Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014"

Transcriptie

1 Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014

2 Contractstructuur Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 1. Deze voorwaarden m.b.t. ERP Cloud Services vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overkoepelde overeenkomst (annex offerte/opdrachtbevestiging) verder te noemen Overeenkomst. 2. Cliënt mag de programmatuur of onderdelen in de Cloud, aangegeven in de Overeenkomst, uitsluitend toepassen voor eigen gebruik. 3. De voorwaarden in de Overeenkomst, alsmede de voorwaarden m.b.t. de licentie-, gebruiksrecht- en onderhoudsovereenkomst prevaleren boven de voorwaarden m.b.t. de ERP Cloud Services, welke voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden, zijnde de branchevoorwaarden (Nederland ICT, 2014). 4. Betalingsvoorwaarden Cloud Services De kosten voor de Cloud Services zijn jaarlijks vooruit verschuldigd. De uitgevoerde installatie-, ontwikkelings-, implementatie-, projectleidingswerkzaamheden en reiskosten worden op basis van nacalculatie, maandelijks gefactureerd. Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen te worden betaald. Pagina 2

3 Artikel 1: Onderhoud en dienstverlening tot Cloud componenten 1.1 Het onderhoud van en de dienstverlening met betrekking tot de infrastructuur in de Cloud (apparatuur, systeem- en desktop software) worden verricht door ERP Cloud Services. Cliënt neemt daartoe contact op met de servicedesk van Inventive Systems. 1.2 Verbeterde versies van de systeem- en/of desktopsoftware zijn begrepen in de Cloud services. Het tijdstip en de noodzaak waarop systeem- en/of desktopsoftware wordt geupgrade naar een nieuwere versie is ter beoordeling van ERP Cloud Services. 1.3 Indien Cliënt handelt in strijd met eerder door ERP Cloud Services uitgebrachte adviezen en daarin volhardt ook na daarop te zijn gewezen, heeft Inventive Systems het recht de overeenkomst(en) te beëindigen. 1.4 Wanneer Inventive Systems constateert dat uitbreiding van de computerapparatuur en/of de infrastructuur binnen of buiten Cloud van Cliënt nodig is voor een efficiënt en veilig gebruik van de programmatuur, zal Inventive Systems dit aan Cliënt meedelen. Wanneer Cliënt niet op redelijke termijn tot uitbreiding wenst over te gaan, kan Inventive Systems deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. 1.5 De ondersteuning van ERP Cloud Services met betrekking tot de infrastructuur in de Cloud beperkt zich tot het operationeel houden van de componenten, welke door Client worden afgenomen. 1.6 De werkzaamheden m.b.t. het aanpassen of verbeteren van de lokale ICT infrastructuur van Client t.b.v. het gebruik van de Cloud services, het maken van persoonlijke aanpassingen aan de door Client afgenomen Cloud componenten, de migratie van data en instellingen van Client van of naar de Cloud omgeving, worden op basis van nacalculatie doorbelast. Artikel 2: Cloud services 2.1 Het onderhoud van en de dienstverlening met betrekking tot de infrastructuur in de Cloud (apparatuur, systeem- en desktop software) worden verricht door ERP Cloud Services. Cliënt neemt daartoe contact op met de servicedesk van Inventive Systems. 2.2 ERP Cloud Services draagt zorg voor de beschikbaarheid van infrastructuur in de Cloud, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. ERP Cloud Services is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Cloud als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van ERP Cloud Services liggen. ERP Cloud Services is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van Pagina 3

4 uitval en/of onbereikbaarheid van de Cloud ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de infrastructuur in de Cloud. 2.3 ERP Cloud Services is gerechtigd verbeteringen in of aan de infrastructuur in de Cloud aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt. 2.4 Alle door ERP Cloud Services verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en scripts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt voor eigen gebruik en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 2.5 ERP Cloud Services maakt iedere nacht een back-up van alle door Cliënt op de Cloud geplaatste gegevens. Met behulp van deze back-up kan een herstel van de gegevens van de voorgaande dagen worden uitgevoerd. De maximale back-up historie is zeven dagen. Artikel 3: Aansprakelijkheid Cloud services 3.1 ERP Cloud Services is nimmer aansprakelijk voor de door Cliënt binnen of buiten de Cloud geplaatste gegevens en/of programma s, zoals: Illegaal materiaal: Dit omvat onder meer Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor is verkregen of auteursrechten voor zijn betaald, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving; Gepirateerde software (zoals Warez): Dit omvat onder meer: ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing en de encryptie van het bovenstaande. 3.2 ERP Cloud Services behoudt zich het recht voor om geleverde servers dan wel verbindingen dan wel andere diensten tijdelijk of permanent te blokkeren, wanneer naar het oordeel van ERP Cloud Services deze infrastructuur niet juist of onrechtmatig is of wordt gebruikt. ERP Cloud Services verbiedt expliciet het volgende: A. Illegaal materiaal, zoals bedoeld in artikel 3.1; B. Het versturen van ongevraagde en/of spam naar grote hoeveelheden e- mailadressen, zulks ter beoordeling van ERP Cloud Services; C. Het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops). 3.3 ERP Cloud Services heeft het recht de door Cliënt op de Cloud geplaatste gegevens en gegenereerd dataverkeer te controleren op hetgeen in artikel 3.1 is gesteld, als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. Pagina 4

5 3.4 ERP Cloud Services behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van dataverkeer en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen. Cliënt zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. 3.5 Het is niet toegestaan de verbinding met ERP Cloud Services te gebruiken voor strafbare gedragingen, zoals, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het internet, waarbij Cliënt enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen: hacken. 3.6 Indien ERP Cloud Services strafbare gedragingen via de Cloud bewezen acht, is zij gerechtigd Cliënt van het systeem af te sluiten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en kan de overeenkomst met Cliënt worden ontbonden. 3.7 Inventive Systems behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op Cliënt te verhalen. 3.8 Tevens is Cliënt aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verkeerd of achterstallig onderhoud en het niet of niet tijdig doorgeven van een gehackte of aangevallen server of servers. 3.9 ERP Cloud Services en/of Inventive Systems zijn niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen binnen of buiten de Cloud ERP Cloud Services is gerechtigd de toegang voor Cliënt tot de Cloud tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien Cliënt een verplichting jegens Inventive Systems en/of ERP Cloud Services niet, of niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien zij in strijd handelt met de overeenkomst(en). Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van Cliënt onverlet Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien Cliënt binnen een door Inventive Systems en/of ERP Cloud Services gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen. Pagina 5

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910

Algemene Voorwaarden Computer No Problem Rondweg 149 2922ET Krimpen aan den IJssel KvK 53798910 1. Artikel 1. Definities... 3 2. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden... 3 3. Artikel 3. Offertes... 3 4. Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst... 3 5. Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn...

Nadere informatie

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten

Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Voorwaarden NOVOSITE pakketten en diensten Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Novosite diensten van welke aard ook levert aan de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision

Algemene Voorwaarden. 1 Algemene bepalingen. 2 Aanbiedingen en tarieven. 3 Auteursrecht. 4 Aansprakelijkheid. ShiftVision Algemene Voorwaarden 1 Algemene bepalingen 1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ShiftVision, hierna te noemen de opdrachtnemer, op alle door de opdrachtnemer gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tible

Algemene Voorwaarden Tible Algemene Voorwaarden Tible De navolgende artikelen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de Opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Viperhost

Algemene Voorwaarden Viperhost Algemene Voorwaarden Viperhost Artikel Definities: 1. Onder Viperhost wordt verstaan: handelsnaam van JS Webdiensten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 63314061 2. Onder Klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting

Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting Artikel Definities: 1. Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Mexin- Hosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gielkon

Algemene Voorwaarden Gielkon Algemene Voorwaarden Gielkon Laatste wijziging: 28 januari 2012 Artikel 1 / Definities a. Cliënt of 'u': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gielkon een overeenkomst heeft gesloten. Een natuurlijk

Nadere informatie