W ijzigingen AAG 4.36 november 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W ijzigingen AAG 4.36 november 2006"

Transcriptie

1 Inleiding... 2 AAG Algemeen... 2 Nieuw: Module AAGCRAS... 2 Handleiding Assurantiebelasting in Algemene gegevens... 2 BTW Percentage toegevoegd... 2 Onderwerp en Contactpersoon toegevoegd aan logverslag... 3 Rubriek webadres toegevoegd aan Verzekeringsmaatschappij en Beheerder adres van gebruiker toegevoegd aan alle standaardbrieven... 3 Schade aan Eigendommen/Derden... 3 Datum heropening toegevoegd aan SAE en SAD... 3 Variabele naamgeving voor behandelkosten, administratiekosten, schrootwaarde, materialen, expertisekosten... 3 Variablele naam voor "Reg.nr Object"... 3 Verhuizing rubrieken Wijk en Toelichting locatie... 3 Uitsplitsen materialen is nu optioneel in SAE... 3 Uitsplitsen termijnen veroorzakers is nu optioneel in SAE... 3 Tabblad Expertise in SAE en SAD... 3 Tabblad Getuigen in SAE en SAD... 4 Tabblad Uitkeringen in SAE en SAD... 4 Nieuwe rubriek Schuldvraag... 4 Nieuwe rubriek Project... 4 Rubriek Kostenplaats toegevoegd bij beheerder... 4 Automatische berekening administratiekosten mogelijke via staffeltabel... 4 Nieuwe rubriek BTW bedrag in SAE... 4 Speciale manier van invoeren nieuwe schades in SAD en SAE... 4 Nieuwe rubriek Bedrag toegewezen in SAD... 5 Eigen risico toegevoegd aan soort schade... 5 Koppelen van schades... 5 Apparatuur... 5 Assurantiebelasting en methode suppletie berekening per categorie... 5 Assurantiebelasting toegevoegd aan overzicht apparatuur... 5 Brandverzekering... 5 Ppe toegevoegd (prijs per eenheid) in mutatiebestand... 5 Kopieer functie in brand voor aanwas... 5 Contactpersoon en Dossier toegevoegd aan afdruk... 5 Overige verzekeringen... 5 Dossiernummer, tegenpartij en korte omschrijving schade toegevoegd aan afdruk... 5 Wagenpark... 5 Scan... 5 Onderwerp zelf i.p.v. Code onderwerp... 6 Kopiëren gescande documenten bij SAD en SAE... 6 Meerdere soorten documenten kunnen gekoppeld worden... 6 Postregistratie... 6 Kiezen uit relatietabel bij belangenbehartiger... 6

2 Inleiding Bentis BV heeft het afgelopen jaar veel wijzigingen aangebracht in AAG. De meeste aanpassingen zijn het gevolg van de communicatie over en weer tussen gebruiker en bouwer. Via het forum op onze website en ook via e mail zijn veel verzoeken om verbeteringen binnen gekomen. Daarnaast zijn, vooral door intensief overleg met enkele gebruikers, bepaalde onderdelen danig verbeterd. Dit document beschrijft de aanpassingen in AAG versie De versie is in november 2006 vrijgegeven en beschikbaar gesteld aan al onze gebruikers met een onderhoudsovereenkomst. Via onze website kunt u of uw systeembeheerder de nieuwe versie downloaden. Het is de opvolger van versie 4.35 die in november 2005 uitkwam. De aangepaste handleiding van AAG in PDF formaat kunt u ook van onze site halen. AAG Algemeen Nieuw : Module AAGCRAS AAG is een toepassing die streeft naar een volledig portefeuillebeheer van de verzekering en schadeadministratie. Ervaringen met calamiteiten uit het nabije verleden maken het noodzakelijk AAG uit te breiden met een nieuwe module CRAS, die optimaal ondersteuning verleent bij toekomstige gebeurtenissen. Het rampenplan van de gemeente bevat de hoofdlijnen van de lokale rampenbestrijdingsorganisatie. Alle mogelijk uit te voeren activiteiten zijn gegroepeerd in processen. Er is vastgesteld welke sector, vakteam of hulpverleningsorganisatie verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van een proces. Het procesplan van het actiecentrum Schaderegistratie, ook wel Centraal Registratie en Aanmeldpunt voor Schade (CRAS), is de uitwerking van het proces schaderegistratie binnen het gemeentelijk rampenplan. Dit procesplan bevat alle voorbereidingen ten aanzien van de registratie van schaden en indien nodig de afhandeling hiervan in geval van een ramp of een calamiteit. Het actiecentrum Schaderegistratie/CRAS is een zelfstandige eenheid die operationeel wordt in geval van een zich voordoende ramp of zwaar ongeval in de gemeente. De taken op het gebied van registratie houden in: het registreren van schademeldingen die door particulieren en bedrijven/instellingen aan CRAS worden gedaan; het registreren en zo mogelijk vaststellen van schade aan gemeentelijke eigendommen; het registreren van experts en taxateurs en hun opdrachtgevers; het registreren van de schademeldingen en bevindingen van experts en taxateurs; het registreren van schademeldingen betreffende schade veroorzaakt door het optreden van de rampenbestrijdingsorganisatie; het verstrekken van schademeldingsformulieren; het verstrekken van informatie aan het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT); het verstrekken van informatie na verkregen toestemming van GBT aan derden. Handleiding 4.36 De wijzigingen zijn beschreven en de aangepast handleiding 4.36 Assurantiebelasting in Algemene gegevens Het percentage assurantiebelasting is verhuisd van Algemene gegevens wagenpark naar Algemene gegevens AAG. De assurantiebelasting wordt ook gebruikt in module Apparatuur. BTW P ercentage toegevoegd Het BTW Percentage is toegevoegd aan de Algemene gegevens van AAG. Dit wordt vooralsnog gebruikt bij de BTW berekening in verhaalszaken.

3 Onderw erp en Contactpersoon toegevoegd aan logverslag Alle logverslagen zijn uitgebreid met contactpersoon (30 posities) en onderwerp (20 posities). Het onderwerp is vrij in te voeren maar kan ook uit een tabel gekozen worden. Het onderhoud van deze tabel staat in het menu Algemeen/ Stamgegevens/ Onderw erpen logverslag. De tabel is alvast door ons gevuld maar kan naar eigen inzicht ingericht worden. Regels in het logverslag worden ook gegenereerd. Dit is bij een statuswijziging of na het maken van een standaard brief. Om het juiste onderwerp aan een gegenereerde de regel te koppelen, dient het programma te weten welk onderwerp gebruikt moet worden bij een statuswijziging en bij een standaardbrief. Dit kunt u via speciale knoppen instellen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: brief verstuurd, fax ontvangen, telefoon van etc. Rubriek w ebadres toegevoegd aan Verzekeringsmaatschappij en Beheerder In de tabellen Verzekeringsmaatschappij en Beheerders is een rubriek webadres toegevoegd. Door op de knop met de wereldbol te klikken gaat u direct naar de ingegeven website. adres van gebruiker toegevoegd aan alle standaardbrieven Het adres van de actuele gebruiker is toegevoegd aan alle standaardbrieven. De te gebruiken rubrieknaam hiervoor is Schade aan Eigendommen/ Derden Datum heropening toegevoegd aan SAE en SAD Op het tabblad Algemeen is een rubriek Datum heropend toegevoegd. Variabele naamgeving voor behandelkosten, administratiekosten, schrootw aarde, materialen, expertisekosten Op schermen/overzichten waar deze vaste teksten staan kan deze tekst gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: Overal waar Materialen staat vervangen door Kosten Variablele naam voor " Reg.nr Object" Op schermen/overzichten waar de vaste tekst Reg.nr Object staat kan deze tekst gewijzigd worden. Verhuizing rubrieken W ijk en Toelichting locatie De rubrieken Wijk en Toelichting locatie zijn verhuisd naar het tabblad Locatie. (klinkt logisch, is ook logisch). Na het ingeven van de eerste straat, wordt de wijk ook automatisch gevuld. Uitsplitsen materialen is nu optioneel in SAE Via het tussenscherm Eigenschappen Schade kan aangegeven worden of het totaal aan materialen via een opsomming van de gemaakte kosten moet gaan of dat het totaal aan kosten direct ingegeven kan worden. Uitsplitsen termijnen veroorzakers is nu optioneel in SAE Via het tussenscherm Eigenschappen Schade kan aangegeven worden of het totaal aan termijnen (het door een veroorzaker te betalen bedrag) via een opsomming van de bedragen moet gaan of dat het totaalbedrag direct ingegeven kan worden. Tabblad Expertise in SAE en SAD Het is mogelijk om gegevens van expertises en contra expertises per schadegeval in te geven. In de Eigenschappen van de Schade kan dit per schade ingesteld worden. De gegeven die ingevoerd kunnen worden zijn: Datum expertise, Expertisebureau (kies uit tabel), Dossiernummer, Naam expert en een Opmerking. In het menu Algemeen/ Stamgegevens/ Expertisebureaus kunt de tabel Expertisebureaus opbouwen. De invoer is nagenoeg identiek aan de tabel Verzekeringsmaatschappijen. Bij het raadplegen kan op de rubrieken Expertisebureau, Naam expert, Dossier, Datum expertise en Opmerking gezocht worden.

4 Tabblad Getuigen in SAE en SAD Het is mogelijk om de gegevens van eventuele getuigen of schademelders in te geven op een apart tabblad. Via de eigenschappen van de schade kunt u aangeven of dit voor deze schade van toepassing is of niet. De volgende rubrieken worden opgenomen: NAW gegevens, Datum getuigenis, Opmerking en de keuze Getuige/Schademelder. Bij het raadplegen kan op de naam van de getuige gezocht worden. Tabblad Uitkeringen in SAE en SAD Het is mogelijk om de uitkering aan de gedupeerde in termijnen te laten plaatsvinden. Bij de eigenschappen van de schade kunt u dit opgeven. In SAE kan dan op het tabblad Gedupeerde een tabel met uitkeringen opgebouwd worden. Het totaal van de uitgekeerde bedragen wordt gezet in de rubriek Uitgekeerd aan beheerder. De totaalrubriek kan niet zelf gemuteerd worden. In de module SAD komt een apart tabblad Uitgekeerd. De som van de hier ingevoerde bedragen wordt in de rubriek Bedrag uitgekeerd gezet. Deze rubriek is zelf niet meer muteerbaar. Nieuw e rubriek Schuldvraag In zowel SAE als SAD is een nieuwe rubriek Schuldvraag toegevoegd. De invoer gaat op dezelfde wijze als de invoer van de status en de toedracht. Via het menu Algemeen/ Stamgegevens/ Schuldvraag kan de tabel opgebouwd worden. Bij het raadplegen kan op deze rubriek gezocht worden. Nieuw e rubriek P roject In zowel SAE als SAD is een nieuwe rubriek Project toegevoegd. De invoer gaat op dezelfde wijze als de invoer van de verzekeringsmaatschappij. Via het menu Algemeen/ Stamgegevens/ P rojecten kan de tabel opgebouwd worden. Bij het raadplegen kan op deze rubriek gezocht worden. Hiermee kunt u schades van bijvoorbeeld een bouwproject aan elkaar koppelen. Zowel in het raadpleegprogramma als in de schadeoverzichten kan een project geselecteerd worden. Rubriek Kostenplaats toegevoegd bij beheerder In de module SAD is de veroorzaker een beheerder. Op dit tabblad is de rubriek kostenplaats toegevoegd. In de module SAE is de gedupeerde een beheerder. Ook op dit tabblad is de rubriek kostenplaats toegevoegd. Bij het raadplegen kan ook op kostenplaats gezocht worden. Deze rubriek wordt ook doorgegeven aan de Wordkoppeling als Automatische berekening administratiekosten mogelijke via staffeltabel In de algemene gegevens van verhaalszaken is een nieuwe tabblad opgenomen waarin de staffeltabel ingevoerd kan worden die gebruikt moet worden bij het berekenen van de administratiekosten. Als bij de eigenschappen van de schade ingesteld is dat de administratiekosten berekend moeten worden, dan wordt het totaal van de materialen opgezocht in de staffeltabel en wordt het resultaat in de rubriek administratiekosten gezet. De rubriek is bij deze instelling niet zelf muteerbaar. Nieuw e rubriek BTW bedrag in SAE In de opsomming van de materialen (kostenopgave) kan men een BTW berekening toepassen. Het bedrag dat u ingeeft is dan exclusief BTW. Het programma berekent dan de BTW. Deze wordt getotaliseerd in de rubriek BTW bedrag in het kosten overzicht op het tabblad Algemeen. Deze rubriek wordt ook doorgegeven aan de Wordkoppeling. Gebruikt dan Speciale manier van invoeren nieuw e schades in SAD en SAE Naast de door u bekende manier van toevoegen van een nieuwe schade, biedt het programma een alternatieve manier. De oude bekende manier werkt als volgt: Klik op toevoegen, Nummer wordt bepaald, u vult de tabbladen Algemeen, Gedupeerde en Diversen in en klikt op OK. Dan pas wordt de schade toegevoegd. U klikt vervolgens op wijzigen en vult de overige tabbladen in. De alternatieve en speciale manier werkt als volgt: Klik op toevoegen, Nummer wordt bepaald, In het scherm met de eigenschappen kiest u de juiste instellingen. U klikt op OK. De schade is nu toegevoegd, vervolgens kunt u gegevens in alle tabbladen invullen. Om de speciale manier te gebruiken dient u dit aan te geven in de algemene gegevens van SAE en SAD.

5 Nieuw e rubriek Bedrag toegew ezen in SAD Het bedrag Uitgekeerd is opgesplitst in een Bedrag uitgekeerd (daadwerkelijk) en een Bedrag toegewezen. Uiteindelijk zullen deze bedragen gelijk worden, maar gedurende het verloop van een schade kan het bedrag uitgekeerd kleiner zijn dan het bedrag toegewezen. Eigen risico toegevoegd aan soort schade Aan elke soort schade kunt u een eigen risico toekennen. Dit eigen risico bedrag wordt alleen gebruikt in de What If telling in het overzicht schade aan derden. De What If telling somt per soort schade de kosten voor de gemeente op bij het ingegeven eigen risico. Door de bedragen van het eigen risico te veranderen kan een zo optimaal mogelijk risico gekozen worden. Koppelen van schades SAE Schades kunnen gekoppeld worden aan andere SAE schades, SAD schades kunnen gekoppeld worden aan andere SAD schades. Alle schades SAE en SAD kunnen gekoppeld worden aan een object uit de overige verzekering. Apparatuur Assurantiebelasting en methode suppletie berekening per categorie In de algemene gegevens van apparatuur kan ingesteld worden of de instellingen per categorie gelden of voor de gehele module. Het betreft de Methode van de suppletie berekening (maand 30 dagen, op de dag nauwkeurig, 50% op jaarbasis) en of er wel of geen assurantiebelasting van toepassing is. Als u er voor kiest dit per categorie in te stellen, dan moet u de categorieën aanpassen via de menukeuze Algemeen/ Stamgegevens/ Categorieën. Assurantiebelasting toegevoegd aan overzicht apparatuur In het Overzicht Apparatuur wordt een kolom met het bedrag van de assurantiebelasting afgedrukt. Ook een kolom Totaal (Premie + Assurantiebelasting) is toegevoegd. Brandverzekering P pe toegevoegd (prijs per eenheid) in mutatiebestand In plaatst van opstal/inventaris promillage kan een prijs per eenheid opgenomen worden. Kopieer functie in brand voor aanw as Nagenoeg identieke panden kunnen versneld ingevoerd worden d.m.v. een kopieerfunctie. Dit gaat als volgt. Ga allereerst naar een pand dat als voorbeeld moet dienen voor een nieuw pand. Ga naar wijzigen, klik op Kopieer pand in het tabblad Mutatie. Wijzig de benodigde rubrieken, klik op OK. Contactpersoon en Dossier toegevoegd aan afdruk Bij de afdruk van een pand wordt bij de schade ook de contactpersoon en het dossiernummer afgedrukt. Overige verzekeringen Dossiernummer, tegenpartij en korte omschrijving schade toegevoegd aan afdruk Bij de afdruk van een object bij overige verzekeringen wordt bij de schade ook het dossiernummer, tegenpartij en korte omschrijving schade afgedrukt. W agenpark Scan

6 Onderw erp zelf i.p.v. Code onderw erp In het schermoverzicht van de gescande of gekoppelde documenten wordt nu het onerderp zelf getoond. In de vorige versie werd de code van het onderwerp getoond. Druk op F5 om dit voor u aan te passen. Kopiëren gescande documenten bij SAD en SAE Gekoppelde documenten op het tabblad Scan kunnen gekopieerd worden van een SAE schade naar een SAD schade en andersom. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een SAD schade leidt tot een SAE schade. Iemand stelt de gemeente aansprakelijk voor een scheve stoeptegel en u stelt de wegenbouwer aansprakelijk voor dezelfde schade. U kunt de correspondentie dan van de SAD schade kopiëren naar de SAE schade. De documenten worden niet zelf gekopieerd, alleen de link naar de documenten wordt gekopieerd. Meerdere soorten documenten kunnen gekoppeld w orden In de vorige versie konden alleen.tif bestanden gekoppeld worden aan een document. In deze nieuwe versie zijn dit bijna alle mogelijke documenten. Denk aan bestanden als Word, Excel, Jpg (foto s, plaatjes), Txt ( , tekst), Html ( , webpagina s). P ostregistratie Kiezen uit relatietabel bij belangenbehartiger Bij het invoeren van een schade in SAD kunt u een relatie selecteren uit de relatietabel van de postregistratie.

Release Notes. Melder: Chris Ravensberg SAD/SAE: Doorlooptijden (DLT's) toevoegen aan downloads. Bits# 867 / Change

Release Notes. Melder: Chris Ravensberg SAD/SAE: Doorlooptijden (DLT's) toevoegen aan downloads. Bits# 867 / Change Bits# 782 / Change Bits# 818 / Change Bits# 867 / Change Bits# 939 / Change Bits# 1063 / Change Bits# 1071 / Bug Melder: Chris Ravensberg SAD/SAE: Doorlooptijden (DLT's) toevoegen aan downloads. Chris

Nadere informatie

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken

Kostenplaatsen instellen en gebruiken v3. Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Hoofdstuk 1 Kostenplaatsen instellen en gebruiken Bijvoorbeeld voor praktijken met meerdere locaties is het handig om omzet en kosten te verdelen over de verschillende locaties. Dit kan door middel van

Nadere informatie

Last minute verzekeringen

Last minute verzekeringen Last minute verzekeringen Inleiding. De verzekeringsmaatschappijen in Jack/Vera worden boekhoudkundig als elke andere touroperator behandeld. De last minute verzekeringen dienen op een andere manier ingebracht

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten

Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Buitenlandse Specialiteiten Auteur: Inge Mangelschots Handleiding: Buitenlandse Specialiteiten Handleiding Buitenlandse Specialiteiten : Pagina 1 van 6 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Digitaal factureren instellen

Digitaal factureren instellen 1 / 5 Digitaal factureren instellen Met e-captain is het mogelijk om facturen te e-mailen in plaats van te versturen per post. Voordat u digitaal (per email) facturen kunt sturen dient u wat instellingen

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Billing Tool. Handleiding

Billing Tool. Handleiding Billing Tool Handleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Werkwijze voor de gebruiker:... 4 1.1 Inzien van facturen... 5 1.1.1 Inzien van het factuurdossier... 5 1.2 Aanmaken van facturen... 6 3. Werkwijze

Nadere informatie

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters

Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Telling aanwezigheden niet leerplichtige kleuters 2 1.1 Inleiding...................................... 2 1.2

Nadere informatie

Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE)

Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE) Aan de slag met Huurders-Eigenaren (Leden-VvE) Datum: 01-2-2016 7.46 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Inhoudsopgave Waar is deze handleiding voor bedoeld?... 3 Invoeren Huurders...

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten Inhoud: Afsluiten van een verzekering Wachtwoord vergeten Wijzigen van verzekering(en) Wijzigen van (e-mail)adres/rekeningnummer Online schade melden Opzeggen lopende verzekering(en) bij andere verzekeraars

Nadere informatie

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA

Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA Elektronisch verwijzen naar de GGZ met MIRA NB. Volg de tekst van de handleiding. De afbeeldingen zijn illustratief. Voordat u een GGZ verwijsbrief als Edifact (MEDVRI) bericht kunt versturen moeten er

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Handleiding 'Mijn dossier'

Handleiding 'Mijn dossier' Pagina 1 Handleiding 'Mijn dossier' Onze website is zeer gebruiksvriendelijk echter om het u nog makkelijker te maken hebben wij een puntsgewijze handleiding voor 'Mijn dossier' gemaakt die u stap voor

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN 1 2 INLOGGEN 1 3 ALGEMENE LEGENDA 1 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN 2 5 OPNIEUW OPENSTELLEN AAN

Nadere informatie

Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting.

Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting. Extra inkoopconditie Kommissiekorting/Keukenplanningskorting. Simar automatisering, april 2014 - bijgewerkt juni 2014 Het komt met regelmaat voor dat apparatenleveranciers een extra korting verlenen bij

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Functions & Features, Tips & Tricks

Functions & Features, Tips & Tricks Functions & Features, Tips & Tricks In dit document worden de Functions & Features, Tips & Tricks die u op de klantendag gezien heeft, weergegeven. Hierdoor kunt u alles wat verteld is nog even op uw gemak

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.4 Datum : juli Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 12 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.4 Datum : juli 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.4 15-07-2017 Pagina 1 van 12 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform

Gebruikershandleiding. Vrachtwagenplatform Gebruikershandleiding Vrachtwagenplatform Automotive supportteam: 0800 22 55 229 (kies optie 1), of automotive@abz.nl Gebruikershandleiding vrachtwagenplatform, 6 november 2015 Pagina 1 van 11 Inhoud Algemene

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING GEBRUIK WEBSITE 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van dit document vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijk Digitaal dossier. Inhoud:

Nadere informatie

handleiding F proeven in Concours 3.5

handleiding F proeven in Concours 3.5 handleiding F proeven in Concours 3.5 Inhoud 1. Opstarten van het programma... 3 2. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 3. Het Hoofdscherm... 4 4. Aanmaken Roosters... 5 5. Deelnemers aanmelden... 7

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank www.saxion.alumni-net.nl

Handleiding vacaturebank www.saxion.alumni-net.nl Handleiding vacaturebank www.saxion.alumni-net.nl Deze handleiding beschrijft de manier waarop u vacatures kunt plaatsen op www.saxion.alumni-net.nl. Duidelijk wordt hoe u relaties (bedrijven / instellingen)

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

FitVos handleiding Versie 1 november 2013

FitVos handleiding Versie 1 november 2013 FitVos handleiding Versie 1 november 2013 1 Inhoudsopgave Fitvos Handleiding Bladzijde: Installatie van FitVos 3 Opstarten FitVos 4 Problemen bij Opstarten FitVos 4 Overzicht personen 5 Muteren persoon

Nadere informatie

Handleiding voor de AEGON LevensloopCalculator. versie oktober 2007

Handleiding voor de AEGON LevensloopCalculator. versie oktober 2007 Handleiding voor de AEGON LevensloopCalculator versie oktober 2007 1. Inleiding In deze handleiding staat in vijf stappen vermeld hoe u uw eigen versie van de AEGON LevensloopCalculator toevoegt aan uw

Nadere informatie

Foto's in de service module

Foto's in de service module Foto's in de service module Simar automatisering b.v., oktober 2015 Inleiding Met ingang van oktober 2015 is het mogelijk om foto's toe te voegen aan servicemeldingen, deze automatisch te bewaren en mee

Nadere informatie

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11

Handleiding Portero. voor organisatiebeheerders. Versie : 1.3 Datum : juni Portero Beheerdershandleiding v Pagina 1 van 11 Handleiding Portero voor organisatiebeheerders Versie : 1.3 Datum : juni 2017 Portero Beheerdershandleiding v 1.3 26-06-2017 Pagina 1 van 11 Colofon Documenteigenaar : Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Instructie aanmaken Vrije overzichten

Instructie aanmaken Vrije overzichten ESIS webbased Instructie aanmaken Vrije overzichten Versie december 2009 Rovict B.V. Postbus 388 3765 GC Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoudsopgave Vrije overzichten...3 1. Beheer Vrije overzichten...4

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem

Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem Basishandleiding website voetbalvereniging Lemelerveld Wordpress content managementsysteem Augustus 2012 Inleiding De website van voetbalvereniging Lemelerveld draait op het content managementsysteem (CMS)

Nadere informatie

Profile Editor - Mobielschademelden.nl

Profile Editor - Mobielschademelden.nl Gebruikershandleiding beheren teksten Profile Editor - Deze handleiding is bestemd voor professionele gebruikers van Zeist, mei 2012, versie 1.2 ( ) 2012, ABZ Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding Abakus. Tekstverwerker Sjablonen maken Handleiding Abakus Tekstverwerker Sjablonen maken 2015 Abakus Compleet Pagina 1 / 11 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Een sjabloon aanmaken... 5 Tekstverwerker openen... 5 Een sjabloon vormgeven... 7

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0

HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 HANDLEIDING FILE2 SHARER EPRO 5.0 2 FILE2SHARE Verkenner handleiding versie 5.0 FILE2SHARE Repro 6.1 Plaatsen van documenten in de FILE2SHARE Repro map Voordat u een printopdracht kunt plaatsen moet u

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis

Requirements. Marktplaats voor studenten en docenten. Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis Requirements Marktplaats voor studenten en docenten 2008 Vincent de Groot Nick Jansen Peter Muntel Robert Nijenhuis 2 Inhoudsopgave Situatieschets... 3 Randvoorwaarden... 3 Performance... 3 Gebruikers...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Hoe gebruiken? Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 2. NAAR UW KLANTENZONE GAAN... 4 3. CONSULTATIE VAN UW GEGEVENS... 6 3.1. MIJN ALGEMENE

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl 1 Hoe werkt mijn digitale dossier Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl Wanneer u een vraag heeft over een onderwerp

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport

Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Handleiding Concours 3.5 voor breedtesport Inhoud 1. Invoeren van de wedstrijdgegevens... 3 2. Het Hoofdscherm... 4 3. Aanmaken Roosters... 5 4. Deelnemers aanmelden... 6 5. Deelnemers in de roosters plaatsen...

Nadere informatie

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Patiënt plug-in SFK Auteur Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners College 2 maart 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING DIGITAAL DOSSIER 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijke Digitaal Dossier op onze website.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Handleiding. Digitaal Rapport

Handleiding. Digitaal Rapport Handleiding Digitaal Rapport 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Relatie met methodetoetsen... 3 4. Rapportperiodes aangeven... 4 5. Rapportdefinities instellen... 4 Rubriek aanmaken...

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Easy4U Finance Handleiding Boeken

Easy4U Finance Handleiding Boeken Easy4U Finance Handleiding Boeken Inhoudsopgave Het boeken van de administratie 3 Tips en trucs 5 Het boeken van de administratie Nadat de u de facturen in Basecone hebt getagd klikt u op de Workloadmatrix

Nadere informatie

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER

HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER HANDLEIDING DIGITAAL DOSSIER 1 HOE WERKT HET PERSOONLIJK DIGITAAL DOSSIER Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van het Persoonlijke Digitaal Dossier op onze website.

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

sportadministratie Hoe werken met lidgelden

sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie Hoe werken met lidgelden sportadministratie 2 Inhoud 1 Hoe worden de lidgelden berekend... 3 1.1 Clublid gekoppeld aan actieve groep, geen lidgeld laten betalen... 4 1.2 Ander tarief

Nadere informatie

Handleiding Simpelbase Inhoud

Handleiding Simpelbase Inhoud Handleiding Simpelbase Inhoud... 2 Login... 3... 3 Instellingen... 5... 5 Artikelen... 7 Contacten... 7 Offerte... 8 Order... 9 Pakbon... 10 Factuur... 10 Bestelling... 11 BTW... 13 Gebruikers... 13 Registratie...

Nadere informatie

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken

Handleiding: Tekstverwerker sjablonen maken Volgnummer: CM02, versie 1.1. Incura Handleiding. Tekstverwerker Sjablonen maken Incura Handleiding Tekstverwerker Sjablonen maken Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u in Incura sjablonen kunt aanmaken met de ingebouwde tekstverwerker. De tekstverwerker van Incura wordt doorgaans

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ UIT IN VLAANDEREN

UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ UIT IN VLAANDEREN UW EVENEMENT AANKONDIGEN BIJ UIT IN VLAANDEREN Ga naar de website : www.uitinvlaanderen.be Kies om in te loggen indien je reeds geregistreerd bent, of maak een nieuwe login via registreer hier Eenmalige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte

INHOUD : 1. Inloggen. 2.1. Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte AR-CO Handleiding «Aangifte van opdrachten 2014» (30/01/2015) Pagina 1 van 8 Inloggen Invoer van de aangifte 2014 : Opstart nieuwe aangifte Nieuwe opdrachten invoeren EN/OF reeds eerder ingevoerde lopende

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding. webcalculator pon privé lease

Handleiding. webcalculator pon privé lease Handleiding webcalculator pon privé lease 1 handleiding webcalculator pon privé lease Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter)

Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) Onlinedienst Inhoudingsplicht (Artikel 30bis en 30ter) U heeft de keuze om de onlinedienst Inhoudingsplicht te gebruiken in een beveiligde (A) of in een onbeveiligde (B) modus. Om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar:

Nog geen privé-dossier? Maak dan kennis met Albers Direct Verzekeren en ga naar: Mijn registratie Mijn verzekeringen Mijn schades Mijn e-mailberichten Alarmnummer Berekeningen Overige contracten Overige polissen Dossierhandleiding Uitloggen De tekst van deze handleiding is grotendeels

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Zakelijke software voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding module Document Uitgaande correspondentie genereren Uitgaande correspondentie terugvinden Persoonlijk geadresseerde mailings

Nadere informatie

Werkbalk. Klik opnieuw met rechtermuisknop en kies uit plaatje 3 voor vastleggen kenmerken. Voorbeeld van schermindeling

Werkbalk. Klik opnieuw met rechtermuisknop en kies uit plaatje 3 voor vastleggen kenmerken. Voorbeeld van schermindeling Om een document via Docman te kunnen raadplegen is scanning en registratie nodig. Hiermee wordt het document vind- en raadpleegbaar en afhankelijk van vervolg stappen is de behandelstatus na te gaan. Knoppen:

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.

1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5. 1. INLEIDING... 2 2. OVERZICHTEN... 3 2.1 KOSTEN... 3 2.2 RAPPORTAGE... 4 3. REGELINGEN... 6 4. BENEFITS STATEMENT... 7 5. MUTATIES... 10 5.1 MUTATIE INDIENSTTREDING... 10 5.2 MUTATIE PERSOONLIJKE GEGEVENS...

Nadere informatie

Handleiding bestanden importeren

Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren Handleiding bestanden importeren e-boekhouden.nl 1. Bestanden importeren 1.1 Digitaal archief U kunt bestanden beheren in e-boekhouden.nl. U kunt bijvoorbeeld facturen

Nadere informatie

stappenplannen Meerjarenbegroting

stappenplannen Meerjarenbegroting stappenplannen Meerjarenbegroting g e b r u i k e r s nov. 2014 Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen voor de opmaak van de meerjarenbegroting. 1. Rapportering klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding Offertemodule

Handleiding Offertemodule Handleiding Offertemodule Alles over de offertemodule Maakt u gebruik van de facturatiemodule? Dan heeft u ook toegang tot de offertemodule. In deze handleiding vertellen wij u stap voor stap hoe u hiermee

Nadere informatie

Toelichting upgrade naar DNN 6.2.2

Toelichting upgrade naar DNN 6.2.2 Toelichting upgrade naar DNN 6.2.2 De website heeft een upgrade naar de nieuwste versie van DotNetNuke gekregen. Je beheert de site nu in versie DNN 6.2.2. In deze toelichting willen we je alvast een eindje

Nadere informatie