CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE"

Transcriptie

1 EXECUTIVE BRIEFING CLOUD ALS BASIS VOOR BUSINESS TRANSFORMATIE IN 3 STAPPEN NAAR DE CLOUD Meer dan door kostenbesparingen worden bedrijven tegenwoordig naar de cloud gelokt door de grotere flexibiliteit en schaalbaarheid van de IT-infrastructuur. Maar een geslaagde overstap vergt een grondige voorbereiding. Voor bedrijven is een driestappenplan aan te raden om het bestaande IT-landschap cloud-ready te maken. Het is gebleken dat cloud computing voordeliger, efficiënter en flexibeler is. Gesloten shoppingcommunity s als Fab.com (woonaccessoires, VS) of Polyvore en Brands4friends (designaccessoires, resp. VS en Duitsland) danken hun bestaan aan het feit dat ze binnen enkele dagen of zelfs slechts uren producten kunnen verkopen aan een besloten groep gebruikers. Om alle geïnteresseerden dezelfde kans te geven om de aangeboden artikelen aan te schaffen, worden binnen een zeer korte periode nieuwsbrieven verzonden naar alle geregistreerde gebruikers. Vervolgens schieten de bezoekersaantallen de lucht in. Uit een onderzoek van de Hogeschool voor Economie en Management in Essen (Duitsland) is het aantal bezoeken de eerste drie tot vijf uur na het verzenden van dergelijke nieuwsbrieven een factor zes tot tien hoger dan gebruikelijk. Een oplossing voor dit soort spitsmomenten wordt gevonden in de cloud, concluderen de auteurs van het onderzoek. Het is gebleken dat cloud computing voordeliger, efficiënter en flexibeler is, is de conclusie, die is gebaseerd op een uitgebreide kosten-batenanalyse. (Bron: FOM Berlin*) In de huidige internationale en hoogtechnologische marktomgeving wachten bedrijven meer en grotere uitdagingen, waaruit steeds duidelijker blijkt dat cloudservices de basis zijn voor een krachtige IT en een succesvolle organisatie. Zo moeten bedrijven voortdurend met nieuwe oplossingen en strategieën komen voor groeiende datavolumes, het hoge tempo van de markten, nieuwe feedbackkanalen zoals internet, smart-apps en sociale media, en de daaraan gekoppelde toename van het aantal digitale interfaces naar partners, leveranciers en klanten. Volgens marktonderzoeker Gartner krijgen bedrijven bijvoorbeeld te maken met steeds meer verschillende apparaten en mobiele apps, die allemaal toegang zoeken tot de bedrijfsgegevens. Het netwerk dat via het internet wordt opgebouwd, wordt volgens Gartner dan ook steeds drukker bezet, niet alleen door mensen, maar ook door apparaten ( the internet of things ), die steeds meer verschillende soorten informatie de wereld in sturen en IT moet dat allemaal zien te faciliteren. (Bron: Gartner PM *) Daarbij komt dat mobiele klanten en jonge medewerkers (de generaties Y en Z) nieuwe verwachtingen meebrengen: ze verlangen van zakelijke apparaten en toepassingen hetzelfde intuïtieve bedieningsgemak dat ze gewend zijn van consumentenproducten. Wie onder deze omstandigheden wil meekomen in de geglobaliseerde markt, is aangewezen op flexibele en efficiënte IT-systemen die de afstand tot klanten en medewerkers helpen te verkleinen en de besluitvorming versnellen. IT-afdelingen zullen dus concepten moeten ontwikkelen voor trends als Big Data, Business Intelligence, Mobility en Collaboration. IT zal complexe

2 115,5 miljard dat voor de cloud computing markt voor het jaar 2014 een omzet van 115,5 miljard euro verwacht. 54,3% stelt het aspect van de flexibiliteit voorop. projecten moeten managen om daarmee aan de groeiende verwachtingen van de business te voldoen. Tegelijkertijd moet het bestaande ITlandschap in stand worden gehouden: bestaande systemen moeten blijven draaien en de veiligheid van gegevens en informatie moet worden gegarandeerd. Met andere woorden: de CIO moet op zoek naar een balans tussen traditioneel systeembeheer waar meestal het grootste deel van de resources aan opgaan en de zoektocht naar nieuwe innovatieve oplossingen om het bedrijf klaar voor de toekomst te maken. TRADITIONELE IT VOLDOET NIET MEER AAN DE EISEN Dat is zeker geen eenvoudige opgave, maar tegelijkertijd liggen in innovatie ook kansen om zowel de positie van IT binnen de eigen organisatie als de concurrentiepositie van de organisatie als geheel te verbeteren. Daarvoor is vooral een flexibel, krachtig en op ieder moment aanpasbaar ITlandschap nodig. De sleutel daartoe zien veel ITexperts in cloud computing. Bedrijven moeten in een wereldwijde, sterk concurrerende en zeer dynamische economische omgeving in staat zijn hun bedrijfsprocessen op ieder moment soepel aan te passen. Met het bestaande, vaak verouderde en daardoor onderhoudsintensieve en heterogene IT- en applicatielandschap kan niet meer worden voldaan aan deze eisen. Cloudservices ondersteunen daarentegen dynamische bedrijfsprocessen en mobiel werken, zegt Matthias Kraus, Research Analyst bij marktonderzoeker IDC in Frankfurt. (Bron: IDC*) Het aantal bedrijven dat cloud computing inzet, is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Volgens een wereldwijd onderzoek van organisatieadviesbureau North Bridge Venture Partners maakte op het moment van het onderzoek (2013) 75 procent van de onderzoeksdeelnemers gebruik van cloudservices tegen 67 procent in het voorgaande onderzoek uit Dit wordt bevestigd door de cijfers van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau GigaOM Research, dat voor de cloud computing markt voor het jaar 2014 een omzet van 115,5 miljard euro verwacht. Dat betekent een stijging van 126,5 procent ten opzichte van (Bron: BusinessCloud*) Daarbij is volgens marktonderzoeker Gartner de motivatie voor cloud computing duidelijk verschoven: waar in de eerste fase de kostenaspecten voorop stonden, heeft nu de wens naar meer flexibiliteit duidelijk prioriteit gekregen als de belangrijkste drijfveer voor cloud computing. (Bron: Gartner PB *). Dat wordt ook bevestigd door de cijfers van North Bridge. Daaruit blijkt dat nog slechts 48,1 procent van de ondervraagden (twee procent minder dan in 2013) de gevolgen voor de kosten als belangrijkste doel van cloudactiviteiten noemt. 54,3 procent één procent meer dan vorig jaar stelt het aspect van de flexibiliteit voorop. (Bron: North Bridge Cloud*). Cloudtechnologieën worden door managers steeds vaker gezien als tool voor strategische bedrijfsontwikkeling. De kostenbesparingsmogelijkheden van de cloud worden al als vanzelfsprekend gezien, schrijft Sebastian Paas, partner op het gebied van Information Technology bij KPMG Consultancy hierover op CIO.com. Hij verwijst daarbij naar de resultaten van het onderzoek The cloud takes shape van KPMG en Forbes Insights. (Bron: KPMG Cloud*) Deze verschuiving van prioriteiten heeft gevolgen voor de toekomst van cloud computing in bedrijven. Sameer Dholakia van virtualisatiespecialist Citrix ziet er bijvoorbeeld aanleiding in om afdelingen de flexibiliteit te bieden om toepassingen dwars door interne en externe cloudsystemen te gebruiken, waarbij SaaS-services van interne medewerkers en derden naadloos worden samengevoegd. Op die manier kunnen de flexibiliteit en reactiesnelheid worden gerealiseerd die LoB s nodig hebben, aldus Dholakia in een onderzoekspresentatie van North Bridge. VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN OP HUN RETOUR Hoewel de voordelen van cloud computing voor velen duidelijk zijn, jaagt de cloud een niet onaanzienlijke groep nog steeds angst aan. Soms speelt de zorg dat de overstap tot gegevensverlies zal leiden, of de vrees dat de integratie met het bestaande IT-landschap problematisch wordt. Ook de juridische status van de cloud leidt tot veel vragen, net als wat er overblijft van de bestaande interne IT-kennis. Niet iedereen vertrouwt blind op de voorgespiegelde voordelen van cloudservices en soms lijkt de cloud eenvoudig weg onverenigbaar met de bedrijfscultuur. Een duidelijke trend is wel dat het onderwerp veiligheid aan betekenis verliest als horde voor cloud computing projecten. Hoewel veiligheid voor bedrij- 2

3 In de praktijk gebruiken nu al steeds meer medewerkers cloud computing vaak ook zonder tussenkomst van de eigen IT-afdeling. ven nog altijd het belangrijkste motief is om geen cloudservices te gebruiken, zijn er steeds minder bedrijven met algemene veiligheidsbezwaren. North Bridge bijvoorbeeld zag de aandacht voor dit onderwerp teruglopen van 55 procent in 2012 tot 46 procent in Wat zeker is, is dat cloudservices als ze goed worden ontworpen en geïmplementeerd veel voordelen met zich meebrengen die veel verder gaan dan het kostenaspect. Cloud computing stelt bedrijven bijvoorbeeld in staat innovatieve bedrijfsprocessen en -modellen sneller en voordeliger te implementeren. De installatie van een nieuwe server duurde in traditionele IT-omgevingen niet zelden drie tot vier weken, maar de configuratie van een virtuele machine in een geautomatiseerde cloudomgeving kan in enkele minuten worden uitgevoerd. Ontwikkelomgevingen zijn een andere relevante toepassing van cloud computing. Huidige op OS/ desktops gebaseerde geïntegreerde ontwikkelingsomgevingen (IDE s) kunnen het ontwikkelingsproces belemmeren (...), omdat ze ontwikkelaars niet de flexibiliteit en autonomie bieden om altijd en overal te werken, klaagt Bonis Satani van Cygnet Infotech in zijn blog. In een snelle, concurrentiegerichte zakenwereld is het absoluut noodzakelijk dat ontwikkelaars een ontwikkelomgeving hebben die zo min mogelijk beperkingen kent. De oplossing ligt volgens Satani in de cloud: cloudondersteunde IDE s zijn niet alleen geschikt voor samenwerking, maar geven ook eenvoudige toegang tot codes en bibliotheken, zijn toegankelijk via alle apparaten en browsers en zijn gebaseerd op een compacte, gecentraliseerde ontwikkelomgeving. (Bron: Satani IDEs*) Concrete scenario s zijn te vinden in bijvoorbeeld de auto-industrie: daar simuleren producenten al geruime tijd de gevolgen van ongelukken op materiaal en de constructie van auto s, en dat doen ze in de cloud en niet op hun eigen infrastructuur. De voordelen: de ontwikkelaar beschikt in de cloud over aanzienlijk meer rekenvermogen, de kosten voor de benodigde software zijn schaalbaar, de omgevingen zijn toegankelijk vanuit verschillende locaties en ze kunnen collaboratief worden bewerkt. DE WERKELIJKE VOORDELEN VAN DE CLOUD LIGGEN IN DE LANGE TERMIJN Rick Wright, Global Cloud Enablement Program Leader bij KPMG, vat het in zijn commentaar op het cloudonderzoek van KPMG/Forbes als volgt samen: De daadwerkelijke kostenbesparingen door de cloud gaan veel verder dan het omzetten van vaste kosten in operationele kosten. De grootste besparingen en, nog belangrijker, de bedrijfsvoordelen van de transformatie komen voort uit verbeteringen op lange termijn, zoals efficiëntere processen, flexibelere bedrijfsmodellen en het sneller kunnen betreden van nieuwe markten en regio s. Cloudsceptici wijzen er terecht op dat de integratie van cloudservices in een bestaande IT-architectuur, of het omzetten legacy IT naar de cloud, een uiterst lastige opgave is die niet zomaar even erbij kan worden gedaan. Afzonderlijke cloudservices kunnen weliswaar relatief probleemloos naast de bestaande infrastructuur worden ingezet; in de praktijk gebruiken nu al steeds meer medewerkers cloud computing vaak ook zonder tussenkomst van de eigen IT-afdeling. Maar om echt van de beschreven voordelen van cloud computing te kunnen profiteren, moet aan enkele essentiële voorwaarden worden voldaan: kerntoepassingen of bedrijfskritieke toepassingen met complexe gegevensverbindingen kunnen pas in de cloud worden opgenomen als de bestaande IT-architectuur daarop is aangepast en de bijbehorende volwassenheid heeft bereikt. Om de infrastructuur klaar te maken voor cloud computing, is in de meeste gevallen een proces van drie opeenvolgende stappen aan te raden, waarbij afhankelijk van de volwassenheid van de ITsystemen in verschillende fasen kan worden ingestapt. STAP 1: VOORWAARDEN VOOR CLOUD-READINESS: STANDAARDISATIE EN HARMONISATIE De eerste voorwaarde voor het succesvol omzetten van het IT-landschap in een cloud-ready infrastructuur is de bestaande complexiteit sterk wordt teruggedrongen. De bestaande silo-architecturen zijn vrijwel altijd in de loop van decennia uit hun voegen gegroeid en door voortdurende aanpassingen en nieuwe interfaces met elkaar verweven geraakt. Elke aanpassing en elke nieuwe interface vergroot de complexiteit. Bij de meeste bedrijven is daardoor een IT-landschap ontstaan dat alleen nog met enorme inspanningen en tegen hoge kosten te onderhouden is. 3

4 Niet alle systemen hoeven per se te worden geïntegreerd in de cloud infrastructuur. Daarom is de eerste stap een standaardisatie, die zich voor zover mogelijk moet uitstrekken van de hardware en software (OS) via de interfaces tot de harmonisatie van processen. Een belangrijk doel is snellere en betere gegevensuitwisseling. Uiteindelijk gaat het erom dat de bestaande systemen geautomatiseerd met elkaar kunnen communiceren. Waar mogelijk moet standaardsoftware worden geïmplementeerd. Legacysystemen moeten daarbij, wanneer mogelijk, worden vervangen of, als dat niet mogelijk is, worden ingericht als een zwarte doos met op de juiste manier gestandaardiseerde en gedocumenteerde interfaces. Het ligt voor de hand dat bij een grootschalige standaardisatie van het IT-landschap ook de organisatiestructuur wordt betrokken. Ook de processen moeten worden aangepast aan de IT-reorganisatie. Vooral voor grote bedrijven wordt daarbij aangeraden ITIL zo nauw mogelijk te volgen. Veel gebruiken die in de loop van de tijd zijn ingesleten, zoals ad-hoc veranderingen in systemen op aanvraag, zullen in de nieuwe IT- en procesomgeving moeten verdwijnen. In een volledig gestandaardiseerd en geharmoniseerd IT-landschap is geen plaats voor individuele ingrepen. Tijdens deze veranderingen kunnen cloud assessments en cloud-readiness services helpen om al in een vroeg stadium naar het uiteindelijk doel in de cloud toe te werken. Omdat juist bij cloud computing veiligheidsoverwegingen een belangrijke rol spelen, moet dat aspect absoluut al in de conceptfase als designelement in de planningen voorkomen. Beveiligingsmechanismen die achteraf geïmplementeerd moeten worden, kunnen wellicht niet meer optimaal in de ITarchitectuur worden geïmplementeerd en zorgen voor nodeloze complexiteit. STAP 2: MEER FLEXIBILITEIT DOOR VIRTUALISATIE EN AUTOMATISERING Als de standaardisatie en harmonisatie van het ITlandschap is bereikt, moet bij de volgende stap met virtualisatie en automatisering de flexibiliteit van de IT-infrastructuur worden vergroot. Daarbij geldt één eenvoudige regel: virtualisatie maakt flexibel, automatisering maakt snel. In combinatie ontstaat, naast duidelijke kostenbesparingen, een dynamischer IT-landschap dat sneller en exacter kan reageren op nieuwe uitdagingen. Aan het begin van het traject wordt een strategie geformuleerd: welke systemen kunnen worden gevirtualiseerd en waar heeft virtualisatie het meeste nut? Het gaat er daarbij ook om dat al in de beginfase toepassingen worden geïdentificeerd die niet dynamisch gemaakt kunnen worden want niet alle systemen hoeven per se te worden geïntegreerd in de cloud infrastructuur. De systemen die als eerste in aanmerking komen voor viirtualisatie, zijn de systemen die dynamisch zijn, die onderhevig zijn aan frequente veranderingen, of die alleen tijdelijk nodig zijn. Tegelijkertijd moeten de systemen die niet in aanmerking komen voor virtualisatie, worden geïdentificeerd, en zo aangepast dat ze efficiënt kunnen communiceren met een dynamische en flexibele IT-architectuur. Al in de conceptfase is het verstandig mogelijkheden te scheppen om externe services uit de public cloud te integreren in de nieuwe structuur. Op die manier wordt voorkomen dat nieuwe eilandjes ontstaan, doordat bijvoorbeeld afzonderlijke afdelingen, buiten de IT-afdeling om, hun eigen SaaS-oplossingen installeren. Als de eigen infrastructuur niet voldoet, of als periodiek terugkerende belastingpieken bijvoorbeeld voor seizoenswerk, kwartaal- of jaarafsluitingen moeten worden opgevangen, kan IaaS (Infrastructure-as-a-Service) worden ingezet om de eigen resources tijdelijk uit te breiden. Daarbij moet rekening worden gehouden met beveiligingsaspecten en wettelijke regels zowel wat betreft de gebruikte hardware en software als de locatie van de rekencentra. Het is zinvol om dit samen met de juridische experts van het bedrijf te controleren, bijvoorbeeld omdat datacenterlocaties buiten de EU op grond van wet- en regelgeving rond gegevensbescherming al bij voorbaat zijn uitgesloten. Tegelijkertijd verandert een omvangrijke reorganisatie van de IT de werkomgeving voor alle betrokkenen zowel aan de kant van de IT als voor de medewerkers van de andere afdelingen. De medewerkers van de IT-afdeling worden door virtualisatie en automatisering ontlast van routinematige en administratieve taken, zodat ze hoogwaardigere taken op zich kunnen nemen. Medewerkers van de andere afdelingen krijgen te maken met snellere en eenvoudiger te bedienen toepassingen en een hogere mate van individuele vrijheid. Een goed voorbeeld zijn de zelfbedieningsportals: IT-experts hoeven zich niet meer bezig te houden met de installatie van toepassingen; medewerkers van de afdelingen kunnen zelf kiezen uit een op hen aangepast aanbod van toepassingen die ze zelf kunnen 4

5 > 60 miljoen Downloads Sinds de start in 2009 is de app al meer dan 60 miljoen keer gedownload. installeren. Voor de medewerkers is er een hoge mate van keuzevrijheid, omdat de taak van de ITexperts wordt verplaatst van het pure installeren naar het vooraf definiëren van standaards. STAP 3: SNEL REAGEREN OP NIEUWE UITDAGINGEN In de derde fase is de doeltoestand bereikt: een eenvoudige en flexibele op de cloud gebaseerde ITinfrastructuur maakt nieuwe manieren mogelijk om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen aan te passen en sneller in te spelen op de uitdagingen van de markt en de vraag van de afdelingen. Door de mogelijkheden van een dynamische en snel aanpasbare IT-omgeving kunnen services voor testdoeleinden met een tot nu toe ongekende snelheid worden ingericht. Op die manier wordt het mogelijk nieuwe ideeën met aanzienlijk minder inspanningen uit te werken en aan de praktijk te toetsen. Zo kunnen nieuwe concepten en modellen al ver voor de marktintroductie onder reële omstandigheden worden getest en worden aangepast aan marktomstandigheden en de eisen van de klant. Als geheel leidt de verminderde complexiteit tot een betere acceptatie van de systemen in bedrijven, omdat ze eenvoudiger, sneller en transparanter worden. Bovendien worden de kosten voor onderhoud en hardware lager, omdat de behoefte aan redundantie om piekbelastingen op te vangen verdwijnt. Bij IaaS en SaaS worden alleen kosten betaald voor de daadwerkelijk ontvangen services: cloudservices die niet worden afgenomen, veroorzaken geen kosten. CLOUD MAAKT NIEUWE BEDRIJFSMODELLEN MOGELIJK Welke nieuwe systemen en bedrijfsmodellen uit de combinatie van IT cloud services en nieuwe technologie kunnen ontstaan, wordt zichtbaar in het voorbeeld Runtastic. Via deze fitnessportal kunnen hardlopers, wielrenners en andere amateursporters hun prestaties, zoals tijd, snelheid, calorieverbruik en hartslag, in één oogopslag bekijken en daaruit hun vooruitgang aflezen. De gegevens worden met apps geregistreerd en doorgegeven aan de fitnessportal, waar ze met analytische en statistische functies gedetailleerd kunnen worden geëvalueerd. Sinds de start in 2009 is de app al meer dan 60 miljoen keer gedownload (alleen in 2013 al meer dan 28 miljoen keer). De amateursporters kunnen hun vooruitgang en geplande doelen door social sharing via Facebook en dergelijke doorgeven aan vrienden en andere sporters. Door de grote aantallen gebruikers is het garanderen van de hoogst mogelijke beschikbaarheid van apps en portal een belangrijke uitdaging voor Runtastic. Daar komt nog eens bij dat in het weekend en op feestdagen, evenals bij mooi weer, het aantal gebruikers de hoogte in schiet. Wie bewust bezig is met zijn gezondheid en conditie en werkt, gebruikt die tijdstippen voor sportactiviteiten. Ook het succes van de introductie van nieuwe producten en services en het verkeer bij kortdurende sales- en marketingacties zijn moeilijk te plannen. Om de beschikbaarheid en dus de klanttevredenheid, inclusief goede evaluaties van de app, te garanderen, ging Runtastic op zoek naar een flexibel IT-infrastructuurmodel. Het jonge bedrijf wilde niet investeren in steeds weer nieuwe servers om piekbelastingen op te kunnen vangen, al was het maar omdat die veel kapitaal aan zich binden terwijl ze op normale tijdstippen niet worden gebruikt. Runtastic vond de oplossing in de cloud. Sinds juni 2013 heeft het bedrijf een eigen, met VMware gevirtualiseerde infrastructuur gekoppeld aan de zogenaamde vcloud van een gerenommeerde outsourcingdienstverlener, zodat het snel kan reageren op tijdelijke behoeften: resources kunnen flexibel worden gestart of afgesloten en er ontstaan alleen kosten bij daadwerkelijk gebruik. De gebruikers van de app kunnen na het sporten hun prestatiegegevens uploaden en hebben altijd toegang tot de portal om daarin hun voortgang te controleren. Het systeem ademt gewoon mee ook als het s morgens, s avonds, in het weekend is, als de zon schijnt of als meteen na marketingacties de bezoekers toestromen. MIS DE AANSLUITING NIET DE CLOUD KOMT ERAAN Volgens IT-experts staat het buiten kijf dat cloud computing overal in het bedrijfsleven zijn intrede zal doen. Zo voorspelt marktonderzoeker Gartner dat in 2016 het grootste deel van de totale wereldwijde IT-uitgaven voor rekening van cloudplatforms en -toepassingen zal komen. Bijna de helft van alle grote bedrijven zal eind 2017 beschikken over cloudoplossingen. Het is daarbij niet alleen druk van de concurrentie die bedrijven dwingt om hun IT-infrastructuur te flexibiliseren en in te zetten op cloudcomputing. Ook de interne druk van de afdelingen neemt toe. 5

6 De IT-afdelingen moeten niet te veel tijd nemen, want de andere afdelingen stappen nu al zelf over op cloudservices. IDC-Analyst Matthias Kraus De IT-afdelingen moeten niet te veel tijd nemen, want de andere afdelingen stappen nu al zelf over op cloudservices. Bovendien zal de invloed van andere afdelingen en het management bij IT-investeringen verder toenemen, waarschuwt IDC-analyst Matthias Krauss. Afdelingen volgen daarbij volgens hem het motto: Beter snel een moderne toepassing met de nieuwste functies gebruiken vanuit de public cloud, dan nog jaren moeten wachten tot de eigen IT-afdeling zo ver is. Maar ook voor de afdelingen zijn dergelijke individuele initiatieven alleen lonend op de korte termijn. Want om bedrijfsprocessen te automatiseren, moeten toepassingen en gegevensbronnen aan elkaar worden gekoppeld. Alleen dan kan het voordeel voor de afdelingen en hun bedrijfsprocessen volledig worden benut. Daarom is hier een CIO nodig, wiens rol met de reorganisatie van de IT-omgeving zichtbaar verandert: hij moet de adviseur van de afdelingen worden die als kenner van de bedrijfsdoelen en bedrijfsactiviteiten nieuwe zakelijk eisen vertaalt in technische oplossingen zoals cloudservices. In welke fase bedrijven zich ook bevinden: CIO s moeten het gebruik van de cloud begrijpen als een holistische benadering, die zowel de IT als het bedrijf betreft, waarschuwt de IDC-analyst. De verbetering van de IT-efficiëntie is daarbij alleen maar het eerste, op korte termijn te bereiken voordeel; met de betere flexibiliteit profiteert het bedrijf in toenemende mate van de cloud. De weg naar de cloud is niet altijd even gemakkelijk begaanbaar en heeft verreikende gevolgen voor het hele bedrijf. Maar ook een reis om de wereld begint met de eerste stap. En die stap moeten bedrijven nemen om stand te houden in de internationale concurrentie. Cloud computing vormt daarbij de basis om, in combinatie met nieuwe technologieën als Big Data, Business Intelligence, Mobility, Collaboration en Social Media, nieuwe businessmodellen te ontwikkelen die langdurig succes van het bedrijf garanderen. IDG Business Media GmbH, Germany 3/2014 *Bronnen: Boni Satani, Cygnet Infotech: 12 Cloud-Based IDEs Boost Productivity, ROI, Blog (Satani IDEs) BusinessCloud (BusinessCloud) FOM Berlin: Evaluierung von Cloud Computing zur Bedienung von Lastspitzen eines Webservers im E-Commerce, (FOM Berlin) Gartner Persbericht : Gartner identifies the Top 10 Strategic Technology Trends 2014 (Gartner PB ) Gartner Persbericht Gartner Says Cloud Computing Will Become the Bulk of New IT Spend by 2016 (Gartner PB ) KPMG: The Cloud takes shape, 2013 (KPMG Cloud) Matthias Kraus, IDC, geciteert uit CIO.de: IDC-Empfehlungen: Die 5 Stufen zur Cloud-Transformation (IDC) North Bridge Venture Partners: The Future of Cloud Computing, 2013 (North Bridge Cloud) 6

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Arjan a n Ko K r o s r Ho H o o f o d f r d ed e a d c a teu e r u A ut u om o at a is i er e ing n G ids d

Arjan a n Ko K r o s r Ho H o o f o d f r d ed e a d c a teu e r u A ut u om o at a is i er e ing n G ids d ICT Trends 2015 Hoe ziet de markt het ICT landschap in 2015 Arjan Kors Hoofdredacteur Automatisering Gids Privé verwacht ik dat ouders (eindelijk) inspanningen gaan doen om de digitale kloof met hun kinderen

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D

november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D november 2014 Desktop Destiny e Book De belangrijkste IT-workspace whitepapers van onze businesspartners: P O W E R E D B Y Beste lezer, De traditionele IT-werkplek is de afgelopen jaren radicaal veranderd.

Nadere informatie

Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform

Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform Hoe krijgt IT het stuur weer in handen? Flexibiliseer de enterprise-architectuur door inzet van een high productivity platform De markt staat op scherp en het lijkt wel alsof veranderen de norm is geworden.

Nadere informatie

Wat betekent consumerization voor organisaties?

Wat betekent consumerization voor organisaties? Wat betekent consumerization voor organisaties? 16 KEYNOTES 01 WAT BETEKENT CONSUMERIZ ATION VOOR ORGANISATIES? Het moment waarop de manier van omgaan met ict is veranderd, laat zich moeilijk precies vastpinnen

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Productie In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 4 mei 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB Cloud

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

ICT SOLUTIONS SLIM INVESTEREN EN UP-TO-DATE BLIJVEN. Nummer 2, september 12

ICT SOLUTIONS SLIM INVESTEREN EN UP-TO-DATE BLIJVEN. Nummer 2, september 12 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 2, september 12 ICT SOLUTIONS 3 TIPS IN DEZE SPECIAL FOTO: FRANK VAN DAM FOTOGRAFIE Netwerk apparatuur Pre owned

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Open Tijden. Duurzame innovatie met open standaarden en open source software

Open Tijden. Duurzame innovatie met open standaarden en open source software Open Tijden Duurzame innovatie met open standaarden en open source software Open Tijden Levente Bokor Leo Cardinaals Jeroen van Disseldorp Roy Froma Ernest Neijenhuis Patrick Reijnen Tom Sondermeijer Joost

Nadere informatie