Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april nr December Nr. 318

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318"

Transcriptie

1 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300

2 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr , in dringende gevallen voorzitter van de kerkenraad: Reinder Jan Postma tel nr scriba van de kerkenraad: Jan Steigenga, tel.nr voorzitter beheer: dhr. Johan van Abbema, tel.nr klankboerd online: Inleveren bijdrage klankboerd Uw bijdrage voor het klankboerd van januari kunt u inleveren tot en met vrijdag 10 januari a.s. Per graag naar onderstaande adressen, waar mogelijk met de vraag om een leesbevestiging; Schriftelijke bijdrage: R. van der Werf Dorpsstraat 25 Exmorra 2

3 Vanuit de pastorie Sinds de Adventstijd staat er een boom in de kerk. Een boom met een stam van lichtjes en een groene kruin. Deze boom verwijst naar de stamboom van Jezus. Mattheüs begint er zijn evangelie mee. Tot in onze tijd verdiepen mensen zich in hun stamboom. Je weet tenslotte maar nooit of je nog in verte afstamt van een beroemd persoon. Of misschien ben je in de verte nog van adel. Al in de tijd van het Oude Testament kende men de traditie dat namen opgenomen werden in een geslachtsregister. In het eerste geschiedenisboek Kronieken lezen we dat heel Israël in registers opgenomen was. Die registers functioneerden als bij ons de burgerlijke stand. Op grond daarvan konden mensen zich in die tijd legitimeren. Mattheüs schrijft zijn evangelie in het Grieks. Hij begint met te schrijven: Boek (biblos) van de afstamming (genesis). Het Griekse woord genesis valt op. Met dit woordgebruik verwijst Mattheüs naar het eerste Bijbelboek Genesis. Genesis betekent letterlijk wording of geboorte. Geen enkele geboorte is zomaar een geboorte. Maar zoals in het boek Genesis is hier is sprake van een heel nieuw begin, een nieuwe schepping. Het gaat hier om een geboorte van Godswege. Aan het einde van de namenlijst vertelt Mattheüs dat hij de stamboom heeft opgebouwd uit drie periodes van 14 generaties. Het gaat van Abraham tot David, van David tot de ballingschap en van de ballingschap gaat het door tot Jezus. Elke periode staat voor een periode van opkomst, bloei en neergang. Wat opvalt is dat er namen uit de stamboom zijn weggelaten. Dat klinkt ons misschien onbetrouwbaar in de oren. Maar stel dat wij door middel van onze stamboom zouden willen aantonen, dat onze familienaam teruggaat tot in de 16 e eeuw. In dat geval zouden wij misschien ook wel een paar namen in die lange lijst overslaan. Want het ging ons er tenslotte om aan te tonen hoever onze familienaam wel niet terug gaat. In deze zelfde trant dacht Mattheüs. 3

4 Daarbij komt dat mensen in zijn tijd heel erg hielden van ronde getallen. Zo n rond getal verwees naar een bepaalde symboliek. De stamboom van Jezus gaat terug op David en Abraham. Mocht iemand bij het lezen van zijn evangelie zich afvragen of degene over wie het gaat zich de Messias mag noemen, dan is het antwoord op grond van zijn stamboom: Ja! Want Jezus is een Israëliet van koninklijke afkomst en hij is geboren in de lijn van de belofte die God door Abraham aan het volk heeft gedaan. In de stamboom van Jezus horen we steeds over vaders die een zoon verwekken. In die lange lijst van mannennamen vallen daarom des te meer de namen op van vier vrouwen. De naam van Tamar, Rachab, Ruth en Bathseba. Alle vier zijn zij buitenlandse vrouwen. Tamar is, net zoals Rachab, van oorsprong Kanaänitische. Ruth is in Moab geboren en de vader van Bathseba was een Giloniet. Met de namen van deze vrouwen wil Mattheüs allereerst aangeven dat God vanaf het begin niet alleen het volk Israël op het oog had, maar heel de mensheid. Daarbij komt, dat het in de stamboom om vrouwen gaat met een bepaalde, in onze ogen minderwaardige, reputatie. Tamar verleidde haar schoonvader om toch maar niet kinderloos te moeten blijven. Rachab was een prostitué, Ruth een asielzoekster en Bathseba pleegde overspel met David. Er was ooit iemand die mij vertelde dat hij bezig was om zijn stamboom uit te zoeken. Maar op een gegeven moment vertele hij mij dat hij er mee was opgehouden. Want hij bleek ergens in de 17 e of 18 e eeuw van een prostitué af te stammen en daar schaamde hij zich voor. Met andere woorden wij willen ons graag identificeren met een achtenswaardig voorgeslacht. Maar Jezus is het daar niet om te doen. Jezus zoekt nooit rechtvaardiging voor zichzelf. Hij rechtvaardigt anderen, zondaren. Mattheüs wil laten zien dat Jezus niet een belangrijk voorgeslacht heeft. Tenslotte was zijn vader maar een arme timmerman; een man zonder enige status. Maar de stamboom maakt wel zijn legitimatie helder. In dit verband schrijft Paulus later, in zijn brief aan Timotheüs en in de brief aan Titus, dat het niet veel zin heeft om je eindeloos in 4

5 geslachtsregisters te verdiepen. Dat zou een ongezonde vorm van zelfrechtvaardiging zijn en roemen op afkomst. Als allerlaatste valt aan de stamboom van Jezus op dat er steeds staat dat de ene generatie de andere verwekte. Maar in vers 16 verandert het woordgebruik van actief in passief. Daar staat: Jakob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Jezus is in juridische zin de zoon van Jozef, met hem begint een volgende generatie. Maar met hem begint vooral een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis van God met de mensen. Toch bijzonder dat er in zo n stamboom indirect zoveel aan ons wordt doorgegeven. In leesroosters worden de geslachtsregisters meestal overgeslagen. Terecht, want al die namen op een rij vragen ( te) veel van ons luistervermogen. Maar als we een keer de tijd nemen om ons er in te verdiepen, zoals nu in de Adventstijd, dan levert zo n stamboom toch wel heel bijzondere gegevens op. Met de kinderen beleven we het adventsproject Vrouwen met toekomst met Tamar, Rachab, Ruth en Batsheba. En op tweede kerstdag, als we het project afronden, dan zal het over Maria gaan. 1 e Advent 2 e Advent 3 e Advent 4 e Advent Tamar Rachab Ruth Batseba 5

6 Zieken Oanske Lootsma heeft er al een hele serie bestralingen op zitten. Gelukkig kan het allemaal in Leeuwarden plaatsvinden. Hij hoeft er dus niet voor naar Deventer, zoals in het begin werd gedacht. Hij kan de serie net voor de kerstdagen afronden. We hopen en bidden dat de bestralingen het gewenst resultaat zullen hebben. Hotske Gerlofs maakt een intensieve tijd door. Toen ze voor onderzoek in Amsterdam was, bleek dat er geen tumor maar een grote ontsteking bij de alvleesklier zit. Natuurlijk is het een opluchting dat het niet om een kwaadaardig gezwel gaat. Maar je wordt dan wel van de ene kant naar de andere kant geslingerd. En daarbij: van de ontsteking heeft ze ook veel last. Het heeft een paar weken geduurd voordat er een concreet plan van aanpak was. Dat was geen makkelijke tijd. Gelukkig is de behandeling nu begonnen. Hotske heeft opnieuw een aantal dagen in het ziekenhuis van Heerenveen gelegen. Ze krijgt nu de hele dag sondevoeding en dat zal zes weken gaan duren. De bedoeling is dat zij zo kan aansterken en de ontsteking de kans krijgt om te genezen. Maar vooralsnog heeft ze nog altijd last van de ontsteking. We wensen haar dan ook veel sterkte en goede moed toe. En we bidden dat deze behandeling haar uiteindelijk goed zal helpen. Een ongeluk zit in een klein hoekje! Door een heftige schrikachtige van de pony bij het vastzetten in de wagen, raakte de duim van Jelly Reitsma dermate beklemd dat hij bijna geamputeerd werd. Na een lange operatie in het ziekenhuis kon de duim worden gehecht. De eerste dagen was het spannend of het lichaam de duim wel of niet zou afstoten. Maar gelukkig is het laatste niet gebeurd. Het genezingsproces verloopt naar wens, maar het zal nog een lange weg worden, voordat de duim weer geheel hersteld en gerevalideerd is. We wensen Jelly van harte beterschap toe en sterkte bij de revalidatie. Tine Piersma kon van het één op andere moment nauwelijks meer uit de voeten. Haar knie bleek geheel versleten. Ze is al naar de orthopeed in Heerenveen geweest en voor hem was het direct duidelijk dat er geopereerd moet worden. In Heerenveen wordt hiervoor een speciale techniek gebruikt. Dat gebeurt in verbinding 6

7 met Amerika. Dat betekent concreet dat de operatie, zoals het nu lijkt, rond half februari kan plaatsvinden. Voor de operatie, zo rond half januari, zullen Tine en Fedde verhuizen naar de Ds. à Brakelstraat. Het is natuurlijk niet leuk als je bij een verhuizing zelf nauwelijks iets kunt doen. Maar gelukkig heeft zich al hulp genoeg aangemeld. We wensen Tine sterkte voor de periode van wachten op de operatie. Rond de feestdagen De tijd vliegt om. We zitten in de week dat het Klankboerd uitkomt al tegen het einde van de Adventstijd. We zijn druk bezig om de kerstdiensten voor te bereiden. Hierbij al een tipje van de sluier opgelicht: In de Kerstnacht zal het dameskoor zingen en zal er op de plaats van de preek een kerstverhaal worden verteld Op eerste kerstdag zal als extra begeleiding Fennie Haagsma op de trompet spelen. En op tweede kerstdag zal het Adventsproject van de Kinderkerk worden afgerond. De dienst zal worden opgezet als gezinsviering. Kortom er is alle mogelijkheid om de Kerst met elkaar te vieren! Op Nieuwjaarsmorgen zullen we de dienst, zoals we dat gewend zijn beginnen met koffie. We kunnen elkaar dan in een ongedwongen sfeer een gelukkig nieuw jaar toewensen. Als vanzelf loopt het geheel dan over in een korte viering. Als je er nog nooit bij bent geweest, zal je het waarschijnlijk nauwelijks geloven, maar deze dienst is één van de meest intieme diensten van het jaar. Verrassingszondag op 12 januari Het duurt gelukkig nog even, maar op de zondag voor het nieuwe nummer van Klankboerd uitkomt, zal er een predikant uit de werkgemeenschap Makkum voorgaan. We zeggen alleen niet wie. Dat weet ook niemand, behalve de predikanten. Waarom we dit doen? We willen graag dat u ons als predikanten uit de werkgemeenschap beter leert kennen en wij de gemeenten in deze regio. Om elkaar te ondersteunen, bundelen we soms als gemeenten de krachten. Bijvoorbeeld als het gaat om het jeugdwerk. 7

8 De jeugdouderlingen uit de regio hebben voor dit winterseizoen twee gezamenlijke activiteiten gepland. Ook geven ze elkaar door wanneer er in eigen gemeente een speciale jeugdactiviteit plaatsvindt. Zelf zal ik die zondag dus voorgaan in een regiogemeente. We hebben afgesproken dat we dan iets mee zullen nemen, dat symbool staat voor onze gemeente. Wat zou, volgens u, een symbool kunnen zijn dat het beste aangeeft wie wij als gemeente van Exmorra- Alligawier zijn? Mocht u een idee hebben, dan houd ik mij aanbevolen voor de tip. Tot slot Iedereen alvast een mooi Kerstfeest toegewenst en een gezegend nieuwjaar. En de jeugd veel sterkte met hun initiatief om mee te doen met Serious Request!!. U leest er verderop in Klankboerd meer over. Met een hartelijke groet, ds. G. Rol 8

9 Nieuws vanuit de kerk Erediensten van de PKN- gemeente: Exmorra/Allingawier. Adres: scriba: dhr. J. Steigenga Dorpsstraat 76, Exmorra. Tel.: december: 9.30 uur: Ds J. v.d.ploeg (KK) Vierde Advent Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst 24 december: uur: Da. G. Rol.Kerstnachtdienst: m.m.v. het Dameskoor. Collecten: 1. Specaal project 2. Eredienst. 25 december: 9.30 uur: mw H. Plantinga-Folkertsma: Eerste kerstdag. Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst 26 december 9.30 uur: Da.G.Rol.Afsl. project Kinderkerk, Tweede Kerstdag.Collecten:1.Kinderen i/d. knel.2.eredienst 29 december: 9.30 uur: Ds. J. Kamerling. Collecten 1. Diaconie 2. Eredienst. 31 december: uur: Da. G. Rol. Oudejaarsdienst. Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst. 01 januari: uuur: Da. G. Rol. Nieuwjaarsdienst Collecten:1. Diaconie. 2.Eredienst. 9

10 05 januari: 9.30 uur: Da. J. Wessels-Nijzink.( K.K. ) Collecten: 1. Diaconie. 2 Eredienst 12 januari: 9.30 uur: Pred. Werkgemeenschap Makkum. Wie?? Dat zien we op de 12 de. Collecten: 1. Diaconie 2. Eredienst. 19 januari: 9.30 uur: Ds. J. Schelhaas, Zwolle (K.K.)Voorber. H. A. (Vroeger pred. v.d.geref. kerk alhier) Zie voor meer nieuws hierover in het volgende Klankboerd. Collecten:1. Diaconie. 2. Eredienst N.B. op 1 januari staat de koffie/thee/frisdrank met? Vanaf 20 minuten voor de dienst weer klaar!! ; Iedereen gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar toegewenst! En in nije spreuk foar it nije jier: It komt foarelkoar, mei foarelkoar! 10

11 Agenda: Donderdag 02 januari om uur: Moderamenverg. Donderdag 09 januari om uur: Kerkenraadsverg. Verjaardagen: 20 december: Dhr.C.H. Kienjet (1944) v.d. Weystrjite 16, 8759 LJ, Exmorra 26 december: Mw.. N. Wijnja-Bootsma, (1936) Dorpsstraat 12, 8759 LD, Exmorra 27 december: Mw. S. Bergsma-Postma (1943) Meerweg 5, 8759 LC, Allingawier 15 januari: Dhr. P. Postma ( 1940), Dorpsstraat 82,8759 LE, Exmorra Als gemeente willen we dit viertal van harte feliciteren en hen een mooie verjaardag toewensen. We doen deze felicitaties vergezeld gaan met de woorden uit lied 204 v.h. Nieuwe Liedb. Gij bron van tijd en eeuwigheid die dag en nacht in banen leidt De maatslag der getijden geeft en kleur aan onze sleur verleent. Licht dat ons opgaat en doorschijnt, Waardoor de slaap voorgoed verdwijnt en met de aller- vroegste klank,- geven wij stem aan onze dank! 11

12 Vervolg: Kijken door de ogen van de Toerist. 7. Greep uit het gezongene: Psalm 42, Een vaste burcht en Blijf bij mij Heer. Het was prachtig! Dat wij zo op het orgel mochten! Sophia Meyer. 8. Ik mogt beleven dat alhier vergunning geschonken wierdt van dezen weledele hoogmogende vrouwe om dit orgel te bespelen. Dit was mij een waar genoegen. als eenmaal de tijd gekomen zal zijn, dat ik bespelende volgroeid zal zijn, dat ik deze plaats weder zal betreden om dit groots instrument wederom te beproeven. Uwe nederige dienaar: Arie vd Michels. Geb. 29 ste augustus Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de gastvrijheid, ik vond het heel leuk om het orgel te bespelen. Bedankt! Willianne Meyer. 10. Was ein schöner Woche in Exmorra war es, heute ein schöner Abschied mit dem Orgelspiel von Paul Bijlsma. Oswald und Helga Henkel. 11. Prachtige vloer en een goed klinkend orgel. J.H.A. Kock, Zwolle. 12. Prachtige kerk en uitvoerige uitleg. Andries en Jannie Baum. 13. Mooie kerk met prachtig orgel. Leeverings, Deinum 14. Heel mooi kerkje. Moet behouden blijven. G. de Hollander, Werkendam. 15. Amicitia-groep bedankt voor uitleg. ( volgende keer meer!) 12

13 NOG EVEN OVER 19 JANUARI Ds. Schelhaas was hier Geref. predikant van april 57 aug. 60 Persoonlijk heb ik hem net niet meer meegemaakt, ik kwam hier in dec. 60. Maar ik kan mij zo voorstellen, dat er nog dopelingen van deze Ds. zouden kunnen zijn Of misschien nog ouders die hun kind hier lieten dopen. Daarom hebben we het plan opgevat, mocht er behoefte zijn aan ontmoeting met Ds. Schelhaas dan kan dat onder het genot van een kop koffie. direct na de kerkdienst bij ons thuis. U bent van harte uitgenodigd! Tot ziens bij: Pieter en Wiepie. 13

14 Nieuws van de mannenvereniging. Nadat we op 28 november gesproken hebben over de vraag of wij beschikken over een vrije wil of niet en we tot de conclusie kwamen dat er wel sprake was van een vrije wil, maar dat het afhangt van je levensvisie. Ben je product van afstamming en opvoeding, en geloof je dat je je daar niet aan kunt ontworstelen, dan heb je geen vrije wil. Geloof je daarentegen dater meer is dan afstamming en opvoeding, bijvoorbeeld een Godsdienst, die je keuzes laat, zoals daar is: HET CHRISTENDOM, dan is er wel degelijk iets te kiezen! Maar het bleek een pittig onderwerp te zijn. De volgende keer zetten we onze tanden in die GODSDIENSTEN. Ons onderwerp is dan Alle godsdiensten één pot nat????????????? We zullen zien of we dat bespreekbaar kunnen maken op:donderdag 9 januari om uur bij Sjouke de Boer aan huis. Gasten zijn natuurlijk welkom, als je vante-voren even belt krijg je studiemateriaal thuisbezorgd. Laat je mening horen! Groetend Pieter D.. 14

15 Vervolg v.d. Preekbeurten: De aanleiding voor deze kleine toevoeging is een mailtje van Gerben Brouwer. Hij kwam namelijk in zijn wijk in contact met mensen, die het op prijs zouden stellen, dat in de rubriek: Erediensten bij de predikanten van buiten hun woonplaats zou worden vermeld. Helaas had ik het Kerknieuws al ingeleverd, maar ik zal meteen aan dit verzoek voldoen en voortaan altijd de woonplaats vermelden, nu dus als nagekomen toevoeging: 1. Ds. J. v.d. Ploeg uit Sneek. 2. Mw. Plantinga-Folkertsma uit It Heidenskip. 3. Ds. J. Kamerling uit Franeker. 4. Da. Wessels-Nijzink uit Stiens 5. Ds. J. Schelhaas uit Zwolle. ( was reeds vermeld, door een wonderbaarlijke helderziendheid??? Zo zie je een grote diversiteit aan plaatsen, goed voor de geografische ontwikkeling!! Sa dan is dit mar wer: Foarelkoar!!!! Sjoch oer Foarelkoar it artikel yn Doarpsnijs en krijg in de gaten dat we er voorelkaar zijn en als je dat door hebt dan komt het met de samenleving wel voorelkaar! Of niet soms???? 15

16 Kerstmorgen Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken. Gij brandt uw eigen naam voorgoed in onze dagen en schrijft in ons bestaan uw woord van welbehagen. Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen, straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen. Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen. Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden. Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten, laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen deelt Gij in onze nacht en zaait er diepe dromen. Zolang het donker duurt de moed ons wordt ontnomen voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zal komen. Sytse de vries uit: Zolang wij adem halen. 16

17 Uitleg bloemstuk laatste zondag van het kerkelijk jaar Er is gekozen voor een schikking opgebouwd uit 2 lijnen. de ene, opgaande lijn met witte rozen, symboliseert de overledenen. Zij zijn opgegaan naar het licht van God. In de andere lijn worden de kaarsjes ontstoken aan de paaskaars. In de dalende lijn is het licht en hoop gesymboliseerd voor hen die achterbleven hier op de aarde. De klimop omhoog en naar beneden in de schikking is als teken van trouw/vertrouwen, van en naar God. Het mos staat voor moederliefde, dus warmte en geborgenheid. 17

18 Stil zijn zal ik want de dagen die komen heb ik nodig om te leren begrijpen waarom. Stil staan wil ik bij het lijden, het sterven. Daarna mag ik weten wie u bent, wat u deed omdat het antwoord dan gegeven is. Wiepie Dijkstra en Bettie Brouwer. VAN DE DIACONIE Opbrengst collecten Sponsorkind 115, Plaatselijk jeugdwerk 73, Diaconaat in Nederland 70, Noodhulp Filipijnen 453, Missionair werk 64, Diaconie 81,57 Bijzondere collecten SERIOUS REQUEST Kinderen die sterven door diarree 18

19 Diarree: vaak niet meer dan een vervelende aandoening voor ons. In Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië is het één van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5 jaar en jonger. Elk jaar sterven kinderen aan diarree, elke dag zo'n kinderen*. Vergelijk dat met ruim 70 volle schoolklassen per dag**. Diarree is meestal het gevolg van gebrek aan schoon drinkwater, gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan kennis over de consequenties van slechte hygiëne op de gezondheid van een jong kind. Besmettelijk Diarree is over het algemeen het gevolg van een bacteriële infectie, die vaak erg besmettelijk is. Bijna de helft van de schoolgaande kinderen bijvoorbeeld heeft de infectie opgelopen op school. Vervolgens is er een grote kans dat ze hun jongere broertjes en zusjes thuis besmetten. Zo werkt het ook binnen een gemeenschap. Wanneer een aantal mensen eenmaal diarree heeft, zullen binnen korte tijd steeds meer mensen er last van krijgen. In situaties waarbij veel mensen op elkaar gepakt zitten, onder slechte hygiënische omstandigheden, zoals in een vluchtelingenkamp, is het risico op snelle verspreiding van diarree erg groot. Vervuild drinkwater De toegang tot schoon drinkwater is in veel gebieden zoals in Afrika en Azië niet vanzelfsprekend. Het drinken van vervuild water is een belangrijke oorzaak van diarree. Net als het eten van voedsel dat klaargemaakt is met vuil water of met ongewassen handen. 19

20 Gebrek aan toiletten In veel plaatsen in Afrika en Azië is geen toilet of latrine (een afgedekt gat in de grond, dat uitmondt in een diepe put ) beschikbaar. Mensen doen hun behoeften op een veldje of bij een rivier. Hierdoor raken rivieren en waterputten ernstig vervuild. Bovendien is er vaak geen gelegenheid om je handen te wassen. Zo verspreiden infecties zich snel. Gebrek aan kennis Ouders weten niet hoe ze de hygiëne kunnen verbeteren, waarom dat belangrijk is, of hebben simpelweg de voorzieningen of middelen niet. Terwijl alleen het wassen van de handen met zeep na gebruik van het toilet of vóór het eten zorgt voor een daling van 48% van het aantal kinderen dat sterft door diarree. Ouders die weten hoe ze een ziek kind met diarree thuis moeten helpen, kunnen hiermee het leven van hun kind redden. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat een kind blijft drinken (schoon water) en eten om uitdroging en ondervoeding tegen te gaan. Naast gebrek aan kennis over de behandeling thuis blijft de toegang tot medische voorzieningen in veel gebieden slecht. Zo krijgen in geval van diarree maar 4 van de 10 zieke kinderen uiteindelijk een aanbevolen behandeling Kinderen in de knel Ook voor hem is er geen plaats Geen plaats voor een kind. Helaas is dat niet alleen iets uit het jaar nul. In India zijn ook nu nog duizenden Dalit kinderen die er vanaf hun geboorte niet bij horen. Dalits betekent vertrapte 20

21 of verdrukte. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel en worden ook wel kastelozen genoemd. Ze worden geminacht. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Dit jaar krijgen deze kinderen alle aandacht tijdens de kerstcampagne voor Kinderen in de Knel, waarbij partnerorganisatie Cards centraal staat. De organisatie Cards wil dat Dalit kinderen volwaardig mee kunnen doen en slaagt erin het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen en hun schoolprestaties verbeteren. Door de liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Steun dit werk Deze kerstcollecte van Kerk in Actie is bestemd voor de Bala Bata groepen van de organisatie Cards en andere projecten van het programma Kinderen in de Knel KERKELIJKE STAND Verhuisd Wim Drost en Diny Dolman van Bolswarderweg 3 naar 5 Verhuisd Annemarie Hannema v/h Van der Weijstrjitte naar Jelle Huitemastrjitte 4 21

22 Met een groep jeugd en volwassenen brengen we van vrijdag 20 op zaterdag 21 december een nacht door in de kerk. Op vrijdagavond is er een muzikaal inloopprogramma waar alle bewoners, jong & oud, van Allingawier/Exmorra en omstreken van harte welkom zijn!!! Elders in dit Klankboerd kunt u meer informatie vinden over Serious Request en kijk vooral ook eens op de site, zie de link hieronder. Centraal bij onze "Plee-actie" Exmorra staat natuurlijk de WC... aangezien er geen toilet in de kerk is hebben we een probleem. Geen toilet; voor mensen in de derde wereldlanden heel gewoon maar wij vinden het al behelpen als we ons midden in de nacht kleumend naar een mobiel toilet moeten slepen! Zo ondervinden we een fractie van wat mensen in minder gelukkige leefomstandigheden dagelijks mee moeten maken... Dus "Exmorra kom ook de pot op... voor Serious Request"!!! KOM EVEN BINNENLOPEN EN HELP ONS HELPEN!!! De entree = een vrijwillige bijdrage voor de actie en er is warme chocomel met slagroom en cake te koop! Voor meer informatie kijk op doneren kan ook via deze site! Alvast bedankt! 22

23 Subsidie onderhoud kerkgebouw Onlangs hebben we bericht gekregen in verband met de toekenning van een subsidie voor het onderhoud van het kerkgebouw. De vorige subsidieregeling was geëindigd in In 2012 en 2013 hebben we zonder moeten doen omdat de aanvraag voor een nieuwe regeling toen was uitgeloot in verband met een overschrijving. Gelukkig hebben we bij de indiening van 2013 meer succes gehad. We kunnen rekenen op een bedrag van 9.141,- dat wordt verdeeld over een periode van zes jaar (2014 t/m 2019). Kans op subsidie onderhoud pastoriewoning Door een aanvraag voor subsidie voor het groot onderhoud aan de pastoriewoning, die we hebben gedaan in dit jaar, maken we kans op een subsidie van maximaal 3.500,- uit de solidariteitskas (de kas waarvoor we jaarlijks rond juni bij u aan de deur komen). Voorwaarde voor de subsidie is wel dat we eenzelfde bedrag moeten inleggen, voortkomende uit inzamelingen of acties. We hebben daarom besloten om de eindejaarscollecte dit jaar specifiek te bestemmen voor het onderhoud van de pastoriewoning. De collecte eind december is daarom van harte bij u aanbevolen. Naast deze collecte zijn we van plan om een actie in de periode rond Pasen te houden. Hier hoort u te zijner tijd van. Uw gift als periodieke gift Uw giften (vrije bijdrage, eindejaarscollecte en andere collecten) aan de kerk, samen met andere door u verstrekte giften aan goede doelen en instellingen, zijn aftrekbaar van uw inkomen bij de belastingdienst. Om aftrek te realiseren geldt een drempel van 60,- of, als dat meer is, 1% van uw inkomen. Tevens geldt voor deze giften een maximum van 10 % van dat inkomen. Om de giften geheel te kunnen aftrekken van uw inkomen is het nodig om, t/m 2013, de gift voor een periode van minimaal vijf jaar in een notariële akte vast te leggen. Per 2014 kan dit nu ook middels een door partijen zelf op te stellen overeenkomst. Dit bespaart notariskosten. 23

24 Bij toepassing van een periodieke gift kunt u, door het belastingvoordeel, met een hogere gift aan een goed doel of kerkelijke instelling netto minder geld kwijt zijn op deze manier. Bij de Aktie Kerkbalans zullen we de regeling van periodieke giften nader uitleggen waarbij we ook een voorbeeld zullen uitwerken. Collectemunten: U kunt gebruik maken van collectemunten. Op deze manier kunt u uw gift in aftrek brengen bij de belastingdienst. Daarnaast is het natuurlijk ook nog handig (let op het speciale bankrekeningnummer). Collectemunten zijn verkrijgbaar bij: A. de Boer - Ypma v.d. Weijstrjitte LJ Exmorra Tel: Per 20 munten 12,00. Betaling contant of via bankrek.nr. NL10 RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier inzake collectemunten. College van Kerkrentmeesters: Banknummer: NL40 RABO Gironummer: NL84 INGB t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier Ds. W. à Brakelstrjitte LL Exmorra 24

25 Vanuit de ZWO-commissie Ieder jaar in december brengen wij de verkoop van de zendingkalender van Kerk in Actie, bij u onder de aandacht. Vorig jaar gaven wij al te kennen dat de kalender van 2013 de laatste zou zijn. De afname van de kalender was voor Kerk in Actie niet meer rendabel. Wij zijn verheugd u te vertellen dat er toch een soort van doorstart heeft plaatsgevonden, maar nu in de vorm van een AGENDA. Dit onder de naam: de andere agenda! Voor Kerk in Actie is de ander heel belangrijk. Kerk in Actie zet zich in voor recht en gerechtigheid, voor mensen in nood, voor kwetsbare mensen en voor bevolkingsgroepen die over de rand dreigen te vallen of in de verdrukking komen en het niet meer redden. Kerk in Actie vecht voor een wereld die duurzaam is en zonder armoede, honger, oorlog en onrecht. In de agenda komen deze onderwerpen naar voren. U vindt er tips voor een duurzaam leven en het omzien naar de ander. Elke week wordt u geïnspireerd door een spreuk of Bijbeltekst en leest u over bijzondere projecten als voorbeeld van wat Kerk in Actie wereldwijd doet. Voor meer informatie over de agenda kunt ook kijken op: Achter in de kerk ligt ook een inkijkexemplaar van deze agenda en een bestellijst. Ook kunt u contact opnemen met Jantina Fokkema Dorpsstraat 16. De agenda kost 9,95 en is nog tot kerst te bestellen. 25

26 Kerkenraadsverslag Datum : 9 oktober 2013 Tijdstip : uur Locatie : consistorie Exmorra Aanwezig : Predikant: G. Rol Ouderlingen: R. J. Postma, R. Poepjes, S. Bergsma, B. van der Veen, M. Salverda en J. Steigenga Diakenen: G. Koopmans, R. Scheltinga, J. Elgersma en P. Ypma. Beheer: J. van Abbema Afwezig : N. Abma (ouderling). 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een bijbelgedeelte uit 1 Korintiërs 12. Hierna gaat de voorzitter ons voor in gebed. 2. Bezinningsonderwerp. De werkavond van Missionair Werk & Kerkgroei over missionaire liturgie te Sneek was een zeer leerzame avond. Er werd gesproken over de mogelijkheden van invulling van de liturgie van een kerkdienst. De vraag was Hoe beleeft een niet-kerkelijke een kerkdienst?. 3. Notulen van de vergadering van De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. melden Maaike Salverda en Reinder Jan Postma dat ze niet aanwezig kunnen zijn bij de bevestigingsdienst op zondag 20 oktober. 4. Ingekomen stukken. Rouwkaart overlijden G. Postma-Breemer 14 september Bedankkaartje i.v.m. overlijden mevr. Schelhaas-Crielaard, Ds. Schelhaas schrijft hierin o.a. dat hij wel een keer in Exmorra wil preken. 26

27 5. Algemeen. Winterwerkprogramma 2013/2014 stand van zaken. Het winterwerkgroepje heeft overleg gehad met de missionaire commissie over het winterwerk. Het winterwerkboekje is nog niet gereed. Evaluatie bijzondere diensten (feestelijke dienst met Gaast/Ferwoude, startzondag). De feestelijke dienst in Gaast was een mooie dienst. De startzondag was een goed georganiseerde dienst met gelukkig mooi weer. Een compliment voor alle vrijwilligers. Voorbereiden komende bijzondere diensten (o.a. jubileumdienst ds. van Helden, bevestiging diaken Gerben Brouwer). Maaike Salverda gaat naar de jubileumdienst van organist Eringa en zal hem een boeket bloemen aanbieden. Ds. van Helden en zijn vrouw krijgen via ons een boeket bloemen aangeboden van zijn huidige gemeente in s Hertogenbosch. Het reguliere bos bloemen in de kerk wordt zoals gebruikelijk aan iemand uit onze gemeente aangeboden. Bij de bevestigingsdienst van Gerben Brouwer dienen de kerkenraadsleden zich voor de dienst te verzamelen in het consistoriegebouwtje. Verslag classisvergadering. De hele avond werd er gezongen uit het nieuwe liedboek. Het was een leerzame avond. De bestelde liedboeken zijn nog niet ontvangen. De jeugdkerkenraad probeert een gospelgroep op te richten om te begeleiden bij het nieuwe liedboek. Verslag bijeenkomst wijkteams. Een geslaagde avond waar ook met het nieuwe liedboek werd geoefend. Vergeten was Bettie Brouwer uit te nodigen voor deze avond. Maaike Salverda zal dit met haar bespreken. Verslag federatievergadering met Gaast/Ferwoude. Naast de gebruikelijke zaken is er gesproken over de samenwerking in de toekomst. Reinder Jan heeft voorgesteld eventueel een bijeenkomst te organiseren voor meerdere 27

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b

Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Meditatie DE GROTE SLEUTELDRAGER! En Ik heb de sleutels der hel en des doods. Openb. 1:18b Jezus leeft, en zal niet meer sterven! En omdat Hij leeft, zullen al Zijn kinderen leven, eeuwig leven. Dat is

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN

KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK ZIET UW KLEINEN ZIET UW KLEINEN KINDERKAMERBOEK Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Uw opmerkingen en suggesties over dit lesboek stellen wij op

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25

Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 16 Nummer 1 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 1 Voorjaar 2012 Jezus volgen is niet vrijblijvend Inhoudsopgave Van de

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Komt allen tezamen Samen voorbereiden op Advent en Kerst

Komt allen tezamen Samen voorbereiden op Advent en Kerst Komt allen tezamen Samen voorbereiden op Advent en Kerst Kerstbijlage 2013 Kerstkrant Adventskalender Symbolisch bloemschikken Musical Mama Maria! Kerstcampagne Kerk in Actie 2 Inleiding Kerst roept mensen

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

Beperk God niet! Andrew Wommack

Beperk God niet! Andrew Wommack Beperk God niet! - 1 Andrew Wommack Inleiding: De meeste christenen geloven dat God in Zijn soevereiniteit op aarde doet wat Hij maar wil. Is dat waar, of is het mogelijk dat Hij zichzelf heeft gebonden

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004.

De geciteerde Bijbeltekst in deze uitgave is, tenzij anders vermeld, ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004. Verantwoording Handleiding bij Maatwerk In de steigers, 15 thema s voor jongeren-bijbelstudie, catechese of clubwerk IBB 2011 Amerongen ISBN Auteur: Marleen Ockels Redactie: Vormgeving: Opmaak: Omslag:

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie