Eindrapport End of Program Report 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport End of Program Report 2007"

Transcriptie

1 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De zichtbare resultaten van DLGP-I ( / ) 15 december 2007 Program Implementation Unit (PIU) DLGP-project office: Anton Dragtenweg 210, phone , fax website: 1

2 Inhoud Voorwoord Managing Director 1. DLGP-Project Team 2. DLGP-Projectorganisatie 3. Achtergrond en perspectieven Hoogtepunten Visie, strategie en beleid van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 6. De Project Cycle 7. Interim wettelijk kader 8. Institutionele Versterking pilot districten 9. Capaciteit voor beheer Eigen Districtsfonds 10. Capaciteit voor beheer Eigen Districtsbegroting via hoorzittingen 11. Capaciteit voor voorbereiding en uitvoering van bouwwerken 12. Capaciteit voor voorbereiden en bestraten van zandwegen 13. Capaciteit voor voorbereiden en uitvoeren van eigen Districts Ontwikkelings Programma 14. DLGP-II, het Vervolg decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname 15. ICT-Netwerken van het DLGP 16. Inter-Districten Samenwerkingsverband 17. Institutionele wetgeving financiële decentralisatie > Nieuw bestuursmodel 18. Het concept van de financiële decentralisatie 19. Versterking Ministerie van Regionale Ontwikkeling 20. Bevolkingsparticipatie 21. Marketing, Promotion & Training 22. Onze klanten en de perspectieven Financieel Overzicht DLGP netwerk van medewerkers en experts 25. Lijst van afkortingen 26. DLGP projectinformatie 27. DLGP-Publicaties Colofon 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Met veel genoegen presenteren wij u het EINDRAPPORT van het DLGP-I. Er zijn een paar redenen te vermelden, die dit rapport - ter gelegenheid van de oplevering van het DLGP- zo bijzonder maken. Het DLGP, dat op van start ging, is op 11 november 2007 formeel afgesloten. Tevens is het jaar 2007 het lustrumjaar. Het project team is daardoor in de gelegenheid de zichtbare resultaten (uitkomsten volgens de objective ), die initieel en gedurende de vijf jaren van implementatie werden gekoesterd aan de Surinaamse gemeenschap aan te bieden. Wat als een proces begon duurt nu voort als een niet te stuiten beweging, waarbij de participatie van de burger centraal staat om samen met een versterkt en geherstructureerd lokaal bestuur de ontwikkeling van hun district tot op zekere hoogte zelf ter hand te nemen in een voor de regering en de districten win-win-situatie. Het jaar 2007 gaat in als het jaar waarin de gecertificeerde districten een aantal taken van de centrale overheid hebben overgenomen, zoals (i) het voorbereiden en uitvoeren van hun eigen districtsbegroting, (ii) het beheren van hun eigen districtsfonds, waarin begrotingsmiddelen vanuit de centrale overheid in contanten worden gestort, alsook de opbrengsten uit de huurwaardebelasting en vermakelijkheidsbelasting, (iii) het voorbereiden en uitvoeren van bouwwerken, en (iv) het voorbereiden en bestraten van de zandwegen. Voorts zijn ze verzekerd van (v) het voorbereiden en uitvoeren van hun eigen meerjaren districtsontwikkelingsprogramma in de sectoren: infrastructuur, vuilophaal- en verwerking, openbare markten en drinkwatervoorziening en van (vi) een duurzaam decentralisatieproces middels het uitvoeren van vervolg decentralisatieprogramma s. Een andere bijzonderheid is de gepleegde besparing van US$ 1,661,323 ondanks 2 keren budgetneutrale verlenging van de implementatieperiode. Dit komt door tijdig het project na de met buitenlandse consultants opgebouwde capaciteit te hebben gevestigd op eigen kracht met lokale experts te realiseren. Deze restmiddelen zijn aan het einde van het project met goedkeuring van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de Inter-American Development Bank (IDB) geïnvesteerd in verdergaande versterking van de gecertificeerde districten en in een tweede ronde wegenbouwprojecten (bestrating). Hiervoor is nodig geweest een special extension van de zijde van de Bank, hetgeen betekent dat nog gedurende een jaar de lopende projecten kunnen worden afgerond. Het DLGP-I moest formeel worden afgesloten, ook al omdat de doelen zijn bereikt, en het is een conditio sine qua non voor het DLGP-II met vooruitzicht op US$ 4,000,000, voor capaciteitsopbouw van de niet-pilot districten Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Saramacca en op US$ 26,000,000, voor de financiering van het Kapitaal Investerings Programma van de gecertificeerde districten Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne in de sectoren: rehabilitatie van de zandwegen, vuilophaal en verwerking, openbare markten en drinkwater. De toekomst der districten kan met een zekere mate van optimisme worden tegemoetgezien. De PIU bedankt de vele medewerkers, binnenlandse en buitenlandse experts, financierders, instanties, autoriteiten, gezagsdragers, politici, overheidsfunctionarissen, bedrijfsleven, burgers die actief hebben geparticipeerd in de brainstormingsessies, planning en uitvoering, de PIU van informatie hebben voorzien, met voortschrijdende inzichten verrijkt, ervaringen hebben uitgewisseld, maar bovenal de districtsambtenaren en de inzet van de nieuwe technische, technocratische en democratische structuren die letterlijk aan de weg en de bouwwerken hebben getimmerd, en zodoende een bijdrage hebben geleverd aan zo n goed resultaat voor Suriname. Suriname proficiat! Paramaribo 15 december 2007 Basharat Ahmadali DLGP Managing Director 3

4 Stellingen Stellingen van de DLGP Managing Director goed bevonden tijdens de door de Democratische Unit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Faculteit der Maatschappijwetenschappen) op 27 oktober 2007 gehouden workshop voor de vertegenwoordigers van politieke partijen in Suriname met als algemeen thema: Decentralisatie en Burgerparticipatie. Thema inleider Mr. B. Ahmadali: Decentralisatie van Bestuur / Lokaal bestuur in perspectief 1. Decentralisatieprogramma is één van de betere programma's ter versterking van de democratie. 2. Een goed kadaster is onontbeerlijk voor de financiële c.q. fiscale decentralisatie. 3. Regionale ontwikkeling via versterkte regionale organen en regionale fondsen met optimale participatie van de burgers dient in het beleid van de Regering de boventoon te voeren. Anton de Kom Universiteit van Suriname ========================================= Faculteit der Maatschappijwetenschappen DEMOCRACY UNIT Universiteitscomplex Leysweg no. 86, gebouw 6, Paramaribo, Suriname Telefoon toestel 212, Fax (597) Minister M. Felisi, Mr. P. Meulenhof (DirRO) en Dr. Hans Breeveld (Dir Democr. Unit Adek) Drs. Jenny Simons (NDP) aan het woord Stelling van de DLGP Managing Director goed bevonden tijdens een door het ONAFHANKELIJK KIESBUREAU (OKB) van 15 t/m 17 november 2007 gehouden seminar voor de vertegenwoordigers van politieke partijen in Suriname met als Algemeen Thema: Verkiezingen Strategisch Instrument voor Democratie en Ontwikkeling Thema inleider: Mr. B. Ahmadali: Moderne Organisatie van Algemene, Vrij en Geheime Verkiezingen, een harde voorwaarde Stelling: Het moment van de verkiezingen van De Nationale Assemblee (DNA) en de verkiezingen van de Regionale Organen (Ressortraden en Districtsraden) horen niet samen te vallen en dienen gescheiden te worden gehouden Voorz. OKB, Mr.Dr. J. Van Dijk-Silos aan het woord Mr. R. Soerdjbali (Notaris/Lid OKB), Minister Kandhai (OW), Harold Ramdhani (VHP) a/h woord 4

5 1. DLGP-Project Management Team Mr. Basharat Ahmadali (DLGP-Managing Director) Ing. Martin Blenman (Civiele Werken) \\\ Iris Gilliad, M.A. Bevolkingsparticipatie Drs. Mahender Pershad (Districtsinkomsten en -uitgaven) Drs. Albert Poeketie (financieel) Administrateur) Riaz Ahmadali (ICT-Manager) DLGP-secretariaat: Sharon Cyrus en Gracillia Arichero 5

6 6

7 3. Achtergrond en perspectieven Decentralization and Local Government Strengthening Program De Opdracht Het creëren van adequate financiële en administratieve instituten binnen de districtsoverheden. Het versterken van de districtsoverheden met hun eigen wettelijke kader en institutionele capaciteit, nodig voor (i) het zelfstandig voeren van begrotingen financieel beheer, en (ii) om 5 districten in staat te stellen bouwwerken voor te bereiden en uit te voeren en zandwegen als proefproject te bestraten. Onze Klanten De pilot-districten: (DLGP-I) 1. Wanica 2. Para 3. Nickerie 4. Commewijne 5. Marowijne De non-pilotdistricten (DLGP-II) 6. Paramaribo 7. Sipaliwini 8. Saramacca 9. Coronie 10. Brokopondo Achtergrond Suriname heeft een centralistische overheidsstructuur, verantwoordelijk voor de totale dienstverlening naar de samenleving toe via de ministeries en de parastatale bedrijven. Vanwege de schaarse bevolking van nog geen half miljoen inwoners, verdeeld in 10 districten, waarvan de helft in de hoofdstad Paramaribo wonen, is de discussie omtrent de logica van dit vraagstuk (betreffende het centralisme) iets van de laatste jaren. Een strenge traditie van regionale identiteit onder de etnische gemeenschappen, gevoegd aan de ineffectieve dienstverlening van de centrale overheid, heeft hoofdzakelijk geleid tot de roep naar lokaal zelfbestuur. In de jaren tachtig reageerde de toenmalige overheid hierop met het creeëren van gekozen districts- en ressortraden in de districten. Dit is naderhand geformaliseerd en heeft gestalte gekregen door de regelgeving daarover in de Grondwet van 1987, specifiek gericht op de principes van regionaal bestuur, participatie-representatie democratie, en voor de eerste keer werd daarbij het district officieel beschreven als lokale overheid. In 1989 volgde hierop de uitvoering ervan in de Wet Regionale Organen (WRO) (SB 1989, no.44, zoals laatstelijk gewijzigd in 2005 no. 28), regelende de functies en de verantwoordelijkheden van de districtsoverheden, alsook van enkele voorlopers van mechanismen op het gebied van lokale inkomstengenerering en financieel beheer. Als wettelijk kader, echter, heeft de WRO bewezen ernstige tekortkomingen te bevatten, voornamelijk met betrekking tot intergouvernementele fiscale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voorzieningen voor lokale bronnen van districtsinkomsten zijn in de WRO zwakjes geregeld, doch deze Wet heeft wel enkele eenvoudige dienstverlenende taken gemandateerd, zonder echter daarvoor voldoende middelen aan te wijzen. Verder nog, de wettelijke voorzieningen om een eigen districtsbegroting op te stellen zijn onderworpen aan zodanige complexe wettelijke procedures van goedkeuring, dat tot dusverre geen enkele lokale districtsoverheid in staat is gebleken daar uitvoering aan te geven. Als gevolg daarvan functioneerde de districtsoverheid tot voor kort op dezelfde wijze als vóór 1987, t.w. als een Afdeling van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Ondanks dat de WRO van 1989 en de Grondwet van 1987 enkele belangrijke hoofdstukken hebben ingevoerd, met wettelijk gemandateerde dienstverlenende taken, en gekozen raden met verantwoordelijkheden, ontbraken tot voor kort nog steeds: de fiscale / financiële bevoegdheden voor het voeren van een zelfstandig financieel beheer, de autonome begrotingsbevoegdheid en eigen bronnen voor het genereren van districtsinkomsten. Dienovereenkomstig vroeg de Regering van Suriname de IDB voor financiële en technische bijstand om in deze toestand een verandering te helpen brengen. Daarvoor is het DLGP ontworpen om te komen tot een herzien wettelijk kader door bestaande wetten te amenderen en nieuwe wetten te maken, maar bovenal is het DLGP tegelijkertijd bedoeld om nieuwe capaciteit en structuren op districtsniveau te creeëren c.q. de districten institutioneel te versterken, zodanig dat de districten in staat zijn de in de Grondwet van 1987 gegeven bevoegdheden, nader uitgewerkt in WRO (1989) en de Interimwet Financiële Decentralisatie (2003) te operationaliseren, t.w.: De bevoegdheid om een eigen districtsbegroting op te stellen middels hoorzittingen tijdens openbare vergaderingen (budgetrecht); De bevoegdheid voor inkomstengenerering en zelfstandig financieel beheer bij het operationeel maken van het districtsfonds (de financiële / fiscale bevoegdheid); De bij wet gemandateerde autonome taken. Focus op > Uitvoeren van de lopende projecten uit DLGP-I >>>>>>>>>>>>US$ 2,503, > Start met DLGP-II: capaciteitsopbopbouw voor Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Saramacca >>US$ 4,000,000 > Start met Kapitaal Investerings Programma voor Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne >>>>>>> US$ 26,000,000 7

8

9 \ 4. Hoogtepunten 2007 (Zie krantekoppen 1 t/m 11) 1. OPENBARE HOORZITTINGEN (historisch) Voor het eerst zijn in Suriname, in alle ressorten van de pilot districten in samenspraak met de ressortraden, de Bevolkingsparticipatiecommissies, de bevolkinginformatiecentra hoorzittingen georganiseerd bij de introductie van de nieuwe Planning en Begrotingscyclus om ressortplannen, districtsplannen en districtsbegrotingen op te stellen. Lees verder in par. 10 en De ontwikkeling van de BURGERPARTICIPATIEVE PLANNING & BUDGETTERING METHODOLOGIE (nieuw) De PIU heeft gekeken in de regio, met name in de Dominicaanse Republiek waar dit met succes is toegepast. Op basis hiervan hebben de actoren in de districten intensieve trainingen gehad. Lees verder in par De eerste DISTRICTSPLANNEN naar Minister R.O., Minister Plos en Directeur Planbureau (historisch). De Districtsplannen maken integraal deel uit van het nationaal plan en worden geïntegreerd in het Jaarplan van de Regering, dat gekoppeld is aan de Staatsbegroting. Te rekenen van 2007 is dit volgens de nieuw geïntroduceerde Plannings- & Begrotingscyclus een jaarlijks terugkerende activiteit. 4. De eerste BEGROTINGSMIDDELEN in het Districtsfonds (historisch). De begrotingsmiddelen van de gecertificeerde districten die ingebed zijn in de begroting van het Ministerie van R.O. worden in contanten gestort in de districtsfondsen. Lees verder in par. 9 en Decentralisatie nieuws. Een greep uit de veelheid van actualiteiten wekelijks gedurende het heel jaar 2007, dat door de Minister van R.O. was uitgeroepen tot het jaar met verhoogde activiteiten. De resultaten in woord en beeld spreken voor zich. 6. De eerste BELASTINGMIDDELEN in het Districtsfonds (historisch). De inkomsten/opbrengsten uit de huurwaardebelasting en de vermakelijkheidsbelastingen, die in deze interimfase nog door de centrale overheid worden geïnd, worden te rekenen van in de districtsfondsen getort. Voor de eerste keer zal dit eerstdaags in december 2007 middels storting van SRD 164,000 in het districtsfonds van Wanica plaatsvinden. Lees verder in par De eerste WEGENPROEFPROJECTEN (bestrating van zandwegen) worden opgeleverd. Wanica en Nickerie hebben hun eerste bestratingsprojecten opgeleverd en zijn gestart met de tweede ronde. In de overige pilot districten zijn deze projecten al aanbesteed en in uitvoering. De districten bewijzen capaciteit te hebben bestratingswerken uit handen van de centrale overheid te nemen. Lees verder in par en 9. De eerste BOUWWERKEN in eigen beheer worden opgeleverd Volgens kostenbesparend model. Gewichtige taken van centrale overheid gaan over naar de districten. Wanica geeft het districtscommissariaat een facelift en een nieuwe vleugel t.b.v. de DR, CTD, BIC, BP-cie Nickerie bouwt een nieuw Raadhuis voor de DR, CTD, BIC, BP-cie Para bouwt multifunctionele decentralisatie zaal voor de nieuwe democratische structuren Commewijne renoveert het CTA-kantoor, geeft commissariaat een facelift en bouwt een nieuwe vleugel om de nieuwe taken en rollen aan te kunnen. Marowijne renoveert commissariaat te Moengo en Albina om de nieuwe diensten en structuren te faciliteren. 10. Het eerste non-pilot district Paramaribo is voor Level 1 gecertificeerd voor het voeren van zelfstandig begrotings- & en financieel beheer en het activeren van het districtsfonds per 1 januari De Level 2 certificering c.q. de voltooiing van de DLGP-project Cycle worden gedurende het DLGP-II afgerond. 11. Afsluiting van DLGP-I met een besparing van US$ 1.661,323 Opstart van DLGP-II Op is het DLGP-I, dat 5 jaar geleden startte, formeel afgesloten. De doelen zijn bereikt (zie de paragrafen van dit rapport). Door met buitenlandse consultants tijdig af te bouwen kon de PIU 2,5 miljoen US-dollar besparen, welk bedrag geïnvesteerd wordt in de wegenproefprojecten van de gecertificeerde districten. Er zijn een Vervolg Decentralisatieprogramma (DLGP- II) en een meerjaren Districts Ontwikkelings Programma / Kapitaal Investerings Programma voorbereid voor disrictsgewijse capaciteitsopbouw en sectorontwikkeling tot een bedrag van US$ 30,000,000. Lees verder in par

10 5. Visie, strategie en beleid van de Regering van Suriname Strategisch Het operationeel maken van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28) om te komen tot: Spreiding van bevoegdheden en middelen Spreiding en vergroting van uitvoeringscapaciteit Verbeteren van de kwaliteit van het leven van de burgers in stad, district en binnenland met optimale participatie van de burgers. De Componenten van het DLGP Beleid Middels uitvoering van het DLGP: Om de districten in Suriname gefaseerd: Een eigen wettelijk kader (interim en definitief) te geven en institutioneel te versterken Zodanig dat zij een zelfstandig fiscaal, begrotings- en financieel beheer kunnen voeren, en Dat zij hun eigen projecten en ontwikkelingsprogramma s zelf kunnen voorbereiden en uitvoeren Met optimale participatie van de burgers Voor een evenwichtige regionale ontwikkeling Via versterkte regionale organen/besturen Middels regionale (districts) fondsen Met optimale participatie van de burgers Wettelijk Kader creëren Capaciteitsopbouw in: > Administratie & Planning > Begroting & Financieel Beheer > Bevolkingsparticipatie > Districtsinkomsten > Uitvoering civiele werken Versterking Ministerie van R.O. Voorbereiding DLGP-II (Pre-Investment) > capaciteitsopbouw non-pilot districten >Kapitaal Investerings Programma pilot districten De beperkingen / De fasering beperkt, omdat aan de districten niet direct de volledige autonomie wordt gegeven gefaseerd, dus niet alle 10 districten tegelijk. > Pilot-districten: Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne (DLGP-I) > Non-Pilot districten: Par bo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Brokopondo (DLGP-II) gefaseerd in termijnen, om niet onbeheerst en onverantwoord binnen een kort tijdsbestek het decentralisatieprogramma te realiseren beperkt, gefaseerd, beheerst en verantwoord vanwege de overzichtelijkheid en beperkte uitvoeringscapaciteit eerst certificeren (technisch en wettelijk) eerst voldoen aan wettelijke en programma-eisen en daarna bevoegdheden activeren 10

11 6. Project cycle capaciteitsopbouw pilot districten Componenten: 2.1 Administratie & Planning 2.2 Begroting en Financieel Beheer 2.3 Bevolkingsparticipatie, Voorlichting en Marketing 2.4 Districtsinkomsten 2.5 Civiele werken Project Cycle Pilot Districten Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne Fase 1 betreft versterking van de districten in administratievoering, planning, begroting en financieel beheer. De certificatie hiervan geschiedt vanwege de Regering. De Level 1 voorzieningen zijn: (i) het district verklaart accoord te gaan met de uitvoering van het DLGP in zijn district; (ii) de installatie van de afdeling Districts Financiën en Planning; (iii) de goedkeuring van het Districts Implementatie Plan; (iv) (v) training in de Level 1 systemen; met succes doorlopen van de certificatieprocedure. De politiek-bestuurlijke besluiten rondom deze fase zijn de bepalende slag voor de financiële decentralisatie (zie foto). D.i. het eerste historische en het belangrijkste moment in het proces van de financiële decentralisatie. De Level 1 certificatie vond plaats op LEVEL 1 CERTIFICATION PROCESS AND CREATION OF DISTRICT FUND TRAINING IN LEVEL 1 SYSTEMS. 3 DEVELOPMENT OF DISTRICT IMPLEMENTATION PLAN 2 INSTALLATION OF DISTRICT ADMINISTRATION UNIT 1 PROMOTION AND DISTRICT SIGNING OF LETTER OF INTENT Start Level 1 Certification obtained Training and Technical Assistance Level 2 Certification obtained 10 UNDERTAKE CAPITAL WORKS TRAINING PROJECT 6 DEVELOPMENT OF DISTRICT PLANS: Citizen Participation Plan Strategic Development Plan 7 UNDERTAKE REVENUE GENERATION ACTIVITIES 8 TRAINING IN LEVEL 2 SYSTEMS AND ON-GOING SUPPORT FOR LEVEL 1 SYSTEMS 9 LEVEL 2 CERTIFICATION PROCESS Fase 2 betreft het opstellen van de districtsplannen, alles rondom districtsinkomsten in orde krijgen en de versterking van de civieltechnische units in de districten. Deze of te wel de Level 2 certificatie is meer technisch van aard en is een aangelegenheid van het DLGP Projectbureau. De Level 2 voorzieningen zijn: (i) het opstellen en goedkeuren van het bevolkingsparticipatieplan en het districts strategisch ontwikkelingsplan; (ii) het ontplooien van inkomstengenererende activiteiten; (iii) het versterken van de Civieltechnische Units, training in Level 2 systemen en integreren van Level 1 en Level 2 voorzieningen. De Level 2 certificatie vond plaats op Fase 3 betreft de uitvoering van de proefprojecten. Per district zijn 2 civieltechnische projecten op het gebied van onderhoud van zandwegen uitgevoerd. De bedoeling hiervan is om zich te overtuigen, dat alle systemen en mechanismen geïntegreerd functioneren en dat er voldoende capaciteit is om op eigen kracht plannen en begrotingen voor te bereiden, eigen inkomsten te genereren, en deze te administreren en te bestemmen, alsook de plannen en de begrotingen zelf te kunnen realiseren. Deze fase is in december 2007 afgerond en daarmede is in de pilot districten de project cycle voltooid, waardoor het DLGP I-kon worden opgeleverd. 11

12 Presentatie voor Commissie van Rapp. DNA o.l.v. Drs. Adiel Kallan bij de behandeling van de Interimregeling Presidium DNA met Voorzitter Ram Sardjoe tijdens de goedkeuring van de Interimwet Financiële Decentralisatie in maart 2003 President R. Venetiaan, Vice-President R. Sardjoe, Leden R.v.M en topkader van de centrale overheid bij de Level 1 certificatie pilot districten ( ) Districts-Commissarissen, Districts-Administrateurs en topkader van de lokale overheid bij de Level 1 certificatie pilot districten ( ) Ministers en top ambtelijk kader volgen de presentatie over bestuurlijke hervormingen President Venetiaan, Ministers en het top ambtelijk en financieel kader van het land volgen presentatie over bestuurlijke Hervormingen DNA-leden participeren op districtsniveau in doelgroepvergaderingen met DC, DMT, DR, RR, Leden van Districtsbestuur en de nieuwe structuren als BIC en Burgerparticipatie Commissie Vertegenwoordigers van politieke partijen nemen deel aan seminar over bestuurlijke en financiële decentralisatie 12

13 Component 1.1.: Intergouvernementele Hervormingen Wettelijke Hervormingen 7. Interim Wettelijk Kader Financiële Decentralisatie Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no 33) Uitkomst 1 Interim Wettelijk Kader Er is een INTERIM WETTELIJK KADER FINANCIËLE DECENTRALISATIE gecreëerd, waarbinnen de pilot districten de ruimte hebben gehad hun autonome bevoegdheden uit te oefenen: De budgettaire bevoegdheid; De financiële bevoegdheid; De verordenende bevoegdheid. Tot dit kader behoren de interimregelingen: De Interimregeling Financiële Decentralisatie (IR), regelende de districtsinkomsten, hoorzittingen bij de totstandkoming van de districtsbegrotingen en het invoeren van de figuur van de Districts-Administrateur (DA); De staatsbesluiten Financiële Decentralisatie voor het aanwijzen van de pilot districten; de resoluties van de President met betrekking tot de aanstelling van de DA s; de beschikkingen van de Ministers van Regionale Ontwikeling en van Financiën voor de vaststelling van (i) het Reglement voor de DA, (ii) het organogram van de pilot districten, (iii) de Richtlijnen voor het voeren van zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer der districten, (iii) de Richtlijnen voor CLAD, (iv) de Richtlijnen voor het storten van begrotingsmiddelen uit de begroting van R.O., belastingmiddelen (opbrengsten uit de huurwaardebelasting en de vermakelijkheidsbelasting) en nietbelastingmiddelen (vergunningsrechten beroepen en bedrijven, marktgelden, gedistilleerd recht, recognities, etc.) (de zgn artikel 4 middelen van de IR) in de districtsfondsen; voorts: de vijf districtsverordeningen voor de instellling en het beheer van de districtsfondsen, de instelling van de Districtsbesturen, de vaststelling van het Handboek voor begrotingsbeleid en financieel beheer der districten, alsmede overige Handleidingen met betrekking tot het beheren van inkomsten, het inrichten en opstellen van de districtsbegroting, het uitvoeren van civieltechnische werken, en het betrekken van de bevolking middels hoorzittingen en met toepassen van de ontwikkelde burgerparticipatieve plannings- en budgettaire methodologie Operationaliseert WET REGIONALE ORGANEN (budgettaire bevoegdheden, financiële bevoegdheden en verordenende bevoegdheden van de districten) Activeert het DISTRICTSBESTUUR Activeert het DISTRICTSFONDS Activeert het voeren van zelfstandig begroting en financieel beheer. Zie Bestuursbundel van voor een goed, behoorlijk en transparant bestuur gericht op een evenwichtige regionale ontwikkeling Een bestuursbundel uitgegeven met: 1 Wet 3 Staatsbesluiten 5 Resoluties 18 Ministeriële Beschikkingen 5 Districts-verordeningen 10 Handleidingen 13

14 ORGANISATIESTRUCTUUR VAN HET DISTRICTS-COMMISSARIAAT VAN DE DISTRICTEN WANICA, NICKERIE, PARA, COMMEWIJNE, MAROWIJNE, PARAMARIBO EN SIPALIWINI 6. DISTRICTSBESTUUR (DB) 4. DISTRICTS-COMMISSARIS (DC) 3.DISTRICTSRAAD (DR) 12. Kabinet DC Secretariaat, Juridische Zaken Logistieke Zaken, Beleid Regionaal Bestuur en Ontwikkeling, Traditioneel Gezag, Intergovernementele betrekkingen (medebewind) 5. District Management Team (DMT) 2.RESSORTRAAD 1. Burgers 13. Secr. - Griffie 8. Administratieve Diensten (AD) Districts Secretaris (Afdelingshoofd) -Administratie -Tijpafdeling -Agenda en expeditie -Archief en documentatie -Vergunningen -Domeinzaken -HRM/Pers. Zkn - Toezicht -Coördinatie en bemiddeling -Huishoudelijke dienst 9. Dienstverlening Diensthoofd Autonome taken - Art. 47 e.v. W. R.O. Medebewindtaken d.t.k.v. resp. ministeries: - Infrastructuur - Nutsbedrijven - Onderwijs - Cultuur - Sport - Sociale Begeleiding 11. Milieu Milieuinspecteur (Afdelingshoofd) 7. Districts Financiën en Planning (DFP) Districts-Administrateur (DA) Planning Voorbereiden -Ressortplan - Districtsplan - Districts - Strategisch Plan, - Jaarplan - Meerjaren Districts Ontwikkelingsplan -Informatie, Communicatie Technologie Begroting en Financieel Beheer -Voorbereiden Districtsbegroting -Zelfstandig Begroting & Financieel beheer Districts Inkomsten -Begrotingsmiddelen (centrale overheid) -Belasting- en niet- belasting middelen - inning, registratie en administratie Autonome en Medebewindtaken -Vuilverwerking; - Vervuiling tegengaan -Onderhoud pleinen, plantsoenen en openbare ruimten -Beheer markten -Beheer begraafplaatsen -Toezicht op openbare gezondheidszorg -Toezicht op natuur, flora en fauna 10. Beheer Bestuurs Ressorten Districts Secretaris (Afdelingshoofd) Autonome -en Medebewindtaken -Bevolkings Participatie & Voorlichting -Traditionele structuren -Bevolkings Info Centra -Hoorzitting mbt opstellen ressortplan, districtsplan, districts strategisch plan Geel geeft de vernieuwing c.q versterking aan 14

15 8. Institutionele versterking Pilot Districten Component 2.1: Administratie & Organisatie DLGP-Team verantwoordelijk voor de samenstelling van Districts Strategische Plan voor elk der pilot districten V.l.n.r.> Drs. M. Pershad (Task Mgr), Drs. Subhas Mungra (LC), Drs. N. Neus (LC), Iris Gilliad (Task Mgr), Drs. M. Rommy en Drs. N. Jawalapersad (LC s) Naast de Districts-Commissaris (DC), het Districtsbestuur (DB), de Districtsraad (DR) en de Ressortraad (RR) zijn in het districtsapparaat nieuwe technocratische en democratische structuren operationeel: DMT - Districts Management Team = collectief management DA Districts-Administrateur (de technocraat; een bedrijfseconoom) Uitkomst 2 Administratie & Organisatie Gecertificeerde districten Wanica, Para, Nickerie Commewijne, Marowijne Paramaribo DFP De Afdeling Districts Financiën en Planning > zorgt voor PLANNING, DISTRICTSINKOMSTEN EN DISTRICTS UITGAVEN (Zelfstandig Begroting en Financieel beheer, ressort-, districtsplan, strategisch plan, districtsbegroting) ICT Informatie & Communicatie Technologie / DLGP-netwerken op elk commissariaat BIC Bevolkings Informatie Centrum (uitwisseling info tussen burger en bestuur) Platform van NGO s en burgers > ondersteunt het bestuur inzake voorlichting, communicatie en bevolkingsparticipatie bij voorbereiding van plannen, projecten en programma s CTD De afdeling voor Dienstverlening en voor projectmatige ontwikkeling Districts-Administrateurs (technocraten) van de gecertificeerde districten (Hoofden van DFP s): V.l.n.r.:.Martha Alimoestar-Martoikromo (Marowijne), Jogeswar Nageswar (Nickerie), Sandra Bijlhout-Panka (Wanica), Danny Amatgnalim (Paramaribo), Jean King (Para), Orlando Karnawi (Commewijne) 15

16 Mw. E. Coast, Hoofd van de Centrale Betaaldienst van Financiën reikt de eerste cheques uit aan de D.C. s voor de storting van de begrotingsmiddelen in de districtsfondsen van de pilot districten, die ingebed liggen in de begroting van het Ministerie van R.O. Minister Hildenberg tekent beschikking Financiële Decentralisatie Directeur Belastingen Mr. Roy May met staf, DC s en DA s, die nauw samenwerken op het gebied van de huurwaarde en vermakelijkheidsbelasting Directeur Belastingen Mr. Roy May tekent samenwerkingsovereenkomst met de DC s voor activiteiten om meer inkomsten uit de huurwaardebelasting te genereren Mw. Brewster van de Voorlichtingsdienst van het Directoraat Belastingen voert een voorlichtingscampgne om de bevolking te stimuleren voor financiële participatie De Ontvanger der Directe Belastingen gereed om voor de eerste maal in de Surinaamse geschiedenis de opbrengsten uit de huurwaarde- en de vermakelijkheidsbelasting te storten in de districtsfondsen van de pilot districten Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne. De heer R. Liang (De Ontvanger de Dir. Belastingen) De heer H. Sno (De Inspecteur der Dir. Belastingen) 16

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT

PROJECT CYCLE VOOR ELK PILOT DISTRICT DLGP VISIE, MISSIE EN DOEL Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE

FINANCIËLE DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling Ministerie van Financiën FINANCIËLE DECENTRALISATIE DE ZICHTBARE RESULTATEN Van het DECENTRALISATIE PROGRAMMA VAN DE REGERING VAN SURINAME ( Decentralization and Local

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

Het decentralisatieproces in Suriname

Het decentralisatieproces in Suriname Het decentralisatieproces in Suriname Achtergrond DLGP 1 De bestuurlijke organisatie in Suriname is geregeld in de Grondwet van 1987 en in de Wet Regionale Organen (WRO). Deze organieke wet regelt de politiekebestuurlijke

Nadere informatie

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2

Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19. Inter-American Development Bank IDB Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Project nr. SU-OO19 Inter-American Development Bank IDB Level 2 Evaluatie Rapport Taskmanager Financien, Planning en Administratie District

Nadere informatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie

Interimregeling Financiële Decentralisatie Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Interimregeling Financiële Decentralisatie WET van 11 maart

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling

Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname. Ministerie van Regionale Ontwikkeling SURINAME PROFICIAT Decentralisatieprogramma v/d Regering van Suriname De uitkomsten van DLGP-I > 2003-2008 De perspectieven van DLGP-II > 2009-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization

Nadere informatie

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN

ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN ORGANISATIESTRUCTUUR PILOT DISTRICTEN MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING NO. 6838 ONDERWERP: Vaststelling Organisatiestructuur van het Districts-Commissariaat van de pilotdistricten Wanica, Marowijne,

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33)

Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Handvat DISTRICTSBESTUUR ingevolge Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B. 2003 No. 33) Met inleiding van Minister van Regionale Ontwikkeling Michel Felisi

Nadere informatie

Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname

Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname De 8 uitkomsten van DLGP-I en de 5 perspectieven Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

Planning, Begroting en

Planning, Begroting en Planning, Begroting en Financieel Beheer DLGP comp. 2.2 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Drs. Mahender Pershad Task Manager Administratie,

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum

Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname (Decentralization and Local Government

Nadere informatie

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007

Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Inrichtingsplan Districtsinkomsten (DI) DLGP Drs. Prakaash Rostam Paramaribo, maart 2007 Index Doel en belang van Sectie DI Uitgangspunten Wettelijk Kader Huidige Organisatiestructuur SWOT-Analyse districten

Nadere informatie

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014

Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Overall DLGP-Project management ter versterking van Min R.O. en de Districten 1998-2014 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Mr. Basharat

Nadere informatie

(iv) Boven: Level 1 certificatie 2006. Boven: DNA keurt Interimregeling goed 2003. Onder: Nieuw Bestuursmodel

(iv) Boven: Level 1 certificatie 2006. Boven: DNA keurt Interimregeling goed 2003. Onder: Nieuw Bestuursmodel Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale organen. DLGP stand van (i) De opdracht aan de PIU, (ii) Bereikte resultaten, (iii) Lopende, (iv) Aandachtspunten

Nadere informatie

1. Ontwatering wooncentrum Albina in Marowijne

1. Ontwatering wooncentrum Albina in Marowijne DISTRICTEN LEREN VANUIT HET DECENTRALISATIEPROGRAMMA HUN ONTWATERINGSPROBLEMEN ZELF AAN TE PAKKEN IN HET KADER VAN VERZELFSTANDIGING EN VERDERGAANDE CAPACITEITSOPBOUW VAN DE GEDECENTRALISEERDE DISTRICTEN

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei

Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei Tools vanuit decentralisatie voor duurzame economische groei In relatie tot Competitiveness Forum Suriname Expert view Paper: mr Bas Ahmadali, managing director Decentralization and Local Government Strengthening

Nadere informatie

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B.

Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Financiële decentralisatie DLGP Lim Apo Institute for Social Studies-DLGP-consultant Mr. Hans Lim Apo In samenwerking met DLGP MD Mr. B. Ahmadali Mr. B. Ahmadal, Managing Director D 1 Consensus building

Nadere informatie

Het ICT component Het ICT binnen DLGP

Het ICT component Het ICT binnen DLGP Het ICT component binnen DLGP Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) 2009-20142014 ICT-Task Task Manager Riaz Ahmadali) 13-10-2010 1 DLGP

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE

STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Ministerie van Regionale Ontwikkeling STRATEGISCH PLAN DECENTRALISATIE Handleiding voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling Paramaribo, 31 mei 2006 Uitgave DLGP-projectbureau IDB-project: Decentralization

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie

Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en bevolkingsparticipatie Decentralization and Local Government Strengthening Program Binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 1 Toetsing DLGP aan de

Nadere informatie

Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel

Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel Ministerie Van Regionale Ontwikkeling SURINAME Projectinformatie Document VIII DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel bij

Nadere informatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie

BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie BESTUURLIJKE HERVORMING en Financiële decentralisatie 1 Presentatie overzicht Het concept van decentralisatie Deconcentratie Decentralisatie Toezicht Gedecentraliseerd bestuur Bestuursmodel Bestuurstaken

Nadere informatie

Ministerie. Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME. van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)<<

Ministerie. Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME. van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)<< Decentralisatie en Versterking lokaal bestuur in SURINAME Ministerie van Regionale Ontwikkeling >>Inter-American Development Bank (IDB)

Nadere informatie

DLGP op Jaarbeurs 2013

DLGP op Jaarbeurs 2013 2 DLGP op Jaarbeurs 2013 B eur s f lits Vice-president Robert Ameerali, vergezeld van KKF voorzitter Henk Naarendorp, bezoekt de stand van het Decentralisatieprogramma op de Jaarbeurs 2013. Directeur van

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

Report on Assistance in cloning DFP in Paramaribo and Sipaliwini

Report on Assistance in cloning DFP in Paramaribo and Sipaliwini Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS

Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS Stichting Inter-Districten Samenwerking i.o. IDS 1 STICHTING INTER-DISTRICTEN SAMENWERKING i.o. Naam en zetel Artikel 1 De Stichting draagt de naam: Stichting Inter-Districten Samenwerking, afgekort STICHTING

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN December 2008 Decentralisatie M I N I S T E R I E VAN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralization and Local Government Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) PLAN VAN AANPAK HOORZITTINGEN 2008

Nadere informatie

Ministerie Van Regionale Ontwikkeling. De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006

Ministerie Van Regionale Ontwikkeling. De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006 Ministerie Van Regionale Ontwikkeling De Voorlopige Bundel UITVOERINGSREGELINGEN FINANCIËLE DECENTRALISATIE IN DE INTERIMFASE 1 NOVEMBER 2006 Uitgave: DLGP-Projectbureau Decentralization and Local Government

Nadere informatie

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1)

Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) Needs assessment Report on strengthening Citizen Participation Committee Nickerie (document 1) 1 Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional Development

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen

Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen DISTRICT PARAMARIBO Handleiding Burgerparticipatie en Communicatie voor de Regionale Organen Op voordracht van het Districtsbestuur van Paramaribo, vertegenwoordigd door De Districtscommissaris van Paramaribo

Nadere informatie

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname

Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname Welkom voor een duurzame samenwerking Mr. Bas Ahmadali - Managing Director Decentralisatie Programma van de Regering van Suriname 1 Nederlandse Burgemeesters en Ondernemers Hopen op: Duurzame samenwerking

Nadere informatie

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van

DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van DE VERHANDELING OVER DECENTRALISATIE, AUTONOMIE EN MEDEBEWIND In het kader van DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) in opdracht van de Minister van Regionale Ontwikkeling

Nadere informatie

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844

Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 http://basahmadali.nl/?p=58 Regionale geografie en het verschijnsel Decentralisatie http://basahmadali.nl/?p=844 Pesentatie voor het Instituut voor de Opleiding van Leraren (I.O.L.) 22-04-2015 Het verschijnsel

Nadere informatie

Doe je mee, ga je mee. Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname mr. Basharat Ahmadali. Managing Director

Doe je mee, ga je mee. Gast College aan Districtscommissarissen in Suriname mr. Basharat Ahmadali. Managing Director Veranderingen, hervormingen, innovatie, transitie, transformatie, acceptatie, ownership op weg naar moderne wijze van bestuursvoering door de Districtscommissarissen in Suriname Doe je mee, ga je mee Gast

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME

FINANCIËLE DECENTRALISATIE EN VERSTERKING VAN HET DISTRICTSBESTUUR IN SURINAME Decentralisatie S U RINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Projectinformatie (Projectinfodocument II) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM FINANCIËLE DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie

Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie Modaliteiten Structurering Bevolkingsparticipatie in Suriname Interactie tussen bestuurders en burgers Task manager Bevolkingsparticipatie:Iris Gilliad Counterparts Bureau Decentralisatie: Anna Lachman

Nadere informatie

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten

Technische Notitie voor de Financiële administratie van Donaties en Subsidies op basis van de concept beschikking andere inkomsten Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G)

DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G) DLGP in perspectief, Legal background paper and draft laws and bylaws Traditional Authority' (DLGP) (Foto s F.G) Government Strengthening Workshop Afstemming SSDI - DLGP Donderdag 27 augustus 2009 1 Overzicht

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010

Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010 Beleidsnotitie 2010 DLGP-Managing Director, Mr. B. Ahmadali 02-01-2010 Inleiding 2010 Een goede start Financiën en procurement Het streven blijft om het Annual Workplan (AWP) (maart 2009-juli 2010) met

Nadere informatie

Concept Procesbeschrijving

Concept Procesbeschrijving Generation and Deposit of article 4 revenues into the district Fund Procedures and Guidelines for Transfers from the central budget to the District Fund and Revenues assigned by the Interim Law on Fiscal

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :475266 e-mail: secretariaat@president.gov.sr Aan : De Voorzitter van De Nationale Assemblee, Mw. Drs. Jennifer Simons Onderwerp: aanbieding ontwerpwet

Nadere informatie

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK)

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK) HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER (BFB-HANDBOEK) Processen Districtsfinanciën en Planning Samengesteld door DLGP consutlant mw. drs. Wonnie W. Boedhoe In samenwerking met de DLGP Taak Manager Districtsinkomsten

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijziging van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No.44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging genomen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI

CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI CURRICULUM VITAE VAN MR. Basharat AHMADALI Personalia Naam : AHMADALI Noornaam : BASHARAT Geboortedatum : 10 juli 1941 Geboorteplaats : District Suriname Burgerlijke staat : Gehuwd met Moerselien Mohamedajoeb

Nadere informatie

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN

HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN Ministerie van Regionale Ontwikkeling HANDBOEK BEGROTING EN FINANCIEEL BEHEER DISTRICTEN Ter uitvoering van de Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling en van Financiën d.d. 08-11-2006 No.7240

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN

PROCES-VERBAAL. Het Onafhankelijk Kiesbureau. in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN PROCES-VERBAAL Het Onafhankelijk Kiesbureau in vergadering bijeen op woensdag 16 juni 2010 GELEZEN 1. de verslagen van de openbare zitting van de Hoofdstembureaus van de Kiesdistricten I, II, III, IV,

Nadere informatie

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie

DLGP Toolkit Human Resource Management. Raamwerk / Methodologie DLGP Toolkit Human Resource Management Raamwerk / Methodologie INLEIDING Dit handboek heeft als doel relevante functionarissen en diensten behulpzaam te zijn bij de implementatie van het Human Resource

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

V.A.I. Via-Activa International

V.A.I. Via-Activa International . V.A.I. Via-Activa International Company Profile Handelsregister KvK. Haaglanden Nederland Register nr. 27141023 Consultancies in: Decentralization and Local Government Strengthening Program/ the Ministry

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

9.3 DECENTRALISATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING

9.3 DECENTRALISATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING 9.3 DECENTRALISATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING Decentralisatie en regionale ontwikkeling zijn twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden begrippen. Decentralisatie houdt in het delegeren van institutionele

Nadere informatie

Alamoestraat # 23 Paramaribo - Suriname Tel:

Alamoestraat # 23 Paramaribo - Suriname Tel: I. Inleiding Reeds meer dan 35 jaar worden er pogingen ondernomen om tot het decentraliseren van het land s bestuur over te gaan, maar er is steeds niet veel van terechtgekomen. In 1999 werd middels het

Nadere informatie

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 2013 no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012,

Nadere informatie

V.A.I. Via-Activa International

V.A.I. Via-Activa International . V.A.I. Via-Activa International Company Profile Handelsregister Kv.K. s-gravenhage Register nr. 27141023 KvK&F- Paramaribo Registernr. 12030821 Nederland: Beeklaan 331, 2562 AJ Den Haag Phone: (0031)

Nadere informatie

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W.

Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie. samengesteld door drs. Wonnie W. Concept Instruktie BFZ MRO en Administratie Bestedingen DLGP distrikten in centrale overheidsadministratie samengesteld door drs. Wonnie W. Boedhoe Paramaribo, februari 2007 MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN

DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Local Consultant on Citizen Participation HENRIE WESENHAGEN DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGP) Contourennota Beleid en structurering Afdeling Beheer Bestuursressorten Districts-Commissariaten Local Consultant on Citizen Participation

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur)

FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur) FINANCIELE DECENTRALISATIE (Decentralisatie van regelgeving en bestuur) Ministerie van Regionale Ontwikkeling (Min RO) Inter- American Development Bank (IDB) Regeringsverklaring Venetiaan/Ajodhia 2000-2005,

Nadere informatie

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum

Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Vergaderingen 2016 Soort vergadering Uitgeschreven Voortgang Geen voortgang/ uitgesteld/geen quorum Openbare vergadering Huishoudelijke vergadering Openbare Commissie vergadering Commissie vergadering

Nadere informatie

PROGRAM DESIGN (DLGSP)

PROGRAM DESIGN (DLGSP) Decentralisatie SURINAME MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING Projectinformatie (Projectinformatiedocument IV) IDB - PROJECT DECENTRALIZATION AND LOCAL GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM (DLGSP) PROGRAM

Nadere informatie

Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica. Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn

Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica. Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn Instructies voor Buurtcomité s Bestratingsproject District Wanica Iris Gilliad MSc Drs. Anna Lachman Drs. Simona Boldewijn Wanica, juli 2013 Inhoud - Informatie omtrent het project Rol buurtcomité Interne

Nadere informatie

HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN Presentatie Managing Director Decentralization and Local Government Strengthening Program Mr. Basharat Ahmadali b.ahmadali@decentralisatie.org

Nadere informatie

MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren

MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren MINISTER DIKO en directie van Regionale Ontwikkeling DLGP-project team verwelkomt u met nationale trots en wenst u succesvolle decentralisatiejaren toe 1 Toets DLGP aan het Regeerakkoord nieuwe Regering

Nadere informatie

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2)

Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Handleiding Bevolkingsparticipatie Commissie, inclusief Activity Plan Strengthening CPC Nickerie (document 2) Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP II) - Ministry of Regional

Nadere informatie

KADERWETGEVING DECENTRALISATIE

KADERWETGEVING DECENTRALISATIE KADERWETGEVING DECENTRALISATIE (2007) 1. Wet van... houdende wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) (De Grondwet van de

Nadere informatie

8.7 NUTSVOORZIENINGEN

8.7 NUTSVOORZIENINGEN Meerjaren Ontwikkelingsplan 21 t/m 25 8.7 NUTSVOORZIENINGEN Voor iedere samenleving is ten behoeve van de huishoudens en bedrijven, een adequaat niveau van nutsvoorzieningen van groot belang. Dit niet

Nadere informatie

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2001 NO.74 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 31 oktober 2001 ter uitvoering van artikel 4 lid 2 van de Bouwwet 1956 (G.B. 1956 no. 30, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1980 no.

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Wanica Mei 2010 Drs. Natascha E. Neus Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Achtergrond en kader 4 2.1 Decentralisatie als wereldwijd verschijnsel.

Nadere informatie

Ontwerp Wettelijk Kader Financiele Decentralisatie (Districtsbelastingen en Heffingen)

Ontwerp Wettelijk Kader Financiele Decentralisatie (Districtsbelastingen en Heffingen) Ministerie van Regionale Ontwikkeling Ontwerp Wettelijk Kader Financiele Decentralisatie (Districtsbelastingen en Heffingen) 30 december 2005 Uitgave DLGP-projectbureau Decentralization and Local Government

Nadere informatie

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank.

Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank. Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld;

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen hebbende, dat de Surinaamse begroting bij wet dient te worden vastgesteld; WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 3-DE AFDELING VAN DE ONTWERP BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING ONTWERP DE PRESIDENT VAN

Nadere informatie

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie in Suriname

Nieuwsbrief Decentralisatie in Suriname ] Nieuwsbrief Decentralisatie Jaargang 1, no. 4 01-06-2001 Redactie en Uitgeverij: Project Preparation and Implementation Unit (PPIU) Project-Coordinator: mr. B. Ahmadali Redactieadres Anton Dragtenweg

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

H A N D B O E K VOOR HET CONCIPIEREN VAN

H A N D B O E K VOOR HET CONCIPIEREN VAN H A N D B O E K VOOR HET CONCIPIEREN VAN REGIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN BESTUURSBESLUITEN ADVOCATENKANTOOR ESSED & SOHANSINGH Paramaribo oktober 2008 Verantwoording De Grondwet (1987) legt in de artikelen

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015

Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING. Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 Het Nationaal REDD + Programma Suriname DE BESTURING Mw. Ellen Naarendorp 10 april 2015 .. WE ZIJN HET BOS.. HET REDD + WAAROM PROGRAMMA SURINAME? WIJ WILLEN DIT > voor ons NAGESLACHT WIJ WILLEN DIT >

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para

Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para Evaluatieonderzoek Bevolking Participatie Commissie van het district Para Mei 2010 Drs. Natascha E. Neus Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Achtergrond en kader 5 2.1 Decentralisatie als wereldwijd verschijnsel.

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie