Afzuigkap Model DRESDEN886-ZKH Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afzuigkap Model DRESDEN886-ZKH Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 1 van 14 Afzuigkap Model DRESDEN886-ZKH Gebruiksaanwijzing

2 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 2 van 14 Informatie en advies LET OP: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer ze worden gebruikt met kookapparatuur. Specificaties: V~50Hz 112W Onder bepaalde omstandigheden kan een elektrisch apparaat gevaarlijk zijn. A) Er moet voldoende ventilatie in de ruimte zijn wanneer de afzuigkap op hetzelfde moment wordt gebruikt als toestellen die gas of andere brandstoffen verbranden. B) Controleer de toestand van de filters niet terwijl de afzuigkap in werking is. C) Raak de lamp niet aan binnen een half uur nadat het apparaat is gebruikt. D) Geen vuur aansteken onder de afzuigkap. E) Vermijd het openen van gashouder wanneer er geen pan op het fornuis is want het is schadelijk voor de filters en brandgevaarlijk. F) Tijdens het frituren constant op het voedsel letten om het spetteren van oververhitte olie en brandgevaar te voorkomen. G) Voor elk onderhoud eerst de stekker uit het stopcontact trekken. H) Aan het reglement betreffende de luchtafvoer moet worden voldaan. I) Wanneer de afzuigkap en de apparaten worden voorzien van andere dan elektrische energie en ze gelijktijdig in werking zijn mag de onderdruk in de ruimte niet hoger zijn dan 4 Pa (4x10 bar) 5

3 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 3 van 14 Informatie en advies LET OP: Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer ze worden gebruikt met kookapparatuur. Specificaties: V~50Hz 112W J) Als het netsnoer is beschadigd moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. K) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de mogelijke risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden gedaan door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan. L) De afzuigkap is bestemd voor installatie boven een kookplaat met niet meer dan vier kookplaatelementen. M) Alleen voor gebruik binnenshuis en huishoudelijk gebruik. N) Als het apparaat niet in gebruik is en alvorens het te reinigen de stekker uit het stopcontact trekken. O) Let op! Let op de waarschuwing in de instructies met betrekking tot de werking van het apparaat wanneer lucht wordt afgevoerd uit de ruimte. P) Er is een brandgevaar als de reiniging niet volgens de instructies wordt uitgevoerd.

4 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 4 van 14 Ken uw afzuigkap Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de afzuigkap gebruikt. 4 6 Informatie Gefeliciteerd met de aankoop van onze afzuigkap die zodanig is ontworpen dat het apparaat veel bijzondere eigenschappen heeft waar u optimaal gebruik van kunt maken. 1. Filter montage 2. Luchtuitlaat montage 3. Montagestrip 4. LED-verlichting 5. Hoofdonderdeel assemblage 6. Glazen klep 7. Schouwdeel 8. Terugslagklep

5 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 5 van 14 Informatie en advies Typeplaatje 1 2 Controleer de spanning en frequentie die op het typeplaatje staat wat aan de binnenkant van de afzuigkap zit. Wij raden u aan om na de installatie de afstand van de onderkant van de afzuigkap minstens 650 mm maar niet meer dan 750 mm boven de verwarmingselementen en branders van de kookplaat te laten zijn. Informatie De lucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die wordt gebruikt voor rookafvoer van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden (niet van toepassing op apparaten die de lucht terug laten stromen in de kamer).

6 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 6 van 14 Installatie Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u begint met de installatie. Informatie 3 Sluit de universele slang aan, kies eenvoudig de richting van de ontluchting Voordat u de afzuigkap installeert dient u eerst de terugslagklep te monteren op de luchtuitlaat van de afzuigkap.

7 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 7 van Zoals in afbeelding 4, zorg voor de juiste positie van de afzuigkap aan de muur. Gebruik het sjabloon om vier gaten ( 8) in de muur te boren. Bevestig vier uitzetpluggen en schroef deze in de vier gaten. Informatie Bij zagen of boren in muur of plafond de aanwezige elektrische bedrading of andere verborgen nutsvoorzieningen niet beschadigen. 5

8 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 8 van 14 10mm 6 Hang de afzuigkap op en richt de twee montagegaten op de twee schroeven, aanpassen om het in de juiste positie te stellen. Informatie Zorg ervoor dat de buitenmaat van de schroeven 10 mm is. 7 Schroef de vier schroeven vast. Eerst de twee bovenste schroeven vastschroeven, dan de andere schroeven vastschroeven.

9 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 9 van 14 De afzuigkap is volledig aanpasbaar voor verschillende ontluchtingsrichtingen. Sluit de slang aan op de luchtuitlaat. Verticaal is het meest voorkomende. Als uw keuken boven een zolderruimte heeft, kan het afvoerkanaal door een kastombouw en de zolder naar een dakafvoer lopen. Als uw keuken boven de kasten een koof heeft, kunt u het afvoerkanaal in de koof plaatsen en vervolgens horizontaal laten lopen door de buitenmuur naar een buitenmuurafvoerpijpje. e De lucht mag niet worden afgevoerd in een schoorsteen die wordt gebruikt voor rookafvoer van apparaten die gas of andere brandstoffen verbranden

10 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 10 van 14 Bedieningselementen Druk op de knop " ", de motor draait; Druk op de knop " ", druk vervolgens op " " of " " om de uitzet timer aan te passen. U kunt de uitzet timer (1 ~ 9 minuten) instellen, weergave op het beeldscherm; Druk op de knop " ", de LED-verlichting gaat branden, anders werkt de LED verlichting niet; Druk op de knop" ", druk vervolgens op "+" of "-" voor het aanpassen van de motor van F1 tot F3; AAN/UIT HOOG/+ TIMER 11 VERLICHTING LAAG/- MIDDEL e Raak de lamp niet aan binnen een half uur na het gebruik van het apparaat. De lamp mag niet worden bekleed met thermisch isolatiemateriaal of ander materiaal. Druk op de knop " ", de motor stopt met draaien.

11 Vervanging en onderhoud Als het netsnoer is beschadigd moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Lamp vervangen 12V 1WX2 Max 12 Informatie 1. Haal de stekker uit het stopcontact. 2. Gebruik het " " type schroevendraaier om de beschadigde lamp uit de fitting te verwijderen. 3. Koppel de connectoren los tussen de beschadigde lamp en de bedrading. 4. Maak de connectoren vast tussen de nieuwe lamp en de bedrading. Klik de lamp op zijn plaats in de fitting. Waarschuwing: Het vervangen van de lamp dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service-monteur. Het vermogen van de lamp mag niet meer zijn dan 1 W. (- - - is "0.45 m ) Vereiste minimale afstand tot oppervlakken (zoals deksels, ovendoekjes of iets dergelijks) om hete delen en brand te voorkomen. Slechts zelf afgeschermde lampen kunnen worden gebruikt om onnodige hete delen, brandgevaar en blootstelling aan UV-straling te vermijden DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 11 van 14

12 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 12 van Het wordt aanbevolen om het metalen filter elke drie maanden te reinigen door de volgende instructies uit te voeren: - Verwijder het metalen filter van de afzuigkap en was het in een oplossing van water en een neutraal vloeibaar wasmiddel, laat het inweken. - Spoel het grondig af met warm water en laat het drogen. - Het metalen filter kan ook worden gewassen in de vaatwasmachine. Het metalen filter kan na enkele wasbeurten van kleur veranderen. Dit is geen reden voor een klacht of vervanging van het metalen filter. Informatie Er is brandgevaar als de reiniging niet volgens de instructies wordt uitgevoerd.

13 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 13 van 14 Correcte verwijdering van dit product Dit symbool geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van een verantwoorde wijze van duurzaam hergebruik van grondstoffen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren kunt u gebruik maken van de retournerings- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product terugnemen voor een milieuvriendelijke recycling. De fabrikant wijst alle aansprakelijk af als de bovenstaande aanbevelingen en instructies voor installatie, onderhoud en gebruik niet worden nageleefd en gerespecteerd bij het gebruik van de afzuigkap.

14 DRESDEN886-ZKH Versie NL 03/2017 Pagina 14 van 14 GARANTIEBEPALINGEN 1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie. 2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota. 3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt. 4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of le beschadigingen. 5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in: Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen. 6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld. 7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven. NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten. 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend. 9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet. FRILEC SERVICEBEPALINGEN 1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk. 2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht. 3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht: a. de voorrijdkosten b. het arbeidsloon c. alle vervangen onderdelen. 4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtname van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden. 5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours. Voor service: Frilec zie service Tel Fax Naam/adres/woonplaats koper: Importeur: DOMEST import - export B.V. J.F. Kennedylaan 101b NL CZ Doetinchem Tel Fax

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ.RHO YULHVFRPELQDWLH KGC230/60-4A+

*HEUXLNVDDQZLM]LQJ.RHO YULHVFRPELQDWLH KGC230/60-4A+ KGC230/60-4A+ KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 2 van 17 KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 3 van 17 KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 4 van 17 KGC230/60-4A+ Versie NL 05/2017 Pagina 5 van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-elektrische koeler en verwarmer EC-0265

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-elektrische koeler en verwarmer EC-0265 GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-elektrische koeler en verwarmer EC-0265 EC-0265 Versie NL 12/2014 Pagina 1 van 5 Onderdelen van het product DC-snoer DC-stekker Binnendeksel AC-stopcontact Ventilator Schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Combikoelkast KGC A+

Gebruiksaanwijzing Combikoelkast KGC A+ Gebruiksaanwijzing Combikoelkast KGC270.70-5A+ Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. DOMEST Import-Export b.v. www.domest.com 1 Thermostaat 2 Verlichting

Nadere informatie

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL GEBRUIKSAANWIJZING AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik

Nadere informatie

UBH Cod:

UBH Cod: UBH10-2.1 Cod:0103084149 Pagina 2 van 23 1 Verwijdering apparatuur Dit apparaat voldoet aan de specificaties van de Europese Afvalbeheer Regelgeving 2012 / 19 / EU Dit verzekert een correcte verwijdering

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Type: EBH 75 EBH 75 Versie NL 08/2014 Pagina 1 van 10 Dank u voor de aanschaf van deze afzuigkap. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de afzuigkap gebruikt en bewaar

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING Blokschouw afzuigkap FKH96 INOX FKH96 INOX Versie NL 06/2014 Pagina 1 van 11 INLEIDING Dank u voor het kiezen van deze afzuigkap. Deze handleiding is ontworpen om u te

Nadere informatie

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL

AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL GEBRUIKSAANWIJZING AFZUIGKAP PLAFONDUNIT EBH 90I/GL Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik

GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik KKKKKKK AFZUIGKAP GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik DRESDEN998-FKH DRESDEN668-FKH BLOKSCHOUW Foto's in deze gebruiksaanwijzing zijn alleen ter referentie. Het geleverde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Horeca vrieskist GTE 300 GD

Gebruiksaanwijzing Horeca vrieskist GTE 300 GD Gebruiksaanwijzing Horeca vrieskist GTE 300 GD 20 C tot 5 C GTE 300 GD Versie NL 06/2017 Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belangrijke gebruik- en veiligheidsvoorschriften 3 2.1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afzuigunit EBH 55

Gebruiksaanwijzing Afzuigunit EBH 55 Gebruiksaanwijzing Afzuigunit EBH 55 EBH 55 Versie NL 03/2017 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Installatie... 4 Gebruik... 4 Richtlijnen installatie... 5 Veiligheidswaarschuwingen... 5 Onderhoud...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap KH 62.3 INOX KH 92.3 INOX. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap KH 62.3 INOX KH 92.3 INOX. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Afzuigkap KH 62.3 INOX KH 92.3 INOX Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. KH62.3INOX/KH92.3INOX Versie NL 03/2016 Pagina 1 van 14 Inhoud Contents 01

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap DRESDEN 661-FKH DRESDEN 991-FKH. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap DRESDEN 661-FKH DRESDEN 991-FKH. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor u het apparaat gebruikt. GARANTIEBEPALINGEN 1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING KFD610-6B KFD610-6B Versie NL 05/2014 Pagina 1 van 14 INLEIDING Dank u voor het kiezen van deze afzuigkap. Deze handleiding is ontworpen om u te voorzien van alle benodigde

Nadere informatie

HANDLEIDING AFZUIGKAP EBH-4MI

HANDLEIDING AFZUIGKAP EBH-4MI HANDLEIDING AFZUIGKAP EBH-4MI DAMES EN HEREN Gefeliciteerd. U heeft de juiste keuze gemaakt. Onze apparaten zijn ontworpen en vervaardigd om aan uw verwachtingen te voldoen en zullen zeker een deel van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Dubbeldeurs koelkast KGC A+

Gebruiksaanwijzing Dubbeldeurs koelkast KGC A+ Gebruiksaanwijzing Dubbeldeurs koelkast KGC-270.45-5 A+ Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. DOMEST Import-Export b.v. www.domest.com De samenstelling

Nadere informatie

Koel-vriescombinatie inbouw

Koel-vriescombinatie inbouw Koel-vriescombinatie inbouw Wij danken u voor de aanschaf van onze koel-vriescombinatie. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat is voor huishoudelijk gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct,

Nadere informatie

LEES VOOR GEBRUIK ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG ZE OP.

LEES VOOR GEBRUIK ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG ZE OP. Gebruiksaanwijzing Koelkast KS18-17A+++ LEES VOOR GEBRUIK ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VOLG ZE OP. KS18-17A+++ Versie NL 01/2018 Pagina 1 van 13 VEILIGHEIDSTIPS 1. WAARSCHUWING:

Nadere informatie

exquisit domestic and professional appliances

exquisit domestic and professional appliances exquisit domestic and professional appliances r KS17-4RVA+ 14 15 1617 189 2022 23 Pagina 1 van 24 CE Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door, inclusief de aandachtspunten en waarschuwingen, voordat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Wijnkoeler BE1.20

Gebruiksaanwijzing Wijnkoeler BE1.20 Gebruiksaanwijzing Wijnkoeler BE1.20 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. DOMEST Import-Export b.v. www.domest.com Algemeen U dient de koeler na het plaatsen

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING KFD611-B KFD911-B

INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING KFD611-B KFD911-B INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING KFD611-B KFD911-B KFD611-B/KFD911-B Versie NL 05/2016 Pagina 1 van 18 INLEIDING Dank u voor het kiezen van deze afzuigkap. Deze handleiding is ontworpen om u te voorzien

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Hoofdvrije afzuigkap Model KFD 910-6G

Gebruiksaanwijzing. Hoofdvrije afzuigkap Model KFD 910-6G Gebruiksaanwijzing Hoofdvrije afzuigkap Model KFD 910-6G Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk

Nadere informatie

TSCH60X. 192W, V ~ 50/60Hz. v

TSCH60X. 192W, V ~ 50/60Hz. v TSCH60X 192W, 220-240V ~ 50/60Hz v171214-03 3 Handleiding Veiligheidsvoorschriften - Algemeen Nederlands Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig. Gebruik dit apparaat alleen zoals

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Model FKHJUBILEE25 Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap U heeft de juiste keuze gemaakt Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DRESDEN 925-KFD

Gebruiksaanwijzing DRESDEN 925-KFD Gebruiksaanwijzing Afzuigkap DRESDEN 925-KFD DRESDEN 925-KFD Versie NL 06/2017 Pagina 1 van 16 Veiligheidsinstructies Deze handleiding geeft informatie over de juiste installatie en het gebruik van uw

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HORECA KOELER BC600INOX VRIEZER BF600INOX

Gebruiksaanwijzing HORECA KOELER BC600INOX VRIEZER BF600INOX Gebruiksaanwijzing HORECA KOELER BC600INOX VRIEZER BF600INOX LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR VOORAFGAANDE AAN HET INSTELLEN VAN DE APPARATUUR, DE BEDIENING EN HET ONDERHOUD. BC600INOX/BF600INOX Versie

Nadere informatie

Vlakscherm afzuigkap

Vlakscherm afzuigkap Gebruiksaanwijzing Vlakscherm afzuigkap ModelFSH 61 Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasdeur koeler KK110-CNS-NL-HU

Gebruiksaanwijzing Glasdeur koeler KK110-CNS-NL-HU Gebruiksaanwijzing Glasdeur koeler KK110-CNS-NL-HU Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. KK110-CNS-NL-HU

Nadere informatie

WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING. Model: GCWK 150

WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING. Model: GCWK 150 WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING Model: GCWK 150 Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. GCWK 150 Versie NL 12/2016 Pagina 1

Nadere informatie

WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING. Model: GCWK 150

WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING. Model: GCWK 150 WIJNKOELER GEBRUIKSAANWIJZING Model: GCWK 150 Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. GCWK 150 Versie NL 12/2016 Pagina 1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap FKH91

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap FKH91 Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Model FKH61 FKH91 Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt

Nadere informatie

* /1 * /1 * x40

* /1 * /1 * x40 Item: *710.020 1/1 *710.021 2/1 *710.022 60x40 1. Inhoud 1. Instructie waarschuwingen... 2 2. Waarschuwingen voor een veilig en juist gebruik... 2 3. Garantie... 2 4. Installatie... 3 4.1 Technische eigenschappen...

Nadere informatie

GLASDEUR KOELER BC1.30

GLASDEUR KOELER BC1.30 GEBRUIKSAANWIJZING GLASDEUR KOELER BC1.30 Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. BC1.30 Versie NL 11/2014

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afzuigkap EBH 76 W

Gebruiksaanwijzing Afzuigkap EBH 76 W Gebruiksaanwijzing Afzuigkap EBH 76 W EBH 76 W Versie NL 11/2018 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. Veiligheidsinstructies 2. Installatie 3. Begin met het gebruik van uw afzuigkap 4. Problemen en oplossingen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELDC1011HD

GEBRUIKSAANWIJZING ELDC1011HD GEBRUIKSAANWIJZING GLASDEUR HORECA KOELER ELDC1011HD Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. ELDC1011HD

Nadere informatie

HAMBURG 5070 EBE. Gebruiksaanwijzing

HAMBURG 5070 EBE. Gebruiksaanwijzing HAMBURG 5070 EBE Inbouw elektrische oven Gebruiksaanwijzing HAMBURG 5070 EBE Versie NL 12/2018 Pagina 1 van 17 DANKWOORD Dank u voor de aanschaf van ons product. Wij hopen dat u veel plezier heeft van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Flessenkoeler KK50

Gebruiksaanwijzing Flessenkoeler KK50 Gebruiksaanwijzing Flessenkoeler KK50 Alleen ter illustratie. Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Nadere informatie

Hamburg6065-EB Inbouw elektrische oven. Gebruiksaanwijzing. Hamburg6065-EB Versie NL 02/2015 Pagina 1 van 12

Hamburg6065-EB Inbouw elektrische oven. Gebruiksaanwijzing. Hamburg6065-EB Versie NL 02/2015 Pagina 1 van 12 Hamburg6065-EB Inbouw elektrische oven Gebruiksaanwijzing Hamburg6065-EB Versie NL 02/2015 Pagina 1 van 12 DANKWOORD Dank u voor de aanschaf van ons product. Wij hopen dat u veel plezier heeft van de vele

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

exq GS230/2A+ Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing

exq GS230/2A+ Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing exq.02-2010 GS230/2A+ Diepvrieskast Gebruiksaanwijzing 1 Gebruiksaanwijzing GS230/2A+ Lees de gebruiksaanwijzing door alvorens de vrieskast de eerste keer in gebruik te nemen. De gebruiksaanwijzing geeft

Nadere informatie

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing

TECNOLUX CH90EL. Gebruiksaanwijzing TECNOLUX CH90EL Gebruiksaanwijzing GEBRUIKERSHANDLEIDING CH-60E-L CH-90E-L Lees aandachtig deze handleiding alvorens de dampkap in gebruik te nemen Lees en bewaar deze instructies goed INSTRUCTIES, GEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING EILAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GLASDEUR KOELER BC

GLASDEUR KOELER BC GEBRUIKSAANWIJZING GLASDEUR KOELER BC 1.30.1 Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt. BC 1.30.1 Versie

Nadere informatie

INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIE EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD INTRODUCTIE 162 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 162 SPECIFICATIES 164 INSTALLATIE (VENTILATIE BUITEN) 165 INSTALLATIE (VENTILATIE BINNEN) 169 BESCHRIJVING VAN DE COMPONENTEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Instructions Manual Bedienungsanleitung Manuel d Instructions Руководство по эксплуатации Naudojimosi instrukcija Gebruiksaanwijzing Brugsvejledning

Instructions Manual Bedienungsanleitung Manuel d Instructions Руководство по эксплуатации Naudojimosi instrukcija Gebruiksaanwijzing Brugsvejledning Instructions Manual Bedienungsanleitung Manuel d Instructions Руководство по эксплуатации Naudojimosi instrukcija Gebruiksaanwijzing Brugsvejledning Εγχειρίδιο οδηγιών Manual de Instruções Instrukcja Obslugi

Nadere informatie

START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

START SET DRAADLOOS SCHAKELEN START-LINE GEBRUIKERSHANDLEIDING Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Istruzioni per l'uso Camino elettrico KH 1117 Mode d'emploi Cheminée électrique KH 1117

Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Istruzioni per l'uso Camino elettrico KH 1117 Mode d'emploi Cheminée électrique KH 1117 D I F Bedienungsanleitung Elektrischer Kamin KH 1117 Istruzioni per l'uso Camino elettrico KH 1117 Mode d'emploi Cheminée électrique KH 1117 Gebruiksaanwijzing Elektrische haard KH 1117 ➂ ➁ ➀ ➃ ➄ Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GS 230NFA+E Vrieskast Gebruiksaanwijzing

GS 230NFA+E Vrieskast Gebruiksaanwijzing GS 230NFA+E Vrieskast Gebruiksaanwijzing GS230NFA+E Versie NL 12/2013 Pagina 1 van 11 Gebruiksaanwijzing GS230NFA+E Lees de gebruiksaanwijzing door alvorens de vrieskast de eerste keer in gebruik te nemen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING INBOUW GASKOOKPLATEN BEGK750STGBL BEGK640STX BEGK750STX BEGK745STX BEGK950STX

GEBRUIKSAANWIJZING INBOUW GASKOOKPLATEN BEGK750STGBL BEGK640STX BEGK750STX BEGK745STX BEGK950STX GEBRUIKSAANWIJZING INBOUW GASKOOKPLATEN BEGK750STGBL BEGK640STX BEGK750STX BEGK745STX BEGK950STX EGK750STGBL/640STX/750STX/950STX/EGK745STX Versie NL 09/2013 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Gebruiksaanwijzing....

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

Wijnkoeler inbouw BERLIN143GCWK

Wijnkoeler inbouw BERLIN143GCWK Gebruiksaanwijzing JC-201 Wijnkoeler inbouw BERLIN143GCWK OPMERKING: Bedankt voor uw aankoop en gebruik van onze wijnkoeler! Ons product zal een perfecte temperatuur- en vochtigheidsomgeving creëren om

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard

Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Gebruiksaanwijzing elektrische sfeerhaard Vega Gefeliciteerd met uw aankoop van deze elektrische inzethaard. Om vele jaren plezier te hebben van deze aanschaf, adviseren wij u deze gebruiksinstructie zorgvuldig

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV604 NL Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen

Nadere informatie

31 cm. 31 cm. 7,8 cm. 89,8 cm. 65 cm 50 cm HOB SURFACE

31 cm. 31 cm. 7,8 cm. 89,8 cm. 65 cm 50 cm HOB SURFACE 31 cm 31 cm 7,8 cm 89,8 cm 65 cm 50 cm 1 HOB SURFACE 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 NL VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap

Gebruiksaanwijzing. Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Model IS90E/B Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze afzuigkap. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt

Nadere informatie

EBE70 Elektrische inbouwoven Gebruiksaanwijzing

EBE70 Elektrische inbouwoven Gebruiksaanwijzing EBE70 Elektrische inbouwoven Gebruiksaanwijzing EBE70 Versie NL 02/2014 Pagina 1 van 12 DANKWOORD Dank u voor de aanschaf van ons product. Wij hopen dat u veel plezier heeft van de vele mogelijkheden en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Inbouw koeler MODEL EKS350-8RVA+ Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften en operationele instructies en volg deze op.

Gebruiksaanwijzing Inbouw koeler MODEL EKS350-8RVA+ Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften en operationele instructies en volg deze op. Gebruiksaanwijzing Inbouw koeler MODEL EKS350-8RVA+ Lees voor gebruik de veiligheidsvoorschriften en operationele instructies en volg deze op. EKS350-8RVA+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik Mill HT5512 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

* /1 GN * /1 GN

* /1 GN * /1 GN Item: *710.200 2/1 GN *710.300 3/1 GN 1. Inhoud 1. Instructie waarschuwingen... 2 2. Waarschuwingen voor een veilig en juist gebruik... 2 3. Garantie... 2 4. Installatie... 3 4.1 Technische eigenschappen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 WST-8800 WANDSCHAKELAAR ENKEL * A B C D E F G Verlichting: Aan / Uit / Dimmen Electrische zonwering: Open / Dicht / Stoppen * Afbeelding van de HDR-105 Halogeendimmer/schakelaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BONN 340-4RVA++INOX

Gebruiksaanwijzing BONN 340-4RVA++INOX Gebruiksaanwijzing Koeler BONN 340-4RVA++INOX Inhoud 1. Veiligheidsvoorschriften Pagina 2~6 2. Omschrijving apparaat Pagina 7 3. Wijzigen deurscharnier Pagina 8~9 4. Installatie Pagina 10 ~11 5. Dagelijks

Nadere informatie

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif

PA3-1000R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS. Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif D C E A B F Afstandsbediening A: Zend-indicator B: Aan / uit knoppen C: Huiscode-schuif Schakelaar D: Spanningsindicator E: Kinderbeveiliging F: Letter-/cijfercodeschijf 1 [1] Instellen ontvang -code Draai

Nadere informatie

COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR

COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR START-LINE ACC-2300 GEBRUIKERSHANDLEIDING Item 70181 Versie 5.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPACTE DRAADLOZE SCHAKELAAR Lees deze eenvoudige instructies.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-1000 INBOUWSCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus) C: Zekeringhouder

Nadere informatie

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475

VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 VERWARMING «RED HOT» Ref 93475 GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE VERWARMING - NL OVERZICHT 1. ALGEMENE VEILIGHEID 2. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 3. GEBRUIK 4. ONDERHOUD 5. TECHNISCHE GEGEVENS LEES, VÓÓR HET GEBRUIK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING (NL) Lees de handleiding goed door vóór gebruik en bewaar hem goed voor later gebruik. Mill HT600 Gebruiksaanwijzing Belangrijke veiligheidsinformatie Wanneer u elektrische

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 CDB-6500BC INBOUWDEURBELZENDER EN GONG

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 CDB-6500BC INBOUWDEURBELZENDER EN GONG GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 CDB-6500BC INBOUWDEURBELZENDER EN GONG D E * A B F H G Ding-Dong C * Afbeelding van bestaande deurbel Gong-ontvanger A: Indicator B: Lettercode-schijf C: Luidspreker Deurbelzender

Nadere informatie

Gourmet Recipe Guide & Instructions

Gourmet Recipe Guide & Instructions Gourmet Recipe Guide & Instructions GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Neem bij het gebruik van de Veggetti Power

Nadere informatie

AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing

AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing NL FZUIGKP - Gebruiksaanwijzing B C max 90 cm M Fig.1 20 B 167.2 Fig.2 Fig.3 C B C D E Fig.4 Fig.5-2 - 90 Fig.6 Fig.7-3 - NEDERLNDS NL LGEMEEN De inhoud van dit boekje grondig doorlezen, daar het belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR Verlichting: Aan / Uit / Dimmen A B C D * E F * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Verbind-knop B: Indicator (spannings- en verbindstatus)

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. koeler

Gebruiksaanwijzing. koeler Gebruiksaanwijzing koeler MODEL KS350-4A++ Geachte klant, Wij danken u voor de aanschaf van onze koeler. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor huishoudelijk gebruik gemaakt

Nadere informatie

EM1N

EM1N HANDLEIDING ELEKTRISCH MES WWW.primo-elektro.be GEBRUIKERSGIDS Lees aandacht allen instructies - bewaar deze handleiding voor later raadpleging. inhoudsopgave 1. GARANTIEVOORWAARDEN P3 2. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ABST-604 SCHEMER SENSOR A B C * G D E F * Afbeelding van de AC-1000 (niet inbegrepen) A: Voetplaat B: Batterijklep C: Schemerinstelling D: Verbindschakelaar E: Tijdschakelaar

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min. 550 mm B X2

551 mm. 497 mm. 20 mm. 447 mm. 455 mm. min. 450 mm. 595 mm. 8 mm 600 mm. min. 550 mm B X2 A B C x 2 x 2 90 C 497 mm 551 mm 20 mm 455 mm 447 mm 595 mm min. 450 mm 8 mm 600 mm min. 550 mm B X2 A C X2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER :

GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER : GEBRUIKSAANWIJZING AQUA LASER 2 IN 1 RAAMREINIGER ARTIKEL NUMMER : 808.478 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt. Doelmatig gebruik: Gebruik het apparaat alleen

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N CP2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

HOOFDVRIJE AFZUIGKAPPEN

HOOFDVRIJE AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING HOOFDVRIJE AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig

Nadere informatie

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NEDERLANDS

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NEDERLANDS HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NEDERLANDS G F E A B C D 1 2 3 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID Veiligheid Houd rekening met de volgende informatie bij gebruik van het apparaat: 7 Het apparaat is alleen ontworpen

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER/SCHAKELAAR A B C * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmodus-knop C: Indicator 1 [1] Draai de fitting-ontvanger

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie