N A J A A R. Departement Recreatie, Sport en Toerisme. Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N A J A A R. Departement Recreatie, Sport en Toerisme. Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant."

Transcriptie

1 N A J A A R VORM NG Departement Recreatie, Sport en Toerisme Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b Antwerpen V.U.: Danny Toelen Provinciegriffier Koningin Elisabethlei Antwerpen Vrij van zegel, art wetboek der taksen 1

2 Goed om weten! PORT Bij de deelnameprijs staan soms twee prijzen vermeld. De prijs voor leden heeft betrekking op leden van de organiserende federatie, gemeente of regio. De organisator vind je onderaan vermeld. Hoe inschrijven? Je kunt onmiddellijk inschrijven via het adres van de contactpersoon, uiterlijk één week vóór de vorming plaatsvindt. Beschik je niet over ? Contacteer dan de verantwoordelijke organisator, liefst telefonisch. Wens je meer informatie? Voor elke bijscholing is een afzonderlijke folder beschikbaar. Deze kun je rechtstreeks bij de verantwoordelijke contactpersoon aanvragen. De gevraagde informatie wordt je dan zo snel mogelijk toegezonden. Wens je online in te schrijven? Of wil je iets weten van onze andere diensten? Eén adres: Eengevarieerdvormingsaanbodinhetnajaarligtvooruklaar! Bijhetbeginvanhetnieuwesportseizoen,wiliedereenmetdebestevoornemensstarten.Ditbetekentmisschienookdatualssportbestuurder,trainer, leerkrachtlo,sportereenvormingwilvolgenenopdezemaniereenstukje wilbijdragentotdekwaliteitvandesportinuwgemeente,club,school. Desportclubswordenuitgenodigdopde Dagvandesportclubbestuurder, waarverschillendeworkshopsensessiesaangebodenworden,zodatiedereen afhankelijkvaneigeninteresseenbehoeftetweeonderwerpenkanvolgen. Rond btwindesportclub bestaatheelwatonduidelijkheidbijdeclubs. Daaromwordtditonderwerpmeerderekerenindeprovinciegeorganiseerd. Opdezemaniertrachtenwetegemoettekomenaandevraagendebehoeften vanuitdesportwereldenhopenzodebtw-problematiekteverhelderen.daarnaastorganiserenwenogeengevarieerdaanbodvoorsportclubbestuurders. MetvormingenzoalsGezondbewegenvoorpersonenmeteenrisicoophartaandoening,letselpreventie,sportmassage,mentaletraining hebbenwe aandachtvoorhetsportmedischaspecttijdenshetsporten. Hetgebruikvandecomputerindesportkandeadministratievandeclubvereenvoudigen.DemogelijkhedenvanGoogledocsinuwsportclub,eenpresentatietijdenseenvergadering,deverwerkingvandeboekhoudingmeteen eenvoudigboekhoudprogrammaondersteunendesportclub. Heelwatverschillendesporten,aquagym,badminton,basketbal,coachenvan jongeren,gymnastiek, gerichtnaarverschillendedoelgroepen,personeel sportdiensten,kleuters,jongeren,seniorenstaangeprogrammeerd.wieeen sporttechnischevormingwilvolgen,vindthierzekerzijnding! G-sportblijftnogsteedseenaandachtspuntvoorhetAutonoomProvinciebedrijfSport(APBSport).Naastbegeleidenvoorsportersmeteenhandicap, badmintonnersentennissersmeteenhandicapvindenweookeenvorming scheidsrechterbocciaenonzejaarlijksestudiedag Sportenvoorpersonen meteenverstandelijkehandicap. ilv Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek, Wuustwezel Bekijkhetvolledigevormingsaanbod,haaleruitwatjouinteresseert,geef dooraanjemedewerkers,collega senclubledenwatheninteresseert,schrijf jeinenwerkmeeaandekwaliteitindesport! K E M P E N ILV SPORTREG P R O V M DDEN N C O E LV SPORTREGIO NOORDERKEMPEN ILV S P O R T R E G I O RIVIERENLAND ILV SPORTREGIO ZUIDERKEMPEN ILV KoenHelsen, gedeputeerdevoorsport

3 Inhoud Sportbestuurlijke sportvorming Alcohol en drugspreventie...8 Basisvaardigheden bij het vergaderen...8 Beleidsplanning...9 Btw in de sportclub...9 Btw in de sportclub: wegwijs in btw en de sportclub...10 Dag van de sportclubbestuurder...11 Fondsenwerving en sponsoring...14 Hoe werkt mijn gemeente?...14 Interne & externe communicatie...15 Omgaan met conflicten...15 Pers en media: werken met de pers...16 Oprichten van een aangepaste seniorenwerking in je sportclub...16 Sport en tewerkstelling in de sportsector...17 Tweedaagse training processen en procedures...18 Vzw-wetgeving...19 Werken met vrijwilligers...19 Werking Vlaamse Trainersschool...20 Sportmedische sportvorming Aed en reanimatie...22 Eerste hulp bij sportongevallen...22 Gezond bewegen voor personen met een risico op hartaandoening...23 Letselpreventie-stretching, warming-up en cooling down...23 Mentale begeleiding...24 Sportmassage...24 Sportschoenadvies...25 Sportverzorging...26 Google docs...28 Powerpoint...29 Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders...30 Sporttechnische sportvorming Agressiebeheersing: omgaan met verbale agressie: trainingsdagen voor kassapersoneel, zaalwachters en onthaalpersoneel...32 Aquagym in ondiep water...32 Badminton: aspirant initiator badminton...33 Badminton: initiator badminton...34 Basketbalclinic...34 Bijscholingsdag...35 Clinic-perceptie, verbeteren van het ruimtelijk inzicht...35 Clinic-reflexen zijn aangeboren, verder ontwikkelen vraagt training...36 Coachen van jongeren...36 Dag van de trainer...38 Gymnastiek: aspirant-initiator...39 Jeugdsportcoördinator: instapmodule Kleuterturnen...41 Korfbal: aspirant initiator korfbal...41 Korfbal: trainer b korfbal vts cursus...42 Opleiding algemeen stuurbrevet...42 Ouder-peuter/kleutergym Paardrijden: aspirant initiator Redden: cursus hoger redder Redden: erkende bijscholing voor redders...45 Schoonmaaktechnieken...46 Seniorengym: zit en wals...47 Seniorensport: workshops voor lesgevers seniorensport...47 Sporttak in de kijker: sport voor allen Voetbal: initiator voetbal Voetbalclinic: afwerken op doel...50 Voetbal: trainersgroepering vlaanderen...50 Voetbal: dag van de voetbaltrainer...51 Volleybalclinic: de weg naar een stevige jeudwerking binnen de volleybalclub...51 Zelfverdediging...52 Sportvorming Specifieke doelgroepen Aanvullende module: begeleiden van sporters met een handicap...54 Badminton: begeleiden van badmintonners met een handicap...54 Badminton: g-badminton...55 Begeleiden van sporters met een motorische of verstandelijke handicap...55 Boccia: scheidsrechter...56 Studiedag: sporten voor personen met een verstandelijke handicap...56 Tennis: begeleiden van tennissers met een handicap...57 Vlaamse Trainersschool

4 Sportbestuurlijk Sportvorming najaar

5 ALCOHOL EN DRUGSPREVENTIE Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol en drugs geconfronteerd worden. De sportsector met zijn groot netwerk en de preventieve waarde van sport, maakt haar tot een belangrijke partner binnen een globale preventieaanpak. Preventie van alcohol- en drugproblemen is immers geen éénmanszaak, maar een gedeelde verantwoordelijkheid. Vrijdag 15 oktober 2010 van tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 5,00) Contact: Deborah Lauvrys, T , Vlaamse Karate Federatie - sportbestuurlijk / code SBB 103 BASISVAARDIGHEDEN BIJ HET VERGADEREN Reglementering van vrijwilligers praktisch bekeken. Hoe vergader ik efficiënt. Zaterdag 16 oktober 2010 van tot uur Plaats: Bondsgebouw KBKB, G Vervoortstraat 4, 2100 Deurne Lesgever: Karin Hermans Kostprijs: gratis na inschrijving Contact: Tuyttens Rita, GSM Koninklijke Belgische Korfbalbond - sportbestuurlijk / code SBB 105 BELEIDSPLANNING Bij het opstellen van een beleidsplan voor je club heb je inzicht nodig in 3 belangrijke zaken: het voeren van een marktonderzoek, het opstellen van een beleidsplan en het evalueren van de clubwerking. Deze cursus helpt je op weg om zelf een beleidsplan voor je club te schrijven. Dinsdag 26 oktober 2010 van tot uur Plaats: Districtshuis Borgerhout, Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout Lesgever: Tom Van Look, lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden gratis) Contact: Tom Souillart, T , Sportraad Borgerhout - sportbestuurlijk / code SBB 106 BTW in de sportclub Vaak zijn sportverenigingen er zich niet van bewust dat ze btw-plichtig kunnen zijn. Deze opleiding verschaft je een inzicht in de btw-problematiek en leert je of jouw sportclub/ vereniging al dan niet btw-plichtig is. Je maakt er onder andere kennis met de basisbegrippen van btw, welke soorten btw-plichtigen er zijn, wanneer je vrijgesteld bent van btw,... Maandag 8 november 2010 van tot uur Plaats: Stadion Lierse SK, Lispersteenweg 237, 2500 Lier Lesgever: Martine Dielman, lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 ( 12,50 leden) Sportregio Dijle-Nete ILV - sportbestuurlijk / code SBB 107 Maandag 13 december 2010 van tot uur Plaats: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 63, 2900 Schoten Lesgever: Martine Dielman, lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 ( 12,50 leden) Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB

6 BTW In de sportclub: WEGWIJS IN BTW EN DE SPORTCLUB Er heerst heel wat onduidelijkheid rond de btw-plichtigheid van sportclubs. Moet je als sportclub btw aanrekenen en betalen op het lidgeld? Wat met trainingen, sponsoring, subsidies of inkomsten van de jaarlijkse spaghetti-avond? Wat moet je doen als sportclub als je btw-plichtig bent? Deze sessie verdiept zich in de btw-problematiek voor sportclubs. Een consultant van KPMG brengt op een heldere manier de btw-wetgeving in kaart, op maat van sportclubs. Donderdag 28 oktober 2010 van tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen Lesgever: Dynamo Kostprijs: 25,00 (gratis voor sportclubbestuurders aangesloten bij een VSF Federatie) Contact: Anne-line Balduck, T , Dynamo i.s.m. KVV en APB Sport - sportbestuurlijk / code SBB 109 Donderdag 25 november 2010 van tot uur Plaats: Kapel AC Bethaniënhuis, Handelslei 167, 2980 St.Antonius-Zoersel Lesgever: Dynamo Kostprijs: 25,00 (gratis voor sportclubbestuurders aangesloten bij een VSF Federatie) Contact: Anne-line Balduck, T , Dynamo i.s.m. gemeente Zoersel - sportbestuurlijk / code SBB 110 DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Tijdens deze dag van de Sportclubbestuurder worden verschillende workshops aangeboden. De deelnemers kunnen twee sessies kiezen, afhankelijk van hun eigen interesse en behoefte. Een eerste keuze maak je uit sessie 1, 2, 3 of 4. Een tweede sessie kies je uit de vier laatste sessies. Sessie 1: Hoe blijft je idee kleven? Maak van je boodschap een stadslegende. Waarom blijven sommige ideeën kleven en andere niet? Waarom geloven mensen o zo gemakkelijk stadslegenden maar niet de onderbouwde argumenten van de bedrijfsleiding? Waarom geloven mensen wel wat ze in de roddelpers lezen, maar niet wat jij zegt? De grote kracht van deze sessie is dat het toepast wat het preekt. Je vergeet sommige verhalen, argumenten en inzichten nooit meer. De sessie is verrassend, vol humor, met aanstekelijke voorbeelden. Je beseft voor de rest van je leven: als we onze boodschap op de verkeerde manier brengen, schenkt geen mens er aandacht aan. Marc Buelens geeft in deze sessie een heel concreet stappenplan mee over hoe je op de meest overtuigende manier een boodschap kunt brengen. Sessie 2: Een handleiding voor mensen: welk temperament heb jij? Zoveel teamleden, zoveel verschillende karakters! En die allemaal op één lijn krijgen? Je moet zijn/haar handleiding kennen wordt wel eens gegrapt. Tja, en wat als die handleiding zoek is? In een heel (h)erkenbare interactieve, leuke en vooral praktische workshop leert Werner De Vree je aan de hand van vier zeer eenvoudig te (h)erkennen hoofdtemperamenten met jezelf én met anderen nog beter om te gaan! Resultaat is niet dat je relaties verbeteren, je begrijpt het gedrag van jezelf en anderen ook nog eens beter. Het garandeert een nóg vlottere samenwerking en je zal het nog leuk vinden ook! De zelftest geeft je een duidelijk beeld van welk temperament jij hebt. Sessie 3: Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders Dynamo Project heeft een eenvoudig boekhoudprogramma ontwikkeld dat kan gebruikt worden in de feitelijke vereniging of de kleine vzw. Sportclubbestuurders kunnen het boekhoudprogramma gebruiken om een vereenvoudigde boekhouding te voeren. In deze sessie leer je werken met het Dynamo Project boekhoudprogramma zodat je er op het einde van de sessie mee aan de slag kan in jouw sportclub. Let wel: aangezien deze sessie slechts 10 11

7 1,5 uur duurt, wordt de theorie tot een minimum beperkt. De deelnemers worden dan ook aangeraden om de Dynamo Project brochure boekhouding op maat van je sportclub vooraf door te nemen. Deze sessie is voor niet btw-plichtige sportclubs. Let op! Voor deze sessie moet je een laptop meebrengen. Sessie 4: Wegwijs in btw en de sportclub Er heerst heel wat onduidelijkheid rond de btw-plichtigheid van sportclubs. Moet je als sportclub btw aanrekenen en betalen op je lidgeld? Wat met trainingen, sponsoring, subsidies of inkomsten van de jaarlijkse spaghetti-avond? Wat moet je doen als je btw-plichtig bent? Deze sessie verdiept zich in de btw-problematiek voor sportclubs. Een consultant van KPMG brengt op een heldere manier de btw-wetgeving in kaart, op maat van sportclubs. Sessie 5: Het slimme onbewuste. Hoe beslissingen beïnvloed worden door jouw onderbewustzijn. Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren. We denken dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het slimme onbewuste laat zien dat die zienswijze onzinnig is en dat het onbewuste juist alles stuurt. Marc Buelens geeft in deze dynamische sessie mee hoe het onbewuste jouw beslissingen beïnvloedt. Sessie 6: Hoe pak je de pers aan? Een aankondiging van je activiteit in de regionale pers is mooi meegenomen. Van negentig procent van de persberichten vind je echter nooit een spoor in de krant. Hoe moet dat dan, zo n perscampagne? Hoe pak je die mannen of vrouwen van de pers aan? Zo n gratis publiciteit heeft bovendien voor- en nadelen. Je hebt soms het gevoel als organisator dat je de boodschap niet zelf in de hand hebt. Hoe komt dat en hoe voorkom je dat de communicatie verkeerd loopt? In deze workshop leert Koen Lauwereyns je omgaan met de pers, je leert persberichten maken en de zin en onzin inzien van persconferenties. Sessie 7: Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Sport betekent plezier, ontspanning, intense beleving door fysiek actief te zijn. Maar juist die fysieke activiteit houdt een aantal risico s in. Een ongelukkige valpartij, een voet verzwikken, je pink omslaan bij het vangen van een bal, het zijn risico s die inherent zijn aan sportbeoefening. Naast de lichamelijke ongevallen worden sportclubs vaak geconfronteerd met hun burgerlijke aansprakelijkheidsrisico. Alhoewel het goede huisvadercriterium ook van toepassing is in de sportsector, worden sportclubs en sportbeoefenaars soms geconfronteerd met aansprakelijkheid die buiten dat criterium valt. In deze sessie geeft Eddy Van Den Bosch (Arena nv) een overzicht van relevante verzekering voor sportclubs en hun bestuurders en toetst die met concrete praktijkcases. Sessie 8: Vergaderen. Last van meetingitis? Ook jij als sportclubbestuurder kan blessures oplopen: te veel en/of te lang vergaderen kan leiden tot meetingitis. Dat gaat volledig ten koste van de zuivere sporttijd! Maak kennis met de MiKaMEil-vergadertechniek en ontdek hoe goed je het al doet en hoe het nog beter kan. Tijdens deze interactieve workshop doorloop je samen met Werner De Vree een gestructureerd stappenplan doorspekt met tips, trucs en technieken over hoe je nóg professioneler je bestuursvergaderingen leidt, documenteert en omvormt tot pareltjes van efficiënte en effectieve bijeenkomsten. Breng vooral je laatste vergaderverslagen mee! De workshop bevat ook enkele zelftests en een uitgebreide praktische syllabus voor thuis. Zaterdag 9 oktober 2010 van 8.30 tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem Lesgever: verschillende docenten Kostprijs: bestuurslid van een sportclub aangesloten bij VSF: 10,00 (na 30/09 15,00), niet aangesloten 125,00 (na 30/09 150,00), administratief of sporttechnisch coördinator van een VSF federatie 30,00 (na 30/09 35,00), niet aangesloten bij VSF 150,00 (na 30/09 175,00) Contact: Dynamoproject, T , Vlaamse Sportfederatie vzw i.s.m. APB Sport - sportbestuurlijk / code SBB

8 FONDSENWERVING EN SPONSORING Je organisatie heeft hoe langer hoe meer nood aan bijkomende financiering van haar projecten? Kan je de organisatiebehoeften niet realiseren zonder extra middelen? Via deze training krijg je meer grip op de wondere wereld van de professionele fondsenwerving. De training werkt vooral met voorbeelden uit de praktijk, van de trainer én van de deelnemers, en zet je op een praktische manier op weg om de zaak nog professioneler aan te pakken! Woensdag 20 oktober 2010 van tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 10,00) Contact: Siebe Hannosset, T , Delphine De Jaeger, T , Sporta-federatie vzw, Gym & Dans Vlaanderen, KVV - sportbestuurlijk / code SBB 112 Woensdag 17 november 2010 van tot uur Plaats: zaal Molenhoek, Binnenpad 50, 2940 Stabroek Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,50) Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB 113 HOE WERKT MIJN GEMEENTE? In deze vormingssessie wordt ingegaan op de werking en bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Schepenen. Iedere gemeente organiseert zijn administratie volgens eigen inzicht maar er zijn algemeen geldende principes. Deze principes worden kort geduid. Om efficiënt en effectief adviezen te formuleren is een basisinzicht in de beleidscyclus van een gemeente noodzakelijk. We overlopen deze beleidscyclus, maken deze cyclus concreet voor de bevoegdheid sport en blikken vooruit naar de planning om de adviezen naar de beleidsverantwoordelijken te communiceren. Deze vorming is een eerste initiatief van een vormingstraject in opvolging van Weet raad met je sportraad en de workshop tijdens de algemene vergadering 2009 van de provinciale sportraad. Donderdag 22 november van tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen Lesgever: De wakkere burger Kostprijs: 10,00 APB Sport en Provinciale sportraad - sportbestuurlijk / code SBB 114 INTERNE & EXTERNE COMMUNICATIE Communicatie, wat is dat eigenlijk? Wat is succesvolle communicatie? Deze opleiding leert je op welke wijze je doeltreffend en correct communiceert met verschillende doelgroepen. Maandag 29 november 2010 van tot uur Plaats: Zaal de Welgezinde, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,50) Sportregio Noorderkempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB 115 OMGAAN MET CONFLICTEN Als individu maak je deel uit van verschillende sociale verbanden. Je bent voortdurend in interactie met je omgeving. Vanuit betrokkenheid raak je dan ook wel eens verzeild in een conflict. Deze botsingen kunnen je machteloos, bang, boos maken, je kan ook aan jezelf gaan twijfelen. Achteraf heb je allicht al ondervonden hoe leerrijk conflicten kunnen zijn. Het vaardig worden in het omgaan met conflicten biedt kansen en biedt een vastere basis in het samenwerken met anderen. Donderdag 7 oktober 2010 van tot uur Plaats: Gebouw De Voorzorg, St. Bernardsestwg. 200, 2020 Antwerpen Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 Contact: Lieve Cuypers, , Recreas - sportbestuurlijk / code SBB

9 OPRICHTEN VAN EEN AANGEPASTE SENIORENWERKING IN JE SPORTCLUB De doelgroep senioren wordt jaarlijks groter. De uitdaging is en blijft deze mensen voldoende te laten bewegen met het oog op een goede gezondheid. Welke stappen dien je als sportclub te ondernemen om een sportaanbod voor senioren te creëren? Hoe krijg je senioren naar jouw sportclub? Hoe voer je de juiste promotie, waarmee dien je allemaal rekening te houden bij het oprichten van een senioren-afdeling in je sportclub? Dit leer je allemaal in deze interactieve opleiding. Dinsdag 9 november 2010 van tot uur Plaats: Zaal De Welgezinde, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,50) Sportregio Noorderkempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB 119 Donderdag 9 december 2010 van tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22 b1, 2600 Antwerpen Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden gratis) Contact: Cindy Vanduffel, T , Taekwondobond vzw - sportbestuurlijk / code SBB 120 PERS EN MEDIA: WERKEN MET DE PERS In deze cursus wordt besproken hoe je als club de media kan bespelen. Welke media kan je gebruiken? Wat zijn hierbij de gebruikelijke regels? Hoe stel je een goed persbericht op? Donderdag 2 december 2010 van tot uur Plaats: Gebouw De Voorzorg, St. Bernardsestwg. 200, 2020 Antwerpen Lesgever: Eddy Groenwals, lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 Contact: Lieve Cuypers, , Recreas - sportbestuurlijk / code SBB 118 SPORT EN TEWERKSTELLING in de sportsector In deze opleiding krijg je een inzicht in de verschillende mogelijke vormen van tewerkstelling in de sportsector. Er wordt een duidelijk beeld gegeven van wat de verschillende stappen zijn bij het zelf tewerkstellen van personeel. Verder krijg je antwoorden op: Hoe is een loon samengesteld?, Wat zijn de kosten als lesgever?, Welke vergoedingen zijn mogelijk?, Kan ik gepensioneerden inschakelen?, Een must voor ieder clubbestuur en alle federaties die begaan zijn met correcte en officiële tewerkstelling in de sportsector! Maandag 18 oktober 2010 van tot uur Plaats: Vlaamse Squashfederatie, Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 Contact: Ann Van de Wouwer, , Vlaamse Squashfederatie vzw - sportbestuurlijk / code SBB 121 Woensdag 1 december 2010 van tot uur Plaats: Refter Gitok, Vogelenzangstraat 10, 2920 Kalmthout Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,50) Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB 122 Dinsdag 19 oktober 2010 van tot uur Plaats: Vormingscentrum, K. Geertsstraat 2b, 2140 Borgerhout Lesgever: Eddy Groenwals, lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,00) Contact: Lucia Van Geyte, T , De FitnessOrganisatie vzw - sportbestuurlijk / code SBB

10 TWEEDAAGSE TRAINING PROCESSEN EN PROCEDURES We zien dat de dag van vandaag het management-denken een steeds prominentere plaats inneemt binnen de lokale besturen. Vaak ontbreekt er nog de kennis en het inzicht om dit toe te passen in de dagelijkse praktijk. Dit komt naar voor uit de resultaten van de kwaliteitsaudit PRO²sportdiensten die Double Pass en de VVP uitvoerden in Het onderzoek vond een groot gebrek aan procesmatig werken binnen de Vlaamse sportdiensten. ISB en de Vlaamse provincies spelen in op deze behoefte door een topmanagementtraining processen en procedures aan te bieden. In een kick-off sessie van een halve dag (9.00 uur onthaal uur) toetst de trainer de verwachtingen en behoeften van elke deelnemer af met betrekking tot de inhoud van de training. Enkele weken later vindt een tweede trainingssessie plaats die een volledige dag duurt (9.00 uur onthaal uur). Tijdens deze sessie wordt er concreet aan de slag gegaan met het uitwerken van een proces. Ook de mogelijkheden van ondersteunende softwaretoepassingen (als microsoft Excel e.a.) komen hierin aan bod. Bedoeling is een training aan te bieden op maat zodat de deelnemers aan het einde naar huis kunnen gaan met een goed gevulde valies met praktische info en goede praktijken. Naast het waarom van het procesmatig werken, komt daarom ook het hoe uitgebreid aan bod. Het doel van de training is de deelnemers aan te zetten om nadien concreet met processen en procedures aan de slag te gaan. Dinsdag 5 oktober van 9.00 tot uur, 12 oktober 2010 van 9.00 tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen Lesgever: Joris De Smedt, senior consultant voor Deloitte Consulting Kostprijs: 300 (leden 190) Contact: Roel Van Caenegem, , Vlaams Instituut voor Sportbeheer i.s.m. APB Sport - sportbestuurlijk / code SBB 123 VZW-WETGEVING Wat zijn voor een club de verschillen tussen een vzw en een feitelijke vereniging? In deze cursus krijg je een overzicht van de voordelen van een vzw-statuut en vooral wat de club allemaal moet doen om in regel te zijn met de vzw-wetgeving (inclusief hoe starten met een vzw). Dinsdag 7 december 2010 van tot uur Plaats: Cultuurcentrum - lokaal Essenhout, Dorpsstraat 45, 2950 Kapellen Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden gratis) Contact: Chantal Van Bockel, T , Cultuurraad Kapellen - sportbestuurlijk / code SBB 124 WERKEN MET VRIJWILLIGERS Een goed vrijwilligersbeleid voeren is vandaag voor verenigingen een pure noodzaak geworden. In dit vrijwilligersbeleid legt de vereniging een aantal acties vast die ze onderneemt om vrijwilligers aan de organisatie te binden. Tijdens de sessie verduidelijken we waarom zo n vrijwilligersbeleid zo noodzakelijk is. We leggen ook uit wat de verschillende mogelijke acties zijn (onder meer op het vlak van werving en motivering). We starten de samenkomst met een gesprek over de complexe context waarin het vrijwilligerswerk zich vandaag afspeelt. Een context waarin de maatschappelijke ontwikkelingen, de vrijwilligers én de organisatie een rol spelen. Maandag 11 oktober 2010 van tot uur Plaats: Gemeentehuis, Dorp 1, 2250 Olen Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,50) Sportregio Kempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB 125 Zaterdag 27 november 2010 van tot uur Plaats: Sportoase, Elshoutbaan, 2930 Brasschaat Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden gratis) Contact: Carmen Lecluyse, T , Vlaamse Reddingscentrale vzw - sportbestuurlijk / code SBB

11 WERKING VLAAMSE TRAINERSSCHOOL Deresultatenvanverschillendebevragingenhebbenaangetoonddatde sportclubsnogsteedsoverteweiniggekwalificeerdetrainersbeschikkenom eenkwaliteitsvolleinvullingvandetrainingsmomententekunnengaranderen. Enkeldoorsportkaderopleidingtevolgenkunnentrainersenbestuurders denoodzakelijkecompetentiesverwervenomeensportclubefficiëntte leidenenkwaliteitsvolletrainingentevoorzienmethetoogopbreedtesport, competitiesportentopsport. DelezingzalzichdanookvooralfocussenophetsituerenvandeVlaamse Trainerschool(VTS)inhetsportlandschapenaantonenwaaromVTSeen crucialeopleidingsverstrekkeris.verderkrijgjeeenantwoordopvragenzoals Waaromzijngekwalificeerdetrainersnoodzakelijkineensportclub?, Hoeziet hetopleidingsaanbodermomenteeluit?, Hoeisdeinhoudvandeopleidingen opgebouwd? en Welkemaatregelenwerdengenomenomdeopleidingen toegankelijkerenkwaliteitsvollertemaken?. Sportmedisch Maandag 8 november 2010 van tot uur Plaats: Gemeenschapscentrum theilaar,heilaarstraat35,2340beerse Lesgever: lesgeversportac Kostprijs: 15,00(leden 12,50) Contact: Sportregio Noorderkempen ILV - sportbestuurlijk / code SBB 127 Sportvorming najaar

12 AED EN REANIMATIE Een automatische externe defibrillator (AED) is een toestel die de hulpverlener met stemmeldingen en afbeeldingen stapsgewijs begeleidt bij het uitvoeren van een reanimatie. Dit toestel wordt meer en meer aangebracht op publieke plaatsen. Iedereen heeft er baat bij om dit te kunnen gebruiken. Tijdens deze voordracht zal je het gebruik van dit toestel leren aan de hand van powerpointpresentatie en praktische oefeningen. Donderdag 14 oktober 2010 van tot uur Plaats: refter GITOK, Vogelenzangstraat 10, 2920 Kalmthout Lesgever: Luk Soetewey, diensthoofd ambulancedienst Kalmthout Kostprijs: 10,00 Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sportmedisch / code SMB 129 Woensdag 20 oktober 2010 van tot uur Plaats: Sportcentrum - vergaderzaal, Kleistraat 202, 2630 Aartselaar Lesgever: Stefan Knaepen (Training & Consulting - Healtcare) Kostprijs: 10,00 Sportregio Rivierenland ILV - sportmedisch / code SMB 128 EERSTE HULP BIJ SPORTONGEVALLEN Tijdens deze cursus bespreken we uitdrukkelijk de vier stappen bij eerste hulp: zorgen voor veiligheid, beoordelen van de toestand van het slachtoffer, alarmering en eerstehulpverlening. We krijgen de nodige informatie over reanimatie (hartmassage en beademing). Daarnaast bespreken we de meest voorkomende letsels aan botten, spieren en gewrichten en hoe we die op een gepaste manier moeten behandelen. Dinsdag 23 november 2010 van 9.00 tot uur Plaats: Sporthal t Beerke, Rerum Novarumlaan 31, 2340 Beerse Lesgever: Gerda Laeremans, Rode Kruis Kostprijs: 10,00 Sportregio Noorderkempen ILV - sportmedisch / code SMB 130 GEZOND BEWEGEN VOOR PERSONEN MET EEN RISICO OP HARTAANDOENING Steeds meer mensen in onze samenleving kampen met hartproblemen en diabetes. Gezond en regelmatig bewegen is voor hen van levensbelang. Als sportbegeleider van deze specifieke doelgroep heb je nood aan een zekere basiskennis. Deze vorming biedt je enerzijds een theoretisch luik en anderzijds een heel praktische toelichting. Kennis van deze aandoeningen en inzicht in de manier waarop je er mee omgaat tijdens het sporten, zetten je als trainer/ lesgever op weg naar een verantwoorde begeleiding. Donderdag 28 oktober 2010 van tot uur Plaats: GC Klein Boom - vergaderzaal, Mechelbaan 604, 2580 Putte Lesgever: Koen Kerremans (diensthoofd Cardiale Revalidatie Imeldaziekenhuis Bonheiden) Kostprijs: 12,50 Sportregio Dijle-Nete ILV - sportmedisch / code SMB 131 LETSELPREVENTIE-stretching, warming-up en cooling down In deze cursus bespreken we de basisprincipes van een goede warming-up, stretching en cooling down. Op welke wijze warm je het best op? Wat is sportspecifiek opwarmen? Hoe stretch je best de spieren en welke oefeningen zijn hiervoor het beste aangewezen in elke sport? Wat is cooling-down? Hoe pas je dit toe? Donderdag 30 september 2010 van tot uur Plaats: Vergaderzaal gemeentehuis, Cingel 7, 2350 Vosselaar Lesgever: Marc Lorent (Athlete s Care) Kostprijs: 10,00 Sportregio Noorderkempen ILV - sportmedisch / code SMB 132 Donderdag 7 oktober 2010 van tot uur Plaats: Huis van de Sport, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen Lesgever: Marc Lorent (Athlete s Care) Kostprijs: 15,00 Contact: Lutgarde Symons, T , Provinciale Badmintonvereniging Antwerpen - sportmedisch / code SMB

13 MENTALE BEGELEIDING De voordracht Mentale Begeleiding en Training wil je wegwijs maken in de mogelijkheden van het gebruik van mentale vaardigheden in de sport. Zowel voor de trainer, de individuele sporter als voor de teamsporter. In het eerste deel bekijken we de vaardigheden, zoals bijvoorbeeld motivatie, zelfvertrouwen en leefstijl aan de hand van een model. De voordelen van zelfcontrole en concentratie worden met sportspecifieke voorbeelden uitgewerkt. In het tweede deel gaan we het hebben over communicatie. Wat is communicatie? Hoe gebeurt het? Hoe verloopt een positieve communicatie? Hoe worden conflicten vermeden of opgelost? De opzet van de voordracht laat voldoende ruimte voor interactie en uw vragen zijn dan ook welkom. Donderdag 14 oktober 2010 van tot uur Plaats: Raadszaal gemeentehuis, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen Lesgever: Jeroen Meganck Kostprijs: 15,00 Sportregio Kempen ILV - sportmedisch / code SMB 134 SPORTMASSAGE In deze cursus worden de meest recente inzichten i.v.m. massage besproken: effecten van massage op prestaties, de psychologische effecten van massage, indicaties en contra-indicaties en het gebruik van de verschillende tussenstappen. Naast deze theoretische beschouwingen zal de meeste aandacht gaan naar het bespreken van de verscheidene massagetechnieken. Deze zullen uitgebreid worden getoond en aangeleerd. De cursisten worden verwacht in sportieve kledij. Badhanddoek, gewone handdoek en short meebrengen. Zaterdag 18 september 2010 van 9.30 tot uur Plaats: Sportpark Brasel, Brasel z/n, 2480 Dessel Lesgever: Erik Gys, sportkinesitherapeut osteopaat DO Kostprijs: 40,00 Contact: Guy Van den Boer, T , Sportdienst Dessel - sportmedisch / code SMB 136 Donderdagen 23 en 30 september 2010 van tot uur Plaats: Valentino, Diestseweg 194, 2440 Geel Lesgever: Erik Gys, sportkinesitherapeut osteopaat DO Kostprijs: 40,00 Sportregio Zuiderkempen ILV - sportmedisch / code SMB 135 SPORTSCHOENADVIES Vooral beginnende sporters hebben er vaak last van: pijnlijke enkels, knieën, heupen, Een goede sportschoen is het begin van alles! Tijdens deze infosessie worden de verschillende voetplaatsingen uitgelegd en de kenmerken van een goede sportschoen besproken. Ook sportspecifieke tips en de mogelijke gevolgen bij het dragen van een foute schoen zijn thema s die niet ontbreken. Woensdag 20 september 2010 van tot uur Plaats: GC Jan vander Noot, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht Lesgever: Karel Willems - erkend (sport) podoloog Kostprijs: 10,00 Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sportmedisch / code SMB

14 SPORTVERZORGING Sportverzorgingiseenallesomvattendwoordalshetgaatoverhetverzorgen vanonzeatletenvoor,tijdensennadewedstrijd.eentaakdieinsommigeclubs doordesportkinesitherapeutwordtingevuld.inveleclubsisditechterniet mogelijkzodateenbasiskennisinzakeehbso,sportmassage,sporthygiëne, toepassenvanijs,inhoudmateriaalkoffer,etc opeenbeknopteenpraktische wijzewordenbenaderd.inhoudvaneenehbso-planwordtbesprokendaarditin elkesportclubaanwezigzoumoetenzijnalvorensdesportactiviteitenvanstart kunnengaan. Hetgekende RICE programma,bestaandeuit Rust, Ijs, Compressie en Elevatie,welkekantoegepastwordeninelkesportcluboforganisatie,wordt stapvoorstapbesprokenindezebijscholing. PC-pakketten Maandag 25 oktober 2010 van tot uur Plaats: Raadzaalgemeentehuis,Vrijheid29,2370Arendonk Lesgever: TomMertens Kostprijs: 10,00 Contact: Sportregio Noorderkempen ILV - sportmedisch / code SMB 138 Sportvorming najaar

15 GOOGLE DOCS Tijdens de vorming komen een aantal van de vele mogelijkheden binnen Google Docs aan bod. Via een Google account krijg je immers zeer handige tools ter beschikking die je zowel privé als zakelijk heel goed kan gebruiken, mits je de functionaliteiten onder de knie hebt. Enkele voorbeelden: Google Agenda: beheren van zowel persoonlijke als groepsagenda s, delen van agenda s met anderen, zichtbaar maken op een website enz. Google Docs (Word): samenwerken aan verschillende documenten, importeren van of naar MS Word, printen, geschiedenis van een document bekijken, documenten doormailen of online publiceren, enz. Spreadsheets (Excel): beheren en delen van excel-documenten (voorbeeld inschrijflijsten voor sportkampen of -dagen, boekhoudkundige overzichten), samen online statistieken bijhouden en raadplegen. Woensdag 13 oktober 2010 van tot uur Plaats: Remise, Gemeentepark 3, 2930 Brasschaat Lesgever: lesgever Kath. Hogeschool Mechelen Kostprijs: 30,00 Sportregio Antwerpse Kempen ILV - pc-pakketten / code PC 139 Woensdag 17 november 2010 van tot uur Plaats: Computerlokaal Sted. Handelsschool, Parklaan 52, 2300 Turnhout Lesgever: lesgever Sportac Kostprijs: 15,00 (leden 12,50) Sportregio Noorderkempen ILV - pc-pakketten / code PC 140 POWERPOINT Powerpoint is een eenvoudig aan te leren presentatieprogramma dat dankzij een hele reeks mogelijkheden geschikt is voor de thuisgebruiker én voor zakelijke toepassingen. Je ontwerpt een quasi volledig aanpasbare diavoorstelling op maat. Je kan er je privé vakantiefoto s, teksten, uitnodigingen, mee voorstellen, maar evengoed een commercieel project, je eigen organisatie, of een promotie van je bedrijf. Via allerlei ingebouwde automatismen en voorbeelden raak je al snel op weg om zonder veel computermanipulatie een degelijke presentatie op te bouwen. Het programma is flexibel genoeg om je daarnaast een gamma grafische en andere mogelijkheden te bieden waarmee je je voorstelling volledig naar eigen idee kan ontwerpen. Of je het nu eenvoudig wil houden, of graag gebruik wil maken van de meest geavanceerde mogelijkheden, het eindresultaat zal altijd een professioneel uitziende presentatie zijn die je op een computer (of eventueel tv) scherm kan bekijken. Je kan het resultaat ook projecteren met een lcd-projector, kant en klaar en of publiceren op het internet. Om je nog verder op weg te helpen bij het zelf ontwerpen van goed lopende presentaties, ronden we deze cursus af met enkele basisbegrippen over computerbeelden, animaties en lay-out. Maandag 8 en 15 november 2010 van tot uur Plaats: Het Sluisken, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht Lesgever: lesgever Vorming 696 Kostprijs: 35,00 Sportregio Antwerpse Kempen ILV - pc-pakketten / code PC

16 PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR SPORTCLUBBESTUURDERS Sporttechnisch DynamoProjectheefteeneenvoudigboekhoudprogrammaontwikkeld datkangebruiktwordenindefeitelijkeverenigingofdekleinevzw. Sportclubbestuurderskunnenhetboekhoudprogrammagebruikenomeen vereenvoudigdeboekhoudingtevoeren.indezesessieleerjewerkenmethet DynamoProjectboekhoudprogrammazodatjeeropheteindevandesessie meeaandeslagkaninjouwsportclub.dezesessieisvoorniet-btw-plichtige sportclubs. Donderdag 9 december 2010 van tot uur Plaats: Cursuscentrum,OudeGodstraat1,2220Heist-op-den-Berg Lesgever: YvesVanGinneken Kostprijs: gratisvoorsportclubbestuurdersaangeslotenbijeenvsf-federatie.vooranderenisdit 75,00 Contact: Sportregio Kempen ILV en Dynamoproject - pc-pakketten / code PC 142 Sportvorming najaar

17 AGRESSIEBEHEERSING: OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE - TRAININGSDAGEN VOOR KASSAPERSONEEL, ZAALWACHTERS EN ONTHAALPERSONEEL Uit recente studies blijkt dat één derde van de zwembaden en sportaccommodaties regelmatig te kampen krijgen met overlast en agressie. Zowel het personeel als de bezoekers blijken steeds vaker slachtoffer te worden van vandalisme, verbale en fysieke agressie, bedreigingen en ongewenst seksueel gedrag. De ervaring leert dat binnen een geïntegreerde aanpak het eveneens nodig is voldoende aandacht te schenken aan opleidingen voor het personeel. Crime Control heeft een opleidingstraject uitgewerkt voor kassapersoneel, zaalwachters en onthaalpersoneel in publieke sportaccommodaties over de juiste aanpak van probleemgedrag met de nadruk op agressiebeheersing. De trainingsgerichte opleiding heeft tot voornaamste doel het toezichthoudend personeel in sportaccommodaties op een professionele manier te leren omgaan met situaties waarin agressie kan voorkomen. Tijdens de opleiding wordt er interactief gezocht naar een optimaal reactiepatroon. Een helder inzicht in de achtergrond van agressie speelt daarbij een belangrijke rol. Via rollenspelen leert de deelnemer hoe hij of zij zich in een bepaalde herkenbare agressiesituatie werkelijk gedraagt, en krijgt hij of zij vervolgens de kans om de eigen zwaktes te herkennen en de sterke punten verder te ontwikkelen. Donderdag 28 oktober 2010 van 9.00 tot uur en van tot uur Plaats: Sportcentrum t Hofeind, Hofeinde 9, 2330 Merksplas Lesgever: Crime Control Kostprijs: 170,00 (leden 140,00) Sportregio Noorderkempen ILV - ISB Antwerpen - sporttechnisch / code STB 143 Nadien werken we met materiaal (noodles, helters, ballen,...) en bieden we heel wat oefenstof aan, dat gebruikt kan worden in ondiep water. Zondag 12 september 2010 van tot uur Plaats: Zwembad Den Bessem, Liersesteenweg 15, 2640 Mortsel Lesgever: Kim Geeroms Kostprijs: 10,00 Sportregio Midden-Provincie ILV - sporttechnisch / code STB 144 BADMINTON: Aspirant Initiator Badminton Door het volgen van deze opleiding leert de cursist: beginnende sporters in het algemeen en jeugdspelers in het bijzonder begeleiden in oefen- en spelvormen gericht naar spelen en beleven kennismaken met de specificiteit van minibadminton op een didactisch verantwoorde manier de verschillen tussen controle-, precisie- en harde slagen aanwenden in spel-, oefen- en wedstrijdvormen tornooi- en wedstrijdvormen kunnen voorbereiden en in goede banen leiden een speelsgerichte basiswarming-up leiden algemeen specifieke pasklare modelorganisatievormen toepassen Toelatingsvoorwaarden minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start sporttechnische voorwaarde: de sport beheersen Brug naar cursus initiator badminton Het behalen van het attest Aspirant-Initiator Badminton geeft, gedurende een periode van twee jaren, vrijstelling in de opleiding Initiator Badminton voor gerelateerde didactische eigen vervolmaking (4 uren) in module 2 indien de cursist op het einde van de cursus slaagt voor de technische ingangsproef Initiator Badminton. AQUAGYM in ondiep water We starten deze vorming met een uurtje theorie. We bespreken de basisbewegingen van onderlichaam en bovenlichaam en de mogelijke variaties aan de hand van sweat-formule. In een tweede deel, het praktijkgedeelte oefenen we de basisbewegingen in. We volgen een les ondiep zonder materiaal. Zaterdag 25 september, 9 oktober 2010 van 9.00 tot uur en van tot uur en zaterdag 16 oktober 2010 van 9.00 tot uur Plaats: Spinhal, Pastorijstraat 51, 2480 Dessel Lesgever: Jeroen Verhulst, docente Vlaamse Badminton Liga vzw Kostprijs: 45,00 (gratis voor leden badmintonclub Spinshuttle, Baret en Kastelse badmintonclub) Contact: Jan Cuypers, T , Jeugdsportnet Kasterlee*Retie*Dessel - sporttechnisch / code STB

18 BADMINTON: Initiator Badminton De opleiding Initiator Badminton bestaat uit 3 modules die samen worden georganiseerd op dezelfde cursusplaats en opeenvolgende data. Schrijf je daarom in voor alle modules. Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen: de techniek van de basisslagen badminton uit stilstand initiëren de basistactiek van de verschillende disciplines (enkel, dubbel en dubbel gemengd) begrijpen. Module 1: algemeen gedeelte met didactiek en veilig sporten Module 2: sporttechnische module met theorie en didactiek techniek badminton Module 3: specifiek didactische module Toelatingsvoorwaarden: minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start sporttechnische voorwaarden: de badmintontechnieken voldoende beheersen BIJSCHOLINGSDAG Tijdens deze dag kan je een keuze maken uit verschillende praktijkgerichte en/of informatieve sessies over relevante en boeiende items. Je krijgt een nieuwe en actuele kijk op recreatieve sportbeoefening. Alle sportmonitoren, sportleraren, clubtrainers, clubbestuurders, federatiemedewerkers, sportfunctionarissen, studenten LO, zijn meer dan welkom op deze jaarlijkse bijscholingsdag. Zaterdag 30 oktober 2010 Plaats: Sporta-centrum, Geneinde 2, 2260 Tongerlo Lesgever: alle thema s worden aangeboden door vakspecialisten Kostprijs: Vanaf 23,00 per halve dag - verschillende combinatietarieven Contact: Bart Ivens, T , FROS Amateursportfederatie, Gezinssportfederatie, Gym&Dans Vlaanderen, Koninklijke Vlaamse Voetbalbond, OKRA-SPORT, Sporta-federatie onder vlag van Tofsport Vlaanderen - sporttechnisch / code STB 148 Donderdag 2 en 9 september 2010 van tot uur en zaterdag september, oktober, november Plaats: Sporthal De Zevensprong, Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten Lesgever: docenten VTS Kostprijs: module 1 145,00 - module 2 45,00 - module 3 60,00 Sportregio Noorderkempen ILV - sporttechnisch / code STB 146 BASKETBALCLINIC In een eerste deel van deze clinic concentreren we ons op de tactische basisfundamentals in het aanvallen van een zone verdediging, gebruik van de inside speler en high post, snijbewegingen en aanvallen van de basket. In het tweede deel wordt het tactisch beeld verder uitgewerkt: verleggen van de aanval, screenen tegen zone, high low situaties om shotters vrij te krijgen, CLINIC-PERCEPTIE, verbeteren van het ruimtelijk inzicht Prof. E. Rousseau, geestelijke vader van de bewegingsschool, geeft een toelichting over Perceptie bij kinderen. Hij biedt oefenstof aan en bekijkt het vanuit het standpunt van de trainer/ begeleider. Zaterdag 25 september 2010 van 9.30 tot uur Plaats: zaal Kwik, Fortsteenweg 111 in Merksem Lesgever: Prof. E. Rousseau Kostprijs: 15,00 (leden 10,00) Contact: Alex Elewaut, GSM , Koninklijke Belgische Korfbalbond - sporttechnisch / code STB 149 Zaterdag 4 december 2010 van tot uur Plaats: Sporthal Winketkaai, Winketkaai 31, 2800 Mechelen Lesgever: Sven Van Camp Kostprijs: 8,00 (voor leden VBC en regio 7,00) Sportregio Dijle-Nete ILV - sporttechnisch / code STB

19 CLINIC-REFLEXEN zijn aangeboren, verder ontwikkelen vraagt training Prof. E. Rousseau, geestelijke vader van de bewegingsschool, legde zich na zijn carrière als topsporter (volleybal) toe op het opleiden van kinderen. Sporten waarin hoge eisen werden gesteld wat betreft perceptie en motorische controle. Emile stelde vast dat de kinderen te zwak waren om onmiddellijk met deze sportspecifieke opleiding te starten. Zaterdag 23 oktober 2010 van 9.30 tot uur Plaats: zaal Kwik, Fortsteenweg 111 in Merksem Lesgever: Prof. E. Rousseau Kostprijs: 15,00 (leden 10,00) Contact: Alex Elewaut, GSM , Koninklijke Belgische Korfbalbond - sporttechnisch / code STB 150 COACHEN VAN JONGEREN Het trainen van kinderen (vanaf 7-8 jaar), pubers en adolescenten vraagt een specifieke aanpak. Hoe deze jongeren motiveren in hun sport? Hoe omgaan met hun ouders? Hoe verhoog ik de teamspirit? Hoe ga ik om met alle emoties die daar bij komen kijken? Deze en nog veel andere vragen worden in deze reeks van bijscholingen behandeld. Sessie: Brullen werkt niet (meer) Ook jeugdsporters zijn kinderen van hun tijd, met enorm veel mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen, niet zelden materieel verwend en met een geringe frustratietolerantie. Hoe deze jonge mensen weten te motiveren? Een zware uitdaging voor de (jeugd)coach van nu. Dinsdag 26 oktober 2010 van tot uur Plaats: Gemeentehuis, Dorp 1, 2250 Olen Lesgever: Bert De Cuyper, docent sportpsychologie KUL Kostprijs: 15,00 Sportregio Kempen ILV - sporttechnisch / code STB 151 Sessie: Papa wil winnen, maar ook de coach De opdringerigheid van ouders zet niet zelden een domper op de werkvreugde van de trainer/coach. Effectieve communicatie is de sleutel om tot een goede werkrelatie te komen met ouders en om ook zelf te winnen. Dinsdag 14 december 2010 van tot uur Plaats: Gemeentehuis, Dorp 1, 2250 Olen Lesgever: Bert De Cuyper, docent sportpsychologie KUL Kostprijs: 15,00 Sportregio Kempen ILV - sporttechnisch / code STB 152 Sessie: Wat doe ik met mijn emoties Emoties zijn onvermijdelijk aanwezig in de competitiesport en zeker ook bij de trainer/coach. Ze hebben grote gevolgen voor het eigen gedrag en voor de reacties van anderen. Zelfanalyse en beheersingstechnieken zijn dan ook geen overbodige luxe. Dinsdag 21 september 2010 van tot uur Plaats: Administratief centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht Lesgever: Bert De Cuyper, docent sportpsychologie KUL Kostprijs: 15,00 Sportregio Rivierenland ILV - sporttechnisch / code STB 153 Dinsdag 9 november 2010 van tot uur Plaats: Oude Pastorie, Essendonk 3, 2910 Essen Lesgever: Bert De Cuyper, docent sportpsychologie KUL Kostprijs: 20,00 (leden 15,00) Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sporttechnisch / code STB

20 Sessie: Een team is niet altijd een droomteam Om optimaal te presteren moet een teamcoach ook kunnen omgaan met de neiging van individuen om zich wat te sparen in groepstaken. Hij moet kunnen omgaan met conflicten en beseffen dat teamcohesie meer vraagt dan een teambuildingactiviteit. Dinsdag 28 september 2010 van tot uur Plaats: Administratief centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht Lesgever: Bert De Cuyper, docent sportpsychologie KUL Kostprijs: 15,00 Sportregio Rivierenland ILV - sporttechnisch / code STB 155 Dinsdag 7 december 2010 van tot uur Plaats: Zaal Molenhoek, Binnenpad 50, 2940 Stabroek Lesgever: Bert De Cuyper, docent sportpsychologie KUL Kostprijs: 20,00 (leden 15,00) Sportregio Antwerpse Kempen ILV - sporttechnisch / code STB 156 DAG VAN DE TRAINER Op 18 december 2010 organiseert de Vlaamse Trainersschool (VTS) de vierde editie van de Dag van de Trainer. Net als tijdens de edities van 2004, 2006 en 2008 richten we ons tot alle trainers in Vlaanderen, zowel gediplomeerde als (nog) niet gediplomeerde! Met een goedgevuld programma bieden we voor iedereen wat wils. Tijdens de workshops kan je van experten uit verschillende sporttakken ongetwijfeld wat opsteken over sport in het algemeen en training in het bijzonder. In het aanbod zitten zowel sporttakoverschrijdende als sporttakspecifieke workshops. Naast de workshops, biedt de Dag van de Trainer je ook een rechtstreeks contact met sportfederaties en commerciële actoren uit de sportwereld. Beide kan je terug vinden op de informatiemarkt, met een 45-tal standhouders. Uiteraard is ook VTS zelf van de partij om de Vlaamse trainers vertrouwd te maken met het ruime aanbod van sportkaderopleidingen in de verschillende sporttakken. Via onze promotiestand op de Dag van de Trainer kan je ter plaatse alle informatie raadplegen. Zo zetten we, samen met de sportfederaties, de sportclubs en alle trainers, voor minstens één dag de trainer op 1 en proberen we het belang van gekwalificeerde trainers aan te tonen voor de kwaliteitsvolle werking van de sportclub. Zaterdag 18 december 2010 Plaats: BLOSO-centrum, Zuiderlaan, 9000 Gent Lesgever: verschillende docenten Kostprijs: nog te bepalen Contact: BLOSO, T , Vlaamse Trainersschool - sporttechnisch / code STB 157 GYMNASTIEK: aspirant-initiator Door het volgen van deze module leert de cursist naast de algemene doelstellingen: een recreatieve gymnastiekles voorbereiden op basis van de ter beschikking gestelde oefenfiches rekening te houden met de didactische basisprincipes in gymnastiek en met de organisatorische tips van de oefenfiches basis van helpen en bijstaan in de recreatieve gymnastiek Toelatingsvoorwaarden: minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start de sport beoefenen en sporttechnisch beheersen Zaterdag 9, 16 oktober 2010 van tot uur en zondag 10, 17 oktober 2010 van 9.00 tot uur Plaats: Basisschool De Linde - turnzaal, Lindestraat 123a, 2880 Bornem Lesgever: Lara Lefèvre Kostprijs: 35,00 + 5,00 cursustekst Sportregio Rivierenland ILV - sporttechnisch / code STB

Dag van de Sportclubbestuurder

Dag van de Sportclubbestuurder Dag van de Sportclubbestuurder exclusief voor sportclubbestuurders en medewerkers van sportfederaties Dag van de Sportclubbestuurder in Vlaams-Brabant Leuven - 6 november 2010 Vlaams-Brabant - Leuven

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012 Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 12 1. Aanbod Sportdiensten en sportfederaties kunnen volgende opleidingen aanvragen: +/- 3 uur durende opleidingen (met attest): 2.1 Mijn sportclub, een vzw?...

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

Infofiches sportac-opleidingen

Infofiches sportac-opleidingen Beste Hierbij vind je de inhoudelijke informatie van de Sportac-opleidingen van het voorjaar 2011. Voor verdere vragen, neem gerust contact op met het Sportac secretariaat. Infofiches sportac-opleidingen

Nadere informatie

Infoavonden Sportregio Dijle & Hageland

Infoavonden Sportregio Dijle & Hageland Infoavonden Sportregio Dijle & Hageland Werken met vrijwilligers Een goed vrijwilligersbeleid voeren is vandaag voor verenigingen een pure noodzaak geworden. In dit vrijwilligers beleid legt de vereniging

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator voor organisatoren (geldend vanaf 13 februari 2015) Afdeling Sportkaderopleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015

OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 Waregem, 16 februari 2015 OPLEIDINGEN SOMIVAL - 2015 1. SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT VLAAMSE TRAINERSCHOOL 1.1. BASISMODULE ALGEMEEN GEDEELTE INIITATOR alle medewerkers die nog niet beschikken over

Nadere informatie

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren

Opleiding Aspirant-Initiator. Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren Opleiding Aspirant-Initiator Draaiboek voor de organisatie van erkende cursus Aspirant-Initiator Hockey voor organisatoren 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde

Nadere informatie

Sportvorming. voorjaar 2017

Sportvorming. voorjaar 2017 Sportvorming voorjaar 2017 Vind je kwaliteit in de sport ook belangrijk? Wil je meewerken aan het organiseren van een sportvorming? Samen met gemeenten, (G-)sportfederaties en vormingsorganisaties willen

Nadere informatie

SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014

SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014 1 Waregem, 01 februari 2014 Aan : Bestuurders, begeleiders van SOMIVAL Voorzitter van de Sportraad Dir. Sportbeheer SPORTKADEROPLEIDINGEN IN DE G-SPORT 2014 A. AANVULLENDE MODULES G-SPORT 1. MODULE 1 =

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 3 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker Workshop : Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen 2 Nieuwe opleidingsinitiatieven en bijscholingen. Nieuwe opleidingsinitiatieven VTS 2. Opleidingsaanbod VTS. Bijscholingen

Nadere informatie

sport najaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme VORM!NG

sport najaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme VORM!NG sport VORM!NG najaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen VORM!NG www.provant.be/sport 1 V.U.: Danny Toelen Provinciegriffier Koningin

Nadere informatie

Inhoud. PC pakketten Excel: automatisch verwerken van subsidieaanvragen met excel...28 Sociale media...29 WEB 2.O...29 Website bouwen met Drupal...

Inhoud. PC pakketten Excel: automatisch verwerken van subsidieaanvragen met excel...28 Sociale media...29 WEB 2.O...29 Website bouwen met Drupal... Inhoud Sportbestuurlijk Dag van de sportclubbestuurder...8 Eventmanagement...11 Fondsenwerving en sponsoring...12 Interne en externe communicatie...13 Medisch en ethisch verantwoord sporten...14 R.E.S.P.E.C.T.

Nadere informatie

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Sinds 2009 Vier kerntaken: Sportclubondersteuning Dynamo Project 1. Info- & documentatiecentrum 2. Helpdesk

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME

Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Gemeentelijke Sportdienst Hamme Sporthal Meulenbroek Kaaiplein 32 9220 Hamme Tel: 052/47 63 74 Fax: 052/47 29 03 e-mail: sportdienst@hamme.be Impulssubsidiereglement Sportverenigingen HAMME Artikel 1:

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Secretariaat Arenberggebouw, Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel:02 209 47 21 Fax:02 209 47 15 Vlaamse Trainersschool Opleidingen Catalogus opleidingsstramienen 2014 (Onder voorbehoud van wijzigingen tijdens

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht bezorgen van het aantal uitgereikte diploma s door de Vlaamse Trainersschool, per jaar sinds 2003 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 96 van PETER WOUTERS datum: 5 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sportclubs - Gekwalificeerde trainers Eén van de meest elementaire

Nadere informatie

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 2/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 2/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. Recreatieve volleyontmoetingen

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

sport VORM!NG najaar 2013

sport VORM!NG najaar 2013 sport VORM!NG najaar 2013 Goed om weten! Bij de deelnameprijs staan soms twee prijzen vermeld. De prijs voor leden heeft betrekking op leden van de organiserende federatie, gemeente of regio. De organisator

Nadere informatie

WELKOM. Januari 2015

WELKOM. Januari 2015 WELKOM Taakomschrijving Opleiding Initiator standaarddans van de Vlaamse Trainersschool Rillaar 2015-2016 Inhoud Waarom een sportkaderopleiding volgen? De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Eindcompetenties

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen..

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies. Seizoen.. Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Kwaliteitssubsidies Projectsubsidies Basissubsidie Seizoen.. 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Koninklijke Wommelgemse Turners Opleidingskalender

Koninklijke Wommelgemse Turners Opleidingskalender Koninklijke Wommelgemse Turners Opleidingskalender 2016-2017 C- NIVEAU : ACRO en toestelturnen meisjes (TTM) Theorie in zelfstudie op PC zowel voor acro als voor TTM examen ( 3 kansen) vrij te kiezen voor

Nadere informatie

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen

Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse sportverenigingen Subsidiereglement verhoging van kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor Lierse Verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de aangesloten bij een

Nadere informatie

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso?

Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15. Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Handleiding: Hoe kan ik inschrijven via de website van Bloso? Stap 1: Ga naar www.bloso.be => klik op de knop word trainer Stap 2: Klik vervolgens op de link aanbod Vervolgens kom je op onderstaand scherm

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging.

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. 25 augustus 2014 GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging. Algemene Bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Werkingsjaar:

Nadere informatie

Inventaris G-sport FROS Amateursportfederatie vzw

Inventaris G-sport FROS Amateursportfederatie vzw Parantee Zuiderlaan 13 9000 Gent T 09 243 11 70 F 09 243 11 79 info@parantee.be www.parantee.be FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 Berchem T 03 286 07 60 F 03 286 58 38 Email

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE

HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Gemeente Wevelgem Sportbeleidsplan 2008-2013 HOOFDSTUK 5 : IMPULSSUBSUDIE Met de Steun van de Vlaamse Gemeenschap 1 5.1. Inleiding Naast de beleidssubsidie voorziet de Vlaamse overheid vanaf een impulssubsidie

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies

Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Aanvraagformulier Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidies Projectsubsidies Impulssubsidies Basissubsidie 1. Leden Totaal aantal leden die in de gemeente wonen. Totaal aantal leden die niet in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

www.laagdrempeligesportclub.be

www.laagdrempeligesportclub.be Uitdaging X een laagdrempelig sportbeleid in actie www.laagdrempeligesportclub.be Trefdag Sportparticipatie 6/12/2012 1 Intro Wie is Tim Lamon? Nu: Medewerker Sport voor Allen bij Vlaamse sportfederatie

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Gewoon sporten. G-sportorganisaties. Duurzame G-sportmaterialen. G-sportfederaties

Gewoon sporten. G-sportorganisaties. Duurzame G-sportmaterialen. G-sportfederaties Duurzame G-sportmaterialen G-sportorganisaties Het APB Sport beschikt over een uitgebreide uitleendienst met G-sportmaterialen. Voor dit initiatief werden 15 extra sportrolstoelen en één handbike aangekocht.

Nadere informatie

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld:

Het subsidiereglement impulssubsidie wordt als volgt vastgesteld: Reglement impulssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013 wordt als volgt vastgesteld: Subsidiereglement impulssubsidie 2010-2013: het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Januari 2011. Beste sportieveling,

Januari 2011. Beste sportieveling, FALOS VZW, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel, 02/246.52.55, wim.verstraete@falos.be, jonathan.goetvinck@falos.be, frank.lenders@falos.be www.falos.be Beste sportieveling, Januari 2011 Het nieuwe jaar

Nadere informatie

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen!

G-sp rt. Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! G-sp rt Sport voor personen met een handicap: gewoon doen! Alles over G-sport Steunpunt G-Sport Vlaanderen tel. 03 240 62 97 www.gsportvlaanderen.be Psylos vzw Vlaamse federatie voor sport en recreatie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator

Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator Impulssubsidies: opleidingen en bijscholingen Gemeenten verbeteren de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider en -coördinator Vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013 kan de gemeente jaarlijks 0,8

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van internationale G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VORM NG. Departement Recreatie, Sport en Toerisme. Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant.

VORM NG. Departement Recreatie, Sport en Toerisme. Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant. rt v o o r j a a r 2 0 1 0 VORM NG Departement Recreatie, S en Toerisme Provinciale Sdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant.be/s V.U.: Danny Toelen Provinciegriffier Koningin Elisabethlei

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een opstartende G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga!

Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! Vlaamse Hockey Liga! Opleidingen Vlaamse Hockey Liga! ! 3 Niveaus! Initiator Hockey:! = begeleiden van beginnende hockeyers! Trainer B Hockey! = begeleiden van gevorderde hockeyers tot provinciaal niveau!

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus

Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Het Jeugdsportfonds Camille Paulus Een sporttoekomst voor jongeren en personen met een handicap Wat is sporten? Sporten is niet alleen een werkwoord. Het brengt mensen dichterbij, maakt energie en creativiteit

Nadere informatie

najaar 2014 SPORT VORM!NG

najaar 2014 SPORT VORM!NG najaar 2014 SPORT VORM!NG Het nieuwe vormingsaanbod verhoogt de kwaliteit in de sport! 3 Goed om weten! Bij de deelnameprijs staan soms twee prijzen vermeld. De prijs voor leden heeft betrekking op leden

Nadere informatie

Departement Recreatie, Sport en Toerisme. Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant.be/sport

Departement Recreatie, Sport en Toerisme. Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant.be/sport rt voorjaar 2 0 1 1 2 0 VORM NG 2 0 1 1 Departement Recreatie, S en Toerisme Provinciale Sdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen www.provant.be/s V.U.: Danny Toelen Provinciegriffier Koningin Elisabethlei

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

GEZONDE SPORTCLUB GEZOND SPORTEN CLUB

GEZONDE SPORTCLUB GEZOND SPORTEN CLUB GEZONDE SPORTCLUB GEZOND SPORTEN CLUB Jeroen Meganck Tine Sleurs 29/4/2014 GES- Studiedag Gezondheid in sport? Onderzoekslijn Sportclubs & gezondheid Promotoren Prof. Jan Seghers Prof. Jeroen Scheerder

Nadere informatie

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem

Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem Impulssubsidiereglement jeugdsportverenigingen - Wortegem-Petegem HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Alle door het Gemeentebestuur erkende sportverenigingen (d.m.v. het erkenningreglement) kunnen

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN. De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; TOELAGE ALGEMENE WERKING SPORTVERENIGINGEN De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009

Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 12 december 2009 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 1 Dag van de VTS-medewerker Workshop 4: Denkcelwerking en -structuur Dag van de VTS-medewerker - Workshop 4 2 Inleiding Denkcelwerking

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

GEZOND SPORTEN-BELEID

GEZOND SPORTEN-BELEID GEZOND SPORTEN-BELEID met de ondersteuning van: INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 2. Checklist... 3 Stap 1 : De federatie betrekt minstens één arts bij de uitwerking van haar gezond sporten-beleid... 3 Stap

Nadere informatie

WELKOM. Taakomschrijving Initiator

WELKOM. Taakomschrijving Initiator 1 WELKOM Taakomschrijving Initiator Initiator 2015 2 Overzicht van de presentatie De Vlaamse Trainersschool Opleidingsstructuur Verloop van de cursus Engagement Vergunningen VBL VBL info Informatie voor

Nadere informatie

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN

SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN SPORTSUBSIDIES VERZAMELDOCUMENT SUBSIDIES VOOR SPORTVERENIGINGEN EN SPORTORGANISATOREN IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior Nummer bankrekening Naam titularis

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015

Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Dynamo Project opleidingen Infofiches najaar 2015 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013.

Het impulsbeleid duurt van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013. Reglement betreffende de impulssubsidie voor het verhogen van het aantal en de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren in erkende sportverenigingen. Artikel 1: doel en duur van het

Nadere informatie

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT

Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport. Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT Mis de train niet: tewerkstelling en fiscaliteit in de paardensport Evert Van Mele Accountant Belastingconsulent EQUI CONSULT INHOUD Fiscaal gunstregime lesgevers Aansprakelijkheden Nadelen van illegale

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van laagdrempelige G-sportevenementen /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Informatievergadering

Informatievergadering Informatievergadering Jeugdsportproject VTS Trainersopleiding 19 februari 2013 Agenda De jeugdwerking in praktijk Waarom jeugdwerking? Aanpak, instandhouding en positionering binnen het geheel van de club

Nadere informatie

woensdag 16 maart uur

woensdag 16 maart uur organisatie van BVLO vzw i.s.m. Thomas More Hogeschool VOORJAARSNASCHOLING woensdag 16 maart 2016 9.00-12.30 uur stel zelf je programma samen 10 keuzesessies voor meer informatie www.bvlo.be nascholingen@bvlo.be

Nadere informatie

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014

Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Indienen vóór. Subsidiestelsel sportverenigingen IMPULSSUBSIDIE 2014 Deze subsidie beoogt de verbetering of verhoging van de sportkwalificaties van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nummer 2/2014. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: Ethisch verantwoord sporten. Sportkampen - Dansstages

Nieuwsbrief. Nummer 2/2014. Fedes VZW. Wat mag je verwachten in dit nummer: Ethisch verantwoord sporten. Sportkampen - Dansstages Nummer 2/2014 Wat mag je verwachten in dit nummer: 1. Ethisch verantwoord sporten 2. Sportkampen - Dansstages 3. Sportkampen - Medisch verantwoord sporten 4. Wie doet wat in jouw club? 5. Clubtreffens

Nadere informatie

Doel van de handleiding 6 Opbouw en structuur 8 1. Sportlandschap in Vlaanderen 9 2. Tewerkstelling 11

Doel van de handleiding 6 Opbouw en structuur 8 1. Sportlandschap in Vlaanderen 9 2. Tewerkstelling 11 Inhoud Doel van de handleiding 6 Opbouw en structuur 8 1. Sportlandschap in Vlaanderen 9 2. Tewerkstelling 11 2.1. Definitie van arbeid 11 2.2. Soorten werknemers 11 2.2.1. Arbeiders 11 2.2.2. Bedienden

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2016

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2016 Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2016 Alle sportdiensten en sportfederaties kunnen een beroep doen op het Dynamo Project om bijscholingen voor hun sportclubs te organiseren. Sportfederaties

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

sport VORM!NG voorjaar 2013

sport VORM!NG voorjaar 2013 sport VORM!NG voorjaar 2013 Goed om weten! Bij de deelnameprijs staan soms twee prijzen vermeld. De prijs voor leden heeft betrekking op leden van de organiserende federatie, gemeente of regio. De organisator

Nadere informatie

Praktische richtlijnen organisatoren

Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen organisatoren Praktische richtlijnen en taken voor de sportfederaties/sportdiensten die een Sportac - opleiding aanvragen Inhoud 1. Accommodatie 2. Promotie van de opleiding 3. Inschrijvingen

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

BVLO LIMBURGvzw. Inschrijvingsformulier. Nascholingen Thema De kleuter in beweging. Maak je keuze: Inschrijven verplicht! (code vermelden aub)

BVLO LIMBURGvzw. Inschrijvingsformulier. Nascholingen Thema De kleuter in beweging. Maak je keuze: Inschrijven verplicht! (code vermelden aub) Inschrijvingsformulier Persoonlijke gegevens Naam en voornaam:.. Adres: Postnummer en Gemeente:.... Telefoon: GSM.. E mail: School of club: Geboortedatum:.././ Maak je keuze: Inschrijven verplicht! (code

Nadere informatie

sport voorjaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme VORM!NG

sport voorjaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme VORM!NG sport VORM!NG voorjaar 2012 Departement Recreatie, Sport en Toerisme Provinciale Sportdienst Boomgaardstraat 22 b1 2600 Antwerpen VORM!NG www.provant.be/sport 1 V.U.: Danny Toelen Provinciegriffier Koningin

Nadere informatie

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op

Hoe moet je de aanvraag indienen? Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus ingediend worden. Meer info op Leidraad voor het aanvragen van ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie