Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarom kiezen voor Cloud Computing?"

Transcriptie

1 Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1

2 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over een bepaald onderwerp. Hierdoor kunnen lezers gemakkelijker een beslissing nemen rond dat onderwerp. Omdat de kleur groen bepalend is binnen de huisstijl van onze ICT-organisatie Open for Support, gebruiken wij de benaming O4S Green Paper. Open for Support afgekort O4S is opgericht in Sinds 2006 zijn we actief op het gebied van datacenterdiensten in het algemeen en Cloud Computing en VoIP-diensten in het bijzonder, primair voor het MKB. Zowel dit document als onze overige O4S Green Papers zijn geschreven vanuit jarenlange ervaring op ons vakgebied. Deze ervaring is aangevuld met onderzoek uit offline en online bronnen en kennis en kunde van andere experts binnen het ICT-vakgebied. Dit O4S Green Paper is bedoeld voor medewerkers die niet zijn gespecialiseerd in ICT. Waar mogelijk wordt niet te diep ingegaan op technische verklaringen. De aandacht ligt vooral op bedrijfsmatige onderwerpen. Desondanks is de inhoud van dit document ook interessant voor technische medewerkers. Is dit de meest recente versie? Bezoek daartoe onze website. Daar treft u ook andere interessante O4S Green Papers aan. Zie: Aan de samenstelling van deze uitgave is veel tijd en energie besteed. Wij verzoeken u de inhoud in zijn geheel door te sturen en openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, internet, , et cetera. Wilt u delen uit dit document gebruiken? Stel ons vooraf dan even op de hoogte via 2014 Open for Support Nederland bv

3 Inhoudsopgave Introductie 1. Doelgroep 2. De voordelen 2.1. Beschikbaarheid 2.2. Flexibiliteit 2.3. Geavanceerde technologie 2.4. Kostenbesparing 2.5. Schaalbaarheid 2.6. Veiligheid 2.7. Ontzorging 3. Belangrijkste argumenten 4. Het moment van de keuze 5. Conclusie Verklarende woordenlijst In dit O4S Green Paper worden zo min mogelijk technische termen gebruikt. Een verklaring van de meeste termen die wel zijn gebruikt, is te vinden op onze website 1

4 0. Introductie In de jaren zestig de beginperiode van de automatisering gebruiken organisaties nog zogenaamde mainframe computers. Dit zijn zeer omvangrijke, centraal geplaatste machines. Gebruikers krijgen toegang tot deze rekenwonders vanuit domme terminals. Eind jaren zeventig-begin jaren tachtig doet de personal computer van IBM zijn intrede. Microsoft ontwikkelt later het bijbehorende besturingssysteem. Sinds die tijd heeft de ICT-sector zich vele malen vernieuwd. De uitvinding van de Apple Mac en MS Windows hebben er net als internet en verkeer voor gezorgd dat steeds meer sectoren afhankelijk zijn geworden van hun ICT-landschap. Momenteel vindt een nieuwe revolutie plaats onder de naam Cloud Computing. Lokaal geplaatste servers, programmatuur en gegevensbestanden verschuiven vanuit eigen bedrijfslocaties naar externe datacenters. En de desktop computer op het bureau wordt vervangen door een domme terminal. Gaan we dan weer terug naar de jaren zestig? Volgens een handjevol sceptici wel. Zij zien in deze revolutie niet meer dan een hype. De rest van de wereld daarentegen beschouwt Cloud Computing als de belangrijkste ontwikkeling sinds de opkomst van internet. De opbouw van dit O4S Green Paper In hoofdstuk 1 staat vermeld welke organisaties kiezen voor een ICT-landschap op basis van Cloud Computing. Hoofdstuk 2 bevat een opsomming van alle voordelen van Cloud Computing en hoofdstuk 3 omschrijft de belangrijkste argumenten voor organisaties om over te stappen op Cloud Computing. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op het juiste moment om te kiezen voor Cloud Computing. Waarom vindt deze revolutie plaats? Waarom is Cloud Computing zo populair? Wat zijn de argumenten om te kiezen voor Cloud Computing? En wanneer kiezen organisaties voor Cloud Computing? In dit O4S Green Paper staat een helder omschreven antwoord op al deze vragen, en meer. 2

5 1. Doelgroep Cloud Computing is interessant is voor elke organisatie, ongeacht de omvang. Vele jaren geleden zijn vooral grote organisaties begonnen met de uitbesteding van hun ICT-landschap. Reden: zij zijn bedrijfsmatig en budgettair sneller bereid om extra kennis en kunde in te huren. Op het ogenblik dat een organisatie zich echt verdiept in Cloud Computing, leidt dit bijna altijd tot de inzet daarvan. De laatste jaren ontdekt ook het MKB de voordelen van Cloud Computing, al geldt hier voor een groot deel nog: onbekend maakt onbemind. Ook speelt de leeftijd van het management vaak een rol. De jongere generatie ondernemers heeft over het algemeen meer affiniteit met automatisering. Omdat ze zijn opgegroeid met de pc en sneller vóór vernieuwing zijn. Maar ook omdat ze van mening zijn dat je technologie beter vanuit externe bronnen kunt betrekken dan die zelf in huis te halen. Wat ook meespeelt, is dat een deel van de ICT-leveranciers nog geen Cloud Computing-diensten aanbiedt. En wat deze leveranciers niet aanbieden, zullen ze ook niet snel adviseren. Desondanks wint Cloud Computing bijzonder snel terrein binnen nagenoeg alle bedrijfssectoren. De zakelijke dienstverlening springt daar een beetje bovenuit, omdat deze sector van oudsher een hoge automatiseringsgraad kent. Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Organisaties met een eigen productie en een hieraan gekoppelde automatisering zullen deze automatisering niet een-twee-drie uitbesteden. Toch is Cloud Computing ook hier aan een opmars bezig binnen grotere organisaties. Vooral omdat professionele datacenters garant staan voor een hoge mate van beschikbaarheid. Dit O4S Green Paper richt zich op de voordelen en argumenten om te kiezen voor Cloud Computing. Het bevat geen verdere uitleg van het concept Cloud Computing. Daarom een korte definitie. Wat is Cloud Computing? Bij Cloud Computing bevinden zich de centrale onderdelen van uw ICT-omgeving, zoals servers, het besturingssysteem, de applicaties en de gegevensbestanden op een fysiek externe locatie: het datacenter van de Cloud-leverancier. U deelt onder meer de verbindingen, switches, servers en opslagcapaciteit met andere klanten van de leverancier. Vervolgens maakt uw organisatie via internet of rechtstreeks verbinding met het datacenter en kunt u gebruikmaken van de ICTomgeving. Lokaal beschikken uw medewerkers alleen nog over eenvoudige computersystemen en benodigde randapparatuur zoals printers. Dit levert uw organisatie veel voordelen op als het gaat om kosten, flexibiliteit en efficiëntie. 3

6 3. De voordelen Cloud Computing biedt heel wat voordelen ten opzichte van een lokaal geplaatste ICT-omgeving Beschikbaarheid De beschikbaarheid van een ICT-omgeving kan worden uitgedrukt in een percentage. Hierbij is 100% een volledige beschikbaarheid van 24 uur x 365 dagen. De meeste Cloud Computing-omgevingen hebben een beschikbaarheid van 99,9% en zelfs hoger. Vanwege de toenemende afhankelijkheid van de ICT-omgeving binnen de gemiddelde MKBonderneming is deze beschikbaarheid van groot belang. Door de inzet van geavanceerde technologieën in combinatie met schaalgrootte voor de server- en opslagcapaciteit is de continuïteit binnen een Cloud Computing-omgeving uitstekend gewaarborgd. Ook de beschikbaarheid is beduidend hoger dan in een enkelvoudige en lokaal geplaatste ICT-omgeving Flexibiliteit Cloud Computing wordt vaak meteen geassocieerd met het nieuwe werken. Cloud Computing is niet het nieuwe werken, het faciliteert het nieuwe werken. Omdat medewerkers onafhankelijk van tijd en plek gebruik kunnen maken van hun applicaties en gegevens. En niet alleen op een reguliere desktop computer of een laptop, maar ook op bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Ongeacht het besturingssysteem. Het nieuwe werken leidt bijna altijd tot een aanzienlijke efficiëntiewinst. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om alle of bepaalde medewerkers thuis of op een andere locatie te laten werken. Op welk computersysteem dan ook. Hierbij kan aanvullend worden bepaald welke medewerkers welke applicaties en gegevens ter beschikking hebben. Zo is het denkbaar dat medewerkers van de financiële administratie alleen vanaf hun werkplek op kantoor mogen worden benaderd. Natuurlijk kunnen organisaties de bijbehorende technologie ook in eigen huis halen. Maar dit vraagt om aanzienlijke investeringen in hard- en software. Daarnaast zijn er continu kosten verbonden aan beheer en onderhoud. Bovendien moet binnen de organisatie kennis aanwezig zijn om de technologie te onderhouden Geavanceerde technologie De technologische ontwikkelingen in de ICTsector volgen elkaar snel op. Ze zijn belangrijk voor organisaties om hun efficiëntie en/of concurrentievoordeel te vergroten. In die zin is ICT een belangrijk strategisch hulpmiddel, maar dan wel met een behoorlijke mate van complexiteit. Naast complexiteit kan ook de toepassing van nieuwe ICT-middelen financieel zwaar op een organisatie drukken. Bij Cloud Computing is de leverancier verantwoordelijk voor de groei van de ICT-omgeving. Daarbij kan het gaan om groei in omvang, maar ook om innovatieve groei. 4

7 Hiertoe verdiept de leverancier zich onafgebroken in nieuwe ontwikkelingen, om daar vervolgens in te investeren met kennis en/of middelen. Opdrachtgevers profiteren daar kosteloos van of eventueel tegen een meerprijs als ze de keuze hebben om een noviteit af te nemen. Op deze wijze beschikken organisaties desgewenst voortdurend over zeer geavanceerde technologie, zonder daar zelf extra tijd en budget aan te hoeven besteden. Minder ICT-personeel Als het volledige ICT-landschap wordt uitbesteed op basis van Cloud Computing, zijn meestal geen interne helpdeskmedewerkers of systeembeheerders meer nodig. Dit kan leiden tot een forse kostenbesparing. In sommige gevallen verschuift de functie van deze medewerkers van systeembeheer naar meer applicatie-inhoudelijke functies, functioneel beheer of ICT-management Kostenbesparing Cloud Computing leidt niet automatisch tot directe kostenbesparing. Zo n besparing is onder meer afhankelijk van de omvang van de ICT-omgeving. De harde feiten moeten worden beoordeeld, zoals de aanschafkosten die wegvallen. Net zoals grotendeels de kosten voor beheer en onderhoud. Tegelijkertijd verdienen de zachte feiten aandacht, zoals ontzorging en efficiëntiewinst. Deze laatste feiten zijn moeilijker te vertalen in een vast bedrag per periode. Elke organisatie moet dat voor zichzelf invullen. Cloud Computing zorgt in veel gevallen voor een kostendaling en een omzetstijging, omdat efficiënter wordt gewerkt. De volgende punten maken een kostendaling mogelijk. Geen eigen investeringen in hard- en software Bij Cloud Computing hoeft een organisatie niet te investeren in kostbare ICT-middelen, zoals servers en softwarelicenties. De Cloud Computing-leverancier is verantwoordelijk voor vervangingsinvesteringen, capaciteitsuitbreidingen en innovatieve oplossingen. Dit betekent dat alle tijd die is gemoeid met interne investeringen kan worden besteed aan andere zaken. Geen investeringen betekent ook geen verkeerde investeringen. Bij Cloud Computing worden diensten pas afgenomen als daar behoefte aan is. Als de dienst niet voldoet, kan die direct worden stopgezet. Goedkoper door schaalgrootte De Cloud Computing-leverancier investeert op brede schaal in hard- en software en onderhoudsovereenkomsten. Daardoor zijn deze investeringen naar verhouding goedkoper dan het geval is als een organisatie zelf hierin investeert. Ook zijn de periodieke kosten voor bijvoorbeeld stroom beduidend lager vanwege de schaalgrootte. Dit resulteert doorgaans in lagere kosten voor de organisatie. Geen overcapaciteit bij eigen investeringen Bij de aanschaf van eigen ICT-middelen bepaalt de piekbelasting de capaciteit van de aan te schaffen middelen. Dit betekent dat deze middelen iets zwaarder dienen te worden aangeschaft dan gemiddeld nodig is. Bij krimp van een organisatie kunnen servers en softwarelicenties niet worden geretourneerd. Gevolg: het verschil neemt toe tussen de benodigde capaciteit en de capaciteit die aanwezig is, al betaald is en maandelijks onderhouden moet worden. Bij forse groei dienen er weer nieuwe investeringen plaats te vinden om de benodigde capaciteit mogelijk te maken. 5

8 Met name in deze economische tijden kunnen organisaties moeilijk voorspellen wat de toekomst brengt. Een elastische ICT-omgeving op basis van Cloud Computing is daarom veel interessanter dan een statische, lokaal geplaatste ICT-omgeving. Minder beheerskosten Alle gedeelde hard- en softwareonderdelen in een Cloud Computing-omgeving worden beheerd door de leverancier. Gedeelde onderdelen zijn verbindingen, netwerkbeveiliging, servers, virtualisatieprogrammatuur en tal van specifieke applicatieservers. De beheerswerkzaamheden van deze onderdelen worden kostentechnisch verdeeld over alle gebruikers van deze onderdelen. Minder onderhouds- en vervangingskosten Algemeen onderhoud, vervangingen en herstelwerkzaamheden binnen de ICT-omgeving worden uitgevoerd door de Cloud Computingleverancier. Vanzelfsprekend zijn de bijbehorende kosten opgenomen in de abonnementsgelden die opdrachtgevers betalen. Maar doordat deze kosten worden verdeeld over een grote groep van opdrachtgevers, betalen zij individueel minder. Minder stroomverbruik Bij uitbesteding van de ICT-omgeving geldt een directe besparing op de stroomkosten. Eén server al kost honderden euro s aan stroom per jaar. Bij meerdere servers eventueel aangevuld met een airco unit neemt de besparing aanzienlijke vormen aan. Deze besparing kan vooraf goed worden berekend. Daling abonnementsgelden In een Cloud Computing-omgeving zijn de maandkosten 100% gerelateerd aan het gebruik. Daalt het aantal gebruikers binnen een organisatie, dan dalen de abonnementsgelden evenredig; direct of de daaropvolgende maand. Dat is niet het geval bij eigen investeringen in onder andere licenties, omdat de investeringen dan al hebben plaatsgevonden. beschikbaar is van bepaalde programmatuur, bepaalt de klant of hij deze wil gebruiken. Hier zijn meestal geen extra kosten aan verbonden. Focus op kernprocessen In een Cloud Computing-omgeving hoeven organisaties geen tijd te besteden aan het stabiel en veilig houden daarvan. Ze kunnen zich volledig concentreren op hun kernprocessen Schaalbaarheid Schaalbaarheid is een groot voordeel van Cloud Computing. Schaalbaarheid houdt in dat een organisatie haar ICT-omgeving eenvoudig kan uitbreiden als daar behoefte aan is. Voorbeelden zijn meer rekenkracht omdat het aantal medewerkers toeneemt en meer opslagcapaciteit. Omgekeerd kan de ICT-omgeving worden aangepast als er sprake is van minder medewerkers of minder opslagcapaciteit. Twee belangrijke aanvullende voordelen: het meeschalen vertaalt zich niet in eenmalige, kostbare investeringen, wel in directe prijsaanpassingen. Meer abonnementskosten bij uitbreidingen en minder abonnementskosten bij krimp. Het tweede voordeel: meeschalen vraagt meestal slechts om enkele minuten tot uren werk. Hierdoor ontstaat geen vertraging bij uitbreidingen of krimp. Technische aanvulling Een Cloud Computing-omgeving is gebouwd op basis van een groot aantal onderdelen. Veel onderdelen zijn dubbel of meer dan dubbel uitgevoerd. Ze worden grotendeels gedeeld door alle organisaties die gebruikmaken van de Cloud Computing-omgeving. Hierdoor is altijd sprake van overcapaciteit. Bovendien kunnen bronnen eenvoudig en snel worden toegewezen of weggenomen bij individuele opdrachtgevers. Voorbeelden van bronnen zijn processorcapaciteit, intern geheugen en opslagcapaciteit. Geen eigen licenties De meeste licenties voor bijvoorbeeld en Office-programmatuur zijn in het bezit van de Cloud Computing-leverancier en worden per maand verhuurd aan de opdrachtgever. Als een nieuwe versie 6

9 3.6. Veiligheid Waar internet is, zijn potentiële gevaren. Voorbeelden zijn DDOS-aanvallen, hacking, phishing, social engineering, spam, spoofing, Trojaanse paarden en virussen. Ze kunnen schade toebrengen aan elke organisatie. De leverancier van de Cloud Computing-omgeving is verantwoordelijk voor de stabiliteit, veiligheid en integriteit van deze omgeving. De meeste leveranciers beschikken over meerdere experts die dag in, dag uit bezig zijn met deze onderwerpen. Het aspect veiligheid krijgt dus beduidend meer aandacht dan in een lokaal geplaatste ICT-omgeving. Ook de rol van medewerkers is belangrijk. Zo kunnen alle mogelijke beschermingen geïnstalleerd en actief zijn, maar als medewerkers zich niet houden aan afspraken kunnen toch veiligheidsincidenten ontstaan. De uitbesteding van ICT is een goed moment voor organisaties om een strikt intern veiligheidsbeleid op te zetten. Een goede leverancier helpt daarbij Ontzorging De Cloud Computing-leverancier zorgt voor periodieke controles en de uitvoering van updates. Die updates hebben betrekking op het besturingssysteem, (standaard)applicaties en back-ups van gegevensbestanden. Afhankelijk van de leverancier, neemt deze eventueel in samenwerking met derden ook het onderhoud van de resterende lokale onderdelen over. Organisaties beschikken daartoe over één centraal aanspreekpunt. Dat is meestal de helpdesk van de leverancier. Hier kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor een 24 x 7-bereikbaarheid. De kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn doorgaans lager dan de interne kosten voor eenzelfde bereikbaarheid. Ontzorging is een groot voordeel bij de inzet van het concept Cloud Computing. De focus ligt daar waar het om gaat: de eigen organisatie en kernprocessen. Welke voordelen zijn voor mijn organisatie nog meer van toepassing? 7

10 3. Belangrijkste argumenten Wat zijn de belangrijkste argumenten voor organisaties om te kiezen voor Cloud Computing? Efficiëntiewinst (flexibiliteit in plaats en tijd) Organisaties zoeken naar lagere kosten en/of meer omzet door hun efficiëntie te verhogen. Vooral de economische situatie in de afgelopen jaren speelt hierbij een belangrijke rol. Efficiëntiewinst valt onder meer te behalen doordat medewerkers flexibeler werken als het gaat om plaats en tijd. Zo kunnen ze van thuis uit nog even een voorstel afmaken en versturen. En zo beschikken bijvoorbeeld verkopers altijd over alle relevante applicaties en de meest recente informatie. Organisaties die met deze argumentatie kiezen voor Cloud Computing zien ICT als een strategisch hulpmiddel en niet als een kostenpost. Ontzorging Organisaties willen zich richten op hun kernprocessen. Daartoe besteden ze steeds meer niet-kernprocessen uit. Voorbeelden zijn de debiteurenbewaking, de boekhouding maar ook en vooral de complexe ICT-omgeving. Anders gesteld: organisaties willen ontzorgd worden. Hun ICT-landschap moet in functie staan van de organisatie en als iets niet naar wens functioneert, moet één telefoontje voldoende zijn. Kostenverlaging, geen investeringen Organisaties vinden het belangrijk dat hun ICTkosten 100% inzichtelijk en voorspelbaar zijn. Bovendien moeten die kosten gerelateerd zijn aan groei of krimp binnen de organisatie. Bij Cloud Computing is dat allemaal het geval. De liquiditeit van de organisatie neemt niet af door forse investeringen in nieuwe technologie. Daar zorgt de Cloud Computing-leverancier voor, waarbij de organisatie zelf kan bepalen of een nieuwe technologie eventuele meerkosten waard is. Beveiliging in handen van experts Binnen veel organisaties is de afhankelijkheid van de ICT-omgeving groot. Daarnaast nemen de risico s op een digitale aanval en/of besmetting toe. In een Cloud Computing-omgeving is de kans hierop minimaal, omdat de beveiliging in handen is van experts. Zij zorgen bovendien voor een correcte en volledige back-up van alle belangrijke bedrijfsgegevens. Toename SaaS-oplossingen SaaS staat voor Software as a Service. Bij deze vorm van Cloud Computing neemt een organisatie specifieke applicaties af van een Cloud-leverancier. Deze applicaties worden steeds minder verkocht en op lokale servers geïnstalleerd, maar in toenemende mate verhuurd en vanuit de Cloud ter beschikking gesteld. Voorbeelden zijn online ERPboekhoudsystemen en branchespecifieke pakketten. Vaak hebben organisaties zelfs geen keuze en kan een applicatie uitsluitend vanuit de Cloud worden toegepast. Deze ontwikkeling neemt de komende jaren verder toe. Op het ogenblik dat een organisatie een belangrijke applicatie afneemt vanuit de Cloud, wordt de stap naar een volledige ICT-omgeving op basis van Cloud Computing beduidend kleiner. 8

11 4. Het keuzemoment De ervaring leert dat er vier concrete momenten zijn waarop organisaties hun ICT-landschap nader bekijken. Vervanging van de ICT-omgeving Als dit het geval is, gaan organisaties op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De economische situatie van de afgelopen jaren heeft een belangrijke rol gespeeld bij de groei van Cloud Computing. Organisaties zijn minder snel bereid om omvangrijke investeringen te doen in hun eigen ICT-omgeving. Ze investeren liever in hun kernprocessen. Cloud Computing is vanwege de lage financiële drempel dan het meest interessante model. Daarbij hoeven organisaties overigens niet meteen hun hele ICT-omgeving te vervangen. Die kan in eerste instantie deels lokaal en deels in de Cloud gevestigd zijn. Ontzorging Ook hier biedt Cloud Computing een afdoende oplossing voor bijna alle organisaties. Dat geldt zeker voor organisaties in het MKB, waar het beheer van de ICT-omgeving vaak een neventaak is van een medewerker. De Cloud Computing-leverancier ontzorgt organisaties door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een stabiele, veilige en continu gewaarborgde ICT-omgeving. En mochten er aanpassingen nodig zijn, dan zorgt de leverancier ook daarvoor. Het liefst op afstand, zonder medewerkers in de organisatie te storen. Meer efficiëntie / nieuwe functionaliteit Stel dat een organisatie een forse strategische koerswijziging doorvoert. Of dat ze een sterke groeiperiode doormaakt. Dan wordt de statische, lokale ICT-omgeving vaak aangepast of uitgebreid. Natuurlijk bekijken organisaties van tevoren of het slim is om hierin te investeren. Ook als het gaat om een gewenste nieuwe functionaliteit bijvoorbeeld de toepassing van een nieuw bedrijfsspecifiek systeem wordt een afweging gemaakt tussen herinvesteren in de bestaande ICT-omgeving of deze versneld afschrijven en kiezen voor Cloud Computing. Technische calamiteit Calamiteiten leiden vaak direct tot hoge kosten of zelfs omzetverlies. Zo kan een zware technische storing de hele ICT-omgeving voor langere tijd buiten gebruik stellen. Hierbij kan het gaan om een forse virusinfectie, een crash van de server of de primaire applicatieserver. Organisaties overwegen dan vaak of hun ICT-omgeving nog wel voldoet aan de eisen van de organisatie en de tijd. Cloud Computing is daarbij een ontwikkeling van deze tijd. 9

12 5. Slotwoord Michel van den Biggelaar Algemeen directeur Open for Support Nederland bv Cloud Computing is een positieve en blijvende ontwikkeling die zich verder zal doorzetten, mede vanwege het belang van ICT binnen bijna elke organisatie. Ook en met name in het MKB. Daarnaast is ICT in een steeds kleiner wordende wereld een belangrijk middel om concurrentievoordeel te behalen. Een middel bovendien dat in dienst staat van uw kernactiviteit. In de meeste gevallen leidt Cloud Computing tot een directe kostenbesparing, of zijn de kosten gelijk. In nagenoeg alle gevallen levert Cloud Computing een indirecte kostenbesparing op in de vorm van tijd en/ of een mogelijke omzetstijging. Organisaties die nu nog kiezen voor een volledig lokaal geplaatste ICTomgeving, zullen dit op korte termijn niet meer doen. De ontwikkelingen op wereldwijde schaal bevestigen dit. Hoe nu verder? Hebben dit document en Cloud Computing in het bijzonder uw interesse gewekt? Ons advies: bespreek deze ontwikkeling eerst met relevante personen binnen uw organisatie. Hoe denken zij over de stap naar Cloud Computing? Een andere vraag is: zit iedereen binnen uw organisatie op één lijn? Zo niet, dan kan een gezamenlijke sessie uitkomst bieden, waarbij een vakinhoudelijk specialist diverse zaken verklaart. Hij kan u onder meer vertellen wat de specifieke voordelen zijn van Cloud Computing voor uw organisatie. En wat de financiële en organisatorische gevolgen daarvan zijn. Ga vervolgens met uw huidige ICT-partner aan tafel, maar beperk u niet tot deze partner alleen. Als u zelf te weinig kennis in huis heeft, doet u er verstandig aan een onpartijdige adviseur in te schakelen. Deze kan u begeleiden bij het nemen van de juiste beslissingen op weg naar de Cloud. Ook zijn er voldoende kleine en grote organisaties die u kunnen bijstaan. Van de keuze voor een leverancier en het bestuderen van meerdere voorstellen tot en met het projectmanagement rond Cloud Computing. Uw mening telt... Wij willen graag weten wat uw mening is over dit O4S Green Paper. Zijn er zaken die u mist of waar u anders over denkt? Maak dit dan kenbaar. Dan verwerken wij uw inzichten mogelijk in ons volgende O4S Green Paper. U bereikt ons via Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met de auteurs van dit O4S Green Paper. 10

13 Mijn aantekeningen: 11

14 Waarom kiezen voor Cloud Computing Dit is een uitgave van: Open for Support Nederland bv Amerikalaan AE Maastricht-Airport +31 (0)

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server?

Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Whitepaper Cloud Computing voor het MKB: eigen server of Cloud server? Wanneer een kantoorserver moet worden vervangen, staat het management daarbij voor de keuze om op de traditionele manier te blijven

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Wat betekent consumerization voor organisaties?

Wat betekent consumerization voor organisaties? Wat betekent consumerization voor organisaties? 16 KEYNOTES 01 WAT BETEKENT CONSUMERIZ ATION VOOR ORGANISATIES? Het moment waarop de manier van omgaan met ict is veranderd, laat zich moeilijk precies vastpinnen

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

De voordelen van cloudnetwerken

De voordelen van cloudnetwerken whitepaper De voordelen van cloudnetwerken Cloudnetwerken inschakelen om de IT-kosten te verlagen en de IT-productiviteit te verhogen Inleiding Er ligt een voortdurende druk op organisaties in zowel de

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Herwin van der Kamp, Telecombinatie: "Help resellers met lastige keuzes" Conceptsales: Overleven? ken u zelf, ken uw klant

Herwin van der Kamp, Telecombinatie: Help resellers met lastige keuzes Conceptsales: Overleven? ken u zelf, ken uw klant Herwin van der Kamp, Telecombinatie: "Help resellers met lastige keuzes" Conceptsales: Overleven? ken u zelf, ken uw klant Porno-industrie goed voor innovatie Innoveren of sterven! Doe zaken op het Marktforum!

Nadere informatie