Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door"

Transcriptie

1 Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet niet per se meer winst Rien van Poelgeest (voorzitter VVCM) Commerciele kant steeds belangrijker Factoring Hiernieuwde interesse door crisis Ed Nijpels Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is ook marketingtool Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Maatschappelijk verantwoord innen betekent dat je de consument niet met onnodig oplopende kosten confronteert Lindorff. Hoe je klanten laat betalen en hoe je ze behoudt. Martin van Loon, Algemeen Directeur Lindorff Netherlands

2 2 3 editorial Advertorial Van debiteurenbeheer naar credit management Voor een goed begrip van het huidige credit management is het goed om te kijken naar haar geschiedenis vanaf 1945, toen Nederland weer opgebouwd werd met hulp van het Marshallplan. Veel thuisbezorgers gaven huishoudens krediet en ook winkeliers waren hiertoe bereid. Ook de groothandel gaf zijn klanten krediet. Zij financierden zonodig hun eigen producten in het productieproces van hun klanten, totdat deze zelf betaald werden. Gevolg was dat er in diverse bedrijfstakken lange krediettermijnen ontstonden. Inmiddels worden alleen in bepaalde bedrijfstakken, zoals de groothandel, nog lange krediettermijnen gegeven die met behulp van het huidige credit management zoveel mogelijk worden afgebouwd. Het verstrekte leverancierskrediet staat op de actiefzijde van een bedrijfsbalans. Het risico werd afgedekt door een debiteurenvoorziening, 5 à 10% van de totale debiteurenstand. Deze afwaardering werd direct aan de actiefzijde van de balans verantwoord. Door de verplichte fair-value benadering van het debiteurenrisico is het niveau van de voorziening recentelijk lager geworden. Het risico vanwege de kredietrisico vergt weer een hogere voorziening. Tijdens de wederopbouw speelde de balans (met name de actiefzijde) een ondergeschikte rol. De bedrijfsactiviteiten waren gefocust op het verkrijgen van omzet voorbij het break-evenpoint. Een grotere omzet bracht meer winst, een kleinere meer verlies; een technische analyse inmiddels achterhaald door de algemene verandering van een verkopersmarkt in een kopersmarkt. Er is nu een complex productieproces met een uniek product, waardoor geen sprake meer is van een rechte vaste en variabele kosten lijn. De totale omzet wordt nu vergeleken met het marktaandeel. Het gaat niet zozeer om directe, maar indirecte winstoptimalisatie, door een verbeterde machtspositie in de markt. Credit Management Tegelijkertijd is de belangstelling voor de actiefzijde van de balans van een bedrijf sterk toegenomen en met name het streven om deze te verkleinen. Allereerst was daar het zogenaamde off-balance beleid via de lease politiek van het vastgoed en daarnaast werd de hoogte van de voorraden aangepakt door een just-in-time beleid. Ook het debiteurensaldo stat in de belangstelling van het off-balance-beleid. Er zijn meerdere mogelijkheden: duidelijke betalingsafspraken en een stringente bewaking hiervan. Het factureringsproces wordt hier en daar al geautomatiseerd, zodat de administratieve rompslomp wordt verminderd. Dit kan alleen als het totale productieproces geautomatiseerd wordt. In deze themabijlage vindt u vele aspecten van het moderne credit management. Drs. O.F.Royaards (voorheen voorzitter VVCM en stafdirecteur Controlling en Kredietbeleid Technische Unie B.V.) Project Manager: Teye Brandsma Productieleider: Fredrik Lagergren Tekst: Hugo Schrameyer & Nico van Dijk Grafische vormgeving: Fleur Westendorp, DTP Publishing Drukkerij: Drukkerij NoordHolland Voor meer informatie kunt een sturen naar Smart Media Publishing Holland B.V. Sint Antoniesbreestraat 16, 1011 HB Amsterdam, The Netherlands Tel Credit Management & de Credit Manager E-Meeting 06 Kredietverzekeren & wet- en regelgeving 08 Profiel interview: Rien van Poelgeest 10 Software 11 factoring & bedrijfs- en kredietinformatie 14 Incassobranch 16 Gerechtsdeurwaarders Over Smart Media Smart Media ontwikkelt, produceert en financiert themabijlagen die via landelijke, gerenommeerde kranten worden verspreid. Elke themabijlage wordt gemaakt door zorgvuldig samengestelde redactieteams. De grafische productie wordt verzorgd door creatieve vormgevers met gevoel voor de productie van moderne tijdschriften. Onze basisgedachte is een sterke onderwerpgerichtheid. Door zichtbaar te zijn in onze themabijlagen bereiken onze klanten het gehele verspreidingsterrein van de dragende krant. En selecteren ze automatisch de doelgroep die in de markt is voor de producten en diensten van het bedrijf. Smart Media is een jonge en dynamische onderneming met hoge doelstellingen. Wij ontwikkelen ons snel en onze planning is erop gericht een van de toonaangevende bedrijven van Europa in ons vakgebied te worden. Op dit moment zijn we vertegenwoordigd in Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Nederland. Credit Management: debiteurenbeheer voor de toekomst Ondernemers geven keer op keer aan dat zij het belang van een gedegen aanpak van debiteurenbeheer onderschrijven. Toch kunnen veel bedrijven hierin nog stappen vooruit zetten. TEKST Advertorial ING Commercial Finance (Erik Racké) Credit management verdient topprioriteit Debiteuren vormen een steeds groter deel van de totale bezittingen op de balans. Daarom is credit management niet alleen belangrijk in tegenspoed, maar zeker ook als de economie weer (voorzichtig) aantrekt. De kwaliteit van de uitstaande debiteurenportefeuille is belangrijk voor het risicoprofiel van bedrijven. Dat geldt voor Nederland, maar zeker ook daarbuiten. Nederlandse bedrijven exporteren daarbij steeds vaker naar landen waar de betalingsmoraal anders is. Hoe zorg je er nu voor dat er enerzijds grip wordt gehouden op de debiteurenportefeuille terwijl de relatie met de debiteur commercieel goed gehouden moet worden? Binnen de verkoopketen speelt het credit management een belangrijke rol. En eigenlijk zou dat al moeten beginnen bij de oriëntatiefase richting een potentiële afnemer. Een goede afstemming tussen verkopers enerzijds en credit managers anderzijds is essentieel. Nogal wat bedrijven beheren de debiteurenportefeuille op basis van ongeschreven regels. Hierdoor ontstaan vaak onduidelijkheden aan de verkoopkant en op het vlak van debiteuren beheer, die leiden tot onnodige verliezen door oninbaarheid van vorderingen. Bij credit managementbeleid kunt u ondermeer denken aan het formuleren van uitgangspunten risicomanagement en de acceptatieregels voor nieuwe klanten, check op kredietwaardigheid potentiële en bestaande afnemers, richtlijnen voor leverancierskrediet, kredietverzekeringen, incassobeleid etc. ING Commercial Finance helpt al veel bedrijven daarbij. Credit management zit al sinds 1967 in ons genenpakket. Credit managementbeleid Inzicht en overzicht Wij bieden u belangrijke informatie door middel van Credit Management rapportages. Dat helpt u om structureel, optimaal en overzichtelijk te worden geïnformeerd over de status van en voortgang van de debiteurenportefeuille, zoals omvang, ouderdomsanalyse, spreiding, disputen, etc. Hierdoor kunnen trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd en direct maatregelen worden genomen. Dit helpt bij een preventief debiteurenbeleid, voorkomen is immers beter dan genezen. Inzicht is onmisbaar, maar de menselijke factor blijft belangrijk. Credit management is mensenwerk Onze medewerkers Credit Management spreken iedere dag debiteuren in Nederland, maar ook ver daarbuiten in hun eigen taal en rekening houdend met de cultuur van dat land. Een debiteur die in de eigen taal wordt aangesproken, door professionele debiteurenbeerders, is sneller bereid de openstaande facturen te betalen. Het consequent beheren van de debiteurenportefeuille en het vastleggen van de afspraken zorgt er voor dat de betalingstermijn vaak wordt verkort. Daarbij hebt u dagelijks online inzicht in alle ontwikkelingen tot op het niveau van de individuele debiteur. Zo worden ook facturen waarover een dispuut ontstaat zichtbaar en gerapporteerd, zodat snel actie kan worden ondernomen. Door de combinatie van onze credit management services en het up to date houden van de ontwikkelingen in uw debiteurenportefeuille zijn juridische stappen minder vaak nodig. Wordt er desondanks toch niet betaald, dan worden Omzet/ Marge in overleg met de onderneming afspraken gemaakt over het vervolgtraject, dat kan uitmonden in juridisch incasso. Door tijdige en naadloze overgang naar dit traject kan oninbaarheid veelal worden voorkomen. Uitbesteden maakt credit management toekomstvast Het uitbesteden van credit management bij ING Commercial Finance neemt bedrijven niet alleen zorgen uit handen, maar levert ook concreet geld op. Betalingstermijnen worden veelal verkort (waardoor liquiditeit wordt vrijgemaakt), de kwaliteit van de debiteurenportefeuille verbeterd en de risico s worden beperkt. Onze actuele kennis van debiteuren garandeert u een optimaal rendement. Uitbesteding betekent ook toekomstvastheid voor de korte en lange termijn. Zo hebt u geen zorgen meer over personele bezetting en tijdige opvolging van debiteuren. Omdat wij inspelen op de behoeftes van onze klanten, de ontwikkelingen volgen, samengevoegd met onze kennis en vaardigheden, wordt uw credit management toekomstvast gemaakt. Dit is een advertentiebijlage bij deze krant U W C O R E B U S I N E S S B I N N E N S H U I S Meer informatie Graag helpen wij bedrijven met het credit management. Of dat nu gaat om een advies of het uitvoeren van beheertaken. Neem gerust contact met een van onze credit management consultants op via telefoonnummer Richt u weer op uw core business Besteed uw incasso aan Solveon uit Wij managen uw debiteurenbeheer Bieden consultancy Dragen gerichte oplossingen aan En beschikken over een breed scala aan diensten Betalingsrisico Kapitaalbeslag Orientatie/ Credit check Onderhandeling Verkooporder Verzending van de Facturering Betalingstermijn Credit controle goederen Ontvangst betaling Credit management S O L V E O N: D E O R G A N I S A T I E M E T H E T G R O O T S T E I N C A S S E R I N G S V E R M O G E N

3 4 Credit Management Credit Manager 5 Help, mijn klant betaalt niet! Nieuwe rol voor credit management Als overheden en bedrijven hun rekeningen op tijd zouden betalen, zou dat op jaarbasis de kaspositie van het bedrijfsleven met vijftien miljard euro verbeteren en zou een kwart van de faillissementen voorkomen worden. Achteraf zeuren over openstaande facturen? Hopeloos ouderwets. Modern credit management betekent ook dat bedrijven de betalingsmoraal van klanten op voorhand beoordelen. Even bellen met Arjen van Ruiten TEKST Nico van Dijk Incassobureau Intrum Justitia becijferde dit voorjaar dat Nederlandse bedrijven in 2009 tien miljard euro moesten afschrijven op oninbare vorderingen aan andere bedrijven en overheden. Dat is bijna net zoveel als de totale hypotheekrenteaftrek in Nederland. Het duurde gemiddeld 40,7 dagen, een dag langer dan in 2008, voordat facturen betaald werden. Lichtpuntje is wel dat meer rekeningen binnen de gangbare termijn van dertig dagen betaald werden. Traag betalende bedrijven kosten ook de samenleving enorm veel geld. Marcel van Es, directeur van Intrum Justitia Nederland, schat dat een kwart van de faillissementen uit 2009 werd veroorzaakt door wanbetalende debiteuren. Gemiddeld kost een faillissement de samenleving vier ton. "Veel ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de risico s van slechte debiteuren" Soepelere betalingstermijn Traag of te laat betalen heeft een domino-effect. Een bedrijf dat moet wachten op zijn geld gaat vaak zelf zijn leveranciers ook later betalen, puur uit gebrek aan liquiditeit. Opvallend genoeg zet de verslechtering van het betalingsgedrag inmiddels niet meer door, zo blijkt uit de Credit Management Trendmeter die OnGuard, leverancier van credit management software, in juni presenteerde. Volgens het onderzoek betaalt dertig procent van de klanten niet binnen de gestelde termijn. Dat die verslechtering niet verder is doorgezet komt mogelijk doordat creditmanagers zelf de betalingstermijn versoepeld hebben. Klanten krijgen nu drie dagen langer de tijd om te betalen dan anderhalf jaar geleden. Niettemin denkt veertig procent van de creditmanagers dat het betalingsgedrag verder zal verslechteren. De bouwsector heeft volgens het onderzoek bij de creditmanagers de slechtste reputatie als het gaat om tijdig betalen. Online meldpunt Gemeenten en provincies, die als overheid het goede voorbeeld zouden moeten geven, waren in 2009 goed voor tien procent van de openstaande rekeningen. Premier Balkenende deed eind 2008 een oproep aan gemeenten en provincies om het bedrijfsleven door de crisis te helpen door sneller te betalen. Dit had een bescheiden succes; bedrijven die zaken deden met overheden moesten in dagen op hun geld wachten, in 2009 was dat nog slechts vijftig dagen. Maar dat is nog altijd flink meer dan de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Om overheden tot een beter gedrag aan te zetten heeft MKB-Nederland eind 2009 het online-meldpunt Snellerbetalen.nl geopend. Hier kunnen ondernemers klagen over laks betalende overheden. Op die site staat ook een lijst met het betaalgedrag van circa 170 van de 430 gemeenten. Van de ontbrekende gemeenten is het betalingsgedrag niet bekend. De omvang van een gemeente blijkt niets te zeggen over het betalingsgedrag. We hadden vooraf verwacht dat met name grotere gemeenten traag zouden zijn met betalen, maar dat blijkt best mee te vallen, aldus MKB-secretaris Rob Wolthuis. Hij hoopt dat via dit soort naming and shaming gemeenten hun gedrag zullen verbeteren. Tips Alle experts zijn het over twee zaken eens: veel ondernemers zijn zich onvoldoende bewust van de risico s van slechte debiteuren. Zij kunnen er zelf veel aan doen om problemen met slecht betalende klanten te voorkomen. Daarom wat tips: Goed debiteurenbeheer begint met een goede inbedding in de eigen bedrijfsvoering. Wie is er verantwoordelijk voor? Hoe ziet het proces van debiteurenbewaking eruit? Bedenk dat je voor sommige klanten strenger moet zijn dan voor andere. Stel duidelijke algemene voorwaarden op met een heldere betalingstermijn en een eigendomsvoorbehoud. Leer je klant kennen. Check bij de Kamer van Koophandel (of een bedrijf voor handelsinformatie) of een klant niet toevallig failliet is gegaan, hoe de jaarrekening eruit ziet, wie tekenbevoegd is en hoe kredietwaardig je klant is, zo adviseert Mireille Muller van de Kamer van Koophandel. Leg afspraken over betalingstermijnen vast en laat klanten er voor tekenen. Bel na of je klant tevreden is. Dat voorkomt later gezeur over de factuur. Stuur de factuur na levering direct de deur uit. Wordt er niet op tijd betaald? Kom dan direct in actie. Bel na, bel nog een keer na of laat iemand dat voor je doen als je zelf geen tijd hebt. Afhankelijk van de reactie van de klant bepaal je je vervolgstappen. Direct aanmanen kan ertoe leiden dat je deze klant verliest. Pas als hij volgens zijn eigen betalingstermijn ook niet betaalt, wordt het tijd voor verdere actie. Zet niet boven de brief eerste herinnering. Er zijn namelijk debiteuren die rustig afwachten tot de tweede komt. In de praktijk blijkt dat wie het hardst piept, het eerst betaald wordt, weet financieel expert Pim van der Marel. De Kamer van Koophandel heeft op haar website onder het kopje ondernemen in zwaar weer een stappenplan staan met adviezen om wanbetaling te voorkomen. TEKST Hugo Schrameyer Veel bedrijven zitten nog altijd gevangen in het keurslijf van magere economische tijden. En dat vindt ook zijn weerslag op de relatie met de klant. De betalingsmoraal is zienderogen verslechterd. Betalingstermijnen van 60 dagen zijn geen uitzondering meer, zelfs termijnen van 120 dagen komen voor. Maar wat te doen met trage betalers? In deze slappe economische periode is het aan de kant zetten van zulke klanten misschien een brug te ver. Nieuwe credit managementoplossingen blijken een belangrijke kapstok om deze impasse in de klantrelatie te verbeteren. Credit managementspecialist Erwin Witte vindt de aanpak om uitsluitend aanmaningen versturen op basis van openstaande facturen eigenlijk een achterhaalde methode. Want wie alleen aanmaningen verstuurt, loopt ook de kans dat de alarmbellen pas gaan rinkelen als het al te laat is. De klant wil bijvoorbeeld de rekeningen niet betalen omdat die ontevreden is over de geleverde prestatie. Of, nog erger, de klant dreigt op een haar na failliet te gaan. "Credit Management is uit de kelder gekomen" Wat bedrijven moeten doen, zegt Witte, is de klant op voorhand indelen op zijn betalingsmoraal. En daar kunnen ze ook een bepaalde benadering in het debiteurenproces aan vastknopen. Het valt te overwegen een grote opdrachtgever persoonlijk te bezoeken en een langere betalingstermijn te gunnen. Daar zijn hogere kosten mee gemoeid, maar dat leidt ook tot minder rework. Bovendien leidt deze commerciële aanpak tot meer sympathie bij de klant en een grotere kans om opdrachten binnen te halen. Onderbuikgevoel De beoordeling die daarmee gemoeid gaat, is tegenwoordig geen kwestie meer van onderbuikgevoel, maar wordt gebaseerd op een ragfijne credit managementsystematiek. Op basis van uitgedokterde modellen is de order-to-cash-cyclus aanmerkelijk te versnellen. Oftewel: iedere klant krijgt een op maat gesneden betalingsstructuur voorgeschoteld. Bovendien zijn daar aanzienlijk lagere operationele kosten mee gemoeid in vergelijking met het traditionele systeem van rekeningen en aanmaningen versturen. Credit management is uit de kelder gekomen. Bedrijven beseffen ten volle dat deze benadering de betalingsmoraal verbetert en de klanttevredenheid vergroot. Om deze koers te varen, dient echter wel geïnvesteerd te worden in specifieke credit managementsoftware. Aanbieders van deze oplossingen hebben echter een gemakkelijk verhaal te vertellen: de investeringen zijn snel terugverdiend, mede omdat de oplossingen ook in abonnementsvormen worden aangeboden. De kern van de huidige credit managementaanpak bestaat in feite uit een inzichtelijk en beheersbaar debiteurenbeleid. Op elk moment in de order-to-cash-cyclus wordt beoordeeld op welke wijze de debiteur het beste benaderd kan worden. En ook: door wie. Een klacht hoeft immers niet altijd per se op het bordje van de salesafdeling terecht te komen; het kan logisch zijn om deze door te sluizen naar de productieafdeling bijvoorbeeld, of naar het algemeen management. Afschrijven Een klant die zijn verplichtingen niet kan nakomen, zal Arjen van Ruiten, directeur van een ICT-bedrijf, niet plompverloren afschrijven. Hij is voorstander van het zogenaamde customer intimacy-model. Eén van mijn klanten heeft een transportbedrijf, een sector waar nu geen dikke boterham wordt verdiend. Mijn klant heeft dat eerlijk aangegeven. Die zegt: ik wil graag met je zaken doen, maar ik kan niet op korte termijn aan alle betalingsverplichtingen voldoen. Geen probleem. In nauw overleg wordt gekeken welke deelfacturen het bedrijf wel kan betalen. Dat is de meest optimale vorm van credit management. Ik mag die relatie nog steeds tot mijn klantenbestand rekenen, de debiteur wil op termijn alle verplichtingen voldoen. Een klant die niet betaalt, moet je toch afschrijven? Een vriend van mij heeft een drukkerij. Hij had kant-en-klaar drukwerk liggen voor een klant die bijna failliet ging en zijn rekening niet kon betalen. Toch vond die vriend van mij het zonde om het drukwerk te vernietigen. Dus heeft hij besloten om het drukwerk alsnog bij die klant neer te zetten, ook al kreeg die zijn factuur niet betaald. Nu dat bedrijf een doorstart maakt, doen beide partijen weer zaken met elkaar. Dus het antwoord op je vraag ligt niet zo zwart/wit. Iedereen wil toch graag beloond worden voor zijn inspanningen? Ik denk dat bedrijven vooral gebaat zijn bij een lange termijnrelatie. Als een klant in de betalingsproblemen komt, moet je kijken welke oplossingen er bestaan. Wie zegt dat klanten eerlijk zijn over hun financiële positie? Open en eerlijke klanten moet een bedrijf ook verdienen. Oneerlijke klanten horen niet bij dit bedrijf. Moet je klanten aansporen om duidelijk te zijn als ze hun verplichtingen niet kunnen nakomen? Customer intimacy betekent ook dat klanten die het even moeilijk hebben, tijdig aan de bel trekken. Dat bespaart een hoop ellende voor beide partijen. DOUBLE PAID levert geld op! Het druppelt weer binnen. U leest het goed. Double Paid levert geld op. Zonder dat u het merkt, staat uw geld dubbel op de bankrekening van uw leverancier. Door middel van gespecialiseerde technieken controleren wij uw administratie op onverschuldigde betalingen. Na deze analyse zorgen wij ervoor dat het geld weer terug op uw rekening komt. Wanneer alle bedragen zijn bijgeschreven, identificeert Double Paid de oorzaken voor het ontstaan van uw onverschuldigde betalingen en geeft klantspecifiek advies inzake verbeteringen. Een onderzoek van Double Paid betekent voor u: - Verbetering liquiditeit - Kwaliteitsmetingen administratie - Rapportage ter opschoning van uw leveranciersbestand Veel organisaties gingen u voor, van middelgrote bedrijven tot multinationals. Het team van specialisten staat voor: - Maximaal resultaat - Minimale tijdsinspanning van uw organisatie - Persoonlijke benadering - No Nonsense en oprechte betrokkenheid Double Paid factureert u tegen een percentage van het totale bedrag dat daadwerkelijk op uw rekening is bijgeschreven. West JC Avenhorn - Telefoon Accept de digitale acceptgiro Accept biedt factureren en betalen via . Accept wordt veelvuldig toegepast als vervanging van de acceptgiro en bij herinneringen, mislukte incasso s of betaalregelingen. Energiebedrijven, overheden, verzekeraars, internetproviders, telecom operators en uitgevers passen reeds Accept toe in hun facturatieproces en bij cross-selling. Voordelen voor verzenders Lagere facturatie en collectiekosten Sneller uw geld binnen Foutloze, definitieve betalingen Tevreden klanten Krachtig tool voor credit management Voordelen voor ontvangers Nooit meer acceptgiro s overtypen Zelf het betaalmoment kiezen Veilig betalen via ideal Papier besparen en het milieu sparen C A R D E C * * * * * Financiële zekerheid voor advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs. Via CARDEC hebben zij toegang tot toetsing, factoring en incasso van debiteuren en financieren van kredietaanvragen van hun cliënten. Meer info op

4 6 Kredietverzekeren wet- en regelgeving 7 Kredietverzekering wordt enorm onderschat Op tijd betalen volgens de wet De wet is helder over betalingstermijnen. In het Burgerlijk Wetboek Artikel 6:119a staat dat facturen binnen dertig dagen na de factuurdatum betaald moeten zijn, tenzij een andere periode is afgesproken. Daarna mag je een boeterente in rekening brengen. Wet incassokosten gaat schrijnend uitwerken Net terwijl je dacht dat je je debiteurenbeheer goed op orde had, blijkt die buitenlandse klant toch niet te betalen. Volgende keer toch maar een kredietverzekering afsluiten? Tekst Nico van Dijk Kredietverzekeringen zijn niet slechts interessant voor wie zaken doet in obscure landen. Nog een misvatting: kredietverzekeringen zijn duur. Een kredietverzekering is eigenlijk bijzonder goedkoop, stelt Bervin Janssen, executive director bij Aon Trade Credit, dat gespecialiseerd is in risicomanagement en verzekeringen. Dat geldt met name als je het bekijkt in de context van de totale risicokosten. De kracht van een kredietverzekering is namelijk niet beperkt tot alleen het verzekeringsgedeelte, de risico-overdracht. De kostenaspecten van het gehele informatietraject ervoor - inclusief een professionele en gewogen risicobeoordeling - en het vaak geïntegreerde incassotraject moeten ook worden meegewogen. Janssen vervolgt: Een kredietverzekering is één van de instrumenten die kan helpen bij het te voeren credit risk management. Het professionele niveau van het gevoerde credit risk management als geheel is mede bepalend voor de mate van risico-overdracht. De eigen operatie, de extern betrokken tools en service; alles dient een gezamenlijke focus te hebben, namelijk verlaging van het debiteurenrisico en verbetering van de cash flow. De afwegingen dienen hierbij altijd binnen de context van total cost of risk te worden gebracht. Janssen kon ooit een klant voorrekenen dat zijn bedrijfsonderdelen die met kredietverzekeringen werkten, beter georganiseerd waren en lagere kosten hadden dan de onderdelen die er niet mee werkten. Nog een voordeel: bedrijven die hun debiteurenrisico hebben verzekerd, kunnen een betere financiering bij hun bank krijgen. Een kredietverzekering is eigenlijk bijzonder goedkoop Janssen ziet dat kredietverzekeraars weer meer mogelijkheden bieden nu de economie voorzichtig lijkt aan te trekken. Dat is ook wel nodig om het vertrouwen in het product te herstellen, want de integrale waarde van de kredietverzekering als credit management instrument wordt mijns inziens onderschat. Tekst: Nico van Dijk Sinds 2000 ligt er een Europese richtlijn die stelt dat een factuur binnen dertig dagen na de factuurdatum moet zijn betaald. Die richtlijn gold alleen voor betalingen tussen overheden en bedrijven. Inmiddels ligt er een nieuwe richtlijn die het business-to-businessbetalingsverkeer regelt. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie ook voor bedrijven een betalingstermijn van dertig dagen invoeren. Na bezwaar van onder meer VNO-NCW en MKB is in die richtlijn nu vastgelegd dat bedrijven van de gangbare termijn van dertig dagen mogen afwijken. De richtlijn moet nog omgezet worden in Nederlandse wetgeving. In de nieuwe richtlijn is ook opgenomen dat overheden die te laat betalen beboet worden. Hoe hoog die boete mag zijn, is in Nederland nog onderwerp van discussie. Gedacht wordt aan twee procent van het factuurbedrag. Zo n boete is nodig om met name kleinere ondernemers te beschermen tegen de marktmacht van de overheid. MKB-secretaris Rob Wolthuis pleit niet voor meer regelgeving, maar meer voor een mentaliteitsverandering bij gemeenten. Hij adviseert ze om het onderwerp betalingen hoger op de agenda te zetten en bijvoorbeeld tot een wekelijkse betaling over te gaan. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders zijn in rep en roer. Een wetsvoorstel legt de incassokosten aan banden, maar maakt procederen fors duurder. Kantonrechters zien een tsunami aan rechtszaken op zich afkomen. Tekst Nico van Dijk Demissionair minister Hirsch Ballin van Justitie heeft vorig jaar een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd om onredelijk hoge incassokosten in het minnelijke traject (dus zonder dat de rechter er aan te pas komt) te beperken. Voor vorderingen tot 270 euro mag straks 40 euro aan incassokosten berekend worden. Nu is dat nog 62 euro. Voor een vordering van euro mag straks geen euro aan incassokosten meer worden opgelegd, maar slechts euro. Een ander voorstel regelt bovendien dat griffierechten, die meestal door de verliezende partij moeten worden betaald, met soms meer dan honderd procent omhoog gaan. Bovendien wordt procederen bij de kantonrechter makkelijker. Die mag nu nog zaken tot euro behandelen. Dat plafond gaat naar euro. Marcel van Es, directeur Nederland van credit management specialist Intrum Justitia, vindt het voorstel te zot voor woorden. De incassokosten worden godzijdank aan banden gelegd. Maar waar je enerzijds de consument wilt beschermen, zie je dat diezelfde overheid de consument aan de andere kant op kosten jaagt, omdat bedrijven sneller de veel duurdere gerechtelijke weg zullen bewandelen. De Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen NVI (waarbij overigens lang niet alle incassobureaus zijn aangesloten) wijst erop dat haar leden nu in tachtig procent van de gevallen een gang naar de rechter kunnen voorkomen. Maar in de nieuwe situatie kunnen incassobureaus voor kleine zaken niet meer kostendekkend werken en zullen ze eerder naar de rechter stappen, voorspelt Van Es. Wat kun je voor vier tientjes doen? Je belt een paar keer, stuurt wat briefjes, maar dan is het ook op. Het is heel zorgelijk dat je aan de ene kant de instroom reguleert door incassokosten te regelen. En aan de andere kant forceer je partijen om het gerechtelijke traject in te gaan. Ook de Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders voorspelt bij monde van Pim van de Marel dat de voorstellen pijnlijk schrijnend zullen uitwerken. 85 procent van de zaken speelt zich af in de business-to-consumermarkt waar in 90 procent van de gevallen het griffierecht wordt verhaald op de veroordeelde partij. Dat zijn voor een groot deel particulieren die toch al in de problemen zaten. Waar vroeger een particulier met een maand huurachterstand of drie maanden zorgpremie opdraaide voor een griffierecht van 90 wordt dat in het wetsvoorstel nu 400. De NVI is blij dat er een wettelijke basis komt voor het in rekening brengen van incassokosten. Maar die moeten dan wel van zodanig Incassobureaus stappen straks eerder naar de rechter niveau zijn dat een hoog kwalitatief minnelijk traject kan worden doorlopen. Alleen dan kan een enorme toename van de instroom in het gerechtelijk traject worden voorkomen. Het wetsvoorstel Incassokosten is vrij geruisloos door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Die kan het voorstel alleen goedkeuren of verwerpen. Bedrijven die zaken doen met de overheid kunnen problemen voorkomen door een juiste factuur te sturen die bij de juiste persoon terecht komt. Bij overheden loopt een betaling over meerdere schijven en er zijn meer parafen nodig. En soms gaat het mis, omdat de factuur niet aan de juiste persoon is gericht. Tegelijkertijd benadrukt Wolthuis dat bedrijven er goed aan doen zelf ook tijdig te betalen. Bedrijven moeten zich realiseren dat traag betalen slecht is voor hun eigen kredietwaardigheid. Het antwoord op alles waar Kredietverzekeringen zijn er in verschillende vormen. Meer informatie is te vinden op Informatie over het betalingsgedrag van gemeenten is te vinden op De perfecte balans tussen zekerheid en vertrouwen. u niet om heeft gevraagd. Bel: Mail: Bezoek: Kredietverzekering Incasso Bedrijfsinformatie Ondernemen is leuk, maar heeft ook zijn minder leuke kanten. De financiële rompslomp bijvoorbeeld. Factureren, een herinnering sturen, nog een herinnering sturen en ga zo maar door. Kies daarom voor creditmanagement van DAS en laat alles wat te maken heeft met uw inkomende geldstroom over aan onze ervaren professionals. Van facturatie en incasso tot consultancy en detachering. Altijd met oog voor uw klantrelatie. Kijk voor het volledige antwoord op of bel

5 8 9 Profiel interview Profiel interview VVCM New President (Nico) De commerciële kant van de credit manager wordt steeds belangrijker Het is misschien wel de grootste plaag van elke ondernemer: klanten die te laat of helemaal niet betalen. En vanwege de crisis lijkt de betalingsmoraal in Nederland te verslechteren. De rol van de credit manager als waakhond van de goede relatie met de klant wordt dan ook steeds belangrijker. Dat stelt Rien van Poelgeest, de voorzitter van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). TEKS en foto Nico van Dijk Als voorzitter van de VVCM, de landelijke Vereniging voor Credit Management, heeft Van Poelgeest als geen ander zicht op het werkveld van de credit managers. In de 19 jaar dat hij in het credit management zit, overigens nog steeds bij zijn eerste werkgever 3M Nederland BV, heeft hij het vak grondig zien veranderen. De tijd dat een credit manager de hele dag met z n neus in de facturen, Excel-sheets en boekhoudprogramma s zat, is echt voorbij. De credit manager is veel meer iemand die in contact staat met de klanten én de medewerkers in z n eigen organisatie om te zorgen dat het order-to-cash proces gestroomlijnd verloopt, aldus Van Poelgeest. Oprekken Hij ziet met lede ogen aan hoe de betalingsmoraal in Nederland verslechtert. Het gros van de klanten betaalt nog steeds op tijd, maar je ziet dat er meer druk komt om de betalingstermijn te verlengen. Dat is niet omdat klanten niet kunnen betalen, maar omdat ze ruimer in hun liquiditeit willen zitten. Met name een aantal grotere organisaties heeft er een handje van om de gangbare betalingstermijn op te rekken tot soms wel negentig dagen, constateert de VVCM-preses. Zij stellen gewoon het is negentig dagen en anders doen we geen zaken. Ik vind dat een slechte ontwikkeling. Gelukkig zijn er niet heel veel bedrijven die dat doen, maar het zijn vooral grotere bedrijven van wie je het minder snel zou verwachten dan van de kleintjes. Je ziet dat de grote bedrijven deuren en ramen sluiten, waardoor anderen in de problemen komen. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen wil Van Poelgeest die bedrijven ervan doordringen dat het ook anders kan. We moeten als vereniging uitdragen dat iedereen ertoe doet, want je hebt elkaar toch nodig. Van Poelgeest wil niet zover gaan om een verplichte maximale betalingstermijn in te voeren, zoals de Europese Unie aanvankelijk wilde. Maar we moeten er wel voor waken dat die termijn niet te lang wordt. Hoe langer het duurt voordat er betaald wordt, hoe groter het risico dat er wat fout kan gaan. Juist grotere bedrijven kunnen makkelijker op tijd betalen dan kleinere bedrijven en juist zij zouden dan ook het goede voorbeeld "Hogere sales door beter credit management" moeten geven. Bij overheden, die er vorig jaar gemiddeld vijftig dagen over deden om een factuur te betalen, speelt weer een andere problematiek, weet van Poelgeest. Je moet er tijd en moeite in steken om uit te zoeken wie je moet hebben. En er zijn vaak wat meer parafen nodig dan bij een bedrijf. Je moet even doorbijten, maar dan betalen gemeenten meestal vrij vlot. Sales verbeteren Het oprekken van de betalingstermijn is duidelijk iets van de laatste jaren, stelt Van Poelgeest. Het is gerelateerd aan de crisis. Het ligt aan ons, credit managers, of dat ook zo blijft. Maar ook zonder crisis is credit management belangrijk, benadrukt Van Poelgeest. Het is altijd belangrijk aandacht te besteden aan je credit management. Veel bedrijven zien zichzelf als sales- en marketingorganisatie. Dat is ook niet zo gek. Maar met credit management kun je ook je sales verbeteren, bijvoorbeeld doordat je minder afschrijvingen hebt op oninbare vorderingen. Je zou zelfs zo ver kunnen gaan om al in het voortraject, bijvoorbeeld als de afdeling sales- en marketing een nieuwe markt willen aanboren, standaard de kredietwaardigheid van potentiële klanten te onderzoeken. Ik kan ze als credit manager adviseren welke afspraken ze met welke klanten moeten maken. De VVCM-preses ziet dan ook dat credit management de laatste jaren verschuift van het eind van de verkoopketen naar een positie vooraan in het traject. Als je aan de voorkant hebt gezorgd dat de kredietwaardigheid in orde is en dat je goede afspraken hebt gemaakt over de betaling, voorkom je een hoop problemen. Als je het zo doet, kom je er met acht van de tien klanten zonder problemen uit. En dus heb je dan de tijd om te zorgen dat je er met die andere twee ook goed uitkomt. Het bewustzijn dat credit management in een veel eerder stadium van de klantrelatie moet worden ingezet, is inmiddels wel doorgedrongen bij organisaties als VNO-NCW en MKB-Nederland. Maar vooral bij minder grote bedrijven, die hun klanten allemaal persoonlijk kennen, ligt credit management vaak moeilijk. Bij die bedrijven leeft het idee dat je je klanten niet om geld gaat vragen. Maar kom op joh, je hebt toch een afspraak? Naar buiten treden Helaas moet Van Poelgeest constateren dat credit management nog lang niet bij alle bedrijven in de haarvaten zit. Naar mijn idee praten we als credit managers nog teveel met elkaar over ons vak en hebben we elkaar wel overtuigd van het belang van onze activiteiten. Nu moeten we naar buiten toe treden, naar de financieel directeuren en de sales-directeuren. En die gesprekken moeten we ook in andere organisaties voeren. We hebben als VVCM ongeveer negenhonderd leden. Maar er zijn veel meer bedrijven die een credit management afdeling hebben. De eind mei gekozen VVVMvoorzitter wil dan ook met de leden brainstormen hoe de credit managers die nog geen lid zijn, bereikt kunnen worden. Veranderende rol Dat de rol van de creditmanager verandert, blijkt ook uit de in juni gepresenteerde Credit Management Trendmeter van softwareleverancier OnGuard. Daaruit blijkt dat bijna de helft van de ondervraagde creditmanagers het afgelopen half jaar meer bevoegdheden heeft gekregen. Creditmanagers beslissen vaker (34%) dan de directie (27%) over klantacceptatie. Wel beslist de directie weer vaker over het staken van een klantrelatie. Bij bedrijven die internationaal opereren, hebben creditmanagers een meer beslissende rol dan bij puur Nederlandse bedrijven. Van Poelgeest ziet de rol van credit manager in de toekomst aan gewicht toenemen. De cash-positie van bedrijven wordt steeds belangrijker. Via goed credit management kun je je eigen positie verbeteren qua liquiditeit en solvabiliteit. Wat Van Poelgeest betreft wordt credit management daarom zeker bij grotere bedrijven op een hoger niveau in de organisatie gelegd, het liefst in de raad van bestuur, naast de chief financial officer. Veel bedrijven zien credit management toch als een vreemde eend in de bijt. Maar credit managers zijn bij wijze van spreken eerder commercieel bezig dan financieel. Zij houden zowel de relatie met de klant in de gaten als de financiële resultaten. Die commerciële kant is misschien nog wel belangrijker dan de financiële kant. Nog niet alle credit managers hebben die omslag gemaakt, maar dat gaat absoluut veranderen! Wat is de VVCM? De Vereniging voor Credit Management (VVCM) telt ruim 800 leden onder wie credit managers, gerechtsdeurwaarders en medewerkers van incassobureaus en handelsinformatiebureaus. De VVCM wil het vak ontwikkelen en verzorgt onder meer twee opleidingen. De eerste is de post-hbo opleiding tot Certified Credti Manager(CCM), de tweede is een MBO-opleiding tot Certified Credit Practioner (CCP). Praktijktips credit management Hoe hou je de relatie met de klant goed en krijg je toch je geld? Van Poelgeest geeft een aantal tips. Het allerbelangrijkste blijft om aan het begin van de relatie met de klant goede afspraken te maken en ervoor te zorgen dat je ze nakomt. Je moet die afspraken ook intern duidelijk maken, zodat de vertegenwoordiger hetzelfde verhaal vertelt als de credit manager. Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen. Een klant die regelmatig op tijd betaalt, kan een uitzondering krijgen. Maar niet elke order kan een uitzondering zijn. Leer je klant goed kennen. Je hebt er die wel kunnen betalen, maar niet willen. Die moet je hard aanpakken. Dan heb je ook nog klanten die niet betalen, omdat je ze in het verleden slecht behandeld hebt. Ga daar met een taart langs en praat het uit. Tenslotte heb je ook nog klanten die wel willen betalen, maar het niet kunnen. Die moet je helpen, met bijvoorbeeld een betalingsregeling of een training hoe zij bij hún klanten sneller hun geld kunnen krijgen. Als je iemand helpt die een probleem heeft, kun jij de eerste zijn die hij betaalt als hij zijn probleem heeft opgelost. Vooraf weten of uw klant wel of niet betaalt? In deze economische tijden kunt u zich geen financiële risico s veroorloven. U wilt zeker weten tot welk bedrag u kunt leveren op rekening. Verantwoord zaken doen voor slechts 99 per jaar Het Graydon Basis Pakket geeft u online toegang tot 1,8 miljoen Nederlandse en 80 miljoen internationale bedrijven. Uw voordelen: Eenvoudig de financiële situatie van al uw zakenrelaties bewaken Online incasso s indienen en volgen Introductie aanbod: twee kredietinformatie rapporten cadeau Meer informatie? Ga naar INCASSO VORDERING specialist in credit management OPENSTAANDE FACTUREN? Probeer IncassoVordering.nl vrijblijvend: No Cure No Pay Daadkrachtig en snel Persoonlijk: geen incassofabriek Wel incassojuristen Specialist in credit management Prinsjesdag actie Training Juridische Aspecten voor debiteurenbeheerders van 750,- voor 299,-* * actie geldig t/m dinsdag 21 september 2010 Ga voor meer informatie naar: of bel D&B brengt nieuw platform met toegang tot wereldwijde database Via DNBi kunnen onderbouwde, efficiënte en doordachte beslissingen worden genomen in het hart van de organisatie. Met één druk op de knop krijgt de gebruiker inzicht in alle accounts, zodat risico s op elke gebied eenvoudig zijn te herkennen, kwantificeren en beheersen. Maatwerk Gebruikers van DNBi beslissen zelf hoe ze de informatie gepresenteerd krijgen: moet de kredietlimiet en risicoscores onder, boven of misschien helemaal niet getoond worden? Klanten kunnen gerangschikt worden naar faillissementsr isico s of toch liever op betaalgedrag. Debiteuren zijn te verdelen over zelf te maken folders, bijvoorbeeld per regio, productgroep, sector of grootte van de klant. Bovendien is per folder vast te stellen welke wijziging gevolgd moet worden, bijvoorbeeld alleen een daling in rating of alleen een verbetering van het betaalgedrag met minimaal 10 dagen. Samenwerken Toegankelijkheid is een belangrijke kwaliteit van DNBi: de debiteuren zijn toegankelijk voor alle D&B heeft een nieuwe tool ontwikkeld, waarmee gebruikers toegang krijgen tot de wereldwijde databank van de organisatie. Daarmee is informatie te vergaren over meer dan 160 miljoen bedrijven in meer dan 200 landen. DNBi heet de nieuwe tool. medewerkers. Er gaat derhalve geen contactmoment verloren, want notities en bedrijfsinformatie worden handig opgeslagen in een online kredietdossier dat iedereen kan inzien. Eigen beheer Het beheer van de applicatie ligt in handen van de afnemers. Binnen DNBi wordt zelf bepaald wie precies binnen het bedrijf de gebruikers zijn en welke gebruikersrechten ze hebben. Tot slot, de oplossing kent een vaste prijs waarmee de afnemers toegang krijgen tot alle noodzakelijke informatie. Voor meer informatie: , stuur een naar of kijk op

6 10 Software Factoring & bedrijfs- en kredietinformatie 11 Fors groeipotentieel voor debiteurensoftware Breng financiële PR op orde Factoring in de belangstelling Van de ruim bedrijven in Nederland (exclusief alle eenmanszaken) heeft nog geen vijf procent zijn debiteurenprocessen geoptimaliseerd. Ruim 95 procent weet dus niet exact hoe het staat met het betaalgedrag van klanten en welk risico ze daarmee lopen. TEKST Hugo Schrameyer De huidige economische crisis heeft de financiële huishouding van bedrijven behoorlijk omgewoeld. Er bestaat nu duidelijker besef dat de kwaliteit van klanten ook te maken heeft met hun betalingsmoraal. Tekst: Hugo Schrameyer Onder druk van de recessie hebben bedrijven meer belangstelling gekregen voor factoring-oplossingen. TEKST Hugo Schrameyer De eerste boekhoudsoftware kwam begin jaren tachtig op de markt. En vlak na de millenniumwisseling raakte het bedrijfsleven bekend met de eerste online oplossingen. Veel bedrijven denken het voor elkaar te hebben. De rekeningoverzichten zijn geautomatiseerd, de aanmaningen gaan op tijd de deur uit. Dat is echter nog verre van ideaal. Slechts een minderheid hanteert een overzichtelijke klantensegmentatie en weet wanneer het de juiste tijd is om een debiteurenactie te ondernemen, stelt Edwin Merk, directeur van een bedrijf dat credit managementsoftware aanbiedt. Transparant Toch is dat merkwaardig. Zeker in deze lastige economische periode hebben bedrijven groot belang bij een transparant betaalgedrag van hun klanten. Waarom zijn de nieuwe software-oplossingen zo onbekend? Veruit de meeste bedrijven accepteren dat klanten slecht betalen. De energie is voornamelijk gefocust op het binnenhalen van nieuwe prospects, maar als deze eenmaal binnen zijn, dan is er veel minder zorg voor het betaalgedrag. Hetzelfde signaal bereikt Robert der Kinderen, ook een deskundige en directeur van een bedrijf op het gebied van credit managementsoftware. Er bestaan natuurlijk externe dienstverleners die de kredietwaardigheid van prospects beoordelen. Dat gebeurt echter veelal bij grootschalige projecten. Het is absoluut nog niet ingeburgerd dat nieuwe klanten langs de financiële meetlat worden gelegd. Wat dat betreft bestaat er dus een enorme groeikans voor credit managementsoftware die de gebruiker meer zicht geeft op risicoprofielen en het betalingsgedrag van klanten. Proactief De software waar beide deskundigen naar verwijzen, kent vele kwaliteiten, maar in de kern hebben de oplossingen vooral tot doel proactief te reageren op afwijkend betaalgedrag. Al direct bij het plaatsen van een order wordt duidelijk welke financiële risico s er bestaan bij het aannemen van die opdracht. Onder druk van de economische crisis is de neiging ontstaan betalingstermijnen op te rekken. In plaats van de gebruikelijke dertig dagen zie je nu ook termijnen van zestig of zelfs nog meer dagen. Deze ontwikkeling heeft zijn consequenties voor de financiële positie van opdrachtnemers: door voorfinancieringen loopt de eigen liquiditeit terug en kunnen marges onder druk komen te staan. Met behulp van moderne credit managementsoftware krijgen gebruikers meer zicht op de kosten die ze moeten maken om hun leververplichtingen te voldoen. Langere betalingstermijnen kunnen invloed hebben op de margeverhoudingen en dan is het ook logisch dat er nieuwe afspraken worden gemaakt over het prijskaartje, zegt Der Kinderen. Doorbraak Credit managementsoftware brengt bedrijven overduidelijk een beter zicht op hun financiële positie. Ondanks de huidige economische slapte is het echter onzeker of bedrijven nu massaal zulke oplossingen gaan gebruiken. Voor een groot deel heeft dat te maken met de bestaande ondercapaciteit. Er is onvoldoende kennis in huis op het niveau van debiteurenbeheer. Het blijft hard werken om het nut en de noodzaak van gespecialiseerde software te verduidelijken, besluiten beide deskundigen. Aan de investering kan het in ieder geval niet liggen. Oplossingen worden doorgaans via een online abonnementsvorm aangeboden en de terugverdientijd is zodoende tot een minimum beperkt. Succesvol ondernemersschap staat vrijwel synoniem aan het binnenhalen van prospects. Deze waarheid bestaat nog steeds, hoewel er tevens een nieuw bewustzijn is gegroeid. Algemeen directeur Gertjan Kaart van Graydon Nederland merkt dat als geen ander. Graydon Nederland is marktleider in Nederland op het gebied van bedrijfs- en kredietinformatie. We hebben het een stuk drukker gekregen. Het aantal bedrijfsinformatie-aanvragen is het eerste half jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar. Nu banken en andere dienstverleners hun kredietkranen hebben dichtgedraaid, steunt het bedrijfslevens almaar vaker op leverancierskredieten. Dus is het voor alle betrokkenen van toegenomen belang om als betrouwbare debiteur in de boeken te staan. Verandering Bedrijven wensen duidelijke en heldere informatie over het betaalgedrag van hun klanten, terwijl er tegelijkertijd een conflicterende ontwikkeling is te zien, signaleert Kaart. Veel debiteuren hebben er een handje van om de betalingstermijn van hun facturen op te rekken. Dit is niet in overeenstemming met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, een term waar veel bedrijven geregeld over spreken. MVO zou ook naar voren moeten komen in betaalgedrag. De pers staat vol met berichten over bedrijven die failliet gingen omdat klanten niet op tijd betaalden. Om een rekening langer dan dertig dagen open te laten staan, vind ik geen bewijs van goed gedrag. Op dat punt is er een duidelijke mentaliteitsverandering nodig. Gelukkig zit daar beweging in. Wat dat betreft kun je ook zeggen dat de crisis ons een stuk de goede kant heeft opgebracht. De professionaliteit op het vlak van financieel bewustzijn is duidelijk toegenomen. Het is nu belangrijker dan ooit om je financiële pr op orde te hebben. De toenemende interesse voor deze vorm van debiteuren financiering betekent echter niet automatisch dat factormaatschappijen de wind in de zeilen hebben, reageren verschillende deskundigen. Directeur Michael Laigsingh van een factoringmaatschappij is daar één van. Veel bedrijven zitten in financieel lastige omstandigheden. Factoring komt daarmee vaker in het vizier als interessante financieringsvorm, hoewel het moeilijk is concrete cijfers te geven. Ook ons bedrijf. Ook dit bedrijf merkt een toegenomen belangstelling, maar tegelijkertijd valt te zien dat de kwaliteit van debiteurenportefeuille door de crisis is uitgehold. Het vergt meer moeite om de risico s van facturenbestanden te an alyseren, aldus Laigsingh. Het kantoor waar hij leiding aan geeft, is voorstander van de factoringmethode om de debiteurenportefeuille in zijn geheel over te nemen. Anders gezegd: Laigsingh raakt daarmee niet alleen verantwoordelijk voor de afhandeling van de debiteuren, de organisatie wordt daadwerkelijk eigenaar van de facturen. Er is dus geen sprake van verpanding, maar van overname. Nieuwe vormen Door de kredietcrisis valt bovendien te constateren dat er nieuwe vormen van factoring aanslaan. Zoals reverse factoring bijvoorbeeld, dat al wel in Spanje en Duitsland royaal wordt toegepast, maar nauwelijks nog in Nederland. Daarbij gaat het om een methode, waarbij de gebruiker direct door de factormaatschappij betaalt krijgt, terwijl de debiteur een langere betalingstermijn wordt gegund. Ook maturity factoring, dat populair is in Angelsaksiche landen, moet bij ons nog groeien in belangstelling. Bij deze vorm betaalt de factormaatschappij uit op of vlak na de vervaldatum van de factuur. RisiCo beheren we samen Het kan voorkomen dat de consument zijn hypotheek niet langer kan betalen: een ongewenste situatie voor zowel consument als geldgever. HypoCasso is gespecialiseerd in het snel én klantgericht verhelpen van zo n betalingsachterstand en in het voorkomen ervan. Gecombineerde expertise HypoCasso, het grootste hypotheekincassobureau in Nederland, werkt voor verschillende hypothecaire geldverstrekkers. Zij is een joint venture van hypothecair dienstverlener Stater en Solveon Incasso en combineert de expertise van beide bedrijven. inzicht, risicodifferentiatie en rapportage HypoCasso zet diverse middelen in, zoals huisbezoek en budgetcoaching, om te voorkomen dat de achterstand oploopt en de woning via een veiling verkocht moet worden. Met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkeld algoritme maakt HypoCasso de omvang van het risico voor de opdrachtgever in elk dossier inzichtelijk. De opdrachtgever ontvangt rapporten waarin de ontwikkelingen van de gehele portefeuille en de individuele dossiers kunnen worden gevolgd. individuele benadering HypoCasso helpt de consument bij het inlopen van de achterstand en kijkt per situatie naar de meest geschikte middelen. Persoonlijk contact en het voor de consument eenvoudig maken om de betalingsachterstand op te lossen staan voorop. Wie een scherp beeld van de toekomst wil hebben, kan een andere kijk goed gebruiken. De wereld van het creditmanagement is in beweging. Nieuwe wet- en regelgeving komt eraan. Waardoor de aanbieders in deze markt straks moeten voldoen aan nieuwe eisen van kwaliteit, onafhankelijkheid en kostentransparantie. Wij zijn er klaar voor. Al jaren trouwens. Dankzij onze andere kijk op creditmanagement, waardoor we gewend zijn naadloos in het verlengde van uw organisatie te opereren. Met zowel duidelijkheid als respect voor uw debiteuren. In het hele land innen wij voor onze klanten uitstaande facturen, beoordelen wij debiteuren risico s, bepalen wij kredietwaardigheid en adviseren wij incassostrategieën. Daarnaast bieden wij een breed programma aan opleidingen op het gebied van creditmanagement. Reserveer nu uw training op onder Opleidingen Trainingsdata o.v.v. actiecode NRC01 en ontvang 10% korting op uw eerste deelnemer! Incasso en Gerechtsdeurwaarders Zo heeft HypoCasso een bijzonder gebruikersvriendelijke website met een ideal koppeling. Daarmee kan de consument de achterstand eenvoudig in een keer of via een regeling betalen. specialisten Hypotheekincasso is een specialisme en daarvoor zet Hypo Casso professionals in. Samen met Stater en Solveon is een opleidingstraject ontwikkeld, gericht op hypotheekincasso en bijzonder beheer. Hierdoor kunnen HypoCasso medewerkers zowel consument als opdrachtgever op professionele wijze helpen en adviseren. Dit doen zij met één helder doel: Risico beheren wij samen! HypoCasso B.V. Postbus GE AMERSFOORT Kijk voor meer informatie op Postbus AM Beverwijk (0251)

7 12 Incassobranch Incassobranche heeft het stervensdruk De incassobranche plukt als geen ander de vruchten van de huidige economische tegenwind, zo heet het in de pers. Dat valt nogal tegen, vinden specialisten zelf. Weliswaar stijgen de incasso-aanvragen, maar tegelijkertijd kost het veel moeite openstaande facturen betaald te krijgen. Tekst: Hugo Schrameyer Slechte betalers waren er altijd al. Maar met de financiële crisis is het er niet beter op geworden. Vesting Finance kan u helpen. Vakkundig, betrouwbaar en succesvol. En zonder dat dit uw reputatie schaadt. Wilt u ook ervaren wat Vesting Finance voor u kan betekenen? Neem contact met ons op via of ga naar VF262x191.indd :41:51 Al in oktober 2008 kwamen de eerste berichten naar buiten over het op stoom raken van de incassobranche. Jet Creemers is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incosso-ondernemingen (NVI). Ook zij meldt dat de incassobranche het drukker heeft gekregen als gevolg van de economische crisis. Opdrachtgevers willen zeker weten dat ze hun geld binnenkrijgen. Het is stervensdruk, aldus Creemers. Om duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de sector heeft de NVI onderzoek laten uitvoeren door PricewaterhouseCoopers. Wat blijkt? De bij de NVI aangesloten organisaties behandelen jaarlijks drie miljoen vorderingen met een gezamenlijke waarde van ruim drie miljard euro. Schattingen over het groeipercentage van de totalen lopen sterk uiteen, temeer omdat er nog een kleine honderd incassobureaus bestaan zonder keurmerk. Hoeveel omzet die halen, wordt niet bijgehouden. Algemeen wordt aangenomen dat de branche in ieder geval zit op een omzetplus van boven tien procent. Tegelijkertijd is er volop reuring ontstaan over de hoogte van incassokosten. In maart van dit jaar heeft de ministerraad op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie ingestemd om die kosten aan banden te leggen. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voordat dit voorstel een wettelijke status krijgt. De NVI toont zich duidelijk ontevreden met deze koers en benadrukt dat de nieuwe wet zowel het bedrijfsleven als consumenten vele honderden miljoenen euro s extra gaat kosten. Doorn Vooral de nieuwe regels omtrent vorderingen onder de driehonderd euro is voor de NVI een doorn in het oog. De maximum incassokosten worden daarbij verlaagd van 62 naar 40 euro. Voor 40 euro kunnen incassobureaus een buitengerechtelijk (minnelijk) incassotraject niet kostendekkend uitvoeren. Ze zullen veel sneller overgaan tot gerechtelijke actie omdat de kosten daarvan wel betaald moeten worden door de consument. Minstens consumenten extra worden geconfronteerd met de veel hogere gerechtelijke kosten die minimaal 300 euro bedragen. Het wetsontwerp heeft dus een averechts effect, schrijft NVI-voorzitter Creemers in een ingezonden brief. Een flauwe reactie, reageren critici. Want lang niet in alle zaken krijgen incassobedrijven veertig euro. Er zijn ook zaken waar ze goed aan verdienen. Hobbel Dat de incassobranche volop de wind in de zeilen heeft, is vooral een beleving in de pers, reageert Martin van Loon, directeur van een groot incassobedrijf. Het klopt onomstotelijk dat meer mensen met incassodiensten te maken krijgen, maar dat betekent niet automatisch dat er meer omzet naar de branche toevloeit. Er zijn twee verdienmodellen: of je incasseert voor de opdrachtgever en krijgt daarvoor een percentage van het incassobedrag, of je wordt eigenaar van de openstaande vordering en neemt het inningsrisico voor eigen rekening. Bij beide modellen zal de debiteur de rekening moeten betalen. Maar als er geen geld is, dan houdt alles op. Partijen met openstaande facturen hebben twee keuzes: of ze kloppen aan bij een gerechtsdeurwaarder, of ze nemen contact op met een incassobedrijf. Van Loon niet verwonderlijk vindt vooral het incassobedrijf een terechte keuze. Hij noemt de gerechtsdeurwaarder gekscherend de bestbetaalde postbode van Nederland. De gerechtsdeurwaarderbranche is een archaïsche sector. De hobbel van de eerste automatiseringsperikelen zijn in die wereld nauwelijks nog afgerond. Dat heeft de incassobranche beter voor elkaar. Incassobedrijven zijn al langer bekend met nieuwe ict-technieken, kennen lagere operationele kosten. Deze constatering betekent ook dat je de debiteur niet met onnodig oplopende kosten confronteert. En dat is wat mij betreft net zo goed een maatschappelijke verantwoordelijkheid die rust op schouders van onze sector. Samenwerking Deze opmerking van Van Loon doet vermoeden dat de incassosector en gerechtsdeurwaarders strikt gescheiden door het leven gaan. De waarheid ligt genuanceerder. Veel incassobureaus en gerechtsdeurwaarders kennen samenwerkingsverbanden, zoals ook het incassobureau van directeur Henk Bos. De weg die je als schuldeiser wilt bewandelen, is ook een gevoelsmatige keuze. Schuldeisers willen hun klanten niet altijd direct confronteren met een aanmaning van een gerechtsdeurwaarder, hoewel deze eerste stap in feite niet afwijkt van een aanmaning die is verstuurd door een incassobedrijf. Het is vooral een imagokwestie. "Ongeveer tachtig procent wordt opgelost zonder juridische dwang" Als er een envelop van een gerechtsdeurwaarder binnenkomt, dan reageert de ontvanger doorgaans met meer emotie en schrik dan bij een aanmaning van een incassobureau. Verder mag in deze context niet onvermeld blijven dat gerechtsdeurwaarders bij het in gebreke blijven van de debiteur het hele juridische traject kunnen afronden. Als aanmaning na aanmaning onbetaald blijft, waarna de debiteur uiteindelijk toch wordt geconfronteerd met een dagvaarding, dan zal het incassobureau op een gegeven moment de gerechtsdeurwaarder moeten inschakelen. No pay Specialisten uit de incassohoek benadrukken daarbij bovendien dat het leeuwendeel van alle vorderingen wordt afgehandeld voordat de (kanton-)rechter eraan te pas komt. Ongeveer tachtig procent wordt opgelost zonder juridische dwang. Dus is het in veruit de meest gevallen niet eens noodzakelijk om de gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Tot slot: no cure, no pay. Dat is een veelgehoorde kreet in incassokringen. De vraag is alleen: doet de schuldeiser daar verstandig aan? Bos: Een schuldeiser die voor dat traject kiest, moet goed beseffen wat die daarvoor terugkrijgt. Als de opdrachtgever uitsluitend recht heeft op één, misschien twee standaard aanmaningsbrieven, waarna de kostenteller alsnog gaat lopen, dan kan die zich afvragen of no cure, no pay een verstandige keuze is. Bestaat er bij het incassobureau bovendien de bereidheid persoonlijk contact op te nemen, dan is die keuze eventueel wel te rechtvaardigen. Wie betaalt voor de diensten, weet in ieder geval dat het incassobureau het hele traject zal afronden. Case: telefoon! Een mobiele telefoon behoort tegenwoordig tot de standaard uitrusting van het gezin. Lekker handig, ook tijdens de vakantie. Het gebeurt echter niet zelden dat gezinnen bij thuiskomst worden geconfronteerd met een telefoonrekening van honderden euro s. Hoe moet je dat oplossen? Een afgerond incassotraject, inclusief desnoods een juridische procedure, betekent in ieder geval zeker dat de telecomaanbieder afscheid moet nemen van de klant. Het kan net zo goed anders, namelijk door een betalingsregeling, waarbij ook een kredietverstrekker wordt betrokken. Het telecombedrijf ontvangt dan het geld voor de openstaande rekening, terwijl de klant niet zijn mobiele telefoontje moet inleveren, maar wel een rente moet betalen over het belbedrag

8 14 Gerechtsdeurwaarders Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders krijgt meer impact De Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders (SGG) heeft in zijn twaalfjarige bestaan vijftig procent van de deurwaardersmarkt aan zich weten te binden. Dat is al heel wat, maar over tien jaar moet het percentage aanzienlijk zijn gegroeid en dicht in de buurt komen van de honderd procent. Tekst: Hugo Schrameyer Dat vindt VVD-kopstuk en voorzitter Ed Nijpels van de SGG. Hij wil desgevraagd best een bruggetje slaan naar de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Van alle reisbureaus is circa 95 procent aangesloten bij die stichting. Het garantiefonds wordt breed gedragen onder de deelnemers en kent derhalve ook een hoge naamsbekendheid bij particulieren en bedrijven die reizen boeken. Ook voor de klant van de gerechtsdeurwaarder moet aansluiting bij de SGG gaan dienen als een duidelijk keurmerk. Die klant moet het nog meer vanzelfsprekend vinden om juist te kiezen voor de SGG-deelnemer, benadrukt Nijpels. Twee doelen SGG-deelname kent daarmee een tweeledig doel. Enerzijds is het garantiefonds een soort van marketingtool om hun opdrachtgevers te wijzen op de kwaliteit van de aangesloten deelnemers, anderzijds is het fonds natuurlijk bedoeld als spijkerharde garantie dat rechthebbenden altijd hun geld krijgen, ook al komt de gerechtsdeurwaarder in financiële problemen. Wat betreft de rol als marketingtool: de SGG kent geen torenhoog communicatiebudget, maar de bekende oud-politicus Nijpels profileert zich graag in de pers als woordvoerder van de SGG. Een deurwaarder is geen notaris, maar in deze context is het opvallend om te melden dat er recent nog een notaris uit zijn ambt is gezet omdat die de grootste zonde heeft begaan die een notaris kan plegen: geld weghalen van de derdenrekening waarop het geld van cliënten veilig staat geparkeerd. De eisen die de SGG stelt aan zijn deelnemers zijn dusdanig streng dat een faillissement eigenlijk zo goed als uitgesloten is. Er gelden verschillende voorschriften, maar kern van de vereisten wordt gevormd door de liquiditeitseis en solvabiliteitseis. "Dat er een markt is ontstaan voor incassodiensten is vooral ook een imagokwestie" Rekening houdend met de voorschriften van het Fonds moet 125 procent van de derdengelden liquide worden aangehouden. Bovendien geldt een solvabiliteitseis van dertig procent van het balanstotaal inclusief derdengelden. Het is niet voor alle gerechtsdeurwaarders gemakkelijk om toegelaten te worden. Er wordt echter absoluut niet getornd aan de toelatingseisen. Kandidaatdeelnemers moeten zich richten op het verbeteren van kwaliteit in de eigen praktijk. Imago Het Fonds doet hard zijn best om de bekendheid van de SGG verder te vergroten. Met een beetje goede wil valt die constatering ook op de sector zelf los te laten. Partijen die een incassotraject starten, komen niet zelden uit bij een incassobedrijf, terwijl dat traject prima in handen is bij gerechtsdeurwaarders. Sterker nog, een incassobureau heeft geen wettelijke status. Het bureau kan bijvoorbeeld geen beslag leggen op loon. Een deurwaarder kan dit wel. Wie niet reageert op brieven of telefoontjes van een incassobureau zal uiteindelijk altijd worden geconfronteerd met een deurwaarder. Wij kunnen het hele traject bewandelen, vanaf de eerste tot en met de laatste stap, reageert gerechtsdeurwaarder Arno van der Vleuten. Als de debiteur blijft weigeren om te betalen, heeft het incassobedrijf altijd een deurwaarder nodig voor het gerechtelijk traject. Dat er een markt is ontstaan voor incassodiensten is vooral ook een imagokwestie. Schuldeisers schrikken er soms voor terug om de klant te confronteren met een deurwaarders, terwijl ook wij wel in eerste instantie een lankmoedige aanpak kennen. En verder: een niet-betalende klant is geen klant. Die mag je na een paar vriendelijke brieven best wat steviger wijzen op de openstaande facturen. Bovendien, benadrukt Van der Vleuten: Iedereen kan een incassobureau beginnen. De gerechtsdeurwaarder heeft zich bij wet te houden aan spelregels. Hij heeft te maken met streng toezicht. Dienstverlening Wie zijn oor te luisteren legt bij collegadeurwaarders komt dezelfde signalen tegen. Niet verwonderlijk natuurlijk. Gerechtsdeurwaarder Clemens Jonkers: Als ik waar voor mijn geld wil hebben, dan is de deurwaarder mijn eerste keuze. Veel incassobedrijven zijn toch vooral gericht op de grote bulk. Een deurwaarder kent een specifiekere dienstverlening en heeft meer aandacht voor het verloop van het traject. Niet-welwillende klanten worden niet warm of koud van een computergeschreven brief die meldt dat de vordering is overgedragen aan een incassobureau. Daar heb je een meer op maat gesneden aanpak voor nodig. Vandaar ook, besluit Jonkers, is hij geen voorstander van een no cure, no pay-aanpak. Onze dienstverlening is op maat. Als schuldeiser weet je precies wat je mag verwachten. En daar mag best een passende beloning tegenover staan. Met dit keurmerk is uw geld gegarandeerd Voor een vordering die onbetaald blijft wordt veelal een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. Die gaat het geld innen. U ontvangt het bedrag dan niet meer van de klant, maar van de gerechtsdeurwaarder. Het is dan wel belangrijk zeker te weten dat die ook betaalt! Deze zekerheid biedt een gerechtsdeurwaarder die is aangesloten bij het Garantiefonds. Het geïncasseerde bedrag komt dan gegarandeerd bij de opdrachtgever terecht. Let dus op dit keurmerk als u een gerechtsdeurwaarder inschakelt. Bezoek voor meer informatie Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders. Uw geld gegarandeerd Dubieuze debiteuren? U heeft uw product of dienst volgens afspraak geleverd en toch krijgt u uw geld niet? De Rechtskamer helpt u te krijgen waar u recht op heeft. Van het innen van openstaande bedragen tot en met een gerechtelijke procedure; op De Rechtskamer kunt u rekenen. Waarom De Rechtskamer? Wij geven u vier redenen: 1. Geen resultaat, geen kosten Uw overeenkomst met ons kan per direct opgezegd worden. U betaalt alleen bij een positief resultaat negen procent van de ingediende hoofdsom. U bent ons niets verschuldigd op het moment dat het dossier zonder positief resultaat wordt gesloten. Hierdoor loopt u geen financiële risico s. 2. Kwaliteit Ons bedrijf is NEN-EN-ISO 9001: 2000 gecertificeerd. 3. Geen woorden, maar daden Onze medewerkers bezoeken uw debiteur aan huis of bedrijf. Via een mobiel pinauto kan de debiteur de vordering direct betalen. Uit onderzoek blijkt dat dit 21% meer betalingen oplevert. 4. Inzichtelijk Onze werkwijze is online inzichtelijk. Al uw debiteuren kunt u 24 uur per dag via internet volgen: de status van het dossier, de genomen acties naar de debiteur en de binnenkomende betalingen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met: De Rechtskamer Antwoordnummer VB ROTTERDAM t f TriFinance werkt voor uiteenlopende ondernemingen, met zeer gevarieerde opdrachten, binnen het werkgebied Finance & Controle en zoekt: PROJECTMANAGERS MET TEAMSPIRIT Om verder in te kunnen spelen op de groeiende vraag, zijn wij op zoek naar ervaren project managers voor wie de termen helikopterview, commercial awareness en pro-activiteit standaard onderdeel vormen van hun professionele bagage. Managers die in staat zijn om een complexe materie te doorgronden, (deel) projecten te identificeren en af te bakenen. Maar ook om -als echte teamspeler- de deelprojecten te delegeren aan zijn of haar collega s en inhoudelijk de sparringpartner te kunnen zijn voor de CFO of de DGA. Een hoog rendement vraagt om een topprestatie Een centimeter hoger is een wereld van verschil. Ook in zaken geldt dat een kleine marge de doorslag kan geven. Dat vraagt om een professionele mentaliteit, de juiste aanpak en het beste materiaal. Bij een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie gaat het ook om details. GGN, de marktleider met 28 kantoren verspreid over het hele land, beheerst die als geen ander. Door uitgekiende dienstverlening, jarenlange ervaring en grote regionale kennis. Daar kunt u dus volledig op vertrouwen. Als grootbedrijf of als MKB-ondernemer. Kijk voor een vestiging bij u in de buurt op: Advies in crisissituaties? FMR Advies helpt u om uw liquiditeitspositie te verbeteren. In samenwerking met YKV accountants & adviseurs en Legaltree zorgen wij voor balans in uw onderneming. Bel ons vandaag nog voor een afspraak, dan werken wij direct aan uw toekomst! U kunt ons bereiken onder het volgende nummer: of laat een bericht achter op onze website: Vraag naar de heer drs. G. Biekart. Voor deze managers creëert TriFinance graag alle ruimte om zich te kunnen ontwikkelen (als mens en professional) en te excelleren binnen een aangename en dynamische omgeving. Waarbij ze altijd kunnen terugvallen op de expertise en begeleiding van onze sterke BaseCamp thuisbasis, die wij de Career Hub noemen. Wij zijn op zoek naar managers met tenminste 6 jaar relevante werkervaring, waarbij een aantal jaren als leidinggevende. Een afgeronde (post-)hbo opleiding, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een WO opleiding Bedrijfseconomie / Accountancy, aangevuld met een postdoctoraal (RA of RC). Om meer te weten te komen over jouw mogelijkheden binnen onze CareerHub, neem je contact op met Eelco Bosscher op telefoonnummer of stuur je hem even een kort mailtje via zodat hij snel contact met je kan opnemen. INCASSOSPECIALISTEN EN GERECHTSDEURWAARDERS Reken op meer rendement

9 Het nakomen van verplichtingen Komen uw debiteuren hun verplichtingen niet na? Dan is M.G. de Jong uw partner in business M.G. de Jong kan, als één van de grootste zelfstandige gerechtsdeurwaarderskantoren, uw complete debiteurenportefeuille in heel Nederland behandelen. Door onze kennis over creditmanagement en de kennis en ervaring die wij hebben over betalend en niet betalend Nederland is in samenwerking met u, als opdrachtgever, een optimaal inningresultaat realiseerbaar en uw reputatie gewaarborgd. M.G. de Jong realiseert zich als geen ander, dat uw debiteur tevens uw klant is. Voor het op respectvolle wijze maar tevens effectief incasseren van uw particuliere en/of zakelijke vorderingen langs minnelijke en/of gerechtelijke weg is M.G. de Jong daarom graag uw partner in business. M.G. de Jong Gerechtsdeurwaarders- & Incassokantoor Velperweg BH Arnhem Tel

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s

nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s nformatie toegang tot de wereldwijde database van D&B nnovatief nieuw platform met veel extra functionaliteiten nteractief werk samen met collega s ndividueel bekijk alleen dat wat u zelf wilt zien n control

Nadere informatie

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder

Interpolis Kredietverzekeringen. AfnemersCheck. Hoe goed kent u uw afnemers? Interpolis. Glashelder Interpolis Kredietverzekeringen Hoe goed kent u uw afnemers? Eenvoudig inzicht in de kredietwaardigheid van uw afnemers met de Interpolis. De Interpolis geeft u direct inzicht in de kredietwaardigheid

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie

commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie commercial factors Factoring voor het MKB Voor ondernemers met ambitie : ruimte voor zakendoen Als ondernemer wilt u verder. Kansen benutten. Groeien als dat kan. Een interessante transactie niet laten

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi

DNBi modules. D&B Decision Maker for DNBi. D&B Account Manager for DNBi. D&B Global Reporting for DNBi DNBi modules De volgende aanvullende modules gaan nog een stap verder in het verbeteren van uw workflow en de beheersing van de risico s van uw bedrijf. D&B Decision Maker for DNBi D&B Account Manager

Nadere informatie

betaalt nederland creditmanagement anno 2012

betaalt nederland creditmanagement anno 2012 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag

Nadere informatie

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Kredietverzekeringen: de feiten op een rij Bedrijven die op krediet leveren, lopen het risico dat een klant uiteindelijk niet betaalt voor de geleverde goederen of diensten. Als het om grote bedragen gaat,

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland

COUNTRY PAYMENT REPORT. Nederland COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Nederland Country Payment Report 216: NEDERLAND Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia. Intrum Justitia verzamelt gegevens van duizenden bedrijven in Europa

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Overname debiteurenrisico ING Commercial Finance Zicht op Zaken Omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald. Daarom vraagt u kredietlimieten aan voor klanten met wie u zaken doet en voor potentiële

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische

Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische De Interpolis Kredietverzekering Michiel Groenewegen, 38 jaar, en Cees van Vugt, 38 jaar, managing director en commercial director van een bedrijf in im- en export van biologische groente & fruit. Cees

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB

TREFI Netwerk Financiering informatie voor MKB informatie voor MKB Meer informatie Contactpersonen Bezoekadres Ed Kiers Pieter Bouwknegt A W TREFI Netwerk Financiering BV Joop Geesinkweg 185-194 1096 AT Amsterdam www.trefi.nl M T E +31 (0)6 81 14 46

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar.

Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Graydon Whitepaper Te laat betaald krijgen kost geld. Dring uw betalingstermijn terug en bespaar duizenden euro s per jaar. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Na hoeveel dagen is uw winst verdwenen? 4 2. Wat

Nadere informatie

Reverse factoring is Win-Win en Win.

Reverse factoring is Win-Win en Win. Graydon epaper Reverse factoring is Win-Win en Win. Hoe optimaliseert u uw werkkapitaal anno 2014? 2 Wat leert u in deze epaper? Als klant wilt u het betalen van uw facturen zo lang mogelijk uitstellen,

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren Maatschappelijk verantwoord incasseren Valentijn de Jong Sales Manager bij DAS Agenda 1. Ontvangst en welkom 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten 4. Verleidingsprincipes

Nadere informatie

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN

CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN CREDIT MANAGEMENT ONDERZOEK DE STAND VAN ZAKEN 2005 PROFIEL VAN CREDIT MANAGER Demografisch Credit management blijft een beroep dat overwegend mannen aantrekt: 81% is man, 19% is vrouw. De mannelijke dominantie

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Checklist Creditmanagement

Checklist Creditmanagement Checklist Checklist Algemeen: Zorg dat u weet hoeveel klanten u heeft. Weet wat het uitstaand saldo is. Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten. Maak een verdeling van het klantenbestand

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten

Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten Inleiding Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop Credit Management De praktijk van snel betalende klanten Credit management of debiteurenbeheer staat volop in de belangstelling. Een gezonde financiële

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

Debiteurenbeheer Dunning Partners

Debiteurenbeheer Dunning Partners Debiteurenbeheer Dunning Partners Dunning, ofwel alle activiteiten en alle vormen van communicatie om facturen betaald krijgen, is voor de continuïteit van elk bedrijf of organisatie van belang. Dunning

Nadere informatie

informatie onder controle internationaal

informatie onder controle internationaal informatie innovatief interactief individueel onder controle internationaal Wat? Applicatie om onderbouwde, efficiënte en doordachte beslissingen te nemen Waarom? Bij iedere actie die u onderneemt op een

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Uw partner in creditmanagement

Uw partner in creditmanagement Uw partner in creditmanagement In-Kas Intermediair In-Kas Intermediair is van mening dat u het geld beter In-Kas kunt hebben dan uitstaan bij uw klant dan wel debiteur. Intermediair staat voor bemiddelen

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

INCASSEREN MET BELEID

INCASSEREN MET BELEID INCASSEREN MET BELEID AFNEMENDE BETALINGSMORAAL Jammer genoeg neemt de betalingsmoraal ook in Nederland zienderogen af. Uit een jaarlijks onderzoek van incassobedrijven naar het betaalgedrag van bedrijven

Nadere informatie

Product presentatie Scopon Finance

Product presentatie Scopon Finance Product presentatie Scopon Finance 20 januari 2011 Product presentatie Scopon Finance Management Cockpit Algemeen Webapplicatie voor CreditManagement Gekoppeld aan uw financiële administratie Per direct

Nadere informatie

Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld.

Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld. Incasseren met IQ Ja, mét IQ Want het is hoog tijd voor een nieuwe aanpak. De aanpak van Bosveld. U Strategisch Natuurlijk zijn er veel organisaties die zich bezighouden met incasso. En als het goed is,

Nadere informatie

Optimaal klantcontact zorgt voor efficiency en resultaten in uw facturatie- en incassoproces. X-PACT Janpieter Koning 10ForIT Frank Beentjes

Optimaal klantcontact zorgt voor efficiency en resultaten in uw facturatie- en incassoproces. X-PACT Janpieter Koning 10ForIT Frank Beentjes Optimaal klantcontact zorgt voor efficiency en resultaten in uw facturatie- en incassoproces X-PACT Janpieter Koning 10ForIT Frank Beentjes EVEN VOORSTELLEN FRANK BEENTJES 10ForIT 10ForIT gespecialiseerd

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsourcing Consultancy Factoring

DEBTOR BUSINESS Outsourcing Consultancy Factoring DEBTOR BUSINESS Outsourcing Consultancy Factoring BROCHURE Debtor Business Outsourcing Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Diensten Werkt uw Credit Management op de best mogelijke manier? Is

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten.

Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Samen slimmer omgaan met de cashflow van bedrijven, zonder ingewikkelde systemen of hoge kosten. Laat geld slimmer stromen Flinqer de Financial Linker - is opgestart door ondernemers, die niet begrepen

Nadere informatie

Mot ik dat allemaal kenne

Mot ik dat allemaal kenne Mot ik dat allemaal kenne Credit4U Value Adding Credit Management Solutions Wim C. Mul Bestuurslid VVCM (2002 2010) voorzitter opleidingscommissie Voorzitter Adviescie Accreditatie VVCM opl. > 25 jaar

Nadere informatie

Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis!

Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis! Proactief debiteurenbeheer in tijden van crisis! In crisistijd is het voor veel organisaties en natuurlijke personen moeilijk om te voldoen aan hun reguliere betalingsverplichtingen. Als organisatie moet

Nadere informatie

Zorgeloos zaken doen. EOS Nederland B.V. With head and heart in finance

Zorgeloos zaken doen. EOS Nederland B.V. With head and heart in finance Zorgeloos zaken doen EOS Nederland B.V. With head and heart in finance Succes is teamwork. En het resultaat van consequentie en sympathie EOS Nederland vindt voor u de oplossing Uw debiteuren zijn uw klanten,

Nadere informatie

Voorbereid op juridische problemen?

Voorbereid op juridische problemen? Voorbereid op juridische problemen? DAS voor ZZP Rechtsbijstand verzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie + Vast team van juristen in de regio + Altijd juridisch advies

Nadere informatie

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING

VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING VERBETERING CREDITMANAGEMENT KLEINBEDRIJF DOOR INNOVATIEVE WERKKAPITAALFINANCIERING Agenda Initiatiefnemers Ontwikkelingen werkkapitaalfinanciering Marktontwikkelingen factoring-systemen Innovatie werkkapitaalfinancieringssystemen

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken.

Handleiding Deze handleiding stelt u in staat om de voorbeeldbrieven op een effectieve wijze in het kader van uw debiteurenbeheer te gebruiken. Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT De opleiding creditmanagement is gericht op verdieping van het

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID. Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum.

IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID. Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum. IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID Met een efficiënt en consequent toegepast debiteurenbeleid beperkt u wanbetaling tot een minimum. IN 7 STAPPEN EEN EFFECTIEF DEBITEURENBELEID INLEIDING Als ondernemer

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

FinanciËle stromen in goede banen

FinanciËle stromen in goede banen Contactweg 129 1014 BJ Amsterdam Postbus 36231 1020 ME Amsterdam T (020) 486 10 86 F (020) 486 84 06 info@concredis.nl www.concredis.nl FinanciËle stromen in goede banen consultancy & detachering training

Nadere informatie

OPLEIDING. Debiteurenbeheerder. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

OPLEIDING. Debiteurenbeheerder. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING Debiteurenbeheerder www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING DEBITEURENBEHEERDER Een modulaire opleiding die uitstekend geschikt is voor

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

ZELFSTANDIGE FUNCTIE

ZELFSTANDIGE FUNCTIE CREDIT MANAGEMENT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VORMEN BASIS VOOR KREDIETBELEID CREDITMANAGEMENT EIGENLIJK ZELFSTANDIGE FUNCTIE Een debiteur is iemand die zo weinig mogelijk en zo laat mogelijk wil betalen.

Nadere informatie

10 tips over besluitvorming

10 tips over besluitvorming 10 tips over besluitvorming Meer weten? www.vergaderendoejezo.nl Bel of mail Carla: 06-20809676 of info@vergaderendoejezo.nl. 10 tips over besluitvorming Besluitvorming is noodzakelijk bij vergaderingen.

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Uw teamgenoot in creditmanagement

Uw teamgenoot in creditmanagement Uw teamgenoot in creditmanagement [een perfecte uitrusting] U heeft er als onderneming of overheidsinstelling ongetwijfeld mee te maken: klanten die niet op tijd betalen. Vervelend, want het kost veel

Nadere informatie

In 5 stappen succes met customer scoring.

In 5 stappen succes met customer scoring. Graydon epaper In 5 stappen succes met customer scoring. Segmenteer uw debiteuren op kansen en risico s. In deze epaper leest u: Wat customer scoring inhoudt De 4 redenen waarom u aan customer scoring

Nadere informatie

Geen onderneming zonder risico s. Zonder risico s geen onderneming. SESSIE BEPERK JE RISICO S. Veel gehoord. Facts & Figures NL (2)

Geen onderneming zonder risico s. Zonder risico s geen onderneming. SESSIE BEPERK JE RISICO S. Veel gehoord. Facts & Figures NL (2) SESSIE BEPERK JE RISICO S Sessievoorzitter: Bart Rootliep, ING Bank Neem gerust risico s Door Kees Grijzenhout, Atradius Uw familie en uw bedrijf Door Kees van der Meer, Lubbers en Dijk Notarissen Het

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER.

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. Hiscox bestaat sinds 1901 en is in West-Europa marktleider in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Als zakelijke verzekeraar zijn we gespecialiseerd in het verzekeren

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd

Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Debiteuren collectief pensioen in crisistijd Handvatten voor een beheersbaar en acceptabel debiteurensaldo Ziet u ook uw debiteurensaldo op collectieve pensioenregelingen nog verder oplopen? Vond u die

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies

Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies Hoe krijg ik mijn geld op tijd binnen? Etienne Harteloh DAS Reina Uittenbogaard BNL Advies Agenda Wat is goed debiteurenbeheer? Veel voorkomende problemen Wat kan ik doen als ondernemer? Wat als de opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016

Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 Hoe meet u de kwaliteit van uw incassopartners? Martijn Groot Directeur Cwize Huurincasso Congres 2016 PROGRAMMA Introductie Cees, Credit Manager bij een woningcorporatie Hoe enorm spannend is zijn werk!

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de bouw. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de bouwsector uitgevoerd. Nieuw dit jaar is dat de onderzoeksresultaten

Nadere informatie