> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "> OVERZICHT > OVERZICHT. Dag van de openbare ruimte - 21 maart 2007 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM"

Transcriptie

1 ir. Jos De Wael 2 > BELANG VAN BOMEN BELANG VAN BOMEN esthetisch aspect kwaliteit van de leefomgeving stedenbouwkundig aspect verkeerstechnisch aspect belang voor natuur en milieu sociaal-educatief psychologisch economisch 3 4 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> HOUTWAARDE VAN EEN BOOM FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM houtwaarde economische waarde functionele aanwezigheidswaarde HOUTWAARDE VAN EEN BOOM Dood hout Meubelhout Brandhout 5 6

2 > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> ECONOMISCHE WAARDE VAN EEN BOOM > FINANCIËLE WAARDE VAN EEN BOOM >> FUNCTIONELE AANWEZIGHEIDSWAARDE ECONOMISCHE WAARDE VAN EEN BOOM Bomen met commerciële waarde voorbeelden boomkwekerijbomen fruitaanplanting kerstboomaanplanting FUNCTIONELE AANWEZIGHEIDSWAARDE Uniforme methode Motieven voor de aanplanting van de boom zijn niet economisch! Boom vervult verschillende functies esthetisch sociologisch stedenbouwkundig biologisch psychologisch 7 8 > UNIFORME METHODE UNIFORME METHODE UNIFORME METHODE voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein Uniform (één methode, overal van toepassing, uniform formulier, belangrijk voor rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen,...) Vlaanderen (Standaardbestek 250) Straat-, laan- en parkbomen ook in het buitenland bestaan gelijkaardige berekeningsmethodes Alleen bomen van het openbaar domein? 9 10 > UNIFORME METHODE >> OPENBAAR DOMEIN > UNIFORME METHODE >> HISTORIEK MOETEN BOMEN BEHOREN TOT HET OPENBAAR DOMEIN? initiatief kwam van de openbare besturen rechtspraak uit 1985 maakte methode ook toepasbaar op privé domein Arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d overwegende dat op zichzelf een boom op privégrond evenveel waarde kan hebben als één die op het openbaar domein is aangeplant; dat het evenmin alleen aan de overheid behoort de bescherming van het openbaar groen in het kader van het algemeen belang na te streven, dat ook de individuele burger meer bewust wordt van de ecologsiche waarde van bomen en planten op privédomein, dat niet blijkt uit dat de brochure werd gemaakt als een afschrikking tegen beschadiging van het openbaar domein. HISTORIEK Voorafgaande studie in 1978 Eerste publicatie in 1979 Vereniging voor Openbaar Groen in samenwerking met de Dienst van het Groenplan (toen Belgisch ministerie van Openbare Werken) Gebruik door hogere overheden en steden en gemeenten Invoering was destijds revolutionair (veel hogere schadeclaims dan voorheen) Geleidelijke erkenning door rechtbanken en verzekeringsmaatschappijen 11 12

3 > UNIFORME METHODE >> WAAROM > UNIFORME METHODE >> WANNEER WAAROM? Openbare besturen doen grote inspanningen om bomenpatrimonium in stand te houden Bij vernieling of bij schade is een behoorlijke compensatie op zijn plaats en gerechtvaardigd WANNEER METHODE GEBRUIKEN? Voor het bepalen van de actuele financiële waarde van een boom of boomgroep Voor het vaststellen (berekenen) van een eis tot schadevergoeding (schadeclaim) Voor het berekenen van een verzekeringspremie voor een bedreigde boom (bij nakende werken) Andere redenen (opgelet de waarde berekend volgens de Uniforme Methode is een niet direct realiseerbare waarde! Een grote levende boom is niet zonder meer verkoopbaar zoals een huis, bijv.) > UNIFORME METHODE >> WANNEER NIET > UNIFORME METHODE >> WELKE FACTOREN WANNEER METHODE NIET GEBRUIKEN? Voor een schadeclaim wanneer de beschadigde boom kan vervangen worden door een gelijkwaardig exemplaar (principe van de vervanging: herstel in natura) Voor het berekenen van de waarde van bomen met een productiefunctie (fruitbomen, boomkwekerij) Voor bomen in bosverband Voor bomen in natuurgebieden WELKE FACTOREN BEPALEN WAARDE VAN EEN BOOM Omvang van de boom ( > basiswaarde) Evolutie van de prijs in de boomkwekerij ( > eenheidsprijs) De soort of de variëteit ( > soortwaarde) Waar bevindt zich de boom ( > standplaatswaarde) De conditie en de levensverwachting ( > conditiewaarde) De manier van aanplanten ( > plantwijzewaarde) > UNIFORME METHODE >> BEREKENING > UNIFORME METHODE >> BEREKENING >>> EENHEIDSPRIJS BEREKENING eenvoudig en doorzichtig gemakkelijk te controleren (ook door leken: rechters,.. vermenigvuldiging van 5 getallen: WAARDE [EUR] = B x S x ST x C x P [B] BASISWAARDE opp stamdoorsnede op 130 cm [cm 2 ] x EENHEIDSPRIJS [EUR/cm 2 ] [S] SOORTWAARDE (0,2 tot 2,1) [ST] STANDPLAATSWAARDE (0,6 tot 1) [C] CONDITIEWAARDE (0 tot 1) [P] PLANTWIJZEWAARDE (0,2 tot 1) EENHEIDSPRIJS Officieuze index van de boomkwekerijprijzen Wordt jaarlijks herberekend: 2007: 4,88 EUR/cm 2 Wordt elk jaar in Groencontact nr.6 gepubliceerd (www.vvog.org) Gewogen gemiddelde van de gemiddelde prijzen per cm 2 stamdoorsnede van de maten 8-10 en (in 5 boomkwekerijen) van ruim 300 soorten, variëteiten, cv s Aanpassing gebeurt op gezag van de Technische Werkgroep van de VVOG, in principe is er een aanpassing indien de berekende eenheidsprijs meer dan 5 % afwijkt van het gemiddelde van de voorbij 3 jaar 17 18

4 > UNIFORME METHODE >> BEREKENING >>> EENHEIDSPRIJS >>>> EVOLUTIE > UNIFORME METHODE >> BEREKENING >>> SOORTWAARDE Evolutie van de eenheidsprijs sinds eerste publicatie SOORTWAARDE Verhouding tussen gemiddelde prijs/cm 2 van een bepaalde soort (var./cv) en de eenheidsprijs Getallen variëren van 0,2 tot 2,1 Alfabetische lijst met soorten en hun soortwaarde wordt voortdurend bijgewerkt en gepubliceerd op de website van de VVOG (www.vvog.org) Actuele lijst (Groencontact, 2006, [32], 6) > UNIFORME METHODE >> BEREKENING >>> STANDPLAATSWAARDE > UNIFORME METHODE >> BEREKENING >>> CONDITIEWAARDE STANDPLAATSWAARDE een boom in het stadscentrum heeft een grotere waarde dan een boom in het landelijk gebied (zeldzaamheid, minder evident, minder gemakkelijk te handhaven, ) Waarden stadscentrum: 1,0 gesloten bebouwing/dorpskern: 0,9 open/halfopen: 0,8 Overgangszone: 0,7 rurale zone: 0,6 CONDITIEWAARDE Houdt rekening met de actuele conditie en de vitaliteit van de boom Houdt rekening met de levensverwachting Waarden Dode boom: 0,0 Afstervende boom (geringe levensverwachting): 0,1 Kwijnende boom (verminderde levensverwachting): 0,2-0,5 Gezonde boom (gesnoeid, geknot, hoge levensverw.): 0,6-0,9 Kerngezonde boom (zeer hoge levensverwachting): 1, > UNIFORME METHODE >> BEREKENING >>> PLANTWIJZEWAARDE > UNIFORME METHODE >> VOORBEELDEN PLANTWIJZEWAARDE houdt rekening met de ontwikkelingsmogelijkheden van een boom houdt rekening met het feit dat impact van een solitaire boom op de omgeving groter is Waarden boom in bospark 0,2 boom in grotere groepen 0,4 boom in kleine groep (2à5) 0,6 boom in een rij 0,8 solitaire boom 1,0 VOORBEELDEN SOLITAIRE PLATAAN IN STADSCENTRUM LINDE IN RIJBEPLANTING 23 24

5 > UNIFORME METHODE >> VOORBEELDEN > UNIFORME METHODE >> VOORBEELDEN > UNIFORME METHODE >> VOORBEELDEN > UNIFORME METHODE >> OFFICIËLE METHODE OFFICIELE METHODE Destijds waren er de omzendbrieven van het ministerie van openbare werken (542-11/ / ) en de dienstorders van de secretaris-generaal van het ministerie van openbare werken Brieven van de administrateur-generaal van de afdeling Bos & Groen (nu Agentschap voor Natuur en Bos) Sinds 19 december 1996 : publicatie in het STANDAARDBESTEK 250 voor de WEGENBOUW (versie 1.0) April 2006: STANDAARDBESTEK 250 voor de WEGENBOUW (versie 2.0) > UNIFORME METHODE >> OFFICIËLE METHODE >>> STANDAARDBESTEK 250 > UNIFORME METHODE >> RECHTSPRAAK QuickTime en een TIFF (ongecomprimeerd)-decompressor zijn vereist om deze afbeelding weer te geven. RECHTSPRAAK Vredegerecht Deurne privéboom == boom openbaar Politierechtbank Hoei schade boom: meer dan houtwaarde Vredegerecht Brasschaat geëiste som zonder meer aanvaard Eerste Aanleg Antwerpen privéboom versus openbare boom Vredegerecht Antwerpen esthetische waarde: bezwaarlijk crit Vredegerecht Antwerpen esthet+herplantkost-restwaarde hout Hof van Beroep A pen PRIVé BOOM = OPENBARE BOOM Eerste Aanleg Turnhout hypothetische formule Politierechtbank Maaseik Unif.Meth. volledig aanvaard Eerste Aanleg Tongeren Unif.Meth. = alg. Aanvaard: techn.-wet Vredegerecht Poperinge Unif.Meth. = oordeelkundig en billijk Politierechtbank Leuven discussie over conditiewaarde 29 30

6 > SCHADE AAN BOMEN SCHADE AAN BOMEN oorzaken van schade herstel van de schade > SCHADE AAN BOMEN >> OORZAKEN VAN SCHADE > SCHADE AAN BOMEN >> HERSTEL VAN SCHADE OORZAKEN VAN SCHADE OPZETTELIJKE SCHADE Opzettelijk vellen Behandeling met herbiciden ONOPZETTELIJKE SCHADE Storm Ziekte Dieren Verontreiniging (lucht, water, ) Aanrijding Onoordeelkundige snoei, HERSTEL VAN DE SCHADE HERSTEL IN NATURA Toestand herstellen in de oorspronkelijke staat (zie verder totale vernieling van een vervangbare boom!) Opgelet: geen rechtsmisbruik! (vervangen van een zeer grote [=DURE] boom kan de rechter interpreteren als rechtsmisbruik) Bestemming en functie van de boom spelen belangrijke rol (bomen met economische functie worden normaal niet vervangen in natura!) SCHADEVERGOEDING Herstel in natura is niet mogelijk Herstel in natura is niet gewenst Bestemming en functie van de boom spelen belangrijke rol Bosboom: economisch verlies (financiele berekening) Boomkwekerijboom: economisch verlies (financiele berekening) Fruitboom: economisch verlies (financiele berekening) Parkboom, straatboom: Uniforme Methode > SCHADECLAIM SCHADECLAIMS Wanneer schadeclaim berekenen volgens de Uniforme Methode? Hoe een schadeclaim berekenen? Schadevergoeding bij TOTALE VERNIELING Schadevergoeding bij GEDEELTELIJKE VERNIELING 35 36

7 > SCHADECLAIM >> WANNEER WANNEER SCHADECLAIM BEREKENEN? DE UNIFORME METHODE WORDT GEBRUIKT OM EEN SCHADECLAIM TE BEREKENEN IN VOLGENDE GEVALLEN Schade door verkeersongeval Schade door slecht uitgevoerde onderhoudswerken (maaischade, snoeischade,...) Schade door vandalisme (herbiciden, opzettelijk vellen) Klandestien kappen van bomen Schade door bouwwerkzaamheden Schade door aanleg nutsvoorzieningen (kabels,... Schade door grondophoging, wijziging grondwaterstand,.. Schade door strooizouten, herbiciden, gaslekken > SCHADECLAIM >> HOE HOE SCHADECLAIM BEREKENEN? Eerst wordt gekeken of het gaat om een totale vernieling of een gedeeltelijke vernieling TOTALE VERNIELING Vervangbare boom: geen waardeberekening volgens de uniforme methode nodig Niet-vervangbare boom: eerst wordt de waarde van de boom volgens de uniforme methode berekend: deze dient als basis voor de verdere berekening GEDEELTELIJKE VERNIELING De Uniforme Methode dient steeds als basis voor de berekening van de schadeclaim > SCHADECLAIM >> TOTAAL VERNIELDE BOOM >>> VERVANGBARE BOOM VERVANGBARE BOOM Schadeclaim Kostprijs voor het rooien en verwijderen van de vernielde boom Kostprijs voor de nieuw aan te planten boom inclusief de plantkosten en een hergroeigarantie van minstens 2 jaar > SCHADECLAIM >> TOTAAL VERNIELDE BOOM >>> NIET VERVANGBARE BOOM NIET VERVANGBARE BOOM Schadeclaim Kostprijs voor het rooien en verwijderen van de vernielde boom Kostprijs voor het aanplanten van een vervangende boom (cfr. Standaardbestek 250) Maken plantgat Inbrengen geschikt substraat Uitvoeren aanplanting, inclusief steunstok Moeilijke reparaties van omgeving of wegdek Nazorgen Eventuele meerkosten voor hergroeigarantie van 2 jaar Waarde van de vernielde boom berekend volgens de Uniforme Methode > SCHADECLAIM >> TOTAAL VERNIELDE BOOM >>> VERVANGBAAR VERSUS NIET-VERVANGBAAR WANNEER VERVANGBAAR, WANNEER NIET Steeds grotere bomen kunnen verplant worden Kostprijs is navenant Opletten voor rechtsmisbruik Oordeel van een deskundige is belangrijk Afweging van niet berekenbaar verlies (bijv. boom met grote emotionele waarde,... > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM ALGEMEEN Bepalen van een schadepercentage op basis van de omvang van de schade Schadepercentage x boomwaarde is waardevermindering van de boom Schadevergoeding is gelijk aan waardevermindering + eventuele kosten voor wondverzorging, herstel omgeving

8 > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM WANNEER Ontschorsing stam (oppervlakkige beschadiging) Diepe beschadiging van de stam Beschadiging van de kroon Beschadiging van de wortels Conditieverlies Herhaalde en gecombineerde schade > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM >>> OPPERVLAKKIGE STAMBESCHADIGING OPPERVLAKKIGE BESCHADIGING VAN DE STAM Wegrukken van de bast tot op spinthout Belangrijk is de verhouding breedte wonde/omtrek stam Hoogte van de wonde heeft geen belang Meting van de wonde ter hoogte van de grootste breedte van de wonde beschadiging in % Waardevermindering in % van de stamomtrek van de boomwaarde t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM >>> DIEPE STAMBESCHADIGING DIEPE BESCHADIGING VAN DE STAM Spinthout en soms kernhout is beschadigd Belangrijk is de verhouding breedte wonde/omtrek stam Hoogte van de wonde heeft geen belang Meting van de wonde ter hoogte van de grootste breedte van de wonde beschadiging in % Waardevermindering in % van de stamomtrek van de boomwaarde t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM >>> BESCHADIGING VAN DE KROON BESCHADIGING VAN DE KROON verlies van één of meerdere gesteltakken geldt als criterium Verlies aan esthetische en functionele waarde kroonvolumeverlies Waardevermindering in % in % van totaal volume van de boomwaarde t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM >>> BESCHADIGING VAN DE WORTELS BESCHADIGING VAN DE WORTELS Berekening in procenten van de kroonprojectie beschadiging binnen Waardevermindering in % kroonproj. in % van - van de boomwaarde t/m t/m t/m t/m t/m t/m > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM >>> CONDITIEVERLIES CONDITIEVERLIES Allerlei oorzaken Vermindering van de C-coëfficient Conditieverlies is [waarde voor verlies min waarde na verlies] 47 48

9 > SCHADECLAIM >> GEDEELTELIJK BESCHADIGDE BOOM >>> HERHAALDE EN GECOMBINEERDE SCHADE HERHAALDE EN GECOMBINEERDE SCHADE HERHAALDE SCHADE indien zich op korte tijd een herhaalde schade voordoet laatste schade berekenen op basis van verminderde waarde van de boom na vorig schadegeval GECOMBINEERDE SCHADE combinatie van stam, kroon- en wortelschade schadeclaim is som van de schadepercentages indien som groter of gelijk aan 100 %: totale vernieling > DANK Dank voor uw aandacht 49 50

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen

ROENBELEIDSVISIE. Groen moet je doen. Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) Uitwerking beleidsthema s groen G ROENBELEIDSVISIE Groen moet je doen Uitwerking beleidsthema s groen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Groenbeleidsvisie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden. Algemeen: Om toepasselijkheid van algemene voorwaarden op een overeenkomst te bereiken dient er

Nadere informatie

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids:

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids: 19 Mens en natuur 2 Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011 Leerdoelen De natuurgids: ziet in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de natuur maar tegelijk een heel bijzondere plaats inneemt

Nadere informatie

WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD

WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD WATEROVERLAST EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSWERELD Luc Nijs 1 SAMENVATTING: Alle inspanningen ten spijt om wateroverlast door overstromingen te vermijden, zal er steeds een risico op schade door overstromingen

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant

Zorgplicht bij bomen langs Rijkswegen in Noord-Brabant 0 / K -D048 NB it Z o r gp\icht UU Opdrachtgever: D.A.S. Eindhoven: Contactpersoon Desiree Bruls Opdrachtnemer: Onderafdeling Specialismen en Ondersteuning Contactpersoon Peer Meyboom Klankbordgroep Regionaal

Nadere informatie

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING

EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING EEN NIEUW HANDBOEK FUNCTIE-INDELING De CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf kent sinds begin jaren 90 het Handboek functie-indeling. Dit Handboek bevat referentiefuncties aan de hand waarvan

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel

Zakboekje 2009. Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Zakboekje 2009 Ombudsdienst Verzekeringen vzw de Meeûssquare, 35 B-1000 Brussel Tel. +32 (0)2 547 58 71 Fax +32 (0)2 547 59 75 info@ombudsman.as www.ombudsman.as Inhoudstafel Voorwoord...................................................................................................

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp

op het werk De kroon op het werk Werken aan het juiste klimaat voor mensen en bomen Tom Bade Fred Tonneijck Berend van Middendorp 8188_Omslag 14-12-2007 15:42 Pagina 1 To m B a d e F r e d To n n e i j c k B e r e n d v a n M i d d e n d o r p Onze welvaart hangt af van een gezond woon-, werk- en leefklimaat. Bomen dragen bij aan

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald;

De bonus wordt na schade niet verlaagd als: de betaalde schade geheel kan worden verhaald; Volvo Car Insurance Volvo car insurance: Een bewuste keuze Volvo-rijders maken doorgaans bewuste keuzes, staan midden in hun directe leefomgeving en volgen niet noodzakelijk de massa. Waarbij de blik een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO

ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO ONDERZOEK OVERHEVELING BUITENONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN PO - eindrapport - Drs. F.E.M. Berndsen Dr. B. Dekker Drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, januari

Nadere informatie