Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april nr December Nr. 318

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318"

Transcriptie

1 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300

2 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr , in dringende gevallen voorzitter van de kerkenraad: Reinder Jan Postma tel nr scriba van de kerkenraad: Jan Steigenga, tel.nr voorzitter beheer: dhr. Johan van Abbema, tel.nr klankboerd online: Inleveren bijdrage klankboerd Uw bijdrage voor het klankboerd van januari kunt u inleveren tot en met vrijdag 10 januari a.s. Per graag naar onderstaande adressen, waar mogelijk met de vraag om een leesbevestiging; Schriftelijke bijdrage: R. van der Werf Dorpsstraat 25 Exmorra 2

3 Vanuit de pastorie Sinds de Adventstijd staat er een boom in de kerk. Een boom met een stam van lichtjes en een groene kruin. Deze boom verwijst naar de stamboom van Jezus. Mattheüs begint er zijn evangelie mee. Tot in onze tijd verdiepen mensen zich in hun stamboom. Je weet tenslotte maar nooit of je nog in verte afstamt van een beroemd persoon. Of misschien ben je in de verte nog van adel. Al in de tijd van het Oude Testament kende men de traditie dat namen opgenomen werden in een geslachtsregister. In het eerste geschiedenisboek Kronieken lezen we dat heel Israël in registers opgenomen was. Die registers functioneerden als bij ons de burgerlijke stand. Op grond daarvan konden mensen zich in die tijd legitimeren. Mattheüs schrijft zijn evangelie in het Grieks. Hij begint met te schrijven: Boek (biblos) van de afstamming (genesis). Het Griekse woord genesis valt op. Met dit woordgebruik verwijst Mattheüs naar het eerste Bijbelboek Genesis. Genesis betekent letterlijk wording of geboorte. Geen enkele geboorte is zomaar een geboorte. Maar zoals in het boek Genesis is hier is sprake van een heel nieuw begin, een nieuwe schepping. Het gaat hier om een geboorte van Godswege. Aan het einde van de namenlijst vertelt Mattheüs dat hij de stamboom heeft opgebouwd uit drie periodes van 14 generaties. Het gaat van Abraham tot David, van David tot de ballingschap en van de ballingschap gaat het door tot Jezus. Elke periode staat voor een periode van opkomst, bloei en neergang. Wat opvalt is dat er namen uit de stamboom zijn weggelaten. Dat klinkt ons misschien onbetrouwbaar in de oren. Maar stel dat wij door middel van onze stamboom zouden willen aantonen, dat onze familienaam teruggaat tot in de 16 e eeuw. In dat geval zouden wij misschien ook wel een paar namen in die lange lijst overslaan. Want het ging ons er tenslotte om aan te tonen hoever onze familienaam wel niet terug gaat. In deze zelfde trant dacht Mattheüs. 3

4 Daarbij komt dat mensen in zijn tijd heel erg hielden van ronde getallen. Zo n rond getal verwees naar een bepaalde symboliek. De stamboom van Jezus gaat terug op David en Abraham. Mocht iemand bij het lezen van zijn evangelie zich afvragen of degene over wie het gaat zich de Messias mag noemen, dan is het antwoord op grond van zijn stamboom: Ja! Want Jezus is een Israëliet van koninklijke afkomst en hij is geboren in de lijn van de belofte die God door Abraham aan het volk heeft gedaan. In de stamboom van Jezus horen we steeds over vaders die een zoon verwekken. In die lange lijst van mannennamen vallen daarom des te meer de namen op van vier vrouwen. De naam van Tamar, Rachab, Ruth en Bathseba. Alle vier zijn zij buitenlandse vrouwen. Tamar is, net zoals Rachab, van oorsprong Kanaänitische. Ruth is in Moab geboren en de vader van Bathseba was een Giloniet. Met de namen van deze vrouwen wil Mattheüs allereerst aangeven dat God vanaf het begin niet alleen het volk Israël op het oog had, maar heel de mensheid. Daarbij komt, dat het in de stamboom om vrouwen gaat met een bepaalde, in onze ogen minderwaardige, reputatie. Tamar verleidde haar schoonvader om toch maar niet kinderloos te moeten blijven. Rachab was een prostitué, Ruth een asielzoekster en Bathseba pleegde overspel met David. Er was ooit iemand die mij vertelde dat hij bezig was om zijn stamboom uit te zoeken. Maar op een gegeven moment vertele hij mij dat hij er mee was opgehouden. Want hij bleek ergens in de 17 e of 18 e eeuw van een prostitué af te stammen en daar schaamde hij zich voor. Met andere woorden wij willen ons graag identificeren met een achtenswaardig voorgeslacht. Maar Jezus is het daar niet om te doen. Jezus zoekt nooit rechtvaardiging voor zichzelf. Hij rechtvaardigt anderen, zondaren. Mattheüs wil laten zien dat Jezus niet een belangrijk voorgeslacht heeft. Tenslotte was zijn vader maar een arme timmerman; een man zonder enige status. Maar de stamboom maakt wel zijn legitimatie helder. In dit verband schrijft Paulus later, in zijn brief aan Timotheüs en in de brief aan Titus, dat het niet veel zin heeft om je eindeloos in 4

5 geslachtsregisters te verdiepen. Dat zou een ongezonde vorm van zelfrechtvaardiging zijn en roemen op afkomst. Als allerlaatste valt aan de stamboom van Jezus op dat er steeds staat dat de ene generatie de andere verwekte. Maar in vers 16 verandert het woordgebruik van actief in passief. Daar staat: Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Jezus is in juridische zin de zoon van Jozef, met hem begint een volgende generatie. Maar met hem begint vooral een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis van God met de mensen. Toch bijzonder dat er in zo n stamboom indirect zoveel aan ons wordt doorgegeven. In leesroosters worden de geslachtsregisters meestal overgeslagen. Terecht, want al die namen op een rij vragen ( te) veel van ons luistervermogen. Maar als we een keer de tijd nemen om ons er in te verdiepen, zoals nu in de Adventstijd, dan levert zo n stamboom toch wel heel bijzondere gegevens op. Met de kinderen beleven we het adventsproject Vrouwen met toekomst met Tamar, Rachab, Ruth en Batsheba. En op tweede kerstdag, als we het project afronden, dan zal het over Maria gaan. 1 e Advent 2 e Advent 3 e Advent 4 e Advent Tamar Rachab Ruth Batseba 5

6 Zieken Oanske Lootsma heeft er al een hele serie bestralingen op zitten. Gelukkig kan het allemaal in Leeuwarden plaatsvinden. Hij hoeft er dus niet voor naar Deventer, zoals in het begin werd gedacht. Hij kan de serie net voor de kerstdagen afronden. We hopen en bidden dat de bestralingen het gewenst resultaat zullen hebben. Hotske Gerlofs maakt een intensieve tijd door. Toen ze voor onderzoek in Amsterdam was, bleek dat er geen tumor maar een grote ontsteking bij de alvleesklier zit. Natuurlijk is het een opluchting dat het niet om een kwaadaardig gezwel gaat. Maar je wordt dan wel van de ene kant naar de andere kant geslingerd. En daarbij: van de ontsteking heeft ze ook veel last. Het heeft een paar weken geduurd voordat er een concreet plan van aanpak was. Dat was geen makkelijke tijd. Gelukkig is de behandeling nu begonnen. Hotske heeft opnieuw een aantal dagen in het ziekenhuis van Heerenveen gelegen. Ze krijgt nu de hele dag sondevoeding en dat zal zes weken gaan duren. De bedoeling is dat zij zo kan aansterken en de ontsteking de kans krijgt om te genezen. Maar vooralsnog heeft ze nog altijd last van de ontsteking. We wensen haar dan ook veel sterkte en goede moed toe. En we bidden dat deze behandeling haar uiteindelijk goed zal helpen. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Door een heftige schrikachtige van de pony bij het vastzetten in de wagen, raakte de duim van Jelly Reitsma dermate beklemd dat hij bijna geamputeerd werd. Na een lange operatie in het ziekenhuis kon de duim worden gehecht. De eerste dagen was het spannend of het lichaam de duim wel of niet zou afstoten. Maar gelukkig is het laatste niet gebeurd. Het genezingsproces verloopt naar wens, maar het zal nog een lange weg worden, voordat de duim weer geheel hersteld en gerevalideerd is. We wensen Jelly van harte beterschap toe en sterkte bij de revalidatie. Tine Piersma kon van het één op andere moment nauwelijks meer uit de voeten. Haar knie bleek geheel versleten. Ze is al naar de orthopeed in Heerenveen geweest en voor hem was het direct duidelijk dat er geopereerd moet worden. In Heerenveen wordt hiervoor een speciale techniek gebruikt. Dat gebeurt in verbinding 6

7 met Amerika. Dat betekent concreet dat de operatie, zoals het nu lijkt, rond half februari kan plaatsvinden. Voor de operatie, zo rond half januari, zullen Tine en Fedde verhuizen naar de Ds. à Brakelstraat. Het is natuurlijk niet leuk als je bij een verhuizing zelf nauwelijks iets kunt doen. Maar gelukkig heeft zich al hulp genoeg aangemeld. We wensen Tine sterkte voor de periode van wachten op de operatie. Rond de feestdagen De tijd vliegt om. We zitten in de week dat het Klankboerd uitkomt al tegen het einde van de Adventstijd. We zijn druk bezig om de kerstdiensten voor te bereiden. Hierbij al een tipje van de sluier opgelicht: In de Kerstnacht zal het dameskoor zingen en zal er op de plaats van de preek een kerstverhaal worden verteld Op eerste kerstdag zal als extra begeleiding Fennie Haagsma op de trompet spelen. En op tweede kerstdag zal het Adventsproject van de Kinderkerk worden afgerond. De dienst zal worden opgezet als gezinsviering. Kortom er is alle mogelijkheid om de Kerst met elkaar te vieren! Op Nieuwjaarsmorgen zullen we de dienst, zoals we dat gewend zijn beginnen met koffie. We kunnen elkaar dan in een ongedwongen sfeer een gelukkig nieuw jaar toewensen. Als vanzelf loopt het geheel dan over in een korte viering. Als je er nog nooit bij bent geweest, zal je het waarschijnlijk nauwelijks geloven, maar deze dienst is één van de meest intieme diensten van het jaar. Verrassingszondag op 12 januari Het duurt gelukkig nog even, maar op de zondag voor het nieuwe nummer van Klankboerd uitkomt, zal er een predikant uit de werkgemeenschap Makkum voorgaan. We zeggen alleen niet wie. Dat weet ook niemand, behalve de predikanten. Waarom we dit doen? We willen graag dat u ons als predikanten uit de werkgemeenschap beter leert kennen en wij de gemeenten in deze regio. Om elkaar te ondersteunen, bundelen we soms als gemeenten de krachten. Bijvoorbeeld als het gaat om het jeugdwerk. 7

8 De jeugdouderlingen uit de regio hebben voor dit winterseizoen twee gezamenlijke activiteiten gepland. Ook geven ze elkaar door wanneer er in eigen gemeente een speciale jeugdactiviteit plaatsvindt. Zelf zal ik die zondag dus voorgaan in een regiogemeente. We hebben afgesproken dat we dan iets mee zullen nemen, dat symbool staat voor onze gemeente. Wat zou, volgens u, een symbool kunnen zijn dat het beste aangeeft wie wij als gemeente van Exmorra- Alligawier zijn? Mocht u een idee hebben, dan houd ik mij aanbevolen voor de tip. Tot slot Iedereen alvast een mooi Kerstfeest toegewenst en een gezegend nieuwjaar. En de jeugd veel sterkte met hun initiatief om mee te doen met Serious Request!!. U leest er verderop in Klankboerd meer over. Met een hartelijke groet, ds. G. Rol 8

9 Nieuws vanuit de kerk Erediensten van de PKN- gemeente: Exmorra/Allingawier. Adres: scriba: dhr. J. Steigenga Dorpsstraat 76, Exmorra. Tel.: december: 9.30 uur: Ds J. v.d.ploeg (KK) Vierde Advent Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst 24 december: uur: Da. G. Rol.Kerstnachtdienst: m.m.v. het Dameskoor. Collecten: 1. Specaal project 2. Eredienst. 25 december: 9.30 uur: mw H. Plantinga-Folkertsma: Eerste kerstdag. Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst 26 december 9.30 uur: Da.G.Rol.Afsl. project Kinderkerk, Tweede Kerstdag.Collecten:1.Kinderen i/d. knel.2.eredienst 29 december: 9.30 uur: Ds. J. Kamerling. Collecten 1. Diaconie 2. Eredienst. 31 december: uur: Da. G. Rol. Oudejaarsdienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst. 01 januari: uuur: Da. G. Rol. Nieuwjaarsdienst Collecten:1. Diaconie. 2.Eredienst. 9

10 05 januari: 9.30 uur: Da. J. Wessels-Nijzink.( K.K. ) Collecten: 1. Diaconie. 2 Eredienst 12 januari: 9.30 uur: Pred. Werkgemeenschap Makkum. Wie?? Dat zien we op de 12 de. Collecten: 1. Diaconie 2. Eredienst. 19 januari: 9.30 uur: Ds. J. Schelhaas, Zwolle (K.K.)Voorber. H. A. (Vroeger pred. v.d.geref. kerk alhier) Zie voor meer nieuws hierover in het volgende Klankboerd. Collecten:1. Diaconie. 2. Eredienst N.B. op 1 januari staat de koffie/thee/frisdrank met? Vanaf 20 minuten voor de dienst weer klaar!! ; Iedereen gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toegewenst! En in nije spreuk foar it nije jier: It komt foarelkoar, mei foarelkoar! 10

11 Agenda: Donderdag 02 januari om uur: Moderamenverg. Donderdag 09 januari om uur: Kerkenraadsverg. Verjaardagen: 20 december: Dhr.C.H. Kienjet (1944) v.d. Weystrjite 16, 8759 LJ, Exmorra 26 december: Mw.. N. Wijnja-Bootsma, (1936) Dorpsstraat 12, 8759 LD, Exmorra 27 december: Mw. S. Bergsma-Postma (1943) Meerweg 5, 8759 LC, Allingawier 15 januari: Dhr. P. Postma ( 1940), Dorpsstraat 82,8759 LE, Exmorra Als gemeente willen we dit viertal van harte feliciteren en hen een mooie verjaardag toewensen. We doen deze felicitaties vergezeld gaan met de woorden uit lied 204 v.h. Nieuwe Liedb. Gij bron van tijd en eeuwigheid die dag en nacht in banen leidt De maatslag der getijden geeft en kleur aan onze sleur verleent. Licht dat ons opgaat en doorschijnt, Waardoor de slaap voorgoed verdwijnt en met de aller- vroegste klank,- geven wij stem aan onze dank! 11

12 Vervolg: Kijken door de ogen van de Toerist. 7. Greep uit het gezongene: Psalm 42, Een vaste burcht en Blijf bij mij Heer. Het was prachtig! Dat wij zo op het orgel mochten! Sophia Meyer. 8. Ik mogt beleven dat alhier vergunning geschonken wierdt van dezen weledele hoogmogende vrouwe om dit orgel te bespelen. Dit was mij een waar genoegen. als eenmaal de tijd gekomen zal zijn, dat ik bespelende volgroeid zal zijn, dat ik deze plaats weder zal betreden om dit groots instrument wederom te beproeven. Uwe nederige dienaar: Arie vd Michels. Geb. 29 ste augustus Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, ik vond het heel leuk om het orgel te bespelen. Bedankt! Willianne Meyer. 10. Was ein schöner Woche in Exmorra war es, heute ein schöner Abschied mit dem Orgelspiel von Paul Bijlsma. Oswald und Helga Henkel. 11. Prachtige vloer en een goed klinkend orgel. J.H.A. Kock, Zwolle. 12. Prachtige kerk en uitvoerige uitleg. Andries en Jannie Baum. 13. Mooie kerk met prachtig orgel. Leeverings, Deinum 14. Heel mooi kerkje. Moet behouden blijven. G. de Hollander, Werkendam. 15. Amicitia-groep bedankt voor uitleg. ( volgende keer meer!) 12

13 NOG EVEN OVER 19 JANUARI Ds. Schelhaas was hier Geref. predikant van april 57 aug. 60 Persoonlijk heb ik hem net niet meer meegemaakt, ik kwam hier in dec. 60. Maar ik kan mij zo voorstellen, dat er nog dopelingen van deze Ds. zouden kunnen zijn Of misschien nog ouders die hun kind hier lieten dopen. Daarom hebben we het plan opgevat, mocht er behoefte zijn aan ontmoeting met Ds. Schelhaas dan kan dat onder het genot van een kop koffie. direct na de kerkdienst bij ons thuis. U bent van harte uitgenodigd! Tot ziens bij: Pieter en Wiepie. 13

14 Nieuws van de mannenvereniging. Nadat we op 28 november gesproken hebben over de vraag of wij beschikken over een vrije wil of niet en we tot de conclusie kwamen dat er wel sprake was van een vrije wil, maar dat het afhangt van je levensvisie. Ben je product van afstamming en opvoeding, en geloof je dat je je daar niet aan kunt ontworstelen, dan heb je geen vrije wil. Geloof je daarentegen dater meer is dan afstamming en opvoeding, bijvoorbeeld een Godsdienst, die je keuzes laat, zoals daar is: HET CHRISTENDOM, dan is er wel degelijk iets te kiezen! Maar het bleek een pittig onderwerp te zijn. De volgende keer zetten we onze tanden in die GODSDIENSTEN. Ons onderwerp is dan Alle godsdiensten één pot nat????????????? We zullen zien of we dat bespreekbaar kunnen maken op:donderdag 9 januari om uur bij Sjouke de Boer aan huis. Gasten zijn natuurlijk welkom, als je vante-voren even belt krijg je studiemateriaal thuisbezorgd. Laat je mening horen! Groetend Pieter D.. 14

15 Vervolg v.d. Preekbeurten: De aanleiding voor deze kleine toevoeging is een mailtje van Gerben Brouwer. Hij kwam namelijk in zijn wijk in contact met mensen, die het op prijs zouden stellen, dat in de rubriek: Erediensten bij de predikanten van buiten hun woonplaats zou worden vermeld. Helaas had ik het Kerknieuws al ingeleverd, maar ik zal meteen aan dit verzoek voldoen en voortaan altijd de woonplaats vermelden, nu dus als nagekomen toevoeging: 1. Ds. J. v.d. Ploeg uit Sneek. 2. Mw. Plantinga-Folkertsma uit It Heidenskip. 3. Ds. J. Kamerling uit Franeker. 4. Da. Wessels-Nijzink uit Stiens 5. Ds. J. Schelhaas uit Zwolle. ( was reeds vermeld, door een wonderbaarlijke helderziendheid??? Zo zie je een grote diversiteit aan plaatsen, goed voor de geografische ontwikkeling!! Sa dan is dit mar wer: Foarelkoar!!!! Sjoch oer Foarelkoar it artikel yn Doarpsnijs en krijg in de gaten dat we er voorelkaar zijn en als je dat door hebt dan komt het met de samenleving wel voorelkaar! Of niet soms???? 15

16 Kerstmorgen Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken. Gij brandt uw eigen naam voorgoed in onze dagen en schrijft in ons bestaan uw woord van welbehagen. Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen, straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen. Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen. Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden. Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten, laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen deelt Gij in onze nacht en zaait er diepe dromen. Zolang het donker duurt de moed ons wordt ontnomen voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zal komen. Sytse de vries uit: Zolang wij adem halen. 16

17 Uitleg bloemstuk laatste zondag van het kerkelijk jaar Er is gekozen voor een schikking opgebouwd uit 2 lijnen. de ene, opgaande lijn met witte rozen, symboliseert de overledenen. Zij zijn opgegaan naar het licht van God. In de andere lijn worden de kaarsjes ontstoken aan de paaskaars. In de dalende lijn is het licht en hoop gesymboliseerd voor hen die achterbleven hier op de aarde. De klimop omhoog en naar beneden in de schikking is als teken van trouw/vertrouwen, van en naar God. Het mos staat voor moederliefde, dus warmte en geborgenheid. 17

18 Stil zijn zal ik want de dagen die komen heb ik nodig om te leren begrijpen waarom. Stil staan wil ik bij het lijden, het sterven. Daarna mag ik weten wie u bent, wat u deed omdat het antwoord dan gegeven is. Wiepie Dijkstra en Bettie Brouwer. VAN DE DIACONIE Opbrengst collecten Sponsorkind 115, Plaatselijk jeugdwerk 73, Diaconaat in Nederland 70, Noodhulp Filipijnen 453, Missionair werk 64, Diaconie 81,57 Bijzondere collecten SERIOUS REQUEST Kinderen die sterven door diarree 18

19 Diarree: vaak niet meer dan een vervelende aandoening voor ons. In Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië is het één van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5 jaar en jonger. Elk jaar sterven kinderen aan diarree, elke dag zo'n kinderen*. Vergelijk dat met ruim 70 volle schoolklassen per dag**. Diarree is meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan kennis over de consequenties van slechte hygiëne op de gezondheid van een jong kind. Besmettelijk Diarree is over het algemeen het gevolg van een bacteriële infectie, die vaak erg besmettelijk is. Bijna de helft van de schoolgaande kinderen bijvoorbeeld heeft de infectie opgelopen op school. Vervolgens is er een grote kans dat ze hun jongere broertjes en zusjes thuis besmetten. Zo werkt het ook binnen een gemeenschap. Wanneer een aantal mensen eenmaal diarree heeft, zullen binnen korte tijd steeds meer mensen er last van krijgen. In situaties waarbij veel mensen op elkaar gepakt zitten, onder slechte hygiënische omstandigheden, zoals in een vluchtelingenkamp, is het risico op snelle verspreiding van diarree erg groot. Vervuild drinkwater De toegang tot schoon drinkwater is in veel gebieden zoals in Afrika en Azië niet vanzelfsprekend. Het drinken van vervuild water is een belangrijke oorzaak van diarree. Net als het eten van voedsel dat klaargemaakt is met vuil water of met ongewassen handen. 19

20 Gebrek aan toiletten In veel plaatsen in Afrika en Azië is geen toilet of latrine (een afgedekt gat in de grond, dat uitmondt in een diepe put ) beschikbaar. Mensen doen hun behoeften op een veldje of bij een rivier. Hierdoor raken rivieren en waterputten ernstig vervuild. Bovendien is er vaak geen gelegenheid om je handen te wassen. Zo verspreiden infecties zich snel. Gebrek aan kennis Ouders weten niet hoe ze de hygiëne kunnen verbeteren, waarom dat belangrijk is, of hebben simpelweg de voorzieningen of middelen niet. Terwijl alleen het wassen van de handen met zeep na gebruik van het toilet of vóór het eten zorgt voor een daling van 48% van het aantal kinderen dat sterft door diarree. Ouders die weten hoe ze een ziek kind met diarree thuis moeten helpen, kunnen hiermee het leven van hun kind redden. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat een kind blijft drinken (schoon water) en eten om uitdroging en ondervoeding tegen te gaan. Naast gebrek aan kennis over de behandeling thuis blijft de toegang tot medische voorzieningen in veel gebieden slecht. Zo krijgen in geval van diarree maar 4 van de 10 zieke kinderen uiteindelijk een aanbevolen behandeling Kinderen in de knel Ook voor hem is er geen plaats Geen plaats voor een kind. Helaas is dat niet alleen iets uit het jaar nul. In India zijn ook nu nog duizenden Dalit kinderen die er vanaf hun geboorte niet bij horen. Dalits betekent vertrapte 20

21 of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Dit jaar krijgen deze kinderen alle aandacht tijdens de kerstcampagne voor Kinderen in de Knel, waarbij partnerorganisatie Cards centraal staat. De organisatie Cards wil dat Dalit kinderen volwaardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Steun dit werk Deze kerstcollecte van Kerk in Actie is bestemd voor de Bala Bata groepen van de organisatie Cards en andere projecten van het programma Kinderen in de Knel KERKELIJKE STAND Verhuisd Wim Drost en Diny Dolman van Bolswarderweg 3 naar 5 Verhuisd Annemarie Hannema v/h Van der Weijstrjitte naar Jelle Huitemastrjitte 4 21

22 Met een groep jeugd en volwassenen brengen we van vrijdag 20 op zaterdag 21 december een nacht door in de kerk. Op vrijdagavond is er een muzikaal inloopprogramma waar alle bewoners, jong & oud, van Allingawier/Exmorra en omstreken van harte welkom zijn!!! Elders in dit Klankboerd kunt u meer informatie vinden over Serious Request en kijk vooral ook eens op de site, zie de link hieronder. Centraal bij onze "Plee-actie" Exmorra staat natuurlijk de WC... aangezien er geen toilet in de kerk is hebben we een probleem. Geen toilet; voor mensen in de derde wereldlanden heel gewoon maar wij vinden het al behelpen als we ons midden in de nacht kleumend naar een mobiel toilet moeten slepen! Zo ondervinden we een fractie van wat mensen in minder gelukkige leefomstandigheden dagelijks mee moeten maken... Dus "Exmorra kom ook de pot op... voor Serious Request"!!! KOM EVEN BINNENLOPEN EN HELP ONS HELPEN!!! De entree = een vrijwillige bijdrage voor de actie en er is warme chocomel met slagroom en cake te koop! Voor meer informatie kijk op doneren kan ook via deze site! Alvast bedankt! 22

23 Subsidie onderhoud kerkgebouw Onlangs hebben we bericht gekregen in verband met de toekenning van een subsidie voor het onderhoud van het kerkgebouw. De vorige subsidieregeling was geëindigd in In 2012 en 2013 hebben we zonder moeten doen omdat de aanvraag voor een nieuwe regeling toen was uitgeloot in verband met een overschrijving. Gelukkig hebben we bij de indiening van 2013 meer succes gehad. We kunnen rekenen op een bedrag van 9.141,- dat wordt verdeeld over een periode van zes jaar (2014 t/m 2019). Kans op subsidie onderhoud pastoriewoning Door een aanvraag voor subsidie voor het groot onderhoud aan de pastoriewoning, die we hebben gedaan in dit jaar, maken we kans op een subsidie van maximaal 3.500,- uit de solidariteitskas (de kas waarvoor we jaarlijks rond juni bij u aan de deur komen). Voorwaarde voor de subsidie is wel dat we eenzelfde bedrag moeten inleggen, voortkomende uit inzamelingen of acties. We hebben daarom besloten om de eindejaarscollecte dit jaar specifiek te bestemmen voor het onderhoud van de pastoriewoning. De collecte eind december is daarom van harte bij u aanbevolen. Naast deze collecte zijn we van plan om een actie in de periode rond Pasen te houden. Hier hoort u te zijner tijd van. Uw gift als periodieke gift Uw giften (vrije bijdrage, eindejaarscollecte en andere collecten) aan de kerk, samen met andere door u verstrekte giften aan goede doelen en instellingen, zijn aftrekbaar van uw inkomen bij de belastingdienst. Om aftrek te realiseren geldt een drempel van 60,- of, als dat meer is, 1% van uw inkomen. Tevens geldt voor deze giften een maximum van 10 % van dat inkomen. Om de giften geheel te kunnen aftrekken van uw inkomen is het nodig om, t/m 2013, de gift voor een periode van minimaal vijf jaar in een notariële akte vast te leggen. Per 2014 kan dit nu ook middels een door partijen zelf op te stellen overeenkomst. Dit bespaart notariskosten. 23

24 Bij toepassing van een periodieke gift kunt u, door het belastingvoordeel, met een hogere gift aan een goed doel of kerkelijke instelling netto minder geld kwijt zijn op deze manier. Bij de Aktie Kerkbalans zullen we de regeling van periodieke giften nader uitleggen waarbij we ook een voorbeeld zullen uitwerken. Collectemunten: U kunt gebruik maken van collectemunten. Op deze manier kunt u uw gift in aftrek brengen bij de belastingdienst. Daarnaast is het natuurlijk ook nog handig (let op het speciale bankrekeningnummer). Collectemunten zijn verkrijgbaar bij: A. de Boer - Ypma v.d. Weijstrjitte LJ Exmorra Tel: Per 20 munten 12,00. Betaling contant of via bankrek.nr. NL10 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier inzake collectemunten. College van Kerkrentmeesters: Banknummer: NL40 RABO Gironummer: NL84 INGB t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier Ds. W. à Brakelstrjitte LL Exmorra 24

25 Vanuit de ZWO-commissie Ieder jaar in december brengen wij de verkoop van de zendingkalender van Kerk in Actie, bij u onder de aandacht. Vorig jaar gaven wij al te kennen dat de kalender van 2013 de laatste zou zijn. De afname van de kalender was voor Kerk in Actie niet meer rendabel. Wij zijn verheugd u te vertellen dat er toch een soort van doorstart heeft plaatsgevonden, maar nu in de vorm van een AGENDA. Dit onder de naam: de andere agenda! Voor Kerk in Actie is de ander heel belangrijk. Kerk in Actie zet zich in voor recht en gerechtigheid, voor mensen in nood, voor kwetsbare mensen en voor bevolkingsgroepen die over de rand dreigen te vallen of in de verdrukking komen en het niet meer redden. Kerk in Actie vecht voor een wereld die duurzaam is en zonder armoede, honger, oorlog en onrecht. In de agenda komen deze onderwerpen naar voren. U vindt er tips voor een duurzaam leven en het omzien naar de ander. Elke week wordt u geïnspireerd door een spreuk of Bijbeltekst en leest u over bijzondere projecten als voorbeeld van wat Kerk in Actie wereldwijd doet. Voor meer informatie over de agenda kunt ook kijken op: Achter in de kerk ligt ook een inkijkexemplaar van deze agenda en een bestellijst. Ook kunt u contact opnemen met Jantina Fokkema Dorpsstraat 16. De agenda kost 9,95 en is nog tot kerst te bestellen. 25

26 Kerkenraadsverslag Datum : 9 oktober 2013 Tijdstip : uur Locatie : consistorie Exmorra Aanwezig : Predikant: G. Rol Ouderlingen: R. J. Postma, R. Poepjes, S. Bergsma, B. van der Veen, M. Salverda en J. Steigenga Diakenen: G. Koopmans, R. Scheltinga, J. Elgersma en P. Ypma. Beheer: J. van Abbema Afwezig : N. Abma (ouderling). 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een bijbelgedeelte uit 1 Korintiërs 12. Hierna gaat de voorzitter ons voor in gebed. 2. Bezinningsonderwerp. De werkavond van Missionair Werk & Kerkgroei over missionaire liturgie te Sneek was een zeer leerzame avond. Er werd gesproken over de mogelijkheden van invulling van de liturgie van een kerkdienst. De vraag was Hoe beleeft een niet-kerkelijke een kerkdienst?. 3. Notulen van de vergadering van De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. melden Maaike Salverda en Reinder Jan Postma dat ze niet aanwezig kunnen zijn bij de bevestigingsdienst op zondag 20 oktober. 4. Ingekomen stukken. Rouwkaart overlijden G. Postma-Breemer 14 september Bedankkaartje i.v.m. overlijden mevr. Schelhaas-Crielaard, Ds. Schelhaas schrijft hierin o.a. dat hij wel een keer in Exmorra wil preken. 26

27 5. Algemeen. Winterwerkprogramma 2013/2014 stand van zaken. Het winterwerkgroepje heeft overleg gehad met de missionaire commissie over het winterwerk. Het winterwerkboekje is nog niet gereed. Evaluatie bijzondere diensten (feestelijke dienst met Gaast/Ferwoude, startzondag). De feestelijke dienst in Gaast was een mooie dienst. De startzondag was een goed georganiseerde dienst met gelukkig mooi weer. Een compliment voor alle vrijwilligers. Voorbereiden komende bijzondere diensten (o.a. jubileumdienst ds. van Helden, bevestiging diaken Gerben Brouwer). Maaike Salverda gaat naar de jubileumdienst van organist Eringa en zal hem een boeket bloemen aanbieden. Ds. van Helden en zijn vrouw krijgen via ons een boeket bloemen aangeboden van zijn huidige gemeente in s Hertogenbosch. Het reguliere bos bloemen in de kerk wordt zoals gebruikelijk aan iemand uit onze gemeente aangeboden. Bij de bevestigingsdienst van Gerben Brouwer dienen de kerkenraadsleden zich voor de dienst te verzamelen in het consistoriegebouwtje. Verslag classisvergadering. De hele avond werd er gezongen uit het nieuwe liedboek. Het was een leerzame avond. De bestelde liedboeken zijn nog niet ontvangen. De jeugdkerkenraad probeert een gospelgroep op te richten om te begeleiden bij het nieuwe liedboek. Verslag bijeenkomst wijkteams. Een geslaagde avond waar ook met het nieuwe liedboek werd geoefend. Vergeten was Bettie Brouwer uit te nodigen voor deze avond. Maaike Salverda zal dit met haar bespreken. Verslag federatievergadering met Gaast/Ferwoude. Naast de gebruikelijke zaken is er gesproken over de samenwerking in de toekomst. Reinder Jan heeft voorgesteld eventueel een bijeenkomst te organiseren voor meerdere 27

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG!

GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG! GOD IS MET ONS ELKE NIEUWE DAG! (Dietrich Bonhoeffer) Orde van dienst op zondag 4 januari 2015 in de Remonstrantse Kerk te Den Haag Aanvang 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold Philipp Organist: Hans Jacobi

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 1 e zondag van de Advent 1 december 2013 Tamar door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie de Greef : Rita van

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Tabor

Protestantse wijkgemeente Tabor Protestantse wijkgemeente Tabor 10 september 2017 14 e zondag na Pinksteren De voorbereiding De klok wordt geluid Stilte Psalm 139, improvisatie orgelkoraal in mystiek idioom met fluiten en tremulant Bemoediging

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 2e zondag van de Advent 8 december 2013

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. 2e zondag van de Advent 8 december 2013 Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 2e zondag van de Advent 8 december 2013 Rachab door Marc Chagall (1960) Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : mw. L.Sies : Henk Heino : Hennie Canrinus : Harry

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg

ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om uur. 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg ORDE VAN DIENST De Kern 26 maart 2017 om 10.00 uur 4e zondag in de 40 dagen, zondag Laetare, verheug u... Thema: Meer dan genoeg voorganger: ds. Harry Gijsen organist: Peter de Rijke Orgelspel voor de

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED uur Gezongen wordt uit het Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk)

zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED uur Gezongen wordt uit het Liedboek 2013 (Zingen en bidden in huis en kerk) ORDE VAN DIENST voor de viering van zaterdag 31 december 2016 OUDEJAARSDAG MIDDAGGEBED 17.00 uur Kleur: wit Voorganger : ds. Erwin de Fouw Organist : Piet George Klootwijk De collectes zijn vandaag bestemd

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Ochtenddienst - 26 Juni 2016

Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Ochtenddienst - 26 Juni 2016 Afscheid Kindernevendienst Thema: Op ontdekkingsreis Jonathan Heemskerk Toine Kuipers Dion Oppelaar Jim van der Voorden Voorganger Organist M.m.v. : Ds. C.D. van Alphen : Rick-Jan

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda

Welkom in de Menorah. 4 e Advent. : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Welkom in de Menorah 4 e Advent Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. J. van der Leij : mw. F. Hovius : dhr. R.A. Ferwerda Lied voor de dienst: Lied 461: 1, 2, 3 en 4

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria.

Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria. Preek op 1e kerstdag 2013 over de vijf voormoeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Batseba, Maria. Vijf vrouwen, die één zal u inmiddels meer bekend zijn dan de ander. Maar in deze weken heeft u meer over

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Zondag 20 december 2015

Nieuwsbrief Zondag 20 december 2015 Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken Vieringen kerstmis 2015 tot en met zondag 3 januari 2016 Datum Viering Tijd en plaats Donderdag 24 december 2015 Kinderkerstviering 19.00 uur, Opstandingskerk

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant)

Zondag 8 mei Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Zondag 8 mei 2016 Voorganger: P.W.A. Overdiep (Bussum/Remonstrant) Ouderling: Pieter van der Wulp Diaken: Ineke Pufflijk Organist: Bram Brandemann Lector: Anne Marie Hille Ris Lambers 2 Als het orgel zwijgt

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel

Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Liturgie PG Oostvoorne op zondag 27 september 2015 Dienst van Schrift en Tafel Voorganger Organist : ds. Piet Schelling : Jan Hendrik v.d. Kamp Orgelspel Verwelkoming Aanvangspsalm : Lied 136:1 en11 [We

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen

Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Orde voor de eredienst van zondag 3 januari 2016 Oosterlichtkerk Huizen Doop van Myrthe Helena Kerkhoff Op de tafel achter in de kerk liggen gekleurde briefjes. Daarop kunt u een wens schrijven voor het

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Voorstel orde van dienst voor zondag 27 november, 1 e zondag van advent Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = =

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Waar wil je heengaan?

Waar wil je heengaan? Waar wil je heengaan? Viering Oecumenische Basisgroep 3 maart 2013 Aansteken van de kaars Kaars, jij mag branden, Jij geeft ons je licht Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. Openingslied: Verborgen

Nadere informatie

Zondag Werelddiaconaat

Zondag Werelddiaconaat Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie 8 februari 2015 Zondag Werelddiaconaat Voorganger Ouderling Diaken Organiste Koster : ds. Bob Wijnbergen : Jannie Tijink : Hennie Canrinus

Nadere informatie

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan

Amarence en Laurens-Jan van Kooten. Anna Vogel. Zondag 13 november In deze dienst wordt de Doop bediend aan Protestantse Gemeente Het Anker te Zaltbommel Zondag 13 november 2016 In deze dienst wordt de Doop bediend aan Amarence en Laurens-Jan van Kooten en Anna Vogel INTREDE Woord van welkom Stil gebed Aanvangslied

Nadere informatie

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN OOSTERLICHTKERK - HUIZEN 12 februari 2017 Orde van dienst doop van Lilly Jacoba Klein Vreugde vinden Welkom door ouderling van dienst Lied 212: 1, 3, 4 en 5 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! Geven

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie