Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor"

Transcriptie

1 Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de betreffende gemeente zijn verwijderd. Records waarin productnaam én productcodes ontbreken, zijn verwijderd Postcode/wijken zijn omgezet naar de benaming/ indeling van de arrangementenmonitor, met de daaraan gekoppeld de gebiedsteams. De producten/prijslijst van de gemeente is gekoppeld aan de indeling van beleidspijler, leefdomein en maatwerkvoorzieningen van de Arrangementenmonitor. De gegevens m.b.t. frequentie, eenheid, omvang en prijs van de producten Wmo en Jeugd zijn gecheckt op consistentie en daar waar mogelijk gecorrigeerd. Definities/benamingen zijn geüniformeerd. Definities/berekeningen Definities Aantallen voorzieningen Aantal cliënten Kosten voorzieningen Kosten per cliënt Consumerend verzekerden (Zvw) Zorgsoort Te gebruiken voor Het betreft het aantal voorzieningen. Dus niet aantal cliënten. Een cliënt kan meerdere voorzieningen hebben. Het betreft het uniek aantal cliënten. Alleen van gemeentelijke voorzieningen Het betreft de kosten van de betreffende voorziening op jaarbasis. Het betreft de totale kosten van alle voorziening(en) die een cliënt heeft. Het betreft het aantal verzekerden (unieke personen), die in het jaar voorafgaand aan de peildatum gebruik gemaakt hebben van de betreffende zorgsoort. Hoofdcategorie indeling vanuit de Zorgverzekering. Aantal consumerend verzekerden per zorgsoort is vergelijkbaar met maatwerkvoorziening van gemeente. Berekeningen De gegevens m.b.t. aantallen en kosten worden als volgt berekend/verwerkt in de Arrangementenmonitor Aantal cliënten zijn berekend op basis van cliënten die een geldende indicatie hebben, c.q. nog "actief" zijn op De kosten betreffen de kosten op jaarbasis berekend aan de hand van de indicaties op de peildatum, de uitgaven in het voorgaande jaar, of toerekening van budget. De kosten Wmo en Jeugd zijn berekend op basis van omvang indicatie, maal aantal weken maal productprijs maal verziveringspercentage van 92%. De kosten van de Wmo-verstrekkingen en kosten WSW zijn gebaseerd op het budget van het betreffende jaar. De kosten BUIG zijn gebaseerd op basis van de uitgaven in het jaar voorafgaand aan de De kosten Zvw zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten van het jaar voorafgaand aan de Voor Medische specialistische zorg en GGZ zijn de kosten gebaseerd op de realisatiecijfers van twee jaar voorafgaand aan de Zie de specificatie per maatwerkvoorziening hier beneden.

2 Pijler Leefdomeinen Maatwerkvoorzieningen Aantal maatwerkvoorzieningen Kosten BUIG Financiën Bijstandsuitkering Aantal cliënten (niet huishoudens), die uitkering hebben ontvangen in betrekkingsperiode 3 maanden voor betrekkingsperioden BUIG Financiën Bijzondere bijstand Alle cliënten die in jaar voorafgaand aan peildatum Bijzondere Bijstand hebben gehad. betrekkingsperioden BUIG Financiën IOAWZ Aantal cliënten (niet huishoudens), die uitkering hebben ontvangen in betrekkingsperiode 3 maanden voor betrekkingsperioden BUIG Financiën Schuldhulpverlening Alle cliënten die in jaar voorafgaand aan peildatum Schuldhulp hebben gehad. betrekkingsperioden Jeugd ADL/Huishouden Persoonlijke verzorging jeugd Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd ADL/Huishouden Persoonlijke verzorging jeugd PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Jeugd Mentale gezondheid Basis Jeugd GGZ Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Mentale gezondheid GGZ Overig Jeugd (vzw) Aantal consumerend verzekerden in tweede jaar (12 Gerealiseerde kosten op jaarbasis in tweede jaar voor de maanden) Jeugd Mentale gezondheid Specialistische Jeugd GGZ Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Mobiliteit Vervoer jeugdzorg Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Ambulante hulp Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Begeleiding Jeugd PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget.

3 Jeugd Opvoeden Begeleiding jeugd basis Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Begeleiding jeugd plus Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Begeleiding jeugd specialistisch Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Crisisdiensten Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Dagbehandeling Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Forensische zorg Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Jeugdbescherming Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Jeugdreclassering Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Opvoeden Nazorg Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Sociale participatie Dagbesteding Jeugd PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Jeugd Sociale participatie Dagbesteding Licht Jeugd Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Sociale participatie Dagbesteding Midden Jeugd Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Sociale participatie Dagbesteding Zwaar Jeugd Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Wonen Beschermd Wonen Jeugd Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Wonen Gesloten Jeugdhulp (Jeugdzorg Plus) Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Wonen Logeren Jeugd Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Wonen Logeren Jeugd PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Jeugd Wonen Pleegzorg Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Jeugd Wonen Verblijf met behandeling Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Onderwijs Mobiliteit Leerlingvervoer Cliënten met geldende indicatie op peildatum Toegerekend budget op jaarbasis. (eenmaal per jaar). Onderwijs Werk/Opleiding Speciaal onderwijs Cliënten met geldende indicatie op peildatum (eenmaal per jaar). Geen gegevens kosten ParticipatiewetWerk/Opleiding Beschut werk Cliënten met geldende indicatie op ParticipatiewetWerk/Opleiding Participatietraject Alle cliënten die in jaar voorafgaand aan peildatum reintegratietraject hebben gehad. Toegerekend budget op jaarbasis.

4 ParticipatiewetWerk/Opleiding Re-integratietraject Alle cliënten die in jaar voorafgaand aan peildatum reintegratietraject hebben gehad. ParticipatiewetWerk/Opleiding WSW Cliënten met geldende indicatie op Toegerekend budget op jaarbasis. UWV Financiën Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen UWV Financiën Wajong UWV Financiën WW uitkeringen UWV Werk/Opleiding Cliënten Doelgroepregister Wet inburgerinwerk/opleiding Inburgeringstraject Alle cliënten die in jaar voorafgaand aan peildatum reintegratietraject hebben gehad. Toegerekend budget op jaarbasis. WLZ Wonen Zorg met verblijf LG Cliënten met geldende indicatie op Gerealiseerde kosten in jaar WLZ Wonen Zorg met verblijf V&V Cliënten met geldende indicatie op Gerealiseerde kosten in jaar WLZ Wonen Zorg met verblijf VG Cliënten met geldende indicatie op Gerealiseerde kosten in jaar Wmo ADL/Huishouden Hulp bij Huishouden Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo ADL/Huishouden Hulp bij Huishouden PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Wmo ADL/Huishouden Persoonlijke verzorging volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo ADL/Huishouden Persoonlijke verzorging volwassenen PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Wmo Mobiliteit Collectief vervoer Cliënten met geldende indicatie op Toerekening jaarbudget naar alle cliënten met een lopende indicatie collectief vervoer Wmo Mobiliteit Overige vervoervoorziening Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op vervoervoorziening in 12 maanden Wmo Mobiliteit Rolstoel Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op vervoervoorziening in 12 maanden Wmo Mobiliteit Scootmobiel Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op vervoervoorziening in 12 maanden Wmo Mobiliteit Vervoer dagbesteding Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Mobiliteit Vervoer rolstoel Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Regie Begeleiding Basis Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Regie Begeleiding individueel PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Wmo Regie Begeleiding Plus Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van

5 Wmo Regie Begeleiding Specialistisch Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Sociale Participatie Dagbesteding Licht Volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Sociale Participatie Dagbesteding Midden Volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Sociale Participatie Dagbesteding PGB Volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Wmo Sociale Participatie Dagbesteding Zwaar Volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Wonen Beschermd Wonen Volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Wonen Crisisopvang Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Wonen Dak- en thuislozen opvang Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Wonen Logeren Volwassenen Cliënten met geldende indicatie op Verwachte totale kosten voor gehele jaar op basis van Wmo Wonen Logeren Volwassenen PGB Cliënten met geldende indicatie op Kosten per jaar op basis van toegekend PGB-budget. Wmo Wonen Traplift/Tillift Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op Wmo Wonen Woningaanpassing Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op Wmo Wonen Woonvoorziening Aantal uitstaande voorzieningen (geldende indicatie) op Zvw ADL/Huishouden Persoonlijke verzorging Zvw Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Farmaceutische zorg Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Huisartsenzorg Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Hulpmiddelen Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Kraamzorg Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Medisch specialistische zorg Aantal consumerend verzekerden in tweede jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Paramedische zorg Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Fysieke gezondheid Verpleging en Verzorging Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Mentale gezondheid Ambulante GGZ Volwassenen Aantal consumerend verzekerden in tweede jaar (12 maanden) Zvw Mentale gezondheid GGZ Overig Volwassenen Aantal consumerend verzekerden in tweede jaar (12 maanden) woonvoorziening in 12 maanden woonvoorziening in 12 maanden woonvoorziening in 12 maanden Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten op jaarbasis in tweede jaar voor de Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten op jaarbasis in tweede jaar voor de Gerealiseerde kosten op jaarbasis in tweede jaar voor de

6 Zvw Mentale gezondheid Klinische GGZ Volwassenen Aantal consumerend verzekerden in tweede jaar (12 maanden) Zvw Mentale gezondheid PoH-GGZ Jeugd Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Mentale gezondheid PoH-GGZ Volwassenen Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Zvw Mobiliteit Ziekenvervoer Aantal consumerend verzekerden in jaar (12 maanden) Gerealiseerde kosten op jaarbasis in tweede jaar voor de Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Gerealiseerde kosten in jaar Pijler Leefdomeinen Algemene voorzieningen Aantal algemene voorzieningen Kosten Wmo ADL/Huishouden Algemene voorzieningen ADL/Huishouden Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. BUIG Financiën Algemene voorziening Financiën Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Zvw Fysieke gezondheid Algemene voorziening fysieke gezondheid Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Zvw Mentale gezondheid Algemene voorziening Mentale gezondheid Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Wmo Mobiliteit Algemene voorziening mobiliteit Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Jeugd Opvoeden Algemene voorziening Opvoeden Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Wmo Regie Algemene voorziening Regie Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Wmo Sociale Participatie Algemene voorziening Sociale participatie Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Onderwijs Werk/Opleiding Algemene voorziening Werk/Opleiding Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening. Wmo Wonen Algemene voorziening wonen Aantal deelnemers op Budget jaar toegerekend naar voorziening.

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016 Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2016 Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en VGZ aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond. Records met postcodes buiten de

Nadere informatie

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2017

Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2017 Definities en bewerkingen gegevens Arrangementenmonitor 2017 Bewerkingen algemeen De door de gemeenten en zorgverzekeraar aangeleverde gegevens zijn als volgt bewerkt en opgeschoond: Records met postcodes

Nadere informatie

Indeling Arrangementenmonitor 2017

Indeling Arrangementenmonitor 2017 Indeling Arrangementenmonitor 2017 Pijler Leefdomeinen Maatwerkvoorziening segment toelichting Jeugd ADL/Huishouden Persoonlijke verzorging jeugd Midden Jeugd Mentale gezondheid Dyslexie Licht Jeugd Mentale

Nadere informatie

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L)

Rapportage Sociaal Domein 2017 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2017 (1 e en 2 e kwartaal) Gemeente Bergen (L) 1 2 Inhoud Onderdelen 1. Kerncijfers ondersteuning 2. Ontwikkeling voorzieningen 3. Kostenverhouding 4. Kanteling/verschuiving 5.

Nadere informatie

Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L)

Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L) Rapportage Sociaal Domein 2016 Gemeente Bergen (L) 1 2 Inhoud Onderdelen 1. Kerncijfers ondersteuning 2. Ontwikkeling voorzieningen 3. Kosten 4. Kanteling/verschuiving 5. Aanbieders Wmo/Jeugd 6. Gebruik voorzieningen/zorgconsumptie per wijk 7. Stapeling

Nadere informatie

Inhoud Arrangementenmonitor

Inhoud Arrangementenmonitor Inhoud Arrangementenmonitor 21-6-2016 Inleiding Onderstaand is een overzicht gegeven van de inhoud van de Arrangementenmonitor. De Arrangementemonitor is nog volop in ontwikkeling in de loop der tijd zullen

Nadere informatie

Inhoud Arrangementenmonitor

Inhoud Arrangementenmonitor Inhoud Arrangementenmonitor 21-6-2016 Inleiding Hieronder een overzicht van de inhoud van de Arrangementenmonitor. De Arrangementemonitor is nog volop in ontwikkeling. In de loop der tijd zullen er sheets

Nadere informatie

Inhoud Arrangementenmonitor

Inhoud Arrangementenmonitor Inhoud Arrangementenmonitor 21-6-2016 Inleiding Hieronder een overzicht van de inhoud van de Arrangementenmonitor. De Arrangementemonitor is nog volop in ontwikkeling. In de loop der tijd zullen er sheets

Nadere informatie

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per Rapportage WMO en Jeugdzorg 4 e kwartaal 2018 Op basis van de gegeven bekend per 25-01-2019. Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO -

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2%

Hendrik-Ido-Ambacht. jeugdhulp 9,9% 11,7% 10,3% 10,8% 10,2% 12,3% 10,0% jeugdbescherming 0,9% 1,6% 0,7% 1,1% 1,1% 1,3% 1,2% JEUGDHULP jeugdhulp 10,0% 9,9% 11,7% Papendrecht 10,3% 10,8% Sliedrecht Zwijndrecht 10,2% 12,3% Welzijn en Zorg Zo n één op de tien jeugdigen tot 18 jaar in de Drechtsteden ontvangt enige vorm van jeugdhulp.

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Indicatoren sociaal domein. T/m 2 e kwartaal 2018

Indicatoren sociaal domein. T/m 2 e kwartaal 2018 Indicatoren sociaal domein T/m 2 e 1. Gegevens Wmo Wmo - Oirschot Aantal unieke Wmo cliënten 779 800 791 797 812 794 799 794 Aantal periodieke voorzieningen 1355 1397 1392 1424 1416 1398 1399 1383 Huishoudelijke

Nadere informatie

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018

Inhoud. Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018 Rapportage WMO en Jeugdzorg 3 e kwartaal 2018 Inhoud WMO - Zelfstandig Leven (OZL), Maatschappelijke deelname (OMD) en Kortdurend verblijf (KV)... 2 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning (HO)... 8 WMO - Hulpmiddelen

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Monitor Transformatie Sociaal Domein

Monitor Transformatie Sociaal Domein Monitor Transformatie Sociaal Domein Thönissen Management en Advies M: 06-52405910 I: www.thonissen.nl E: m.thonissen@thonissen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Monitoring van de transformatie... 5

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

WIJkteam OpMEER. taken, processen en bereikbaarheid én. Bereikbaarheid Wijkagent

WIJkteam OpMEER. taken, processen en bereikbaarheid én. Bereikbaarheid Wijkagent WIJkteam OpMEER taken, processen en bereikbaarheid én Bereikbaarheid Wijkagent Inhoud Aanleiding start WIJkteam Nieuwe taken gemeente Wie zitten er in het WIJkteam Uitgangspunten Taken van het WIJkteam

Nadere informatie

Format gegevensuitwisseling

Format gegevensuitwisseling Format gegevensuitwisseling Naam inwoner Straat PC/Woonplaats Naam intaker Functie en organisatie intaker E-mail intaker Geboortedatum BSN Telefoonnummer Datum gesprek Datum aanvraag beschikking Tel.nr.

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Bijlage B. Uitgaven en gebruik formele langdurige zorg en ondersteuning. Ab van der Torre. Pagina 1 van 22

Bijlage B. Uitgaven en gebruik formele langdurige zorg en ondersteuning. Ab van der Torre. Pagina 1 van 22 Bijlage B Uitgaven en gebruik formele langdurige zorg en ondersteuning Ab van der Torre Pagina 1 van 22 Bijlage bij de publicatie: Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Veranderde zorg

Nadere informatie

Arrangementenmonitor Sociaal Domein

Arrangementenmonitor Sociaal Domein Arrangementenmonitor Sociaal Domein Thönissen Management en Advies B.V. Sint Annalaan 60 6217 KC Maastricht T: 06-52405910 E: info@thonissen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Beschrijving Arrangementenmonitor...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen

Veelgestelde vragen & antwoorden. zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Veelgestelde vragen & antwoorden zorg, wmo 2015, jeugd, werk, pgb en overgangsregelingen Algemeen Wat verandert er? De zorg in Nederland wordt vanaf 2015 geregeld in vier wetten: De Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar

Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Overzicht klanten en samenhang AWBZ, Wmo, Wwb en WsW voor de gemeenten uit regio Alkmaar Een onderzoek naar huidige en nieuwe klanten, de samenloop en de te verwachten budgetten i.r.t. de transitiemaatregelen

Nadere informatie

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen

Kompassie met elkaar Wmo 2015. 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen Kompassie met elkaar Wmo 2015 15 maart 2014 Jacqueline van der Bos Inge van Dommelen In deze presentatie 1. Hoe is het nu geregeld? 2. Hoe is het straks geregeld? De nieuwe Wmo 2015 Participatiewet Jeugdwet

Nadere informatie

Inhoud Arrangementenmonitor

Inhoud Arrangementenmonitor Inhoud Arrangementenmonitor Inleiding Onderstaand is een overzicht gegeven van de inhoud van de Arrangementenmonitor. De Arrangementemonitor is nog volop in ontwikkeling in de loop der tijd zullen er sheets

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van het Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein 2017;

Besluit tot wijziging van het Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwegein Nr. 269868 17 december 2018 Besluit tot wijziging van het Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein 2017 Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Indicatoren sociaal domein. T/m 3 e kwartaal 2018

Indicatoren sociaal domein. T/m 3 e kwartaal 2018 Indicatoren sociaal domein T/m 3 e Inhoud 1. Gegevens Wmo... 3 2. Gegevens Jeugd... 5 3. Participatie... 10 4. Vergelijking Kempen gemeenten... 13 4.1 Jeugd... 13 4.2 Wmo... 14 4.3 Participatie... 15 4.4

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij iwmo 2.0

Productcodevertaaltabel bij iwmo 2.0 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor iwmo 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding. Bovendien is

Nadere informatie

MONITOR SOCIAAL DOMEIN (MSD)

MONITOR SOCIAAL DOMEIN (MSD) MONITOR SOCIAAL DOMEIN (MSD) Gemeente Ouder-Amstel 6 Eerste Kwartaal Monitor Sociaal Domein (MSD) Eerste kwartaal 6 Voorzieningen per Beleidsterrein Participatie --6 --6 tot 3-3-6 3-3-6. Aantal Bijstandsuitkeringen

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Longfibrosevereniging 20 april 2018 Wethouder Corine Dijkstra Sinds 2015 Vernieuwing langdurige zorg AWBZ uitgaven groeiden explosief Zowel instroom

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009).

Jeugd-lvg AWBZ OBC s betreft het aantal cliënten in Orthopedagogische Behandelcentra (OBC s); Zie verder Kerncijfers LVG (PWC, 2009). Jeugdzorg regio Nijmegen De jeugdzorgregio Nijmegen bestaat uit negen gemeenten; Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Op 1 januari

Nadere informatie

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!!

Veranderingen binnen het Sociale Domein. Een forse opgave voor Gouda!! Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!! Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg Filmpje

Nadere informatie

Zorgmonitor. Januari 2019

Zorgmonitor. Januari 2019 Zorgmonitor Januari 219 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 219 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Monitor in ontwikkeling... 3 1.2 Informatie op hoofdlijnen... 3 1.3 Definities...

Nadere informatie

Bijlage 1 - Gegevens monitor Sociaal domein - Gemeente Oirschot Inhoud

Bijlage 1 - Gegevens monitor Sociaal domein - Gemeente Oirschot Inhoud Bijlage 1 - Gegevens monitor Sociaal domein - Gemeente Oirschot Inhoud Gegevens monitor Sociaal domein - Gemeente Oirschot... 1 1. Gegevens naar Model Veldhoven... 2 1.1 Wmo... 2 1.2 Jeugd... 4 1.3 Participatie...

Nadere informatie

Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2019

Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2019 Tarievenlijst Jeugd en Wmo 2019 PGB tarieven 100%, 75% en 50%. Hieronder de voorlopige PGB-tarieven 2019 gebaseerd op de voorlopige indexatie. Er zijn verschillende indexen gehanteerd voor Jeugd, WMO,

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid.

CL IËNT. Regelt de aanspraak op zorg voor mensen die een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. HET WETTELIJK LANDSCHAP ANNO 2016 WET PASSEND ONDERWIJS Regelt dat zoveel mogelijk kinderen binnen regulier onderwijs een startkwalificatie halen. Legt zorgplicht bij scholen om voor iedere leerling een

Nadere informatie

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZA-code Product. Behandeling

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZA-code Product. Behandeling ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Behandeling Dagbesteding 114,09 per uur H325 Behandeling (j)lvg 111,10 per uur H328 Behandeling basis (som, pg, vg, lg) 113,32 per uur H329 Behandeling

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Bijlagen 1.1 Demografie Groene en grijze druk Figuur 1: Percentage groene en grijze druk in gemeente, 2010-2014 0-14 jaar 18 18 65 jaar en ouder 17 17 Figuur 2: Percentages

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

Datamodel voor pilotgemeenten

Datamodel voor pilotgemeenten Datamodel voor pilotgemeenten Divosa Benchmark Sociaal domein Type bericht JW315/WMO315 AANVRAAG header Ontvanger Identificerende code Product Toewijzing ingangsdatum Toewijzing einddatum Verwijzer Omvang

Nadere informatie

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd

Toelichtingen Iv3 functies Jeugd en Wmo. Toelichtingen Jeugd Toelichtingen Jeugd Functie 670 - Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Onder deze functie vallen de algemene voorzieningen op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst aard en omvang van de cijfers sociaal domein

Informatiebijeenkomst aard en omvang van de cijfers sociaal domein Informatiebijeenkomst aard en omvang van de cijfers sociaal domein Agenda 1. Inleiding en opening a. Informatiesessie aard en omvang ISD (verzoek raadswerkgroep ISD) b. Na de informatiesessie is er gelegenheid

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

INKOMEN Ontwikkeling uitkeringenbestand

INKOMEN Ontwikkeling uitkeringenbestand Tussenrapportage Sociaal Domein januari - augustus 2018 Ridderkerk Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussenrapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hierbij treft

Nadere informatie

Product Regeling Tarief 2019 Eenheid CAK Code 01A01 - Huishoudelijke hulp 1 Amersfoort WMO 63,75 stuks 7 01A02 - Huishoudelijke hulp 2 Amersfoort WMO

Product Regeling Tarief 2019 Eenheid CAK Code 01A01 - Huishoudelijke hulp 1 Amersfoort WMO 63,75 stuks 7 01A02 - Huishoudelijke hulp 2 Amersfoort WMO Product Regeling Tarief 2019 Eenheid CAK Code 01A01 - Huishoudelijke hulp 1 Amersfoort WMO 63,75 stuks 7 01A02 - Huishoudelijke hulp 2 Amersfoort WMO 76,5 stuks 6 02A01 - Begeleiding door wijkteam WMO

Nadere informatie

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein

Productenoverzicht Inkoop sociaal domein Productenoverzicht sociaal domein In het onderstaande overzicht staat per transitie aangegeven wat voor producten er zijn en op wat voor wijze deze producten worden ingekocht. De producten in het groen

Nadere informatie

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016

Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Stand van zaken 18 januari 2016 Wmo en beschermd wonen/ maatschappelijke opvang Stand van zaken 18 januari 2016 Kaders: Nieuwe Wmo 2015 Wmo Wmo beleidsplan 2013-2016 Inrichting Sociale infrastructuur 26-05-2014 Verordening Wmo (29-09-2014)

Nadere informatie

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZA-code Product. Behandeling

ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZA-code Product. Behandeling ONDERSTEUNING ZELFREDZAAMHEID EN VERZORGING (pag 1/3) Individuele voorziening Tarief Eenheid NZAcode Product Behandeling Dagbesteding 111,81 per uur H325 Behandeling (j)lvg 108,88 per uur H328 Behandeling

Nadere informatie

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 73755 11 december 2014 Besluit nadere regeling Jeugdhulp gemeente Wijchen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen;

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2018 gemeente Amersfoort

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2018 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amersfoort Nr. 223068 18 december 2017 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent financiën

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013)

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? (december 2013) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten* ZZP VG3 en hoger Alle overige ZZPs gehandicaptenzorg AWBZ

Nadere informatie

Tarieventabel 2018 Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP 0f zorgprofiel)

Tarieventabel 2018 Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP 0f zorgprofiel) Tarieventabel 2018 Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP 0f zorgprofiel) Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een ZZP of een zorgprofiel).

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

- Er wordt een bruto bedrag per uur beschikbaar gesteld van 18,65 welk bedrag

- Er wordt een bruto bedrag per uur beschikbaar gesteld van 18,65 welk bedrag Bijlage 1: Financieel besluit 2017 Burgemeester en wethouders van Woudenberg gelet op de verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Woudenberg 2015 gelet op de Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer?

Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? Overzichtsschema Hervorming Langdurige Zorg: wie, wat, waar en wanneer? AWBZ Intramuraal (met Extramuraal Wmo Jeugd Participatie verblijf) (thuiswonend) 2013 Volwassenen ZZP VG1 en 2 voor bestaande cliënten*

Nadere informatie

Cliënten: een serieuze partner aan elke tafel. Paul Gelissen, Nely Sieffers, Lisa Kerkhof, Karlijn Stals Jeugd in Onderzoek, 13 maart 2017

Cliënten: een serieuze partner aan elke tafel. Paul Gelissen, Nely Sieffers, Lisa Kerkhof, Karlijn Stals Jeugd in Onderzoek, 13 maart 2017 Cliënten: een serieuze partner aan elke tafel Paul Gelissen, Nely Sieffers, Lisa Kerkhof, Karlijn Stals Jeugd in Onderzoek, 13 maart 2017 Welkom! Laten we eens kennismaken Samenwerken waarom? Omdat het

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2019 gemeente Amersfoort HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2019 gemeente Amersfoort HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amersfoort Nr. 269722 19 december 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent financiën

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

3. Kernboodschap Jeugd In 2017 en 2018 zijn de volgende bedragen uitgegeven voor jeugd uitgaven

3. Kernboodschap Jeugd In 2017 en 2018 zijn de volgende bedragen uitgegeven voor jeugd uitgaven Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 25 juni 2019 1486650 Openbaar Mevrouw

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 30080 28 februari 2017 Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar.

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar. Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 van de gemeente Mook en Middelaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar; Op grond van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg

Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Factsheet: Leveringsvormen in de Wet Langdurige Zorg Inleiding Van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt u een ZorgProfiel (ZP) ontvangen waarmee u recht hebt op zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder Veranderende zorg Samen leven, samen doen Participeren op z n Urkers samen de schouders eronder 1 0464_Caritas_GemeenteUrk_VeranderendeZorg_Symposium_148x210mm_MaS_v6.indd 1 05/06/2014 17:30 Veranderende

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD

MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD MANAGEMENTRAPPORTAGE WMO JEUGD 3 de kwartaal 2016 A16.04901 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Cijfers toegang 7 1.1 Noordenveldwerker 7 1.2 Maatschappelijke ondersteuning 8 1.3 Centrum Jeugd &

Nadere informatie

Financieel besluit bij de bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016 gemeente Amersfoort

Financieel besluit bij de bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 130022 30 december 2015 Financieel besluit bij de bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2016 gemeente

Nadere informatie

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015

Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Datum : Status : Monitoring Sociaal Domein Krimpen aan den IJssel 1 e kwartaal 2015 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente er enkele nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij gekregen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017

Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Mook en Middelaar Nr. 136841 4 augustus Bijlagen 1 en 2 bij Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015: Voorzieningen en tarieven Het college van

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Nr. 129 Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; 9 februari 2018 besluit

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Tarieventabel 2017 Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP 0f zorgprofiel)

Tarieventabel 2017 Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP 0f zorgprofiel) Tarieventabel 2017 Persoonsgebonden budget Wlz ( 0f zorgprofiel) Deze tabel is alleen van toepassing op budgethouders met een indicatie voor verblijf (een indicatie voor een of een zorgprofiel). Alle bedragen

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Uw brief van: - Ons kenmerk: Uw kenmerk: - Contact: Regine Suijker Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer:

Uw brief van: - Ons kenmerk: Uw kenmerk: - Contact: Regine Suijker Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: - Ons kenmerk: 51922 Uw kenmerk: - Contact: Regine Suijker Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: +31180451212 E-mailadres: Datum: 2 april 2019

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning/ Jeugdhulp 2015 gemeente Raalte

Besluit maatschappelijke ondersteuning/ Jeugdhulp 2015 gemeente Raalte CVDR Officiële uitgave van Raalte. Nr. CVDR350315_1 8 mei 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning/ Jeugdhulp 2015 gemeente Raalte Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Kwaliteitsborging Sociaal Domein Gemeente Peel en Maas

Kwaliteitsborging Sociaal Domein Gemeente Peel en Maas Kwaliteitsborging Sociaal Domein Gemeente Peel en Maas Team Maatschappelijke Ontwikkeling Team Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg 19 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Doel (her)onderzoek...3 3. Participatiewet...4

Nadere informatie

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties

3D in de Kop van Noord-Holland. Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties 3D in de Kop van Noord-Holland Verantwoordelijkheden en budgetten nu en na de decentralisaties Ingrediënten voor de risicoanalyse Gemeenten vergelijkbaar maken Hoe zijn gemeenten met elkaar en de rest

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013

Centrale toegang. Commissie sociaal 15 oktober 2013 Centrale toegang Commissie sociaal 15 oktober 2013 Aanleiding Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Hengelo 2012-2015 (d.d. 9 oktober 2012) Model 5: de gemeente verzorgt zelf de toegang Toegang tot

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2017

Eigen bijdrage Wmo 2017 Eigen bijdrage Wmo 2017 Iedere inwoner die gebruik maakt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Inwoners die gebruik maken van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Specifieke afwegingskaders

Specifieke afwegingskaders Specifieke afwegingskaders In deze bijlagen staan drie afzonderlijke kaders voor de volgende categorieën maatwerkvoorzieningen: a) Thuisondersteuning en dagbesteding b) Kortdurend verblijf c) Beschermd

Nadere informatie

Wijziging Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Wijziging Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwegein Nr. 232274 29 december 2017 Wijziging Besluit Wmo en jeugdhulp Nieuwegein 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein; gelet

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Baarn Nr. 282528 28 december 2018 Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2019 Burgemeester en wethouders van Baarn gelet op

Nadere informatie

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 eerste wijziging van

Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 eerste wijziging van CVDR Officiële uitgave van Mook en Middelaar. Nr. CVDR607954_1 8 februari 2018 Besluit nadere regelingen Wmo 2015 en Jeugdhulp 2015 eerste wijziging van de gemeente Mook en Middelaar Het college van burgemeester

Nadere informatie

Jeugdzorg Brabant Noord Oost. 11 november 2013

Jeugdzorg Brabant Noord Oost. 11 november 2013 Jeugdzorg Brabant Noord Oost 11 november 2013 Betrokken partijen Regionaal Transitie-arrangement Noordoost- Brabant Gemeenten Zorginstellingen Financiers, Provincie, Zorgkantoor VGZ en Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Walcheren: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak!

Walcheren: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak! Walcheren: Van landelijk beleid, naar regionale aanpak! prettig kennis maken HELP! Mijn leerling stroomt uit! 1 AWBZ WLZ WSW WWB/WIJ ZVW WMO Wajong Jeugd wet Participatiewet Dagbesteding Werk 2 1 januari

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie