transparantie voor zijn klant

JAARVERSLAG Mobistar focust op transparantie voor zijn klant JAARVERSLAG 2012 Mobistar focust op transparantie voor zijn klant Jaarresultaten 2012 Informatie voor de aandeelhouders van Mobistar Aandeelhoudersstructuur Situatie op 31-12-2012 ASB 52,9 % Free float

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015

VRIJE VERTALING UIT HET FRANS. 16 december 2015 16 december 2015 Openbare gemeenschappelijke raadpleging van 16 december 2015 over de evolutie van de toewijzing van intraday capaciteiten op de elektrische koppelverbinding tussen Frankrijk en België

Nadere informatie

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans

Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014. Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Conferentie van Gouverneurs Bespreking van elektriciteitschaarste 3/9/2014 Frank Vandenberghe Tomas Gunst Christian Kerremans Overzicht 1.De rol van de Transmissienetbeheerder 2.Afschakelplan 2 1. De rol

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1282

EINDBESLISSING (B) CDC-1282 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Persbericht. Prijs voor Beste Financiële Communicatie oktober 2016

Persbericht. Prijs voor Beste Financiële Communicatie oktober 2016 Persbericht Prijs voor Beste Financiële Communicatie 2016 11 oktober 2016 De Belgische Vereniging van Financiële Analisten BVFA deelt voor de 56ste keer Prijzen uit aan beursgenoteerde Belgische bedrijven

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 133,7 miljoen euro KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2014/2015 een winst van 133,7 miljoen euro, hetzij 1,71 euro per aandeel, tegenover een winst

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs

Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs Aantal verhandelde groenestroomcertificaten en gemiddelde prijs 1. Inleiding Dit document bevat gegevens betreffende de verhandelde groenestroomcertificaten van 1/2006 tot. 2. Tabellen en grafiek Tabel

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De publicatie van gegevens over de interconnecties: informatie ten dienste van de markt Als facilitator van de Belgische energiemarkt publiceert Elia op zijn website

Nadere informatie

Elia Facts & Figures 2009

Elia Facts & Figures 2009 Elia Facts & Figures 2009 N Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) 2009 2008 2007 2006 2005 Bedrijfsopbrengsten 771,3 757,3 731,7 711,5 714,2 EBITDA (1)

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013 53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013 Persbericht 24 oktober 2013 In 2013 deelt de Belgische Vereniging van Financiële Analisten voor de 53ste keer de Prijs voor Beste Financiële Informatie

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET

RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET RICHTLIJNEN BIJ HET OPSTELLEN VAN HET RAPPORTERINGMODEL EX POST VOOR DE BEHEERDER VAN HET ELEKTRICITEITSTRANSMISSIENET 1. Het rapporteringmodel heeft als doel om via een standaardformaat zoveel als mogelijk

Nadere informatie

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012

ADVIES VAN DE COMMISSIE. van 8.10.2012 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.10.2012 C(2012) 7142 final ADVIES VAN DE COMMISSIE van 8.10.2012 overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 714/2009 en artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2009/72/EG

Nadere informatie

Geadresseerd reclamedrukwerk in België

Geadresseerd reclamedrukwerk in België Met een bruto-investering van 351 miljoen en een groei in het laatste semester van 2008 consolideert geadresseerde Direct Mail zijn vooruitgang van de laatste jaren. Sinds begin 2008 worden de bruto-investeringen

Nadere informatie

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen

Acquisitie van een woonzorgcentrum in Aarschot (België) Openbaarmaking conform artikel 15 van de wet van 2 mei 2007. Notering van nieuwe aandelen AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Elia groep. In het hart van het Europese elektriciteitsnet

Elia groep. In het hart van het Europese elektriciteitsnet Elia groep In het hart van het Europese elektriciteitsnet Elia Groep, een unieke positie in het hart van Europa Scandinavië VK Nederland België Frankrijk Denemark en Zwitserland Duitsland Czech Republic

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

(de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

(de vennootschap) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Elia System Operator Naamloze vennootschap Keizerslaan 20 B-1000 Brussel Ondernemingsnummer n 0476.388.378 (Brussel) (de "vennootschap") OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders en

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten

Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten Impact van de Russische boycot op de prijzen en de uitvoer van bepaalde landbouwproducten FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2016

Koningskade 4 Postbus EC Den Haag. Veilingen emissierechten 2016 Koningskade 4 Postbus 91503 2509 EC Den Haag Veilingen emissierechten 2016 Juni 2017 Samenvatting Veilingopbrengst Nederland Aantal rechten Opbrengst ( ) Gemiddelde veilingprijs ( ) EUA 1e kwartaal 7.175.000

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Informatie ten dienste van de markt

Informatie ten dienste van de markt Informatie ten dienste van de markt De elektronische publicatie van balancinggegevens: informatie ten dienste van de markt Om het evenwicht in zijn regelzone te kunnen handhaven, heeft Elia een balancingmechanisme

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT

Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april VOLMACHT Volmacht te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en rechtsvorm:

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Investor Relations and Financial Communications

Investor Relations and Financial Communications Extra informatie Investor Relations and Financial Communications Overzicht In september richtte Ontex een interne dienst Investor Relations and Financial Communicaties op. Deze dienst kreeg de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 (MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE)

AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 (MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) Brussel, 23 september 2014 16u30 Gereglementeerde informatie PERSMEDEDELING AANDEELHOUDERSKENNISGEVINGEN CONFORM DE WET VAN 2 MEI 2007 (MET BETREKKING TOT TRANSPARANTIE) Conform de Wet van 2 mei 2007 met

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015

2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015 2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015 2015: een moeizame start Conjunctuurenquête Expeditiesector 1ste kwartaal 2015 Inleiding De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT

VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT E VRIJSTELLING KOSTEN OP 5 MW ONEVENWICHT Bij elektriciteitshandel is er steeds kans op onevenwicht tussen injectie en afname van het net. Iedere ARP, of evenwichtsverantwoordelijke, moet de stroomafname

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie