VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION"

Transcriptie

1 SECTIE - SECTION: microscopie/mycotoxines VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Bepaling van zearalenon in granen en afgeleide producten met HPLC MET-FLVVT-136 HPLC granen en afgeleide producten 18/11/2010 LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

2 SECTIE - SECTION: microscopie/mycotoxines Overzicht van de prestatiekenmerken: - Lineariteit: werkgebied range: ng/ml ( µg/kg) - Bepaalbaarheidsgrens (LOQ): 10 µg/kg - Aantoonbaarheidsgrens (LOD): 5 µg/kg - Herhaalbaarheid, intralaboratoriumreproduceerbaarheid en terugvinding. niveau herhaalbaarheid reproduceerbaarheid 50 µg/kg 2,4% 2,6% 100 µg/kg 3,1% 4,1% 150 µg/kg 5,9% 9,1% - Meetonzekerheid meetonzekerheid gebied LOQ-1/2 norm 25% gebied ½ norm 3/2 norm 20% gebied > 3/2 norm 30% - Selectiviteit en specificiteit: gebruik immunoaffiniteitskolom en fluorescentiedetectie De validatie voldoet aan de procedure LAB 00 P180 De laboratoria die deze methode willen overnemen, moeten aantonen dat de criteria hieronder aangegeven voldaan zijn: Prestatiecriteria uit EU-verordening 401/2006 Inhoud: validatierapport van 18/11/2010 LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

3 SECTIE - SECTION: microscopie/mycotoxines VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie) Responsable (Nom et fonction) Opgesteld door Rédaction par Bepaling van zearalenon in granen en afgeleide producten met HPLC MET-FLVVT-136 HPLC granen en afgeleide producten Totaal Jeroen Vancutsem Naam Nom: Jeroen Vancutsem Handtekeningen - Signatures: Functie - Fonction: Sectiehoofd microscopie/mycotoxines Get. Datum - Date: 18/11/2010 Medewerkers (Naam en functie) Collaborateurs (Nom et fonction) Periode van validatie Période de validation Methode goedgekeurd en geschikt bevonden door Méthode approuvée et jugé convenable pour la routine par Rudy Van Meerbeek - Ruth Vanhoof - Roel tits Start - Début: maart 2010 Einde - Fin: april 2010 Naam Nom: Jeroen Vancutsem Handtekeningen - Signatures: Functie - Fonction: Sectiehoofd microscopie/mycotoxines Get. Datum - Date: 18/11/2010 Hierna volgt een beschrijving van de resultaten van het validatieonderzoek zoals aangegeven in stap 8 van de procedure LAB 00 P 180. Ce qui suit est une description des résultats de l'étude de validation comme indiqué dans l'étape 8 de la procédure LAB 00 P180. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

4 Validatiedossier Zearalenon in granen HPLC 1. Lineariteit en werkgebied: range ng/ml - De lineariteitscurve werd opgesteld in het gebied van ng/ml ( µg/kg) De concentraties die geïnjecteerd werden, zijn: 10 ng/ml ; 20 ng/ml ; 50 ng/ml ; 100 ng/ml Resultaat: concentratie Piekoppervlak 10 ng/ml (20 µg/kg) ng/ml (40 µg/kg) ng/ml (100 µg/kg) ng/ml (200 µg/kg) Resultaten: parameter waarde limiet resultaat R 2 0,999 > 0,99 OK intercept (p = 0,59) p > 0,05 OK standaardstoringen tussen -1,2 en 1,1 tussen - 2 en 2 OK Besluit: De rechte is lineair en loopt door het nulpunt. De range van het werkgebied is µg/kg 2. Bepaling in blanco maïs Eerdere testen wezen uit dat een laag gehalte ZEA aanwezig is in het gebruikte blancomonster (zie verslag van El Hédi Boughanmi). Er zijn geen storende pieken van nevencomponenten aanwezig door de zeer specifieke opzuivering van de immunoaffiniteitskolom en fluorescentiedetectie. Daarom werd geopteerd om een extractie uit te voeren om aldus een blanco monster te bekomen. Dit werd meegenomen in elke analysereeks en bijkomend werden 2 deelmonstrers geëvalueerd. nummer Concentratie (µg/kg) 1 0,78 2 1,8 Besluit : Deze waarden liggen ver beneden de vooropgestelde LOD van 5 µg/kg en de matrix kan als blanco monster gebruikt worden bij de validatie. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

5 3. De aantoonbaarheidsgrens (LOD) De aantoonbaarheidsgrens werd bepaald door spiking op maïs van 5 µg/kg. Er werd gespiket met 125 µl van een standaardoplossing van 1 µg/ml bereid uit de aangekochte standaardoplossing (100 µg/ml) Reeks nummer concentratie recovery (%) (µg/kg) Reeks 1 1 6, /03/10 2 6,4 128 R. Tits 3 6,6 132 (bijlage 3) 4 7, , ,3 126 Reeks 2 1 5, /04/10 2 5,5 110 R. 3 6,7 134 Vanhoof 4 6,4 128 (bijlage 4) 5 6, ,4 88 Reeks 3 1 8, /04/10 2 8,5 170 R. Van 3 8,2 164 Meerbeek 4 7,5 150 (bijlage 5) 5 9, ,7 134 Gemiddelde S/N: 4,8 gemiddelde 6,89 gemiddelde recovery 138% herhaalbaarheid STDEV 0,79 RSD (%) 11,45 2,8 x STDEV 2,21 reproduceerbaarheid STDEV 1,36 RSD (%) 19,79 2,8 x STDEV 3,82 outliers (Grubbs test) G hoogste waarde 2,22 G kritisch : 2,65 G laagste waarde 2,04 Besluit: De LOD kan vastgelegd worden op 5 µg/kg. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

6 4. De bepalingsgrens (LOQ): De bepalingsgrens werd bepaald door spiking van 10 µg/kg. Er werd gespiket met 25 µl van een standaardoplossing van 10 µg/ml bereid uit de aangekochte standaardoplossing (100 µg/ml) Reeks nummer concentratie recovery (%) (µg/kg) Reeks , /03/ ,9 119 R. Tits 3 11,8 118 (bijlage 3) 4 11, , ,9 119 Reeks 2 1 9, /04/10 2 9,4 94 R. 3 9,3 93 Vanhoof 4 11,3 113 (bijlage 4) 5 10, , 100 Reeks , /04/ ,6 106 R. Van 3 8,9 89 Meerbeek 4 9,2 92 (bijlage 4) 5 10, ,5 115 Gemiddelde S/N: 6,7 gemiddelde 10,61 gemiddelde recovery 106% herhaalbaarheid STDEV 0,74 RSD (%) 7,02 2,8 x STDEV 2,08 reproduceerbaarheid STDEV 1,17 RSD (%), 10,97 2,8 x STDEV 3,26 outliers (Grubbs test) G hoogste waarde 1,22 G kritisch : 2,65 G laagste waarde 1,62 Besluit: De LOQ kan vastgelegd worden op 10 µg/kg. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

7 3. De herhaalbaarheid, intralaboratoriumreproduceerbaarheid en terugvinding De herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid werden bepaald conform template LAB 00 P 180 F 004 ( _LAB-00-P-180-F-004-validatie-berekeningen-formules_v01_NL-FR) Op basis van Verordening 401/2006 is een maximale RSD r van 40%, een maximale RSD R van 50% en een terugvindingspercentage van % toegestaan voor gehalten 50 µg/kg. Op basis van Verordening 401/2006 is een maximale RSD r van 25%, een maximale RSD R van 40% en een terugvindingspercentage van % toegestaan voor gehalten > 50 µg/kg. De herhaalbaarheid en intralaboratoriumreproduceerbaarheid werd bepaald a. door spiking op maïs van 10 µg/kg (zie 3. bepalingsgrens) Besluit: De herhaalbaarheid, intralaboratoriumreproduceerbaarheid en terugvinding voldoen aan de voorwaarden gesteld in Verordening 401/2006. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

8 b. door standaardadditie op maïs van 50 µg/kg (1/2 norm). De monsters werden gespiket met 125 µl van oplossingen van 10 µg/ml bereid uit de standaardoplossing van 100 µg/ml. Reeks nummer concentratie recovery (%) (µg/kg) Reeks ,9 109,8 16/03/ ,7 119,4 R. Tits 3 59,6 119,2 (bijlage 1) 4 58,6 117,2 5 59, ,1 114,2 Reeks ,1 118,2 13/04/ ,8 119,6 R. 3 58,9 117,8 Vanhoof 4 59,0 118 (bijlage 6) 5 59,8 119,6 6 57,9 115,8 Reeks , /03/ ,9 111,8 R. Van 3 57,1 114,2 Meerbeek 4 57,0 114 (bijlage 7) 5 -* 6 58,3 116,6 gemiddelde 58,34 gemiddelde recovery 116,7% herhaalbaarheid STDEV 1.42 RSD (%), 2,43 2,8 x STDEV 3,97 reproduceerbaarheid STDEV 1,49 RSD (%) 2,56 2,8 x STDEV 4,18 outliers (Grubbs test) G hoogste waarde 2,33 G kritisch : 2,62 G laagste waarde 1,0 *waarde valt buiten specificaties Besluit: De herhaalbaarheid, intralaboratoriumreproduceerbaarheid en terugvinding voldoen aan de voorwaarden gesteld in Verordening 401/2006. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

9 c. door spiking op maïs van 100 µg/kg (norm). De monsters werden gespiket met 250 µl uit de standaardoplossing van 10 µg/ml Reeks nummer concentratie recovery (%) (µg/kg) Reeks ,5 107,5 16/03/ ,8 114,8 R. Tits 3 107,5 107,5 (bijlage 1) 4 108,3 108, ,9 105, ,2 104,2 Reeks ,4 109,4 13/04/ ,5 112,5 R ,8 116,8 Vanhoof 4 114,2 114,2 (bijlage 6) 5 113,3 113, ,9 110,9 Reeks ,6 118,6 19/03/ ,4 112,4 R. Van 3 111,6 111,6 Meerbeek 4 110,0 110,0 (bijlage 7) 5 119,9 119, ,2 113,2 gemiddelde 111,72 gemiddelde recovery 111,7% herhaalbaarheid STDEV 3,46 RSD (%), 3,11 2,8 x STDEV 9,69 reproduceerbaarheid STDEV 4,55 RSD (%) 4,07 2,8 x STDEV 12,74 outliers (Grubbs test) G hoogste waarde 1,92 G kritisch : 2,65 G laagste waarde 1,77 Besluit: De herhaalbaarheid, intralaboratoriumreproduceerbaarheid en terugvinding voldoen aan de voorwaarden gesteld in Verordening 401/2006. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

10 d. door spiking op maïs van 150 µg/kg (1,5 X norm). De monsters werden gespiket met 375 µl van oplossingen van 10 µg/ml bereid uit de standaardoplossing van 100 µg/ml Reeks nummer concentratie recovery (%) (µg/kg) Reeks ,0 106,7 16/03/ ,1 109,4 R. Tits 3 155,4 103,6 (bijlage 1) 4 153,7 102, ,9 80, ,9 107,9 Reeks ,0 116,0 13/04/ ,4 115,6 R ,7 115,1 Vanhoof 4 179,6 119,7 (bijlage 6) 5 179,9 119, ,1 115,4 Reeks ,4 105,6 19/03/ ,0 105,3 R. Van 3 160,0 106,7 Meerbeek 4 157,9 105,3 (bijlage 7) 5 165,1 110, ,7 104,5 gemiddelde 162,49 gemiddelde recovery % herhaalbaarheid STDEV 9,62 RSD (%) 5,92 2,8 x STDEV 26,95 reproduceerbaarheid STDEV 14,64 RSD (%) 9,01 2,8 x STDEV 40,99 outliers (Grubbs test) G hoogste waarde 1.30 G kritisch : 2,62 G laagste waarde 3.11* *waarde meegenomen in berekening omdat voldaan is aan specificaties van de methode. RSD hierdoor wel groter Besluit: De herhaalbaarheid, intralaboratoriumreproduceerbaarheid en terugvinding voldoen aan de voorwaarden gesteld in Verordening 401/2006. LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

11 4. Meetonzekerheid: Voor het bepalen van de meetonzekerheid werd de volgende strategie gevolgd: Eerst wordt nagegaan of de bias significant is (in dat geval is de bias > 2s RW ). concentratie bias 2s RW bias > 2s RW? LOQ 0,61 2 x 1,17 NEE 50 ppb 8,34 2 x 1,49 JA 100 ppb 11,72 2 x 4,55 JA 150 ppb 12,49 2 x 14,64 NEE Dit is het geval bij een concentratie van 50 en 100 µg/kg. De uitgebreide meetonzekerheid is daar gelijk aan: U b 2 * s RW Dit geeft volgende waarden: b s RW U (µg/kg) U (rel, %) 50 µg/kg 8,34 1,49 11,32 19,4% 100 µg/kg 11,72 4,55 20,82 18,6% In de andere gevallen is de bias < 2s RW en kiezen we volgende formule: u u 2 bias u(rw) c met 2 u bias RMS bias 2 u ( spiking) 2 u(cref, spike) 2 (meetonzekerheid op basis van recovery) en u(r W ) = s R Met RMS bias 2 (%) LOQ 143,1 150 µg/kg 144,3 LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

12 Met u(spiking) 2 Voor de LOQ, en 150 µg/kg werd de standaard van 100 µg/ml verdund naar 10 µg/ml door verdunning van 2 ml standaardoplossing in 20 ml. Er werd gepiket met een micropipet van µl voor 150 µg/kg (375 µl) en een micropipet van voor de LOQ (25 µl). Volgende onzekerheidsparameters werden in rekening gebracht: a. onzekerheid op precisie van de pipet om te verdunnen (driehoeksverdeling) (pipet µl): (+/- 0,01 ml)-> onzekerheid: 0,01/ 6*100=0,41% b. reproduceerbaarheid in pipetteren: 1% (geschat, zie cursus meetonzekerheid ) c. onzekerheid op de precisie van de maatkolf: +/- 0,04 ml -> onzekerheid: 0,04/ 6*100 =1,63% d. variatie in het vullen van de maatkolf: 0,1% (zie cursus meetonzekerheid) e. temperatuurseffect: 0,21% (zie cursus meetonzekerheid) f. onzekerheid op precisie van de pipet om te spiken (driehoeksverdeling) pipet µl: accuracy: 1% (voor 100µl, we spiken 375 µl -> deze waarde zal licht overschat zijn)-> onzekerheid: 0,41% pipet µl: accuracy: 3% (voor 10µl)-> onzekerheid: 1,22% g. reproduceerbaarheid in pipetteren: 1% (geschat, zie cursus meetonzekerheid) u(spiking) 150µg/kg 2 = 0, , ,1 2 +0, , =5,14 u(spiking) LOQ 2 = 0, , ,1 2 +0, , =6,46 Met u(cref spike) 2 Concentratie (µg/ml) 100,7 onzekerheid 0,8 Onzekerheid relatief 0,79 u(cref spike) 2 0,62 Samengevat LOQ 150 µg/kg RMS 2 bias (%) ,7 u(spiking) 2 6,46 5,14 u(cref spike) 2 0,62 0,62 som 2583, ,46 u Rw 2 = s R 2 (rel) LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

13 LOQ 12, µg/kg 131,90 u c LOQ (12,9+143,1)=12, µg/kg (131,90+144,3)= 16,62 U = 2u c LOQ 25,0% 150 µg/kg 33,2% Samengevat meetonzekerheid: LOQ 25,0% 50 µg/kg 19,4% 100 µg/kg 18,6% 150 µg/kg 33,2% Besluit meetonzekerheid: meetonzekerheid gebied LOQ-1/2 norm 25% gebied ½ norm 3/2 norm 20% gebied > 3/2 norm 30% 5. Specificiteit De specificiteit van de methode wordt gegarandeerd door de immunoaffiniteitskolom bij de opzuivering die specifieke antilichamen voor zearalenon toxine bevat. Bovendien gebeurt de detectie op een voor het molecule specifieke golflengte van 274 nm (excitatie) en 446 nm (emissie). LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

14 6. Criteria volgens EU-Verordening 401/ Foto's a) Extractie met Ultraturrax b) Opzuivering met immunoaffiniteitskolom c) Chromatografie d) Chromatogram LAB 00 P 180 F 003 Template validatierapport Modèle rapport de validation v /14

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Bepaling

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption MET-FLVVT-096

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Microscopische

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse I-MET-FLVVT-103 BEPALING VAN DIOXINE EN DIOXINE-LIKE VERBINDINGEN (PCDD s EN PCDF s) BEPALING VAN NON-ORTHO- EN MONO-ORTHO-PCB S

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION LABO: FLVVM VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Detectie

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190)

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190) VALIDATIERAPPORT Analysemethode Voeding - Kwantitatieve bepaling van aluminium met ICP-OES na microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190) Techniek Microgolfontsluiting - ICP-OES Matrix / matrixgroep Levensmiddelen:

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date de la dernière adaption I-MET-FLVVT-125:

Nadere informatie

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT... 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...1 3 LINEARITEIT...2 4 JUISTHEID EN HELHAARBARHEID...5 4.1 Juistheid... 5 4.2 Juistheid van meervoudige analyses van gecertificeerd referentiemateriaal (CRM)... 5 4.3

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Water Kwantitatieve bepaling van anionen in drinkwater met ionchromatografie (FLVVG-I-MET-217) Ionchromatograaf Matrix / matrixgroep Voor menselijke consumptie

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Bepaling

Nadere informatie

Gearchiveerde versie

Gearchiveerde versie FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie Analysemethode Techniek Matrix / matrixgroep VALIDATIERAPPORT Voeding - Kwantitatieve bepaling van methylkwik met AMA (FLVVG-I-MET-81MeHg)

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption LAB 24

Nadere informatie

Gearchiveerde versie

Gearchiveerde versie I-MET-FLVVT-083 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVT I-MET-FLVVT-083 BEPALING VAN AFLATOXINE B 1, B 2, G 1, G 2 IN DIERENVOEDERS, GRANEN, EN ANDERE BABYVOEDING Versie 03 Datum

Nadere informatie

SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN

SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN FAVV DG LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van calcium, kalium, magnesium, natrium en fosfor met ICP-OES na microgolfontsluiting

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN UBIQUINONE IN

KWANTITATIEVE BEPALING VAN UBIQUINONE IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-152 I-MET-FLVVT-152 KWANTITATIEVE BEPALING VAN UBIQUINONE IN Versie 03 Datum van toepassing 2014-01-17 Opgesteld

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Diervoeders - Kwantitatieve bepaling van arseen, cadmium, lood, kobalt en molybdeen met ICP-MS

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. Drinkwater - Kwantitatieve bepaling van zilver met ICP-MS (FLVVG-I-MET-196Ag)

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. Drinkwater - Kwantitatieve bepaling van zilver met ICP-MS (FLVVG-I-MET-196Ag) SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Drinkwater - Kwantitatieve bepaling van zilver met ICP-MS (FLVVG-I-MET-196Ag) ICP-MS Matrix / matrixgroep Voor menselijke consumptie

Nadere informatie

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-091 I-MET-FLVVT-091 BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN DIERENVOEDERS

Nadere informatie

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-005 I-MET-FLVVT-005 BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 04 Datum van toepassing 2014-01-27

Nadere informatie

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN 1 PRESTATIEKENMERKEN 1.1 Bepaling van PCB s in olie met GC-MS REKENVOORBEELDEN Bepalingsmethode: verdunning van olie in hexaan, zuivering op gecombineerde zure silica/basische silica, DMSO/hexaan partitie,

Nadere informatie

SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN. Voeding - Kwantitatieve bepaling van anorganisch arseen met HPLC-ICPMS (FLVVG-I-MET-224)

SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN. Voeding - Kwantitatieve bepaling van anorganisch arseen met HPLC-ICPMS (FLVVG-I-MET-224) FAVV DG LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE: Anorganische chemie VALIDATIEPLAN Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van anorganisch arseen met HPLC-ICPMS (FLVVG-I-MET-224) HPLC-ICPMS Matrix

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT FAVV BESTUUR LABORATORIA LABO: FLVVG SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Voeding - Kwantitatieve bepaling van koper, ijzer en zink met ICP-OES (FLVVG-I-MET-208Cu, -208Fe,

Nadere informatie

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC.

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. Ziekenhuis Rijnstate Laboratorium Apotheek Sjaak Melchers Wagnerlaan 55 Postbus 9555 9800 TA Arnhem Bij het opzetten van een kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Haloperidol in serum m.b.v. Triple Quad LC-MS

Haloperidol in serum m.b.v. Triple Quad LC-MS Haloperidol in serum m.b.v. Triple Quad LC-MS Richard van Rossen / Henk Trumpie Apotheek Haagse Ziekenhuizen Email: r.vanrossen@ahz.nl Inleiding Sinds februari 2007 heeft het lab van de AHZ de beschikking

Nadere informatie

Diervoeders - Bepaling van sulfadimidine-na - HPLC. RSVnr A0148, DAMcode 0800302, editie nr. 4, 07-07-94; Bijlagen zijn niet bijgevoegd.

Diervoeders - Bepaling van sulfadimidine-na - HPLC. RSVnr A0148, DAMcode 0800302, editie nr. 4, 07-07-94; Bijlagen zijn niet bijgevoegd. Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Herhaalbaarheid Reproduceer-baarheid Categorie Titel Sulfadimidine-natrium HPLC Mengvoeders 20 mg/kg 7 % bij 200-600 mg/kg 1,5-2 x herhaalbaarheid

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Screening

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE

KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-153 I-MET-FLVVT-153 KWANTITATIEVE BEPALING VAN CHOLINE IN SPECIFIEKE Versie 03 Datum van toepassing 2014-05-09

Nadere informatie

BEPALING VAN CARBADOX IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN CARBADOX IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-007 I-MET-FLVVT-007 BEPALING VAN CARBADOX IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 03 Datum van toepassing 2011-09-21 Opgesteld

Nadere informatie

Gearchiveerde versie

Gearchiveerde versie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVT I-MET-FLVVT-124 I-MET-FLVVT-124 BEPALING VAN COCCIDIOSTATICA IN DIERENVOEDER MET LC- MS-MS Versie 06 Datum van toepassing 2014-01-21 Opgesteld

Nadere informatie

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster.

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster. Meten en Monitoren Weet wat je meet Inhoud presentatie Omegam Laboratoria Proces ontwikkelen analyse methoden De analyse /PFOA Prestatiekenmerken /PFOA bij Omegam De praktijk : Weet wat je meet Omegam

Nadere informatie

KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN (HPLC)

KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-026a I-MET-FLVVT-026a KWANTITATIEVE BEPALING VAN VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE) IN LEVENSMIDDELEN Versie 02 Datum

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Screening

Nadere informatie

Meten en Maken 1. Toets Harris 26-04-2010

Meten en Maken 1. Toets Harris 26-04-2010 Meten en Maken 1 Toets Harris 26-04-2010 Deze toets bestaat uit vier opgaven die even zwaar tellen. De vier opgaven bestaan allemaal uit deelvragen. Maak elke opgave op een apart antwoordblad. Dit maakt

Nadere informatie

BEPALING VAN RESIDU S VAN COCCIDIOSTATICA IN

BEPALING VAN RESIDU S VAN COCCIDIOSTATICA IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVT I-MET-FLVVT-105 I-MET-FLVVT-105 BEPALING VAN RESIDU S VAN COCCIDIOSTATICA IN LEVENSMIDDELEN MET LC-MS N Versie 07 Datum van toepassing 2014-01-21

Nadere informatie

Multi-residu analyse van geneesmiddelen in afvalwater

Multi-residu analyse van geneesmiddelen in afvalwater Multi-residu analyse van geneesmiddelen in afvalwater Leendert Vergeynst, Herman Van Langenhove, Kristof Demeestere EnVOC ENVIRONMENTAL ORGANIC CHEMISTRY & TECHNOLOGY RESEARCH GROUP ENVOC Vakgroep duurzame

Nadere informatie

Validatie van een UV-methode voor de bepaling van ketamine (als HCl) in ampullen

Validatie van een UV-methode voor de bepaling van ketamine (als HCl) in ampullen Validatie van een UV-methode voor de bepaling van ketamine (als HCl) in ampullen A.M.Kleinhout-van Vuuren. Laboratorium apotheek Ziekenhuis Gelderse Vallei, postbus 9025, 6710 HN Ede. Samenvatting In ziekenhuis

Nadere informatie

Methode validatie protocol. voor de. Bepaling van Paroxetine in serum

Methode validatie protocol. voor de. Bepaling van Paroxetine in serum Laboratorium Pagina: 1 van 29 voor de Bepaling van Documentnummer: Document samenstelling, review en goedkeuring: Rol Naam Functie Datum en handtekening 1 e Auteur J. Giesbertsen Analist Laboratorium 2

Nadere informatie

VALIDATIEDOSSIER DOSSIER DE VALIDATION SOP/MYC/ANA/07

VALIDATIEDOSSIER DOSSIER DE VALIDATION SOP/MYC/ANA/07 Leuvensesteenweg 17 - B 3080 Tervuren PRO/5.4/02/DOC01/V04 VALIDATIEDOSSIER DOSSIER DE VALIDATION SOP/MYC/ANA/07 1/02/13 Page 1 of 31 PRO/5.4/02/DOC02/V01 HISTORIEK VAN DE VALIDATIEDOSSIER / HISTORIQUE

Nadere informatie

Opgemerkt j. 1. Inleiding De studiegroep Kwaliteit in de Farmaceutische

Opgemerkt j. 1. Inleiding De studiegroep Kwaliteit in de Farmaceutische p Opgemerkt j Richtlijnen voor analytische validatie F.J. van de Vaart Laboratorium der Nederlandse Apothekers, ' s-gravenhage Evenals dat het geval is in een produktie-omgeving wordt tegenwoordig ook

Nadere informatie

BEPALING VAN VITAMINE E (DL- -TOCOFEROLACETAAT) IN

BEPALING VAN VITAMINE E (DL- -TOCOFEROLACETAAT) IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-088 I-MET-FLVVT-088 BEPALING VAN VITAMINE E (DL- -TOCOFEROLACETAAT) IN CONCENTRATEN (HPLC) Versie 04 Datum van

Nadere informatie

BEPALING VAN ZINKBACITRACINE IN DIERENVOEDERS (AGARDIFFUSIE)

BEPALING VAN ZINKBACITRACINE IN DIERENVOEDERS (AGARDIFFUSIE) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-047 I-MET-FLVVT-047 BEPALING VAN ZINKBACITRACINE IN DIERENVOEDERS (AGARDIFFUSIE) Versie 02 Datum van toepassing

Nadere informatie

VALIDATIE VAN BEPALINGSMETHODEN VOOR ORGANISCHE PARAMETERS

VALIDATIE VAN BEPALINGSMETHODEN VOOR ORGANISCHE PARAMETERS 1. INLEIDING VALIDATIE VAN BEPALINGSMETHODEN VOOR ORGANISCHE PARAMETERS Vooraleer een bepalingsmethode routinematig in het laboratorium toegepast wordt moet nagegaan worden of met deze methode voldoende

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor de analysemethoden

Kwaliteitseisen voor de analysemethoden Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet voor de analysemethoden Versie november 2014 CMA/6/D Inhoud INHOUD 1 Doel en toepassingsgebied 3 2 voor

Nadere informatie

Overzicht opmerkingen CMA/ 6/B (versie december 2007) - Meetonzekerheid

Overzicht opmerkingen CMA/ 6/B (versie december 2007) - Meetonzekerheid Overzicht opmerkingen CMA/ 6/B (versie december 2007) - Meetonzekerheid BELAC 1 Ik kan me hierin volledig terugvinden. Dit is volledig conform met de cursus zoals ik deze voor het FAVV gegeven heb in september

Nadere informatie

Onderzoeksrapport van validatie van conserveringstermijn van totaal en vrij cyanide in grond.

Onderzoeksrapport van validatie van conserveringstermijn van totaal en vrij cyanide in grond. Onderzoeksrapport van validatie van conserveringstermijn van totaal en vrij cyanide in grond. Analytico Milieu B.V. November 2003 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING.. 4 3. BESCHRIJVING PROEFOPZET.

Nadere informatie

VITAMINE B1 & B6 VITAMINE B1 & B6 COMBI ANALYSE IN EDTA- OF HEPARINE BLOED. HPLC & UPLC Methode

VITAMINE B1 & B6 VITAMINE B1 & B6 COMBI ANALYSE IN EDTA- OF HEPARINE BLOED. HPLC & UPLC Methode VITAMINE B1 & B6 Vitamine B1 & B6 VITAMINE B1 & B6 COMBI ANALYSE IN EDTA- OF HEPARINE BLOED Methode HPLC Vitamine B6 (PLP) - 1.8 min. Interne Standaard - 5.7 min. Vitamine B1 (TDP) - 7.9 min. UPLC Vitamine

Nadere informatie

De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS

De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS Versie mei 2013 LUC/IV/009 INHOUD Inhoud 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Versie 09 Datum van toepassing

Versie 09 Datum van toepassing Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-099 I-MET-FLVVT-099 BEPALING VAN POLYCHLOORBIPHENYLEN Versie 09 Datum van toepassing 2013-07-29 Opgesteld door

Nadere informatie

Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief

Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in bodem definitief R001-0464953EBA-D01 Verantwoording Titel Validatie van de conserveringstermijn van polycyclische

Nadere informatie

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS Versie maart 2012 LUC/IV/003 INHOUD Inhoud 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode

Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium

Nadere informatie

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-055 I-MET-FLVVT-055 BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Opgesteld

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

BEPALING VAN POLYCYCLISCHE AROMATISCHE

BEPALING VAN POLYCYCLISCHE AROMATISCHE Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FLVVT I-MET-FLVVT-107 I-MET-FLVVT-107 BEPALING VAN POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN (PAK S) Versie 08 Datum van toepassing 2014-01-15

Nadere informatie

BEPALING VAN VITAMINE A (RETINOL) IN DIERENVOEDERS (CHROMABOND -HPLC)

BEPALING VAN VITAMINE A (RETINOL) IN DIERENVOEDERS (CHROMABOND -HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-086 I-MET-FLVVT-086 BEPALING VAN VITAMINE A (RETINOL) IN DIERENVOEDERS Versie 04 Datum van toepassing 2013-07-15

Nadere informatie

MYCOTOXINEMONITORING GRANEN OOGST 2013

MYCOTOXINEMONITORING GRANEN OOGST 2013 MYCOTOXINEMONITORING GRANEN OOGST 2013 1 VOORWOORD BEMEFA, KVBM en Synagra wensen de bedrijven die gegevens aangeleverd hebben te bedanken. Mede dankzij hen beschikt de sector over een databank met resultaten

Nadere informatie

Validatie van de discrete analyser voor de bepaling van anionen en kationen in water

Validatie van de discrete analyser voor de bepaling van anionen en kationen in water Verspreiding: Algemeen Eindrapport Validatie van de discrete analyser voor de bepaling van anionen en kationen in water C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez Studie uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Evaluatie discrete analyser voor de bepaling van nitraat en ammonium in bodem en mest

Evaluatie discrete analyser voor de bepaling van nitraat en ammonium in bodem en mest Verspreiding: Algemeen Eindrapport Evaluatie discrete analyser voor de bepaling van nitraat en ammonium in bodem en mest C. Vanhoof, A. Cluyts, E. Poelmans, W. Wouters en K. Tirez Studie uitgevoerd in

Nadere informatie

I-MET-FLVVT-016. Versie 05 Datum van toepassing

I-MET-FLVVT-016. Versie 05 Datum van toepassing Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-016 I-MET-FLVVT-016 BEPALING VAN VITAMINE E (DL-α-TOCOFEROL) IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 05 Datum van toepassing

Nadere informatie

STATISTIEK IN HET LABORATORIUM VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEEK: ENKELE VOORBEELDEN; DEEL 2. Inleiding

STATISTIEK IN HET LABORATORIUM VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEEK: ENKELE VOORBEELDEN; DEEL 2. Inleiding statistiek STATISTIEK IN HET LABORATORIUM VAN DE ZIEKENHUISAPOTHEEK: ENKELE VOORBEELDEN; DEEL 2. M.C. de Brouwer M.C.J. Langen 1 2 Laboratorium van de ziekenhuisapotheek Midden-Brabant, Maria ziekenhuis,

Nadere informatie

Standaardadditie Methode. en Interne Standaard Methode. D.Bax

Standaardadditie Methode. en Interne Standaard Methode. D.Bax Standaardadditie Methode en Interne Standaard Methode D.Bax Uitgave: Universiteit Utrecht, Faculteit Scheikunde 6e druk (2001) File: SAD01.DOC t/m SAD05.DOC Inhoud Standaardadditie-methode 1. Inleiding

Nadere informatie

BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS

BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria 2015/I-MET-055/LAB/FLVVT BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS Versie 05 In toepassing vanaf 30/04/2015 Verantwoordelijke

Nadere informatie

Gearchiveerde versie

Gearchiveerde versie MET-FLVVG-190 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG Voeding Versie 05 Datum van toepassing 2014-02-17 Opgesteld door : Vanessa Schotte, industrieel ingenieur

Nadere informatie

Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest Ammoniumstikstof

Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest Ammoniumstikstof Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest stikstof Versie november 2015 BAM/deel 3/05 1 PRINCIPE De bepaling

Nadere informatie

Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal

Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal Versie mei 2014 LUC/III/010 Inhoud

Nadere informatie

Implementatie en validatie ICP-AES, IRIS INTREPID II XDL DUO

Implementatie en validatie ICP-AES, IRIS INTREPID II XDL DUO Ministerie van Verkeer en Waterstaat Implementatie en validatie ICP-AES, IRIS INTREPID II XDL DUO Deel II: Ce, La, Nd, Pr, Sa, Tl, Pb, Cu en W in afvalwater Wietske de Haan Werkdocument: 2004.165X RIZA-IMLA,

Nadere informatie

Drinkwater Kwantitatieve bepaling van 21 elementen met ICP-MS

Drinkwater Kwantitatieve bepaling van 21 elementen met ICP-MS Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria 2015/I-MET-196/LAB/FLVVG Drinkwater Kwantitatieve bepaling van 21 elementen met ICP-MS Versie 04 In toepassing vanaf 12/04/2016

Nadere informatie

Mycotoxinemonitoring GRANEN Oogst 2017

Mycotoxinemonitoring GRANEN Oogst 2017 Mycotoxinemonitoring GRANEN Oogst 2017 20/09/2017 Inhoud INHOUD 2 1. VOORWOORD 3 2. OBJECTIEVEN 3 3. BRON VAN GEGEVENS 4 4. ANALYSEMETHODES & GESCREENDE MYCOTOXINES 4 5. RESULTATEN NAOOGST MONITORING 5

Nadere informatie

Versie 04 Datum van toepassing 2014-02-21

Versie 04 Datum van toepassing 2014-02-21 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG MET-FLVVG-207, 207EW, 208 en 208EW Voeding Versie 04 Datum van toepassing 2014-02-21 Opgesteld door : Vanessa Schotte,

Nadere informatie

Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap...

Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap... Van STIP chromatografie naar SPE extractie is een kleine stap... Als het verhaal in het vorige extract begrepen is dan klinkt de titel van dit hoofdstuk niet zo vreemd. Uitgelegd is dat de zure/neutrale

Nadere informatie

Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water

Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water januari 2005 1/6 WAC/III/D/050 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Procedure MEETONZEKERHEID

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen. Procedure MEETONZEKERHEID Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Procedure M ICROBIOLOGIE SCHATTING VAN DE MEETONZEKERHEID Van toepassing op 15/12/2008 Bevoegd bestuur Verantwoordelijke dienst Bestemmelingen

Nadere informatie

Mycotoxinemonitoring GRANEN Oogst 2014

Mycotoxinemonitoring GRANEN Oogst 2014 Mycotoxinemonitoring GRANEN Oogst 2014 25/09/2014 Inhoud INHOUD 2 1. VOORWOORD 3 2. OBJECTIEVEN 3 3. BRON VAN GEGEVENS 4 4. ANALYSEMETHODES & GESCREENDE MYCOTOXINEN 4 5. RESULTATEN NAOOGST MONITORING 5

Nadere informatie

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Peter Vermaercke 1 All copy rights obtained by FAVV/AFSCA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden

Nadere informatie

Versie 05 Datum van toepassing

Versie 05 Datum van toepassing Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria - FLVVG MET-FLVVG-217 Drinkwater Versie 05 Datum van toepassing 2014-02-07 Opgesteld door : Vanessa Schotte, industrieel ingenieur

Nadere informatie

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS

Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Ciclosporine A bepaling op de LC-MS/MS Abdel Chahbouni en René Vos Laboratorium Klinische Farmacologie en Apotheek VU medisch centrum De Boelelaan 1117 a.chahbouni@vumc.nl Fig.1 Ciclosporine A Inleiding

Nadere informatie

Compendium Lucht. Validatie Dossier De kwantitatieve bepaling van op XAD-7 geadsorbeerde DIOLEN met GC-FID

Compendium Lucht. Validatie Dossier De kwantitatieve bepaling van op XAD-7 geadsorbeerde DIOLEN met GC-FID Compendium Lucht Validatie Dossier De kwantitatieve bepaling van op XAD-7 geadsorbeerde DIOLEN met GC-FID M. Spruyt, D. Poelmans, L. Verbeke 2005/MIM/R/xxx Expertisecentrum Milieumetingen April 2005 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 8 UV-VIS spectrometrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 8 UV-VIS spectrometrie bladzijde 1 Hoofdstuk 8 UV-VIS spectrometrie bladzijde 1 Opgave 1 Welke kleur heeft een stof die: a blauw licht absorbeert? Complementaire kleur: oranje. b paars licht absorbeert? Complementaire kleur: geel. c blauw

Nadere informatie

Validatie van bioassays

Validatie van bioassays Validatie van bioassays Algemeen Binnen de analytische laboratoria worden veelvuldig analyses verricht in biologisch materiaal. Hierbij valt te denken aan onder andere klinisch chemische laboratoria en

Nadere informatie

Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom

Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom Bloedalcoholen bepaling met GC-FID op een apolaire kolom E Olijslager en R Langen Klinisch Farmaceutisch Laboratorium TweeSteden ziekenhuis Dr. Deelenlaan 5, 5042 AD Tiiburg. EOlyslager@zamb.tsz.nl Inleiding

Nadere informatie

σ = 1 λ 3,00 μm is: 3,00 x 10-4 cm σ = 1 cm / 3,00 x 10-4 cm= 3,33 10 3 cm -1

σ = 1 λ 3,00 μm is: 3,00 x 10-4 cm σ = 1 cm / 3,00 x 10-4 cm= 3,33 10 3 cm -1 Hoofdstuk 7 Analytische spectrometrie bladzijde 1 Opgave 1 Oranje en groen licht vallen op een prisma (onder dezelfde hoek en in dezelfde richting). Welke kleur wordt het sterkst gebroken? Hoe korter de

Nadere informatie

Serum als matrix voor de diagnose van Fusariummycotoxicosis bij varkens

Serum als matrix voor de diagnose van Fusariummycotoxicosis bij varkens Serum als matrix voor de diagnose van Fusariummycotoxicosis bij varkens Promotoren: Drs. Tommy Van Limbergen Prof. Dr. Dominiek Maes Prof. Dr. Siska Croubels Van Neste Karen 2 1. INLEIDING Mycotoxine =

Nadere informatie

Versie 02 Datum van toepassing

Versie 02 Datum van toepassing Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-143 I-MET-FLVVT-143 BEPALING VAN VETOPLOSBARE VITAMINEN IN SPECIFIEKE Versie 02 Datum van toepassing 2012-10-29

Nadere informatie

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze methode beschrijft de spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem

Nadere informatie

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal

Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal Versie maart 2012 LUC/I/001 INHOUD Inhoud 1 Toepassingsgebied 3 2 Aanvullingen bij de normen

Nadere informatie

Vaste mest en vaste behandelde mest Ammoniumstikstof

Vaste mest en vaste behandelde mest Ammoniumstikstof Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Vaste mest en vaste behandelde mest stikstof Versie november 2015 BAM/deel 4/05 1 PRINCIPE Voor de bepaling

Nadere informatie

Meetonzekerheid Theorie en praktijk

Meetonzekerheid Theorie en praktijk Meetonzekerheid Theorie en praktijk Mirte Malingré en Harry Kapelle 22 november 2016 presentatie Meander Medisch Centrum 1 Indeling Mirte -> Theorie -> concept adviesdocument werkgroep TTF -> graag input!

Nadere informatie

Bodem Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaatazijnzuurbuffer

Bodem Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaatazijnzuurbuffer - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van fosfaat in grond extraheerbaar met een ammoniumlactaatazijnzuurbuffer (P-AL) VERSIE 3.1 juni 2010 Pagina

Nadere informatie