RMC Regio 16 Eem en Vallei. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC Regio 16 Eem en Vallei. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014"

Transcriptie

1 RMC Regio 16 Eem en Vallei RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

2 RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio Eem en Vallei. De tabellen zijn gebaseerd op de cijfers van het schooljaar Overzichten van alle mbo-instellingen zijn te downloaden op Toelichting De doelstelling van het kabinet Rutte II is het het middelbaar beroepsonderwijs. Deze indeling aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters verder wordt gehanteerd voor de vsv-prestatiesubsidie terug te brengen naar maximaal in en is gericht op het behalen van de doelstelling Om dit te bereiken zijn meerjarige prestatie- van maximaal nieuwe vsv ers in afspraken gemaakt met scholen en gemeenten Voor het schooljaar tot en met voor de periode tot en met wordt getoond in hoeverre scholen en instellingen De resultaten worden door het ministerie van in de RMC-regio s op koers liggen om de door het Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via verschil- ministerie van OCW gestelde norm(en) te halen. lende cijferproducten bekendgemaakt. Percentages die boven de norm liggen, worden in het Via zijn deze producten te rood weergegeven en er wordt vergeleken met het lanvinden, naast meer informatie over de bereke- delijk gemiddelde. ningswijze van schooluitvalcijfers. Op is meer infor- Informatie met betrekking tot de periode van voor matie beschikbaar over het beleid rondom vsv is via de VSV-Verkenner te raadplegen. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van de oude In de diverse tabellen en figuren van de RMC- meetsystematiek en zijn daardoor niet goed met de factsheet wordt inzicht verschaft in demogra- nieuwe cijfers te vergelijken. fische gegevens van schooluitvallers en wordt informatie getoond naar leerweg, leerjaar en ge- Vragen over schooluitvalcijfers: meenten. Voor mbo-instellingen zijn eveneens Informatiecentrum Onderwijs van DUO factsheets beschikbaar met gedetailleerde Per mail via cijferinformatie. Telefonisch via (voortgezet onderwijs) Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus en (middelbaar beroepsonderwijs) op in het voortgezet onderwijs en drie niveaus in werkdagen van uur en van uur. Prestatienormen en streefnormen in het vo Waar er in deze factsheet normen staan genoemd betreft het de streefnormen voor het vo. Naast de prestatienormen zijn er (alleen) in het vo streefnormen bepaald die zijn gebaseerd op het streefdoel van maximaal vsv'ers in Deze streefpercentages liggen lager dan de prestatienormen (bij lage percentages krijg je te maken met onwerkbaar lage aantallen vsv ers in het kader van de prestatiesubsidie). De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument binnen de regio s. Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Productie: Directie MBO Bron: DUO; Aan de inhoud van dit product kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 3 Tabel 1: nieuwe vsv ers naar soort onderwijs deelnemers vsv'ers vsv% voortgezet onderwijs gemiddelde vsv ,5% regio ,5% middelbaar beroepsonderwijs gemiddelde vsv ,7% regio ,8% vavo gemiddelde vsv ,4% totaal gemiddelde vsv ,1%

4 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 4 Tabel 2: nieuwe vsv ers naar normcategorie vo gemid- vsv% gemid- vsv% gemid- vsv% delde streef- delde streef- delde streefnormcategorie vsv% vsv% norm vsv% vsv% norm vsv% vsv% norm onderbouw vo 0,2% 0,2% 0,20% - - 0,20% - - 0,20% bovenbouw vmbo 1,6% 1,3% 1,50% - - 1,50% - - 1,50% bovenbouw havo/vwo 0,4% 0,5% 0,10% - - 0,10% - - 0,10%

5 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 5 Tabel 3: nieuwe vsv ers naar normcategorie mbo gemid- gemid- gemiddelde vsv% delde vsv% delde vsv% normcategorie vsv% vsv% norm vsv% vsv% norm vsv% vsv% norm mbo niveau 1 27,1% 29,0% 32,50% ,50% ,50% mbo niveau 2 10,5% 10,5% 13,50% ,50% ,00% mbo niveau 3/4 3,9% 3,3% 4,25% - - 3,50% - - 2,75%

6 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 6 Tabel 4: nieuwe vsv ers rmc naar gemeente gemidgemeente deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% Amersfoort ,2% 2,1% Baarn ,7% 2,1% Barneveld ,1% 2,1% Bunschoten ,5% 2,1% Ede ,0% 2,1% Leusden ,8% 2,1% Nijkerk ,8% 2,1% Renswoude ,6% 2,1% Rhenen ,3% 2,1% Scherpenzeel ,8% 2,1% Soest ,9% 2,1% Veenendaal ,9% 2,1% Wageningen ,2% 2,1% Woudenberg ,4% 2,1% Tabel 5: nieuwe vsv ers vo naar gemeente gemidgemeente deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% Amersfoort ,6% 0,5% Baarn ,6% 0,5% Barneveld ,7% 0,5% Bunschoten ,5% 0,5% Ede ,5% 0,5% Leusden ,3% 0,5% Nijkerk ,3% 0,5% Renswoude ,3% 0,5% Rhenen ,4% 0,5% Scherpenzeel ,5% 0,5% Soest ,6% 0,5% Veenendaal ,5% 0,5% Wageningen ,7% 0,5% Woudenberg ,2% 0,5% Tabel 6: nieuwe vsv ers mbo naar gemeente gemidgemeente deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% Amersfoort ,1% 5,6% Baarn ,3% 5,6% Barneveld ,0% 5,6% Bunschoten ,8% 5,6% Ede ,5% 5,6% Leusden ,0% 5,6% Nijkerk ,4% 5,6% Renswoude ,6% 5,6% Rhenen ,5% 5,6% Scherpenzeel ,8% 5,6% Soest ,0% 5,6% Veenendaal ,3% 5,6% Wageningen ,6% 5,6% Woudenberg ,2% 5,6%

7 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 7 Tabel 7: nieuwe vsv ers naar normcategorie, leerweg en leerjaar in het vo gemid- vsv% normcategorie leerweg deelnemers vsv'ers vsv% delde streefleerjaar vsv% norm onderbouw vo brug ,2% 0,2% 0,20% brug ,0% 0,1% 0,20% havo ,1% 0,1% 0,20% lwoo ,4% 0,5% 0,20% vwo ,2% 0,1% 0,20% ,2% 0,2% bovenbouw vmbo lwoo ,7% 1,8% 1,50% vavo-vmbo ,6% 19,4% 1,50% vm ,5% 3,1% 1,50% vmbo ,2% 1,1% 1,50% ,6% 1,3% bovenbouw havo/vwo havo ,3% 0,5% 0,10% vavo-havo ,1% 4,8% 0,10% vavo-vwo ,5% 2,1% 0,10% vwo ,3% 0,2% 0,10% ,4% 0,5% totaal ,5% 0,5% Tabel 8: nieuwe vsv ers naar normcategorie, leerweg en niveau in het mbo gemidnormcategorie leerweg deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% niveau vsv% norm mbo niveau 1 bbl ,0% 31,6% 32,50% bol ,0% 28,4% 32,50% ,1% 28,9% mbo niveau 2 bbl ,2% 11,0% 13,50% bol ,8% 10,0% 13,50% ,5% 10,3% mbo niveau 3/4 bbl ,0% 3,3% 4,25% bbl ,6% 3,6% 4,25% bol ,4% 3,9% 4,25% bol ,6% 3,0% 4,25% ,9% 3,2% totaal ,8% 5,6%

8 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 8 Achtergrondkenmerken Tabel 9: aantal nieuwe vsv ers gemiddelde deelnemers vsv'ers vsv% vsv% totaal ,0% 2,1% Tabel 10: aantal nieuwe vsv ers naar geslacht gemiddelde geslacht deelnemers vsv'ers vsv% vsv% man ,3% 2,5% vrouw ,6% 1,6% Tabel 11: aantal nieuwe vsv ers naar etniciteit gemiddelde etniciteit deelnemers vsv'ers vsv% vsv% autochtoon ,7% 1,6% niet westerse allochtonen ,5% 3,8% westerse allochtonen ,0% 2,8% onbekend ,4% 33,9% Tabel 12: aantal nieuwe vsv ers naar generatie gemiddelde generatie deelnemers vsv'ers vsv% vsv% autochtoon ,7% 1,6% 1e generatie allochtoon ,1% 5,4% 2e generatie allochtoon ,6% 3,1% herkomst onbekend ,4% 33,9% Tabel 13: aantal nieuwe vsv ers naar leeftijd gemiddelde leeftijd deelnemers vsv'ers vsv% vsv% ,1% 0,1% ,1% 0,1% ,1% 0,1% ,6% 0,4% ,5% 1,1% ,6% 5,6% ,9% 5,7% ,3% 5,5% ,5% 6,0% ,8% 6,2% ,5% 0,4% ,6% 5,7%

9 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 9 Tabel 14: aantal nieuwe vsv ers naar leeftijd per gemeente naam gemeente <= totaal Amersfoort Ede Barneveld Veenendaal Soest Nijkerk Bunschoten Wageningen Leusden Baarn Rhenen Scherpenzeel Woudenberg Renswoude

10 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 10 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemid- vsv% normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde streefvsv% norm instelling:00jt Gereformeerd Scholengemeenschap Guido De Bres Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,3% 1,8% 1,50% vmbo ,4% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,5% 0,5% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:00ml Meridiaancollege RK SGM v Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo onderbouw vo brug ,1% 0,2% 0,20% havo ,5% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,8% 1,8% 1,50% vmbo ,4% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,2% 0,5% 0,10% vavo-havo ,9% 4,8% 0,10% vwo ,1% 0,2% 0,10% instelling:03wo Van Lodensteincollege Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,7% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,8% 1,8% 1,50% vmbo ,0% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vwo ,5% 0,2% 0,10% instelling:14rc Meerwegen College onderbouw vo brug ,5% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,7% 0,5% 0,20% vwo ,7% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,6% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,2% 0,5% 0,10% vavo-havo ,0% 4,8% 0,10% vavo-vwo ,0% 2,1% 0,10% vwo ,2% 0,2% 0,10% instelling:20ck Joh van Oldenbarnevelt Gymnasium onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw havo/vwo vwo ,6% 0,2% 0,10% instelling:20ea Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath De Amersfoortse Berg onderbouw vo brug ,2% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,7% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vavo-havo ,0% 4,8% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10%

11 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 11 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemid- vsv% normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde streefvsv% norm instelling:20ei Vallei College voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo onderbouw vo brug ,2% 0,2% 0,20% brug ,0% 0,1% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,8% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,5% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,8% 0,5% 0,10% vwo ,4% 0,2% 0,10% instelling:01rl Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap v Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: APELDOORN onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% brug ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,8% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:00tq Scholengemeenschap Mari ndael VBO LWOO gemeente hoofdvestiging: ARNHEM onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,2% 1,1% 1,50% instelling:05ff Olympuscollege PC RK SGM voor Lyceum Havo Mavo gemeente hoofdvestiging: ARNHEM onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% instelling:25gl Scholengroep Gelders Mozaiek Openb. Sgm. voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: ARNHEM onderbouw vo brug ,9% 0,2% 0,20% instelling:00yo Protestants Christelijk Mavo Waldheim gemeente hoofdvestiging: BAARN onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,6% 1,1% 1,50% instelling:02tg Het Baarnsch Lyceum gemeente hoofdvestiging: BAARN onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% brug ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw havo/vwo havo ,3% 0,5% 0,10% vwo ,4% 0,2% 0,10% instelling:00sz Johannes Fontanus College Christelijk Scholengemeenschap voor Mavo Havo Atheneum gemeente hoofdvestiging: BARNEVELD onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,7% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,5% 0,5% 0,10% vavo-havo ,0% 4,8% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:01mu De Meerwaarde gemeente hoofdvestiging: BARNEVELD onderbouw vo brug ,3% 0,2% 0,20% lwoo ,2% 0,5% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,3% 1,8% 1,50% vm ,5% 3,1% 1,50% vmbo ,9% 1,1% 1,50%

12 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 12 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemid- vsv% normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde streefvsv% norm instelling:14sm Gooise Scholenfederatie voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Pro gemeente hoofdvestiging: BUSSUM onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% lwoo ,4% 0,5% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,1% 1,8% 1,50% vmbo ,4% 1,1% 1,50% instelling:17wp Werkplaats Kindergemeenschap gemeente hoofdvestiging: DE BILT onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,3% 1,1% 1,50% instelling:02up Marnix College Scholengemeenschap voor Gymnasium Atheneum Havo Mavo gemeente hoofdvestiging: EDE onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,2% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vavo-vwo ,0% 2,1% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:19kz Pallas Athene College Openbare Scholengemeenschap voor Vwo Havo Mavo Vbo gemeente hoofdvestiging: EDE onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vavo-havo ,3% 4,8% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:25ge Christelijke Scholengemeenschap Het Streek voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: EDE onderbouw vo brug ,3% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,3% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vavo-havo ,2% 4,8% 0,10% vwo ,3% 0,2% 0,10% instelling:25gv Agrarisch Opleidingen Centrum Groenhorst gemeente hoofdvestiging: EDE onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% lwoo ,8% 0,5% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,1% 1,8% 1,50% vmbo ,5% 1,1% 1,50% instelling:00wi Christelijk College Groevenbeek gemeente hoofdvestiging: ERMELO onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50% instelling:02fb Christelijk College Nassau-Veluwe gemeente hoofdvestiging: HARDERWIJK onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% instelling:17ck Regionale Scholengemeenschap Slingerbos/Levant voor Ath Havo Mavo gemeente hoofdvestiging: HARDERWIJK onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20%

13 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 13 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemid- vsv% normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde streefvsv% norm instelling:00ps Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm Voortgezet Onderwijs gemeente hoofdvestiging: HILVERSUM onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50% instelling:03fo CVO 't Gooi voor Lyc Havo VMBO Lwoo gemeente hoofdvestiging: HILVERSUM onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% instelling:01oe Wellantcollege gemeente hoofdvestiging: HOUTEN onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,4% 1,8% 1,50% vmbo ,4% 1,1% 1,50% instelling:02dc Corlaer College gemeente hoofdvestiging: NIJKERK onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,5% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,7% 0,5% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:00cb Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs gemeente hoofdvestiging: NIJMEGEN onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:01nz Christelijk College Griftland School voor Atheneum Havo en Mavo gemeente hoofdvestiging: SOEST onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,9% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,3% 0,5% 0,10% vwo ,5% 0,2% 0,10% instelling:07kp Scholengemeenschap Maarsbergen voor Mavo Vbo gemeente hoofdvestiging: UTRECHTSE HEUVELRUG onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,0% 1,1% 1,50% instelling:02mf Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO en Praktijkonderwijs gemeente hoofdvestiging: VEENENDAAL onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,5% 1,8% 1,50% vm ,0% 3,1% 1,50% vmbo ,4% 1,1% 1,50% instelling:02vm Christelijk Lyceum Scholengemeenschap voor Mavo Havo Lyceum gemeente hoofdvestiging: VEENENDAAL onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,3% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10%

14 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 14 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemid- vsv% normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde streefvsv% norm bovenbouw havo/vwo vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:06su Ichthus College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo gemeente hoofdvestiging: VEENENDAAL onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,2% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vavo-havo ,0% 4,8% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:19ip Rembrandt College Openbare Scholengemeenschap voor Mavo Havo Ath gemeente hoofdvestiging: VEENENDAAL onderbouw vo brug ,3% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vwo ,1% 0,2% 0,10% instelling:16yv Regionale Scholengemeenschap Pantarijn voor Lyc Havo Mavo Vbo Pro Lwoo gemeente hoofdvestiging: WAGENINGEN onderbouw vo brug ,2% 0,2% 0,20% havo ,0% 0,1% 0,20% lwoo ,0% 0,5% 0,20% vwo ,0% 0,1% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,0% 1,8% 1,50% vmbo ,1% 1,1% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:02vr Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht gemeente hoofdvestiging: ZEIST onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw havo/vwo havo ,0% 0,5% 0,10% vwo ,0% 0,2% 0,10% instelling:17bi Openbare Scholengroep Schoonoord gemeente hoofdvestiging: ZEIST onderbouw vo brug ,0% 0,2% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,0% 1,1% 1,50%

15 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 15 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemidnormcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% vsv% norm instelling:25lr Regionaal Opleidingen Centrum Flevoland gemeente hoofdvestiging: ALMERE mbo niveau 3/4 bbl ,0% 3,3% 4,25% instelling:09mr Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag mbo niveau 2 bbl ,4% 11,0% 13,50% bol ,9% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,3% 3,3% 4,25% bol ,5% 3,9% 4,25% bol ,3% 3,0% 4,25% instelling:30rr Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Regio Amersfoort mbo niveau 1 bbl ,2% 31,6% 32,50% bol ,8% 28,4% 32,50% mbo niveau 2 bbl ,5% 11,0% 13,50% bol ,2% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,7% 3,3% 4,25% bbl ,7% 3,6% 4,25% bol ,9% 3,9% 4,25% bol ,7% 3,0% 4,25% instelling:25pz ROC van Amsterdam gemeente hoofdvestiging: AMSTERDAM mbo niveau 2 bbl ,0% 11,0% 13,50% bol ,6% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,7% 3,3% 4,25% bbl ,0% 3,6% 4,25% bol ,3% 3,9% 4,25% bol ,0% 3,0% 4,25% instelling:27dv Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS gemeente hoofdvestiging: APELDOORN mbo niveau 2 bbl ,2% 11,0% 13,50% bol ,5% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,0% 3,3% 4,25% bol ,6% 3,9% 4,25% bol ,5% 3,0% 4,25% instelling:25lf Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel gemeente hoofdvestiging: ARNHEM mbo niveau 1 bol ,9% 28,4% 32,50% mbo niveau 2 bbl ,7% 11,0% 13,50% bol ,9% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,0% 3,3% 4,25% bbl ,7% 3,6% 4,25% bol ,5% 3,9% 4,25% bol ,0% 3,0% 4,25% instelling:25gv Agrarisch Opleidingen Centrum Groenhorst gemeente hoofdvestiging: EDE mbo niveau 2 bbl ,3% 11,0% 13,50% bol ,9% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,9% 3,3% 4,25% bbl ,1% 3,6% 4,25% bol ,6% 3,9% 4,25% bol ,1% 3,0% 4,25% instelling:25pm Regionaal Opleidingen Centrum A12 gemeente hoofdvestiging: EDE mbo niveau 1 bbl ,0% 31,6% 32,50% bol ,0% 28,4% 32,50% mbo niveau 2 bbl ,1% 11,0% 13,50% bol ,6% 10,0% 13,50%

16 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 16 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemidnormcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% vsv% norm mbo niveau 3/4 bbl ,6% 3,3% 4,25% bbl ,0% 3,6% 4,25% bol ,0% 3,9% 4,25% bol ,7% 3,0% 4,25% instelling:04nz SOMA College gemeente hoofdvestiging: HARDERWIJK mbo niveau 2 bbl ,0% 11,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,6% 3,3% 4,25% bol ,0% 3,9% 4,25% instelling:01oe Wellantcollege gemeente hoofdvestiging: HOUTEN mbo niveau 2 bbl ,5% 11,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,9% 3,3% 4,25% bol ,0% 3,0% 4,25% instelling:17wh SVO Opleidingen gemeente hoofdvestiging: HOUTEN mbo niveau 2 bbl ,7% 11,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,0% 3,3% 4,25% instelling:25pn Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo gemeente hoofdvestiging: NIJMEGEN mbo niveau 3/4 bol ,0% 3,0% 4,25% instelling:26cc Helicon Opleidingen gemeente hoofdvestiging: NIJMEGEN mbo niveau 3/4 bol ,6% 3,9% 4,25% bol ,1% 3,0% 4,25% instelling:02pg Hout en Meubileringscollege Mbo gemeente hoofdvestiging: ROTTERDAM mbo niveau 3/4 bol ,1% 3,0% 4,25% instelling:05ea Scheepvaart en Transport College gemeente hoofdvestiging: ROTTERDAM mbo niveau 3/4 bol ,2% 3,0% 4,25% instelling:25lz Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg gemeente hoofdvestiging: TILBURG mbo niveau 2 bbl ,2% 11,0% 13,50% instelling:02pk Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 2 bol ,0% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bol ,9% 3,0% 4,25% instelling:23kg Grafisch Lyceum Utrecht gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 2 bol ,0% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bol ,0% 3,9% 4,25% bol ,1% 3,0% 4,25% instelling:25lh Stichting ROC Midden Nederland gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 1 bbl ,9% 31,6% 32,50% bol ,3% 28,4% 32,50% mbo niveau 2 bbl ,4% 11,0% 13,50% bol ,0% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,3% 3,3% 4,25% bbl ,3% 3,6% 4,25% bol ,8% 3,9% 4,25% bol ,8% 3,0% 4,25%

17 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 17 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Eem en Vallei gemidnormcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers vsv% delde vsv% vsv% norm instelling:30rn Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneducatie regio Utrecht gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 2 bol ,3% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bol ,8% 3,9% 4,25% bol ,1% 3,0% 4,25% instelling:01aa Landstede gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 1 bol ,2% 28,4% 32,50% mbo niveau 2 bbl ,5% 11,0% 13,50% bol ,1% 10,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,6% 3,3% 4,25% bol ,9% 3,9% 4,25% bol ,6% 3,0% 4,25% instelling:02pn C I B A P Christelijk MBO gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 3/4 bol ,0% 3,0% 4,25% instelling:13us Agrarisch Opleidingen Centrum De Groene Welle gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 3/4 bol ,0% 3,9% 4,25% instelling:25pj Deltion College gemeente hoofdvestiging: ZWOLLE mbo niveau 2 bbl ,4% 11,0% 13,50% mbo niveau 3/4 bbl ,4% 3,3% 4,25% bol ,0% 3,9% 4,25% bol ,2% 3,0% 4,25%

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMCregio

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio ZuidWest Friesland RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : ZuidWest Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio NoordKennemerland RMC Factsheet Convenantjaar 56 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : NoordKennemerland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio 8 Haaglanden - Westland RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie Uitgave: maart RMC regio 8 : Haaglanden - Westland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 36 : Noord-Oost-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 28 Haaglanden/Westland

RMC Factsheet. RMC Regio 28 Haaglanden/Westland RMC Regio 8 Haaglanden/Westland RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio 8 : Haaglanden/Westland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 2 Noord-Groningen-Eemsmond

RMC Factsheet. RMC Regio 2 Noord-Groningen-Eemsmond RMC Regio NoordGroningenEemsmond RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : NoordGroningenEemsmond Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 27 : Zuid-Holland-Oost Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 34 West-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 34 : West-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 34 West-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 34 : West-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen zijn

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio WestBrabant RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : WestBrabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 6 NZ SOMA College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 24ZW BBO de Schalm MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over BBO de Schalm.

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober JA Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 02PN C I B A P MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College.

Nadere informatie

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 17WH SVO Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen.

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

21CS CITAVERDE College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over CITAVERDE College. De tabellen

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 EA STC MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober EA STC Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

MBO Factsheet. 11UL Edudelta Onderwijsgroep

MBO Factsheet. 11UL Edudelta Onderwijsgroep UL Edudelta Onderwijsgroep MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 6 UL Edudelta Onderwijsgroep Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Mediacollege

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober 6 EU - ROC Kop v Noord-Holland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25EF Clusius College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25EF Clusius College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25EF Clusius College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 16 Eem en Vallei Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 01IC AOC Oost MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs

Nadere analyse voorlopige VSV cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs Nadere analyse voorlopige cijfers 15/16 in RMC regio Eem en Vallei vs 30-3-17 Bronnen: gegevens factsheets OCW voorlopige cijfers regio en MBO en 15/16, plus extra gegevens in www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/sectorover/na-het-onderwijs/nieuwe-voortijdig-schoolverlaters

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LJ ROC Ter AA Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland 04EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers

Bijlage.  Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers Bijlage VSV-brief 2015 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2013-2014 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron: DUO

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers

Bijlage.  Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers Bijlage VSV-brief 2016 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2014-2015 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron: DUO

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie