IDENTITY EN ACCESS MANAGEMENT: IN CONTROL?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IDENTITY EN ACCESS MANAGEMENT: IN CONTROL?"

Transcriptie

1 Bescherm uw bedrijfs- en klantgegevens Informatiemanagement IDENTITY EN ACCESS MANAGEMENT: IN CONTROL? Binnen een voortdurend veranderende zakelijke omgeving is het een verre van simpele opgave om ervoor te zorgen dat (alleen) de juiste mensen toegang tot de juiste gegevens hebben. Wat ooit een gesloten lokaal netwerk was met apart toegankelijke (of niet-toegankelijke) systemen, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd web van mensen, toepassingen en gegevensverzamelingen, die grenzeloos interacteren. Het wordt steeds moeilijker om overzicht te krijgen en houden van alle verschillende gebruikersidentiteiten (binnen en buiten de organisatie) en hun onderscheiden toegangsrechten, laat staan om deze effectief en efficiënt te beheren. Daardoor ontstaan er steeds grotere risico s met steeds grotere gevolgen, denk aan de recente Diginotar-affaire. DOOR MARCUS LASANCE De Diginotar-affaire ging (o.a.) over toegang(srechten) tot gegevens en applicaties, over vertrouwelijkheid, veiligheid, over identiteitsfraude. Met andere woorden: over allerlei risico s rond moderne digitale oplossingen voor gegevensverzamelingen, processen, taken, rechten, plichten en verantwoordelijkheden daaromheen, inclusief de bijbehorende autorisatiemechanismen. Diginotar ging dus helemaal over identity management. Vraag aan tien verkopers van identity-managementsoftware wat identity management eigenlijk is, en je krijgt tien verschillende definities voorgeschoteld. Meestal dekt die definitie Bij dit artikel hoort de online cursus Identity management Met deze cursus kunt u punten behalen in het kader van uw permanente educatie (PE ). Ter kennismaking kunt u de cursus Best in finance gratis volgen en uw eerste studiepunten behalen. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle cursussen op <www.finance- Educatie PE control.nl>. juist die elementen en aspecten, waarin hun oplossing al dan niet toevallig voorziet en laat andere aspecten onbenoemd. Legt men dezelfde vraag voor aan honderd Chief Technology Officers (CTO s), Chief Information Officers (CIO s) of Chief Security Officers (CSO s), dan lopen de antwoorden die zij geven nog verder uit elkaar. Allen bekijken zij de vraag vanuit hun eigen perspectief en problematiek. De CTO, verantwoordelijk voor IT-support, maakt zich druk over het grote aantal vragen aan de helpdesk over vergeten wachtwoorden en andere problemen die gebruikers ondervinden bij het inloggen in belangrijke bedrijfsapplicaties. De CIO wil zeker stellen dat alle gebruikers tijdig bij de juiste informatie kunnen die ze nodig hebben voor hun job. De CSO maakt zich zorgen dat ex-medewerkers (misschien nu werkend voor de concurrentie) nog steeds op afstand in belangrijke bedrijfssystemen kunnen inloggen en misschien belangrijke klantengegevens of technische specificaties door zouden kunnen sluizen naar en misbruiken in hun nieuwe baan. De HR-manager vindt het belangrijk dat nieuwe medewerkers snel na indiensttreding productief kunnen zijn en op tijd het juiste salaris ontvangen, inclusief hun onkostenvergoedingen. Tegenwoordig betekent 26 DECEMBER 2011

2 Business Modelling Identity and Access Modelling Asset Modelling Company SOU approver assign Business Role Permission 1: n Dept. Group Section Rule IT Role Provisioning Engine Account Cost center Request Target System User Policy Figuur 1 Schematische weergave van RBAC gebaseerd IAM dat vaak dat ze een laptop moeten krijgen, een internettelefoon en een smartcard of secure-id token, dat hun toegang verschaft tot de juiste gebouwen en systemen, die thuiswerken en permanente educatie met behulp van bedrijfsopleidingen mogelijk maken. Vraag aan tien verkopers van identity-managementsoftware wat identity management eigenlijk is, en je krijgt tien verschillende definities voorgeschoteld Reports De CSO op zijn beurt, moet zorgen dat van dezelfde medewerkers (na uitdiensttreding) en/of uitzendkrachten en externe contractors de verstrekte hulpmiddelen, smartcards en one time password generators meteen ingenomen worden door het bedrijf of in geval van nood ten minste op afstand op non-actief gesteld kunnen worden. Zo is er zelfs bij niet-teruggave of verlies geen misbruik meer mogelijk. De enige definitie waarin waarschijnlijk alle stakeholders zich min of meer zullen kunnen vinden luidt als volgt: identity management staat voor het ontwikkelen, beheren, evalueren en up-to-date houden van informatiesystemen en (digitale) bedrijfsprocessen rond het beheren van (digitale) identiteiten van medewerkers, inclusief de aan hen toegekende toegangsrechten tot die systemen en gegevens; gedurende de gehele levenscyclus, van de eerste creatie van identiteit plus rechten tot de uiteindelijke vernietiging of op non-actiefstelling en archivering. Risico s identity management Volgens recent onderzoek van Verizon (2010) was 48 procent van alle gegevenslekken te wijten aan interne medewerkers. Van alle incidenten werd 11 procent veroorzaakt door externe zakelijke partners. Misbruik van toegangsrechten blijkt de belangrijkste oorzaak van dergelijke incidenten. Dit hoeft geen verbazing te wekken, gezien de complexiteit die gepaard gaat met het beheren van toegangsrechten van een voortdurend veranderend gebruikersbestand tot een voortdurend veranderende verzameling hulpbronnen. De nood- DECEMBER

3 zaak om toegang te bieden aan mobiele apparaten, telewerkers, ingehuurde externen, partners en leveranciers vergroot die complexiteit nog aanzienlijk en gaat gepaard met hogere kosten en grotere risico s. In de kern van de zaak mitigeert een degelijk identity-managementsysteem alleen het risico dat belangrijke of privacygevoelige informatie in verkeerde handen geraakt en misbruikt wordt. Het moge duidelijk zijn dat alleen al het reputatieverlies, volgend op een lek in de informatiebeveiliging, een schadepost van miljoenen voor een bedrijf kan betekenen. In een aantal gevallen kan het zelfs leiden tot faillissement en bedrijfssluiting. Het snelle bankroet van DigiNotar is een goed voorbeeld van hoe snel het met een bedrijf afgelopen kan zijn, wanneer identity-managementprocessen falen, hoewel sommigen erop zullen wijzen dat het hier ook om regelrechte cyberoorlogsvoering ging, waartegen bedrijven en overheden zich slechts met moeite kunnen verdedigen. Het misbruik en de resulterende miljardenschade van medewerker en rogue trader Jérôme Kerviel bij het Franse bedrijf Société Générale is misschien nog wel een beter voorbeeld van wat er kan misgaan wanneer medewerkers tijdens hun carrière in het bedrijf te veel toegangsrechten en autorisaties kunnen verwerven. Wij wisten het niet, is in zo n geval geen geldig excuus meer. Wetgeving als Sarbanes Oxley (SOx) in de USA en Basel II in Europa hebben hiervoor inmiddels dwingende regels voorgeschreven. Goed identity management is voortaan een sine qua non. Hier volgen enkele voorbeelden van identity-managementrisico s: ~ Een nieuwe medewerker kan enkele weken na indiensttreding nog steeds niet aan de slag, omdat toegang krijgen tot belangrijke informatiesystemen zo lang duurt en hij nog steeds geen smartcard met private key uit de PKI factory ontvangen heeft. ~ Een medewerker van het accounting department krijgt een De controller is q.q. verantwoordelijk voor ICT-governance. Hij dient vast te stellen of de organisatie aan alle relevante aspecten op de juiste wijze en in de juiste onderlinge verhoudingen de vereiste aandacht geeft. Daarbij mag van een controller geen specifieke technische ICT-kennis verwacht worden. Daar zijn andere functionarissen voor. Maar de controller moet wel voldoende zicht hebben op en inzicht in de processen die in het kader van ICT-governance een cruciale rol spelen, en ook in de wijze waarop deze processen gestalte krijgen. Dat geldt in versterkte mate voor identiteitsmanagement, al was het maar omdat daar functiescheiding en AO belangrijke aspecten zijn. nieuwe baan bij de inkoopafdeling en kan facturen van zijn leverancier nog steeds als betaald aanmerken, zelfs voordat de goederen ontvangen zijn. Hij speelt een bevriende leverancier zo goedkoop krediet toe. ~ Een externe IT-contractor werkt tegenwoordig voor uw grootste concurrent. De system logs duiden erop dat zijn medewerkers na hun vertrek nog steeds toegang tot belangrijke klantengegevens hadden en deze waarschijnlijk voor hun nieuwe opdrachtgever gekopieerd hebben. ~ Een ingenieursbureau dat een raffinaderij ontwierp voor een klant in het Midden-Oosten vermoedt dat een volledige kopie van de plant in China is nagebouwd, zonder dat het bureau er een cent voor betaald kreeg. ~ Een multinational krijgt een grote geldboete in Amerika, omdat bewezen is dat een van de filialen van het bedrijf zonder uitvoervergunning materialen verzonden heeft die voor oorlogsdoeleinden gebruikt zouden kunnen worden en hier geen vergunning voor aangevraagd was. ~ Een medewerker van personeelszaken verliest een memory stick met daarop de niet-versleutelde salarisgegevens van het gehele personeel. Een krant pikt het verhaal op en maakt grote ophef over de belachelijke salarissen die dit semioverheidsbedrijf betaalt. ~ Het externe accountantskantoor weigert de financiële jaarstukken af te tekenen voor gebruik in Amerika, omdat niet aangetoond kan worden dat het bedrijf voldoet aan alle vereisten van Sarbanes Oxley section 302 and 404. ~ Een zogenaamde hacker maakt ongeautoriseerde wijzigingen op de homepage van het bedrijf op het internet. Hij laat onschuldige graffiti achter, maar verwacht een forse betaling van het bedrijf voordat hij vertelt via welke achterdeur hij het systeem kon binnendringen. Identity management in control Alleen al door het gebruikersbeheer vanaf een beheersbare centrale locatie te regelen, kunnen ondernemingen een stapje dichter komen bij de realisatie van een efficiënter beheer van identiteiten, bijvoorbeeld via het systeem van single (of simple) sign-on, dat iedere gerechtigde met één eigen username-passwordcombinatie toegang geeft tot een eigen verzameling toegangsrechten met elk eigen (en vaak ingewikkelde) toegangscodes. Maar identity and access management (IAM) is de verzamelnaam voor een bredere beveiligingsdiscipline, die belooft om het beheer van de gebruikerstoegang efficiënter, veiliger en beheersbaar te maken. IAM kan bedrijven helpen het toegangsbeheer te integreren voor de gehele extended enterprise, oftewel de onderneming met al haar vertakkingen, met inbegrip van externe en tijdelijke partners en leveranciers, inclusief de toegang tot backofficebronnen als bestandsservers en toepassingen op externe locaties. 28 DECEMBER 2011

4 Intussen maken dan ook heel wat ondernemingen gebruik van dit soort software. De meeste toepassingen bieden op beleidsregels (rules) gebaseerd gebruikersbeheer, single sign-on voor internettoepassingen, op standaarden gebaseerde integratie van identiteiten en rapportage voor compliancedoeleinden. Een groeiend aantal organisaties kiest voor role-based access control (RBAC), waarbij eerst een grondige inventarisatie gemaakt wordt van de verschillende businessrollen die in de organisatie nodig zijn. Hierbij bepalen de roles en niet de rules welke toegangsrechten een specifieke user krijgt. Daarbij moet het bedrijf vanzelfsprekend meteen aangeven welke rollen vanwege functiescheiding (Engels: segregation of duties conflict), niet bij een en dezelfde persoon mogen liggen. Identity management grijpt diep in op alle lagen van de organisatie Cloud computing Cloud computing diensten staan momenteel volop in de belangstelling, en daar is een goede reden voor. Door over te stappen naar een cloud computing model met een op een vast abonnementstarief gebaseerde kostenstructuur, kunnen bedrijven meer grip krijgen op de kapitaaluitgaven en operationele kosten en hun operationele en beheersoverhead reduceren. Bovendien krijgt de organisatie hierdoor de vrijheid om zich op haar sterkste punt te concentreren. Het feit dat bedrijven meerwaarde in cloud computing zien, blijkt wel uit een enquête die onderzoeksbureau IDG in 2009 onder grote ondernemingen uitvoerde. Circa 30 procent van de respondenten bleek reeds bedrijfstoepassingen aan de cloud te hebben toevertrouwd. Nog eens 16 procent gaf aan plannen te hebben om het volgende jaar naar de cloud over te stappen. Wanneer CIO s, CTO s en CSO s gevraagd wordt naar hun bedenkingen over het fenomeen cloud computing, dan zijn veiligheidsoverwegingen steevast het grote struikelblok. Als het al een grote uitdaging is om er in een traditionele ICTomgeving voor te zorgen dat alleen de daartoe gerechtigde medewerkers en partners toegang krijgen tot vertrouwelijke gegevens, hoeveel moeilijker wordt dit verhaal dan als we fysiek niet eens meer 100 procent zeker kunnen weten waar onze gegevens zich bevinden, op welk continent zelfs? En op een platform dat we moeten delen met wie weet hoeveel andere organisaties? Door een beroep te doen op een leverancier die zowel expert is op het gebied van cloud computing als op het gebied van identity management en beveiliging, kunnen ondernemingen profiteren van uiterst geavanceerde beveiliging en een einde maken aan de noodzaak om additionele hardware en software aan te schaffen. En zoals bij de meeste cloud computing diensten is het dan juist mogelijk om een oplossing sneller te implementeren, wat goed van pas komt wanneer de bedrijfsvoering om een snelle reactie vraagt. Zo ondervond een grote fabrikant van farmaceutische producten steeds meer problemen bij het eigen identiteits- en toegangsbeheer. Zijn overnametempo lag op gemiddeld drie tot vier nieuwe bedrijven per kwartaal. De integratie- en ICT-teams realiseerden zich dat ze wel erg veel tijd en geld kwijt waren aan hun pogingen om de overgeërfde gebruikersdirectories en toepassingen in het totaalsysteem te integreren. Door juist gebruik te maken van IAM in een cloud computing dienst, kon deze onderneming voor de integratie van het toegangsbeheer en het voortdurende onderhoud een beroep doen op experts op het gebied van gedistribueerd identiteits- en toegangsbeheer. Daardoor kreeg het bedrijf de vrijheid om zich volledig op de zakelijke aspecten van zijn overnames te richten. Implementatie identity management Identity management grijpt diep in op alle lagen van de organisatie. Het aloude adagium eerst organiseren, daarna automatiseren, is nog steeds volop van kracht. Het simpelweg kopen van een identity-managementoplossing van een vertrouwde leverancier als IBM, SAP of Oracle vormt natuurlijk slechts een klein onderdeel of zelfs het sluitstuk van de benodigde identitymanagementoplossing. De vuistregel geldt ook hier, dat de software- en hardwarekosten maar 20 procent van het totale kostenplaatje uitmaken. Het is verstandig om een identity-managementproject te beginnen met een inventarisatie van de hoeveelheden identitymanagementtechnologie die in de loop der jaren al, soms ongemerkt voor de verantwoordelijke niet-specialisten, in huis DECEMBER

5 gebracht is onder de vleugels van eerdere grote automatiseringsprojecten. Menig groter bedrijf zal prettig verrast vaststellen dat het de nodige identity-managementsoftwarelicenties allang en niet of onderbenut in huis heeft via een enterprise software licence agreement gesloten met een bekende en vertrouwde leverancier. De bescherming van bedrijfs- en klantgegevens vormt dezer dagen een van de grootste prioriteiten voor bedrijven Het heeft in dat geval nauwelijks zin dat de ICT-afdeling alsnog een aanbestedings- en evaluatieproces begint. De uitzondering bevestigt ook hier de regel, maar via recente en minder recente overnames van specialistische bedrijven kunnen alle grote wereldnamen op softwaregebied (IBM, Microsoft, Oracle, CA en SAP) inmiddels een complete identity-managementsuite bieden aan hun klanten. Een relatief rimpelloze integratie met andere bedrijfskritische informatiesystemen van dezelfde leverancier is dan in principe verzekerd. Kenden bedrijven voorheen toegangsrechten per applicatie toe, meestal op basis van een rule (if then -toestemming), tegenwoordig prefereren ze RBAC, Role Based Access Control. Het kenmerk van RBAC is dat individuen uitsluitend rechten krijgen op basis van een vorm van groepslidmaatschap, op basis van de rol die ze hebben binnen een organisatie of bedrijfsproces. Ook de permissies op objecten/functies in informatiesystemen kunnen worden gegroepeerd in rollen. Door het koppelen van de rol van de gebruiker in de organisatie aan een rol in een informatiesysteem, is het eenvoudig om de effectieve rechten van een gebruiker te bepalen. Het daadwerkelijk toekennen van rechten en permissies aan een gebruiker en het verstrekken van gerelateerde objecten (tokens en dergelijke) noemt men provisioning. Ter afsluiting De bescherming van bedrijfs- en klantgegevens vormt dezer dagen een van de grootste prioriteiten voor bedrijven. Naarmate organisaties hun systemen voor meer en meer diverse gebruikers openstellen, wordt het belangrijker om adequate aandacht te besteden aan identiteits- en toegangsbeheer. Als gevolg van de financiële druk, ontstaan door de crisis, kan het verleidelijk zijn om IAM lager op de prioriteitenlijst te zetten. Het beschermen van gevoelige bedrijfs- en klantgegevens dient echter een hoge prioriteit te behouden. Een degelijke IAM-oplossing kan bedrijven helpen met het beheer van gebruikersen toegangsrechten en tegelijk kosten en risico s terugdringen. Daarnaast maakt IAM het mogelijk om nieuwe collega s, als individu of als groep, sneller productief te maken, waardoor ze sneller een bijdrage aan de onderneming kunnen leveren. Voor controllers betekent dit dat ze zich ook in (de procesmatige kant van) IAM zullen moeten gaan verdiepen. Juist bij het inrichten van een voor de organisatie geschikt rollenmodel en bijbehorende functiescheidingen (segregation of duties) moeten zij een belangrijke eigen rol spelen. Doen ze dat niet, dan bestaat er een reële kans dat ze er veel te laat achterkomen dat hun marketingafdeling gevoelige klanteninformatie louter met gebruikersnaam en wachtwoord heeft beveiligd, zelfs al is de inhoud ondergebracht in de cloud. Helaas is dit nog altijd de meest voorkomende en gemakkelijkst te hacken authenticatiemethode. Literatuur ~ Verizon (2010), 2010 Data Breach Investigations Report, <www.verizonbusiness. com/resources/reports/rp_2010-dbir-combined-reports_en_xg.pdf>. Drs. Marcus Lasance is freelance consultant op het gebied van Identity and Access Management. Van 2002 to 2007 was hij lid van de directieraad van MaXware in Noorwegen. In 2007 werd MaXware overgenomen door SAP AG. De Identity Management software suite, mede ontworpen onder leiding van Marcus, vormt nu onderdeel van de SAP Netweaver IdM product set. Hij studeerde op Nyenrode University en is tevens een MBA graduate van RSM Rotterdam School of Management. Hij is een bekend spreker en deelnemer in de verschillende Identity Management conferenties die plaatsvinden in Nederland en ver daarbuiten. Marcus Blog kan gelezen worden op 30 DECEMBER 2011

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped

Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped thema cloud computing Het cloud-ready datacenter Met Microsoft de cloud in Cloud computing is overhyped dcw november 2010 in samenwerking met: advancing information transport systems Nieuw: ICTroom Flex

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers

» Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers » Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers »Consumerization en security» De gebruiker als innovator is uitdaging voor beveiligers Nationaal Cyber Security Centrum

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Cloud computing in het MKB

Cloud computing in het MKB HvA Cloud computing in het MKB Hoe kan SaaS als onderdeel van cloud computing bijdragen aan een beter Nederlands middenen kleinbedrijf? Auteur: Kevin Mans Student nummer: 500674770 Inlever datum: 8-4-2013

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

bholdfiles IAM en concurrentiekracht Complexiteit verminderen Drie stappen naar in control Van der Staaij: Herken de thema s

bholdfiles IAM en concurrentiekracht Complexiteit verminderen Drie stappen naar in control Van der Staaij: Herken de thema s Voorjaar bholdfiles 2007 T h e n e w s r e v i e w o f b h o l d c o m p a n y Beheer en controle over gebruikersautorisaties maakt organisaties behalve compliant ook efficiënter, fitter en leniger. Een

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie