CLOUD ACCOUNTING Informatief magazine voor ondernemingen die met hun tijd meegaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLOUD ACCOUNTING Informatief magazine voor ondernemingen die met hun tijd meegaan"

Transcriptie

1 CLOUD ACCOUNTING Informatief magazine voor ondernemingen die met hun tijd meegaan Jaargang 1 nummer 1

2 VOORWOORD Magazine,,Cloud Accounting is een initiatief van CMS Associates. CMS Associates wil door middel van dit informatief magazine een platform creëren om de ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden van innovatief administreren in de Cloud op de voet te volgen. Het toepassen van Software As A Service in de Cloud leidt tot een complete transformatie van het voeren van de boekhouding. Deskundigen en ondernemers geven hun visie op voor- en nadelen van werken in de Cloud. Valkuilen worden inzichtelijk gemaakt, ervaringen en trends worden gedeeld. Thema s in dit nummer: Pag 3 Administreren in de Cloud De visie van Huib van Santen Pag 6 Het nieuwe Werken Ontwikkelingen en aandachtspunten door Maud van Aalderen Pag 9 Risico s bij Cloud Accounting Juridische aspecten door Frank van t Geloof Cloud Accounting is een uitgave van: CMS Associates BV Luzernestraat GM Nieuw-Vennep Cloud Accounting wordt gratis verspreid bij circa 4000 MKB bedrijven Een artikel schrijven of een advertentie plaatsen? Telefoon: Mail: Het magazine of nieuwsbrieven voortaan per mail ontvangen? Laat ons dat even per weten Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Het auteursrecht van de artikelen in dit nummer worden door de uitgever voorbehouden Jaargang 1 nummer 1 Advertentie CFO

3 De kans is groot dat u al in de cloud werkt Werken in de Cloud is inmiddels voor veel bedrijven al de normaalste zaak van de wereld. Bij een aantal bedrijven binnen de VAZO (Bedrijvenvereniging Amsterdam Zuidoost), zien we al sterke ontwikkelingen richting de Cloud. De kans is groot dat ook u al in de Cloud werkt. Als u internet betalingen doet zit u in de Cloud, uw e- mail is een toepassing in de Cloud. Cloud Computing geniet inmiddels een wijdverbreide toepassing en is langzaam maar zeker de nieuwe norm aan het worden. De traditionele businessapplications en platforms zijn altijd erg duur. Er is een datacentrum noodzakelijk met kantoorruimte, energie, koeling, een netwerk, servers en opslagcapaciteit. Plus een IT staf en een team experts om de software te laten draaien. U moet zelf ontwikkelen, testen, implementeren, beveiligen, uw productie draaien en een back-up faciliteit regelen. Bovendien moet u om problemen op te lossen terugvallen op uw eigen supportafdeling. Ieder bedrijf doet eigen upgrades met alle kosten en risico s daaraan verbonden. Cloud computing maakt vele van bovenstaande zaken overbodig. U runt uw applicaties niet langer op een eigen server, maar in een datacenter dat u deelt met anderen. U plugt in alsof u de stekker in het stopcontact steekt en kunt direct beginnen. Belangrijke voordelen van Cloud computing Kosten: Eigen servers en software zijn niet langer noodzakelijk, daardoor worden kosten veel meer afhankelijk van verbruik, bijvoorbeeld door af te rekenen op gebruikte minuten. U heeft minder IT personeel nodig en de werknemer kan gebruik maken van veel eenvoudiger pc s en laptops. Veilige opslag van data: U hoeft zelf niet meer te zorgen voor veilige opslag van uw data. De data wordt opgeslagen bij grote datacenters en providers zorgen voor een goede back-up. De gevolgen van diefstal van een laptop of pc blijven beperkt tot het verlies van een stuk hardware, de data blijft bewaard. Beschikbaarheid: De provider zal er alles aan doen om maximale uptime te realiseren. Storing treft vele klanten tegelijkertijd, een risico dat de provider volledig wil uitsluiten. Bereikbaarheid en het nieuwe werken: De meeste Cloud aanbieders werken met internetoplossingen. Die zorgen er voor dat de software vanaf bijna iedere plaats ter wereld toegankelijk is. Werken in de Cloud geeft dan ook de mogelijkheid om uw medewerkers vanuit huis te laten werken. Of voor u te laten werken op andere plaatsen in de wereld. Bijvoorbeeld vanuit landen waar de best opgeleide mensen zitten, of waar de kosten lager zijn. Duurzaamheid: Grote datacenters hebben behoefte aan veel energie. Daardoor onstaat er een grote behoefte om de energiekosten te drukken. Daardoor worden er steeds meer speciale voorzieningen gebouwd voor de energievoorziening bij de datacenters. Er worden bij deze centers speciale windmolens gebouwd als energiebron voor de datacenters. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen Veiligheid opslag van data en juridische gevolgen: Door de enorme hoeveelheid aan data zijn de datacenters eerder het doelwit van hackers. De providers zullen meer dan uzelf investeren in de beveiliging, maar u moet wel de zekerheid krijgen dat de leverancier aansprakelijk is voor storingen of het verlies van data. De gebruikersovereenkomst moet helder en duidelijk zijn. Voor sommige branches moet zeker worden gesteld dat de opslag plaatsvindt in eigen land of binnen de EU. C l o u d A c c o u n t i n g 3

4 Voor MKB bedrijven is veelal nog één extra stap nodig Overdraagbaarheid gegevens: Er moet goed geregeld worden dat de data gemakkelijk kunnen worden overgezet naar een andere provider, of kunnen worden teruggenomen, bij beeindiging van het contract. Nieuwe software: Voor de nieuwste software ontstaat afhankelijkheid van de provider. In de overeenkomst moeten duidelijke prestatie eisen met de provider overeengekomen worden, zodat altijd recente software wordt ingezet. Kosten: Bestaande bestanden moeten meestal worden overgezet naar de Cloud.De hieraan verbonden kosten kunnen in bepaalde gevallen flink oplopen. Cloud accounting biedt de mogelijkheid de kosten voor uw administratie aanzienlijk te verlagen Door de ontwikkelingen van Cloud computing hebben de aanbieders van boekhoudsoftware ingezien dat er voor bedrijven erg veel voordelen te behalen zijn bij administreren in de Cloud. Zij zijn SAAS oplossingen gaan aanbieden die het mogelijk maken vanuit de Cloud te werken. SAAS staat voor Software As A Service, software wordt een dienst. Deze SAAS oplossing maakt het voor bedrijven mogelijk de boekhouding voortaan in de Cloud uit te voeren. U koopt of huurt dus niet langer eigen software en een eigen server, u logt in met uw eigen inlogcode en gebruikt een voor u afgescheiden deel van de server. Voordelen van administreren in de Cloud Data is veilig opgeslagen in grote datacenters buiten uw bedrijf. U werkt met recente software, waarmee u kunt beginnen zonder grote investeringen. Overal en 24 uur per dag, zeven dagen in de week heeft u inzage in uw cijfers. Uitbreiden of inkrimpen is snel te realiseren. Medewerkers kunnen vanuit huis werken of u kunt gebruik maken van medewerkers in Shared Service Centers die uw administratie op afstand doen. Kostenbesparingen door minder eigen investeringen en verwerking in Shared Service Centers. Cloud Accounting maakt werken met Shared Service Centers nu ook mogelijk voor het MKB Administreren in de Cloud biedt de mogelijkheid vanuit huis te werken of vanuit elke plaats ter wereld. Grote multinationals hebben eigen Shared Service Centers opgericht om de administratie efficiënter, beter en goedkoper te laten uitvoeren. Het ligt voor de hand om, dankzij het ontstaan van Cloud Accounting, ook voor het MKB de administratie vanuit een Shared Service Center te laten doen. Voor MKB bedrijven is veelal nog één extra stap nodig. Om gegevens op afstand in Shared Service Centers te laten verwerken moeten de documenten digitaal beschikbaar zijn. Naast,,traditionele oplossingen om documenten te digitaliseren zijn daarvoor inmiddels ook SAAS oplossingen beschikbaar. Binnenkomende fakturen worden gescand en gaan vervolgens een workflow in. De workflow stuurt de documenten via een vooraf vastgelegde goedkeuringsroute naar geautoriseerde personen en maakt de fakturen beschikbaar voor de boekhoudsoftware. Door in te loggen op internet kunt u fakturen goedkeuren. Middels OCR (Optical Character Reading) wordt een groot deel van de fakturen gelezen door de computer en automatisch geboekt. De niet automatisch te verwerken fakturen worden door het Shared Service Center handmatig verwerkt. 4 C l o u d A c c o u n t i n g

5 Administreren in de Cloud biedt de mogelijkheid vanuit huis te werken of vanuit elke plaats ter wereld De combinatie van Cloud Accounting met het werken in Shared Service Centers biedt extra voordelen Lagere kosten door efficiency en schaalvoordelen Minder eigen personeel Verwerking door specialisten Bijeenkomsten bedrijvenvereniging VAZO De genoemde technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om uitvoering van administratie naar het niveau te tillen waar de 21 e eeuw om vraagt: Digitaal, maximaal gebruik van technologie en automatisering, meer controle, altijd up to-date informatie en lagere administratieve lasten. Wij willen bedrijven de mogelijkheid geven meer kennis op te doen op dit gebied en zullen onder de vlag van Vazo enkele bijeenkomsten organiseren waar gespecialiseerde bedrijven de ontwikkelingen en mogelijkheden zullen presenteren. Voor meer informatie over de datum van de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VAZO, telefoon of per U van harte welkom bij ons op kantoor. Vazo directeur Huib van Santen Administreren in de Cloud heeft vele voordelen Bedrijvenvereniging VAZO Ruim 400 bedrijven ten zuiden van Amsterdam zijn lid van de meest dynamische bedrijvenvereniging in de regio. De VAZO behartigt de belangen van de lidbedrijven met onderwerpen zoals veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en promotie van dit moderne eigentijdse werk- en woongebied. Naast het behartigen van de belangen voor haar leden organiseert de VAZO veel netwerkbijeenkomsten zoals themaontbijten, ledenlunches en de fameuze maandelijkse ledenborrel waar iedere laatste donderdag van de maand ruim honderd ondernemers aanwezig zijn. Ieder bedrijf is van harte welkom om lid te worden van deze unieke bedrijvenvereniging. Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek bent u van harte welkom bij ons op kantoor. Bel voor een afspraak met het secretariaat van de VAZO

6 HNW flexibiliteit zonder grenzen De afgelopen tijd kwam de term "het nieuwe werken"( HNW) vaak in het nieuws. Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of je leest een artikel over dit thema. Er worden congressen georganiseerd en er is zelfs een wet over flexibel werken in de maak. Onder het nieuwe werken wordt verstaan dat er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt wordt. Dus qua timing flexibel, met een flexibele werkplek en ondersteund door internet. Vanuit werkgevers wordt HNW meestal gestimuleerd vanuit de gedachte aan een efficiencyslag en kostenverlaging, voor werknemers lonkt de flexibiliteit die hoort bij het integreren van werk en verantwoordelijkheden thuis. Een consequentie is dat de scheidslijn tussen werk en privé vervaagt: het kan lastig zijn om een grens te trekken en je telefoon niet aan te nemen, of je laptop dicht te doen. Uit recente onderzoeken (*) blijkt dat de rbeidsproductiviteit door HNW omhoog gaat doordat mensen geneigd zijn om eerder meer dan minder te werken. De elektronische bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol: je kunt altijd en overal werken. Een voordeel van elektronische bereikbaarheid is dat er efficiënte en effectieve communicatie plaatsvindt en dat er sprake is van constante bereikbaarheid en beschikbaarheid. Daarnaast stimuleert het verbondenheid en gaat het isolatie tegen. Een nadeel is de continue onderbrekingen, het stoort mensen in hun concentratie en daarmee in hun werk. De voordelen van HNW zijn duidelijk; er is sprake van een positief effect op werksatisfactie, efficiency en prestaties. Vanuit psychologisch oogpunt is het interessant om te voorspellen welke mensen goed kunnen omgaan met HNW. Een aantal persoonlijkheidskenmerken gebaseerd op de Big Five (*) dat naar voren komt als positief zijn emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en extraversie. Emotionele stabiliteit werkt positief omdat stabiele personen eerder geneigd zijn om verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandigheid is een vereiste bij HNW. Extraverte mensen zoeken anderen op om te delen, geïnspireerd te raken of voor erkenning. Een handige eigenschap in een wereld waarin regelmatig fysiek contact niet standaard op het programma staat. Een verklaring voor het positieve effect van consciëntieus werken is dat plannen, organiseren en structuur aanbrengen in het werk belangrijke factoren zijn in HNW. Een andere belangrijk aspect is de competentie samenwerken. Mensen die samenwerkingsgericht zijn, zullen anderen opzoeken en uitnodigen om nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan. Zoals eerder genoemd speelt elektronische bereikbaarheid en internet een grote rol bij HNW. Niet alleen kun je nu altijd en overal werken, maar er zijn talloze mogelijkheden op vele gebieden. Op het gebied van informatie inwinnen (snuffelen in een universiteitsbibliotheek in de US) maar ook in het aangaan van zakelijke contacten. De wereld ligt voor je open! Wat weerhoudt je om zaken te doen met een partner aan de andere kant van de wereld? Het tijdsverschil hoeft geen rol meer te spelen, je kunt te allen tijde en overal werken. Een interessant fenomeen: een zakelijke verbintenis aangaan met iemand die je nog nooit in levende lijve gezien hebt. Hoe ga je daarmee om? Hoe win je vertrouwen en hoe weet je dat de ander te vertrouwen is? De regels en wetten waarmee je in het buitenland te maken krijgt, zijn relatief makkelijk te achterhalen via de Kamer Van Koophandel. 6 C l o u d A c c o u n t i n g

7 Bewustwording van het cultuurverschil is een eerste stap in de juiste richting Maar de contacten en omgangsvormen zijn een ander verhaal. Nederlanders staan al eeuwenlang bekend om hun handelsgeest; ondernemen, risicobereid zijn en open staan voor anderen zijn competenties die hierbij meespelen. Het is belangrijk om je te verdiepen in de cultuur van je zakenpartner. In de samenwerking tussen twee culturen, kan naast de taalbarrière het cultuurverschil (verschillende normen, waarden of gewoonten) de samenwerking stroef laten verlopen. Bewustwording van het cultuurverschil is een eerste stap in de juiste richting. Een effectieve strategie ontwikkelen of de juiste houding aannemen een volgende stap. Ook daarbij is kennis verwerven een sleutelwoord. Ik zal kort ingaan op een aantal aspecten van culturen en hoe daarmee om te gaan en het cultuurverschil juist voor je te laten werken. Over het algemeen kan gesteld worden dat het met de arbeidsmoraal in landen als China en India meer dan goed zit. Mensen werken er hard, zijn er vaak goed opgeleid, zetten zich er optimaal in voor hun werkgever en zijn er bereid tot the extra mile. Deze landen zijn veelal westers georiënteerd en men spreekt er goed engels. Klinkt als een ideale voedingsbodem voor een goede, zakelijke verstandhouding. Toch is er ook een aantal lastige punten, zoals initiatief nemen. In onze cultuur wordt het nemen van initiatieven over het algemeen gewaardeerd en van jongs af aan gestimuleerd, onder andere op school. In Aziatische landen oogst je vooral waardering door bescheidenheid, geduld en een afwachtende houding. Zie hier het verschil: zelfdenkende en zelfsturende teams kun je er niet verwachten! Ook bij het geven van instructies is het belangrijk om in detail uit te leggen en regelmatig te vragen of alles duidelijk is. Hier komen we wel gelijk op het volgende aandachtspunt: is ja ja en nee nee? Iemand tegenspreken wordt in Aziatische culturen als onbeleefd ervaren. Het is dus belangrijk om te checken of je vraag of verzoek ook wordt opgevolgd! In India gebeurt het regelmatig dat er bevestiging wordt gevraagd. Dit heeft te maken met het niet gewend zijn van het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het is dan veiliger om keer op keer om bevestiging te vragen. Tijd is ook een interessant gegeven; het is een rekbaar begrip in sommige landen. Een afspraak kan 20 tot 30 minuten later beginnen dan is afgesproken! Er zijn legio voorbeelden: Chinezen bijvoorbeeld stellen de gevoelens en belangen van het individu ondergeschikt aan die van de groep. Er is een hiërarchie die bepaalt welke beslissingen genomen worden, maar ook hoe de tafelschikking is of wie het eerst een zaal binnen gaat. Wanneer je deel uit wilt maken van de kring van vertrouwden, is het belangrijk om veel Chinese contacten te hebben en kennis van de Chinese taal, cultuur en geschiedenis. Relaties zijn daarmee belangrijker dan kennis of het meest innovatieve product! Zelfs kleuren kunnen een rol spelen zoals rood en goud. Dit zijn positieve kleuren die geluk brengen. Wanneer je gebruik maakt van Skype of video conferencing, maak dan ook gebruik van de nonverbale signalen van je gesprekspartner. Lichaamstaal wordt beschouwd als een belangrijke vorm van communicatie bij het vaststellen van onderlinge relaties, omdat emoties veelal non-verbaal worden overgebracht volgens de amerikaanse onderzoeker A. Mehrabian(*). C l o u d A c c o u n t i n g 7

8 Door supersnelle internetverbindingen ligt de wereld voor je open Bij het verwoorden van emoties bestaat 55% uit lichaamstaal, 38% door de stemklank en 7% wordt door middel van woorden overgebracht. Hieruit kun je dus ook aflezen hoe je verzoek of idee valt. Realiseer je dat jouw eigen houding achter de computer ook effect heeft op je boodschap: een actieve houding versterkt je verhaal. Bovenstaande kennis en weetjes spelen natuurlijk een rol, maar vanuit de invalshoek van een psycholoog denk ik dat de competentie samenwerken cruciaal is. Deze competentie speelt, zoals eerder genoemd, een belangrijke rol in het welslagen van het nieuwe werken. Onder deze competentie vallen onder andere sociale vaardigheden, sociale eigenschappen en het gericht zijn op gezamenlijkheid. Bij de sociale vaardigheden kun je denken aan overtuigingskracht, beïnvloeden en assertiviteit. Tact, empathisch vermogen en sensitiviteit zijn sociale eigenschappen die de samenwerking met anderen positief beïnvloeden. Het goede nieuws is dat bovenstaande zaken te ontwikkelen zijn! Door supersnelle internetverbindingen ligt de wereld voor je open en wanneer je aandacht besteedt aan en je verdiept in je zakenpartner en zijn cultuur, kan het nieuwe werken een ware verrijking zijn. Leren van en met elkaar en het creëren en benutten van kansen zijn dan mogelijk. Wij kunnen leren van de spiritualiteit, gastvrijheid en geduld. Belangrijk is om tijd te nemen om elkaar te leren kennen, op individueel niveau maar ook op bedrijfsniveau vertrouwen op te bouwen door het tonen van goede intenties. Dan is er sprake van wederzijds commitment en kun je profiteren van elkaars potentieel. Maud van Aalderen Registerpsycholoog NIP Arbeid en Gezondheid Dijk en Van Emmerik BV Bronnen: Argyle, Michael, Veronica Salter, Hilary Nicholson, Marylin Williams & PhilipBurgess (1970): The communication of inferior and superior attitudes by verbal and non-verbal signals. British journal of social and clinical psychology 9: Brummelhuis, L. ten, Bakker, A.B., Hetland, J. en Keulemans, L.(2012). Do new ways of working foster work engagement? Psicothema Vol.24, no.1, Hill, E.J., Ferris, M. & Märtinson, V.(2003). Does it matter where you work? A comparison of how three work venues (traditional office, virtual office, and home office) influence aspects of work and personal/family life. Journal of Vocational Behavior, 63, Michel, J.S., Clark, M.A.& Jaramillo, D.(2011,).The role of the Five Factor Model of personality in the perceptions of negative forms of work-nonwork spillover: A meta-analytic review. Journal of Vocational Behavior, 79, Mehrabian, Albert & Susan R. Ferris (1967): Inference of attitudes from nonverbal communication in two channels. Journal of consulting psychology 31 (3):

9 Soms zal de cloud zelfs meer veiligheid kunnen bieden Zekerheid De boekhouding doen in de cloud heeft diverse voordelen. In de andere artikelen van deze uitgave wordt daaraan de nodige aandacht besteed. Cloud Accounting roept echter ook vragen op. Immers, een boekhouding bevat informatie die voor een concurrent, bepaalde leveranciers of bepaalde klanten buitengewoon nuttig kan zijn. En zo nuttig dat voor hen is, zo schadelijk is het voor de onderneming om wiens gegevens het gaat. Gaat de boekhouding dus buiten de deur, dan is zekerheid vereist dat anderen er niet plotseling toegang toe kunnen krijgen. Omgekeerd is voor ondernemingen van enige omvang de boekhouding een belangrijke gegevensbron voor het management. De frequentie waarmee belangrijke rapportages uit de boekhouding komen wisselt per type bedrijf. Zodra rapportages uit de boekhouding een bedrijfskritische functie vervullen, moeten die rapporten er ook zijn op het moment dat ze nodig zijn. Met andere woorden, het moet wel werken, het moet op tijd werken, wat soms betekent: altijd werken. Nu bestaat absolute zekerheid in het leven niet. Een bedrijf dat Cloud Accounting overweegt, doet er goed aan de bestaande situatie als uitgangspunt te nemen bij het beoordelen van de zekerheden die de nieuwe situatie zal bieden. Onzekerheden die door de verandering ontstaan en die in de huidige situatie niet bestonden moeten worden onderzocht, terwijl ook onzekerheden die nu wel en straks niet meer bestaan in de vergelijking betrokken moeten worden. Verboden voor onbevoegden Toegang tot boekhoudgegevens moet beperkt blijven tot bevoegden. Dit valt uiteen in twee stukken: Wie mogen er functioneel bij de boekhoudgegevens, en in hoeverre? Wie hebben er feitelijk toegang omdat zij de infrastructuur voor de boekhouding beheren? Wie functioneel bevoegd is, is vaak in gebruikersautorisaties geregeld. Dat is in huis of in de cloud niet verschillend. Een andere vraag is of mensen van buitenaf bij de systemen kunnen komen en toegangsprocedures kunnen kraken. Vaak zal blijken dat het verhuizen naar de cloud ook op dit punt niet veel invloed heeft. Immers, de meeste bedrijven zijn al op internetverbindingen aangesloten, en of de inbreker nu richting eigen servers en software aanvalt, of op die van een cloud provider, dat hoeft niet veel verschil te maken. Soms zal de cloud zelfs meer veiligheid kunnen bieden. Bij het technische deel brengt verhuizen naar de cloud meer veranderingen mee. Als de boekhouding op eigen hardware draait die door eigen mensen beheerd wordt, dan kunnen die mensen meestal overal bij, dus ook bij de boekhouding. Deze functies vallen door de verhuizing naar de cloud weg. Er blijven echter mensen die het technische beheer doen op de systemen, en die mensen blijven ook toegang houden tot alle gegevens. Alleen zijn dat nu geen werknemers meer. Vragen die dit opwerpt zijn bijvoorbeeld: wie zijn dat dan wel? Hoe snel kunnen de mensen die toegang hebben wisselen? Is er zicht en controle op die wisselingen? Hebben de mensen die toegang hebben allemaal wel afdwingbare geheimhoudingsovereenkomsten getekend? Toegang tot gegevens door technisch personeel kan aanzienlijk worden bemoeilijkt door gegevens gecodeerd op te slaan. Dit wordt encryptie genoemd. Daarmee kan je zorgen dat alleen uitdrukkelijk aangewezen personen de sleutel tot de code en dus tot de gegevens krijgen. Dat is echter een oplossing die veel extra hardware, software en de nodige extra procedures vereist. Daardoor is het een relatief dure methode. C l o u d A c c o u n t i n g 9

10 Een Service Level Agreement (SLA) met de cloud- of internet provider is nodig Als een bedrijf niet voor encryptie kiest, dan kan het contractueel met de cloud provider afspreken wat de procedure is bij het aannemen en toelaten van personeel tot faciliteiten waarmee de gegevens uitgelezen kunnen worden. Dat kan de boekhoudapplicatie zijn, maar ook directe toegang tot de database ingeval van bijvoorbeeld programmeurs. Zorg dat die afspraken verifieerbaar zijn door audit trails van de toegang tot de systemen te verlangen. Zorg voor recht op audits op alle procedures en systemen, en spreek effectieve boeteclausules af als zou blijken dat de cloud provider zich niet aan de procedureafspraken houdt. Ook dit vereist de nodige organisatie, en een cloud provider zal hiervoor mogelijk een vergoeding vragen. Wat het risico is dat het technisch personeel er met een kopie van de boekhouding vandoor gaat en daar dan ook iets mee kan doen, is de kernvraag op dit punt. Dat risico is meestal erg klein, en voor veel bedrijven daardoor acceptabel. Naarmate het belang van derden bij de informatie groter is, zal ook het diefstalrisico toenemen tegelijk met het beschermingsbelang. Afgewogen moet dus worden welk beschermingsniveau de gegevens waard zijn. Altijd beschikbaar Beschikbaarheid valt uiteen naar: Beschikbaarheid in normale omstandigheden Beschikbaarheid ingeval van calamiteiten Beschikbaarheid na faillissement van (één van de) cloud dienstverleners Ook hier begint het met een inventarisatie van hoe het nu is: Hoe vaak en hoe lang is de boekhouding niet bereikbaar? Hoe snel kan bij diverse calamiteiten de boekhouding weer operationeel zijn, en wat is het risico op gegevensverlies daarbij? Vaak is het zo dat een verhuizing naar de cloud ervoor zorgt dat het risico van uitvallen van computers van een duidelijk aanwezig risico verandert naar een risico dat bijna nul is, en alleen nog bij extreme calamiteiten bestaat. Daartegenover staat dat externe dataverbindingen noodzakelijk worden voor het functioneren van de boekhouding, terwijl dat vaak bij in huis systemen niet het geval is. Een Service Level Agreement (SLA) met de cloud- of internet provider is nodig. Daarin moet de beschikbaarheid van systemen inclusief dataverbindingen afgesproken worden. Een SLA zonder garanties op de dataverbindingen is niet erg waardevol. De overeenkomst waarbinnen de SLA functioneert, moet voorzien in heldere afspraken over de consequenties van overtreding van de SLA. Het meest gebruikelijke is boeteclausules. Dergelijke afspraken kosten uiteraard weer wat, en zijn niet zo hard nodig als het niet zo vreselijk is als de boekhouding af en toe een dag of wat onbereikbaar is. Wel van belang is, dat dit risico een bewust genomen risico is en er geen paniek uitbreekt als zich een dergelijke situatie voor doet. Blijft over het risico dat één van de dienstverleners failliet gaat. Het is van belang goed te kijken welke rechtspersonen noodzakelijk zijn voor het beschikbaar blijven van de boekhouding in de cloud. Data in een boekhouding valt onder het databankrecht, en de gegevens zijn en blijven van het bedrijf dat de boekhouding aanlegt. De narigheid is, dat als die data bij een derde staan en die derde gaat failliet, de curator een vergoeding kan vragen voor het teruggeven van de data. Bovendien is er een aanzienlijk continuïteitsrisico, omdat de curator de activiteiten stil kan zetten. Zorg dus dat de data steeds gekopieerd wordt naar eigen servers of die van een onafhankelijke derde. 10 C l o u d A c c o u n t i n g

11 Vertrouwen is mooi, garanties zijn beter Voor de software ligt faillissementsrisico nog gevoeliger. Immers, de rechten daarvan komen toe aan de cloud provider, al dan niet doordat de cloud provider een licentie heeft verkregen van een derde. In ieder geval is de software niet van de cloud gebruiker. Gaat de cloud provider failliet, dan kan de software stoppen met werken. Als de could provider licentienemer is, dan kan een overeenkomst met een andere licentienemer of de auteursrechthebbende worden aangegaan, welke in voortzetting van beschikbaarheid van de software voorziet. Als de cloud provider auteursrechthebbende is, kan een ESCROW regeling een oplossing zijn. De software wordt dan bij een onafhankelijke derde ondergebracht en er komt een driepartijenovereenkomst waarin staat dat, als de cloud provider in surseance of faillissement raakt, de software wordt overhandigd aan de gebruiker ervan. Die kan dan zelf de cloud software installeren en gebruiken. Operationeel draait het nu door. Aan Escrow regelingen van dit soort zitten echter wel wat juridische haken en ogen. Let er op dat, als de cloud provider licentienemer is, hij zelf zodanig georganiseerd is dat hij beschikking houdt over de software, mocht zijn licentiegever en de auteursrechthebbende failliet gaan. Verliest hij immers beschikking over de software, dan verliezen zijn klanten die ook. Conclusie Bij een verhuizing van de boekhouding naar de cloud vallen een aantal bestaande risico s weg, maar daarvoor komen enkele andere risico s in de plaats. Of een bedrijf het de kosten en de moeite waard vindt om die risico s te beperken hangt van de situatie af. Vaak is dat niet nodig, maar als het wel nodig is, dan is het meestal wel mogelijk. Zekerheid kost echter geld en moeite, en naarmate de eisen aan zekerheid hoger zijn, zullen ook de daaraan verbonden kosten hoger zijn. Meestal kan de boekhouding in de cloud echter net zo veilig zijn als in huis. Frank van t Geloof, auteur van dit artikel, is ICT advocaat en partner bij Adriaanse De Meijer Advocaten te Amsterdam

12 Uw eigen Cloud Accountant In ons Shared Service Center Geen toekomst maar realiteit! Dagelijks verwerking van transacties 24/7 online inzicht Schaalbaar model Papierloos kantoor Focus op uw core business Lagere kosten door efficiency en schaalvoordelen Meest recente software zonder investering Beveiligde back-up Wilt u weten wat de mogelijkheden van Cloud Accounting zijn voor úw onderneming? Bel of mail ons dan voor een vrijblijvende afspraak

HNW en de werk-privé balans

HNW en de werk-privé balans HNW en de werk-privé balans Oplossing of uitdaging? Saskia de Bel en Maud van Aalderen 9 maart 2012 Programma workshop Korte introductie HNW Welke aspecten spelen een rol? Uitwisseling ervaringen en gereedschappen

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit.

Werken in de Cloud? Gemakkelijker dan ooit. De basics: wat is die hele Cloud nu écht? U stelt zich de Cloud best voor als een soort centrale serverruimte. Iedereen kan er beveiligd op inloggen vanop zijn eigen laptop, zijn smartphone,... In die

Nadere informatie

Doe de poll via the Live App

Doe de poll via the Live App INGRID LIGTHART Je software in de private cloud Doe de poll via the Live App Iedereen heeft het over cloud Cloud is de toekomst Doe mee aan de private cloud poll! Geef nu uw mening via de Exact live app

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack

Verras uw business-collega s met een IT-sixpack Hybride-cloudaanpak Verras uw business-collega s met een IT-sixpack De CIO staat steeds meer onder druk: enerzijds vragen uw businesscollega s een s nellere en meer flexibele dienstverlening, anderzijds

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten in detail

Onderzoeksresultaten in detail Resultaten onderzoek ICT-fitheid van ondernemers (december 2008) ICT is vaak Chinees voor ondernemers ICT ers en ondernemers spreken een andere taal. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum KMO-IT

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v.

Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. Mogen wij ons voorstellen? EQUA b.v. De naam achter 30 jaar ICT specialisme EQUA gelooft in kennis, focus en specialisme. Wij groeien door beter te worden. Sinds onze oprichting in 1984 doen wij daarom

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD?

DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? DE CLOUD, 6 VOORDELEN EN 7 CONTROLEPUNTEN WIE WERKT ER TEGENWOORDIG NIET IN DE CLOUD? Bijna iedereen neemt tegenwoordig ergens diensten af die in de cloud gelegen zijn. Maar wat zijn nu de voordelen van

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN PAGINA-OVERZICHT De cloud. Iedereen praat erover, maar wat is het nu precies? En moet uw organisatie ook naar de cloud? En als u in de cloud zit of overweegt

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013

Mensink ICT Advocatuur Nieuwsbrief Oktober 2013 Escrow van SAAS en Cloud diensten. Marketingtechnisch niet meteen een lekkere zin om een nieuwsbrief mee te beginnen. Zeker drie woorden die nogal wat vragen oproepen. SAAS (software as a service) en Cloud

Nadere informatie

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag

André Salomons Smart SharePoint Solutions BV. Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag André Salomons Smart SharePoint Solutions BV Cloud security en de rol van de accountant ICT Accountancy praktijkdag Cloud security moet uniformer en transparanter, waarom deze stelling? Links naar de artikelen

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product.

Online Backup. Informatiebrochure. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Met uw keuze voor Webwedo kunt u zeker zijn van een goed betrouwbaar product. Online Backup Informatiebrochure In deze brochure geven we u een indruk van onze nieuwe dienst, namelijk online backup. Tevens

Nadere informatie

Cursusadministratie Software. Whitepaper

Cursusadministratie Software. Whitepaper Cursusadministratie Software Huur of Koop Whitepaper Januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding: Koop versus huur... 3 Hoofdstuk 1... 4 1.1 Belangrijke trends bij SaaS-applicaties... 4 1.2

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet

Hostbasket. Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet Hostbasket Het hosting en cloud computing aanbod van Telenet 1 Uw IT in betrouwbare handen Uw IT infrastructuur en software uitbesteden zonder zorgen en investering zodat u zich volledig kunt concentreren

Nadere informatie

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden

owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden owncloud centraliseren, synchroniseren & delen van bestanden official Solution Partner of owncloud Jouw bestanden in de cloud Thuiswerken, mobiel werken en flexwerken neemt binnen organisaties steeds grotere

Nadere informatie

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01

Kiki koning. Irenestraat 62 6707 CX Wageningen Tel: +31(0)612266623 KvK: 11061326 BTW: NL081151780B01 In de cloud, het nieuwe werken Is uw bedrijf ook toe aan werken in de cloud? Bent u het beu dat programma s, data en bedrijfsdocumenten zich overal en nergens bevinden? ItsCloud neemt al deze zorgen van

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP!

MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! MET EXACT GLOBE EN EXACT SYNERGY NAAR DE CLOUD ZO MAAKT U DE SLIMME OVERSTAP! De cloud is al lang geen hype meer. In diverse branches heeft het de manier waarop organisaties met IT omgaan veranderd en

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system.

De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. De zakelijke telefonie-oplossing uit de cloud. The next-generation telephone system. Over NFON De NFON cloud wordt gebouwd door NFON AG, een toonaangevende aanbieder van cloud telefoniediensten in München,

Nadere informatie