TU/e Bachelor College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TU/e Bachelor College"

Transcriptie

1 Whereinnovationstarts //IKDROOMVAN LICHTDATMENSEN HELPTGENEZEN// Informatie bij de start TU/e Bachelor College

2 Inhoudsopgave 04 DeTechnischeUniversiteit Eindhoven Persoonlijk contact Eindhoven studentenstad TU/e en maatschappij Toptechnologieregio Internationale contacten 06 OnderwijsinhetBachelor CollegevandeTU/e Interessante opleidingen Kiezen op de TU/e Coaching Basisvakken USE Bindend studieadvies Van Bachelor naar Master 10 Begeleidingenondersteuning bijjestudie Ondersteuning Experience Mathness Studeren met een functiebeperking Studeren en topsport 14 Watkunjeverwachten dekomendetijd? Inschrijfformulier Introductieweek Uitreiking notebooks 16 Voorzieningen OASE Studieverenigingen Training Talencursussen Bibliotheek Zelfstandig werken Onderwijskwaliteit Studiefinanciering Op kamers Sporten op de campus 21 HetOnderwijsenStudenten ServiceCentrum 22 Belangrijkedata 02 03

3 DeTechnische UniversiteitEindhoven Studerenaande Technische UniversiteitEindhoven(TU/e) is studerenaaneennederlandse topuniversiteit.eenuniversiteit meteenuniekbachelorcollege eneeneigengraduateschool. Persoonlijkcontact De TU/e is een universiteit met een open, vriendelijke sfeer. Je krijgt goede studie - begeleiding en hebt veel persoonlijk contact met docenten en medewerkers. Ervaren coaches van de TU/e staan je van het begin tot het einde van je studie terzijde met persoonlijk advies. Dat begint al snel na je inschrijving aan het Bachelor College, waar je samen met jouw coach kijkt hoe je jouw keuzeruimte het beste kunt invullen. En mocht je er in het eerste jaar achter komen dat een andere major beter past, dan kun je samen met je coach en de studie adviseur kijken hoe je binnen dat jaar van major kunt veranderen. Eindhovenstudentenstad Eindhoven is een moderne en dynamische stad, die garant staat voor een leuke studie tijd met een divers studentenleven. De levendigheid van Eindhoven zorgt er samen met de Bourgondische Brabantse levenswijze voor dat je het er goed naar je zin zult hebben. TU/eenmaatschappij Where innovation starts is niet voor niets het motto van de TU/e. De universiteit gaat maatschappelijke uitdagingen aan, in het bijzonder op het gebied van gezond heid, energie en mobiliteit. Als afgestu deerde Master of Science van de TU/e ga je een afwisselende, uitdagende, lucratieve en maatschappelijk nuttige carrière tegemoet. Toptechnologieregio De TU/e ligt in toptechnologieregio Brainport, het technologisch hart van Nederland. Er zijn veel goede relaties met hightech bedrijven en organisaties in de regio. Daar pluk je de vruchten van bij opdrachten, stages, afstuderen en werk. Internationalecontacten De TU/e biedt je uitstekende voorzieningen en heeft vele internationale contacten met vooraanstaande universiteiten. Een tijdje studeren aan een buitenlandse universiteit behoort dan ook tot de mogelijkheden. Depersoonlijkeaanpak maaktdetu/ebijzonder

4 OnderwijsinhetBachelor CollegevandeTU/e HetonderwijsinhetBachelor Collegewordtonderandere gekenmerktdoor: Persoonlijk contact Eindhoven studentenstad TU/e en maatschappij Toptechnologieregio Internationale contacten Interessanteopleidingen De TU/e biedt een breed palet aan bache - lor opleidingen aan. Sommige van deze opleidingen zijn geheel Engelstalig. De bacheloropleiding bestaat voor een groot deel uit je major. Met de major kies je het vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Het vormt de basis van je opleiding. De TU/e biedt je op dit moment 15 majors: Nederlandstalige majors: Biomedische Technologie Bouwkunde Medische Wetenschappen en Technologie Scheikundige Technologie Technische Bedrijfskunde Technische Natuurkunde Technische Wiskunde Werktuigbouwkunde Engelstalige majors: Automotive Electrical Engineering Industrial Design Software Science Sustainable Innovation Psychology and Technology Web Science KiezenopdeTU/e Wanneer je studeert aan de TU/e kun je al vanaf het begin van je bacheloropleiding keuzevakken kiezen. Op deze manier kun je het beste van twee studies combineren of vanaf het begin van je studie je persoon - lijke interesses onderdeel van je studie uit laten maken. Bovendien is het hierdoor gemakkelijker om over te stappen naar een andere bacheloropleiding. Coaching Iedere student die een bacheloropleiding gaat volgen aan de TU/e krijgt een coach. Deze coach ondersteunt je bij het maken van keuzes. Samen bespreek je welke vakken en projecten je al gedaan hebt, welke keuzes je hebt gemaakt en hoe dat bevallen is. Bovendien kijk je vooruit naar wat je nog wilt gaan doen. Samen bespreek je je mogelijkheden, maar je maakt uitein de lijk zelf je keuzes. Basisvakken Alle bachelorstudenten op de TU/e volgen een aantal basisvakken: wiskunde, natuur - wetenschappen, inleiding modelleren, design en USE. Afhankelijk van de oplei ding die je volgt kan zo n basisvak enigszins variëren. Hetisgeenstudie waarbijjealleenmaar indebankenzit

5 USE USE staat voor User-, Society- en Enterprise perspectief: ingenieurs ontwikkelen techno - logie voor gebruikers (User), om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen (Society) en om economische kansen te creëren voor bedrijven (Enterprise). Technologie functioneert altijd in een bredere context, en bij USE leer je begrijpen hoe dat werkt en hoe je deze kennis kunt gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. USE is een onderdeel van alle bachelorprogramma s en bestaat uit een basisvak in jaar één en een door jou te kiezen vakkenpakket (drie vakken) in jaar twee of jaar drie. In de loop van het eerste jaar worden de verschillende keuzepakket - ten toegelicht en aan het eind van het eerste jaar krijg je het USE-basisvak waarin je kennismaakt met de drie USE-perspectie ven. Aan het eind van het eerste jaar weet je voldoende om in overleg met je coach het USE-vakkenpakket te kiezen dat het beste bij je past. Regelingbindendstudieadvies Aan het eind van het eerste jaar van je bacheloropleiding ontvang je een bindend studieadvies (BSA). Dit advies is gebaseerd op je studieresultaten van het eerste studie jaar. Na het eerste semester ontvang je een voorlopig advies. Je studieprestaties na één jaar zijn een goede voorspeller van je uiteindelijke studie succes op de TU/e. Met andere woorden, na één jaar studeren kan de TU/e je een goed studieadvies geven. Er bestaan twee adviezen: een positief en een negatief advies. Positiefstudieadvies Je ontvangt een positief studieadvies wanneer je tenminste 30 studiepunten in de propedeutische fase van het programma hebt behaald. Hierbij geldt dat je tenminste 15 studiepunten van de majoronderwijs - een heden moet hebben behaald. Je kunt dan doorgaan met de opleiding die je volgt. Wanneer je een positief studieadvies hebt gekregen na afloop van je eerste studiejaar, maar je hebt minder dan 40 studiepunten behaald, dan stel je samen met de studie - adviseur een studiecontract op. Door middel van een studiecontract wordt de mogelijk - heid geboden om naast de resterende te halen propedeutische onderwijseenheden een aantal tweedejaars onderwijseenheden te volgen en deel te nemen aan de bijbe ho - rende tentamens. Je krijgt dus toegang tot tweedejaars onderwijseenheden van de opleiding, maar je mag niet aan alle onder - wijsonderdelen deelnemen. Negatiefstudieadvies Wanneer je in het eerste jaar minder dan dertig studiepunten hebt behaald, of je hebt niet voldaan aan de nadere eisen die de faculteit stelt, ontvang je een negatief BSA. Dit advies is bindend. Dat houdt in dat je jouw opleiding niet mag voortzetten. Het is drie jaar lang niet mogelijk je opnieuw voor diezelfde opleiding in te schrijven. Je krijgt daarbij een advies voor een alter - natieve studie, binnen of buiten de TU/e. Vanbachelornaarmaster De bacheloropleiding duurt drie jaar en omvat 180 studiepunten. Wanneer je al die studiepunten behaald hebt, kun je door gaan met een masteropleiding. Dat kan binnen de TU/e, maar ook daarbuiten. Er zijn altijd één of meerdere masters die drempelloos aansluiten bij je bachelor - opleiding. Met aanvullende vakken uit je keuzeruimte kun je zelfs doorstromen naar nog veel meer masteropleidingen aan de TU/e of daarbuiten. Ga daarom tijdig op zoek naar de masteropleiding die het beste bij je interesses en capaciteiten past

6 Begeleidingenondersteuningbijjestudie Studerenvereistveelzelfstandigheidophetgebiedvanplannenen discipline.hetkostveeltijdeneen universiteitisandersdanhetvwo. Zondereengoedevoorbereidingis tentamenstofvaakmoeilijktebegrijpenenkunnenvragenoptentamens anderszijndanjehadverwacht. Tijdensjestudiemoetjeregelmatig samenwerkenmetanderen.dat is nietvooriedereenevengemakkelijk. Ondersteuning De TU/e biedt je alle mogelijke ondersteu ning om je studie tot een goed einde te brengen. Er worden verschillende moge - lijk heden aangeboden om je studie vaar - dig heden te verbeteren. Vanaf het begin van je studie kun je terecht bij verschil - lende personen die je kunnen helpen: via de faculteit zijn dat de studie adviseur, de docent coach en de studentmentor en via het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) een studiekeuzeadviseur of een studentenpsycholoog. Studieadviseur Iedere opleiding heeft een studieadviseur. Bij deze studieadviseur kun je voor allerlei (vertrouwelijke) zaken terecht. De studie - adviseur heeft inzicht in het verloop van de opleiding en weet wat er van je verwacht wordt. Hij of zij kent je vorderingen en kan je adviseren bij je vragen over je studie - voortgang. De studieadviseur heeft vaak een open spreekuur, maar je kunt ook een afspraak maken als je vragen hebt. Als de studieadviseur dat nodig vindt, maakt hij/zij een afspraak om met je te praten. Docentcoach Je docentcoach spreek je een aantal keer per jaar op momenten dat je keuzes moet maken. Het kan gaan om het invullen van je keuzeruimte, maar ook over het kiezen van je masteropleiding. Samen met je docentcoach kijk je hoe je die keuze het beste kunt invullen. Studentmentor Aan het begin van je bachelorstudie heb je ook een studentmentor. Dit is een oudere jaars student die je helpt bij het wegwijs worden in de TU/e. Daarnaast kan hij of zij je laten zien welke studievaardig - heden je nodig hebt om met succes je opleiding te volgen. Studentenpsycholoogof studiekeuzeadviseur Bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) werken studentenpsycho - logen, studentendecanen en studiekeuze - adviseurs. Zij kunnen je onder andere helpen als je problemen hebt met studeren of met je studiehouding, als je een andere opleiding zoekt, als je extra ondersteuning denkt nodig te hebben of bij andere per soonlijke problemen. Je kunt doorverwezen worden door je studie adviseur, maar je kunt ook zelf een afspraak maken wanneer je daar behoefte aan hebt

7 ExperienceMathness Om je te helpen bij de overgang van het vwo naar de TU/e heeft de TU/e een wis kundebegeleidingstraject opgezet: Experience Mathness. In dit traject is aandacht voor wiskunde - vaardigheden. Omdat het beheersen van wiskunde vaardigheden belangrijk is voor veel vakken in je studie, zullen alle eerste - jaars TU/e-studenten in de eerste studie - week een wiskunde- ingangstoets maken. Met deze ingangstoets wordt jouw wiskunde voorkennis getoetst. Dit is nodig omdat het de basis is waarop in het eerste jaar van je studie met wiskunde wordt voortgebouwd. De ingangstoets is onderdeel van het basisvak wiskunde. Op de website vind je alle informatie over de wiskundetoets. Daarnaast vind je op deze site ook studietips. Studerenmeteen functiebeperking Onder functiebeperkingen en chronische ziekten verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke of andere beperking die de studievoortgang vertraagt. Je kunt hierbij denken aan een lichamelijke handicap, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook autisme en dyslexie vallen hier - onder. Heb jij een functiebeperking? Dan weet jij hoeveel energie dat je kost. De TU/e wil dat je ongehinderd kunt studeren. Als je naar de TU/e komt, kun je je al drie maan den voordat je gaat deelnemen aan het onderwijs melden bij STU. Studerenentopsport Naast academisch presteren is scoren op sportgebied belangrijk voor de TU/e. Zo telt Eindhoven meer dan 35 studenten - sport verenigingen. In het beoefenen van top sport gaat veel tijd en energie zitten. Soms betekent dit dat je studie eronder lijdt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk financiële ondersteuning voor topsport te krijgen via het afstudeerfonds. De maximale ondersteuning gaat uit van een studievertraging van twaalf maanden

8 Watkunjeverwachten dekomendetijd? Inschrijfformulier Als je wilt studeren aan de TU/e, moet je je aanmelden bij Studielink. Wanneer je bij Studielink bent aangemeld, ben je echter nog niet ingeschreven bij de TU/e. Begin juli ontvang je van de TU/e het inschrijf - formulier. Je bent pas officieel ingeschreven, wanneer je het inschrijfformulier tijdig hebt ingeleverd en het collegegeld is betaald. In dat geval ontvang je de TU/e-campuskaart (je collegekaart) en een inlogaccount voor de ICT-faciliteiten van de TU/e. "Tijdensdeintrozullen nieuwestudenten kennismakenmetde universiteit,het studentenlevenende stad!" Introductieweek Van maandag 20 augustus tot en met vrij dag 24 augustus worden alle nieuwe studenten op de TU/e verwacht voor de Centrale Introductieweek van de universi - teit. De introductie is bedoeld voor ieder een die aan de TU/e gaat studeren, dus ook voor jou! Tijdens deze week krijg je essen - tiële informatie over de TU/e en je studie. Daarnaast maak je uitgebreid kennis met de stad en het studentenleven. Het is helemaal niet erg als je nog niemand kent die in Eindhoven studeert, want tijdens de introductie leer je heel veel mensen kennen. Je zult in een intro groepje met ongeveer tien studiegenoten terecht komen. Twee ouderejaars studenten zullen je intro - groepje begeleiden en je wegwijs maken. Het zijn vijf actieve dagen vol leuke en leer zame momenten, waarin je wordt klaar - gestoomd voor het leven als student in Eindhoven. Mis het niet! Uitreikingnotebooks Informatie verzamelen, berekeningen maken, simulaties uitvoeren en tentamens afleggen: een laptop is voor iedere student aan de Technische Universiteit Eindhoven onmisbaar. Maar... een goed notebook is niet goedkoop, zeker niet als daar alle soft ware op staat die je voor je studie nodig hebt. Profiteer daarom van de speciale regeling die de TU/e studenten biedt en koop je eigen notebook voor de halve prijs! In totaal kost de TU/e-laptop euro. Hiervan betaal jij 780 euro. Voor 720 euro teken je een schuldbekentenis. De schuld vermindert gedurende je studie. Als je de studie met goed gevolg afrondt, of als je langer dan drie aaneengesloten jaren student bent geweest aan de TU/e, wordt je schuld kwijtgescholden. Begin juli ontvang je uitgebreide informatie over de notebook in je mailbox. Je notebook kun je ophalen op 30 augustus. Hierover ontvang je later nog bericht

9 Voorzieningen DeTU/ecreëertvoorhaarstudenten een studeerbare omgeving.indat kaderzijneenaantalvoorzieningen getroffen. OASE OASE is de digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Hier kun je alle informatie over opleidingen, vakken, tentamens en roosters opvragen. Iedere student heeft binnen OASE zijn eigen studentendossier waarin je kunt vinden wat je studiepakket is en welke resultaten je hebt behaald. Kijk voor meer informatie op onderwijs.tue.nl Studieverenigingen Iedere opleiding heeft een studievereni - ging. Deze studievereniging is van en voor studenten en behartigt de studiebelangen van de studenten binnen het studenten - overleg van de faculteit. Ook zorgt de vere - niging voor studiematerialen zoals boeken en tentamenbundels. Daarnaast organiseert ze lezingen en excursies en informele gezelligheids activiteiten zoals een ouderdag en regelmatig borrels. Training Het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) kan je via allerlei trainingen helpen bij je studie. Er zijn trainingen op het gebied van studeren, dyslexie, studie vaardig heden en nog veel meer. Talencursussen Om je talenkennis op te schroeven kun je terecht bij het aan de TU/e verbonden Center for Languages and Intercultural Communi - cation (CLIC). CLIC biedt talencursussen aan op het gebied van Engels, Nederlands voor anderstaligen (NT2) en interculturele communicatie. Verder biedt het talenpracti - cum zelfstudiematerialen voor meer dan 30 talen, van Arabisch tot Zweeds, waar - mee je je taalvaardigheid kunt verbeteren. Kijk voor alle informatie op Bibliotheek In het gebouw Metaforum, centraal op de campus van de TU/e, vind je de bibliotheek. De bibliotheek heeft een grote en actuele collectie wetenschappelijke informatie. Bovendien geeft de bibliotheek toegang tot allerlei digitale informatie. De bibliotheek is zowel op werkdagen als in het weekend open. Zelfstandigwerken Overal op de universiteit, zowel op de faculteiten als in de gemeenschappelijke gebouwen, vind je studieruimten waar je zelfstandig kunt studeren. In alle gebouwen, maar ook op een aantal buitenlocaties heb je de beschikking over draadloos internet. Een groot gedeelte van de colleges wordt op genomen op video en is via internet weer op te roepen. Zodat je bij de bestudering van de stof ingewikkelde stukken nog eens rustig terug kunt kijken. Onderwijskwaliteit Om de kwaliteit van het onderwijs te waar - borgen, worden de vakken steeds geëvalu eerd. Op grond van de resultaten van de evaluaties worden de vakken bijgesteld en hiermee wordt de kwaliteit verbeterd. Van jou als student wordt een actieve houding bij deze evaluaties verwacht: je bent mede - verantwoordelijk voor goed onderwijs op de TU/e

10 Studiefinanciering De prestatiebeurs geldt voor alle studenten die zich vanaf 1 september 1996 voor het eerst ingeschreven hebben in het hoger onderwijs en daarvoor studiefinanciering ontvangen. Je hebt recht op een prestatie - beurs zodra je je inschrijft voor een hbo of w.o.-studie, nog geen 30 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit bezit. In sommige gevallen is het ook mogelijk studiefinancie - ring te ontvangen zonder dat je de Neder - landse nationaliteit bezit. Ben je bij aanvang van het studiejaar jonger dan 18 jaar, dan heb je vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering. Tot die datum hebben je ouders recht op Kinderbijslag en soms op een Tegemoetkoming Studiekosten. Hoelangkrijgjestudiefinanciering? Voor een 5-jarige TU/e-opleiding (Bachelor plús Master, dit betekent in totaal 300 studiepunten) heb je recht op 8 jaar studie - financiering. Over de eerste 5 jaren is dat een voorwaardelijke rentedragende lening, waarvan je een deel (de basisbeurs, de van het ouderinkomen afhankelijke aan - vullende beurs, de studenten OV-chipkaart en de eventuele partner- of 1-ouder toeslag) bij het behalen van een afsluitend diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar kunt verdienen als prestatiebeurs: dit is dan een gift. De jaren 6 t/m 8 kun je alleen rente dragend lenen. Wanneer je als gevolg van een handicap of chronische functiestoornis de opleiding niet binnen de cursusduur kunt afronden, dan kun je in sommige gevallen wel een jaar extra prestatiebeurs krijgen. De diploma - termijn blijft echter 10 jaar. Voor meer informatie zie de website (website van de Dienst Uitvoering Onderwijs). Maar je kunt met je vragen ook altijd terecht bij STU. Opkamers Natuurlijk kun je vanuit je huidige woonplaats heen en weer reizen naar de Technische Universiteit Eindhoven. Het is dan goed om te weten dat de TU/e in het centrum van Eindhoven ligt, slechts 700 meter van het NS- en busstation. De meeste studenten kiezen ervoor om te gaan wonen in de stad waar zij studeren. De huur voor een kamer is in Eindhoven over het algemeen iets lager dan in andere studentensteden. De meeste kamers zijn tussen de 16 en 25 vierkante meter groot. De huurprijs varieert van ongeveer 175 tot 350 euro per maand. Het is verstandig om op tijd te beginnen met het zoeken naar woonruimte. Studentenhuisvesting Woningverhuurder Vestide is met ruim 2500 kamers voor studenten de grootste verhuurder voor studenten in Eindhoven. Inschrijven kan via en is gratis. Als je 35 of meer kilometer van Eindhoven woont, krijg je een afstandbonus bij Vestide. Deze afstandbonus houdt in dat je inschrijf - duur cadeau krijgt. De wachttijd wordt dus korter. De bonus wordt berekend aan de hand van de postcode van je thuisadres. Kijk op de website van Vestide of bel (040) en vraag de uitgebreide folder aan. Je kunt je ook inschrijven bij één of meer woningbouwcorporaties in Eindhoven. Dat is vooral zinvol wanneer je zoekt naar zelfstandige woonruimte. Het is ook interessant wanneer je iets wilt huren met een paar andere studenten. De woning - bouw corporaties vind je op de website van de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er commerciële woonruimtebemiddelaars die je aan een kamer kunnen helpen. Kijk ten slotte ook eens op kamerwebsites, zoals Kamernet. Daar vind je diverse kamers waarvoor je op kijkavond kunt komen

11 OnderwijsenStudenten ServiceCentrum Sportenopdecampus Ben jij een sportfanaat? Of wil je gewoon je conditie op peil houden? Op de Technische Universiteit Eindhoven kom je zeker aan je trekken. Sport staat centraal in Eindhoven en op de universiteit. Het Studentensport - centrum op de TU/e-campus biedt moderne en uitgebreide faciliteiten. Uitgebreidefaciliteiten Veel van de sporten beoefen je in en rond het Studentensportcentrum. Het sport - centrum heeft de meest uitgebreide faciliteiten van alle Nederlandse universi - teiten. Met een sportkaart van 74 euro kun je het hele studiejaar aan alle activiteiten deelnemen. Voor het lidmaat schap van een studentensportvereniging betaal je contri butie. Veel studentensport - verenigingen nemen deel aan landelijke competities. "Sportstaatcentraal ineindhovenenopde universiteit." HetOnderwijsenStudentenService Centrum(STU)ishetcentralepuntop detechnischeuniversiteiteindhoven waarstudenten,ontwerpers,promovendienmedewerkersterechtkunnen vooreengevarieerdaanbodaan dienstenophetterreinvanonderwijs. Belangrijke onderwijsondersteunende diensten zijn onder meer: Trainingen voor studievaardigheden, studiekeuze, interculturele communi - catie en sociale en communicatieve vaardigheden Ondersteuning bij studiegerelateerde vragen Loopbaanadvisering en Career Center Taalcursussen In- en uitschrijving van (inter)nationale studenten Betaling, administratie en informatie rondom onder meer collegegelden en notebooks Studiefinanciering, bestuursbeurzen en afstudeerfonds Introductieweek voor bachelor- en masterstudenten Ombudsfunctie Toelating, visa, huisvesting en introductie van internationale studenten Notebook en onderwijs Opstellen van contracten, regelingen en reglementen op het terrein van onderwijs International Relations Office Contact De servicedesk van STU bevindt zich op de begane grond in gebouw Metaforum. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt. De servicedesk is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot uur. STU is ook bereikbaar via of +31 (0)

12 Belangrijkedata Juni 5-6 t/m Startgesprekken op de TU/e Eind juni Start oefenwebsite Experience Mathness Eind juni Ontvangst inschrijfformulier TU/e Juli Begin juli Ontvangst informatie notebook en intro Augustus 20 t/m 24 augustus Algemene introductieweek TU/e 30 augustus Uitreiking Notebooks September 3 september Opening academisch jaar: einde colleges om uur Begin september Ingangstoets Experience Mathness 3-9 t/m Colleges 1e kwartiel Oktober 19 oktober Collegevrije dag (Auditorium) t/m Dutch Design Week t/m Tentamens kwartiel 1 November t/m Glow lichtfestival t/m 18-1 Colleges 2e kwartiel December 5 december Sinterklaas: einde colleges om uur t/m 4-1 Kerstvakantie Januari 21-1 t/m 2-2 Tentamens kwartiel 2 24

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Naam opleiding: Klinische Technology. Toelating

Naam opleiding: Klinische Technology. Toelating Naam opleiding: Klinische Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

// IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG //

// IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG // Bachelor College PSYCHOLOGY & TECHNOLOGY* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

// IK DROOM VAN EEN WERELD WAARIN IEDEREEN ELEKTRISCH RIJDT //

// IK DROOM VAN EEN WERELD WAARIN IEDEREEN ELEKTRISCH RIJDT // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN WERELD WAARIN IEDEREEN ELEKTRISCH RIJDT // Bachelor College SUSTAINABLE INNOVATION* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2016 - Organisatie van de Universiteit Leiden/psychologie - Honours College - SPS-NIP - Bachelor opleidingscommissie - OER/Examencommissie

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

BSc Klinische Technology

BSc Klinische Technology BSc Klinische Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Bij de TU Delft wordt de studie in het Nederlands aangeboden. In Eindhoven en Twente kan je de studie alleen in het Engels volgen.

Bij de TU Delft wordt de studie in het Nederlands aangeboden. In Eindhoven en Twente kan je de studie alleen in het Engels volgen. Naam opleiding: Electrical Engineering Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 12 Geen recht meer op prestatiebeurs 17 Hoeveel betalen je ouders? 18 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Keuzeruimte Bachelor College

Keuzeruimte Bachelor College Keuzeruimte Bachelor College Voorlichting over keuzeproces en keuzemogelijkheden voor W-major studenten Tanja Krijgh, studieadviseur BW Voorlichting over Keuzeproces Welke keuzes moet je maken? Keuzemogelijkheden

Nadere informatie

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N

INHOUD [ 7 ] G E L D W I J Z E R S T U D E N T E N INHOUD Inleiding 9 Studiefinanciering Recht op studiefinanciering 11 Een DigiD aanvragen 12 Inkomsten van DUO 13 Geen recht meer op prestatiebeurs 19 Hoeveel betalen je ouders? 20 Gevolgen van je studieschuld

Nadere informatie

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student

Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student 30-5-2016 1 Studiebegeleiding: de studieadviseur en de student Geartsje Zondervan Anneke Schrik Bart Borghols Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 30-5-2016 2 30-5-2016 3 Even voorstellen Geartsje

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde? * Moet ik me herinschrijven als bachelor als ik nog

Nadere informatie

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit.

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit. Naam opleiding: Technische Informatica Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Ik droom van robots in de zorg

Ik droom van robots in de zorg TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van robots in de zorg Bachelor College Psychology & Technology* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen

Nadere informatie

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur TU/e Lerarenopleiding Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur Opbouw presentatie Filmpje Tweedegraads lerarenopleiding Uitstroomprofiel 1e graads lerarenopleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld: 2015 2016

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN TOPFUNCTIE BIJ EEN MULTINATIONAL // Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN TOPFUNCTIE BIJ EEN MULTINATIONAL // Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN TOPFUNCTIE BIJ EEN MULTINATIONAL // Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE // Zo n opdracht is een prachtige combi van bedrijfskunde, wiskunde

Nadere informatie

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting

John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting John Stals (studentendecaan TU Delft) Studentenfinanciën en Ouderavond huisvesting 1 Voorwaarden studiefinanciering opleiding: Hoger Onderwijs; voltijd in binnen- en buitenland leeftijd: jonger dan 30

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel A Financiële ondersteuning bij studievertraging door bijzondere omstandigheden Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2015-2016 Inleiding. Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2015 voor de eerste keer ingeschreven hebben

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Gaan studeren met een functiebeperking

Gaan studeren met een functiebeperking Gaan studeren met een functiebeperking Anita Dingelstad, studentendecaan bij Student & Career Support Ouderavond 1 Inhoud presentatie Introductie Studeren met een functiebeperking (fube) Wettelijk kader

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studievoorschot, de nieuwe studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden ' of eerst tegemoetkoming scholieren? Afhankelijk van leeftijd en studie!

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

Als uw kind wil gaan studeren

Als uw kind wil gaan studeren Als uw kind wil gaan studeren Bachelorvoorlichting 6 en 7 maart 2015 Studentendecanen van de Universiteit Twente Huidige systeem van studiefinanciering Studie met driejarige bachelor en tweejarige master

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015. INLEIDING De artikelen 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h

Nadere informatie

Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde

Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde 4 oktober 2016 12.45u-13.45u Tanja Krijgh Suzanne Jacobs 6 september 2016 Agenda Deel 1: plv. Opleidingsdirecteur -Werktuigbouwkunde programma -Studie en studeren

Nadere informatie

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs

Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Studiefinanciering Middelbaar beroepsonderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van

Nadere informatie

Regeling Profileringsfonds RUG

Regeling Profileringsfonds RUG Regeling Profileringsfonds RUG 2017-2018 Deel B - Financiële ondersteuning internationale studenten bij studievertraging door bijzondere omstandigheden. Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Naam opleiding: Bouwkunde. Toelating

Naam opleiding: Bouwkunde. Toelating Naam opleiding: Bouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

LVSA Studiedag 29 mei 2015

LVSA Studiedag 29 mei 2015 LVSA Studiedag 29 mei 2015 Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Frank Peters, studentendecaan Universiteit Utrecht Wet Studievoorschot (sociaal leenstelsel) Voor wie geldt deze wet? Veranderingen

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College

TU/e Bachelor College Instroom BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College Alumnus Annet Aarts // zou dat prachtig zijn. // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN DOOR HET OPTIMALISEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN

IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN DOOR HET OPTIMALISEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN DOOR HET OPTIMALISEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE // IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN

Nadere informatie

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT

REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015 en gewijzigd op 26 juni 2017. INLEIDING De artikelen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 6 VWO

Voorlichtingsavond 6 VWO Voorlichtingsavond 6 VWO Donderdag 13 september 2012 Kennismaking Mentoren Mevrouw van der Meulen Mevrouw van den Reek En verder Dhr. van Arenthals Dhr. Kwakman Programma Examen(jaar) Slaag-zaknorm Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

// IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER //

// IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER // Bachelor College MEDISCHE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE* * Deze major is formeel onderdeel van de

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers

Communicatiewetenschap. Voor hbo-doorstromers Communicatiewetenschap Voor hbo-doorstromers Anke Koopmann MSc Studieadviseur Programma Een wo-master na een hbo-opleiding: wat zijn de mogelijkheden? De verkorte bachelor CW aan de UvA Waarom een wetenschappelijke

Nadere informatie

De kosten van het studeren

De kosten van het studeren Technische Universiteit Delft & Dienst Uitvoering Onderwijs De kosten van het studeren John Stals (studentendecaan TU Delft) en Guus Rikhof (DUO) 17-1-2011 Delft University of Technology Challenge the

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

// IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN//

// IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN// TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN// Bachelor College SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE // was, heeft ze me alle ins en outs laten zien. Vanaf die dag

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016

Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Regeling Financiële ondersteuning bij studievertraging door overmacht, RUG 2015-2016 Inleiding Paragraaf 2a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) betreft het Profileringsfonds

Nadere informatie

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl

Studeren in 2015-2016. Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten. www.wijzeringeldzaken.nl Studeren in 2015-2016 Check je geld! Wat je moet weten over studiekosten www.wijzeringeldzaken.nl Alles over studeren en geldzaken op een rij: Zorgen over geld, daar zit niemand op te wachten. Zeker niet

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

FAQ aan de studentendecanen

FAQ aan de studentendecanen FAQ aan de studentendecanen Inschrijven, uitschrijven en herinschrijven...2 * Kan ik me later dan 1 september inschrijven voor de opleiding geneeskunde?...2 *Moet ik me herinschrijven als ik nog een herkansing

Nadere informatie

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen

Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Studiefinanciering voor studenten van Aruba en de Nederlandse Antillen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Bacheloropleidingen. Algemene informatie. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Bacheloropleidingen. Algemene informatie. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Bacheloropleidingen Algemene informatie Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - bacheloropleidingen Bacheloropleidingen instroom studiejaar

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van duurzame energie die altijd en overal beschikbaar is. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van duurzame energie die altijd en overal beschikbaar is. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van duurzame energie die altijd en overal beschikbaar is Bachelor College Electrical Engineering // Ik droom van duurzame energie die altijd en overal

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden

Onderwerpen. 1. Tegemoetkoming scholieren. 2. Studiefinanciering. 3. Aanvragen en aanmelden Welkom bij DUO Onderwerpen 1. Tegemoetkoming scholieren 2. Studiefinanciering 3. Aanvragen en aanmelden of eerst tegemoetkoming scholieren? - Kwartaalinstroom: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober Voorbeeld:

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Ik droom van ouderen die met intelligente producten langer thuis kunnen wonen

Ik droom van ouderen die met intelligente producten langer thuis kunnen wonen TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van ouderen die met intelligente producten langer thuis kunnen wonen Bachelor College Industrial Design // Ik droom van ouderen die met intelligente

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16

Inhoud. Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 Inhoud Inleiding 15 Waar kun je dit boek voor gebruiken? 15 Voor wie is dit boek? 15 Hoe werkt dit boek? 16 1 MBO, HBO of universiteit 19 MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs 20 Toelating 20 Locatie 21 HBO:

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie

IK DROOM VAN... GOEDKOPERE ZORG DOOR NIEUWE TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

IK DROOM VAN... GOEDKOPERE ZORG DOOR NIEUWE TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN... GOEDKOPERE ZORG DOOR NIEUWE TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN Bachelor College ELECTRICAL ENGINEERING TU/e Bachelor College De Technische Universiteit

Nadere informatie

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016

AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 AFSTUDEREN EN DAN 2015-2016 JE STAAT OP HET PUNT OM AF TE STUDEREN; GEFELICITEERD! IN DEZE FOLDER VIND JE INFORMATIE DIE BELANGRIJK IS OM TE WETEN ALS JE JE STUDIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT AFRONDT: Uitschrijving

Nadere informatie

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede

Welkom bij DUO. Johannes Bos Servicekantoor Enschede Welkom bij DUO Johannes Bos Servicekantoor Enschede Onderwerpen 1. Hervorming studiefinanciering 2. Vereenvoudigingen 3 OV kaart/studentenreisproduct Hervorming studiefinanciering Basisbeurs wordt lening

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN

IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 IK DROOM VAN HET ONTWIKKELEN VAN SLIMME MATERIALEN Bachelor College Scheikundige Technologie // Ik droom van een fabriek zonder CO 2 -uitstoot // Eveline Hermans,

Nadere informatie

Ik droom van een innovatief, effectief middel tegen kanker

Ik droom van een innovatief, effectief middel tegen kanker TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een innovatief, effectief middel tegen kanker Bachelor College en Technologie* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

IK DROOM VAN MET TECHNOLOGIE SPORTERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN

IK DROOM VAN MET TECHNOLOGIE SPORTERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN MET TECHNOLOGIE SPORTERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN Bachelor College INDUSTRIAL DESIGN // IK DROOM VAN... MET TECHNOLOGIE TOPSPORTERS NAAR EEN

Nadere informatie

Ik droom van een topfunctie bij een multinational

Ik droom van een topfunctie bij een multinational TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een topfunctie bij een multinational Bachelor College Technische Bedrijfskunde // Ik droom van een topfunctie bij een multinational // Loek Jongen,

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES voor studenten Pedagogische Wetenschappen. 2016-2017 INHOUD Inleiding 1. Wanneer worden de adviezen uitgebracht? pag 1 2. Welke normen worden gehanteerd bij het

Nadere informatie

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Regeling financiële ondersteuning 2015 Deel 1: Overmacht 1. Begripsbepalingen In het kader van deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd: CvB: College van Bestuur Universiteit Leiden CROHO:

Nadere informatie

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding

Bestuursbeurzen : voorwaarden en procedure. Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018: voorwaarden en procedure Frank Peters Team studentendecanen O&O Studentbegeleiding Bestuursbeurzen 2017-2018 soorten bestuursbeurzen voorwaarden Procedure korte pauze collegegeldvrij

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie