Regionale Voorrangscommissie. Woonruimteverdeling Drechtsteden AFSLUITEND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale Voorrangscommissie. Woonruimteverdeling Drechtsteden AFSLUITEND"

Transcriptie

1 Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden AFSLUITEND JAARVERSLAG 213 1

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Reglement 4 3. Resultaten voorrrangsaanvragen 4 o Alblasserdam 5 o Dordrecht 5 o H.I. Ambacht 6 o Papendrecht 6 o Sliedrecht 7 o Zwijndrecht 7 4. Functioneren van de commissie 8 5. Aandachtspunten vanuit de commissie 8 6. Tenslotte 8 7. Bijlage: overzicht aanvragen voorrangsverklaring per gemeente 9 over de jaren 27 t/m

3 1 Inleiding Sinds 1 januari 2 is in de regio Drechtsteden een regionaal aanbodmodel woonruimteverdeling in werking. Kandidaten die een voorrangsverklaring hebben ontvangen worden gehuisvest door de deelnemende partijen. Deelnemende partijen De deelnemende partijen zijn de gemeenten en de toegelaten instellingen binnen de Drechtsteden, te weten: - Alblasserdam - woningstichting Woonkracht1, Alblasserdam - Dordrecht - woningstichting Trivire - stichting Woonbron, locatie Dordrecht - Hendrik Ido Ambacht - Rhiant - Papendrecht - woningstichting Woonkracht1, Papendrecht - Sliedrecht - Tablis Wonen - Zwijndrecht - woningstichting Woonkracht1, Zwijndrecht - woningstichting Trivire - woningbouwvereniging Heerjansdam (uitsluitend tbv de voorrangsregeling) Regionaal aanbodsysteem In 213 zijn twee systemen voor de verdeling van woningen in de Drechtsteden in werking, te weten: - Woonkeus, een regionaal aanbodsysteem. Vrijkomende woonruimte wordt gepubliceerd op de internetsite van de Stichting Woonkeus Drechtsteden. De inschrijfkosten bedroegen in ,65. - POL van stichting Woonbron, een lotingsysteem. De inschrijving is kosteloos. Regionale voorrangscommissie woonruimteverdeling Drechtsteden Sinds 1 januari 2 is een regionale voorrangscommissie woonruimteverdeling ingesteld. Deze commissie adviseert de gemeenten binnen de Drechtsteden over voorrangsaanvragen. Bij de beoordeling van voorrangsaanvragen worden in deze regio dezelfde criteria gehanteerd. Samenstelling commissie De commissie bestaat uit drie leden, te weten: - mevrouw M.G. van Drunen, lid/voorzitter - de heer H. van den Brink, lid - de heer H.A. Aardoom, lid Als secretaris/adviseur is aangesteld mevrouw S.L. Moret. Zij wordt voor deze werkzaamheden door de gemeente Dordrecht gedetacheerd aan het Bureau Drechtsteden. De voorrangscommissie is tot 31 december 213 in functie geweest. Dit is het afsluitende jaarverslag van de voorrangscommissie over

4 De voorrangscommissie vergaderde één maal per twee weken op de vrijdagmiddag, volgend op de vergadering van het Platform Uitvoering Voorrangsregeling (PUV). In 213 heeft de voorrangscommissie 25 keer vergaderd. De leges voor het aanvragen van een voorrangsverklaring bedroeg in ,35. 2 Reglement De doelstellingen en de werkwijze van de voorrangscommissie zijn door de deelnemende gemeenten vastgelegd in de Beleidsregels Voorrang bij Woningtoewijzing ex artikel van de Huisvestingsverordening. Sinds 1 november 29 waren de Beleidsregels Voorrangsregeling Woonruimteverdeling van kracht. 3 Resultaten voorrangsaanvragen In 213 werden, na overleg in het Platform Uitvoering Voorrangsregeling, in totaal 353 dossiers aan de voorrangscommissie voorgelegd. Sinds 1 januari 212 was een veranderde werkwijze van kracht. Het Specialistisch Team Wonen van de dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid toetst sinds de aanvragen om voorrangsverklaring en voorziet deze van een advies. Dit advies wordt besproken in het Platform Uitvoering Voorrangsregeling en daarna beoordeelde de voorrangscommissie de aanvragen en adviseerde hierover aan de gemeente waar de aanvraag is ingediend. Na ruim een jaar met de nieuwe werkwijze te hebben geëxperimenteerd, is door de woningcorporaties geconcludeerd dat door de nieuwe werkwijze het oordeel van de voorrangscommissie geen toegevoegde waarde meer biedt. In december 213 is in het portefeuillehoudersoverleg van de Drechtsteden besloten om de voorrangscommissie op te heffen. Om de correcte toepassing van de beleidsregels voorrangsregeling te bewaken zal vanaf 1 januari 214 een gemeentelijk ambtenaar worden gemandateerd om namens de Drechtstedengemeenten de besluiten te nemen. Deze ambtenaar neemt tevens deel aan de vergaderingen van het Platform Uitvoering Voorrangsregeling. Van de 353 aanvragen werden 26 aanvragen van een positief advies voorzien en 92 van een negatief advies (1 dossier werd voor advies doorgestuurd naar de GGD-RR). De beoordeling door de voorrangscommissie week in 213 in geen enkel geval af van het oordeel van het Platform Uitvoering Voorrangsregeling. Er zit een klein verschil tussen de telling van de RVC en de telling door de intakers. Dit heeft te maken met een aantal aanvragen die niet aan de voorrangscommissie werden voorgelegd omdat dit aanvragen betrof die rechtstreeks door de gemeente van een besluit konden worden voorzien (bijv. in het geval van een brand). 4

5 OPGAVE cijfermateriaal 213 m.b.t. voorrangsverklaringen van de gemeente ALBLASSERDAM: totaal in behandeling genomen aanvragen: 24 door commissie voorzien van positief advies: 21 door commissie voorzien van negatief advies: 3 OPGAVE cijfermateriaal 213 m.b.t. voorrangsverklaringen van de gemeente DORDRECHT: totaal in behandeling genomen aanvragen: 215 door commissie voorzien van positief advies: 125 door commissie voorzien van negatief advies: 58 NB: verschil zit in aantal ingetrokken/vervallen of nog onbeslist. 2 18x gezinshereniging, 2x brand 2 2x gegrond 1x alsnog toegekend na aanleveren gegevens 7x ongegrond 7x ingetrokken 1x niet-ontvankelijk 2x nog in behandeling 5

6 OPGAVE cijfermateriaal 213 m.b.t. voorrangsverklaringen van de gemeente H.I. AMBACHT: totaal in behandeling genomen aanvragen: 2 door commissie voorzien van positief advies: 2 door commissie voorzien van negatief advies: 4 statushouders/taakstelling OPGAVE cijfermateriaal 213 m.b.t. voorrangsverklaringen van de gemeente PAPENDRECHT: totaal in behandeling genomen aanvragen: 33 door commissie voorzien van positief advies: 32 door commissie voorzien van negatief advies: 1 6

7 OPGAVE cijfermateriaal 213 m.b.t. voorrangsverklaringen van de gemeente SLIEDRECHT: totaal in behandeling genomen aanvragen: 9 door commissie voorzien van positief advies: 8 door commissie voorzien van negatief advies: 1 OPGAVE cijfermateriaal 213 m.b.t. voorrangsverklaringen van de gemeente ZWIJNDRECHT: totaal in behandeling genomen aanvragen: 58 door commissie voorzien van positief advies: 38 door commissie voorzien van negatief advies: 18 NB: verschil zit in aantal ingetrokken/vervallen of nog onbeslist. 1 gezinshereniging 4 1x ongegrond 2x alsnog toegekend 1x nog in behandeling 7

8 4 Functioneren van de commissie De commissieleden hebben in de afgelopen jaren goed en plezierig samengewerkt. Zij bedanken de gemeentebesturen van de Drechtstedengemeenten voor het genoten vertrouwen. 5 Aandachtspunten vanuit de commissie De voorrangscommissie is zich er in de afgelopen jaren voortdurend van bewust geweest dat zij te maken had met een kwetsbare groep, die vaak niet in staat bleek om de eigen (woon)problemen op te lossen. Bij de beoordeling van de aanvragen heeft de commissie de medemenselijkheid niet uit het oog verloren. Echter, om de toepassing van de voorrangsregeling zo transparant mogelijk te houden, kon zij vaak niet anders dan de regels strikt en eenduidig toe te passen. Daarbij werd altijd meegewogen in hoeverre de aanvrager zelf verantwoordelijk kon worden gehouden voor de ontstane situatie en of men zelf al het mogelijk had gedaan om een oplossing voor het probleem te vinden. 6 Tenslotte In 213 was het aantal aanvragen om een voorrangsverklaring (353), dat door de commissie is behandeld, lager dan dat in 212 (424). Het overgrote deel van de negatieve adviezen was zonder meer duidelijk afwijsbaar op grond van de beleidsregels. Naar verwachting zullen in de komende jaren voorrangsaanvragen vaker van een negatief besluit worden voorzien. Enerzijds omdat men in toenemende mate verantwoordelijk wordt gehouden voor het eigen handelen, anderzijds omdat de beleidsregels opnieuw aangescherpt zullen worden. Dit zal resulteren in meer ingediende bezwaarschriften. In 213 was dit al zichtbaar (25 ingediende bezwaarschriften, tegenover 21 in 212). De commissie biedt het jaarverslag aan, aan: - het Drechtstedenbestuur, - de gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten, - het dagelijks bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid, - de Stichting Woonkeus Drechtsteden, - de deelnemende woningcorporaties, - het Woonconsumentenplatform Drechtsteden, - een aantal belangenorganisaties. Zij verzoekt het jaarverslag 213 te betrekken bij de jaarlijkse evaluatie van de woonruimteverdeling. Dordrecht, maart 214 Namens de vm. Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden, de secretaris, S.L. Moret secretariaat: Postbus AP Dordrecht 8

9 7 Overzicht voorrangsaanvragen per gemeente over de jaren 27 t/m aantal Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zw ijndrecht 9

RVWD Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden

RVWD Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden RVWD Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden RVWD Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden JAARVERSLAG

Nadere informatie

Regionale Voorrangscommissie. Woonruimteverdeling Drechtsteden. Jaarverslag 2007

Regionale Voorrangscommissie. Woonruimteverdeling Drechtsteden. Jaarverslag 2007 Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden 1 2 Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 5 2. Doelstelling 7 3. Reglement 7 4. Resultaat

Nadere informatie

Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden

Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden Regionale klachtencommissie woonruimteverdeling Drechtsteden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding - 2 2. Doelstelling - 2 3. Reglement - 3 4. Samenvatting - 3 Aanbevelingen - 5 5. Algemene

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 RAADSBESLUIT Datum en nummer 18 juni 2015, nummer De RAAD van de gemeente Papendrecht gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015 gelet op de paragraaf 3 en artikel

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Citeertitel

Nadere informatie

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012 OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012 Aanwezig: T.A. Stoop, loco-burgemeester/wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

2 RAADSINFORMATIE inzake de woningmarktregio en het kerngebied. woningcorporaties in het kader van de Woningwet

2 RAADSINFORMATIE inzake de woningmarktregio en het kerngebied. woningcorporaties in het kader van de Woningwet DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.n1 Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma

Nadere informatie

komen voor 2005 de volgende prestatieafspraken op het gebied van de volkshuisvesting overeen.

komen voor 2005 de volgende prestatieafspraken op het gebied van de volkshuisvesting overeen. Prestatieafspraken Drechtsteden 2005 Afspraken op het gebied van de volkshuisvesting tussen de gemeenten en de woningcorporaties in de Regio Drechtsteden Partijen 1. Het Drechtstedenbestuur, handelend

Nadere informatie

INFO NIEUWSBRIEF NR. 2 - AUGUSTUS 2015 - EEN UITGAVE VAN STICHTING WOONKEUS DRECHTSTEDEN. Nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden

INFO NIEUWSBRIEF NR. 2 - AUGUSTUS 2015 - EEN UITGAVE VAN STICHTING WOONKEUS DRECHTSTEDEN. Nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden INFO NIEUWSBRIEF NR. 2 - AUGUSTUS 2015 - EEN UITGAVE VAN Nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden Rhiant Veersedijk 101 tel. 078-6812152 Postbus 59 fax 078-6820050 3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht www.rhiant.nl

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebestuur Dordrecht Ontvanger Semeentëraad 'residjum ommissie Griffie DIV team 2 BESLUIT Nr. SO/2004/7050 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel

Nadere informatie

A. Gevraagde zienswijzen.

A. Gevraagde zienswijzen. Zienswijzen woningmarktregio Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en Drechtsteden. Deze notitie bevat een overzicht van de zienswijzen op het voornemen van de gemeente Goeree Overflakkee en de regio's Hoeksche

Nadere informatie

Drechtsteden GPD 11,03,2015 0028 MPGPD2O1 5031109190028. Aan de colleges van B & W van de Drechtstedengemeenten. Geacht college,

Drechtsteden GPD 11,03,2015 0028 MPGPD2O1 5031109190028. Aan de colleges van B & W van de Drechtstedengemeenten. Geacht college, Drechtsteden MPGPD2O1 5031109190028 GPD 11,03,2015 0028 Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan de colleges van B & W van de Drechtstedengemeenten Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht!BAN: NL66BNGH0285127853

Nadere informatie

Behandeld door : J.J. Visser Datum : 28 juni 2016 Onderwerp : Verzoek aanwijzen woningmarktregio Uw kenmerk :

Behandeld door : J.J. Visser Datum : 28 juni 2016 Onderwerp : Verzoek aanwijzen woningmarktregio Uw kenmerk : Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Minister van Wonen en Rijksdienst de heer S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht IBAN: NL66BNGH0285127853 BIC: BNGHNL2G Telefoon

Nadere informatie

Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013)

Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013) Beleidsregel Bonus Vrijwilligerswerk (nieuw vastgesteld op: 11 januari 2012 en gewijzigd op: 7 februari 2013 en 5 september 2013) Artikel 1 1. De meerderjarige belanghebbende jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: convenant

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: convenant Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland: convenant De deelnemers: Hoofdvestiging in: De Goede Woning Zoetermeer Dunavie Katwijk DUWO * Goed Wonen Zederik Zederik Haag Wonen Omnivera Hardinxveld-Giessendam

Nadere informatie

INFO NIEUWSBRIEF. Passend toewijzen van een huurwoning: relatie tussen inkomen en huur

INFO NIEUWSBRIEF. Passend toewijzen van een huurwoning: relatie tussen inkomen en huur INFO NIEUWSBRIEF NR. 3 - NOVEMBER 2015 - EEN UITGAVE VAN Passend toewijzen van een huurwoning: relatie tussen inkomen en huur Rhiant Veersedijk 101 tel. 078-6812152 Postbus 59 fax 078-6820050 3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015;

Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 79148 28 augustus 2015 Huisvestingsverordening gemeente Sliedrecht 2015 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Basis van de beleidsregels 1.2 Deze beleidsregels vinden hun basis in artikel 2.3.5 van de verordening.

Basis van de beleidsregels 1.2 Deze beleidsregels vinden hun basis in artikel 2.3.5 van de verordening. Beleidsregels Voorrangsregeling Woonruimteverdeling Uitgangspunten voor de uitvoering van paragraaf 2.3 van de Huisvestingsverordening gemeente (Hendrik-Ido-Ambacht) 1. Algemeen Begrippen 1.1 regio: gebied

Nadere informatie

VERSLAG 2014 (inclusief vergelijking met de jaren ) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN

VERSLAG 2014 (inclusief vergelijking met de jaren ) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN VERSLAG 2014 (inclusief vergelijking met de jaren 2004-2013) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN Jaarverslag 2014 urgentiecommissie woonruimteverdeling Houten Inleiding Op grond van artikel 2.5.2

Nadere informatie

Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem

Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht drs. J.M.A. Schalk drs. A.L.M. van der Lans juli 2006 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk informatie

Nadere informatie

VERSLAG 2016 (inclusief vergelijking met de jaren ) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN

VERSLAG 2016 (inclusief vergelijking met de jaren ) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN VERSLAG 2016 (inclusief vergelijking met de jaren 2005-2015) URGENTIECOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING HOUTEN Jaarverslag 2016 urgentiecommissie woonruimteverdeling Houten Inleiding Dit jaarverslag gaat in

Nadere informatie

BIJLAGEN WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2011. Woonmonitor en vooruitblik. Drechtsteden. Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing

BIJLAGEN WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 2011. Woonmonitor en vooruitblik. Drechtsteden. Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Drechtsteden BIJLAGEN WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 211 Woonmonitor en vooruitblik Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Auteurs: G. van Oost/ E. van de Merwe, Task Force Woningbouw Drechtsteden M. Val,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland

Jaarverslag 2016 Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland Jaarverslag 2016 Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland april 2017 Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland www.adviescommissiedetailhandel.nl secretariaat@adviescommissiedetailhandel.nl 2 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal

De grijze golf. Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot Figuur 1 Bevolking Drechtsteden , totaal De grijze golf Demografische ontwikkeling Drechtsteden tot 23 In deze factsheet rapporteren we over de uitkomsten van de bevolkings- en huishoudensprognose en de gevolgen ervan voor de Drechtsteden. De

Nadere informatie

De klachtencommissie. Aantal klachten

De klachtencommissie. Aantal klachten De klachtencommissie De klachtencommissie is het centrale punt waar woningzoekenden en huurders hun klacht kunnen indienen over Woning in Zicht en over de woningcorporaties t Heem, TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg

Nadere informatie

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033,

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, email: gemeente@leusden.nl HOE VRAAG IK VOORRANG AAN? In bijzondere situaties kan het nodig zijn dat iemand sneller aan woonruimte wordt geholpen en daarom

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen Drechtsteden

Samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen Drechtsteden Samenwerkingsafspraken preventie huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 1 van 11 Samenwerkingsafspraken Preventie Huisuitzettingen Drechtsteden 2015-2017 Het openbaar lichaam Drechtsteden, te dezen krachtens

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016

Gemeente Gennep. Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 2016 Gemeente Gennep Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Gennep 206 8-5-207 Inhoud Inleiding... 2. De commissie... 3. Instelling commissie... 3.2 Samenstelling van de commissie... 3.3 Vergaderfrequentie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. QuaWonen

Jaarverslag 2009. QuaWonen Jaarverslag 2009 QuaWonen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 3 4. INGEDIENDE KLACHTEN...

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Jeugd en onderwijs -0,4% +0,1% +0,9% 0,0% +1,5% +2,0% +2,4% +1,6% +1,5% -9,3% wo.

Jeugd en onderwijs -0,4% +0,1% +0,9% 0,0% +1,5% +2,0% +2,4% +1,6% +1,5% -9,3% wo. 2016 Jeugd en onderwijs JEUGDIGEN 0-17 jaar JEUGDIGEN 18-22 jaar 15.485 57.085 0-17 jaar +0,9% 57.085 Het aantal jeugdigen daalt in de Drechtsteden. De groene druk, het percentage jeugd tot 18 jaar ten

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften

Commissie bezwaarschriften Commissie bezwaarschriften JAARVERSLAG 2016 GEMEENTE KATWIJK MAART 2017 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De samenstelling en werkwijze van de commissie 4 Aantal ingekomen en behandelde bezwaarschriften 5 Uitkomst

Nadere informatie

BESLUIT Nl% 30/2009/1969 «iemeentebestuyr Spuiboulevard GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

BESLUIT Nl% 30/2009/1969 «iemeentebestuyr Spuiboulevard GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; 2xyL? 2 o Dordrecht BESLUIT Nl% 30/2009/1969 «iemeentebestuyr Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorste! d.d, 13 augustus

Nadere informatie

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN

WONEN IN DE DRECHTSTEDEN Drechtsteden WONEN IN DE DRECHTSTEDEN 214 Woonmonitor en vooruitblik BIJLAGEN Programma: Wonen en Stedelijke Vernieuwing Auteurs: M. Val, M. Morlog l en J.J. Visser, beleidsadviseurs IKC Drechtsteden m.m.v.

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening

Nota van B&W. Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening Nota van B&W Onderwerp Reglement regionale urgentiecommissie en intrekken verordening Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. M. Matthijsse Telefoon 5113568 E-mail: m.matthijsse@haarlem.nl SO/BD Reg.nr.

Nadere informatie

Klacht De klacht (1) heeft betrekking op het niet toewijzen van een woning aan Westhoek. zou ten onrechte gepasseerd zijn bij een woningtoewijzing.

Klacht De klacht (1) heeft betrekking op het niet toewijzen van een woning aan Westhoek. zou ten onrechte gepasseerd zijn bij een woningtoewijzing. in de zaak van, wonende te Willemstad tegen Woningstichting Brabants Westhoek, gevestigd te Klundert Partijen worden hierna aangeduid als en Brabants Westhoek Verloop van de procedure heeft op 30 juni

Nadere informatie

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR601842_1 3 april 2017 Werktijdenregeling Drechtsteden/ Zuid Holland Zuid 2017 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien

Nadere informatie

Drechtsteden BEHANDELKOPIE GESCAM0

Drechtsteden BEHANDELKOPIE GESCAM0 k Drechtsteden GESCAM0 dip rjpmpprïterarifin van fte (deelnemend aan de Commissie Wonen en Stedelijke Vernieuwing) t.a.v. de raadsgriffier^^ de colleges van Burgemeester en Wethouders van de Drechtstedengemeenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Participatiebonus

Hoofdstuk 1. Participatiebonus Beleidsregels Participatiebonus en Bonus Vrijwilligerswerk Drechtsteden 2016 Het Drechtstedenbestuur; gelezen het advies van het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal d.d. 6 december 2016, gelet op artikel

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA

JAARVERSLAG 2014 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA JAARVERSLAG 2014 STEDELIJKE GESCHILLENCOMMISSIE BREDA INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Stedelijke Geschillencommissie Breda... 3 3. Overzicht ontvangen en behandelde bezwaarschriften...

Nadere informatie

INFO. Actief woningzoekende, vraag direct een IB60-verklaring aan. Woonkeus gaat digitaal. Wonen in de Drechtsteden: goed geregeld

INFO. Actief woningzoekende, vraag direct een IB60-verklaring aan. Woonkeus gaat digitaal. Wonen in de Drechtsteden: goed geregeld INFO EEN UITGAVE VAN STICHTING WOONKEUS DRECHTSTEDEN NUMMER 11 - APRIL 2014 Woonkeus gaat digitaal Wonen in de Drechtsteden: goed geregeld 55-pluswoningen: alleen senioren/ ook andere leeftijden Actief

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht

Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Jaarverslag 2014 Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Papendrecht Over de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Uitgebracht in april 2015. Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

JAARVERSLAG Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket

JAARVERSLAG Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket JAARVERSLAG 2014 Eén regionale huisvestingsverordening, één regionaal woonruimteverdeelsysteem, één regionaal geschillenloket 2 Voorwoord De Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam behandelt bezwaren

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COMMISSIE BEZWAAR EN BEROEP vaste commissie van advies voor de bezwaar- en de beroepschriften gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude JAARVERSLAG 2008 van de Commissie Bezwaar en Beroep periode 1 januari

Nadere informatie

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein

Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Grootse opgaven sociaal maatschappelijk domein Wat hebben we aan de Drechtsteden? Drechtraad 2 april 2013 Wat kunt u verwachten? Grootse opgaven van het rijk. Cijfers. Eigen kracht? Relatie tussen de transities

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND

JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND JAARVERSLAG KLACHTBEHANDELING 2015 RECHTBANK MIDDEN NEDERLAND 2/6 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Cijfermateriaal... 3 3. Klachtonderwerpen... 5 4. Informele afdoening... 5 5. Klachtadviescommissie... 5 6.

Nadere informatie

DIV TEAM 1 PARAAF ACTIE. Vft

DIV TEAM 1 PARAAF ACTIE. Vft de De gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten (uitgezonderd 's-gravendeel) T - a - v ' de9riffier AFDELING AFHANDELING 2 1 NOV 2005 ACTIE Vft DIV TEAM 1 PARAAF Alblasserdam Dordrecht 's-gravendeel datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode

Jaarverslag 2015 van de Commissie AedesCode arverslag 2015 van de Commissie AedesCode 1. Inleiding De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghebbenden het gedrag van leden van Aedes aan de AedesCode. De van toetsingsverzoeken en en door

Nadere informatie

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd

Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Commissie van advies voor de bezwaarschriften Gemeente Landerd Jaarverslag 2014 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel, samenstelling commissie, procedure 2 Hoofdstuk 2 Ingediende en afgehandelde bezwaarschriften

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR VERWIJDERING

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR VERWIJDERING REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR VERWIJDERING R O C W E S T - B R A B A N T M I D D E L B A A R B E R O E P S O N D E R W IJ S en EDUCATIE (opleidingen vallend onder de WEB) Versie 22.01.2013 R E G L E

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo. Meer informatie op

J A A R V E R S L A G Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo. Meer informatie op J A A R V E R S L A G 2 0 1 5 Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl Inleiding Hierbij treft u het jaarverslag 2015 aan van deze Commissie. In het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede

Jaarverslag 2013 Lokale Ombudscommissie Ede Jaarverslag Lokale Ombudscommissie Ede Ede, april 2014 2 Inleiding Dit verslag verantwoordt aan de gemeenteraad de werkzaamheden en bevindingen van de Lokale Ombudscommissie Ede over het jaar. Daarmee

Nadere informatie

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017

Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland. Vastgesteld: 25 januari 2017 Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland Vastgesteld: 25 januari 2017 Inhoud Jaarverslag klachtbehandeling 2016 Rechtbank Midden Nederland... 1 1. Inleiding... 3 2. Klachtonderwerpen...

Nadere informatie

NIEUW SYSTEEM WOONRUIMTEVERDELING

NIEUW SYSTEEM WOONRUIMTEVERDELING NIEUW SYSTEEM WOONRUIMTEVERDELING nummer 4 juli 2009 Westwaard Wonen Vestiging Alblasserdam Plantageweg 5-7 tel. reparatieverzoeken 078-6442244 Postbus 74 tel. verhuurzaken 078-6442288 3350 AB Papendrecht

Nadere informatie

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs

Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs Reglement Adviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring VSO clusters 3 en 4 en Praktijkonderwijs versie juni 2014 I II Het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 2 februari 2010 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2009 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid

37% 43% Kerncijfers. Drechtsteden partner voor beleid 37% 43% Kerncijfers Drechtsteden 2014 partner voor beleid Alblasserdam Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Zwijndrecht 28,52 mm Sliedrecht Dordrecht 0 2 KM Toelichting De gemeentenamen zijn als volgt afgekort:

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van

Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van Tabellen in categorie 'Bevolking': In dit document staan de cijfers van 1-1-2011 Ontwikkeling bevolking rij 20 Ontwikkeling bevolking - natuurlijke ontwikkeling en migratirij 40 Kenmerken migratie rij

Nadere informatie

Informatie over groepsaankoop zonnepanelen

Informatie over groepsaankoop zonnepanelen Informatie over groepsaankoop zonnepanelen Aanleiding Het afgelopen jaar zijn de prijzen voor zonnepanelen zodanig gedaald dat een gemiddelde installatie na ongeveer 10 jaar terugverdiend kan worden terwijl

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE GESCHILLEN...

Nadere informatie

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Reglement op de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Mook en Middelaar 1. Benoeming en samenstelling

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

2.2 Financieringsstatuut ( ) Besloten wordt:

2.2 Financieringsstatuut ( ) Besloten wordt: OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: J. Heijkoop, burgemeester A.J. Flach, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde,

Nadere informatie

HUURWONING ZOEKEN VERANDERT

HUURWONING ZOEKEN VERANDERT HUURWONING ZOEKEN VERANDERT OVERGANGSREGELING NAAR HET OPTIEMODEL OPTIES NEMEN, HOE WERKT DAT? LOTING: HANDIG VOOR SPOEDZOEKERS nummer AANBODMODEL: WONINGADVERTENTIES BEKIJKEN EN REAGEREN 3 januari 2009

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING. Stichting ROC West-Brabant MBO en Educatie. (opleidingen vallend onder de WEB)

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING. Stichting ROC West-Brabant MBO en Educatie. (opleidingen vallend onder de WEB) REGLEMENT COMMISSIE VAN BEZWAAR TOELATING EN VERWIJDERING Stichting ROC West-Brabant MBO en Educatie (opleidingen vallend onder de WEB) 16.12.2014 R E G L E M E N T C O M M I S S I E V A N B E Z W A A

Nadere informatie

Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL)

Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Klachtreglement Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: Geschillencommissie OVAL b. OVAL: Organisatie voor Vitaliteit,

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom

Jaarverslag Jaarverslag Adviescommissie voor de bezwaarschriften kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom Adviescommissie voor de bezwaarschriften, kamer sociale aangelegenheden gemeente Bergen op Zoom 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 INSTELLING... 3 COMPETENTIE... 3 INVULLING... 4 VERGOEDING... 4 SAMENSTELLING...

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 6 december 2006 Onderwerp Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Bijlagen Concept-Besluit eerste wijziging Gemeenschappelijke Drechtsteden Gevraagde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Inschrijven U kunt zich inschrijven via internet (www.woonkeus.nl) of u gaat naar een van de aangesloten woningstichtingen.

Inschrijven U kunt zich inschrijven via internet (www.woonkeus.nl) of u gaat naar een van de aangesloten woningstichtingen. U zoekt een woning in de Drechtsteden Algemeen De woningcorporaties Progrez, Tablis Wonen, Westwaard Wonen, Rhiant, Forta, Interstede en Krispijn Wonen bieden hun huurwoningen aan via de Stichting Woonkeus

Nadere informatie

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011

Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst. Jaarverslag 2011 Commissie bezwaarschriften gemeente Staphorst Jaarverslag Inhoud Voorwoord.... Commissie.... Taak en samenstelling.... Ondersteuning.... Premediation.... Werkwijze.... Digitaal bezwaar....6 Hoorzittingen....7

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland JAARVERSLAG Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland

Jaarverslag 2015 Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland JAARVERSLAG Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland JAARVERSLAG 2015 Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland 1 Inhoud 1. Deelnemende corporaties en landelijke ontwikkelingen... 4 2. Basis en samenstelling... 6 3. De stuurgroep... 7 4. Werkwijze... 8 5. Overlegvormen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Procedure bezwaar en beroep VGCt

Procedure bezwaar en beroep VGCt Procedure bezwaar en beroep VGCt In de statuten en het huishoudelijk reglement (HHR) is vastgelegd wanneer leden, deelnemers en derden bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Een bezwaar of beroep is altijd

Nadere informatie

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN Inschrijving - Door het inleveren van visuele documentatie en een curriculum vitae. - Het aanvraagformulier vult u in. - Aan de hand van het ingeleverde

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD...

SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. VERGADERINGEN... 2 3. SAMENSTELLING REGIONALE GESCHILLENCOMMISSIE KRIMPENERWAARD... 2 3.1. Benoeming en herbenoeming... 2 4. INGEDIENDE KLACHTEN... 3

Nadere informatie

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 8 maart in de zaak van. (h.o.d.n. Huurdersorganisatie Mooiland i.o.) wonende te Apeldoorn.

Uitspraak Commissie AedesCode d.d. 8 maart in de zaak van. (h.o.d.n. Huurdersorganisatie Mooiland i.o.) wonende te Apeldoorn. Uitspraak Commissie d.d. 8 maart 2013 in de zaak van (h.o.d.n. Huurdersorganisatie Mooiland i.o.) wonende te Apeldoorn tegen Stichting Mooiland, gevestigd te Wageningen Partijen worden hierna aangeduid

Nadere informatie

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Marktconsultatie Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Status: : Definitief 160132REG Marktconsultatie Advisering terugdringen

Nadere informatie