Bijlage 1, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001."

Transcriptie

1 Bijlage 1, bedoeld in artikel 10, onderdeel a, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden Opleidingsplan 1. Er is een opleidingsplan voor ieder aangeboden type opleiding. De inhoud en volgorde van het opleidingsplan zijn geschikt voor de betreffende opleiding. 2. Het opleidingsplan vormt een onderdeel van het trainingshandboek. 3. Het opleidingsplan voor de praktijkinstructie bevat een overzicht van alle vluchten in chronologische volgorde met daarbij omschreven de duur van elke vlucht. Tevens wordt de duur van de instructie- en solovluchten in de verscheidene opleidingsstadia omschreven. 4. Het opleidingsplan voor de theorie-instructie bevat een overzicht van alle te geven theorielessen, waarin wordt omschreven hoeveel tijd besteed zal worden aan de diverse onderwerpen. Trainingshandboek 5. De opleidingsinstelling houdt een trainingshandboek aan waarin informatie en instructies zijn opgenomen ten behoeve van het adviseren van leerlingen over het voldoen aan de opleidingseisen. De informatie vervat in het trainingshandboek staat ter beschikking aan het personeel en de leerlingen. De amenderingsprocedure is vermeld en de wijzigingen worden naar behoren gecontroleerd. 6. Het trainingshandboek dat door de opleidingsinstelling wordt gebruikt, bevat ten minste de bestanddelen die in tabel 1 en 2 zijn vermeld ten aanzien van de structurering van de opleiding, onderscheidenlijk het opleidingsplan. Tabel 1 - Ten aanzien van de structurering van de opleiding Doelstelling van de Een verklaring inzake hetgeen de leerling geacht opleiding wordt te verrichten als resultaat van de opleiding, het prestatieniveau en de aan te houden trainingsrestricties. Weerslimieten Omschrijving van de weerslimieten voor de instructie- en solovluchten voor ieder aangeboden type opleiding. Rapportage van de training De verantwoordelijke personen voor controle van de voortgangsrapportage van leerlingen. De frequentie van de controle van voortgangsrapportage. Per instructievlucht een rapportage van de prestaties van de leerling waarin ten minste is opgenomen de uitgevoerde instructievlucht, uitgevoerde oefeningen, heersende weersomstandigheden en vluchtduur. Gedurende de praktijkopleiding: Vorderingstesten

2 Tabel 2 - Opleidingsplan Praktijksyllabus Theoriesyllabus Referentielijst van de praktijk- en theoriesyllabus Structuur van de praktijkinstructie Instructiemethoden Vorderingen van de leerlingen Verklarende lijst van de terminologie Bijlagen Kwalificatietest voor praktijkexamens Gedurende de theorieopleiding: Rapportage van aanwezigheid van leerlingen Vorderingstesten Kwalificatietest voor theorie-examens Een gespecificeerde uiteenzetting van de inhoud van alle te doceren oefeningen in de lucht, geordend in de uit te voeren volgorde met hoofd- en subtitels. Normaliter komt zulks overeen met de gedetailleerde beschrijving van oefeningen in de lucht voor de opleiding voor FI. Een gespecificeerde uiteenzetting van de inhoud van alle te doceren oefeningen, geordend in de uit te voeren volgorde met hoofd- en subtitels. Een ingekorte lijst van de bovenstaande oefeningen met vermelding van alleen de hoofd- en subtitels om snel na te slaan. Een uiteenzetting hoe de praktijkinstructieoefeningen in de lucht zullen worden verdeeld en hoe deze zullen worden opgezet om zeker te stellen dat zij in de meest geschikte leervolgorde worden afgerond en dat wezenlijke oefeningen (noodsituaties) met de juiste regelmaat worden herhaald. Bovendien worden de instructie-uren voor iedere oefening vermeld en wordt vermeld wanneer testen van de vorderingen worden uitgevoerd. De eisen, met name met betrekking tot briefing voor en na de vlucht, het aanhouden van de opleidingsplannen en trainingsspecificaties, de bevoegdheid voor solovluchten, en dergelijke. Een korte maar specifieke uiteenzetting van de prestatiemaatstaf waaraan een leerling per trainingsfase geacht wordt te voldoen. Hierin is begrepen de minimumeisen voor ervaring uitgedrukt in uren, afronding naar tevredenheid van bijvoorbeeld oefeningen, voorafgaand aan belangrijke oefeningen zoals navigatievluchten. Definitie van belangrijke termen waar nodig. Formulieren voor de voortgangsrapportage. Formulieren voor de rapportage van vorderingstesten. Formulieren voor de rapportage van kwalificatietesten. Aanwezigheidsformulieren voor de theorie opleiding.

3 Archieven 7. De opleidingsinstelling archiveert de volgende gegevens en bescheiden en bewaart deze gedurende een periode van ten minste 5 jaar: a. bijzonderheden inzake de grond-, praktijk- en gesimuleerde vluchttraining die aan de individuele leerlingen wordt gegeven; b. gedetailleerde en regelmatig opgemaakte voortgangsrapportages opgemaakt door de theorie- en praktijk-instructeurs met inbegrip van de voortgangs- en kwalificatietesten van zowel de praktijk- en theorie-instructie; en c. persoonlijke informatie betreffende leerlingen en docenten, bijvoorbeeld de vervaldata van medische verklaringen, bevoegdverklaringen, en dergelijke.

4 Bijlage 2, bedoeld in de artikelen 10 onderdeel b onder 3, en 11 onderdeel b onder 2, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 De opleiding voor RPL(A) De opleiding voor RPL(A)SE piston(land) wordt aangeboden door: een geregistreerde opleidingsinstelling met instructeurs die in het bezit zijn van een geldige RFI in hun RPL(A)SE piston(land), of een geregistreerde of gekwalificeerde opleidingsinstelling voor PPL(A)SE piston(land) met instructeurs die in het bezit zijn van een geldige FI in hun PPL(A)SE piston(land), CPL(A)SE piston(land) of ATPL(A)SE piston(land). De opleiding voor RPL(A)TMG wordt aangeboden door: een geregistreerde opleidingsinstelling met instructeurs die in het bezit zijn van een geldige RFI in hun RPL(A)TMG, een geregistreerde of gekwalificeerde opleidingsinstelling voor PPL(A)TMG met instructeurs met een geldig FI in hun PPL(A)TMG, CPL(A)TMG of ATPL(A)TMG. De opleiding voor RPL(A)MLA wordt aangeboden door: een geregistreerde opleiding met instructeurs die in het bezit zijn van een geldige RFI in hun RPL(A)MLA. De opleiding voor RPL(H) De opleiding voor RPL(H) voor typebevoegdverklaringen voor eenmotorige helikopters of voor gyroplanes wordt aangeboden door: een geregistreerde opleidingsinstelling met instructeurs die in het bezit zijn van een geldige RFI(H) in hun RPL(H) en de typebevoegdverklaring waarvoor ze instructie geven, of een geregistreerde of gekwalificeerde opleidingsinstelling voor PPL(H) met instructeurs die in het bezit zijn van een geldige FI in hun PPL(H), CPL(H) of ATPL(H) en de typebevoegdverklaring waarvoor ze instructie geven. De praktijkopleiding voor RPL(A) De praktijkopleiding voor elke klasse binnen het RPL(A) omvat ten minste 30 uur, waarvan ten minste: 20 uur dubbelbesturingsonderricht op een vliegtuig uit de gewenste klasse (dit kan minder zijn bij leerling-vliegers die in aanmerking komen voor compensatie als bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001), 5 uur solo op een vliegtuig uit de gewenste klasse, en op een vliegtuig uit een willekeurige klasse uit RPL(A): a. 1 solo overlandvlucht waarbij op twee andere luchtvaartterreinen wordt geland en gestart dan waarop men vertrekt, of b. een driehoeksvlucht over een afstand van ten minste 100 km en daarnaast een start en een landing op ten minste drie verschillende terreinen.

5 Het opleidingsplan voor de praktijkopleiding voor RPL(A) omvat ten minste: de vluchtvoorbereiding inclusief de berekening van de massa en het zwaartepunt, de voor-de-vlucht-inspectie van het vliegtuig en de staat van onderhoud; het gebruik van het luchtvaartterrein en het luchtverkeerscircuit, het vermijden van botsingen (voorzorgen en uitwijkprocedures); het besturen van het vliegtuig met behulp van het zicht naar buiten; het vliegen met een kritische lage luchtsnelheid, herkenning van en het herstellen uit een beginnende en volledige overtrek; het vliegen met een kritische hoge luchtsnelheid, herkenning van en het herstellen uit een spiraalduikvlucht of herkenning en het vermijden van een spiraalduikvlucht; starts en landingen normaal en bij dwarswind; starts waarbij een maximumprestatie van het vliegtuig is vereist (kort veld en over hindernissen), landingen op een korte baan; het maken van overlandvluchten met herkenningspunten op de grond, gegist bestek en, wanneer dat beschikbaar is, radionavigatiehulpmiddelen; noodprocedures, inclusief gesimuleerde situaties waarbij de uitrusting van het vliegtuig niet of niet meer goed werkt; het voorbereiden van vluchten van, naar en via verschillende luchtvaartterreinen, procedures met luchtverkeersdienstverlening; en radiotelefonieprocedures en terminologie. De opleidingsvliegtuigen voor RPL(A) De opleidingsinstelling zorgt voor een adequate vloot van opleidingsvliegtuigen die geschikt zijn voor de bedoelde opleiding en die zijn uitgerust en onderhouden volgens de geldende regels. Elk vliegtuig is voorzien van een dubbel besturingssysteem dat onafhankelijk kan worden gebruikt door de instructeur en de leerling. Een overzwenkbare besturing is niet acceptabel. De vloot bevat ook ten minste één vliegtuig dat geschikt is om te leren hoe men een overtrek kan vermijden. De theorieopleiding voor RPL(A) De opleidingsinstelling zorgt voor theorieonderwijs voor het theorie-examen PPL(A)/RPL(A), inclusief het theorie-gedeelte voor communicatie. De praktijkopleiding voor RPL(H) De praktijkopleiding voor elk type eenmotorige helikopter of gyroplane binnen het RPL(H) omvat ten minste 30 uur, waarvan ten minste: 20 uur dubbelbesturingsonderricht op het gewenste type eenmotorige helikopter of gyroplane (dit kan minder zijn bij leerling-vliegers die in aanmerking komen voor compensatie als bedoeld in de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001), 5 uur solo op het gewenste type eenmotorige helikopter of gyroplane en

6 op het gewenste type eenmotorige helikopter of gyroplane: a. 1 solo overlandvlucht waarbij op twee andere luchtvaartterreinen wordt geland en gestart dan waarop men vertrekt, of b. een driehoeksvlucht over een afstand van ten minste 100 km en daarnaast een start en een landing op ten minste drie verschillende terreinen, bij een gyroplane kunnen de DBO uren, gevlogen op een ongemotoriseerde gyroplane tot een maximum van 5 uren in mindering worden gebracht. Het opleidingsplan voor de praktijkopleiding voor RPL(H) voor eenmotorige helikopters omvat ten minste: de vluchtvoorbereiding inclusief de berekening van de massa en het zwaartepunt, de voor-de-vlucht-inspectie van de helikopter en de staat van onderhoud; het gebruik van het luchtvaartterrein en het luchtverkeerscircuit, het vermijden van botsingen (voorzorgen en uitwijkprocedures); het besturen van de helikopter met behulp van het zicht naar buiten; starts, landingen, stilhangen, uitkijkbochten en normale overgangsvluchten van en naar stilhangen; noodprocedures, elementaire autorotaties, gesimuleerde motorstoring, herstel van grondresonantie indien relevant voor het type; zijwaartse en achterwaartse vlucht, bochten op de plek; autorotaties op een landingspunt, gesimuleerde landingen met motor uit, oefenen van noodlandingen. Gesimuleerde storingen van uitrusting en noodtoestandsprocedures met betrekking tot storing van motoren, besturing, elektrische en hydraulische circuits; steile bochten; overgangsvluchten, snelle stops, manoeuvres uit de wind, landingen en starts op hellend terrein; vluchten met beperkt vermogen en beperkte ruimte inclusief het kiezen van en het opereren naar en van onvoorbereide plaatsten; overlandvlucht met visuele referentie, gegist bestek en waar beschikbaar, radionavigatiehulpmiddelen; het voorbereiden van vluchten van, naar en via verschillende luchtvaartterreinen, procedures met luchtverkeersdienstverlening. Het opleidingsplan voor de praktijkopleiding voor RPL(H) voor gyroplanes omvat ten minste: de vluchtvoorbereiding inclusief de berekening van de massa en het zwaartepunt, de voor-de-vlucht-inspectie van de gyroplane en de staat van onderhoud; wielblokprocedure, motor- en rotorstartprocedure evt. met de hand, taxiën met of zonder rotorrotatie, taxiën met rugwind, tegenwind en dwarswind; het gebruik van het luchtvaartterrein en het luchtverkeerscircuit, het vermijden van botsingen (voorzorgen en uitwijkprocedures); het besturen van de gyroplane met behulp van het zicht naar buiten; rocken op hoofdwielen tijdens sneltaxiën, herstelprocedure bij flapping tijdens taxiën en start; start zonder wind, met tegenwind, dwarswind en short-field start gevolgd door motorstoring in grondeffect tijdens de start;

7 horizontale bochten (met richtingsroer), klimmende en dalende bochten en steile bochten, het klimmen met vol vermogen, maximum snelheid en het vliegen met minimaal vermogen; herstel bij het vliegen aan de backside van de powercurve (bij langzame snelheid); normale landing, landing met een steile nadering en een flare, landing met doorstart, noodlanding, doellanding, landing met maximaal vermogen en landing zonder vermogen; het stoppen van de motor, het locken van de stuurinstallatie, het plaatsen van wielblokken en het stoppen van de rotor; uitsluitend bij gebruikmaking van niet-gemotoriseerde gyroplanes: het herstellen van pilot induced occilation (glider) het herstellen van een pendel beweging herstellen (glider). De opleidingshelikopters voor RPL(H) De opleidingsinstelling zorgt voor een adequate vloot van opleidingshelikopters die geschikt zijn voor de bedoelde opleiding en die zijn uitgerust en onderhouden volgens de geldende regels. Elke helikopter is voorzien van een dubbel besturingssysteem dat onafhankelijk kan worden gebruikt door de instructeur en de leerling. Een overzwenkbare besturing is niet acceptabel. De theorieopleiding voor RPL(H) De opleidingsinstelling zorgt voor theorieonderwijs voor het theorie-examen PPL(H), inclusief het theorie-gedeelte voor communicatie.

8 Bijlage 3, bedoeld in de artikelen 10 onderdeel b onder 4, en 11 onderdeel b onder 2, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 De opleiding voor RFI De opleiding voor RFI wordt aangeboden door een geregistreerde opleidingsinstelling met praktijkinstructeurs die in het bezit zijn van een geldige bevoegdverklaring RFI of FI en de betreffende klasse- of typebevoegdverklaring waarop instructie wordt gegeven en ten minste 250 uur ervaring hebben als vlieginstructeur. De theorie-instructeur dient ten overstaan van de opleidingsinstelling door middel van het geven van een proefles te hebben aangetoond over voldoende didactische en inhoudelijke kennis te beschikken vereist voor de door hem te doceren vakken. De opleidingsinstelling De opleidingsinstelling beschikt over een registratie ten behoeve van het opleiden voor de bevoegdverklaring RFI voor betreffende klasse- of typebevoegdverklaringen en voorts om: de potentiële leerling voorafgaand aan de opleiding behoorlijk te toetsen; de leerling een zodanige theoretische en praktische opleiding te geven dat de leerling de bevoegdverklaring RFI kan behalen voor één of meer betreffende klassen of typen, en een opfriscursus te geven aan degenen die hun bevoegdverklaring RFI, voor de klassen of typen luchtvaartuigen waarop zij instructie mogen geven, willen verlengen. Toelatingseisen voor RFI Voordat wordt begonnen aan de opleiding voor RFI gaat de opleidingsinstelling na of de leerling: in het bezit is van een geldig vliegbewijs RPL, de betreffende klasse- of typebevoegdverklaringen waarop de leerling instructie wil gaan geven en de bevoegdverklaring RT, beschikt over actuele kennis op CPL-niveau van de onderwerpen opgenomen in bijlage 4a respectievelijk 4b die deel uitmaakt van de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001, ten minste 150 uur ervaring heeft als gezagvoerder op een luchtvaartuig van een willekeurige categorie, ten minste 30 uur ervaring heeft als gezagvoerder op een luchtvaartuig van het type of de klasse waarop men instructeur wil worden, waarvan ten minste 5 uur in de zes maanden voorafgaand aan de toelatingstest, ten minste 20 uur ervaring heeft als gezagvoerder tijdens overlandvluchten waarbij op ten minste 4 verschillende (luchtvaart)terreinen is geland en gestart, en beschikt over voldoende praktische vliegvaardigheid om met een redelijke kans op succes de opleiding te volbrengen. De cursus leidt op tot vaardigheid in het geven van instructie aan kandidaten die een RPL met een betreffende klasse- of typebevoegdverklaring willen behalen. De theorieopleiding De theorieopleiding bestaat (inclusief voortgangschecks) uit ten minste 80 uur, waarin aandacht wordt besteed aan:

9 het leerproces, het onderwijsproces, opleidingsdenkbeelden, instructietechnieken, leerlingenevaluatie, de opzet van opleidingsprogramma s, de menselijke factoren bij vlieglessen, het voorkomen en oplossen van problemen, opleidingsadministratie. Praktijkopleiding De praktijkopleiding bestaat ten minste uit 15 vlieguren, waarvan ten minste 10 uren dubbelbesturingsonderricht. De overige 5 uur kan worden gevlogen door twee kandidaat RFI-ers. Het praktijkexamen komt boven op de voorgeschreven minimum opleidingsuren. De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen en een praktijkexamen. Als de kandidaat daarvoor slaagt krijgt deze de bevoegdverklaring RFI met beperkingen: Totdat de houder van een bevoegdverklaring RFI ten minste 100 uur vlieginstructie heeft gegeven en ten minste 25 solovluchten van leerling vliegers heeft beoordeeld, is diens bevoegdverklaring RFI beperkt. De beperking houdt in dat betrokkene geen verantwoordelijkheid mag dragen voor eerste solovluchten of eerste solo navigatievluchten. Deze beperking vervalt als de beschreven ervaring is opgedaan en een aanbeveling is ontvangen van een RFI-mentor.

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Deze tekst is een bewerking ter ondersteuning bij het invullen van de aanvraag;

Nadere informatie

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL

Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Uittreksel van FCL ten behoeve van het invullen van de verklaringen op het aanvraagformulier van LAPL(S), LAPL(B) en SPL Deze tekst is een bewerking ter ondersteuning bij het invullen van de aanvraag;

Nadere informatie

Wat kost een vliegbrevet?

Wat kost een vliegbrevet? Wat kost een vliegbrevet? Deze vraag krijg ik vaak voorgelegd. Als ik dan met een grove inschatting van de kosten kom wordt er (uiteraard) via Google een vergelijk gemaakt met andere, al dan niet buitenlandse,

Nadere informatie

PPL of LAPL vliegopleiding Uw droom wordt werkelijkheid

PPL of LAPL vliegopleiding Uw droom wordt werkelijkheid PPL of LAPL vliegopleiding Uw droom wordt werkelijkheid Vliegen is voor velen nog steeds een droom; echter wordt deze droom voor steeds meer mensen werkelijkheid. Ook u heeft, door het aanvragen van informatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ EASA-ADVIES 03/2013. VERORDENING (EU) nr.../.. VAN DE COMMISSIE. van XXX

BIJLAGE BIJ EASA-ADVIES 03/2013. VERORDENING (EU) nr.../.. VAN DE COMMISSIE. van XXX EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX EASA-advies 03/2013 [...](2013) XXX draft BIJLAGE BIJ EASA-ADVIES 03/2013 VERORDENING (EU) nr..../.. VAN DE COMMISSIE van XXX tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011

Nadere informatie

RPL Recreatief Vliegbewijs (Recreational Pilot Licence)

RPL Recreatief Vliegbewijs (Recreational Pilot Licence) RPL Recreatief Vliegbewijs (Recreational Pilot Licence) KNVvL, Afdeling Zweefvliegen 1999 Rapportage Jan de Jong (als coördinator voor RPL-zaken) over de 'Stand van Zaken m.b.t het RPL' voor zover dat

Nadere informatie

De theorielessen beginnen jaarlijks begin september en u kunt tussentijds instappen.

De theorielessen beginnen jaarlijks begin september en u kunt tussentijds instappen. Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw interesse in ons vliegcentrum en in de vliegopleidingen in het bijzonder. Vliegcentrum Lelystad leidt vliegers op voor het micro light- en het sportvliegbrevet.

Nadere informatie

Belangrijke weetjes over de opleiding tot privaat piloot

Belangrijke weetjes over de opleiding tot privaat piloot Vliegen is een droom. Maar beginnen aan een vliegopleiding is ook een belangrijke beslissing voor jou en je gezin. Luchtvaart is een materie waarop meerdere reglementeringen van toepassing zijn. Met dit

Nadere informatie

AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL

AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL Infopakket voor de vliegopleiding, lidmaatschap en verhuur toestellen bij Aeroclub Maritime. Infopakket van Aeroclub Maritime Vliegopleiding, lidmaatschap, verhuur toestellen.

Nadere informatie

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht

Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht VW Regeling erkenning opleidingsinstellingen en examinering vervoer door de lucht Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de erkenning van opleidingsinstellingen en examinering

Nadere informatie

Wijziging diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart

Wijziging diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart VW Wijziging diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart Regeling tot wijziging van diverse regelingen op het terrein van de luchtvaart in verband met de implementatie van amendementen 6 en 7 van

Nadere informatie

introductie AEroclub ZEElAnd

introductie AEroclub ZEElAnd introductie AEroclub ZEElAnd Ik heb AltIjd Al ZElf willen leren vliegen! Dat is één van de meest gehoorde redenen om vliegles te gaan nemen. Vroeger had ik er geen geld voor, daarna had ik er geen tijd

Nadere informatie

OPLEIDING PPL. Inhoud:

OPLEIDING PPL. Inhoud: OPLEIDING PPL Inhoud: 1. Overzicht van de opleiding 2. Hoe kan ik piloot worden via de Limburgse Vleugels 3. De medische keuring 4. De oefenvergunning 5. Het logboek 6. Theoretische opleiding 7. Praktijk

Nadere informatie

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid.

Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Instructies voor examinatoren voor de controle van de eisen bij vaardigheidstests, bekwaamheidsproeven en beoordelingen van vakbekwaamheid. Algemeen Met de invoering van Part-FCL per 8 april 2013 is de

Nadere informatie

II (Nietwetgevingshandelingen)

II (Nietwetgevingshandelingen) 25.11.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 311/1 II (Nietwetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1178/2011 VAN DE COMMISSIE van 3 november 2011 tot vaststelling van technische

Nadere informatie

Opleidingssyllabus RPL(A)-TMG

Opleidingssyllabus RPL(A)-TMG Opleidingssyllabus RPL(A)-TMG Zweefvlieg Club Texel Naam cursist: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoonnr: E-mailadres: Contactgegevens ZweefvliegClubTexel: Adres: Postweg 122 b 1795 JS de Cocksdorp

Nadere informatie

14.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 74/33

14.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 74/33 14.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 74/33 VERORDENING (EU) Nr. 245/2014 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011

Nadere informatie

EXAMENPROCEDURE. De opleiding heeft tot doel leerlingen op te leiden tot het veilig vliegen onder zichtvoorwaarden (VFR).

EXAMENPROCEDURE. De opleiding heeft tot doel leerlingen op te leiden tot het veilig vliegen onder zichtvoorwaarden (VFR). EXAMENPROCEDURE 1. Opleiding tot kandidaat piloot ULM De opleiding heeft tot doel leerlingen op te leiden tot het veilig vliegen onder zichtvoorwaarden (VFR). De praktijkgerichte opleiding bevat de volgende

Nadere informatie

Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport versie 2.01 juni 2013 Pagina 1 van 6

Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport versie 2.01 juni 2013 Pagina 1 van 6 Bijlage 2- Examens rotor modellen (A-HELI, A-MULTIKOPTER) Inleiding Dit document kan op enkele plaatsen Engelstalige woorden bevatten indien dit woorden zijn die in de modelvliegwereld ingeburgerd zijn,

Nadere informatie

Wijziging Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Wijziging Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 VW Wijziging Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 Regeling tot wijziging van de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Nadere informatie

Vliegclub Hoevenen. Gelegen aan de Dijkstraat. B-2940 Hoevenen TEL:03/605.74.41

Vliegclub Hoevenen. Gelegen aan de Dijkstraat. B-2940 Hoevenen TEL:03/605.74.41 Vliegclub Hoevenen Gelegen aan de Dijkstraat B-2940 Hoevenen TEL:03/605.74.41 Website: www.ebhn.be Welkom op EBHN EBHN staat voor EuropeBelgiumHoeveneN. Het vliegveld Hoevenen, met een oppervlakte van

Nadere informatie

Wijziging regelgeving brevettering en examinering

Wijziging regelgeving brevettering en examinering Wijziging regelgeving brevettering en examinering Informatieblad voor luchtvarenden over het vervallen van RPL(FB) en RPL(G), het invoeren van CPL(FB) en wijzigingen rondom examinering Inhoudsopgave: Leeswijzer

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Zweefvliegbewijs. Glider Pilot Licence (GPL)

EXAMENREGLEMENT. Zweefvliegbewijs. Glider Pilot Licence (GPL) KNVvL Examinering Instituut (KEI) A: Houttuinlaan 16A P: 3447 GM Woerden T: (0348) 43 70 60 (elke werkdag van 10 tot 16 uur) Examenreglement KNVvL Examinering instituut (KEI) Houttuinlaan 16A, 3447 GM

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 februari 2014 (OR. en) 6211/14 ADD 1 AVIATION 37 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 4 februari 2014 aan: Betreft: secretariaat-generaal van de

Nadere informatie

In dit deel van de regeling worden de bijzondere bevoegdverklaringen geregeld. Het gaat hierbij om de volgende drie verklaringen:

In dit deel van de regeling worden de bijzondere bevoegdverklaringen geregeld. Het gaat hierbij om de volgende drie verklaringen: Toelichting op voorgenomen Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen Algemeen De voorgenomen regeling is in de eerste plaats uitvoering van de Wet luchtvaart en de voor consultatie voorliggende wijzigingen

Nadere informatie

Informatie LAPL / PPL

Informatie LAPL / PPL ATO (Approved Training Organisation) Vliegschool Breda Aviation, gevestigd op Breda International Airport, is een ATO. Dat wil zeggen dat onze organisatie voldoet aan de nieuwste regelgeving van de Europese

Nadere informatie

introductie AEroclub ZEElAnd

introductie AEroclub ZEElAnd introductie AEroclub Zeeland Ik heb altijd al zelf willen leren vliegen! Dat is één van de meest gehoorde redenen om vliegles te gaan nemen. Vroeger had ik er geen geld voor, daarna had ik er geen tijd

Nadere informatie

Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van t/m heden

Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van t/m heden Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Geldend van 11-02-2016 t/m heden Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement

Nadere informatie

(Examenreglement voor luchtvarenden

(Examenreglement voor luchtvarenden VW Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement voor luchtvarenden 2004)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EG) nr. / VAN DE COMMISSIE. inzake personeelsvereisten. (voor de EER relevante tekst)

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EG) nr. / VAN DE COMMISSIE. inzake personeelsvereisten. (voor de EER relevante tekst) NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, C Ontwerp VERORDENING (EG) nr. / VAN DE COMMISSIE van [ ] inzake personeelsvereisten (voor de EER relevante tekst) NL NL Ontwerp VERORDENING (EG)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Roder Luchtvaartclub

Huishoudelijk Reglement Roder Luchtvaartclub Huishoudelijk Reglement Versie 1 23 maart 2010 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemeen...3 Begripsbepaling...3 Artikel 0: Algemeen...3 Artikel 1: Verzekering/schade....3 Artikel 2: Gebruik vliegterrein....4 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeldvragen PPL, CPL-FB, RT

Voorbeeldvragen PPL, CPL-FB, RT 1 Air Law In welk van onderstaande gevallen dient een leerling-vlieger vliegmedisch te zijn goedgekeurd? A) Als hij solo gaat vliegen. B) Als hij overland gaat vliegen met een instructeur. C) Als hij theorie-examen

Nadere informatie

Werkboek voor de Praktijkopleiding tot Zweefvlieginstructeur

Werkboek voor de Praktijkopleiding tot Zweefvlieginstructeur Werkboek voor de Praktijkopleiding tot Zweefvlieginstructeur Versie juli 2009. Inhoud 1 Algemene gegevens kandidaat instructeur blz. 3 2 Inleiding blz. 4 3 De opleiding tot zweefvlieginstructeur blz. 5

Nadere informatie

Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam.

Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam. AERO CLUB HILVERSUM AMSTERDAM Opgericht op 6 december 1946 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam. Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren

Nadere informatie

OPLEIDINGEN PILOT SCHOOL JAR FCL 013 LUCHTHAVENSTRAAT 1 PB 11B B-8560 WEVELGEM AIRPORT. Tel: +32 56 37 10 15 Fax: +32 56 37 09 15

OPLEIDINGEN PILOT SCHOOL JAR FCL 013 LUCHTHAVENSTRAAT 1 PB 11B B-8560 WEVELGEM AIRPORT. Tel: +32 56 37 10 15 Fax: +32 56 37 09 15 OPLEIDINGEN PILOT SCHOOL JAR FCL 013 LUCHTHAVENSTRAAT 1 PB 11B B-8560 WEVELGEM AIRPORT Tel: +32 56 37 10 15 Fax: +32 56 37 09 15 info@alfako.be www.alfako.be Inhoudstabel 1. Introductie 2. Bedrijfsinfo

Nadere informatie

V.M.L. Brevetvliegen

V.M.L. Brevetvliegen V.M.L. Brevetvliegen Richtlijnen voor de instructeurs Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw Auteur : Reinhard Wagemakers Uitgegeven op : 06/04/15 Versie : 1.3.0 Inhoud 1. Algemeenheden... 3 2. Voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006

REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE REGLEMENT SNORVLIEGEN 2006 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren en, als u nog geen brevet heeft, de noodzakelijke brevetten te behalen.

Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren en, als u nog geen brevet heeft, de noodzakelijke brevetten te behalen. AERO CLUB HILVERSUM AMSTERDAM Opgericht op 6 december 1946 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt de informatie map van de Aeroclub Hilversum Amsterdam. Wij bieden u de mogelijkheid om vliegtuigen te huren

Nadere informatie

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V

KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN OPLEIDINGS- EN EXAMENPROGRAMMA TOT HOUDER VAN HET BEWIJS VAN TANDEMBEVOEGDHEID. M/V INHOUDSOPGAVE bladzijde KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN... 1 I. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465

Rapport. Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 Rapport Datum: 1 december 2004 Rapportnummer: 2004/465 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart, van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: - hem deel

Nadere informatie

Studiegids PPL opleiding

Studiegids PPL opleiding Studiegids PPL opleiding MATC (Mission Aviation Training Centre) De Zanden 57B 7395 PA Teuge 055-785 04 07 (do-za) Disclaimer: Deze studiegids bevat regels en procedures voor de opleiding voor het Private

Nadere informatie

TRAININGSVLUCHTEN MET DE TOURING MOTOR GLIDER

TRAININGSVLUCHTEN MET DE TOURING MOTOR GLIDER TRAININGSVLUCHTEN MET DE TOURING MOTOR GLIDER (VOOR DE VERLENGING VAN HET PPL(TMG)) Presentatie voor de opfriscursus voor RFI(A)-TMG s Eindhoven 19 april 2008 Opgesteld door Ruud Diepeveen (EACzc) et al.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. BEGELEIDENDE NOTA van:

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. BEGELEIDENDE NOTA van: RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 januari 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 25 januari 2016 (OR. en) 5513/16 AVIATION 7 BEGELEIDENDE NOTA van: de Europese Commissie ingekomen: 22 januari 2016 aan: Nr. Comdoc.: D042244/03 Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Reglement Paramotor 2016

Reglement Paramotor 2016 KNVvL Taakgroep Paramotor Reglement Paramotor 2016 Eigenaarschap : KNVvL afdeling Gemotoriseerd Vliegen, Taakgroep Paramotor Status : actief Datum : 15 april 2016 Revisiestatus : : 1.0 INHOUD 0 INTRODUCTIE...7

Nadere informatie

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW

MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV HAVENGELDREGELING 2014 INGANGSDATUM 01 APRIL 2014 ALLE IN DEZE HAVENGELDREGELING VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW Maastricht Aachen Airport B.V., exploitant van het aangewezen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER. Luchtvaart CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER. Luchtvaart CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/OPS-17 Datum 09/03 Uitgave : 2 Betreft : Samenstelling van de bemanning, in het bijzonder bij vluchten met uitgebreide

Nadere informatie

Brevetvliegen Richtlijnen voor de instructeurs Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) vzw

Brevetvliegen Richtlijnen voor de instructeurs Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) vzw Brevetvliegen Richtlijnen voor de instructeurs Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) vzw Auteur : Dirk Van Lint Uitgegeven op : 28/11/06 Versie : 1.0.0 Inhoud 1. Algemeenheden...3 2. Voorwaarden om

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012

INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012 INLICHTINGEN OVER DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NR. 1178/2011 en NR. 290/2012 De verordeningen nr. 1178/2011 en nr. 290/2012 laten een lidstaat toe om de toepassing ervan uit te stellen. In België

Nadere informatie

DONAC 2016 Beginners tips

DONAC 2016 Beginners tips Vrijwel elke beginnende competitie aerobatic vlieger wil bij zijn/haar eerste optreden foutloos presteren, de vlucht afronden met een perfecte landing en bij het uitstappen de Ooh's en Aah's in ontvangst

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1. Wat zijn de verschillen tussen een wet en een AMvB? A. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker te wijzigen en regelt zaken meer in detail; B. een AMvB komt sneller tot stand en is makkelijker

Nadere informatie

Reglement voor het behalen van brevetten met modelvliegtuigen

Reglement voor het behalen van brevetten met modelvliegtuigen REGLEMENTENBOEK Reglement voor het behalen van brevetten met modelvliegtuigen ALGEMEEN Doel van het brevetvliegen Het doel van het brevetvliegen is de modelvlieger een bewijs te geven dat hij aantoonbaar

Nadere informatie

Wet Wheels: Duiken voor en met personen met een handicap

Wet Wheels: Duiken voor en met personen met een handicap Wet Wheels: Duiken voor en met personen met een handicap http://wiki.nelos.be/ http://wiki.nelos.be/index.php/commissie_duikers_met_een_handicap VOORWAARDEN BEGINNENDE WW er - Lid Nelos club - Minimum

Nadere informatie

En, toch ook niet onbelangrijk: het plezier van het vliegen begint reeds... bij de eerste les!

En, toch ook niet onbelangrijk: het plezier van het vliegen begint reeds... bij de eerste les! Leren Vliegen??? 1. RAAC Even voorstellen...3 2. Vliegen volgens de regels van de kunst en... de wet!... 4 3. Theorielessen: een noodzakelijk kwaad...5 4. De praktijkopleiding tot privé-piloot...7 5. Hoe

Nadere informatie

Agenda PROGRAMMA. 13.00 Ontvangst deelnemers 13.20 Opening, Smit ILT. 13.30 I Voortgang transitie, Steenbergen ILT 14.15 Vragen en discussie

Agenda PROGRAMMA. 13.00 Ontvangst deelnemers 13.20 Opening, Smit ILT. 13.30 I Voortgang transitie, Steenbergen ILT 14.15 Vragen en discussie Agenda PROGRAMMA 13.00 Ontvangst deelnemers 13.20 Opening, Smit ILT 13.30 I Voortgang transitie, Steenbergen ILT 14.15 Vragen en discussie 14.45 koffie/thee 15.00 II Voortgang Stichting AFF i.o. Organisatie,

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

8.1.2. Soorten brevetten Er is een onderverdeling gemaakt in het veiligheidsbrevet A en de prestatiebrevetten B en C.

8.1.2. Soorten brevetten Er is een onderverdeling gemaakt in het veiligheidsbrevet A en de prestatiebrevetten B en C. REGLEMENTENBOEK SECTIE VIII Reglement voor het behalen van brevetten met modelvliegtuigen (2008) 8.1 ALGEMEEN 8.1.1 Doel van het brevetvliegen Het doel van het brevetvliegen is de modelvlieger een bewijs

Nadere informatie

Instructieboekje. Modelvliegclub Cumulus Kampen.

Instructieboekje. Modelvliegclub Cumulus Kampen. Instructieboekje Modelvliegclub Cumulus Kampen www.mvc-cumulus.nl Modelvliegclub Cumulus Voorzitter: J.J.Grootjen Voorzitter@mvc-cumulus.nl Modelvliegclub Cumulus Start opleiding Einde opleiding Elke vlucht

Nadere informatie

SCHOLARSHIPS UITGEREIKT DOOR HET BELGIAN HANDFLIGHT FUND

SCHOLARSHIPS UITGEREIKT DOOR HET BELGIAN HANDFLIGHT FUND SCHOLARSHIPS UITGEREIKT DOOR HET BELGIAN HANDFLIGHT FUND Criteria & Procedures Type 1 JAR PPL Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Criteria & procedures 3. De verschillende scholarships 4. Aanvragen

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

99 / Reserve & (PH-TMG)

99 / Reserve & (PH-TMG) Beste en, Welkom bij de TMG Rally 2012! We hebben een uitdagende opdracht en mooie route voor jullie uitgezet. Alvorens je begint met het berekenen van de keerpunten, vragen we je om onderstaande informatie

Nadere informatie

Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers

Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers Toelichting op Verordening (EU) 1178/2011, deel FCL Gevolgen voor Nederlandse vliegers Pagina 1 Voorwoord Dit document is bedoeld om Nederlandse vliegers inzicht te geven in de wijzigingen welke het gevolg

Nadere informatie

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE

Voorstel voor een. VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE Voorstel voor een VERORDENING (EG) nr. /.. VAN DE COMMISSIE van[ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten,

Nadere informatie

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Inspectie Verkeer en Waterstaat Inspectie Verkeer en Waterstaat Theorie examen JAR-FCL PPL voorbeeldexamen Flight Performance and Planning(A) 1 Bepaal de density altitude voor de volgende condities: Airport elevation Runway temperature

Nadere informatie

Materiaal: Kunnen Beschrijven over Scherm Stuwdruk; werking scherm Schermoppervlak Spanwijdte Aspect Ratio Behoud tips Controle tips Opbergtips

Materiaal: Kunnen Beschrijven over Scherm Stuwdruk; werking scherm Schermoppervlak Spanwijdte Aspect Ratio Behoud tips Controle tips Opbergtips Materiaal: Weten over Scherm Boven / onderdoek Cellen Celwanden Diagonaalribben / V-ribben Stamlijnen Vanglijnen Interconnection Holes Stabilisatiepanelen Inlaatopeningen Koorde Lijngroepen Risers Stuurlijnen

Nadere informatie

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement;

Gelet op artikel 5.7 van de Wet luchtvaart en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement; Datum Nummer HDJZ/LUV HOOFDDIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN Onderwerp Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende nadere regels voor vluchten met een modelvliegtuig (Regeling modelvliegen)

Nadere informatie

BREVETREGLEMENT Federatie Limburgse RC Vliegers.

BREVETREGLEMENT Federatie Limburgse RC Vliegers. BREVETREGLEMENT Federatie Limburgse RC Vliegers. 25/02/2013 Brevetreglement FLRCV 2013 Page 1 REGLEMENT BREVET VLIEGEN. 1. DOEL. Het doel van het vliegbrevet is de continuïteit van de modelvliegsport te

Nadere informatie

Vliegoefeningen Ikarus C-42

Vliegoefeningen Ikarus C-42 LDS Aviation Vliegoefeningen Ikarus C-42 Vliegoefeningen per vluchtfase uitgelegd ter voorbereiding op de vlieglessen J. Linders/ LDS Aviation 1 7 2012 Horizontale vlucht: Neus in geschatte stand horizontale

Nadere informatie

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein

RIJSCHOOL TOPPER A M. Motoropleidingen. Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen. Perfect uitgerust oefenterrein RIJSCHOOL TOPPER A M Motoropleidingen Bromfiets A3 Motor A (theorie + praktijk) Gratis oefenen Perfect uitgerust oefenterrein Rijlessen dagelijks op afspraak maar ook... rij-opleldingen (theorie + praktijk)

Nadere informatie

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens

Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Reglement Racescholen & Racelicentie-examens Dit reglement heeft betrekking op de door de KNAF erkende racescholen, de door hen georganiseerde cursussen en de door de scholen georganiseerde, en door de

Nadere informatie

Artikel 4 Het is ten strengste verboden om vanuit de pits/startplaats op te stijgen. Dit mag alleen op de start/landingsbaan.

Artikel 4 Het is ten strengste verboden om vanuit de pits/startplaats op te stijgen. Dit mag alleen op de start/landingsbaan. Vliegveld reglement Vliegveiligheid Vliegen als enige op het veld wordt uit veiligheidsoogpunt sterk afgeraden De vliegers dienen zich tijdens het vliegen in het verlengde van de startplaats in een groepje

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 392 Besluit van 31 augustus 1999, houdende vaststelling van regels met betrekking tot cockpitpersoneel en luchtverkeersdienstverleningspersoneel

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS REGLEMENT

VEILIGHEIDS REGLEMENT versie 8 VEILIGHEIDS REGLEMENT Algemeen: Modelvliegers vallen onder het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport en de Regeling Modelvliegen van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 2 december

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 20 april 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 april 2017, nr. IENM/BSK-2017/85938,

Nadere informatie

HANDLEIDING GEBRUIK DUO DISCUS TURBO (zonder motor)

HANDLEIDING GEBRUIK DUO DISCUS TURBO (zonder motor) HANDLEIDING GEBRUIK DUO DISCUS TURBO (zonder motor) Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten m.b.t. algemeen gebruik (zonder motor) uit het vlieghandboek. Daar waar er afwijkingen zijn geldt

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1. EASA staat voor: A. European Aviation Safety Authority; B. European Aviation Safety Agency; C. European Aviation Safety Administration. 2. Een nationaliteitsvlag op een Nederlands luchtvaartuig is:

Nadere informatie

Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht)

Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht) Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht) Beste deelnemer Leuk dat u meevliegt! De Dutch Open Air Rally bestaat uit 4 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Vaklanding Lees deze inleiding

Nadere informatie

Defensief circuitvliegen

Defensief circuitvliegen Defensief circuitvliegen Inleiding In een eerder gepubliceerd artikel is ingegaan op de procedures rond het circuitvliegen (zie http://www.aviationlegislation.info/pub_wet/circuitvliegen.pdf). Dit artikel

Nadere informatie

Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht)

Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht) Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht) Beste deelnemer Leuk dat u meevliegt! De Dutch Air Rally bestaat uit 4 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Vaklanding Lees deze inleiding goed

Nadere informatie

METEOROLOGISCHE EN OROGRAFISCHE ASPECTEN

METEOROLOGISCHE EN OROGRAFISCHE ASPECTEN VLIEGEN IN DE BERGEN Het lijkt wat vreemd om in een vlak land als Nederland aandacht te besteden aan een onderwerp als "vliegen in de bergen ". Echter, er zijn steeds meer sportvliegers die hun vleugels

Nadere informatie

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor.

Motor. Verkeersschool Cranenbroek. In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Motor In deze brochure vindt u alles wat u moet weten voor en tijdens uw opleiding voor de motor. Verkeersschool Cranenbroek Instraat 21 St.Luciastraat 9 0495-49 17 14 www.verkeersschoolcranenbroek.nl

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

Brevetvliegen Brevet Instructeur Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) vzw

Brevetvliegen Brevet Instructeur Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) vzw Brevetvliegen Brevet Instructeur Vereniging voor Modelluchtvaartsport (VML) vzw Auteur : Dirk Van Lint Uitgegeven op : 21/01/2013 Versie : 1.0.2 Inhoud 1. Structuur... 3 2. Voorwaarden... 3 3. Kennis en

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. Inleiding... 7

Inhoudsopgave... 2. Inleiding... 7 GEVORDERD VFR radiocommunicatie Go ahead versie 2012-04-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 7 1 Doel van deze bundel... 7 2 Begincompetenties... 7 3 Eindcompetenties... 7 4 Evaluatie... 7

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1999 346 Besluit van 28 juli 1999, houdende regelen omtrent bewijzen van bevoegdheid, bevoegdverklaringen, medische verklaringen, autorisaties, erkenningen,

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 2179. De Luchthavengeldregeling 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 2179. De Luchthavengeldregeling 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ameland. Nr. 2179 8 januari 2016 De Luchthavengeldregeling 2016 De raad van de gemeente Ameland, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

Reglement voor het behalen van een brevet RC heli en modelvliegtuigen

Reglement voor het behalen van een brevet RC heli en modelvliegtuigen Reglement voor het behalen van een brevet RC heli en modelvliegtuigen 1 ALGEMEEN 1.1 Doel van het brevetvliegen Het doel van het brevetvliegen is de modelvlieger een bewijs te geven dat hij een bepaalde

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle

Nadere informatie

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet

11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet 71-1 11 DE OPLEIDING TOT ZWEEFVLIEGINSTRUCTEUR 11.1 Algemene opzet De wet kent nog steeds de instructeur: solisten van 14 jaar en ouder m ogen onder zijn of haar toezicht solo vliegen. In principe m ag

Nadere informatie

Aftekenlijst freefly licentie FF-1: beginnend freeflyer

Aftekenlijst freefly licentie FF-1: beginnend freeflyer FF-1: beginnend freeflyer Bij alle volgende punten moet de leerling zelf kunnen uitleggen waarom ze belangrijk zijn. De leerling heeft voldoende stabiliteit en hoogtebewustzijn op de buik. Openingssysteem

Nadere informatie