Lijst monumentale en. waardevolle bomen IN ALKMAAR MAART 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst monumentale en. waardevolle bomen IN ALKMAAR MAART 2017"

Transcriptie

1 Lijst monumentale en waardevolle bomen IN ALKMAAR MAART 2017

2 Inhoud/Toelichting

3 Inhoud /toelichting Inhoud 1. Toelichting Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 03 Toelichting 03 Criteria voor monumentale bomen 04 Criteria voor waardevolle bomen 04 Bomen in gemeente Alkmaar 04 Maatregelen ter bescherming van monumentale en waardevolle bomen Alkmaarse bomen in het landelijke Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting 3. Monumentale particuliere bomen Monumentale gemeentelijke bomen Waardevolle gemeentelijke bomen Waardevolle boomgroepen (ensembles) en herdenkingsbomen in Alkmaar 131 Interactieve pdf Dit is een interactieve pdf. Daarmee kan snel worden genavigeerd. Een klik op de knop naar index komt uit bij deze overzichtspagina van de onderdelen van deze bomenlijst. Een klik op één van de titels op deze pagina leidt naar het betreffende onderdeel. 06 Toelichting Alkmaar kent ter bescherming van bomen in het algemeen en van monumentale bomen in het bijzonder, de Bomenverordening Alkmaar 2017 en de Lijst Monumentale en waardevolle bomen. In de gemeente Alkmaar zijn de bomen geïnventariseerd die een plekje zouden moeten krijgen op deze Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar. Hierbij zijn ook bomen opgenomen die op de lijst van de landelijke Bomenstichting zijn opgenomen. Op deze Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar zijn zowel gemeentelijke bomen als bomen in particulier eigendom (particuliere bomen) opgenomen. Het zijn allemaal bomen die om diverse redenen extra bescherming verdienen. Een monumentale boom wordt opgenomen op de lijst wanneer hij minimaal 50 jaar oud is en een toekomstverwachting heeft van meer dan 10 jaar. Daarnaast moet een monumentale boom aan minimaal twee van de volgende criteria voldoen; omgevingswaarde, locatiewaarde, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde, dendrologische waarde, milieuwaarde, zeldzaamheidswaarde en/of belevingswaarde. Zie voor de toelichting op deze begrippen Criteria voor monumentale bomen. De bomen uit het landelijke Register van Monumentale bomen van de Bomenstichting staan op de lijst, aangevuld met gemeentelijke en particuliere bomen en/of boomgroepen die voldoen aan een of meer van de hier onder toegelichte criteria. Foto cover: Ritske Velstra Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 3

4 Criteria voor monumentale bomen Een boom wordt opgenomen op de lijst monumentale bomen wanneer hij minimaal 50 jaar oud is en een toekomstverwachting heeft van meer dan 10 jaar. Daarnaast moet de boom minimaal twee van de volgende waarden hebben: : bijvoorbeeld beeldbepalend voor de omgeving, vormt een geheel met gebouw, goede zichtbaarheid van af de openbare weg) Locatiewaarde: meest bijzondere boom van wijk of straat Cultuurhistorische waarde: bijvoorbeeld onderdeel van beschermd dorps- of stadsgezicht, onderdeel van de geschiedenis van de standplaats, markeringsboom, bijzondere snoeivorm Natuurwaarde: aanwezigheid van bijzondere dieren en/of planten Dendrologische waarde: zeldzame soort of variëteit, bijzondere groeivorm Milieuwaarde: bijdrage aan verbetering luchtkwaliteit, geluiddempend, matiging wind of temperatuur Zeldzaamheidswaarde: boom is (één van) de dikste, oudste of hoogste in de gemeente Belevingswaarde: boom met een verhaal Criteria voor waardevolle bomen Waardevolle bomen of boomgroepen die extra bescherming verdienen komen ook op de lijst. Waardevolle bomen zijn bomen die nog geen 50 jaar of ouder zijn maar wel voldoen aan minimaal twee van de criteria voor monumentale bomen en op de Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar geplaatst zijn. Daarnaast zijn gemeentelijke bomen van 50 jaar of ouder op grond van de Bomenverordening Alkmaar 2017 waardevol. Het kan, los gezien van de leeftijd van de bomen, ook gaan om herdenkingsbomen, dat wil zeggen; bomen die ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis zijn geplant. Ook kan het hier gaan om boomgroepen of ensembles. Monumentale en waardevolle bomen genieten dezelfde bescherming. Bomen in gemeente Alkmaar Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van de leefomgeving. Het behouden en versterken van een duurzaam, veilig, kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig bomenbestand en boomstructuren is een belangrijk speerpunt in het groenbeleid. Bomen bieden structuur en sfeer en kunnen historische elementen en structuren versterken. De gemeente beheert en beschermt bomen zorgvuldig. Deze Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar draagt bij aan het beschermen van bijzondere en oude bomen. In de Bomenverordening Alkmaar 2017 wordt verwezen naar deze lijst; er staat dat het college van Burgemeester en Wethouders een lijst met monumentale en waardevolle bomen vaststelt. De Bomenverordening regelt hoe de gemeente omgaat met bomen, het beschermen van bomen omgevingsvergunningen voor de activiteit kappen, het vellen van houtopstanden en het bestrijden van boomziekten. 4 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

5 Maatregelen ter bescherming van monumentale en waardevolle bomen 1. In de Bomenverordening Alkmaar 2017 staat in artikel 3 dat het college een lijst met monumentale en waardevolle bomen vaststelt. De eigenaar van bomen die op deze lijst staan, hebben de plicht het college van B&W te informeren over (dreiging van) het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de bomen. 2. In de Bomenverordening Alkmaar is opgenomen dat het verbod om zonder omgevingsvergunning houtopstand te vellen, niet geldt voor: - Houtopstand in privaat eigendom in de stad Alkmaar op privépercelen kleiner dan 200 m 2, tenzij het een monumentale of waardevolle boom is. - Houtopstand in privaat eigendom in het overige grondgebied van de gemeente Alkmaar op privépercelen ongeacht de grootte van het privéperceel, tenzij er sprake is van een monumentale of waardevolle boom. 3. In de Bomenverordening Alkmaar 2017 is in artikel 4, lid 3 het volgende opgenomen ter bescherming van monumentale en/of waardevolle bomen: De omgevingsvergunning voor het vellen van een monumentale of waardevolle boom kan, indien alternatieven voor behoud nauwgezet zijn onderzocht, slechts worden verleend indien: een zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang opweegt tegen duurzaam behoud van de monumentale of waardevolle boom of; naar boomdeskundige maatstaven instandhouding niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade. 4. De gemeente kan, op verzoek van de eigenaar, particuliere monumentale bomen jaarlijks keuren volgens de VTA methodiek (Visual Tree Assesment). De gemeente doet dit ook bij de gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen, Wanneer de controle van particuliere monumentale bomen gecombineerd wordt met de controle van de gemeentebomen, is dit binnen het huidige onderhoudsbudget te realiseren. Voor het kappen van een monumentale of waardevolle boom is dus altijd een omgevingsvergunning vereist. Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 5

6 2. BOMEN IN HET LANDELIJKE REGISTER MONUMENTALE BOMEN VAN DE BOMENSTICHTING Nederlandse naam Latijnse naam Adres Bijzonderheden Plantjaar Redengevende beschrijving ALKMAAR Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea Alkmaarderhout, ten oosten van hertenkamp Gewone plataan Platanus x hispanica Platanus x hispanica Alkmaarderhout, tussen bloemenklok en muziektuin Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea Alkmaarderhout, Nabij Muziektuin naast de Plataan Beuk (125) Fagus sylvatica Wilhelminalaan/Hardraverslaan/ Julianalaan Standplaats park Standplaats park Standplaats park Standplaats weg Hollandse Linde Vrouwenstraat standplaats gras Hollandse linde Tilia europaea Pallida Bolwerk achter de Vest Standplaats park 1988 Pluimiep Ulmus glabra Exoniensis Bolwerk thv Molenbuurt 25 Standplaats park Bonte Iep Ulmus minor Variegata Bolwerk voor Kwerenpad 25 Standplaats park Canadese Populier Populus canadensis Bolwerk, Kwerenpad voor nr. 17 Kennemerpark Standplaats park Canadese Populier Populus canadensis Bolwerk voor Wildemanstraat 11 Standplaats park Hollandse iep Ulmus x hollandica Bolwerk, naast ijskelder/kruithuisje Standplaats park Hollandse linde Tilia europea Bolwerk, thv Clarissenbuurt 51 Standplaats park Hangende zilverlinde Tilia tomentosa Pendula Bolwerk, thv Scheteldoekshaven 5 Standplaats park Gewone plataan Platanus x hispanica Bolwerk, thv Zevenhuizen 23 Standplaats park Hollandse Linde (17 x) Herenweg 77 oostzijde Kerkhof Hollandse iep Ulmus x hollandica Kerkplein 3 standplaats plein Plataan Platanus x hispanica Vest achter kunstuitleen 3 standplaats park Treurwilg Salix sepulcralis Chrysocoma Victoriepark, Wagenweg standplaats park Venijnboom Taxus baccatata Langestraat winkel Leilinde (groep) Tilia x europaea Herenweg 79 oostzijde kerk Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea Herenweg 77 pastorietuin Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea Kennemerstraatweg 128 voortuin Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

7 2. BOMEN IN HET LANDELIJKE REGISTER MONUMENTALE BOMEN VAN DE BOMENSTICHTING Nederlandse naam Latijnse naam Adres Bijzonderheden Plantjaar Redengevende beschrijving DE RIJP Kastanje Nieuwland 1 meerstammig Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Linde (5x) Tilia europaea Rechtestraat t/o nr 146 Knotvormen Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Zwarte Populier Populus nigra Westeinde t/o nr Omgevings-, locatie- en belevingswaarde GRAFT Kastanje Raadhuisstraat naast nr 57 mooie vorm Omgevings-, locatie- en belevingswaarde NOORDEINDE Kastanje Noordeinde 10 Natuurlijke vorm Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische en belevingswaarde Linde (3x) Tilia europaea Noordeinde 34 Lei / Knotvorm Omgevings-, locatie- en belevingswaarde STOMPETOREN Bruine Beuk (2x) Fagus sylvatica Atropunicea Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische en belevingswaarde Bruine Beuk Fagus sylvatica Atropunicea Noordervaart 99 Natuurlijke vorm Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische en belevingswaarde Witte paardenkastanje Noordervaart 99 Natuurlijke vorm Hollandse linde Noordervaart 99 Natuurlijke vorm Gewone walnoot Noordervaart 99 Natuurlijke vorm Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea Noordervaart 99 Natuurlijke vorm OTERLEEK Treurbeuk (2x) Fagus sylvatica Pendula Noordschermerdijk 5 natuurlijke vorm Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische en belevingswaarde WESTGRAFTDIJK Gewone Es Zuiderstraat 39 natuurlijke vorm Zomerlinde Zuiderstraat 39 natuurlijke vorm Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 7

8 3. MONUMENTALE BOMEN PARTICULIER Nederlandse naam Latijnse naam Aantal Adres Standplaats Leeftijd/ Plantjaar Redengevende beschrijving ALKMAAR Okkernoot Juglans nigra 1 Blekerslaan 12 Achtertuin 110 Omgevings- en locatiewaarde Beuk Fagus sylvatica 1 Burgermeester Palingstraat 2 Achtertuin 75 Omgevings- en locatiewaarde Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Emmastraat 2 Zijtuin 80 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Linde Tilia europaea 1 Emmastraat 6 Achtertuin 80 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Witte Paardenkastanje 1 Emmastraat 120 Zijtuin 60 Omgevings- en locatiewaarde Es Fraxinus exelcior 1 Everdingenstraat 15 Parking laboratorium parkeerterrein 90 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Walnoot Juglans regia 2 Kalkovensweg 2-4 Achtertuin 80 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Linde Tilia europaea 8 Kalkovensweg 2-4 Voortuin 120 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Bruine Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Kennemersingel 1a Achtertuinen 120 Omgevings- en locatiewaarde Rode Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Kennemerstraatweg 128 Voortuin 125 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Beuken Fagus sylvatica 3 Kennemerstraatweg Omgevings- en locatiewaarde Leilinden Tilia europaea 15 Kennemerstraatweg Zomereik Quercus robur 1 Kennemerstraatweg 2 Huize Voorhout Zijtuin 100 Omgevings- en locatiewaarde Linde Tilia europaea 1 Kennemerstraatweg 2 Huize Voorhout Voortuin 120 Omgevings- en locatiewaarde Es Fraxinus exelcior 1 Kennemerstraatweg 2 Huize Voorhout Voortuin 80 Omgevings- en locatiewaarde Haagbeuk Carpinus betulus 3 Kennemerstraatweg 2 Huize Voorhout Voortuin 80 Omgevings- en locatiewaarde Treurbeuk Fagus sylvatica Pendula 1 Kennemerstraatweg Huize Voorhout Voortuin 80 Omgevings- en locatiewaarde Es Fraxinus exelcior 2 Kennemerstraatweg 139 Achtertuin 75 Omgevings- en locatiewaarde Rode Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Nassaulaan 2 en 4 Strook voor St. Joseph kerk 100 Omgevings- en cultuurhistorische waarde Witte Paardenkastanje 1 Nassaulaan 9 Achtertuin 100 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Bruine Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Nassaulaan 9 Achtertuin 100 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Beuk Fagus sylvatica 1 Nassaulaan 39 Achtertuin 100 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Witte Paardenkastanje 1 Nassaulaan 41 Achtertuin 60 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Linde Tilia europaea 1 Nassaulaan 2 en 4 Achterzijde P terrein 65 Omgevings- en locatiewaarde Es 1 Nassauplein 7 Achtertuin 80 Omgevings- en locatiewaarde Es Fraxinus excelcior Diversifolia 1 Niewlandersingel 61 Achtertuin 60 Omgevings- en locatiewaarde 8 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

9 3. MONUMENTALE BOMEN PARTICULIER Nederlandse naam Latijnse naam Aantal Adres Standplaats Leeftijd/ Plantjaar Redengevende beschrijving Witte Paardenkastanje 1 Paul Krugerstraat 2 Voortuin 60 Omgevings- en locatiewaarde Pluimiep Ulmus glabra Exoniensis 1 Steynstraat (hofje van Foreest) Binnentuin 60 Omgevings- en locatiewaarde Paardenkastanje 1 Van Houtenkade Westerhout naast keuken Zijtuin 75 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Walnoot Juglans regia 1 Varnebroek 21 Achtertuin 65 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Noorse Esdoorn Acer platanoides 1 Westerweg 140 Voortuin 60 Walnoot 1 Wilhelminalaan 3 Achtertiun Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Chamaecyparis nootkatensis 1 Wilhelminalaan 7 Achtertuin 60 Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 120 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 120 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Beuken Fagus sylvatica 1 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 90 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Beuken Fagus sylvatica 1 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 90 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Pluimiep Ulmus glabra Exoniensis 1 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 60 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Linde Tilia europaea 1 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 120 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Suikeresdoorn Acer saccharinum 3 Wilhelminalaan 12 Voor/zij tuin 80 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Wilhelminalaan 28 Voor/zij tuin 120 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Japanse notenboom Ginkgo biloba 1 Wilhelminalaan 28 Voor/zij tuin 80 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Paardenkastanje 1 Frieseweg 23 Voortuin 50 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Witte Esdoorn Acer saccharrinum 1 Herenweg 79 Tuin, voortuin >50 Omgevings- locatie- en milieuwaarde Okkernoot Juglans regia / Nigra 1 Herenweg 79 Tuin, gazon >50 Omgevings- locatie- en milieuwaarde Gewone Beuk Fagus sylvatica 1 Herenweg 79 Tuin, gazon 130 omgevings-, cultuurhistorische en natuurwaarde, milieuwaarde en zeldzaam Gewone Beuk Fagus sylvatica 2 Herenweg 79 Tuin >50 omgevings-, cultuurhistorische en natuurwaarde en milieuwaarde Linde Tilia 30 Herenweg 79 Langs onverhard pad, kerkebos + laan Bruine beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Herenweg 77 tuin Hollandse linde Tilia europaea Herenweg 77 begraafplaats ± 40% >100 Omgevings- en cultuurhistorische waarde, dendrologische en milieuwaarde, zeldzaam Berk Betula pendula 1 Herenweg 129 Voortuin 55 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Linde Tilia europaea 1 Herenweg 83 Langs oprit >50 Omgevings- en milieuwaarde Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 9

10 3. MONUMENTALE BOMEN PARTICULIER Nederlandse naam Latijnse naam Aantal Adres Standplaats Leeftijd/ Plantjaar Redengevende beschrijving Rode Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Kerklaan 4 (bij kerk) Gazon >50 Omgevings-, locatie- en milieuwaarde Wilg Salix alba 2 Korte Schermerdijk 3 Achtertuin 50 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Linde en Tamme Kastanje Tilia tomentosa, Castanea sativa 6 Munnikenweg 8 Gazon en tuin >50 Omgevings- en milieuwaarde Plataan Platanus acerifolia 1 Munnikenweg 88 Tuin 60 Hollandse linde Tilia vulgaris 2 Omval 28 Voortuin 100 Omgevings- locatie, cultuurhistorische en natuurwaarde Grove den Pinus sylvestris 1 Westerstraat 29 Tuin >50 milieuwaarde Leilinde Tilia 4 Westerstraat 57 Tuin >50 Omgevings- en milieuwaarde Paardenkastanje Baumanni 1 Westerstraat 49 Tuin >50 Omgevings- en milieuwaarde Gewone Es Fraxinus excelcior 1 Westerstraat 59 Tuin >50 Omgevings- en milieuwaarde Taxodium 3 Daalmeerpad 13 Tuin 50 Hollandse Iep Ulmus hollandica 2 Kanaaldijk 192 Voortuin 50 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Es Fraxinus exelcior 3 Kanaaldijk 248 Voortuin 66 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Es Fraxinus exelcior 1 Kanaaldijk 271 Voortuin 50 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Knotlinde Tilia europaea 1 Kanaaldijk 271 Voortuin 50 Omgevings-, locatie- en natuurwaarde Witte paadenkastanje 1 Fnidsen Achtertuin 50 en cultuurhistorische waarde Haagbeuk Carpinus betulus 1 Geesterweg 21 Villa Westerhout Voortuin >60 Haagbeuk Carpinus betulus 2 Geesterweg achter nr. 3 Achtertuin Leilinde Tilia europaea 3 Kennemerpark 26 Achtertuin 80 Linde Tilia europaea 2 Kennemerpark 30 Achtertuin 90 en cultuurhistorische waarde Leilinde s Tilia europaea 7 Kennemerpark en cultuurhistorische waarde Meelbes Sorbus aria 1 Kennemerpark 15 Voortuin 60 en cultuurhistorische waarde Esdoorn Acer pseodoplatanus 1 Kinheimstraat 16 Achtertuin Omgevings- en milieuwaarde Venijnboom Taxus baccata 1 Langestraat staat in de winkel 150 Omgevings- en locatiewaarde, zeldzaam Zomereik Quercus robur 1 Oudegracht 90 Achtertuin 75 Omgevings- en cultuurhistorische waarde 10 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

11 3. MONUMENTALE BOMEN PARTICULIER Nederlandse naam Latijnse naam Aantal Adres Standplaats Leeftijd/ Plantjaar Redengevende beschrijving Witte paadenkastanje 1 Oudegracht 196 Achtertuin 75 omgevings- en locatiewaarde Witte paadenkastanje 1 Oudegracht 219 Achtertuin 80 Omgevings- en cultuurhistorische waarde Leilinde s Tilia europaea 20 Oudegracht Binnentuin Wildemanshof 60 Omgevings- en cultuurhistorische waarde Prunus lusitanica 1 Oudegracht 253 Achtertuin 50 Omgevings- en cultuurhistorische waarde Bruine Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Parkstraat 2 Voortuin 100 Omgevings- en cultuurhistorische waarde Witte paadenkastanje 1 Ridderstraat 22 Achter fietsenstalling Beverboom Magnolia 1 Verdronkenoord 16 Achtertuin Omgevings- en natuurwaarde Bruine Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Verdronkenoord 76 Achtertuin 150 Omgevings- en cultuurhistorische waarde DE RIJP Zilverlinde Tilia tomentosa 1 Lievelandsbuurt voor nr. 12 Gras 1950 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Walnoot Juglans regia 1 Oosteinde achter nr 1 Beplanting 1935 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Italiaanse Populier Populus nigra Italica 1 Rechtestraat naast 17 Beplanting 1972 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Esdoorn Acer pseudoplatanus 1 Rechtestraat achter nr 54 Beplanting 1940 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Esdoorn Acer pseudoplatanus 1 Rechtestraat achter nr 72 Beplanting 1940 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Plataan Platanus acerifolia 1 Rechtestraat achter nr. 82 Gras 1955 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Esdoorn Acer pseudoplatanus 1 Rechtestraat achter nr 82 Beplanting 1940 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde NOORDEINDE Es Fraxinus exelcioer 1 Noordeinde 13 Beplanting 1950 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Es Fraxinus exelcioer 1 Noordeinde 6 Gras 1925 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde WEST GRAFTDIJK Kastanje 1 Zuiderstraat naast 35 Gras 163 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde OOST GRAFTDIJK Linde Tilia europaea Koningslinde 1 Oostgraftdijk naast nr. 43 Gras 1955 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 11

12 3. MONUMENTALE BOMEN PARTICULIER Nederlandse naam Latijnse naam Aantal Adres Standplaats Leeftijd/ Plantjaar Redengevende beschrijving GRAFT Kastanje 1 Raadhuisstraat 8 Gras 1930 Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Blazenboom Koelreuteria paniculata 1 Dorpsstraat 3 Beplanting 1960 Omgevings-, locatie-, dendrologische en belevingswaarde MARKEN BINNEN Populier Populus canadensis 1 Provincialeweg N Beplanting 1955 Locatie- en belevingswaarde STOMPETOREN Rode Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 1 Noordervaart 162 Gras Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde en belevingswaarde Treur Es Fraxinus excelsior Pendula 1 Noordervaart 162 Gras Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische- en belevingswaarde, zeldzaam Appel Malus domestica 5 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Beuk Fagus sylvatica 3 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Es Fraxinus excelsior 36 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Esdoorn Acer pseudoplatanus 29 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Iep Ulmus minor 2 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Kastanje 25 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Linde Tilia europaea 7 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde Walnoot Juglans regia 12 Noordervaart Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde, dendrologische waarde 12 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

13 3. MONUMENTALE BOMEN PARTICULIER Nederlandse naam Latijnse naam Aantal Adres Standplaats Leeftijd/ Plantjaar Redengevende beschrijving OTERLEEK Rode Beuk Fagus sylvatica Atropunicea 3 Molenweg 1 Gras Omgevings-, locatie-, cultuurhistorische waarde en belevingswaarde Treurbeuk Fagus sylvatica Pendula 1 Noord Schermerdijk Oterleek 5 Gras Omgevings- en locatiewaarde, natuur- en dendrologische waarde, zeldzaam en belevingswaarde ZUIDSCHERMER Rode Beuk Betula sylvatica Atropunicea 1 Zuidervaart 69 Gras Omgevings-, locatie- en belevingswaarde Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 13

14 ALKMAAR Gele treurwilg (sep. Tristis) Salix sepulcralis Chrysocoma 1 Kooimeer HEILOOER DIJK Beplanting 1955 Belevingswaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Kooimeer HEILOOER DIJK Beplanting 1955 Milieuwaarde / Belevingswaarde / Euramerikaanse of Canadese Populus canadensis 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten BLEKERSKADE Beplanting 1950 Milieuwaarde / BLEKERSKADE Beplanting 1950 Milieuwaarde / DR.SCHAEPMANPLEIN Gras 1950 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Schietwilg Salix alba 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Schietwilg Salix alba 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Euramerikaanse of Canadese Populus canadensis 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Hollandse Iep Ulmus x hollandica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten DR.SCHAEPMANPLEIN Beplanting 1950 Milieuwaarde / CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE Beplanting 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Beplanting 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde Beplanting 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Beplanting 1940 Milieuwaarde / Natuurwaarde Beplanting 1950 Milieuwaarde / / Natuurwaarde Beplanting 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Beplanting 1960 Milieuwaarde / Beplanting 1960 Milieuwaarde / Beplanting 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gras 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde 14 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

15 Hollandse Iep Ulmus x hollandica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Hollandse Iep Ulmus x hollandica 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten Ruwe berk, Scherpe berk, Witte berk Betula pendula 1 Staatsliedenkwartier en Landstraten CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE CORT VAN DER LINDENKADE Gras 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde Gras 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde Beplanting 1960 Milieuwaarde / / Natuurwaarde Linde Tilia tomentosa 1 Oud-Rochdale WIARDI BECKMANSTRAAT Verhardingen 1960 Milieuwaarde / Linde Tilia tomentosa 1 Oud-Rochdale WIARDI BECKMANSTRAAT Gras 1960 Milieuwaarde / Linde Tilia tomentosa 1 Oud-Rochdale WIARDI BECKMANSTRAAT Gras 1960 Milieuwaarde / Linde Tilia tomentosa 1 Oud-Rochdale WIARDI BECKMANSTRAAT Gras 1960 Milieuwaarde / Witte paardekastanje 1 Emmakwartier HOFDIJKSTRAAT Verhardingen 1940 Milieuwaarde / Witte paardekastanje 1 Emmakwartier JULIANASTRAAT Beplanting 1960 Milieuwaarde / / Natuurwaarde Koningslinde Tilia europaea Pallida 1 Nassaukwartier en Hout AKERSLAAN Verhardingen 1935 Natuurwaarde Koningslinde Tilia europaea Pallida 1 Nassaukwartier en Hout AKERSLAAN Verhardingen 1935 Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout AKERSLAAN Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout AKERSLAAN Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Gras 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Gras 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Gras 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1960 Milieuwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Gras 1945 Milieuwaarde / Natuurwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1945 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Koningslinde Tilia europaea Pallida 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Koningslinde Tilia europaea Pallida 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1950 Milieuwaarde / Plataan Platanus acerifolia 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Gras 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1960 Milieuwaarde / Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 15

16 Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout BERGERHOUT Beplanting 1960 Milieuwaarde / Koningslinde Tilia europaea Pallida 1 Nassaukwartier en Hout CABELJAUSTRAAT Beplanting 1935 Milieuwaarde / Natuurwaarde / / Locatiewaarde Hollandse Iep Ulmus x hollandica 1 Nassaukwartier en Hout CABELJAUSTRAAT Beplanting 1925 Milieuwaarde / Natuurwaarde / / Locatiewaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1915 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Witte paardekastanje 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1975 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Valse acacia Robinia pseudoacacia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1966 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Valse acacia Robinia pseudoacacia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Tamme kastanje Castanea sativa 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1900 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Hollandse Iep Ulmus x hollandica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 16 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

17 Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Euramerikaanse of Canadese Populus canadensis 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Witte paardekastanje 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Euramerikaanse of Canadese Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Populus canadensis 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Witte paardekastanje 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Valse acacia Robinia pseudoacacia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Es Fraxinus excelsior Westhof s Glori 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Amerikaanse eik Quercus rubra 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 17

18 Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Es Fraxinus excelsior Westhof s Glori 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1945 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Gras 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Picea abies Picea abies 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Gras 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 18 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

19 Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Spaanse aak, Veldesdoorn Acer campestre 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gladde iep, Veldiep Ulmus minor 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1975 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Es Fraxinus excelsior Westhof s Glori 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 19

20 Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Witte paardekastanje 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1945 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Es Fraxinus excelsior Westhof s Glori 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Europese Linde Tilia europaea 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1945 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1940 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde 20 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

21 Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudopl. Atropurpureum Acer pseudopl. Atropurpureum 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1965 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1945 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gewone es Fraxinus excelsior 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gladde iep, Veldiep Ulmus minor 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 0 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone es Fraxinus excelsior 1 Nassaukwartier en Hout Daslookpad Onbekend 1950 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 21

22 Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Europese Linde Tilia europaea 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1945 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Ulmus carpinifolia Ulmus carpinifolia 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1930 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Europese Linde Tilia europaea 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1955 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Zomereik, Inlandse eik Quercus robur 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Acer pseudoplatanus 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1960 Bos / Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Donkere Houtpad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1950 Milieuwaarde / Natuurwaarde / 22 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

23 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1950 Milieuwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1960 Milieuwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1960 Milieuwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1960 Milieuwaarde / 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Verhardingen 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Beplanting 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Beplanting 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Gras 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Huntingdon iep Ulmus hollandica Vegeta 1 Nassaukwartier en Hout GEESTERWEG Beplanting 1960 Milieuwaarde / Natuurwaarde / Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1932 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1932 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar 23

24 Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1932 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1932 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1932 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Europese Linde Tilia europaea 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1940 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Europese Linde Tilia europaea 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / Noorse esdoorn Acer platanoides 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1932 Milieuwaarde / Natuurwaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Beplanting 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde Gewone beuk Fagus sylvatica 1 Nassaukwartier en Hout Harddraverspad Gras 1935 Natuurwaarde / Bos / Milieuwaarde / / Boomrij / Locatiewaarde 24 Lijst monumentale en waardevolle bomen in Alkmaar

Bomenlijst van Zuidplas

Bomenlijst van Zuidplas 1 Moerkapelle Begraafplaats Moerhage - Carpinus betulus Ruwe berk Boom in verharding 1960 12-15 m. 2 Moerkapelle Begraafplaats Moerhage - Carpinus betulus Berk Boom in verharding 1960 15-18 m. 3 Moerkapelle

Nadere informatie

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007

Lijst waardevolle bomen Gemeente Waterland uitdraai 26 juni 2007 BROEK IN WATERLAND Boom Eigenaar Standplaats Adres Boomsoort Plantjaar Diam. Weigeringsgronden Opmerkingen 29-0001 particulier voortuin Eilandweg 23 witte paardekastanje (Aesculus hippocastanum) 1940 80

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Eigenaar/beheerder Particulier Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek

Nadere informatie

Waardevol 1996 part 'Drummondii' Asterstraat 35 Noorse esdoorn Acer platanoides. Waardevol 1996 part 'Drummondii'

Waardevol 1996 part 'Drummondii' Asterstraat 35 Noorse esdoorn Acer platanoides. Waardevol 1996 part 'Drummondii' 1 Neptunusstraat 8 zomereik Quercus robur Waardevol 1996 part 20 2 Neptunusstraat 8 zomereik Quercus robur Waardevol 1996 part 20 3 Neptunusstraat 8 zomereik Quercus robur Waardevol 1996 part 4 Siriusstraat

Nadere informatie

Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden

Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden Particuliere Bijzondere Bomen in Rheden ADRES NR. BOOMSOORT (LATIJN) BOOMSOORT (NED) AANTAL BOMEN CRITERIUM A348 langs de Ijssel Populus populier 20 4 landschappelijke waarde Apollostraat 3 Betula berk

Nadere informatie

Waardevolle bomen gemeente Eemsmond 2016

Waardevolle bomen gemeente Eemsmond 2016 BIJLAGE A Waardevolle bomenlijst gemeente Eemsmond 2016 Waardevolle bomen gemeente Eemsmond 2016 Eppenhuizen Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Aantal Eigendom Kantsterweg 2 Witte paardenkastanje

Nadere informatie

Lijst behorend bij het B&W besluit van 25 mei 2010

Lijst behorend bij het B&W besluit van 25 mei 2010 Almkerk Almweg 2 253 Malus cultivar Appel 6 9 15 5 10 6 51 A Almkerk Almweg 2 252 Pyrus communis cultivar Gewone Peer 8 0 15 5 6 6 40 B Almkerk Almweg 7 254 Populus x canadensis cultivar Gewone Populier

Nadere informatie

Nummer Elementnummer Objectnummer Wijknaam Soort Nederlandse naam Plantjaar Diameter [cm] Cat. Boomhoogte Eigenaar Status Opmerkingen BM

Nummer Elementnummer Objectnummer Wijknaam Soort Nederlandse naam Plantjaar Diameter [cm] Cat. Boomhoogte Eigenaar Status Opmerkingen BM Nummer Elementnummer Objectnummer Wijknaam Soort Nederlandse naam Plantjaar Diameter [cm] Cat. Boomhoogte Eigenaar Status Opmerkingen BM00470 40 149 Wergea & Warten e.o. Fraxinus excelsior "Pendula" Treures

Nadere informatie

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer

Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert. in de wijk Seghwaert-Noordhove binnen de gemeente Zoetermeer Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk Controleur: Ruud Dingerdis, Gecontroleerd op 07-08-2014 European Treeworker Hoek Hoveniers Inventarisatie bomenbestand in park Seghwaert in de wijk

Nadere informatie

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Nr. Locatie / adres Oriëntatie Boomsoort (Latijns) Nederlandse naam 1 Acacialaan 5 1613 VC Grootebroek voortuin Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Lijst van monumentale bomen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, d.d. 25 oktober 2005, gewijzigd d.d.

Lijst van monumentale bomen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, d.d. 25 oktober 2005, gewijzigd d.d. Lijst van monumentale bomen Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, d.d. 25 oktober 2005, gewijzigd d.d. 2 oktober 2007 Wijknr Buurtnr Objectnr Volgnr Locatie 11 01 00 01 Klein Vrijenban

Nadere informatie

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010

Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Beeldbepalende bomen in de gemeente Stede Broec, versie september 2010 Nr. Locatie / adres Oriëntatie Boomsoort (Latijns) Nederlandse naam 1 Acacialaan 5 1613 VC Grootebroek voortuin Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Beschermwaardige houtopstanden Annerveenschekanaal 7-dec-09

Beschermwaardige houtopstanden Annerveenschekanaal 7-dec-09 Beschermwaardige houtopstanden Annerveenschekanaal 7-dec-09 Straatnaam Huisnummer Plaats Eigendomssituatie Nederlandse naam Latijnse naam Lijst Eppinge 5 Annerveenschekanaal particulier Paardekastanje

Nadere informatie

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar

Lijst van Waardevolle bomen Lisse 2016 Standplaats Huis nr Boomeigenaar Reden voor plaatsing op de lijst Boom nr Boomsoort Aanlegjaar Pagina 1 van 5 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 48 Tilia x europaea 1935 Achterweg 2 Particulier Beeldbepalend, Cultuurhistorisch waardevol 229 Tilia x europaea 1935 Achterweg

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEM MONUMENTALE BOMEN 2009

GEMEENTE HAARLEM MONUMENTALE BOMEN 2009 GEMEENTE HAARLEM MONUMENTALE BOMEN 2009 Wijkraad Straat Boomnummer Wetenschappelijk naam Nederlands naam Lftd Monumentaal Gedenkboom Stamdiameter(cm) Omschrijving Burgwal Spaarne 47737 Tilia vulgaris Pallida

Nadere informatie

Rayon Buurt Object Element Locatie Soort Omschrijving Nederlandse naam Indeling Eigendom Sectie Perceelnr. Plantjaar

Rayon Buurt Object Element Locatie Soort Omschrijving Nederlandse naam Indeling Eigendom Sectie Perceelnr. Plantjaar Rayon Buurt Object Element Locatie Soort Omschrijving Nederlandse naam Indeling Eigendom Sectie Perceelnr. Plantjaar 1 100 326 5 Stadswal Oosterplantsoen Pterocarya fraxinifolia Gewone vleugelnoot Monumentaal

Nadere informatie

Lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2015

Lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2015 KO01 Korteraarseweg 3 Korteraar p Tilia europaea Linde 1940 Mon/Struc Est Cult - KO02 Korteraarseweg 3 Korteraar p Tilia europaea Linde 1940 Mon/Struc Est Cult - KO03 Korteraarseweg 5 Korteraar p Aesculus

Nadere informatie

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen

Inventarisatie beschermwaardige bomen Gemeente Heerenveen Boomnummer 169 Adres Eerste compagnonsweg 1 Bontebok Coördinaten Noorderbreedte 52º57'48.73'' Oosterlengte 6º01'27.45'' Amerikaanse eik (Quercus rubra) Afmetingen Omtrek 220 Hoogte 19 Plantjaar (geschat)

Nadere informatie

MONUMENTALE BOMEN Capelle-West Stamomvang Standplaats Boom Omschrijving in cm Reden Overig

MONUMENTALE BOMEN Capelle-West Stamomvang Standplaats Boom Omschrijving in cm Reden Overig MONUMENTALE BOMEN Capelle-West Nijverheidstraat 204 Platanus acerifolia plataan 359 boom is beeldbepalend Nijverheidstraat 204 Aesculus hippocastanum witte paardenkastanje 314 boom is beeldbepalend boom

Nadere informatie

Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden

Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden Bijlage IV: Lijst kapvergunningplichtige houtopstanden A: Houtopstanden op gronden die in de vigerende bestemmingsplannen de bestemming Duinen, Natuurgebied, Landschappelijk waardevolle houtopstand en

Nadere informatie

LIJST PARTICULIERE MONUMENTALE BOMEN januari 2017

LIJST PARTICULIERE MONUMENTALE BOMEN januari 2017 P 28163 Burg. Martensingel nr. 72 Acer palmatum Japanse esdoorn monumentale status handhaven voldoet aan criteria P 30534 Westhaven 18 Acer pseudoplatanus Esdoorn monumentale status toegekend voldoet aan

Nadere informatie

10.512,00. Cedrus libani subsp. Atlantica. slechte / geen bijzondere groeivorm. van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg

10.512,00. Cedrus libani subsp. Atlantica. slechte / geen bijzondere groeivorm. van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg Aanwas Huisnummer: 28 Voortuin Atlas ceder 10.512,00 Cedrus libani subsp. Atlantica Stam diameter in cm: < 60 slechte / geen bijzondere groeivorm vanaf de openbare weg Geen bijzondere betekenis Waardering

Nadere informatie

GEMEENTE BERGAMBACHT

GEMEENTE BERGAMBACHT GEMEENTE BERGAMBACHT Opgesteld: juni 2005 Door: M.H. de Rijk Met medewerking van: D. Blanken, inwoner van Bergambacht Martijn Hoogendoorn, inwoner van Berkenwoude en boomtechnisch adviseur Inhoudsopgave

Nadere informatie

10.512,00. Rode beuk (zaailing) Fagus sylvatica 'Atropunicea' slechte / geen bijzondere groeivorm. van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg

10.512,00. Rode beuk (zaailing) Fagus sylvatica 'Atropunicea' slechte / geen bijzondere groeivorm. van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg Aanwas Huisnummer: 28 Voortuin 10.512,00 Rode beuk (zaailing) Fagus sylvatica 'Atropunicea' slechte / geen bijzondere groeivorm vanaf de openbare weg Schaarste Geen bijzondere betekenis Waardering 41 woensdag

Nadere informatie

Naast woning ,00. soorteigen habitus (evt. opgekroond) van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur

Naast woning ,00. soorteigen habitus (evt. opgekroond) van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur Dorpsstraat Huisnummer: 107 Naast woning Groene beuk Fagus sylvatica 29.204,00 Stam diameter in cm: > 100 Schaarste van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg en aansluitend op hoofd/wijkstructuur

Nadere informatie

Lijst bijzondere houtopstanden

Lijst bijzondere houtopstanden Lijst bijzondere houtopstanden 1- Id 1 Opnamenr Adres Andreaslaan 1 Aantal Score geschatte leeftijd:1:. Score omtrek (cm): 1: Score

Nadere informatie

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H.

Projectteam Groen. Advies. Van Haeringenplantsoen. Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie. IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. Projectteam Groen Advies Van Haeringenplantsoen Inventarisatie bomen t.b.v. de renovatie IB, Groen, 10 april 2017 Maarten H. van Atten 1 Colofon Titel Opdrachtgever Van Haeringenplantsoen inventarisatie

Nadere informatie

Bijlage IV: Lijst van straat en laanbomen

Bijlage IV: Lijst van straat en laanbomen Bijlage IV: Lijst van straat en laanbomen Lijst van straat- en laanbomen Straat Aantal Boomsoort Eigenaar Aerdekensstr 1 Zomereik Quercus robur 1 Populier Populus x canadensis Azaleastr 14 Paardekastanje

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Haarlemse Monumentale Bomen 2009 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J.C. Schwarz Telefoon 5113388 E-mail: jschwarz@haarlem.nl WZ/OGV Reg.nr. 2009/72687 Te kopiëren:

Nadere informatie

Gemeentelijke Waardevolle en toekomstig monumentale bomen Wijk bij Duurstede. Pagina 1 van 8

Gemeentelijke Waardevolle en toekomstig monumentale bomen Wijk bij Duurstede. Pagina 1 van 8 Nr: GO: locatie in 2010: Latijnse naam Nederlandse naam Me: HE: eigenaar meter hoog Insp P/S s grens Beeld bepalend Dendro Eco Zeld zaam 1 1002 Aardbeiengaard 3962 HE b010 in planten 1982 28 Robinia pseudoacacia

Nadere informatie

Lijst monumentale en waardevolle houtopstanden 1 / 5

Lijst monumentale en waardevolle houtopstanden 1 / 5 Lijst monumentale en waardevolle houtopstanden 1 / 5 Aalst Aalst 1 2 Acer saccharinum 1960 A. van Drielstraat G w L1205 Aalst Aalst 3 31 Tilia x europaea 'Euchlora' 1965 Kerkstraat / Dorpsstraat G w A1551/A1493

Nadere informatie

APV Lijst waardevolle monumentale bomen.xls WAARDEVOLLE BOMEN PARTICULIER EIGENDOM

APV Lijst waardevolle monumentale bomen.xls WAARDEVOLLE BOMEN PARTICULIER EIGENDOM WAARDEVOLLE BOMEN PARTICULIER EIGENDOM Abdijplein L3446 17-09-2003 1 75 Plein klinkers Platanus x acerifolia Gewone plataan 1925 Particulier Abdijplein L3446 17-09-2003 1 76 Plein klinkers Platanus x acerifolia

Nadere informatie

Lijst met beeldbepalende bomen

Lijst met beeldbepalende bomen Lijst met beeldbepende bomen Beb. Eige Straat: Boomsoort Latijn: Boomsoort Nederl.: Plant Dia-, Aant Beeldb Waarde voor omgeving nr: nr: nr: nr: wijze: (cm): (m): ex.: epen d: n p spijkerweg 5 1 1 002

Nadere informatie

Waardevolle bomenlijst Waddinxveen lijst is geordend op locatie (straat) naam in alfabetische volgorde januari 2016

Waardevolle bomenlijst Waddinxveen lijst is geordend op locatie (straat) naam in alfabetische volgorde januari 2016 P-049 Salix x sepulcralis Chrysocoma Wilg 1960 6e Tochtweg 3 In voortuin, op hoek aan slootkant 110 Solitair Beeldbepalend, landschapsschoon Grote van verre opvallende boom, die op grote hoogte is gesnoeid

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimteplan A. Vastenburg Bommerigerweg 21, 6281 BR Mechelen - PNR 6281BR LIGGING Het plangebied is gesitueerd in het gehucht Bommerig, ten noordoosten van de kern Epen. Bommerig bevindt zich op een matig steile helling aan de oostkant van het Geuldal. hagen en bomen op ten

Nadere informatie

Bomenlijst CHW Noord-Brabant

Bomenlijst CHW Noord-Brabant Bijlage 5a: Bomenlijst CHW Noord-Brabant plaats Heerle omtrek 314 adres Bergsebaan situatie weg/dijk Monumentale beuk uit 1890-1910. Staat langs de web bij de zuivelfabriek bij de spoorwegovergang. B174

Nadere informatie

Bomenlijst gemeente Bernheze zoals vastgesteld door de raad op 3 juli 2008 Pagina 1

Bomenlijst gemeente Bernheze zoals vastgesteld door de raad op 3 juli 2008 Pagina 1 Bomenlijst gemeente Bernheze zoals vastgesteld door de raad op 3 juli 2008 Pagina 1 Heesch Aardenbaan nr.19 to venhofstraat Amerikaanse eik 1935 26 02, Waardevol 02, Nee 01, Ja 02, Nee 01, Ja 02, Nee Heesch

Nadere informatie

Assortiment. Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Acer platanoides 'Globosum' Aesculus Paardenkastanje

Assortiment. Acer platanoides 'Columnare' Acer platanoides 'Emerald Queen' Acer platanoides 'Globosum' Aesculus Paardenkastanje Assortiment LAAN- EN PARKBOMEN Acer Esdoorn Acer campestre Acer campestre 'Elsrijk' Acer campestre 'Huibers Elegant' Acer campestre 'Nanum' Acer campestre 'Zorgvlied' Acer platanoides Acer platanoides

Nadere informatie

info@copijn.nl Inhoud 1 2 3 4 1 2 1 De Richtlijnen NVTB Versie 2013 kunnen gedownload worden van de site www.boomtaxateur.nl. 2.3.1 Waardecategorie A 2.3.2 Waardecategorie B 2.3.3 Waardecategorie C

Nadere informatie

Aesculus hippocastanum/ witte paardenkastanje 2 x

Aesculus hippocastanum/ witte paardenkastanje 2 x Giessenburg Nr: 85 Aesculus hippocastanum/ witte paardenkastanje 2 x Leeftijd:.65 Locatie/ eigenaar:.kerkweg 16, Giessenburg / Particulier Plantwijze:.groep Nr: 86 Juglans regia/ walnoot Leeftijd:.65 Locatie/

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

GPS: NB , OL: Monumentale boom

GPS: NB , OL: Monumentale boom Bomen in Valkenswaard Dit is een gids voor mensen die het leuk vinden om bomen te herkennen en te weten waar die in de gemeente staan. Van plaatsen waar veel bomen bij elkaar staan zijn plattegronden gemaakt

Nadere informatie

Inventarisatie bomenbestand Vlietland ziekenhuis burg. Knappertlaan Schiedam

Inventarisatie bomenbestand Vlietland ziekenhuis burg. Knappertlaan Schiedam Inventarisatie bomenbestand Vlietland ziekenhuis burg. Knappertlaan Schiedam In opdracht van: ONS IBOR W.E. Knip Uitgevoerd door: ing. J.C. de Kruijf Senior adviseur Ecologie, Groen en Water 23 oktober

Nadere informatie

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Concept

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Concept De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten Concept Martijn Boosten & Patrick Jansen Wageningen, april 009 Boosten, M., Jansen, P.

Nadere informatie

Algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE.) te Zwevegem

Algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE.) te Zwevegem Gemeentebestuur Zwevegem arrondissement Kortrijk ATD/DVD/00-206 Gemeenteraad d.d. 22.01.2001 Algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE.) te Zwevegem

Nadere informatie

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1.

Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. project: Waardestelling groen aan de Binnenweg 31 te Twello werknummer: 11T16 datum: 21-12--2011 opdrachtgever: Eljans Vastgoed BV Twello 1. INLEIDING Eljans Vastgoed B.V. te Twello is voornemens op de

Nadere informatie

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught

Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught Rapport Boomveiligheidscontrole bomen Fort Isabella te Vught PIUS FLORIS BOOMVERZORGING VUGHT Lage Raam 1 5076 PE HAAREN Postbus 2021, 5260 CA Vught T +31 (0)73 656 72 35 F +31 (0)73 656 94 35 www.piusfloris.nl

Nadere informatie

Lijst Waardevolle Bomen Sint-Michielsgestel (Bomenlijst)

Lijst Waardevolle Bomen Sint-Michielsgestel (Bomenlijst) Lijst Waardevolle Bomen Sint-Michielsgestel (Bomenlijst) Sleutel Straatnaam Kern Sortiment 1000 Schijndelsedijk (G) Gemonde Quercus robur 1001 Schijndelsedijk (G) Gemonde Quercus robur 1002 Schijndelsedijk

Nadere informatie

Acer campestre. Spaanse Aak - Veldesdoorn. Bladkleur: herfst kleur. Bloeimaand: April, Mei. Standplaats: zon, halve schaduw, schaduw

Acer campestre. Spaanse Aak - Veldesdoorn. Bladkleur: herfst kleur. Bloeimaand: April, Mei. Standplaats: zon, halve schaduw, schaduw Acer campestre Spaanse Aak - Veldesdoorn Bladkleur: herfst kleur Bloeimaand: April, Mei Standplaats: zon, halve schaduw, schaduw Hoogte in meters: tot 15m Grondsoort: Neutraal Gebruik: solitair, park,

Nadere informatie

Klik een aantal keren op Enter tot je bij het snoeiadvies bent gekomen. Type inhoud in het zoekvenster om op deze plek terug te komen.

Klik een aantal keren op Enter tot je bij het snoeiadvies bent gekomen. Type inhoud in het zoekvenster om op deze plek terug te komen. INHOUD Snoeiadvies per soort: Type één van de soortnamen in het zoekvenster: Klik een aantal keren op Enter tot je bij het snoeiadvies bent gekomen. Type inhoud in het zoekvenster om op deze plek terug

Nadere informatie

Boomsoort Aantal Plaats Adres Plantjr Hoogte Karakter Boomvorm Reden inventarisatie Opmerkingen

Boomsoort Aantal Plaats Adres Plantjr Hoogte Karakter Boomvorm Reden inventarisatie Opmerkingen Linde Tilia europaea 1 Broeksterwoude Mr. Hamstraat 1 1.50 vrijstaand natuurlijk Monumentaal door leeftijd en Linde Tilia europaea 4 Broeksterwoude Hoofdweg 4 1945 10.00 rij vergroeid door snoei Monumentaal

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp

Landschappelijke inpassing teeltveld Mts Heuts 2 e Heiweg ongenummerd, PNR 6051JC / agp LIGGING bebouwing van Maasbracht bosjes struweel bomenrij langs de 1 e Heiweg Het plangebied is gesitueerd in de gemeente Echt. Het bevindt zich in de zone tussen het Julianakanaal en de A2, ten zuiden

Nadere informatie

Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan

Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan Beatrixpark visie, beheer- en onderhoudsplan november 2017 Inhoudsopgave Interventies fase 1 Interventies fase 2 van analyse tot visie 2 uitwerkingen karakteristieke zones Beheer en onderhoudsplan Interventies

Nadere informatie

Waardevolle bomen gemeente Winsum

Waardevolle bomen gemeente Winsum volle bomen gemeente Winsum nummer 1 Plantperiode 2004 Kleinestraat bij 8 Adorp Hollandse linde Tilia europaea Herdenkingsboom, geplant n.a.v. geboorte prinses Amalia in 2003. nummer 2 Torenweg 4 Adorp

Nadere informatie

Waardevolle_bomenlijst_Register_2013_2.xlsx

Waardevolle_bomenlijst_Register_2013_2.xlsx Beheereenheid code Boomsoort Arnhem Nederlandse naam Plantjaar Beheereenheid code_1 Kroonprojectie (m) Waardevolle boom kenmerk Waardevolle boom classificatie Straat Huisnummer Kadastraalnummer Diameter

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 2

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 2 BOMENINVENTARISATIE Monumentale en/of waardevolle bomen Deel 2 Inhoud 16. Jorwert... 2 17. Kûbaard... 5 18. Leons... 7 19. Lytsewierrum... 15 20. Mantgum... 17 21. Reahûs... 28 22. Rien... 33 23. Spannum...

Nadere informatie

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 1

BOMENINVENTARISATIE. Monumentale en/of waardevolle bomen. Deel 1 BOMENINVENTARISATIE Monumentale en/of waardevolle bomen Deel 1 Inhoud 1. Baaium... 2 2. Baard... 6 3. Bears... 11 4. Boazum... 14 5. Easterein... 22 6. Easterlittens... 32 7. Easterwierrum... 58 8. Greate

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH

Landschappelijke inpassing Hoogstraat Hoogstraat , Uden - PNR 5406TH 8 KADASTRAAL Het plangebied omvat een deel van perceel 1282 in de sectie Q van de kadastrale gemeente Uden. Zie de markering in het kadastraal uittreksel hieronder en de luchtfoto rechts. plangebied kadastraal

Nadere informatie

Particuliere Bijzondere Bomen in Velp

Particuliere Bijzondere Bomen in Velp Achtsprong 2 Fagus sylvatica beuk 1 1 waarde leefbaarheid Alteveerselaan 11 Picea abies fijnspar 1 5 bijzondere waarde Amaliastraat 4 Betula berk 1 1 waarde leefbaarheid Annastraat 35 Pinus sylvestris

Nadere informatie

SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg2

SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg2 SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg2 15 Slobkousjes voor een leerrijk traject in Ellikom. Niet minder dan 37 inlandse bomen passeerden de revue. Michel overtuigde ons van het belang van hakhoutbestanden, we leerden

Nadere informatie

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112

Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing Bouwplan Vermeer Roothweg 1, 5964 NS Meterik PNR 5964NS1-240112 LIGGING kleinschalige ontginningslinten met een veelzijdige ontwikkeling van (neven)bedrijvigheid en wonen Het plangebied is gelegen aan de Roothweg 1, ten zuiden van de kern Meterik. Zie de markeringen

Nadere informatie

Bomen in Hengelo. De (oude) bomen in Klein Driene. Natuur in Hengelo

Bomen in Hengelo. De (oude) bomen in Klein Driene. Natuur in Hengelo Bomen in Hengelo De (oude) bomen in Klein Driene Natuur in Hengelo 1 Leden van KNNV Hengelo-Oldenzaal en NDV (Nederlandse Dendrologische Vereniging) verzorgden de tekst en foto s bij deze wandeling. Vragen

Nadere informatie

ZOMERKENMERKEN loofbomen

ZOMERKENMERKEN loofbomen geert@starre.info ZOMERKENMERKEN loofbomen meest gebruikte bronnen: Henk pseudospeed `Bootii http://www.baumkunde.de/baumlisten/baumliste_az_scientific.php Nothofagus antarctica - schijnbeuk 1cm Gleditsia

Nadere informatie

Beschermde bomenlijst Vlissingen

Beschermde bomenlijst Vlissingen Beschermde bomenlijst Vlissingen Criteria waardevolle bomen: Verzamelde gegevens per wijk: Bij de beslissing over plaatsing van een houtopstand op de bomenlijst wordt in ieder geval rekening gehouden met

Nadere informatie

Waardevolle bomen lijst voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom

Waardevolle bomen lijst voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom Waardevolle bomen lijst voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom 11 november 2017 Hellendoorn Adres 1 Ommerweg 18, Hellendoorn Voortuin Tilia x europaea, knotvorm Hollandse linde, knotvorm 1 100

Nadere informatie

Bomen per locatie. eigenaar. Correspon Abbekesdoel 32. Telefoon n. Id 150. 188 Canadese / zwarte Populier Populus canadensis

Bomen per locatie. eigenaar. Correspon Abbekesdoel 32. Telefoon n. Id 150. 188 Canadese / zwarte Populier Populus canadensis Bomen per locatie M.A.A. Broere Bleskensgraaf Correspon Abbekesdoel 32 2971 VB Id 150 188 Canadese / zwarte Populier Populus canadensis 427 cm 189 Es Fraxinus langs toerit naar nr 49 125 cm 190 Gewone

Nadere informatie

Presentatie park bijdorp 19 september 2016

Presentatie park bijdorp 19 september 2016 Presentatie park bijdorp 19 september 2016 presentatie ontwerp park bijdorp Opening - Bobby Scheepe Stand van zaken - Harm Niersman Ontwerp - Annemiek Bongers Uitwerking ontwerp - Daniel Mol Planning en

Nadere informatie

Grondgebiedszaken Civiel & Groen 2009 MONUMENTALE EN WAARDEVOLLE BOMEN IN SCHAGEN

Grondgebiedszaken Civiel & Groen 2009 MONUMENTALE EN WAARDEVOLLE BOMEN IN SCHAGEN Grondgebiedszaken Civiel & Groen 2009 MONUMENTALE EN WAARDEVOLLE BOMEN IN SCHAGEN Grondgebiedszaken Civiel & Groen 2009 MONUMENTALE EN WAARDEVOLLE BOMEN IN SCHAGEN INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 BOMENSTICHTING

Nadere informatie

Het van Boetzelaerpark

Het van Boetzelaerpark Het van Boetzelaerpark Geschiedenis van het park vóór 1930 Eind van de 18 e eeuw werden er langs de zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug meer dan honderd buitenplaatsen en landgoederen aangelegd:

Nadere informatie

BOMENRAND EN WATERKANT

BOMENRAND EN WATERKANT Colofon Met de gemeente Alkmaar werkt de vereniging voor veldbiologie KNNV afdeling Regio Alkmaar en de natuur en milieuorganisaties van Alkmaar verenigd in de stichting ANIMO aan een aantal natuurwandelingen

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110

Landschappelijke inpassing Ruimte voor Ruimte plan Schey 11, Schey 11 6255 NL, Noorbeek PNR-6255NL11-190110 LIGGING dal van de Noor op het plateau gelegen gehucht Schey plangebied Het plangebied is gelegen ten oosten van de kern Noorbeek, in het gehucht Schey. Noorbeek is gelegen in het dal van de Noor, Schey

Nadere informatie

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Martijn Boosten & Patrick Jansen

De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten. Martijn Boosten & Patrick Jansen De historische beplanting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: resultaten van een veldinventarisatie op zeven forten Martijn Boosten & Patrick Jansen Wageningen, mei 009 Boosten, M., Jansen, P. De historische

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert

Landschappelijk inpassingsplan. Tuurkesweg 7b en 9, Weert Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

LIJST WAARDEVOLLE BOMEN GEMEENTE BORSELE

LIJST WAARDEVOLLE BOMEN GEMEENTE BORSELE LIJST WAARDEVOLLE BOMEN GEMEENTE BORSELE opname 2010 laatste wijziging 29 maart 2011 Locatie Waardevolle bomen Criteria Kadastraal Objectnr Subnr adres kern aant 328 1 Bakendorpseweg 2 Baarland 40 Quercus

Nadere informatie

VTV Blijdorp Bomenroute (2km)

VTV Blijdorp Bomenroute (2km) VTV Blijdorp Bomenroute (2km) start 2 3 4 5 6 7 finish 39 1 38 37 34 35 36 33 32 31 30 12 13 14 11 10 9 8 15 28 29 16 17 18 19 20 27 26 25 23 24 22 21 VTV Blijdorp is een volkstuincomplex, maar ook een

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / /

Landschappelijke inpassing Zorgmanege The Horse Valley Heide 1a, 6088 PC Roggel - PNR 6088PC / / / LIGGING ten oosten gelegen bos Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de kern Roggel. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een uitgestrekt bosgebied, plaatselijk bekend als de Ophovense Zandberg.

Nadere informatie

BOMENRAND EN WATERKANT

BOMENRAND EN WATERKANT BOMENRAND EN WATERKANT Een natuurwandeling door het centrum van Alkmaar Bomenrand en waterkant Een natuurwandeling door het centrum van Alkmaar De route is een rondwandeling van ongeveer 2 à 3 uur. In

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AANVRAAG OLO NUMMER TOELICHTING OP ACTIVITEIT KAPPEN

BIJLAGE BIJ AANVRAAG OLO NUMMER TOELICHTING OP ACTIVITEIT KAPPEN BIJLAGE BIJ AANVRAAG OLO NUMMER 2414271 TOELICHTING OP ACTIVITEIT KAPPEN Ten behoeve van de dijkversterking is het nodig om bomen en bosschages te verwijderen. Op grond van artikel 2.2, lid 1 onder g van

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B

Landschappelijke inpassing Deliscious Production 2 Waterloseweg 3B, Beesel - PNR 5945NX3B LIGGING lintbebouwing Bussereind recenter gebouwde kas Spoorlijn en A73 bossen Het plangebied is gesitueerd aan de sinds enkele jaren doodlopende Waterloseweg, nabij de spoorlijn Roermond-Nijmegen en de

Nadere informatie

We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart!

We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart! . We zetten de bomen van Papendrecht op de kaart! Startbijeenkomst 16 augustus 2011 18:30 19:30 uur Agenda - opening - voorstelronde - naar een nieuwe Bomenverordening: - Wat hebben we? - Wat willen we?

Nadere informatie

gemeente straat huisnr. of A4-blad boomsoort aantal ø beplanting oppervlak m2 code opm. Haarlemmermeer fokkerweg 004 Ulmus 'Columella'

gemeente straat huisnr. of A4-blad boomsoort aantal ø beplanting oppervlak m2 code opm. Haarlemmermeer fokkerweg 004 Ulmus 'Columella' gemeente straat huisnr. of A4-blad boomsoort aantal ø beplanting oppervlak m2 code opm. Haarlemmermeer fokkerweg 004 Ulmus 'Columella' 38 10-20 ulms10-20hm laanbeplanting Haarlemmermeer fokkerweg 005 Ulmus

Nadere informatie

bomencollectie Natura Artis Magistra

bomencollectie Natura Artis Magistra bomencollectie Natura Artis Magistra bomencollectie Natura Artis Magistra Artis is een nationaal instituut, met een stadspark waar mensen, dieren, microben, bomen, planten, sterren, musea, kunst en erfgoed

Nadere informatie

bomencollectie Natura Artis Magistra

bomencollectie Natura Artis Magistra bomencollectie Natura Artis Magistra bomencollectie Natura Artis Magistra Artis is een nationaal instituut, met een stadspark waar mensen, dieren, microben, bomen, planten, sterren, musea, kunst en erfgoed

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld

Landschappelijke inpassing en tegenprestatie Bouwplan/bouwkavel A.P.W. Dirks Lochterstraat 3a, 6012 RD Haler PNR 6012RD3a aangevuld LIGGING Het plangebied is gelegen in een jonger ontginningslandschap met diepe doorzichten, ten noordwesten van Haler. Ten oosten van de Lochterstraat bevindt zich ouder bouwland. bomenrijen en bosjes

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM

Landschappelijke inpassing en mitigerende maatregelen Ruimte voor Ruimteplan Grijzegrubben 2, Grijzegrubben 2, 6361 GM Nuth - PNR 6361GM LIGGING Bebouwing en beplanting van Grijzegrubben en Nierhoven Het plangebied is gesitueerd aan de oostkant van het gehucht Grijzegrubben, ten westen van de kern Nuth. Het is gesitueerd op de overgang

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612

Landschappelijke inpassing Agrarisch bedrijf R. Cleutjens Kraakstraat 30, 6013 RS Hunsel - PNR 6013RS30-080111 / 060612 INLEIDING afscherming door een bosje, de opgaande beplanting langs de Langvenlossing, een uitbreidend buurerf Het plangebied is gesitueerd aan de Kraakstraat, ten noorden van de kern Hunsel. Aan de noord-

Nadere informatie

1 van 5 Lijst Bomen met bijzondere waarde

1 van 5 Lijst Bomen met bijzondere waarde 1 van 5 Lijst Bomen met bijzondere waarde 31 1 2012 Particulieren Ac001 Acquoy Lingedijk 6 voor huis Tilia linde (lei) groep 2 tot 5 exemplaren 2 1 Ja Particulieren Ac002 Acquoy Lingedijk 22 tuin, achter

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL

Landschappelijke inpassing Herontwikkeling Laarderweg 70 Laarderweg 70, 6005 NL Weert PNR 6003NL LIGGING Het plangebied is gesitueerd in een ouder ontginningslandschap ten noorden van Weert. Voor de ten zuidwesten van het plangebied gelegen zone tussen Laar en de noordelijke stadsrand van Weert is

Nadere informatie

Assortiment 2011 LAAN- EN PARKBOMEN

Assortiment 2011 LAAN- EN PARKBOMEN Assortiment 2011 LAAN- EN PARKBOMEN Acer Aesculus Acer campestre Acer campestre 'Elsrijk' Acer campestre 'Elegant' Acer campestre 'Nanum' Acer campestre 'Queen Elizabeth' Acer freemanii 'Autumn Blaze'

Nadere informatie

Nr: 002 Aesculus hippocastanum/ witte paardenkastanje

Nr: 002 Aesculus hippocastanum/ witte paardenkastanje Noordeloos Nr: 002 Aesculus hippocastanum/ witte paardenkastanje Leeftijd:.85 Locatie/ eigenaar:.botersloot 70, Noordeloos / Particulier Standplaats:.erf Plantwijze:.solitair Opmerkingen:.is geregistreerd

Nadere informatie

1 Monumentale bomen vanaf grens Hillegom tot rotonde bij "het meisje van Lisse

1 Monumentale bomen vanaf grens Hillegom tot rotonde bij het meisje van Lisse 1 Monumentale bomen vanaf grens Hillegom tot rotonde bij "het meisje van Lisse westzijde 1 Heereweg 2 Betula verrucosa berk zijtuin zuidzijde 50 goed natuurlijk particulier solitair m 2 Fagus sylv Atropurpurea

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp

Landschappelijke inpassing Arnaud de Calavon Dijkerstraat 25, 6006 PR Weert - PNR 6006PR /agp INLEIDING bebouwing en beplanting op ten westen, noorden en oosten gelegen percelen Het plangebied is gesitueerd in een oudere bebouwingscluster, ten zuiden van Weert en ten westen van de N292, de verbindingsweg

Nadere informatie

Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria.

Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria. Lijst Bijzondere bomen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude April 2016 1 Criteria bijzondere bomen Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria. A. Algemene criteria:

Nadere informatie

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan

ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Kootwijkerdijk 12, Kootwijkerbroek Beplantingsplan ir. L. de Graaf, Landschapsarchitect bnt / 14 januari 2016 / definitief Functieverandering Beplantingsplan 2 Te behouden beplanting Kootwijkerdijk 12 te behouden zomereiken te behouden gewone esdoorn te

Nadere informatie

Waardevolle bomen lijst voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom

Waardevolle bomen lijst voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom Waardevolle bomen lijst voor particuliere bomen binnen de bebouwde kom 12 april 2017 Hellendoorn 1 Ommerweg 18, voortuin Tilia x europaea, knotvorm Hollandse linde, knotvorm 1 100 X X X X 2 Grond achter

Nadere informatie

BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN

BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN BEREKENING DOELMATIGHEIDSSCORE AANPLANTSUBSIDIE VOOR BOSLANDBOUWSYSTEMEN 1 FORMULE Doelmatigheidsscore (DMS)voor een perceel = SOM (%boomsoort score van de soort(streekeigen + multifunctionaliteit)) +

Nadere informatie

Bomenlijst 2016. Lijst van waardevolle bomen van de gemeente Dordrecht zoals vastgesteld in juni 2016. 1 van 22. Onderwerp Bomenlijst 2016

Bomenlijst 2016. Lijst van waardevolle bomen van de gemeente Dordrecht zoals vastgesteld in juni 2016. 1 van 22. Onderwerp Bomenlijst 2016 Lijst van waardevolle bomen van de gemeente Dordrecht zoals vastgesteld in juni 2016 Sector Stadsbeheer Onderwerp Bomenlijst 2016 Status Vastgesteld Datum 28 juni 2016 1 van 22 2 van 22 Inleiding Dit is

Nadere informatie

Ned. naam: Gesl.naam: Soortnaam: Eigenaar Straatnaam

Ned. naam: Gesl.naam: Soortnaam: Eigenaar Straatnaam Eigenaar Straatnaam Ned. naam: Gesl.naam: Soortnaam: Plaats gem. 2e Kruisstraat Deventer Valse Acacia Robinia pseudoacacia gem. 2e Pauwenlandstraat Deventer Haagbeuk Carpinus betulus part. Acaciastraat

Nadere informatie

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom DALFSEN

Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom DALFSEN Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom DALFSEN Inleiding: Aanleiding: De Gemeente Dalfsen is een boomrijke gemeente. Niet alleen gemeentelijk bomen maar ook particuliere

Nadere informatie

Bomenlijst Lijst van waardevolle bomen van de gemeente Dordrecht zoals vastgesteld in maart Onderwerp Bomenlijst 2010

Bomenlijst Lijst van waardevolle bomen van de gemeente Dordrecht zoals vastgesteld in maart Onderwerp Bomenlijst 2010 Lijst van waardevolle bomen van de gemeente Dordrecht zoals vastgesteld in maart 2010 Sector Stadsbeheer Onderwerp Bomenlijst 2010 Status Vastgesteld Datum 2 maart 2010 Inleiding Dit is de Bomenlijst

Nadere informatie