STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik"

Transcriptie

1 ALV NEDU STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie januari 2017

2 Versiebeheer V. Naam Datum Status Distributie 0.1 DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 17/03/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.2 DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 02/04/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.3 DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 23/04/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.4 DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 08/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep, IG DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 14/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.6 DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 28/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.7 DPM Communicatie gereguleerde Netwerkkosten KV 14/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep, PBM 1.0 DPM Communicatie gereguleerde 01/10/2009 Definitief ALV NEDU 1.1 DPM Communicatie gereguleerde 20/09/2010 CONCEPT PBM 1.2 DPM Communicatie gereguleerde 05/11/2010 CONCEPT PBM 1.21 DPM Communicatie gereguleerde 09/09/2011 CONCEPT PBM 1.3 DPM Communicatie gereguleerde 28/11/2011 CONCEPT PBM 2.0 DPM Communicatie gereguleerde 14/12/2011 Definitief ALV NEDU 2.1 DPM Communicatie gereguleerde 14/2/2012 CONCEPT DPM Expertgroep 2.2 DPM Communicatie gereguleerde 21/2/2012 CONCEPT DPM Expertgroep 5.9 DPM Communicatie gereguleerde 23/2/2012 CONCEPT ALV NEDU ter vaststelling in de ALV NEDU 5.99 DPM Communicatie gereguleerde 29/02/2012 CONCEPT ALV NEDU ter vaststelling in de ALV NEDU 6.0 DPM Communicatie gereguleerde 7/03/2012 Vastgesteld ALV ALV NEDU NEDU 7.0 Verwerking Erratum versie 7.0 dd Vastgesteld ALV NEDU (SGS) (vastgesteld SGS met mandaat van ALV NEDU) 7.1 IC151 verwerkt Concept Reviewgroep 7.99 DPM Communicatie gereguleerde Concept ALV NEDU ter vaststelling in de ALV NEDU 8.0 DPM Communicatie gereguleerde Vastgesteld ALV NEDU 8.1 DPM Communicatie gereguleerde Concept WG IC DPM Communicatie gereguleerde Ter review NEDU-Reviewgroep 8.9 DPM Communicatie gereguleerde Ter vaststelling ALV NEDU 9.0 DPM Communicatie gereguleerde Vastgesteld ALV NEDU Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Status Marktprocesmodel Leveranciersmodel 5.0 ALV NEDU 14/12/11 Definitief Pagina 2 van 17

3 Inhoud 1. Inleiding Doel en scope Uitgangspunten en definities Uitgangspunten DPM op basis van het MPM Communiceren tarieven bestaande capaciteitstariefcodes Inleiding Procesafspraken Processtappen Termijnen Detailbeschrijving per deelproces Communiceren te hanteren tarieven Verwerken tarieven Communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes zonder uitbreiding fysieke capaciteit Inleiding Procesafspraken Processtappen Termijnen Detailbeschrijving per deelproces Communiceren te hanteren tarieven Verwerken tarieven Communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes met uitbreiding fysieke capaciteit Inleiding Procesafspraken Processtappen Termijnen Detailbeschrijving per deelproces Communiceren te hanteren tarieven Verwerken tarieven...17 Pagina 3 van 17

4 1. Inleiding In het MPM Leveranciersmodel staan de processen rondom het verplicht leveranciersmodel beschreven. De essentie van dit proces is dat onder het verplichte leveranciersmodel de leverancier die in het centraal aansluitregister op een kleinverbruikersaansluiting staat geregistreerd voor de netbeheerder de periodieke netwerkkosten bij de aangeslotene in rekening brengt. Het is daarom van belang dat de netbeheerder de leverancier op tijd de juiste netwerkkosten ter beschikking stelt zodat de leverancier deze tarieven in het factureringsproces kan gebruiken. De in dit DPM beschreven werkwijze is mede afhankelijk van tijdige aanlevering van de gereguleerde tarieven door de ACM en instemming van de ACM over de werkwijze bij het te laat door de ACM aanleveren van de gereguleerde tarieven. Deze werkwijze wordt momenteel vanuit Netbeheer Nederland afgestemd met de ACM. Mocht deze werkwijze niet geaccordeerd worden door de ACM, moet hier een alternatief voor gezocht worden die binnen de kaders van dit DPM werkbaar is. 1.1 Doel en scope Als basis voor het DetailProcesModel (DPM) dient het MarktProcesModel (MPM). De uitgangspunten en definities zoals beschreven in het MPM gelden ook voor het DPM. Het DPM beschrijft het communiceren van de door de netbeheerder vastgestelde periodieke netwerkkosten KV. In het volgende figuur wordt de scope van het DPM Communicatie gereguleerde netwerkkosten KV weergegeven. Communicatie gereguleerde LV = Leverancier RNB = Regionale Netbeheerder ACM EK = Energiekamer Autoriteit Consument & Markt Opstellen Voorstel tarieven Vaststellen RNB-tarieven Ontvangen en verwerken tarieven Communiceren te hanteren tarieven Verwerken tarieven RNB ACM EK RNB RNB LV Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie uitwisseling in het DPM Communicatie gereguleerde periodieke RNB-kosten KV beschreven. Dit deelproces wordt niet in het DPM Communicatie gereguleerde uitgewerkt Pagina 4 van 17

5 2. Uitgangspunten en definities In het MPM Leveranciersmodel worden de uitgangspunten en definities voor de realisatie van het verplicht leveranciersmodel beschreven. Deze uitgangspunten zijn dus tevens een uitgangspunt voor de uitwerking van het DPM. 2.1 Uitgangspunten DPM op basis van het MPM De ACM stelt de maximale tarieven voor de periodieke netwerkkosten vast. De door de netbeheerder gehanteerde tarieven kunnen lager zijn dan de door de ACM vastgestelde maximale tarieven. Indien een netbeheerder de verkeerde tarieven communiceert, treedt de netbeheerder met alle leveranciers bilateraal in overleg. Als de netbeheerder tariefswijzigingen te laat verstuurt of als de leverancier de ontvangstbevestiging te laat verstuurt, treden de partijen met elkaar in overleg. Indien de te hanteren tarieven te laat (minder dan 1 maand voor invoering) door de netbeheerders worden verstuurd zullen de leveranciers de oude tarieven hanteren. De netbeheerder moet dan de door hem daadwerkelijk gehanteerde tarieven iets aanpassen en de ingangsdatum iets later maken, zodat hij over het gehele jaar genomen de door ACM beoogde inkomsten krijgt. Deze werkwijze wordt momenteel vanuit Netbeheer Nederland afgestemd met de ACM. Mocht deze werkwijze niet geaccordeerd worden door de ACM, moet hier een alternatief voor gezocht worden die binnen de kaders van dit DPM werkbaar is. Wanneer de tarieven door de netbeheerder te laat gecommuniceerd worden, moeten ze afgekeurd worden door alle leveranciers en moet de netbeheerder nieuwe tarieven vaststellen voor invoering 1 maand later. Vragen omtrent de tariefwijziging moet de klant aan de netbeheerder stellen. De leverancier blijft aanspreekpunt voor vragen over de factuur. De netbeheerder communiceert de tarieven per EAN code Netbeheerder Gridoperator via berichten en stuurt een naar de contactpersoon bij een leverancier, conform het leveranciersregister. Het op deze wijze afdwingen van het gebruik van een vast format en de logging-functionaliteit van het berichtenverkeer zijn de redenen dat het op deze wijze gebeurt. Tijdigheid van het communiceren van de tarieven wordt gebaseerd op het XML-bericht. Het XML-bericht is leidend in de communicatie. De is hierin slechts een signalering. De netbeheerder zorgt ervoor dat het totaal te factureren bedrag per CapTarCode ( PAV, TOVT, TAVT, meterhuur, systeemdiensten) ook duidelijk gemaakt wordt aan de klant. Als de leverancier om wat voor reden dan ook andere tarieven hanteert dan dat de netbeheerder beschikbaar heeft gesteld en tijdig heeft gecommuniceerd, zal hij de aangeslotenen die een afrekening hebben ontvangen een correctiefactuur moeten sturen. Indien het ten voordele van de aangeslotene is kan de leverancier besluiten de kosten zelf te dragen. Voorwaarde is dan wel dat de leverancier zorgt dat de afdracht aan de netbeheerder aansluit bij het correcte tarief en voldoet aan de fiscale eisen. De leverancier bepaalt zelf of hij het voorschotbedrag aanpast bij een wijziging van de netbeheerderstarieven. De gecommuniceerde tarieven betreffen tarieven op dagbasis in euro s (met 4 decimalen achter de komma). De tarieven worden door de netbeheerder per bedrijfs-ean-code van een leverancier gecommuniceerd. 2.2 Definities bestanden Bestandsaanlevering Voor de aanlevering van de bestanden gelden de volgende definities: Frequentie: bij tariefwijziging gereguleerde tarieven netbeheerder; Vorm: XML- bestand; Aanleverende partij: Netbeheerder Ontvangende partij: Leverancier Pagina 5 van 17

6 3. Communiceren tarieven bestaande capaciteitstariefcodes Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de causale relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. 3.1 Inleiding In het leveranciersmodel moeten leveranciers voor kleinverbruikaansluitingen namens de netbeheerder de nettarieven in rekening brengen. De communicatie van welk nettarief in rekening gebracht moet worden gebeurt via het communiceren van een capaciteitstariefcode in het stamdatabericht van de aansluiting. Voor het communiceren van tarieven van bestaande capaciteitstariefcodes wordt het volgende proces gevolgd. Pagina 6 van 17

7 3.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten in Hoofdstuk Processtappen Bij Communiceren tarieven bestaande capaciteitstariefcodes zijn geen aanvullende procesafspraken Termijnen De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces communicatie gereguleerde netwerkkosten bij bestaande capaciteitstariefcodes zijn: 1 maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven, de door de ACM vastgestelde gereguleerde tarieven, heeft de netbeheerder de door hem te hanteren tarieven aan de leverancier gecommuniceerd. Binnen één werkdag na ontvangst, bevestigt de leverancier aan de betreffende netbeheerder de ontvangst van de te hanteren tarieven. De leverancier hanteert de ontvangen tarieven vanaf ingangsdatum van de tarieven. In onderstaande afbeelding staat de tijdslijn van het proces Communicatie gereguleerde netwerkkosten bij bestaande capaciteitstariefcodes schematisch weergegeven. 3.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven; inclusief de gegevens die in de berichten uitgewisseld moeten worden. De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. In de tabel wordt per data element een kenmerk (K) aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk van de procescontext is (A). Pagina 7 van 17

8 3.3.1 Communiceren te hanteren tarieven ACM De netbeheerder stelt de door hem te hanteren periodieke netwerkkosten vast en communiceert deze naar de leverancier. Alle bij de netbeheerders EAN behorende capaciteitstariefcodes (gewijzigde en ongewijzigde) en bijbehorende tarieven worden in één bestand gecommuniceerd. De volgende gegevens stelt hij ter beschikking: Record periodieke netwerkkosten Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum ingang V Ingangsdatum van de periodieke netwerkkosten. Bericht ID V Door de regionale netbeheerder aan het bericht toegekende ID. EAN-netbeheerder V EAN code Netbeheerder Gridoperator Produkt V n E Maximaal 2: E en/of G CapTarCode V n EAN-13-code voor het capaciteitstarief. Tarief V n 0,7531 Dagtarief netwerkkosten behorende bij de CapTarCode. Pagina 8 van 17

9 3.3.2 Verwerken tarieven Leverancier Versturen Bevestiging 1 Regionale netbeheerder Ontvangen Bevestiging De leverancier bevestigt voor elk ontvangen bericht de ontvangst van de nieuwe te hanteren tarieven. Record bevestiging ontvangst nieuwe tarieven Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum ingang V Ingangsdatum van de periodieke netwerkkosten. Bericht ID V Door de regionale netbeheerder toegekende ID van het door deze bevestiging bevestigde bericht. Ontvangstbevestiging V 1 Akkoord Akkoord/niet akkoord Pagina 9 van 17

10 4. Communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes zonder uitbreiding fysieke capaciteit Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de causale relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. 4.1 Inleiding In het leveranciersmodel moeten leveranciers voor kleinverbruikaansluitingen namens de netbeheerder de nettarieven in rekening brengen. De communicatie van welk nettarief in rekening gebracht moet worden gebeurt via het communiceren van een capaciteitstariefcode in het stamdatabericht van de aansluiting. Voor het introduceren van een nieuwe capaciteitstariefcode zonder uitbreiding van fysieke capaciteit wordt het volgende proces gevolgd. 4.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten in Hoofdstuk Processtappen 1) Vooraankondiging nieuwe capaciteitstariefcode. De netbeheerder informeert de leverancier tenminste 3 maanden voor de communicatie van het bijbehorende nettarief over het implementeren van een nieuwe capaciteitstariefcode. In die staan minimaal de volgende gegevens: a) De capaciteitstariefcode; b) De omschrijving van de capaciteitstariefcode; c) Indien van toepassing de aansluitcategorie behorende bij de capaciteitstariefcode. d) De datum dat de capaciteitstariefcode gebruikt gaat worden. Pagina 10 van 17

11 De vooraankondiging wordt per verstuurd aan de contactpersonen van de contactcategorie Periodieke Netwerktarieven zoals vermeld in het CPR. 2) Toevoegen nieuwe capaciteitstariefcode De netbeheerder zorgt er voor dat de nieuwe capaciteitstariefcode wordt toegevoegd aan de centrale tarieventabel 3) Toevoegen tarieven aan nieuwe capaciteitstariefcode De netbeheerder zorgt ervoor dat het bij de nieuwe capaciteitstariefcode behorende tarieven worden toegevoegd in de tarieventabel. 4) Communiceren tarieven De netbeheerder communiceert de door hem voor de komende periode te hanteren gereguleerde periodieke netbeheerderstarieven en de ingangsdatum van deze nieuwe tarieven aan de leveranciers. 5) Ontvangen en verwerken tarieven De leverancier ontvangt de nieuwe gereguleerde netbeheerderstarieven, stuurt per direct een ontvangstbevestiging en verwerkt de tarieven in zijn systemen Termijnen De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes zonder uitbreiding fysieke capaciteit zijn: 4 maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe capaciteitstariefcodering in de marktprocessen, heeft de netbeheerder een vooraankondiging hieromtrent naar de leverancier gecommuniceerd. 1 maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven in de marktprocessen, de door de ACM vastgestelde gereguleerde tarieven, heeft de netbeheerder de door hem te hanteren tarieven aan de leverancier gecommuniceerd. Binnen één werkdag na ontvangst, bevestigt de leverancier aan de betreffende netbeheerder de ontvangst van de te hanteren tarieven. De leverancier hanteert de ontvangen tarieven vanaf ingangsdatum van de tarieven in de marktprocessen. In onderstaande afbeelding staat de tijdslijn van het proces communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes zonder uitbreiding fysieke capaciteit schematisch weergegeven. 4.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven; inclusief de gegevens die in de berichten uitgewisseld moeten worden. De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. In de tabel wordt per data element een kenmerk (K) aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk van de procescontext is (A). Pagina 11 van 17

12 4.3.1 Communiceren te hanteren tarieven ACM De netbeheerder stelt de door hem te hanteren periodieke netwerkkosten vast en communiceert deze naar de leverancier. Alle bij de netbeheerders EAN behorende capaciteitstariefcodes (gewijzigde en ongewijzigde) en bijbehorende tarieven worden in één bestand gecommuniceerd. De volgende gegevens stelt hij ter beschikking: Record periodieke netwerkkosten Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum ingang V Ingangsdatum van de periodieke netwerkkosten. Bericht ID V Door de regionale netbeheerder aan het bericht toegekende ID. EAN-netbeheerder V EAN code Netbeheerder Gridoperator Produkt V n E Maximaal 2: E en/of G CapTarCode V n EAN-13-code voor het capaciteitstarief. Tarief V n 0,7531 Dagtarief netwerkkosten behorende bij de CapTarCode. Pagina 12 van 17

13 4.3.2 Verwerken tarieven Leverancier Versturen Bevestiging 1 Regionale netbeheerder Ontvangen Bevestiging De leverancier bevestigt voor elk ontvangen bericht de ontvangst van de nieuwe te hanteren tarieven. Record bevestiging ontvangst nieuwe tarieven Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum ingang V Ingangsdatum van de periodieke netwerkkosten. Bericht ID V Door de regionale netbeheerder toegekende ID van het door deze bevestiging bevestigde bericht. Ontvangstbevestiging V 1 Akkoord Akkoord/niet akkoord Pagina 13 van 17

14 5. Communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes met uitbreiding fysieke capaciteit Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de causale relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. 5.1 Inleiding In het leveranciersmodel moeten leveranciers voor kleinverbruikaansluitingen namens de netbeheerder de nettarieven in rekening brengen. De communicatie van welk nettarief in rekening gebracht moet worden gebeurt via het communiceren van een capaciteitstariefcode in het stamdatabericht van de aansluiting. Voor het introduceren van een nieuwe capaciteitstariefcode met uitbreiding fysieke capaciteit wordt het volgende proces gevolgd. Pagina 14 van 17

15 5.2 Procesafspraken De hieronder beschreven procesafspraken zijn aanvullende afspraken die specifiek voor dit proces gelden bovenop de algemeen geldende uitgangspunten in Hoofdstuk Processtappen 1) Voorgenomen aanpassing melden bij ALV NEDU 2) Vooraankondiging nieuwe capaciteitstariefcode. De netbeheerder informeert de leverancier tenminste 3 maanden voor de communicatie van het bijbehorende nettarief over het implementeren van een nieuwe capaciteitstariefcode. In die staan minimaal de volgende gegevens: a) De capaciteitstariefcode; b) De omschrijving van de capaciteitstariefcode; c) Indien van toepassing de aansluitcategorie behorende bij de capaciteitstariefcode. d) De datum dat de capaciteitstariefcode gebruikt gaat worden. e) Datum beschikbaar stellen berichtdefinities inclusief testperiode f) Datum livegang berichtdefinities op productie De vooraankondiging wordt per verstuurd aan de contactpersonen van de contactcategorie Periodieke Netwerktarieven zoals vermeld in het CPR. 3) Toevoegen nieuwe capaciteitstariefcode De netbeheerder zorgt er voor dat de nieuwe capaciteitstariefcode wordt toegevoegd aan de centrale tarieventabel 4) Toevoegen tarieven aan nieuwe capaciteitstariefcode De netbeheerder zorgt ervoor dat het bij de nieuwe capaciteitstariefcode behorende tarieven worden toegevoegd in de tarieventabel. 5) Toevoegen domeinwaarde aan het veld doorlaatwaarde van de aansluiting. Indien er sprake is van een nieuwe aansluitcategorie (doorlaatwaarde van de aansluiting) zorgt de netbeheerder er voor dat de nieuwe domeinwaarde wordt toegevoegd aan het veld doorlaatwaarde van de aansluiting. 6) Communiceren tarieven De netbeheerder communiceert de door hem voor de komende periode te hanteren gereguleerde periodieke netbeheerderstarieven en de ingangsdatum van deze nieuwe tarieven aan de leveranciers. 7) Ontvangen en verwerken tarieven De leverancier ontvangt de nieuwe gereguleerde netbeheerderstarieven, stuurt per direct een ontvangstbevestiging en verwerkt de tarieven in zijn systemen. 8) Borgen wijzigingen in de IcEG bij de eerstvolgende sectorrelease Termijnen De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes met uitbreiding fysieke capaciteit zijn: 4 maanden voor de ingangsdatum in de marktprocessen van de nieuwe capaciteitstariefcodering en de nieuwe fysieke capaciteit, heeft de netbeheerder een vooraankondiging hieromtrent naar de leverancier gecommuniceerd. 1 maand voor de ingangsdatum van de nieuwe tarieven in de marktprocessen, de door de ACM vastgestelde gereguleerde tarieven, heeft de netbeheerder de door hem te hanteren tarieven aan de leverancier gecommuniceerd. Binnen één werkdag na ontvangst, bevestigt de leverancier aan de betreffende netbeheerder de ontvangst van de te hanteren tarieven. De leverancier hanteert de ontvangen tarieven vanaf ingangsdatum van de tarieven in de marktprocessen. Pagina 15 van 17

16 In onderstaande afbeelding staat de tijdslijn van het proces communicatie tarieven nieuwe capaciteitstariefcodes met uitbreiding fysieke capaciteit schematisch weergegeven. 5.3 Detailbeschrijving per deelproces In de onderstaande paragrafen wordt per deelproces een detailbeschrijving gegeven; inclusief de gegevens die in de berichten uitgewisseld moeten worden. De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. In de tabel wordt per data element een kenmerk (K) aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk van de procescontext is (A) Communiceren te hanteren tarieven ACM 1) De netbeheerder stelt de door hem te hanteren periodieke netwerkkosten vast en communiceert deze naar de leverancier. Alle bij de netbeheerders EAN behorende capaciteitstariefcodes (gewijzigde en ongewijzigde) en bijbehorende tarieven worden in één bestand gecommuniceerd. De volgende gegevens stelt hij ter beschikking: Record periodieke netwerkkosten Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Pagina 16 van 17

17 Record periodieke netwerkkosten Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Datum ingang V Ingangsdatum van de periodieke netwerkkosten. Bericht ID V Door de regionale netbeheerder aan het bericht toegekende ID. EAN-netbeheerder V EAN code Netbeheerder Gridoperator Produkt V n E Maximaal 2: E en/of G CapTarCode V n EAN-13-code voor het capaciteitstarief. Tarief V n 0,7531 Dagtarief netwerkkosten behorende bij de CapTarCode Verwerken tarieven Leverancier Versturen Bevestiging 1 Regionale netbeheerder Ontvangen Bevestiging 1) De leverancier bevestigt voor elk ontvangen bericht de ontvangst van de nieuwe te hanteren tarieven. Record bevestiging ontvangst nieuwe tarieven Gegevens K 1/n Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum ingang V Ingangsdatum van de periodieke netwerkkosten. Bericht ID V Door de regionale netbeheerder toegekende ID van het door deze bevestiging bevestigde bericht. Ontvangstbevestiging V 1 Akkoord Akkoord/niet akkoord Pagina 17 van 17

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together

Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Visie op najaarsrelease 2011 -Impact op marktrol RNB- Creating Business Excellence, Together Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels de zogenaamde Sector Releases sectorbreed wijzigingen

Nadere informatie

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV

Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC140 Volume-bepaling bij defecte meetinrichtingen KV Status Vastgesteld Versienummer 1.0 Versiedatum 7 november 2013

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 4.0 25 januari 2012 Pag. 1 van 38 Versiebeheer

Nadere informatie

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

MPM Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 41 Versiebeheer

Nadere informatie

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24.

Overzicht Uren24. Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. Overzicht Uren24 Dit document biedt een overzicht van belangrijkste functies van Uren24. NB: het Uren24-abonnement en de aan u toegekende toegangsrechten bepalen van welke functies u gebruik kunt maken.

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014

GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 GAS TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Toepasselijkheid van de Tarieven- en vergoedingsregeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Leveranciershandleiding EDI

Leveranciershandleiding EDI Leveranciershandleiding EDI Versie : 2.6 Datum : 17 maart 2015 Auteur : HP van Hagen Afdeling : E-business Versiebeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 20 oktober 2008 S. van Zundert Initiële handleiding

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015

Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015. Gerja Koldenhof November 2015 Aansluiten voor Dummies Hier Opgewekt event 2015 Gerja Koldenhof November 2015 Welke soorten heb je? Welke heb ik nodig? Hoe vraag ik dat aan? Hoe wordt deze bemeten? Etc. 2 Wat gaan we doen? Netbeheerder

Nadere informatie

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy.

Voorbeeld afrekening. Voorbeeld BV Naam Straatnaam 1 1234AB Stad. Klantnummer Uw persoonlijke nummer binnen Gazprom Energy. Voorbeeld Adres : Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Postbus 2324 5202 CH s-hertogenbosch Nederland KVK : 55351727 (NL) Btw-nummer: NL823563406B01 IBAN : NL17 CITI 0266 0056 59 Incassant ID : NL53138553517270000

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0

Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 Leveringsvoorwaarden Elektriciteit & Gas Zeker v3.0 (Terug) leveringsprijzen elektriciteit Wij brengen u de leveringsprijs in rekening voor door Gazprom Energy aan u geleverde volumes en betalen u een

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen

DPM. Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen DPM Verkrijgen en beëindigen programmaverantwoordelijkheid & financiële gevolgen Uitgave van EDSN Auteur WMWG Versienummer 2.0 Versiedatum 8 januari 2010 Status Richtinggevend vastgesteld in de ALV NEDU

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn SEO en GUO

Gegevensrichtlijn SEO en GUO DEFINITIEF Gegevensrichtlijn SEO en GUO Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Versie 1.0 Datum 12 januari 2015 PAGINA 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en scope 3 2 Huidige situatie (begin 2014)

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Leverancier. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Leverancier Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Creating Business Ecellence. Together. Aanleiding en doel Periodiek

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4.

Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC. Hoogvliet BV EDI Informatie. Hoogvliet EDI Support. Datum Februari 2012 Versie 4. Memo Aan Handelsrelaties van Hoogvliet BV Onderwerp CC Via Van Datum Februari 2012 Versie 4.0 E-mail Hoogvliet EDI Support Hoogvliet BV EDI Informatie 1. Inleiding 2. Informatie over EDI met Hoogvliet

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding upc artbox

Handleiding upc artbox Handleiding upc artbox Doel artbox Artbox is een hulpmiddel voor het beheren van origineel artwork. Dit kunnen teksten, opgemaakte documenten, video, audio, banners, etc. zijn. Hoe werkt het Het begint

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Factsheet RACS Invoice Management System

Factsheet RACS Invoice Management System Factsheet RACS Invoice Management System Pagina 1 / 7 Inleiding Met behulp van Racs Invoice Management worden de gegevens van inkomende facturen op een elektronische en geautomatiseerde wijze ingelezen.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Poortcontroles en afhandeling OLP

Poortcontroles en afhandeling OLP Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Poortcontroles en afhandeling OLP De uitvoering

Nadere informatie

Aanbodhandleiding Het verkopen van 2 e hands studiemateriaal

Aanbodhandleiding Het verkopen van 2 e hands studiemateriaal 1. 2 e hands studiematerialen verkopen via hlbookshop.nl hlbookshop.nl is een website speciaal voor studenten van de Hogeschool Leiden en biedt online alle materialen aan die nodig zijn voor een studie

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten.

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten. Qurrent Nieuwe Energie Versie: 1.2 Betreft: H2 2012 tarieven Datum: 17 september 2012 Tarieven Modelcontract Qurrent Groene Stroom Variabel Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht

Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Koepelconvenant Horizontaal Toezicht Leusden 14 juli 2011 Convenant tussen de Belastingdienst en KAN Partijen, Kwaliteitscentrum Accountancy Nederland B.V. (hierna KAN) gevestigd te te Zwolle in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010

Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Den Haag, 31 maart 2010 Energiekamer - 1 / 18 - Datum: 31-03-2010 Projectnaam: Richtlijn energierekening voor consumenten 2010 Projectnummer: 102714 Energiekamer

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014

ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Toepasselijkheid van de Tarieven- en vergoedingsregeling 2 Artikel

Nadere informatie

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2

Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 Interpretatie Eletriciteitswet 1998 art. 1 lid 2 In het laatste kwartaal van 2011 hebben gemeenten, provincies en waterschappen een brief ontvangen van hun netbeheerder betreffende artikel 1, tweede lid,

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

FloraHolland Ketenreleaseproces

FloraHolland Ketenreleaseproces Florecom Software Leveranciers Lunch FloraHolland Ketenreleaseproces Afgestemd met Florecom en Samenwerkingsverband Kwekersoftware 19 januari 2011 Ketenreleaseproces op hoofdlijnen 2 Processtappen 1. RFC

Nadere informatie

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN

Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN Productgegevensdatabank in het kader van de EPB regelgeving KOSTEN doc_0_g.c_nl_kosten_v3.0_20081028.doc 28 oktober 2008 Algemene Procedures Inhoudstabel 1 INLEIDING... 3 2 OVERZICHT PROCEDURES... 3 3

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Belastingdienst en M & K HILVERSUM B.V. Convenant Horizontaal Toezicht tussen de en M & K HILVERSUM B.V. Horizontaal Toezichtconvenant ---------------------------------------------------------------------------------------- Partijen: M & K Hilversum

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers.

Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. Toelichting Aanvragen NS Account Nieuwe Medewerkers. De contactpersoon bij uw organisatie, meldt u aan in het systeem van NS door het invullen van uw persoonlijke gegevens en email-adres. Op dit email

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

DPM Markt & Allocatie Pagina 1 van 47 DPM. Markt en allocatie

DPM Markt & Allocatie Pagina 1 van 47 DPM. Markt en allocatie DPM Markt & Allocatie Pagina 1 van 47 DPM Markt en allocatie Uitgave van EDSN Auteur WMWG (Werkgroep Marktmodel Wholesale Gas) Versienummer 2.0 Versiedatum 12 januari 2010 Status Richtinggevend vastgesteld

Nadere informatie

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst

Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht tussen de Graaf + Plaisier accountants en belastingadviseurs en de Belastingdienst Horizontaal toezichtconvenant ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Van: Boersma Adviseurs [info@boersmaadviseurs.nl] Verzonden: maandag 17 september 2012 12:10 Aan: Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Onderwerp: Nieuwsmail Snelstart btw

Nadere informatie