Traditioneel parket in appartementen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Traditioneel parket in appartementen."

Transcriptie

1 Traditioneel parket in appartementen.

2 Traditioneel parket in nieuwbouw appartementen. Een goede keus en geen probleem, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Parketvloeren zijn in. Veel nieuwe bewoners van appartementen zijn bereid om te investeren in een mooie parketvloer. Na het appartement gekocht te hebben worden deze toekomstige bewoners geconfronteerd met een wirwar aan regels en voorschriften. Wij, als Parketfabriek Lieverdink, willen aan de hand van onderstaande vragen en antwoorden duidelijkheid scheppen en aantonen dat parket en appartementen een probleemloze combinatie kunnen vormen, mits men zich aan bepaalde spelregels houdt. Bouwbesluit 1 januari 2003 Omdat de vraag naar parketvloeren in appartementen steeds groter wordt, kan het probleem hinder door loopgeluid (contactgeluid) ter sprake komen. De wetgever heeft per 1 januari 2003 in het nieuwe bouwbesluit de eis voor contactgeluidsisolatie verhoogd van 0dB naar +5dB. M.a.w., de woningscheidende vloer (draagvloer tussen de appartementen) zal meer contactgeluid moeten remmen. Welke soorten van geluid zijn er? Om te beginnen is het zinvol het begrip geluid nader uit te leggen. Er zijn drie soorten geluid die duidelijk te onderscheiden zijn, te weten contactgeluid, akoestisch geluid en flankerend geluid. Contactgeluid Dit geluid wordt verkregen wanneer er rechtstreeks contact wordt gemaakt tussen twee materialen. Bijvoorbeeld loopgeluid in appartementen. Het geluid dat wordt voortgebracht door het contact van schoenen op de vloer zorgt voor trillingen die direct naar beneden hoorbaar kunnen zijn. Een ander voorbeeld is het verschuiven van meubilair. Dit contactgeluid kan het wooncomfort van de benedenburen verminderen en moet te allen tijde zo goed mogelijk worden vermeden. Een goede geluidreducerende vloer is dan ook noodzakelijk om problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Akoestisch geluid Deze vorm van geluid is in de ruimte zelf en ontstaat door trillingen in de lucht, bijvoorbeeld muziek. Deze luchttrillingen worden verplaatst via muren en plafonds waardoor er overlast kan worden veroorzaakt. Tegen deze vorm van geluid zijn minder goed voorzorgsmaatregelen te nemen. Goede afspraken tussen u en de buren is een goede remedie. Flankerend geluid Flankerend geluid ontstaat wanneer de plinten en/of deklijsten zowel met de vloer als met de muur verbonden zijn. Hierdoor wordt geluid makkelijker naar belendende ruimtes overgebracht. Daarom wordt er altijd geadviseerd de plinten en/of deklijsten vrij van de wand of de vloer te houden. Wanneer dit niet zorgvuldig wordt gedaan kan er een isolatieverlies ontstaan van +1 à 2 db!

3 Welke woningscheidende vloeren zijn er? Om te beginnen willen wij een helder beeld geven van wat er nu aan woningscheidende vloeren door de aannemers en projectontwikkelaars worden aangeboden. De bouwer heeft in grote lijnen twee mogelijkheden om aan de bovenstaande zwaardere eis van +5 db te voldoen. Massief woningscheidende vloer (+ 5 db) Deze massieve, betonnen vloer (inclusief dekvloer) moet, om aan de eisen van + 5 db te voldoen, een massa hebben van tenminste 800 kg/m2. De dikte van deze vloer (met een massa van 800 kg/m2) is ongeveer 350 mm dik en is verdeeld in een betonlaag van 300 mm met daarbovenop een vaste dekvloer van 45 mm anhydriet (85kg/m2) of 50 mm zandcement (120kg/m2) Woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer ( + 5 db) Hier wordt gebruik gemaakt van een combinatie van vloeren. De basis wordt gevormd door een massieve, betonnen vloer van ongeveer 220 mm dik. Daarop komt een zwevende dekvloer, bestaande uit 45 mm anhydriet (85 kg/m2) of 50 mm zandcement (120 kg/m2) Deze wordt geplaatst op een enkele geluidisolatielaag met daarop een waterkerende folie van tenminste 0,2 mm dik. Verder zullen er randstroken tussen de dekvloer en de wanden worden geplaatst. De massa van de basisvloer dient tenminste 525 kg/m2 te zijn. Zijn er ook appartementen die al voldoen aan de zwaardere +10dB norm? Ook hier is onderscheid te maken uit twee mogelijkheden. Massief woningscheidende vloer (+ 10 db) Deze massieve, betonnen vloer (inclusief dekvloer) moet, om aan de eisen van + 10 db te voldoen, een massa hebben van tenminste 1075 kg/m2. De dikte van deze vloer (met een massa van 1075 kg/m2) is ongeveer 460 mm dik en is verdeeld in een betonlaag van 410 mm met daarbovenop een vaste dekvloer van 50 mm zandcement ( 120 kg/m2). Deze constructie wordt niet vaak gebruikt. Woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer ( + 10 db) De +10 db norm is opgenomen als eis voor duurzaam bouwen in het bouwbesluit. Hier wordt ook gebruik gemaakt van een combinatie van vloeren. De basis wordt gevormd door een massieve betonnen vloer van ongeveer 220 mm dik. De zwevende dekvloer, bestaande uit 45 mm anhydriet ( 85 kg/m2) of 50 mm zandcement (120 kg/m2), wordt geplaatst op een dikkere geluidisolatielaag, bijvoorbeeld meerdere lagen met daarop een waterkerende folie. Verder zullen er randstroken tussen de dekvloer en de wanden worden geplaatst. Ook bij deze constructie dient de massa van de basisvloer tenminste 525 kg/m2 te zijn.

4 Hoe zijn deze vloeren optisch te onderscheiden? Optisch zijn deze vloeren moeilijk te herkennen. Hiervoor moet u de beschrijving van de aannemer raadplegen. Hierin wordt altijd een uiteenzetting opgenomen met welke materialen zij werken en hoe de vloer is opgebouwd. Is op alle woningscheidende vloeren zonder problemen parket te plaatsen? Jammer genoeg is dat niet zo eenvoudig. Omdat je met diverse woningscheidende vloeren te maken hebt, is het eerst nodig om te kijken met wat voor soort basisvloer u te maken heeft. Verder is het van belang om de splitsingsakte te raadplegen betreffende de eisen waaraan de parketvloer in uw appartement moet voldoen. Deze is door een notaris opgesteld in overleg met de Vereniging van Eigenaren en hierin wordt mede beschreven, waaraan u moet voldoen wanneer u overweegt een parketvloer aan te schaffen. Hoe en door wie is de verbeteringsnorm NEN EN - ISO vastgesteld? Aangezien veel leveranciers in geheel Europa hun producten willen verkopen, worden in veel laboratoria metingen verricht. De internationale NEN EN - ISO geeft daarvoor het meetprotocol en de NEN EN - ISO geeft aan hoe de verbeteringsmaat moet worden berekend. Voor de Nederlandse situatie wordt de verbeteringsmaat I co of L lin ( Hz) gebruikt. De veel gebruikte Duitse verbeteringsmaat L w ( Hz) is in Nederland niet bruikbaar. Het is dus van groot belang welke grootheden in rapportages worden gebruikt! Voor alle duidelijkheid: Bij de testvermelding +10 db volgens NEN EN - ISO dient altijd aangegeven te worden met welk type vloer of systeem gemeten is. Reglementen van de Vereniging van Eigenaren (VvE) In de reglementen van de Vereniging van Eigenaren en in de huurreglementen van woningbouwcorporaties wordt getracht (door diverse afspraken te maken) de hinder van contactgeluiden in appartementen zoveel mogelijk te beperken. De meest gebruikte regel die door VvE s wordt toegepast, is dat parket wordt toegestaan mits de vloerafwerking (inclusief toevoegingen) de contactgeluidsisolatie I co met tenminste +10 db verbeterd of dat parket (eventueel met de ondervloer en inclusief de bestaande draagvloer) een geluidisolatie oplevert van tenminste +10 db. Deze laatste formulering geeft in principe de meeste zekerheid en is (zie onderstaande varianten) in combinatie met geteste onderlagen het beste te behalen.

5 Waar komt de norm 10dB L lin eigenlijk vandaan? Tapijt, met een gewicht van ongeveer gr/m², gelegd op een betonvloer, geeft een gemiddelde geluidreductie van +10 db. De ervaring leert, dat deze vloerbedekking probleemloos kan worden gelegd zonder dat er sprake is van een storende overlast. Daarom is voor harde vloerbedekking deze waarde overgenomen om een reële vergelijking te hebben. We hebben het elke keer over +10dB geluidsreductie. Wat wordt er nu eigenlijk gemeten? Bij +10 db geluidsreductie gaat het om het verschil tussen een kale betonvloer en een vloer die belegd is met een tussenvloer en vloerbedekking. De tussenvloer zelf geeft dus geen +10dB! Het gaat dus altijd om een combinatie van een speciale tussenvloer en een specifieke vloerbedekking. De meeste tussenvloeren die worden aangeboden zijn alleen getest met laminaat. Dit zegt dus niets over wat deze tussenvloer reduceert met bijvoorbeeld massief parket. Welke vloeren kan ik zonder problemen op een massief woningscheidende vloer (+ 5 db) plaatsen? Traditioneel parket is mogelijk door gebruik te maken van een speciale, geluidsisolerende tussenvloer, zoals AccoustimaXX, die samen met het daarop gelegde parket, in combinatie met de draagvloer constructie, een geluidreductie haalt van zelfs +11 db! (TNO getest). Verder zijn er diverse mogelijkheden om zwevend parket of laminaatvloeren te plaatsen. Er worden door diverse fabrikanten zwevende tussenvloeren aangeboden met of zonder een TNO rapport. Een TNO rapport is een officieel rapport en laat de geteste combinatie met parket en de meetresultaten zien. Met gebruik van TNO goedgekeurde tussenvloeren kunnen parket - en laminaatvloeren zonder problemen worden geplaatst. Welke vloeren kan ik zonder problemen op een woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer ( + 5 db) plaatsen? Op deze zwevende dekvloer waren de mogelijkheden, met betrekking tot geluidsisolerende tussenvloeren, tot op heden zeer beperkt. Omdat het een zwevende, lees enigszins verende constructie betreft, moet men beseffen, dat niet elke onderlaag geschikt is om een parketvloer zwevend te plaatsen. Diverse testen wijzen uit, dat wanneer er parket - of laminaatvloeren zwevend worden geplaatst, ondanks dat men gebruik maakt van een geluidreducerende tussenlaag, er ook een geluidsverslechtering in plaats van de te verwachten geluidsverbetering zal kunnen ontstaan. De verschillende verende lagen kunnen elkaar dusdanig negatief

6 beïnvloeden, dat door resonantie van de lagere tonen een verslechtering van tenminste +2 db kan optreden (zelfs +3 à 4 db verslechtering is geen uitzondering). Door gebruik te maken van de juiste onderlaag kan men de geluidreductie van de zwevende vloer nagenoeg handhaven en in enkele gevallen zelfs licht verbeteren ( +1 tot 3 db is mogelijk, afhankelijk van de te kiezen tussenvloer). Helaas is deze verbetering, gezien de geëiste +10 db door de Vereniging van Eigenaren, in deze gevallen dus vaak ontoereikend. De vereiste +10 db wordt niet gehaald. De normen die gesteld worden t.a.v. bestaande geluidsisolerende tussenvloeren voor het aanbrengen van vloerbedekkingen (ook al zijn ze getest en voorzien van een TNO Productlabel) geven geen garantie dat ze, aangebracht op een zwevende dekvloer, +10 db genereren. Indien een zwevende dekvloer (kaal) slechts de +5 db norm haalt die in het bouwbesluit vereist wordt, dan was het tot op heden niet mogelijk deze vloer te verbeteren (met de huidige bestaande tussenvloer systemen) tot +10 db. Op dit moment is er slechts één tussenvloer (AccoustimaXX ), in combinatie met een traditionele parketvloer, die in de praktijk getest is en een verbetering geeft van minimaal +6 db op de bestaande, zwevende dekvloer. Met een minimale geluidsreductie van minimaal +11 db voldoet AccoustimaXX daarom ruimschoots aan de +10 db norm die de V.v.E. eist. Een bijkomend voordeel is dat AccoustimaXX door zijn unieke samenstelling, in combinatie met een traditionele parketvloer, ook het loopgeluid tot een minimum beperkt, dus u beleeft zelf de emotie van een vaste vloer! Welke parketvloer kan ik zonder problemen plaatsen op een zwevende dekvloer (+5dB) met vloerverwarming? Er worden op dit moment ook zwevende dekvloeren met vloerverwarming (warmwatersysteem) opgeleverd. Gezien het rendementsverlies bij de meeste zwevend aangebrachte parketvloeren, zal hier alleen gekozen kunnen worden voor een direct verlijmde, traditionele parketvloer zonder een speciale geluidsisolerende tussenlaag. Dit traditionele parket, dat in combinatie met een tussenvloer van mozaïek direct wordt verlijmd op de dekvloer, zal alleen niet voldoen aan de meest gestelde eis van de Vereniging van Eigenaren van + 10 db! Indien uit metingen blijkt dat + 10 db onverhoopt niet gehaald kan worden, geeft dit voor alle bewoners hetzelfde probleem en is het mogelijk dat men het reglement alsnog door de Vereniging van Eigenaren kan laten aanpassen of versoepelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze documentatie over parket en vloerverwarming en AccoustimaXX. Deze informatie is verkrijgbaar bij uw parketspecialist in de buurt.

7 Welke vloeren kan ik zonder problemen op een woningscheidende vloer met een zwevende dekvloer (+ 10 db) plaatsen? Op deze vloer is zonder problemen direct een vaste, traditionele vloer in combinatie met een tussenvloer te verlijmen op de bestaande zwevende dekvloer. Hiervoor is geen speciale geluidsisolerende oplossing nodig indien de zwevende dekvloer minimaal +10 db presteert. Meestal wordt deze optie al geadviseerd door de bouwer of is deze beschreven in de meegeleverde bouwbeschrijving. Is de prestatie van de zwevende dekvloer echter beneden +10 db, dan is het raadzaam contact op te nemen met de VvE. Indien de VvE eist dat de constructie met de daarop te plaatsen parketvloer aan minimaal +10 db moet voldoen, dan zal ook hier gekozen dienen te worden voor een zwevende tussenvloer die het gehele pakket, draagvloer met zwevende dekvloer en daarop de tussenvloer met de parketvloer, de +10 db geluidreductie kan doen handhaven. Ook voor deze constructie geldt, dat wanneer er zwevende parket -of laminaatvloeren worden aangebracht, deze door resonantie van geluiden, een verslechtering van de geluidsisolatie (afhankelijk van de gebruikte tussenlagen) van tenminste +2 à 3 db kunnen veroorzaken, waardoor de geëiste geluidsreductie van + 10 db niet meer zal worden behaald. Dus ook hier dient men de keuze van de ondervloer zorgvuldig af te wegen. In dit geval is AccoustimaXX één van de beste oplossingen. Zijn er verder nog aandachtspunten bij toepassing van harde vloerbedekking op massief woningscheidende vloeren en/of zwevende dekvloeren? Het is belangrijk om bij het plaatsen van vaste parketvloeren rekening te houden met het rondom vrijhouden van het geplaatste parket. Een ruimte van mm (afhankelijk van de gekozen vloer) rondom alle aansluitingen is hiervoor een goede richtlijn. Meestal wordt deze ruimte later afgedekt door een hoge plint of afwerklijst. De te plaatsen plinten mogen geen contact maken met de vloer of wand (afhankelijk van de plintkeuze), een ruimte van 2 mm is hierbij voldoende. De plinten en afwerklijsten kunnen geluidreducerend worden geplaatst. Bij deurposten is het mogelijk deze vrijgehouden ruimte op te vullen met een elastisch blijvende kit op kleur. Hierdoor voorkomt men flankerend geluid. Ik heb een woning op de begane vloer, ben ik dan ook verplicht om een isolerende vloer van + 10 db aan te schaffen? Aangezien u geen benedenburen heeft, is het wellicht niet nodig om op uw vaste - of zwevende vloerconstructie een geluidsisolerende laag aan te brengen. Sterker nog: wanneer u kiest voor een zwevende parket - of laminaatvloer zullen de akoestische loopgeluiden er zorg voor dragen, dat uw bovenbuurman door de geluidsgolven meer last van u kan hebben dan wanneer u voor een akoestisch geluidsarme, vaste parketvloer kiest. Ook hiervoor geldt dat, voordat u tot een keuze komt, eerst goed de reglementen van de Vereniging van Eigenaren bestudeert. Er zijn VvE s die ook in deze situatie een eis van +10 db handhaven, om zo overlast naar belendende appartementen op dezelfde etage te voorkomen.

8 Ik heb een appartement gekocht dat ouder is dan 2003, kan ik ook parket nemen zonder problemen? In dit geval zal het geen probleem zijn om te voldoen aan de eisen van + 10 db. Uw appartement voldoet aan het oude bouwbesluit van Destijds werd er voor woningscheidende vloeren een eis van 0 db gesteld. Met gebruikmaking van de al genoemde +10dB tussenvloeren, die er voor toepassing met diverse parketproducten bestaan, zal het mogelijk zijn in bijna alle gevallen een oplossing aan te bieden. Conclusie: Laat u zich, voordat u beslist een parketvloer aan te schaffen, goed voorlichten over de mogelijkheden. Zorg dat u bekent bent met het type dekvloer die in uw appartement wordt aangebracht voordat u zich gaat oriënteren. Loop geen enkel risico en kies voor zekerheid. Wanneer u kiest voor AccoustimaXX, kiest u voor uw buren, maar ook voor u zelf de beste oplossing. Door zijn samenstelling wordt het loopgeluid tot een minimum beperkt. Dit is uniek voor een zwevende toepassing. AccoustimaXX is TNO getest en geeft op dit moment, als één van de weinigen, een geluidsreducerende vloer met meer dan de vereiste +10dB, zelfs +11dB! Een goede buur is beter dan een verre vriend! Nadat u alle maatregelen heeft genomen in het kader van geluidreductie, adviseren wij u verder om rekening te houden met uw buren. Daarom is het gebruik van zacht schoeisel (bijvoorbeeld pantoffels) aan te raden om het loopgeluid tot een minimum te beperken, het onnodig luid draaien van muziek te beperken en tot slot misschien de buren uit te nodigen of te informeren wanneer u een feestje geeft. Deze simpele aanpassingen zorgen ervoor dat u rustig kunt genieten van uw mooie parketvloer! Bronvermelding: Nederlandse Stichting Geluidshinder Lichtveld, Buis en Partners Unifloor B.V.: Testgegevens en TNO/TPD rapporten van diverse tussenvloeren voor allerlei harde en zachte vloerbedekkingen

9

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken

Aanpassing Bouwbesluit, contactgeluid en bouwpraktijken 1/6 Ir. Theodoor Höngens TheodoorHongens@mp.nl M+P Raadgevende Ingenieurs bv, www.mp.nl Postbus 344, 1430 AH, AALSMEER, tel. +31 297 320651 Samenvatting In het nieuwe Bouwbesluit 2003 zijn de eisen voor

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Samenvatting van diverse onderzoeken naar de geluidisolatie van het Slimline vloersysteem. dhr. G. van der Zanden en dhr. G. Wesdorp 2009 Slimline Buildings BV, Westplein 6, 3016

Nadere informatie

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing

Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een harde vloerafwerking vraagt een flexibele oplossing Een zwevende dekvloer met een voldoende contactgeluidsisolatie geeft de bewoners de vrijheid om een harde vloerafwerking te kiezen. Theo Scheers

Nadere informatie

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs

Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Woongeluiden: eisen we genoeg? Presentatie NSG - Gertjan Verbaan @DGMR Adviseurs Voorbeeld van geluid 2 Wat blijft er over? 3 Percentage gehinderden 4 Relatie met geluidisolatie Onderzoek RIGO 1997 sociale

Nadere informatie

Handleiding vloerafwerking Huurwoningen. 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking

Handleiding vloerafwerking Huurwoningen. 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking HARTJE EINDHOVEN Handleiding vloerafwerking Huurwoningen 1. Algemeen 2. De vloeropbouw 3. Algemene richtlijnen bij aanbrengen vloerafwerking 4. (On-) Mogelijke vloerafwerkingen Geschikt onder voorwaarden:

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN

GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN GELUIDSISOLATIE VAN HOUTEN DRAAGVLOEREN 1. De IsolGomma oplossingen blz 2 Roll Grei Upgrei zwevende chape zwevende chape / droge dekvloer zwevende chape / droge dekvloer Acousticmat KF1-700 Acousticmat

Nadere informatie

We werken aan een beter leefmilieu

We werken aan een beter leefmilieu M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Akoestische eisen Bouwbesluit Controle metingen praktijk Reduceren bouwfouten ir. Sara Vellenga-Persoon 2 Wetgeving Adviseren - Meten Even voorstellen We

Nadere informatie

Geluidsoverlast? Het 820 EUROCOL DIM FLOOR geluids- en ontkoppelingssysteem. eurocol - the strong connection

Geluidsoverlast? Het 820 EUROCOL DIM FLOOR geluids- en ontkoppelingssysteem. eurocol - the strong connection Geluidsoverlast? Het 820 EUROCOL DIM FLOOR geluids- en ontkoppelingssysteem eurocol - the strong connection Het nieuwe Bouwbesluit van 1 januari 2003, en met name oor de verhoogde eis op contactgeluidsisolatie,

Nadere informatie

Voorbeelden uit de praktijk leren van missers

Voorbeelden uit de praktijk leren van missers Voorbeelden uit de praktijk leren van missers Ir. Theodoor Höngens 6 oktober 2010 1 inhoud hinder door burengeluid principe zwevende dekvloer 4 verschillende voorbeelden (appartementengebouwen) kritische

Nadere informatie

Insulation technology. Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE

Insulation technology. Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology Houtmassiefbouw CONTACTGELUIDSISOLATIE houtmassiefbouw - contactgeluidsisolatie 08/01/2016 2 laboratoriumtests houtmassiefbouw 1. XLAM draagvloer 14 cm 2. zwevende chape 3. droge

Nadere informatie

Parket in Appartementen

Parket in Appartementen Parket in Appartementen Klik voor meer informatie over Parket in Appartementen op NAAM: ADRES: WOONPLAATS: DATUM: HANDTEKENING: STEMPEL PARKETMEESTER HANDTEKENING Het complete T.N.O. meetrapport ligt ter

Nadere informatie

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J.

HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001. Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK. Contactpersoon: de heer J. HKO/2001.0382/SDE 19 maart 2001 Opdrachtgever: Karaat Parket De Noesten 52 9431 TC WESTERBORK Contactpersoon: de heer J. Nienhuis Behandeld door: mevr. ing. H. Koerts ing. W.J. Eschbach Cauberg-Huygen

Nadere informatie

Parket en Vloerverwarming

Parket en Vloerverwarming Parket en Vloerverwarming Parket en vloerverwarming een goede combinatie In de toekomst zullen steeds meer woningen worden voorzien van vloerverwarming. Dit kan zijn voor zowel hoofd- of als bijverwarming.

Nadere informatie

innovation in insulation

innovation in insulation warmte vocht geluid 2.000 / BG / 12-2004 Bergman Grafimedia Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten ten alle tijde voorbehouden. Geluid Inleiding Aan geluid

Nadere informatie

Parket in Appartementen

Parket in Appartementen Parket in Appartementen NAAM: ADRES: WOONPLAATS: DATUM: HANDTEKENING: STEMPEL PARKETMEESTER HANDTEKENING Het complete T.N.O. meetrapport ligt ter inzage bij de Parketmeester onder nr. HAG-RPT-010045 In

Nadere informatie

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht

De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht De Grote Vaart Pieter Zeemanlaan te Papendrecht geluidwering tussen woningen Opgesteld door: Datum: 2 mei 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110489 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442

Nadere informatie

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw.

Notitie 4111199.N02. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw. Akoestisch advies voor de verbouw van het fabrieks- annex kerkgebouw aan de Oudeweg te Ter Apel tot woongebouw Inleiding In opdracht van B.B.A.W. Bouwmanagement te Norg is ten behoeve van de verdere planuitwerking

Nadere informatie

Hoe eenvoudig u dit systeem kunt aanbrengen, betegelen en afwerken, ziet u hier stap voor stap.

Hoe eenvoudig u dit systeem kunt aanbrengen, betegelen en afwerken, ziet u hier stap voor stap. Eurocol DIMFLOOR Het nieuwe Bouwbesluit van 1 januari 2003, en met name de verhoogde eis op contactgeluidsisolatie, heeft geleid tot een bewuster omgaan met harde vloerafwerkingen. De 820 EUROCOL DIM FLOOR

Nadere informatie

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal)

Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) Voorzetwanden: vrijstaand stijl- en regelwerk (hout of metaal) De R w - waarde van een wandopbouw wordt gemeten in het akoestisch laboratorium of berekend op basis van voorspellingsmodellen (EN 12354).

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie

Geluid en wonen. Giet bouw. Gietbouw in de woningbouw. Als het draait om hoge geluidsisolatie Geluid en wonen Gietbouw in de woningbouw Als het draait om hoge geluidsisolatie Giet bouw Burenlawaai is een grote bron van ergernis. Het voorkomen van geluidhinder levert een belangrijke bijdrage aan

Nadere informatie

Wat is geluidsisolatie?

Wat is geluidsisolatie? M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Transformatie Contactgeluidsisolatie vloeren Verbetering contactgeluidsisolatie: Een bestaand vloerenpakket als basis 2 theorie en meten verbetering hoe?

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN VAN "HARDE VLOERBEDEKKING"

VOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN VAN HARDE VLOERBEDEKKING VOORWAARDEN VOOR HET AANBRENGEN VAN "HARDE VLOERBEDEKKING" Betreft perceel : Huurder : 1. Huurder krijgt toestemming de bovengenoemde werkzaamheden in het door hem gehuurde pand op vakkundige wijze en

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Houtenvloeren op Vloerverwarming

Houtenvloeren op Vloerverwarming Houtenvloeren op Vloerverwarming www.martijndewitvloeren.nl 2 3 HOUT OP VLOERVERWARMING Hout op vloerverwarming: lange tijd was dit in Nederland ondenkbaar, maar inmiddels is het voor ons de normaalste

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen Topkwaliteit, dé plaat voor de professional Gewapende betonvloeren op hout vanaf 36mm Brandwerend, geluidsisolerend en waterdicht Optimale spreiding

Nadere informatie

Geluidsisolatie in de bouw.

Geluidsisolatie in de bouw. Geluidsisolatie in de bouw. Soorten geluidsoverlast. Luchtgeluid en contactgeluid zijn twee begrippen die wel eens door elkaar gehaald worden, terwijl het twee verschillende vormen van geluidsoverlast

Nadere informatie

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen

De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen De DUOFOR zwaluwstaartplaten bieden u talrijke voordelen Topkwaliteit, dé plaat voor de professional Gewapende betonvloeren op hout vanaf 36mm Brandwerend, geluidisolerend en waterdicht Optimale spreiding

Nadere informatie

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding

Rapport. Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen. Datum: 11 mei 2010 TS/TS/ /AG 16408-3-RA. 1. Inleiding Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Akoestische kwaliteit van vloerafwerkingen AG 16408-3-RA Datum: 11 mei 2010 Ref.: TS/TS/ /AG 16408-3-RA 1. Inleiding In voorliggend

Nadere informatie

Wesselink Isolatie over de vloer

Wesselink Isolatie over de vloer Wesselink Isolatie over de vloer Gebonk, gestamp, gegil. Soms lijkt het wel alsof de buren in jouw huis wonen in plaats van boven je. Geluidsoverlast komt helaas heel vaak voor. Bijna een kwart van de

Nadere informatie

Plaka dbreak Geluidsreducerende ondervloersystemen

Plaka dbreak Geluidsreducerende ondervloersystemen Plaka dbreak Geluidsreducerende ondervloersystemen Plaka dbreak Geluidsreducerende ondervloeren Loopgeluiden en contactgeluiden vormen de grootste bron van geluidshinder in huizen en appartementen. De

Nadere informatie

Algemeen. Watervaste DUOFOR vloer. Door profilering van de plaat en de steenachtige afwerking, ventilerend, stijf en watervast. 3

Algemeen. Watervaste DUOFOR vloer. Door profilering van de plaat en de steenachtige afwerking, ventilerend, stijf en watervast. 3 Watervaste vloeren DUOFOR zwaluwstaartplaten worden watervast toegepast bij badkamers, keukens en toiletten met een houten ondervloer. Door toepassing van de DUOFOR zwaluwstaart platen met beton wordt

Nadere informatie

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w

Onder de dekvloer Demtec ES Onder dekvloeren, hout en beton. Onder dekvloeren, hout en beton. . Soms wordt ook de (oude) ΔL w GRANISOVLOERen Vilton Granisovloeren zijn dunne geluidisolerende vloersystemen voor zwevende dekvloeren. De akoestische vloeren zijn vervaardigd uit gerecycled rubbergranulaat. Er zijn verschillende soorten

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE 1 HOUTEN DRAAGVLOER 1 ACHERGRONDINFORMATIE WAAROM DEZE INFOBROCHURE? blz 3 MASSA-VEER-MASSA SYSTEEM blz 4 GELUIDSISOLATIE STEENACHTIGE VLOEREN TOV HOUTEN DRAAGVLOEREN

Nadere informatie

Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek

Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Wetgeving transformatie en Bouwakoestiek ir. Sara Vellenga-Persoon 2 even voorstellen We werken aan een beter leefmilieu geluid trillingen bouwfysica luchtkwaliteit

Nadere informatie

Insulation technology GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOEREN 10/06/2015 1

Insulation technology GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOEREN 10/06/2015 1 GELUIDSISOLATIE Insulation technology HOUTEN DRAAGVLOEREN 10/06/2015 1 12/01/2016 2 geluidsisolatie houten draagvloeren inleiding werken bovenzijde droge dekvoer praktijkvoorbeelden Naakte houten draagvloeren

Nadere informatie

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0

BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING WOONSTUDIOS HELFTHEUVEL 3840-R-V1.0 BEOORDELING GELUIDWERING volgens Bouwbesluit 2012 Omzetting kantoor helftheuvel naar woonstudio s Kenmerk: 3840-R-V1.0 Datum rapport : s-hertogenbosch

Nadere informatie

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE

HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE HOUTEN DRAAGVLOER & GELUIDSISOLATIE 1 LABOTESTEN HOUTMASSIEFVLOER LABOTESTEN HOUTSMASSIEFVLOER DE NAAKTE DRAAGVLOER blz 4 UITVULLAAG + UPGREI + ZAND/CEMENT CHAPE blz 6 EFFECT VAN EEN NIET ONTKOPPELD PLAFOND

Nadere informatie

Vloerverwarming. Lager energieverbruik. 25 april 2013 INFORMATIE OVER VLOERVERWARMING

Vloerverwarming. Lager energieverbruik. 25 april 2013 INFORMATIE OVER VLOERVERWARMING Vloerverwarming Vandaag de dag wordt in steeds meer nieuwbouw woningen gebruik gemaakt van vloerverwarming als hoofdverwarming. U hebt dan geen radiatoren meer, deze zijn geheel vervangen door een systeem

Nadere informatie

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden.

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden. Accorub De 10 meest gestelde vragen over Accorub Accorub tegen binnenmuren tegen plafond op houten vloer onder houten roostering onder chape tussen 2 binnenmuren tussen Metalstud rond afvoerbuizen tussen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2008:BD6020

ECLI:NL:RBARN:2008:BD6020 ECLI:NL:RBARN:2008:BD6020 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 29-05-2008 Datum publicatie 02-07-2008 Zaaknummer 168267 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Aanpassingen in de inrichting van de woning

Aanpassingen in de inrichting van de woning Toelichting Aanpassingen in de inrichting van de woning U mag uw woning naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Onze opzichter adviseert u graag over de inrichting van uw woning, als het gaat om de

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz.

Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz. Akoestische kwaliteit van de woningbouw in Nederland Ir. M.L.S.Vercammen, Peutz bv, Mook, Nederland, m.vercammen@mook.peutz.nl, www.peutz.nl 1. Inleiding In deze voordracht wordt een beeld geschetst van

Nadere informatie

Zelf zwevend parket of laminaat leggen. Parket De voorbereidingen Zwevend parket leggen Kwaliteitseisen

Zelf zwevend parket of laminaat leggen. Parket De voorbereidingen Zwevend parket leggen Kwaliteitseisen Zelf zwevend parket of laminaat leggen Parket De voorbereidingen Zwevend parket leggen Kwaliteitseisen Zelf zwevend parket of laminaat leggen 2 3 Het interieur van de woning verfraaien, wie doet dat niet

Nadere informatie

12-4-2013. Meten = weten geluidsisolatie vloeren. Introductie. Uitgebreide meetmethode contactgeluidsisolatie zwevende dekvloeren in de ruwbouw

12-4-2013. Meten = weten geluidsisolatie vloeren. Introductie. Uitgebreide meetmethode contactgeluidsisolatie zwevende dekvloeren in de ruwbouw Mensen met oplossingen M+P MBBM groep www.mp.nl Meten = weten geluidsisolatie vloeren contactgeluidsisolatie zwevende dekvloeren in de ruwbouw ir. Sara Persoon 2 Introductie Wie zijn wij? Theorie: eisen

Nadere informatie

Houten vloer kopen? Hier moet u op letten!

Houten vloer kopen? Hier moet u op letten! Houten vloer kopen? Hier moet u op letten! Alles wat u moet weten over de juiste keuze voor een houten vloer. Cruciale informatie die u helpt de juiste keuze te maken voor een vloer die past bij u en uw

Nadere informatie

Lesboek geprefabriceerde vloeren leggen

Lesboek geprefabriceerde vloeren leggen Lesboek geprefabriceerde vloeren leggen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Marco Bank, ROC Midden Nederland, Bouw & Interieur College in Nieuwegein Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Vormgeving:

Nadere informatie

IsoBouw EPS Vloerisolatie

IsoBouw EPS Vloerisolatie IsoBouw EPS Vloerisolatie Een uitstekende basis voor iedere vloer www.isobouw.nl/vloerisolatie IsoBouw EPS vloerisolatie Algemeen IsoBouw vloerisolatie: een uitstekende basis voor iedere vloer Voor elke

Nadere informatie

Woongeluiden, voor velen een probleem! Een goede woning. Eddy Gerretsen. Level Acoustics BV Eindhoven University of Technology

Woongeluiden, voor velen een probleem! Een goede woning. Eddy Gerretsen. Level Acoustics BV Eindhoven University of Technology Woongeluiden, voor velen een probleem! Een goede woning Eddy Gerretsen Level Acoustics BV Eindhoven University of Technology 1 Inhoud Inleiding Kwaliteitsklassen NEN 1070 Ontwikkeling in Europa Slotopmerkingen

Nadere informatie

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB

Luchtgeluidsisolatiemetingen dakconstructies - Proefverslag WTCB 10.3 Geluidsisolatie De geluidsisolatie (-verbetering) van de Gyproc-plafonds onder (outen) vloeren of daken is bepaald in de laboratoria van et WTCB te Limelette, van et Adviesbureau Peutz & Associés

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer

Duofor zwaluwstaartplaat / staalplaat betonvloer Omschrijving : In zwaluwstaart profiel gewalste stalen bekisting- en wapening plaat speciaal voor het dun construeren van betonvloeren op houten balklagen en slanke staalconstructies Door uniek zwaluwstaartprofiel

Nadere informatie

Naam medewerker (nummer):. Datum:.. Adres (aanvraag):... Huisnummer (aanvraag): Toevoeging:... Naam eigenaar/contactpersoon:...

Naam medewerker (nummer):. Datum:.. Adres (aanvraag):... Huisnummer (aanvraag): Toevoeging:... Naam eigenaar/contactpersoon:... Quickscan vragenlijst: Woningdelen-in-Amsterdam : Naam medewerker (nummer):. Datum:.. Adres (aanvraag):... Huisnummer (aanvraag): Toevoeging:..... Naam eigenaar/contactpersoon:..... E-mailadres contactpersoon:....

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 PopulairBalletVloeren balletvloersysteem sportvloeren.nl systeembeschrijving technische gegevens 1 3 2 Toplaag keuze: - Harlequin Ballet professional (cascade

Nadere informatie

IsoBouw Airpop Vloerisolatie

IsoBouw Airpop Vloerisolatie IsoBouw Airpop Vloerisolatie Een uitstekende basis voor iedere vloer www.isobouw.nl/vloerisolatie IsoBouw Airpop vloerisolatie Algemeen IsoBouw vloerisolatie: een uitstekende basis voor iedere vloer Voor

Nadere informatie

EPS-T. voor contactgeluidsisolatie ZWEVENDE DEKVLOEREN MET GEËLASTIFICEERD EPS LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS.

EPS-T. voor contactgeluidsisolatie ZWEVENDE DEKVLOEREN MET GEËLASTIFICEERD EPS LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. EPS-T voor contactgeluidsisolatie ZWEVENDE DEKVLOEREN MET GEËLASTIFICEERD EPS LOGISCH PROCES: BOUWEN MET EPS. INLEIDING Per 1 januari 2003 zijn de nieuwe Woningwet en Bouwbesluit van kracht. Naast een

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

betekent één norm...

betekent één norm... WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK GELUIDISOLATIE Scheidingswanden met gipsplaten kunnen ondanks hun lichte constructie hoog scoren als het gaat om geluidisolatie. Dat hebben ontwerpers, bouwers en gebruikers

Nadere informatie

Traditioneel parket op vloerverwarming.

Traditioneel parket op vloerverwarming. Traditioneel parket op vloerverwarming. Traditioneel parket op vloerverwarming. Steeds vaker worden parket en vloerverwarming met elkaar in contact gebracht. Dit is niet verwonderlijk. De combinatie zorgt

Nadere informatie

AKOESTISCHE RENOVATIE deel 2 : INTERIEUR

AKOESTISCHE RENOVATIE deel 2 : INTERIEUR AKOESTISCHE RENOVATIE deel 2 : INTERIEUR Marcelo BLASCO - Charlotte CRISPIN - Bart INGELAERE - Manuel VAN DAMME - Debby WUYTS >> Afdeling Akoestiek - WTCB debby.wuyts@bbri.be Technologisch Adviseur Bouwakoestiek

Nadere informatie

Vloeren op een zwevende dekvloer met vloerverwarming en vloerkoeling.

Vloeren op een zwevende dekvloer met vloerverwarming en vloerkoeling. Vloeren op een zwevende dekvloer met vloerverwarming en vloerkoeling. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij. DEN HEIJER WONINGSTOFFERING Edisonstraat 17 Zoetermeer MAISON WONINGSTOFFERING Coppeliaschouw

Nadere informatie

db-deck Voor meer akoestisch comfort in appartementen VLOEROPLOSSINGEN

db-deck Voor meer akoestisch comfort in appartementen VLOEROPLOSSINGEN db-deck Voor meer akoestisch comfort in appartemt VLOEROPLOSSINGEN BOUWEN OP ECHO Ieder jaar word er meer dan 10.000 kleine grote gebouw uitgerust met de vloeroplossing van ECHO. Dankzij e uitgebreid productgamma,

Nadere informatie

Opmerkingen vooraf 2. Toelichting technische begrippen 2. 1. Tegels en plavuizen 3. 2. Laminaat, hout, parket en tapijt zwevend gelegd 5

Opmerkingen vooraf 2. Toelichting technische begrippen 2. 1. Tegels en plavuizen 3. 2. Laminaat, hout, parket en tapijt zwevend gelegd 5 4a.1 In dit advies vindt u een overzicht van isolatiematerialen die kunnen worden toegepast onder de Living Heat vloerverwarmingsmatten en die zijn toegespitst op de diverse soorten vloerbedekkingen. De

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

Vraag 1 Komt het voor dat jeopje werk met stemverheffing moet praten als je op één meter afstand van je collega staat?

Vraag 1 Komt het voor dat jeopje werk met stemverheffing moet praten als je op één meter afstand van je collega staat? Checklist Geluidshinder in de Kinderopvang Vraag 1 Komt het voor dat jeopje werk met stemverheffing moet praten als je op één meter afstand van je collega staat? Ja: ga naar advies 1 Nee: ga naar vraag

Nadere informatie

Accorub : De 10 meest gestelde vragen

Accorub : De 10 meest gestelde vragen Accorub : De 10 meest gestelde vragen 1. Accorub tegen binnenmuren 2. Accorub tegen plafond 3. Accorub op houten vloer 4. Accorub onder houten roostering 5. Accorub onder chape 6. Accorub tussen 2 binnenmuren

Nadere informatie

LUCHTGELUIDSISOLATIE gekleefde voorzetwanden. Insulation technology

LUCHTGELUIDSISOLATIE gekleefde voorzetwanden. Insulation technology LUCHTGELUIDSISOLATIE gekleefde voorzetwanden Insulation technology is Inleiding Door de combinatie van componenten die zowel isoleren als afwerken verhogen deze akoestische panelen van IsolGomma de geluidsverzwakkingsindex

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Beste bewoner/bewoonster, Nr. 6 januari 2011

In deze nieuwsbrief: Beste bewoner/bewoonster, Nr. 6 januari 2011 Nr. 6 januari 2011 N i e u w s b r i e f E r a s m u s p a r k In deze nieuwsbrief: Bouwzaken...2 Planning...2 Kijkmoment...2 Veiligheid...2 Voorwaarden...2 Viering hoogste punt...2 Nieuwe woning...3 Woningtoegangssyteem...3

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen PARKET/LAMINAAT OF BETIMMERING

Zelf uw woning aanpassen PARKET/LAMINAAT OF BETIMMERING Zelf uw woning aanpassen PARKET/LAMINAAT OF BETIMMERING Wilt u uw woning verfraaien door parket/laminaat aan te leggen of een houten betimmering (niet in de keuken) aan te brengen tegen een muur of tegen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot

Beoordelingsrapport. Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot Lid NLingenieurs ISO-9001:2000 gecertificeerd Beoordelingsrapport Betreft: Rapportnummer: Woningscheidende wanden met een Bohebiflex Inbouw wandgoot A 2057-2-RA-001 Datum: 11 november 2010 (herzien d.d.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

DISCLAIMER. 2010 Select Vloeren, alle rechten voorbehouden.

DISCLAIMER. 2010 Select Vloeren, alle rechten voorbehouden. DISCLAIMER Wij besteden de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van onze brochures. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat dan aanvaardt Select Vloeren geen

Nadere informatie

VOORDELEN LAMINAATVLOEREN

VOORDELEN LAMINAATVLOEREN VOORDELEN LAMINAATVLOEREN Betrouwbaar en budgetvriendelijk Kies voor laminaat wanneer u een stijlvolle vloer wenst en toch budgetvriendelijk moet zijn. Voor een zachte prijs krijgt u de warmte en uitstraling

Nadere informatie

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen Uw comfort, onze missie! WTH Vloerverwarming is de toonaangevende leverancier van vloer- en wandsystemen voor verwarmen en koelen. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH met succes

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Een uitstekende basis voor iedere vloer

Een uitstekende basis voor iedere vloer Een uitstekende basis voor iedere vloer IsoBouw vloerisolatie: een uitstekende basis voor iedere vloer Voor elke toepassing een passend product Als toonaangevend producent op het gebied van hoogwaardige

Nadere informatie

nieuws Vraagbaak In dit nummer Vraagbaak > Vloeren met hun bedekkingen > Jaarverslag 2016 > Sponsors

nieuws Vraagbaak In dit nummer Vraagbaak > Vloeren met hun bedekkingen > Jaarverslag 2016 > Sponsors In dit nummer Vraagbaak > Vloeren met hun bedekkingen > Jaarverslag 2016 > Sponsors nieuws Uitgave voor donateurs van de Nederlandse Stichting Geluidshinder Jaargang 40, maart 2017 Vraagbaak Wekelijks

Nadere informatie

Vier soorten parket: 1. Laminaat 2. Lamellen parket 3. Gelijmd parket 4. Massieve delen

Vier soorten parket: 1. Laminaat 2. Lamellen parket 3. Gelijmd parket 4. Massieve delen Vier soorten parket: 1. Laminaat 2. Lamellen parket 3. Gelijmd parket 4. Massieve delen Laminaat vloeren Dit zijn vloeren welke eigenlijk niet zoveel uitleg meer nodig hebben, temeer daar bijna iedereen

Nadere informatie

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl

Balletvloeren 9.0. ballet- en dansvloeren. sportvloeren.nl ballet- en dansvloeren sportvloeren.nl 9.0 Balletvloersysteem Liberty Balletvloersysteem Systeembeschrijving Het Liberty balletvloersysteem is leverbaar met diverse professionele PVC toplagen of massief

Nadere informatie

Rigidur vloersystemen. Stil en vlak

Rigidur vloersystemen. Stil en vlak Rigidur vloersystemen Stil en vlak pag. pag. 1 Rigidur vloersystemen 3 1.1 Het product 3 1.2 Het vloersysteem 4 1.3 De toepassingsgebieden 5 1.4 Het assortiment 6 2 Rigidur estrichelementen op een houten

Nadere informatie

Uw woning veranderen

Uw woning veranderen Uw woning veranderen Uw woning veranderen Natuurlijk wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en wensen. Dit kan een kleine verandering zijn, zoals het schilderen van een muur. Of een grote

Nadere informatie

GELUIDSISOLATIE ATIS GELUIDSWERENDE OMKASTINGEN EN CABINES. Productomschrijving. Eigenschappen. Ontwerp

GELUIDSISOLATIE ATIS GELUIDSWERENDE OMKASTINGEN EN CABINES. Productomschrijving. Eigenschappen. Ontwerp GELUIDSISOLATIE ATIS GELUIDSWERENDE OMKASTINGEN EN CABINES Productomschrijving Dit is een op maat vervaardigde geluidsisolerende en absorberende omkasting die wordt opgebouwd uit standaardcomponenten;

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw :

Opleiding Duurzaam Gebouw : Opleiding Duurzaam Gebouw : Akoestiek : ontwerp en realisatie Leefmilieu Brussel Contactgeluidisolatie : technieken Manuel Van Damme Acoustical Expert VK Group Doelstellingen en plan van de voordracht

Nadere informatie

GIETVLOEREN VOOR UTILITEITSBOUW & APPARTEMENTEN DOELGERICHTE VLOEROPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW

GIETVLOEREN VOOR UTILITEITSBOUW & APPARTEMENTEN DOELGERICHTE VLOEROPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW GIETVLOEREN VOOR UTILITEITSBOUW & APPARTEMENTEN DOELGERICHTE VLOEROPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE EN NIEUWBOUW GIETVLOEREN VOOR UTILITEITSBOUW & APPARTEMENTEN DOELGERICHTE VLOEROPLOSSINGEN VOOR RENOVATIE EN

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Insulation technology. Contactgeluidsisolatie zwevende chape MATERIAALKEUZE

Insulation technology. Contactgeluidsisolatie zwevende chape MATERIAALKEUZE Insulation technology Contactgeluidsisolatie zwevende chape MATERIAALKEUZE Contactgeluidsisolatie op basis van gerecycleerd rubber 20/01/2016 2 Lw L nt,w De Lw (gewogen vermindering van het contactgeluid)

Nadere informatie

RockFloor Extra Isolatie voor zwevende vloeren

RockFloor Extra Isolatie voor zwevende vloeren RockFloor Extra Isolatie voor zwevende vloeren Productomschrijving RockFloor Extra is een extra harde steenwolplaat (ca. 150 kg/m 3 ) met hoge weerstand tegen indrukking. Toepassing RockFloor Extra wordt

Nadere informatie

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft

Memorandum. Monitoring Systems Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft Memorandum Aan Reppel BV / Fonofloor BV t.a.v. de heer ing. R. van der Klis Postbus 102 3300 AC DORDRECHT Van prof.ir. E. Gerretsen Onderwerp Akoestische beoordeling vloersystemen Inleiding Reppel BV en

Nadere informatie

Zwevende VloerPlaat 504 Isolatie voor zwevende vloeren

Zwevende VloerPlaat 504 Isolatie voor zwevende vloeren Zwevende VloerPlaat 504 Isolatie voor zwevende vloeren Productomschrijving Zwevende VloerPlaat 504 is een zeer harde steenwolplaat meteen hoge weerstand tegen indrukking. Toepassing Zwevende VloerPlaat

Nadere informatie

Estillon bv P.O. box 121 NL 6600 AC WIJCHEN Tel: +31 (0) Website:

Estillon bv P.O. box 121 NL 6600 AC WIJCHEN Tel: +31 (0) Website: Smartfloor, de ideale ondervloer voor installatie van PVC stroken/lamellen, zwevend vinyl, tapijt en tapijt/vinyltegels! Smartfloor is een revolutionair ondervloersysteem speciaal bestemd voor de installatie

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST

akoestisch rapport toetsing interne geluidisolatie Klooster Koningsoord Berkel-Enschot Roozen van Hoppe Wilhelminadijk 7 5089 NT HAGHORST Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 12 mei 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2016-00516 b esl u i t : Toegekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

ALTECO. creating more room for ideas. Multiprojectvloeren. Beschrijving

ALTECO. creating more room for ideas. Multiprojectvloeren. Beschrijving Beschrijving Het Alteco multiprojectvloersysteem MPV100 bestaat uit een standaard 28 mm dikke draagplaat met groef en messing. Op aanvraag zijn andere uitvoeringen van de draagplaten mogelijk. De platen

Nadere informatie

Kluswijzer 4 Inrichting Woning: aanbrengen van harde vloerbedekking

Kluswijzer 4 Inrichting Woning: aanbrengen van harde vloerbedekking Kluswijzer 4 Inrichting Woning: aanbrengen van harde vloerbedekking De Wassenaarsche Bouwstichting heeft voor de doe-het zelvers onder de huurders een reeks kluswijzers ontwikkeld. Gemakkelijk leesbare

Nadere informatie