Hogeschool van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool van Amsterdam"

Transcriptie

1 Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd CROHO nr Hogeschool van Amsterdam Hobéon Certificering BV december 2008 Auditteam: drs. W. G. van Raaijen W. Hekking drs. J.G.L. Teunissen J. Kessels M. Yee drs. R.F.H.M. Stapert I. Meijer Secretaris: drs. M.S. Bijkerk

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Functie van het rapport Bereik van de beoordeling Karakteristiek van de opleiding Visitaties en audits Beschrijving van traject n.a.v. de interne audit in 2007: Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Beslisregels Auditteam Deelnemers visitatie Programma visitatie Technische Commerciële Confectiekunde,15 en 16 september BEVINDINGEN EN BEOORDELING 13 Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding 13 Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen 13 Facet 1.2. Niveau Bachelor 15 Facet 1.3. Oriëntatie HBO 17 Onderwerp 2: Programma 19 Facet 2.1. Eisen HBO 19 Facet 2.2. Relatie tussen Doelstellingen en Inhoud Programma 23 Facet 2.3. Samenhang Programma 25 Facet 2.4. Studielast 27 Facet 2.5. Instroom 29 Facet 2.6. Duur 31 Facet 2.7. Afstemming tussen Vormgeving en Inhoud 32 Facet 2.8. Beoordeling en Toetsing 35 Onderwerp 3: Inzet van Personeel 38 Facet 3.1. Eisen HBO 38 Facet 3.2. Kwantiteit Personeel 40 Facet 3.3. Kwaliteit Personeel 41 Onderwerp 4: Voorzieningen 44 Facet 4.1. Materiële Voorzieningen 44 Facet 4.2. Studiebegeleiding 46 Onderwerp 5: Interne Kwaliteitszorg 49 Facet 5.1. Evaluatie Resultaten 49 Facet 5.2. Maatregelen tot Verbetering 52 Facet 5.3. Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld Onderwerp 6: Resultaten Facet 6.1. Gerealiseerd Niveau 56 Facet 6.2. Onderwijsrendement SAMENVATTEND OORDEEL Oordeelschema HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Integraal oordeel/ advies aan NVAO 62 Bijlage I: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren Bijlage II: Programma visitatie 15 en 16 september 2008

6

7 1. INLEIDING 1.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende en Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de in paragraaf 1.2 genoemde HBO bachelor opleiding Bereik van de beoordeling De Hogeschool van Amsterdam, in casu het Amsterdam Fashion Institute (hierna te noemen het AMFI), verzorgt de HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde met de afstudeerrichtingen / beroepsprofielen Fashion & Branding, Fashion & Design en Fashion & Management. Het onderhavige rapport heeft betrekking op: Technisch Commerciële Confectiekunde, voltijd, crohonummer Hobéon Certificering heeft zijn oordeel over de afstudeerrichtingen Fashion & Branding, Fashion & Design en Fashion & Management van de opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde in één rapport samengevat omdat alle afstudeerrichtingen gericht zijn op dezelfde eindkwalificaties en binnen één gemeenschappelijk beleids- en uitvoeringskader aangeboden worden. Niettemin wordt in het rapport, daar waar nodig, het onderscheid tussen de drie afstudeerrichtingen zichtbaar gemaakt. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review van de opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde Karakteristiek van de opleiding Het AMFI is de enige HBO-opleiding in Nederland waar studenten het diploma Technisch Commerciële Confectiekunde kunnen behalen. Deze naam geeft aan dat de opleiding zich van andere modeopleidingen, zoals die bijvoorbeeld aan de kunstacademie aangeboden wordt, onderscheidt. Bij het AMFI gaat het om alle activiteiten die vanaf het allereerste designconcept nodig zijn om een kledingstuk uiteindelijk als eindproduct in de winkel te krijgen en te verkopen. De student kan zelf de keuze maken waar zij 1 in de toekomst als professional in deze mode keten werkzaam wil zijn en hoe zij daar wil komen. Dit kan in drie afdelingen: Fashion & Branding, Fashion & Design en Fashion & Management, die allemaal een eigen afstudeerrichting met een internationale variant hebben. Bij Fashion & Branding staat de identiteit van merken en communicatie centraal. De studenten ontwikkelen concepten en leren een merkenstrategie op te zetten. Onderwerpen zijn onder andere marketing, visual culture en visual merchandising. Fashion & Design leidt op tot ontwerper en stylist. De studenten houden zich onder andere bezig met ontwerpen, patroontekenen, moulage en de realisatie van hun ontwerpen. Achtergrondkennis van de beeldcultuur en kostuumgeschiedenis speelt net als textielkennis een belangrijke rol. Fashion & Management leidt op voor technische en commerciële beroepen in de mode-industrie. Op het programma staan onderwerpen als marketing, organisatie, management, economie, logistiek en materialenkennis. Om de studenten goede kansen op de arbeidsmarkt te geven oriënteert het AMFI zich internationaal. Nederland is geen productieland en een Nederlandse professional zal voor de productie naar het buitenland moeten, met name naar Azië, waar het grootste deel van de mondiale kledingproductie plaatsvindt. 1 Aangezien 85% van de studenten vrouwelijk is, is de keuze gemaakt om in dit rapport over de studenten in de vrouwelijke vorm te spreken. Uiteraard worden hiermee ook de mannelijke studenten bedoeld. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 1

8 Het AMFI is ontstaan uit twee instituten, die gesticht werden door Mr. H.F. Koetsier en Charles Montaigne. De ingenieursopleiding HTS Mr. Koetsier ontstond 60 jaar geleden als een technische, commerciële opleiding. Academie Charles Montaigne, opgericht in 1951, was een private opleiding voor couture styling. Mr. Koetsier trad in 1987 toe tot de Algemene Hogeschool Amsterdam, de Academie Charles Montaigne in 1992 tot de Algemene Hogeschool van Amsterdam. De instituten fuseerden in 1992 tot één instituut. In 2002 kreeg het instituut zijn huidige naam, het Amsterdam Fashion Institute. Na de fusie van 1992 werd het instituut vier jaar geleid door een technisch directeur vanuit de opleiding Mr. Koetsier. De daarop volgende zeven jaar zag de opleiding vijf directeuren (ad interim) voorbij komen. Van 2002 tot 2005 volgde een directeurschap dat nogal wat onrust en problemen veroorzaakte bij het personeel, daarna werd het instituut een half jaar ad interim geleid door een lid van het College van Bestuur van de HvA. Op 1 januari 2006 ging het huidige directieteam aan het werk. Bij het aantreden van de huidige directie in 2006 viel het AMFI rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De directeur had één van de leden van het College als leidinggevende. In 2006 heeft de hogeschool haar veertien instituten verdeeld over zeven domeinen. Het AMFI valt onder het domein Media, Creatie en Informatie en de directeur van het AMFI legt verantwoording af aan de voorzitter van dit domein. Per 1 september 2008 zijn in de HvA de instituten opgeheven en zijn de opleidingen geleid door opleidingsmanagers, de bestuurlijke eenheden. Voor het AMFI is een uitzondering gemaakt, het zal als instituut met een eigen directeur verder blijven bestaan. Het instituut is een blikvanger binnen de hogeschool en trekt als sterk merk veel studenten. De directeur vertegenwoordigt het gezicht naar buiten van het AMFI. Het AMFI is nu een opleiding met ruim 1200 studenten, 70 docenten en 20 stafmedewerkers. De studentenpopulatie bestaat voor 85% uit meisjes en 15% uit jongens; 18% van de reguliere studenten komt uit het buitenland. Aan het hoofd van het instituut staat een directeur, geflankeerd door een adjunctdirecteur. Met de drie afstudeerrichtingen biedt de opleiding studenten de kans om, afhankelijk van hun talent, voor beroepen in het hele modevakgebied te kiezen. Met de toekomst van de mode als uitgangspunt speelt het instituut enerzijds in op de behoefte van het werkveld aan hooggekwalificeerde professionals en denkt het anderzijds na over de specifieke bijdrage die het met zijn Nederlandse identiteit en mentaliteit aan de mondiale mode-industrie kan leveren. Het antwoord dat het AMFI op die vraag ontwikkeld heeft, is om in alle drie de afdelingen de verbinding van technisch, commercieel en creatief denken en handelen tot de basis van het onderwijs te maken. Bij het aantreden van de nieuwe directie in 2006 lag er een niet oninteressant onderwijsprogramma dat ingebed was in een ingewikkelde, ondoorzichtige structuur, waardoor het zijn doel voorbijschoot. De focus lag vooral op de theoretische kant. Sommige praktische onderdelen dreigden geschrapt te worden. Door de wijze van organisatie en het ontbreken van een overkoepelende onderwijsvisie voldeed het niveau van de eindresultaten bovendien niet meer aan de vraag van de industrie. In kennismakingsgesprekken die de nieuwe directie voerde met studenten en docenten kwam naar voren dat het instituut wel op de goede weg was, maar dat er wel één en ander moest veranderen. Er werden onder andere vragen gesteld bij de diepgang van het van het onderwijs, de organisatie en de inhoud van de tentamens, de internationalisering en de roostering werd als groot probleem ervaren. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 2

9 Na het bijwonen van eindexamens moest de directie concluderen dat die nogal uiteenlopend van inhoud, vorm en kwaliteit waren. Gesprekken met het werkveld maakten duidelijk dat er van afgestudeerden bij het AMFI eerder meer dan minder technische kennis wordt verwacht, met name over productie en materialen. Een deel van de bevindingen bleek overeen te komen met de uitkomsten van de visitatie uit 2002, zoals een onvoldoende borging van de relevantie van de kwalificaties, het ontbreken van een beleid gericht op de bewaking van de kwaliteit van de toetsen, passende maatregelen voor verbetering van het rendement en een onvoldoende geëxpliciteerd personeelsbeleid. Het besluit werd genomen om het onderwijsprogramma, met behoud van het goede, geheel te vernieuwen, In 2006 is aan het vernieuwingsproces begonnen. De invoering van het nieuwe programma vindt gefaseerd plaats. Op het moment van de audit is de nieuwe propedeuse voor de eerste maal gepasseerd en geëvalueerd, het tweede jaar is ingezet en het derde en vierde jaar staan in de steigers. Er bestaan dus twee onderwijsprogramma s: in de eerste twee jaren is dat het nieuwe programma, in de laatste twee jaar het programma dat tijdens de voorlaatste bestuursperiode ( ) ontstond. In dat programma is al een aantal zaken, dat dringend om vervanging vroeg, tijdelijk aangepast. Het AMFI ziet zichzelf als een internationaal kenniscentrum, dat tevens als bruggenbouwer tussen kleine en grote spelers in de modewereld fungeert. Door deze spilfunctie worden de beste mogelijkheden voor de studenten en alumni gecreëerd om in het werkveld aan de slag te gaan en er een positie te verwerven. De opleiding is in vele netwerken actief, zowel in het onderwijs als in de professionele wereld. Als enige opleiding in Nederland die zich op alle facetten van het modevak richt, werkt de opleiding op verschillende manieren met andere opleidingen samen. Het creatieve deel van de opleiding heeft sterke overeenkomsten met de modeopleidingen aan de kunstacademies, zij het dat het AMFI een meer toegepaste oriëntatie heeft. Het technische deel van het onderwijs vertoont overeenkomsten met het onderwijs van de textielopleiding De Maere van Saxion Hogescholen en de Textiel Management Opleiding in Doorn. Deze opleidingen concentreren zich op management en technische kennis van textiel. Het AMFI werkt met deze creatieve en technische opleidingen samen, maar voelt zich het beste thuis bij de fashion technology institutes, zoals die in het buitenland bestaan. Qua visie en aanbod lijken Engelse modeopleidingen, zoals die van Nottingham Trent University en het London College of Fashion van London University het meest op het AMFI Visitaties en audits In de afgelopen jaren hebben er meerdere reflectiemomenten plaatsgevonden, te weten een visitatie in 2002, een quickscan door een adviesbureau in 2005 en een interne audit in In die laatste audit beoordeelde de commissie 9 van de 21 facetten als onvoldoende waarmee alleen onderwerp vier Voorzieningen zonder voorbehoud als voldoende aangemerkt kon worden. Als sterke punten van de opleiding werd gezien: Bij het management heerst awareness voor problemen. Knelpunten worden (h)erkend. Ondanks het turbulente verleden is de betrokkenheid van medewerkers bij de veranderingen hoog. Echter de balans hiervoor is wel wankel. (De verbetercapaciteit in het team is nog beperkt). De medewerkers herkennen dat recente veranderingen een verbetering inhouden. Het instituut is in Nederland een unieke opleiding met een grote aantrekkingskracht op studenten en werkveld. Vanuit het bedrijfsleven zijn er jaarlijks 700 stageaanvragen terwijl - er vanuit de opleiding geredeneerd - slechts 300 stageplaatsen nodig zijn. De relatie met het werkveld is goed. De opleiding onderscheidt zich duidelijk als beroepsgericht ten opzichte van de kunstopleidingen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 3

10 Als kritische succesfactoren om op accreditatieniveau te komen,werden aangemerkt: Maak het HBO-bachelor niveau aantoonbaar. Versterk het competentiegericht opleiden, vooral het gebruik van het portfolio. Toetsing is van (te) wisselend niveau. Zowel toetsen als beoordelen gebeurt subjectief en is afhankelijk van de interactie tussen student en docent. Stel duidelijke normen op. Stel een helder personeelsbeleid op en verminder de werkdruk voor de medewerkers. Verbeter de afstemming tussen de docenten. Bepaal de eindkwalificaties waar studenten aan moeten voldoen en werk dan terug naar de propedeuse, in plaats van andersom. Werk de afstudeerprofielen beter uit en betrek hierbij aantoonbaar het werkveld. Geef de internationale variant een nog meer internationaal karakter Beschrijving van traject n.a.v. de interne audit in 2007: Naar aanleiding van de laatste audit in 2007 zijn er uitgebreide verbetermaatregelen in gang gezet. Dit verbeterproces sloot aan op de nieuwe weg die met het aantreden van de nieuwe directie in 2006 ingeslagen is. Domeinspecifieke eisen en niveau bachelor (facetten 1.1 en 1.2) Bij het begin van de onderwijsvernieuwing constateerde de opleiding dat het AMFI nog geen competentieprofielen en eindkwalificaties had vastgesteld. Zoals ook in de interne audit werd geconstateerd was het daardoor problematisch het bachelorniveau aan te tonen. De volgende maatregelen zijn inmiddels afgerond: In samenwerking met het werkveld vastleggen van beroepsprofielen. In overleg met het werkveld vastleggen van competenties en kennis en vaardigheden. Het maken van een vergelijking met de Dublin Descriptoren. Deze zaken zijn vastgelegd in een geïntegreerd opleidings- en beroepsprofiel, het AMFI-profiel. Programma (facetten 2.2, 2.3) In gesprekken met medewerkers en studenten en door kennis te nemen van evaluaties (met name de studententevredenheidsmonitor, STM) constateerde de opleiding in 2006 dat het onderwijs onvoldoende transparant was en de samenhang van de programmaonderdelen niet altijd duidelijk, terwijl de studenten ook te weinig een reëel beeld kregen van de modewereld. Uit de interne audit kwam hetzelfde naar voren. Bovendien stelde men vast dat het onderwijs te licht was en de relatie tussen de doestellingen en het programma te wensen overliet. De samenhang in het programma is verbeterd door consequent beroepsproducten centraal te stellen en kennis en vaardigheden productgericht aan te bieden en meteen toe te passen. Met de theoretical backbone en toolshops zorgt het nieuwe programma voor meer verdieping. Sinds 2005 is het AMFI bezig met de invoering van honoursprogramma s voor getalenteerde studenten, met een zwaardere studielast. Met de vele realistische opdrachten en optredens van gastdocenten uit de industrie is de praktijk in de opleiding verankerd. Bovendien krijgen de studenten de kans om in speciale modules en in de reality school direct in de praktijk aan het werk te gaan. Beoordeling en toetsing (facet 2.8) Zowel uit de studententevredenheidsmonitor van de laatste jaren en gesprekken met studenten als de interne audit kwam naar voren dat de kwaliteit van de beoordeling en toetsing verbeterd moest worden. Er zijn de volgende maatregelen genomen. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 4

11 Het onderwijsprogramma is gestroomlijnd en het aantal programmaonderdelen beperkt; zo is er een eind gemaakt aan de overvloed van tentamens die nauwelijks verband met elkaar hielden. Het aantal vormen van toetsing is teruggebracht en beperkt tot productbeoordelingen, assessments en tentamens. Alle toetsing vindt plaats aan de hand van formulieren waarop de competenties zijn vermeld. In het onderwijsprogramma is expliciet ruimte gecreëerd voor feedback. Bij de planning is rekening gehouden met de inzet van docenten. Er is zo min mogelijk overlap in de beoordelingsperiodes. Met ingang van het studiejaar vinden ook de examens plaats aan de hand van de competenties. Alle procedures voor beoordeling, toetsing en exameninering staan duidelijk beschreven en worden in de afdeling geëvalueerd. Inzet van Personeel (facet 3.1, 3.2, 3.3) Bij haar aantreden in 2006 ontbrak het de nieuwe directie aan een helder overzicht van de inzet van personeel. In de interne audit in 2007 werd geadviseerd een meerjaren personeelsbeleid te formuleren. De volgende maatregelen zijn erop gericht deze en andere verbeterpunten op het gebied van het personeelsbeleid adequaat aan te pakken. Er is een meerjaren personeelsplan geformuleerd. De opleiding heeft een aanvang gemaakt met de opzet van een vlootschouw per afdeling, waarin een inventarisatie is gemaakt van de aanwezige expertise en waarbij hiaten en overlappingen in kaart zijn gebracht. De opleiding nodigt gastdocenten uit het bedrijfsleven uit om de nodige expertise in te brengen in verschillende modules (kwaliteitsimpuls) en een flexibeler personeelsbestand te creëren. Er is een gesprekscyclus ingevoerd met functionering- en beoordelingsgesprekken. Om de kwaliteit van het personeel op peil te houden wordt veel aandacht gegeven aan scholing. Internationalisering Om studenten goed voor te bereiden op het internationale karakter van de mode-industrie en ze de best denkbare opleiding te geven, zet de opleiding sterk in op internationalisering. De opleiding heeft een klein bureau voor internationalisering opgezet met een tweetalige coördinator (native speaker) en twee medewerkers (ook native speakers) voor de studentenadministratie en het uitwisselingsprogramma. Het gebruik van Engels binnen de opleiding wordt op diverse manieren gestimuleerd: er is een traject gestart om de Engelse taalvaardigheid van de docenten te verbeteren, documenten en literatuur worden in het Engels vertaald, sollicitanten voeren naast het reguliere sollicitatiegesprek ook een gesprek in het Engels met de coördinator internationalisering. Het AMFI heeft een minor International Production Management ontwikkeld, die zich voor de helft in het buitenland afspeelt. Voorzieningen (facet 4.1) Er is de laatste jaren veel aandacht besteed aan het upgraden van faciliteiten en de inrichting van het gebouw. De zeefdrukkerij is met nieuw materiaal in het eigen gebouw ondergebracht. De faciliteiten in de drukkerij worden naar behoefte aangevuld en uitgebreid. Voor de minor Individuals is een plotter (machine) geïnstalleerd. De tekenfaciliteiten zijn in 2007 in het buurgebouw nieuw en riant gehuisvest. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 5

12 De opleiding doet onderzoek naar de uitbreiding van digitale programma s die professioneel worden gebruikt ter ondersteuning van modeontwerp, -productie en -logistiek. In de studentenlounge is catering beschikbaar zodat studenten er een goedkope lunch kunnen krijgen. Kwaliteitszorg (facet 5.1, 5.2, 5.3) Bij het aantreden van de nieuwe directie in 2006 was de kwaliteitszorg als afzonderlijk aandachtsgebied nauwelijks ontwikkeld. De kwaliteitszorg bestond hoofdzakelijk uit het volgen van procedures van de HvA. De laatste jaren is al werkend aan de verbetering van het onderwijs en de organisatie een eigen kwaliteitsbeleid ontwikkeld. Alle voor de kwaliteitszorg relevante documenten, evaluatie-instrumenten, kwaliteitsrapportages en overleggen zijn in kaart gebracht. Er is een eenvoudige kwaliteitszorgsystematiek ontwikkeld en de verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Er zijn streefcijfers opgesteld op diverse gebieden, onder andere voor de scores op onderzoeken. Er is een nieuwe medewerker kwaliteitszorg aangesteld, nadat de post een half jaar onbemand is geweest. Organisatie Bij het aantreden van de nieuwe directie in 2006 werd geconstateerd dat een deel van de zwaktes van het AMFI verband hielden met de organisatie, die te weinig doorzichtig en te weinig slagvaardig was. Daarop zijn meteen maatregelen genomen. Er is een afdelingsstructuur ingevoerd met drie afdelingen, die elk door een hoofd geleid worden. Er is onderzoek gedaan naar alle activiteiten van het OBP. Daaruit kwam naar voren dat er een grote versnippering van taken is door de wijze waarop deze over de medewerkers zijn verdeeld. De werkzaamheden worden nu gebundeld. Daardoor is komt er meer helderheid in de organisatiestructuur. Er is een roosterbureau en een bedrijfsbureau ingesteld om de bestaande roosterproblemen op te lossen en om de organisatorische en administratieve processen in het onderwijs aan te sturen. Er is een onderwijsassistent aangenomen om coördinerende en administratieve taken van de afdelingshoofden over te nemen. Het AMFI naar buiten toe Het AMFI en de studenten waren te weinig zichtbaar in de maatschappij en de band tussen de opleiding en de afgestudeerden kon worden versterkt. Om de prestaties van de studenten beter voor het voetlicht te brengen, de studenten kansen te bieden om direct in het werkveld ervaring op te doen, de band met oudstudenten te versterken en het imago van het AMFI te versterken, zijn er op diverse terreinen actie ondernomen. Met Fashion Transit is een nieuw concept ontwikkeld om afstudeerders van alle drie de afdelingen in de schijnwerpers te zetten. De opleiding heeft een eigen Statement Store Individuals op het Spui in Amsterdam Studenten van de opleiding werken mee en/of verzorgen een presentatie bij onder andere de Amsterdam International Fashion Week (AIFW), de Lichting , het India Festival in Amsterdam, de Graduates Fashion Week in London en de Modebiënnale Arnhem. De opleiding heeft in 2007 een website voor alumni in het leven geroepen, die het startpunt vormt voor alumniactiviteiten. Er worden alumni als gecommitteerden bij eindexamens en als gastdocenten betrokken. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 6

13 Het auditteam heeft kunnen concluderen dat de opleiding op bovenstaande punten grote stappen vooruit gemaakt heeft. Alle bovenstaande minpunten zijn omgezet naar positieve ontwikkelingen. In de verschillende facetten zal dit nader besproken worden Aanpak Beoordelingsprocedure en werkwijze Bij de beoordeling van de door het AMFI verzorgde opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde met de afstudeerrichtingen Fashion & Branding, Fashion & Design en Fashion & Management is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs. Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Voorafgaand aan het accreditatieonderzoek heeft Hobéon Certificering de opleiding voorbereid op de audit door een inhoudelijke toelichting te geven op het NVAO-Accreditatiekader. Met betrekking tot het specifieke referentiekader van de betreffende afstudeerrichtingen geldt het volgende: De opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde met de afstudeerrichtingen Fashion & Branding, Fashion & Design en Fashion & Management hebben zich voor wat betreft beroepsprofiel, opleidingscompetenties en doelstelling ten minste gebaseerd op landelijk overleg tussen de betreffende opleidingen en het beroepenveld. (Zie onder facet 1.1.: Domeinspecifieke Eisen ). Het auditteam heeft dit opleidingsspecifieke referentiekader beoordeeld en vastgesteld dat het in voldoende mate gespecificeerd is en passend is voor een bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde op HBO-niveau. Het auditteam heeft dit kader in zijn beoordeling betrokken. Zie voorts onder facet 1.1. De beoordelingsprocedure van Hobéon Certificering kent twee hoofdmomenten: Documentanalyse Het gaat hier om een analyse en beoordeling van door het AMFI aangeleverde schriftelijke informatie: Management Review MR; Studiegids; Onderwijs- en Examen Reglement OER; Rapport interne audit 2007 (zie ook 1.4); Onderliggende documentatie betrekking hebbend op bijvoorbeeld: - strategische keuzen en de positie in de markt, - interne organisatie, - de (systematiek van) interne kwaliteitszorg en de daarmee samenhangende interne managementrapportages en verbetermaatregelen, - ontwikkelingen in het beroepenveld, - beroeps- en opleidingsprofielen, - (validatie) eindkwalificaties, - curricula en de interne en externe evaluatie daarvan, - werkvormen, - toetsing en beoordeling, - kwantitatief en kwalitatief personeelsbeleid, - internationalisering, - instroombeleid, Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 7

14 - studiebegeleiding, - onderwijsrendement. Op basis van de door het AMFI aangeleverde documentatie, heeft het auditteam zich een beeld kunnen vormen van de primaire en secundaire processen van de drie afstudeerrichtingen. Het auditteam heeft dit beeld getoetst aan zaken als: ambitieniveau, toekomstgerichtheid, innovatief vermogen, kwaliteitsbewaking via interne en externe evaluatie, arbeidsmarktrelevantie, resultaatgerichtheid, continuïteit, studenten- en docentenbelangen. Voorafgaand aan de visitatie (zie hieronder) werd het management van de betreffende opleiding op de hoogte gesteld van de voorlopige bevindingen van het auditteam op basis van zijn documentanalyse. Audit De audit was gericht op een actieve controle door middel van een visitatie 2, uitgevoerd door een auditteam waarvan deel uitmaakten meerdere externe onafhankelijke deskundigen op het gebied van werkveld, één student, één lead auditor, één auditor onderwijs vanuit Hobéon Certificering en één secretaris, eveneens vanuit Hobéon Certificering. Onder controle moet hier worden verstaan, dat het auditteam op verschillende niveaus (management, coördinatie, examencommissie, docenten, studenten, staf) heeft getoetst (i) of de in de documentatie beschreven beleidsvoornemens en de daaraan gerelateerde uitvoeringsprocessen zijn geïmplementeerd en (ii) of de overige in de documentatie vervatte informatie verifieerbaar is. Deze verificatie door het auditteam geschiedde enerzijds door, zoals hierboven reeds is aangegeven, meerdere malen hetzelfde onderwerp met verschillende geledingen te bespreken en anderzijds aan de hand van additionele documentatie en -daar waar het de huisvesting en de materiële voorzieningen betreft- ook door eigen waarneming. De additionele, tijdens de visitatie geraadpleegde, documentatie behelsde ondermeer: overzichten van de samenstelling van de werkveld-gremia waarmee de opleiding(en) overleg voeren; verslagen van die bijeenkomsten met het werkveld; overzicht CV s van (gast)docenten; netwerkoverzicht docenten; verslagen van de functioneringsgesprekken met docenten; verslagen van docentevaluaties; verslagen van studievoortgangsgesprekken met studenten; detailbeschrijving van modules, cases en de daaraan gekoppelde opdrachten; stageverslagen en -beoordelingen; de beroepsproducten die gedurende de opleiding door studenten worden opgeleverd; de eindproducten van studenten. Aldus had het auditteam voldoende instrumenten om zich op gedetailleerd niveau op de hoogte te stellen van inhoud, opzet, uitvoering en resultaten van het opleidingsprogramma/de opleidingsprogramma s en van de daarmee samenhangende personele, organisatorische, materiële en ruimtelijke voorzieningen. Het auditteam heeft op deze wijze alle in het NVAO-Accreditatiekader vermelde facetten beoordeeld, op basis waarvan een samenvattend oordeel per onderwerp werd gegeven. Een en ander werd vastgelegd in een conceptrapport dat aan de opleiding werd voorgelegd voor een toets op eventuele feitelijke onjuistheden. 2 Visitatie heeft op 15 en 16 september 2008 plaatsgevonden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 8

15 Het voorliggend rapport is de weergave van het oordeel van het auditteam met daarbij de gronden waarop dat oordeel is gebaseerd. Beslisregels Volgens de NVAO-Beslisregels Accreditatie kan een onderwerp slechts onvoldoende of voldoende scoren. Een facet kan evenwel, volgens diezelfde regels, onvoldoende, voldoende, goed of excellent scoren. Met dit als uitgangspunt, heeft Hobéon onderstaande beslisregels toegepast. Onderwerp A. Een onderwerp scoort voldoende, indien alle facetten van dat onderwerp ten minste voldoende hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp onvoldoende en de overige ten minste voldoende hebben gescoord, mits een acceptabel verbeterplan beschikbaar is voor het facet met de score onvoldoende. B. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord en voor dit facet geen acceptabel verbeterplan beschikbaar is. C. Een onderwerp scoort onvoldoende, indien meer dan één facet van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn. Facet D. Binnen de beoordeling van een facet is ruimte voor een eigen afweging van het auditteam: uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie: beter een goed functionerende regeling die slecht is opgeschreven, dan omgekeerd; primaire processen wegen zwaarder dan secundaire. Extra aantekening E. Indien voor een onderwerp een hogere score dan voldoende gerechtvaardigd is, wordt dat als extra aantekening vermeld en wel met inachtneming van onderstaande regels: een onderwerp krijgt de extra aantekening goed, indien alle facetten van dat onderwerp goed hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp voldoende en de overige facetten goed of excellent hebben gescoord; 3 een onderwerp krijgt de extra aantekening excellent, indien alle facetten van dat onderwerp excellent hebben gescoord of indien één facet van dat onderwerp goed en de overige facetten excellent hebben gescoord; een onderwerp krijgt geen extra aantekening, indien één van de facetten van dat onderwerp onvoldoende heeft gescoord. 3 Het NVAO-Accreditatiekader onderscheidt bij onderwerp 2 ( Programma ) acht facetten. Eén ervan betreft de duur van de opleiding. Het daarbij vermelde criterium (240 ECTS) is evenwel geen (kwaliteits)criterium, maar een formele vereiste waaraan het programma van een opleiding a priori moet voldoen, wil zij überhaupt in aanmerking kunnen komen voor een HBO Bachelor accreditatie. Duur is derhalve van een andere orde dan -bijvoorbeeld- Kwaliteit Personeel of Onderwijsrendement. Bij de beslissing of het onderwerp Programma een extra aantekening goed dan wel excellent verdient, wordt het facet Duur dan ook buiten beschouwing gelaten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 9

16 Auditteam Het auditteam was als volgt samengesteld: Voorzitter: Leden: Secretaris: De heer drs. W. G. van Raaijen De heer W. Hekking (werkvelddeskundige) De heer J. Kessels (werkvelddeskundige) Mevrouw M. Yee (werkvelddeskundige) Mevrouw drs. J.G.L. Teunissen (vakdeskundige) De heer drs. R.F.H.M. Stapert (onderwijsdeskundige) Mevrouw I. Meijer (studentlid) Mevrouw drs. M.S. Bijkerk Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). Lead auditor Willem van Raaijen is werkzaam bij de Hobéon Groep en heeft inmiddels een brede ervaring in het uitvoeren van audits in het onderwijs waaronder audits in het HBO in het kader van accreditatie binnen verschillende domeinen. De werkvelddeskundigen Jan Kessels (Fashion & Management), Wiet Hekking (Fashion & Branding) en Marina Yee (Fashion & Design) hebben zich in hun beoordeling met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programmainhoud en (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. De bovenstaande auditoren hebben op grond van hun ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals in de modeketen op HBO-niveau. De heer Kessels is onder andere directievoorzitter van De Bijenkorf, Vroom & Dreesmann en de HEMA geweest. De heer Hekking is lange tijd werkzaam geweest als inkoper bij C&A, en vervolgens in verschillende leidinggevende- en managementfuncties bij MEXX, Esprit en Amici. Tegenwoordig heeft de heer Hekking een eigen bedrijf in designmeubelen. De toonaangevende modeontwerpster Yee maakte deel uit van de 6 van Antwerpen, een groep ontwerpers die de Belgische mode op de wereldkaart wilde plaatsen. Sinds het uiteen vallen van de groep is zij als zelfstandig ontwerpster en kunstenares werkzaam. Vakdeskundige José Teunissen is sinds 2002 lector Modevormgeving bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en was daarvoor werkzaam als conservator Mode en Kostuums van het Centraal Museum in Utrecht en als universitair docent aan de UvA. Zij heeft in haar eerdere en huidige functie een aanmerkelijke ervaring opgebouwd die haar in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-opleidingen gesteld worden. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 10

17 Rob Stapert heeft zich als deskundige onderwijs vooral gericht op de kwaliteit van de processen die direct en indirect de uitvoering van het programma raken. Hij heeft in zijn vorige en huidige functie ervaring opgebouwd die hem in staat stelt de programmaopbouw, het onderwijsproces en de organisatorische context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBOopleidingen gesteld worden. Mevrouw drs. M.S. Bijkerk heeft in dit team de rol van secretaris vervuld. Mevrouw Bijkerk studeerde kunsten cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, afstudeerrichting beleid en management en klassiek contrabas. Sinds enige tijd is zij voor Hobéon werkzaam op het gebied van certificering van kunsteducatieve instellingen, accreditatie van hoger beroepsopleidingen en persoonscertificering. Voor de curricula vitae: zie Bijlage I Deelnemers visitatie Het auditteam heeft tijdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende geledingen van de opleiding(en): management, coördinatoren, docenten, studenten en staf. Voor een volledig overzicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage II Programma visitatie Technische Commerciële Confectiekunde, 15 en 16 september 2008 Zie Bijlage II. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 11

18 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 12

19 2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING Onderwerp 1: Doelstellingen Opleiding Dit onderwerp kent drie facetten: 1. domeinspecifieke eisen; 2. niveau bachelor; 3. oriëntatie HBO. Facet 1.1. Domeinspecifieke Eisen Criterium Het facet Domeinspecifieke Eisen is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium: Sluiten de eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)? Bevindingen Na het aantreden van de nieuwe directie in 2006 is de opleiding gestart met het opstellen van de huidige beroepsprofielen. Hiervoor heeft een reeks van bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit het beroepenveld plaatsgevonden. Dit leverde een schets op van het beroepenveld met een beschrijving van de beroepen en de eisen van een beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld. Naar aanleiding van die gesprekken heeft de opleiding vijf kernwaarden, zes competenties en de door de opleiding gehanteerde, inhoudelijke, body of knowledge and skills opgesteld. Deze zijn goedgekeurd door de Raad van Advies van de opleiding. Hoewel de opzet van de opleiding, waarin de hele modewereld vertegenwoordigd is, uniek is in Nederland, hebben onder andere de netwerken van de modeafdelingen van het kunstvakonderwijs en met technische opleidingen in de mode en textiel, waaronder ArtEZ, hogeschool voor de Kunsten een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het profiel. Daarnaast heeft de opleiding nadrukkelijk naar vergelijkbare opleidingen in het buitenland gekeken. De twee toonaangevende internationale netwerkorganisaties, de International Federation of Fashion Technology Institutes en de International Apparel Foundation, werden gevraagd om advies over het profiel. Binnen het algemene opleidingsprofiel onderscheidt het AMFI drie beroepsprofielen, te weten Fashion & Branding, Fashion & Management en Fashion & Design. De keuzes voor deze drie profielen zijn gemaakt in overleg met het werkveld, zoals hierboven beschreven. Het auditteam heeft kennis genomen van de totstandkoming van het beroepenprofiel en is van mening dat de opleiding door middel van de geformuleerde kernwaarden en competenties de student opleidt tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Daarnaast is het auditteam van mening dat het AMFI in Nederland een bijzondere plek inneemt, aangezien het de enige opleiding is, die alle facetten van de modewereld in een opleiding verenigt. Het auditteam is positief over de visie van het AMFI en de wijze waarop de opleiding zich positioneert. Het auditteam ervaart de visie van de opleiding als pragmatisch en toekomstgericht. Het auditteam heeft kunnen vaststellen dat de vijf kernwaarden, zes competenties en de door de opleiding gehanteerde, inhoudelijke, body of knowledge and skills opleidingsbreed gedragen worden door zowel studenten als docenten en daarmee een goede basis vormen voor het curriculum. Op basis van de drie beroepsprofielen heeft de opleiding weer een onderverdeling gemaakt van functies, waarin zij verwachten dat studenten terecht zouden kunnen komen. Voor Fashion & Design zijn dat Independent Designer, Designer for the Industry, Fashion Forecaster, voor Fashion & Branding is het Brand Engineer, Concept Developer, Creative Manager en voor Fashion & Management Buyer/Productmanager, Production manager Retail en Concept Manager. Voor al deze functieomschrijvingen zijn eindkwalificaties omschreven, die de studenten tijdens hun opleiding kunnen bereiken door invulling van de keuzemodules in het derde en vierde jaar binnen de gekozen afstudeervariant. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 13

20 Uit evaluaties onder afgestudeerden blijkt dat twee jaar na het afstuderen 87% van de studenten een passende en betaalde functie in de mode heeft gevonden. Het nieuwe profiel is in het jaar ingevoerd, in dat jaar is het eerste jaar van het nieuwe curriculum doorlopen. De competenties zijn evenwel direct geldig voor alle studiejaren. Gezien de korte bestaansduur van het nieuwe curriculum tot nu toe, is er nog geen sprake van structurele periodieke actualisering van de eindkwalificaties. Uit de notulen van de vergaderingen van de Raad van Advies is af te lezen dat die raad het functioneren van het nieuwe profiel en de aansluiting daarvan op het beroepenveld nauwlettend in de gaten houdt en op een adviserende wijze invloed heeft op het curriculum. Het auditteam heeft kennisgenomen van de verschillende contacten die de opleiding onderhoudt met het werkveld en is van mening dat de opleiding er op een zeer goede en actieve manier voor zorgt dat zij zicht houdt op de ontwikkelingen in het veld en de betekenis daarvan voor de bekwaamheidseisen/ competenties. Het auditteam heeft kennisgenomen van de samenstelling van de Raad van Advies en is van mening, concludeert, dat er met de Raad van Advies regelmatig wordt gesproken over de structuur en de inhoud van de opleiding. Het AMFI leidt de studenten nadrukkelijk op om werkzaam te kunnen zijn in een internationale omgeving. Om de studenten goed voor te bereiden op hun toekomstige rol in de international beroepspraktijk heeft het AMFI een internationale component aan de opleiding toegevoegd, zoals internationale afstudeerrichtingen, internationale minoren, buitenlandse excursies en exchange-programma s. Het beleid is vastgelegd in Internationalisation Policy Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een tweede plan, voor de periode van , dat in het late najaar van 2008 voltooid moet zijn. Het AMFI ziet zichzelf als een internationaal kenniscentrum dat tevens als bruggenbouwer tussen kleine en grote spelers in de modewereld fungeert. Door deze spilfunctie worden voor studenten en alumni mogelijkheden gecreëerd om in het internationale werkveld aan de slag te gaan. Het auditteam heeft kennisgenomen van de internationale oriëntatie van de opleiding en spreekt zijn waardering uit voor de inbedding van de internationale component in de visie van de opleiding en de uitwerking hiervan in de praktijk. Studenten van alle afstudeerrichtingen worden door het curriculum van de opleiding met internationale vakken, buitenlandse excursies en mogelijke internationale minoren en stages daadwerkelijk opgeleid om in een internationale context te kunnen werken. Oordeel: goed Het auditteam kwalificeert dit facet van de opleiding als goed en wel op grond van de volgende observaties: Het AMFI heeft een duidelijk, pragmatische en toekomstgerichte visie en baseert het handelen daarop. De opleiding hanteert, na overleg met vergelijkbare opleidingen, het werkveld, internationale organisaties, en na gekeken te hebben naar buitenlandse opleidingen een beschrijving van het beroepenveld met daaraan verbonden vijf kernwaarden, zes competenties en de door de opleiding gehanteerde, inhoudelijke, body of knowledge and skills. Deze worden opleidingsbreed gedragen. De eindcompetenties van de opleiding corresponderen met de kerntaken van een (beginnend) beroepsbeoefenaar en sluiten goed aan bij de eisen die de vakgenoten en de beroepspraktijk stellen aan de opleiding. Met allerlei verschillende geledingen vanuit het werkveld hebben de diverse betrokkenen vanuit de opleiding zeer regelmatig overleg over de opzet en inhoud van de opleiding en de competenties. Het AMFI is een internationale speler en leidt de studenten nadrukkelijk op om werkzaam te kunnen zijn in een internationale omgeving. Het merendeel van de studenten vindt binnen afzienbare tijd na het afstuderen een passende en betaalde functie. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde 1.0, Hogeschool van Amsterdam 14

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd. TMO, hogeschool voor modemanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Modemanagement voltijd TMO, hogeschool voor modemanagement Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Commerciële Textielkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE KUNST. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE KUNST. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE KUNST ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding AUTONOME BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd. Design Academy Eindhoven Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Vormgeving voltijd Design Academy Eindhoven Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd.

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd. Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfswiskunde voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Farmaceutisch Consulent deeltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogescholen, locatie Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogescholen, locatie Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Algemene Operationele Technologie Voltijd Deeltijd - Duaal Hogeschool van Utrecht Faculteit Natuur en Techniek Instituut voor Innovatie, Industrie

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Verkeer en Logistiek deeltijd CROHO nr. 30100 Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd - deeltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Hoger Hotelonderwijs voltijd deeltijd - duaal Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde voltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Accountancy voltijd CROHO nr. 34406 Saxion Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd. Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd / deeltijd Haagse Hogeschool / TH Rijswijk Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Personeel & Arbeid P&A, voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Afdeling Management & Human Resources Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Film en Televisie voltijd. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Film en Televisie voltijd. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Film en Televisie voltijd Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Film en Televisie voltijd Amsterdamse

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Industrieel Product Ontwerpen voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management, Economie en Recht, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business and Management Studies (IBMS) voltijd Saxion Hogeschool Deventer Commerciële Economie voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede

Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemie,Chemische Technologie, Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, voltijd Instituut Life Science & Technology Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Saxion Hogeschool Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Saxion Hogeschool Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie ACADEMIE VAN BOUWKUNST - ARNHEM. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem

Adviesrapport Accreditatie ACADEMIE VAN BOUWKUNST - ARNHEM. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Adviesrapport Accreditatie HBO MASTER OPLEIDING ARCHITECTUUR ACADEMIE VAN BOUWKUNST - ARNHEM ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Adviesrapport Accreditatie HBO MASTER OPLEIDING ARCHITECTUUR deeltijd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd. INHOLLAND Select Studies Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Journalistiek voltijd INHOLLAND Select Studies Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding HBO-Rechten voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Chemische Technologie voltijd CROHO nr. 34275 Haagse

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleidingen Milieukunde en Milieutechnologie voltijd / deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Economie voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal. Hogeschool INHolland Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie. VOORTGEZETTE HBO OPLEIDING FASHION voltijd. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem

Adviesrapport Accreditatie. VOORTGEZETTE HBO OPLEIDING FASHION voltijd. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Adviesrapport Accreditatie VOORTGEZETTE HBO OPLEIDING FASHION voltijd ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem Adviesrapport Accreditatie VOORTGEZETTE HBO OPLEIDING FASHION voltijd CROHO: 09102 ArtEZ Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd. Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Scheepsbouwkunde Voltijd Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium voltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium voltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium voltijd Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans Den Haag Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Archeologisch Onderzoeksassistent voltijd Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd. Saxion Hogeschool Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in Zorg deeltijd Saxion Hogeschool Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde voltijd - duaal School of Agriculture & Technology Hogeschool INHOLLAND Delft Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Natuurkunde voltijd Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd. Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd Saxion Hogeschool Enschede Academie Gezondheidszorg Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Fysiotherapie, voltijd CROHO

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd. Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management FM voltijd en deeltijd Haagse Hogeschool Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Facility Management

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal. Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB Voltijd, duaal Hogeschool Utrecht HU Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde BtB

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie voltijd - deeltijd Fiscale Economie voltijd Saxion Hogescholen Enschede en Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor. Opleiding voor Ergotherapie, voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor. Opleiding voor Ergotherapie, voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor Opleiding voor Ergotherapie, voltijd Hogeschool van Amsterdam Amsterdamse Hogeschool voor Paramedische Opleidingen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor Opleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Languages voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Languages voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding International Business & Languages voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskundige Informatica deeltijd Hogeschool voor Management en Documentaire Informatievoorziening Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Elektrotechniek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Human Technology voltijd De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd. Saxion Hogeschool, Enschede Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Integrale Veiligheidskunde voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool, Enschede Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd. Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie

Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd. Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie Adviesrapport Accreditatie HBO Master opleiding Danstherapie deeltijd Codarts Hogeschool voor de Kunsten/ Rotterdamse Dansacademie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding voor Management, Economie en Recht voltijd - deeltijd - compact Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Informatica voltijd - deeltijd - duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie