Statistisch Jaarboek Colofon 3. Voorwoord 5. Verklaring van de tekens en afkortingen 6. Inhoud 7. Definities 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Jaarboek Colofon 3. Voorwoord 5. Verklaring van de tekens en afkortingen 6. Inhoud 7. Definities 15."

Transcriptie

1 7 INHOUD Colofon 3 Voorwoord 5 Verklaring van de tekens en afkortingen 6 Inhoud 7 Definities Stand van de bevolking Toelichting Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsgroep,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar geslacht per leeftijdsgroep,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar leeftijdsgroep per geslacht,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsgroep, absoluut en in promillages van de totale bevolking,, per 1 januari 2005 en Bevolking naar gezinsverband,, per 1 januari, sinds Aantal huishoudens naar omvang,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, geslacht en burgerlijke staat,, per 1 januari Aantal inwoners naar etniciteit,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners met een niet-nederlandse etniciteit naar leeftijdsgroep, geslacht en burgerlijke staat,, per 1 januari Aantal inwoners met een Turkse etniciteit naar leeftijdsgroep, geslacht en burgerlijke staat,, per 1 januari Aantal inwoners naar nationaliteit,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar geboorteland,, per 1 januari Aantal inwoners woonachtig in wooneenheden en bijzondere woongebouwen, naar geslacht,, per 1 januari, sinds Loop van de bevolking Toelichting Bevolkingsontwikkeling, sinds Bevolkingsontwikkeling naar geslacht,, sinds Kerncijfers levendgeborenen,, sinds Aantal overledenen, sterftecijfer en gemiddelde leeftijd bij overlijden,, sinds Aantal overledenen, naar leeftijdsgroep en geslacht,, sinds Aantal verhuisde personen naar richting,, sinds Migratie naar richting,, sinds Migratie naar richting,, in 2004 en Buitenlandse migratie naar richting,, sinds Relatiesluitingen en -ontbindingen,, sinds Aantal inwoners van de dat een relatie (huwelijk/partnerschap) is aangegaan, danwel een relatie heeft beëindigd naar geslacht en leeftijdsgroep, sinds

2 Aantal inwoners van de dat een relatie (huwelijk/partnerschap) is aangegaan, danwel een relatie heeft beëindigd naar type relatie en plaats, sinds Volkshuisvesting Toelichting Ontwikkeling woningvoorraad,, sinds Woningvoorraad,, per 1 januari, sinds Aantal wooneenheden en bijzondere woongebouwen,, per 1 januari, sinds Aantal toekenningen van individuele huursubsidie,, over de periode 1 juli 30 juni, sinds 1999/ Toegekende bedragen individuele huursubsidie,, over de periode 1 juli 30 juni, sinds 1999/ Aantal woningzoekenden naar woongemeente,, per 1 januari, sinds Aantal woningzoekenden naar inschrijfduur,, per 1 januari, sinds Aantal woningzoekenden naar leeftijdsgroep en aantal personen per huishouden,, per 1 januari Volksgezondheid Toelichting Aantal praktizerende apothekers, huisartsen en specialisten,, per 1 januari, sinds Verpleging in Streekziekenhuis Midden-Twente Hengelo, sinds Polikliniekbezoeken per specialisme, Streekziekenhuis Midden-Twente Hengelo, sinds Aantal opgenomen patiënten naar woongemeente, Streekziekenhuis Midden-Twente Hengelo, sinds Aantal cliënten van Tactus,, per 1 januari, sinds Overledenen naar doodsoorzaak,, sinds Aantal begravingen en crematies,, per jaar, sinds Onderwijs Toelichting Aantal leerlingen in het basisonderwijs naar denominatie,, per 1 oktober, sinds 2000/ Aantal leerlingen in het primair onderwijs,, per 1 oktober, sinds 2000/ Aantal leerlingen in het basisonderwijs naar leerlinggewicht,, per 1 oktober, sinds 2000/ Aantal scholen in het basisonderwijs naar denominatie,, per 1 oktober, sinds 2000/ Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs, per 1 oktober,, sinds 2000/ Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs naar denominatie, onderwijstype en geslacht,, per 1 oktober, sinds 2004/ Aantal leerlingen in het eindexamenjaar van HAVO en VWO naar profiel en geslacht,, per 1 oktober, sinds 2003/ Aantal jarigen naar opleidingsniveau en geslacht,, sinds 1998/ Ontwikkeling, ontspanning Toelichting Aantal leden, bezoeken, collecties, inlichtingen, uitleningen en cursussen, bibliotheek Hengelo, sinds

3 Aantal ingeschreven leden naar woongemeente, bibliotheek Hengelo, per 1 januari, sinds Aantal activiteiten, bezoekers, kunstwerken, abonnees en uitgeleende kunstwerken, Kunstcentrum Hengelo, sinds Aantal voorstellingen en bezoekers in Rabotheater Hengelo, per seizoen (van 1 juli 30 juni), sinds Aantal concerten en bezoekers, poppodium Metropool Hengelo, sinds Aantal bioscoopzalen, zitplaatsen en bezoekers,, sinds Aantal bezoekers aan de musea in Hengelo, sinds Aantal leerlingen op de muziekschool te Hengelo, per 1 januari Aantal cursisten/leerlingen CREA Hengelo, per seizoen (van september juni), sinds Aantal gebruikers/bezoekers gemeentelijk zwembad "Twentebad",, sinds Hotels naar capaciteit en classificatie,, per 1 januari Economie Toelichting Aantal vestigingen per sectie en afdeling,, sinds Aantal werkzame personen per sectie en afdeling,, sinds Aantal vestigingen naar sectie en grootteklasse,, april Aantal werkzame personen naar sectie, arbeidsduur en geslacht,, april Aantal agrarische bedrijven naar grondgebruik en aantal werkzame personen in de land- en tuinbouw,, sinds Aantal agrarische bedrijven met vee,, sinds Aantal detailhandelsvestigingen naar groep, hoofdbranche en grootteklasse van het winkelvloeroppervlak (wvo),, april Aantal standplaatsen en handelaren op de Hengelose markt, naar artikelgroep, per 1 januari Kerncijfers beroepsbevolking, arbeidsmarktparticipatie en werkloosheid,, sinds 1998/ Aantal niet-werkende werkzoekenden per 1 januari,, sinds Verkeer, vervoer Toelichting Aantal motorvoertuigen naar soort, en Nederland, per 1 januari, sinds Aantal openbare parkeerplaatsen binnen en langs centrumring van Hengelo, per 1 januari, sinds Aantal verkeersongevallen naar afloop en aantal verkeersslachtoffers,, sinds Goederenvervoer per schip en trein,, sinds Havenverkeer,, sinds Reizigersvervoer per trein, Hengelo, sinds 2000/ Inkomen Toelichting Aantal particuliere huishoudens naar klasse van het besteedbaar inkomen,, Almelo en Enschede en Nederland, in Gemiddeld besteedbaar inkomen (in euro's x 1.000),, sinds

4 Gemiddeld besteedbaar inkomen van actieve personen met 52 weken inkomen, naar sociaal-economische categorie,, sinds Gemiddeld besteedbaar inkomen van niet-actieve personen met 52 weken inkomen, naar sociaal-economische categorie,, sinds Maatschappelijke zorg Toelichting Aantal uitkeringsgerechtigden naar soort,, sinds Aantal huishoudens met een periodieke uitkering,, per 1 januari, sinds Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Werkloosheidswet (WW),, sinds Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de Arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong),, per 31 december, sinds Personen werkzaam ingevolge een regeling m.b.t. gesubsidieerde arbeid,, per 1 januari, sinds Leningen van inwoners bij de Stadsbank oost nederland, sinds Algemeen bestuur Toelichting Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad Hengelo, 1998, 2002 en Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten,, 1995, 1999 en Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer,, 1998, 2002 en Verkiezingsuitslagen Europees Parlement,, 1994, 1999 en Personeel in dienst van de, per dienst, per 1 januari, sinds Personeel in dienst van de, per dienst, naar leeftijdsgroep, per 1 januari Personeel in dienst van de, naar salarisschaal en geslacht, per 1 januari Baten en lasten (x 1.000), per hoofdfunctie van de gemeenterekening 2004 en Opbrengsten van de gemeentelijke belastingen en retributies (x 1.000),, sinds Kwijtschelding gemeentelijke belastingen,, sinds Opbrengsten betaald parkeren,, sinds Hoeveelheden verwijderd afval (in tonnen),, sinds Openbare orde en veiligheid Toelichting Gepleegde misdrijven m.b.t. veiligheid,, sinds Gepleegde misdrijven m.b.t. leefbaarheid,, sinds Gepleegde misdrijven m.b.t. maatschappelijke integriteit,, sinds Alternatieve straffen voor jeugdigen, naar geslacht, leeftijdsgroep en delict,, sinds Schuldigverklaringen naar delictsoort, in eerste aanleg bij de rechtbank,, per 1 januari, sinds Brandbestrijding en hulpverlening door de brandweer,, sinds

5 Gegevens per buurt, wijk en stadsdeel Oppervlakte, aantal inwoners en bevolkingsdichtheid, aantal woningen en woningdichtheid, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Leeftijdsopbouw, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Leeftijdsopbouw van de inwoners met een niet-nederlandse etniciteit, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Leeftijdsopbouw van de inwoners met een Turkse etniciteit, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Bevolking naar etniciteit, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Bevolking naar burgerlijke staat en geslacht, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Aantal gezinnen, personen in gezinsverband en alleenstaanden, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Aantal inwoners naar wijk,, per 1 januari, sinds Aantal verhuisde personen binnen en tussen de wijken,, Aantal verhuisde personen naar wijk en richting,, Woningvoorraad naar eigenaar, leegstaand, aantal inwoners en de gemiddelde bruto woningbezetting, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Woningvoorraad naar economische waarde, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Woningvoorraad naar bouwperiode, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Woningvoorraad naar woningtype, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Woningvoorraad naar wijk,, per 1 januari, sinds Gemiddelde bruto woningbezetting naar wijk,, per 1 januari, sinds Aantal wooneenheden en bijzondere woongebouwen, naar buurt,, per 1 januari Aantal woningzoekenden naar leeftijdsgroep, woongemeente en wijk/stadsdeel,, per 1 januari Aantal peuterspeelzalen, aantal geplaatste peuters en aantal peuters op wachtlijst, naar wijk,, per 1 januari 2004 en Capaciteit van de kindercentra, naar wijk,, per 1 januari 2005 en Aantal vestigingen naar grootteklasse, naar wijk en stadsdeel,, april Aantal werkzame personen naar arbeidsduur en geslacht, naar wijk en stadsdeel,, april Aantal vestigingen naar lokatie en grootteklasse,, april Aantal detailhandelsvestigingen in dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen naar winkelvloeroppervlak, naar wijk en stadsdeel,, april Aantal niet-werkende werkzoekenden naar wijk en stadsdeel,, per 1 januari, sinds Aantal niet-werkende werkzoekenden naar geslacht en leeftijdsgroep, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Gemiddeld besteedbaar inkomen (in euro's x 1.000) van personen met 52 weken inkomen, naar leeftijdsgroep, naar wijk,, in Gemiddeld besteedbaar inkomen van actieve personen met 52 weken inkomen, naar sociaal-economische categorie, naar wijk,, in Gemiddeld besteedbaar inkomen van niet-actieve personen met 52 weken inkomen, naar sociaal-economische categorie, naar wijk,, in Aantal particuliere huishoudens (cumulatief in procenten) naar klasse van het besteedbaar inkomen, naar wijk, en Nederland, in

6 Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens (in euro's x 1.000), naar wijk en buurt,, in Aantal huishoudens met een periodieke uitkering (IOAW, IOAZ, NABW/WWB), naar wijk en stadsdeel,, per 1 januari, sinds Aantal huishoudens met een periodieke uitkering naar geslacht en leeftijdsgroep, naar wijk, buurt en stadsdeel,, per 1 januari Verkiezingsuitslag gemeenteraad Hengelo, naar wijk, op 7 maart

7 13 Grafieken 1 Aantal inwoners,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar leeftijdsgroep,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsgroep, in promillages van de totale bevolking, en Nederland, per 1 januari Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsgroep, in promillages van de totale bevolking,, per 1 januari 1956 en Aantal gezinshoofden en alleenstaanden,, per 1 januari, sinds Aantal inwoners naar leeftijd, burgerlijke staat en geslacht,, per 1 januari Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, geslacht en etniciteit,, per 1 januari Bevolking naar nationaliteit,, per 1 januari Bevolking naar etniciteit,, per 1 januari Aantal inwoners buiten Nederland geboren,, per 1 januari Geboorteoverschot en migratiesaldo,, sinds Het gemiddeld percentage levendgeborenen en overledenen per maand, in de afgelopen 30 jaar ( ), Totaal leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer (TFR), en Nederland, sinds Aantal personen verhuisd binnen de gemeente, in promillages van de totale bevolking,, sinds Toe- en afname aantal woningen,, per jaar, sinds Vermeerdering woningvoorraad, naar huur en koop,, sinds (vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden) Aantal woningen, inwoners en gemiddelde bruto woningbezetting,, sinds Woningvoorraad naar bouwperiode,, per 1 januari Aantal toekenningen en gemiddeld toegekende bedragen individuele huursubsidie,, over de periode 1 juli - 30 juni, sinds 1997/ Aantal woningzoekenden naar leeftijdsgroep,, per 1 januari De gemiddelde verpleegduur (in dagen per patiënt) in de ziekenhuizen te Hengelo, Enschede, Almelo, sinds Aantal leerlingen in het basisonderwijs naar denominatie,, per 1 oktober, sinds 1996/ Indexcijfers aantal leerlingen in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs,, sinds 1980/81 (1980/81 = 100) Aantal ingeschreven leden en uitleningen bibliotheek Hengelo, sinds Percentage werkzame personen per sectie en afdeling,, april Aantal agrarische bedrijven met veestapel,, sinds Aantal werkzoekenden,, per 1 januari, sinds Aantal motorvoertuigen naar soort,, sinds Aantal verkeersongevallen,, sinds Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen,, gemeente Almelo, gemeente Enschede en Nederland, in Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen, naar geslacht en leeftijdsgroep,, in Aantal bijstands-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen,, sinds

8 14 33 Opkomstpercentages verkiezingen Gemeenteraad Hengelo, sinds Opkomstpercentages verkiezingen Provinciale Staten,, sinds Opkomstpercentages verkiezingen Tweede Kamer,, sinds Opkomstpercentages verkiezingen Europees Parlement,, sinds Personeel in dienst van de, naar salarisschaal en geslacht, per 1 januari Woningvoorraad naar eigendomsverhouding, naar wijk,, per 1 januari Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens, naar wijk,, in Kaarten (achterin) Indeling Stadsdelen 2005,. Wijk/buurt-indeling 2005,.

Statistisch Jaarboek 2003. Colofon 3. Verklaring van de tekens en afkortingen 6. Inhoud 7

Statistisch Jaarboek 2003. Colofon 3. Verklaring van de tekens en afkortingen 6. Inhoud 7 7 INHOUD blz. Colofon 3 Voorwoord 5 Verklaring van de tekens en afkortingen 6 Inhoud 7 Definities 14 1. Stand van de bevolking Toelichting 22 1.01 Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsgroep,, per

Nadere informatie

1 STATISTISCH JAARBOEK 2011

1 STATISTISCH JAARBOEK 2011 1 STATISTISCH JAARBOEK 2011 2 3 COLOFON Uitgave: Gemeente Hengelo sector Informatie en Faciliteiten tel. (074)245 9199 fax. (074)245 8979 E-mail: bgi@hengelo.nl website: www.hengelo.nl Correspondentie-adres:

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

loop van de bevolking

loop van de bevolking 37 2 38 Loop van de bevolking Geboorte en sterfte: mannen sterven 7 jaar jonger dan vrouwen In 2002 werden in Hengelo 1.027 kinderen geboren. Er werden iets meer jongens dan meisjes geboren. De leeftijd

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

volkshuisvesting afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Geringe toename woningvoorraad De woningvoorraad van de is in 29 met 46 toegenomen tot 36.777 op 1 januari 21. Deze toename is het saldo van toevoegingen (+236), onttrekkingen

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 51 3 52 Volkshuisvesting Ambitie woningbouw niet gehaald De woningvoorraad van de is in 26 met 253 toegenomen tot 36.473 op 1 januari 27. Deze toename is het saldo van 357 toevoegingen, 19 onttrekkingen

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Openbare bibliotheek: verschuiving naar nieuwe media De dalende trend in ledental van de bibliotheek heeft zich, na een licht herstel in 2002,

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Ontwikkeling en ontspanning

Ontwikkeling en ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: aantal leden daalt maar uitleningen per lid stijgt Eind 2004 is het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek gedaald van 24.977

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Schiedam, november 2009 Team onderzoek & statistiek

Schiedam, november 2009 Team onderzoek & statistiek STATISTISCH JAARBOEK 2009 Schiedam, november 2009 Team onderzoek & statistiek Statistisch Jaarboek 2009 Gemeente Schiedam -1- Meer informatie over deze uitgave is verkrijgbaar bij: Team onderzoek & statistiek

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders.

Statistisch Jaarboek 2003. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders. 14 DEFINITIES Afwezigheidsdagen: Dagen dat ziekenhuis-patiënten tijdelijk elders verblijven. Alleenstaande: Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders.

Statistisch Jaarboek 2006. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders. 15 DEFINITIES Afwezigheidsdagen: Dagen dat ziekenhuis-patiënten tijdelijk elders verblijven. Alleenstaande: Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen

Nadere informatie

Gemeenteraadszetels Partij

Gemeenteraadszetels Partij Brochure 2017 Kerncijfers gemeente Zutphen op 1-1-2017 Inwoners 47.339 Oppervlakte in ha. 4.293 Woningen 21.806* Bedrijfsvestigingen, april 2016 4.000 Werkzame personen, april 2016 (excl. uitzendkrachten)

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK

ontwikkeling, ontspanning STATISTISCH JAARBOEK 67 STATISTISCH JAARBOEK 2002 6 ontwikkeling ontspanning 68 Ontwikkeling, ontspanning Bibliotheek: minder volwassen leners, minder boeken, meer andere media Het aantal leners dat bij de bibliotheek in Hengelo

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60%

Doodsoorzaak: Langzame daling van het aantal overledenen aan kanker of hart-en vaatziekte; in 2003 nog bijna 60% 61 4 62 Volksgezondheid Aantal patiënten van huisartsen boven norm Op 1 januari 2004 zijn er 39 huisartsen in de gevestigd, één minder dan een jaar daarvoor. De gemiddelde praktijkgrootte wordt daardoor

Nadere informatie

95 Statistisch Jaarboek 2004 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

95 Statistisch Jaarboek 2004 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is tussen 2002 en 2003 met ruim 2 procent toegenomen tot ruim 42.000

Nadere informatie

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

61 Statistisch Jaarboek 2003 volksgezondheid volksgezondheid 4 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 61 4 62 Volksgezondheid Meer huisartsen Per 1 januari 2003 telde Hengelo 40 huisartsen, drie meer dan een jaar eerder. Het gemiddeld aantal inwoners per huisarts is hierdoor met 163 gedaald tot 2.040 per

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Kerncijfers Drechtsteden 2008

Kerncijfers Drechtsteden 2008 Kerncijfers Drechtsteden 28 Onderzoekcentrum Partner voor beleid Voorwoord Beste lezer, Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) ondersteunt de zes Drechtstedengemeenten (,,,, en ) met beleidsonderzoek

Nadere informatie

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker

Doodsoorzaak: Daling sterfte als gevolg van hart-en vaatziekte en stijging sterfte als gevolg van kwaadaardige kanker 61 4 62 Volksgezondheid Jaarlijks een huisarts erbij Op 1 januari 2004 zijn er 41 huisartsen in de gevestigd. Sinds 2000 komt er gemiddeld elk jaar een huisarts bij. Het aantal tandartsen en specialisten

Nadere informatie

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 93 verkeer vervoer 8 94 Verkeer, vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen is in Hengelo het afgelopen jaar met ruim 2 procent toegenomen, tot 42.357 per 1

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur 103 STATISTISCH JAARBOEK 2002 11 104 Algemeen Bestuur Gemeentelijk inkomsten en belastingen: meer inkomsten, minder uitgaven De gemeentebegroting besloeg in 2001 bijna 253 miljoen euro. Een stijging met

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK

volksgezondheid, hygiëne STATISTISCH JAARBOEK 55 STATISTISCH JAARBOEK 2002 4 volksgezondheid hygiëne 56 Volksgezondheid en hygiëne Gezondheidsvoorzieningen: meer specialisten Het aantal apothekers, huisartsen, tandartsen en orthodontisten en verloskundigen

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 1 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2011 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek: voor het eerst sinds jaren stijging ledental In 2002 is het ledental van de bibliotheek voor het eerst sinds een paar jaren gegroeid

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 61 4 62 Volksgezondheid Ruim 2.000 inwoners op 1 huisarts Op 1 januari 2008 zijn er in Hengelo 39 huisartsen gevestigd, 2 minder dan vorig jaar. Dit betekent dat er per 2.079 inwoners 1 huisarts actief

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 67 5 68 Onderwijs Rooms-katholiek basis groeit verder Op 1 oktober 2005 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Het besteedbaar van particulier huishoudens bedroeg in 2002 bijna 29.000 euro. Daarmee ligt het van huishoudens in Hengelo bijna 1.500 euro lager dan een gemiddeld

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Kerncijfers Holland Rijnland

Kerncijfers Holland Rijnland 2012 Kerncijfers 2013 Inhoud Voorwoord 3 Technische toelichting 5 1. Benchmark 6 2. Kerncijfers per gemeente 10 3. Oppervlakte en bodemgebruik 26 4. Bevolking 28 5. Wonen 36 6. Economie & toerisme 39 7.

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek diversen

Statistisch Jaarboek diversen 123 12 124 Diversen Veiligheid: Voorheen werden door de Regiopolitie Twente jaarlijks gegevens verstrekt van het aantal incidenten en aangiften m.b.t. veiligheid, leefbaarheid, etc.. Onder meer doordat

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 2 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2012 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

95 Statistisch Jaarboek 2005 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

95 Statistisch Jaarboek 2005 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Minder personenauto's Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is in 2004 met 0,4 procent toegenomen tot ruim 42.500 stuks. Het aantal personenauto's daarentegen

Nadere informatie

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid 37% 43% Kerncijfers Drechtsteden 2014 partner voor beleid Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht 28,52 mm Sliedrecht Dordrecht 0 2 KM Toelichting De gemeentenamen zijn als volgt afgekort:

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders.

Statistisch Jaarboek Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders. 15 DEFINITIES Afwezigheidsdagen: Dagen dat ziekenhuis-patiënten tijdelijk elders verblijven. Alleenstaande: Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon

S Sttatisatis tisc tisc h J aarboek Dev 2013 2014 2015 h J aarboek Dev ent ent er 2014 er 2010 S atis tisc atis h J tisc aarboek h J Colofon 013 2014 2015 Statistisch Jaarboek Deventer 2010 2014 www.deventer.nl Eenheid Strategische Ontwikkeling (SO) Team Kennis en Verkenning (KV) Postbus 5000 7400 GC Deventer Contact: Hans Groot Koerkamp T

Nadere informatie

vervoer afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

vervoer afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Stijging aantal motorvoertuigen Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is in 2005 met 2,3 procent toegenomen tot ruim 43.500 stuks. Het aantal personenauto's nam

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen

Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Vooronderzoek: Foto van Haaksbergen Versie 15-11-2016 Opgesteld door Futureconsult in opdracht van de gemeente Haaksbergen in het kader van de Strategische Visie Haaksbergen 2030 1 Inhoudsopgave 1. Bevolkingssamenstelling...

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 101 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2004 een gemiddeld besteedbaar van 27.400 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar van huishoudens in Hengelo lag 5,5 procent beneden

Nadere informatie

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140)

Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Inhoud Algemeen rapport: vergelijk Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen Kiel (2020), Antwerpen Linkeroever (2050), Borgerhout (2140) Dit rapport brengt de Postzones: Antwerpen Noord (2060), Antwerpen

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Niet-westerse allochtonen tweemaal zo vaak een uitkering. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-187 24 augustus 2001 9.30 uur Niet-westerse tweemaal zo vaak een uitkering Eind 1999 ontvingen anderhalf miljoen mensen in Nederland een bijstands-,

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders.

Statistisch Jaarboek 2008. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders. 15 DEFINITIES Afwezigheidsdagen: Dagen dat ziekenhuis-patiënten tijdelijk elders verblijven. Alleenstaande: Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen

Nadere informatie

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant.

Factsheet. Nederland. Groningen. Friesland. Drenthe. Noord-Holland Flevoland. Overijssel. Utrecht. Gelderland. Zuid-Holland. Noord-Brabant. Overijssel 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu 1. Algemeen 1.1.1 Bevolking,

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2010. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders.

Statistisch Jaarboek 2010. Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen gezin of dat van de ouders. 15 DEFINITIES Afwezigheidsdagen: Dagen dat ziekenhuis-patiënten tijdelijk elders verblijven. Alleenstaande: Een persoon die alleen woont of deel uit maakt van een samenwoningsvorm anders dan het eigen

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Nieuwe stedelingen in Amsterdam. De stad als bevolkingsmagneet Marcel Janssen 29 januari 2013

Nieuwe stedelingen in Amsterdam. De stad als bevolkingsmagneet Marcel Janssen 29 januari 2013 Nieuwe stedelingen in Amsterdam De stad als bevolkingsmagneet Marcel Janssen 29 januari 213 29 januari 213 Nieuwe stedelingen in Amsterdam 2 29 januari 213 Nieuwe stedelingen in Amsterdam 3 29 januari

Nadere informatie

Stadsdelen in cijfers

Stadsdelen in cijfers Stadsdelen in cijfers Stadsdelen in cijfers 2 COLOFON Verkrijgbaar bij Stadsboekwinkel Gemeentearchief, Amsteldijk 67, telefoon 020 572 0229 Stadsdrukkerij Amsterdam NV, Voormalige Stadstimmertuin 4-6,

Nadere informatie

Kerncijfers Drechtsteden Partner voor beleid

Kerncijfers Drechtsteden Partner voor beleid Kerncijfers Drechtsteden 2009 Partner voor beleid Voorwoord Beste lezer, 3 De zes Drechtstedengemeenten werken op steeds meer terreinen samen over de gemeentegrenzen heen. Die samenwerking is op vele

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg

Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepenanalyse Resto VanHarte Tilburg Doelgroepen Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Maar mensen of groepen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken krijgen onze speciale aandacht. Wij willen

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014

Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 Metropoolregio Amsterdam in cijfers 2014 2 Colofon Redactionele informatie Redactie Cor Hylkema (eindredactie) Willem Bosveld Eric Slot Michelle Huffener Stefan

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016

WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 WIJKFOTO GEMERT-BAKEL 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2 Leeswijzer... 2 2. GEMEENTE GEMERT-BAKEL IN VOGELVLUCHT... 3 2.1. Inleiding... 3 2.2. Bevolking en wonen... 4 2.2.1.

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2007

Uitgerekend Zoetermeer 2007 Uitgerekend Zoetermeer 2007 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf, Informatievoorziening/Onderzoek en

Nadere informatie

Uitgerekend Zoetermeer 2010

Uitgerekend Zoetermeer 2010 Uitgerekend Zoetermeer 2010 statistisch jaarboek van de gemeente Zoetermeer 1 Colofon Uitgave: Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf / Onderzoek en Statistiek Postbus 15

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen

Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaarrapport integratie 2007 Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts Sociaal en Cultureel Planbureau, november 2007 Bijlagen bij hoofdstuk 6 Arbeid en inkomen Jaco Dagevos B6.1a Nettoparticipatie naar etnische

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 83 7 84 Economie Geringe toename werkgelegenheid Na enkele jaren van werkgelegenheidsverlies is er sinds 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid in Hengelo. In de periode april 2004-april

Nadere informatie

Cijfers Lokaal Sociale Structuurschets 2015 / Datum: Juli 2017 Auteur: Gemeente Dronten

Cijfers Lokaal Sociale Structuurschets 2015 / Datum: Juli 2017 Auteur: Gemeente Dronten Cijfers Lokaal Sociale Structuurschets 2015 / 2016 Datum: Juli 2017 Auteur: Gemeente Dronten Inhoudsopgave Lokale Sociale Structuurschets 2015 / 2016 A. Bevolking 1 Tabel A1 Inwoners per kern, per 1 januari

Nadere informatie

O N D E R Z O E K & S T A T I S T I E K. Logo in FC

O N D E R Z O E K & S T A T I S T I E K. Logo in FC 1 2 STATISTISCH JAARBOEK 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 20 15 % 11 12 10 3 98 98 7 6 5 4 1 2 O N D E R Z O E K & S T A T I S T I E K 4 3 Logo in FC Grijs: C=0 / Rood: C=0 GEMEENTE HELMOND Statistisch Jaarboek

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Rietveld

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Rietveld Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking Rietv eld aantal inwoners 51 16.765 % van totaal % 1% gemiddelde leeftijd 42,3 39,4 groene druk 41% 41% grijze druk 34% 28% aantal huishoudens

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities

ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities ARBEIDSMARKTMONITOR Twente Bijlage Gemeenten en definities Regio Twente / POWI, Uitgave 6 van 2011 Index bijlage Ontwikkeling Werkloosheid (NWW) per gemeente Ontwikkeling lopende uitkeringen WW, WWB, WIJ

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2005

Statistisch Jaarboek 2005 83 7 84 Economie Werkgelegenheid neemt verder af Na een lange periode van groei wordt Hengelo voor het derde achtereenvolgende jaar met werkgelegenheidsverlies geconfronteerd. In 2004 nam het aantal arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Sociaal-economisch profiel-

Stadsmonitor. -thema Sociaal-economisch profiel- Stadsmonitor -thema Sociaal-economisch profiel- Modules Inkomens in Nijmegen 2 Beroepsbevolking 6 Werkloosheid 10 Uitkeringsafhankelijkheid 14 Bijlage: Bronnen 21 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Holland Rijnland in cijfers

Holland Rijnland in cijfers Holland Rijnland in cijfers Bodemgebruik Oppervlakte (km 2 ) naar soort bodemgebruik, 2003 Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland Totale oppervlakte 318 3.403 41.528 Water totaal 41 585 7.745 Binnenwater

Nadere informatie

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026

Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Bevolkingsprognose Purmerend 2011-2026 Uitgevoerd door: Jan van Poorten Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2011 Informatie: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

LeLystads getallen. gemeente

LeLystads getallen. gemeente LeLystads getallen 2013 LeLystads getallen 2010 gemeente Wijken van Lelystad Kustwijk Zuiderzeewijk De Bolder Atolwijk Stadshart Lelystad-Haven Botter Boswijk Waterwijk Warande Tabel 1: Bevolking van Lelystad

Nadere informatie

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn

Wijkprofielen Alphen aan den Rijn Wijk Hoorn Wijk Welke mensen wonen er in de wijk? Kerncijfers bevolking n aantal inwoners 4.379 106.765 Leeftijdsopbouw 65 jaar e.o. 22% % van totaal 4% 100% gemiddelde leeftijd 42,7 39,4 45-64 jaar 23% groene druk

Nadere informatie