1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST..."

Transcriptie

1 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw achtergrond, uw onderwijs, de talen die u spreekt en daarna over de job of jobs die u de afgelopen 12 maanden heeft gehad. A1. Bent u in België geboren? > GA NAAR A7 2 Neen A2. In welk land bent u dan geboren? 1 Algerije 6 Marokko 2 Duitsland 7 Nederland 3 Frankrijk 8 Spanje 4 Griekenland 9 Turkije 5 Italië 10 Verenigd Koninkrijk 11 Ander, specificeer A5. Wat was uw hoogst voltooide schoolopleiding (hoogst behaalde diploma of getuigschrift) voordat u naar België emigreerde? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 1 Geen enkele opleiding gevolgd 2 Geen enkele opleiding voltooid 3 Lager onderwijs 4 Lager secundair onderwijs 5 Hoger secundair onderwijs 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 7 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 8 Universitair onderwijs 9 Postuniversitair onderwijs 10 Andere 11 Weet niet A7. Hoeveel jaar heeft u in totaal onderwijs gevolgd? Start het tellen vanaf het eerste leerjaar van de lagere school en tel de jaren wanneer u in een bepaalde klas bleef zitten, niet mee. (ENQ.: het gaat dus om alle opleidingen, zowel die in België als buiten België.) (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) Aantal jaren: > ALS 00 JAREN, GA NAAR B1 Het berekenen van het aantal jaar kan op de volgende manier gebeuren als de respondent er zelf niet uitkomt: (A) Noteer hoe oud de respondent was toen hij/zij van school weg ging. (B) Noteer hoe oud de respondent was toen hij/zij voor het eerst naar school ging. (C) Noteer het aantal keer zittenblijven. Trek B en C van A af. Vul dit getal (A-B-C) in. A8. Wat is uw hoogst voltooide opleiding (hoogst behaalde diploma of getuigschrift)? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 1 Geen enkele opleiding voltooid > GA NAAR A12 2 Lager onderwijs > GA NAAR A12 3 Lager secundair onderwijs > GA NAAR A11 4 Hoger secundair onderwijs 5 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 7 Universitair onderwijs 8 Postuniversitair onderwijs 9 Andere 10 Weet niet A9. Welke richting volgde u om het diploma secundair onderwijs te behalen? 1 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 2 Technisch secundair onderwijs (TSO) 3 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 4 Beroepssecundair onderwijs (BSO) 5 Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 6 Tweedekansonderwijs e.d. 7 Andere 8 Weet niet ---> GA NAAR A13

2 A11. Welke richting volgde u om het diploma secundair onderwijs te behalen? 1 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 2 Technisch secundair onderwijs (TSO) 3 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 4 Beroepssecundair onderwijs (BSO) 5 Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 6 Tweedekansonderwijs e.d. 7 Andere 8 Weet niet A12. Wat is de belangrijkste reden dat u op een bepaald moment geen verder (regulier) onderwijs gevolgd heeft? 1 Niet van toepassing, is nog in opleiding 2 Had voldoende opleiding 3 Moest gaan werken/financiële redenen 4 Wilde graag werken, al werkend een vak leren 5 Familiale redenen (helpen in familiebedrijf, ziekte thuis, getrouwd, zwanger, enz.) 6 Ging niet graag naar school 7 Presteerde niet goed op school, verveelde zich 8 Eigen ziekte of ongeschiktheid 9 Geen geschikte school in de buurt, school niet toegankelijk 10 Militaire dienst 11 Weet niet 12 Andere, specificeer A13. Heeft u in het secundair onderwijs verschillende richtingen gevolgd? (b.v. zowel ASO als TSO). 2 Neen -----> GA NAAR A15 3 Weet niet -----> GA NAAR A15 4 Volgde geen secundair onderwijs -----> GA NAAR A15 A14. Welke richtingen heeft u gevolgd? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Algemeen secundair onderwijs (ASO) 2 Technisch secundair onderwijs (TSO) 3 Kunstsecundair onderwijs (KSO) 4 Beroepssecundair ondewijs (BSO) 5 Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 6 Tweedekansonderwijs e.d. 7 Andere 8 Weet niet 2 A15. Bent u gedurende uw opleiding één of meerdere jaren blijven zitten? 2 Neen > GA NAAR A18 A16. Hoeveel jaren bent u in totaal blijven zitten? Aantal jaren:... A17. Wanneer was dit? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Lager onderwijs 2 Lager secundair onderwijs 3 Hoger secundair onderwijs 4 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 5 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 6 Universitair onderwijs 7 Postuniversitair onderwijs 8 Andere 9 Weet niet A18. Heeft u een opleiding gevolgd (of volgt u nu een opleiding) hoger dan... (antwoord vraag A8), die u (nog) niet voltooid heeft? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 2 Neen > Ga naar B1 A19. Wat is uw hoogst gevolgde opleiding (die dus (nu nog) niet voltooid is)? (ENQ.: het gaat om formeel onderwijs, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Maak duidelijk dat er later vragen komen over andere cursussen zoals hobbycursussen.) 1 Lager onderwijs 2 Lager secundair onderwijs 3 Hoger secundair onderwijs 4 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 5 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 6 Universitair onderwijs 7 Postuniversitair onderwijs 8 Andere 9 Weet niet

3 3 B. TAALGEBRUIK De volgende vragen gaan over de taal of de talen die u spreekt. B1. Wat was de eerste taal die u sprak als kind? (ENQ.: DUID ENKEL MEER DAN EEN ANTWOORD AAN indien de verschillende talen tegelijkertijd gesproken werden.) 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal 1, specificeer 12 Andere taal 2, specificeer ---> ALS 1 IN ANTWOORD, GA NAAR B13 B10. Hoe goed begrijpt u gesproken Nederlands? (ENQ.: TOON KAART A.) Slecht 1 Redelijk 2 Goed 3 Zeer goed 4 Begrijpt geen Nederlands 5 B11. Hoe goed spreekt u Nederlands? (ENQ.: TOON KAART A.) Slecht 1 Redelijk 2 Goed 3 Zeer goed 4 Spreekt geen Nederlands 5 B13. Welke taal/talen (inclusief Nederlands) spreekt u goed genoeg om daar een gesprek in te voeren? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal 1, specificeer 12 Andere taal 2, specificeer ---> ALS ENKEL 1 TAAL, GA NAAR C5 B14. Welke taal spreekt u thuis het meest? 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer B14.1. Spreekt u thuis nog andere talen? 2 Neen > GA NAAR B15 B14.2. Welke andere talen spreekt u dan nog thuis? (ENQ.: MEER DAN EEN ANTWOORD MOGELIJK.) 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer B15. Welke taal spreekt u meestal op school of op het werk? 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer B17. In welke taal drukt u zich het vlotst uit? 1 Nederlands 6 Arabisch 2 Frans 7 Italiaans 3 Engels 8 Spaans 4 Duits 9 Grieks 5 Turks 10 Pools 11 Andere taal, specificeer

4 C. OUDERS C5. Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw moeder (of voogd)? 1 Geen enkele opleiding gevolgd 2 Geen enkele opleiding voltooid 3 Lager onderwijs 4 Lager secundair onderwijs 5 Hoger secundair onderwijs 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 7 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 8 Universitair onderwijs 9 Postuniversitair onderwijs 10 Andere 11 Weet niet C11. Wat is de hoogst voltooide opleiding van uw vader (of voogd)? 1 Geen enkele opleiding gevolgd 2 Geen enkele opleiding voltooid 3 Lager onderwijs 4 Lager secundair onderwijs 5 Hoger secundair onderwijs 6 Hoger onderwijs buiten de universiteit, korte type 7 Hoger onderwijs buiten de universiteit, lange type 8 Universitair onderwijs 9 Postuniversitair onderwijs 10 Andere 11 Weet niet D. WERKSITUATIE De volgende vragen gaan over uw dagelijkse bezigheden. D1. Wat is uw huidige werksituatie? Bent u... Werkend 1 ---> GA NAAR D4 Gepensioneerd 2 Werkloos/werkzoekend 3 Student (incl. werkstudent) 4 Huisvrouw/huisman 5 Andere 6 D2. Heeft u de afgelopen 12 maanden betaalde arbeid uitgevoerd? (ENQ.: onafhankelijk het aantal uren, dus ook deeltijds.) > GA NAAR D4 2 Neen 4 D3. Wanneer heeft u voor het laatst betaalde arbeid uitgevoerd? > GA NAAR D19 2 Nooit gewerkt > GA NAAR D19 D4. Hoeveel verschillende werkgevers (inclusief uzelf, b.v. als zelfstandige) heeft u de afgelopen 12 maanden gehad? D5. Heeft u de afgelopen 12 maanden vooral voltijds of deeltijds gewerkt? 1 Voltijds > GA NAAR D7 2 Deeltijds D6. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om deeltijds te werken? 1 Eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale verantwoordelijkheden 4 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 5 Kon alleen maar deeltijds werk krijgen 6 Wou niet voltijds werken 7 Gepensioneerd 8 Andere, specificeer D7. In welke sector of branche werkte u de afgelopen 12 maanden de langste tijd? 1 Landbouw, jacht, bosbouw en visserij 2 Mijnbouw 3 Industrie 4 Elektriciteit, gas en water 5 Bouwnijverheid 6 Groothandel, kleinhandel en horeca 7 Vervoer, opslag en communicatie 8 Financiën, verzekeringen, onroerende goederen en dienstverlening ten behoeve van ondernemingen 9 Gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening 10 Moeilijk onder te brengen in één van deze categorieën 11 Weet niet

5 5 D9. Welke functie had u? Welk beroep voerde u uit? 1 Wetenschappelijke en andere vakspecialisten, kunstenaars 2 Beleidsvoerende en hogere leidinggevende functies 3 Administratieve functies 4 Commerciële functies 5 Dienstverlenende functies 6 Agrarische beroepen, vissers e.d. 7 Ambachts-, industrie-, transportberoepen en verwante functies 8 Militairen 9 Moeilijk onder te brengen in één van deze categorieën 10 Weet niet D10. Hoeveel mensen werkten er in het totaal in dit bedrijf of deze organisatie in België? (ENQ.: het gaat om het aantal in alle vestigingen van dat bedrijf in België.) Minder dan tot tot tot of meer 5 weet niet 6 D11. Wat was uw positie in deze baan of de mate van verantwoordelijkheid? Werknemer die geen leiding geeft 1 Werknemer die leiding geeft aan maximaal 5 andere werknemers 2 Werknemer die leiding geeft aan meer dan 5 werknemers 3 Zelfstandige zonder werknemers 4 Zelfstandige met maximaal 5 werknemers 5 Zelfstandige met meer dan 5 werknemers 6 Meewerkende echtgenoot/ echtgenote 7 Andere 8 D13. Hoeveel uren werkte u meestal per week voor deze baan? Aantal uren:... D14. Hoeveel weken heeft u in de afgelopen 12 maanden (dus 52 weken) gewerkt (een kontrakt gehad)? (ENQ.: het gaat om alle banen (aanstellingen), inclusief vakantie, ziekte, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, stakingen, enz...) Aantal weken: > INDIEN 52 WEKEN, GA NAAR E1 D15. Wilde u liever werken in de weken die u het afgelopen jaar niet tewerkgesteld was? > GA NAAR D17 2 Neen D16. Waarom wilde u in die weken niet werken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 5 Gepensioneerd 6 Niet geïnteresseerd in werken 7 Andere, specificeer ---> GA NAAR E1 D17. U heeft net geantwoord dat u van de afgelopen 52 weken er <...> (ENQ.: 52 min het antwoord op D14) niet heeft gewerkt. U heeft ook geantwoord dat u die weken wel wilde werken. Toch is het mogelijk dat u gedurende (een deel van) die weken niet (actief) naar werk hebt gezocht. Hoeveel weken was u de afgelopen 12 maanden niet aan het werk en zocht u ook NIET (actief) naar werk? Aantal weken: > INDIEN OO WEKEN, GA NAAR E1

6 D18. Wat was voor u de belangrijkste reden om die weken niet naar werk te zoeken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 In afwachting van heroproep na tijdelijk uit de running te zijn geweest 5 In afwachting van start nieuwe baan 6 Beschikte niet over de kennis of ervaring die nodig was voor beschikbare banen 7 Gepensioneerd 8 Te oud om werk te vinden 9 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 10 Andere, specificeer ---> GA NAAR E1 D19. Wilde u gedurende het afgelopen jaar, in de weken die u niet gewerkt heeft, wel werken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 In afwachting van heroproep na tijdelijk uit de running te zijn geweest 5 In afwachting van start nieuwe baan 6 Beschikte niet over de kennis of ervaring die nodig is 7 Gepensioneerd 8 Te oud om werk te vinden 9 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 10 Andere, specificeer > GA NAAR F > GA NAAR D21 2 Neen D20. Waarom wilde u in deze weken niet werken? 1 Wegens eigen ziekte of onvermogen 2 Verzorging van de eigen kinderen 3 Andere persoonlijke of familiale omstandigheden 4 Ging zelf nog naar school, volgde cursussen of studeerde 5 Gepensioneerd 6 Niet geïnteresseerd in werken 7 Huisvrouw/huisman 8 Andere, specificeer ---> GA NAAR F0 D21. Hoeveel weken zocht u het afgelopen jaar NIET naar werk? Aantal weken: > INDIEN OO WEKEN, GA NAAR F0 D22. Wat was voor u de belangrijkste reden om die weken niet naar werk te zoeken?

7 7 E. LEZEN EN SCHRIJVEN OP HET WERK EN BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK De volgende vragen gaan over lezen en schrijven op het werk. Ga bij het beantwoorden van de vragen uit van het werk waar u de afgelopen 12 maanden de langste tijd heeft gewerkt. Hou er rekening mee dat u niet alleen iets kunt aflezen van papier maar bijvoorbeeld ook van een beeldscherm. Schrijven kan op papier maar ook via een toetsenbord van een computer. E1. Hoe vaak leest of gebruikt u volgende informatie voor uw werk? Duid telkens één van de volgende alternatieven aan : dagelijks, een paar keer per week, eens per week, minder dan eens per week, bijna nooit. (ENQ.: TOON KAART B.) (ENQ.: LEES ALLE ONDERWERPEN VOOR.) Hoe vaak leest of gebruikt u informatie van Een paar keer per week Eens per week Minder dan eens per week Nooit of bijna nooit Dagelijks A. brieven of memo's B. rapporten, artikels, tijdschriften of kranten C. handleidingen of naslagwerken (ook catalogi,...) D. grafieken of schema's E. rekeningen, facturen, spreadsheets of begrotingen F. stukken geschreven in een andere taal dan het Nederlands G. gebruiksaanwijzingen of bijsluiters bij medicijnen, recepten of andere produkten voor uw werk? E2. De volgende vragen gaan over het zelf schrijven of invullen van bepaalde zaken. Hoe vaak schrijft of vult u volgende zaken in voor uw werk? Duid telkens één van de volgende alternatieven aan: dagelijks, een paar keer per week, eens per week, minder dan eens per week, bijna nooit. (ENQ.: TOON KAART B.) Hoe vaak schrijft of maakt u: Een paar keer per week Eens per week Minder dan eens per week Nooit of bijna nooit Dagelijks A. brieven of memo's B. rekeningen, facturen of begrotingen C. rapporten of artikels D. schattingen of technische specificaties voor uw werk? (ENQ.: TOON KAART B.) E3.A. Dagelijks Een paar keer per week Eens per week Minder dan eens per week Nooit of bijna nooit Hoe vaak gebruikt u in uw werk rekenen (zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) om de grootte of het gewicht van dingen te meten of te schatten? E3.B. Hoe vaak gebruikt u in uw werk rekenen (zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) om prijzen of kosten te berekenen of om begrotingen te maken?

8 E4. Hoe zou u uw Nederlandse LEESVAARDIGHEID beoordelen met betrekking tot uw WERK? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening/niet van toepassing 5 E5. In welke mate remt uw LEESVAARDIGHEID in het Nederlands uw promotiekansen, bijvoorbeeld om uw positie te verbeteren of ander werk te zoeken? Remt in belangrijke mate 1 Remt enigszins 2 Remt helemaal niet 3 E6. Hoe zou u uw Nederlandse SCHRIJFVAARDIGHEID beoordelen met betrekking tot uw WERK? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening/niet van toepassing 5 E7. In welke mate remt uw SCHRIJFVAARDIGHEID in het Nederlands uw promotiekansen, bijvoorbeeld om uw positie te verbeteren of ander werk te zoeken? Remt in belangrijke mate 1 Remt enigszins 2 Remt helemaal niet 3 E8. Hoe zou u uw REKENVAARDIGHEID beoordelen met betrekking tot uw WERK? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening/niet van toepassing 5 E9. In welke mate remt uw REKENVAARDIGHEID uw promotiekansen, bijvoorbeeld om uw positie te verbeteren of ander werk te zoeken? Remt in belangrijke mate 1 Remt enigszins 2 Remt helemaal niet 3 F. VOLWASSENENEDUCATIE EN OPLEIDING De volgende vragen gaan na welke opleiding, vorming of onderwijs u gedurende de laatste jaren gevolgd heeft. Met opleiding of vorming wordt b.v. bedoeld: taalcursussen, computercursussen, kooklessen, lees- en schrijfgroepen, opleidingen op het werk, volwasseneneducatie, privélessen, schriftelijk onderwijs, hobby- en creativiteitscursussen. F0. Heeft u de afgelopen 5 jaar gedurende enige tijd een opleiding, vorming of onderwijs gevolgd? 2 Neen ---> GA NAAR F15 F1. Heeft u de afgelopen 12 maanden, dus sinds februari 1995, gedurende enige tijd een opleiding, vorming of onderwijs gevolgd? 2 Neen ---> GA NAAR F15 F2. Hoeveel cursussen en/of opleidingen heeft u gevolgd in de afgelopen 12 maanden? Aantal cursussen:... F2.1. Hoeveel uren heeft u in totaal cursussen en/of opleidingen of vorming gevolgd gedurende de afgelopen 12 maanden? Aantal uren:... 8

9 9 F3. Wat zijn de namen of titels van de DRIE RECENTSTE cursussen en/of opleidingen of vorming? (ENQ.: schrijf de namen van de drie meest recente cursussen of programma's op de voorziene plaats en spoor aan tot het geven van verschillende antwoorden.) (ENQ.: een programma is een aantal cursussen dat leidt tot een specifieke graad, diploma of certificaat. Indien de respondent een aantal cursussen opsomt die allemaal op hetzelfde tijdstip startten, vraag dan naar de naam van het programma.) F4. Nu wil ik u een aantal vragen stellen over... (naam van de eerste cursus of programma/naam van de tweede cursus of programma/naam van de derde cursus of programma). Werd deze opleiding of cursus financieel gesteund door... (ENQ.: LEES ALLE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) (ENQ.: TOON KAART D.) F5. Volgde u deze opleiding of cursus om één van de volgende diploma's, getuigschriften of bevorderingen te behalen? (ENQ.: LEES ALLE CATEGORIEEN.) (ENQ.: TOON KAART E.) F6. Door wie werd de opleiding of cursus gegeven? (ENQ.: LEES ALLE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) (ENQ.: TOON KAART F.) EERSTE ANTWOORD Ja Neen Uzelf of uw gezin 1 2 De werkgever 3 4 De overheid 5 6 Een vakbond of beroepsorganisatie 7 8 Andere 9 10 Neen, gratis 11 Weet niet 12 Een universitair diploma 1 Diploma hoger onderwijs 2 Beroepscertificaat of -diploma 3 Getuigschrift leertijd, voortgezette vorming of patroonsopleiding 4 Getuigschrift lager onderwijs of diploma secundair onderwijs 5 Bevordering beroep of carrière 6 Andere 7 Universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs 1 2 School (o.a. sociale promotie) 3 4 Privaat opleidingsinstituut 5 6 Producent of verdeler van apparatuur 7 8 Non-profit organisatie (o.a. vakbond, werkgeversorganisatie, socioculturele organisatie) 9 10 Werkgever Centrum middenstandsopleiding (o.a. VIZO) of landbouwopleiding VDAB (of RVA) Centrum voor basiseducatie/ Open school voor volwassenen Andere 19

10 10 TWEEDE ANTWOORD DERDE ANTWOORD Ja Neen Ja---- Neen Uzelf of uw gezin De werkgever De overheid Een vakbond of beroepsorganisatie Andere Neen, gratis Weet niet Een universitair diploma Diploma hoger onderwijs Beroepscertificaat of -diploma Getuigschrift leertijd, voortgezette vorming of patroonsopleiding Getuigschrift lager onderwijs of diploma secundair onderwijs Bevordering beroep of carrière Andere Ja Neen Universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs School (o.a. sociale promotie) Privaat opleidingsinstituut Producent of verdeler van apparatuur Non-profit organisatie (o.a. vakbond, werkgeversorganisatie, socioculturele organisatie) Werkgever Centrum middenstandsopleiding (o.a. VIZO) of landbouwopleiding VDAB (of RVA) Centrum voor basiseducatie/ Open school voor volwassenen Andere Uzelf of uw gezin De werkgever De overheid Een vakbond of beroepsorganisatie Andere Neen, gratis Weet niet Een universitair diploma Diploma hoger onderwijs Beroepscertificaat of -diploma Getuigschrift leertijd, voortgezette vorming of patroonsopleiding Getuigschrift lager onderwijs of diploma secundair onderwijs Bevordering beroep of carrière Andere Ja Neen Universiteit of andere instelling voor hoger onderwijs School (o.a. sociale promotie) Privaat opleidingsinstituut Producent of verdeler van apparatuur Non-profit organisatie (o.a. vakbond, werkgeversorganisatie, socioculturele organisatie) Werkgever Centrum middenstandsopleiding (o.a. VIZO) of landbouwopleiding VDAB (of RVA) Centrum voor basiseducatie/ Open school voor volwassenen Andere

11 11 F7. Waar volgde u deze opleiding of cursus? F8. Hoeveel weken duurde deze opleiding of cursus in het totaal? F9. Hoeveel dagen per week volgde u gemiddeld deze opleiding of cursus? F10. Hoeveel uren per dag volgde u gemiddeld deze opleiding of cursus? F11. Wat was de belangrijkste reden voor u om deze opleiding of cursus te volgen? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ENKEL EEN CATEGORIE AAN.) F12. In welke mate maakt u op het werk gebruik van de in deze opleiding of cursus opgedane kennis of vaardigheden? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: TOON KAART G.) F13. Wie heeft u aangeraden deze opleiding of cursus te volgen? Wie bracht u op het idee? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) (ENQ.: TOON KAART H.) F14. Ik noem nu een aantal werkvormen en leermaterialen die in opleidingen en cursussen gebruikt kunnen worden. Wilt u aangeven welke daarvan in de cursus werden gebruikt? (ENQ.: LEES DE CATEGORIEEN.) (ENQ.: TOON KAART I.) ENQ. EERSTE ANTWOORD 1 In een school 2 In een openbaar opleidingscentrum 3 In een privaat opleidingscentrum 4 Op het werk 5 Thuis 6 Andere Aantal weken:... Aantal dagen:... Aantal uren:... Om beroepsredenen (b.v. het vergroten van promotiekansen, carrière) 1 ---> GA NAAR F12 Om persoonlijke redenen 2 ---> GA NAAR F13 Andere 3 --> GA NAAR F13 In grote mate 1 In min of meer grote mate 2 In kleine mate 3 Helemaal niet 4 Niet van toepassing 5 Uzelf 1 2 Vrienden of familie 3 4 Uw werkgever 5 6 Collega's 7 8 Opgenomen in arbeidsovereenkomst 9 10 Vakbond Is een vereiste (wettelijk of voor het werk) Sociale dienst of arbeidsbemiddelingsbureau Andere Weet niet Klassikaal onderwijs, seminarie of workshop 1 2 Educatieve software 3 4 Radio of TV 5 6 Cassettes, video's, platen of CD's 7 8 Leesmateriaal (geschreven leerpakketten) 9 10 On-the-job-training (op het werk) Andere methoden (ENQ.: Indien andere cursussen vermeld worden in vraag F3, GA NAAR vraag F4 tweede antwoord.) (ENQ.: Indien geen enkele andere cursus vermeld wordt in F3, GA DOOR NAAR F15.)

12 12 TWEEDE ANTWOORD 1 In een school 2 In een openbaar opleidingscentrum 3 In een privaat opleidingscentrum 4 Op het werk 5 Thuis 6 Andere Aantal weken:... DERDE ANTWOORD 1 In een school 2 In een openbaar opleidingscentrum 3 In een privaat opleidingscentrum 4 Op het werk 5 Thuis 6 Andere Aantal weken:... Aantal dagen: Aantal dagen: Aantal uren: Aantal uren: Om beroepsredenen (b.v. het vergroten van promotiekansen, carrière) 1 ---> GA NAAR F12 Om persoonlijke redenen 2 ---> GA NAAR F13 Andere 3 --> GA NAAR F13 In grote mate 1 In min of meer grote mate 2 In kleine mate 3 Helemaal niet 4 Niet van toepassing 5 Uzelf 1 2 Vrienden of familie 3 4 Uw werkgever 5 6 Collega's 7 8 Opgenomen in arbeidsovereenkomst 9 10 Vakbond Is een vereiste (wettelijk of voor het werk) Sociale dienst of arbeidsbemiddelingsbureau Andere Weet niet Klassikaal onderwijs, seminarie of workshop 1 2 Educatieve software 3 4 Radio of TV 5 6 Cassettes, video's, platen of CD's 7 8 Leesmateriaal (geschreven leerpakketten) 9 10 On-the-job-training (op het werk) Andere methoden Om beroepsredenen (b.v. het vergroten van promotiekansen, carrière) 1 ---> GA NAAR F12 Om persoonlijke redenen 2 ---> GA NAAR F13 Andere 3 --> GA NAAR F13 In grote mate 1 In min of meer grote mate 2 In kleine mate 3 Helemaal niet 4 Niet van toepassing 5 Uzelf 1 2 Vrienden of familie 3 4 Uw werkgever 5 6 Collega's 7 8 Opgenomen in arbeidsovereenkomst 9 10 Vakbond Is een vereiste (wettelijk of voor het werk) Sociale dienst of arbeidsbemiddelingsbureau Andere Weet niet Klassikaal onderwijs, seminarie of workshop 1 2 Educatieve software 3 4 Radio of TV 5 6 Cassettes, video's, platen of CD's 7 8 Leesmateriaal (geschreven leerpakketten) 9 10 On-the-job-training (op het werk) Andere methoden (ENQ.: Indien andere cursussen vermeld worden in vraag F3, GA NAAR vraag F4 derde antwoord.) (ENQ.: GA DOOR NAAR F15.) (ENQ.: Indien geen enkele andere cursus vermeld wordt in F3, GA DOOR NAAR F15.)

13 13 F15. Was er een cursus of opleiding die u het afgelopen jaar, dus sinds februari 1995, had willen volgen voor uw WERK OF CARRIERE, die u toch niet gevolgd heeft? 2 Neen ---> GA NAAR F17 F16. Wat waren de redenen om deze cursus of opleiding niet te volgen? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) 1 Te druk, gebrek aan tijd 2 Te druk op het werk 3 De cursus of opleiding werd niet aangeboden 4 Verantwoordelijkheden voor het gezin 5 Te duur, geen geld 6 Onvoldoende gekwalificeerd voor die cursus of opleiding 7 Gebrek aan ondersteuning door de werkgever 8 Cursus of opleiding werd op een slecht tijdstip gegeven 9 Taalproblemen 10 Gezondheidsredenen 11 Andere F17. Was er een cursus of opleiding (die NIET met uw LOOPBAAN of WERK te maken had zoals b.v. een hobbycursus) die u het afgelopen jaar, dus sinds februari 1995, had willen volgen maar toch niet gevolgd heeft? 2 Neen ---> GA NAAR G1 F18. Wat waren de redenen om deze cursus of opleiding niet te volgen? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) 1 Te druk, gebrek aan tijd 2 Te druk op het werk 3 De cursus of opleiding werd niet aangeboden 4 Verantwoordelijkheden voor het gezin 5 Te duur, geen geld 6 Onvoldoende gekwalificeerd voor die cursus of opleiding 7 Gebrek aan ondersteuning door de werkgever 8 Cursus of opleiding werd op een slecht tijdstip gegeven 9 Taalproblemen 10 Gezondheidsredenen 11 Andere G. LEZEN EN SCHRIJVEN IN HET ALGEMEEN De volgende vragen gaan over lezen en schrijven in het dagelijks leven, NIET op het werk of op school. G1. Ik zal u nu een lijst van activiteiten voorlezen. Kunt u voor elk van deze actitiveiten aangeven of u deze dagelijks, wekelijks, maandelijks, enkele keren per jaar of nooit doet? (ENQ.: TOON KAART J.) (ENQ.: LEES ALLE SITUATIES VOOR.) Hoe vaak Enkele Dage- Weke- Maande- keren per lijks lijks lijks jaar Nooit A. maakt u gebruik van een openbare bibliotheek B. gaat u naar een film, toneelstuk of concert C. woont u sportevenementen bij of sport u zelf D. schrijft u brieven of andere teksten die langer zijn dan één bladzijde E. doet u vrijwilligerswerk of bent u actief in organisaties F. leest u kranten of tijdschriften G. leest u boeken H. luistert u naar de radio, opnames, cassettes, platen of CD's

14 G4. Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per dag aan het kijken naar televisie of video's? Niet iedere dag 1 1 uur of minder per dag 2 1 tot 2 uren per dag 3 Meer dan 2 uren maar minder dan 5 uren 4 5 uren of meer per dag 5 Ik heb geen televisie 6 G6. Welke van de volgende materialen zijn momenteel bij u thuis aanwezig? Dagbladen 1 2 Weekbladen/tijdschriften 3 4 Meer dan 25 boeken 5 6 Een encyclopedie (in meerdere delen) 7 8 Een woordenboek 9 10 G7. Ik zal u nu een lijst van verschillende delen van de krant voorlezen. Kunt u aangeven welke delen u over het algemeen leest in de krant? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) Ik lees geen krant 1 Zoekertjes 2 3 Reclame 4 5 Binnenlands nieuws/ buitenlands nieuws 6 7 Regionaal of lokaal nieuws 8 9 Sport Mode, gezondheid, wonen Commentaarpagina Financieel nieuws en beursberichten Stripverhalen, cartoons Televisieprogramma's Film- en concertagenda Recensies van boeken, concerten en kunst Horoscoop Andere, specificeer Soms komt het voor dat iemand hulp nodig heeft van familieleden of vrienden bij het lezen of schrijven in het Nederlands. Heeft u vaak, soms of nooit hulp van anderen nodig bij... (ENQ.: LEES DE VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN.) Vaak Soms Nooit A. het lezen van krantenartikelen B. het lezen van informatie van de overheid, bedrijven of andere instellingen C. het invullen van formulieren zoals aanvraagformulieren, formulieren voor de bank Vaak Soms Nooit D. het lezen van instructies zoals b.v. bijsluiters van medicijnen E. het lezen van instructies op verpakte produkten in de winkel of supermarkt F. het rekenen, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen G. het schrijven van notities en brieven G10.1. Bent u momenteel bezig of bent u van plan om in de toekomst lessen te volgen om uw Nederlandse lees- en schrijfvaardigheid te verbeteren?, ik ben bezig met lessen 2 Ja, ik ben het van plan 3 Neen G11. Hoe zou u uw Nederlandse LEESVAARDIGHEID omschrijven zoals u die in het dagelijkse leven nodig heeft? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening 5 G12. Hoe zou u uw Nederlandse SCHRIJFVAARDIGHEID omschrijven zoals u die in het dagelijkse leven nodig heeft? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening 5 G13. Hoe zou u uw REKENVAARDIGHEID omschrijven zoals u die in het dagelijkse leven nodig heeft? (ENQ.: TOON KAART C.) Uitstekend 1 Goed 2 Middelmatig 3 Slecht 4 Geen mening 5 G14. Alles in aanmerking genomen, hoe tevreden bent u over uw Nederlandse LEES- en SCHRIJFVAARDIGHEID? (ENQ.: TOON KAART K.) Zeer tevreden 1 Enigszins tevreden 2 Enigszins ontevreden 3 Zeer ontevreden 4 Geen mening 5

15 15 G15. Heeft u ooit... G16. Had u dit G17. Heeft u dit (ENQ. : LEES DE VERSCHILLENDE ALTERNATIEVEN VOOR.) probleem al probleem in de lagere nog? of secundaire school? Neen Ja Indien ja A. oog- of gezichtsproblemen gehad die niet door een bril gecorrigeerd konden worden? > > B. gehoorproblemen gehad? > > C. spraakproblemen gehad? > > D. specifieke leerstoornissen gehad? > > E. andere gezondheidsproblemen gehad die zes maanden of langer duurden? > > G18. Bent u actief lid (dit is deelnemen aan de H. GELETTERDHEID VAN HET GEZIN activiteiten of zetelen in het bestuur) van de volgende verenigingen of organisaties? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) We vervolgen met een aantal vragen over uw familie en/of gezin. Sportclub 1 2 Politieke partij 3 4 Vakbond 5 6 Socio-culturele verenigingen (zoals KAV, KWB, Willemsfonds, SVV) 7 8 Hobbyclub 9 10 Vereniging voor amateuristische kunstbeoefening (v.b. kunst, muziek, toneel, dans; bekijken of beluisteren én zelf uitvoeren) Jeugdbeweging Vrijwilligerswerk Andere, specificeer G19. Bent u passief lid (dit is een lidkaart hebben doch niet deelnemen aan activiteiten en niet zetelen in bestuur) van de volgende verenigingen of organisaties? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) Sportclub 1 2 Politieke partij 3 4 Vakbond 5 6 Socio-culturele verenigingen (zoals KAV, KWB, Willemsfonds, SVV) 7 8 Hobbyclub 9 10 Vereniging voor amateuristische kunstbeoefening (v.b. kunst, muziek, toneel, dans; bekijken of beluisteren én zelf uitvoeren) Jeugdbeweging Vrijwilligerswerk Andere, specificeer H1. Bent u ouder, voogd of dagelijks verantwoordelijk voor 1 of meer kinderen van 6 tot 18 jaar oud die op dit moment bij u wonen? 2 Neen > GA NAAR J1 H7. De volgende vragen hebben betrekking op het gehele gezin. Duid aan of de volgende stellingen juist of fout zijn voor uw gezin. Juist Fout Weet niet A. Er is een verscheidenheid aan boeken in uw huis B. Er is een verscheidenheid aan tijdschriften en ander leesmateriaal in uw huis C. Uw kinderen zien u of uw eventuele partner vaak lezen D. Uw kinderen leerden lezen vóór het eerste leerjaar E. Uw kinderen lezen thuis elke dag gedurende enige tijd F. Uw kinderen mogen maar een beperkte tijd T.V. kijken G. Uw kinderen kiezen vaak hun eigen boeken om te lezen H. Uw kinderen hebben hun eigen boeken en een vaste

16 J. INFORMATIE OVER HET GEZIN Tenslotte wil ik u enkele vragen stellen over het inkomen van uw gezin, uw huishouden. Wanneer u deze vragen liever zelf invult zodat u niet met mij over dit onderwerp hoeft te praten, dan kunt u zelf deze bladzijde invullen. (ENQ.: respons is zeer gewenst. Bij onwilligheid aandringen op behoud van privacy door de respondent zelf te laten invullen. Geef hen daarvoor blad 1.) J1. Uit welk van volgende bronnen heeft u in 1995 inkomen ontvangen? (ENQ.: DUID ALLES AAN DAT VAN TOEPASSING IS.) Inkomen uit arbeid (loon, salaris, eigen onderneming) 1 2 Inkomen uit sociale uitkering (ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) 3 4 Inkomen uit pensioen, lijfrente 5 6 Inkomen uit vermogen (intresten, investeringen, eigendommen) 7 8 Inkomen uit andere bronnen (b.v. alimentatie, studietoelage) 9 10 J2. Kan u aanduiden wat uw totale persoonlijk netto-inkomen van deze maand is, uit alle hoger vernoemde bronnen, uitgezonderd vermogens. Als u het niet precies weet wilt u dan in het belang van dit onderzoek toch de categorie noteren waarvan u denkt dat deze het dichtst in de buurt komt. (Interviewer:Toon kaart F.) 1 0 BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF -... netto per maand 6 geen inkomen Ga naar J4 7 Weet het niet (Interviewer:toon kaart G.) BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF -... netto per maand 6 geen inkomen 7 Weet het niet J4.Uit hoeveel personen, uzelf meegerekend, bestaat uw gezin? Indien 01 personen Ga naar 7 J5.Duid het totale netto maandinkomen (uit alle bronnen) van alle leden van uw huishouden aan. Als u het niet precies weet wilt u dan in het belang van dit onderzoek toch de categorie noteren waarvan u denkt dat deze het dichtst in de buurt komt. (Interviewer:toon kaart H.) 1 0 BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF BF netto per maand BF -... netto per maand 6 geen inkomen 7 Weet het niet J6. Bent u het die de overschrijvingen invult en andere bankverrichtingen doet? 2 Neen 7. ENQ.: NOTEER HIERONDER DE TIJD BIJ HET BEEINDIGEN VAN DE VRAGENLIJST.... J3.Duid aan wat uw totale persoonlijk nettoinkomen van deze maand is, maar uitsluitend het inkomen uit arbeid (geen dertiende maand, vakantiegeld,...). Als u het niet precies weet wilt u dan in het belang van dit onderzoek toch de categorie noteren waarvan u denkt dat deze het dichtst in de buurt komt.

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST... 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Socio-demografische vragenlijst 2010-2011 Socio-demografische vragenlijst GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100: Met hoeveel gezinsleden woont u meestal samen

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING

Nadere informatie

In dit boekje zal je vragen vinden over: jezelf, je familie en je thuissituatie. Lees elke vraag aandachtig en antwoord zo nauwkeurig mogelijk.

In dit boekje zal je vragen vinden over: jezelf, je familie en je thuissituatie. Lees elke vraag aandachtig en antwoord zo nauwkeurig mogelijk. In dit boekje zal je vragen vinden over: jezelf, je familie en je thuissituatie. Lees elke vraag aandachtig en antwoord zo nauwkeurig mogelijk. In deze vragenlijst zijn er geen foute of juiste antwoorden.

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail)

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) 1.1. Liste des variables (n, nom de variable brute, type de données, longueur maximale de la chaîne, libellé) n variable type

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname)

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) Naam en gegevens van het kind waarover deze vragenlijst gaat: Contactpersoon: Meer

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012)

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Voor welke functie solliciteer je? Spontane sollicitatie Geef aan voor welke afdeling(en) jij zou willen werken Administratieve zetel Thuiszorgdiensten Technische afdeling WZC Warmhof Openstaande vacature

Nadere informatie

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012 Vragenlijst: Socio-demo U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100

Nadere informatie

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE

ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Centraal Bureau voor de Statistiek Kaya Gobernador Debrot 41 Bonaire ARBEIDSKRACHTEN ONDERZOEK 2010 BONAIRE Adres-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen actieve en passieve bevolking?...

Wat is het verschil tussen actieve en passieve bevolking?... Activiteit III. De beroepssectoren We zoeken een antwoord op deze vragen: - Wat is het verschil tussen actieve en passieve bevolking? - In welke beroepssectoren werken onze ouders? - Hoe pak je een onderzoeksopdracht

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondvragenlijst

Persoonlijke achtergrondvragenlijst 1 Persoonlijke achtergrondvragenlijst Naam: Datum: Deze vragenlijst is bedoeld om een beeld te krijgen van de achtergrond en het taalgebruik van Nederlandse emigranten in Canada. De vragenlijst bestaat

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De enquête naar de arbeidskrachten (EAK) is een sociaal-economische steekproefenquête

Nadere informatie

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst

RESP. NR. : MULTI- HH NR.: VERSIE 1. Europees Sociaal Onderzoek 2008. Aanvullende vragenlijst RESP. NR. : 1 2 3 4 5 6 MULTI- HH NR.: 7 VERSIE 1 Europees Sociaal Onderzoek 2008 Aanvullende vragenlijst ALS U EEN MAN BENT, WILT U DAN VRAAG 1 BEANTWOORDEN? ALS U EEN VROUW BENT, WILT U DAN VRAAG 2 BEANTWOORDEN?

Nadere informatie

DUTCH VERSION (FINAL) General Internet Usage Q1 single Hoe vaak maakt u gewoonlijk gebruik van internet? year (1900 TO current year - 12)

DUTCH VERSION (FINAL) General Internet Usage Q1 single Hoe vaak maakt u gewoonlijk gebruik van internet? year (1900 TO current year - 12) QUESTION Q0 Text Q0B COMMENTS year (1900 TO current year - 12) under 12: reject 12-14: ask permission Wat is uw geboortejaar? U heeft de toestemming van (één van) uw ouders nodig indien u aan deze meting

Nadere informatie

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers

Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers With support from the European Union Vragenlijst maatschappelijke participatie 50 plussers De gemeente Amsterdam werkt mee aan een onderzoek van de Europese Unie naar de gevolgen van vergrijzing. Een van

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

CURRICULUM VITAE. Ken jezelf! Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS CURRICULUM VITAE In dit lespakket maken jongeren hun cv. Vermits sommige jongeren al van bij het begin van het schooljaar op zoek gaan naar een job of stageplaats, maken ze zeer snel een eerste exemplaar

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910 in Ursel is ingeschreven en zal starten op / /.

Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910 in Ursel is ingeschreven en zal starten op / /. Stamboeknummer: VERKLARING OUDERS BIJ INSCHRIJVING KIND Vader, moeder, voogd van: Naam kind: Voornaam kind: Verklaart hierbij dat zijn/haar kind alleen in de Sint-Medardusschool, Hendelstraat 9A, 9910

Nadere informatie

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gesolliciteerde betrekking (graad) : Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gesolliciteerde betrekking (graad) : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Gesolliciteerde betrekking (graad) : Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vragenlijst bestemd voor het niet-onderwijzend gemeentepersoneel A. SOCIALE EN VERTROUWELIJKE INLICHTINGEN

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - e-health Literacy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten

MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten MAATWERKHOEKEN LESACTIVITEIT ROLLEN KIEZEN Luisterteksten ELIANE Ik wil vooral Nederlands leren voor de kinderen. Ik heb drie kinderen. Ik ben veel thuis met de kinderen. Ik zorg voor de kinderen. Ik wil

Nadere informatie

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½

Nadere informatie

Inleiding. Page 1. Bent u tussen de 17 en de 65 jaar? Vul dan s.v.p. deze vragenlijst in.

Inleiding. Page 1. Bent u tussen de 17 en de 65 jaar? Vul dan s.v.p. deze vragenlijst in. Inleiding Stichting Lezen & Schrijven Bonaire laat een grootschalig onderzoek doen naar geletterdheid (kunnen lezen en schrijven) op Bonaire. Dit is van groot belang voor de toekomst van Bonaire. Bent

Nadere informatie

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB

IK ZOEK EEN STUDENTENJOB Je bent student. Je zoekt een studentenjob. Je gaat naar een interimkantoor. Daar moet je je eerst inschrijven en dan kan je een job krijgen. Wat moet je doen? 1. Vul het inschrijvingsformulier in op blad

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2015

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2015 Nr. van de groep: I I I I I I Nr. van het huishouden: I I I Nr. van de persoon: I I I Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium North Gate Koning Albert II-laan 16-1000 Brussels Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Papieren versie. Wie ben ik? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Wie ben ik? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Wie ben ik? Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen 1. Even voorstellen

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Final Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Geslacht (VRAAG NIET - DUID

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Netherlands ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Netherlands FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - NL D Wat is uw leeftijd? (SCHRIJF

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Op bezoek bij een interimkantoor. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O.

07/05/2003 2e leerjaar van de 2e graad A.S.O. http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13375 U bent hier: Onderwijs en Vorming > Edulex datum laatste wijziging: Besluit van de Vlaamse 07/05/2003 Regering Besluit van

Nadere informatie

Vragenlijst geefgedrag allochtonen

Vragenlijst geefgedrag allochtonen Vragenlijst geefgedrag allochtonen A. In welk land is uw vader geboren?!"#$%% B. In welk land is uw moeder geboren?!"#$%% C. Leeftijd D. In welke gemeente woont u? &'! ( )*+,. %/0%1/0(%/!20130%%402)%(%

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2010 Eerste en tweede kwartaal Individuele vragenlijst

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2010 Eerste en tweede kwartaal Individuele vragenlijst Hier zelfklever aanbrengen. Invullen indien op het aangegeven adres een ander huishouden woont. Het nummer van de groep en het nummer van het huishouden blijven ongewijzigd. Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

SOLLICITATIEFORMULIER BEDIENDEN

SOLLICITATIEFORMULIER BEDIENDEN LOTUS BAKERIES Gentstraat 52 9971 Lembeke LOTUS BAKERIES Brandstraat 14 9160 Lokeren CREMERSRIBERT Ossegemstraat 20 1861 Meise LOTUS BAKERIES Hollenaarstraat 91 9041 Oostakker SOLLICITATIEFORMULIER BEDIENDEN

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - BEN D Hoe oud bent u?

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Vragenlijst: interview 10.000 stappen

Vragenlijst: interview 10.000 stappen ID nr Vragenlijst: interview 10.000 stappen LEES: Goeiedag, Mr./Mevr., u spreekt met (naam interviewer), medewerker van Universiteit Gent bij de vakgroep Bewegingswetenschappen. Universiteit Gent voert

Nadere informatie

taal portfolio Taalportfolio

taal portfolio Taalportfolio taal portfolio portfolio Inhoud bladzijde 3 bladzijde 4 bladzijde 5 bladzijde 6 bladzijde 7 bladzijde 8 bladzijde 9 bladzijde 10 Je persoonlijke gegevens/op welke scholen heb je gezeten Welke taal of dialect

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

A. SELECTIE B. VOEDING. Komt de deelnemer in aanmerking voor de studie? 1. ja 0 2. nee 0

A. SELECTIE B. VOEDING. Komt de deelnemer in aanmerking voor de studie? 1. ja 0 2. nee 0 VRAGENLIJST DEELNEMERS POPs STUDIE Onderzoek naar Persistente Organische Polluenten (POPs) in moedermelk Coördinatie : Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Label: 1/./ / / Datum contact: A. SELECTIE Komt

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Het Regionaal OpleidingsCentrum, ROC, biedt diverse mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bekendheid van de Leidenaren

Nadere informatie

Recruteringsvragenlijst / Verplaatsingsonderzoek

Recruteringsvragenlijst / Verplaatsingsonderzoek 1 Recruteringsvragenlijst / Verplaatsingsonderzoek Dag Mevrouw / Meneer. Ik heet en ik werk voor het marktonderzoeksbureau AQ Rate. Op vraag van het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

2 Mijn ervaringen... 1

2 Mijn ervaringen... 1 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 2 Mijn ervaringen... 1 Mijn ervaringen met leren...1 VOORBEELD...1 INVULBLAD...2 Mijn ervaringen met betaald werk...3 VOORBEELD...3 INVULBLAD...4

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na studies? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): deeltijds toezichter basisonderwijs (E1-E3) voor de gemeentelijke basisscholen van Grimbergen arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd opdrachten: - toezicht houden op

Nadere informatie

SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29. Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep

SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29. Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29 Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep T SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29 A Auteurs: SONAR-Onderzoeksgro Promotor(en): Piet Coppieters, Walter Nonneman, Eddy Omey, Ignace Glorieux,

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2011 Toelichting Aanvragen Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

Lesbrief 35. AOW aanvragen.

Lesbrief 35. AOW aanvragen. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 35. AOW aanvragen. Wat leert u in deze les? Informatie over AOW begrijpen. Uitleg vragen. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den

Nadere informatie

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout?

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 79 11. Cultuur. 11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 45% 40% 35% 30% 45% 25% 20% 35% 15% 10% 18% 5% 0%

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld.

Vul de enquête in. Bij deze enquête is het belangrijk dat elke vraag wordt ingevuld. Dit is stap twee van de test die je in MOVE vindt op pagina 22 & 23. Wil je graag een realistisch beeld van hoe je ervoor staat op de 7 terreinen van je leven? Doe de check. Klopt jouw zelfbeeld met de

Nadere informatie

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer,

P19Fisc-A. Recht op een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België. Mevrouw, mijnheer, P19Fisc-A dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5948. Flash Eurobarometer 404 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Belgium (Flemish) ZA98 Flash Eurobarometer 0 (European Citizens' Digital Health Literacy) Country Questionnaire Belgium (Flemish) FL 0 - e-health Literacy - BEN D Hoe oud bent u? (SCHRIJF OP - INDIEN "GEWEIGERD" CODE '99')

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

FRANCHISE Applicatie Formulier

FRANCHISE Applicatie Formulier FRANCHISE Applicatie Formulier Noot: het invullen van dit formulier leidt tot geen enkele verplichting van de zijde van de kandidaat noch verplicht dit de franchisegever tot het verkopen van een franchise

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

Zorgtoeslag aanvragen

Zorgtoeslag aanvragen 12345toe 2008 Aanvragen Toelichting Zorgtoeslag 1 2 3 Vul het formulier in Stuur het ingevulde formulier terug U ontvangt binnen acht weken bericht Inhoud Toeslag aanvragen 2 Voorwaarden 3 Toeslagpartner

Nadere informatie

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord :

1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief Ander antwoord : Onderzoek naar het opnamebeleid 1. Hoe kan iemand jouw kinderdagverblijf contacteren voor informatie over de opvang? Persoonlijk langskomen Telefoon Fax E-mail Brief 2. a. Wordt er gewerkt met een antwoordapparaat

Nadere informatie

Wezenuitkering voor kinderen

Wezenuitkering voor kinderen Wezenuitkering voor kinderen Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u een 3 Hoeveel is de 5 Wanneer verandert de 5 Hoe lang duurt de 5 Wezenuitkering aanvragen 6 Meer informatie 7 Andere

Nadere informatie

Recht op een toeslag op de kinderbijslag

Recht op een toeslag op de kinderbijslag Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie