Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sporikronijkr. aan don prijs van 1778 fr. De beste op dit oogenbtlk, voor prijs en welke U toelaat eene aanzienlijke"

Transcriptie

1 î «t Getrouwe MaWegfcei»» 33 Sept, 19à4. VfcÉK "KLA>SsUri» : DUVENNEU Of< ONZE KAMriQENEXDAQ 26 OCTOBER W34 stell veel GROOTE KAMPOENEN huboe duiv tec.toon schk on» e boa. voor e Jonge duif. 1. APOTHEEK ST. ELOO, winner verscheide kampioschapp U misschi de sterkste liefhebber Gt Hij brgt zijn beste duiv mede Bcheokt ons niet uitader dan twee bonb voor jonge duiv. \ 2. Paul CAESTECKER Cortemarck weet zich jar nae reeds puik te klasseer. Won dez zomer op Bordeaux op 776 duiv d 16de prijs. Paul geeft eves 2 bons t beste. 3. Hector CLERCQ Cortemarck heqft e eves niet te versmad sterk ras. Vei zijn door zijn ras eves kampio geword. Met plezier schkt Hektor 2 bons ieder e jonge duif. 4. Emiel SPEGELAERE Maldegem is goeg gekd als zijnde e beste fondspeler. De Kamj iodag moet iets grootsch word, zept Mlel, daarom schkt hij twee oude duiv 1 bon voor e jong. 5. Raymond. MATTHYS, Oedelem, op wis hok al de sterkste rass Belgie Holland vertegwoordigd 2ijn, stelt zijn Ooragns, Descheemaeckers, Dirix. Vermeijs z. t toon. Hij schkt eves twfee bons -te kiez uit zijn eerste ronde. E jonge duif uit zl-jn Ooms, geschonk aan Prudt Goedgebeur Donck, vloog als jong uit Angouleme in Brugge e half uur vooruit, dit aiet 18 uur vliegs. «. Louis LUST Llchtervelde is e zeer, sterk speler wint telk jare verscheide kampioschapp. Louis geeft twee bons elk e jonge duif te kiez in de maand Mei-. 7. Gerard MATTHYS, Oedelem, weet zich te klasseer op Arras tot op Angouleme. Dit jaar was bij weer e der sterks t vw Oedelem. HJ geeft ook e bon iets extras- & Lóula! TiTfJ.ff. vaa Maldegem heeft zich"met zijn jonge duiv ontpopt als e zeer sterk liefhebber. Louis geeft e bon e jong, hij zal aantrok hebb. 9. Hlppollet t.tt.t.tb u de vader Louis. Poliet, zegg de msch, is dit jaar de sterkste Maldegem geweest. Hij " geeft e bon. 10. Gomar vrerttf.t.t.tc Caegem la eep. uitzonderlijk groot kampio, want niet è klein getal duiv deed hij groote wonders. Gom ar komt met zijn beste duiv én~ geeft ook e bon voor e Jonge duif die fai betwlèt sal word. 11. Prudt GOEDGEBEUR. Donck, die op de fondviucht niet te klopp ls, te- natuurlijk ook de partij. Wat eohter ook,-,met v-.cugds vernom zal word ls : dat hij ook e bon geeft, dat het jong zijn heele beste kweekers zal afstamm: t Zal e kostelijk zijn. 12. Nu hebb we Bsrtrand HOSTE, de vermaarde kampio St. Laureyns, die ook naar d Kampiodag komt met dolv waaror-ler ook «Ooms >. Echt prachtexemplar die tevs^ zeer sterke vliegers zijn. De kooper,zijn bon mag ln Mei e jong gaan uitkiez. E etg» gelegheid dus s* André MARTENS Somer- S m. Hij heeft ge groote naam, maar di is het e groot- kampio, want met hml weinig duiv maakt hij jaar aan Jaar praohtultslafaa. HU geeft ook e bon. U Looit BLOUQ) Van Maldegem Stag xlob. dez zomer ook ln dan sterk Noord erbona UuMerea, terwijl er maar weinig liefhebb Maldegem daar aan e prijske gerocht. Dit aagt dus goog. Louis geeft ook e bos. n. Ooat DOBBB1LABRE w Ettelgtoam d»ad het ook nmch *t jaar goed v«r mi rah bij. Btf aehkt ook e bon voor beet* Jonge duif. 1T. Rem! BEWOOT Olse, de man met 9e 400 prijz per jaar, komt met 8 puike mijekt ntar.d- Kampioz&L wte koopt «deze T 1T. Hri DB VRfiSSE?an 8t. Lau reyns la ver bij gekd,:voor^zljtr BtffiV spel 4e véle.ev prijz die htl wint. bewijz dat hij beschikt, oyer e tite^jsof als er»aar weinig hebb. Die dez bon koopt zal er beslist goed mee var. 18..August VHERKEYN, Swevezeele, heeft maar e 14-tal duiv, maar... t i.= klasse «n dit voor alle afstand. Deze oon zal door 4e-liefhebbers uit zijn streek hard betwist word. 1*. Camiel VAN LANDSCHOOT Maldegem ts ver bij bekeöd als hebbde de stérkste vltesseduiv ur ver ln *t ronde. T andere dit bewijz zijne duiv or.3 elk jaar. Wie zijn bon koopt mag kiez ln de eerste ronde. 80. Alfoos VAN GEUCHTB Adsgem, speelt ook elk jaar zeer veel prija met weinig duiv. Wie zijn bon koopt er niet wel mee ia, krijgt e ander,, Wou doet wat hij aegt 2L Omer VAN HTFTE Maldegem, deed zich dit jaar nu echt geld als p noot kampio, want elke vlucht is voor o*m e stikfee. Omer schkt e bon. 83. Oscar VBRHELLE Caegbem, de man die op TOURS ln d Noor- -oerbond met e duiv er 5 in de 7 eerste teekde met zijn 6ds duif d 16d prijs won met 7 regulateurs op de 12 komt natuurlijk.ook met zijn beste duiv, er okt eves e bon voor e ion? *k Beh J es bieuwd wie er dit kam Je zal bemachtig. SS. Hier hebb we nu Juul VERH r LH die zijn-: fameuze Zwarte duivers medebrgt die éam reeds e 20 tal eerste prijz wonn op 3 jaar tijds. D bo: wp Juul zal fel begeerd word. M. Juul STEENBEKE Aalter heeft : «eer sterke fondduiv, waar hij er /net 4 naar d Kampiodag komt. Deze zull veel bezis hebb zijn bon vee! bieders. 26. G. AGSOLON Oostde is e e het geduchte trio Oostdaart Vander Espt Vanderhaeghon. Absolon mag trotsch gaan op zoon prachtultslag lijk hij dit Jaar veroverde. Hij geeft e bon voor e jonge duif. 26. Richard ROEGERS Adegem speelde op de fondviucht zeer sterk wist zich telks op kop te klassoer. Ri* chard als hij ets doet, dan doet hij het telks goed, wie zijn bon koopt heeft ti kans op elf, e goede fondduif >o krijg. 27. Arnold LAMPO Maldegem i- bezitter de sterkste rass Belgie Hermans, Brlcoux, Mari, Ooms, Degreef, dherdt z. zitt op zijn hok vei zameld. Alle tijdgebrek is de schuld da Arnold nog niet veel beter speelt. Hij geef e hon voor e jong. 28. Emiel VANCAVEYE Winge was dit jaar ook vorig jaar ong.» naakbaar wint ons kampioschap bed Parlj3, alsook nog vele andere kampioschapp. Emiel komt met zijn besti sujekt schkt e bon voor oc jong. Voor wie zal deze zijn? 29. Juul GROOTE Doomkerke die ziel) prachtig wist te klasseer weet nog niet heel zeker of hij naar (r ttoonstelling komt, doch dat hij e bon voor e jonge duif geeft, is e besliste zaak. 80. Hier hebb we de v h,oofdopsteuvi:. «Het Duivsport >, -mimëujk de Gebr- ÔHEBMAECKER Wiityck, tevs eigaars d beroemd xkaers Met bun beste duiv kom -ze het af, kerels die allemaal poel-,jot 100 wonn, E bon voor «t jonge du^gev zó natuurlijk ook, óf er daar, "zal op geklabetterd word moet ge niet yrag. 81. Richard MïfeiSlAEBÉ Maldegem ls ook zeer sterr óp de vitessevlucht won veel eers» - prijz. Richard Md de kooper -«jn bon e beste jonge duif bezorg. > % 32. De Gebroeders BRAL Adêgem mak weinig gerucht maai*» hunne duiv mak uitslag die zoovéél te sterker sprek, want het zijn» goede, hcele beste zelfs. Gelukkig mscix dte zijn bon bemachtig kan. 83. Cyrlel CAUWKLS speelde verled jaar te Brugge op de font},,, verscheide groote poel. irtef zonw. tui war zc e beetje uit form, wat niet belet dat h< toekomd jaar weer alles ;Zïjh kan, Cyriei schkt e bon die ln etó^^dval t KoopSn weerd is. > 34. Gustaaf FRANÇOS»«* Aalter heeft zich duchtig geweerd e»»«haalde veel sclioone prijz. Hij ook se t e jong. 35. Jozef GEYSSENS,vqua Syssele verricht dit jasir met zijn joage duif jes echte wonder, want bijna elkfe Zóndag vlieg ze naar d eerst prijs. Józef brgt z. mee naar d kampiodag geeft ook e bon t geschke. uj is- 36. Juli VERHAEGHÜ Oostde is alhierook goeg gekeatt om te wet dat zijne duiv op aea>» Jsamploeivdug veel sukses zull hebb.^.wsnt t zijn goede schoons. Juli béïófgde ons ook e bon voor e jonge Üutfv 37. We hebbén hier ooi JUUL VOGELAERE MaldegeW tvosshol), die te Donck het Kamploétöfchap woa heel t Jaar door goed spéélde. Juul heeft ook e bon voor e Jonge-dulX geschonk. Alfred DRX Zwijndrecht bij Antwerp, speelde verled jaar ln d Union te Antwerp op één dag d lst prijs uit Pau d eerstén uit Dourdan, Zeer sterk fondras dus. Op de Kampiodag zull we 6 zijner beate duiv kunn bewonder, tevs krijg we ook de kans e bón-^oor e jong dit machtig ras te bemeester, w«,nt hij schkt er twee. 39. _ Ook Evrard HAVBiJTH, de kampio Antwerp, komt met duiv, die ongetwijfeld veel bezis.pill hebb, want daar krijgt m elk jaar de Kans niet 40. Camlel SAELENS, de sterke Waeregemsche kampio, komt dkelijk ook met kele duiv, doch daar- hij aan d Spoorweg is weet hij nog niet zeker, of hij di dag vrij is. E bon schkt hij echter insk geval, 41. Georges DHAENENS Hftnsbeke, zal 4 duiv kom tèhtoon stell, vier kerels die op de vlucht uitmunt. n t geheel hebb we dus" reeds. 41 ttoonslellers die gezamlijk e 60-tal bons schk voor jonge duiv te lever in Onder de ttoostellers vindt m beslist de sterkbte l -ers Belgie zoodat we mog zegg dat de. Kampiodag e sukses zonder voorgaande wordt De COLOMB ENE produkt de APOTH. ST. ELOO zijn onovertrefbaar. Er ls omzeggs ge kel kampio meer of hij gebruikt ze. Schooner bewijs. de onmisbaarheid dezer produkt kan zeker niet gegev word. Wie ze nog ntet gaf aan zijne duiv doe het lied nog, want de COLOMBXNE ls onmisbaar op elk duivhok. KAMPOENSCHAPPEN Kampioschap BENEN Paxlja t Officieel Klassemt : EM. VAN CAYEYJS """ :tor Declercq, Cortemarck De Vrieze, H Kg Laurel Juli Verhâeghe, Oostde Apotheek St Elool, Gdbmgge Van Bruae Tielt Van Ginste, Gramme :l Vande Geuchte Alfons, Adegem Verhelle Gomar, Loothullè f Camiel Van Landschoot, Maldegem Verkeyn August, Swevezeele Verhelle Oscar, Caegean Van Hyfte Otbot, Dobbeiaere Omer, Ettelghem Marts André Somergero De Meulaere Richard, Maldegem François, Aal ter Cockheyt, Vosshol Maldegem Jules Devogelaere Maldegem Vermeersch Viktor Ruj-ssolede De Groote Doomkerke De Lille Hippoliet, Maldegem Verhelle Juul, Caemegem Gebroeders Bral, Adegem Degrauwe Helst, Georges Dhas, Han-.jeke Matthys Gerard, Oedelem Lajnpo Arnold, Maldegem. _ De Lille Louis, Maldegem, Kampioschap BOVEN Parijs : Gebr. OOMENS Breda (Holland) Romt BENOOT, OLSENE Alfred Dlrix, Zwijndrecht Apotheek St. Elooi Gdbrugge Verhelle Oscar, Caegean Verhelle Juni, Caegem 3 ul i Verhaeiïhe, Oostde Grynionprczi Gt Verhelle Gomar, Looteiiliulle Bertrand Hoste, St. Laureyns, Van Ginste, Gramme Arnold Lampo Maldegem Richard Roegiers, Adegem Hector Declercq Cortemarck Omer Dobbeiaere, Ettelghem De Lille Hipuoliet, îmaliie^etti, Paul Decaeséecker, Cortesnarck Van Landschoot Camiel, Maidegom Gerard Matthys, Oedelem Kavniond Matthys, Oedelem Üe Meiüasie. Richani. Maldegem!!:ner Van H.vfte, Maide^tiii, Georges Dhai:net! c, Huncbek^, Nog slechts de uitslag ^.{.lefhebbers ïijn nog niet volledig zoodat noge kleine verandering rnogeiijk is. ~ * _ Verled Zondag speelde Alfons harts Ondolem. mi-t 8 ciuivferi; op Arras, teg mcei- dan 300 duiv. Zé wonn nlift acht. Fonte bemachtigde ool< Ue Etagère l;as nog twee gekiseries. De acht duiv kwam voort uit eitjes dat Bons dez zomer nu dan bij Uaymond.-Matthya was kom hal. Wij zelf zijn vgr^ugd over dez puik uitslag.,,* «HET DUVENSPORT».is aan ne: order d dag, want geep ctfcg gaal ci voorbij of nieuwe abonnemt worder, ons opgestuurd. M weet «Hét Duivsn sport > verschijnt maandelijks"!«boekvorm kost slechts 10 frank :mi>tot einde Daarbji ontgt u nog. i\<tr. groote (lulvlandkaart e boekje-,rv,el de tru i jes om prijz te winn.,<-( Schrijf daag nog om e.abonnemt op «Het Duivsport» aan Raymond Matthys te Oedelem, de briefdrager^zal dan de 10 frank kom hal. M p. 43 p. 47 p. 44 p. 45 p. 45 p. 42 p. 40 p. 87 p. 30 p. 29 p. 29 p. 28 p. 27 p. 26 p. 26 p. 25 p. S4 p. 24 V- 23 p. 23 p. 19 p. 14 p. 13 p. 11 p. 56 p. 43 p. 42 lise p. 28 )>. 25 p. U p- 21 p. 11 p. 9 p. 7 p. 6 p. 6 p. 5 p. 5 p. 8 l> " 3 p. 2 p 2 p. 1 P- 1 p. 1 p. 1 P P zoeld vertrouw? Koopt daft bii STOVENFABREK "S -ANNA.. Ook in 1934 speelde JUUL COEN LE reuzesterk, Ziehier zijne uitslag : 1-4 Quièvrain 128 d. : 5, 13, pr. 531 fr. 8-4 Quièvrain 197 d.: 3, 63 pr fr. 15-4, CAJHBRA 224 d.: 1, 38 pr. 224 fr Quièvrain 120 d.; 12 pr. 46 fr St. Queutin 581 d.: 3, 8, 11, 14, 26, , 119 pr. met 10 d fr. eu Regul. 2W St. Queutm 1080 d.: 5. 23, 17, 124, 136, 151, 286, 296, 316, 355 pr fr. 6-5 Sc. Qutin 1229 d- : 11, 49, 144, 266 pr. 634 fr. Reg. De eerste duif was 1 minuut vooruit doch Coeu was niet op zijn hok. 6-5 NOYON 612 d.: 12, , 36, 75, 86, 109, 145 fr. 744 fr. Reg. De twee eerste war vooruit gevlog doch blev rond vlieg NOYON 748 d. : 1, 2, 9, 44, 51, 99, 103, 109, 111, 121, 207, 220 pr fr. Velo, Regulateur Creil, 467 d.: 18, 22, 24, 29, 149, 160 pr. 969 fr. 3 Regulateurs. De 4 eerste duiv war voor d eerst prijs binn iloch Co kon het eerste potje niet weg krijg had zoo 3 min. verlet BRETGNY Aalst 1011 d. : 8, 21, 25, 216 pr fr. De 3 eerste duiv war sam gevall. Drie er vlog weer de lucht in verlett 1000 frank NOYON: 38, pr. 204 fr Quwvrain : 7, 41 pr NOYON, 740 d. : 21, , 58 pr, 336 fr BRETGNY 1266 d. : 34, 37, 57, 78, 106, 110, 245, 255 fr fr Quièvrain, 233 d.: 2, 4, 5, 51 pr. 850 fr. 2 Regulateurs. 3-6 BREFGNY 224 d. : 7, 10, 22, , 50 pr. 946 fr. Regulateur. 3-6 NOYÖN 346 d. : 41, 48, 66, 83 pr. 118 fr PONT ST. MAXENCE : 17, 21, 44 pr. 1<M St. Qutin 257 d. : 4, 10, 40, 49, 56, 64 pr. 508 fr. Regulateur, 10-6 DOURDAN 332 d. :, 16 pr. 153 fr NOYPN 286 d. : 4, Ï2, 57, 69, 76, 83 pr- 382 fr. j 17-6 ORLEANS 160 d. : 9, 11 pr. 296 fr. (2d) 24-6 St. Qutin 311 d. : 1, 2, 51, 59, 63 pr. 475 frank Regulateur St. Qutin : 11, 34 prijis ; 84-6 Crell: 13, 22, 27, 39 pr.. 2»-6 Quièvrain : 1, 2, 4, 6 pr. üj8 fr. 2 Reg. 1-7 St. Qutin2: 6, 7, 18, 19, 30, fr. 1-7 DOURDAN : 1, 10, 14 pr. 626 fr. f-7 Creil: 2, 7, 10 pr. 640 fr. 2 Reglateurs. Van dez datunt af werd de heer Oo maar met 1 duiv meer toegelat daar ai de liefhebbers dreigd do maatschappij te veriat te gaan spel waar hij,niet toegelat was. Toekomde week drukk wij dez brief af. 8-7 St Queutin: 11, 29, 31, 46 pr. 256 fr. 8-7 St Qutin : 34, 44 pr. 8-7 St. Qutin, te Erpe : L 2, 11, 18 pr. U-7 Quièvrain : 3, S, 10 pr. 129 fr St Qutin : 5, 24, 30 pr. 274 fr., 15-7 DOURDAN : 1, 2 pr. 767 ff. 2 Regulateurs. Zijn lsta duif w&s 3 minut voor zijn 2de die 6 min. vooruit was op d"derd prijs Quièvrain : 1, 33 pr. 521 fr. Velo St. Qutin 1015 d.: 14, 17, 149 pr. 451 f Quièvrain : 5, 8. pr. 162 fr. (2 d.) 22-7 NOYON : 18, 33, 71, 85 pr. 310 fr NOYON : 8 pr, 29-7 Greil : i. 20, 23, 28 pr. 121 fr St. Qutin : 3, 9, 10, 30 pr. 608 fr. 2 varks. 2M Creil : pr St. Qutin : 3, 14, 22 pr. 190 fr. 5-8 St. Qutin : 46, 52 pr. 5-8 St. Qutin 494 d. : 21, 43, 44, fr. 5-8 Quièvrain : 8, 13 pr. 129 fr. 7-8 Quièvrain : 41, 47 pr. 5-8 DOURDAN Aalst: L 6, 20 pr. 330 fr St Qutin: 3, 28, 31, 78, 755 fr. 9 Reg Quièvrain : 8, 38 pr. 167 fr. 12-«Quièvrain : lste pr. 190 fr Quièvrain: 31, 45 rr NOYON : 3, 19, 44 pr. 663 fr. én Regulateur. Hij vonji de 2 eerste duiv op het hok. E gebuur had ze zi kom. Daarmee voad hij zijn 2de duif maar 7,. min. later verloor daardoor 4 Regulateurs e groote som geld NOYON : 61, 54, «9, 83, 100, 101, Ui pr Quièvrain : 14, 21, 22 pr St Qutin : 8, 16, 18 pr St, Qutin : late 4 min. vooruit, 5, pr. Velo 290. ïr Quièvrain : 2, pr. 187 fr. 2-9: St. Qutin: 5, 11, 20.pr. 162 fr. Was hipe, C&mu&BL 89vk?geq,^«!cla wildfi..nist > naari:.be!jed., kpift. Verloor daarmee Vélo veel geld. n totaal speelde hij dus 231 prijz waaronder 12 eerste, 9: tot de 20 eerste^ waarbij nog 3.clos, 23 Regulateurs, 2 Varks, 2 Zakuurwerk, 1 paar Scho. Hij speelde 8 vluchtea bov Parijs korfde 39 duiv in waar ze wonn : op 3 Dourdanjg d lst met vooruit niettegstaande er sterke weduwschapspelers aan mede kampt ; 29 pnjzeu waaronder 14 tot d 20ste pr. 10 prijz tot d 10de prijs. Werkelijk verbazd eig ln de Vlaanders. M.1 Vo korbrood VAN ROSCAM t Eerste Vlaander. CENTRALE BAKKERJ ROSCAM LOUltUESSl KAAT. 226 G E N T (weg naar Lourdes) Telefoon ; Dépot: Kortrykschestrunl. 223, GENT. j M bustelt t huize. a.v.j LEFHEBBERS die verkoop wilt, vraag inlichting aan Raymond MAT- THYS te Oedelem, die verled winter de verkooping Ooms e weergaloos sukses maakte. Deze Week bracht wij e bezoek aan de Karhpio H. VREZE :n Bertrand HOSTE, beld St. Laureina. Toekomde week meer daarover. mor.d ifp. thyselaoni nfina uanau annnunu Hierbij laat Rayrr.ond Matthys ^an de liefhebbers "wet dat hij hed Zondag gansch d dag thuis is. Wie hem bezoek wil, kome het dus maar af. D Zondag nadi zijn we alle a voormiddags thuis want s namiddags gaan we naar Lichter velde op bezoek bij Louis Lust. Raymond M \TTHYS. Oedelem. Sporikronijkr ^ ip W m» w na mm mm mm m m v LAATSTE MOLLEN. BUTENGEWOON VOOREJGE PRJZEN VANAF 298 FRANK S f l Z * Q î N * ~ P Â R D S S U S NEUW GENT HOEK LVNGEMUNT GROOT KANON. GENT. v.-s ON Kieine Louvre Echtg. POETOU- Van der Straet Oudste mode magazijn der stad HOOAARD, 2 G E N T M o cjel hoed Kwaliteit goed afwerkse) zijn onze reklaam. Hoed word naar keus opgemaakt. Vx s Zondags op tot 12 uur. TEL HUS LOWWCK, OPV. ED. VOS acktar S-Annalterk (BJ LANGESTRAAT) B R U G ( E STOVEJÏ] HAARN.KEUKENVUREN, KACHELS, GASVURElulz. z. Alle herstelling schouwbekleedinc. herstelling schouwbekleeding. Bijzonderheid Cuisinièr «Godin» Haard <c Tamines t. verkoop voor beide Vlaander der gekde foyers «Progrès». /elfde bul^ to ASSRBHOTOK : WA-v-TFW "HAAT, 94. Alléén- Winter 1934 Ttoonstelling der nieuwste.»dell Foyers Stov, z. niet g: vermindering! Koop in het Huis E M E L B E K A f R T HOOGSTRAAT. 1, GKNT (hoek Oude Houtlei) is kor.. in volle vertrouw on met dc grootste waarborg! Cuisinièr, Stov, Foyers, Kachels, Ga. i, Waschmachi. laatste modell. Beste merk. v.a.v. ANDRE GOtJWELOOSE 1Vo8t-Capelle. We hadd reeds sinds eon paar wek met veel lof hoor sprek dez jong rner die naar m ons zegde nog maar pas begonn, reeds mig mooie plaats behaalde. André ls nog ge 17 jaar oud, doch kloek vergaard redelijk uitgegroeid. Wosdag zag we hem in koers te Oedelem waar we in bewondering stond over zijn moolo positie, zijn mach trein loop ea zijn helder kijk op dc ding, want steeds er. altijd bevond hij Üch in tweede of derde pösltle. n d sprint valt hij nog wat traag, want de 15 rders die sam toekwam was hij - maar achtste. De commissie echter vond dit nog te dicht voor zoon jonge kerel plaatste hem slechts tide. Br zijn dus rners vertrokk met het geld ander want 4e commissie had slechts de 4 eerste aankomst op. Beter dan soö danig weigig. Van Dyck won er op prachtige wijze. Donderdag reed- André Gouweloos«te Oedelem weer d 5d prijs, doch moest minsts 8dè geweest zijn. Hij werd echter in d sprint door e andere rner ge hloderd. Ook won hij 3 premies. w aarom ZOUDT au MEER BETALEN Als gij in onze magazijn e«ne B E H A A G L J K E B A D K A M E R aan don prijs 1778 fr. KUNT BEKOMEN De beste op dit oogbtlk, voor haar prijs welke U toelaat ee aanzilijke spaarzaamheid te verwegea- Mjk zonder schade te berokk aan d hoedanigheid hetge kij koopt Het middel om er u rekschap te f ev ï Het is zeer gemakkelijk! Komt U ons at, gij zult beter kiez, c jstf ^rtüt sekeiüjk vind hetgwu V Firma Carmine Attanasio MAGAZJNEN Baudaioo», G E N T V KUKOOPAGKNT R Ü8WB8 G. DUMONT Qebï. Voor de vervaardiging i r iar / fi, C^ TERrUM.;;VAN NZZA.wmti^^i^èn er tu WV. namelijk fererilrwjwjijn,- Louls-RoelKl-^tiD«uitslag werd : 1. GUERRA 23 p. ; 2. Buttafocchl 16 p. ; 3. Broccardo 13 p. ; 4. geli-.k : Vietto Piemontesi, 6. gelijk Gulmbrétière Rimoldi, 8." Kaere, 8. Meini, 10. Louvlot, Rlnaldi Roels. CRTERUM VAN AALST Uitslag het Criterium Aalst dat aldaar Zaterdag werd betwist: L Fred HAEMERLNCK, 2. BilHet, 3. Rs, 4. Meulemana, 5. Bonduel, 6. Moerhout, 7. Rolus, 8. Van Grootbruele ; 9. gelijk : Van Keer, Dhooge, Wynants, Van Vlockhov, Alexander z. OMLOOP VAN VAKEZE Uitslag : 1. PEMONTES 25 p. ; 2. Rtmoldl, 3. Canarezl, 4. Jan Aerts, 5. Batteslnl, 6. Bergamaschi. CRTERUM VAN KNOKKE De uitslag het Zaterdag te Knokkj verred Criterium is als volgt : 1. RYCK, 2. R. Maes op 10 ineter ; 3. Van segem op 25 sek. ; 4. Dyzers op 3 min. ; 5. Merts, 6. Raes, 7. Van Hevel. 8. Christias, 9. Haemerlinck, 10. De Corte, ll. Hoffman ; 12 Corthout, 13. Van Slembroeck, 14. Dervae«, 15. Van Hemel. i/f H C aangeslag in -Juan V CLV/J schrijft of wdt U: ELSABETÏLAAN, 83 BRUGGE De rootste üeua t land Ballon- /elos ; heer- dames-, Route- Koers Halfkoers- Luxe Kindervelos in alle aio dell. Schoone rijwiel 330 fr Schriftelijke waarbo.. : C Jaar op kader, 2 Jaar op rolcmt e 1 Jaar op band. L.jzondere keus NAAMACHENBN /au het gekde merk SAPH1ER. t s ZondHT«nnon )ro 1 mir v.x TF, OlG^ABHEEK Uitslag d koers voor Beroepsrners : 1. Kemper HOREMANS 1-iO km. in 3 u. 48 min. ; 2. Louis Muller, 3. Mottard, 4. Put, 5. Rombouts, 6. Michiels, 7. Keteleer, 8. Loncke,- 9. Boek, 10, Dignef, all wiel in wiel ; 11. Van Velthov, 12 Van Hasselt, 13. Cools z. GROOTE LANN PRJS Zondag werd te Parijs de Groot Lundprijs verred over e afstand 140 km. teg het uurwerk. De uitslag was : 1. Antonin MAGNE in 3 u. 35 m. 57 sck ; 2. Fournier ; 3. Montero ; 4. Gaston Rcl>ry ; 5. Gazzulanl ; 6. Godinat 3-46^09 ; 7. Fr. Dictus ; 8. M. Richard ; 9. Salazard ; 10. Merach ; 11. Vissers ; 12. Foucault ; 13. Nf> ret ; 14. Calvez ; 15. Cor nez ; 16. Canardo ; 17. Nitschke Ook hier toonde Magpe nog es e neel sterk rner te zi-jn, wis forme zoo groot is, dat hij tegwoordig alles kan..va RON VAN FRANKRJK Verschillige gekde rners hebb t- paar nieuwe model sportscho aangepast! Alle modell prijz 25, - 29, fr. rnz. Scho Leonard, Brugschestroat 44. (Koning AlbertstraaU EECLOO. Tel sp.x CRTERUM VAN CHARLERO Uitslag d koers : 1. WERNCKX, in 3 u. 16 min. ; 2. Vanderhaeg op 50 sek. ; 3. Dignef, 4. Hardi- <iuest, 5. Braeckeveldt ; 6. M. Georges, 7 Leemans, 8. Lapébie, 9. Brison, 10. Dewit 11. G. Léopold ; 12. Ges z. STEKENE Uitslag d koers : 1. Gustaaf LOOR 123 km. in 3 u. 38 min. : 2. Raes, op 15 sek. ; 3. Dijzers, -1 Constant lluys, 5. Juul Lowle, 6. Van Erpe 7, Roels, 8. Rolus, 9. Hamcrlinck, 10. P. Merts, 11 L. Verdyck, 12. Dhooge. ST. AMAND-RMSEL TERUG 1. PATTYN André, 2. Dutlioit, 3. Dys, 4. Debacker L 5. Tiltf Jmt, 6. Vandercruys- -je ; 7. Rasperck, 8. Depoorter, z..m BAESKO Uitslag v«n d koers voor onuth. nke Jij k : 1. SEGERS 117 km, in 4 u. 32 min. ; 2. Tersago op 2 min. ; 3. CoUette, 4. Van Rans beek, 5. Deschopper, 6. Van Herzcle, 7. E. Otaeys, 8. Debruycker, 9. Bivot, 10, Van dte Vijvore, 11 V. MaWer, 12. Levae z. TE DWOU» Uitslag d koera voor onafhankclijk: 1. KNDT 120 km. in 3 u. 45 m 2. Hdrlckx op 1 lgte ; 8. Descatups, 1. DHoeye, 5. Beeckman, 6. Vornioer, 7. Dubola, S. Van Parijs, 9. Van nghem, 10. Porré z. Kindt ontpopt zich werltolljk als «heel sterk wegrner. TE NA/i.-VRETU Uitslag koors voor onafhankclljkeii Wosdag te Nozai-eth verred : 1. Edtuond CLAEYS, Oostwinkel, 120 km. in 3 u. 32 min. ; 2. Collet, op & sok. ; 3 Bolansée, op 11 sek ; 4. M. Krtult op 30 sek 5. Pol Van d Bosch.- 6. Van Herzule, 7 Kemps, 8. De Schepper, 9. Hespeel, 10. ge lijk: Descamps, Degraeve, Buyck, Lovae. 15. Gouverneur. Zoodat Edmond ClaeyB dus eindelijk zij» koers wist te winn dan nog op»oh heel stel beste rners. Pas veerti dag hebb we. het voorspeld uat wo ons aun zooiets verwacht mocht, want wé za g het reeds e tijdeke dat Claeys eln delijk de forme te pakk kreeg. VKLODROM VAN MALGEM Uitslag de koers Zondag : 2-Uur ploegkoeis : 1. VERHA1CG HEN-CARPRAUX, 5 p.. 2. Decaluwé-Van Eooghe, 3. Nlckol-Mul er; 4. Verstuft-...ïoiro, 5. op 2 rond Carnlselll-Piano ; 6. Lambert alle. Het was e heel schoone koera vooral Dec&luwè. Verhaegh Verstuyft war ln hun elemt. Ook Vitua Lemcire Vaneooghe ded er goed hun deel. Koopt wat pmua te. Koopt wat eeht ia Koopt wat beiwaarbaar la. PCCOLLO de echte gesmolt Emmthaler Kaas ln doosjes 6 on 12 stukjes. Verkrijgbaar: Oude.»markt 1 GENT - BEERNEM. -- Op >onderuag 27 Sopvember, koera voor onafhankelljk met 3500 fr, prijz. Auuet bij W. Bleyaurt. nschrijving bij R. Goegebeur Beernem bij < Sportwereld» Brussel. Dinsdag 23 September koers voor beginneling bed de 21 jaar. 450 (rank prijz preml. nschrijving bij H. Tack Deze koers word ngericht met Ju welwillde meflewerking bet Gemetebestuur, Sportwereld, Sigarett Belga, de groote brouwerij waar de handelaars zijn : Tb. Hoste, M. Van Houtryve, Fr. Van Haecke,. Loots. M Claeys d eauparlg steun al de weldkda Burger» Herbergiers Neringdoeuors. - HEEST san ZEE. Zondag 23 September 1934, Baadkoers voor Junior». 100 Km. Groote Prijs Jef De Vos Sij,«eit Belga, 1000 fr, prijz pr<mii, Beker voor Clubs Constructeur«Overwinnaar. nschrijving te stur naar de Dageraad, Kursaalstraat 74. Helst s- Z. Het bestuur zorgt voor koeteloom sla- Ping. VKLODROM VAN UHUGOE Hedsn Zondag om -3 uur, groote wielerwedstrijd.. 1.; ^tokriut»<»af «-t >h ** r " " JA..»Km.-op elgeil kracliteii met de 12 rners uk d iitoegkocrs. B. 60 Kin. Ploegkoera met : Jan AERTS L. JORS Hl! LEE3LVNS rn^xajc. WvClfiKM.. - tv?ot2;>i(;ile U ij,.,liofïf^ann lïuyschejt KNDT ALEXANR ~ HAECK D JZERS HKNDRKi-ü. Prijz der plaats : 4, 6, 8, 10 fr. PRJSKAMPEN MALGEM (Vosahol) Tergelegheid Vosshol-knis.op Maandag 24 Sept. Janrli-jksche Boiling l Flort Cockheyt. Voaruit VO fr Lot voor maat. Boll lot 20 cm. nleg 5 fr, per man Bogin om 3 u. stipt. Hel Bestuur. A la Ville de Riga Algomee uitverkoop Kanfan Si ro»«n Fl, W H g o e d amittncn Voil et Cordïji un Kleed«e r Bloez 5 o : 10 o o 3 0 o. 5 0 o AFSLAG op al de goteekonde prtjztu. A L A V L L E D E R G A Langmmunt, is, G E N T VUtUtSC Uli VOETB.AJJONU. CVERGANGSKLASSB. OOST-VLAAN- UEREN : Nukorke-Aardburg 1-4; 8. V. Cknt -Balgerhoeke 0-1; U«dtik»-Aal«t 2-1; Daaderloeuw-lSrembodegem 6-1 ; Belga Gt-Zotteg*m (W5. WKSTAT^ANRBN : Vlchte-As- broeck 2-1; 13overaa-Wevegh»m«4-0 ; Gul- legcui-stade Brugge 2-0 ; Meca-Harelbak«7-2; OonUruifr-Runibake 7-0; Roaselare- Mo 6-0 ; Wynge-Kuurne»-ft KATH. \XAAMSCU SFOBTVBBMOJfD. EERE KLASSE : Wat-Uot-Haaltert 5-0. St. Deuys-Kaprycko 1-1 ; k>v»-d«ateu)arg«n 1-?; St Pieters-Gtbrugge 0-3 ; Lodsberg- Ziüalo 2-3 ; A^ede-Aalter 3-2. EERSTE 1CLASÖE A: EUkove-Borstwkr <>-l; Oude Darre«l-Kwar«uoot M; V. V. Nevsle-Meldec 8-0; Hoortzate-Loyeadegem 0-1 ; Masaem (vrij). EERSTE KLASBE B : Zotubake-Holsndt: -» ; Meuieotede-Ovnclr«J-l ; Rulter-8. C. Nevele 5-0 ; Meerdii-Doormlaar 44 ; LeokrUtl-WaaracUoot S>1; WaMounatw (bye). TWltffiDS Ktusaa A : Waanehoot-W*- terv-lhtt n. gtp.; ZoaargSA^UMawU W ; Watcrtaod-UlObeki» 3-8 ; &ri»at«-aandcke 1-0. TWEaoDB KULaaiü B: Kn*aselaei-»-lUibroek <M>; Aaltar-Ha&sba^e J-l; R«iaMt«d»- Sl DUs oltg,; g^niw-voaimtwa BKLOSGHa VOSttAXBONX 2 2; WfaftP Liariiche- üeorscmt S-l ; Borcheu^Ly» 6(1; Afitwerp-R. MèOheUn 1-1; F. -C. Brugge 0-1, HEKSTE Ai-DlCaiJKQ At C. Verrit Herstal 2-7 ; Blunkonbarve-MMOtaï&M M ; b -C Brugke-R. RnisseJ >1; V. VowKS, Ron- -D ^S.i.W^^lJ^»»..,ilfibakVLjiprt** ivwtt S-^j-ïTubatitia-A. 6. Oostde S-l EERSTE AFaLNO B Oud» Ood-" Wartnuu 1-6; ThlecetvH-LH. Thumhout 5-0 ; F. Turnhout-P. Tongel 9-2 ; Schaarbeek-A. Qantolse 2-2 ; 7. SeraiagsA»4«rleoht S-l; Tilleur-Demntiaoixde 04 ; P. LuU Capellnn 1-2. GKM210.NTK ST. LAURKAS Prljtbolling bij Luc.rsn Van Hecke op Wosdag 26 Sept kermis Wosdag. 200 fr. prijz. Begin om 5 u. nleg 3 fr. per man. Boll tot cn met 20 cm. diam. De inrichter s niet verantwoordelijk voor beurlijke ongevall. PAKOCHU: BALC.KRHOKKK Serlebolüng op 3 goede ban, 2 bult 1 binn, bij Desiré Van Holsbeke, 1200 fr. gewaarborgd op 30 series. De series word uitbetaalj aan 25 fr. D overschot blijft staan teg de afkamping. Series 16 man. Wan teg man. Zijn er meer dan zal er alles bij verspeeld word. nleg 2,60 ier man. Emaal drank. Boll ntet meer dan 20 cm zuiver hout. M begint te spel op Zaterdag 22 Sept, de daaropvolgde Zatcrdujj, Zondag Maandag. Afkamping Zondag 28 October om 2 u. stipt. GOMMSS O ucit f a S i o v t n m a U r i i. der «treek, gesticht is M0 Pk. V a n cun B a r o W G a W ü l BOKLAA&STKAAT, 1$, tuuwoo. Groot* keus : Ooattm* OaMni&r N E S T O R M A B T 1 N Alle herstellingeo in eig werkhuis. Groot- 83elnhaadel. ra.r GKMKENTiS MALGEM Doncksch Helrweg Ter gelegheid der kermis op Zondag 3( Sept. 1931, bij Remi Chcrlct, Gaaiboiiing mot 300 vooruit 40 fr. voor het peut-m 10 man met meest punt. nleg 3 fr. of 5 fr. voor 2 peletons. Begin om 2 ure. Cermi» Maandag 1 October, prijsbohlng voor mann vrouw voor ganz on schoone prijz. Regln om 3 ure. De commissies is niet verantwoordelijk voor ongevall. 40 B O L D E R S DKKE PLATTE BOL LEN in ROO POK in allo mat, l Jaar waar borg. Gaaibollcn. Wilde pasboil. ~ Pokhout vooi bolld raaiers n boomon of blokk.., Keus 100") gedraalde boll. AD. DONT, Brltnnjclaan, 14. GENT. - (Slot-llr-t/rs Stfttlc). v.x. / nieuwe soori uurwerk E goed uurwerk is onmisbaar voor de luchtvaart, daarom will we do aandacht het volk trekk op e nieuwe soort..oedkoopc uurwerk, op de markt gebracht door A. Arnold cn Co St. Johnstraat, Clerkweil Road, Lond E. C. 1. Het zakuurwerk koat maar 15 shilling, liet armband uurwerk eves. Bij do gewone uur- minut-aanwijzers, komt ln het midd nog e wijzer om de vijf,s<; kond aan te duld. Door het beweg e kleine uitsprong op d buitrand het uurweik kan het onmiddellijk stilgehoud of aangezet word. Do wijzerplaat is bescherm! door onbreekbaar glas. Belde soort uurwerk zijn gemaakt in gechromeerd nikkel. Het zakuurwerk s twee jaar, het armbanduurwork drie jaar gewaarborgd. Do firma levert eves standaardtype stop-chronc meters, met minuutwijzer, werkde met op e knop te duw on -iet. achterwaartsche beweging. Zij word verkocht voor 25 cn 45 shilling. Verder levert de firma «Unique» uurwerk, moder: 2 soort, zonder wijzers, mant met drie oping waartoi ur, minut sekond te lez zijn. Deze kost 35 io shillings. Verder wekkers aan 26 shilling. GERECHTSKOSTEN-RSCO. Velo debiteur mak misbruik d» tijdsomstandighed tracht door allerlei klacht over sl och te aak *, «sa leveranciers uitstel betaling te vertel}- g, zoo mogelijk zich daaraan geheel te onttrekk. De klacht oon dobiteur kunn verschillde oorzak hebb : 1) dat hij financieel nderdaad bed nul ls ; 2) dat bij xich gedrong voelt met de groote tnasi» mede te klag ; 3) dat hij bet aangamer vindt sija gold. goeglijk te verter, ln plaats vaa rijn crediteur to voldo. Behoort hij tot de eerste groep dan ls da kans op betaling gering. Er ls echter groote kans dat hij and««4e belde laatste groep moet word gerangschikt. Dergelijke person verdi ge «oasideratie De hoogs gerechtskoet, dis erihtar bij het noasseer v achterstallige ford»ring vaak moot word geriskeerd sljn oarvnak dat crediteur niet altijd tot rechtsmaatregel kunn besluit. ndi cuiks nocidig blijkt. Dit risico ls niet dkbeeldig : 1) omdat het aantal act vaa bruikle nn huurkoop orm gesteg ls j 2) omdat veie zaklied op huwelgksohe voorwaard zijn getrouwd ; 3) omdat het aantal faillissemt «wi blijgde lijn vertoont eder zal toestemm dat ndi m mogelijk verliez, oüiutaan door onverhaalbaro gerechtskost, kan voorkom door het sluit e verzekering, dit onder de huldigo omstandighed o eisch dos ttyda is. N.V. Van der Graaf Co, «ncasso-bureau» 24, Zelfrcgeeringsstraat, Brussel-Zuid. URC8SEL8OHK TENTOONSTELLNG De burgemeesters de gemet uit do BrusselscLe omgeving hebb aan het gemetebestuur Brussel medegedeeld, dat ze aan de ttoonstelling toekomde Jaar ge deel nem, niet sull medewerk aan het paviljo da» door de stad Brussel opgericht wordt Als red daar wordt aangegev, datd«finantieele toestand der gemet ge uitgav toelaat welke niet volstrekt onmisbaar zijn, vermits do toestand zelt reeds zeer gop is on de staat dan nog de gemet altijd maar ln e moeilijker positie drijft. Dit besluit ls tevs dus e aanklacht teg do maatregel, dio de regeerlnjj neemt mot betrekking op de gemeteflnancicn.

2 f-f s ZONDAG 23 SEPTEMBER 19M. TWEE EL. VJF BLADZJ HULDGNG R REDRS BJ GROOTE VLEGRAMP TE UU YSSELE. Donderdag laatst werd, in do feestzaal het radiostation, e heerlijke hulde j-t bracht uua de moedige redders, diu bij do ijselijke vliegramp wclice daar n Docerule: verled jaar gebeurde, alle gevaur m.lsceid om aan de slachtoffers hulp te Lied. Verselfeidone redders iep daar bij zwur» brandwond op. Camiel Van liuve, verkeerde lang tijd n levsgevaar ti U nu nog volledig onbekwaam om ei luix-w te verricht. De huldepicchtlghold werd voorgezet u kh ilvti Gouverneur vuai Weat-VUuuidor ti\ door talrijke hooggeplaatste person, «aaionder ook Bngelache, bijgewoond. Aan do 22 reddera wordon eereteeks de Belgische Engelse tus regeer log het Catnegietonds overhandigd, waarbö vorsoheldo.ne aansprak gehoud werd.*:! de eerewijn gedronk werd. Na d.; plechtigheid bracht de goodlg- Joii o bezoek aan het rad lozd»taton. UT KNOCKX Onderzoek ingesteld bij herhaalde dief- stull leidd tot de aanhouding vun e Midai^itu vrouw, <t!e behdig ondervraagd, lot de bektis e onlang» geploug-... n diefstal kwam. Ze wees de tluuu aan wrat het gcatolo verborg «at. Het werd daar nderdaad.^ voiuliu maar de gestol 1300 frank was er 200 verdw. s het ook deze per- -vüii die de andere diefstall op haar gewel heeft T UT UREKDJKNE. Victor Blilluuw, landbouwer, aangehoud \M.geiw doodslag op d persoon Krueat Houolto, te Breede, was ln beroep. teg bekrachtiging zijn aan-,i>!i!n;»manda*.t door de Raadkamer der l<ectitb&nk t* Brugge. O«Kamer nbei.uldiglugbteuing het Hof Beroep i.- ft de vooilooplge nvrijheidstelling l-üiauw bevol. - Dicht btf.mdlkek K.E aan ze«, op hot gehucht Krokodlel. bant het gestin Van- riin i>tl«e herberg uit, n het huisgezin t:ei:.:cmc ge al te beste verstandhouding :..iih-.vijia waj er ruzie. Woadag was er.; i.! j-.v twist onutaan, Opea trok de!. :>ti r eii revolver «n loet* vijf schot h»ur vader, die bloedd t grond«*.:?!i\i:iro i greep ae «hamer «lo»g.u-mede op het hoofd tot btl bewusteloos Lirt-f liggtn. To werd de politie vemltüï! het «lachtoffer >w*r hi kliniek ^.Mocht. Zijn toestand U*»eer erg. BJ de.eiste ondervraging verklaarde de dochter, ta gehandeld had lo»ta»t zelfverc^liglng. Ciiromeer Alle totibehoortec voor Asto». Muiu*, Vclw, tta(üartchtlnc«a, Stor, Lepel» Verkett, «na. word iwûm b> de txsto roorvnuurtt doo t bet Hot* PROSPER VAN VELDB- REU. " " TT*, -Vi- ÜOK..V-U14STBAAT, M/S EKCLOO T«L li» Steeds ta voorraad : Bett«bulskol, Silküargichi grov* «tukk imthract«-- " ttgei». &rf, «h.- ntvf JU A-JiT.itiV^"- UT MU-BUKG. Verled week heeft de nieuwe Fastoor lijn schoone gemete wecst bezoek, alles wo» te be, kerkmeester burgemeester. All wotischt hem welkom in üe Oude Stede beslot n blok de goe<le overekomst«: in Middelburg te handhav er werd beslot hem n te hal met muziek aan t hoofd, t Zal dus stoet weï, wanneer is echter nog niet gewet maar t beloofd e schoone dag te word. Tuur zal koekebrood mog bank de veldwachter zul zorg voor de goede ordrt. * Verled Zondag is er n het Café Raymond Mucnhoudt e achttider gespeeld door d nieuw vcldv/uchter, üe fussoher August, De Zutter Aohiel Van Lerberghe Gerard. M gaf 4 frank voor e goed werk. Volgde weol; misschi reeds t pro gramma d»r inhaling vun d nieuw pastoor. (j UT JMDDJSUÏUKG. k ondergeteekde, m^ak het publiek bekd, dat ik de volgde week zal kol loss, de zelfde gelijk deze week die de kroostrijke gezinn gelost hebb aan 14 fr. voor de kroostrijke gezinn 14,50 fr. voor de andere gextan. Verdere verkoop lk beate kol uit mijn magaxijb aan 16,50 17,00 frank, t huls gebracht Voor de kroostrijke geslnn kan m inschrijv bij mij bed af. Beleefd aanbevol. E, COPPENS. Huismoeders Wilt gij met uw gausche familie bevrijd iija Rhumatisme alle slechte kwal onkost duizde frank vermijd,.koopt de storkste, zachtste warmste Mjettea in l.et gekde magazijn vertrouw: A ixntsoght-dk SMEDT -ANOEBK, 58, BRUGGiE. TeL S18&3. Grootste keus. Schitterde kleur. Voordeellgete prijz Stad Provlncle. Beate sterkste kwaliteit aan f.i\t 46 frank de kho. l U r V«agt onze reizigers. - Groot- klelnhan,?* 1 ;J ~ Vermindering per groote hoeveelheid voor voortverkoopers. v l LN FRANKRJK heeft de minister financi de begrooting 1935 ingedid, Behalve dat er volgs d minister niet meer op landsverdediging noch op salaris s materiaal kan besnoeid word, het misschi ia de toekomst mogelijk te bezuinig op de staatsschuld. De twee voornaamste kmerk, die aan de begrooting t grondslag ligg, zijn de erkning, dat de belasting niet meer verhoogd kudja word, dat de goud standaard moet gehandhaafd blijv, om het economische lev niet te belemmer ge prijsdaling te verwekk. N FRAAKBïïTK eu ENGELAND hebb zich drie verzekeringsmaatschappij burgerlijke partij gesteld inzake de ramp d «Atlanttque». Dit wil nochtans Biet zegg dat de zaak e nieuw«wding zal nem. TE TOERKONJHE brak in e cinema brand uit, toén er zich 600 pemon n tet gebouw bevond. E film vatte vuur, waardoor de kabi d operateur n brand kwam. De bestuurder verzocht het volk zoo spoedig mogelijk dé zaal te verlat, zonderte zegg dat het gevaar reeds zoo dreigd was. Pas was; alleman bult, of de zoldering stortte reeds n, stak heel de zaal in brand De brandweer kwam met 8 lans ter plaatse, doch kon teg het vuur niets ondernem. De schade bedraagt op zijn minst fr. eüm. V.D. MAT RASSEN, mei- levslange waarborg!»uhrawnfoürta: J.VSRB HU6&B-. Dimpoortur.il-l* ôefit. t»l.15?02- Oswil vwtwtlwflp«* «VNGBNü. Teuooracbteuoff, 18 September.»«oemte telloortkhjetjn* ln de»treek beeft buitgewoon veel bijval gehad. Om i uur war er reed» SS»chutters ngeschre <n, dit bult «ile verwachting. Door die Kroot» opkomst werd er e prij» bijgevoegd vnn io fr. «n de eerete prlj» gebracht op 70 (rank. Vervold» tii er nog «= ïlueting voor de liefhebb die ge prijs g«v>tmneo hadd met 8 prijz waar Ver fcuachonkea door Mr Taelman. Zithler d uitslag der groote echletlng :! lo-itou \Uie, Hertsberge ; 2. Kersloot ; Taeluian 4 Mae* ; S. Rë Brgnxau ; * V«:i d üraude H. ; 7. Bmlel Scher* : S- Vun Je*< Brand» J. ; 9. Petrus Motekler. Uiialag der kleine MhietiDg : 1. Caveye ; li. Do Brabandere ; a. De O milde J..r dit gezegd te word dat Gaston üiiune Hertsberghe ge kele telloor gemut heeft nooh op kel«noch op koppel, öoor di groot bijval zull wij toekoan.nde jaar waarschijnlijk mede do aan kaaspfoefflchap wij hop dat wij e Kampio sull mog vier. TK 008TUKDK vermoedd de aocijnsbedld dat ar lang» de zee gesmokkeld werd, ging zich daarom n gezelsctmp twee gdarm s nachts met e sleepboot op loer legg. nderdaad, na verscheide ur wacht naderde e smokkelschlp de kust, begon zijne waar te loseeo, to het bemerkte dat het be- "Pled werd. De»mokkelwaar werd n do «eek gelat het schip sloeg op de vlucht Kaderhand naderde nog oijn onder -chip, e Nederlandsch, roaor werd tijdig gewaarschuwd. De lading, door het whlp in de steek gelat door d accljtudunst aangeslag, bedraagt daarom- rant alcohol. ourr ur. Eig maak Groote keus Laatste modell. n vertrouw Huls R. VAjNDK VELDJB- VANBK WAXS. (Oud Huls Vileyn) : arkt 70. EEK.OO insgelijks : Hoed, Saccochon, Handscho, kous z. aan de nauwste prijz! Bijzonderheid Dames- on Kinder- OEDBN. Groote keus ta SACCOCHEN. Komt zl«n. M geeft de Mauve Reis- Vacantle- "«els. V.x i 1 TE GENT werd ee vrouw, die aar man gescheid loefde, door «lez aangesprok to ze met e vridin uit eu drankgelegheid kwam. Na weinige woord was er ruzie tussch de twee, de Dan trok o hamer uit zijn zak gaf erii,ede vier zware slag op het hoofd der v ouw, dlc zwaar gewond inezakte. De dftder nam daarop de vlucht, maar kon door voorbijgangers overmeesterd word. Hij is ion do politie overgeleverd on werd opgeslot, terwijl de hnmer in beslag gom vi.rd. De vrouw werd naar e ziekhuis overgebracht. Er wordt gevreesd dat?.o e schedelbreuk opliep. De dader heeft bij het eerste onderzoek roeds bekevim dat hij 2ijn vrouw neersloeg, "mdat ze weigerde het echtelijk lev t>* 1 "ivatt. HJ koesterde reeds kwg het plan uuu U treff, TK OORGüUrt had e verschrikkelijk ongeluk plaats, dat opes drie famlu ln rouw dompelde. D» landbouwer Richard Mortier wilde n zlju waterput zev meter diepte afdal, om te zi of er nog water ln was. Maar hij was pas 3 m. diep, to hij verstikt bed viel. Zijn vrouw riep om hulp bij de geburon, waarop Albert Vander Sypt ln d put daalde, maar eves bewusteloos neerviel, getroff door de stikkde gass, E tweede redder, Gustaaf Vande VJvere, sprong daarop ter hulp, maar onderging hetzelfde lot To waagde zich niemand meer la d stlkkd put, met e«n touw e haak werd de slachtoffer«bovgehaald. geesheer stelde vast dat m schielijk gestorv war tgevolge verstikking., Het parket Ddermonde ls._.ter Blaata» afgestapt na de lijkschouwing, hééft het de toelanting tot begrav v., t-te ANTWkWE«Maakt tweè W driegers sinds" maand/u Vekiaam voor e" Öoottocht Antwerp-Óostonde, aan goedkoop prijs. Ze zoud daarvoor ln Engeland eeu afgedankte boot koopon,, die 2600 pond moest kost. Om aan dat kapitaal te gerak stichtt ze reu naamlooee vnootschap, waar twee op de 7 inrichter«voor e rond sommetje gefopt werd de andere hun geld terug kieg. To werd er e bemanning voor het schip aangeworv naar Oostde gestuurd, waar de nieuwe kapitein hun mededeelde, dut het schip nog niet aangekom was ook niet aankom zou. Alleman mocht dus naar Antwerp terugkeer. Daarop daagde de nieuwe kapitein de na&mlooze vnootschap voor de rechtbank om haar n failliet te verklar. Doch ze gaat ln beroep..de twee bedriegers, die ondertussch oorzaak zijn dat de beman ning niet betaald werd de 800 verkochte reisbiljett niet terug uitgekeerd, zijn voor nader onderzoek opgeslot. _ N ENGELAND hebb de mijnwerwerkers e groote confertie gehoud, met als hoofdpunt het programma, de aanpassing de loon aan d teg woordlg levsstandaard. Er werd betoogd dat de loon kel 20 t.h. hooger zijn dan in 1915, terwijl de ndex met meer dan 40 t.h. is gesteg. De twe belanghebbde partij hebb de vergadering verdaagd zull later de wederzljdsche voorstell besprek. ndi er dan ge akkoord getroff wordt, bestaat er zeer veel gevaar voor e mijnwerkersstaking, waarin arbeiders zoud betrokk zijn. N ZWEN hebb verkiezing voor de algemee rad plaats gehad, De soclaal-demokrat boek e zetel aanwinst over heel de 1 lijn, doch hebb ge meerderheid op de burgerpartij kunn behal. D a kaard * S u r d i a c. D e kachels C i n e y.. Sterk, gezond spaarzaam, overtreff alle merk. Schuwt Uile iittfonajttsels;»«itio Firma J. VAN M,mA»JSiWBi -so ZuWfcandstTaat:18,h Zuidzondstr. 18, BRUGGE. Tel «(dicht de Statie) St. Catherineatr. 74 Huis gesticht in V.x. «rt uw d o o d e n nij Sterfgeval. mal e rouwrfiim* plaats. Mie klass Modern. nrichting. EDM. MARTENS-VElîMNCK, SCHLR, NEÜWSTRAAT, 59 MA.DKGEM p.4 N HENEGOUWEN was de streek sinds verscheide maand al onveilig gemaakt door e georganiseerde bde trelnpknderanrs ; ztj werkt vooral ln de omgeving Charleroi, waar ze s nachts de goedertrein plunderd. Al de waakzaamheid de politie, had tot nu toe niets opgebracht. Ook de inspecteurs het staatsspoor kond de diev niet g. Maar aan alles komt e einde. T slotte werd hunno vergaderplaats ontdekt, ln het huis e oud-veroordeelde. Verscheide led dei bde liep aldus n de Jtal, onder andere de verheler der gestol öpeder. Hot parket Berg deed e inval kon reeds vier de voornaamste irelnplundoraars aanhoud. Andere zull waarschljnlij t volg. Lekkerbek? Neem dun bij uw ontbijt: Gege-erd door qroot klein Hel- moei" wel besïe zjjnf VANHORAC SPSCULOOJ N SFANJË is e samzwering teg het ministerie ontdekt, die alle ministers, bevs d px-esidt der republiek om het lev moest brg. Als d aanslag gelukte, zou te Madrid <}c diktatuur het proletariaat uitgeroep word, aan de extremist moest waps word uitgedeeld om de veroverde macht te bevestig. Het complot werd echter tijdig ontdekt verijdeld. Toch schijnt de regeering Samper t doode opgeschrev. Ees linksehe regeering kan er maar bestaan met d steun deirechterzijde, Gil Robles, de katholieke leider, dreigt di steun aan de regoering te onttrekk. Ze is t andere al ev anti-katholiek als de voorgaande, moet daarbij allerhande handige bewegnig uitvoer om de zelfstandigheldsbeweging in Catalonie d& Baskische provinciën het hoofd bied. Gil, Robles wscht e spoedig val het ministerie, om e meerdèrheldsregeerlng te vorm die meer reking lioudt met de tegwoordige onstandlghed beter aan d uitslag der laatste verkiezing beantwoordt.. N OPPER-OOSTENRfJK zijn 400 soclaal-demokrat kommunist aangehoud reeds voor e groot deel door e snelgerecht veroordeeld. Dit om hunne werkzaamheid, die weer grooter wordt, te onderdrukk. i Avonds. wordt het stilaan koel WJ HEBBEN ETS DAT V SCHKT! Onze groote omzet brgt steeds nieuwe modell bij aan echte cri sisprijz! MOPALES HOEK BOTERMARKT, EEC.OO Huis Mnurlco VERBEST-VEKSTR/VETE Nieuwe keus Gemaakte Dameskleeder, Mantels, Kinderpa^etots, Pull-overs, Kous, Mans- Vrouwhemd, z. Allea kan ook naar maat geleverd. Alle herstel it ln onze werkhuiz gedaan. Komt Donderdag Kijk. V.x UT KNOCKE. Wekelijks verschijnt hier e parochieblad voor Knocite, Helst, Westcapelle, opgesteld door de plaatselijke Eerwaarde Geestelijk. n het nummer verled Zaterdag, 16 September, komt in het hoofdartikel ge kel regel voor, dat wij niet graag zoud overdrukk, V$e knipp hier daar iets uit, dat ons krist-antlmilitarist rechtstreeks aanbelangt : «t s bijna om niet te geloov toch ls het waar. Do oudstrijders d rampzalig wereldoorlog , gaan in bedevaart naar Lourdes in Frankrijk. D 22, September zull ze in Marlas gadeoord verblijv. Wie richt die bedevaart in? t Gedacht ls uitgegaan de F^ansche priesters-oudstrijders. Tot nu toe hebb 18, ge leest goed, derti land lat wetsn dat ze meedo. En wie ls dat allemaal? Niet alle oudstrijders uit verbond land, maar ook uit de ons te di tijde vijandige legérs! En wat gaan ze daar do, vroegere vijand tegover mekaar? Strijd ja, maar niet teg mekaar, maar edrachtig, met het wap H. Kommunie gebed, om door de Almachtige voorspraak Maria, Koningin d Vrede, d Hemel geweld aan te do voor t verkrijgeh d Wereldvrede! E nternationale gebedsconfertie wordt het, gesteund aangemoedigd door d vurigs t zeg onz Heilig Vader Paua Pius X, op aarde d gezant Van d Vorst Vrede, die alle overwint, heerscht gebiedt! Op Zondag: 22 September begint het gebedsoffsief voor d Vrede. Ook wij moet meedo, als trouwe krist, door ons H. Vormsel tot strijders gemaakt voor -Krietus Zijn Kerk. Komt dan, Beste Lezers, all in t Gelid. Met versterving, gebed H. Kommunie gaan we in d geest neerkniel bij de wonderdadige Lieve Vrouw Lourdes in samzang met vrid vroegere vijand bidd : O Wees gegroet, Gij Hemelkonlnginne Hoor ons aller vurigste kinderbêe, Bij uw Zoon, moog" uw voorspraak winn : Zegevierd : Voorspoed wereldvrêe! En t slotte het volgd trooetwoordje voor de ziek de parochie : «Nietwaar, Dierbare ziek, ook gij doet mee aan-t Vrede-offstef! Gij de lijdde géwonde strijders in t leger d Vredevorst, offert hem deze week edelmoedig liefdevol uw smart beproeving èn ontbering voor d Wereldvrede!» Hebt gij die taal geboord, gij Katholieke Burgemeester Brugge, die d staat beleg hebt uitgeroep over uw stad ln het voorjaar 1934, omdat Volksvertegwoordiger Jozef De Lille, datzelfde woord kwam verkondig, dat kriste rosch ln de toekomst niet meer mog Vecht? Hebt gij die taal gehoord ónze Priesters, gij oud-katholieke Belgische Ministers, die Burgemeester De Lille, zijn Ambt hebt afgom op Kerstavond 1933, om ln op parlemt te hebb gezegd, dat kriste msch mekaar moet verstaan niet teg elkaar moet opgejaagd word om te moord T Hebt gü die taal gehoord verstaan, gij huidige zoogaamde katholieke burgemeester- Maldegem, die onbeschaamd de plaats hebt durv innem Hem die ge man, ge ct, wil stemm voor het militarisme? Èn eindelijk. Eerwaarde Zlelezorgers Maldeg-em, hebt gij die kriste bede gejögrd uw kollegas uit. Knocke,. Helst, BÏatcapelte?, Hêbt.^e :nbé èétiiaaèa _aurf ritetf.ü Wntrijli» : s haftfraan ije 2l)"<ïé i! v6n ; -D ;) Mkriid!e v t8 Maldëgém is Öi>gstAMï, ofsi-* töt zijn VTaaöébhe-Völltrhétgoede vredeswoord te gaan predik? Wij, Krist Antimilitarist Knooke, zijn fier op onze Priesters die ons die bede naar Vrede hebb gevraagd. We zull er om smeek. En om onze verdere vredesaktie nog meer te mog te kunn doorvoer, ware het ona eeolgste verlang, ln d loop aanstaand winter. Volksvertegwoordiger De Lille in Ons midd te hebb met zijn spreekbeurt over Krist Anti-Militarisme, omdat ook hier nog vel di overtuigd te word, dat daarin het redmiddel ligt, om het oorlogsmonster, dat ons Volk heel Europa naar d ondergang dreigt, don kop in t? drukk! VERVOLG PLAATSELJK NEUWS VAKSCHOOL, MALGEM. Overbodig «\Utgebreld relaas te gev over onze ttoonstelling, maar toch «rill we ieta mededeeleö, Verled weeüc war vele band aan t werk om alles in gereedheid te brg. Er verd goed binngebracht, gedampt, gestrek, geplooid z, Dê nieuwe tafels binngebracht, da vwer geschuurd wat weet ik nog meer. tot iaat ln d avond werd er verled Zaterdag gewerkt aan t opschikk der zaal...."terwijl "t bliksemde, donderde water goot, werd t slotte e pak vun t hart gom, maar... er blev nog pakjes ligg.., zou alles wel ln d smaak vall, veel bezoekers... z. De zaal was keurig in orde Dank de behdige fcchrandere dames die dit alles zoo keurig hadd wet te schikk. s Zondags werd de poort wijd geopd om iedere te ontg vel hebb zich dezer -dag overtuigd al wat we vroeger aap. pnza Lied«msch. bekd maakt. Ander hebb t nog niet aangedurfd es to kom zi... maar e volgd jaar kom., ze ook 1 t s immers e gemetebelang, die t ander uitlegt ia op t dwaalspoor. Naar we vernam zelf bestatlgd, hebb onze leerling de bezoekers flink te woord gestaan. De vakschool 4s,..feitelijk e inrichting voor dames, maar t slotte s er voor mann ook nog ets :b el interessants te zi geweest, k Heb bieer tewoord gestaan zelfs jongs uit onze broederschool, die belang steld ln t/jjftsette-werk. Dat is -waarlijkt bekdmak Waard. Want wanneer de mann zi belangstell, zd ze onmiddellijk vrouw of dochtertje naar de inrichting will misschi zelf ook tijdverdrijf vind. n t mak plusette werk ter versiering hun haard. En das liet onmogelijk!!! Einde kermis war alle pakjes t hart. Maar nu komt er nog e veel grooter... dat we met liefde opnem, We gaan mmers vooruit, wijk ge duim breed, beginn met 1 Oktober om 2 uur met onze officleele gemetevakschool. * < Hartelijk dank aan all die e hulpvaardige hand reikt tot t wellukk on zer eerste ttoonstelling. Vooral Mej. Moeyks, leerares, onze voormalige hulp Mej. Marta dez die bereidwillig bloem of andere boödigdhed afstond. We dank deg die belang steld in werk e kijkje zijn komei» nem, zegg all e hartelijk «Tot weerzis». P-S. Het overblijvde t toon gestelde goed kan word weg gom a.s, Maandag om 11 ure. Laatste herinnering aan deg die verlang- de avondless bij te won. Tot uiterlijk 1 Oktober a.s. kunn er nog inschrijving plaats -grijp, doch- kel tot e bèpaald getal.stel niet meer uit opdat ge niet te aat komt, Omtrt de opvoeding de «Co. rnedle het Vark», door het Nationaal Tooneel Staf Brugg ln onze Schouwburg te Maldegem. To k in Amerika was, zei m mij na elke spreekbeurt: «Jammer dat het oo ver ls dat er niet tijd tot tijd iemand uit Vlaander ona kan kom bezoek. En helpt ons aan tooneel, is het niet mogelijk dat m es uit Vlaander hier komt spel? > Waarom zou dat niet mogelijk 2ijn? Tooneel gaari spel in Rochestcr, Mishawaka, Chicago, Moline. Ons Nationaal Tooneel gaat wel 8 da«naar Dultschland spel. Het scheelt maar de reis. Neem. 10 man : Reiskost sam : frank. Dat ls dollar of. opvoering met slechts 200 toeschouwers in ieder. En hoeveel plaats zijn er dan nog niet onderwege, lijk Paterson bij New-York, Chatam ln Canada, waar de auto ev kan stopp e vertooning gev. Ho! Wat zoud de Vlaamsche msch ginder, daar deugd aan hebb voor hun dollar. Als t noodig ls gaan we nog es mee, we kn nu d weg. Vrid ginder, overweegt pakt aan ; Jozef DÉ LLLE. Hed aangekom voor de Radiohandel t Getrouwe het kleine zeslamps N. 3. F toestel, het Nederlandsc&e Seintoestell Fabriek, met de laatste verbetering voor 1475 frank. Groote kleine golv. Waarborg d Philips fabriek. Anti-fading inrichting. Voorzi vrije draad om overal zonder antne te spel. Moving-coil luidspreker. Verlichte moderne schaal. Uiterst selectief sterk. Onverwoestbaar in ge ti jar. Te zi voor het raam Radlohandel t Getrouwe, Noordstraat, 17, telefoon 150, MALGEM. OPENBARE VOLKSBOEKERJ HJ KOMT! WE? t s Je schrijver het vermaarde, boek «WTTE» dat thans verfilmd is, t is ER NEST OLAES. WANNEER? Op Maandag 8 October a.s. to 7,30 ure s avonds. WAAR ï n de ruime zaal de «Volksboekerij» op het gemetehuis, eerste verdi TOT WEN ï Tot U all die belangstelt in e aangam avond vol kunst humor De naam «ERNEST CLAES» is e waarborg voor de degelijkheid humor. Komt all, ge zult er got aan hebb! " N. B. Onder de 18 jaar wordt er niemand binngelat. Zondag nacht werd e kbstelijk bovlicht uitgegooid e woning in de Rapbrugstraat. ~ De eigaar vindt voetstapp spor v die deze der daders kunn zijn. H(j verwitugt de gdarm wraagt dat zij zoudtfn kom onderzoek, -want nu ls er kans de Ceulaers-gezind- te ontdekk die de ruit hebb ingeworp. fl We zijn vijf dag nadi de geridarm zijn nog niet kom onderzoek. De eigaar heeft zorgvuldig met" e - plank de voettred gedekt, maar ja, het regt waait als de versche spor zull verdw zijn, dan zull de gdarm afkom. Het is toch wel kschetsd» HET WNTERUUR., Het winteruur zal dit jaar het zomeruur verg ln d nacht Zaterdag 6 on Zondag 7 Oktober. P - Juf. Elza JANSSBNS bekwam het einddiploma lager onderwijs met grootste on- : derscheiding. Diploma snelscbrlft bekom met grootste onderscheiding 155 woord in min. Diploma machineschrift bekom met groote onderscheiding, 414 woord" woord in 16 minut, - "- J i ï,!..; i<ii «tb itt>s-y-»q ä>rif<s-auti <». &<? 99 BOELAKRE 80 - EECLOO. TeL 312. Altijd goede okkasi. NOG TEN WERKMESJES 14 tot 18 jaar gevraagd. Zich aanmeld t tiireele t Getrouwe. VERGEET NET... dat het uiterlijk 18 Oktober is, dat er 20 nieuwe Miljonnairs zull gemaakt word door de KOLONALE LOTERJ.* EEN VERNETGEND OOREL OVEK»U1TSCHE SOC1AAL-MOKRATEN Emil Ungei, vroeger kunst-redacteur de «Vorwärts», die echter reeds in 1921 uit de soc, dem. partij ls getred, heeft e autoblographie uitgegev, die e doorloopde aanklacht teg het bonzsysteem de omkoopery in de Duitsche socialistische partij 1918 tot 1933 geword is. Van Braun, Muller, Breitscheid, Wels blijft evmin e stuk heel als de meer links gébriteerdo leiders : Liebknecht, Rosa Luxemburg Pieck, onder de bekde nam komt alle di Torgler niet voor; Wanneer ook maar de helft der beschuldiging bewering d schrijver op volstrekte waarheid zoud berust, dan 7,ou het begrijpelijk geword zijn dat de machtigste partij Duitschiand na de revolutie bij d eerst aanval-der nationaalsocialist als e kaarthuis ine is gestort. Volgs d schrijver was er ge kele leider die niet op e of andere wijze ln de groote naoorlogsche schandal als dit Barmat betrokk was. nteressant zijn de mededeeling over het anti-semltisme, daf eiglijk in het partijbestuur der sociaal-democrat heerschte de poging die onofficieel aangewd werd om d Joodsch invloed in de Vorwärts * te temper. Volgs schrijver wa» hijzelf ln het jaar 1905 e tijd lang de elge nlet-jood in de redactie 14 led. MARKEZEN ROLSTOORS Zonnescherm ry-vv» - TE OOSTUURG in Nederland ls de alom geachte Notaris, heer Mys, overled. Notaris Mys was gedurde zijn gansche lev e onvermoeid werker geweest, had daarom de achting het vertrouw got uil die hem kd. Hoewel hij niet in Zeeuwsch-Vlaander gebor was, zul hij in hot geheug do bevolking als e rechtgeaard vertrouwswaurdig man blijv lev. TE Lt.liUS, aun de Fransche grs, werd in e auto onder de zitplaats d voerder 1(100 kardoez ontdekt. Do voerder ee vrouw die bij hem zat werd aangehoud hunne smokkelwaar aangeslag. Ze werkt voor reking «AU B*l<t- TK BKftCBAiO besiond er e dievbde, waar de hoofdman aan de led e vast inkom waarborgde. Ze ging steeds met drieën sam stel, twee om te werk e om wacht te do, alles, geld goed, wevd aan d hoofdman gebracht, die zelf nooit op rooftocht uitging d buit verdeelde. Aan de led werd e huis e stuk land aangebod, waar ze kond gaun rtier zoohaast ze goeg hadd gestol. Nu is de bde door de politie ondekt, zijn <lo led veilig lichter het slot gezet. STAD NEW-YORK heeft opgel.iud werkloozsteun iit to belui aan Jt noodlijdde families, dio 1 miljo person groepeer. Ook de federale gouverneur heeft geweigerd nog tussch te kom, zoolang de stad haar deel ln de betaling niet voldoet VOETPANEN ROLEN TE DONCK. Deze week hebb we goed nieuws voor de Donckar. De noodige officieele voetstapp allerhande maatregel zijn t einde om te kunneti over gaan tot het aanlegg der verwachte riol voetpad. Daar zal dan bok onverwijld mede aangeg word. g D E BREE Gebroeders {fiufsüïm n<w>hßn MAinROKM. Boch, MALGEM. Tel TE WASHNGTON heeft de dist der inkomstbelasting e klacht ingedid teg Mellon, die vroeger minister X?lnnnclën was. Hij zou sedert 1931 zoo maar ruim 3 miljo dollar te weinig betaald hebb aan belasting. M wil hem nu deze achterstallige belasting lat betal nog e boete er bij. Naar de gangbare bewering had hij als minister financiën e heel plan uitgewerkt, om aan de belasting to ontsnappe* ROND FAARNKOERS De paardkoers ter gelegheid der kermis zijn wel gelukt. Er war 25 paard ingeschrev waar er 2i aan dez. koers hebb deelgom. edere is overtuigd dat het schoon sport was alle deelnemers geigd war e schoone prijs beker te winn, want de paard liep meters af in 3 min. 49 sek. Alle eigaars paard zijn tevred geweest over de inrichteis omdat zij vergoeding hebb gegev voor de verstkomde paard. Aan alle bezoekers ons geliefd paardsport, onz best dank, alsook aan het bestuur led der Koninklijke Muziekmaatschappij. De inrichters : Emiel Spiegelaere, August Mouton, Eagard Verstuyf, Hri Van Praet. Praet. GEMEENTE MALGEM UTSLAG R PAARKOERSSEN, op Maandag 17 September 1931, om 3 ure namiddag : Eerste koers;: Draf voor alle paard. Afstand 1600 nretev : 1. Dédé, De Boever Omerf Poesele ; 2. Galaor, De Smul M., Meigem ; 3. Alibaba, Vandervnet Om., Loothulle; l. High Forfces,, hipps Aug., Caeghem ; 5. Junior de Gavere, Van Oost Adolf, Nazareth. Tweede koers : Vlucht voor alle paard. Afstand 1600 mètèr: 1. Walpy, Melrlaan Gustaaf, Gt; 2. Sérinette, Schaubroeck Octaaf, Peteghem ; 3. Miss Belgium, V. Assche M Cruyshautem ; 4. Quinta-Flores, Van Praet Hri,: Maldegem. Derdo koers : praf voor alle paard. Afstand 2000 meterfl!: 1. High For.bes, Lipps i\ug., Caeghem-; 2. Dédé, De Boever Omer Poesale ; 3. Galaör, De Smul M., Meigem ; Prince Peters, De Keyzer Alf. Dtergem. Vierde koers; c Vlucht voor alle paard. Ustand 2000 meters: 1. Sérinette, Schautroeck Octaaf, Peteghem ; 2. Welpy, Melrlaan Gustaaf Gt; 3. Quinta-Flores, Van Praet Hri, Maldegem ; 4. Miss Belgium, Gevaert Maurice^j^ste. Vijfde koers : laf voor alle paard. Afstand 2600 meters^: 1. Galaor, De Smul M,. Meigem ; 2. Cafclldat, Dhas Alb., Hansbeke ; 3. Prin^ffters, De Keyzer Alf. Dtergertv; 4. Alibaba, Vandervnet Om., Lootetihulfe ; 5 Meröwioh, De Baeta Leon, Mee- dré. TE NOME in Alaska zijn talrijkehulz door e brand in ach gelegd, dé" "stad ls voor meer dan de helft verwoest. Vele gezinn zag al wat ze bezat in de vlamm opgaan. Er is voor meer dan 2 miljo dollar schade aangericht DUTSCHE ONRHANLNGEN De Duitsche regeeing heeft met "e" paar vreemde stat onderhandeling Wv economischer» aard aangeknoopt. Met talië s de betalingsoverekomst, die op 15 September t einde liep, verlgd tot het einde der maand. Ook met Engeland zijn er onderhandeling gaajwia. Deze loop voor il over d invoer goeder de mogelijkheid, dat de ingevoerde goeder betaald word. Er werd imnfers beweerd,- dat Duitschland goeder nvoerde? welka daarna aan gebrek bgebdeaan fedb*4«étaan daarna bij gebrek aan beschikbare deviez, niet kond betaald word.. HEr NEUW TRENBOEK- S VERSCHENEN. V erscheide wijziging in de uurroosters. Het nieuw treinboek, met geldigheidsduur 7 Oktober 1934 tot 2 Februari 1935 is versch, n vevrband met de winterperiode zijn er verscheide wijziging n de uurroosters aangebracht. De reizigers zull dus goed do tijdig de noodige inlichting te nem om ge ongoeglijke verrassing te belev. Voor Gt stipp wij o.m. aan dat de v-.oege bloktrein voor Brussel (6.4) blijft gehandhaafd. Het gebruik motorrijtuig het inlegg lichte trein met e of twee rijtuig vooral op kleine lijn leverde goede uitslag wordt dan ook uitgebreid. NAGEKOMENE VENDTE. Studie dein Not. MAEYENS te KNESSELARE Vdltie HOUTWAREN te KNESSELARE (Dorp) t hove mijnheer Hri Verhoestraete op MAANDAG 8 OKTOBER 1934 om 9 U. schillde koop kanada- larixberd, schaalstukk, kepers, pannelatt z. z. Gewone voorwaard komptaat. Studiën de Notariss GOËMNNE te Aalter MAEYENS te Knesselare Vditle HOUTWAREN te MARA-AALTER t hove s M. Ch. L. Van d. Bussche, «n de Vier Weg». Op MAANDAG 8 OKTOBER 1934 om 2,30 u. Verschillde koopon kanada- larixberd, kepers, stijl, pannelatt, schaalstukk, pers, z. Verders 1000 sparrebusach. Gewone voorwaard komptant FOURURREN HUS Marcel M ASSEMS (achter St Salvatorskerk) BRUGGE Fourrur, Pelsmantels. Laatste modell. Vermaak verandering. Ves,w<>r3tj ln het huls zelf vervaardigd. Hul vertrouw. Con^ut^èrtiè" ónriiojeiljk. Zondags op tot 4 uur.

3 1 ; 11 V r a a g nu G E T R O U W E M A D E G H E M oer poli aan r. HET MEEST VERSPRE WEEKBAP «KSTCHT DOOK: VOTOK DB Oud-Volksvertegwoordiger. «t: VOTOK DB UldJÏ BUKF- TELEGKAMADKES f ABONNEMENTSPRJS AJBONNEMENT8PB HOOFDOPSTELLER : JOZEF LLLE. Kamerlid DRUKKERJ LLLE MALDKUEM Telefoon Nr. 1 _ Postoheckreklng öi Binnland ; tot eind«1984 0,80 rr. Buitland, per Jaar ; fr. V. S. Amerika Canada: fr. N VLAANREN t AANKONDGNGEN S Vraag uitgebreid TABEP. PRJS PER NUMMER: 88 ct. ZONDAG 23 Sept s f 38e ZONDAG. 45ste JAARGANG. WfcEK TE SAMEN GEVAT. Moest we e microfoon gehad hebb, Donderdag-morg oador de tafel don ministerraad te Brussel, we zoud het volgde gehoord hebbea Minister de Broquevllte : < Het woord li aan d h. tigbleek.»»mijne fccer, ik zal het verslag voorle jou, d geldelljk toestand, over... Minister do BrwjuevHle : «E oogblik, üunheer ngbleek, ik zie dat go zooveel i.ittdzljdea hebt, dat gaat heel onz voor middag pakk, geef daar coplj aan de bureel zeg ons liever n kele woord w»t uw besluit zijn. Als we wet -.vaar t verslag op neerkomt is t goeg. Minister ngbleek : «Op... ik wil zeg- ; gon...» Mlaistar top; «Oeea doekskes, k i&l ik het Mggift daar is nog nooit aoofa te kort géweist. t Xe mijn schuld niet, «miljard *n b*tt te weinig... > Minister de Broquevllie: «Dan moet» «de belast teg maar niet verminder > Minister.» CamreUsrt: «Laat ons ue keer «raatlf rijn. we gwa dat beimtlngïvermlaaer natuurlijk niet meer -prek, maaur dat beetje maakt de kwestie niet» Minister de BroqueviBe; «We hebb toch gemld dat desnoods de loon ging aftrekk, Ho* hebb we dat ook gez«ld ln de volmaakt t > Minister Jaspar : «Dat ge de loon maar soudt verminderd Hebb, als dt levsduurte «*r«t afgeslag was. 0«moest dat Juist ataeo MtUa 1 t Lev s eerder a&n t dur. > Minister Zeeland: «t s juist u Ju i sr, die in de radio (esprok hebt i:oe<lkoop«r goedkooper.» Mini»ter Jasp&r: «WatT kt» Minister d«broquavule: «Oetn ruste wak. We p u daar later «a over sprek, Mijnbeer Bovssss, hebt gtj uw. i olmaohtteksun gereed, op de wu**la#tca «u bet kansspel? We sull da m- Khsn daar mee bciig houd, dan verschijnt «r toch wat». Mm Ut* Dlerckx: < AUm, mijnheer Sap h&bt gc au al*t* mt«r U eefg? > MtntoUr Sap: «K. durf alles, ilat weet «e w«l T, k zal t op mij nem, weet g» niet meer dat er ln d* volmacht»tood dat de nieuw» begrooting in Septem b*r moest gereed rijn, om in Ootober voor >1* K»m»rconunWr»» t* kom ln Novetn b*r ln de Kamer besprok te word. Hoe urn dat moet ua? We «tja *t 90 8epumber,^»o jrmp»wj minister dte.verpiept om 4«vijfti, honderd mjl}o«n :! u!t r t«fceïulülgetk Ate Hl begroeting binn, lc.ua k fp al d* poeuc ald» rninuuri««30 ton honderd min wttsn, es gè kunt-.*r,»wil««uw..p«*n,ine<}ijtrrtte n. i Ml*M«*!iX»i«tiurt «3«at gi)v<wt)4nw aftrekk T O* zljt gij zekér «ah t mts-»«n? Kunt gij de trein met 20 t honderd min kot lat rijd, dan iljt ge >«a schoon«artut! Laat die ne keer re ««er, dat a*l wat gelijk > Minister Van Cauwelaert: < En ik moet 20 miljo h«bb«n voor de mljnbeu. Hlnlster Sap: «Als ge 30 miljo moet htbbeo, gaat soektn ratjn manneke, maar K» gaat u toch ül*t pakk de invoer recht, Mker?» Minister de Broquevllie r «Het is over <11* 20 miljo niet dat het gaat, k Zeg nog MUS, Heori Qustaaf, laat er oos over **ljg. Zegt daar voorlooplg niets die anderhalf miljard, of De Litte gaat w««r roep dat we t mui aan de fort niet moet hang. Oe zit zoo raar te kijk, hoer Van Cauwel&ert Sap 7 O» gaat De Lllle nog gelijk gev zeker : Christ aotimtlltarlame T Overekom T! Anderhalf miljard T Wat heeft godsdist met d oorlog te mak? An dorhalf miljard... > Minister Sap : «Zeg liever waar dat ge w T*t hal T» * Zoo ie de ministerraad Donder dag verloop of liever uite geloop, Ze mog nog honderd ministerrad houd. E andere oplossing ls er niet <lan de onze : Overekom, 118 w»p«nkost wegcijfer, de grz opbrek, de wereld natuurlijk lat op ziju pas kom, dat <?e orerproduktie ge fllde maar weelde over de wereld brgt Hoe zit Belgle n de zwartste schuld 1 Door do militaire uitgav door het niet draai der fabriek. Draaize niet, ze Kev ge belasting de werkloozcn last d Staat verhoogt Dat s dubbel nadeel ln de keering. Luistert verder: Het woord «autarchie» verschijnt nu onophoudd in de dagblad. Bizonder voor "ultscbland. Het heeft beslot niets meer :n te voer. Op zich zelf uit ztjn eig i.rondstoff alles te mak, lijk hot n d oorlog deed, desnoods met «erzats». Er ls e nieuwe wet die toeziet dat Dultsehland ge gram stof mée* invoert dan het naar e of ander land uitvoert 1 at a «autarchie». Andere land zijn aan t volg. Maak tan maar o krulske over Belglc, dat voor d oorlog e fabriek voor de vreemde wereld was. * * * De verfoelelljkste militaristische blad beginn het noodgedwong dezer «lag ln te zi. De Waalsche «Actlon» schrijft: «t Bruslelsch ministerie mede met de volmacht het land to redd door geld krediet aan de bank fabriok te gev. Hoe onnoo- al! wat helpt liet dat e automobilist i:as geeft als zijn koppeling niet pakt? De tolmur word rondom ons zoo hoog ^e ev dat wo volledig ontkoppeld zijn ttoonsteli.ing der winternieüwighed n de groote mogazljn At; bon mabohe (Vaxelalre-Claes) Steonstrnat BRUGGE, Stestraat. Zie aankondiging n dit blad. DT» DT S DB SCHUUR, MEN-UR SLAAT VERTEGENWOORDQSR "DB LXJE VERBLE- NAAR BENEN UT HET HOOGSTE VAN VURST, WAARN ROLBALK N HANGT. HET VEN HEEFT N N STAAT XQWA, MlDN- HOO WORDT-: VAN N WAGÈN MET EEN AMJ6ERKA,,,4" MEKANmBB ;york zoo HOOG BNNEN "GEi J- trokk. ffc.. $ NEEXJWE WERELD GAAN ZQCN. DB VLtEG-FLAAQ. WONNG. Zecd«brief. «En wat doet u teg die zwarte vlieg En hoe is de woning» Natuurlijk in vjjfiag ik} BJ BOEREN. hout. Alle woning die ik gezi heb op «Daar le niets teg te do, dan ze- te- n.ijn heele reis, zijn in hout, alle de gioo g te houd, kom, dat moet u es zi.te mlddstadsgebouw uitgezonderd. zegt de boer. De houtön buitwand zijn dubbel, zoo Teg-hcrud, hoe gaat dat? dk ik bijf; ;is er e luchtlaag tussch die s winters me zelf. We wandel er he onder déï. de koude s zomers de warmte helpt teghoud. t s gezonder won ln hout brandde dod. Aan de rand lijn de hoeve toont del dan in ste, wordt hier gezegd. Wie versch boer, hoe hij drie of vier rek mals heetè Amerika binnkomt ls op het eerste zicht weggemaaid, daa óp de voilé lgte è bedrog. HU met dat de huiz er arm of twee groev of geul gestok heeft^ uitzi. Doch zoodra binn,""staat m verwonderd dat db woning. zoo ruim»n vol gegot met gebruiito, het ia te zeggei : afgewerkt» motor-olie. Heel-de naastliggde partij v&n zijn gebuur is afgeëteri k Zal vertell hoe deze fri^h zijn goed geschikt uitgerust " hoevewonlng Haast alle 48 stat de Vereigdo Stat Amerika, zijn ia het Noord ln bet Zuid met e hout lat getrokk. Zelf» Canada over e lgte 2000 kilometer, (zoover als Antwerp tot CoDstanttnopel), ls in rechte lijn Amerika geaoheldes. Op zijn beurt kan e staat verdeeld zlja ln e aantal vlèrkantekantons, deze ln om trt vierkante gemet, verdeeld in vierkant* hofsted. Juist t halv zoon vierkante hofstede staan dé boeveg«bouw. Waarom t halv T \ Om overal ev dicht bij te wez. Het ztjn mali-boer. Doch het woord «mals > heb Ue hier gees gehoord. De Amerikan zegg er «corn> teg gelijk ons Vtaamache boer: kooro. Deze Vtaamsohs hoeve telt: Twintig jmard, e t rak tor, twintig oss om te vett«n, 18 melkkoei (ze word slechts tweemaal daags gemolk) 1S0 varks, mm aw&rte don witte, kieks ganz. Rooeevelt beeft uitgevaardigd dat 25 t honderd de landerij briuik moeet blijv.., nu valt de oogst teg, door de geweldige hitte door de black óf «warte iv lieg dié op dv yeld.éi \, véll han. «B 64 m moést" óns maar Wies latè» rlka nu maar ge et te kort komt * k-- Heb het ; ïeeelirave«i»dat_..ik_^)^dern m a u ^. mager vee. eder pijltje gms was m de zonne rostgebrand. Ergs heeft m bet uitgehongerde vee moot doodschiet. blad, om ons t- minste met Frankrijk sam te lat werk.» Nu hebb wij l.et woord : Het gaat niet met Frankrijk. Jaapar met niets thulsgokom. ntegdeel twee dag nadi was t weer ruzie..frankrijk sloot zijn apiunerij weverij in Rijsttel Toerkonj-e, of liever drijft er de vlaamsche werklied weg, er zijn ei misschi En Brussel sloot met contlngteering de grs voor de fransche * kleerstoff. * * Nu nem we ge microfoon, maar t is alsof we e televisietoestel in d Pullmantreln Partjs naar Brussel hebb. We zi minister Jaspar met zijn han. d ln zijn witt krullebol hij prevelt «De Lillo a ralson.» De Lille heeft gelijk War we maar niet zoo klein! War wc maar met verscheide land verel<gd Wat is die nationalltelts-bewlerooking tooh e stom ets, terzelvertljd oorlogsvoed sel. Vaarom gevocht? omdat k gel8chman gij dultscher of gij franschman wilt blijv? we hebb elkaar * - Rusland s nu lid d Volk bond. Alle Holland, Zwitserland Portugal zoo noodlg als lucht zon. En wat zou er gespaard zijn op al die fort kanonn.,.. Zoo heeft Jaspar geredeerd. Hij Kon niet anders. war er teg. En België, Vezuela, Cu ba, Luxemburg, Argtinle, Paraguay Nicaragua onthield zich. De 38 ander stemd voor. Om Frankrijk te di teg Duitsch land om Rusland te di teg Japan. Ti jaar geled, spuwde Frankrijk gal siym op Rusland, nu staan de franseiié gè&ett vol: dat Rusland e schoon leger heeft, goed-gedrilde troep met de modernste kanonn vliegtuig. En alle dag verschijnt e nieuw opstel dat ln Rusland de synthetische rubber ofte scheikundige rekgom is uitgevond, dorgelijke. Pol dat tussch Rusland Duitsch land ligt, was eerst de boezemvrid vat. frankrijk. Doch almetes ls die vridschap gekoeld. Pol zou waarachtig met Dultsehland kunn meedo. - Het is in Oostrijk nog niet ruetif! De nationaal-soclalist stek d kop hier daar weor op. Do Oostrijksche regeering weet niet wat ze wil. Nu ver biedt ze dat m voor d terugkeer prins Otto ijvert. E man die Oostrijk komt vertelt dat tr op de begraving Dollfus. go twintig vlag.r n aan de huiz te We halftop zat. Dat Dollfus daar heele- e buitwereld. Het dit tot niets, het zelfs gevaarlijk d motor loos te lat loordraalcn. Niets kan ons help dan : de maal niet goed gezi was, " rdwljnlng der tolmur! De versmelting net ander!» wtl do «Actlon» zegg. t Minister Ja.«-. heeft het ngezi, hij ls " voor nnnr Parlis getrokk, sr.hrlift h* zoovoorts. Wanneer prins Otto, e dezer dag plots do Oostrijksche troon bestijgt, dan :: het door toedo Frankrijk talië die daarmee d «Anschluss will verhinder, het ls te zegg, dat Oostrijk MJ Dultsehland ingelijfd wordt. *»! n Spanje vreest de regeertr.g oproer de socialist, communist anarchist. Wat is dat nu? Zijn de socialist dan ge baas in Spanje? Of hooveel soort zijn er daar? JOZEF T.TT.T.E. Volksvertegwoordiger. tot d stgel. Da vlieg vorder het ééne blad op het andere «t ajleé af. Doch, t «n de. vlieg hier kwam, zo in 4e oue..verstlkt. Echter niet allemaal, vertelt;de boef, % durv over de oliestrep ;he komea Want/het Mta voeg,die niet alle kruip maar ook - vlieg kunnt D«n mö*té!t we er oogénblikkelljk bij gdc rek nsgelijks weg te kapp eil onder,plle te zett. «. _ Hèt ijjn^viesllike nsect. Niét alle J%rej> verschijn ze,.)ulst UJk dö sprinkgan^iiïat telk jare neervall. kaalgevret recht geblev malss lamm al er zwart. Spijts alle voorzorg, zijn 30 acre«, die hofstede waar lk b, toch door de si v n ; fr* Mm r. --OE.WBBKStóóHtf^ «-1 Met- madlniachlnes ls e partij klaver ges»;hór. TWèó of dtle- paard*i.iyd me» efc r ft-»ariaf«vrrf rem--«^fryf«.adklefti Hêll Mbl verhool op strep. Üij onis" "draai de evoudige ruakmachines niet. Ze rijd kele meter vooruit tot hun greep vol la, de greep wordt opgehev of gelost om daarna weor kele meter verder te rijd Hier niet De hooggebog tand draai zonder stilstaan het hooi op lange strep Daarna komt de hooiwag die langs ach er e opdraaid laadtoestel met pinn heeft, al rijdde de gansche streep hooi zelf d grond opneemt op d wilg laadt. Ge personeel moet dus i.i. ork gebruik, om het hooi op te gooi. Telks e wag vol is. komt hij voor de schuur. Diaar wordt e mekanièke vorlt in het hooi gestok. De vork gaat met e touw naar omhoog vliegt zoo rap ali do wind op e loopkat in de vurst de schuur. n 4 of 5 trekk, is het voer hooi inp.elad. Dit optrektouw wordt getrokk door e paard. Nu hebb we schamele 10 voer hooi, het s verzgd n de hitte, vroeger hadd we er honderd, zegt de dochter, die het paard!!:et het touw moet beveld natuurlijk in iict gelsch : Bella, take lt easy! dat is : Jachtjes vooruit. Bella, doe het zachtjes! De Fordson traktor draalt met e leder riem op zijn werkschijf om de mals te dorsch te mal. De volle niaïs-har zakk zelf d zolder. Hei s eerder e soort repelmachl waarmede de gran afgewrev of afgeschropt word de stokk opgeblaz. Ze koïr.er. dan naar beliefte neer, n d maairaol. Elders op de hoeve wordt er nog-geblaz. Het gro voer, bij\ oorbeeld, wordt naar omhoog gespot op d silo, datiis de tewaar-torl waar we verled week verteld hebb. k zat er al mes verleg, to ik op de trein die silos zag bij elke hoeve, hoe de boer zoo hoog beet gro moest naar bov drag, mjk. het blaast zelf. En ze hebb onder *echts at te lat zakk. MOTOREN.. M zal misschi rne : zooveel fiekaniek is alléén mogelijk, waar electri.-joiio moto- kan gewerkt word. Wel, op de hoeve komt ge electrische lijn de ctrale. Doch er ls e Delco-lichi groep, bestaande uit e bzlne-motor mei rechtstreeks gekoppelde dynamo batterij. Dit alle voor verlichting. Kn er zyi verders wellicht vijf of zes bijzondere b z r.e-motor Er is e bzinemotor on. te wassch. E andere bzinemotor V0(" het snijniaehl. Daar staat e binn om te blaz naar d silo ginder nog e buit, ik weet niet waarvoor allemaal. Ools e bzinemotor alle voor d ontroomet HET BESTELLEN. Vracht slep, emmers drag, moei r: niet do. Al het et voor de koei, paard varks hn, wordt met e loopkat ter plaats gebracht. Dat wil zegg, er ;i:opt e ijzer balk, mot wissels rondom de stall zelfs buit de stall bovuii de verksbocht, aan deze bulk rol- <>n draagwleltjes met de mand papketels. Het water, ln alle stall, zelfs ln de kiekhokk is zelf verdeeld. En m moet nog niet es de kraan opzett Het water staat in de drinkbakk altijd op zelfde hoogte. Het ls oet stelsel de kanarie-fonteintjes, ln t groot. Er is e btyzondere -schuur voor landbouwmachines, want elk soort zijn er twee of driu gelijke dan e groot dorschrmichl met opblazers het stroo. E garage met werkbank voor de auto* De oudo Ford op hooge wiel doet dist als de Weg het slechtst zijn. Die kan er t langst. «onder ketting door. is- n d kelder het ctraal-verwarmlngfornuis dat opgevuld voor e heel dag, doqr dikgre iwarme-jucht-buiz, alle kamers fcqvén bed warm houdt n de andere helft. d kelder de waschketel het waschmachi met zijn, uoiotor, de yerliohtingsgroep met zijn battertj zoovoorts. H«t gelijkvloer» heeft zijn keuk met n.oderne^j culslnlère» ingemaakte kast, uitslaande strijkplank, afwaschgèrei met lcopd water. Dé eetkamer met radio, het salon, e slaapkamer t gelsch "W.C. (ln alle Amerlkaansche woning binn huls,.altijd met doorstroomd watar ingericht.) Op het verdiep e aantal gchoone slaapkamers, ingemaakte kast, badkamer met n, - - ;,- v. Eix. : nu; :hebt.iu;öj^ -kó6uea t ;nog.-:njèt "gezi,?» " - -. " "«Hebt u"è electrlacw f rigidaira?».v,«,l ljk, egn^.^at^f; m> staat: «Jslooze kpel-.y bov in d keuk uit». 1 Waarachtig, er gaat in de keuk e brëede zink buis tot 6 meter diep, in d grond. Daar werkt e «monte-plat» ln ofte ophaalkast waarln-m al zet, wat m frisch v/il houd die diep zakt optrekt met e lichte draalllng. AUTOS. Het meëste «confort» voor de Amerik-iunsche landbouwer ls echter zijn auto. «Wel, vertelt de boer : De speelknap op de hoeve koop e oude Ford voor 5 dollar. Ze pruts mak twee slechte e goede. Voor vier ct hebb ze e liter bzine, én ze rijd én draal het hof op af. Ze kunn er mee schrijv, bots door het hek slep er al mee voort wat hun aanstaat. Zelfs de minste knecht heeft zijn auto. Hoofdkwestie is d aardweg door te kom, die tot aa;i de naaste asphalt- of cemtweg fcidt. Dan is het nog slechts: zooveel miji. zooveel minut. Dat ls" e beetje veel.;zegd dat zon 100 kilometer in het uur zijn ;n, om de waarheid te zegg, m rijdt hier niet zoo snel zot met de autos. Hei automobielverkeer is hier wonderlijk goed gtordd. We zull er later op terugkom POST. Op de weg oveml op evoudige out stikk, ziet m de postbuss bult staan voor al de hoev hulz die binnwaarts ligg. Want de postbode doet e ronde 50 kilometer, natuurlijk ook per auto neemt trecn kleine pad. Hij steekt de briev in de buss langs de groote.straat. Som. laan er zoo ti postbuss in e troepje oms wel twintig op e paardjesmol die ne postbode kan ronddraai. Weet :n dat de post heilig ismn Ame ika? Wie e hand aan e postbrief durft tek krijgt minsts 10 jaar geg. De onderdduizd postbuss op straat rao- «ongeslot staan, ge schooier zal er durv naar wijz. To het staking was de stakers de ingang der fabriek bewaakt om te belett dat stakingbrekers werk zoud n onderkruip, zond n,e werkwillige per post he terug naar het fa riek. Dat wi ] zegg hij kreeg e vrachtbrief op zijn kraag gespeld, lijk e postpaket ge man in Amerika die hem diert ak. Ge kel tranijatlantlsch schip dat post meebrgt ui. Europa naar Amerika, mag ijn postzakk ontschep op dc kaai >c groote boot moet stil ligg vóór de nv do Amerikoansche postboot ko in volle zee om de postzakk. Dat is wet. HET LEVEN. En nu de gesteldheid onze vlaam che boer ginder. Ook zij kom nooit terug, zij zijn Ameri aansch burger. Ze zitt hier op hofsted»n acres, lijk de Malugemsche boer in Geseo. waar we velled week, in t voorbijrijd, op gewez ebb. Zij zijn hier bekd met do dultschc boer, als da beste Amerika. Slechts deze ééne hoeve in dit dorp wordt door e Vlaming beboerd, al de andere zijn doof dultschers uitgebaat. k zie nog. vertelt de boer, onze duitsche knecht, hij was als e Kind d huize opgeroep word optrekk t oor log Hij werkte tot het laatste uur. En mijn zoon, vertelt de vlaamsche vrouw mijn eig zoon dan. Zie dit is ^ijn portret naderhand in dc blad versch tk zond hem e pakje sigar snuisterij. Nooit heeft h j het gekreg. Hij wn? ceds dood... de arme jong,.. Daar werkt leefd dus chrlste msoh sam n één zelfde dorp (Eig teeklng t,, - V LOTGEVATiEN VAN N BUS. 1914: Op wég naar Siberië : Op weg naar Gève. die moest elkaar de»hand drukk e laatste kus gev om elkaar- te gaan doodschiet... Dat is gebeurd. Eeuwige schande voor de christheld. Eeuwige schande voor de christ leiders....»y Dat moet voorkom Word, ;met uit *J kraai, dat christ t all tijde kunn overekom. Twee bisschopp aan,e.tafel, kunn niet besluit te vecht. Zij wet e, vorm minnelijke overekomst te vind. Goed. Van dit oogblik moet we weiger elkaar uit te moord. Ha.! het., s e nieuwe wereldbeschouwing He^l zeker. Wij putt aan e bron tap nieuwe reddde gedacht. Blijf nog kele dag, waarom zoo vlug ons weg? zegt de boerin. En bet is werkelijk reeds e gevoelig oogblik, wanneer de heele familie mij naar d trein voert. Ach, lk bunker {reeds naar huls weer te schrijv in tföêïriouwe, lk moet*;nog zooveel zit«... f boord; vaa d ilisi llstpi; voigeiijde Week;?. K-r -: _ - a«: :.JOZEF LLLE Vóiksvertëgwöórdlger. ^NEfc^UNÉtól, VOORiilGHT^!! r DOOR VQiUKSONRWUS! -Vervolg Nr 228. QEDACHTÏ; AAN VALLEN ZEKTE HELPT VAN VEEL JÈUGDJJN. Dat iedere die af toe e zuwcrisis doormaakt noodzakelijk de vallde ziekte hebbe ls geszins waarheid. En toch hoevele jeugdig zoo meisjes als jongs raadpleg de dokter niet met het vooropgezet gedacht dat hun kwaal de vallde ziekte? behoort tot Het is e marteling in e dergelijk gedachtstroom te verkeer. Er zijn velerlei soort zuwcrisiss die hoegaamd niets te zi hebb met vallde ziekte. Zelfs al keert - herhaaldelijk e oort zuwcrisis* weer zijn de kteek zelfs dramatisch daarom moet het nog ge Vallde ziekte zijn kan alles in de beste orde t slotte eindig. Stell we voorop, ja, dat de vallde ziekte e kwade lastige ondankbare ziekte is tegover alle verpleging, tooh blijft zelfs deze geesbaar zyn er gez. Dan volg e groot tal zuwaandoing die in crisis zich uit kunn, die kteek ontnem aan de vallde ziekto, doch dfo allerminst d zelfd aard zijn. Welke soort zuwcriasl kunn gelijkis vertoon^ piet de vallde ziekte? Nem we e meisje rond de twintig jaar dat e paar maal per week plots koppijn krijgt dermate hard dat het zich zett moet, alsït ware zuwschokkd ine valt on buit knis komt; de huisgoot drag het meisje te bed of legs; het plat besprkel het met water ; na e tijdje (dat e half uur kan word) zuwtrekking pijnlijke verzuchting vertoond te hebb komt het terug bij, weet niet goed wat gebeurd ls vraagt om es goed te mog slap. E ander. meisje kan onmogelijk e bepaalde plnatsièïnn gaan hetzij b.v. de kerk, of wordt Bom door e zuwachtige beving zoödat het zich vasthoud moet, zich zett 4 terugkeer. Zelfs kan <e/er!idergelljk ziekteverloop overslaan toffeèir- algemeo stijfheid zoo- Jat gansch de persoon zoo stijf wordt als ^ plank. Dan hebb we de kleine gevall als dergelijke : dfr.- persoon komt aan tafel ter middagmaal étfrgbraakt plots voor kele minut bult knis, blijvd nochtans rocht op stoel zitt. E tweede om het ev waar hljlëj gevoelt metes dat hij kele second "iln d geest afwezig is geweest verstaat er zich niet aan dat hij b.v. als fletser niet gevall ls. E derde, dat Yéïtólt de omgeving, heeft s nachts te bé<$f$ plotse zuwtrekking, smijt zich bloot;] raast valt weer art 1.1 Dan zijn er zoovele eigaardige kteek evveerschilld als er aldus zeer veel perimj&in ln di toestand verkee- i-, ;> ron. eder heeft -.zjjn bepaald zwaktepunt, zijn aangrijpingspunt vooral zijn eig gedacht. ; Hot ongelukkigste alles is, dat die schaar jeugdig meestal behebt zijn met de gedachte dat hun kwaal de vallde ziekte ls. Es* hebb ze gelez dat hun kteok behoort ttot do vallde ziekte, e dokter iièett soms de onvoorzichtigheid begaan, e vermoed aan te kwoek, of. de buurvrouw klets er maar op los... dan wordt e persoon gescha- Getrouwe). Nu weze het es bepaald gezegd, dat de vallde stekte geweldig verschilt voornoemde beschrijving. De vallde zieke heeft het allergroots ce kteek vervat n d plots onstuitbar val. Hij heeft ge tijd zich te zett, zloh te bedk, zich vast te klamp. Verder» heeft deze arlsjs e geestelijke vóór- naperiode, dat wil zegg, dat de persoon ln kwestie e Hjdje v^ób na do krlsls niet meer t volle beschikt over zijn geestelijke vermogs. Dat in de hooger beschrev gevall er kteek voorkom dl«in.4«orjais vaa vallde»lekte stoh ook kunn voordo, dat bewijet nl«u dak allea vallde ziekte ls. En als we nu p dergelijke uitezetting gev aan ons tot bier toe vreezde gepijnigde ziek dan wet we dat we reeds meer dan de helft in h gez hebb. Want wat meer U xelia het voornaamst«: de beschrev ziektegevall berust hoofdzakelijk op e zielll^k onevwicht. Het. Ja het gemoed dat.ziek is, de.^ruis^.. ^jjjn kèl het gevolg ofide^ontyp^^gjv,;^ Valïénde ziekte zooals ze zelfs"heratëïi" * kan,,,dan moet,.beslist, jd, de.. «nderevgej.j.., _ noemde gevall gez. Zoek < ln - het- lev - - dexe :die -zénuw- ~.erlalaa& hebh ;!"g#>;?ult-ftbsttisst^ngspunt-vind.., Daar s mmer e bepaald feit dat de ziele gaschokt heeft; dat de zieke heeft will verdring maar toch als crisis uitspat. Verdrong gedacht, weggestok zlelemulzest doem immer **ns op in lichamelijke kteek. De persoon die e zuwarlsis krijgt bij het binntred e bepaalde plaats lijdt onder e onderbewuste gedachte die opdoemt uit het verled: heeft die persoon vroeger op die zelfde plaats ge ander persoon ontmoet dia e schok ln het gemoed nagelat heeft 7 k k tal jeugdig die zuwcrisiss krijg als ze voorbij e bosch kom waar es vroeger ze met e tweede persoon tot groote zlelekonflikt zijn overgegaan. Hoevele vrouwelijke person krijg niet om de maand e zuwinzinking tot e onbewust word, doordat vroeger ze geplogdhebcn hebb gedaan die niet mocht? Huiselijke twist bar meermal zuwcrisiss bij de huisgot. En emaal gebor kom ze periodlsch terug on krijg d schijn vallde ziekt». Jongeling on meisjes die e verfd verbrok liefde hebb voel maar al te veel de onmacht zich recht te houd. Komaan, daar mag ge plaats meer zijn voor dergelijke zucrisiss. Versta, brave ziek, dat u uw gezing in hand hebt, dat u niet aan het noodlot zijt overgelat dat er geesheer zijn die u als ware leidsman biechtvader di kunnefi. E gevaar voor dergelijke ziek ls soms de onverschilligheid of het zich om het ev botvier op sterke drank allerlei prikkelstoff. Wat dit laatste betreft, moet deze ziek meer dan ander oppass voor alkohol, veel bier, tabak, veel keukzout bewaarde vleeschproduktl Vooral het avondeetmaal mag ge prik keistoff bevatt. E flinke teiloor volkoronvlokkpap is nog het beste. Veelvuldige wateraanwding, gematigd spolt. het opzoek verstroolnde ontspannde vermakelijkhed di bevorderd. * Zie vervolg ZEKENVBAGEN. 8ste hlad7ijde. _ SPREEKBEURTEN VAN Volksvertegwoordiger JOZEF L.LK. De spreekbeurt voor Axisdonck ondei Waarschoot, die ls uitgesteld door dat de h. De Lille in Amerika verbleef, wordt op uur dag, welke aldaar pass, zull aangekondigd word, gehoud. nsgelijks kom aan de beurt: De stad Thielt, met e vertelling door Jozef De Lille over Amerika. De gemete Somergem voor de nieuw Broederbond der Christ Vlaamsche Volkspartij aldaar. De gemete Caegbem, wellicht op e avond der kermis. Al de dag zull aangekondigd word. Komt nog aan de beurt: Knocke aan Zee. ook op datum die later zal vastgesteld word. NEUWE GOUVERNEUR VAN OONOO. Bij koninklijk besluit ls d«heer P. Rijckmans,»ere-algeme commissaris, boemd in p die met d marteling geplaagd dieper tot gouvunaur-gaimnua v*» Oa«, ^ r. t a d ^ k u «toftsa.lm».,, jttrraisfteffvto ggmt^ïakitofc a 1 "la m

4 PLAATSELJK NEUWS Ca*WtL 08 LtSlMX,. if*.**- w-ïst*- DU s e«n afdruk het bedanklngshaartje dat wy uit Llsiew ontving. GFTEN. 140 fr. uit d offerblok H. Treesjes Kapellek met melding ; Ï3 fr, voor 8 H. Miss aan Patere Koigonjuu voor on* overled vader; 40 fr. aan iater De Smet 1«Bontoc ; 20 fr, aan de Paters-Mlssionariss t Heilig Hart in t Juvaat Tervuer ; ook 20 fr. aan Pm. M. Aiodia voor de kinderkrib MuliMamude *n 95 tr. aan Pater Do Pauw om HL Miss voor overled familie. Het «al de person, die H. Treesje houd, goeg do hot briefje in t Getrouwe te lez. De Eerwaarde Moeder Priorin dis bovstaande schreef is de zus- er H. Treesjs, on verving hun moeder luulat die vroegtijdig gestorv was. Voor wie ge Fransch kan vertaai k d tekst er : Carrnel vau Llsleux 1? September, Wij bedank u vtel voor da uiilde offrand» wij verzoek ons H. Treesje U selv* t* bedank met u valt Otuce U«vs Heer vwl gratiën Hemelsche xegcüingsn te bekom. Dat ilj u beschcrme alsook uw«familie, a.xisdlatigfi gevoel» n Jesu»-Chrlstus Serweard«Moed.r Priorin «n hare CommuntelC Dm. lf. Alodla zand ook e hartelijk dankwoord,; om de gift voor de Kinderkrib vaa Mulagamud«; dat komt e vol svnde keer. We nerlhöului. nogmaals ut rechthebbd dat de toezding het eerste geeskundig boekdeel Dokter De Uil«reeds lang is geschiedt wie bij vergctelbeid het boek niet zou ontg hebb dit Onmiddellijk de Drukkerij hier in knis te stell, die onmiddellijk de verzding zal do. 0 - Prijs het eerste boekdeel: 12 frank, Voor de Postabonnés: 8 fr. t Was kermis ter stede, h*t fewt was bereid i Es weelde is niet altoos ellde - De marktplaats was vol met barakk spel, Sn volk waar m keerde of atoh wdde. De massa, die plooit onder t arbelderejuk En zoo op verdiste mag bog, Wou vrolijk ontlast t bep» hart, Zijn kommer tïjd Zi vervlog, De feest, hoewel toet e«h toelaag gewoón, Maar keurig geschikt naar de dag. Verlokt m»t duizd tnsch ter plaats Met duizd vrlehdért mag. t Was kermis, t Was feest het volk was er bij, Het wipte het danste la de ronde ; Met lichtjes op t stadhuis vlagjes omhoog t Beleefde e vroolljke stonde, t Was kermt«, t was f«wt, want muxlek was er bij; Wie kan ongevoelig dan blijv Het volk stond te trlppl, het zong,, het.sprofigi,- De maiin,,de kinder, de wijv. k.zat roerloos te luistr naar Neerlandsch orkest; O, t speelde zoo kunstig, zoo prachtig, Schakerd in maatklank vol harmonie, Nu emaal zachtvloelehd, dan machtig. Maar jammer, opes werd het feest gestoord..,. E- lijkstoet trok langzaam naar vor ; Doch niemand all versche n d röuw En doodmarsch was niet te hoor. Daar plotseling steeg uit de feestde schaar E roep, e huil, e fluit!... Er was daar ge lijk, maar e voorwerp haat, Die t volk n de kiezing wierp bult. t Was kermis opnieuw, het Neerlahdsoh orkest Hernam op verzoek zijne stukk, Het volk juichte toe, t orkest juichte mee n Zeelandsch Vlaandors gelukk. Het volk song sprong het wipte in de rond, t Was nu tóch wet meestér der weg ; t Geduld was. t einde, het hield af te lang * Zijn slulmrehde wrokke verzweg. De macht, komt Uit t vólk, t gezag uit ds macht, Zulks staat in dê Grondwet geschrev ; Dan móet esn gezag dat niet steunt op de macht, Door volksmacht toch word verdrev pe Sutter, Schepe. LCSTKBRUK PROGRAMMA VAN VOSSSNHÖL KERMS. ZONDAG 3» SEPTEMBER: n d voormiddag groot» duivvlucht Ut! L* Tóuquet by Flort Cockbeyt. Voorui: fr. Om 2 ure praohug» besohrtjfuoillng door de gaaibolderemaatsohappij < Will is Kunnsn» bu N. De Vogelaere, fr. prljtcu «prnclitig beker geuuurborgd door de maatschappij, verdeeld in 10 prijs : «20 20 r 1)«boker wortt verspeeld d Zondag per 10 man die meest punton beholon met ïsiin earat» peloton. De nleg is bepaald op fr. b«t peloton 4 boll of 6 fr, voor z pelotons. D* spelers zijn verplicht het rezie.uit te volg dat n t lokaal uithangt. iqoültoer««lichts voor nwoners Kiort Cockbeyt, Om 5 ure het sehoöüe tpel Charger, dat edere moet kóm sti«n :n-tvt«jver Sueuve Marcel, 75 fr. prijg. nf«hrlj**ö 14} Htnri Lamms. Prijz bij A. ne Batte; daarna lustig kerml«vi«rtn.!;l<mi»t,.v0or Ovcrledeh voiéehho! «n imrkel. Om 2 ur» VoortaetUng dér gaai- imiiihg met afkamping. De winners d -oker kunn«n die bekom d Zondag avond. Om ï,30 ure Bolling met de krul-!«>!, 500 fr. prijz bij H. Cookliuyt Om 3 ure BcbUting op de llggands pers bij Jo- < { Heynian. vooruit 400 fr. op 5 hoogvo- ^els, 30 promlcn Van H fr, meer, 100 fr. «n.- " «chelde gratis prijz n t spel. nleg 14 fr.. terug 10 fr. Om 4 ure Velokoers : hindernlst. Groote prijs De Waele Pamona, Ï00 fr. prljx gegev door Cyrlel./e Vogelser» inschrijv««bu Noé De Vogeiu^re. Priiïeii bij Streuve Marcel. Er «tfn - ok verscheide preml. -- Om 5,80 ure Maétkllmmlng bij Pi. Oockheyt, 40 fr. prljï-n. noéhtljvlng bij D» 9ft«y Rsn4, 0«i 7.30 um Wandeloonoert door het muziek Hou Trou >. Om 6 ure Volksbal in op lucht op t plein, opgeluisterd door % Huu Trou», - DNSDAG 25 SEPTEMBER : Om 3 u. Bolling met da krulbol, 200 fr. prijz bij Streuve Lamms, n«ohrtjv«n bij Strsuve. Om 4,30 ure Zaklooping, 40 fr. prijs langs de grintweg, nachrijvon bij Heyne- ;nan. PrtJion bij A De Baets. Om 5 ure liet ]pl«*antste de kermis, namelijk de kortewagkoers, 150 fr. prljscn, verled jaar betwltt door 11 ploeg. Komt er **ur zi. inschrijv bij H. lamms. Prljx O J Rt De Saey. Om G ure gratis gaal- Uolllng door < Will is Kunn > bij Noé JJe Vogelaere, 50 fr. prijt het inleg- KeUl erbij dat bepaald s op 1 fr. het peloton uitsluitd gegev voor deg die deel nam aan d grooton prijskamp. Om 7 ure kaarting bied 100 fr. gratis t inleggeld erbij dat bepaald is op 1 fr. bij il de herbergiers t Vosshol. nschrijving bij Kim-t Cockheyt. Eerste loting bij Streuve, Prijz bij Noé De Vogelaere. <mi g ure Bal bij Flort Cockheyt in op lucht " Nams het bestuur v«n Vosshol-kermis : >e Voofïltter : Gustaaf Lamms ; Schatbewaarder August De Smet ; Schrijver Hri De Vógclaore : Ré Ds Vogelaere Fran?ois Karei, Hot beatuvii......«t verantwoordelijk voor gelijk welke ongevall. Gevond op t Koersplein d heer A. Mouton, Wormestraat: e huissleutel. Tsrug te bekom bij Gabrlel De.Ulo. lel&lvoimjin. MALDKGKM. Op 2B September, nm 19 uro, bij H. Devoa Statie, inlevering der vell. KLET Koopt de Klak Coloninl Cap U krljgi e bon deolnama aan de Koloniale Loterij, Groote keus lage prijz, bij Andrê STAELENS, Kkonnaker, Kleit..19 M a i d e a e m Kermis. OF WNTER AANKOMST. Voor uwe Pardessus, Demi-sateons, ziet onae uitstalling prijz. Bijzondere sohoone keus bij Raymond CLERCK- JCLyE Markt MALOEM. p.30. Jn.^liA na,^,iddit fv ging o^def l}eungs)^ll}iijt,. öé^ji^erü^n gï "d! vv" feestzaal «CilCllA» NEDWSTiiAAT Hed Zaterdag Zondag, heroping hot Cinemaseizocn, niet e prachtig programma. 1. GESPROKEN DAGBLAD. S 8. «GAUCHO» groote mlrakulouze stille film, met Douglas Fairbanks. 3. «AAN WE BEUKT», komiek met Flik, Hak, Vlok. Aang : Zaterdag oin 7,30 u. Zondag om 2,30 7 ure. ngang 3 4 frank. Toekomde Week : «La fille et ie Gar- <;on» gi-ooto sprekde film, met Liiian ilarvey. KERMS. Nadat gedurde acht dag e brandde hitte de Septemberdag die onzo keiniis voorafging kmerkte, brak plots onweder uit op d vooravond der kermis i.oif. Toén het tijd Was voor de concert, die de kermis moest op, donderde bliksemde liet twee ur aan e stuk, zooditt <iete afgelast werd. Echter rond 10 uur werd bij betsr weder de kermis door 8 muttkant met e«sn Vlaamsohe Leeuw geopd. De eerste avond was dus mtslukc, maaide eerste avond zag m t-eéds dat de ongekozón burgemeester de gemeteregiet-it onder de voet ging tred bij <N> concert ge autos iou omleid. Hoe flauw dom, xel t volk. Want ge lijk waar moet.concert ongestoord kun n doorgaan, ziet noar Prugge, ge auto, ïelfs ge velo mag over de murkt, wan neer e n-uzlek zich op het kiotk bevindt. M duidt l r Zelf* ge weg aah, ge moet maar zelf langs «of andere zijstraat e Uitweg vind. Eb hier hebb wij Kti*tra ian om h«t verkeer om te leld, zocais t verled jaar gebeurde. Douh, alhoewel het reglemt ragt, dat bij, ooncert alle gerij moet omgeleid word, wil de ongekoz jrtiélni? ^lè*fió^<$l,.yaitj i ()offtté s.om ÏQ&-kop, uit té werkf ^eflbèveï! pvett i ilhr-(dé-j><5- Htlé om, och arme," de autos 100 méter omweg te do mak. Zondag morg was t aleqht weder ver- UyJsd. Jn.fj groote ciirom door n de Maldegemsche strat verdrong zich evn migt? die llog vermeerderde to de Velodrom gedaan was. De massa Zondag m«g vergelek word bij die verled jaar. Te 7 uur kwam het kiosk de Marktstraat op. Aan t Oud Stadhuis. Op de plaats waar het moest staan werd halt gemaakt. De" Voorzitter t Keestkomltelt ging naar d commissaris toe zei * Mij» programma ls goedgekeurd, het kiosk rao-it Ran t Oud Stadhuis staan.» «Dat trek ik mij niet aon» antwoordde ds kommissatis. «Gaat g!; t verkeer niet omleid?» vroeg de Voorgitter weer. * k heb ge orders gekreg» was t antwoord tt s nochtans e gemetereglemt» sprak dê Voorïltter. -»k Heb ge orders» antwoordt de eom mlssaris weer. - > Vooniltter vertrok, t Volk staat te ko.ton koleire, ook de vreemdeling zi het. E toestand als te Maldegem, dat bestaat nergs. ljots «ju!» het kiosk lijdt verder de Marktstraat op. De commissie heeft e gat g*vondon, waar het kan staan laat de autos ernaast ronk t schande Cue laere. Op 10 minut ls alles opgesteld t Vtaamsch muziek trekt onder groote toejuiching bov. Het concert ging dus toch n de Markt straat door, t Programma immers luidde zoo. D Maandag was t weder prachtig, de panrdekoers kond er ge beter tref f. Hot volgde gev wij hier als docuinont. Alhoewel t plein s/gezet was, verdrong er zich veel volk zelfs voor de drad, rm de koers te aanschouw of trospeldo snin bij betwisting rond het tribuun. Het komitelt der paardekoersén, all vr< emdellng, vroeg waar de gdarm dan wel blev. Ja, ze war stond hior of daar op d hoek *t plein, Er werd iemand naar h gestuurd om te vmyun dist te do aan de aankomstlijn. Maar... niemand kwam. We hebb veel v Maltlegem gehoord, zoo sprak de bestuurder, uu geloov t wij allemaal wat er verteld wordt. s Avonds werd het kiosk aan t Oud Stadhuis geplaatst. Mijn programma is goedgekeurd, zei de Voorzitter, het moet daar staan hel zal er staan. Het kiosk kwam on to het op stond was er nog juist viel meter ruimte over waar de autos door kond. Als er e groote vrachtwag komt ls de straat versperd. Héwel, hij zal dnn zelfs rond rud. En het kiosk stond er do Konlnkli.iko lianfarcn «St. Ccciliu» trokk er op. l?chter na t tweede stuk kwam de donder weer. nderhaast trok t meeste volk naar huis t was deze maai water gie., J)e verrfero feestelijkhed voor di avord we.d duor de Feestcommissie aftjeast Voor de foorekramers was t e groote tegslag, Zaterdag niets ontg door t slecht weder. Zondag alles leeg geloop om de kioskkweetie nu iedere de Maandag door d bliksem naar huis gejaagd. Spijtig, want er was veel volk. D Dinsdag bezorgde incidt. Cuelaeres muislek, dat sedert e heele t jd n de patatters lag, werd plots Weer samgetromireld, m ging uitgaan, met alles wat 29 nog hadd. En de Hollanders dan, zoo zeld do msch, die spel (och daag, t is hun dag, t staat aangekondigd. Als Cuelaere ultgnat weer voorbij t kiosk trekt, dan is tboel.gelijk verled jaar. t Weder speelde ook weer zijn pert. Terwijl in d namiddag t volk volop doorkwam, naar x De Komedie l Var- v» alles schoött voor het opluchtspel in gereedheid was gebracht, werd alles verbrod door d reg. Maar?.ooals op voorhand beslist ging t spel door n d Schouwburg dié weldra overrompeld was. Wis t niet heeft gezi, heeft iets lat voorbijgaan dat hem terecht spijt zal. Schoon, daarbij klucht, drie Ur was t eéh aanhoudd lach, daar het over e proces ging m dat hiér gëwöon is, paste net juist op Maldegem, Cuelaere stónd juist &an d Vrijheidsboom, met zijn muzleksk : nog 21 muzikant zijn gevolg 113 mahheri vrouw, Wat was hij gesmolt. tedece ging shei et keerde terug voor t concert Van. de Hollanders,de-Koninklijke Nederlandsche Fanfar Aarde-/iburg, e der besta muziek uit yrën lu: t ronde. Het ging gevolgd door de Feestctóilmlseie, t cter rond besteèg-het kiosk.- Al de terrass war overrompeld,- t weder was stil, gelukkig, er red bijna gocn autos voorbij : t Volk stond, rondom het kiosk. t Was e prachtconcert, de Hollanders werd warm toegejuicht. Na de poos begon t spel der incidt. Cuelaere, terugkèerdé t Statie-,fïe.Nie^trt^j:,. ging, naar nba Q tal-»«hlnf fn nnn ^a ziji} lokaal terug!" niet fangs 1 dé Öóüdèwi(fn LtyTiastrsat"wéi-wfrc- wta ruw h.j zou de markt overkom, onbeschaamd?ch ^torde dat er e muziek speelt op, ^ Hl WtltoMP htirf^eö indén weg slaat. En werkelijk, daar ko» m zijn trommels aan: maar als e or; laan, gaat e geschuifel gejoiiw óp dat aynhoudt totdat zijn laatste gedwong rcan vdotbij is. Wat kek de Hollanders verbaasd op. Ais vrid-muziekgezelschap kom ze Kier hun kunstconcert gev, Cuelae re in plaats te luister, trommelt zijn verplicht sam trekt er onbeschoft voor- 1.-Ó. Au zettfn de Hollanders weer in aan de geestdrift vati t volk komt ge éinde. Ze spel.ïysavie Mprejs» e ip Maldegem bekd Transvaals liedje, minutf lang word ae toegejuicht. Bis, bis, Wordt geroep om t volk goeg te do gaat ae herhaling door onder nog e grootere gi-estdrlft. Het Feesteomltelt, zeer volda&n over hét prachtig concert, biedt n naam! t gemetebestuur, in naam der Feestcommissie n.naam t volk e bloemtuil» muziekmeester Dobbelaere, weiischt de muzikant geluk om hun groot bijval Verder bedankt het Feestcomiteit het bestuur der Nederlandsche Fanfare om hun komst naar Maldegem. De heer Van Haverlandt, Voorzitter der Fanfar, drukt zijn goeg uit over h,et^ succes dat zijn muziek heeft behaald, be-" dankt t gemetebestuur het Feestcomiteit de bevolking. Ook de h. Van Haverlandt wordt warm toegejuicht. Tot slot spel de Hollanders nu de * Pelikaan» e nieuwe marc-ue, waarin gezon g wordt door de muzikant. Deze nieuwigheid heeft zoo e groot bijval, dat ze door t volk gedwong word, weerte 1-erhal. Na t concert staan de Hollanders weer in lijn trekk de Marktstraat tfoor naar t Hof.Brug?ol. Toegejuicht met handgeklap, doorhéén e haag geestdriftige Maldegemm«rs. -En to.ls t gebeurd. Aan t Hof Brussel hunwarehè, voortspelde dans de_ Mnidegemmers over heel de straat, eauto wacht tot t gedaan is, maar daar storm nu vlër "gdarm in dé dansde migte om e weg te ban voor die auto. Want zij hebb ge order het verkeer om te leid. E fluitjesconcert gaat weer op, e ongehoord gejouw, dat nog vermeerdert nu.de gdarm het Hollniidsch muziek do wijk. Volksvertegwoordiger De Lille springt er tussch, de gdarm onder groot gejouw trekk terug Jozef De.ille vraaijt, terwijl de Hollanders maar steeds voortspel aan d automobilist, wilt U dan werkelijk door» Wel ne, mijnheer, zoo zegt de Brusselsöhe heer, hoegaamd niet, de beleefdheid zegt, stopp wanneer e stoet of e muziek de straat verspert. k wil hoegaamd niet door, zoolange m danst. Nu gaat e gejuich op, de Hollanders spel voort, Volksvertegwoordiger De Lille wordt door*t volk in t midd de dansers geduwd, terwijl rood schaamte de gdarm e eindje eraf toezi. Wosdag bracht e iindere stemming in Maldegem, 1500 kinder vermaakt zi op de Foor; zonder stoot of stamp, maar steeds alle mols vol. wordt er twee uur gedraaid gratis voor de Maldegemsche jeugd. Voor vele ouders woog zwaar de crisis nu jubeld hunne kinder in Carc.Ussol, Velomol, Schommel z. En als du Kinder blijde zijn, zijn de ouders het ook. l Was e dor schoonste nummers der kermis. Tijds het kinderfeest had e koers plaats voor beginneling onder de 17 jaar. Zev Mnidegemmers hebb aangezrt. k geloove dat ze al onderwege geblev zijn, buit do kleine De Pestel. Weer schall de trompett door de stran De kozakk, voorafgegaan door nuislek, do de ronde t cter om straks Hij vroeg ziek af of zijn* kuil hief ging karsf» Dit jaar zal hij opnieuw e jachtvergunning nem. «Lijdd sedert meer dan 4 jaar, was ik onbekwaam geword om voor mijn levsonderhoud te zorg. k ging, me somwijl afyrtig of mijn kuit niet aoud Barst, zoozeer, leed ik. Nadat ik vele middel beproefd had, nam ik, op raad vrid, Krusch Saltz, k bevind ei mij zeer goed mede. k had de jacht opgegev, maar b voornems dit jaar opnieuw e vergunning te nem.» G... Krusch Saltz lost de kristall urinezuur op, die scherp als naald zijn de oorzaak alle rheumatiek.pijn- Daarna verzekert het de verwijdering er langs de natuurlijke weg. Als naderhand voortgaat met regelmatig de kleine dagelijksche dosis te nem, kan het urinezuur niet meer gevormd of opvehoopt word. Krusch Saltz, in nlle apothek : 12,75 fr. de.fleach. 22 fr. de groote flesch, goed voor 120 dag. hun voorstelling te do. Ze hebb alhier op t voetbalplein prachtig gewerkt, voor e zeer talrijk publiek. Als e dief in d nacht, langs kleine wegelks geleid door e praohtmsch door de hoving di prachtftisch trokk «Diers» zonder betal naar de voorstelling der kozakk. Op heeterdaad werd ze betrapt. Het loon d arbeider onthoud, telt dit ook.-al niet meer? Ot kunn de kozakk misschi lev /net de reuk rijke rnéhvch?., Zoo ook was -er Wosdag heel d dag veol volk op de be, waar m vroegere karmiss óp dèzè dag geèn levehüe ziél aag D Donderdag bracht reg zonne. To de groote koers.,moest beginn wa3 t weer reg die gelukkig overging. Er war 37 vertrekkers. Op de markt was alles aan de aankomstlijn in regel gebracht otn t volk op afstand to houd. mmers, de Feestcommissiekan op geeh stéuti rek de politie, kan zo niet commandeer^ daar dén ongékoïe hoofd dér politie is ; maar de straat is afgezet met stak sparr - t vólk blijft er achter, er is veel volk want t is e prachtige koers. Gdarm staan hier daar, de plaatselijke politie doet dist aan d hoek der Noórdstraat én Westeindestraat gn dat gaat nög ai. De koers heelt ê düöbèl doel. Eerst de koer óp zich zelt dan de schaal der gemete Maldegeiii Voor deg die alle drie de koers medegemaakt hebb, te Kleit, te Donck hu deze koers De schaal der gemete is e prachtig stuk, slechts 4 reiihers hebkeit er nog kans Voor: Wybo Verhaeg dié gelijk staan mot elk 3 punt, Loontjes ürsel met ft punt eu De Pestel Maldegem riiei punt. Alle vier zijn weer in, koers. - Na de fe ronde geeft Wybo het M, Verhaeg heeft,dus zeker de schaal, want Loótltjes Was ook reeds uit koers.? Wat de koers zelf betrof, Geirlandt die Van de eerste ronde wegliep, werd na 8 rón- 4 ingehaald, maar beklom de beker voor d<i meest eerste ovér de riieet. Het volk vermeerderde steeds, decommissie heeft het druk, wat zal de aankomst zijn indi m voor e drietal minut >ae autos niet teghoudt zóbats vróeger. Niets aan te do, we kunn, ze toch niet commandeer, zoo zegt de commissie, als de gdarm zooveel veratand niet hebb of niet durv, t ia dan onze schuld niet. ntussch is het de tweede laatste ronde. Verhaeg Dê Pestel zijn nog steeds in beid.,,-veihftegf<? pft^prt,jwbi). dg ^omipii? sle, m toont hém rèecis zijn schaaf hij heeft ze zeker maar.,, hij geeft op, vermoeid, door vele.: tegslag, As_.D% Bestel voortdoet tside schaaliifoor>h.emt Gtop.ts "bfiwtgiflg onder t volk..->,<-,..: Nu is de aankomst. Gelukkig zijn de rners gescheid. Met twee kom ze aan. Veiselder is eerste, Beernaert tweede, >{u n sprint 4 n»an Termont, üatslè, Steyaert De Smet, dan Weer e drietal rners. Nu gaat de bel, laar is de geheele groep, maar nu juist ook kom autos langs beide zijd, de gdarm lat ze door de koersers, ze vind ge uitweg, de autos versperr de baan, geroep, reclamatie by ie commissie «t s onze schuld niet dat m de autos doorlaat, wc hebb t gezi, je heht U niet kunn verdedig» antwoordt de commissie Met dat geharrewar is t volk achter de afmakln;» gekom. De commissie vraagt aan t volk weer achter de draad te gaan daar De Pestel nog moet aankom, nu ongevraagd storm do gdarm toe beginn t volk achteruit te,drumm waarachtig de koerskommissie zelf wordt v>eg gedrumd. De ondervoorzitter Maerts krijgt n duw, de voorzitter der Feestcommissie will ze ook wegduw, alhoewel hij wel kbaar is aan zijn roos als lid der commissie. E der gdarm, e zekere De Cuyper, heeft er nog de- onbeschoftheid bij tot de commissie te roep «Gij zijt maar gelijk de andere.» Klacht over dezo brutaliteit, welke allelijk in Maldegem kan voorkom, zal neergelegd word bij d Procureur des Ko- Hings. t Gaat hier over zijn hout, met de.«tondvastige uitdaging wege de bezetting. M"ir ja, dkt es wie hoofd politie is. muii^ i gaat weer de bel. De Pestel komt aan met minsts 10 minut achterstel hier ook weer e aardigheid, de laatste aangekome krijgt onder groot gejubel de schaal der gemete Maldegem 34. De verdere feestelijkhed -n d avond onderging e uur vertraging, weer door d reg, maar de Maldegemmers kwamer. toch in massa, al moest ile kermis met e i araplu geslot word. Telks tussch regvlag in kon zelfs de sterrreg doorgaan. Heeft liet Feestcomiteit het niet gemakkelijk gehad om sonder politiehulp alles te kunn do lukk, het moet echter do bevolking dank om de gioote orde die ze zelf aan ti dag "egde, war er incidt, ze kwam niet wege de ordelievde bevolking. UTSLAG VAN N KOERS : 1. Verselder ; 2. Beernaert ; 3. Termont; 4. Basslè ; Steyaert; 6. De Smet ; 7. Strobbe ; 8. Gillis ; 9. Geirlandt; 10. Facq ; 11. Descamps ; 12. Crapé : 13. Maerts ; 14. De Loof ; lb. De Vuysdere ; 16. Ex-acqua : Staels, Verheccke, Lambert, Reyshove; 20. De Pestel. UTSLAG R KAARTNG: 1. De Lil- C. De Weulonacre Beltrand ; 2. Rotey Richard Rotey Adolf ; 3, Dhont Adolf Marcló Karei ; 1. Bleyaert Amede on Van Speybrouck Frons ; 5. Van Hijite Albert Delameilleure Ré ; 6. Heysse Jeroom De Conlnck Adelin ; 7. Roeis André Brouwers Paul ; 8. Van Poelvoorde Cyrlel Rotsacrt Leon ; 9. De Baets Marcel Vande Stee Cyriel ; 10. Verstringe Prudt Vandewalle Juli ; 11. Debbaut Arthur Leliaert Hector ; 12. Verstringe Thelas. De Roo Maurice ; 13. Koels Emiel De Lilie Alfons ; 14. Raeman Richard Debbaut Leon ; 15. Roeis Emiel Diet Frans ; 16. Chauvin Hri (i Longueville André ; 17. Gyselinck H.-i Bollé Alfons ; 13. Van Ootegem P. Matthys Achiel. w i N DB WCTTER-AVOND.BWSN, ^ i j s WJ, MET ONS GOE GEBÜREN, ZriïfeN AAS KAARTPARTJ, LUSTEN : W MET VOLLE TEÜGEN, "f BAN ÓNS HAR- EN GÉÉST VERHEUGEN, g LEKKER«KOFFE, MTS DAARBJ J F. C. JACOBS SÜKERJ. t # t l l M M» M M» é t»» M W M M M W t M M M M W» «/ VELEN ZJN REEDS GEROEPEN, maar op 18 OCTOBER. toekomde, word de liltveftkoritfjen AANGEWEZEN! Doet mode gratis aan de Koloniale Loterij. DL ZWARTE EVE VROUW HET GBOOTSÏJÖ, EN GOEDKOOPSTE KLEERMAGAZJN VOOR HEEREN EN KNREN. GEEFT VOOR ER 100 FR. 1/20 VAN EEN TXJT. C E N T Z U V E L B R U G, 7. C E N T Ge Hulphulz. i i, ö t. h. Oud-stiijders, Z.A.B. Kr. Hulsg. N ZONDAG EN FEESTDAGEN OPf VAN 8 TOT 12 URE. d.x ZEKENBON!!. Mr Cuelaere :hee t dus niet kunn zwijg over d oud ziekeubond. Hij moet nochtans wet.dat hij alle reds heeït oiii tiaar niets, mwr volstrekt niets over te zegg vooralftiet in opbare vergadering. Dit wordt (inderdaad gevaarlijk. Maar indi hij-.:toch wil hebb dat wc hém de les spell, ziehier dan kele vraagjes 0111 te bewijz dat we overschot gelijk hebb in de handelwijze het schepcollege tegover zijn ziek- bond. i En ndi Mr Cuelaere daarop kan antwoord dau -zull wa ons gedwong zi verder tc gaan met ophefmakde onthulling. Straffeloos lat we ons nu precies niet- meer aanvall. Eerste vraag :.waarom moest Mr Cuelaere zich zelf gedurde e maand half hardnekkig verzett teg officieel onderzoek ih d fcetel d ziekbond «Help Ü Zelf»? Haperde er daar iets toch Tweede vraag: waarom moest diezelfde &«r Cuelaete gedurde zes verscheide zitting het schepcollege zich nspann om volmacht -tot onderzoek der boekhouding «Help U Zelf» te belett Y Was er daar soms iéts niet ia orde? Derde vraag: -1Éoe komt het dat dlezelf de Ziekbond iedere driemaandelijkscllc aandraag om gemetetoelage over 1933, uitsteldé tot 1934? -- " Vierde Vraag : Eindelijk op 20. Maart 1934 werd de aanvtóag om totale toelage over iy33 noodgedwong ingedid bedroeg i3.228;81 fr. Hoe komt het dat; op April, ter gelegheid Van gevraagd uitleg door het schepcollege deze som plots verhoogde tót ,85 ftank 1 Of komt het er op kele duiziferi hlet aan? Vijfde vr^agv,en waarom werd het oh* derzoek. der boekhouding «Help U Zelf» ttls gevolg- op de officieele beslissing vlakaf geweigerd door het plaatselijk bestuur di Ziekbond? Wat staat ei in dett Weg voor het lat zi regel ninttge.boek? Of moet het schepcolle ge zop fiiaar blindelings tiduizd ran k wegschk zonder.ie minste ernstige grondslag:? Zesde vraag: E11 als het dan blijkt dat goldelijk steun gev aan dez ziekboiid, te vergelijk is aan iemand die water pompt in e. «jpéèrdemande», wat dan! is het dan de pljcht niet hetschepcollege kortweg,.jialt te mak n\et toelag? Kunn we du# niet duizd maal bstór<dit geld fuik,,de migvul- <UgBM»Pe»»»B«aan d.,vertele^ngjwci-k der. Eede,. aan de heisleli.ng der grintweg, aan -het aanlegg vaij nieuwe kasseid, aaiv het bouw der bö.terlialle,,-ian het bouw duikers té.dtnck,. t,e KièWMn"36 iwtfcefde» -elders;,.^ijm,ecr,. brüg n de «Oitéi z. z.? t Zevde vrtiag: n 1931 werd aan di /.iekbond «Help U Zelf >, door U fl-. gejiiecnteu)e ïjgeh geschonk ; ih 1932 was dlehoela%er39.306,38 fr., t 2ij sam over de twee laatste jar uw zorgloos bestuur, e totale toelage fr Waarbij komt het toch dat er in de of ficieele dokumtatie op het gemetehuis mets, volsti ekt niets, ge letter of ge kele cijfer te vind is hoe dio subsiuie werd berekd? Hoe zult gij als verantwoordelijke persoon tegover de belastingbetalers, o.eze groote somm verrechtvaardi» rioodïg U uit verder uitleg te verstrekk Want het publiek welke ge voor de zooveelste maal verkeerd hebt ingelicht, zaï opschrikk bij het zi deze cijfers tót welker publicatie alle"-glj ont gedwong hebt. Of zal do ziekbond clielp U Zelf» d noodig uitleg zelf verstrekk? En indi het bestuur di ultle» niet wil gev, of niet kan gev, moet hij officieel gevraagd word? Moet daar dan gebeurlijke terugeisching geschied dezer subsiüies? in der minne? of gerechttri iik? Eu daarna de gevolg V Achtste vrr.ag : Over het jaar 1922 alle ontvin» de ziekbond «Help U Zelf» aan toelag vaivstaat, Provincie Gemete sam met de bijdrag der led, de ronde som ,28 frank, terwijl er e gat n de kas bleo.f ,17 frank. Kan er ook over dez<s"somm ge nader uitleg <-c-cev word? = WC wist we wet dat uw ziekbond op Sterv ligt. We wist niet dal b-tu zoo vermetel zoudt hebb aangesteld, der, aftocht"taft deze organisatie te will dokk door.-verdachtmaking op person die meinet slecht verled dezer mutualiteit niéts te mak hebb. Het publiek is nu ingelicht - ordeele zelt over debeweging dit geld wat er mede geïïaan ls. Werd ook met ergs " egd dat fiier e ontlasting kon «angevoerd word^ voor d Opbar ür.der- St Terwijl ge «rw toch zooveel te studeer hebt in allonlo.l geldelijke aangeleghed, gev we. O, hier de kans om U goed te oef m,(spitsvondighed om e uitweg te vind., VERMAKELJKHEN CNEMA SPLENDD, MALGEM Hed Zaterdag om 7,30 ure,»zohdag doorloopd 2 uur, t zij om 2, 4,30 7 uur: 1. - GRAAF VAN LUXEMBURG, met Gcorge Walsch. 2. HET RONDREZEND THEATER met Buffalo Bill E KOMEK Charlo,. Volgde week : 1. POTENSKNE met Jean Angelo Vilma Bankij ; 2. tanch K NACHTMERRES talèt Buffalo BU, e klucht Max Lln. der. ngang: 3 2 fr. Klnders aar* halve prijs. BEZOEKT het CENTRAL HOTEL, vlak voor de St, Pictersstatie, aan d nieuw uitgang. Alle confort, goede voor*- deellge bediing Ctrale verwarming. Aanbeveld. J. CAMMAERT. Vervolg riantielijk Nieuws op de 5e bladz. BEKlCHl Ondergeteul-.jnd maakt het geacht publiek bekd dat hij e winkel komt t" op Mansstoff, Pardessus, Koatumên allerhande werkkleedér. Vridelijke aanbeveling. Ouicr COCQUYT-CRUL KLEERMAKER Voardstraat 191. M/VLUEGEM 38 - n krisistijd is het meer dan noodzake lik uit te zién waar gij het bestkoop uwe inkoop, do. Wie zijn elgbe ane bemint ga?t.erst es gaan zi bij Juli W nemarolwelke U alles kan levor wat pe aan runwiwd kato noodig hebt. zoowel als vxouwuleeder, manskost.im kindorweedcr. JU.KN \V L E M A B C R NOORDSTRAAT, 60 MALGEM. Programma 21 tot 27 September ) ACTU MTETENFLM. 3.) MCKEY, PLJTO Co. téèketifilm. 3.) LA FORE AUX LLUSONS, riièt Jan?t Gaynor, Sally Ellers, Lew Ayrés ëh Will Rogers ) Op t tooneel : JAMES PCltARDS CHNESSE SYNCOPATORS, VlaamsChe tekst. Kinder Toegelat. CNEMA «OUD BRUGGE». iuuggk, Prognunma 21 tot 27 Sejitembei 1. latliê-aktualiteitert. ;. 2. HELLEVEEG. S ZEG MJ WE Gij ZJT. ENDJES SAMENKjiUOPEN. Wij help U!^CCHORE de BEUKE- LAAR laat U tse de helft minder te ge-> bruik dan welk ander merk oók. Dus ton gevoelige bezuiniging die Uw betits t goede komt. Huisp.csders -laat de20 nelc.^cnjicid niet voorbijgaan. Zie liue lekker bruin gebakk Uw biefstuk in de pail. t s om vnh te likkebaard, Wat Margarine BBABANTA toch kan. Fabriek te /TER. p.s<! KV tvititiksil-iuen KRSSPRUZEN Komt de moderne JUWEEL- HORLOGEWNCE GABREL LLLE, Noórdstraat;.»oV ^ f i i N ^,...., UiineiMiti?ALGEM. f - Osiiievaar- onvlotbare WATEHLOOPENr KUSCHNGSWÈRKÉN. ""Dé"éè%têiïèï^B 1 Reputatie "M»<:*leit< Pró, rioofd-ingieui-fiestuurder ^ati dim "{iiwin ciaeii techhisch dist, beslot, tusschéh ü! September 19 Ootóber, verscheidefts Maldegemsche waterloop te lat kulgcli, door de zorg t het gemetebestuur. met gebeurlijke tussclikosast Vati do aangeland, De afmeting der, waterkop dicr. daarbij zorgvuldig behoud te word. Binn de 14 dag -.uiiaet de» L-er., t laste wie de kulsphlng ge* leurde, alle aarde de dijk wegnem, anders gebeurt het op hun kost.. Dlt,fifr_ sluit moet in de gemete afgekondigd 6H m-iseplakt %vord. * » _ BJ LOUS BUYSSE, Westolndestraat, 86, Maldegom : Versch nlandach. Smout mn fr de kilo p.128*. unrgeteekendïï maakt aan het geacht publiek bekd alsdat hij nu af alle wek e vark k"omt ti slacht lijk vroeger. Vridelijk aanbevol: CAMEL VAN VVAES Vosshol MAr..QEM p.4q -- K geimanid Bertrniid VYNCKll maakt aan het geacht publiek békd dat hij nu af alle noodslachtingsn aanvaard. Vridelijk aanbevol. BËRTRAND VYNOK Vosshol MALDÈ0EM aviutab TOERST» 1 led Zondag om 2 ure, Vertrek naat Brugge naar Voetbalmatch Ceicle. Donderdag avond om 7 ure : Naar Cinema ï Oud-Brugge» «Zwart ïluis». ln-< schrijv M Med. De Poorter ÖScat» Andries. Prijs 6 fr.. P-39 pevonn fnntaisieariiiband. Terug te bekom op t Bureel t Getrouwe. A g e n t e n R e n a u l g e v r a a g d voor omstrek; : Gt-Eekloo-MaUle* gein, Sclzatp, te bevrag Etalil. Jacobs, S. A. Ham. 29, NT. «j <! *. BERCHT Ondergeteekde laat aan de bevolking wet dat zij zich komt te plaats als COFFEUSE VOOR DAMES niet d 1 October aanstaande Vridelijk aanbevol. p-41 MARA PLLB, Vaekekorkweg 51 MALGEM HEKKEN GARAGSTEN Voor uwe.-accumulatoren AU robenoodghen. wdt u rechtstreeksch.-.tflt het AUENTSCHAP «TUDOR» A. CONNCK ZOON 6 Mevrouw Courlnianslaan, SALGEM Spoedige herstelling alle batterij Herstelling batterij Tudor ondei garantie3$#agt rijz on inlichting. Op de^àschmachlenen met EleCtrisc-e motor, beginn va 45^ 500, >.> looöuët 1C.Ö fr. met elektrische wringer Alicia eik hout o( koper, met waarborg. Ook : STOVEN 450, 600, frank, bij f VALERE LLLE Loodgieter, Altkl>rs!». - MALGEM. VOOt WATERDCHTE SCHOENEN wdt U hij RCHARD CLOET-BRUNEEL Schomaker Coiffeur Nieuwstruat 8 MALGEM lste kwaliteit laatste modell Dames» Hoer- Kinderscho aan voordeallge prijz. M aanvaardt alle reparatie», p.41 roep aan Op Coiffeurs & Coiffeuses! welke wsch hun kliteel uit te breid geld te spar! Kliteel uitbreid door de zuiverheid hunner boodighedei. (kamm b.v.) Geld spar : door kamm spar. Kamm kuisch is de nachtmérri Coiffeurs Coiffeuses. Door het wassch word de kamm slap brek. Al deze onaangaamhed : behoor tot het verled door het gébïulk don Kamiii-rei.ilger Bama, evoudig zonder kost. De Coiffeorctrale V. Meters, SteMestriiat 1 (aan de Markt) tlecloo, levert door gansch Vlaander. Wint Kliteel! Spaart geld 1 d.*.

5 % «.J ;àf «t Geb-ouwe M*lde«bero»»3 Sept l»3i. TWEE BLADZJ. UT DN LAN * UT < OMEKGü.V) Sportnieuws: De pas gestichte supportérsclub : Reis Lust, zet zijn werkdadiai..uwvc werking voor;. Op Zondag 14 Oktober, zegge op Dreefksktrmis, r.elu..., ^-u öt.i m \oor beginneling B.W.B. begiftigd met Ö00 frank prijz, talrijke premlea (alle twee rond) bekers. uu Roers begint om 3 uur stipt; inschrijving bij Alice Dfe Maegdt, cafe Vridlui.,g, tot 1,30 u., gaat over e- afstand GO Km. of 20 rund df gekd omloop. Hij wordt ingelicht door de veretgde Herbergiers met gcldelijk steun de neringdoers der straat. Het hoeft er niet aan getwijfeld of het di dag zal itroppèn in de Drefcf rners suppoitei-s. Onmiddellijk na dt koer«prijsuitdeeling in t lokaal, bij Maur. Steyaert, Café Cambrinus. Zondag rond d no botste de auto var. Dr Laiv.paert op de wijk Koiteboek «au d dt aai voorbij Mattheeuws op d auto De Biuyue Waarschoot. Alhoewel ze noga! fel in mekaars arm vlog, bleef alles bij stoffelijke schade. Lezers t Getrouwe, vergeet niet dat Dinsdag S dezer volgue dagci de uitverkoop! este Breigoed gegeweefsels aan de laagste prijk wordt. uuitgc-zet in de tabriek NAÜ1S \an ï ure s morgéns tot 6 ure s avonds. Als ge nog de buitgewone okkasieti wilt pröfiteer moogt gij het niet meer uitstell uwe aankoopffn te do. Ook te koop transmissie riem, breimachi, getouw, pouws eil verder gerief.. f38 VOETBAL. E kalm mooi weertje lokte Zondag laatst e paar honderd supportérs naar ons gro terrelntje. t Was inuners de ontmoeiing Soniergem-Assede. Wie liet nog niet geloofde zal het nu met ons es zijn, om te besluit dat de Mlckevs in e super-lorm stek. Weer es boekt.ze de overwinning met 0-0. Wij nop dat onze jongs zich in nog verscheidêhe match zull do geld. Om :dleil e gedacht te gev ons elftal, zull we ze es voor oog zett : Goal : Aers Jozef. Backs ; Haverbeke,.ampaert kapitein). Half backs: De Poorter, De Rijcke, De Srauwer. Voorlljn :.ipps Veirneirsch Romain, Kesteleyn, v. d. We- She, Vereecke. Goal, backs halflijn kn we reeds Seruin^^tijd, want deze zijn de spil het spel, doch e Lipps, Vermeire Vereecke hebb es te meer getoond wat voetbalspel beteekt. E bijzonder uloemke voor KeJteleyn. Hilaire is na ee "ogal lange afwezigheid teruggekeerd tot onze Mlckeys, hij als cter-voor houdt de gaiische voorlljn ih bedwang. Dan heb beh we nog Van de Weghe Arm. die zoo.uoed speelde als alle ander, hij wist de plaats inzet links goed te verdedig. vvij zi dus, dat all hun best do, om onze kranige Mickeys hoog te verheff tot sti-un ons Katholiek Vlaanisch Sportverbond. Man meldt ons nog dat het Uï.eede elftal Somergem ging spel naar Dellem. SpijU alles verlor ze met 3-4, doch zulks mag mooie uitslag goemd word we wsch Arm. Meganck geluk met zijn mann. Vandaag is het op ons eig terrein de ontmoeting voor het klassemt, Somergem-Waarschoot. De leeuwkes hebb beslot zich niet, te gemakkelijk te lat. üiijgjêföüj^tis-. er voor; -o*« dat -zulks" goed" "de^plank^zêl loop, Supporters, t ib om 3 ure elk weze op zijn post. *- WE.zich dez WNTER, schoon wr -goedkoop, wil kiccdëja, komt bij Anthelnie Vande Rostyiie, Dreef 15, Soinergem, liét; bezoek aan onze nieuwe uitstalling zal U reeds overtuig. Daar hebt ge ook e groote keus scho pantoffels aan zeer lape prij 7fll fjr " UT waarschoot Hieronder volgt d uitslag da Paard- veeprijskamp welke alhier plaats hadd op kermis Dinsdag li September (jd»rmerkt) «n waar, yi } gewag heid gemaakt in t Getrouw«verled 8oadag. De prijsuitreiking welk^.qm 4 ure MUntd* dag plaats gieep op de bdvemaal t g\inetehuis, werd n afwezigheid d lieer Burgemeester voorgezet door d heer Ré Standaert, le schep, welke de btkroond geluk wêhschte met d b«kon. uitslag de andere deelnemers aanzette d n-.oed niet te l^t. vall zich ei op toé te legg öhi töfäowde j.iu- ook bu de prijswinnefs le zijn. A. PAARN. 1) Ruins 4 jaar; 1. Cocquyt Kamie!, C.vigi; 2. Van Hulle Désiré, Zomergem; o. Van Hulie Hri, Zomergem ; 4. De Jaeger August, waarschoot. 2> Merri 4 jaar ; 1. Van Waes Theoflel, Kapi ijeke ; 2. De Kesel Achiel, Lovdeg; > Ciercq Achiel, Sint 1 aureins ; 4. Hl> brecht Alto», VV»ar6Chq9t4 ( * 3) Autns 3 jaar : 1. Standaeit Raymond, Lembeke ; 2. Van de Wal.Je Ré, Zomerse"» ; 3. Van Heuke Aufeiïst. Zomergèm. 4) Merri 3 jaar : 1. Bijl Flórènt, Waarschoot; 2. Standaert Re, Waarschoot; 4. De Puepe Adolt, Sleidlnge. ö) Ruins 30 maand. lv Van de Caste&le lmeric, Zomergein ; 2. Van Bed Kinder, Evergem ; 3. De Taeger Aug., Waarschoot ; 3. Van SlijcXe Casimir, Zomergem ; 5. De Brabander Kamiel, Evergehi ; 6. De Neve Jules, Sleidlnge. 6) Merri 30 maand : 1. Vermeire AU gust, Waarschoot 7) Ruins 18 maand: 1. Neyt Leo, Evergem ; 2. Lipps Theofiel, Waarschoot; 8. Van SlijcR«? Casimir* Zomergem ; 4. Wed. Ciaeys, Kaprjckè. 8) Merri S maa,nd: 1. Neyt Leo, Kvergem ; 2.- VertHëst Gyrièt, Zomergem. 9) Kachtels (Hêngsteft) : 1, V«r«eoke Vital. Zöiftelgem ; 2, Htbbrecht Alfons, Waarschoot ; 3. Haegeman August, WaaHcheot. 10) Kachtels (Marrleti) : 1. De Clercq A- chiel, St. Läureins ; 2. Neyt Leo, ÉVtrgem ; 3. Haegeman August, Waarschoot; 4. Vereecke Vital, zomergem. 11) Löopers : 1. Slers Hénrl, Zoai«rg»tti; 2. De Kesel Maurièê, Waarschoot; i. Welvaert Kftrel, WaarsOhóot ; 4. Welvaert Cy- Liel, Bassevelde, 12) Grootste getal : Vereecke Vltal, Zomergem. ttiareans hand zoud kom derhalve de er verwachte vrucht, zoud oplever, wordt het blad wekelijks kosteloos teeteld Ut al de huta dar gemtu t i» d*arom d«t d* Wa«riehoctsche omroep wmveel bijval giet «n ieder handelaar of stléldode dezer gemete er in adverteert. ri Aci Bénoodic K ê L R Ï l HEN 1 BiäBTia ADRKa i FRMA VALCKE HERMAN BOKLAARSfRAATi Ut ERKLOO GROOTHANL in DAK- VÊNSTER- SERRE- SPEGELGLAS. TELEFOON 149. t.fc.v Met de kermis d wijk Daju, die Zondag 1.1. plaats had, is het opgeschept voor dit jaar met kermiss, toowel wijkkermiss als andere, t En is maar de Schoolstraat alle, «der drie voornaam ste dorpsstrat w«lke gee»fionilerlljke kermis heeft of gèhad heeft. Daarom aljh de inwoners dex mlabedeeid wijk voornems toekomd jaar ook ee kermis in te richt «n d eerst keer feestelijkhed ts gev, die zull doortrekk. Waarsohijnlijk zal m ü9 legg d Zondag na fiam"kermts, dus veerti diep r>4 de o*meèntek6tmls. Wij kunnèn hun ge ongelijk («v, t U «elk wtert hem! > ZondhH nhil... Autobezilkrs Alle AUTO il bits» hl, door eivuiuh vak lledan. Uarage S<-Cristuphc, (VALCUK.-1-. MLil:). KerliStraui Tol 2Î1. -. i - ^Mapoiiiaan sehe zon direct ep uw tafel. OMAAT bèvat A. B. C.-viLamines, vaor het lev onmisbaar. TOMAAT koningin door kwaliteit onvergelijkelijke!) SSßäait TOMAAT gexob/j eh natuurlijk produkt.u teg uw eig ntrest! Daarom kiest uw PardeMus. Gftbardln, Stsgevmontela^ Klnderpardessus Vareu*, bult alle ooncurrtte in vertreuweh n de ;fekde Magaiijn : n St. Niklaas (Eigaar wièrne,) Koommarkt 87 GErrr. (rechover Sarma). Schoone warme stoff aan krlslsprma. s Zondags op tot 12 uur. 6 t. h. aan O.- S. Kr. Gezinn. t.x. DT AALTE«. H«t eerste elftal onze voetbalclub heeft het er verled Zondag mooi afgebracht teg het sterke Assede, 4e matoh uindtgd* mat a-2. Het tweed» elftal speelde thuis teg Hansbeke won mat 24. Hed Zondag krijg w» Zelzaeté op bezoek, het zal e spannde matoh i)jn, waarin ons niann het niet sull kunn winn met es leelljk te kijït. Als ze voltallig zijn hard hun best do is e overwinning der one echter niet uitgesloot;, dóch indi het spel gelijk moest eindig zou het nlemaiid moét verwonder, Supporters, all op post. SCHOONSTE DAMESHOEN Grootste keus der stad. Dagelijks vernieuwd. De koketste PAR1JSSCHE MODSLHO N De grootste chic aan zeer verminderde prljs t tn d groot Modtwlnksl OE MAERE ""otff B. HOORNVEE. 1) Koêt, bekalfd of gekalfd hebbd«:!. Lipps Camlei, Evergem ; 2. De Jaeger August, Waarschoot; 3. Cocquyt Bruho, Sleidlnge; 4. De Jaeger August, Waarschoot. 2) Vaarz 3 tot 6 tand : 1. Cocquyt Bruno, Sleidinge ; 2. Van taecke Octaaf, Zomergem ; 5., Van der Hoogstreet Au pust. Waarschoot; 6. De Walsche Óatniel, Lovondegem ; 7. Bijl Flort, Waarschoot. 3) Vaarz met 2 tand : 1, Cocquyt Bruno, Sleidlnge ; 2. De Wtiele Camiel, LovTndegeru ; 3. dem ; 4. Van Laecke Octaaf, Zomergem ; 5. Van der Hoogstraet August, Waarschoot. 4; Vaai^ zonder tand: 1. ïyhoogé Wed., aieidinge ; 2. Cocquyt-Bruno,-Sieldln ge ; Mestdagh Alfons, Waarschoot. 5) Grootste getal : 1. Van Laecke Octaaf, Zomergem ; 2. Van der Hoogstraet Au gust, Waarschoot. 6) V(Ergs : Grootste getal : De Muynck Tlifofiel, Waarschoot. <Eige prijs). Kfaasartikelm Het tooneelseizc wordt dit jaar in- Rf.iet door d Bond der Kroostrijke Ge- -i.:n niet e<--n reuze-pre.tig programma, \...aiondc-r: E Artijt-gcochelaar, eei. Uitgelez kluciitzanrfer, e chineche ;rocp, e accordeon- of treuzakspeler vaii eerste gehalte, z. Jlt heeft plaats op Zondag 7 Oktober om 5 ure s avonds in de zaal dt- Zondagschool. De prijz zijn 4 fr. voor niet-led, 2 fr. voor de led i fr. voor de kinder. Voorbelioude plaats voor l fr. r.pleg. Mc verder de piak- strooibriev. SLKERJ- KOFFEBKANOERM ROillKL, Opvolg Amand Engo.s, ütull»sli 17. EECLOO. Van over ouds geprez!! «He. chauffeur, stop es,» riep Sus Platvoet tol e voirbïjrijdciid auio... ;,ij bij liet \ccrt.jisf was uekoniea zei Sas: «Zog ne kcir, s; id^e.hoev^-: is t hier de statie?». «Och! zoo n frank of acht w.-, i,u.e dc chauffeu:. < Ach! mercie niiicer,» lachte Su«Pi.itvott. a k v, eet nu iuoveol da k kan -i met. te vost te gaan!» tnet overgroot afslag! VELOS.. JCANO. t.lïx, MONTEX, TROflNËTTËN, WlPPAARN, SCHOOL6ERËF. BAZAR L E D 1 G A N C K Rechtover het standbeeld.edeganck, jeiloo. M geeft de Mauve Reis- V.icantic-zeBol. t.x. Ziehier der uitslag d padrdkoers aegev (.oor het Eekloosch Verbond op lïtandag l.i dezer (2e kermisdag; ie koers : 1. Mi.luut aan Geirnaeri, Balgerhoeke ; 2. bivonne aan Heet. Standaert, Waarschoot ; 3. Morrette, De Reu Octaaf, Waarschoot. 2p Koers (vlucht).- 1. Prlnce aan Van kle, Svsseele ; 2. Elsa ; 3. Defi, Hosle,. Middelburg ; i. ilinuut voorn. 3e Koers. Draf: 1. Raboeuf, voornoemd ;?.. Minuut, voornoemd ; 3. bivonne, voorn. ; -i. Morette, voornaemd. 4e Koers : 1. Prince, voorn. ; 2. Raisonneur, Claeys Hi! Drong ; 3. Défi, voorn.; i. Elsa. öe Koers, Draf : 1. bivonne, voorn. ; 2. liuboeuf. voorn. ; 3. Morette, voorn. ; 4. Éloro, St.-indaer Hector, Waarschoot. ix11 Ui.,-:lag <lci- toers kermis Dinsdag (Gcnlüch verbond) kunn wij niet mededeeljn. daar m ze ons niet heeft over- irndigd. anlw«i"u.ii,a(i : Of»» c a w o, S Z R Q Ï K i Ce«teerde DKKriNS. C r o o ê W i l K r u i s Mi.wr is, (H:,\i. t.x LT SLUS. iijds lievig onweer, dat zich 2a-."..4 j.l. hov onze ge.-ne.e ontlastte. lk" : hemelvuur in e schoorste - bi..) Staai alhier. De meid die hij e :.ui- Ktond. zug. hoewel het foinuis nicl ei plotseling e greote vlam uit- Van schrik liep.ze de Kat;g lu. maar tiuui liewiisteloos neer. De dokter had Keschreeuw echter geiioord kwan. "««eioop. Het ontstelde meisje werd daarna weer tot het bewustzijn gebracht. Jfl «ndere plaats is de bliksem in- «lii;;ert, zoo o.a. in e boom bij d Stee-.11 Heer, welke boom de kruin tot do voet versplinterd werd, zonder echter ongelukk te veroorzak. - Zondagmiddag reed in Westcappelle 1 België) e auto e Antwerpach i.ouler op e stilstaande auto, toebehoo- M-iuie ann e autobezitter te Bresks. De schok was zoo hevig, dat de auto de fcii eskiannder dwars over de tramrails kwam te staan. De auto d dokter bekwam echter veel materieele schade. PRUKEN onzichtbaar ; juist volgs de kleur het hnui. Bijzonder verzorgde afwerking, ip maat gemaakt. Alle herstelling VCTOR Pir.TERS, STERRESTKAAT, 1, EECLOO. tl S84. ta.v. ^ c h o o n h e i ó s - i n s i i i u u f Permant fr. met geheel nieuwe i-parat Ge gebiok of verbrande hur. Gediplomeerd COFFEUR-SPEÖA.1ST in Watergolving. Haarverv, Massage, Platlncer «l wat de Schoonheid der vrouw aangaat. BAtlWENS-DHONDT STATESTRAAT, J0 E E C L O O (rechtover het Postkan toor) Tel. 66. tx. Deze week s het bijzonder rustig geweest in ons dorp heeft de Waarschoot* *< he oiiiroop niets bijzonders vermeld ump, misdad, ongelukk, voorvalletjes of raie ding welke hier zoud gel i urd zijn. sprekde d Waarschoötsch omroep, m heeft kunn bemerk lal thuus bijna wekelijks d Waarschoots( ii ornioep vernoemd wordt in onze bijdrage. Echter wet vel niet dat deze \\ aarschootsch omroep n Werkelijkheid bestaat do slechts op t papier onder d titel e annoncblad, welke hier Wekelijks verschijnt, kelijk voor de Waarïehootaron waar de eigaar-uitgever is : de heer Robert Van Kerckvoorde- Lc Crae, drukker handelaar in koffie r-.n boter, in de St. Zusterstraat. En opdat de erin verschijnde aankondiging in Kijk, d baas, zei Pierk Pielewiet hier hebt gü de ladder weder die mijn vadt-r gister es gebezigd heeft, hij heeft er twee spurt gebrok hij vraagt dat gij er seffs andere zoudt will do instek, want hij zal de. ladder morg nog es noodig hebb. Dikk t Jef zat in d tram recht over ee atruisohe madam die standvastig zat ifeuwên. Madame i* mij dat gesta dlg e gap, z6l t Jef, «O.dt ge mu mis :.cl.-! will inslikk. Wees niet bang, kameraad, sprak de madam, ik >m eet niet gearns veik^nsvleesoti looom«ub«(» «n Zetels GROOTSTE MAOAlJNEN DBS STftEBK. STATESTRAAT, S LATTEO EÉJLLOO; DT KNKSSELABE. Verled Wosdag b«ui hier onder groot volkstoeloop, de begrafis plaats vau Amedê De Spiegelaere, houthandelaar, overled in het hospitaal te Brugge, tgevol ge het jammerlijke ongeval, hem verled Vrijdag overgekom bij het will te* ghoud zijn op hol geg&ne paard. «fóé maar ÜfÖish hebbéft Wk hiér Zoovsei vólk in e begrafis gezi : e bewijs dat Amedè door edere geëerd bemind werd. Bijna al de houthandelaars timmermans ult dé streek war bij deze ontroerde begrafis aanwezig. Hij laat e weduwe met vier kinder na, Wbarvah de oudste nu soldaat is tc Brugge. Hoe het pijnlijke otigeluk gebeurde, will We hier nog es in t kort herhal. Amedé war. Vrijdag namiddag op t land t«zlg met aardappel uit te do.- Zijn bioer Cyriel vertrok met e volgelad K>Ar ; het paard verschrikt door t voorbijrijd e auto slaat op de vlucht Amedé komt geloop om het paard teg te houd, hij kan het echter niet goed grijp wordt door het dier vertrappeld, v«aarna de kar hem nog over het lichaam loopt. Na verzorging Dr Kluysks de 11.H. Recht ontg te hebb, werd hij r,oar het hospitaal te Brugge overgebracht waar hij Zaterdag overled is. Dit pijnlijke ongeval heeft diepe ontroering bij de msch teweeggebracht. - Fototoestell UNXEV, 3 x 4, 15 fr., Fllius 3 x 4, 6 opnam, 3,65 fr.. ontwikkel 1 fr., afdrukk 0,40 fr. bij M. HOOFT, fotograuf, Knesselare. GROÓTEN AFSLAG! o p cl«w o l l e n SARG Ë N gewatteerde KENS. Groot Wil Krui* LAK. Mi/M, 43, UliNJ, t.x. Nieuwe keuze! Nieuwe prijz FOURRUREN Vell Mantel«, HUS GELA*. 11 ï n l" B N 1 t 2 ZUDZANDSTRAAT, 28, (Ste«n8tMt) Hoek Dweerstitraat) - BRUGGE, t.x. UT THELL. De bloemttoonstelling belooft ets ei^b te zijn in de Thieltsche annal, De groote zattl het Gildhof met e oppervlakte 3S0 vierkante meters, zal waarlijk elii tooverachtig schouwspel bied. Natuurlijk kart deze expositie niet vergelek word aan de wereldberoemde Gtsche llorali, maar gekde b.oemist bewer dat onze ttoonstelling iets buitgewoons zal zijn. Vele echte vakmann verle hun medewerking, o.a. : leeraars uit de vermaarde tuinbouwschool Gt, stell hun schoombte kasplant uil ; de gekde firma Lietaeit eu Zon uit Meulebelce, die verled. Zondag in de bloemttoonstelling te Koitrijk de hoogste onderscheiding bekwam spant moeite noch zorg om de fiieltsche prestatie overheerlijk te do lukk. De firma Jules Vandewalle uit Dt^rghem laat haar mooie palmlers bewonder. Verder kom er verscheide bloemist uit Kortrijk, die mooie park, rot s z. zull wet aan te brg. Kortom, iets puiks wacht eik bezoeker deze ttoonstelling waar m e oïivei getel ijk indruk /al meedrag. TANDARTS Gaspard HCHAÜTTEET, tandarts, Zandoerg 3 Gt, zal zich t diste stell het publiek Winge omliggde gemet, d Zondag 8 tot 11 ure d Woer.tsdag geheel d?n dag t huize Dokter Schautteci t Wingt, Bruggestraat 187 A. dicht bij de markt, voor alle bewerking aan de tand het zett kunsttand, j voork*ui op afspraak. Telefoon 40. UT EECLOO, TROUWLUSTGEN hebt U het Hu- WeUjksceremonlaal, op t Stadhuis reeds gezi? Dit, iremoniaal werd bij vergunning toevertrouwd aan het Huls : The ;flei Eggemont-Van d Bulcke Collegestraat 18, ta EEKLOO, reeds gunstig gekd voor verhuring tafels, tafeldoek, stoel bank, kram, «ell, e z. t diste allerhande feest Vlaamsehe Kermiss, voor plaats Rouwkapell n alle klass. Dit alles wordt ook verhuurd voor het omliggde. tx - Pet Zondag, gezegd A&lternuchtd Maandag s het dus da groots begankis naar at. Comellu». En mttesn ta het onte jaarujksohe groote Ktrmis. peasr dag lullon duiad onz groot Pttrocn kom verter do*rna de kermu ; be> toek. Nog nooit hadd we zulke prachtige kermis in t vooruitzicht al» dete, 4a mtest moderne prachtigste foore-aantrekkclljkhed ïljti op onte markt als t wart uit d Ktond opgerea. Thans hebb We de prachtig««carout-»ei-salon» d h, Bekaert die hier sinds lg gunstig gekd S voor de prachtige tombola die hij gaf d Donderdag avond. E paardjesmol ofte Caroussel ts weliswaar e beetje ouderwetsch, maar toch cioet hij er volgs aristocratische opvatting nog lijn, voor d «semble». Ook de kinders houd dol veel de traduioneele paardjes, mig jong paartje houdt er e p«ar <üfspra«kjeg op na, die in d «Caroussel» tol hun recht kom. Verders hebb we nog, voor de zwierde slierde jeugd, de autodroom verled jaar die e derde vergroot s «n he: 200 gunstig gekde tschimml Palace» (Slierbaan) d heer Verhust. Daarbij nog e aantal kleinighed als Hoepla, Schietkot, bazar z. te veel om te meld. En tot «let op d Boomgaard de prachtige Cirk Semal. Voor wat de foor«betreft zal er voorzeker niemand te klag hebb, we hebb het nog nooit zoo prachtig gewet. ter Cies, die zoo lioovaardig was als e katte dia e eindje darm gestol lieett a het naar huls keer bezocht ze echttr zoodanig veel kapellek«dat ze begonn moe te word e slappigheid in dé beon kreg. n de laatste herberg waw M blhtiglhg legd ze het kind dan ook ln e xetel, om ev te kunn Utbtaz * ch te verfrlssch. Na e tijdje trokk ze al Bikkelde huiswaarts, tot ï» op zeker oogblik voor ci n wijde gracht stond waar?e over moest lange e smal plftukske. Toe»» Mietje er over ging, alhèg het planske Opes weg t vrouwe "tuimelde met hebb houw de gracht in terwyi het kermde riep : toe mijn kind, k b het kwijt. En hoe m ook lang vele zocht, CJes zijn zoontje was niet meer te vind. De Lange stond er eftrst w«t verstomd op te kijk, niet wetde of 1\U jammer of schrei moest, sprak to opes blij verrast: verduiveld... hik, wij zull het... hiic, verget hebb ln 4,0«Klok *... hik, waar we laatst geweest «jn. JBn waarachtig t was zoo. MOLEtlAÂR5 UT TSHELT. Do echteling VvMdeputUj Hri Van 1-love Maria Ludóvica, zull op i Octobet aunst4ando, Thlelt kermis, hun dlamatueu ói uiloft vier. Te 10 ure zull zij t stadh.uize door do overheid ontg word zal h het gewoon stadsgeschk overhiindlgd word. Honri Vandeputtc ls gebor te Ruyssolede d li juni 1851 styne echtgoote Van Hove Maria Litdo- \icu, te Aaltor, d 7 Maart Zij trad t>\ het huwelijk d 9 September Zestig jaar. waarlijk ecu uitzondering, e rtkord nu dj reeks goud bruiloftfeest Thlelt. -HKA/U-Smooi. beste middel, teg llocst, kinkhoest, bronchitis on alle hoestptikkelde borsttandoing. Hoofddep.- Apotheek VAN VYVRlf, H,>ogstr.. 3S, rtuvdoe. t.jt. sfindermeûf is &zmimm oesq Mjixm Jaurès amn. Brtwefo UROOT15N AFSLAG! o» WolUn SARG EN gewhttwrde KENS. Groot Wit Kruis LANGE Mt?f*T, 49. GKNT. tx Wij hebb wederverkoopers te Brugge, Eekloo, Caprycke Sassevelde, Krtvelde, lelzaetc, sleidlnge, Nev«te, âeemam. s. eut. Vraagt; BRONNEN MNERAAL WATER CTRON UMENADK. TVVEK DKAMiEN KEN bscs : Go.d Gexond! Bijzondere voorwaard voor voortverk»»«- pera winkeliers waar wij hog filet vertegwoordigd zijn. S. AL. LA Ctrale dm Bolseone OMausee «St, JoeefstrMt U GENT. Tel UMS. tussch Dampoortstraat én Beestmarkt).Kermis Dinsdag 26 September ln de Loostraat velokoers voor nieuweling onder de 17 jaar, 1000 frank prijz, afstand 40.kn?,-nschrijving bij Ajf.JVerselèJ.^ vónds in het % Shimmi Palsce» (eiierbain) gratis tombola met talrijke prachtige prijz als ; «levd zwijntje, koffuservles, lavabogarniluur z, te veel om te noem, t Zal er weer spann Dinsdag avpnd in de Shimmi. - Wosdag is de groote dag voor de statie ; in d namiddag schieting met d handboog op de staande wip met 700 frank prijz groote velokoers voor nieuweling tot 17 jaar, afstand 10 km., 700 fr. prijz. Heroping dor Scko!cn. Zwaarlijvige. unies Gebrekkelijk«waardeer zeer de welgekde specialiteit corsets klndercoraeta -- Ju v U Studlal Scolalro verkocht Hl het Hufe Juline Schelfhout, S Brabantd&m, Dampoortstraat 23, OKNT. Corsett op maat aan alle prijz. Steeds in vertrouw, sedert jar jar gekd. t v VT AMKftltOfttt V«rsoh*d» i«d, t«us uit Brugge, hebb hun tpljt uitgesnikt ge deel te lubb kunn ntm MM d regeldiatifheldifleutocht v«n voor kele tek, vooral al* «e vernem wélke sohoont pr\jx«n aan de vljtttsn eertttn werd uitgedeeld. tiergsltjke prijskamp geeft m alle ln V.T.B, Annbroek. Ds proefrit t detér goot de algemee goedkeuring daarom zal e zelfde prijskamp word gegev ln hst voorjaar l&s t einde aan ander ook es de gelegheid te gev e buitband, binnband, ketting, pomp koekebrood te bemachtig. E deelnemer uit Brugge was zoodanig op dit koekebrood verlekkerd, dat hij twintig minut te vroeg aankwam t»n aldu«xijn knn» zijn smulpartijtje verkeek. Zondag 23 September fietstocht naar Koekebu-e met bezoek aan de moderne kerk het gehucht «De Mokker». Vertrek Groote Markt. Brugge, to 9 uur, Leider Heer E. Vanheulbruuck, UT EECLOO. Das lied lat aus. De herinnering s xe blev... Ja 1 de zoete hedhnerine uw schoon«zomerpret reh zal blijv tn zelfs vtrhoog, als V dete vastlegt ln liu> ke fotos. Uw adre» voor toeatsuan, boodlgdhedtn, albums ontwikkel; fotohul» VEKSTRAKTK, KaAistrtokt, KKC.OO. (U VÏJ A6SKBC0ÜCK. Deze week was het feest op de St Cathailna-parochle, te Assebroek, want m vierde er de zestigjarige echtverbintis va» Kran^oli Norrie met Ann Kerckhove. De heer Ptantois Norrie werd gebor Op 2» Juli 1854 ; hij oefde te Bnurgc ^«t beroep uit aannemsr-loodgleter. Zijne vrouw Anna Kerckhove M* het daglicht te Mugge op 11 Januari De jubilariss wt-rd door d echt verbond op ll September Hun huweljv werd getegd met elf kinder terwijl negtlaa kleinkinder bun familiekring zijn kom verruim. De jubilariss na e Unge loopbaan vel bedrijvigheid baarotigthg om het welijn va«hun talrijk kroost,, zijn sedert velj» jsur,-..^ sane..ine< r daa,,.. vifrdl.d«ft»*i. -TPWWW. 1«Vr»»e6U No«tt gezegd met t uitstekde gezondheid. n hun nette woning der W i n (trant giet belde ouderling e hiierlljkcn li vsavord.!4uo pnderllbc* grootst» vretigblikk óp «ril}ke : löóp- lo/oj. Ter gelegheid d dtamnnt brul loft werd on. 10 uur e dankmis gezong in de parochiekerk vaa Sinte Catharina straat. Na deze godsdistige plechtigheid waarop alle de kinder ook de klein kinder aanwezig war, werd het verdere d dat; doorgebracht in familiekring. t KOUftKE. Kectoo, voor fantauusbwwol. t.x Ziet un*e nieuwe ulteuüliugün. jkge prijz. OrooUte luus der stad. ses,» af SO W i n t «r o a r e f «s s u» tot aso rr Gemaakt op maat Demi-saisons, kinderpardeseus, rij- fantalsie-broek. N DK1E KONNGEN H. COPrENS-BRAKT, MARKT 51 EEC.OÖ ïondoa» op«t t.x. D Donderjaag 27n is het bij valavond opbare verkooping de ledige geldbeurz. Te dier gelegheid, geeft de h. Eekaert, eigaar de Carroussel e prachtige, gratis tombola, Hoe talrijk hoe pracn.tig die prijz zull zijn hoev we niet te zegg, daar is de h. Bekaert sinds jar voor gekd. Wie dus nog geld over heeft e slag wil do ga Donderdag avond naar de paardemoleh. 1 Toekomde Zohdag groote dulvpiijskamp uit Arras bij Oswald Van de Velde. s Namiddags groote Cyclo-Ball-Match het jilelti Waranda s avonds pmchif> vuurwei-k. GROOTEN AFSLAG! op d«wolion SARGEN gewatteerde KENS. Groot Wit Kruis LANGE MUNT. 43, GENT. t.x. D Maandag 1 Oktober (nakermls- Maandag) om 6 uur s avonds bij Maur. Ornelis, trekking d tombola der V.T.B. Daarna gezellig samzijn. Onder de prijz dez tombola is er e prachtige schotel met portret Volksvertegwoordiger Do Lille. Lotjes zull gedurde de kermis verkocht word. Er zull ook lotjes verkocht word e muziekmaatschappij die de Vla&nnche Leeuw niet durft spel op haar feest. Vlaming let dus op dat gij de goede koopt. Bij Ré Lambrecht Üoopt m n vertrouw, gekeurde plantaardappel, zaaigran, beste tarwestroo, alsook Ceresan oor het ontsmett der Zaaigran. Lange Cies Siska Koekti War vetrijkt met e zoon. s Anderdaags ging n:cn het wicht lat doop. Mietje Kwte, die in zulke ding specialist was, droeg het kind ter kerke vergezeld peter, me- Wij toon NU ONZE NEUWE MOLLE. 4ati-Seizo P A R D E S S U S Prijz af Ü85 frank, H. SAVCLKOUL SENT. Brakanfir&af 2. BRUGGE. Groot* Markt15 PRJZEN 260 tot 1t6 ft. GEMAAKT EN OP MAAT t.x. UT U1TKERKE. Overlijd. - Mevrouw Casler Plavle, echtgoote Van Ëecke Gustaaf, gebor te Coolkerke, d 6 Augustus 1887, alhier overled d 18 September Qemetebegrootlng (Vervolg) Rustgeld v gewez v«ldw«chter : 2.5C0 fr.; Rustgeld Weduw «n Weea onderwijzerspersoneel fr, 3e Afdeeling : Politie opbare veiligheid Jaarwedde d agt der plaatstlijke politie ,68 fr. ; Jaarwedde dei. veldwachter : ,60 fr. ; Familievergoeding veldwachter : 800 fr. ; Familievergoeding d agoht: D06 fr. ; Aandeel der gemete in de Jaarwedde d brigadier veldwachter 700 fr. ; Kleeding d veldwachter : 800 fr. ; Kleeding uitrusting d agt: 1000 fr. ; Aandeel der gemeonte in de kost der hulz - doortocht plaatselijke politie 30 fr. ; Vergoeding aan d grafdelver voor het onderhoud d«kerkhofbeplanting : 200 fr. ; Verlichting der strat opbare gebouw : 15.lf»0 fr. ; Kuisch nethoud der strat opbare plaats : üoüo fr. ; Kost het opbare ministerie bij de politierechtbank te Bruggel, (aandeel der gemete) 130 fr. li. Vrijstaande uitgav : Verzekering teg brandgevaar der gemetegebouweh 12U fr. ; Buitgewone levering voor de kleeding der veldwachters : 500 fr. ; Abonnemt op de telefoon : 1200 fr. ; nschrijving op de Staatsontomettlngsdist : 100 fr. 4e Afdeeling : OpbJre weldadigheid : Toelage aan de Commissie Ó.O ,5? fr. ; Aandeel der gemete in het geme fonds op de O.O fr. ; Ouderdomspsio, jaardooding: 2500 fr. ; Gewoon oandeel der gemete in het werkloozfohds : ,20 fr, ; Jaardooding werkloozi-nfonds 1832 ; fr. ; Fonds der gebi ekkig : 2Ó00 fr. ; Krisis/onds voor 1933: ,65 fr. (vervolgt) A,LES S TOEGELATEN... wanneer m droomt, zelfs zich miljonnaalr te wa.., op voorwaarde dat m e bmjet bezit der KOLONALE LOTERJ. UT EEKLOO, E klein kostje... het sttt&t net, zegg de mschch t U hoogst hiitlig daftiblj! Wij oprek vaii Reginutels. Voor de schoolgaande kinder hebb wij: Pelerln af 30 fr. Zwarte Regmahtels (Clrés) af fr Brockjês, kostum, z. Voor Hêer on DameB i Zwarte regmantels (clrés) af 80 fr. Stoff reganmantelr (tweeds) af 80 fr. Magazijn Nestor Verstrakte, Markt M CECLOO. Schoone keus deml-salsons gemaakt of naar maat. M geeft de Mauve Reis- Vacantle-zegels. * UT THKLT. Zaterdag avond wilde de motorrijder Meu» kbfouck jftulïelede doorrijd tümch e stilstaaud auto Jon auto toebeheord» aan de Klndvra Demare», komde uit de lepelstraat met het ongelukkig gevölg dat Meulebrouck door d slljkweerder gevat op de stuiatste geworp werd, n be\vu«telo<w toestand werd hij opgom maar kon toch na de ccrsle zorg huiswaarts keer, D* moto 1» erg beschadigd. De heer Demarez kwam er ongedeerd met lichte sehade. Op Maandag & October word de less hei-vat n de stedelijke teekachool. Ouders, die bezorgd sljt om de toekomit uwer zon, weet dit de beste stielmann het eerst aan werk tull gerak. Daar lier «J niet alléeh teekeft mwr ook schilder versler hout, marmer, boetsfer «. Laat niet na, gedurde de ktrmlsdsrcn, de ttoottstetltng te betoek vn U»uit verwonderd «jh over de praebtt- ;;< werk der leerling««. Zich aangev bi! Mt Adolf Desiteyn, Kortrljkstraat, Tl Kit. - Siiortkrthg trok Zondag met e«n proppsvolle nutobu* na»r Dlksfnuld*. Thlelt won verdid met 5-3 niettegstaande?u :^el S invallers moest optred. Deze gelegheid sverd te baat gom om d Jzertcrcn te btïpek. Bij d terugkeer geraakte de goeds stemming er uit daar de chauffeur er onder getrokk was te toe**)aere slecht* i 1/2 uur nn de vtuttgettetd tijd terug kwam. Op daag 23 September, Komt OeeltonAt eerste elftal op beftoek. Begin te S uur. Supporters, alt dasje naakue 1 UT BKCGÜE, De gekde klotfhandil P, Capkaart, vroeger Dy ver, 1«overgebracht tuu- de aioudg«kde kloefwlnkët ter Béxemmarkt, St. Amandstraot S {bi} ör. Markt) B R V O O f c Kloef, kloefrlem, gftloettm, «loefaa, *nz, Groot tn klein-h«ódel Uk TB XEVKUt werd tooti» med«- (Seel4, verled week 4e spoorwegarbeider Telleir ta **o hutoelljk twtet Mj oageiuia door atjt> so««doodgaelageb, pa J<ng«a werd to aangeboud. Het gerecht la. noch tan«m«««mog geweest«4at Msk bet»la«hu>ff»r islt i* daad h*4 uhg«mki. Op die grond wem Om er TetMr cfi vrt>s voet gestald, Het ondtnovk bewees teveaa dat 4* éieé niet door d «la«, wur 4M» Mfoarte «m vetooramku.. TorOnwr.Ward e. t^«érè«ip"- èim twe«matroèên aasgtcprok on heu n**r hun schip ie voer. Bij aankomt «tmbfci hij betaling, doch 4e matroma weigwrd»» eu trokk ar va«mit. O* va h achterna, eea «U beo grmf sloeg naar d automobilist, tna«r mif te doel, Daarop greep deae «v»«* eea spar. sloeg e*& der matroksn *oo gewamg op het hoofd, dat bij neerviel e«de andere zich rap uit de voet maakt*. ttwurm ging hij naar het poliuebureel»jn weds»* var vertell. Er werd spoedig tm Onderzoek gedaaa m vastgesteld, dat de matroos e schedelbreuk opgeloop had. D» taxivoertler ls ter bescbikktag vla dstt procureur opgeslot. X KNKHOEST. ïoltak-sutoor werk* ultstolwöd bij Kinkhoest Doch eisofet wel de echu HcofdtMpot i AMOMN* VAN O VYVKKB. Hoogstr.. 3*. H HU O GE ts-v SCOTLAND -r.vu.ok GROENSELMARKT OK.VT BESTE GOEDKOOPSTE KEEOEREN N. B. De magazijn op tot 12 uur. zijn s Zondags t-x. - TE ST. NJS-WE8THJEK boute eeo p.uto, die tgevolge d reg uitglibberde, op «tweewielkar vatt e bakker. Deze werd onder ïijft kar gesmet, UKUW kon er zonder hinder vut onder kruip. De autogelelder, geesheer Reyntjsns, liep kwetsur op, de andere itutlttd d auto bekwam ge verwonding, ALLE ARTKEL voor Kunstschilders Teekaars, Passehlooz, Schilderdoek, pastelj, teekpapier. UEO KEVZER-VAN HKCKK, Phlllpirtockitroat tl, MRUOOK, t.x. «- TK GENDBRUGOK is e oude vrouw 71 Jaar verdw, nadat ze Zondag middag hare woning had voriat. De vrouw vat eig<i«.ti)s zwak v.m zinn, het kaa best gebtitu^n dut ze verdwaald geraakt s. "M werd nochtans door niemand gezi. S. fijt^ M : zs.es r-j rr-el M707 TK KON SE kwam u autocamion aangehold, lang» e weg die 8 m. bov de began grond ligt door e betonmuur teg grondverzakking beschermd wordt. Aan e draal in de baan. waarschijnlijk doordat het stuur niet normaal werkte, gemakte de auto bezijd de baun gleed do helling, nudtfil hij de afsluiting doorgebrok had. Van de twee inzittd Uwam do ee er tamelijk goed zonder zware kwetsur of. De andere was er ciger aan toe, e paar ribb gebrok waarschijnlijk e schedelbreuk opgeloopeh. STEUNT ONS.n ons pog! Wij ondersteun b toch op onze beurt met U aan Echte Krlslnprij zou, da beste, sterkste. duurzaamsteschoonste modernste Naftlmachlcn ANKER aan te bied, n ulle modell o.n voor ale bedrijv. Anker doet alle herstelling, ook aan andere merk. Ankei waarborgt de herstelling aan machi«n door rondloopers verknoeid kapol i;emnakt! Wilt gij e goede namachl : Koopt bij Attker! Algeme Vertegwöoldigei voor gansch Delgle : VER- HAEG1 tfi- BAETS, Ste«lbdalli, 113, flent. ts.

6 ilpi ^Étiiiiifc M M Miildugliem > HU Sollt. BS. j É m,ii! V" 5 lip. i! F". : f Mftm» ir.-::.«i!!i;h:!t,i:u.i,!;üi! :ill!,üi;st.llm Hoe lm ik schilferd ws! linn bekom? yi. Het volstaat het gedurde 1/2 u. te lat afkok met Sotell. V. s dat al wat ik te do heb op d v.jschdag! At Ja, t is :ee: evoudig! En mv linn jal witter ïijn dan na langdurig wrijv, ;u!ks dank lij Sol$il, want dit product tal uw linn dosti bieek :ooau alle de jon de op lucht dit kunn. K» Kan m Solcil ook gebruik voor woll gekleurd goed se oue arl VREEM AKÜEUERS N FRANKRJK. n het weinjg bevolkte Frankrijk, dot inlertijd mangel aan arbeidskracht had. <-ijii to rcassas vreemdeling ingewek mi daar liun brood te verdi. Totdat ze net de crisis-omstandighed ongewscht.«word zijn, o;ndat ze ;n vele omstandig-.ed de eig fransche arbeiders verdrin. Vandaar werd er e rveks maategel getroff, die het de vreemde areiders zoo moeilijk mogelijk mak ver-?re hwijking belett. Thans zijn er rnaat-. gel gom om aan de vreemde arbeiriis, die werkloos geword zijn naar in land wer.sch terug te keer, liet rtrek te vergemakkelijk. Zoo wordt aan!, die kunh bewijz dat 2e de leis ^mtir^bëïfmtg^ : -s^ep tot aan de Fransclic grs. Het aantel vreemde arbeiders in Frank- :.t-vis sedert 1930 niet Ó vernïinderd. STAKNG N VEREENG STATEN. n verschillde piaals brgt de groof textielstaking wanuiijelijhedeu mede,.atvuil de communist voor e gicoi i A verantwoordelijk gesteld word. n ) :.ode sland heeft er e klopjacht op i communist plaats gehad, mei het gevi.g dat er ongeveer 1000 ongewonschte e. mton aangehoud werd. Om aan de texlielstakers e helpde ha.id te reik, heeft de stakingsleider de cy.idlkht de transpor, ai beid; aangeic. ge textiehvar te loss die uit d. *rode afkomstig zijn. De transportar- 1 ers hebb aan di oproep gehoor ger..v.>n. > is wege de aanverwante bedrijv rr : ondcizoek ingesteld, om eves de La.ing ut; te roep, de beweging aliir: Uit tebreideu tot alles wat niet de tex- iel-ijverheid in verband staat. Ji Wailiir.g^on nrnicn de arbeijsleiders ee-,- meer verzode houding aan. Er lt op ècn nieuw arblirageplan aangei ril, waardoor e overekomst tusrc! i<":i patroons stakde arbeiders mo- 1 : geword s. Ai Voorreker. De werking Solell is :oó acht cn doeltreffd dat :ijn gebruik voor»he wasch seschtk; Ook bewaart Soleil veel langer het nieuwe uitlicht mijn klejrgaed. W Ä S C H T A L L E E N UN LSVER moooct GENUE STAKNG N MJNEN. n e very&deritig dié de mljnbaz hadd met de ministers, hebb ze er afgezi de loon te vermiiiderèn, mits 2è langs dén ander kant eèfi Velgoedihg in de plaats krijg. Daardoor is de staking nóg e«vermed. De overekomst is Voorioüpig aard, kan door elk der partij mits é maand vooropzeg verbrok Word, duurt ih ge geval langer dan tot 31 Dexinber. Het akkoord dat mét de patroons werd bereikt, steunt vooral hierop, dat hüh dé inkomst wordt toegekd het nvoerrecht op de kol, 10 fr, per ton voor dé huiskol 15 fr per ton voor de nijverhulir-nn ïljc per nr. jaar idgr op. n Regd vroeger L kre..?.a.ai.nij!?.baz 2 miljo,.als.steun, tet\ wijl er 12 miljo in de schatkist werd gestort. De mijnbaz mog dus nog e steun 30 miljo verwacht, terwijl de 5 t.h. vermindering der loon maar 20 miljo zou opgebracht hebb. De arbeiders hebb behoud wat ze hadd, ja, majar de patroons hebb meer gekreg GEZNSVERGOEDNGEN. Hetge lang te voorzi was waarvoor de werkgevers herhaaldelijk werd gewaarschuwd, is gebeurd : de Compsatiekass mog ge nieuwe led meer aanne.n behouds wanneer het nieuwe onuerniini?.?n betreft ; wanneer de werkgever oveikumt ee andere Kas waar nij repel-matig zijn ontslag ingedid heeft aan al zijne verplichting voldaan heeft; of wanneer het ee zaak betreft waar tys- -crieu 1 Januari 1931 tot hed ge perï<:r.ee! in dist was. Alle werkgevers die verzuimd hebb hunne aansluiting bij ee compsatiekas te bewerkstellig, zijn rechtswege aangeslot bij de Hulpkas vooi Gezinsvergoeding var. d Staat. Evwel staat het ieder lid de Hulpl.aó ook vrij aldaar ontslag in te di, ruitf daartoe de noodige formaliteit te vervull volgs de statut reglemt deze Kas. D a W e s r s a m (ie5 Ó a Sa on eter T.S F Brussel : let 6de C.il.,1 der T.S -". l:onit zijn deur te sluit ; het heeft op schitterde v.-i^^ de triomf der nat.-jnale vervaardiging bewez. e Minister - tic PTT..Je Heer «.CTAVE RCKX, toonde zich verheugd "VOl de uitbioi.-it.g der NATNAÏ.E RADlOELECTRSCHE FABREK, de snelwaoriiiriic zij de buitgewone toestand die m in Eeigie ontmoet heeft kun «.v.r. begrijp. :.a d? teeks toestell, zoo prachtig door de F.N R. ttoongesteld, als kner»f! bbe" -C; :»J <» H.HJ.V. TROi-T-:.{. a.gevaar<ilgde-ucbu 1 it KiKjt...:.1.. K!. K-r.i-.iscne bietuurdei fceluk te wsch voor d ievor trmede %.< ci.t r.e!an/;:ij;< p:. gramma aingaanue de moderne fabrlkatie radio isclie toesu-ll hebb uitgevoerd. :ret e p<;ging t.e!:el,ing inboezemt, voegde hij er bij ik zal ze steun - - flv eei net m mij.-. v..-.uogcn is, want Uwe methode de ekonomische schikking bevat moet -- de radiophorisc-he nijverheid ons Land. de gelukkigste ng gev. De Minis.tr ze-iie ook an d Heer TROSER dat de Super F. V.». suporlieteiod.vno lamper te kon;- aan slechts 1150 fr. e recórd ïs voor ie nationale prtiduittie. re;ord waarover hij t uiterste fic was., c ; < n(,> nops de standardisatie methode door de V. ^fu,!^1 V,n::USLl!! - ^«REK gebruikt, drukte de &.,-RCKX gs zijn hewundciing uil a-.n dei. Heer TROSHSR to hij vernam, dat al ll- ïom sloff. in -.e F.N.R. xervaardiging gebruikt Belgisch oorsprong zijl it deze to stell die het publiek -ie b bevall doe: hun hoedanigheid i:-n. 1eurs 0!mV0 PCn 011 vcnvc/cnli lff zijn door e mannelijk persooneel én Belgische let is de juiste formule die door de nijverheid in t algeme zou moet aaninde 7 W a M 2U ZOU in M *»«* mate de wefkloosheid in ohs iïnd d K ^ e r T ^ - <le ^R- nogmaals herhaaw 1 n hm VP>,...,.,v,- "." ".V" gedaan voor het buitland, bewijz niet H n ^ n T ^ V V Äl:;,s 0, ", h 0,, i ä c h c fauhk:lt e muar tevs Vraag nief zoo maar Blokjes"... maar zeg we! Zij heli.jrnliebig als hoofd be-slandrjeel. Daardoo gev ze, goedkooper, vjepsckbouiilon zeer goede hoedanigheid. ( Ä i S M l S f f J P f P g P séémêêim De doos von 20 OXO Blokjes (r (m«t Chfofnotbon) AuïfiMöhii.tytiiN, Van de Nieuwe Wegcode, sodett cigc maand versch, kom af 1 Oktober aanstaande, weer kele artikel in voege. De automobilist zijn verplicht de rlchtihgssignal op hun rijtuig te hebb, Deze mog zoowel flikkerde lichtjes als pijl zijn. De algeme verlichtingsregelitig heett. Vólgde kmerk. Bij het vall d avond in de stad öf huiz agglomeratie moet er met kleine lichtjes gei-ed word. Deze lichtjes, zé wez teg d radiator of achteraan de motorkap geplaatst, mog niet meer dan 25 cm. binn da uiterste lijn het spat» hórd word aangebracht. Achteraan het iijtüig moet het «stop» kontakt steeds werk bij verlichting de machine hét roode lichtje achteraan aangestok blijv. De verlichting stilstaande ïljttilg s avonds moet steeds behoud blijv met de kleinste lampjes dit achteraan, zelfs w&nhéeï het voertuig onder e brandde lantaarn staat of ln het heldere licht e todrtvster (etalage). Dit geldt ook z.óóhaast dë auto op de opbare baan sts&t. Alle in toegelat autopark kan de nuto niet verlicht toegelat word. i i i ut ni.if ii r i i i i Slop!! DMlkt aan Octolier de nieuwe WKG CO! Vefjiiichte Öliectie-aanv.-ijzers, Achterlicht. Stop én Rilltènktilschétt. EJSCHT KV. AUTET! ËlSCJlT BOSCH! Synoniem z<uerh.:d stevigheid. De offlclcele dl n4t is geveshgd bij J. ftocce Hoogstraat GENT. Tel. 113,95 CD3.. i l».. 1 ol^ii.^. Zoowel als de automobilist hebb de.letsels zich af 1 Oktober aanslaande naar de nieuwe verkeersreglemt te gedrag. Dij avond rood licht achteraan ge verblindd vooraan. Met zn Uveeëïi naast elkaar rijd kan lanieiding gev tot het oploop e yi-oces-verbaul, zoowel als met zijn tweeën op e dezelfde fiets te zitt. Rij het stilstaan, s avonds, op de opbare baan, moet de fiets, evals de auto, vah vor achter verlicht wez. De fietsers zijn \erplicht steeds de fietsijaan te gebruik. Wanneer nu echter in de dorps- stadsctra ge bijzondere fietsbaan is aangelegd zijn ze gehoud l rechterkant der baah te gebruik zelfs op die mftnler dat ze in geehdeele de autos, noch om het ev welk ander voertuig of ge=pan in hun verkeer belemmer. ndi de fietser eeh straat wil overstek moet hij er eerst vooral de toelating om vrag aan d verkeersagt. Staat ge agt op dit kruis- of ander punt, zoo vertragê de fietser zijn snelheid geeft hij, dóór e teek zijn hand, tamelijk lang aangehoud, de door hem verlangde ln te slag richting te kn, 4an wie achter hem komt. " Óp het onderhoud de elge richting «al met meer waakzaamheid door de politiemacht word gekek., verkeer- nog- weivwat haererrop te VtMd zich beter te leerèn schikk naar de reglemt. Van hóoger hand wordt ons gemeld, dat het voor h af 1 Oktober wel process-verbaal zou kunn regeh niemand betaalt graag nog buitgewone boet belasting. We hebb er reeds?ehóeg om er 2el( nog nieuwe uit te lokk. O oong der Jaclif U zult alle jachtklcedtag in oliegoed var e onberispelijke fabricatie : Paletots, vest, ealopett, slobkous, bet.. vind bij de GezuBters CHRSTAENS LANGESTRAAT, 6, BRUGGE Eig huis voor Brugge omstreke-i welke het Echt HOLLANDSCH olie<*o d verkoopt! RJKSWEG MA.DKGEM-KNOCKE. M rchijnt eindelijk v/at spoed te will mt-k m-jt de verwezlijking d ontworp rdelw rijksweg Maldegem MNSTERRAAD. n de laatste vergadering Van d ministerraad werd e eerste w.oord gerept over de volmachtbealuit, die fcull afgekondigd word, nu dat de eerste al ÜÓÓ goed als verget zijn. Het gaat waarachtig niet heel vlot met deze volmachtsbe3luit. De nieuwe zull betrekking hebb op d middstand, vooral met het oog op de uitbreiding het krediet. De regeering s plan e miildstandskrêdietbanlt in te richt. Eves werd het vraagstuk besprok de verhouding tusseh d kleinhandel de groot-warhuiz coöperatiev, in verband met de fiscale ontlasting voor handel nijverheid. Tslotte werd er gehandeld over d^ werkloosheid de hervorming der werklozkass, zonder dat er bepaalde besluit getroff werd. rechtbank. 1OLT EHeCHTBAtf K RUSEUiDB. Zitting van U September De Schuyler Albert, LoótetlhUlle, rijwiel zonder liclu 70 fr. of 2 d., zortdèr ezelvlgheidskaart 3ft fr. of 1 d. voorw. ; Lanciers Oustuaf, Beevuero, rijwiel zonder naam- of tiksplaat 14 fr. of 1 d., zonder ezelvlgheidskaurt 3t> fr. of 1 d. voorw. ; Vermei;-«Jtlies, Aal;-n-, gered op tfooidweg ge ezelvïghèiüskaitit 2 x 35 fr. ot 2 X 1 d. vw. Van Thóutneut Maurlce, Wyöge, ingesf». hondhar zohder steitn 21 ft. of 1 d. Vtioi-w. ; \an Dnele Jèan, Wvnge, opbare dronkschap 10 fr. bf 2 d. voorw. ; Ctóeys Uéti- viiïseieil:^ verzuim schoolplicht, S X 1 U. geg : Eeckhout Adólf, Wynge. auto. uiiun zoi.uer licht 70 fr. of 2 d. voorw. ; Vandemooitele Emerlc, Wynge, 1-Jwlel zder licht 70 fr. of 2 d., zonder ezélvlslieidskaart 35 fr. of 1 d. vooïw.; Dobbelaere Maurlce, Wynge, Hjwiel zonder licht, 10 n. of 2 d. voorw.: De Bel Cywel. Looteiihiille. koei op aiideis bezaaide land, vrijspraak ; De Bel Marcel, Loothulte, zelfde feit, 10 fr. of 2 ü. voorw.; Ahseeuw Herman, Wynge, rijwiel «onder cht 14 fr. of 1 d., zi.iider ectizolvlghcldskoait 33 fr. of 1 d., Lanckrlet Maitl-ice, Rülsélede, voertuig zondii- adresplaat. 21 fr. of 1 dag voorw. NALATGE HANL.\ARS. jozef D Reml D., Gerard D.. uit Roeselaere, die eetf" naamloos vnootschap hadd Opgericht, moest zich verantwoord wegs niet-bekdmakiug hun handelsbalans in d «Moniteur», ook om hun veitleellng fictieve winst kele bankbreuk. Zij hadd daarbij niet tijdig de schorsing der betaling kbaar gemaakt. Na e behdige pleitrede hun verdediger veivees de rechtbank de drie mann tot elk e boete 1050 frank plus 350 fr. voor de twee laatste. Het vonnis is voorwaardelijk voor de eerste voorziet bovdi de wettelijke aanplakking bekdmaking der veroordeeling. URWAARR ROM VOOR DK RECHTBANK. Deurwaarder AHhUt Kom moest voor de rechtbunk verschijn wegs : misbruik va.0 vertrouw ether som vun 3C) frank in gek! 400 frank n ei-twar, t nadcele vrouw Rèe l-ecqueiy : valachheid n geschrift ; gébruik het valsche stuk. n e bai. wuar hy voor ongeveer <00 fr, verteer ha«l gemaakt, gaf hij e wissel ter betaling op naam e pet-soon die reeds twee jaar overled was. To vrouw Pecquety de wissel ili de bank aanbood, bleék weldra dat het e wissel tondet dekking wtis tevs het handteek valsch was. De zaak w verdaagd tot 28 September. POGNG TOT ÜMKOOfERiJ. _ M-. uit V,evelge;n werd in ovectredlng gom door veldwachter-brigadier Dewitte, daar hij in gevorderd staat dronkschap Verkeerde. M... wilde de welsdlfitar omkoóp maar kwam pan e verkeerd adres terecht. Gevolg 350 fr. plus 70 frank loète. "NALATGE VAR. Maras Alfons. Ahtwett.c-n, gehuwd met e meisje Steke, had het ongeluk zijhe vróuw te.lirliez. Eer. dochtertje vertrouwde toe aan zijn schooimioeder om het op te brg. n d beginne betaalde hij regelmatig, naar sedsrt e drietal jar zag hij n*ai zijn kind niet meer om. Daar Maros in zijn houding blijft volliurd, werd hij veroordeeld tot vijfti dag gevottg 182 fr. roete, zonder voorwaarde. EEN ZEER BEROERD DDVEXGEVAU - De gc*ir. C.. Frans Lode, U teghembij-heyst»op.d-berg, uitgeslot als dulvspalerè blijde kfabiuii war er iochjin ge ^ gel _ d stttdsbond.te dofeii-tosclüftlyeblvyr «i>n gi-oote wetlvlucht. üw : aciyr^ljnilirrfp werd "cunne uitsluiting opgemtffkudti dé pl^lif fr. niet Uitgekeerd. Vandaar e heeie herrij. De gela\ C. wild de coiistiiteurs, hun toevertrouwd door d verantwoordelijk leer uit Leuv, niet meer U-ruggever. Na 10 dag schorsing voor reeeling in d»r minne, wild <le bitlcht nog maar steeds niet oc-gev werd veroordeeld tot elk 182 fr, of 8 deg het betal dc achtergehoud toest:! -u ^i.arvoor teg isder nog 8 Oag.ijt^dwang werd uitgesprok tot betaling de hooge gerechtskost, de ntrest z. Bij het hoor dit vonnis ging zl brut/ial te werk mo <«t door de g"*ndar bulcn de zittingzaal word gedrev. BEDROG JEGENS HET WEBKLOO- /ENKONDS. D... Kamiel uit Kortrtjk is Leticht te seghem t nadeele v«n het vtrkioozfonds 560 fr. Oi.Oriepelijk on. v. eemd te hebb door:, wets wills e valsclie verklaring te hebb. t daan ; 2) weteide dat hij recht meo. had op het geheele bedrag, dit niet te heb O verklaard deze aanvaard-te hebb, D... kreeg e boete 350 frank. Van erger aard was de betichting t M... Jerocm uit Heule, die gedurde Ü dap geld trok wanneer hij werkzaam wu» tij zijn patroon. De rechtbank veroordeelde hem tot t maand geg voorwaardelijk plus 182 frank boete.. WOESTE RENNERS TE BUCKEN. Op de baan Leuv-Mechel werd het 22- jarig meisje Momhiaerts R., uit Bed Vellhem, die per flets uit Leuv terugkeerde, gedurig geplaagd door andere fiet-* naar Knocke. o Daar e aantal aanpalde eigaars voor ge minnelijke schikking blek te Vind te zijn, werd op 20 Augustife 1.1. e drietal koninklijke besluit uitgevaar- sera, die haar bij eik afstand d weg digd, houddo instelling der spoedproceduur afsned. Het meisje viel t gronde voor gerechtelijke onteiging t werd zwaar gekwetst. Pas aangom in algeme nutte ile boodigde strooi/r. e handelshuis te Leuv, had ze heel grond op het grondgebied der geme- t Middelburg, L.pscheure MoerlterUe, met het oog op het aanlegg e gedeelte w»t verlies stelde zich aan als Burg. ptuv tij. De dader kreeg deswege 1 maand ge* g fr. boete, 5 Jaar uitstel de der ontworp nieuwe staatsbaan. kost. Het slachtoffer bekwam 875 fr. vergoeding. LOST uwe BOTERVERVAT.SCHERS. GESTRAFT. Oqtavie Otte( Buvegem, hare dochter Julia De Getn, staan terecht voor verkoop vervulschte boter. Ze was samgesteld uit 60 t.h. margarine 50 t.h. natuurboter. Daarbij wordt de dochter nog iesteund door het werkloozfonds. De moeder wordt verwez tot 15 dag geg de dochter tot 700 frank boete, plus 210 frank daarbij nog 350 fr. boete om d toezier te hebb gesmaad. VERKEERSONGEVAL TE EEKLOO. E. M., reed per auto lahgs d Bruggesteweg, te Eekloo, stak d auto voorbij, gestuurd door heer L. Hierdoor had e ongeluk plaats, waarbij de heer J. gekwetst weid. M. werd verwez tot 1 maand geg 182 fr. boete of 8 dag. HYPOTHEKEN Ar; )E NEUWE WET verlet buitgewone voorwaard om dure leing VOORELG terug te betal, deze te verg aan verminderd intrest DONR aktinsclirijvingskosteil. 1/. l (. POSTZEGEL VOOR vosfeiooze inlichiinmn ANTWOODRD BJVOEGEN- Hypotheekleing op H iix«n «n Holif«d«n OOK VOOR AANKOOP ERVAN EN ÜM TE BÓUWEN af 4,25 " tot B % * jaars. Schrijv of zich wd 8 tot 11 cn 14 tot 15 uur V.) S P H. Kapifaai10 Miiio.n Franlc CÊi^r. 97. B«flünho(laanTram 9 - T.S (Goede agt ln devlaamlers gevraagd) 111,1 1 1 t % DUONKENMANSKtlHHN. - J^i-mno V. uit Wielsbekc, s avonds langs het wiclcrpad, vond er lijn verblaak n d voorbijfietsde Vannwte Plet«te do vall zoodat de m&n verwonding opliep aan het voorhoofd de knte. Utkomst: e voorwaardelijke boet 182 fr. VAL,SCUfllUNiKK8 AAN T WERK, Valsche stukk vun 20 fr. zijn n omloop. ÉtJ blijk gemaakt te zijn uit tin zink zijn goed nagebootst. Om ze te herkn moet mei* no«r ti klank hooi, wanneer m ze op marnier,ste ot ijzer laat vall. Zij klink dof, terwijl de eahte stukk helder klink. Ook de valsche briefjes vttn 100 fr, zijn nóg in omloop. Zij bestaan uit twee sruneöngeplakte velletjes, d voorkant uit parkanitikhtig papier, d achterkant uit gewoon dun papier ; er is gele, helder blauwe, donker blauwe zwarte nkt voor gebruikt. Deze brieljes werd in gansch liet land in umloop gebracht, maar vooral in de mijnstrek Charleroi het l.invburgsche. Versclteidetio verdachte person werd reeds aangehoud, maar volledig is de bunde nog niet ontmaskerd, TE HUUR h) e HOFSTEKEN met 2 H. 30 V 20 Ca. land: b.) e HERBERG te Cleyt Thysketustraat. Te bévragê bij L. SOENlW-V«R. MAST te Maldegem. lts. tillt.-. NABlü DU STAD ROUAAN Hoeve 120 ha. nllorbosle lahd weideh. Goedkoope pacht voorwaard 1 1, 2 zakk tarwe per ha. ; geon overname. C, t t, A, ST RMë Jmibert PARS 9e Êeh Vlaamsi.i landbouwkundige is ei t uw diste. 4 ÓVER TK NKMKN TE GENT 1. Ze«r goed«zaak, winkel v»n Sigar r_ aan Zuld-3t«tle. Soliooce straat, modern ngericht, voordeelige conditiën. 2. Patisserie kl. goed. aan twee schol kerk, sehoone straat, prijs fr. 18,600. Wd bij L. BASTEN, Plotiorsrfraclit ax. 11. GENT. 39 HUS TE ttvhtes met grootcn Hof bóómgaerd, gelfgsn Gtsoho Ste«nwsg. Te bevrag bij. SOKNEN-OE POOR TER, Rédwtrtwt. MALjDKGKM. 40 VENDTEN Studie de* NutalU VERMAST te MAJLDKGEM. OPENBARE VERKOOPNQ e NtEUWGEBOUWEN WOONHUS mei schoofteh hof te Mnldégtm, Otsch«Steweg 89. Onmiddellijk vfij. Voor nazicht»che steweg ngesteld : »rank. TOESLAG MAANDAG 24 SEPTEMBER te 2,30 ure namiddag t» Maidf gem Voorstraat, ter herberg U. Mcnfl Verbeke. Studie de NotutUieii VEHMAST tv MAidégeu SlAEY te Eekluo Opbare vrijwillige verkooplng E irehoón HOFSTEKEN te Bellatre Stekelbeekwijk. groot 57 a. 10 C», Bewoond door d «tga&r M. Hetiri Baele tot drlj maand na d toeslag. EENOE ZTDAG DONRDAG 11 ^QURGUTYU, n[a ag te Eeclooyl<o«fin^»t«WW» el «De Oróénelï Hoonigaöhi -. Sfl " H-.rtarls U ALiW t*verzoeke ^vatfv^vl^^^^fyckyeh - t hove Mr. Jozef ïlammelaere te St. Laureyns dorp op ; MAAMDaC 2< SEPTEMBER io34 om 10 ure. Verseh«koop gezaagde, HOUT- VvAP.EN. LT TER HAND TE KOOP Eigdom btstaamie «lt 2 WOONHU- ZEN nic-t magazijn, kunnde veranderd word in woonhuiz te Maldugem Brielstraut nr Voorwaard bij NoUrls DHAVB tc C&prycke. S* """studie d NotatU MAEYKNS ie KNESSELAEHE. OPENBARE VERKOOPNG BESTE ZAALANN tej KNESSELARE -Lljsterhoek. 2«leg in e -lok, verdeeld fn zes koop, sam groot 1 Ha. 80 a, 40 ca. n pacht bij M. Hrl De Spiegelaere. ZTDAGEN ; NSTEL: DONRDAG 27 SEPTEM- BER 1934, TOÉWJS : DONRDAG 4 OCTOBER 1934, telks om 3 ure namiddag ter herberg M. H. Verhoestraetc te Knesselaere Dorp. 1/2 % instel, imie. Studie d Notaris VKHKKCKK te MOERKERKE. Möïkwtta.tllge koopdag to MOERkERKE Seheeweghe t hove Mr. Ambroos De Wlite-Vandekeere, op DÏN3DAO 25 SEPTEMBER 1834, om 12,30 uur : 1. BEESTAAL: twee melkkoei, vaarskalf, beviggde ieug, 25 hn. 2. VRUCHTEN : 00 roed beet ; - 3. MENAOEOEREF: tafel, stoof, stoel z LANDBOUW ALM : afroomer «Lacta» baacuul, kórtewag, hondekar z. Verders nog 1000 droge bussch ander brandhout, zaagmachi, 3 eik (distig voor pomp) z. Op komptant gewone voorwaard. Zie ufflch. Vaik«mm e{ RonefBvc OPENBARE VERÖOPÏNGEN De Notaris VAN STEENE te Basae velde zal opbaar verkoop ; 1. E WOONHUS, zijnde herberg met aanhoor erve tc Lembeke, sectie C. nr. 154ft-f ex 1548-g, groot 11 a. 14 cu. Bewoond door d verkooper M. Cyr. De Smet-Neyt tot Meiavond Het herberggerief kan overgom word. Tweede laatste zitdag : MAANDAG 24 SEPTEMBER 1934 om 3 uur namid. n het te verkoop huls. 2. E HOFSTEKEN met boomgaard n volle opbrgst, t verzoeke der kinder Van De Veire te Oost-Eekloo, Ryckestra&t. sectie C. Nr. fifi-r ü8-s, groot 15 aron. ngebtuilttredlng met Nieuwjaar. Slechts gebracht op franlt. Tweede laatste zitdag: WOENSDAG 26 SEPTEMBER 1034 om 3 uur nam. ter herberg «Het Gemetehuis» te Oósteekioo. N, B. De kooper voor eig gebruik kan e pacht bekom 2 gemst beste land e der medeverkoopers. 88 S7 - StlHtlö vun Meinier BE KA 10 HT, VQTAUS te "VATEKVUET «Q tam Opbare Verkooping t 0vsMt6 d Heer Vrederechter het Canton Caprycke op WOEKSUAO 20 ÖtiPTKMBEn 1934 om 3 ure hainddug tzómeiuut-) ter herberg d heer Ae t>! M.itthji : Sint-Jan-ln- Eremo. lieiitllle, t KOOP 1. E HOFSTEKEN met annhoorige gebouw -ve t» Coprycke, Meulcsti" at (Stiopi jtekadustretd Sectio A, nummer 86b. eh ex...umhiéra 8Sf SOf sroot -l, 0, t 2C2 roed. Boomprljs 1000 franks. VRJ 1 Mei KOOP 2. - Wok KA.Ut.AND te Ciprycke rtlnkcrauket, aan liet Dulvelsii-ttatje. irtdaitrcerd Sectie A nummers lïü tot on et m, jtn-n groot H óf 2 gemeeh 180 roett. BoonipMjs : CO frahk. VlitJ met 25 December Beide toop bewoond jrêbrulkt door - hi -r Rr-^est Mutthys,.1«WL U GELD om «<M huls tc Hoop, te bouw, handel uit te breid, uan.toopan hofsted, land, tieestali. landbóuwtulgerv of voor bet afloss vnn dure hypothek. WENDT U TOT: J. CLOET VHt» Outdo, l»9, STEENBMJfiGELAAN, UitUGOE. Vooideeligate vooiwmmi. Alle nuttige inlichting kosteloos. Bijzónder gunstige voorwaard voor landbouwers werklied, Vmfekei-lng itllan itard. (téld^ pufttethg tog ntertui 8p}n«t imttoek t littlzr or> a,tnvra#g. >4fl Notaris COCCKK te SOMEUOKM «tl OPENBAAR VERKOOPEN met gewin 1/2 % Gemete AALTER Wijk Oostergein TWEE HOFSTEKENS aan elkander palde, met laudkn wei. d tc Aalter Oostsrgetn, Juist t d*n overgang d ijzerweg, langa <le Halscide nam- Bellem, groot n t gehsi<tl» ft. 70 n. flo ca, verpacht stondor «ejchrevi» voorwaarde aan He mi Cuveié «n Ch.irl Roets te Aaltor Oostergem. NSTEL: WOEN8DAG 3 OCTOBER VERBLJF : WOENSDAG 10 OKTOBER 1634, telks om 2 ure teer (tipt, t«bellem ln «t Gem«Bnthuis^, 37 Studie d NotaurU VAN «KK AliWERMKlXKN te Som«ffro o UT TER HAND TB KOOPEN Schoon «n Wti<t«lsg HANDFU^tlft t*»omekgem Hoek der dorppi&au drtef, Onmldtlel- tjlt vrij, Voor ali» ^illchtlngén «ich wd t«n kanioors bovgehoéttule notaris. M StlKile d Notaris MUK.KNAKRK t* HUYMK.KDK L TOESLAG : Maandag 44 8XFT. \m. om 3 ure juist namiddag, ter h«rb«rt «Gasthof Vlaanderta> t* RuysMlede, Op d* plant», : 1. - HOFttTEKKN op C»yn» ie Ruy»- seinde. Aaltirschebrug. groot H. ^BJM. Bewoond door da verkooper* W««n KtRder Pluvier >t 1 October 1W5. NHUS m«t land ojb Ceyns als root 11. 0,33.1». Pacht«Uo VanéMë mei recht tot 7 Mti l»35. 3«2. 4 beginn P l>ovgbbfj tutscheiding alle» «iux Q*m»»i)trhUtl > t» d. Coiiiptant. ÜEEMf KKN AttONNKMENT OP i T OKTtOUWK MALtïHEM» Shttll d Nota/U DK MUELK. NAEKK te Ruysaelede, «MOKCK ta Thieit BLOMMK te Nevel», o - NSTEL TOESLAG : Ï4. telk«op MAANDAO om 2 ut* juist, bij Alfon» VAN WAN2EBLB ter herboig t Landbouwer.huls te RuyuseleUe Plaats vsn: Twee beatgelegea HOFSTKDKKENS te RUYSSELBDB. zijnde het eerst-! groot verdeeld n ZttR koop, waaronder vier koop zeer achooiie bouwgrond eik 22 ar recht over de Kapel op t Veld bewoond is door Emiel Dc Decker met recht tot Kerstdag Het tweede groot 2.61,18 11 Ruysssltd» Kruigwege ln e koop is bewoond door de weduwe Gelnude met recht tot Kerstdag t. li. nstel to winn. 38 KANTOoREN lt NOTARSSEN VAN CAUWENBEKGHE te D ENZE VAKNE te AERSNELE. Door uitschelding bedrijf, Merkwelige Boerderljvcmlitle te Qtümme, aan dk groote baan Doinze-Tlelt, t hove verzoeke de/. gebroeders hoer Outliuif Mrdaril NOmegeer aldaar op: DNSDAG 2D SEPTEMBER 1634 om 8.3Ó ure s MORÖENS. HUSRAAD; allerhande groot kteln. Volledig LANDBOUWALM : waurondér 2 wags, 2 karr, 2 aalstukk, aalpomp, kuip got, zevsclierre, 2 Junull, ploeg, aardappelplreg, hout- ijzer egg, handrol. Jzer rol, knulster, zaal» braak- pik- cn maulmachi, oogstraakmachi, aufdappelplanter, uitroeier hoprueti «Al -trieur. meststrooier, tii-mmel, drinkbak ln beton houdde 1000 liters, nieuw fornuis, tuimelaar, model houddb 200 liters verders alle gerief alm op ee góed bekleede hofstede to bevind. AFROOMER «Persoohs». PAAÏtNZAL cn TOOM. BEESTAAL te wet : 2 meihepaard waaronder 1 beveulund ; 1 veul oud 4 maund 1/2; 7 bekalfde melkkoei; 2kalfveerz bij de bate ; 4 veerzerunders ; 1 veeize- Ualf, 1 stierskalf i 1 sphngstier ; 4 zwljh»* zeug waaronder 3 met vlgga. OR R VENDTE s Voormiddags: huisraad klein alm. s Namiddags om 1 ure het boestiaal : daarna het groot alm, hooi, strooi brandhout. Gewone voorwaard, Komplnnt. VA3Ö Studie tle Notariss VÏ8SOHER te NTERGHEM GLORE te BRUUCE OPENBARE VERKOOPÏNG e HOFSTEKEN te AERSEELE, Meykshoek, groot twee hectar 73 ar, 50 ctiar in e koop. Room hangprijs fr n gebruik bij vrouw Weduwe Blebuyck, zonder schriftelijke pachtvoorwaarde. TOESLAG : WOENSDAG 28 SEPTEM- 3ER 1934 om 2 ure namiddag ter herberg * t Brouwershuis» bij Mr, Heclor Bcafrel. e te Aerseele. Statie. 1/2 t. h. nstelpnlng. Verdere inlichting te bekom ter «tudie bovgemelde noturlas. D 3f

7 «t Getrouwe Maldcglicm» 23 Sept. 1BS4. ZKVKNDK BLADZJ KLENE AANKONDGNGEN COMPAGNON gevraagd voor het Uitbreid e reeds bestaande «aak. Schrijv of zich svcnd «The Hapld» MALDOGE!*. 30 GEVRAAGD in katholiek huisgexi-n. deftig meisje d bult, voor alle werk. Zich wd : E. SOENEN, 101 Slijkstraat GENT. Gewestelijke BESTUURRS word (ÏKVKAAOO tn Ee«too omliggde voor t vuk bouw verandering insta!» lutles op kölitaht of op krediet hypoteek leing. Vaste, aangame winstgevde positie voor ergiek werker welke «igszins aanleg heeft voor het vak. Schrijv: «Algemes Bouw- HypotheekmaaUchappJ» «A. B. T. M. A.», Nanmloofcö Vimnöotnehan, :» BKUG08J. StrJaeobStruat QKVHAAGDVVOOH MDN FRANKRJK Verscheide gewinn, heideboer deels met oh deels «onder geldbijdrage, om de hoev kastdel aan hüve winst uit te bat, Geschikt voor goede ep ondernemd» landbouwarbelders, wat fransch knde, Zich d of schrijv om nadere nlichting. E Vlaamsch landbouwkundige is steeds t«n uw diste. C. T. A. t? Boe Joobert TABS»e.: 41 LEEPUNO MKT H VlOTHEEK - TE KOOP bij B. G EK 1ERE én ZOON, Garage Flandrlt» te MALGEM, Telefoon Nr MPÉRA, 9 P K, 4 deur. S pl RBNÂÛf? 9 F.K. cabriolet décftp.!m pia&tseh Moto LADy, koersmotor J.A.P, MO t.t. Moto F.N. 360 c.c lé AQEM. Te koop, ee aalpomp. onlangs nieuw, aan halve prijs, bij Leop. SAVAT. 2.9x _ N. B.»AKKERS. Okkasle te koop : BEETE.UCHTOVEN volière. Zich Wd. Oostveldutraat 53 BECLO0. 41 TE KOOP Zwlngelgerlef met Èlectrlsche motor, vier zwlngelplank, leemschudder vlasbreker onlangs nieuw. Voordéellge prijz Zich wd: VAÈ&E Jfcle», Plaats OUSSELOKEM. BACHEN ZELEN.voor alle NSTEN KOE-KENS Herman PRAET Mtojeostnua 1M-1U EBKLOO. M aanvaardt Uli«herstelling,. Terugbet. n. keus. afgev komt t pl ZAAT AB WE, vier soort -vértdelda uairogge. Alle aaert polder plaht- obmldd. oplossing. OrsattMi,»7, SlAÏWAKERltB (Ol), aardappels aan voordeelt««prija te bekom, bil Noordtrtndutnutt. 10. BttÜOOE Alfons DS WSPEtAEBE- GROOTE. NET UOXANDSCH PERSOON verlangt STROO HOO te koop n LOV ENGEH 40 missie voor serieui persoon ia Bald*. WKVJeitóS. laat uwe katuketuttgeo pappoo Schrijv Bureel t olad to. 40. X. V. ENOOLLAGE MO»*»» ïftjdoo r. ter JUM gevraagd M Biaamstea&t t Gdhrugg* (AmatM) goede «aak, intrest sooder weerga, ofwel Oi Vnoot beschikkd over terrein met of Haspel, Bobljnta, Soh«er, Warp»onder kapitaal Sahrtjvsn Owla* Ultra, Papp alle nummers kato kleur- eecloo. J. * ketting. Uiterst rtrxorgd fataoeawerk. Ball-Warps ia kel gepapte of getwijnde kotouetttngcn tot 40 FRANK PER DAG THUS *Oo i to< 4 onr wetk. Q*noch t Jtttr. Kunn PrtKWMh tam sa scbrijtoo, Schrijf ; O. M. Coraif. 10. «tmte OOLEJ» (Antwerp) 44 TENNS. - WKNSCHT U e goede okkasle-auto Volgd seizo zal er te Maldegim e voordeelig la kcop of te verwissel, Tnisclub zijn. Wie wscht lid te wórd sture zijn adres aan Tnis Club, Eek- wdt U Ut het b\ii» M60N VXKJÜU&hKr loo LOHTE, Dl S*»Ufr, U4, EECLOO. Tsiefooa Hl. Dam*i tn Juffwrs! VESTGT V N UtANKBJK Voor aankoop, Het gepaste modelhoedje dat gij zoekt huur, overnam«, helftultbatiug hofsted, kaateelaa, domein, vindt gij vast zeker in bat gekd kweekerljea, melkarljea t, rond PARJS, ModettàgttUa H, VROMBACT-BAT8LEEK de AZUR CM KUST, n guueh TRANK- MOLENSTRAAT, 84. EBOLOO RUK. &BK ADRES : Veel.>eus an niet duur: Uitgelei keus Dame«- an û l T, A, l Bue Joubert FABS»e Kinderhoed aan echte cristsprijs! Komt es ti. Zi verplicht 41 ü niet 1 Bijbuis der «kde firma Rlbby, wasttch, verw, aroogkuischec. blee- PLAATST tma.ankonulünokn Ot <T TROUWE MAlXHbOHXU» k aller kletdlttgsstukkee ea waschgoed. Pa»- Sr Sniitis ACAME GAÏitOWÈ COUPE Kortrljkaehe steweg, 109, GENT. Pa»- Bnljlessea voor daibkleeder Gezamlijke SkfzopderliJkè.leergang less per briefwisseling, gegev door de gebreveteerde professor. Diploma einde cur sus. School-abonnemt. Veelvuldige fertii Patroher op maat. Kothandetaars Vraagt KOLEN Llmbourg-Meuse, de beste! Verwar niet w -?t andere Llttiburgsche. Rechtstreeksch agt der Kolmijn L TWEL OP ADRES p, (m NLCHTNGEN : tpnesf duys Tel. 119,94 re JïUNKDRBEF 29 GENT H«n«Qouwt(raaK 8. CENT dicht Provinciaal Gouvernemt bij ft. VAN KAJENEQEM, zijn er beste luchtband aan 29 fr. Pneus aan 130 fr. z. voor moto. camions tractor. Beste olle MU 5 fr. 7 fr. Huls vertrouw. E ie te Gt: Tel, a.v. ftfifnmanlili. Grootejuitverkoop e allerschoonätcvoorraad Regmantéls, (Jabardlneü. De mlsalsons, Lederkleeding aan ongekde lage prijz! Koopt rechtstreeks bij Van Dousselaere, reeds 40 jaar in. het vak. - Let op adres: Leder véstép, Ollejass, Woll Gabardin, echté Bngalachc Waterproof», Pelerin. Oalo. N GEKEND Ca<ratchoU6 Magazijn C. VAN DOUSSÄLAEK- 3 6 Zuldxandstraat 3 6 BBtlOOE (bij de statie 1, G O E D E LER VESTEN VANAF 190 FRANK Bott (Waterlaarz) voor alle hljverhe d. LedetvOBtapdilrbo voor Auto- Motovoerdera. Landbouwers Laat uw beest niet sterv met e stuk raap of beet in de keel :.Wij hebt Sond Doorstekers daarvoor! Ook inblatera teg kalf- moer ziekt Zelfde prijz artikels te Eecloo bü Huls Msianoe JooqtifrTteberghi, Rechtover Stsuidbeetd Ledegahck. W o t nog ge éhkelé soort Olie vermocht, dat heetif t RODAGE bereikte Op 91 Juli vertrok e g*n««h nlauwè Chêvrole». ü. H iift &&J!S " met t voorraad ESSO- v o o w, a ^BÏ-RODAOE, uit de GENERALJM0T0R8 WORK m< 4 reizigers. 0«auto l»flde, onder WAclesi (oetmi, dd 229.Km^00, v a n,<,,,* *9 Antwerp-Francorchamps af mat e oemlddelde # n y»nelheld MKmttO. Daarna,»nder d* motor te latan «tkoel, deed da auto : ep. de rondrit, 7 toefea, «se tmkmm ean M tont10 «ernjddsu defthaes. ü» «8 km Me * 7a km 300 > A»»,401 km 3»» TtkmSOO s To hat rijtuig, na a rit 61km300 gemiddeld per uur, ta Antwerp terugkeerde, werd het door de officieel aangeatetd onderzocht, " De rodeerino kon word aanzi als volbracht na het einde der proev de motor waa n voort re ffelljkan staat." Aan da automobilist M wij het over de gevolg» «rekking ta mak die past voor dergelijke uitslag. Sssolube SUPER-Ollt VOOR AUtOS (fssù R OLËN AMERCAN PETROLEUM COMPANY, 101 FRANKRJKLE, ANTWERPEN Bier AGLE! ff» /lint-v / ;\<)V/ <>ioi Bon A u Marché ( Vaxealre-Ota«a) BRUGGE Stestraat. DameüoelJituur ln saüjn zonder rijgtng nieuwe snit, onberispelijke lijn hoogte 30 cm. vau 60 tot 90 35, DAStENKÏJCXa>BORjQ^ DamesunaoioJ ia sulrerejvwéöe diagonale stof, zwart, bisyjöjvbof bruin met crèpe dè voerd met cól in pels. Danvetikleed in zijde crfcpemnv* rocaln met plissés gegàrnlèrd, bestaat in zwart alle modekleur 135,» miwiroianm koe«ta vut ma4 r* gt llnt ge^rnierd. Alle modekleur, 66, 54, 67 22, Damboed ln echt vilt, nieuwe calot me( pluim alle kleur. 69, Tailleur-kleed ln zeer SUtia^ne wolie stoü, m«t), gulmp^sc ïn vlas, kunnde ep:. gedaan word. Volgs keus. Daniechoed, marquis of toque in zwarte pane, GS, 56, 57, 58. Sft- Klelne csnotierhoed in vilt met tat gegarnlerd. Au i4 BonMarié (Vasetabw-ClaesßJ BRUCG Stee nstraat * PwnnMHumdBchocaew ln extra chevrau, zwart, bruin óf jlnuw. Het paar Alle kleur 22, Heerband scho ln ieste Damschort, zeer omsluitdo vorm ln belgè vlchy met draperie, met crêpe de chine d dag. Dammantel in zuiver wolle Pecarex, het groot succ-s Van TyroUem hoed ln schoon vilt, fanj,atsle garnituur gevoerd. Alle modekleur. Het paar 87,60 Zonder mouw 16, 54, 65, 56, 57, zwart neger, m, Met mouw 19, blauw, grijs, gro. 10,90 Dameeliaiidftcho ih eckte Dampyoma ln scboone eff chevreau met fantolsle manchet, zwart bruin. Damjabot in Engelseh vel, flanelle. Gansch nieuwe vorm. Damaohufcd, schoon vilt, nieuwe calot, met vilt gegarnlerd, Het paar 11,8i) met valcine kant gegarnierd. Buitgewoon 8,90 Ross, blauw, citro, "f 89y 59, 54, 57. Zwart, neger, blauw, Datnènregscherm «ïómpcé» ln kunstzijde extra Damparruur n zijde cra^a, Damcol t Claudine» n mat- grijs. met oplegsel n Zwltserson kwaliteit met borduur ln dónker. *e crepulysse met patt 4n broderie combinalsson. v. n eff vüt 22, knopp ïe^o Hemd broek n gespikkeld vilt 25, - Montuur paragoa SMO Groote Au Bon Marché B»V G G E zijn altijd de eerste met alle 8elxoeiuaiou wighed. Damkotttètt. ln gchoone -cachemire alle mwle kleur. Zeer aanbevol kwaliteit. Het paar Dam«tikoU0em in kunstzijde, geheel verminderd met grteotte Jour. Het paar 9,50 Bameshandzak ln echt Maokkljtileder met zijde ge-. oerd, drijvoudige slutting. Aanbevol 65, oor de namiddag of avond, -eer schoone Damhandzak in zwarte crêpe da chine, met.ijde gevoerd 19, Bon A u Marché (Vaadair-Claos) BRUGGE Stestraat ( lijm.. i ii ii.ni.i..uii -> Fourrur GROOTE,1ii;:, Maandag 24 SattiiÉmber volgd««jae  i g e m e e n e Teiiloonstelting der Herfst- Winlernieuwightcltn HEEREN ARTKJELEN Pardesisu», model «Ulat^r», PnrdsMu^, gekruiste vórm, breede snede martingaal in martingaal ln d rug, in d rug in scboone * fantaisle «viill A- A 18,50 draperie met zijde gevoerd. schoone fantasie draperie met 286, zijde gevoerd. 196, Schoone Fardesftu» in beste blauwe ratine of zwa^fe Sof blauwe wolle stof. ft iv Üet zijde gevoerd >.:MÖ,~,iJr / Manaliemd, gekleurd ln gestreepte popeline, reps, dubbele manchett. 2 Passde "cols. S5,- Manskostuuia, rechte of =>ekruuchte vorm, in nieuwe draperiestof of blauwe zwarte woiiestof, ïsa, MiuiMjeip n wolle breiwerk, kloeke kwaliteit. 19^50 Vlakke Mranshoed^!n. extjra-tme- Bolhoed n beste wol. merk rlnoe, alle kleüifëjn. «Dutton» zijde colffe 48, y Vraagt onze Speciaie Kafalogua der Herfsf- Winfernieuwigfied. ToUetoong, suf aanbevol TTsakwasspallusi tn geslep krletal, gechromeerde montuur, De doos 4 stuks 8 "»erkd, 125 gr. elk if Alle modekleur 16r- Wy vergoed reiskoet be ietrag pee trein, tram of antotaat mita aankoop. mtaata 10 maal het bed ra* der betaalde reiskost. Terug-Coupons WiN - Pel: s Mak reparatl fourrur. Uitkulsch vell. Bewar pels. Reed alle soort vell Opvull vogels beest. Vridelijke aanbeveling- Oud Gekd Huis TKPHON CANDT-ÏTEBS MARKT, 16, M A L D E G E M PRJSVERMNRNG nuaif- rif; mutlrifi voorlegg a.u.b. âsiiu ft Vji: f»?j Droog nai Zill.: BAËTSLÉ stilt aanstonds jeukte geest droog nat zilt, katrlnewiel, vervell kliev aan hand voet, baard velziekt Zeer voordeellg s het terzelfdertijd gebruik te mak der Bloedzuiverde Pill. Prijs 5 fr. dé zalf èn 5 fr. de doos Pill. Op aanvraag per post gezond mits opleg 0.60 fr. Apotheek BÀETSLE, EÜBabethlaan, 62. GENT (St-Pieter»-8tatle). GELD OP EGENDOMMEN. NEUWE WET verlet buitgewone voorwaard om dure te»- nlng VOORELG terug te betal, deze te verg aan verminderd nterest ZONR aktinschrijvlngskost. Kosleloote inlicliffng word hierover verschaft alsook -over nieuwe leing op hypotheek waar ook vermindering wordt toegepast Zich te bevrag 91 Job. Plateaustraat (straat der Hoogschool GENT 9 lot 12 a Andere ur op aanvraag. Telefoon N38 FJNSTE EN AANGENAAMSTE!! AGLE EXPORT : REUS EXPORT ; AGLE BOCK FONCEE, BAVERE BRUN De KEUS der Groote ilagaüjft AuBon Martiié B B U G Ö E. is altijd da grootst«hunne PRJZEN iiji ONVERSLAAGBAAR. Dameebloes-fftlet ln seer sehoon wolle breiwerk nieuwe.fantasie, alle modekleur 79, Knechtjesvareuse lil, besté breiwerk, praktisch model, modekleur.,- Dé 4 jaar met 5 frank meer pet ^"jaar. Galaknoop, laatste nieuwigheid, modekleur, voor; kl6ë- (Terett mantels.».i^fc op 45 m.m. 0,93 ) 40 m.tn. 1,95, 4C m.m, 2,94 het stuk. Qhivreerde bretwel, "spéciaal voor kleed er tailleur* - blauw, neger «wart, donker gro, grijs. De strg 100 gr.-. &90 Bon Au Marché lva»lali*<jlaee) BRUGGE Stemstraat l f L 1. :h. JL?f i!v.sil.ii.c itli Aiie.? imttsta typ mac hl tó magftrfjn. c- Speciulitelt gecombl*. neerde. mäphicii. Alle soort,. gerèêd- chapp, Untza* g, booik riem. etib>ovooït-! O ** lazijn op allé " >n ea e Zondage S tot 12 u. - n etdkmie te koop - Unteaag DAWOÄÄEitT vlàkschnaf*" 40 ctm. G. ALRWERELDT Onafliankelïjklieidslaan, 3«(ïKNT ST. PETERS - Telef, ÏBX.JS NEEMT EEN ABONNEMENT OP t*t GBTaOUWE MA1J9BGHÄM» ALLO! HALLO! Hier de Matros- i*n Meubelmakerij Wed. H. DB OLERCK Kinder. Laat nu, ln deze schoóne dag, uwe matrass verslaan. Mattge*"prljz. Moderne inrichting. HUS VAN VERTROU- WEN. Koopt daar ook uwe WOL, reeds af 20 fr. de kilo, gewaarborgd, op raktuur, flocon, kapok, konljnhaar, pluim, z. z. Ook matrasgoed es tijke. De matrass word gevuld la bijsqn der koopera Verders te bekom: MEUBELEN GLEERS. Let goed op * adres: 95, NOORDSTSRAAT, 95. MALGËM. - SUPEREUR f zooyoort. B R U G G E Tel G J N T Tel. 139,13. EEN SANT N ZJN UND door JOZEF 9MON9. «Nog zoo rap zat dat niet gaan 1» met e vlugg pas ontweek het meisje d plaagziek oud jonkman. Naderbij het gemetehuls komd hoorde hij de gultstcm e straatjong die op d uitkijk stond te roep als emand ln nood : «mann, mann, naar hedon! de burgemeester s daar!» Langs de gootbulfl kwam twee, drie bgels niet hoosroode zweetdu gezicht in onrustige haast naar bed gegled zett het op e loop, te sam met binders har voorschoot te herknoo- Sidonle zette har korf neer om de d ross guit, die op d uitkijk stond p. vóór h vluchtte, aan de hand e «Echte wildemans 2ijn die ravotters geword op de vlèr wek dat de meester Kroote nnilt vol fladderde tjilpde eh piepde jongt mussch. dood is. Wat zegt gij er, burger? Daar wnr. voor d eerst keer sinds Er lag iets in d toon waarop ze dat lange jar, de straatjongs hun burgemeester vóór! En hij die dolgaarne Jonge Rebraadde vogeltjes bij d kop vatte, zo dompelde in bruin besuikerd appelmoes dan peuzelde lippelekte! Twee keers per jaar vierde hij zijn fljti lustje ; als do mussch op t gemetehuis zoud nestel t tweed keer hij onder de pann t dak het gepiep Jong hoorde, zou hij wel zorg dat ge schavuit bem nog beroofdo. De bgels naloop zou niet bat zóu hem belachelijk mak,, daar zóu dikke Sle die nu al stond te lach achter haar gordijntje te veel deugd aan belev. En Marcella die aanstonds uit de stad weotkomt üal nu daar schoon staan met dat znkskén appel-voor-blj-de-vögeltjee, meegebracht omdat a burgemeesters in dép kelder War gerot 1. Daar kwam Sidonls aan,. de meld d notaris, die aan Marcella had voorspeld hoe zé heel lekker fijn de vogeltjes moest gaar krijg. Met haar witt Bplool gestrek voorschoot op het wit zwart geruite kleed d korf aan d arm, ging zij op boodschapp. «Burgmeester zltte ze nu niet aan üw mussch?» «Mat-djuus! had ik dis rakkers bij de ooi gekreg, die hadd es schommeling opgcloop! zei, als wilde ze hem behag : had ze misschi e dist hem noodlg? < Zoo s t, Sidonle,... de meester zaliger, had er tucht onder... ze zoud nooit e vinger aan t gemetehuis hebb uitgestok, t is e echte schande!» Na e pauze vroeg weer Sidonle : «Gaat ge Marcella afhal aan de statie? Als zo nog maar wil weerkom!» <r Mnrdjuus! waarom niet? k Zou ze niet kunn gemlss da ze hier nloi slag vind Sidonie die verleg rood werdi begon met e nieuw thema : «En; wanneer gaat ge die Theo meester mak?» «Nog zoo gauw niet, Sidonie, ik voor mijn paart moet er niet veel hebb, t is Zoo e artlstkop, ge kunt er nooit es fatsolijk mee prat... als er ge andere kandidat zijn, kiez we hem natuurlijk, t schijnt dat er nog al veel raadsled vóór hem zijn... maar.; heb - aardt moet ge niet dk wat ze siihgt daag e brief gehad uit de stad, ook om haai waaitnede hij altijd had geleefd als ee lijster!» dp plaats aani te vrag peins k maar k e lav zoüuëf ongewoon gebeur. «Zéker sedert die Theo de koster weet: niet goed wat er al instaat, k Zal To hij dértif jaar was maakte hij Helbrand zich als schoolmeester kwam aanbied, die heeft het ln haar gezi! hebt kt haar fransch gelijk haar vlaamsch oom zaliger, die kanunnik waa, aan zijne seffs toch klaar kom, Marcella die knis met de kostschool omdat zijn heer- gc dat nog niet belet als ^j s Zondags k b toch öurlees... Verstaat gij moeder had geschrev -. «Laat hem stukomt op de doel schiet?.., t s e fransch, Sidonle?» deer daar-gij de middel hebt, hij zal gave kerel ook! * «E beêtje, burgemeester ; als mijnheer misschi eeïis"- als priester uwe kroon En de plagde lach Sidonle bracht de notaris kwaad is, roept hij altijd in t zijn!» Dléh Zijl-had hij altijd onthoud ; oqk d aanvettehd burgemeester in fransch : «ferriiez la porte et apportez moi maar na e^^jtr w%s hij kostschool het fransch zóó beu, dat hij met ge ge- goed humeur, i une tasse de café».. «fermez la porte» «Hee, Hee! dat s nieuws! En ge zljt dat wil zegg dat k de deur moet toedo, «apportez» dat zegg ze- teg daar zoo zeker of ge er meer weet... mij vertelt ze daar ge woord e hond ook als hij iets moet aanbrg over.». «café» verstaat ge zelf., maar uit *»aat dat maar öp Ssijn beloop, burger, e fransch brief zou ik ook met wijs ge zult zi,, als Marcella zin iü dléh jong word... wat zei er de secretaris?» krijgt, gelijk de jong goesting heeft «k B nu met-marceila gestéld neem voor iteui, daar komt e huwelijk vhj» zelf knis wat mij gestuurd gij zljt aan t feest... diin kan het nog ge zoo moet ik het niet eerst aan d wordt, neus kwaad dat de straatjong met de mussch weg zijn!» < «Mardjtius! als dat allemaal op wieltjes <;a«t,. wie zal er dan mijn pot kok? s> «Pakt er zelf ook e, geliik ze t u voordoet, dan zt ge gerust, ge zijt immers nog jong goog!» Hierop kon de burgemeester ge kwink- d secretaris hang.» i. «k heb al te lang staan prat, burgemeester, n goei dag aan Marcella tot te avond.». «Ja t, Sidonie, houd u kloek!» weld de wereld nog terug was te krijg. Het speet hem nu erg dat hij niet meer fransc^jjpji. Achter in.(jg^twintig geword, had hij geknist mèt ^Anna zaliger: zij zoud getrouwd hetibas voortgeboerd hoewel hij nooit gaarii^vhad gewerkt, maar zijne moeder hat^^tójtj;. overpr.iat: «Wat wilt ge t beter zoékèi^5:jong? Zijt ge niet goed bij mij? samblijv, de boerj Üertj; verko^^.4n ons ct gaan lev in» i Di raad ha$ hij gevolgd om sljn afbrek, zeid de msch maar wie \veet er het fijne? is Anna wegge- Met e onduidelijk gevoel of verlang naar iets wat hij. onmogelijk kon afteek of bestemm maakte de burgemees- Hij was dan aan d gemeteraad gekwijndter rechtsomkeer om langs bet pad ovhet kerkhof naar de statie toe te gaan. bad e rustig levtje geslet zonder kozea, kort daarop burgemeester boemd, i Voor het graf zijner moeder hield hij zijn stap in : de palmboompjes die hot plek- maand had; zijne moeder ee zich veel aan to trekk. En vóór vier beroerte je grond afboord stond met weeke,.gekreg : zij kon hem nog zegg : groe scheut waarbinn dik de giroffels bloeid met welriekde geur ; de gèn, hoe gaat gij het dan stell T *k Heb «k Zal t niet lang meer trekk, Jon- blikk schutsplaatst boogvormig bov mis geweest misschi met u het trouw t hout kruis, overlommerde de twee. af te radeh,---tnaar nu op vw ouderdom, sclioonblljvde kron kunstbloem half de vijftig, zou k het ook niet meer parel waartussch het beeld hing aanpakk. Vraag aan tante Mie e harer dochters om bet huishoud te do...» To viel zij ln bezwijming stierf dzelfd nacht. Hij had haar begrav met de staatsie de plechtigheid die voor de moeder d burgemeester past har raad gevolgd met tante Mie aan te sprek, 2ijn zuster die weduwe was in de stad woonde. Zonder moeite kreeg hij zijn petekind Marcella los. <Mla heeft e hare dochters meegestuurd om d burger te pott» zei Piet Joris de gierige vt, zoo ge zelf zijt, oordeelt ge e ander. Marcella maakte hem het leed om moeders afsterv licht ZJ was ln het oude duffe huls blnngekortitm als e lte-zonnestraal. Peter liet haar vrij spel : zij mocht d behanger alles naar hare goesting lat, schikk hij glimlachte to de bllndekeos het raam wegvlog om plaats te mak voor bloempott met teere begonias op roodkarmozijn kuss achter lailg-afhanger de bebloemde gordijn ; de oude kleerkas: moest verhulz naar d zolder ko.n amper al d gebann rommel berger.." Voor d hof kwam de tuinier d notaris e prleelte mak, dat «chooner eu aangamer sou opgroei telk jare naarmate de Jonge boamea struik ~ schot.

8 , tt Getrouw Maldefflvem» 88 Sept, ACHTSTE BLADZJ. Nieuws in Bééld. " JU. - M-JUJ-. -JC."ÏJf J i Ur.öLin.u \ i.nu ^.i.i.jtó, VKHVOjG ZEKEN VRAGEN. Brief Nr 390. Brugge E. S. Herstel uit slepde appcndicltis. k b zwijgde geweest tot hier toe. doch naar aanleiding uw leerless nops appdicitis wil ik u thans schrijv hoe dar.kbaar ik u b voor mijn herstel. Drie jaar geled had ik e crisis appdicitls die verdrev werd door ontlasting js. De dokter raadde me aan me te lat opereor na de crisis. k heb echter uw raad gevolgd, heb gezorgd voor goede yaste stoelgang, legde a nachts koude kompress op rechter buikkant onthield me alles dat e zweepslag in d bulk kon gev, zooals koud bier, ijsroom, felle koffie, charcuteiie, versch brood kermiskost, z. Morgds deed lk rompgymnastiek. Brief Nr 888. Aertrijcke S. S. Leverziekte. B 55 jaar, mijn dokter zegt dat mijn lever gezwoll is ik ge vet mag et. k gevoel e drukte onder de rechtsche ribb, heb spe gehad b wel es kortademig. ANTWOORD : k hoop voor u dat hel ge bierlever weze. Dan zou u ook wellicht e bierlierte hebb. Echter zijn deze beide te herstell door de oorzaak weg te nom. En die oorzaak ligt in de naam begrep. Kom we nog e* terug over blerfaert of groote uitgezette hert. E braaf man nog ge zestfg&jaar oud aadpleegde me e groot jaar geled. k stelde vast dat zijn hert schromelijk uitgezet was. Hij was e felle werker geweest had graag binst zijn arbeid ( daarin ligt het gevaar) zijn dorst gelaafd. k schreef hem besliste onthouding voor, ook niet meer tabak te pruim, betrekkelijke rust te nem e regiem te volg. De man heeft met dit voorschrift gelach, dat hoorde ik t minste later, deze week ontving we zijn doodsbrief, Daartegover k<.i lk honderie hertziek stell die blijv lev zelfs nog goed lev als ze volg wat we voorhoud. E dergelijke beschouwing kunn we nak voor gezwell levers. Deze ook zijn organ die t.st le/ n hun nvcht k gevoel thans niets meer me dat ik de ziekte overwonn heb. Ziehier wat hebb. ik at: nuchter glas wat et traag gedronk Als e leveriiele kel verotósftd wordt rauwe appel goed gekauwd. Soms nam Ve vet te et idit is t slfóraffcok nog lk e soeplepel koudgeperste olijfolie. Vol korbrood, goed uitgebakk. n d beginne 3 maal 2 soeplepel:. All Bian geweekt onvolledig gezegd) erbij ge andere richtlijn krijgt zul hij niet gez. in melk. karnemelk of g;oer.te:.soep. Bi E leverzieke is e zuuroverlaste pernon. Valt onder de kategorie ^tferï hooger het brood soms wal gedroogd fruit of volgs het seizo radijz JC stoelgang goemde. Moet dan vooral k u isfchi ngs voed - kwam immer na het onbijt. Middags wat ;els nem, die bevs kulscïi hem fruit, tomaat, sla, ajuin, t soeplepel geraspte karot met olie ei. citro Damp ïot zijn hoofdzaak. och het passde voedsel deel^ii. Fruit aardappel of fritt in -plantvet met k doe ze daarbij e 20-tal flessch appelsap uitdrink. Voor de lever is de ap- natuurmavonaise. Nam kel 300 a 400 gr. vleesch per week. Not. Avonds heb ik pel het beste medikamt. Als vet mog lang tijd volboekweltbrei geget met ze gerust plantvet gebruik. boter natuursuiker. n d laatstcn tijd Natuurhavervlokk te week gezet in k herhaal dat plantvet gebruikt voor melk of karnemelk, dan flink gewarmd met aardappelfritt, voor beignets, voor aardftppel fruit, voor allerlei brad toege- natuursuiker. lat s voor maag- leverziek. Wie het anders ondervond schrijve het mij. E leverzieke schaffe zich ook e raps aan nutte alle dag 2 tot S soeplepels geraapte karot. Brief Nr 389. Nazareth S. D. Meisje met hoog rug of schouders optrekkd. ANTWOORD : Ademgymnastiek, aangepaste oefing de schouders achterover trekkd. Vooral kalkrijkvoedsel: tarwebrood, appelsi, fijg, volboekweit, rauwe melk uit gezonde koe, dampaardappel, fritt in plantvet, minerale cacao, volzout, tarwevlokkpap. Osnetthear DeHlie-Laga«..laat 1. E mooi beeld de stai i.silst gom tijds hel V\ leit-nn Ui rium. Hunieilinck was weeral i!t- inbi. d dag nanr de bloem mede j-laat 2. Zicht gom te Coolskamitijds hel kampioschap Vlaander. Braeckc-veld op kop maakt jacht op Moerhout, doch laatst goemde wordt glansrijke kampio. Plaat 3. Eindelijk eeu groote overwinning in de buurt. Claeys Oostwinkel wjnt meesterlijk zijn koers bij de onafhankelijk te Nazareth. M ziet hem hier met de bloem. Plaat 4. De nieuwe kerkjes die we thant, in alle hoek zi oprijz gev getuigis e nieuw smaakvoll bouwtrant. Hier e bijzonder eigaardig, bijzonder luchtig kerkje, met e ev modern tor. Onder plaat 4. Op Java is de beruchte vulkaan Merapi opnieuw met volle geweld in werking getred. De bewoners hebb n der haast alle omliggde dorp ontruimd, uit vrees dat de Merapi wel es e grootere ramp zou kunn veroorzak. Plaat 6. E mooie groep Witte Paters Broeders, der societeit der Witte Paters Afrika te Antwerp, die naar hunne missies in Belgisch Congo vertrekk. ilaat 7. V.T.B. Maldegem." Pic-nic te Meerdré. Aflevering het rozijné brood verkocht per Anierikaansch opbod t voordeelc der missies. Plaat 8. V.T.B. Maldegem. Pic-nic te Meerdré. Groep deelnemers gekiekt voor de wtjonst Mr Noé Kocquaert onz vridelijk gastheer. D A K E S hoep Om geschikt te koop é adres : W1TE LELE 23 Lang«Munt 23 CENT Groote Keus!.age prijz! il.x VRAAG AAN UW < W «R f { s W M v m v j f f l v j-t-.. j9«ï.!» BREFDRAGER PRJS : 5.90 frank M «inde 1934.

9 ZONDAG 23 SEPTEMBER NEGEN BLADZJ R EL. VOOR ONZE VLASSERS. HET ZAAEN VAN VLAS. Het ziiaieii moet zoodanig geschied, dut j, uiant zooveel mogelijk gelijktijdig "pk.niicmi verder dezelfde standruimte üat de verdeellng over het veld te w-.ckf,i over, dan krijgt m plaats waar veel andere plaats, waar to weinig «lint staan. Aangezi nu de standruimte grooteo nvloed is op de ontwikke-,..r de plant, kan hierin wederom e ongelijkmatigheid zijn geleg. Verder kan het slep de egge het tatem de egge met e tand in d «ler akker, e ougelijkmuugcn stand «-lovolse hebb. E lichte egge met ji rechte tand de z.g.n. kroddc-egje de zigzag-egge zijn hierbij aan te ra- "verder moet de diepte alle zaadjes toovcel mogelijk gelijk zijn. Bij brccdwcr- «i, laai on later nogg blijft e gedeelte «P h t "SS wordt maar f,ea bedokt. e ander gedeelte komt op góede diepte terwijl andere zaadjes weer jvep word ondergebracht. Vrij veel za der. kom dan niet tot hun recht, terwijl de overig altijd Win of meer ongeiijktijopkom. Soms heeft m e opkomst ta twee perlod. BJ droog weer on droge grocd. die niet fcoed s aangedrukt, blijv de otiiiiep ondergebrachte zad ligg, om nu na e flinke regbul te ontkiem. pit laatste kan word voorkom, door rebraik to mak de rijcnzauinuiehiu. Hierdoor wordt al het zaad gebracht cj ongeveer gelijke diepte, waardoor e r«ei ïeljkhjdlger opkomst wordt gewaar- Alle heeft m bij to groote rijafstand het bfrzwoar, dat de ruimte tusichea de plant twee rij te groot -(f-jrèt, waar e grove stgel het gevels u M neme daarom de rijafstand t«groot; doch ook bij e rijafstand r pi. m. 8 cm. (28 pijp op 2 M.) kan 0*5- r,ng voorkom. bit bezwaar kan word verholp door bet zaïil overkruls, Hierbij zaait m «rit de eone helft het taad in de lgterichting het veld daarna de anders Mift n d* dwarmicmlng. Op deze wijze oewtaan dus kisine vierkantjes, waardoor eer. gotde verdeeling over hel veld wordt vf.-kre^. Het zaai overkruls met de rtjniachlne verelgt dus n zich de voordéeier. gelijkmatige diepte on ee neer gelijkmatige verdeeling over het veld. n werd met deze wijze v«:: taai vergelijkd» proev gom bij d beer 11. K. r,d. Meer te Oude Blldtzit! Friesland. Froef n VÜO. Ket doet was du» te vergelijk het braeuwerplg laai, root het zaai met da rijmaohln» tn e richting het zaai- «o overkruls. Doordat de machine ev asges.cm moest word, werd meer vekverkreg dan aankelijk de bedoe- Uiïv «m. D* flsttsgrond vas i.»t veld kan aldus ward voorgeateld : Deoordecllng dezer proef. Eigc dag na opkomst werd het veld nagegaan. Evals het vorige jaar viel het op, dat de stand het overkluis gezaaide perceel zeer regelmatig was. Bij het op rij gezaaide gedeelte was de regelmatigheid bevredigd, hoewel iets minder, terwijl op het breudwerpig gezaaide gedeelte vrij veel holle plekk, tor groote e hand war, ufgewisaeld door plaats, waar te veel plant bij elkaar stond. Verder n d groei was er weinig verschil te zi. Teg dc rijping was het langst, iets later rijp, U was iets korter dan. Bij het glukkon word op e!k perceeltje 3 veldjes afgemet 50 M2, waarna de opbrgst bij elkaar werd gedaan gewog. Opbrgst. 86 kgr. gerepeld vlas ;. 94,50 gerepeld vlas ; 1U. 94,50 kgr. gerepeld vlas. Wat do kwaliteit aangaat, werd het vol Kde gevond: Nr 1. tbroedweipig) had e groote lg te. De dikte der verschillde stgels liep evwel zeer uite. Nauat vt.j dikke, kwam ook zeer dunne voor. Dit was ook waar te nem op het perceeltje, nadat het vlas geplukt was ; er kwam hier nog verscheide dunne stgels voor, die in d grond zat die wegs hunne geringe hoogte bij het plukk war blijv staan. De vertakking was sterk, terwijl deze bij verschillde plant laag bc goti, waardoor het onvertakte gedeelte d stgel dus kleiner werd, dan m afgaande op de totale lgte zou vvacht Ook kwam er verscheide planton voor, die onderaau vertakt (spor). De sct.oov onder beschouwde, kwam hier verscheide dikke gedraaide worteleind voor, wat trouws meestal met yixiotcre dikte cn vertakking samgaat Nr 1L (overkluis). Opvalld hierbij was de gelijkmatige dikte alle stgels als gevolg d zeer golijkmaligcr. «tand dit perceel. Het gewas was zeer (fclljkmatig opgcrijpt. De totale lgte was niet zoo groot als de belde andere. De vertakking begon evwel gemiddeld ets iioögcr dan de vorige, waardoor de lgte hot onvertakte stgeldeel gemiddeld vrij groot was. n de ondereind de schoov zag m ge dikke wortolelnd. Nr (op rij). Dit perceel stond, wat kwaliteit betreft, tussch de beide vorige in, hoewei het veschil grooter was met dan met, Hot vlas de veldjes s afzonderlijk geroot. Door e misverstand ls, dat e langor roottljd noodig had, gelijktijdig met de andere nummers uit de rótltlg gom, waardoor het niet voldode was aangeroot de kwaliteit niet tot zijn recht kwam. S 6.iS ^ i! ;.fl>s u,«, s m 11-1 «il *! ia»/ S Mh-.vr $ «B l (jjçhi 7. : 1 u Op rij n e richting L Op rij in e richting Hl. Overkrula \. Overkruls V. Braedwerplg met viool V. Brcedwerplg met viool Oeia&id werd op 8 Mei. hoeveelhed zaaizaad werd ongeveer 10 t.h. hoogor gom dan uanvunkvi;,* de büdoeltng wae, omdat lictzcifue ;aad op andere veldon, d(o vroeger war be- ^d, e wat schrale opkomst gaf. M «ou du» ongeveer 10 Lh. de bovstaands gstautu kunn aftrekk. wuonlaeung dezer proef. das of M na do opkomst, werd het»«ld nagegaan. E zeer goed ndruk Uitmikt to de veldjes lil V, waar Uu plant zeer regelmatig verdeeld over Ut veld stond. Ook was goed, waarop bigd O, V V. Bij hel overkluis gebalde war weinig hollo plekk te vind. Nergs kon m plekk vind ter groottg e hand, waar ge plantjes " Otid. Bij on was zulks nog wel hel terwij! dit bij V vooral bij V vce:vuidig voorkwam. BijV U kreeg m d indruk, dat hot aantal plant»epiald te klein was. Gedurde d groei *&s niet veel verschil op te merk. Bij et plukk war cn V iets groer dan de overig ; ook was het gewas V U-iet» liooger dan de andere nummers wn gevolg de meerdere standiuimte vn de plant dezer perceei. Op teder porceeitje zijn 3 veldjes gom. u, b on c, 10 m. lgte i i». breedte, waar het gerepeld vlasslroo newogcn : Opbrgst : V V V Lit deze getall blijkt, dat cn V, de (wei-kruis bezaaid, de hoog»ie lotaalop- "Jgst hebb geleverd, dat «n V, niet- ^ Keiintaniïele de plant langer war, de Kleinste opbrongst gav. Wni de kwaliteit "«treft, atond No. X bovaan, hierna «vam in volgorde de kwaliteit, V, kwam in volgorde kwaliteit, V, V, olgeude nummers waron nlc.t alle ev " ;r,,(,l We kunn daarom drie rubriek "k e n : Nto rubriek,. Mooi regelmatig fijn product. Stgels vrijwel dezelfde dikte, met gave onder- "d niet te groote vertakking. ~<le ritiiriok V, V,. rller was de stongoldikte der verschll- ""»e planton niot zoo gelijkmatig ; de.takking was iets sterker.»e niiirlelt V. j-nregelmatigo stgeldikte. Sterke vermaking, die bij vele plant laag begon "k voorkwam aan d voet (spor) Gro- < worteleind. 1 roef ezelfde proef is n 1921 nog es lier-»«ld. Om de voorstelling te vergemakke- Jlt, kan het hieronder volgd schema "»si do.. n b c Totaal !) !) 105 eedwerpig overkluis op rij V V V 2,3ti Hl. zaaizaad per H.A. 1,70 Hl. zaaizaad per H.A. 2,00 Hl. zaaizaad per H.A. 1,50 Hl. zaalzaad per H.A. 1,80 Hl zaaizaad per H.A 2,36 Hl. zaaizaad per H. A. WAT S HET ENDRESULTAAT? Bij beide proev, die in /.ijn gom hee:t het overkruls zaai dus e beter product tgevolge gehad Het eerste jaar was ook de opbrgst grooter, wat in 1921 niet het geval was. Ongetwijfeld ia het overkruls zaai e middel, om e gelijkmatiger vlasslroo te verkrijg. Volledigheidshalve zij hier nos- ev de practische uitvoering vermeld. Met de zaaiinachine, die is afgesteld op de totale hoe veelheid per H.A. word twee omgang om het veld he gemaakt. Ook kan m met de zaalmachine, die is afgesteld op de halve hoeveelheid per H.A., twee omgan over elkaar mak..met de machine, die staat op de halve hoeveelheid, rijdi m eerst in dc ééno richting daarna in o l ichting hier loodrecht, op, telks tot aan de strook langs de kant, die m eerst heeft bezaaid. Vorder mag niet word verzweg, dat ;ian het overkluis zaai ook e paar iioeiiijklicdeii verbond zijn. Het stell dc machine op halve hoeveelheid le- >erde bij de hier gom proev eig oponthoud. Het overkruis zaai neemt meer tijd, wat bi.i ongunstige weersvooruitzicht e bezwaar is. Ook komt m meer met de paard op het land, wat bi.l ongunstige toestand d bodem niet gewscht is. Verder le kavels, die sü lig vorm zijn, zich minder voor het l overkruis. Wat verder het zaai in t algeme beeft, dit nog te word vermeld, dat in "rlrslantl minder zaaizaad wordt gebruikt. Jan iu de overifre vlasverbouwdu doel Nederland. Gemiddeld kan m voor Friesland rek op 175 a per H.A..erwijl deze in andere strek bedraagt 220 a 230 /. Voor e deel moet hieraan de ::rovero kwaliteit het Kriesehe vlasslroo word toegeschrev. k wij hierop nadrukkelijk wijz, omdat dn grofstr;e ligheid vaak geheel on reking het Friessche vvitbloei nis soort wordt rresteld. t\ l S l. r\ O Okkasio machi alle merk. ni-itw opgedaan 5 jaar waai borg trnn J5l) fr. te beginn Nieuwe bijzondere mei k flan prijz buit alle con currontic HDMOND VAN.ANGEM STATEPJ.EN lil. KKHLOO Komptant,--n krediet X03.2K GEMSCHE - A U T O S C H O O L < 5E5ÏUUR; B. MODTEO AfMCUMCEM VOO» Jreeilvverplg, 1,75 Hl. per 11a. Overkruls gezaaid, 1,75 Hl. por Ha.. Op rij gezaaid, n 1 richting, 1,65 i per Ha. Vlas gezaaid op 3 Mei, DAMES PATKOON5 CAimuftS Wek is mijn RecKt? VERANTW OORLJHED VAN N BOVWtWER KRACHTENS ART B. XV. door ANDRE RONBACH, doctor lu Recht. Pleitbezorger te Gt. PRNCEP, GRONDSLAG, ÉN VER- ESCHTEN ZER VEKANTWOORELUKHED. 1 PRNCEP. De aannemer bouwmeester zijn niet alle voor hun persoonlijke schuld aansprakelijk, maar nog voor de schuldige daad hun aangesteld, gepleegd in de bediing, waartoe zij gebruikt werd ingevolge art. 1384, 3" Burg. Wetb. Artikel 1797 Burg. Wetb. bepaalt nog op meer speciale wijze, dat tle aannemer verantwoordelijk is voor de dad h jie hij te werk stelt. Deze wetsbepaling is. wat d aannemer betreft, slechts e toepassing het algeme princiep, vervat in art. 1384, 3 Burg. Wetboek. Zijn verantwoordelijkheid wegs es andermans daad bestaat zoowel t opzichte derde person als tegover d bouwheer. De hoofdprinciep zijn voor alle gevall gelijk. n deze afdeeiing onderzoek wij de verantwoordelijkheid tegover derde person. Wij hebb deze stof reeds aangeraakt, wanneer wij gehandeld hebb over de gebeurlijke verantwoordelijkheid d eigaar tegover derde person. Krachts voorgemelde bepaling, zijn de aannemer (art. 1384, 3 Burj>. Wetb Burg. Wetb.) gebeurlijk de bouwmeester (art Burg. Wetb.) niet zoo verantwoordelijk als wie ook die ander tot e functie of waarneming eer bediing, verrichting of werkzaamheid aanstelt. Elk oogblik zal in beroep d aannemer, die werklied aanstelt tot uitvoer bouwwerk, dit geval zich voordo, zeldzamer n de taak d bouwmeester hoewel hij nochtans ook rechtstreeks ondergeschikt kan aanstell, zoo b.v. ngieurs-specialist voor de techniek bijzondere werk, vaklied voor uitvoering bepaalde procédés betonwerk of andere, z. z. Wanneer bij het vervull dezer bediing, door d aangestelde, e schadelijke daad misdrijf of oneiglijk misdrijf tegover derde person wordt bedrev, in de verrichting waartoe hij gebruikt werd, dan bezit de badeelde derde persoon het recht om e rechtsvordering tot burgerlijke verantwoordelijkheid teg d opdrachtgever zelf n te stell, ongemlnderd de reehtvorderlng tot schadevergoeding rechtstreeks teg d aangestelde, dader der schndelijke verrichting.,é BliKGEtl/MKE STANN JCe BLZ l ancsbotiwwang 25 FR. per dag uieer met ons gewaarb. Bretmachler R A P D E Onse machi zljn oud%gekd;-als de beste steeds de beste geblev, doot haar.uatste Verbetering die ge ant!»r merk v bezltj Zö werk vlugger j.brek min naald.er?. Mee^ dan" trri tiiaahtehepu idi.voorraad., voör fijö. gro"an. fftölastewecär-i.vrsag 1 -tdostetios-i katatoogv" 1 10 jaar i wprlr verzekerd per kontraku Kosteloos aanleer. XaalschappV RAP. 28-SO-SOa, Astridlaan, OENT St-Pleters : Braliantstraa», 104, BRÜSSEL : Van Maerlantstraat. 19. ANT- WERPEN : Rer»)lleHstraa4. KOR TRJK. G^DZAKEN. 1.EENNG VERWOESTE GEWESTEN. 5 T.H e Trekking. 20 September nr 2 uitkeerbaar met frank nr nr U0U nr nr 4 50.UOO De andere nummers dier reeks zijn uitkeerbaar can 550 frank. De lot werd getrokk door de oorlojtsbllndon Raymond Hae^ebroeck Assebrouck Frans Pittomvils Vissaek Kol oniaie ^ 200 fr fr 5.0Ü0 ( fr. ÏOO.OÜO ft fraru l.ooo. OO fr lot zal Prijs het biljet : Ü0 Fmnk Er zijn lot n totaal 120 Miljo iranlt ie wet J lot lot lot vun 200 lot 200 lot 20 lot 20 lot De botalinc der winnö scl.ied, zonder elge afhouding op <OR voudig vertoon der winnde nummers. De Ezelvigheid : 1 niet gevraagd word, zoodat de winners onbekd run -i blijv. 80 Frank n plaats 100 dit zal de prij3 zi.n. dn tle biljett der Xoloniftle Lotorij zull kost, indi 1 - t zij alle, t zij sam met v: id - 10 biljett nee.nf waar de laats -liters resp tieve t zijn : Op ""e wijze ebt U zeker e biljet dat - lot 200 frank wint U kun!- lan nog andere lot winn. 20 f v e miiiio K onkel biljet kan verschillde prijz winn. WOROT lioenbkweetv-ucok REGEERNG BENAKLGD? Uil de tegwoordige omstajiijiglied wordt er heel veel geschermd niét de bescherming dit of de bescherming dat. Wij geloov dat er ieta, nioet gedaan word orn uit de tegwoordige terneer- Jrukkirig te «erak bekn dat het uiterst moeilijk is om iets te do dat voor iedere gued is. Wij gev zelfs toe da soms de belang kel moet onderdo voor de belang der massa tvaar v.ij echter teg gekant zijn is : dat de. beland kei verdedigd word t nadeele der belang e veel groo ere massa. Wij me dat dit geschiedt in de kwestie de graanpolitiek dit in hoofdzaak wat bc-treft het Vlaamsche ge deelte ons land. De regeering heeft ongetwijfeld het voorbeeld will volg onze greotere bur. Zy lieeft echter niet ingezi dat de toestand heel anders is. Ginds zijn er overgroote landbouwers welke de graanopbrgst moet le v, veel meer graan te verkoop hebb er zelf maar zeld moet aankoop Bij ons moet de overgroote meerderheid üfer landbouwers (wij dk 98 t.h.) meer ghmon koop dan zij er kunn verkoop. Meer nog, wij kunn zegg dat de.meest er ge te verkoop hebb. Dat onze regeering dit niet ingezi heeft is volgs ons e zeer grove misslag. Dat zelfs ons Vlaamsche vollt dit veelal niet inziet is e ongeluk. Dat de regeering aan onze landbouwers laat vrag hoeveel graan ze verkoop hoeveel ze er in koop, zij zal aanstonds de bewijz ln hand hebb. M spreekt boerbescherming in werkelijheid is het boerbedrog gaat het over onze landbpuwbelasting. Dat m toch de moed hebbe dit te bekn zoo dit het doel is n dit geval is alle.redetwisting overbodig zal m er misschi kunn over he stapp. Onze groote Waalsche boe r gaan kapot, hoor ik iemand zegg zoo m de steun afschaft, dit is in strijd met de oorlogspolitiek. Voor wie dat aanneemt zegg wij : ons goed. Dat m deze groote landbouwers steune, doch dat m het dan inschrijve op het budget landsverdediging. n elk geval wat er ook zij de belang onzer kleine landbouwers-kweekers kunn onmogelijk gedid word door invoerrecht of taks op de gran : Goedkoope gran moet we hebb om goedkoop te kunn voortbrg. Lat wij ev kijk wat deze poli tiek n onze hoderteelt komt te do. edere weet dat het rantso onzer dier in hoofdzaak uit graan graan produkt bestaat. Wij zull ev e kleine bereking mak. Algeme wordt aangom dat e legh 40 kgr. voeder per jaar verwerkt. Lat wij zegg 20 kgr. meelvoeder 20 kgr. graanvoeder. Als basis onzer bereking stell ^{^d grootst legwedstrijd der wereld*: Stoors. Het meelvoeder bevat hier 40 t.h. tarwe afvalprodukt. Wanneer wij logischer Wijze aannem dat ook deze produkt 10 fr. per 100 kgr. zijn opgegaan ter borzake der 10 fr. recht betal wij hiervoor per.-kip 8 kgr. aan 10 ct is 8 ct.. Op havermeel.staat 22 fr. t.h. Hier hebb wij voor ; meel noodig 4 kgr. is 4 x 22 ls 88 ct. rechfêm&ilslm&hw tsarakafcijeft iota-ïier ikgr. H 6Sl tai.ae«il 22 ct. per kgr. is "1,45 fr. ; dus-66 ct.eri-5,45 fr. is 2,11- fr. f " Wij hebb dus per kip per jaar recht op meel 1,68 fr. op graan 2,11 fr, is sam 3,79 fr. Voeg daarbij dat.igran reeds aan taks 5 t.h. forfaitaiï^n 2,50 faktuurzegels betal. Berek drt" u vindt dat wanneer wij het graan aan -75 fr. het meel aan 85 fr; per 100 kgr. rek, hieraan nog es 2,32 fr. per Uitbetal. Wanneer wij dtt samvoeg kom wij tot de flinke som 3,79 2,32 is 6,11 fr. Deel wij dit dooi- de gemiddelde productie der Belgische h dan hebb wij het verbazd bewijs dat wij 5,55 ct. per ei aan recht taks betal dit ais voortbrger. Voeg hierbij.hetge nog betaald wordt bij het grootbrg het kuik. Dit alles goed overwog moet wij bekn dat dit ets verschrikkelijks is. Aan recht alle komt dit op ó a 4 ct. per ei. Aan recht taks, op 5 tot 7 ct. Welke is de herstelmaatregel hierteg? Het evoudigste is het aflever tier, gran aan de wereldprijs, dus minsts de recht afschaft, e tweede herstelmaatregel is het toekn uitvoerpremie. Er wordt berekd dat ongeveer e zesde onzer eier naar het buitland gaan. Wanneer wij dan rek dat wij aan recht 4 ct. per ei betal moei wij om gelijk te staan e uitvoerpremie krijs 4 x 6 of 24 ct. per ei wanneer wij er dan ook de taks bijrek komt dit op 6x7 ct is -12 ct. per ei. Wanneer wij dit bekom zijn wij sterk gewapd mog vreemde land gerust invoerrecht zett. Wij hebb hierop echte^ weinig hoop. Wij zoud dezelfde bereking kunn mak voor onze mestkuikindustrie jn ku.in lat inzi dat de/e nog zwaarder getroff is gezi meer haver noodig is. Wij hebb kel door dit artikel op de uitzinnige politiek will wijz, politiek we.lke aan otjize iandbouw aan onze be- - * i» * et f * fr* fr* fr* 9 p k * p * k-* fr* fr * fr V w x f v $ BJ N NTST N T RJK VAU HTLER. Ewel, wesr ge klant cviag? s dat zoo wouderd T De e zijn de tand uitgestampt, ander hebb het niet noodif; omdat ze werkloos zijn, nog ander durv J mond niet op do. zelfs niet bij d dtist. MALÜEGEiV. 17 St kgr. boter 17 a 18 ; eier 0,47 a 0,49; 120 viggsns 50 a 100; aardappel 0,50 a 0,55. EEKLOO. 20 Sept, ~ Boter 8000 kgr. 18 a 20 ; eier ,55 a 0,56 ; viggs 1200, 40 a 100. SOMEiZOEM. 18 Sept. Eier 0,47 a 0,50 ; boter 15,50 a 18,50. AALTER. 19 Sept kgr. boter aan 17 tot 19 ; eier aan 0,50 ; 200 vigg aan 70 tot 120 het stuk. AN3ERLECHT. 19 Sept Oss aan 3,60 tot 6,00 ; 148 stier aan 3,20 tot 4,25 ; 1Ü78 koei aan 3,20 tot 4,25. Er war 198S beest. ANRLECHT. 20 Sept kalver aan 3,55 a 6,80 ; 1749 kalver gedurde de week aangekom. BRUGGE. 15 Sept. Tarwe 70; rogge 73 ; haver 62 ; gerst 72 ; paardvoeder 76 ; erwt 115 a 125 ; vlaszaad 112 a 120 ; aardappel 35 a 55 ; tarwestroo Vi a 14 ; haverstroo 10 a 12; gersteslroo 10 a 12 ; weidehooi 24 a 28; klaverhooi 32 a 34 ; luzernhooi 36 a 40 ; voederbeet 7 a 8 ; boter 20 a 22 ; eier 0,45 a 0,50. BRUGGE Sept. 19 stier op loei 3,50 a 4,50 geslacht 7, tot 8 ;. vet> tjjocht 19 ; 194 oss 4^0 a>-5,50,.9 a lij.éérkocht ; 164 ; 2Q5Wetfe.^MÏ:.3" (^a.4^4 u ïèa ; $9 mail 1H. 5 T.il. LOTENLEENNG VAN e Trekking. 20 September Reeks wint één miljo frank. De zevtig volgde reeks zijn uitkébr- ;.ur uan frank ; 101) S 121C65 124S S ? C ^ :; S C S S SC edere obligatie behoorde tot ee uitgelote reeks, heeft recht op het vijfde deel ui het lot. aan de reeks toegekd. volking orm veel schade berokkt. Tot de pluimveehouders roep wij luider dan ooit : Vereonigt U, wilt u niet dood geii ukt word!!! Karei De Rijcke. Voorzitter Algiee Vlaamsche Pluimvee- ïouders vereetiiging. Bestuurslid Worlds Poultry Scice Association. Lid Scitific Poultry Breeders Association. Lid nter national Babv Chicks Association. toebelioort voor alle toepassinger A. Dît a n e n s - r J e s s e n s BOr.LAAMST AA KEK.OO Tel. 13: STAD BRÜSSEL e TREKKNG. 24 uitkeerbaar met frank f son y U H G E M ES RE 2 TEL ^ FOURRUREN N HET WELBEKEND MAGAZJN Jacaues SYNAEVE KJDAGSMARK-. 24, GENT. 25 vindt m d grootst keus alle soort. - OURKUREN, PELSEN - 1ÏENARDS, COLS. ENZ. _ F(, U t RU RE-M A NT ELS HuS bijzonder goed gekd voor alle BENOODGHvlN voor Kleermaaksters Groot assortimt woll zijd stoft. Peluche, P- laln, Astrakan, z. MATGE PRJZEN.- 48 o,50 9 a 11, v rkï>chi 1700 a 3000, verkocht 191. NZE. 19 September. Boter 16 a 18 ; eier 0,45 a 0,47 ; konijn dé kgr. lev. 4,50 a 5,50 ; oude hn stuk 9 a 11; jonge duiv koppel 6 a 7 ; oude 4 a 5; braadkieks het stuk 12 a 15; 200 vigis stuk THELT. 20 Sept. Witte tarwe 70 ; roode tarwe 69 ; rogge 70 a 72 ; haver 70 ; koolzaad 110 ; lijnzaad 90 ; aardappel 40; viggs kgr. 9,50 ; boter 16 a 18 ; eier 0,50 ; kieks koppel 15 ; konijn kgr.,5(1 ; hesp 12 ; oude duiv koppel 4 ; jor-.ge duiv 5. ROESELAERE Sopt. Tarwe, nieuwe 70 ; rogge, nieuwe 72 ; haver nieuwe ö5 ; mais 58 ; cmquantino 64 ; boekweit 92; voedergerst 80 j zomergerst 80 ; wlntergerst 80 ; erwt 85 ; paardeboon 80 ; lijnzaad 100 ; lijnmeel 102 ; ruw vlas in stroo 70 a 105 ; aardappel : krugers 40, geldersche muiz 3ü a 37 ; stroo tarwe 13 ; rogge a ; haver ; hooi weid 35 ; klaver 45; ltizein 45; sulkerijboou oude beschikbaar 60 ; nieuwe 63 ; tabak 7 ; koolzaadolie 60 ; iijnzaadolie 165 ; nitrat 94 ; ammoniak 76 ; cyanamlde 65 ; kalksalpeter 82 ; thomassiukk (scoris) op wag Charleroi ,70 ; nitrocficux 79; fosfat 1,60 ; feitiphos ; 600 viggs 3 a 4 per kgr. ; boter 18 a 19,50 ; klomp 18 a lt,50 ; eier 0,47; poeld eier 0,25 a 0,27 ; oude duiv koppel 3 a 4 ; jonge 5 ; oude hn de kilo 4 a 4,50 ; kieks de kgr. 7 ; konijn de kgr. 4 ; haantjes de kjr ; vell de kgr. 4 a 5 ; sylviuiet i^i ; id ü ; chloorpotasch 40 c.h. 33 ; id 50 t.h. 50 ; zwavelpotasch 48 t.h. 91. kcrtkjk. 17 Sept. Witte tarwe 38 a ; rogge 70 a 73 ; haver 62 a 66 ; puat Jebconeu y0 a 1Ü0 ; gerst 70 a 75 ; tarwebloem 115 ; tn.andsclie zemel 66 ; gorte zemel 7-1 ; hooi 40 a 45 ; stroo 12 a 14 ; aardappel 36 a 38 ; boter 19,50 a 20 ; eier 0,50 a 0,55 ; voederbeet 8 a.) ; Turksche tarwe plata 59 ; id. cinquantino 65 ; lijnzaad vreemd 107 ; id. inl. 98 ; lijnzaadkoek inl. 96 ; id. Amerika 92 ; co- 90 ; aractiide 38 ; Veemarkt. 331 dier. middprijs lev. oer kgr. Koei 140, 3,10 ; veerz 116, 1,85 ; stier 3;i, -!,60 ; oss 40, 4,75. Gevogelte wild z. Konijn kgr. 4; kieks C a 7 ; hn stuk 6 a 7 ; duiv 2 ; ed 7 ; ganz 10 ; haz 20 ; jonje patrijz 7 a 8; patrijz 5. Nitrate van Ciiili 90 ; ammoniak sulfaat T"> : lijnzaadolie 16ö,50. fjuilcerijboon oude 58 ; nieuwe 68. Grot eu fruit. Karot kgr. 0,50; boon 2,30 ; kooi stuk 0,50 ; tomat k:jr. 0,75 ; bloemkool stuk 1,50 ; selderij bundel 2. Appels kgr. 1 ; per 1 ; perzikk 3; druiv 6 : pruim Groe vell konijn : per kgr. 5,25; geit (stuk) 9; schap 4,75.; koei 3,30; veerz 3,30 ; stier 2,10 ; oss 3,45 ; kalvers 4,45. i VLASMARKT. Lichte verbetering was waar te nem in de bedrijvigheid der vlas markt. De vrag naar witte vlass hadd beter aftrok, ook wat in de middsoort voor de Engelsche spinnerij war de orders ook wat verbeterd. De vrag voor de Gtsche spinnerij voor de lage witte vlass hebb zich wat verhoogd, voor de Fransche spinnerij ls er nog nleta in het zicht, maar de Engelsche spinnerij (erland) tell af voor de allerbeste vlass waar de maximumprijs tot 1500 fr. de baal 100 kgr. beloopt. Buit deze war er gee hoogere prijz aangebod voor deze week, n het algeme voorziet m e lichte verbetering. De markt der klodd had ln vergelijking met de andere markt, ook beter aftrok lichte verhoogihg prijz. De noteering zijn de volgde : Par 100 Kgr. Veldroote 575 a 625 ; blauw vlas 525 a 575 ; witte vlass Leieroote 625 a 675 ; 2de soort Yan 700 a 750 ; eerste soort 750 a 825 ; betere 860 a 950; kettingsoort 1100 a 1250 ; de allerbeste vlass bestemd voor de Engelsche spinnerij 1300 tot 1500 fr. A Per kgr. Vuile klodd 0,50 à-1,25-.a gezwingelde Jcjodd- 1,80,U 2;75 ; j hi-ï ttireii ; kammèrlingtó4;j55 iv fi-tfkt^^t^""! Wett <L» BWuif OUKDOMSSPENSOENEN. j Aanvraag heraanvraag. De eerste aanvraag tot het.bekom het ouderdomspsio geschiedt, wanneer de aanvrager 65 jaar oud wordt. Voor person, aan wie het ouderdomspsio geweigerd of ontnom werd, ls het altijd mogelijk e nieuwe aanvraag ln te di, ndi hun toestand verandert. De ontgers mog ee nieuwe aanvraag n.aar afwijz wanneer ze hun klaarblijkelijk ongegrond voorkomt, dus vooral wanneer de aanvragers weiger de bewijz voor te legg de Verandering in hun vroeger toestand. E nieuwe aanvraag kan voonal gedaan word voor deg die zich hun psio zag weiger omwille samwon ;:iet familieled. De schikking diaangaande zijn immers sedert de laatste herziing der ouderdomspsio veranderd, zoodit er nog person zijn die to het psio werd geweigerd er nu kunn VCL giet. h,* T». U ä A M i E K E VLOERtN FAMJ.VOEN FACAUEN ln alle Kleur. GRANl O-pompste lever plaats K. BA UTE KS. Molstraat, 178, EECLOO. HET HANLSREGSTER. Er zijn nog verscheide handelar die ln het handelsregister niet werd ingeschrev. Ze hebb daartoe nog de gelegheid tot 1 Oktober, dus nog 8 dag. Wie vóór di datum niet regelmatig ingeschrev is, betaalt 125 fr. in plaats 25 fr. n het hadelsregister moet ingeschrev zijn allo handelar, of het particuliere person of maatschappij zijn. De. n- schrijving geschiedt op de gritlie de handelsrechtbank, of indi er gee bestaat, het vredegerecht..e handelaar, die in het handelsregister niet ingeschrev is, kan ge proces inspann dat met d handel betrekking houdt, wat dus e zeer groote hinder is bij de uitoefing zyn bedrijf. Het brgt dus e zeer groot nadeel mede ln net handelsregister niet ingeschrev te rijn. Volgs e ministerieels beslissing wordt aan deg die zich vóór 1 Oktober hebb lat inschrijv, de boete 100 fr. die ze daarbij betaald hebb, teruggestort. cht-getij k opt U te Eecloo in de KERKSTRAAT 34. aan onze voordeeligste prijz : Karabijn 9 m.m. af 80 Fr. Plooibare karabijn 9 tot 14 m.m. 130 tot 150 Fr. Jachtgewer kelloop nieuw model (uitéénneembaar in twee second tijd) P.V. dubbele sluiting, aan 185 frank. Tweeloop P. V. Dubbel sluiting 325 Fr. Tweeloop P.V. Vier sluiting platt bascuul, extra kwaliteit 4oOrr. Hamerless in verscheide kwaliteit. Munitie voor alle waps aan conc.irreerde prijz. Alle soort revolvers. Verder te bekom : Alle machi voor -ANDBOUW huiselijk gebnlik. Hoofdagtschap der ONTROOMERS PLOEGEN «MELOTTE» Groote keus 1«tafel couverts (lepels vork mess). Onroestbaar geeromeerd verzilverd _ masslf. Schar, Haarmachi, scheermess gereedschapp voor ambacht. Vridelijke aanbeveling. Cusiaa! Van Je Velde-Willems Ke.lcsfraaf. 34. EECLOO i : K «. R-!>

10 i * H. * :. - - " i<- - - A WJ fusc-, isïi; kt j Getrouwe M-.ildeghçm * S3 Sept. 193». «KNUK tl.aozjdk WERELDBEROEM SENSATEROMAN! BEWER. NAAR HET AMERKAANSCH r.rama VAN FRANK SUTTON VANE, Het meesterwerk der meesterwerk. Eeu éénige gelegheid., Ge dramatisch tooneelspel ter wereld heeft grooter bijval gekd dan dit werk d beroemd Amerikaansch schrijver Frank Sutton Vaae. n de boelde romanbewerking, die wij aan de meesierp Gabriel destrange hebb te dank, zal detezer al de held uit het drama terugvind. Ze zull voor hem lev in hun b...te verscheidheid: ontaarde gelukzoekers, bloeddorstige ndia, eer- plichtverget schavuit, broedermoordaars giftmgers, heci de bde der misdadige gangsters uit de Amerikaansche onderwereld, naast edele ziel vol toewijding zelfopoffering, naast trouwe, oprechte, standvastige liefde. Om elke toe te lat zich dit tot op hed onovertroff meesterwerk aan te schaff, zull wij «Be Levde Brug» do verschijn in groote, geïllustreerde, wekelijksche aflevering met klein tekst, te- ;; d spotprijs 70 ctiem. M vrage zónder eig uitstel nr. 1 aan zijn gazetverkooper teg PROVEN Dl NE maakt het geheele verschil uit Ondervindt dit zelf, door aan bet voedsel e zeker aantal jonge varks, dagelijks e weinig Provdine te mg, ziet toe zij snel opkom, b.ete^..snellev ÜBST m z m i m lêiitp eolm&e É g S iondérbijmgsel Brovdine. Provdiue wekt d eetlust, bevordert e el vetmest, geest de pootkwaal, de pneumo-teritus de bleekzucht der varktjes. Het gebruik Provdine verzekert U meer succes meer profijt! PROVENDNE - «- - GARANTE VAN VTAMNE " Ane. Maison Louis SANRS, S. A., Brussel. «>k had het geluk met «één doosje 120 ratt «te dood» schreef ons de Heer Jellesma, te St- Nicolaasga. Oit is ge uitzondering ndi U last hebt vén ratt of muiz koop dan nog hed e doos RATEX bij uw Drogistof Apotheker. e gezond gezond bloed OOOOT v f m u i i M ï [zijn de onmisbare voorwaard voor het evwicht de gezondhe. uw» lichaam«. ROD PLLEN zijn het ideale purgeermiddel uit samgeperst plantsap, ei, eisch ge kele verandering noch in gewoont roch in levsregel. zull zonder ongemak J-t maas ontlast overtollige gapp gal, zonder buikpijn het inwdige zuiver verstoptheid belett of gez, rle darmigmlci0b verdrijv, het bloed reinig vernieuw. / DOOS : 6 Fr. * in ALLE APOTHEKEN. ßüRGEHlUKE STAND TROUWRNGEN Gabriel Delille Noordstraat 12, villi... MALGEM. GBBOQRTÇN : rène, d.v. Edmond Aeroke Germaine Verheecke, Belveldekalsetde ; Robert, i.v. Emiel Melre Alice Van Cacseele. RtfBkaJseidestraat : Nelly, d.v. Cyr\el Van, ïi»wegem Emestlna Stroo. Vaekebuùrtltfaat. OVERLJNS: Geone, BELOFTEN: Gee. HUWfcl&J KEN : Robert Van Poelvoorde Oranda Laureyns ; Emlel Ballegeer <--:i» f«i KejrSe. ttkktkand VVLJLEiVP H u i s s c h i l d e r Statiestraat M, MAJLGE laat het geacht publiek wet dat hij zich aanbeveel^voor het Schilder Behang huiz. Ook bij hem te bekome» "Me soort Verv Behangpapier SNT LAUKONS. GEBOORTEN: Windey Leonis d.v. Edward Koegist Alice ; Cusse Raymond z.v. Jules Overmelre Suzaima ; Berks Ferdinand z.v. Francis Malfliet Josephina. OVERLJNS : Goosss August, 69 j Kruiskstraat ; Donckels Philoma, 91 j., Hospice. HUWELJK: Samijn Valeer, Wynge. De Coeyere Julia. EEKLOO. GEBOORTEN : Staels Lilianiio, Schaperijstraat ; Clauws ris. Guide Gezellestr. ; De Clercq Jacqueline, Raverschootstraat. STERFGEVAL: De Bie Camiel. 69 j «t.d. Steyaert Antonia, Opeischingstraat. HUWELJKEN : Van De Woestyue Herman Dhavé Anna ; Hamerlyiick Gerard Watervliet. De Maertelaerc Fernanda. Kinderyoiiur«n Meub e! Model 1934 Modern Groote PRJSVERMNRNG. Goede afwerking. TRPHON CANOT-FERS, MARKT. 18 TKL. MAJJJEGKM N 1.4jt WAARSCHOOT. GEBOORTEN : De Voldfcr jucqueiine, a V Camiel, Ronsse ; Plovyt Juliuan, z.v. Arthur. Ooatmoer ; Gevaert Marcella, d.v. Cyriel, Arisdonck ; Van Hecke Weriur, z.v. Medard. Leest, Heirebrant Hulbrech* z.v. Robert, Rerg ; Van Leeuw Paulus, z.v. Remi, Hoékje ; Bonamle Suzanna, d.v. Maurice, Leest ; De Metsemiere Willy, z.v. Eduard, T-W Joz. De Ciao. OVERLJNS: De Steur Louise, 00 j., Kiooeter ; De Decker Pieter, 47 j. echtg. Strobbe Amella, Bftke ; Termont Julia, 1 m., Slulver. HUWEUJKEN: Bogaert Maurice Pauwéls Louise ; Laureyns Lionel De Crae Laura ; Van Hoorebeke Aimé Welvaert Bertha ; Bonne Gaston De ClercK drine ; Cabeke Arthur, Eecloo, Heyde Cyrllla ; De Vilder Fernand Surmont Certha. Bro nn NERBRAKEL. De Beste De, zuiverste Ç f., -W SÇ? îj $$ vraagde. SVSSEELE. GEBOORTEN : Dabaut Camiel : Lam brecht Simonna ; De Meyer Georgiu.-; : Rooms Marcel ; Brusseel Maria ; Van nevel Georgius. HUWELJKEN: Gilbert Demuvnck met Magdal^^ifeire ; Leo Debae ên Rache! \ annieuwehhuyze. OVERLJNS : Maria Hooft, wed. Theofifcl^jprmieuw.burgh, 66 j. ; Oscar Deroo, 33 JT; Estella Deplckere, echtg. Ré Vanhulle, 33 j ; Petrus Dejaegher, 74 jaar ASSEBROUCK. BELOFTE : Totté Jozef, La Louviere, on ï:oes Armandine. HUWELJK : Van Wasshove André Deprol Alice. GEBOORTEN : De Bruyn Yolande, Guido Gezellestraat ; Bruyneel Jan-Baptiste, Oedtlemsche steweg. OVERLJNS : Cherlet Georgette. 1 m. 10 d., Oedelemsche stw. ; Claeys Andrê. 1 j Oedelemsche stw. ; Gydé Gerarda, 1 j. 1 m., Dhoorestraat. SNT KRUS. BELOFTEN : Odiel Lootetis met Alina Coe, Syseele ; Germain Pardo Ma: ia Porters, Schaarbeek. HUWELJK : Jozef Desinidt, Sint Anc.ries. met Alice Tamsin. STERFC.KVAL : Petrus De Mesmaeker 63 j., echtg. Paulina De Greef, Assebroekl. Rheumatiek SclatlKa - Jicht - Ldepijn Stijve hals - Zuwkwal gebruikt bet mmnlq gcurlco«protfultf EH VLOEEND 1 0 fï*«balsem N ALLE APOTHEKEN T ELT. GEBOORTEN : Gaston De Buck, z.v. Maurice Maria Br&et, le Wijk ; Armand Galls, z.v. Alois Adeline Lacomte, Kortri;!; ; Werner Bogaert, z.v. Georges rma Derynck, Bruggestraat. OVERLJN : Julie Missant, 73 j wed. Vervr.i Jules. Nieuwe Statiestr.uit. Joannes Herreman, 76 j., wed. De Neve Rosalie, steweg Aerseeie.. KEN OPHRMAKKNUF, (ikt!c,ens & waar meer dan me» onafwarike.ijk e voorwiel >.ijrt reeds ui umloop Blnnanstuur plaats, af (rank it Alle modell«p,met onathankelljke voorwiel Algeme Agtschap der Vlaanders: S. ONUERREROEN, G K N T f Gewestelijk Agtschap : BltLGOK : VAN RAFKLGU<:M. Garage l Aheille, til.- Smedstraat. KOKTKUV ROEG1CRS. 111). Staoc gtiemsttaag.^ g RTMBEKE: UumheUe.v_",f. VLKGHER. Garage (SEGHEM : N. V., VÜÏLSTEUE Gebr.. 26, Roeselaerestraat. KVYSS BL1S. GEBO.ORTEN : Devriese Silvèrc, z.v. Jules èn Vamlewcghe Maria ; Vandeveldc Alfons,-, z.v. Leonard De Cookere Odiia ; Verbaeghe Noël, z.v. Jules Vand Abeele Malvlna ; Slos Andréa, d.v, Oscar ihys Maria : Coorem&n Luci, z,v. Alfons Vunilerliaeg Maria ; Verwilst Clara, d. v. August De Baere.Maria ; Van Oost Alfred, z.v. Raymond De Ruyck Maria ; Carrettc Norbert, z.v. Ausbist Van Ron. terghem Claru ; Verhelst Roger, z.v. Heul De Roest Bertha. ; Call eus Robort, z.v. Ad ici Algoet Clemce ; Algoet Gilbert z.v. Maurice Schoonaert Magdala; Kos ta André, z.v. Adiel Dauw Maria ; Claeys Juli, z.v. Jules De Ccckere Alle«; Brat Achlel z.v. Arthur eu Vandervnet Maria : le Vos Gilbert, z.v, Gerard Cleppe Gernrda ; Lauwers Wilfried, z,v. Kemi.ies eus Maria ; Vandecasteele Margareta, d.v. Petrus Steynert August» ; Lanckriet Luci, z.v. Honoré Coppons Elisa ; Losoy Leona, d.v. Äkiurits Maevs Maria: Van Pans Georgette Georges, d. y- vav. Leopold Dinneweth Zulma. OVERJJNS : Vuntorre Marie-Leonlt>. 07 j. ; Slmos Camilla, 69 j., wed. TaoU August ; Van Sever Louise, 80 jatir. HUWEL.KUN : Alliet Urbain, te C.otth.i Lanckriet Alice ; Van Laueker Hector. Dterghem, Taghon Alice : Van de Velre Oetaaf, Aalter, Wyckhuys Germaine ; Taghon l,aurt, Aalter, Cleppe Raehp.t. i-ualvl ANivONlJlv.NUi:.- «T GKTROUWK MALUEGHEM : EEG HEM. GEBOORTEN : Arthur De Joncklioorc..v. Frans Augusta Van Nleuwhuyze : Michel Marcel Socns, z.v. Joris L" za Spanhove ; Gillis Clae.vs, z.v. Arsène er. Angèle Jacobs ; Karei Priem, z.v. Alberir i r> Helvina Rigole ; Mariu Meeuws, d.v Adolf Zoé Deweth ; Yvonua Sehers, d v. Rii Eupbrasie De Sloovor : Ghisle ;ia Stuîuiaert. d.v. Jules Leonie Uilliaei: Georges Baert. z.v. Adiel tn Zuî.r.a Daldlw.. ariette Van Tyghern, d.v. Adolf eu Mu Suret!:«; Devooght : Antoon l.unnoo, * z.v. Cj-riel Margaretha Duvck. OVERLJNS :.eonie Rovgert. 57 j. t-chlg. Camiel Naevt ; Désiré Rigole, S5 j ARBOVE. BEXïBTlSN : Glas Yalùre met Glas Clara : Hoornaerl Germain, Bevei by Koeselare, met Callewaert Alice ; Jonckhepre Ré, Bevereu bij Roiiselare, met Rilho: Leontine. HUAVEL.TKEN ; Callewaert André met Perneel Maria; Dcschccmaeker Beinanl, Pitthem, met Storme Marki ; Moeyaert Gin taaf, De Panne, met Cariun Alice. GEBOORTEN: Desmet Dise d.v. Achiei eu Vermeul Godelieve, wijk Weeze; Duyn slaeger Agnès, d.v. Nestor Stals Maria. Watorvallestraat. OVERLJNS : Dcriouw Constant, 70 j., Kortrijkstraat ; Ramboer Mariette, 4 tn.. wijk Sparappel. S - e â S f fc AcVj Mijn^ lieer, wat keb ik Celed. k heb twintig vcrschtltde maatschomaker» gehocl. Nooit heb»k het goche midcje-l kun«n vmdrn. Mijne voet zijn door d* hand ik wcf! ntei hou veel.voetarts geweest. k heb aüe eki.frcogrerr.ediei beproefd.!n t kort, ik heb 2 5 ;aar ^ lang pi;n cljerj^? ;beï«e[dr Eh" dan. t l ê" weceh. dlil maar 2 3ag noodig htb g^fiad., om aan èek C,cind J H tnav^ lk draag nu &chó maat iöncer de minste pt n. k b Dokter PolUnd zeer dankbaar voor jrt ndische Eksteroog Rernedy, maar ik nuak hem e verwet er dit wonder n»et 2S jaar eerder te hebb u»tge* V0P,1 -n. v» ^ Trannoio* nörtche fkstêroog Rem«ö> 0e ioeonfcv.ng >b ittrr «etvot.og.* con ro.^öjo <»o nartd cm het rönaj* te gèn Wièt ror.tjje cp ek$ttr«oog Oe eksteroog Remeay komt <n werking, 0e «tekde p jn hoodtonmtdü*! ijk op, > w<e Gage***»«ter noemt u het ekster oog t<j 60he«wijsvinger het gebeurd. U kunt he eruit hal, zonder oün zonder GARANTE nrji U n»et vojooan bt, woröt U het ge^a terugbetaald G«ATS. n elke dooé eksteroog r^medy reuz Trannoean V o e t b «E e n wonder. Fr tn alle goeda apothek. î w i H u w v & e t e r v WYNGENE. GEBOORTEN : Urbain De Witte, St. Jean ; Om;;r Vandevoorde, Beckhoek ; Esthclla Schocnbnert. Wissel ; Mariette Debiandere. Beer ; Roger Desmet, Scheeweffhr ; Anna Bogaerf, Wissel ; Jozef Gobyr.. Luchtbai ; ^Vffnes C.-l!«waert. Hoogoweg. HUWELjKEN : Adolf Lambrecht, Pitt.ii, met Godeüeve Braems ; Bruno Vanhecke met Clza Lagaeysse ; Rudolf Vangompelaere, Zeebrugge, inet Cyrilla. Bruneel; Hri Van.oker met Maria Coopman ; Cfcrolui Mortftlgno.. Coucj:elaere, met Maria Van Luberghe ; Petrus Verbeke, Ceurne, Margaretha V.jn Lerberghe. OVERLJNS : Hri Wallaert, 68 j., ichtg. Maria Declerck, Bruggcstraat ; Ludwina De Jirabanderc, 10 d St. Jean ; Charles Wae: niers. 80.i Hoogeweg ; Celina Lanuoo, 36 j., echtg. August V;.ndeweghe, Munkhuis ; Coralle.agae, 66 }., wed. Jule^ Verkäst, Bruggestiaat ; Maria Theresia Vancauwberghe, 74 y, cchtg. Hri Debiubandern. Wissel ; Alida Desmet, 31 jaar, WUd-nbur:». K o e i a p p a r a a l Automatisch Koelapparaat. voor alle bedrijv (behouwers, hotels, patisserie, melkerij, kostschol, hospi tal, z. 1 Km, tot 60 Km. Prijz katalogus ko.t teloos op aanvra-g. Verder jskass Kapblokk okkasie-ijskass. V. MEULEMEE3TER constructeur Mcerschstraat, 103 GENT. Tel. 163,11. <St. Piéterf tatle). * KNOCK E. GRBOORTEN : Uesmidt Pol z.v. Andreas Maerts Louise ; Vandeura Hilalre, z.v Juli t-n Vanjxxrys Julia. BELOFTEN : Sys Reinier Savcls Allee Heyst : Raes Oscar on Vangheluwo. Alice. WcKtcapnllo ; Verstrlnghe Robert Van ia.ys Julia ; Vandcvelde Jozef Vercaigne Alicia, Si ad ; Vormoirc Frits Loua- Oude- gie Elza, Brugge ; ilaclters Camiel, naerde, Claeys Hélène, Else. BLANKENiERGE. GEBOORTEN : Blaise Roland, z.v. «WBS E<1- gard Thftiu Rée, Antwerp ; Do Cierck.Sylvester, z.v. Lodewijk De Witte Demetrla, Grostraat ; De Clerck Emery, z.v. Camiel Jonckheere Leoiiie, Pierstraat ; Cattoor Liliane, d.v. Albert Btein Beatrice, Houthulstslraat. STERlGEVAL : Christias Jozef, 0 m z. Augu.st Rombaut Julia, Houthulststr. HUWELJKEN: Mdssihtans l.eon, Brussel, met Mei ls Angèle ; Vandevorst Robert. (" f" Ruiter Mathilde ; Misseeuw tylarhef is gedaan! De zuwpijn, zeer verspreide kwaal in deze onnistige iustelooze tijd, kom voort uit e groote zuwzwakte. Vóór aües, verzorgt Uw zuw, oorzaak vele kwal. «ASPRO" is e vlug wonderbaar zuwstilld middel. Neemt «ASPRÖ» zonder vrees bij iedere zuwcrisis. Volkom zuiver gezond. kan «ASPRO» door de teerste gestell gom word, zijn zuw bedarde uitwerksels op de zuw stor geertei de andere organ. Het lev is moeilijk, Uw gezondheid moet U help alie moeilijkhed te overwinn. «ASPRO» is de beschermer Uw gezondheid. Rheumatiefe Daar ik rhcuioatigcfte p^n in tic kale Ö3.1, heb ik op «jnrad Van e«vritudio. Uw «ASlRO» beproefd. U diov U t t«i4;c»oer d» (stoots verlichting hwrilooi omktvd. k 2al nkt os talm ASPRO» us te l»vcl«i us al u>(jn braalmeq «a vticail Ma ) ANSÄENS Ma<fcleineHraa!. Antwerp. Sehe!«Hoofdpijn lk l«n wer jjii^niäin lerfist ^ «ttai dooi de» oemidifcütjvta «l «tlvbdilicnuitflak V.tivcik sätet utm t «ASlKO - tjblctun. tekouxrt 1Kb. Hc( is 4in nok»lilil Jitn (jd. d4t ik dit provlul«.un all,die un»rliel«hoowpdn MtiB*-piineo liide». Witts tusnbevcrl. Altert MtCHANT C*(ini-ilrtistr.iil, 133 «JkUl-limJMl S FrsdO KewsY/KioTAêKm-i ÜOfrsOO KOOOSlSWSSttttÊTTH lofrsoc ot ooosvwcombimj)! Hit h vjsiinlt-cüsct o-n pàk l i» SO t, i< kt.\,(xti tei h«vsi c-l) jwïui-ii ttl)c V>i) ß i». Verkrijgbaar n alle goede spothek Uitsluitd Agtschap : Ano. Maison Louis SANRS, S. A-, Brussel ti N-rv tnfuuemza HOOrOPUM ïtapttoosheö ZEMUWPiiN HEUPJiCHT JCHT QËBRUKT ASPRO " T E O E N : VERKOUDHED L.UMBAGO PRKKELBAARHED ZENUWONTSTEKNG HOOKOORTS ZENUWACHTGHED «ROOTUANUK. RHURiATlEK GEVOLG VA» EEN OVERVLOEOJG ORNME» STOORNSSEN K0ÜR OE MAA»Q9T0Nti M MALARA KOFFES - MARGARNE wiekt n elke streek het liutd VERKOO^KHS, over twee hond! fnuik beschikkde, voor don verkoop KOïtB MAKCAtl.NL met «^pokmes, aan partliiillorvn. Schrljvfd : Burüel. (. U vindt nergs goeg "T" + ndt U lijdt aan 1 1 HOOFDPJN TANDPJN MGRANE OKliSP RHEUMATEK ZKNl x iootthen PJN M.f MAANUSTtlNllEN Verlost U snel, ïeker ïondet gevaat deze pijn door het gebruik de WOND H li BARE BRUNE POEORtS T ROOC KRUS AOTHKEK DK POORTKRE «5LVT NKLAAS-WA AS Te verkrijg li alle goede Apothek. De doos 8 poeders aan 4 fr. De drie dubbele doos 25 poeders 10 fr Vraclitvry teg Postmimdaat BEN ENKELE PROEF ZA O OVERTHHJEN ^ N LANDBOUWERS uit de hi.^e morrayilge strek Vla.uider«:», fjlj die zoo dikwijls ondervindt a-.^ de gtiviccsde OUSHOKST VAN KiVLVEtS EN KOCLM soms verschrikkelijker dan de pu(ie uw vcc Uan hulsdouvit.n. verbeet niet >... cr tt-g deze ziekte t> afdode g-ine-j- >l:idde.l. ** OSCHOL bctt.jtt, waarmee de g.iiezliig bij tijd ie«handeling 4 dag bekom wordt. smcschou groote tlc:>ch (12 gevall) 30fr. «Moschol > kleine flesch (6 gevall) 10 fi Ka» ook per po::!i:i;lli verzond woidi-n mits bijineitln«5 fr. voor onkost. Allecnvorkoop in de aloud-gekonde APOTHEEK VAN VVVCRE HOOGSTRAAT, 3«, BKLOGE. Voor Wyoge aanhalde gemet 1.! t ; vork rijg bij Apotheek Praeyninn, -- Wyii^-ne. Om lijdia on met zekerheid te werk e gaan. ).. t u» bevol steeds e fleschin liuis te hebb, lleicff nlh- namaaksel... W OT UE8HTU!6 hosi NETS Met deze " PASSE- VTE " vergiettest zult ge nie» meer verliez Uwe {jrot, soep, lnvemaakte vrucht. Ze zull in e oogblikjo vergot word, zoo fijn als ge wilt, dank aan zijne wissolbodems met kleine groote gat. Hygiënisch, licht te zuiver. Zooveel voordeel verminder d prijs heel vlug Aldus kost de vergiettest "PASSÉ- V!TE" niets! PRJS PER 2 BOMS N» 3. Fr No 4 u Fr. 49. H fn allo vlnkefï voor d Huishoud. Drink«ATLAS BEREN Z «ziin fe b e k o m o n bij *. de beste! - KJÄV- Philemon Van LatiJscUol Brieisfraal MALGEM. SÏZjBBE, Depothouder voor Groot-Ocrt omliggde : E»U AV.RS, Heilig Hartstraat, 54 ST. AMANDSBEK<i. - TeU-tooi. 3«!> Z

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Psalm 2 vers 7 Schriftlezing Johannes 8:30-59 (Liedboek) Gezang 470 vers 1 t/m 4 Psalm 9 vers 9 en 10 Psalm 9 vers 11, 12, 14 en 20 Gezang 305 vers 1 en

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth.

Rotsvast vertrouwen. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Rotsvast vertrouwen Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 26 januari 2014 in de Oude Kerk om 10.45 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is ds. M.P.D. Barth. Welkom

Nadere informatie

tv-mis 18 december de zondag van de advent

tv-mis 18 december de zondag van de advent onze-lieve-vrouw van goede bijstand kreta, kritsa, panagía kerá, fresco ca. 1400 tv-mis 18 december 2016 4de zondag van de advent 16 1 zending en zegen slotlied een nieuw marialied t. m. steehouder m.de

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Verdriet om Nelson Mandela. gediscrimineerd door de blanke regering. Deze tijd wordt apartheid genoemd.

Voor jongeren in het praktijkonderwijs. Verdriet om Nelson Mandela. gediscrimineerd door de blanke regering. Deze tijd wordt apartheid genoemd. PrO -weekkrant Week 50 december 2013 Voor jongeren in het praktijkonderwijs 9-15 december 2013 Eenvoudig Communiceren Verdriet om Nelson Mandela Foto: ANP Foto: KRO/Liselore Chevalier In de hele wereld

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder.

Maar hij ziet niemand. Ik zal het wel gedroomd hebben, denkt hij dan. Hij gaat weer liggen en slaapt verder. Over dit boek Karel en Elegast is een oud verhaal. Het gaat over trouw aan de koning en over verraad. Het is één van de eerste verhalen die in de Nederlandse taal zijn opgeschreven. De Karel in dit verhaal

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017

LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 LITURGIE VOOR DE VIERING OP 1 E KERSTDAG 2017 voorganger: organist: koster: ds. Gert Kwakkel dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Peter Stravers 1 SAMENZANG voor de dienst In Bethlehems dreven 1. 't Was

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Sterzingen 2016 Viering

Sterzingen 2016 Viering Sterzingen 2016 Viering Bouwen aan een wereld Sterzanger Vandaag vieren we dat wijze mensen hoopvol op weg wilden gaan. Zij lieten zich leiden door een ster, hadden aandacht voor het nieuwe dat zich aandiende.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

God verlost Israël van de Amalekieten.

God verlost Israël van de Amalekieten. Verhalen uit het Oude Testament 30 God verlost Israël van de Amalekieten. Bijbelgedeelte: Exodus 17:8-16 Hoofdthema s God is Heerser (Hij heeft de volledige controle over alles, altijd) God is almachtig

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar

26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar 26 juli 17.00 uur KvBekkum Oost/Centrum/Zuid Kandelaar Votum en zegengroet Ps 135 : 1 2 12 Schriftlezing Psalm 48 (door gemeentelid) Ps 48 : 1 3 Preek Ps 48 : 4 Geloofsbelijdenis LvK Gz 308 : 1 2 3 4 In

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 40 Lied 234 (Op Toonhoogte) Psalm 117 vers 1 Psalm 118 vers 12 en 14 Psalm 119 vers 1 en 3 Lied 444 (Op Toonhoogte) Psalm 40 vers

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Exodus 15 vers 1 t/m 21 Lied 368 vers 1, 2, 5 en 6 (Op Toonhoogte) Psalm 138 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 111 vers 5 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. I. Pauw (Eindhoven) Schriftlezing: Psalm 67 Lied 276 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 1 en 9 (Nieuwe Psalmberijming) Lied

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951.

10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 10. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. 5. Bijbel, Lucas 15. Vertaling L. ten Kate. Vertaling NBG/BBG, Haarlem/Brussel 1951. Lucas 15 Vertaling L. ten Kate

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Op welke wijze kreeg Mozes een les in geloof dat hij door God is aangewezen Gods volk te leiden?

Op welke wijze kreeg Mozes een les in geloof dat hij door God is aangewezen Gods volk te leiden? De wonderen van God. Op welke wijze kreeg Mozes een les in geloof dat hij door God is aangewezen Gods volk te leiden? Exodus 4:1-3 1 Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven

Nadere informatie

Jozef. maar God heeft dit ten goede gedacht

Jozef. maar God heeft dit ten goede gedacht Jozef maar God heeft dit ten goede gedacht Liturgie van de themazondagdienst kerk en school op zondag 31 januari 2016 in de Oude Kerk om 9.00 uur samen met de Willem van Oranjeschool. De voorganger is

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Liturgie doopdienst 10 mei 2015 Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie doopdienst 10 mei 2015 Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie doopdienst 0 mei 205 Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Op Toonhoogte 80 Laat de kind ren tot Mij komen, alle, alle kind'ren. Laat de kind'ren tot Mij komen, niemand mag ze hind'ren. Want de poorten

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

De trein van het leven

De trein van het leven De trein van het leven Eerste druk, december 2009 2009 Hans Cieremans isbn: 978-90-484-0933-4 nur: 306 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie