XILINX ISE getstarted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "XILINX ISE getstarted"

Transcriptie

1 XILINX ISE getstarted Een stap voor stap oefenhandleiding om een VHDL-ontwerp te simuleren en synthetiseren in XILINX ISE 10.1 Alle screenshots zijn uit het vrij beschikbare XILINX ISE softwarepakket. Docent: Herman Riezebos Datum: 27 Augustus 2009

2 Inleiding Doel van het practicum is om met moderne ontwerpgereedschappen digitale circuits te ontwerpen en te realiseren in programmeerbare logische componenten zoals FPGA s (Field Programmable Gate Arrays) en CPLD s (Complex Programmable Logic Device s). De categorie software tools om electronische producten, van printplaat tot integrated Circuit, te ontwerpen en te produceren wordt Electronic Design Automation, EDA, genoemd. Er zijn opdrachten per week een Gebruik van een logbook Kennis van VHDL Kaders zijn opmerkingen en vragen die beantwoord moeten worden. Apparatuur In het practicum maken we gebruik van een Xilinx Spartan 3E experimenteerboard. Een userguide vind je op de website van Xilinx onder documentatie (onderstaande link is misschien bruikbaar): Naast een experimenteerboard is er testapparatuur beschikbaar om digitale signalen te genereren en te analyseren. Een generator/analyser van Janatek, LA_GOLD_36 en een 34 kanaals analyser van Intronix. Beide apparaten zijn aan te sluiten op de USBpoort van je laptop en na een eenvoudige installatie heb je de beschikking over een userinterface waarop je de digitale signalen op de interface van het experimenteerboard kunt laten zien. Tijdens het practicum is voor iedere deelnemer een experimenteerboard en analyzer beschikbaar.

3 Gebruikte programmatuur Xilinx ISE Webpack 10.1 is een compleet en gratis ontwerpoplossing die werkt onder Linux, Windows XP en Windows Vista. De ISE webpack biedt HDL synthesis en simulatie, implementatie, device fitting en de mogelijkheid via JTAG te programmeren. Om de software te installeren (links onder voorbehoud): ga naar Klik onder support de optie download Onder de tab download full products staat in het rechterkader de hyperlink ISE WebPACK Klik hier op de link: Download ISE WebPACK software for Windows and Linux Er zijn nu twee mogelijkheden: 1. Je moet een account aanmaken. Gebruik hier je student gegevens en HAN University als instituut 2. log in met je account en password. Nu kom je op de Product Download and Licensing pagina en kies hier uit het Quick links kader Register and download 10.1 and earlier software en klik. Op de Software Reg pagina kopieer het registratie ID en klik NEXT Gebruik nu de web install client of download files individueel (2,25 Gb) Modelsim 6.5b

4 Kennismaken met de ISE tool Tijdens het practicum werken we met de ISE webpack versie Hierin zit onder meer een simulator om de functionaliteit van je digitale circuit te testen. Hierdoor kan een VHDL beschrijving van je ontwerp als broncode gebruikt en getest worden. In de simulator wordt de VHDL beschrijving gecontroleerd op juiste syntax en vertaald naar een executable die uitgevoerd wordt op de simulator. Het gedrag van je ontwerp wordt zichtbaar gemaakt door timingdiagrammen van de signalen en variabelen die je gebruikt hebt in je ontwerp. Simuleren met ISE Wanneer je voor het eerst Xilinx ISE opstart krijg je het volgende scherm waarin je onder File de mogelijkheid krijgt om een nieuw project aan te maken. De New Project Wizard helpt je een nieuw project aan te maken, neem de onderstaande instellingen over: Klik op NEXT en het onderstaande scherm verschijnt, neem de gegevens juist over.

5 Opmerking: Merk op Bij dat het je aanmaken het begin van van een het nieuw project project al gevraagd wordt gevraagd om het device op te geven waarin je uiteindelijk het ontwerp in wilt programmeren. Voor simuleren gaat het alleen om de vertaalslag van VHDL instructies naar een simuleerbare executable. De meeste van onderstaande gegevens zijn dus niet strikt noodzakelijk om te kunnen simuleren. Klik NEXT en er verschijnt een scherm Create New Source, hier kun je bestaande VHDL files toevoegen (klik in dat geval NEXT). Onze volgende stap is echter zelf een ontwerp in VHDL te beschrijven. Klik dus op de button New Source. Er komt nu een scherm Select Source Type over het vorige scherm te liggen: Selecteer de source VHDL Module en neem de inhoud van de velden over. Klik op NEXT en vervolgens verschijnt het window Define Module.

6 Gebruik nu onderstaande VHDL beschrijving van een a groter dan b vergelijker om bovenstaande module te definiëren. LIBRARY IEEE; USE IEEE.std_logic_1164.ALL; USE IEEE.numeric_std.ALL; ENTITY a_groter_b IS PORT ( a, b: IN std_logic_vector(3 downto 0); q : OUT std_logic; inc_a : OUT std_logic_vector(3 downto 0); res : OUT std_logic_vector(3 downto 0)); END a_groter_b; ARCHITECTURE behavour OF a_groter_b IS BEGIN q <= 1 WHEN a>b ELSE 0 ; inc_a <= a + 1; res <= a AND b; END behavour; Klik NEXT en er volgt een SUMMARY, controleer of alle in/outputs juist gedefinieerd zijn en klik FINISH waarna een vraag kan verschijnen om een nieuwe directory aan te maken die je positief moet beantwoorden. Vervolgens ben je weer terug in het eerder genoemde maar hier nog niet getoonde scherm waar je startte met het maken van een Create New Source en klik NEXT.

7 Het volgende scherm staat toe om eerder gemaakte source toe te voegen, we klikken NEXT. Nu zie je het overzicht van hetgeen je voor dit project gedefinieerd hebt, scroll naar beneden om het bewijs van de nieuw aangemaakt source opdr1 te bewonderen. Klik op FINISH. De volgende stap worden de projectparameters actief en de schermen in de userinterface van ISE ingevuld, zie volgende bladzijde. Je ziet vier frames, linksboven het sources- frame waarin de projectnaam, device type en de aangemaakte VHDL module. Direct onder sources for: is een pulldown menu wat voor ons doel op Behavioural Simulation moet staan. Leg uit waarom:... Wat betekent: Post Translate Simulation:. Post Map Simulation: Post Route Simulation:..

8 Onder het veld processes staat als eerste de devicenaam en daaronder Add Existing Source, Create New Source en Design Utilities. Met de eerste kunnen processen gestart worden die je ook al tijdens het aanmaken van het project uitgevoerd heb. Als je de laatste expandeerd, en je hebt in het Sources window opdr1 geselecteerd, kun je de simulator Modelsim opstarten. Wat zeker is opgevallen is de teksteditor in het rechterscherm die de in/output definitie bevat van ons ontwerp opdr1. Onderstaand frame, genaamd Transcript, heeft tabs als Console, Errors, Warnings, een Tcl Shell voor scripting en een Find Files. Merk op dat in de Console de teksteditor voor Opdr1.vhd is opgestart. Voeg de ontbrekende VHDL statements toe met behulp van de teksteditor. Let op met gebruik van copy-paste vanuit de handleiding, dat kan syntaxfouten opleveren. De volgende stap is de functionaliteit van ons ontwerp testen met een simulator. Binnen ISE 10.1 kun je gebruik maken van de ingebouwde simulator van Modelsim. Om echter met de meest recente studentversie te werken maken we gebruik van de apart te installeren Modelsim PE student edition 6.5b (installatie Modelsim zie hoofdstuk 3). Start Modelsim en wanneer je rechts bovenaan layout op Simulate instelt krijg je de volgende indeling te zien: Als je de eerste keer Modelsim gebruikt is het mogelijk dat je gevraagd wordt een source directory aan te geven en een work directory aan te maken. Dat eerste kan onder file, source directory.

9 Start vervolgens onder compile het commando compile op, er opent een window waarin je de file moet aangeven die gecompileerd dient te worden, opdr1.vhd. Deze file staat echter in de eerder opgegeven directory: C:/Documents and Settings/DSO/Intro_ISE_simulator. Selecteer die directory en vervolgens opdr1 en klik compile, direct volgt in het transcript window het commando, het laden van libraries en uiteindelijk het compileren van de Entity en Architecture van ons ontwerp. Als er geen fouten zijn ziet de compilatie er als op de volgende bladzijde uit. Wanneer je in het frame workspace de library work expandeert vind je achtereenvolgens de Entity en Architecture van opdr1 terug. Simuleren van opdr1 Om Opdr1 te simuleren klik op simulate en vervolgens op Start Simulation, er opent zich nu het venster, expandeer hierin de library work zoals hieronder. Leg uit waarom de gecompileerde files a_groter_b en behavioural genoemd zijn.

10 Selecteer a_groter_b en klik ok, en merk op dat de diverse schermen met gegevens uit Opdr1 geladen worden zoals het venster objects. Hierin staan de signalen die in Opdr1 voorkomen. Om het gedrag van deze signalen tijdens het simuleren zichtbaar te maken dienen ze toegevoegd te worden aan het venster wave. Dit kan door drag en drop functionaliteit van je muis te gebruiken, zie onder: Nu gaan we een simulatie doen. Typ in het transciptwindow: run 200ns Twee zaken moeten opvallen, de warnings en de waveforms van a, b en res produceren UUUU, inc_a XXXX en q 0. Geef een verklaring voor het bovengenoemde resultaat: UUUU XXXX 0. Vaak zijn signalen op t = 0 ns nog niet gedefinieerd en kun je dan ook warnings op dat tijdstip negeren. Met het force commando kunnen we signalen een waarde geven, geef in het transcript window force a 0110 en doe vervolgens een run 100 ns. Noteer de waarden van a, b, res, inc_a en q na deze simulatie en geef een verklaring. a = Antwoord: b =... res = inc_a =... q = Probeer nu een aantal waarden voor de inputs a en b. Je kunt ook meerdere waarden tegelijk toekennen zoals in:

11 Probeer en beredeneer! force b 0001, ns, ns Probeer en beredeneer! force a 0101, ns -repeat 20ns Geef in een timingdiagram van signaal a de parameters 10ns en 20ns aan uit bovenstaand commando aan en benoem deze tijden. 10 ns is:. 20 ns is:.. Het maken van een testset De eerder gebruikte methode om stimuli voor de inputs van je ontwerp te genereren is toolafhankelijk. Je kunt ook VHDL gebruiken om stimuli te genereren voor je ontwerp. In het algemeen is deze VHDL niet te implementeren maar handig in het gebruik en reproduceerbaar op een willekeurige simulator die files van het VHDL formaat accepteert. Je zult ontdekken dat in de praktijk slechts een beperkt deel van VHDL te implementeren is, hiermee bouw je ontwerpen. Het overige deel van de taal wordt gebruikt voor andere onderdelen van het ontwerpproces zoals dus bijvoorbeeld het genereren van een testset. Het ontwikkelen van testdata is een vak op zich. Hieronder geven we een beschrijving die met een aantal VHDL statement testdata is gegenereerd. 1 LIBRARY IEEE; 2 USE IEEE.std_logic_1164.ALL; 3 USE IEEE.numeric_std.ALL; 4 ENTITY stim_a_groter_b IS 5 PORT ( a, b: OUT std_logic_vector(3 downto 0) := (OTHERS => 0 )); 6 END stim_a_groter_b; 7 8 ARCHITECTURE behavour OF stim_a_groter_b IS 9 BEGIN 10 PROCESS 11 CONSTANT maximum_integer_waarde_a : integer := 2**4-1; 12 CONSTANT max_int_b : integer := 2**b length -1; 13 BEGIN 14 FOR i IN 0 TO maximum_integer_waarde_a LOOP 15 FOR j IN 0 TO max_int_b LOOP 16 a <= std_logic_vector(unsigned(i, 4)); 17 b <= std_logic_vector(unsigned(j, b length)); 18 WAIT for 10 ns; 19 END LOOP; 20 END LOOP; 21 REPORT klaar SEVERITY note; 22 WAIT; 23 END PROCESS; 24 END behavour; De stimuli beschrijving is opgebouwd uit een PROCESS statement. Hieronder enkele verklaringen over de beschrijving: Regel 5: De gedeclareerde uigangen a en b krijgen initiële waarden met := (OTHERS => 0 ). Dat wil zeggen dat aan het begin van de simulatie alle bits de binaire waarde 0 hebben. Je kan dit ook doen met 0000 maar later vind je ui dat dit gemakkelijker is. Regel 11: We willen een volledige test uitvoeren, dat wil zeggen alle mogelijke waarden van a en b moeten gegenereerd worden

12 Regel 12: Hiervoor geldt hetzelfde als regel 11. Wel is de constante veel korter opgeschreven, max_int_b en nog steeds duidelijk. De attribute length geeft het aantal bits van het signaal wat er voor gegeven is, in dit geval b. Regel 14/15: de LOOP genereert alle mogelijke waarden en combinaties van a en b. Regel 16/17: de parameters i en j worden omgezet naar standard_logic vectoren met een lengte 4. Regel 18: Elke combinatie van de waarden a en b wordt 10ns op de ingang van het ontwerp aangeboden. Regel 21/22: Nadat alle combinaties geweest zijn stop het proces en volgt een bericht. Nu gaan we de testset compileren en simuleren alvorens we het ontwerp ermee gaan testen. 1. Sluit voor de volgende stap eerst de simulator af: quit sim 2. Voer bovenstaande stim_a_groter_b in een VHDL file. Plaats deze dan in dezelfde directory (C:/Documents and Settings/DSO/Intro_ISE_simulator) als opdr1.vhd en check of de extensie van stim_a_groter_b ook.vhd heeft. 3. Compileer vervolgens stim_a_groter_b. 4. Start simulation en voeg de signalen a en b toe aan het window wave. 5. Geef run all in het transcript window. Leg uit wanneer en waarom de simulator stopt... Verbinden van de testset met het ontwerp Wanneer we de testset willen gebruiken om het ontwerp te testen moet een extra stukje VHDL geschreven worden wat de twee aan elkaar verbind. Deze beschrijving noemen we een testbench, een testomgeving waarin het ontwerp (Device Under Test, DUT) ingeklemd wordt tussen testdata en analyse instrument. De testdata wordt geleverd door onze gegenereerde testset en de analyse gebeurt in ons geval door de timingdiagrammen te beoordelen. De volgende VHDL beschrijving levert onze benodigde testbench: 1 LIBRARY IEEE; 2 USE IEEE.std_logic_1164.ALL; 3 USE IEEE.numeric_std.ALL; 4 ENTITY testbench IS 5 END testbench; 6 7 ARCHITECTURE structuur OF testbench IS 8 SIGNAL a1, b, r, inca: std_logic_vector(3 DOWNTO 0); 9 SIGNAL q : std_logic; 10 BEGIN 11 stim: ENTITY work.stim_a_groter_b(behavour) 12 PORT MAP(a1,b); 13 dut: ENTITY work.a_groter_b(behavour) 14 PORT MAP( a => a1, 15 inc_a => inca, 16 b => b, 17 res => r, 18 q => q); 19 END structuur; Regel 4/5: De testbench heeft geen inputs/outputs, omvat slechts de DUT en de Testset.

13 Regel 8/9: Je kunt dezelfde signaal namen gebruiken om signalen met elkaar te verbinden maar ook andere namen zijn toegestaan. Regel 11/13: Alle VHDL modules in de testbench worden gelabeld, in dit geval met stim en dut. Je kunt VHDL modules meerdere keren gebruiken (instantiëren) binnen de architectuur van een structuur. Elk instantiatie krijgt een uniek label. Regel 12: Het verbinden op een indirecte manier: de positie (a1) in de portmap komt overeen met de positie een signaal (a) in de input/output definitie van de betreffende entity, stim_a_groter_b. We gaan verder met het simuleren van de testbench met inhoud: de dut en stim. 1. Doe quit sim om de laatste simulatie te stoppen. 2. Compileer de opdr1.vhd, stim_opdr1.vhd en tb_opdr1.vhd 3. Start simulation, en breng signalen a1, b, inca, res en q in de wave. Merk op dat op het moment dat de testbench geladen wordt voor simulatie automatisch de overige gecompileerde VHDL modules geladen worden. Hierbij zoekt Modelsim naar de betreffende modules in de work directory, die dus in ons geval een ander pad moet hebben: C:/Documents and Settings/DSO/Intro_ISE_simulator. 4. Doe run all, en onderstaand screenshot is het resultaat Merk op dat onder sim de twee geinstantieerde componenten dut en stim geëxpandeerd zijn. HANDIG: De inhoud van het transcript window kan met write transcipt <filename> naar een filegeschreven worden. Deze file kan gebruikt worden als scriptfile voor een volgende simulatie met het commando do <filename>.

14 Op de volgende bladzijde nog enkele handige tips voor het gebruik van buttons om door je ontwerp je stappen: step button: slechts 1 statement, concurrent of sequential, wordt uitgevoerd. Tegelijk wordt een VHDL source window geopend waarin een pijl laat zien op welke regel je bent. step-over button: als step button maar dan voor 1 functie of procedure. run button: met bijbehorend default run lengte van in dit geval 100ns step-out button: Vul zelf in. step-current button: Vul zelf in.. run -all button: stopt pas al er geen signaalveranderingen zijn ContinueRun button: vervolg simulatie. Restart simulation button: na aanklikken krijg je een pop-up scherm met de mogelijkheid om door jou ingestelde format, signalen etc. te bewaren. In het window Objects staan signalen die te selecteren zijn via het window Workspace, tab sim. Probeer ook eens een drag and drop van signalen in het wave window. In het window Locals kun je variabelen uit processen en subprogramma s selecteren net als hierboven beschreven. Testdata via een scriptfile Zoals eerder beschreven kun je met het commando force gemakkelijk testpatronen laden in het transcriptwindow en simuleren. In plaats van elke keer data invoeren kun je ook tekstfile maken en de tekst als data laden. Je kunt zelfs alle commando s die nodig zijn voor een simulatie run in de tekstfile zetten. File testdata.do add wave * force a 0000, ns, ns, ns repeat 400ns force b 0101, ns, ns repeat 40ns run 400ns Vervolgens laad het design a_groter_b en doe in het transcript window: do testdata.do

15

16 H2: Implementeren van een ontwerp in een Xilinx FPGA Hieronder de belangrijkste stappen om een ontwerp in een Xilinx device te implementeren. Design documen t Translate Creëren van VHDL code Functionele simulatie HDL RTL functionele simulatie Synthese naar EDIF netlist map Place & route Implementatie HDL RTL simulatie Timing simulation Create BIT file Wanneer het ontwerp in de simulatie het juiste gedrag vertoond kan er gecompileerd worden naar een EDIF (Electronic Design Interchange Format) netlist. Dit tussenformaat van het ontwerp is een netlistbeschrijving van componenten (logische poorten en gecompileerde modules). Ook op het laatste formaat wordt (aanbevolen) een functionele simulatie uit te voeren. Hierna kan de implementatie beginnen: TRANSLATE: het vertalen van EDIF netlist componenten naar device MAP: plaatsen van logica op het FPGA device Place & Route: Labelen en routering van de netwerkverbindingen. 2-1: Start Xilinx-ISE : In het Sources window selecteer Implementation en selecteer de a_groter_b design file 2-3: Ga naar het Processes window en expandeer Implement Design om de onderliggende processen zichtbaar te maken. Dubbel-klik op Implement Design (zie volgende bladzijde). Merk op dat ISE alle processen runt die nodig zijn om het ontwerp te implementeren. In dit geval dus ook de Synthesis voordat we overgaan op Implementation.

17 Nadat elk proces is afgerond verschijnt er een symbool wat het desbetreffende resultaat aangeeft: Groene vink: Succesvolle afronding Geel uitroepteken: Er zijn waarschuwingen Rode X: er zijn fouten opgetreden. 2-4: Scroll door het Transcript window en lees de berichten. VRAAG: Wat is de strekking van het INFO bericht? 2-5: Wanneer Implementatie afgerond is dubbel-klik dan op Design Summary boven in het Processes window (het is mogelijk dat dit overzicht al aanwezig is op je scherm).

18 Zie ook volgende pagina: VRAAG: zoek met behulp van de Design Summary uit op welke pinnen van de FPGA de inputs a en b en de outputs res, inc_a en q gemapped zijn.. Er zijn door de gebruiker voor de inputs en outputs geen specifieke pinlocaties toegevoegd, ISE heeft willekeurig voor een pinning gekozen. Om de schakelaars en LED s te gebruiken die op ons Spartan3E board aanwezig zijn moeten we de FPGA pinnen bekend maken in een zogenaamde User Constraint File (UCF-file). Deze file kan met de hand gemaakt worden en toegevoegd maar wij gebruiken het tooltje PACE wat een onder deel van ISE is. Het gebruik van de tool PACE om pinlocaties toe te kennen 2-6: Selecteer in het Sources window het design a_groter_b. 2-7: Expandeer in het Process window, het User Constraints process (zie screenshot hieronder en lees opmerkingen). Dubbel-klik Floorplan Area / IO / Logic Post-Synthesis (In de 10.1 versie werkt de Pre-Synthesis versie niet goed). Er kan een pop-up gegenereerd worden met informatie over het aanmaken van een UCF-file: klik Yes en merk op dat de Implementatie processen out of date gaan (oranje vraagteken).

19 Merk op dat deze screenshot in het Sources window de a_groter_b.ucf laat zien. Deze was al aangemaakt omdat Implement Design al gedraaid is. Het PACE window verschijnt en de pinnummering en eigenschappen onder Design Object List I/O P dient overgenomen te worden. Maak hierbij gebruik van de Spartan-3 E Starter Kit Board User Guide (zie Scholar document UG230.pdf). Vraag: Geef aan op welke schakelaars en LED s de pinnen zijn aangesloten: 2-8: Save de constraints file, je komt nu terug in het hoofdscherm van ISE, bestudeer het Processes window.. Vraag: Waarom gaan alle processen onder Implement Design out of date? 2-9: Ga nu terug naar stap 2-3 tot en met 2-5 om het design opnieuw te implementeren. Genereren van een bitstream

20 2-10: Dubbel-klik in het Processes window Generate Programming File om een bitstream the genereren met behulp van default waarden. Let op dat je het toplevel (a_groter_b) geselecteerd hebt in het Sources window om dit proces te kunnen selecteren. Alvorens het ontwerp nu in de FPGA geprogrammeerd kan worden middels de bitstream gaan we eerst het evaluatieboard aansluiten. Aansluiten van het Spartan 3 E evaluation board 2-11: Sluit de voedingsadapter en de USB cable aan op het board, verbind de USB cable met je PC/laptop. Installeer de benodigde drivers voor communicatie. Programmeren van de bitstream in de FPGA 2-12: Nadat een bitstream gegenereerd is kun je de tool impact starten door Configure Target Device te expanderen. Dubbel-klik Manage Configuration Project (impact). impact is een configuratie tool die verschillende manieren ondersteunt om een FPGA device te programmeren: JTAG, boundaryscan file, programming platform flash. Een Welcome to impact window komt op: 2-13: Selecteer de Configure devices using Boundary-Scan (JTAG) optie en klik Finish. impact gaat automatisch proberen de verbinding met het board tot stand te brengen. Als dat gelukt is zal de chain IC s die door middel van JTAG op het board met elkaar verbonden is zichtbaar worden in het hoofdscherm. Onderstaand de scan-chain voor de Spartan 3 E FPGA evaluation board. Merk op dat er 3 devices in de chain zitten: de FPGA, een flach en een CPLD.

21 impact vraagt nu om programming files voor elk van de devices uit e scan-chain, als eerste voor het eerste device: de FPGA. 2-14: Selecteer de a_groter_b.bit in de Assign New Configuration File dialog box en klik Open. De file is nu klaargezet on de FPGA. Zet de overige devices in Bypass. Het resultaat is: 2-15: Ga met de muis op het te programmeren device staan en klik op je rechter muisknop, selecteer Program en klik. Na het programmeren volgt de melding:

22 Controleer nu het design door de schakelaars op het board te gebruiken. Laat de docent het resultaat zien!

Lab6: Implementatie video timing generator

Lab6: Implementatie video timing generator Het Micro-elektronica Trainings- Centrum Het MTC is een initiatief binnen de INVOMEC divisie. Industrialisatie & Vorming in Micro-elektronica Inleiding In de vorige modules werd een systeem opgebouwd en

Nadere informatie

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore

Handleiding ISaGRAF. Wil men het programma bewaren, dan is het verstandig een back-up te maken: C9 Back-up / Restore Handleiding ISaGRAF C Handleiding ISaGRAF Deze handleiding beoogt een korte samenvatting te geven van handelingen die verricht moeten worden om met behulp van ISaGRAF een PLC-programma te schrijven en

Nadere informatie

EE1410: Digitale Systemen BSc. EE, 1e jaar, 2011-2012, 2e werkcollege

EE1410: Digitale Systemen BSc. EE, 1e jaar, 2011-2012, 2e werkcollege EE4: igitale Systemen BSc. EE, e jaar, 2-22, 2e werkcollege Arjan van Genderen, Stephan Wong, Computer Engineering 5 t/m 22-3-22 elft University of Technology Challenge the future Voor je begint. ownload

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 1: Installeren en verifiëren van de SDE Door Hugo Arends, augustus 2012 Microcontrollers Een microcontroller is een elektronische component dat gebruikt wordt om (complexe)

Nadere informatie

Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide. Jaap Ruiten

Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide. Jaap Ruiten Het koppelen van de u-remote aan de AC500-eco via Modbus TCP. A quick start guide Jaap Ruiten Het koppelen van Weidmüller u-remote aan een AC500-eco plc. Thema: u-remote Modbus TCP Bladzijde 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digitale Systeem Engineering 1. Week 1 VHDL basics, datatypes, signal assignment Jesse op den Brouw DIGSE1/2014-2015

Digitale Systeem Engineering 1. Week 1 VHDL basics, datatypes, signal assignment Jesse op den Brouw DIGSE1/2014-2015 Digitale Systeem Engineering 1 Week 1 VHDL basics, datatypes, signal assignment Jesse op den Brouw DIGSE1/2014-2015 Wat is VHDL VHDL = VHSIC Hardware Description Language VHSIC = Very High Speed Integrated

Nadere informatie

EDK Walkthrough: Hardwareontwerp met GPIO en UART Deel 1

EDK Walkthrough: Hardwareontwerp met GPIO en UART Deel 1 EDK Walkthrough: Hardwareontwerp met GPIO en UART Deel 1 1. Doel Kennismaking met de EDK van Xilinx: - begrijpen van de ontwerpomgeving en design flow - aanmaken van een Xilinx Platform Studio project

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

Watcheye AIS op ipad

Watcheye AIS op ipad Watcheye AIS op ipad Deel uw NMEA / AIS informatie met uw ipad met tussenkomst van uw PC/Laptop. Het is mogelijk om de Watcheye AIS applicatie op uw ipad te koppelen met uw AIS, door de NMEA data die de

Nadere informatie

A Quick Start Guide: AVR programmeren

A Quick Start Guide: AVR programmeren A Quick Start Guide: AVR programmeren In deze guide wordt uitgelegd hoe men kan beginnnen met het programeren van een ATMEL AVR microcontroller. Er zal een testprogramma uit de software library AVRlib

Nadere informatie

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken

Handleiding JCreator. Inhoud. Een Workspace en een eerste project maken Handleiding JCreator Inhoud Een Workspace en een eerste project maken Een tweede project maken De editor van JCreator Aanpassen van de basis-directory Documentatie over klassen en methoden van de JDK Bestand

Nadere informatie

Installatie King Task Centre

Installatie King Task Centre Installatie King Task Centre In deze handleiding wordt beschreven hoe u het King Task Centre moet installeren. Deze handleiding geldt voor zowel een nieuwe installatie, als voor een upgrade van een bestaande

Nadere informatie

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits

Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits Configuration software van de Agility installeren op een Windows 64 bits SEPTEMBRE 2010 Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe de Configuration Software onder een Windows 64 bits geïnstalleerd wordt,

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler 1) Standaard interface (EA-INT) Oud model. 2) Universele interface (EA-INT-U) Nieuw model. Beide interfaces hebben een DB9 (9 pins) connector en uw PC heeft een RS232 seriële poort nodig. Escort ilog Dataloggers

Nadere informatie

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide.

Deze instructie moet gezien worden als een toevoeging op de bijgevoegde Engelstalige Quick Guide. Eerste gebruik van de Huawei E5220 Introductie: De Huawei E5220 mobiele wireless 3G router is de opvolger van de E5331 router en behoort tot de kleinste pocket routers van dit moment in zijn soort. Met

Nadere informatie

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13

Inhoud Inhoud. Over dit boek 7. 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9. 2 Functionele specificatie 13 5 Inhoud Inhoud Over dit boek 7 1 Eclipse IDE (Integrated Development Environment) 9 2 Functionele specificatie 13 3 Implementatie grafische gebruikersinterface 31 4 De klassen en methoden 57 5 Technische

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Handleiding installatie Quartus 13.0sp1

Handleiding installatie Quartus 13.0sp1 Handleiding installatie Quartus 13.0sp1 onder Windows Jesse op den Brouw De Haagse Hogeschool J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl 21 april 2016 Introductie Deze handleiding beschrijft het downloaden, installeren en

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

Beckhoff BC9050 met Twincat

Beckhoff BC9050 met Twincat Beckhoff BC9050 met Twincat F. Rubben, Ing. 2011 1 Beckhoff 2 1 Hardware: BC9050 voeding 24Vdc Voor de buscontroller en Voor de K-bus 3 Hardware: netwerk? De bouw van het netwerk zal bepalen hoe het IP-adres

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING SKELLET Kompellaan 11, 3600 Genk, België Inhoudsopgave 1 Software downloaden... 2 2 Software installeren... 3 3 SketchUp instellen voor Skellet... 5 3.1 Template instellen... 5

Nadere informatie

1. Installatie netwerklock

1. Installatie netwerklock 1. Installatie netwerklock Bij het gebruik van een netwerklock wordt de lock op de server in het netwerk geactiveerd. De werkstations (cliënts) voeren de lockverificatie via het netwerk uit met behulp

Nadere informatie

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler

Voeler ingang van de ilog recorder. Stop de temperatuurvoeler 1) Standaard interface (EA-INT) Oud model. 2) Universele interface (EA-INT-U) Nieuw model. Beide interfaces hebben een DB9 (9 pins) connector en uw PC heeft een RS232 seriële poort nodig. Escort ilog Dataloggers

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Denit Backup instellen op een Linux server

Denit Backup instellen op een Linux server Denit Backup instellen op een Linux server Deze handleiding beschrijft de stappen om de back-up software van Ahsay in te stellen. AANMAKEN BACK-UP SET... 2 DE SCHEDULER INSTELLEN... 4 HET FILTER INSTELLEN...

Nadere informatie

Mio Map v3 / Poiedit quick install

Mio Map v3 / Poiedit quick install Mio Map v3 / Poiedit quick install Voor alle versies van Mio Map v3. Auteur : Gerald Lankamp Datum : 16-09-2006 Versie : 1.0.0.2 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Inleiding...3 Leeswijzer...3 Versiebeheer...

Nadere informatie

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368

Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Accelerometer project 2010 Microcontroller printje op basis van de NXP-LPC2368 Handleiding bij het gebruik van een microcontroller in het Accelerometerproject (Project II) Er zijn speciaal voor het Accelerometerproject

Nadere informatie

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737

Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Opencockpits FMC V3 Handleiding Prosim737 Stap 1. Voorbereidingen Als eerste sluit de CDU aan op de computer waar ook de ProsimCDU module is geïnstalleerd. De volgende aansluitingen dienen gemaakt te worden:

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet...

Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 333 Inhoud Wat is mobiel werken?... 2 Installeren VPN Client... 3 Laptop... 3 Windows 8... 4 Windows 7... 10 Mac OS X... 16 Linux... 16 Tablet... 18 ios (ipad)... 18 Android... 21 Windows... 21 Smartphone...

Nadere informatie

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken

In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Auteur: Evert-Jan Steenvoorden Datum: 24-06-2015 Printers configureren In dit artikel zal ik u uitleggen hoe u rechtstreeks vanuit Troublefree Retail kan afdrukken Wat heb je nodig Om rechtstreeks af te

Nadere informatie

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing

Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Versturen van email vanuit een Delphi VCL toepassing Voor Delphi bestaan uiteraard verschillende libraries om emails te versturen, maar in dit voorbeeld wordt een C# Dotnet library gebruikt en aangesproken

Nadere informatie

Design Data Management voor FPGA ontwikkeling

Design Data Management voor FPGA ontwikkeling Design Data Management voor FPGA ontwikkeling Al snel heb je bij electronica ontwikkeling met Design Data Management te maken, zo ook bij FGPA ontwikkeling. Er wordt immers code gegenereerd die beheerd

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Xilinx JTAG Programmer

Xilinx JTAG Programmer Xilinx JTAG Programmer User Manual Versie 1 14-10-2007 Jeroen Boere 1 Voorwoord Deze beknopte handleiding zal uitleg geven over de Xilinx JTAG programmer. De auteur kan omwille van geen enkele reden verantwoordelijk

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Aamelden op de gallery:

Aamelden op de gallery: Aamelden op de gallery: Ga naar de link fotografie.hik.be Geef je gebruikersnaam in het vak User Name. Dit is je achternaam, gevolgd door je voorneem. Indien je spaties in je naamgeving hebt, vervang je

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Handleiding software USB PIC DEV. BOARD

Handleiding software USB PIC DEV. BOARD Handleiding software USB PIC DEV. BOARD V2.0 M.F. van Lieshout & J.G.W. Carpaij 21-03-2006 Handleiding software USB PIC DEV. BOARD Algemene informatie Hier volgt eerst wat algemene informatie over het

Nadere informatie

Snel op weg met Solid Edge ST5

Snel op weg met Solid Edge ST5 Snel op weg met Solid Edge ST5 Dit document helpt u, om na installatie van Solid Edge ST5, snel aan de slag te kunnen met de software. Beschreven staat welke instellingen u kunt aanpassen om een betere

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Handleiding VBus. 1. Ga naar www.vbus.net

Handleiding VBus. 1. Ga naar www.vbus.net Handleiding VBus Deze handleiding beschrijft het instellen van een DL2 datalogger via VBus.net, welke is aangesloten op de VBus aansluiting van de regelaar. De DL2 dient ook aangesloten te zijn op een

Nadere informatie

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten

Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten Workshop Harde schijf gebruiken in Eminent producten 1.0 Introductie Wanneer je een product hebt aangeschaft van Eminent waarbij het vereist is een harde schijf in te bouwen, kan het vaak lastig zijn een

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows 8 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows 8... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

VHDL overzicht. Digitale Systemen (ET1 410) VHDL? VHDL? Sequentieel vs. Concurrent 2/15/2011

VHDL overzicht. Digitale Systemen (ET1 410) VHDL? VHDL? Sequentieel vs. Concurrent 2/15/2011 VHDL overzicht Digitale Systemen (ET1 410) Arjan van Genderen Stephan Wong Faculteit EWI Technische Universiteit Delft Cursus 2010 2011 Wat is VHDL? Waarvoor gebruiken we het? Deze college Sequentieel

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam.

Installatie Steam. 2 Open Internet Explorer. 3 Typ de volgende link in de navigatiebar : https://naamvancallcenter.steam.eu.com/tmsteam. Installatie Steam. 1 Sluit uw headset aan op de computer. Deze headset mag van elke kwaliteit zijn; vanzelfsprekend zal het geluid beter zijn naarmate de headset beter is. De enige vereiste is dat de aansluiting

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho.

Automatisering voor Financiële Dienstverleners. Werken met Queries en Merge Documenten. For more information visit our website at www.pyrrho. Automatisering voor Financiële Dienstverleners Werken met Queries en Merge Documenten For more information visit our website at www.pyrrho.com Date: Document Nr: 30 maart, 2007 UBizzMerge, Versie 4.0 Status:

Nadere informatie

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012

HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 HANDLEIDING Installatie TESTS 2012 INHOUDSOPGAVE: Algemeen:... 2 Installatie instructies voor stand-alone computer.. 2 Uitsluitend voor netwerk-installatie.. 6 Client installatie deel 1... 6 Deel 2 netwerkinstallatie:

Nadere informatie

Installatie Avalanche Windows

Installatie Avalanche Windows Installatie Avalanche Windows Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Windows op een huidige omgeving te updaten en te installeren. Tijdens deze installatie, kunnen anders gebruikers

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up:

Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Macrium Reflect Free. Mirror Back-up: Een ideaal programma voor een reserve kopie van uw werkende computer is Macrium Reflect Free. Op dit moment nog versie 6 maar op korte termijn verschijnt hiervan de

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6 Android - werkomgeving 1/6 Werkomgeving Android Studio Installatie Ga naar de volgende URL: http://developer.android.com/sdk/index.html Klik op de knop "Download Android Studio for Windows" om het programma

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE

GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE GEBRUIKERS HANDLEIDING HOMEBRIDGE DoCon Versie 2.0 1 Revisie gegevens: 10 Oktober 2017 Initiële versie 20 Oktober 2017 KlikAanKlikUit configuratie toegevoegd. 1 November 2017 Domoticz info toegevoegd 2

Nadere informatie

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565)

Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Wijzigen Standaard Wachtwoord (Siemens 5400/5450/SE565) Indien de ADSL router en computer correct zijn aangesloten en u via de computer toegang heeft tot het internet, kan het configuratie menu van de

Nadere informatie

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers.

Handleiding. vworkspace VGGM. Handleiding voor gebruikers. Handleiding Handleiding voor gebruikers vworkspace VGGM www.vggm.nl Versienummer 1.4 Versiedatum 16 juni 2016 Versiebeheer Het beheer van dit document berust bij het team ICT Documenthistorie Versie Datum

Nadere informatie

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port USB Hub:

Volg onderstaande stappen op voor de installatie van de Trust 4 Port  USB Hub: 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust 4 Port Email USB Hub. Met de Trust 4 Port Email USB Hub kunt u op eenvoudige wijze het aantal USB poorten van uw computer uitbreiden.

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

Macrium Reflect V4.2 Handleiding

Macrium Reflect V4.2 Handleiding Macrium Reflect V4.2 Handleiding Met Macrium Reflect kunt u een Image (kopie) maken van de C: schijf, waarmee, u na computerproblemen binnen tien minuten weer een goed werkende PC kunt hebben. Ga naar:

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7)

Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Handleiding Installatie Windows Server 2008 in een VM-omgeving (VM Workstation 7) Download Windows Server 2008 Datacenter Enterprise and Standard (x86) van de MSDNAA-site. Bewaar de licentiecode goed!

Nadere informatie

Handleiding: KPN Mobiel Internet Software (Dongel) instellen met 4G APN (KPN4G.nl)

Handleiding: KPN Mobiel Internet Software (Dongel) instellen met 4G APN (KPN4G.nl) Handleiding: KPN Mobiel Internet Software (Dongel) instellen met 4G APN (KPN4G.nl) LET OP: ALLÉÉN UITGEVEN BIJ KPN4G abonnementen!!! Wanneer u de software Mobiel Internet Software heeft geïnstalleerd en

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding MoXie Viewer versie 1.0.13 versie 1.0.14 Installatie handleiding Samenstelling Lia Out, Informatica en Procesondersteuning, VUmc Caroline Doorenbosch, BewegingsLab RevalidatieGeneeskunde, VUmc Amsterdam,

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Het koppelen van Weidmüller u-remote aan een S7-1200 plc.

Het koppelen van Weidmüller u-remote aan een S7-1200 plc. Het koppelen van Weidmüller u-remote aan een S7-1200 plc. Thema: u-remote Bladzijde 1 Inhoudsopgave Een IP-adres toekennen met de Primary Setup Tool:... 3 Het importeren van het GSDML bestand in de TIA-portal:...

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp

Inhoudsopgave: Whisper380-computerhulp Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: whisper380-computerhulp Datum: 22-9-2010 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 Virtual PC Downloaden:... 3 Welke moet u kiezen?... 3 Hoe weet u welke versie

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac)

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen op je e-reader - versie voor OS X (Mac) Stichting Bibliotheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccount 4

Nadere informatie

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project.

Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Monteren van een STOP MOTION filmpje ADOBE PREMIER Stap 1: Hoe start je een nieuw project. Vooraleer we beginnen met de software te gebruiken is het beter om alle programma s die we niet nodig hebben af

Nadere informatie

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010

Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Handleiding Instellen Email Account In Microsoft Outlook 2010 Deze handleiding is op het volgende van toepassing: Vodafone Mobile Broadband Systeemvereisten: Microsoft Outlook 2010 Microsoft Windows Xp

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Handleiding telewerken GGD Amsterdam

Handleiding telewerken GGD Amsterdam Handleiding telewerken GGD Amsterdam Versie 1.4 Mei 2014 Door Dennis Smith Inhoud 1. Benodigdheden... 3 2. Met een browser... 4 3. Windows Apparaten... 6 4. De Citrix receiver installeren... 6 5. De Citrix

Nadere informatie

Milight Wifi module installatiehandleiding. 1 Download de Milight App. 2 Stap 2: Plaats uw led strips en/of lampen. 3 Sluit Wifi module aan

Milight Wifi module installatiehandleiding. 1 Download de Milight App. 2 Stap 2: Plaats uw led strips en/of lampen. 3 Sluit Wifi module aan Milight Wifi module installatiehandleiding Bedankt voor uw aankoop bij Ledstripkoning. Hierbij treft u de handleiding voor het instellen van uw Milight Wifi verlichting in combinatie met de Milight 3.0

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

Installatie Avalanche Webview

Installatie Avalanche Webview Installatie Avalanche Webview Deze handleiding beschrijft de stappen om software voor Avalanche Webview op een huidige omgeving te updaten en te installeren. 1. Deïnstalleer de huidige Avalanche Webview

Nadere informatie

Q: Hoe configureer ik het gebruik van een Hitachi CPU in CODESYS v3.5.x.x?

Q: Hoe configureer ik het gebruik van een Hitachi CPU in CODESYS v3.5.x.x? Q: Hoe configureer ik het gebruik van een Hitachi CPU in CODESYS v3.5.x.x? A: Dit document geeft hier uitleg over. Voordat het mogelijk is om een Hitachi CPU te gebruiken binnen de ontwikkelomgeving van

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows XP Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows XP... 5 Benodigdheden...

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Quickstart handleiding MS Outlook Account instellen Rechten geven offline werken www.pimbox.nl/support a hosted zarafa product Inhoudsopgave Installatie van de Zarafa Outlook Client 3 Aanmaken van een

Nadere informatie

software installatie handleiding Versie 15.02.7a

software installatie handleiding Versie 15.02.7a software installatie handleiding Versie 15.02.7a Bestemd voor onze pakketten met de FHC08SA DVR digitale video recorder Het opstarten van de software Voor het installeren van de software dient u de recorder

Nadere informatie