Legitimus. Reclamaciones fuera de España por accidentes ocurridos en España. Vordering van buiten Spanje na ongevallen in Spanje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legitimus. Reclamaciones fuera de España por accidentes ocurridos en España. Vordering van buiten Spanje na ongevallen in Spanje."

Transcriptie

1 Reclamaciones fuera de España por accidentes ocurridos en España. Vordering van buiten Spanje na ongevallen in Spanje. Enige tijd geleden vroeg mijn collega Frank Verschuur, directeur van Van Ameyde España mij of ik interesse had om uw congres toe te spreken over het onderwerp Reclamaciones fuera de España por accidentes occuridos en España. U begrijpt, dat is eer. Maar met deze eer ontstond ook direct de vraag waarop de foscus te leggen. Ik heb besloten om u in de komende 30 minuten mee te nemen in mijn dagelijkse praktijk bij de regeling van letselschades. Als jurist en manager foreign claims department werk ik bij Europrotector in Nederland. Europrotector is de rechtsbijstandtak van Van Ameyde. Dat betekent dat u mij enkel en alleen aan de zijde van het slachtoffer ziet staan bij het verhalen van de schades van de slachtoffers. In de afgelopen 15 jaar heb ik mij daarbij vooral gespecialiseerd in grensoverschrijdende ongevallen. Al in de 17 e eeuw werd er gesproken over de vliegende Hollander. Hoewel we ondertussen wat eeuwen verder zijn, er is geen land of hoekje op de aardbol waar geen Nederlanders komen. We zijn een reislustig volk. Veel reizigers kunnen bij thuiskomst in Nederland terugkijken op een fantastische ervaring. Er is echter altijd een groep die door pech wordt getroffen. Of het nu een verkeersongeval is op een Spaanse snelweg, een gewelddadige beroving in Indonesië of de val van een trap in een hotel in Las Vegas, de slachtoffers, mijn cliënten komen overal. Op het moment dat het slachtoffer zich meldt, is het vooral zaak goed te analyseren wat ik zelf kan bereiken in het land van ongeval en in hoeverre hulp van lokale deskundigen nodig is. Vooral belangrijk is duidelijk de verschillen tussen de verschillende rechtssystemen in kaart te brengen en uit te leggen. Europese Unie: U zult tijdens mijn presentatie merken dat er naast overeenkomsten vooral ook verschillen zijn. Europa probeert hard te sterven naar eenheid. En op bepaalde vlakken wordt deze eenheid ook bereikt. Neem bijvoorbeeld directiva 2005/14 CE waarmee de minimumbedragen voor een schadevergoeding Europees gelijk zijn gesteld. Of de wetgeving ten aanzien van de productaansprakelijkheid. Of een fles bier nu in Spanje of in Nederland explodeert, de wijze van beoordeling van de aansprakelijkheid is in beide landen hetzelfde. En we moeten niet vergeten de euro. Niet voor iedereen een voordeel. Maar in de grensoverschrijdende schaderegeling is het een gemak. Verschillen: Zo duidelijk als deze overeenkomsten zijn, zo groot zijn ook verschillen. Zo staat het op mondiaal voetbalgebied nog steeds 1 0 voor Spanje. Komen er nog steeds 2,7 miljoen Nederlanders op vakantie naar Spanje en zijn dat maar Spanjaarden naar Nederland. Gaan Spanjaarden na een ongeval nog steeds snel naar de rechter. Heeft de medisch adviseur een andere rol en is de wijze van het berekenen van de schadevergoeding duidelijk anders. En berekenen we schades anders. Vaak spreken mijn cliënten mij hierop aan. Er is toch sprake van één Europa. Ik bevestig dat direct, maar leg uit dat als het gaat om de schaderegeling Europa nog een lappendeken is, waarbij ieder land zijn eigen regels kent. Ik neem u mee in deze verschillen en begin bij het belang van een rechtszaak. Belang van de rechter: Hier zien we een belangrijk verschil tussen Spanje en Nederland ontstaan. In Nederland wordt 90 tot 95% van de letselschades buiten de rechter om geregeld. Nederland is een land van onderhandeling en minnelijke regeling. Slechts in een heel beperkt aantal gevallen zal een slachtoffer de stap naar de Pagina 1 van 6

2 rechtbank zetten. In het merendeel van de gevallen, dat een Nederlands slachtoffer de stap naar de rechter zal zetten, is er sprake van een geschil over ofwel de schuldvraag ofwel over de hoogte van de schade. Als de stap naar de rechter al wordt gezet, zal dit altijd leiden tot een dagvaarding voor de civiele rechter. Mijn ervaring is, dat in Spanje de rol van de strafrechter vele malen groter is dan in Nederland. Nederland kent wel de mogelijkheid te voegen in een strafzaak, maar bij verkeersongevallen is het een bijna verwaarloosbaar percentage slachtoffers, dat via deze weg een vergoeding van de schade vordert. De strafrechter in Spanje heeft zich in zijn rol als betrokkene bij de schaderegeling veel verder ontwikkeld dan de Nederlandse strafrechter. Zo zal een Spaanse rechter besluiten tot de inschakeling van een gerechtsarts en zal op basis van de conclusies van de gerechtsarts zelf een vonnis dicteren waarin de schadevergoeding staat uitgewerkt. Een Nederlandse rechter gaat lang niet zo ver. De Nederlandse strafrechters stellen vooral te moeten oordelen over een strafmaat, niet over een schadevergoeding. Zelden zal een Nederlandse strafrechter meer dan een gering voorschot willen toewijzen. In vrijwel alle gevallen zal de strafrechter voor een verdere regeling van de schade verwijzen naar de civiele rechter, maar vooral ook zijn voorkeur uitspreken voor een minnelijke regeling. Een belangrijk voordeel in het Nederlandse recht is daarbij wel de ruimere verjaringstermijn. Spanje kent een beperkte termijn van 6 maanden voor het indienen van de strafaanklacht en voor civiele procedures is de termijn beperkt tot 1 jaar. Nederland kent op basis van de WAM verzekering een verjaringstermijn van 3 jaar als het slachtoffer rechtstreeks de aansprakelijke verzekeraar wil aanspreken en zelfs een termijn van 5 jaar als het slachtoffer de veroorzaker van het ongeval wil aanspreken. De gerechtsarts: Letsel is een medische aangelegenheid. Wij juristen zijn dan ook vrijwel altijd afhankelijk van de adviezen van een medisch adviseur. Ook de rol van de medisch adviseur tussen onze beide landen is anders. De Spaanse medisch adviseur zal het slachtoffer persoonlijk onderzoeken. Op basis van zijn ervaringen zal de arts een verslag opstellen waarin de dagen impeditivos en non impeditivos en de secuelas op basis van punten zijn gebaseerd. De Nederlandse medisch adviseur ziet het slachtoffer in 99% van de gevallen niet persoonlijk. De medisch adviseur adviseert op basis van de informatie van de behandelend artsen en zal, waar nodig een onafhankelijk arts opdracht geven tot een onderzoek. Uit deze onderzoeken kan een percentage blijvende invaliditeit voortkomen. Dit percentage wordt berekend op basis van de zogenaamde AMA guide het boekwerk van de American Medical Association. En hoewel de secuelas en het percentage beiden een mate van blijvende invaliditeit aangeven, de aantallen zijn absoluut niet gelijk. Als voorbeeld neem ik een 46 jarige Nederlander die betrokken was bij een motorongeval in Girona. Bij het ongeval loopt hij een verbrijzelde hak van de linker voet op. Naar Nederlandse maatstaven is het percentage invaliditeit vastgesteld op 6%. Deze man is ook onderzocht door een Spaans medisch adviseur. Het aantal punten uit op 14 punten. Een behoorlijk verschil dat ook later in de regeling van de schade financieel duidelijk wordt. De schadevergoeding: Dit onderwerp is waar het uiteindelijk om gaat. Wat krijgt het slachtoffer vergoed en wat kost het de verzekeraar. Verschillen zijn er niet alleen op het gebied van de kosten, maar ook op het gebied van wijze van berekenen van de schade. U zult voorbij zien komen: Richtlijnen in Nederland Economische schade Smartengeld Pagina 2 van 6

3 Wettelijke rente En de kosten Laat ik beginnen met de kleinere schadeposten. Ook bij de beoordeling van de schadeposten speelt de wijze van schaderegeling een belangrijke rol. De minnelijke regeling zoals we die in Nederland kennen, legt minder strenge eisen aan de bewijslast. Tot nu toe heeft iedere Spaanse verzekeraar mij gevraagd naar de originele exemplaren van de nota s. Een kopie is niet voldoende. Is er geen originele nota voorhanden, dan wordt een schadepost in Spanje al snel afgewezen. In Nederland is een kopie van een nota genoeg. En als er geen kopie voorhanden is, maar de schadepost aannemelijk is, dan zal een verzekeraar de schade over het algemeen ook vergoeden. Voor bepaalde schadeposten zijn richtlijnen opgesteld door het Nationaal Platform Personenschade. Een overlegorgaan van verzekeraars en advocaten die voor deze schadeposten een vaste afspraak hebben gemaakt. Zo wordt voor elke gereden kilometer voor een bezoek aan een arts of therapeut 0,24 betaald. En krijgt het slachtoffer voor elke dag opname in het ziekenhuis 26,00 ter dekking van kosten. Let op, hierin zit geen smartengeld. Belangrijker zijn echter nog de afspraken over huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid en studievertraging. Huishoudelijke hulp: In de richtlijn zijn voor de eerste drie maanden na het ongeval vaste bedragen opgenomen. De bedragen gelden per week en zijn afhankelijk van de mate van het letsel. Zo krijgt een moeder met kinderen die ouder zijn dan vijf jaar met zwaar letsel over de eerste 3 maanden wekelijks een bedrag van 273,00 toegekend. En let op, het maakt niet uit wie deze hulp verstrekt. Komt een bijvoorbeeld de oma of buurvrouw de hulp verlenen en krijgen de oma of de buurvrouw hiervoor niet of zwart betaald, de huishoudelijke hulp wordt als schade genoteerd. Nota s blijven achterwege. Als iemand wel betaalde hulp inschakelt, dan worden de concrete kosten vergoed. Mits het aantal uren hulp redelijk is. Na deze drie maanden wordt 8,50 per hulp uur betaald en na 6 maanden een redelijk bedrag. Mits ook hier de uren hulp redelijk zijn. Zelfwerkzaamheid: Als een letsel leidt tot een vermindering van het vermogen tot klussen, ook dan kan een richtlijn worden toegepast. Als er geen concrete extra kosten zijn gemaakt, dan wordt voor een man met een eigen woning zonder tuin die al het onderhoud doet, jaarlijks een bedrag van 702,00 op de schadestaat bijgeschreven. En dat veelal gekapitaliseerd tot 70 jarige leeftijd. Een andere belangrijk verschil zien we in het verlies van inkomsten. Een voorbeeld: Helaas leiden bepaalde letselschades ook tot een tijdelijke en soms blijvende arbeidsongeschiktheid. U weet dat ongeschiktheid ook een invloed heeft op het inkomen van een slachtoffer. Wie komt er op voor deze tijdelijke en soms blijvende vermindering van inkomsten. Nederland heeft in de afgelopen jaren fors gesneden in de sociale zekerheid. Een belangrijke rol is weggelegd voor de werkgevers. Daarnaast is er een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid belegd bij de zelfstandige ondernemers. Is het slachtoffer in loondienst, dan is het gedurende de eerste 104 weken (2 jaar) de werkgever die de plicht heeft het salaris van de ongeschikte werknemer door te betalen. In de eerste 52 weken op basis van 100%. In de tweede 52 weken zakt dit percentage terug naar 70%. Pas na deze 104 weken zal de sociale zekerheid gaan beoordelen of een slachtoffer in aanmerking komt voor een uitkering. De overheid of anders gezegd de sociale zekerheid heeft deze eerste twee jaar geen rol van betekenis. Met deze wettelijke verplichting voor de werkgever, ontstaat een afgeleid vorderingsrecht. Immers de werkgever zal het door hem doorbetaalde loon over de periode dat de werknemer arbeidsongeschikt is geweest, altijd willen verhalen op de aansprakelijke partij. Pagina 3 van 6

4 Als ik een werkgever bij sta, dan botsen hier twee systemen. Immers naar Spaanse normen kennen dit specifieke recht van de werkgever niet. Zoals ik heb aangegeven wordt bij een werknemer in loondienst in ieder geval het eerste jaar veelal 100% van zijn salaris doorbetaald. De schade ontstaat vanaf het tweede jaar. De berekening is concreet en eenvoudig. Het netto salaris voor het ongeval wordt vergeleken met het netto salaris na het ongeval en de schade is een gegeven. De zelfstandige: Is het slachtoffer een zelfstandige, dan kan dit slachtoffer niet terugvallen op de sociale zekerheid. Er is ook geen werkgever die een salaris doorbetaald. Een geringe groep zelfstandigen heeft een private verzekering voor arbeidsongeschiktheid afgesloten. Deze groep heeft nog enige zekerheid. Voor een belangrijke groep is deze verzekering die maandelijkse premies kennen tussen de 600 en 800, niet weggelegd. Er kunnen dan snel gecompliceerde situaties ontstaan als de aansprakelijkheid ter discussie staat. Voor de zelfstandige gaat deze wijze van berekenen niet op. Immers de zelfstandige heeft veelal geen vast salaris. En bij de zelfstandige wordt er geen salaris doorbetaald. Niet werken is veelal geen inkomen. In dat geval wordt gekeken naar de jaarstukken van de zelfstandige. Kort samengevat vormen de nettowinst gegevens van drie jaar voor het ongeval het uitgangspunt. De referentie. De nettowinst na het ongeval wordt vergeleken met de nettowinst voor het ongeval en zo ontstaat de schade. Dit is uiteraard een vereenvoudigde weergave, in de praktijk wordt met meer factoren in het bedrijf rekening gehouden. Waar nodig wordt deze schade, meestal gekapitaliseerd doorberekend tot aan de 67 jarige leeftijd. De arbeidsdeskundige: Een aparte rol is Nederland is weggelegd voor de arbeidsdeskundige. Deze deskundige is gespecialiseerd in het begeleiden van de slachtoffers bij de re-integratie op de arbeidsmarkt. En dat hoeft niet noodzakelijk een re-integratie te zijn in het eigen werk. Er bestaan genoeg voorbeelden waarbij een slachtoffer van een ongeval niet meer terug kan keren in zijn eigen werk. Neem bijvoorbeeld de 25 jarige vrachtwagenchauffeur wiens linker been is geamputeerd na een verkeersongeval. Rijden op een vrachtwagen is vrijwel onmogelijk. De hersens van deze man werken echter nog voldoende om hem om te scholen naar een baan als planner. Feitelijk hebben we hier te maken met een vorm van schaderegeling in natura. De inschakeling van de arbeidsdeskundige gaat met instemming tussen het slachtoffer en diens advocaat en de aansprakelijke verzekeraar. De aansprakelijke verzekeraar draait op voor de kosten van de arbeidsdeskundige. En een belangrijk gegeven van de inschakeling van de arbeidsdeskundige is dat het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds ziet het slachtoffer zich terug in het werkveld waardoor het gevoel van eigenwaarde veelal niet wordt aangetast. Anderzijds, de verzekeraar betaalt de kosten van de arbeidsdeskundige plus het verschil tussen een vorig en het nieuwe inkomen. Per saldo is dit vrijwel altijd een veel goedkopere oplossing dan het betalen van een salaris tot 67 jarige leeftijd. Al de hiervoor genoemde schadeposten zijn feitelijk materiële schade. Ze zijn berekenbaar. Anders wordt er gekeken naar het smartengeld. Een immateriële schade. U kunt in Spanje de baremo waarin immateriële schade en een economische schade zijn verdisconteerd. Nederland kent geen baremo. Zoals u hiervoor heeft kunnen zien, wordt de economische schade als een aparte schadepost berekend. Dat is altijd het geval. Het smartengeld wordt vastgesteld op basis van jurisprudentievergelijking. De concrete situatie van het slachtoffer wordt in kaart gebracht door middel van de medische expertises. Vervolgens wordt gekeken naar en leeftijd en geslacht, de mate van blijvende invaliditeit, de beperkingen, specifieke capaciteiten als sporten of hobby en naar de duur van het herstel. Deze concrete situatie wordt vergeleken met Pagina 4 van 6

5 rechterlijke uitspraken en op die wijze wordt een smartengeld gevonden. De rechterlijke uitspraken waarmee wordt vergeleken, worden iedere drie jaar door de ANWB verzameld in een boekwerk. Zoals u ziet, is de wijze van vaststellen van het smartengeld duidelijk anders in Nederland. Daar waar de baremo vaste bedragen kent en er discussie kan zijn over de punten die door de arts worden toegekend, zal de discussie in Nederland veel meer gaan over de gekozen vergelijkingen. Nabestaanden: Dit is echter niet het enige verschilpunt als het gaat om smartengeld. In de baremo kent u in Spanje ook een smartengeld toe aan de nabestaanden. In Nederland is het smartengeld voor de nabestaanden om precies te zijn, 0 euro. Krijgen nabestaanden dan helemaal niets? Nee, zo erg is het ook niet. Nabestaanden kunnen economische schade lijden doordat de kostwinner overlijd. In dat geval zal het gemis van het familie inkomen berekend moeten worden. Er is steeds meer kritiek op de huidige berekeningswijze, overleg over een hervorming van het systeem zijn gaande. Daarnaast kan een nabestaande in aanmerking komen voor een shockschade, dat wordt echter gezien als een persoonlijke letselschade. Vrijwel altijd geldt dan als criterium dat deze nabestaande het ongeval heeft zien gebeuren. Behandelingen bij een psychotherapeut zijn nodig om de psychische schade te kunnen onderbouwen. Voorbeelden smartengeld: 1. Een man wordt als voetganger aangereden voor een busje. Gevolg is een fractuur van de rechtervoet. Gipsverband was nodig. Vervolgens fysiotherapie enige weken en enige maanden hinder. Uiteindelijk wijst de rechtbank Amsterdam hier 455,00 toe 2. Een bromfietser van 20 jaar botst tegen een tractor. Amputatie van het linkerbeen was niet te voorkomen. Smartengeld ,00 3. Een fietser botst tegen een bromfietser. Gebroken ruggenwervel met blijvende rugklachten. Enige weken in het ziekenhuis. En uiteindelijk een percentage blijvende invaliditeit van 5%. Smartengeld 3.859,00 4. Timmerman van 18 jaar met een complete dwarslaesie. 100% afhankelijk van een elektrische rolstoel. Werkhervatting is onmogelijk. Smartengeld ,00 5. Onze man van 46 met het motorongeval in Girona tenslotte heeft naar Nederlandse normen recht op een smartengeld van 7.500,00. Wel met een voorbehoud voor eventuele verslechtering van de situatie. Op basis van de 14 punten secuelas kom ik met de baremo van 2012 uit op een vergoeding van 14 x 822,07. Dat is ,98. Op basis van het salaris komt er nog een correctiefactor bij van 20%. Dat maakt ,77. En dan is er nog de vergoeding van de daggelden. 11 dagen ziekenhuisopname, 125 dagen Impeditivo en 315 dagen No Impeditivo. Daar komt totaal nog eens ,49 bij. Totaal zou naar Spaanse normen de immateriële schade toch al snel op een bedrag van rond de komen te liggen. Duidelijk meer dan het Nederlandse smartengeld. Maar let op, de hier genoemde bedragen betreffen alleen een smartengeld. In het voorbeeld van de 20 jarige bromfietser waarbij het linkerbeen is geamputeerd, zou er nog wel een mooie rol zijn weggelegd voor de arbeidsdeskundige. Immers deze man zou nog best een kantoorbaan kunnen bereiken waarbij hij uiteindelijk een bijna gelijkwaardig salaris kan verdienen. En in het voorbeeld van de 18 jarige timmerman zal er over de jaren vanaf zijn 19 e tot aan zijn 67 e ook nog eens de economische schade moeten worden doorberekend. Dat zijn ettelijke honderden duizenden euros. Er zijn nog twee posten die niet belicht zijn: Pagina 5 van 6

6 Wettelijke rente: Ook in de minnelijke regeling wordt rekening gehouden met een wettelijke rente die echter sinds 2012 op nog maar 3% ligt. In een procedure bij de rechter blijft deze rente gelijk. Buitengerechtelijke kosten: Tot slot zijn er de kosten van de advocaat en de medisch adviseur die het slachtoffer bij staan. Ook al wordt een schade minnelijk geregeld, deze kosten worden gezien als schade en komen voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de wet artikel 6:96 BW worden de kosten concreet berekend. Reclamaciones fuera de España por accidentes occuridos en España: Dames en heren ik kom aan bij de afronding van mijn presentatie. Ik hoop dat ik u een indruk heb kunnen geven van de grote verschillen die er tussen onze beide landen op het gebied van de schaderegeling is. Elk systeem heeft voor en tegenstanders. Een ding is voor mij wel duidelijk. Hoewel richtlijn 2005/14 het mogelijk maakt om de Nederlandse rechter te vragen een oordeel te geven over een letselschade ontstaan na een verkeersongeval in Spanje, is het door de grote verschillen bijna onmogelijk een Nederlandse rechter dit te vragen. Ook gebruik van richtlijn 2000/26 CE waarbij het minnelijk regelen met een Nederlands vertegenwoordiger van een Spaanse verzekeraar tot de mogelijkheden behoort, is lastig. Een eenvoudige schade kan nog worden geregeld. Grotere letselschades lenen zich, mijns inziens niet voor deze regeling. Zoals gezegd, onze beide landen kennen duidelijke verschillen. Is er een systeem beter dan het andere? En welk systeem zou u prefereren als u slachtoffer bent? Zouden we moeten komen tot een systeem op Europees niveau? Er zijn nog vele vragen over het onderwerp te bedenken. Misschien iets voor een volgend congres. Jorg van den Enden April 2013 Pagina 6 van 6

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres

Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant met BSA Schaderegelingsbureau B.V. inzake het standaardiseren van processen van werkgeversregres Convenant tussen BSA en Verbond van Verzekeraars Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

Convenant loonregres

Convenant loonregres Overwegingen: Aon pleegt voor werkgevers onder meer loonregres ex. artikel artikel 6:107a BW; Aon is van mening dat er op grond van artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW voor de zogenaamde buitengerechtelijke

Nadere informatie

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond

Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond Convenant verhaalsrecht BSA en Verbond 2015 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overwegingen: BSA pleegt voor werkgevers (waaronder de overheid) onder meer loonregres ex. artikel 2 Verhaalswet ongevallen

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp.

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Versie 3: normbedragen en termijn aangepast per 1 juli 2009 Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande

Nadere informatie

Procesgang Zwaar letsel. Nadere uitwerking van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Procesgang Zwaar letsel. Nadere uitwerking van de Gedragscode Behandeling Letselschade Procesgang Zwaar letsel Nadere uitwerking van de Gedragscode Behandeling Letselschade Toelichting procesgang RBV: rechtsbijstandverzekeraars WAV: aansprakelijkheidsverzekeraar Inleiding De Procesgang GBL

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid

Verhaal van kosten van arbeidsongeschiktheid mr. S.J.M. (Saskia) Stoop advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl Internet:

Nadere informatie

Zorgsymposium GGZ en het recht. Personeelsmanagement en gezondheidsrechtelijke regels - door Shirin Slabbers -

Zorgsymposium GGZ en het recht. Personeelsmanagement en gezondheidsrechtelijke regels - door Shirin Slabbers - Personeelsmanagement en gezondheidsrechtelijke regels - door Shirin Slabbers - 1 WKKGZ - Toepassingsgebied - Aannemen van personeel - Bijhouden van kwaliteit personeel - Incidentenregistratie - Meldingen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? HetWaarborgfondsMotorverkeer kanuitkomstbieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig en de dader rijdt door of is onverzekerd.

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Juridische hulp na een trauma ongeval

Juridische hulp na een trauma ongeval Juridische hulp na een trauma ongeval Feenstra & Veenstra Register Experts Dhr. Michèl Feenstra, re Dhr. Mark Veenstra, re Munneke Lourens advocaten Mw. mr. Monique Snijder Mw. mr. Iris Degenaar Feenstra

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016 Reglement Verhaalsbijstand-service 2016 Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene.

N.V. Univé Schade, gevestigd te Assen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-233 d.d. 6 juni 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting Consument en Aangeslotene hebben

Nadere informatie

Letselschade Theorie en praktijk

Letselschade Theorie en praktijk Workshop 2014 Letselschade Theorie en praktijk mr. Judith Pol mr. Tim Gmelig Meijling 3 Waar ga ik het over hebben? Wat is letselschade? Wanneer is letselschade verhaalbaar? Wie kan letselschade verhalen?

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00

Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Rechtbank Rotterdam 27 april 2011; pitbull bijt vierjarig kind in het gezicht. Smartengeld 7.000,00 Een jongetje van 4 jaar oud wordt door een pitbull terriër in het gezicht en in de arm gebeten. Zijn

Nadere informatie

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis I. Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Garantie tot aan de deur geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt, naar Nederlands

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met allerlei vormen

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers

Raad & Daad. DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Raad & Daad DAS rechtsbijstand verzekering voor verkeersdeelnemers Wie zorgt voor uw recht? In Nederland lijkt het recht goed geregeld. Maar toch krijgt een grote groep mensen steeds vaker te maken met

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het kamerlid Leijten (SP) over een medisch letselschade fonds (2010Z18345) > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners

Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Heldere en transparante dienstverlening door professionele juridische dienstverleners Het Keurmerk Uw zaak wordt behandeld door een kantoor dat een keurmerk draagt. In deze folder leest u in het kort wat

Nadere informatie

Overzicht kosten & hulpuren

Overzicht kosten & hulpuren Overzicht kosten & hulpuren 1. Gereden kilometers van en naar specialisten vanwege het ongeval Naam specialist Postcode Datum Totaal km s Bestuurder Totaal uren Totaal aantal km/uren Aantal gereden km

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Naam (achternaam, voorletters) : M V Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer (vast en mobiel): E mailadres: IBAN nummer:

Naam (achternaam, voorletters) : M V Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer (vast en mobiel): E mailadres: IBAN nummer: LETSELSCHADEFORMULIER Kenmerk Algemene gegevens Naam (achternaam, voorletters) : M V Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer (vast en mobiel): E mailadres: IBAN nummer: Burgerlijke

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade

Het Waarborgfonds Motorverkeer. Personenschade Het Waarborgfonds Motorverkeer Personenschade Wij hebben gehoord dat u bij een ongeval gewond bent geraakt. Allereerst wensen wij u van harte een voorspoedig herstel toe. Het Waarborgfonds Motorverkeer

Nadere informatie

Vooruitblik behandeling letselschade in Mr. F. Theo Kremer

Vooruitblik behandeling letselschade in Mr. F. Theo Kremer Vooruitblik behandeling letselschade in 2023 18-03-2016 Mr. F. Theo Kremer Waarom 2023? Niet, omdat Feyenoord ook in de nieuwe Kuip weer geen kampioen geworden is Niet, omdat ook het tweede Kabinet Wilders

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057

ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 ECLI:NL:RBROT:2011:BQ7057 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 06-06-2011 Zaaknummer 361619 - HA ZA 10-2611 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Laat uw verzuimkosten door ons verhalen

Laat uw verzuimkosten door ons verhalen Laat uw verzuimkosten door ons verhalen Onze dienstverlening: een positieve ervaring na een ongeval! Loonvordering, wat is dat eigenlijk? U bent als werkgever verplicht het loon van een arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BT2615

ECLI:NL:RBARN:2011:BT2615 ECLI:NL:RBARN:2011:BT2615 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 26-09-2011 Zaaknummer 209794 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

De indicatieve tabel en het belang van

De indicatieve tabel en het belang van Kempische Verzekeringskring 20 april 2010 De indicatieve tabel en het belang van duidelijke medische besluitvorming Barbara Schoonjans Expert letselschade Barbara Schoonjans 20 april 2010 Indicatieve tabel

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk

Schadefonds. Aanvraag uitkering voor slachtoffer. Geweldsmisdrijven. Justitie. Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Schadefonds Geweldsmisdrijven Postbus 1947, 2280 DX Rijswijk Aanvraag uitkering voor slachtoffer Telefoon 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl SGm frm as 2005-02 Justitie In te vullen door

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

25-11-2014. Veiligheid. Veiligheid en verzekeringen

25-11-2014. Veiligheid. Veiligheid en verzekeringen Veiligheid Veiligheid en verzekeringen Door Nico Troost Directeur MON Jaarvergadering SAM 22 november 2014 1 Richtlijnen Cross Circuits, samenwerking MON - KNMV Eerste stap: streven is om per 01-01-2015

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie