Wijkvisie. Lemmerweg west

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkvisie. Lemmerweg west"

Transcriptie

1 Wijkvisie Lemmerweg west 2013

2 Inhoud 1. Inleiding Wat is een wijkvisie? Hoe kwam de wijkvisie tot stand? Cijfers over Lemmerweg west Verkeer in Lemmerweg west Openbare wegen, straten en groen Sociaal en voorzieningen in Lemmerweg west Wonen Kansen en bedreigingen voor Lemmerweg west...18 Colofon Deze wijkvisie is tot stand gekomen met de bewoners van onze wijk, het Wijkplatform Lemmerweg west, Wijkvereniging de Watertoren, Accolade, Timpaan Welzijn en de Gemeente SWF. 2

3 Inleiding Lemmerweg west is een mooie wijk om in te wonen. De wijk ligt in Sneek één van de steden van de gemeente Súdwest Fryslân. Wat maakt deze wijk nu zo mooi om in te wonen? Het is een ruim opgezette wijk met veel groen. Er is water en het ligt bovendien dicht tegen het centrum van Sneek aan. Een groot deel van de wijk is gerenoveerd. Ook is er een nieuw speelveld aangelegd. Genoeg redenen om in de wijk te willen wonen. Al deze onderwerpen zijn van belang om prettig te kunnen wonen en leven. Daarom hebben wij als bewoners de handen ineen geslagen en hebben we een wijkvisie gemaakt. Hier komen deze onderwerpen aan de orde. Wat vinden we belangrijk in de wijk om te behouden en hoe gaan we dat dan doen? Wat zou er in de wijk anders moeten, hoe gaan we dat doen en wie hebben we daarvoor nodig. Maar er zijn ook andere kanten van de wijk die het woongenot in de toekomst kunnen bedreigen. Zo zijn de lagere scholen uit de wijk verdwenen. Er zijn bijna tot geen winkelvoorzieningen in de wijk en het wijkgebouw wordt met sluiting bedreigd Hierdoor komen de activiteiten van de wijkvereniging op de tocht te staan. Een derde aspect is hoe gaan de mensen in Lemmerweg west met elkaar om. Voelen wij ons als bewoners thuis in onze wijk. Kennen wij elkaar als buren in de wijk, hoe is de sfeer in onze straten? Kunnen we genoeg vrijwilligers bij elkaar krijgen om bijvoorbeeld de wijkvereniging draaiende te houden? Helpen wij elkaar wel eens als je bijvoorbeeld een keer om wat voor reden dan ook geen boodschappen kunt doen? Hoe moet de Lemmerweg west er over vijf of tien jaar uitzien en hoe gaan we dat met z n allen doen? Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen. We werken daarin samen met de Gemeente Súdwest Fryslân, woningstichting Accolade en Timpaan Welzijn. Maar het is een wijkvisie van ons als bewoners van Lemmerweg west. Hoe wij vinden dat de wijk er in 2020 uit moet zien zodat wij er prettig in kunnen blijven wonen! Wat is een wijkvisie? Een wijkvisie is een plan voor een wijk voor de komende jaren, bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Alle ideeën en wensen van bewoners en (wijk)organisaties worden op papier gezet. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. De wijkvisie is een strategisch 3

4 document om richting te geven aan het beleid van de wijk en dat voor een bepaalde periode vast te leggen. In de wijkvisie kunnen verbeteringen voor de wijk worden aangegeven. Hoe kwam deze wijkvisie tot stand? Het wijkplatform Lemmerweg west heeft in samenwerking met eerder genoemde instellingen bedacht om de wijkvisie te gaan ontwikkelen. Uitgangspunt was dat de bewoners bij de wijkvisie worden betrokken. Zij wonen in de wijk dus zij weten wat er speelt. Hoe hebben we dat gedaan? Eerst is er een werkgroep samengesteld met leden van het wijkplatform, Timpaan Welzijn, woningstichting Accolade en gemeente Súdwest Fryslân. Er is een film van de wijk gemaakt met interviews van bewoners van Lemmerweg west. Hierin vertellen zij over de wijk. Bijvoorbeeld waarom het prettig wonen is in de wijk, wat er mis is in de wijk en wat moet behouden blijven voor de wijk. Een aantal vragen die alvast een eerste inkijk over de wijk geven. Daarna is er een grote bewoners bijeenkomst georganiseerd waar de film is vertoond. Na de film zijn bewoners in discussie gegaan aan de hand van een aantal onderwerpen genoemd in de film. De onderwerpen waren: 1. Verkeer 2. Openbare ruimte / openbaar groen 3. Sociaal en voorzieningen 4. Wonen 4

5 Aan het einde van de avond hebben zich een aantal mensen opgegeven. Zij zijn met de wijkvisie aan de slag gegaan. Deze werkgroep bestaat uit ongeveer tien personen. De wijkbewoners, met drie instanties, zijn het afgelopen jaar zes keer bij elkaar geweest. In verschillende commissies zijn zij met de genoemde thema s aan het werk gegaan. Deze groep mensen heeft de uiteindelijk wijkvisie van Lemmerweg west op papier gezet. Cijfers over Lemmerweg west. Leeftijdsopbouw in Lemmerweg west Aantal inwoners: jaar 18% jaar 13% jaar 29% jaar 21% 65 en ouder 19% De grootste groep is verreweg in de leeftijd van jaar. Burgerlijke staat Ongehuwd 51% Gehuwd 33% Gescheiden 10% Verweduwd 6% 5

6 De samenstellingen van de huishoudens: Eenpersoonshuishouden 39% Huishouden zonder kinderen 31% Huishouden met kinderen 30% Nationaliteiten in Lemmerweg west Westers 92% Niet westers 8% Inkomens in Lemmerweg west Laag inkomen in Sneek 57% Hoog inkomen in Sneek 5% Gemiddeld inkomen in Lww Gemiddeld inkomen Sneek Gemiddeld inkomen landelijk Wonen in Lemmerweg west Huurwoningen 76% Koopwoningen 24% Uitkeringen In 2012 hadden 187 pers. in LWW een bijstandsuitkering. Economische bedrijvigheid In 2011 waren er 90, veelal kleine bedrijfjes, in LWW geregistreerd. 6

7 1. Verkeer in Lemmerweg west Het verkeer in Lemmerweg west is altijd een punt van discussie. Een groot aandachtspunt is hierbij de ontsluiting van de wijk. Door het grotendeels ontbreken van maatschappelijke, sociale en commerciële activiteiten in de wijk zijn de bewoners van Lemmerweg west aangewezen op de aangrenzende wijken. Dit vraagt wat verkeersveiligheid betreft de nodige aandacht. Daarnaast is het project de A7 afgerond. Het positieve hiervan is dat de bewoners die direct aan de A7 wonen geen last meer hebben van remmend en optrekkend verkeer. Helaas is het lawaai en de fijnstof van het verkeer wel gebleven. De werkgroep verkeer heeft vier belangrijke aandachtspunten benoemd voor de wijk. Bereikbaarheid van Lemmerweg west Wensen voor de toekomst: - Een goede rechtstreekse ontsluiting op een grote doorgaande weg. - Een extra ontsluiting ter hoogte van de Súdwester in combinatie met braakliggend terrein. - Een veilige fietstunnel van de Westhemstraat naar de Molenkrite in Tinga. - Een speciale in en uitgang voor de hulpdiensten i.v.m. open brug. - Veilige oversteekplaatsen voor het bereiken van de Thomas van Aquino school en de winkels op het Boschplein. - Toekomstige fietstunnel bij de Potterzijlflat. 7

8 De Scherhemstraat Wensen voor de toekomst - Duidelijke afzonderlijke fietsstroken aan beide kanten van de weg - Duidelijke voorrangsregels aangeven bij de T- kruising met de Watermeter. - Maatregelen voor een vlotte doorstroming op de kruising Kaatsland - Scherhemstraat rondom de begin- en eindtijden van de scholen (rotonde). - Voetpaden aan beide kanten. - Parkeerhavens? - Verbreding van de Scherhemstraat is nodig. Algemeen - Aandacht voor het fijnstof en het verkeerslawaai van de A7 - Handhaving dertig kilometer regel in de wijk. - Extra verkeersremmende maatregelen. - Wandel fietsroute IJlsterkade Watertorendeel verkeersremmende maatregelen. - Veilige fietsroute door de wijk. 8

9 Prioriteiten top vier: 1. Bereikbaarheid van de wijk 2. Veilige fietsroute door de wijk 3. De Scherhemstraat 4. De A7 Actiepunt Wie gaat wat doen Wanneer Toelichting Bereikbaarheid van de wijk Wijkplatform LWW, de gemeente 2013/ 2014/2015 2e ontsluiting is een uitdrukkelijke wens. Meenemen in het masterplan Waterstad Veilige fietsroute Wijkplatform, Fietsersbond i.s.m. wijkpanel Tinga, LWO Gemeente SWF Bij realisatie Waterstad Tunnel Lemmerweg 2. Tunnel Tinga 3. Scherhemstraat Aanpak Scherhemstraat Wijkplatform, Gemeente, Werkgroep bewoners 2015 Zie omschrijving Overlast A7 Wijkplatform, bewonersgroep Meerdere wijken hierbij betrekken als LWO en Tinga 9

10 10 Lemmerweg west

11 11

12 2. Openbare wegen, straten en groen Lemmerwegweg west is een ruim opgezette wijk met veel groen. Door de bewoners in de wijk wordt dit als heel prettig ervaren. Het is één van de sterke punten van de wijk die de werkgroep graag wil behouden voor de wijk. Naast al dit mooie groen zijn er ook plekken in de wijk waar aandacht voor nodig is. Het zijn de loze ruimten in de wijk waar nog geen bestemming voor is, of de bestemming laat nog jaren op zich wachten. Er zijn ook gebieden die nodig aan verbetering toe zijn zoals bijvoorbeeld de IJlsterkade. Hieronder volgen de wensen voor de toekomst: Algemeen - De ruimte en het groen behouden. - Achterstand in onderhoud bestrating en trottoirs inlopen. Perk - Zo snel mogelijk sloop van de leegstaande garage Wander. - Bestemming voor het gehele gebied is onduidelijk, duidelijkheid over de bestemming van het gebied en daarbij een tijdsplan. Gebied Kaatsland- Scherhemstraat - Snel duidelijkheid over de bestemming voor het gebied met tijdsplan. - In de tussentijd een hondenuitlaat gebied maken op deze plaats. Uiterlijk IJlsterkade - Bedrijfsvestigingen aan de IJlsterkade. - Vernieuwing van de bestrating van de IJllsterkade heeft zeer hoge prioriteit. - Voetpaden vernieuwen. - Duidelijk bestemmingsplan voor het gebied IJlsterkade over bedrijfsactiviteiten. Groen - Beter onderhoud van het groen in de wijk (specificeren). - Het instellen van een groencommissie i.s.m. de gemeente (taakomschrijving). 12

13 Prioriteiten top drie: 1. Aanpak uiterlijk IJlsterkade 2. Gebied Scherhemstraat / Kaatsland 3. Het Perk Actiepunt Wie gaat wat doen Wanneer Toelichting Aanpak IJlsterkade Werkgroep bewoners, Wijkplatform, Gemeente 2014 Er moet bekeken worden in hoeverre het mee kan in het Masterplan Waterstad Plus Gebied Kaatsland Werkgroep bewoners, Wijkplatform, Gemeente, Woningstichting de Wieren Ontwikkeling en inrichting van het gebied op korte termijn b.v. stadstuin Het Perk Wijkplatform Sloop garage zo spoedig mogelijk - Bestemmingsplan uitvoeren 13

14 3. Sociaal en voorzieningen in Lemmerweg west De afgelopen jaren zijn nogal wat voorzieningen uit Lemmerweg west verdwenen. Het meest in het oog springend is het verdwijnen van de twee lagere scholen uit de wijk. Wat betreft commerciële activiteiten zoals een supermarkt moeten de bewoners naar aangrenzende wijken. Alleen aan het Kaatsland zijn nog een paar (horeca) voorzieningen. Toch zijn er bijna negentig veelal kleine bedrijven (klus- en/nautische bedrijven) geregistreerd in Lemmerweg west. Het sociale hart van de wijk is de wijkvereniging en het wijkgebouw. Wensen voor de toekomst zijn: Voorzieningen - Een nieuw (duurzaam)onderkomen voor het wijkgebouw heeft hoge prioriteit. - De vele speelgelegenheden voor kinderen zijn belangrijk en willen we behouden. - De voetbalkooi wordt goed gebruikt maar verdient meer onderhoud (plan). - Het wijkresto voorziet in een behoefte van de wijk, uitbreiding van het aantal maaltijden per maand is gewenst. - WMO steunpunt maken in de wijk voor informatie- en advies voor bewoners, (wijkgebouw). - De wijkverpleging wil op korte termijn een plaats (kantoor) in de wijk. - Inrichting van een Repaircafe in de wijk. Reparatie van kapotte spullen door en voor wijkbewoners. - De samenwerking met de gemeente zoeken i.v.m. de overheveling van de AWBZ naar de WMO. - Mogelijkheden onderzoeken voor een belbus voor de wijk. - Wijkagent meer zichtbaar in de wijk. Sociaal (cohesie bevorderen) - Voor jongeren (12-16) is er niets in de wijk. Aandacht voor deze groep jongeren in de wijk ter preventie en ondersteuning van deze groep. - Aandacht voor de eenzame ouderen in de wijk (wijkresto, andere activiteiten). - Bewegen in de wijk: meer inzet en activiteiten van de buurtsportcoaches in de wijk dit kan de sociale cohesie bevorderen. - Aandacht voor medeburgers in de wijk door bijvoorbeeld de Nieuwjaarsgroet. - Het behouden van (sociale)activiteiten zoals de jaarlijkse buurtmarkt, de wijktrip en het wijktheater. - De gym voor de 55+ groep moet voor de wijk behouden blijven. 14

15 Prioriteiten top drie: 1. Het wijkgebouw 2. Activiteiten voor jongeren 3. Repaircafé Actiepunt Wie gaat wat doen Wanneer Toelichting Het wijkgebouw Wijkvereniging, Gemeente Realisatie van een wijkgebouw op een goede plaats centraal in de wijk Activiteiten voor jongeren Wijkplatform, Buurtsportcoaches, Timpaan In kaart brengen wat jongeren in de wijk LWW zouden willen Repaircafé Wijkplatform, Wijkvereniging, Accolade Zie toelichting Afhankelijk van het toekomstige wijkgebouw 15

16 4. Wonen Maar liefst 76% van de woningen in Lemmerweg west bestaat uit huurwoningen. Hiervoor zijn twee woningstichtingen verantwoordelijk, de Wieren en Accolade. Wonen in Lemmerweg west betekent wonen vlakbij het centrum van Sneek in een ruim opgezette groene wijk. Wensen en aandachtspunten voor de toekomst wat betreft wonen zijn: - Goedkope woningen bouwen voor starters in de wijk, bijvoorbeeld op het gebied van het Kaatsland. Dit betekent nieuwe aanwas voor de wijk. - Aandacht voor stegen en achtertuinen in de gehele wijk. - Geen uitverkoop van woningen door de Wieren, wij zien graag dat ook de Wieren zich weer meer inzet voor de leefbaarheid in de wijk als partner. - Aandacht voor het toewijzingsbeleid (woningstichtingen). - Aandacht voor de overlast van grijze containers op straat. - Parkeren van auto s gebeurt vaak slordig op trottoirs en grasstroken. Een parkeerplan maken voor Lemmerweg west. 16

17 Prioriteiten top drie: 1. De stegen, achtertuinen en tuinen 2. Aandacht voor de grijze containers 3. Een parkeerplan voor de wijk Actiepunt Wie gaat wat doen Wanneer Toelichting Stegen, achtertuinen, tuinen Bewoners, Bewonersgroep, Wijkplatform, Woningstichtingen, Timpaan Het organiseren van tuinendagen Aandacht containers Wijkplatform, Gemeente, Toezichthouders, Woningstichtingen Aandacht voor de grijze containers d.m.v. de wijkkrant en andere acties Parkeerplan Werkgroep verkeer 2015 Zie omschrijving, in kaart brengen van parkeer knelpunten in de wijk 17

18 5. Kansen en bedreigingen voor Lemmerweg west Masterplan Waterstad Plus Het oorspronkelijke plan Waterstad Sneek om de Geau te verbinden met de Woudvaart. Ook het bouwen van nieuwe woningen hoort daarbij. Inmiddels heet het plan Masterplan Waterstad plus en worden de beide Lemmerweg wijken er in zijn geheel bij betrokken. Welke kansen biedt dit voor Lemmerweg west? - Herinrichting Kaatsland Lemmerweg valt onder het plan, wellicht mogelijkheden voor een Wijkgebouw. - Een tweede ontsluiting van de wijk laten opnemen in het plan - Het opknappen van de IJlsterkade onderbrengen in het Masterplan. - Een nieuw wijkgebouw uitdrukkelijk benoemen als onderdeel van het plan. - Het eilandje bij de Geau gebruiken om een wijktuin met, Permacultuur, op te zetten waarbij de opbrengst o.a. gebruikt kan worden voor het wijkresto. (kansen voor jongeren) onderdeel maken van het Masterplan en uitwerken. Andere kansen voor de wijk - De samenwerking met en tussen instellingen is goed in de wijk, de voortgangsgroep speelt hierbij een belangrijke rol. - In de wijk zijn negentig bedrijven geregistreerd, welke mogelijkheid biedt dit om meer levendigheid in de wijk terug te krijgen? - Overheveling van taken van de overheid naar de gemeente de komende jaren, kansen voor de wijk onderzoeken. Bedreigingen voor de wijk - De gevolgen van de crisis: bezuinigingen en toename werkeloosheid. - De aantallen vrijwilligers dat zich bijvoorbeeld wil inzetten voor de activiteiten in de wijk. - De wijkvereniging is kwetsbaar door de onderbezetting van vrijwilligers. 18

19 Prioriteiten top drie: 1. Een tweede ontsluiting voor de wijk 2. Inrichting van het Geau eiland 3. Opknappen IJlsterkade Deze top drie moet meegenomen worden in het Masterplan Waterstad plus. 19

20 2018 Wijk van de tegenstellingen...

Op naar 2020... Op naar 2020... Wijkvisie Lemmerweg Oost OP NAAR 2020... Wijkvisie Lemmerweg Oost

Op naar 2020... Op naar 2020... Wijkvisie Lemmerweg Oost OP NAAR 2020... Wijkvisie Lemmerweg Oost Op naar 2020... Op naar 2020... 1 Colofon Dit boekje is een uitgave van: Wijkplatform Lemmerweg Oost, in samenwerking met wijkbewoners en Timpaan Welzijn. Meer informatie: Voor de gehele wijkvisie kunt

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos

Bewoners Enquête Apeldoorn. Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Bewoners Enquête Apeldoorn Stadsdeel Noord West en Stadswijk Berg en Bos Response overzicht NoordWest heeft 33020 inwoners Schatting aantal voordeuren: 10.000 Totaal ingeleverd 1293 enquêtes = +/- 13%

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul. (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum)

Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul. (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum) Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum) april 2016 1 Aandachtspunten voor vernieuwing van winkelcentrum De Heul Door

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10

Inhoudsopgave Pagina. Stichting Conclusies bewonersenquête wijkanalyse 2009 Versie: 1.1 Wijkteam Datum: 12 nov 2009 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Achterwillens Pagina: 1 van 10 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Leeftijdsopbouw respondenten 2 3. Hoe worden zaken in de wijk gewaardeerd 3 3.1. Conclusies 4 4. Welke onderwerpen verdienen meer aandacht

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016

Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden. juni 2016 Welkom op de bewonersbijeenkomst toekomstplan Weert-Midden juni 2016 In de toekomst kijken Wat is het doel? Zorgen dat wijk prettig blijft om in te leven Waarom toekomstplan? Veel veranderingen, o.a. Minder

Nadere informatie

Tinga. w i j k p a n e l

Tinga. w i j k p a n e l Tinga w i j k p a n e l TINGA S TOEKOMST Tinga w i j k p a n e l COLOFON Dit is een uitgave van Wijkpanel Tinga i.o., Gemeente Súdwest-Fryslân, Timpaan Welzijn en Accolade. Voor meer informatie kunt u

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam

Wijkvisie. Dubbeldam. Dordrecht. december Inleiding. Dubbeldam Wijkvisie Dubbeldam Dordrecht december 2014 1 Inleiding Missie Trivire Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. We zorgen voor goed onderhouden woningen in schone,

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Beeldplan Tinga. Overzicht van veranderingen in de wijk. Beeldplan Tinga overzichtskaart

Beeldplan Tinga. Overzicht van veranderingen in de wijk. Beeldplan Tinga overzichtskaart Beeldplan Tinga Overzicht van veranderingen in de wijk Beeldplan Tinga overzichtskaart Datum 16-07-2017 Inhoud 1.INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel en status Beeldplan... 3 1.3 Communicatie...

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016

Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Resultaten bewonerscampagne LaatjeHoorn In Hoorn-Noord en Venenlaankwartier 2016 Koepoortsweg Deen Mariaschool Terugkoppeling Hoorn-Noord 3 en 11 oktober 2016 Programma 19.15 19.25 uur Toelichting op het

Nadere informatie

Gehouden op 1 november 2017

Gehouden op 1 november 2017 Gehouden op 1 november 2017 De gemeente Hoorn werkt aan de ontwikkelingen van de Poort van Hoorn. Het Pelmolenpad en de Prismalocatie maken daar een onderdeel van uit. Als er straks een parkeergarage staat

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Sociale index Gebiedsteam Sneek Zuid 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Italiaanse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Italiaanse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Dit gaat er gebeuren!

Dit gaat er gebeuren! Dit gaat er gebeuren! Samen maken we de wijk Even voorstellen: Fatima Azemmour (9) Riek van den Boomgaard (78) Amirah Akçam (28) Jan de Beuk (44) Mark Verlinden (32) en Rico Oliveira (55) Ze bestaan niet

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Mijn wijk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82609

Mijn wijk vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/82609 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 21 oktober 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/82609 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Herinrichting Halsterseweg noord

Herinrichting Halsterseweg noord Herinrichting Halsterseweg noord Halsterseweg 1973 29 augustus 2017 Programma 1. Ontvangst door wethouder Patrick van der Velden 2. Toelichting project (Laurent Jan Allewijn) ü Projectgebied ü Aanleiding

Nadere informatie

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016

Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Vragen en antwoorden stadsstrand en Westerdijk oktober 2016 Op 5 oktober 2016 heeft de alliantie Markermeerdijken twee informatiebijeenkomsten gehouden in Hoorn: één over de dijkversterking voor het deel

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER

WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER WIJKPLATFORM SCHILDERSKWARTIER Notulen vergadering met het dagelijks bestuur en bewoners Datum: Locatie: Aanwezig: 25 januari 2017 om 20.00 uur Wijksteunpunt de Plint, J. Israëlslaan 20 A te Woerden Diverse

Nadere informatie

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden Overige knelpunten / wensen: Woonomgeving: Groenonderhoud bermen, rotonde. Onderhoud verbeteren, verfraaien. Gemeente Deels: 2009, 2010 Rotonde: 2012 Honden- en met name paardenpoep op fiets-/wandelpad

Nadere informatie

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012

Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Enquête Buurtpreventie en buurtafspraken Welgelegen & Indische Buurt te Leeuwarden Mei 2012 Ontwikkeld door Welzijn Centraal en vrijwilligers. Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Leeuwarden, Woon Friesland

Nadere informatie

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 BUURTONDERZOEK Westvoorne Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg op 24 en 25 februari 2017 Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet

Nadere informatie

Ontwikkeling centrum De Heeg. gemeente Maastricht 16 april 2018

Ontwikkeling centrum De Heeg. gemeente Maastricht 16 april 2018 Ontwikkeling centrum De Heeg gemeente Maastricht 16 april 2018 OPZET VAN DE AVOND 1. Welkom door Buurtnetwerk Like de Heeg 2. Presentatie door gemeente 3. Korte pauze 4. Vragen stellen en reactie geven

Nadere informatie

in de buurt woonwijk De methen beter bekeken Buurt

in de buurt woonwijk De methen beter bekeken Buurt Buurten in de buurt woonwijk De methen beter bekeken IN de Buurt Woonwijk De Methen beter bekeken Zevenaar, juni 2009 Buurten IN de Buurt Woonwijk De Methen beter bekeken INLeidinG SP Zevenaar is door

Nadere informatie

Verslag op hoofdlijnen bijeenkomst nieuwe bouwlocaties d.d. 19 juni 2019

Verslag op hoofdlijnen bijeenkomst nieuwe bouwlocaties d.d. 19 juni 2019 Verslag op hoofdlijnen bijeenkomst nieuwe bouwlocaties d.d. 19 juni 2019 Etten-Leur onderzoekt mogelijke locaties voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van bedrijventerrein buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012

Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Resultaten Plaswijck bewonersenquête 2012 Een samenvatting van de uitkomsten van de tweejaarlijkse bewoners-enquête door Wijkteam Plaswijck, gehouden onder ons netwerk en bewoners van de wijk. Gouda, maart

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019 Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 09 Inhoudsopgave:. Zorgpunten. Samenvatting 3. Samenvatting voor en nadelen in tabel verwerkt 4. Bijlage : bijdrage per groepje. Aan het begin van de

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

Te huur Watermolen Roosendaal

Te huur Watermolen Roosendaal Een belegging van Te huur Watermolen Roosendaal TYPE WONING : 20 twee-onder-een-kapwoningen WOONOPPERVLAKTE : 100-120 m² ADRESSEN : Bandeliersberg 214-252 vb&t Verhuurmakelaars 088-54 54 600 of info@vbtverhuurmakelaars.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM

INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM Uitgevoerd door ruim 75 betrokken buurtbewoners in samenwerking met CDA en VVD December 2017 INVENTARISATIE KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN HOOGSTRAAT BERLICUM INPUT ALGEMEEN Knelpunten die van plein

Nadere informatie

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst

De Bouwen werkt aan een mooie toekomst De Bouwen werkt aan een mooie toekomst Sociaal programma de Bouwen Het was een mooie wijk, het is een mooie wijk en blijft een mooie wijk Sociaal Programma De Bouwen is een prettige woonwijk! Daar is bijna

Nadere informatie

Programma 11 oktober Herinrichting Apeldoornseweg

Programma 11 oktober Herinrichting Apeldoornseweg Programma 11 oktober Doel avond Nellie van der Moolen Terugblik 31 mei projectleider Sil Polman Bewoners, stakeholders en projectleider Sil Polman onderzoek Varianten en afwegingsmatrix projectleider Sil

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36

Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Nieuwsbrief Schoener 17 & Schoener 26 t/m 36 Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het voorlopig ontwerp Gemeente Lelystad heeft het voorlopig ontwerp voor de onderhoudswerkzaamheden in uw wijk gereed. Het

Nadere informatie

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon:

Bewoners aan zet. Gouda-Oost. Wijkanalyse en visie Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Colofon: Colofon: Auteur: Hester van Dijk (gemeente Gouda) Bewoners aan zet. Wijkanalyse en visie 2013-2015 Gouda-Oost Colofon: Auteur: Johan den Ambtman (gemeente Gouda) Inhoud Waar mogelijk is de wijkindeling

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Wijkvisie Poppenhare. IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER van 9

Wijkvisie Poppenhare. IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER van 9 Wijkvisie Poppenhare IkJijWij Poppenhare: samen en zelf het verschil maken DEFINITIEF SEPTEMBER 13 van 9 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Profiel van de wijk in 13... 3 1.2 Cijfers van de wijk in 13 (CBS)...

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Ondersteunen bewonersgroepenen initiatieven. Eetmogelijkheden. Bewonersgroepen/ bewonersinitiatieven. wekelijks

Ondersteunen bewonersgroepenen initiatieven. Eetmogelijkheden. Bewonersgroepen/ bewonersinitiatieven. wekelijks Ondersteunen bewonersgroepenen initiatieven Bewonersgroepen/ bewonersinitiatieven Eetmogelijkheden Ondersteunen bewonersgroepen en bewoners/leefbaarheidsinitiatieven in de wijk. nvt Ellen/Lisanne/ Henny

Nadere informatie

BELEID WIJKGERICHTE BIJDRAGE 2016

BELEID WIJKGERICHTE BIJDRAGE 2016 BELEID WIJKGERICHTE BIJDRAGE 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Kernwaarden... 2 2. Beleid Wijkgerichte bijdrage... 3 3. Leefbaarheidsfonds... 5 Bijlage 1: Aanvraagformulier Leefbaarheidsfonds...

Nadere informatie

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren

bron: Geoinformatie Kies een thema Wijkatlas Kattenbroek Wijkatlas Kattenbroek: aanleiding, kleurgebruik en peiljaren bron: Geoinformatie Wijkatlas Kattenbroek De wijk Kattenbroek werd begin jaren '90 gebouwd als groeistadwijk. De wijk verwierf door de bijzondere architectuur (onder supervisie van stedenbouwkundige Bhalotra)

Nadere informatie

Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur. advies 2013/24 aangaande inrichting Coupure.

Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur. advies 2013/24 aangaande inrichting Coupure. Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur advies 2013/24 aangaande inrichting Coupure. goedgekeurd tijdens de zitting van de algemene vergadering van dinsdag 10 december 2013. Toelichting De Mina-raad

Nadere informatie

Top-6 PLUS-punten. Top-5 MIN-punten

Top-6 PLUS-punten. Top-5 MIN-punten BUURTONDERZOEK Wittenshoeck jun2013 Buurtonderzoek aan de Wanmolen, Schudegge, Dorsvlegel, Ploegschaar en De Zicht op 27 en 28 juni 2013 Op 27 en 28 juni spraken de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroom van auto s met 50 km/uur of meer

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Maarsveld. Kijk op de wijk

Maarsveld. Kijk op de wijk Maarsveld Kijk op de wijk Mei 2014 Wijkvisies A-Z Het doel van de wijkvisie Maarsveld is te komen tot een beeld van de wijk over tien jaar. Het wijkvisietraject bestaat uit vier onderdelen: Kijk op de

Nadere informatie

Wijkprogramma De Laar/Elden 2019

Wijkprogramma De Laar/Elden 2019 Wijkprogramma De Laar/Elden 2019 Bijlage MJPB Team Leefomgeving De Laar/Elden Inleiding De ambitie van het college is dat Arnhem een stad is waarin voor iedereen ruimte is om mee te denken, mee te doen

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Uitwerking marketingplatform

Uitwerking marketingplatform Uitwerking marketingplatform Regeerakkoord: marketingstrategie of dooddoener? verbinden samenwerken Co-creatie Verantwoordelijkheid nemen tegenstellingen openheid 2 kanten kansen Win-win Gedeeld probleem

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

2 oktober Klankbordgroep Centrum de Thij

2 oktober Klankbordgroep Centrum de Thij 2 oktober 2018 Klankbordgroep Centrum de Thij 1. Agenda Klankbordgroep 1. Opening, agenda en mededelingen 2. Verslag vorige vergadering (7 november 2017) 3. Waar stonden we ook al weer? Model uitbreiding

Nadere informatie

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Op 20 januari jl. is er een informatie avond verzorgd in Het Bolwerk bij ons in de wijk. Tot onze verrassing bleek er een snelfietsroute over de Zonnewende te

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012

Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 Almelo, maart 2013 Rapportage Huisbezoek 75+ De Riet 2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente Almelo. Wijk voor wijk worden ouderen

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2016

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2016 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2016 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2016 verspreid in 40 vestigingen van Resto VanHarte, in 29 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie

Samenspraak haalbaarheid Jongerenwoningen Saturnusgeel. 3 december 2015

Samenspraak haalbaarheid Jongerenwoningen Saturnusgeel. 3 december 2015 Samenspraak haalbaarheid Jongerenwoningen Saturnusgeel 3 december 2015 Opzet avond Welkomstwoord wethouder Taco Kuiper Inleiding en doel Terugkoppeling 1 e avond Uitwerking en advies Uitleg besluit en

Nadere informatie

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN

FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN FYSIEK-ECONOMISCHE DOELSTELLINGEN 1. BETERE WONINGVOORRAAD DOOR MEER VARIATIE IN WONINGEN 1A RAPPORTCIJFER WONING OUD KRISPIJN meetmomenten: 1x 2 jaar NIEUW KRISPIJN DORDT WEST 7,3 7,4 7,4 7,6 7,2 7,2

Nadere informatie

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ;

Nieuwstraat 4, 4611 RS Bergen op Zoom, tel ; Bergen op Zoom, 27 juni 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Betreft: vragen over wijk Nieuw-Borgvliet, kenmerk PvdK/PB/14036

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1

Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april p 1 Inventarisatie van verkeersknelpunten en oplossingen in de omgeving van Buytewech-Noord Verslag 25 april 2018 p 1 Tijdens participatiebijeenkomsten is een aantal keren aangegeven dat niet alleen gekeken

Nadere informatie

OnSignalement 3e jaargang, nr december 2008

OnSignalement 3e jaargang, nr december 2008 OnSignalement 3e jaargang, nr 13 16 december 28 Wijkprofiel 28 Met de plannen voor Het Broek, Dalmeden en Kristenbos, vinden er momenteel allerlei ontwikkelingen plaats in. Maar hoeveel mensen en woningen

Nadere informatie