Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2015"

Transcriptie

1 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III - Koning Albert II-laan Brussel ondernemingsnummer: Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2015 Geachte mevrouw, geachte heer, De Algemene Directie Statistiek organiseert jaarlijks een enquête naar het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) in ondernemingen. De concurrentiekracht en de productiviteit van de ondernemingen hangen namelijk hoe langer hoe meer af van de efficiëntie, de relevantie en het gebruik van ICT. Het is dus noodzakelijk om zicht te krijgen op de informaticaomgeving van de ondernemingen, op het gebruik dat ze maken van internet en automatische informatie-uitwisseling, op hun houding tegenover elektronische handel, enzovoort. Uw onderneming werd geselecteerd om deel te nemen aan de ICT-enquête van Op datum van (xx / xx / xxxx) mochten mijn diensten nog geen gegevens van uw onderneming ontvangen. Daarom ontvangt u van ons de bijgevoegde vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld een kwartier. Voor de meeste vragen hoeft u alleen ja of nee aan te kruisen. Soms wordt er een percentage gevraagd: als u dat niet exact kunt geven, volstaat een zo precies mogelijke schatting. Als uw onderneming een informatica-afdeling heeft, zal die het grootste deel van de vragen kunnen beantwoorden. U kunt ons de ingevulde vragenlijst terugsturen tot (xx / xx / xxxx). Dat kunt u doen via de bijgevoegde portvrije enveloppe. U kan de vragenlijst ook nog steeds invullen via internet. Hiervoor gaat u naar het volgende internetadres: https://edatenq.economie.fgov.be/edatenq U logt aan met de volgende parameters: (Opgelet : identificatie en paswoord zijn hoofdlettergevoelig) Identificatie: <E_USER_EMP> Paswoord: <E_PASSWORD_EMP> Mocht u verdere vragen hebben bij het invullen van deze enquête, dan kunt u gratis telefoneren op het nummer: Indien u de enquête inmiddels via de websurvey beantwoord heeft, dan hoeft u aan deze brief uiteraard geen gevolg te geven. Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. Hoogachtend, Nico Waeyaert Directeur - generaal Rechtsgrond: Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 21 april Verordening (EG) nr. 1006/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september Heeft u vragen bij het invullen van dit formulier, dan kan u contact opnemen met de dienst enquêtes ondernemingen: tel Meer informatie over de enquête vindt u op: Glossarium : Een nederlandstalige versie van dit formulier vindt u op Version française du formulaire téléchargeable à l adresse suivante: 1

2 De vragen in deze vragenlijst gaan over de huidige situatie. Als een vraag over een andere periode gaat (bv. over het jaar 2014), dan wordt dat aangegeven in de vraag zelf. De vragen kunnen het best beantwoord worden door een ICT-verantwoordelijke. Identificatiegegevens Contactpersoon binnen de onderneming (voor deze enquête) Naam Functie adres Telefoon Module A : Gebruik van computers A1. Gebruikt uw onderneming computers (inclusief PC s, laptops, tablets, smartphones, notebooks, )? ga naar J A2. Hoeveel procent van het totaal aantal werkzame personen in uw onderneming gebruikt een computer voor het werk? Als u het exacte percentage niet kent, volstaat een schatting. % Module B : ICT-specialisten en -vaardigheden B1. Heeft uw onderneming experts in informatie- en communicatietechnologie in dienst (ICT-specialisten)? ICT-specialisten zijn mensen met een hoofdactiviteit in het ICT-domein. Bijvoorbeeld: ontwikkelen, installeren, ondersteunen, onderhouden en beheren van informatiesystemen of informaticatoepassingen. B2. Bood uw onderneming in 2014 opleidingen aan om de ICT-vaardigheden van het personeel (verder) te ontwikkelen? a) Opleidingen voor ICT-specialisten... Duid aan als uw onderneming in 2014 geen ICT-specialisten in dienst had b) Opleidingen voor ander personeel... B3. Nam uw onderneming in 2014 ICT-specialisten in dienst of heeft uw onderneming dat geprobeerd? Ga naar B5 B4. Had uw onderneming in 2014 vacatures voor ICT-specialisten die moeilijk ingevuld geraakten? 2

3 B5. Gelieve aan te duiden wie in 2014 de voornaamste aanbieder van de volgende ICT-diensten was voor uw onderneming: Gelieve één vakje per lijn aan te kruisen. a) Onderhoud van de ICT-infrastructuur (servers, computers, printers, netwerken) b) Technisch ondersteunende functie voor kantoorsoftware (tekstverwerkers, spreadsheet-software, enz.) c) Ontwikkeling van bedrijfsbeheerssystemen en -software (ERP, CRM, personeelsbeheerssysteem (HR), databanken, enz.) d) Technisch ondersteunende functie voor bedrijfsbeheerssystemen en -software (ERP, CRM, HR, databanken, enz.) e) Ontwikkeling van e-solutions (websites, e-commerce-oplossingen, enz.) f) Technisch ondersteunende functie voor e-solutions (websites, e-commerce-oplossingen, enz.) g) Gegevensbeveiliging en -bescherming (beveiligingstests, beveiligingssoftware, enz.) (1) inclusief het personeel van de moederonderneming of dochterondernemingen Voornamelijk uw eigen personeel (1) Voornamelijk een externe dienstverlener Niet van toepassing Module C : Toegang tot en gebruik van internet C1. Heeft uw onderneming toegang tot internet? Ga naar E1 C2. Hoeveel procent van het totaal aantal werkzame personen in uw onderneming gebruikt een computer met internettoegang voor het werk (inclusief internettoegang via PC s, laptops, tablets, smartphones, )? Als u het exacte percentage niet kent, volstaat een schatting. % Gebruik van een vaste breedbandverbinding voor zakelijk gebruik C3. Gebruikt uw onderneming een internetverbinding van het type DSL of een andere vaste breedbandverbinding? (bv. ADSL, SDSL, VDSL; optische-vezeltechnologie (FTTH), kabeltechnologie, Wi-Fi, WiMax,...) Ga naar C5 C4. Wat is de contractueel afgesproken maximale downloadsnelheid van de snelste internetverbinding in uw onderneming? (1 byte = 8 bit). Duid slechts één antwoord aan. a) Minder dan 2 Mbit/s... b) Minstens 2 maar minder dan 10 Mbit/s... c) Minstens 10 maar minder dan 30 Mbit/s... d) Minstens 30 maar minder dan 100 Mbit/s... e) Minstens 100 Mbit/s... Gebruik van een mobiele internetverbinding voor zakelijk gebruik = het gebruik van draagbare toestellen met internetverbinding via mobiele telefonienetwerken. De onderneming voorziet de draagbare toestellen voor zakelijk gebruik en betaalt deels of volledig het abonnement en de gebruikskosten. Opgelet: als de internetverbinding uitsluitend via een draadloos netwerk zoals Wi-Fi kan worden gemaakt en niet via mobiele telefonienetwerken, antwoord dan nee. C5. Gebruikt uw onderneming een mobiele breedbandinternetverbinding via draagbare toestellen met internetverbinding via mobiele telefonienetwerken (3G, H+ of 4G) (laptops, smartphones, tablets, enz.)? Ga naar C7 3

4 C6. Hoeveel procent van het totaal aantal werkzame personen in uw onderneming gebruikt voor het werk een draagbaar toestel van de onderneming met een internetverbinding via het mobiele telefonienetwerk? (bv. laptop, smartphone, tablet, PDA, ) Als u het exacte percentage niet kent, volstaat een schatting. % Gebruik van een website C7. Beschikt uw onderneming over een eigen of gezamenlijke* website (binnen uw groep of netwerk)? * Zie toelichting Ga naar C9 C8. Had uw website een van de volgende voorzieningen? a) Beschrijving van goederen of diensten, prijslijsten... b) Bestellingen, reserveringen of boekingen via internet (bv. een winkelmandje)... c) Mogelijkheid voor bezoekers om via internet goederen of diensten te personaliseren of te ontwerpen... d) Opvolging of status van de geplaatste bestellingen... e) Gepersonaliseerde inhoud op de website voor regelmatige/terugkerende bezoekers... f) Links of verwijzingen naar de profielen van de onderneming op sociale media... Gebruik van sociale media Het gebruik van sociale media door de onderneming verwijst naar het gebruik van communicatietoepassingen of -platformen die op internettechnologie zijn gebaseerd, om online-inhoud met klanten, leveranciers, partners of binnen de onderneming uit te wisselen. C9. Beschikt uw onderneming over een gebruikersprofiel, -rekening of -licentie op een van de volgende sociale media (niet alleen om betaalde advertenties te verspreiden)? a) Sociale netwerken (bv. Facebook, LinkedIn, Xing, Viadeo, Yammer, enz.)... b) Ondernemingsblog of microblogs (bv. Twitter, Present.ly, enz.)... c) Websites voor het delen van multimediacontent (bv. YouTube, Flickr, Picasa, SlideShare, enz.)... d) Wiki-tools voor het delen van kennis... e) De onderneming gebruikte geen enkele van bovenstaande sociale media of gebruikte ze alleen voor het plaatsen van betaalde advertenties... Ga naar D1 C10. Gebruikt uw onderneming deze sociale media om: a) Het imago van de onderneming te ontwikkelen of producten te commercialiseren (advertenties, lanceren van nieuwe producten, enz.)?... b) Advies, beoordelingen of vragen van klanten te verzamelen en te beantwoorden?... c) Klanten inspraak te geven in de ontwikkeling of verbetering van goederen of diensten?... d) Met de partners van de onderneming (leveranciers, enz.) of andere instellingen (overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties (ngo s), enz.) samen te werken?... e) Personeel aan te werven?... f) Advies, meningen of kennis binnen de onderneming uit te wisselen?... 4

5 Module D : Gebruik van Cloudcomputingdiensten Cloud computing (of Cloud) betekent hier informaticadiensten op internet voor toegang tot software, rekencapaciteit, opslagruimte, enzovoort. De diensten moeten alle volgende eigenschappen bevatten: - ze worden geleverd door informaticaservers van providers; - ze zijn makkelijk uit te breiden of te beperken (bijvoorbeeld aantal gebruikers of wijziging van opslagruimte); - eens ze geïnstalleerd zijn, kunnen ze worden gebruikt op vraag van de gebruiker, zonder menselijke interactie met de provider; - ze zijn betalend, ofwel door de gebruiker, ofwel volgens de gebruikte capaciteit, of ze zijn voorafbetaald; Cloud computing kan verbindingen omvatten via een virtueel privénetwerk (VPN, Virtual Private Network). D1. Koopt uw onderneming cloudcomputingdiensten aan? (uitgezonderd gratis diensten) Ga naar E1 D2. Koopt uw onderneming een van de volgende cloudcomputingdiensten aan (uitgezonderd gratis diensten)? a) als cloudcomputingdienst... b) Kantoorsoftware (tekstverwerker, spreadsheet, ) als cloudcomputingdienst... c) Hosting van de databank(en) van het bedrijf als cloudcomputingdienst... d) Opslaan van bestanden als cloudcomputingdienst... e) Softwaretoepassingen voor financieel beheer of boekhouding als cloudcomputingdienst... f) Beheer van klantengegevens (customer relationship management CRM) als cloudcomputingdienst... g) Computervermogen (resource server) waarop de eigen software van het bedrijf draait als cloudcomputingdienst... D3. Koopt uw onderneming cloudcomputingdiensten (behalve gratis clouddiensten) geleverd door: a) Informaticaservers die worden gedeeld met andere ondernemingen?... b) Informaticaservers die uitsluitend voor uw onderneming bedoeld zijn?... Module E : Automatische gegevensuitwisseling binnen uw onderneming E1. Gebruikt uw onderneming een ERP-softwarepakket? Een ERP (Enterprise Resource Planning) -softwarepakket wordt gebruikt voor het delen van informatie tussen de verschillende afdelingen van uw onderneming (bv. boekhouding, planning, productie, marketing, ) E2. Gebruikt uw onderneming een CRM-softwaretoepassing om: ((CRM - Customer Relationschip Managment) a) Klantengegevens te verzamelen, te bewaren en ter beschikking te stellen van verschillende afdelingen binnen uw onderneming?... b) Klantengegevens te analyseren voor marketingdoeleinden (vb. prijsstelling, promotieacties, keuze van distributiekanalen,...)?... 5

6 Module F : Elektronische uitwisseling van informatie over het beheer van de toeleveringsketen (SCM - Supply Chain Managment) = het elektronisch uitwisselen van allerlei informatie met leveranciers en/of klanten over de beschikbaarheid, de productie, de ontwikkeling, de levering en de verdeling van producten of diensten. De informatie kan uitgewisseld worden via websites of via andere systemen van elektronische gevensuitwisseling (type EDI). Uitgezonderd handgetypte s. F1. Wisselt uw onderneming elektronisch informatie uit met haar leveranciers of klanten over het beheer van de toeleveringsketen (SCM)? (informatie over voorraden, productieplannen, organisatie of voortgang van geleverde diensten, vraagprognoses of voortgang van leveringen) Ga naar G1 F2. Hoe wisselt uw onderneming elektronisch informatie uit over het beheer van de toeleveringsketen (SCM)? a) Via websites (bedrijfswebsite, website van zakenpartners) of webportalen... b) Via elektronische uitwisseling van informatie geschikt voor automatische verwerking (bv. EDI, XML, Edifact, )... Module G : ICT-beveiliging ICT-beveiliging verwijst naar: maatregelen, controles en procedures die van toepassing zijn op ICT-systemen om de integriteit, de echtheid, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van gegevens en systemen te waarborgen. G1. Beschikt uw onderneming over een formeel vastgelegd ICT-veiligheidsbeleid? Ga naar H1 G2. Houdt het ICT-veiligheidsbeleid rekening met de volgende risico s? a) Vernietiging of beschadiging van gegevens als gevolg van een onverwachte aanval of incident... b) Openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens als gevolg van een inbreuk, phishing, pharming of per ongeluk... c) Onbeschikbaarheid van de ICT-diensten als gevolg van een aanval van buitenaf (bv. een denial of service -aanval)... G3. Wanneer werd het ICT-veiligheidsbeleid van uw onderneming vastgelegd of voor het laatst herzien (risico-evaluatie, evaluatie van ICT-veiligheidsincidenten, enz.)? Gelieve één vakje aan te kruisen. a) Gedurende de laatste 12 maanden... b) Tussen 12 en 24 maanden geleden... c) Meer dan 24 maanden geleden... Module H : Elektronische facturatie Facturen kunnen uitgewisseld worden in papieren vorm of onder elektronische vorm. Er bestaan twee verschillende soorten elektronische facturen: - E-facturen, elektronische facturen in een standaardformaat geschikt voor automatische verwerking (bv. EDI, XML, UDL). Ze kunnen rechtstreeks worden uitgewisseld tussen leveranciers en klanten, via dienstverleners of via elektronisch bankieren; - Facturen in elektronisch formaat die niet geschikt zijn voor automatische verwerking (mail, mail met bijlage in PDF-, JPEG-, TIFF-, of ander formaat) H1. Heeft uw onderneming in 2014 facturen aan andere ondernemingen of aan overheden verzonden? Ga naar H3 6

7 H2. Hoeveel procent van alle facturen die uw onderneming in 2014 verzonden heeft aan andere ondernemingen of overheden, werd verzonden als: Als u het exacte percentage niet kent, volstaat een schatting. a) E-facturen in een standaardformaat geschikt voor automatische verwerking (bv. EDI, UBL, XML, )?... % b) Facturen in elektronisch formaat niet geschikt voor automatische verwerking. (bv. mail, mail met bijlage in PDF-, JPEG-, TIFF-, of ander formaat)?... % c) Alleen in papieren vorm?... % TOTAL % H3. Hoeveel procent van alle facturen die uw onderneming in 2014 ontving, werd ontvangen als: Als u het exacte percentage niet kent, volstaat een schatting. a) E-facturen in een standaardformaat geschikt voor automatische verwerking (bv. EDI, UBL, XML, )?... % b) Facturen in papieren vorm of facturen in elektronisch formaat niet geschikt voor automatische verwerking. (bv. mail, mail met bijlage in PDF-, JPEG-, TIFF-, of ander formaat)?... % TOTAL % Module I : E-commerce E-commerce is de verkoop of aankoop van goederen of diensten via een computernetwerk, via methodes die specifiek ontworpen werden voor het ontvangen of plaatsen van bestellingen. De betaling en uiteindelijke levering van de goederen of diensten hoeven niet online te gebeuren. Uitgezonderd bestellingen via handgetypte s. E-commerce: verkoop Gelieve in de volgende vragen een onderscheid te maken tussen webverkoop en EDI-verkoop. Webverkoop = verkoop via een onlinewinkel (webshop) of via webformulieren op een website of een extranet of via apps. I1. Ontving uw onderneming in 2014 bestellingen voor goederen of diensten via een website of via apps? (uitgezonderd hangetypte s) Ga naar I6 I2. Op welk percentage van de totale omzet van uw onderneming schat u de verkopen die in 2014 het gevolg waren van een bestelling via een website of via apps? % I3. Op welk percentage van de totale omzet van uw onderneming schat u per type klant de verkopen die in 2014 het gevolg waren van een bestelling via een website of via apps? (schattingen in percentage van de monetaire waarde, excl. BTW) a) Business to Customer- B2C (verkoop aan particulieren)... % b) Business to Business - B2B (verkoop aan andere ondernemingen) en Business to Government - B2G (verkoop aan overheden)... % % I4. Ontving uw onderneming in 2014 bestellingen via een website of via apps door klanten die in de volgende regio s gevestigd zijn? a) België... b) Andere EU-landen... c) Rest van de wereld... 7

8 I5. Welke betalingswijzen aanvaardt uw onderneming voor haar webverkopen of verkopen via apps? a) Online betalingssystemen, betaling geïntegreerd in bestelproces (bv. bankkaart, kredietkaart, PayPal, Moneybookers,...)... b) Offline betalingssystemen (bv. alle betalingsmogelijkheden bij levering, overschrijving, cheque, )... EDI-verkoop = verkoop via EDI-berichten (Electronic Data Interchange) in een standaardformaat geschikt voor automatische verwerking (bv. EDIFACT,UBL, XML,...) Uitgezonderd handgetypte afzonderlijke berichten. I6. Ontving uw onderneming in 2014 bestellingen voor goederen of diensten via EDI-berichten? Ga naar I9 I7. Op welk percentage van de totale omzet van de onderneming schat u de verkopen die in 2014 het gevolg waren van een bestelling via EDI-berichten? % I8. Op welk percentage van de totale omzet van de onderneming schat u de verkopen die in 2014 het gevolg waren van een bestelling via EDI-berichten? a) België... b) Andere EU-landen... c) Rest van de wereld... E-commerce: aankoop = aankopen - via een onlinewinkel (webwinkel) of via webformulieren op een website of een extranet van een andere onderneming of via Apps, - of via EDI-berichten (EDI: Electronic Data Interchange): berichten in een standaardformaat geschikt voor automatische verwerking (bv. EDIFACT, UBL, XML enzovoort) Uitgezonderd handgetypte afzonderlijke berichten. Aankopen van goederen of diensten bevatten de waarde van alle goederen en diensten die tijdens de waarnemingsperiode voor herverkoop of consumptie in het productieproces werden aangekocht, behalve investeringsgoederen waarvan de consumptie wordt beschouwd als consumptie van vaste activa. I9. Plaatste uw onderneming in 2014 bestellingen voor goederen of diensten via een website of via apps of EDI-berichten? (uitgezonderd handgetypte s) Ga naar J I10. Was de waarde van de bestellingen die uw onderneming in 2014 elektronisch plaatste hoger of gelijk aan 1% van de waarde van de totale aankopen? (in geldwaarde, exclusief BTW) Module J : Schatting van de benodigde tijd om de enquête te beantwoorden We zouden graag de werklast inschatten voor het invullen van dit enquêteformulier. Kan u een schatting geven van de tijd die u nodig had om de vragen in dit formulier te beantwoorden? minuten De Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium dankt u voor uw welwillende medewerking. Enquête Naar het gebruik van ICT en e-commerce bij de ondernemingen Foto : Fotolia.com

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2016

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2016 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III - Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Enquête naar het

Nadere informatie

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2017

Enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce bij ondernemingen 2017 Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium North Gate III - Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Enquête naar het

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Hoofdstukken van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie,

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012

PERSBERICHT Brussel, 24 februari 2012 PERSBERICHT Brussel, 24 februari 12 STEEDS MEER BELGEN HEBBEN TOEGANG TOT INTERNET In 11 had 77% van de huishoudens internettoegang, meestal via breedband. Dat blijkt uit de resultaten van de ICT enquête

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatie ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2016V1

Microdataservices. Documentatie ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2016V1 Documentatie ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2016V1 Datum:26 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL - Companies engaged in online activities BEN A Doet uw bedrijf aan online verkoop en/of maakt

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren..

Een e-mail van uw bank met het verzoek uw account te controleren.. Bij de keuze van een wachtwoord is het aan te raden om: Voor elke toepassing een uniek wachtwoord in te stellen. Één (1) hoofdlettergevoelig alfanumeriek wachtwoord te gebruiken bij elke toepassing Varianten

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met ons communiceert, uw privacy te beschermen en ze veilig

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1

- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 - Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport ICTbedrijven (ICT-gebruik bij bedrijven) 2014V1 Datum: 3 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij 16 tot 74 jaar HUISHOUDENS & INDIVIDUEN 1 Huishoudens met internetverbinding 2010-2014 2014 73% 80% 83% 2010 2011 2012 2013 2014 Individuen die nog nooit internet

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Studiedienst van de Vlaamse Regering. Vlaamse Overheid

Studiedienst van de Vlaamse Regering. Vlaamse Overheid or 2010 ICT-monitor 2010 IC onitor ICT-monitor 20 2010 ICT-monitor 2010 ICT-monit ICT-m ICT-monitor 2013 bij bedrijven in 2012 Europese vergelijking Studiedienst van de e Regering e Overheid ICT-MONITOR

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise Telecom+ Jaar 2015 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

CARE Consulting Services

CARE Consulting Services CARE Consulting Services Bedrijfsadviseurs in proces verbeteringen en IT investments Opgericht in 1999, nu 5 partners en 22 advisors Actief in centraal Europa : Benelux, France, Germany, Italy Cooperatie

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

SECONE. Social Enterprise Collaboration

SECONE. Social Enterprise Collaboration SECONE Social Enterprise Collaboration BuildingsConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. BuildingsConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid

PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW. Privacy Beleid PRIVACY BELEID CONFORM DE HAAN LAW Privacy Beleid In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens LF2018/Friesland.nl zowel online als offline verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet

Tales en Markomo heten u van harte. Welkom. Wegwijs op het mobiel internet Tales en Markomo heten u van harte Welkom Wegwijs op het mobiel internet Besluit Een hype? Infrastructuur en toestellen: mainframes internet personal computers connectiviteit netwerken laptop, pda, smartphone,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten in detail

Onderzoeksresultaten in detail Resultaten onderzoek ICT-fitheid van ondernemers (december 2008) ICT is vaak Chinees voor ondernemers ICT ers en ondernemers spreken een andere taal. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum KMO-IT

Nadere informatie

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT U weet als ondernemer zelf wat het beste is voor uw bedrijf. Daarom geven we u met ons nieuwe zakelijke abonnement Helder graag de

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2014)

Barometer van de informatiemaatschappij (2014) Barometer van de informatiemaatschappij (2014) In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame

Nadere informatie

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS

TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM 2. INSTALLATIEADRES BEURS/EVENEMENT 3. FACTURATIEGEGEVENS DIENSTENBROCHURE - BESTELFORMULIER TIJDELIJK INTERNET, TELEFOON & FAX LIJNEN + HUUR TIJDELIJKE HARDWARE TERUGFAXEN NAAR +32 50 32 06 03 OF E- MAILEN NAAR EXHIBITION@CITYMESH.COM Deze aanvraag moet ten

Nadere informatie

- Exact Basis! - Exact Premium! - Exact Handel! - Exact Handel ERP!

- Exact Basis! - Exact Premium! - Exact Handel! - Exact Handel ERP! Informatie Exact App Bij het managen van uw webshop, hoort natuurlijk ook de boekhouding voor registratie van omzet en BTW, vanaf nu hoeft u met behulp van deze app niet langer relaties en verkopen over

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013)

Extra Harde Schijf Online. Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) Extra Harde Schijf Online Dienstbeschrijving (Versie 10.0-22-04-2013) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De dienst Extra Harde Schijf Online... 4 2.1 Opslagruimte... 4 2.2 Documentenbeheer... 4 2.3 Documenten

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder

De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder De volgende vragen gaan over digitale media en digitale toestellen zoals computers, laptops, notebooks, smartphones, tablets, gsm s zonder internettoegang, spelconsoles en televisies met internettoegang.

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

Eenvoudig. mobielzakelijk printen. Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint

Eenvoudig. mobielzakelijk printen. Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint Als gebruikers weten hoe ze moeten mailen of internetten, kunnen ze printen met EveryonePrint Eenvoudig mobielzakelijk printen EveryonePrint is ideaal voor alle bedrijven, van groot tot klein, waar gebruikers

Nadere informatie

FAMILINQ. Hoe maken ze reclame? Via folders, commercials? Nergens iets over te vinden.

FAMILINQ. Hoe maken ze reclame? Via folders, commercials? Nergens iets over te vinden. FAMILINQ Familie-linq is een volwaardige tablet vermomd als fotolijst. De fotolijst van ziet er vriendelijk uit en bedekt de knoppen die niet per sé noodzakelijk zijn. Dit geeft meer vertrouwen en een

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren: Veiligheid & privacy In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Ticketmaster en haar groepsmaatschappijen (in deze policy: "wij" of "Ticketmaster") zowel online (onder meer via apps) als offline

Nadere informatie

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden.

Vragenlijst. Uw bijdrage helpt te weten waar de noden van ouderen liggen zodat er beter op hen kan ingespeeld worden. Vragenlijst Beste mevrouw, meneer In het kader van mijn thesis Digitale vaardigheden van 65-plussers heb ik deze vragenlijst opgesteld voor zowel gebruikers als niet-gebruikers van internet Dit werk kan

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

In 5 stappen productiever met Office 365

In 5 stappen productiever met Office 365 In 5 stappen productiever met Office 365 Inleiding Met Office 365 van KPN beschik je altijd en overal over je zakelijke e-mail, agenda en documenten. Programma s als Excel, Word, PowerPoint en OneNote

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Elektronische vrachtbrief

Elektronische vrachtbrief 3 Elektronische vrachtbrief SVA congres 2014 Stephan Okhuijsen Projectmanager TransFollow Patrick Huijgen Sales- en Partnermanager TransFollow Rob van der Lee Product owner TransFollow Standaard elektronische

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Start je eigen webwinkel en verleg je ambities. Maak gebruik van talloze mogelijkheden waar je bijzonder weinig voor betaalt. Vanaf 12,95 per maand

Start je eigen webwinkel en verleg je ambities. Maak gebruik van talloze mogelijkheden waar je bijzonder weinig voor betaalt. Vanaf 12,95 per maand Vanaf 12,95 per maand Start je eigen webwinkel en verleg je ambities Maak gebruik van talloze mogelijkheden waar je bijzonder weinig voor betaalt. www.ccvonline.be Welkom bij BiedMeer Powered by Waar e-commerce

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

HetSchoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl HetSchoolvoorbeeld.nl maakt websites voor het onderwijs die u zelf met het bekroonde en gebruiksvriendelijke programma Word- Press inhoudelijk kunt beheren. De vakkundigheid van het team van HetSchoolvoorbeeld.nl

Nadere informatie

tarieven 2015 / 2016 Powered by:

tarieven 2015 / 2016 Powered by: tarieven 2015 / 2016 Powered by: Producten van Ziber Inclusief hosting, updates & support 2 Software uit de Ziber Cloud Voor iedere ondernemer de beste oplossing Webbly Design & eenvoud 4 Sitehand Professioneel

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemen met T-Mobile.

Zelfstandig ondernemen met T-Mobile. Zelfstandig ondernemen met T-Mobile. Ik kan toch niet nu al weten of ik 2 jaar lang dezelfde bundel nodig heb? Daar moet iets aan te doen zijn. Edwin van Arkel, zelfstandig ondernemer, nog geen klant bij

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58%

Huishoudens. Huishoudens zonder kinderen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Huishoudens met kinderen Huishoudens zonder kinderen Huishoudens Geïsoleerde personen 95% 93% 80% 78% 75% 72% 62% 58% Computer Internet Individuen Individuen die behoren tot de achtergestelde bevolkingsgroepen

Nadere informatie

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG?

FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? FLEXIBELE ONDERSTEUNING NODIG? Bedrijfsfolder MKB Bedrijfsondersteuning voor het Midden en Kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) Ondernemen + ondersteuning = MKB Bedrijfsondersteuning

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014)

BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) Barometer van de informatiemaatschappij BAROMETER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (2014) http://economie.fgov.be De editie 2014 van de barometer van de informatiemaatschappij is beschikbaar op de website

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden?

Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Webinar Social Media Marketing Hoe gebruikt u Google, Bloggen en Social Media om online goed gevonden te worden? Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie

Nadere informatie

Unified by Invoicing Jan Druppel

Unified by Invoicing Jan Druppel Unified by Invoicing Jan Druppel Audio = kanaal 8 De elektronische factuur - Dagelijkse confrontatie - - Hoe proberen we op te lossen? - - Wat is elektronische factuur? - - De elektronische community -

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Staat u wel eens stil bij de datarisico s die u loopt? verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Kinderen van een jaar weten tegenwoordig al de weg op een tablet. De computer en het internet zijn niet

Nadere informatie

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox

Aanvraagformulier Cyber en Data Risks verzekering by Hiscox A Algemeen 1. Gegevens aanvrager Naam: Adres: Dochter- Bedrijven 50% aandel of meer: Heeft u een vestiging in de VS/ Canada Graag een opgave van uw activiteiten: Graag een opgave van uw website(s) : 2.

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

E-procurement. Transparantie - efficiëntie - automatisatie - kostenreductie

E-procurement. Transparantie - efficiëntie - automatisatie - kostenreductie E-procurement Transparantie - efficiëntie - automatisatie - kostenreductie E-BUSINESS: virtueel bestellen, echt profiteren. E-Business een overzicht. De snelste weg leidt ons vandaag via internet, zowel

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Google Applicaties Online samenwerken. Paul Diliën ICT integratie 2012. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Google Applicaties Online samenwerken Paul Diliën ICT integratie 2012 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Mobiel e-mail en internet. Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie

Mobiel e-mail en internet. Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie Mobiel e-mail en internet Overal razendsnel toegang tot e-mail, agenda en informatie De tijd dat we alleen maar achter het bureau zaten ligt achter ons. We gaan flexibeler om met kantooruren en werken

Nadere informatie

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns

Social media keuzes. Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Social media keuzes Meetup Business Boost, 17 juni 2014 Door Lieke Muller en Linda Krijns Wie zijn wij? Lieke Muller Linda Krijns Online marketingbureau Liber Media helpt kleine ondernemers met opzetten

Nadere informatie

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017

Thuisnetwerk. Ger Stok Maart 2017 Thuisnetwerk Ger Stok Maart 2017 RvG/1Q2016 Agenda Waarom thuisnetwerk? Internetverbinding Bestanden delen Printer NAS TV (Camera)Bewaking Domotica Thuisnetwerk 2 Begrippen LAN WLAN WAN Cloud Local Area

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6

Mobiele marketing. Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen. E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 Mobiele marketing Hoe mobiele apparaten de rol van marketing veranderen E. de Haan M.Sc. Rapport RUGCIC-2015-03 ISBN 978-90-367-8258-6 CIC 2 Inhoudsopgave Samenvatting pag. 6 Mobiele ontwikkelingen pag.

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Brussel, 10 september 2014 De FOD Economie publiceert vandaag zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij.

Nadere informatie