Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom kiezen voor Cloud Computing?"

Transcriptie

1 Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1

2 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over een bepaald onderwerp. Hierdoor kunnen lezers gemakkelijker een beslissing nemen rond dat onderwerp. Omdat de kleur groen bepalend is binnen de huisstijl van onze ICT-organisatie Open for Support, gebruiken wij de benaming O4S Green Paper. Open for Support afgekort O4S is opgericht in Sinds 2006 zijn we actief op het gebied van datacenterdiensten in het algemeen en Cloud Computing en VoIP-diensten in het bijzonder, primair voor het MKB. Zowel dit document als onze overige O4S Green Papers zijn geschreven vanuit jarenlange ervaring op ons vakgebied. Deze ervaring is aangevuld met onderzoek uit offline en online bronnen en kennis en kunde van andere experts binnen het ICT-vakgebied. Dit O4S Green Paper is bedoeld voor medewerkers die niet zijn gespecialiseerd in ICT. Waar mogelijk wordt niet te diep ingegaan op technische verklaringen. De aandacht ligt vooral op bedrijfsmatige onderwerpen. Desondanks is de inhoud van dit document ook interessant voor technische medewerkers. Is dit de meest recente versie? Bezoek daartoe onze website. Daar treft u ook andere interessante O4S Green Papers aan. Zie: Aan de samenstelling van deze uitgave is veel tijd en energie besteed. Wij verzoeken u de inhoud in zijn geheel door te sturen en openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, internet, , et cetera. Wilt u delen uit dit document gebruiken? Stel ons vooraf dan even op de hoogte via 2014 Open for Support Nederland bv

3 Inhoudsopgave Introductie 1. Doelgroep 2. De voordelen 2.1. Beschikbaarheid 2.2. Flexibiliteit 2.3. Geavanceerde technologie 2.4. Kostenbesparing 2.5. Schaalbaarheid 2.6. Veiligheid 2.7. Ontzorging 3. Belangrijkste argumenten 4. Het moment van de keuze 5. Conclusie Verklarende woordenlijst In dit O4S Green Paper worden zo min mogelijk technische termen gebruikt. Een verklaring van de meeste termen die wel zijn gebruikt, is te vinden op onze website 1

4 0. Introductie In de jaren zestig de beginperiode van de automatisering gebruiken organisaties nog zogenaamde mainframe computers. Dit zijn zeer omvangrijke, centraal geplaatste machines. Gebruikers krijgen toegang tot deze rekenwonders vanuit domme terminals. Eind jaren zeventig-begin jaren tachtig doet de personal computer van IBM zijn intrede. Microsoft ontwikkelt later het bijbehorende besturingssysteem. Sinds die tijd heeft de ICT-sector zich vele malen vernieuwd. De uitvinding van de Apple Mac en MS Windows hebben er net als internet en verkeer voor gezorgd dat steeds meer sectoren afhankelijk zijn geworden van hun ICT-landschap. Momenteel vindt een nieuwe revolutie plaats onder de naam Cloud Computing. Lokaal geplaatste servers, programmatuur en gegevensbestanden verschuiven vanuit eigen bedrijfslocaties naar externe datacenters. En de desktop computer op het bureau wordt vervangen door een domme terminal. Gaan we dan weer terug naar de jaren zestig? Volgens een handjevol sceptici wel. Zij zien in deze revolutie niet meer dan een hype. De rest van de wereld daarentegen beschouwt Cloud Computing als de belangrijkste ontwikkeling sinds de opkomst van internet. De opbouw van dit O4S Green Paper In hoofdstuk 1 staat vermeld welke organisaties kiezen voor een ICT-landschap op basis van Cloud Computing. Hoofdstuk 2 bevat een opsomming van alle voordelen van Cloud Computing en hoofdstuk 3 omschrijft de belangrijkste argumenten voor organisaties om over te stappen op Cloud Computing. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het juiste moment om te kiezen voor Cloud Computing. Waarom vindt deze revolutie plaats? Waarom is Cloud Computing zo populair? Wat zijn de argumenten om te kiezen voor Cloud Computing? En wanneer kiezen organisaties voor Cloud Computing? In dit O4S Green Paper staat een helder omschreven antwoord op al deze vragen, en meer. 2

5 1. Doelgroep Cloud Computing is interessant is voor elke organisatie, ongeacht de omvang. Vele jaren geleden zijn vooral grote organisaties begonnen met de uitbesteding van hun ICT-landschap. Reden: zij zijn bedrijfsmatig en budgettair sneller bereid om extra kennis en kunde in te huren. Op het ogenblik dat een organisatie zich echt verdiept in Cloud Computing, leidt dit bijna altijd tot de inzet daarvan. De laatste jaren ontdekt ook het MKB de voordelen van Cloud Computing, al geldt hier voor een groot deel nog: onbekend maakt onbemind. Ook speelt de leeftijd van het management vaak een rol. De jongere generatie ondernemers heeft over het algemeen meer affiniteit met automatisering. Omdat ze zijn opgegroeid met de pc en sneller vóór vernieuwing zijn. Maar ook omdat ze van mening zijn dat je technologie beter vanuit externe bronnen kunt betrekken dan die zelf in huis te halen. Wat ook meespeelt, is dat een deel van de ICT-leveranciers nog geen Cloud Computing-diensten aanbiedt. En wat deze leveranciers niet aanbieden, zullen ze ook niet snel adviseren. Desondanks wint Cloud Computing bijzonder snel terrein binnen nagenoeg alle bedrijfssectoren. De zakelijke dienstverlening springt daar een beetje bovenuit, omdat deze sector van oudsher een hoge automatiseringsgraad kent. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Organisaties met een eigen productie en een hieraan gekoppelde automatisering zullen deze automatisering niet een-twee-drie uitbesteden. Toch is Cloud Computing ook hier aan een opmars bezig binnen grotere organisaties. Vooral omdat professionele datacenters garant staan voor een hoge mate van beschikbaarheid. Dit O4S Green Paper richt zich op de voordelen en argumenten om te kiezen voor Cloud Computing. Het bevat geen verdere uitleg van het concept Cloud Computing. Daarom een korte definitie. Wat is Cloud Computing? Bij Cloud Computing bevinden zich de centrale onderdelen van uw ICT-omgeving, zoals servers, het besturingssysteem, de applicaties en de gegevensbestanden op een fysiek externe locatie: het datacenter van de Cloud-leverancier. U deelt onder meer de verbindingen, switches, servers en opslagcapaciteit met andere klanten van de leverancier. Vervolgens maakt uw organisatie via internet of rechtstreeks verbinding met het datacenter en kunt u gebruikmaken van de ICTomgeving. Lokaal beschikken uw medewerkers alleen nog over eenvoudige computersystemen en benodigde randapparatuur zoals printers. Dit levert uw organisatie veel voordelen op als het gaat om kosten, flexibiliteit en efficiëntie. 3

6 3. De voordelen Cloud Computing biedt heel wat voordelen ten opzichte van een lokaal geplaatste ICT-omgeving Beschikbaarheid De beschikbaarheid van een ICT-omgeving kan worden uitgedrukt in een percentage. Hierbij is 100% een volledige beschikbaarheid van 24 uur x 365 dagen. De meeste Cloud Computing-omgevingen hebben een beschikbaarheid van 99,9% en zelfs hoger. Vanwege de toenemende afhankelijkheid van de ICT-omgeving binnen de gemiddelde MKBonderneming is deze beschikbaarheid van groot belang. Door de inzet van geavanceerde technologieën in combinatie met schaalgrootte voor de server- en opslagcapaciteit is de continuïteit binnen een Cloud Computing-omgeving uitstekend gewaarborgd. Ook de beschikbaarheid is beduidend hoger dan in een enkelvoudige en lokaal geplaatste ICT-omgeving Flexibiliteit Cloud Computing wordt vaak meteen geassocieerd met het nieuwe werken. Cloud Computing is niet het nieuwe werken, het faciliteert het nieuwe werken. Omdat medewerkers onafhankelijk van tijd en plek gebruik kunnen maken van hun applicaties en gegevens. En niet alleen op een reguliere desktop computer of een laptop, maar ook op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Ongeacht het besturingssysteem. Het nieuwe werken leidt bijna altijd tot een aanzienlijke efficiëntiewinst. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om alle of bepaalde medewerkers thuis of op een andere locatie te laten werken. Op welk computersysteem dan ook. Hierbij kan aanvullend worden bepaald welke medewerkers welke applicaties en gegevens ter beschikking hebben. Zo is het denkbaar dat medewerkers van de financiële administratie alleen vanaf hun werkplek op kantoor mogen worden benaderd. Natuurlijk kunnen organisaties de bijbehorende technologie ook in eigen huis halen. Maar dit vraagt om aanzienlijke investeringen in hard- en software. Daarnaast zijn er continu kosten verbonden aan beheer en onderhoud. Bovendien moet binnen de organisatie kennis aanwezig zijn om de technologie te onderhouden Geavanceerde technologie De technologische ontwikkelingen in de ICTsector volgen elkaar snel op. Ze zijn belangrijk voor organisaties om hun efficiëntie en/of concurrentievoordeel te vergroten. In die zin is ICT een belangrijk strategisch hulpmiddel, maar dan wel met een behoorlijke mate van complexiteit. Naast complexiteit kan ook de toepassing van nieuwe ICT-middelen financieel zwaar op een organisatie drukken. Bij Cloud Computing is de leverancier verantwoordelijk voor de groei van de ICT-omgeving. Daarbij kan het gaan om groei in omvang, maar ook om innovatieve groei. 4

7 Hiertoe verdiept de leverancier zich onafgebroken in nieuwe ontwikkelingen, om daar vervolgens in te investeren met kennis en/of middelen. Opdrachtgevers profiteren daar kosteloos van of eventueel tegen een meerprijs als ze de keuze hebben om een noviteit af te nemen. Op deze wijze beschikken organisaties desgewenst voortdurend over zeer geavanceerde technologie, zonder daar zelf extra tijd en budget aan te hoeven besteden. Minder ICT-personeel Als het volledige ICT-landschap wordt uitbesteed op basis van Cloud Computing, zijn meestal geen interne helpdeskmedewerkers of systeembeheerders meer nodig. Dit kan leiden tot een forse kostenbesparing. In sommige gevallen verschuift de functie van deze medewerkers van systeembeheer naar meer applicatie-inhoudelijke functies, functioneel beheer of ICT-management Kostenbesparing Cloud Computing leidt niet automatisch tot directe kostenbesparing. Zo n besparing is onder meer afhankelijk van de omvang van de ICT-omgeving. De harde feiten moeten worden beoordeeld, zoals de aanschafkosten die wegvallen. Net zoals grotendeels de kosten voor beheer en onderhoud. Tegelijkertijd verdienen de zachte feiten aandacht, zoals ontzorging en efficiëntiewinst. Deze laatste feiten zijn moeilijker te vertalen in een vast bedrag per periode. Elke organisatie moet dat voor zichzelf invullen. Cloud Computing zorgt in veel gevallen voor een kostendaling en een omzetstijging, omdat efficiënter wordt gewerkt. De volgende punten maken een kostendaling mogelijk. Geen eigen investeringen in hard- en software Bij Cloud Computing hoeft een organisatie niet te investeren in kostbare ICT-middelen, zoals servers en softwarelicenties. De Cloud Computing-leverancier is verantwoordelijk voor vervangingsinvesteringen, capaciteitsuitbreidingen en innovatieve oplossingen. Dit betekent dat alle tijd die is gemoeid met interne investeringen kan worden besteed aan andere zaken. Geen investeringen betekent ook geen verkeerde investeringen. Bij Cloud Computing worden diensten pas afgenomen als daar behoefte aan is. Als de dienst niet voldoet, kan die direct worden stopgezet. Goedkoper door schaalgrootte De Cloud Computing-leverancier investeert op brede schaal in hard- en software en onderhoudsovereenkomsten. Daardoor zijn deze investeringen naar verhouding goedkoper dan het geval is als een organisatie zelf hierin investeert. Ook zijn de periodieke kosten voor bijvoorbeeld stroom beduidend lager vanwege de schaalgrootte. Dit resulteert doorgaans in lagere kosten voor de organisatie. Geen overcapaciteit bij eigen investeringen Bij de aanschaf van eigen ICT-middelen bepaalt de piekbelasting de capaciteit van de aan te schaffen middelen. Dit betekent dat deze middelen iets zwaarder dienen te worden aangeschaft dan gemiddeld nodig is. Bij krimp van een organisatie kunnen servers en softwarelicenties niet worden geretourneerd. Gevolg: het verschil neemt toe tussen de benodigde capaciteit en de capaciteit die aanwezig is, al betaald is en maandelijks onderhouden moet worden. Bij forse groei dienen er weer nieuwe investeringen plaats te vinden om de benodigde capaciteit mogelijk te maken. 5

8 Met name in deze economische tijden kunnen organisaties moeilijk voorspellen wat de toekomst brengt. Een elastische ICT-omgeving op basis van Cloud Computing is daarom veel interessanter dan een statische, lokaal geplaatste ICT-omgeving. Minder beheerskosten Alle gedeelde hard- en softwareonderdelen in een Cloud Computing-omgeving worden beheerd door de leverancier. Gedeelde onderdelen zijn verbindingen, netwerkbeveiliging, servers, virtualisatieprogrammatuur en tal van specifieke applicatieservers. De beheerswerkzaamheden van deze onderdelen worden kostentechnisch verdeeld over alle gebruikers van deze onderdelen. Minder onderhouds- en vervangingskosten Algemeen onderhoud, vervangingen en herstelwerkzaamheden binnen de ICT-omgeving worden uitgevoerd door de Cloud Computingleverancier. Vanzelfsprekend zijn de bijbehorende kosten opgenomen in de abonnementsgelden die opdrachtgevers betalen. Maar doordat deze kosten worden verdeeld over een grote groep van opdrachtgevers, betalen zij individueel minder. Minder stroomverbruik Bij uitbesteding van de ICT-omgeving geldt een directe besparing op de stroomkosten. Eén server al kost honderden euro s aan stroom per jaar. Bij meerdere servers eventueel aangevuld met een airco unit neemt de besparing aanzienlijke vormen aan. Deze besparing kan vooraf goed worden berekend. Daling abonnementsgelden In een Cloud Computing-omgeving zijn de maandkosten 100% gerelateerd aan het gebruik. Daalt het aantal gebruikers binnen een organisatie, dan dalen de abonnementsgelden evenredig; direct of de daaropvolgende maand. Dat is niet het geval bij eigen investeringen in onder andere licenties, omdat de investeringen dan al hebben plaatsgevonden. beschikbaar is van bepaalde programmatuur, bepaalt de klant of hij deze wil gebruiken. Hier zijn meestal geen extra kosten aan verbonden. Focus op kernprocessen In een Cloud Computing-omgeving hoeven organisaties geen tijd te besteden aan het stabiel en veilig houden daarvan. Ze kunnen zich volledig concentreren op hun kernprocessen Schaalbaarheid Schaalbaarheid is een groot voordeel van Cloud Computing. Schaalbaarheid houdt in dat een organisatie haar ICT-omgeving eenvoudig kan uitbreiden als daar behoefte aan is. Voorbeelden zijn meer rekenkracht omdat het aantal medewerkers toeneemt en meer opslagcapaciteit. Omgekeerd kan de ICT-omgeving worden aangepast als er sprake is van minder medewerkers of minder opslagcapaciteit. Twee belangrijke aanvullende voordelen: het meeschalen vertaalt zich niet in eenmalige, kostbare investeringen, wel in directe prijsaanpassingen. Meer abonnementskosten bij uitbreidingen en minder abonnementskosten bij krimp. Het tweede voordeel: meeschalen vraagt meestal slechts om enkele minuten tot uren werk. Hierdoor ontstaat geen vertraging bij uitbreidingen of krimp. Technische aanvulling Een Cloud Computing-omgeving is gebouwd op basis van een groot aantal onderdelen. Veel onderdelen zijn dubbel of meer dan dubbel uitgevoerd. Ze worden grotendeels gedeeld door alle organisaties die gebruikmaken van de Cloud Computing-omgeving. Hierdoor is altijd sprake van overcapaciteit. Bovendien kunnen bronnen eenvoudig en snel worden toegewezen of weggenomen bij individuele opdrachtgevers. Voorbeelden van bronnen zijn processorcapaciteit, intern geheugen en opslagcapaciteit. Geen eigen licenties De meeste licenties voor bijvoorbeeld en Office-programmatuur zijn in het bezit van de Cloud Computing-leverancier en worden per maand verhuurd aan de opdrachtgever. Als een nieuwe versie 6

9 3.6. Veiligheid Waar internet is, zijn potentiële gevaren. Voorbeelden zijn DDOS-aanvallen, hacking, phishing, social engineering, spam, spoofing, Trojaanse paarden en virussen. Ze kunnen schade toebrengen aan elke organisatie. De leverancier van de Cloud Computing-omgeving is verantwoordelijk voor de stabiliteit, veiligheid en integriteit van deze omgeving. De meeste leveranciers beschikken over meerdere experts die dag in, dag uit bezig zijn met deze onderwerpen. Het aspect veiligheid krijgt dus beduidend meer aandacht dan in een lokaal geplaatste ICT-omgeving. Ook de rol van medewerkers is belangrijk. Zo kunnen alle mogelijke beschermingen geïnstalleerd en actief zijn, maar als medewerkers zich niet houden aan afspraken kunnen toch veiligheidsincidenten ontstaan. De uitbesteding van ICT is een goed moment voor organisaties om een strikt intern veiligheidsbeleid op te zetten. Een goede leverancier helpt daarbij Ontzorging De Cloud Computing-leverancier zorgt voor periodieke controles en de uitvoering van updates. Die updates hebben betrekking op het besturingssysteem, (standaard)applicaties en back-ups van gegevensbestanden. Afhankelijk van de leverancier, neemt deze eventueel in samenwerking met derden ook het onderhoud van de resterende lokale onderdelen over. Organisaties beschikken daartoe over één centraal aanspreekpunt. Dat is meestal de helpdesk van de leverancier. Hier kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor een 24 x 7-bereikbaarheid. De kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn doorgaans lager dan de interne kosten voor eenzelfde bereikbaarheid. Ontzorging is een groot voordeel bij de inzet van het concept Cloud Computing. De focus ligt daar waar het om gaat: de eigen organisatie en kernprocessen. Welke voordelen zijn voor mijn organisatie nog meer van toepassing? 7

10 3. Belangrijkste argumenten Wat zijn de belangrijkste argumenten voor organisaties om te kiezen voor Cloud Computing? Efficiëntiewinst (flexibiliteit in plaats en tijd) Organisaties zoeken naar lagere kosten en/of meer omzet door hun efficiëntie te verhogen. Vooral de economische situatie in de afgelopen jaren speelt hierbij een belangrijke rol. Efficiëntiewinst valt onder meer te behalen doordat medewerkers flexibeler werken als het gaat om plaats en tijd. Zo kunnen ze van thuis uit nog even een voorstel afmaken en versturen. En zo beschikken bijvoorbeeld verkopers altijd over alle relevante applicaties en de meest recente informatie. Organisaties die met deze argumentatie kiezen voor Cloud Computing zien ICT als een strategisch hulpmiddel en niet als een kostenpost. Ontzorging Organisaties willen zich richten op hun kernprocessen. Daartoe besteden ze steeds meer niet-kernprocessen uit. Voorbeelden zijn de debiteurenbewaking, de boekhouding maar ook en vooral de complexe ICT-omgeving. Anders gesteld: organisaties willen ontzorgd worden. Hun ICT-landschap moet in functie staan van de organisatie en als iets niet naar wens functioneert, moet één telefoontje voldoende zijn. Kostenverlaging, geen investeringen Organisaties vinden het belangrijk dat hun ICTkosten 100% inzichtelijk en voorspelbaar zijn. Bovendien moeten die kosten gerelateerd zijn aan groei of krimp binnen de organisatie. Bij Cloud Computing is dat allemaal het geval. De liquiditeit van de organisatie neemt niet af door forse investeringen in nieuwe technologie. Daar zorgt de Cloud Computing-leverancier voor, waarbij de organisatie zelf kan bepalen of een nieuwe technologie eventuele meerkosten waard is. Beveiliging in handen van experts Binnen veel organisaties is de afhankelijkheid van de ICT-omgeving groot. Daarnaast nemen de risico s op een digitale aanval en/of besmetting toe. In een Cloud Computing-omgeving is de kans hierop minimaal, omdat de beveiliging in handen is van experts. Zij zorgen bovendien voor een correcte en volledige back-up van alle belangrijke bedrijfsgegevens. Toename SaaS-oplossingen SaaS staat voor Software as a Service. Bij deze vorm van Cloud Computing neemt een organisatie specifieke applicaties af van een Cloud-leverancier. Deze applicaties worden steeds minder verkocht en op lokale servers geïnstalleerd, maar in toenemende mate verhuurd en vanuit de Cloud ter beschikking gesteld. Voorbeelden zijn online ERPboekhoudsystemen en branchespecifieke pakketten. Vaak hebben organisaties zelfs geen keuze en kan een applicatie uitsluitend vanuit de Cloud worden toegepast. Deze ontwikkeling neemt de komende jaren verder toe. Op het ogenblik dat een organisatie een belangrijke applicatie afneemt vanuit de Cloud, wordt de stap naar een volledige ICT-omgeving op basis van Cloud Computing beduidend kleiner. 8

11 4. Het keuzemoment De ervaring leert dat er vier concrete momenten zijn waarop organisaties hun ICT-landschap nader bekijken. Vervanging van de ICT-omgeving Als dit het geval is, gaan organisaties op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De economische situatie van de afgelopen jaren heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van Cloud Computing. Organisaties zijn minder snel bereid om omvangrijke investeringen te doen in hun eigen ICT-omgeving. Ze investeren liever in hun kernprocessen. Cloud Computing is vanwege de lage financiële drempel dan het meest interessante model. Daarbij hoeven organisaties overigens niet meteen hun hele ICT-omgeving te vervangen. Die kan in eerste instantie deels lokaal en deels in de Cloud gevestigd zijn. Ontzorging Ook hier biedt Cloud Computing een afdoende oplossing voor bijna alle organisaties. Dat geldt zeker voor organisaties in het MKB, waar het beheer van de ICT-omgeving vaak een neventaak is van een medewerker. De Cloud Computing-leverancier ontzorgt organisaties door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een stabiele, veilige en continu gewaarborgde ICT-omgeving. En mochten er aanpassingen nodig zijn, dan zorgt de leverancier ook daarvoor. Het liefst op afstand, zonder medewerkers in de organisatie te storen. Meer efficiëntie / nieuwe functionaliteit Stel dat een organisatie een forse strategische koerswijziging doorvoert. Of dat ze een sterke groeiperiode doormaakt. Dan wordt de statische, lokale ICT-omgeving vaak aangepast of uitgebreid. Natuurlijk bekijken organisaties van tevoren of het slim is om hierin te investeren. Ook als het gaat om een gewenste nieuwe functionaliteit bijvoorbeeld de toepassing van een nieuw bedrijfsspecifiek systeem wordt een afweging gemaakt tussen herinvesteren in de bestaande ICT-omgeving of deze versneld afschrijven en kiezen voor Cloud Computing. Technische calamiteit Calamiteiten leiden vaak direct tot hoge kosten of zelfs omzetverlies. Zo kan een zware technische storing de hele ICT-omgeving voor langere tijd buiten gebruik stellen. Hierbij kan het gaan om een forse virusinfectie, een crash van de server of de primaire applicatieserver. Organisaties overwegen dan vaak of hun ICT-omgeving nog wel voldoet aan de eisen van de organisatie en de tijd. Cloud Computing is daarbij een ontwikkeling van deze tijd. 9

12 5. Slotwoord Michel van den Biggelaar Algemeen directeur Open for Support Nederland bv Cloud Computing is een positieve en blijvende ontwikkeling die zich verder zal doorzetten, mede vanwege het belang van ICT binnen bijna elke organisatie. Ook en met name in het MKB. Daarnaast is ICT in een steeds kleiner wordende wereld een belangrijk middel om concurrentievoordeel te behalen. Een middel bovendien dat in dienst staat van uw kernactiviteit. In de meeste gevallen leidt Cloud Computing tot een directe kostenbesparing, of zijn de kosten gelijk. In nagenoeg alle gevallen levert Cloud Computing een indirecte kostenbesparing op in de vorm van tijd en/ of een mogelijke omzetstijging. Organisaties die nu nog kiezen voor een volledig lokaal geplaatste ICTomgeving, zullen dit op korte termijn niet meer doen. De ontwikkelingen op wereldwijde schaal bevestigen dit. Hoe nu verder? Hebben dit document en Cloud Computing in het bijzonder uw interesse gewekt? Ons advies: bespreek deze ontwikkeling eerst met relevante personen binnen uw organisatie. Hoe denken zij over de stap naar Cloud Computing? Een andere vraag is: zit iedereen binnen uw organisatie op één lijn? Zo niet, dan kan een gezamenlijke sessie uitkomst bieden, waarbij een vakinhoudelijk specialist diverse zaken verklaart. Hij kan u onder meer vertellen wat de specifieke voordelen zijn van Cloud Computing voor uw organisatie. En wat de financiële en organisatorische gevolgen daarvan zijn. Ga vervolgens met uw huidige ICT-partner aan tafel, maar beperk u niet tot deze partner alleen. Als u zelf te weinig kennis in huis heeft, doet u er verstandig aan een onpartijdige adviseur in te schakelen. Deze kan u begeleiden bij het nemen van de juiste beslissingen op weg naar de Cloud. Ook zijn er voldoende kleine en grote organisaties die u kunnen bijstaan. Van de keuze voor een leverancier en het bestuderen van meerdere voorstellen tot en met het projectmanagement rond Cloud Computing. Uw mening telt... Wij willen graag weten wat uw mening is over dit O4S Green Paper. Zijn er zaken die u mist of waar u anders over denkt? Maak dit dan kenbaar. Dan verwerken wij uw inzichten mogelijk in ons volgende O4S Green Paper. U bereikt ons via Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met de auteurs van dit O4S Green Paper. 10

13 Mijn aantekeningen: 11

14 Waarom kiezen voor Cloud Computing Dit is een uitgave van: Open for Support Nederland bv Amerikalaan AE Maastricht-Airport +31 (0)

ORGANISATORISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ CLOUD COMPUTING

ORGANISATORISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ CLOUD COMPUTING O4S Green Paper / september 2014, versie 1.0 ORGANISATORISCHE AANDACHTSPUNTEN BIJ CLOUD COMPUTING De belangrijkste organisatorische aandachtspunten bij uw reis naar de CLOUD 1 Een White Paper is een document

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

Informatieavond 15 06 2011 Gent

Informatieavond 15 06 2011 Gent Informatieavond 15 06 2011 Sessie overzicht De weg naar Cloud Computing Wat is Cloud Computing? Welke toepassingen bestaan er? Is het geschikt voor de Bouwsector/KMO? Live demo Google Apps Q&A De weg naar

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten

Inhoud. Back-up 3. Beschikbaarheid 4. ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5. ExtraVar en de cloud 7. ExtraVar - Cloud Diensten Cloud Diensten Inhoud Back-up 3 Beschikbaarheid 4 ExtraVar ontzorgt met unieke cloud diensten 5 ExtraVar en de cloud 7 2 Back-up Meer en meer dringt het besef door bij bedrijven dat data een van de belangrijkste

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2009

NIEUWSBRIEF JULI 2009 NIEUWSBRIEF JULI 2009 Graag willen wij u op de hoogte houden rondom ons softwarepakket. Controle database Om op een eenvoudige wijze te controleren of uw database foutieve of dubbel ingevoerde gegevens

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic

Intramed OnLine Dubbele beveiliging Alles onder één dak Betrouwbaar Soorten Accounts Basic Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Comvio One Time Authentic Password

Comvio One Time Authentic Password Comvio, uw servicegerichte partner in de eerstelijnszorg. Al meer dan 15 jaar leveren wij aan inmiddels meer dan 1000 praktijken door heel Nederland ICT producten en -diensten. Comvio beweegt mee met de

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE?

WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? WELKE OPLOSSING PAST HET BESTE BIJ UW ORGANISATIE? K o m a l l e s te w e t en o ver de vers ch ille n t usse n Mi c ros o ft Office 36 5 en d e O n l i n e We r k plek van Su cces s fu lly. Back-up Voor

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering

VCS VoIP. In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf VCS Automatisering In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf Uw telefooncentrale In de Cloud, die meebeweegt met de dynamiek van uw bedrijf De behoefte aan efficiëntie vraagt om een flexibele communicatieoplossing.

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook.

Daarnaast is het bij alle soorten accounts mogelijk om naast het pakket KraamZorgCompleet uit te breiden met bijvoorbeeld Microsoft Outlook. KraamZorgCompleet OnLine KraamZorgCompleet OnLine is het gebruik van uw eigen KraamZorgCompleet vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen KraamZorgCompleet vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

ZORGELOOS WERKEN IN DE CLOUD

ZORGELOOS WERKEN IN DE CLOUD ZORGELOOS WERKEN IN DE CLOUD Welkom in de Cloud EIGEN WERKOMGEVING ALTIJD EN OVERAL BEREIKBAAR Zorgeloos werken waar en wanneer je maar wilt. Door online te werken met Easy Office Online heb je overal

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland

MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland MKB Cloud Barometer 2016 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research 30 juni 2016 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De MKB

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden.

Daarnaast bieden Platina accounts een ruimer aanbod van koppelingen met bijvoorbeeld randapparatuur, printers en diensten van derden. Intramed OnLine Intramed OnLine is het gebruik van uw eigen Intramed vanaf ons centrale netwerk. U kunt uw eigen Intramed vanaf meerdere locaties benaderen via beveiligde internetverbindingen. Het enige

Nadere informatie

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD

TO CLOUD OR NOT TO CLOUD TO CLOUD OR NOT TO CLOUD DE VOOR- EN NADELEN VAN DIGITALE FACTUURVERWERKING IN DE CLOUD Organisatie Easy Systems B.V. Telefoon +31 (0)318 648 748 E-mail info@easysystems.nl Website www.easysystems.nl Auteur

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

SITUATIE. Organisatie. SaaSplaza is een platformprovider die ISP's en ICTpartners. in staat stelt om hun software als een

SITUATIE. Organisatie. SaaSplaza is een platformprovider die ISP's en ICTpartners. in staat stelt om hun software als een SaaSplaza migreert al zijn gevirtualiseerde servers én applicaties volledig van Citrix naar het Microsoft platform voor betere performance en self service Organisatie SaaSplaza is een platformprovider

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen

CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen Slimme IT. Sterke dienstverlening. CiCloud Datacenter diensten op maat van besturen Duurzaam Redundant Schaalbaar Kostenbesparend 2 DATACENTER FACTS & FIGURES OP VLAAMSE BODEM PRIVAAT DATACENTER VOOR BESTUREN

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien.

10 redenen om te virtualiseren. Met virtualisatie breek je de directe link tussen de fysieke infrastructuur en de applicaties die erop draaien. 10 redenen om te virtualiseren Wat betekent virtualiseren? Met virtualisatie bij computers wordt over het algemeen bedoeld dat meerdere besturingssystemen tegelijkertijd op één computer kunnen draaien.

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk en figuurlijk rust. - Maarten Reuchlin, Managing Partner bij Vroom & Van

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012.

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. home introductie easyconference easycomfort scheduling over ons contact Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. Met één klik brengt u iedereen die u wilt

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

De ICT beheerder in 2017

De ICT beheerder in 2017 De ICT beheerder in 2017 René Voortwist ICT Adviseur Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Woody Allen Amerikaans filmregisseur en acteur In 2017

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android

Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android Een webwinkel starten Hoe doe je dat? Beeld slider met ipad, computer en android Inhoudsopgave HOOFDSTUKKEN 1. Het juiste software pakket kiezen 2. Domeinnaam 2. Hosting 3. Template 4. PSP (Payment Service

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. De organisatie is in 2008 in Nederland opgericht.

Nadere informatie

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen.

CASE VITREE. Think.Pink. De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen. CASE VITREE De mensen van Pink Elephant zijn intrinsiek gemotiveerd om je business te begrijpen Think.Pink VITREE De jeugdzorgorganisatie Vitree zocht in 2013 een partner om de verouderde IT-infrastructuur

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY

WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? POWERED BY WAT ZIJN DE FINANCIËLE EN FUNCTIONELE BEWEEGREDENEN OM SOFTWARELICENTIES NAAR DE CLOUD TE VERPLAATSEN? FINANCIËLE EN FUNCTIONELE ARGUMENTEN VOOR DE STAP NAAR DE CLOUD FUNCTIONELE WENSEN BUDGETTAIRE MOGELIJKHEDEN

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie