ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1"

Transcriptie

1 ariantenonderzoek Ringweg Oost (RWO) Beeldenboek Datum: 28 mei 2008 Versie: 1.1

2 Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ringweg Oost Ringweg (RWO), beeldenboek Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

3 nhoudsopgave Inleiding 5 Subvarianten: A / B / C 7 Variant 1: Zijldijk 9 Variant 2.1: Sumatrastraat 11 Variant 2.2: Sumatrastraat met tunnel 13 Variant 3.1: Sumatrastraat/ Zijldijk (tegen de klok in) 15 Variant 3.2: Sumatrastraat/ Zijldijk (met de klok mee) 17 Variant 4: Ringweg West 19 Kostenoverzicht 21 Colofon 23

4 Centrum Centrum Centrum Leiden Leiden Leiden Zijldijk Sumatrastraat Sumatrastraat Kanaalweg Kanaalweg Kanaalweg Variant 1: Zijldijk Variant 2.1: Sumatrastraat Variant 2.2: Sumatrastraat met tunnel = Subvarianten A, B en C, kruising met de Hoge Rijndijk Sumatrastraat Sumatrastraat Plesmanlaan Centrum Centrum Centrum Leiden Leiden Leiden Doctor Lelylaan Kanaalweg Kanaalweg Variant 3.1: Sumatrastraat / Zijldijk (tegen de klok in) Variant 3.2: Sumatrastraat / Zijldijk (met de klok mee) Variant 4: Ringweg Oost Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

5 nleiding Inleiding Voorliggend beeldenboek bevat een overzicht van de tracévarianten die zijn onderzocht in het kader van het Variantenonderzoek Ringweg Oost. De volgende varianten zijn op hoofdlijnen beschreven: Variant 1 Zijldijk (met tunnel onder de Zijl) Variant 2.1 Sumatrastraat Variant 2.2 Sumatrastraat met tunnel Variant 3.1 Sumatrastraat/Zijldijk (tegen de klok in) Variant 3.2 Sumatrastraat/Zijldijk (met de klok mee) Variant 4 Ringweg West Een belangrijk punt in varianten 1, 2 en 3 is de kruising Kanaalweg Hoge Rijndijk. Voor deze kruising zijn de volgende subvarianten verbeeld: A Een gelijkvloerse kruising met de Hoge Rijndijk en een brug over de Nieuwe Rijn. B Een tunnel onder zowel de Hoge Rijndijk als de Nieuwe Rijn door in combinatie met een brug over de Nieuwe Rijn voor afslaand verkeer. C Een tunnel onder zowel de Hoge Rijndijk als de Nieuwe Rijn door met een verbindende rotonde voor afslaand verkeer op de Kanaalweg. Bij variant 2 zijn subvarianten A en C overigens niet mogelijk. Het beeldenboek is samengesteld door Movares in opdracht van de gemeente Leiden. Door de gemeente zijn verkeerstechnische schetsontwerpen gemaakt van de varianten en kruispuntoplossingen. De schetsontwerpen zijn gemaakt om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en beperkingen om de varianten in te passen in de omgeving. De schetsontwerpen maken eveneens deel uit van de rapportage, doch zijn uit praktische overwegingen niet in dit beeldenboek opgenomen. Leeswijzer Voordat de varianten worden verbeeld zullen eerst de subvarianten voor het kruisen van de Hoge Rijndijk aan de orde komen. Na de weergave van de hoofdvarianten wordt dit beeldenboek besloten met een kostenoverzicht. 5.

6 N Subvariant: A Een gelijkvloerse kruising met de Hoge Rijndijk en een brug over de Nieuwe Rijn Subvariant: B Een tunnel zowel onder de Hoge Rijndijk als de Nieuwe Rijn door en een brug over de Nieuwe Rijn Subvariant C Een tunnel zowel onder de Hoge Rijndijk als de Nieuwe Rijn door met een verbindende rotonde op de Kanaalweg Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

7 ubvarianten A, B, C Subvarianten kruising Hoge Rijndijk Bij variant 1 t/m 3 zijn voor de kruising met de Hoge Rijndijk drie verschillende oplossingen onderzocht. Deze drie subvarianten worden hier kort beschreven, zodat bij de hierop volgende hoofdvarianten duidelijk is welke mogelijkheden er zijn. A Een gelijkvloerse kruising met de Hoge Rijndijk en een brug over de Nieuwe Rijn. B Een tunnel onder zowel de Hoge Rijndijk als de Nieuwe Rijn door in combinatie met een brug over de Nieuwe Rijn voor afslaand verkeer. C Een tunnel onder zowel de Hoge Rijndijk als de Nieuwe Rijn door met een verbindende rotonde voor afslaand verkeer op de Kanaalweg. De Kanaalweg met zicht op brug over het Rijn-Schie kanaal Foto s bestaande situatie Kruising Kanaalweg en Hoge Rijndijk Bedrijventerrein De Waard langs het Rijn-Schie Kanaal Toelichting A Een gelijkvloerse oplossing ter plaatse van de kruising met de Hoge Rijndijk komt alleen in aanmerking bij varianten Zijldijk (1) en Sumatrastraat / Zijldijk (3.1 en 3.2). Variant Sumatrastraat biedt een zeer goede ringstructuur en trekt daardoor dermate veel verkeer aan, dat een gelijkvloerse kruising bij de Hoge Rijndijk het verkeer in de spitsuren niet kan verwerken. Alleen de combinatie met subvariant B is mogelijk. Bij deze subvariant dient op de Wilhelminabrug een extra rijstrook voor rechtsafslaand verkeer richting De Waard te worden aangelegd. De huidige brug is hiervoor niet voldoende breed. Bovendien is het zowel uit capaciteits- als veiligheidsoverwegingen wenselijk het aantal fietsbewegingen over de kruising te beperken. Dat kan door het fietsverkeer langs de Hoge Rijndijk in twee richtingen over een nieuwe fietsbrug ten zuiden van (en pal naast) de Wilhelminabrug te leiden. Fietsers vanaf het Utrechtse Jaagpad kunnen via de bestaande onderdoorgang onder de Hoge Rijndijk deze nieuwe fietsbrug bereiken. Het fietspad langs de Hoge Rijndijk dient vervolgens als tweerichtingsfietspad te worden doorgezet tot aan de Burggravenlaan, waar een beveiligde oversteekplaats ligt. Er is dan geen fietsstrook meer aan de noordelijke zijde van de Wilhelminabrug en derhalve ook geen fietsoversteek over de ringweg aan de noordelijke kant van de kruising Kanaalweg Hoge Rijndijk. Bij de verdere uitwerking en detaillering van de voorkeursvariant kunnen desgewenst andere oplossingen voor het fietsverkeer in beschouwing worden genomen. Dan moet eveneens worden bekeken of de busstrook op de Hoge Rijndijk behouden kan worden, bijvoorbeeld ten koste van een aantal parkeerplaatsen. Immers, op de Hoge Rijndijk dient een opstelstrook voor linksafslaand verkeer richting De Waard te worden gerealiseerd. De gelijkvloerse oplossing vergt extra ruimtebeslag op de Kanaalweg. Er is een extra opstelstrook nodig voor rechtdoorgaand verkeer richting De Waard, waarbij de rechtsafstrook (richting Hoge Rijndijk) lang genoeg moet zijn om het verkeer te kunnen opvangen bij opening van de Wilhelminabrug. De weg kan een stukje worden opgeschoven richting kanaal. Dit gaat ten kosten van een aantal bomen. Het pand aan de Hoge Rijndijk naast het Rijn-Schiekanaal dient te worden gesloopt om de brug over de Nieuwe Rijn te kunnen aanleggen. Toelichting B Het rechtdoorgaande verkeer op Ringweg Oost maakt gebruik van een tunnel onder de Hoge Rijndijk en de Nieuwe Rijn door. Het afslaande verkeer van en naar de Hoge Rijndijk rijdt via de bestaande, aan te passen kruising. De kruising kan daardoor compact vormgegeven worden. Voor het afslaande verkeer richting De Waard (vice versa) dient een brug (boven de tunnel) te worden aangelegd over de Nieuwe Rijn. Afslaand en rechtdoorgaand verkeer voegen samen c.q. gaan uit elkaar vlak na / voor de tunnelmond. Ook bij deze subvariant is een nieuwe fietsbrug nodig ten zuiden van de Wilhelminabrug (zie toelichting A). Ook in deze subvariant dient het pand aan de Hoge Rijndijk naast het Rijn-Schiekanaal te worden gesloopt. Verkeerstechnisch gezien is dit de meest optimale oplossing. Deze voldoet op langere termijn bij alle 3 tracévarianten. Het verkeer op de ringweg stroomt goed door en ruimtelijk gezien is de impact beperkt. De tunnelmonden liggen voldoende ver van de woningen. Toelichting C Het rechtdoorgaande verkeer op Ringweg Oost maakt gebruik van een tunnel onder de Hoge Rijndijk en de Nieuwe Rijn door. Het afslaande verkeer van en naar de Hoge Rijndijk wordt over de Kanaalweg geleid en kan via een dubbelstrooks rotonde in de Kanaalweg de ringweg bereiken c.q. verlaten. In dit geval hoeft geen brug over de Nieuwe Rijn te worden aangelegd en is ook geen extra opstelstrook nodig op de Wilhelminabrug. Groot nadeel van deze oplossing is echter, dat het (vele) afslaande verkeer het weggedeelte tussen rotonde en Hoge Rijndijk twee keer passeert. Dit leidt tot forse milieuoverlast voor de woningen langs de Kanaalweg en op termijn ook tot capaciteitsproblemen op de kruising Kanaalweg Hoge Rijndijk. Bovendien vraagt de rotonde veel ruimte en dat gaat ten koste van de groenstrook. 7

8 Centrum Leiden Willem de Zwijgerlaan Fietstunnel Variant: 1 Hoge Rijndijk Rietschans Zijldijk Julius Caesar (fiets)brug Lage Rijndijk Brug alleen toegankelijk voor fietsers en alarmverkeer Subvariant A Kanaalweg N Variantenonderzoek Ring Weg Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie 1.0

9 ariant 1: Zijldijk De Kanaalweg De Kanaalweg nabij de Julius Caesarbrug Foto-inpassing tunnelinrit Kanaalweg Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> zuid) Variant 1 Zijldijk Van zuid naar noord bezien begint variant Zijldijk bij het Lammenschansplein. Het Lammenschansplein dient na realisatie van de Rijnlandroute te worden gereconstrueerd, waarbij het verloop van de ringweg (Voorschoterweg Kanaalweg) beter in de vormgeving tot uitdrukking moet komen. Vanaf het Lammenschansplein volgt Ringweg Oost de Kanaalweg tot aan de Hoge Rijndijk. Op dit traject kan worden volstaan met een aantal relatief kleine aanpassingen. De kruising met het Kanaalpark wordt voorzien van een verkeersregelinstallatie. De spoorlijn Leiden-Alphen wordt, net zoals in de bestaande situatie, gelijkvloers gekruist. Een ongelijkvloerse kruising is uiteraard wenselijk, doch dit hangt samen met de besluiten die worden genomen in het kader van de RijnGouweLijn. De spoorwegovergang en de kruising met de Melchior Treublaan worden voorzien van een gezamenlijke verkeersregelinstallatie. De oversteekplaats voor fietsers bij de Julius Caesar brug is een aandachtspunt. Bij de uitwerking moet worden onderzocht of deze (met verkeerslichten geregelde) oversteek qua vormgeving verder verbeterd kan worden. Met name de helling voor fietsers direct voor de oversteek is uit veiligheidsoogpunt een probleem. De kruisingen met de Lorentzkade en de Roomburgerlaan worden beveiligd met verkeerslichten. Kruisingen met enkele ondergeschikte zijstraten worden opgeheven indien deze niet noodzakelijk zijn voor de ontsluiting van de achterliggende wijk. Ook dit is een punt van nadere uitwerking. De kruising met de Hoge Rijndijk is reeds eerder behandeld. Na de kruising met de Hoge Rijndijk vervolgt variant Zijldijk haar weg over het bedrijventerrein De Waard langs het Rijn-Schiekanaal. In geval van een gelijkvloerse kruising met de Hoge Rijndijk is het eventueel mogelijk de ringweg pal langs het water te leggen, zodat de bestaande bedrijfsbebouwing zoveel mogelijk kan worden gespaard. Om de weg goed te kunnen inpassen ten opzichte van het Waardeiland verdient het echter aanbeveling de groenstrook langs het water te handhaven en te benutten als buffer (talud, geluidwal). Gevolg daarvan is wel, dat alle bedrijfsgebouwen aan de kanaalzijde gesloopt moeten worden. Een deel van de ruimte die dan vrij komt kan overigens later weer worden benut voor herontwikkeling. Bij keuze voor een tunnel onder de Hoge Rijndijk dient de bedrijfsbebouwing te worden geamoveerd door de benodigde ruimte voor het tunneltracé. De Admiraal Banckertweg wordt aangesloten op de ringweg (kruising met verkeerslichten) ten behoeve van de ontsluiting van De Waard. De Zijl (Oude Rijn) wordt gekruist door middel van een tunnel die begint vlak na de aansluiting van de Admiraal Banckertweg. De tunnel komt weer boven op de Zijldijk in Leiderdorp, aan het eind van het blok woningen (Zijlkwartier), bij het begin van bedrijventerrein De Baanderij. Het grote parkeerterrein dat daar ligt krijgt een aansluiting op de ringweg. De Spanjaardsbrug blijft gehandhaafd en kan desgewenst vrij worden gemaakt voor langzaam verkeer en openbaar vervoer. Variant Zijldijk volgt verder het tracé Zijldijk Rietschans Engelendaal. De kruising Zijldijk Rietschans kan worden vormgegeven als een rotonde. Dit gaat ten koste van het pand van Leen Bakker. De Rietschans wordt gereconstrueerd en krijgt tussen Zijldijk en Engelendaal twee rijstroken voor verkeer richting Engelendaal. De kruising met de Touwbaan wordt voorzien van verkeerslichten. De reconstructie van de Rietschans gaat ten koste van een deel van het parkeerterrein van het garagebedrijf op Touwbaan 5. Mogelijk moet de school worden verplaatst, omdat de weg dicht naast het schoolgebouw komt te liggen. Op de Engelendaal wordt ruimte gereserveerd voor het openbaar vervoer (HOV-as Leiderdorp Leiden CS). Om het verkeer op de kruising Rietschans Engelendaal te kunnen afwikkelen wordt de fietsoversteek aan de noordzijde opgeheven. In plaats daarvan komt er een tunnel (onder de Engelendaal door) voor fietsers op de route Willem de Zwijgerlaan N445. Deze fietsers moeten nu omrijden via de kruising Rietschans. Kruising Willem de Zwijgerlaan / Sumatrastraat Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> west) 9

10 Variant: 2.1 Centrum Leiden Centrum Leiden Willem de Zwijgerlaan Variant: 2.1 Hoge Rijndijk Sumatrastraat Lage Rijndijk Julius Caesar (fiets)brug Kanaalweg N Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

11 ariant 2.1: Sumatrastraat Kruising Lage Rijndijk / Sumatrastraat Foto-inpassing tunnelinrit Kanaalweg Variant 2.1 Sumatrastraat Variant Sumatrastraat volgt tussen het Lammenschansplein en de Hoge Rijndijk hetzelfde tracé als variant Zijldijk. Bij variant Sumatrastraat is een ongelijkvloerse kruising (subvariant B) bij de Hoge Rijndijk noodzakelijk. Na de passage van de Nieuwe Rijn buigt het tracé op De Waard ter hoogte van de Admiraal Banckertweg af in westelijke richting. Langs het kanaal dienen bedrijfspanden te worden verwijderd. Omdat de ringweg niet over bestaande wegen kan worden geleid (veel ladend en lossend industrieverkeer) is een nieuw tracé nodig tussen kanaal en Admiraalsweg, waarvoor bedrijfsgebouwen langs de huidige Admiraal Banckertweg moeten wijken. Het verdient aanbeveling dit gedeelte zo ver als mogelijk verwijderd te houden van de groenzone langs de Zeeheldenbuurt. Ringweg Oost gaat dan verder over de bestaande Sumatrabrug en de Sumatrastraat naar de Willem de Zwijgerlaan. Om het autoverkeer te kunnen verwerken en het fietsverkeer veilig te kunnen afwikkelen zijn ingrijpende aanpassingen nodig op en rond de kruising Sumatrastraat Lage Rijndijk: het blok woningen Sumatrastraat 1 47 en Lage Rijndijk 99 t/m 105 dient te worden gesloopt; de Lage Rijndijk wordt aan de westzijde van de kruising afgesloten voor autoverkeer; bestemmingsverkeer kan gebruik maken van de verschillende zijstraten om dat deel van de Lage Rijndijk weer te verlaten; de Lage Rijndijk krijgt tussen Sumatrastraat en Zijldijk eenrichtingsverkeer in de richting van Leiderdorp / De Baanderij; het fietsverkeer wordt afgewikkeld over vrijliggende fietspaden; de kruising wordt voorzien van verkeerslichten; de huidige routering van het openbaar vervoer moet worden aangepast. Het gedeelte van de Sumatrastraat ten noorden van de Javastraat heeft een voldoende ruim profiel. Wel zijn er vele zijstraten. Nader onderzoek is nodig naar de verkeerscirculatie binnen De Kooi, om een goede ontsluiting te waarborgen en tegelijkertijd sluipverkeer te voorkomen. Voor de kruising Sumatrastraat Willem de Zwijgerlaan is reeds een grootschalige reconstructie in voorbereiding. Admiraal Banckertweg op bedrijventerrein de Waard Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> zuid) Sumatrastraat kijkend in zuidelijke richting Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> west) 11

12 Centrum Leiden Willem de Zwijgerlaan Hoge Rijndijk Variant: 2.2 Julius Caesar (fiets)brug Lage Rijndijk Sumatrastraat Kanaalweg N N Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

13 ariant 2.2: Sumatrastraat / tunnel Variant 2.2 Sumatrastraat met tunnel Deze variant onderscheidt zich van de vorige (variant 2.1) door ondertunneling van de Sumatrastraat. Hiermee kan de overlast in de wijk De Kooi worden beperkt (geluidhinder, luchtkwaliteit, veiligheid, barrièrewerking). De tunnel begint op De Waard, gaat onder de Oude Rijn en de Sumatrastraat door en komt bovengronds vlak voor de aansluiting van de Surinamestraat. Aanleg van de tunnel gaat mogelijk ten koste van veel panden langs de Sumatrastraat. Vanwege de lengte van de tunnel en de hoge verkeersintensiteit dienen de rijrichtingen in de tunnel fysiek te worden gescheiden. Dit vergt een tunnelprofiel van ca. 15 m breedte. Bovendien staan de panden op slechte grond en zijn zij niet onderheit. Na aanleg van de tunnel kan bovengronds herontwikkeling plaatsvinden. Daarnaast dient de verkeerscirculatie in De Kooi te worden aangepast. Zo is het voor wijkverkeer niet meer mogelijk om De Kooi te verlaten via de aansluiting Willem de Zwijgerlaan. De combinatie met het tunnelverkeer zou rond de Surinamestraat een te complexe en onveilige situatie opleveren. Het wijkverkeer zal meer gericht moeten worden op de Kooilaan en Lage Rijndijk. Kruising Lage Rijndijk/ Sumatrastraat Foto-inpassing tunnelinrit Kanaalweg Admiraal Banckertweg op bedrijventerrein de Waard Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> zuid) Sumatrastraat kijkend in zuidelijke richting Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> west) 13

14 Centrum Leiden Willem de Zwijgerlaan Fietstunnel Hoge Rijndijk Variant: 3.1 Julius Caesar (fiets)brug Lage Rijndijk Sumatrastraat Subvariant A Kanaalweg N Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

15 ariant 3.1: Sumatrastraat / Zijldijk (tegen de klok in) Kruising Lage Rijndijk / Sumatrastraat Foto-inpassing tunnelinrit Kanaalweg Variant 3.1 Sumatrastraat/Zijldijk (tegen de klok in) Variant 3.1 is qua tracé identiek aan variant 2.1 tot aan de Sumatrabrug. Voorbij de brug splitst Ringweg Oost zich: het verkeer in noordelijke richting volgt het traject Lage Rijndijk Zijldijk Rietschans Engelendaal. Het verkeer in zuidelijke richting maakt gebruik van de Sumatrastraat. Op de Lage Rijndijk en het zuidelijke deel van de Zijldijk geldt eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen (verkeer in oostelijke respectievelijk noordelijke richting). Op de Sumatrastraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld tussen Lage Rijndijk en Javastraat (verkeer in zuidelijke richting). De bebouwing langs de Sumatrastraat kan zo worden gespaard. Om het verkeer over de kruising Sumatrastraat - Lage Rijndijk en het aangrenzende gedeelte van de Lage Rijndijk (tussen Sumatrastraat en Zijldijk) vlot en veilig te kunnen afwikkelen dient de situatie te worden aangepast: de Lage Rijndijk wordt aan de westzijde van de kruising afgesloten voor autoverkeer; bestemmingsverkeer kan gebruik maken van de verschillende zijstraten om dat deel van de Lage Rijndijk weer te verlaten; de Lage Rijndijk krijgt tussen Sumatrastraat en Zijldijk eenrichtingsverkeer in de richting van Leiderdorp / De Baanderij; De Van der Valk Boumanweg wordt voor autoverkeer (bestemmingsverkeer) afgesloten van de Zijldijk en verbonden met de Splinterlaan; het fietsverkeer langs de Lage Rijndijk, gedeelte Zijldijk Sumatrastraat, wordt afgewikkeld over een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de noordkant van de rijbaan; het fietsverkeer langs de Sumatrastraat, gedeelte Javastraat Lage Rijndijk, wordt afgewikkeld over een vrijliggend tweerichtingsfietspad aan de westkant van de rijbaan; de kruisingen Sumatrastraat Lage Rijndijk en Lage Rijndijk Zijldijk worden voorzien van verkeerslichten en kennen door de sterk vereenvoudigde vormgeving een eenvoudige en overzichtelijke tweefasenregeling; voor het fietsverkeer wordt op deze manier een acceptabele oplossing verkregen; de huidige routering van het openbaar vervoer moet worden aangepast. De noodzakelijke aanpassingen op de Rietschans zijn nagenoeg gelijk aan die bij variant Zijldijk. Sumatrastraat Zijldijk Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> zuid) Kruising Willem de Zwijgerlaan / Sumatrastraat Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> west) 15

16 Centrum Leiden Willem de Zwijgerlaan Fietstunnel Variant: 3.2 Hoge Rijndijk Julius Caesar (fiets)brug Lage Rijndijk Sumatrastraat Subvariant A Kanaalweg N Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

17 ariant 3.2: Sumatrastraat / Zijldijk (met de klok mee) Variant 3.2 Sumatrastraat/Zijldijk (met de klok mee) Deze variant is grotendeels gelijk aan variant 3.1 (tegen de klok in), met dien verstande, dat de rijrichting op het eenrichtingsgedeelte van Ringweg Oost is omgedraaid. Dit heeft als voordeel dat verkeer in zuidelijke richting in Leiderdorp gebruik kan maken van de bestaande bypass tussen Willem de Zwijgerlaan en Rietschans, waardoor de kruising Rietschans Engelendaal wordt ontlast. Ook nu zijn aanpassingen nodig op de Rietschans, zoals een vloeiende samenvoeging van bypass en Rietschans, doch deze gaan minder ver dan bij variant 3.1. De aanpassingen die nodig zijn bij de Sumatrastraat en Lage Rijndijk zijn nagenoeg gelijk aan die bij variant 3.1. Alleen de rijrichting van het autoverkeer is omgedraaid. Kruising Lage Rijndijk / Sumatrastraat Foto-inpassing tunnelinrit Kanaalweg 0 Sumatrastraat Zijldijk Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> zuid) Kruising Willem de Zwijgerlaan / Sumatrastraat Foto-inpassing Ringweg Oost gezien vanaf Waardeiland (> west) 17

18 Centrum Leiden Variant: Variant: 4 4 Plesmanlaan Schipholweg Vondellaan Doctor lelylaan Haagweg N Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ring Weg Oost Ringweg (RWO), Oost beeldenboek (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

19 ariant 4:Ringweg West Plesmanlaan, kijkrichting oost Vondellaan, kijkrichting zuid Variant 4 Ringweg West Variant Ringweg West is opgevoerd als alternatief voor Ringweg Oost, doch blijkt niet als zodanig te kunnen functioneren. Ringweg West kan op termijn echter wel een verbetering betekenen voor de bereikbaarheid van de westkant van Leiden en is daarom in dit beeldenboek opgenomen. Ringweg West verbindt de Plesmanlaan en de Dr. Lelylaan via een tracé pal langs de spoorlijn Leiden Den Haag, aan de zijde van de wijk Lage Mors. Realisatie van dit weggedeelte houdt in, dat wijzigingen nodig zijn in het profiel van beide spoortunnels in de Plesmanlaan en de Dr. Lelylaan. De bestaande tunnelpassages hebben onvoldoende capaciteit. Ter hoogte van de huidige Vondellaan sluit Ringweg West aan op de Plesmanlaan. De kruising dient te worden gereconstrueerd, waarbij de Vondellaan als ondergeschikte weg aantakt op het tracé van de ringweg. De ringweg buigt direct na de kruising naar de spoorbaan en komt onderaan het spoortalud te liggen. De huidige waterpartijen komen in de nieuwe situatie in een andere vorm terug. Er gaat daarmee geen wateroppervlak verloren. Het tracé volgt de groenstrook tot aan de Dr. Lelylaan. De ruimte tussen spoorbaan en woningen langs de P.C. Hooftlaan en Morslaan is beperkt. De weg komt daar dicht langs de woningen te liggen en dient door middel van een geluidscherm te worden afgeschermd. Doctor Lelylaan, kijkrichting noordoost Doctor Lelylaan, kijkrichting zuidoost 19

20 Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ringweg Oost Ringweg (RWO), beeldenboek Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

21 ostenoverzicht Kostenoverzicht Ringweg Oost hoofdvariant subvariant A B C 1 - Zijldijk Sumatrastraat n.v.t. 93 n.v.t Sumatrastraat + tunnel n.v.t. 181 n.v.t. 3 - Sumatrastraat / Zijldijk Optie subvariant B verlenging tunnel Nieuwe Rijn n.v.t. 36 n.v.t. Ringweg West 4 - Ringweg West 22 N.B. bedragen in miljoenen euro's investeringskosten exclusief BTW weergegeven bedragen zijn exclusief verwervingskosten prijspeil 2008 Bandbreedte kosten -10% / +15% bij een betrouwbaarheid van 70% Weergegeven kosten zijn investeringskosten op basis van de eerste schetsontwerpen (SO fase) van de verschillende varianten. In het rapport Globale kostenraming varianten Ringweg Oost (RWO) en Ringweg West (RWW) geeft een uitgebreide onderbouwing van de kosten weer. In dit beedenboek zijn alleen de afgeronde getallen per variant opgenomen. 21

22 Variantenonderzoek Variantenonderzoek Ringweg Oost Ringweg (RWO), beeldenboek Oost (RWO), beeldenboek Mei 2008, versie Mei , versie 1.0

23 olofon Titel: Variantenonderzoek Ringweg Oost Versie: 1.1 Datum: 28 mei 2008 Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Contactgegevens: Ontwerp: Gemeente Leiden dhr. W. Homan Gemeente Leiden Uitgave: Team: Movares dhr. G. de Vries (pjl) Contactgegevens: Projectnummer: MR

24

Variantenonderzoek Ringweg Oost

Variantenonderzoek Ringweg Oost Variantenonderzoek Ringweg Oost Beoordeling en afweging Atelier 17 april 2008 Inhoud Wat beoordelen? Tracévarianten Uitvoeringsvormen Hoe beoordelen? Op stedelijk niveau (RWO als onderdeel van GVVP) Op

Nadere informatie

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008

Variantenonderzoek Ringweg Oost. Eindrapport - concept 20 mei 2008 Variantenonderzoek Ringweg Oost Eindrapport - concept 20 mei 2008 1 Inhoud Blz. Varianten 3 Beoordelingscriteria 14 Beoordeling 20 Afweging en conclusies 43 Het voorliggende rapport, bestaande uit een

Nadere informatie

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost. Referentie Ontwerp juni Leiden

Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost. Referentie Ontwerp juni Leiden Ringweg Oost Leiden Bereikbaar Beeldenboek Ringweg Oost Referentie Ontwerp juni 2012 Leiden Inhoudsopgave Inhoudsopgave pag. 02 Inleiding pag. 03 Oude luchtfoto s pag. 04 Deelgebieden Ringweg Oost pag.

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008

Ringweg Oost, 7 e atelier. Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Ringweg Oost, 7 e atelier Resultaten milieuonderzoek 27 maart 2008 Milieuonderzoek: geluid en lucht Berekening van geluidbelasting en luchtkwaliteit aan de gevels van milieugevoelige bebouwing Vertrekpunt

Nadere informatie

Verkeerskundige gevolgen

Verkeerskundige gevolgen Verkeerskundige gevolgen Ringweg Oost voor Leiderdorp Analyse en beoordeling Datum 30 oktober 2008 LDP080 soh Concept 1.0 Kenmerk Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Leiderdorp Titel rapport Kenmerk

Nadere informatie

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan

5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan 5.1 Diependaalselaan - Zeverijnstraat - Kerkelandenlaan Beschrijving In de huidige situatie is hier een rotonde. De capaciteit van de rotonde wordt uitgebreid door het aanleggen van een bypass: er ontstaat

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden)

Belangstelling: ca. 30 personen (vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en belangstellenden) Verslag van de bijeenkomst voor bewonersorganisaties over Ringweg Oost / Tracé door Leiderdorp, gehouden op 2 juli 2009 in het gemeentehuis van Leiderdorp Aanwezig: Namens gemeente Leiden: Willem Homan

Nadere informatie

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen

Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli Oplossingsrichtingen Achtergrond informatie AggloLAB sessie 11 juli 2013 Oplossingsrichtingen In dit document vindt u de volgende informatie als achtergrond voor de derde AggloLAB sessie op 11 juli 2013: 1. Een overzicht van

Nadere informatie

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan

Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Raadpleegtraject concept-voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Terugkoppeling tracédeel Plesmanlaan Reactie van de projectgroep Leidse Ring Noord op de opmerkingen, suggesties en vragen vanuit de klankbordgroep

Nadere informatie

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN

FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN FIETSSNELWEG ASSEN-GRONINGEN MIDDEN-ZUID EINDBEELDSTUDIE, R E S U LT A A T V E R K E N N I N G S F A S E FIETSSNELWEG ASSEN/ GRONINGEN 3 NOVEMBER 217 II. DEELGEBIED MIDDEN-ZUID 4 MIDDEN-ZUID GRONINGEN

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d.

Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. B&W-nr.: 05.1047 d.d. 20-09-2005 Onderwerp Schriftelijke vragen van het CDA over de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Waard en de verkeersdoorstroming Leiden/Leiderdorp d.d. 27 juli 2005 BESLUITEN

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0

Leiden Ringweg Oost. Bouwfasering Sumatrabrug. Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Leiden Ringweg Oost Bouwfasering Sumatrabrug Opdrachtgever Gemeente Leiden Ondertekenaar Movares Nederland B.V. ing. R. van der Vlies Kenmerk TW-VDV-120009934 - Versie 1.0 Utrecht, 10 mei 2012 Definitief

Nadere informatie

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016

RECONSTRUCTIE ROTONDE BROMTOL Toelichting Den Hout 7 april 2016 Toelichting Den Hout 7 april 2016 1 Agenda 2 1. Toelichting variantenonderzoek 8 varianten 2. Probleemanalyse Beoordeling huidige situatie Beoordeling situatie 2030 t.o.v. 2015 3. Kenmerken van de varianten

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo

Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14. informatieavond - oktober In opdracht van VENECO, stad Eeklo Ontsluiting ziekenhuis AZ ALMA Campus Eeklo in het kader van module 14 informatieavond - oktober 2013 In opdracht van VENECO, stad Eeklo Visie gewenste ruimtelijke structuur R43 en de groene vinger VENECO-

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie

Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Impressie nieuwe HOV halte Ruimzicht aan het Osdorpplein Project HOV Westtangent Amsterdamse tracédelen Planpresentatie Westtangent Route en haltes STUDIO ZWAAN NOV 2016 2 Wat is de Westtangent? Volgens

Nadere informatie

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés

Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Bijlage 2 Detailuitwerking NOG Beter tracés Tracé Weerlaanbrug tussen Hillegom noord N205 De Weerlaanweg is een 2x1-rijbaansweg (80 km/h) vanaf het kruispunt N205 Getsewoud-noord. De Weerlaanweg kruist

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp Ringweg Oost

Voorlopig Ontwerp Ringweg Oost Projectnummer: Projectmanager: Harry Devilee Ambtelijk opdrachtgever: Programmamanager Bereikbaarheid, Chris de Vor Bestuurlijk opdrachtgever: Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie Robert Strijk

Nadere informatie

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules

Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Selektie uit: Schetsboek Globale analyse, Kansrijke maatregelpakketten en Modules Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 13 december 2013 Input Raadsleden Ideeën van de Raadsleden meegenomen in de scenario s

Nadere informatie

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg

Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm aansluiting Leidse Schans - Kanaalweg Verkeersonderzoek kruispuntvorm Leidse Schans - Kanaalweg VOF De Leidse Schans Status Definitief Opdrachtgever VOF De Leidse Schans

Nadere informatie

Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA)

Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA) Memo Beantwoording vragen van Commissieleden Leiderdorp na Commissiebehandeling d.d. 24 nov. 2009: Voorzitter R.F. Thunnissen (PvdA) De SOK is slechts in concept beschikbaar en kan nu niet behandeld worden.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 090097., d.d. 10 februari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Willem de Zwijgerlaan BESLUITEN ns advies van de commissie 1. De beantwoording van de zienswijzen ten aanzien

Nadere informatie

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat

Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Bijzondere plekken: Jan van Houtkade / Korevaarstraat Vormgeving entree Binnenstad De kruising van de Centrumroute met de Jan van Houtkade-Korevaarstraat is een bijzondere plek in het tracé waar extra

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost

GVVP Leiden. Variantenonderzoek Ringweg Oost GVVP Leiden Variantenonderzoek Ringweg Oost Verkeersanalyses Status: definitief Leiden, 21 mei 2008 Versie 6 INHOUD BLZ. 1. Inleiding 3 2. Scope en aanpak 6 3. Autonome ontwikkeling 12 4. Verkeerskundige

Nadere informatie

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg

Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt Muiderberg Een beschrijving van de problemen en de mogelijke oplossingen 28 maart 2006 abcdefgh Rijkswaterstaat Tunnelmond A6/A9 nabij knooppunt

Nadere informatie

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking

Leidse Ring Noord. Concept Voorkeursuitwerking Leidse Ring Noord Concept Voorkeursuitwerking Tracédeel Oude Spoorbaan Bespreking met klankbordgroep 8 september 2015 Agenda Inleiding / Doel van deze avond: - Inventarisatie van reacties - Eerste beantwoording

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V.

Tracé Haagweg. 3.9.1 Beschrijving. 3.9.2 Bouwfase. >Ø 1500 x 5 >Ø 800 >Ø 1500 x 4 <Ø 800 x 22. 150 KV x 1 10 KV x 9 DHV B.V. DHV B.V. 3.9 Tracé Haagweg 3.9.1 Beschrijving Het Tracé Haagweg gaat vanaf knooppunt Ypenburg direct ondergronds ter hoogte van de bestaande aansluiting van de Laan van Delfvliet op de Laan van Hoornwijck.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015

INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 INTEGRALE AFWEGINGSNOTITIE VERKEERSOPLOSSING knoop Zernikedreef-Sylviusweg Notitie voor de inspraak d.d. 7 september 2015 Inleiding In het traject om tot een voorlopig verkeersontwerp voor het Masterplan

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ

MEMO. Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat. Projectomschrijving: 2 mei Advies ARZ MEMO Onderwerp: Beoordeling fietstunnel Merwedestraat Kampen, Projectomschrijving: 2 mei 2017 17.0016.010-Advies ARZ Van: Aan: J. Hendriks M. Slijkhuis J. Engels R. Wiersma Aanleiding In het Tracébesluit

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER INFORMATIEAVOND HERINRICHTING GEVERSSTRAAT GEMEENTE OEGSTGEEST 5 SEPTEMBER 2017 1 Programma Welkom (Sushil Lachman, Sweco Nederland) Aanleiding herinrichting (Alma de Jong, gemeente Oegstgeest) Voorstel

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever

Inleiding. Kruising Biltlaan - Rijnsoever Inleiding Kruising Biltlaan - Rijnsoever Vraag van de gemeenteraad: Het ontwerp van de voorrangskruising Biltlaan/Rijnsoever achten wij nog onvoldoende uitgewerkt om er mee in te stemmen. Dit wordt gesterkt

Nadere informatie

Consultatiebijeenkomsten Ringweg Oost. Antwoorden op de hieruit naar voren gekomen vragen

Consultatiebijeenkomsten Ringweg Oost. Antwoorden op de hieruit naar voren gekomen vragen Consultatiebijeenkomsten Ringweg Oost Antwoorden op de hieruit naar voren gekomen vragen 5 juni 2012 28-03-2012 Eerste bijeenkomst Zeeheldenbuurt Verkeer V1 V2 V3 V4 V5 V6 Milieu M1 Civiel C1 C2 Project

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeken variant 7

Samenvatting onderzoeken variant 7 De volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: Verkeerstechnisch (tekeningen) Verkeerskundig (verkeersmodellen) Kostenramingen Geluidberekeningen Strategische Milieu Beoordeling Maatschappelijke Kosten Baten

Nadere informatie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie

Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Verkenning Stilstaan of vooruitgaan? Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie Presentatie aan Commissieleden 4 september 2013 AMBITIEDOCUMENT Onderwerpen Ambitiedocument:

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan

Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan. Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Toelichting vormgeving Laan van Hoornwijk/Rotterdamsebaan Bijlage bij Uitvoeringbesluit Rotterdamsebaan Datum 1mei 2013 1 1. Vraag/aanleiding De Rotterdamsebaan krijgt een directe aansluiting op de Laan

Nadere informatie

Werkboek Beverwijkerstraatweg

Werkboek Beverwijkerstraatweg Werkboek Beverwijkerstraatweg Raadsinformatieavond 21 mei 2015 Arjen van Essen Floris Frederix Overweg Beverwijkerstraatweg Agenda Proces Probleembeschrijving Oplossingsrichtingen Gelijkvloers gemotoriseerd

Nadere informatie

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan

Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Afweging kruispuntvormen kruisingen Rietschans en Buitenhoflaan Op 12 september 2012 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan IVVP. Hierin is besloten linksaf-stroken te

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting

Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Bijlage 2 - Notitie verkeer quickscan locatieonderzoek onderwijshuisvesting Mark van der Leest 15 oktober 2015 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2015 het college opgedragen om een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer

Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Goudappel Cofferig Adviseurs verkeer en vervoer Technische Dienst Beemster en Zeevang Verkenning aansluiting Purmerenderweg - N244 Datum 26 april 2007 Kenmerk TDB004/Adr/0016 Eerste versie 12 maart 2007

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Raadsleden College van burgemeester en wethouders Verkenning N320

Raadsleden College van burgemeester en wethouders Verkenning N320 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van burgemeester en wethouders Verkenning N320 DATUM 18 november 2010 KOPIE AAN BIJLAGE S. Teurlings, N. Goss, W. van der Heijden, S. Moolhuijzen,

Nadere informatie

VARIANTENONDERZOEK ROTONDE ZANDKADE TE SCHELLUINEN

VARIANTENONDERZOEK ROTONDE ZANDKADE TE SCHELLUINEN VARIANTENONDERZOEK ROTONDE ZANDKADE TE SCHELLUINEN GEMEENTE GIESSENLANDEN Opdrachtgever : Status : definitief Rapport : WAK Projectnummer : 28153 Akkoord : DWD Datum : 27 augustus 28 ADCIM b.v. Rivierdijk

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Oudeweg

Toelichting ontwerp Oudeweg Toelichting ontwerp Oudeweg Samen met een vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en wijkraden is een eerste schetsontwerp doorstroming Oudeweg ontwikkeld met daarin de maatregelen uitgewerkt voor

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1

Bijlage : Uiteenzetting varianten. Variant 1 Bijlage : Uiteenzetting varianten Variant 1 Deze variant is getekend met in achtneming van het uitgangspunt dat er met zo min mogelijk aanpassingen aan het sportcomplex een verbindingsweg en een zesde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Opgesteld door Sjoerd Vogels

Opgesteld door Sjoerd Vogels Directie Grondgebied Projecten- en Interimmanagement Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling Aan Projectteam Knoop Lent Datum 11 juni 2013 Opgesteld door Sjoerd Vogels Extra afschriften voor Gerben Siebenga,

Nadere informatie

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid!

Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Verkenning LAB071 Effectief investeren in bereikbaarheid! Presentatie aan Colleges, Gemeenteraden en AggloLAB (sessie VI) Leidse Agglomeratie Bereikbaar! 22 september 2014 Onderwerpen Inleiding Korte terugblik

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Januari Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Januari Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Januari 2009 Nummer 6004 onderwerp Wijziging partiële herziening Zuid-Holland West; As Leiden Katwijk 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk

Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk MEMO Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk Variant 1A: Fietsveiligheid/fietstunnel - Voorbeelden van spiraal bij de Stierenbrug in Leiderdorp,

Nadere informatie

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant Varianten Raadhuisplein Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken bestaan die de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein veroorzaken. Op basis van deze oorzaken zijn elf mogelijke varianten opgesteld

Nadere informatie

Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2

Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Bijlage III Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 21 oktober 2014 pagina 1 van 6 Bijlage III: Scopebeschrijving Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Probleembeschrijving/-definitie: De Zuidelijke

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 28 april 2005 Agendapunt : 08 Onderwerp : Oversteekplaats Stationsweg te Geertruidenberg Datum : 23 maart 2005 A.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm DSO/ RIS juli 2013

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad. rm DSO/ RIS juli 2013 Gemeente Den Haag de gemeenteraad rm-2013.170 - DSO/2013.987 RIS 260735 070-353 2751 9 juli 2013 Voortgangsbericht inzake kruising Westduinweg-Zeesluisweg- Duinstraat (iv37) Op 29 maart 2013 is het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16

6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED. ^ President Rooseveltweg. ^ Viaduct van de Hoofdweg. ^ Fietstunneltje onder oprit A16 6.4 DEELGEBIED 4: STEDELIJK GEBIED RUIMTELIJKE BESCHRIJVING INPASSING Het deelgebied Stedelijk gebied loopt vanaf de tunneltoerit bij de Rotte tot aan de bestaande A16. Het bevat de volgende trajecten:

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Ontwikkeling Gemeente Haarlem Haarlem Jeroen van Spijk wethouder ruimtelijke ordening en monumenten, MRA, financiën, dienstverlening en burgerparticipatie Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd

Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Meedenkbijeenkomst planstudie Ring Utrecht A27/A12: Opbrengstnotitie 13 januari 2014 Knooppunt Rijnsweerd Op 13 januari 2014 heeft er een meedenkbijeenkomst plaatsgevonden van het project planstudie Ring

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad

Factsheets. Factsheets RijnWaalpad Factsheets RijnWaalpad Informatie over het RijnWaalpad, snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. 12 factsheets met infor matie, kosten en planningen. 11 februari 2010 Factsheets Factsheets RijnWaalpad

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie