- 1 - MLA\THO\ \919061

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - MLA\THO\ \919061"

Transcriptie

1 - 1 - MLA\THO\ \ AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150 C, Van Eversdijckstraat 49 A en 49 B, 51 A en 49 C, alle te Rotterdam) Heden, achtentwintig april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna _ Anna Laenen, notaris te Amsterdam: mevrouw Theresia Reginia Holslag-Broek, geboren te Amsterdam op drie september negentienhonderd drieënvijftig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze _ vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, te dezen handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde met het recht van substitutie van met het recht van substitutie van ING BANK N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam, Bijlmerplein 888, Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer De comparant, handelend als gemeld, verklaart het volgende: Blijkens akte op vierentwintig april tweeduizend veertien voor genoemde notaris mr. M.J.A. Laenen verleden, zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de openbare verkoop zal plaatsvinden van de navolgende registergoederen: 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Delfshaven, sectie H, complexaanduiding 4864-A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de tweede en zolderverdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3027 HL Rotterdam, als Mathenesserweg 111 A I, en b. het drie/twaalfde (3/12e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond gelegen te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Delfshaven sectie H nummer 4148, groot één are zestig centiaren, met de zich op die grond bevindende opstallen, zijnde het gebouw met toebehoren plaatselijk bekend als Mathenesserweg 111 te Rotterdam; hierna ook aangeduid met: "Registergoed 1" of "Kavel 1"; 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend als gemeente Delfshaven, sectie H, complexaanduiding 4864-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde en zolderverdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3027 HL

2 - 2 - Rotterdam, als Mathenesserweg 111 A II en b. het drie/twaalfde (3/12e) aandeel in de hiervoor onder 1.b. omschreven gemeenschap; hierna ook aangeduid met: "Registergoed 2" of "Kavel 2"; 3 het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 1, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met tuin en kelder en verder toebehoren gelegen op de parterre, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 144 A te 3083 MR Rotterdam, en b. het zeventien/driehonderd tweede (17/302e) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de zes panden, elk bevattende een benedenwoning en twee bovenwoningen met onder en nabijgelegen grond en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan de Wolphaertsbocht 144 A, B en C en 146 A, B en C en _ 148 A, B en C en150 A, B en C, hoek Van Eversdijckstraat 49 A, B en C en 51 _ A, B en C te 3083 MR Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E nummer 3107, groot 4.52 hierna ook aangeduid met: "Registergoed 3" of "Kavel 3"; 4. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 3, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met tuin en kelder en verder toebehoren gelegen op de parterre, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 148 A te 3083 MR Rotterdam, en b. het zeventien/driehonderd tweede (17/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 4" of "Kavel 4"; 5. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte met kelder en verder toebehoren, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 150 B te 3083 MR Rotterdam, en b. het achtendertig/driehonderd tweede (38/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 5" of "Kavel 5"; 6. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 5, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met tuin en kelder en verder _ toebehoren gelegen op de parterre en de eerste verdieping, plaatselijk bekend

3 - 3 - Van Eversdijckstraat 49A en 49B te 3083 MA Rotterdam, en b. het tweeëntwintig/driehonderd tweede (22/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. omschreven gemeenschap, hierna ook aangeduid met: "Registergoed 6" of "Kavel 6"; 7. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 6, welk appartementsrecht omvat _ op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 144 B te 3083 MR b. het twaalf/driehonderd tweede (12/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 7" of "Kavel 7"; 8. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 8, welk appartementsrecht omvat: op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 148 B te 3083 MR b. het elf/driehonderd tweede (11/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 8" of "Kavel 8"; 9. Het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 9, welk appartementsrecht omvat: op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 150 B te 3083 MR b. het elf/driehonderd tweede (11/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 9" of "Kavel 9"; 10. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 11, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik en verder toebehoren gelegen op de tweede en derde verdieping, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 144 C te 3083 MR b. het vijfentwintig/driehonderd tweede (25/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 10" of "Kavel 10"; 11. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 12, welk appartementsrecht omvat:

4 - 4 - op de tweede en derde, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 146 C te 3083 MR b. het vijfentwintig/driehonderd tweede (25/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 11" of "Kavel 11"; 12. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 13, welk appartementsrecht omvat: op de tweede en derde verdieping, plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 148 C te 3083 MR Rotterdam, en b. het vierentwintig/driehonderd tweede (24/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 12" of "Kavel 12"; 13. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 14, welk appartementsrecht omvat: op de tweede en derde verdieping met balkon aan de voorzijde van het gebouw, _ plaatselijk bekend Wolphaertsbocht 150 C te 3083 MR Rotterdam, en b. het drieëntwintig/driehonderd tweede (23/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 13" of "Kavel 13"; 14. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 15, welk appartementsrecht omvat: op de tweede en derde verdieping, plaatselijk bekend Van Eversdijckstraat 51 _ A te 3083 MA Rotterdam, en b. het negentien/driehonderd tweede (19/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b. hierna ook aangeduid met: "Registergoed 14" of "Kavel 15"; 15. het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Charlois sectie E complexaanduiding 5074 A, appartementsindex 16, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met terras aan achterzijde op _ de derde verdieping en verder toebehoren, gelegen op de tweede en derde verdieping, plaatselijk bekend Van Eversdijckstraat 49 C te 3083 MA b. het acht/driehonderd tweede (8/302e) aandeel in de hiervoor onder 3.b.

5 - 5 - hierna ook aangeduid met: "Registergoed 15" of "Kavel 15"; wordende Registergoed 1 tot en met 15 hierna tezamen ook aangeduid met: "Registergoed", welke openbare verkoop aanvangt met de Inzet van het Registergoed, welke begint op dertien mei tweeduizend veertien, na negen (9) uur dertig (30) minuten gevolgd door de Afslag van het Registergoed. Kavels 1 en 2 worden eerst elk afzonderlijk bij inzet en afslag geveild, waarna Kavels 1 en 2 gecombineerd in slag worden gelegd. Vervolgens worden Kavels 3 tot en met 15 elk afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en tenslotte worden Kavels 1 tot en met 15 gecombineerd in slag gelegd. Voor het exacte tijdstip waarop het onderhavige Registergoed en de Roerende Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar genoemde Website. Biedingen dienen te worden uitgebracht via het Biedprotocol en kunnen met inachtneming van het bovenstaande onder meer worden uitgebracht in de veilingzaal op de locatie Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort. Aanvulling op veilingvoorwaarden In genoemde akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden is onder meer het navolgende opgenomen, woordelijk luidende: 2. publiekrechtelijke beperkingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van Kavel 1 en Kavel 2 geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster. Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van Kavels 3 tot en met 15 de navolgende publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn, woordelijk luidende: "a. Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet Ontleend aan: datum in werking Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam b. Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet Ontleend aan: datum in werking Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam c. Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet Ontleend aan: datum in werking Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam d. Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet

6 - 6 - Ontleend aan: datum in werking Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam." Bedoelde bestuursdwangbesluiten en/of dwangsombesluiten zijn door de Veilingnotaris opgevraagd bij de gemeente Rotterdam. Ten tijde van het vaststellen van onderhavige veilingvoorwaarden was deze informatie door de gemeente Rotterdam nog niet verstrekt. Indien en zodra bedoelde informatie door de gemeente Rotterdam beschikbaar is gesteld, zal deze informatie gepubliceerd worden op de Website en op Einde citaat uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden. Op achtentwintig april tweeduizend veertien heeft een adviseur van de afdeling Onderhoud & Gebruik, afdeling Toezicht Gebouwen, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam de hiervoor onder a tot en met d. bedoelde besluiten beschikbaar gesteld, welke besluiten op _ de Website en op zullen worden geplaatst en tevens aan deze akte _ zullen worden gehecht. Volgens opgave van bedoelde adviseur van de gemeente Rotterdam wordt de last onder dwangsom begroot op een bedrag van negenduizend vijfhonderd euro ( 9.500,00), bij welk bedrag nog additionele kosten kunnen komen. Ten aanzien van spoed werkzaamheden welke zijn uitgevoerd aan de openbare weg is volgens opgave van bedoelde adviseur een "Korte termijn aanschrijving" gemaakt voor werkzaamheden die onmiddellijk na uitvoering van de spoedeisende zaken door of namens de gemeente Rotterdam zijn uitgevoerd en waarvan de kosten zullen worden verhaald op _ de eigenaren of hun rechtsopvolger. De kosten voor bedoelde werkzaamheden zijn thans nog niet definitief door de gemeente _ Rotterdam vastgesteld, doch bedragen volgens opgave van de gemeente Rotterdam ten minste achttienduizend euro ( ,00) te verhogen met circa vijftien procent (15%) beheer- en administratiekosten. De hiervoor genoemde kosten voor de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn slechts bij benadering door de gemeente Rotterdam verstrekt en kunnen derhalve bij het factureren van bedoelde kosten in werkelijkheid hoger zijn. De gemeente Rotterdam heeft uitdrukkelijk aangegeven dat aan bovengenoemde kostenopgave geen rechten ontleend kunnen worden. De hiervoor genoemde kosten komen voor rekening van Koper. Volmacht Van de volmacht verstrekt door de naamloze vennootschap ING Bank N.V., voornoemd, _ aan mevrouw Th.R. Holslag-Broek, voornoemd, blijkt uit een op vier april tweeduizend en drie voor een plaatsvervanger van prof. mr. P.H.M. Gerver, destijds notaris te Amsterdam, verleden akte van depot.

7 SLOT De comparant is mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig _ van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris, om vijftien uur en veertig minuten. Volgt ondertekening. UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT volgt ondertekening

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO) - 1 - MLA\MOD\00322791-000239#813713v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO) Heden, zesentwintig februari tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Mervyn Elmer Odink, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Harlingerweg 14 te 8801 PA Franeker)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Harlingerweg 14 te 8801 PA Franeker) - 1 - MLA\MOD\00322791-000283\952203v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Harlingerweg 14 te 8801 PA Franeker) Heden, vierentwintig juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen,

Nadere informatie

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle

RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle RECTIFICATIE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Bollaarsdijk 13a te 3231 LA Brielle Op zes november tweeduizend veertien verschijnt voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht: de heer

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

3081 ZC Rotterdam; Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

3081 ZC Rotterdam; Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 1 Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, complexaanduiding

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Harlingerweg 14 8801 PA Franeker Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 3 JUL 2014 Objectomschrijving Het bedrijfspand met ondergrond, erf en verder aanbehoren,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING (Nieuweweg 155 te Veenendaal)

AKTE VAN LEVERING (Nieuweweg 155 te Veenendaal) - 1 - MLA\THO\00614380-642675\1614217 AKTE VAN LEVERING (Nieuweweg 155 te Veenendaal) Heden, *, verschenen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam: 1. *, werkzaam bij DLA Piper Nederland

Nadere informatie

Hypotheken 4 vervolg 95211

Hypotheken 4 vervolg 95211 Blad 1 van 10 LEVERING TABAK II blad 1 Heden, vierentwintig april tweeduizend acht, ----------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris

Nadere informatie

De Vastgoederen Beheer B.V.

De Vastgoederen Beheer B.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN (a) het pand bestaande uit een huis, hotel café restaurant, zaal, parkeerterrein en erf, plaatselijk bekend 9536 PD Ees, Dorpsstraat

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33 Blad 1 van 25 LEVERINGSAKTE@ bloot eigendom Heden, zeventien april tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: 1. a. Ferdinand Victor Emanuel Prud'homme de Lodder,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Dossiernummer: 17225 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Op negentien maart tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden Bijzondere veilingvoorwaarden (Driekoningendwarsstraat 38, 40, 42 en 44, Emmastraat 25 en 27 en 66, Parkstraat 20 te Arnhem) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de tweekamer

Nadere informatie

De Meent JH Odijk

De Meent JH Odijk De Meent 41 3984 JH Odijk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Bedrijfshal met kantoorruimte, erf en grond, het daaraan grenzende

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Dossiernummer: VS/aj/17637 VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Op dertien november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar

Nadere informatie

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart

[] geregistreerd partner. [] rijbewijs [] Nederlandse identiteitskaart Dossiernummer: 16678 AvH/sb INSCHRIJVINGSFORMULIER Noord/Pakket 4 - Gordelweg 249c - Noordsingel 25ab - Tamboerstraat 11 - Jan Sonjestraat 19a De Inschrijver: In te vullen bij bod door natuurlijk persoon:

Nadere informatie

- 1 - MLA\MOD\ \ KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM

- 1 - MLA\MOD\ \ KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM - 1 - MLA\MOD\00322792-000090\718424 KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING - 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING Heden, de achtentwintigste november tweeduizend twee, verscheen voor mij, mr. Geert Herman Smith, notaris te Groningen: mevrouw Bianca Kuiper,

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Blad 1 van 7 38911 1 WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Heden, vijf en twintig januari tweeduizend twaalf verscheen voor mij, Mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden (Kerkstraat 26 hs te Zwartsluis)

Veilingvoorwaarden (Kerkstraat 26 hs te Zwartsluis) RHM/CB/17858593 5155215/40064413 Veilingvoorwaarden (Kerkstraat 26 hs te Zwartsluis) het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond en de eerste

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Donauweg 8B te Amsterdam)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Donauweg 8B te Amsterdam) - 1 - MLA\MOD\00611056-651639\813361v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Donauweg 8B te Amsterdam) Heden, drie maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam:

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014 CONCEPT d.d. 20 januari 2014 Advocaten & Notarissen Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst van deze akte verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. VESTIGING

Nadere informatie

Dossiernummer: 17600 VS/pm

Dossiernummer: 17600 VS/pm Dossiernummer: 17600 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN een perceel (tuinbouw)grond met de daarop staande loods en restanten van kassen, verharding, ondergrond en erf gelegen aan Den Adelszwet bij nr 8 te Rijsenhout

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31 Blad 1 van 6 Blad: 1 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, notaris te Amsterdam: 1. de heer Almar Falk Gerard Bakker, geboren

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WIJKSESTRAAT 11 EN CULTUURGROND TE WIJK EN AALBURG (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WIJKSESTRAAT 11 EN CULTUURGROND TE WIJK EN AALBURG (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WIJKSESTRAAT 11 EN CULTUURGROND TE WIJK EN AALBURG (in combinatie) ARTIKEL 2. REGISTERGOED 2.1 (a) het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, alsmede

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Dossiernummer: 17180 Mk vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de ALGEMENE

VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de ALGEMENE - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Heemserveen OMSCHRIJVING REGISTERGOED: 1. een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, gelegen nabij de Polenweg te Heemserveen, kadastraal bekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN (Prins Hendrikstraat 131 A en Prins Hendrikstraat 131 B te s-gravenhage)

AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN (Prins Hendrikstraat 131 A en Prins Hendrikstraat 131 B te s-gravenhage) RHM/CB/22506541 5161168/40070061 Vastgesteld 13 september 2016 Uittreksel van de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden verleden op 13 september 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Dossiernummer: 16724 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Op drie juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------ Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een terrein in gebruik als parkeerterrein, met mogelijk verder aan- en toebehoren,

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom Blad 1 van 15 1 2009F15528CN AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom./. Heden, zestien september tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anneke

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen)

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen) Ref: NTI (27 november 204.7) Dos: 2099.0 (ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmeg) Hed, drie december tweeduizd veerti (03-2-204), verschijnt voor mij, mr. Jean- Paul

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/20067832 5158504/40067597 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Dossiernummer: 17461 KP/pm

Dossiernummer: 17461 KP/pm Dossiernummer: 17461 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Annastraat 15-15a te Geleen Sint Annalaan 13, B01, B02, C01, C02 en 13D te Maastricht Eburonenweg 39a te Maastricht Holsteinbastion 39b te Maastricht Op drie

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Motorstraat 7 en 9 te Rotterdam)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Motorstraat 7 en 9 te Rotterdam) - 1 - MLA\MOD\00611056-651639\818120v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Motorstraat 7 en 9 te Rotterdam) Heden, vijf maart tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER

- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER - 1 - MLA\THO\00322791-000251\724023 INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoor/bedrijfspand met aanhorigheden, plaatselijk bekend 1507 CB Zaandam, Kleine Tocht 7, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: ***

Hypotheekstelling. Offertenummer: *** Zaaknummer: *** Ondergetekende, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn, verklaart: - dat dit afschrift inhoudelijk een volledig en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift

Nadere informatie

onverdeeld aandeel in de hiervoor onder a gemelde gemeenschap ("Registergoed g");

onverdeeld aandeel in de hiervoor onder a gemelde gemeenschap (Registergoed g); Bijzondere veilingvoorwaarden Vestdijk 4, 4A, 4B, 4C, 6, 6A, 6B, 6C, 8, 8A, 8B, 8C, 10, 10A, 10B en 10C te Eindhoven, vastgesteld op 5 oktober 2015 ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN (a) het appartementsrecht,

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015

Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015 Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015 Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK

REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK hierna Blad 1 van 7 1 doss.nr: 24660 GBjIK (IK) REGISTERVERKLARING KOOP ONROERENDE ZAAK Heden, twintig september tweeduizend zeven verklaar ik, Mr. Geert Bakker, notaris te Diemen, het volgende: Koopovereenkomst

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975

- 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975 - 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (executieveiling als bedoeld in artikel 514 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van het Papenvoort 2 te 9447 TV Papenvoort)

Nadere informatie

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014 AKTE HOUDENDE HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING betreft : "Nieuwe Energie" te Haarlem 61400672/01 Op * tweeduizend veertien verschijnen voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Kleine Hoorn

Nadere informatie

BVW / 2009.011218.01 1

BVW / 2009.011218.01 1 BVW / 2009.011218.01 1 RECTIFICATIE Heden, elf augustus tweeduizend tien (11-08-2010) verschenen voor mij, Mr. Eric Oswald Franciscus Johannes Verhaegen, notaris gevestigd te IJzendijke, gemeente Sluis:

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48 Blad 1 van 6 Heden achtentwintig januari tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: 1. de heer THIJS DIJKS (paspoort nummer NJ6314581, afgegeven te Berkelland

Nadere informatie

Wezenstraat 44a 1781 GM Den Helder

Wezenstraat 44a 1781 GM Den Helder Wezenstraat 44a 1781 GM Den Helder Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Entree, woonkamer met serre, keukenblok v.v. kunststof aanrechtblad

Nadere informatie