Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing"

Transcriptie

1 Gedetailleerde toets zettingsvloeiing t.b.v. verlengde 3e toetsing Tweede kennisplatform Uitwisseling kennis en ervaringen in de verlengde 3e toetsing

2 Inhoud Wat is een zettingsvloeiing Overzicht toetsing op zettingsvloeiing Gedetailleerde toets: Achtergrond Toetsstappen en benodigde gegevens Mogelijkheden uitbreiding gedetailleerde toets

3 Wat is een zettingsvloeiing

4 Wat is een zettingsvloeiing Kenmerken: Zeer flauw eindtalud 1:10 tot 1:20 Relatief flauw begintalud 1:3 tot 1:5 Geen relatie met hoog water of storm Mechanismen: Verwekingsvloeiing Bresvloeiing Voorwaarden: Losgepakt zand Relatief steil talud Relatief hoog talud Fijn zand Inleiding (erosie, baggeren)

5 Opbouw toetsing zettingsvloeiing Globale toets VTV2006: Gebaseerd op ervaringsstatistiek Zuidwestelijke Delta Deterministisch (niveau I) ( veilige afmetingen ) Gedetailleerde toets (Handreiking Voorland zettingsvloeiing): Gebaseerd op genuanceerde ervaringsstatistiek Zuidwestelijke Delta Semi-probabilistisch (niveau II) Geavanceerde toets: Op basis van rekenmodellen voor verwekingsvloeiing en bresvloeiing Semi-probabilistisch (niveau II) of probabilistisch (niveau III) DUS: Gedetailleerde en geavanceerde toets: berekening van de kans op schade aan dijk door zettingsvloeiing (of op waterstand > restkruinhoogte na een inscharing), die getoetst moet worden aan een toelaatbare faalkans

6 Toetsing Varieert regionaal Grondonderzoek Geologie & Historie Kennis van morfologisch proces Eigenschappen ondergrond Taludgeometrie & grondspanningen triggers Globale toets VTV Model optreden vloeiing Model inscharingslengte Methoden: Kans op optreden vloeiing Kans op vloeiing die schade aan de dijk veroorzaakt en vergelijking aan toelaatbare faalkans Kans op overschrijding kritische inscharingslengte 1. Empirisch-statistisch model 2. Rekenmodellen die fysica beschrijven 3. Combinatie van 1. en 2. Kans op waterstand > restkruinhoogte Toets op zettingsvloeiing - gedetailleerd & op maat: P(ZV totaan dijk) = P(optreden)x P(inscharing > kritieke inscharingslengte) Gedetailleerde toets Geavanceerde toets P(overstroming tgv ZV) = P(optreden)x P(inscharing > kritieke inscharingslengte) x P(waterstand > restkruinhoogte)

7 Gedetailleerde toets Empirisch-statistische methode: Gebaseerd op inventarisatie van ca zettingsvloeiingen in Zuidwest-Nederland gedurende 100 jaar Bestaat uit de berekening van de kans op een inscharing totaan buitenteen van dijk. Deze is het product van: Optredingskans: is functie van geuldiepte, geulhelling en relatieve dichtheid Kans op een inscharing tot aan de teen van de dijk: is functie van geuldiepte, geulhelling en verhouding bovenwater- en onderwatergedeelte van geometrie (gegeven optreden) Toetsing berekende kans aan toelaatbare kans: 1% van de norm van de dijkring (conform LOR2, Appendix G) Indien bijdrage andere faalmechanismen aan faalkans klein is kan in overleg met de toezichthouder een grotere faalkans worden aangehouden (volgens de werkwijze van de Beheerdersoordeel)

8 Gedetailleerde toets Optredingskans: *(R 0,4) e H R 3,5 1 P( optreden) = 0,1/ km / jaar 25m cotα R 10 Gedeelte geometrie boven water meenemen in rekengeuldiepte H R Relatieve dichtheid R e bepalen via correlatie met conusweerstand q c : R e 1 q c = ln 2,5 0,14 ( σ ') 0,6 v

9 Gedetailleerde toets Kans op inscharinglengte > kritieke inscharingslengte: L = ax Db met: 2 2 Db 2 ch + ( ch ) + ( 1 c) + H c a x = (1 c) cotγ is enige stochast met μ(cotγ ) = 15,9 en σ(cotγ ) = 4,6 Met FORM of MC P(L > L krit ) uitrekenen met: a = cotγ cotα b = cot γ cot β c = Area1 Area2

10 Stappen gedetailleerde toets (handreiking) Stap 6a: bepaal het representatieve dwarsprofiel en de ondergrondopbouw Stap 6b: bepaal de gemiddelde relatieve dichtheden van de zandlagen in de ondergrond Stap 6c: bepaal de kans op optreden van een zettingsvloeiing P(ZV) Stap 6d: bepaal de maximaal toelaatbare en de optredende inscharingslengte Stap 6e: bepaal P(L>Ltoelaatbaar) Stap 6f: bepaal P(Schade aan waterkering door ZV) P(Schade aan waterkering door ZV) uit 6f moet kleiner zijn toelaatbare faalkans (1% van norm voor dijkring) Zie voorbeeld in bijlage A van de handreiking

11 Stappen gedetailleerde toets (handreiking) Stap 6a: bepaal het representatieve dwarsprofiel en de ondergrondopbouw Binnen toetsperiode te verwachten meest ongunstige geometrie: extrapolatie erosie/aanzanding op basis van meerjarige peilingen: H R en cotanα R Bepaling H R en cotanα R op volgens VTV2006 Bijlage 9-1 (uitgaande van een lage waterstand) Sonderingen minimaal elke 250 m en tot een diepte van minimaal 0,5*H R onder geulbodem Stap 6b: bepaal de gemiddelde relatieve dichtheden van de zandlagen in de ondergrond Laagste relatieve dichtheid R e over minimaal 3 m volgens correlatie van Baldi tot diepte van 0,5*H R onder geulbodem

12 Stappen gedetailleerde toets (handreiking) Stap 6c: bepaal de kans op optreden van een zettingsvloeiing P(ZV) Toepassen optredingskansformule met parameters bepaald in stap 6a en 6b en vermenigvuldigen met modelfactor (1,5) en lente dijkvak (m) Stap 6d: bepaal de maximaal toelaatbare en de optredende inscharingslengte Toepassing inscharingslengteformule met parameters bepaald in stap 6a Stap 6e: bepaal P(L>Ltoelaatbaar) Berekening kans op inscharing groter dan afstand geulrand buitenteen dijk met FOSM analyse. Benaderingsformules voor FOSM staan in hoofdstuk 6 en bijlage A van de handreiking Stap 6f: bepaal P(Schade aan waterkering door ZV) Product van P(ZV) en P(schade aan waterkering door ZV) P(Schade aan waterkering door ZV) toetsen aan toelaatbare faalkans

13 Stappen gedetailleerde toets (handreiking) Stap 6a: bepaal het representatieve dwarsprofiel en de ondergrondopbouw Stap 6b: bepaal de gemiddelde relatieve dichtheden van de zandlagen in de ondergrond Stap 6c: bepaal de kans op optreden van een zettingsvloeiing P(ZV) Stap 6d: bepaal de maximaal toelaatbare en de optredende inscharingslengte Stap 6e: bepaal P(L>Ltoelaatbaar) Stap 6f: bepaal P(Schade aan waterkering door ZV) P(Schade aan waterkering door ZV) toetsen aan toelaatbare faalkans Voor stappen 6c t/m 6f bestaat een rekentooltje (.exe) met default waarden uit voorbeeld in bijlage A van Handreiking

14 Mogelijkheden uitbreiding gedetailleerde toets triggers Verschillen Zuidwestelijke Delta en overige gebieden (merengebied, bovenrivierengebied, Waddenzeegebied, opgespoten oevers): Korrelgrootte zand Beweeglijkheid vooroevers ten gevolge van erosie Snelheid daling waterstand na hoogwater Aardbeving Frequentie tussen twee opeenvolgende hoogwaters

15 Mogelijkheden uitbreiding gedetailleerde toets Indien uit stap 6a t/m 6f volgt dat P(schade aan dijk door ZV) > 1% van norm: Indien bijdrage van andere faalmechanismen aan de faalkans klein is, kan in overleg met de toezichthouder een grotere faalkans dan 1% van norm worden gehanteerd (volgens de werkwijze van de Beheerdersoordeel) Alternatief voor stap 6c: bepaal de kans op een zettingsvloeiing P(ZV): Indien aantoonbaar dat in toetsperiode geometrie niet zal veranderen: geen trigger dus P(ZV) = 0 en daarmee P(schade aan waterkering door ZV) = 0 Alternatief voor stap 6d en 6e: bepaal P(L>Ltoelaatbaar): Van kans op schade aan dijk naar kans op overstromen

16 Van kans op schade naar kans op overstroming Berekening van kans op schade aan dijk is conservatief omdat: Inscharing totaan buitenteen niet tot overstroming hoeft te leiden (en wellicht ook een inscharing tot in het buitentalud niet) Optreden zettingsvloeiing niet (en waarschijnlijk zelfs negatief) gecorreleerd is aan de waterstand

17 Van kans op schade naar kans op overstroming Van kans op schade naar kans op overstroming: Bepaal kans op verschillende inscharingslengten en daarbij horende kruinverlagingen: P(schade aan dijk vloeiing) Bepaal kans dat binnen de noodreparatietijd een waterstand optreedt die hoger is dan de restkruinhoogte (in bovenrivierengebied zal die kans kleiner zijn dan in getijdegebied): P(waterstand > restkruinhoogte) P(schade aan dijk vloeiing) x P(waterstand > restkruinhoogte) Profiel voor vloeiing waterstand Buitenteen dijk Binnenteen dijk Restprofiel na vloeiing Min. 3 m

18 Kans op overstroming Profiel voor vloeiing waterstand Buitenteen dijk Binnenteen dijk Restprofiel na vloeiing Min. 3 m Voor restprofielen waarbij een minimaal 3 m brede kruin overblijft:

19

20 Gedetaileerde toets vs globale toets Faalkansen vgl. gedetailleerde toets voor een 1:7 geulhelling (voldoet net aan optredingscriterium) en voorlandlengte benodigd om aan schadelijkheidscriterium te voldoen (4 m hoge dijk met taluds1:3) kans schade aan dijk 1,00E+00 1,00E-01 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 1,00E-07 1,00E-08 1,00E-09 1,00E-10 1,00E-11 1,00E-12 1,00E-13 1,00E-14 1,00E-15 1,00E-16 1,00E afstand geul - buitenteen dijk (benodigd en aanwezig) gedetailleerde toets, geuldiepte 15 m, ID=0,3 gedetailleerde toets, geuldiepte 30 m, ID=0,3 gedetailleerde toets, geuldiepte 15 m, ID=0,4 gedetailleerde toets, geuldiepte 15 m, ID=0,4 Schadelijkheidscriterium bij rekenhoogte 30 m, volledig losgepakt Schadelijkheidscriterium bij rekenhoogte 15 m, volledig losgepakt Schadelijkheidscriterium bij rekenhoogte 30 m, 3 m losgepakt toelaatbare faalkans ZV bij norm 1/4000 toelaatbare faalkans ZV bij norm 1/10000

21 Geavanceerde analyse Opstellen foutenbomen Inschatten/bepalen van onzekerheden: Grondeigenschappen: > bij verweking vooral relatieve dichtheid > ruimtelijke spreiding & onzekerheid door methode Geometrie en spanningen (reken)model optreden vloeien: verwekingsvloeiing en/of bresvloeiing Model inscharingslengte Methoden om (deel)faalkansen te berekenen: First Order Second Moment (FOSM): eenvoudig, maar soms onnauwkeurig (voorbeeld: MProStab) Monte Carlo: nauwkeurig maar veel rekentijd en koppeling aan rekenmodellen soms lastig

Technisch Rapport. Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken

Technisch Rapport. Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken Technisch Rapport Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken Oktober 2012 Samenvatting Dit rapport is het concept Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken (TRGS). In dit

Nadere informatie

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken 1 september 2004 ISBN-90-369-5565-3 DWW-2004-057 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Ten geleide... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en kader... 7 1.2 Plaats van

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011

Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 15 Lopiker- en Krimpenerwaard December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl

Nadere informatie

Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen

Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen VNK2 Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen December 2011 Overstromingsrisico Dijkring 12 Wieringen December 2011 Kijk voor meer informatie op www.helpdeskwater.nl of bel 0800-6592837 Veiligheid Nederland

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming

Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat Veiligheid Nederland in Kaart Inschatting van het aantal slachtoffers ten gevolge van overstroming Dijkringen 7, 14 en 36 Januari 2006 Ministerie van

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Veiligheid Nederland in Kaart 2

Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico Dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Mei 2014 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico dijkring 16 Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Documenttitel Veiligheid

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2

VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 VEILIGHEID ZUIDELIJKE RANDMEREN SAMENVATTING MER FASE 2 dijkverbetering zuidelijke Randmeren en Eem Delen van de dijk langs de zuidelijke Randmeren en de Eem (dijkring 45) voldoen niet aan de wettelijke

Nadere informatie

Handreiking Observational Method

Handreiking Observational Method Aansprakelijkheid SBRCURnet en degenen die aan dit product hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze publicatie. Toch kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn

MER Hoekse Lijn. deelrapport Water R.2014.005.HLRO. Van Ria van der Zaag. Datum 13 februari 2015. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn MER Hoekse Lijn deelrapport Water R.2014.005.HLRO Van Ria van der Zaag Datum 13 februari 2015 Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Versie 1.1 Opdrachtgever Projectbureau Hoekse Lijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwerp leg e ger e r v a v n d e d re r g e ion o al a e l e waterkering Sl S a l pe p r e dijk

Ontwerp leg e ger e r v a v n d e d re r g e ion o al a e l e waterkering Sl S a l pe p r e dijk Ontwerp legger van de regionale waterkering Slaperdijk Inhoudsopgave Inleiding... 2 Deel 1 Juridisch kader... 1 Ligging... 1 Begrenzing... 1 Onderhoudsplichtigen... 1 Onderhoudsverplichtingen... 1 Overgangsbepalingen...

Nadere informatie

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen

2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2 Bruggen en andere volledige overkluizingen 2.1 Inleiding Een brug is een verbinding tussen twee percelen, die door een watergang van elkaar worden gescheiden. Een brug vormt een volledige overkluizing

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen

Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen Wie betaalt wat? Kostentoedeling bij waterschappen dr. ir. C. Hoeben Rapport 03-03 November 2003 ISBN 90 76276 28 5 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland

Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Onderzoek naar bovengrensscenario s voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland Internationale wetenschappelijke beoordeling Uitgevoerd op verzoek van de Deltacommissie Nederland,

Nadere informatie

Regionale verschillen in extreme neerslag

Regionale verschillen in extreme neerslag Scientific report ; WR 2009-01 Regionale verschillen in extreme neerslag T.A. Buishand, R. Jilderda en J.B. Wijngaard De Bilt, 2009 KNMI scientific report = wetenschappelijk rapport; WR 2009-01 De Bilt,

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

16 Beweiding 16.1 Inleiding

16 Beweiding 16.1 Inleiding 16 Beweiding 16.1 Inleiding Veel percelen langs watergangen en waterkeringen worden gebruikt voor het houden van vee. Soms kleinschalig, bijvoorbeeld voor het hobbymatig houden van enkele schapen of ander

Nadere informatie

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie