inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inzicht ebusiness voor groeibedrijven INTERVIEW 2-3 EACCOUNTING 4 EFINANCIALS 5 EPERFORMANCE 6"

Transcriptie

1 inzicht INTERVIEW 2-3 Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien EEN INITIATIEF VAN ERNST & YOUNG IN SAMENWERKING MET DE TIJD EN L ECHO l NOVEMBER 2007 EACCOUNTING 4 Focus op internetboekhouden EFINANCIALS 5 Rapportering onder controle EPERFORMANCE 6 Inzicht in de prestaties van uw onderneming INZICHT VIER DOSSIERS 15 juni 2007 Internationale trends in fiscaliteit 21 september 2007 IFRS: evaluatie 1 jaar na datum 30 november 2007 ebusiness voor groeibedrijven 22 februari 2008 Change: het omzetten van creativiteit in businessprocessen ILLUSTRATIE: IEF CLAESSEN Vragen over deze problematiek? Wil u dit dossier ook online raadplegen? ebusiness voor groeibedrijven Om te kunnen groeien in de snel veranderende en hoogcompetitieve omgeving van nu, moet de hedendaagse bedrijfsleider beide handen vrij hebben om te kunnen focussen op zijn kernactiviteit. Dankzij ontwikelingen op technologisch- en op managementgebied staan nu de tools en services ter beschikking om de ondernemer bij te staan bij de verschillende fases van de groei. Tijdens de opstartfase verlost eaccouning de bedrijfsleider van de administratieve rompslomp. Bij de uitbouwfase helpt efinancials de financiële rapportering onder controle te houden. En tijdens de verdere groei biedt eperformance de mogelijkheid om met een compleet dashboardsysteem het reilen en zeilen van de hele onderneming in de gaten te houden. In deze bijlage laten de specialisten van Ernst & Young hun licht schijnen op de mogelijkheden die ebusiness biedt aan groeibedrijven.

2 2 EBUSINESS VOOR GROEIBEDRIJVEN BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG EEDITORIAAL Yves TIBERGHIEN Verantwoordelijke Accountants/Fiduciaire MET DE GEPASTE ONDER- Technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller STEUNING KAN EEN opvolgen en de grotere beschikbaarheid en capaciteit van breed- ONDERNEMING EVOLUEREN band transformeren onze economie en onze ondernemingen in NAAR EEN KOSTENBESPAeen nooit eerder gezien tempo. REND EBEDRIJFSMODEL Die veranderingen bieden stuk voor stuk strategisch belangrijke uitdagingen en mogelijkheden om het groeipotentieel en het differentiërend, concurrerend vermogen van ondernemingen te herevalueren en te versterken. Ondernemers en bedrijven streven er steeds naar tijd en middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden. De focus op de kernactiviteit(en) is de hoogste prioriteit. Belangrijke randvoorwaarden voor een goede bedrijfsvoering zijn ondersteunende processen zoals een correcte en een up-to-date financiële administratie, het tijdig kunnen beschikken over managementrapportages en een geavanceerd relatiemanagementsysteem. Met de gepaste technologische en managementondersteuning kan een onderneming evolueren naar een kostenbesparend ebedrijfsmodel met maximale efficiëntie en flexibiliteit, zonder concessies te doen op het gebied van betrouwbaarheid, continuïteit en kwaliteit. Het natuurlijke gevolg van die extended ebusiness approach is dat ondernemingen in verhoogd tempo hun business process management willen zien evolueren en het pro-actief aanwenden als een strategische hefboom in hun ontwikkeling en groei. Vanzelfsprekend gaat dit in een bedrijf gepaard met heel wat diepgaande veranderingen van zowel organisatorische, operationele als procesmatige aard. De uitdaging is echter veel groter dan die eerste dimensie alleen. Innovatieve ondersteunende processen, zoals eaccounting, efinancials of eperformance, vereisen eveneens een mentaliteitswijziging en hebben qua impact op (korte) termijn zelfs invloed op de evolutie van de bedrijfscultuur. De ultieme toegevoegde waarde van de implementatie van een extended ebusinessbedrijfsmodel wordt dan ook steeds gerealiseerd in omgevingen waar de onderneming erin slaagt om een hoge mate van synergie te creëren tussen beide dimensies. Op die manier realiseert de onderneming een innovatieve, toekomstgerichte verhouding tussen haar processen en technologie enerzijds en haar menselijk kapitaal anderzijds, wat tot een natuurlijk hefboomeffect in de organisatie leidt. De ondernemingen die deze uitdagingen als een kans zien om hun bedrijfsperformantie en bijgevolg hun competitief vermogen te verhogen, zullen ongetwijfeld behoren tot het keurkorps van de sterkste groeiers van de nabije toekomst. Snelheid en connectiviteit in een geïntegreerd business process management in combinatie met de juiste aandacht voor en investeringen in het menselijk kapitaal zijn nu al de drijvende krachten achter het groeimodel van de toekomst. We mogen gerust stellen dat het proportioneel belang van die beweging in de globale context van duurzame en winstgevende groei enkel nog zal toenemen. Is uw onderneming daar klaar voor? COLOFON Ernst & Young Accountants/Fiduciaire: Yves tiberghien, Lena Plas, Philippe Verhoeven, Director Johan Verheyen, Senior Manager Ernst & Young Business Advisory Services: Jo Sanders, D a t a m o t iv e : Nick Wuyts 02/ Een realisatie van Mediafin Publishing: Uitgever: Dieter Haerens Coördinatie: David Hendrickx Lay-out: De Tijd Fotograaf: Jerry De Brie ebusiness in de praktijk INTERVIEW MET JO SANDERS, LENA PLAS EN YVES TIBERGHIEN De bedrijfsvoerder van vandaag staat voor een revolutionaire verandering in het managen dankzij een aantal technologische ontwikkelingen. Het internet is vandaag volwassen geworden, en ebusiness is niet meer een droom maar werkelijkheid. Jo Sanders, Lena Plas en Yves tiberghien van Ernst & Young leggen uit hoe eaccounting, efinancials en eperformance de manager ontlasten en hem de vrijheid geven zich toe te leggen op zijn kernactiviteit. D e technologische evolutie heeft de vorige decennia en vooral de laatste jaren geleid tot heel wat veranderingen in het bedrijfsleven. Hoe uit zich dat? FOTO: CORBIS De papieren rompslomp kan afleiden van de kerntaken. Jo Sanders: Bij elke fase van de groei van een bedrijf, wijzigt ook de rol van de ondernemer fundamenteel. In de eerste fase staat hij aan het front, in de tweede fase heeft hij verscheidene rechterhanden die meer structuur brengen in het ondernemen, terwijl hij in de derde fase nog meer manager is en zich laat omringen door andere managers, zodat een complementariteit ontstaat. De groeionderneming van vandaag richt zich veel meer op haar kerntaak en besteedt veel minder aandacht aan haar andere activiteiten. In elk van de drie fases kan de ondernemer zich daartoe laten bijstaan door de geschikte toepassingen. Yves tiberghien: Bij de eerste fase of opstartfase van een bedrijf raden wij aan geen energie te steken in het zelf organiseren en opvolgen van de boekhouding maar die volledig uit te besteden door gebruik te maken van eaccounting. Als het bedrijf dan verder groeit, zal de manager op een bepaald ogenblik inzien dat hij meer en meer moet gaan delegeren. Bij die stap naar de uitbouwfase worden rapportering en opvolging cruciaal. Daarvoor staat er efinancials ter beschikking. In de derde fase is de bedrijfsleider zo goed omringd dat hij enkel nog een soort dashboard nodig heeft waarop hij zijn performantie in één oogopslag kan aflezen. eperformance helpt hem daarbij, en laat hem toe zich bijgevolg volledig te concentreren op zijn business. Door de evolutie van vandaag volgen de veranderingen elkaar ook sneller op. Kan een ondernemer dat nog wel bolwerken? Lena Plas: De tijden zijn veranderd, maar de tools ook. De bedrijfsleider van vandaag moet inderdaad veel meer informatie verwerken, maar hij heeft nu de middelen in handen om dat op een overzichtelijke manier te doen door eaccounting, efinancials en eperformance. Bovendien heeft hij daar geen gespecialiseerde boekhoudkundige of IT-kennis voor nodig. Eigenlijk staat in eaccounting, efinancials en ereporting de e niet centraal, maar wel de accounting, finance en performance. Met andere woorden: het internet is volwassen geworden en speelt zijn ondersteunende rol op de achtergrond. De behoefte aan managementinformatie is alleen maar toegenomen. Hoe komt dat? Jo Sanders: Traditioneel werden bijna louter financiële zaken gemeten en dat is nog altijd de basis. Maar vandaag wil men ook de kwaliteit van klantenrelaties meten, hoe men op operationeel vlak presteert en of men wel innovatief genoeg bezig is. Die metingen worden in een tabel of scorecard omgezet waarop men kan zien dat die elementen gerelateerd zijn en dat het financiële vaak het resultaat is van de andere elementen. Dankzij de meting van nietfinanciële indicatoren krijgt de ondernemer dus een veel vollediger overzicht van de situatie

3 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG EBUSINESS VOOR GROEIBEDRIJVEN 3 DANKZIJ DE METING VAN NIET-FINANCIËLE INDICATOREN KRIJGT DE ONDERNEMER EEN VEEL VOLLEDIGER OVERZICHT VAN DE SITUATIE IN ZIJN BEDRIJF. JO SANDERS DE TIJDEN ZIJN VERANDERD, MAAR DE TOOLS OOK. LENA PLAS Yves tiberghien (rechts): Accountants genereren te vaak cijfers na de feiten, terwijl er meer pro-actief gewerkt moet worden. FOTO: JDB MEN IS NOG ONVOLDOENDE GEËVOLUEERD VAN EEN IT-ORIENTEND BUSINESS NAAR EEN BUSINESS ORIENTED IT. YVES TIBERGHIEN in zijn bedrijf, en kan hij zijn strategie uitbouwen of waar nodig bijsturen. Het gaat dus om een pro-actief managementsysteem. De groei van de markt is enorm toegenomen. Hoe kan de bedrijfsleider meegroeien met die markt? Yves tiberghien: Tien jaar geleden hield de manager zich, vaak ook uit noodzaak, bezig met de boekhouding en administratie, terwijl de hedendaagse ondernemer werkt met een financiële businesspartner. Die moet kunnen meedenken met het bedrijf en informatie aanreiken of metingen analyseren. Jullie voorzien het bedrijf van tools, maar jullie begeleiden ook met diensten. Lena Plas: Bij eaccounting kunnen we de hele boekhoudkundige last uit handen nemen. Bij de overstap naar efinancials en eperformance gaan we helpen bij het interpreteren van de verzamelde informatie. We stimuleren de bedrijfsleider om het juiste accent te leggen en we polsen naar zijn wensen rond rapportering. Als je als onderneming je boekhouding uitbesteedt, geef je dan niet een stuk kennis uit handen? Ligt dat niet gevoelig? Lena Plas: Er is inderdaad koudwatervrees. De realiteit leert ons bijvoorbeeld dat veel bedrijven vasthouden aan de fysieke aanwezigheid van hun gegevens op hun eigen server. Maar die staat dan vermoedelijk ergens onbeheerd in een lokaal. De angst voor de stap naar e- business is dikwijls onterecht, want de informatie van het bedrijf is nu juist ondergebracht in een beveiligde omgeving. Hoe ingeburgerd is dit systeem dat eigenlijk een Angelsaksisch managementsysteem is? Yves tiberghien: In België is het aan een opmars bezig, maar er is nog een lange weg af te leggen. Het vraagt een mentaliteitsverandering. Maar de vooruitgang van de techniek maakt het steeds meer aantrekkelijk. Vijf jaar geleden hadden we dit systeem niet aan een groeionderneming kunnen aanbieden. Intussen zijn de tools veel intuïtiever en meer flexibel geworden. Er zijn echter veel bedrijven die nog steeds alleen maar rapporteren volgens de vertrouwde Belgische boekhoudwet. Accountants zijn vaak van nature eerder conservatieve mensen. Zij genereren te vaak cijfers na de feiten, terwijl er meer pro-actief gewerkt moet worden. De drempelvrees ligt voor een deel daar. Men is nog onvoldoende geëvolueerd van een IT-orientend business naar een Business oriented IT. Daar ligt een gouden toekomst voor informatici. David Hendrickx Verandering en de levenscyclus van een onderneming De groei van een onderneming verloopt in vier fasen waarin telkens een periode van evolutie en revolutie elkaar afwisselen. Tijdens de periodes van evolutie wordt gestreefd naar groei, maar aan het einde van elke fase wordt de ondernemer geconfronteerd met een crisis. De vier fasen van groeiontwikkeling vragen elk een verschillende aanpak om veranderingen te initiëren. De rol van de ondernemer én van de managers zal veranderen in de loop van het proces. Fase 1: Opstart In de opstartfase van een bedrijf ligt de nadruk op het creëren van nieuwe producten en diensten. Ze wordt gekenmerkt door een informele organisatie met een centrale rol voor de ondernemer. De ondernemer is de motor achter de zoektocht naar nieuwe producten, markten en businessconcepten. De veranderingen worden geïnitieerd door de ondernemer die in het centrum staat van alle activiteiten. Exploratie, creativiteit en volharding zijn sleutelwoorden. Die fase eindigt met een leiderschapscrisis omdat de groeiende organisatie behoefte krijgt aan een echte leider/manager. Fase 2: Uitbouw In de uitbouwfase geeft de ondernemer meer sturing. De onderneming groeit en de ondernemer laat zich bijstaan door managers. De managementstijl wordt directiever en financiële en operationele opvolgingssystemen vinden hun ingang. Hier omringt de ondernemer zich met een aantal rechterhanden die een specialiteit (product of markt) voor hun rekening nemen. Veranderingen worden geïnitieerd door de specialisten die goed luisteren naar hun klanten en de producten en processen zo goed mogelijk afstemmen op hun behoeften. De ondernemer speelt hier een coördinerende rol. De managers voelen zich na verloop van tijd beperkt in hun bewegingsvrijheid door een te strakke leiding van de ondernemer en er volgt een autonomiecrisis. Fase 3: Niche In de nichefase nestelt de onderneming zich comfortabel in een niche. Profitcentra en kostencentra worden de kern van de beleidsstructuur. De ondernemer en het topmanagement blijven op afstand en komen alleen maar in actie wanneer het mis dreigt te gaan. Ze concentreren zich op het ontwikkelen van nieuwe business. In die fase wordt de organisatie omgevormd tot een performante, goed gestuurde onderneming die binnen een specifieke niche haar plaats opeist. De veranderingen worden geïnitieerd door het managementteam. De ondernemer heeft een voorbeeldfunctie en de kunst bestaat erin om de oprichtersvisie zo correct mogelijk over te dragen op de verschillende managers die niet altijd uit de onderneming zelf komen. Door het delegeren krijgt de ondernemer na verloop van tijd het gevoel dat hij de onderneming niet meer echt in de hand heeft, met een beheerscrisis als gevolg. Fase 4: Maturiteit In de fase waarbij de onderneming groot geworden is, ontdekt de ondernemer dat een onderneming kan worden geleid via coördinatie. Het topmanagement neemt het initiatief en bewaakt de processen en procedures. Een succesvolle nicheonderneming die blijft groeien door het blijven aanboren van nieuwe product/marktcombinaties, door het op de markt brengen van nieuwe businessconcepten en door een geografische uitbouw, zal geconfronteerd worden met een managementcrisis. De klassieke organisatie rond de functies verkoop, productie, financiën zal omgebouwd moeten worden tot een groep business units. In deze fase zullen de veranderingen geïnitieerd worden door het topmanagement samen met de business unit managers. Het is essentieel dat in deze meer bureaucratische onderneming voldoende intrapreneurship bestaat om veranderingen te stuwen. Het is de rol van de bedrijfsleider om in deze fase een positief-kritische houding aan te nemen, om alles voortdurend ter discussie te blijven stellen én om in een goede visvijver intrapreneurs te kweken. Bronnen: M. Van de Erve (2003); H. Crijns & H. Ooghe (1995); M. Beer & N. Nohria (2000); Churchill & Lewis (1983). Jo Sanders

4 4 EBUSINESS VOOR GROEIBEDRIJVEN BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG Handen vrij voor ondernemen dankzij internetboekhouden EACCOUNTING: DE BOEKHOUDING VAN UW BEDRIJF IN GOEDE HANDEN Met eaccounting stelt Ernst & Young een eigen boekhoudkundige ASP-toepassing ter beschikking. Zo kunnen ondernemers hun boekhoudkundige rompslomp uitbesteden zonder de controle te verliezen. En het maakt tijd vrij voor waar het in het ondernemen om draait: de kernactiviteiten. Medewerkers Cliënt S teeds meer bedrijven zetten hun servers aan de deur en laten hun toepassingen draaien bij een externe dienstverlener, een zogenaamde Application Service Provider of ASP. Vooral de ontwikkeling van snelle, betrouwbare én betaalbare internettoegang voor bedrijven heeft hierbij voor een doorbraak gezorgd. Ook voor kmo s is ASP vaak een voor de hand liggende keuze. DANKZIJ EACCOUNTING KUNNEN STARTENDE BEDRIJVEN ZICH MEER CONCENTREREN OP HUN EIGEN BUSINESS EN HEBBEN ZE TOCH HUN BOEKHOU- DING BINNEN HANDBEREIK. Boekhouddossier Niet de cliënt, maar de dienstverlener investeert in computers en in de bedrijfssoftware die hij daarop installeert. De cliënt betaalt voor het gebruik van de softwaretoepassingen en als eindgebruiker heeft hij zelf dus geen gespecialiseerde bedrijfssoftware op zijn pc draaien, maar krijgt hij via het internet toegang tot de toepassingen die hij nodig heeft, wanneer en zo vaak hij wenst. Om toegang te krijgen tot de software van de ASP-leverancier heeft de cliënt enkel een standaard webbrowser nodig en bij voorkeur ook een breedbandverbinding zoals ADSL of kabel. De Application Service Provider staat ook in voor de back-up van de bedrijfsgegevens. Met eaccounting stelt Ernst & Young een eigen boekhoudkundige ASP-toepassing ter beschikking van zijn klanten. Ernst & Young was in 2000 één van de pioneers om het internetboekhouden via een eigen ASP-omgeving op de markt te brengen. Actueel is Ernst & Young één van de marktleiders in dit segment. In een beveiligde omgeving krijgt de gebruiker via een identificatiecode en een eigen wachtwoord toegang tot de boekhoudkundige software en gegevens van zijn onderneming. Het modulaire boekhoudpakket is zeer gebruiksvriendelijk, vraagt geen intensieve opleiding en biedt een Externe partner brede waaier aan mogelijkheden. Het is tegelijk multidossier en multi-user: verschillende dossiers kunnen toegankelijk gemaakt worden met één paswoord en verschillende mensen kunnen toegang krijgen tot hetzelfde dossier. Dankzij eaccounting kunnen startende bedrijven zich meer concentreren op hun eigen business en hebben ze toch hun boekhouding binnen handbereik. Ze weten dat hun boekhouding correct wordt opgestart, in overeenstemming met alle wettelijke fiscale en boekhoudkundige voorschriften (onder meer met het gestandaardiseerde boekhoudplan). Via een kritische analyse van bij de start van de onderneming kan snel de nood aan een analytische boekhouding met kostenplaatsen gedetecteerd worden. Ook de budgettering en het facturatiebeheer kunnen gekoppeld worden aan de boekhouding. Bij bestaande ondernemingen kunnen deze diverse mogelijkheden van dienstverlening ten allen tijde geïmplementeerd of aangepast worden. DE VOORDELEN VAN EACCOUNTING VOOR DE ONDERNEMER Met eaccounting hoeft de ondernemer geen bijkomende investeringen te doen in specifieke hard- en software vermits de Ernst & Young Medewerkers TIJD Gra p hics - Bron: Ernst & Young programma s en gegevens op het beveiligde netwerk van de dienstverlener draaien. Afzonderlijke aankoop-, onderhoudsen upgradingkosten van de software kunnen worden geschrapt en de boekhoudsoftware is op elk ogenblik up-to-date met de snel evoluerende Belgische wetgeving rond de btw-aangifte, de intrastataangifte of de jaarrekeningen. De ondernemer moet zich ook niet meer bekommeren om extra beveiligings- en back-upvoorzieningen omdat er wordt gewerkt via een extern datacenter dat gespecialiseerd is in hoog beveiligd gegevensbeheer. De ASP-toepassing wordt voortdurend gemonitord en garandeert een perfecte beveiliging van de gegevens van de ondernemer. FLEXIBILITEIT IN DE RELATIE DIENSTVERLENER-CLIËNT eaccounting maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden die het internet als communicatiemiddel biedt. De communicatie en interactie tussen de dienstverlener en de cliënt worden efficiënter en aanzienlijk vereenvoudigd. De cliënt is minder afhankelijk van zijn dienstverlener vermits de boekhoudkundige gegevens, net zoals bij internetbankieren, online en de klok rond beschikbaar zijn, zonder kosten- en tijdrovende verplaatsingen naar het kantoor van de dienstverlener. Beide partijen beschikken tevens permanent over dezelfde informatie. Voor de uitvoering van de boekhoudkundige taken heeft de cliënt in overleg met de dienstverlener twee opties: ofwel worden die taken volledig uitgevoerd door de dienstverlener, ofwel worden ze gedeeltelijk uitbesteed. In het geval van volledige uitbesteding zal de dienstverlener alle boekhoudkundige werkzaamheden verrichten. De ondernemer gebruikt eaccounting om de boekhouding te raadplegen, resultaten en rapporten af te drukken of betalingen op te volgen. Via de bankingmodule kan de ondernemer zelf een bankbestand aanmaken om vervolgens elektronische betalingen uit te voeren. Die verrichtingen worden automatisch en online in de boekhouding verwerkt en de betaling van facturen dient niet meer manueel geboekt te worden. Bij gedeeltelijke uitbesteding bepaalt de cliënt zelf wie toegang heeft tot de boekhouding van zijn onderneming om de dagelijkse boekhoudkundige taken uit te voeren. De dienstverlener verzorgt dan de meer gespecialiseerde taken, zoals de boeking van de maandelijkse afsluitposten, het nazicht van de maandelijkse boekhoudkundige verrichtingen in functie van de btw-aangifte of de jaarafsluiting. Ten slotte kan de ondernemer er ook voor kiezen om de boekhoudkundige taken tijdelijk volledig uit te besteden, bij ziekte van een medewerker bijvoorbeeld, of wanneer een ander project prioriteit krijgt. Zolang de omstandigheden dat vragen, kan de dienstverlener via eaccounting op een eenvoudige manier de continuïteit van de boekhouding van zijn cliënt garanderen, terwijl deze zelf altijd en overal toegang tot en controle over zijn cijfers behoudt. Lena Plas Johan Verheyen Senior Manager

5 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG EBUSINESS VOOR GROEIBEDRIJVEN 5 Ebusiness bespaart op de kosten In de relatie tussen accountant en klant speelt papier nog steeds een grote rol. Het gebruik van eaccounting, efinancials en andere online-toepassingen brengt daar veranderingin. Dat bespaart op kosten en is bovendien milieuvriendelijk: minder papierverspilling want cijfers en documenten zijn online ter beschikking minder gebruik van printers en inkt omdat er minder nood is aan papieren documenten ruimtebesparing omdat de financiële verslaggeving elektronisch bewaard wordt minder fax- en portkosten omdat er minder uitwisseling is van cijfers op papier minder gebruik van de auto: klant en accountant moeten zich nauwelijks nog verplaatsen om cijfers te bespreken tijdswinst voor zowel de klant als de accountant Onafhankelijk van het gebruikte boekhoudpakket geeft efinancials gebruiksklare en begrijpbare financiële informatie. FOTO: CORBIS Financiële rapportering onder controle EFINANCIALS: ZICHT OP DE FINANCIËLE INFORMATIE VAN UW BEDRIJF De succesvolle hedendaagse ondernemer moet niet alleen kaas gegeten hebben van productie, marketing en verkoop, maar ook een kei zijn op het gebied van strategie, human resources en financieel beheer. Bovendien moeten steeds O m tegemoet te komenaan de groeiende nood aan informatie van bestuurders, financiële instellingen, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en cliënten, moet een bedrijf steeds meer een beroep doen op een rapportering die afwijkt van de klassieke verslaggeving. De Belgische presentatie van de wettelijke balans- en resultaten- rekening voldoet meestal niet aan die informatiehonger. De informatie dient bovendien voor iedereen direct beschikbaar te zijn en de belanghebbenden willen zelf bepalen wanneer zij de informatie willen opvragen. Het samenstellen van dergelijke rapporteringen ten behoeve van relevante gebruikers is voor een organisatie zeer tijdsintensief, maar noodzakelijk. INFORMATIE efinancials slaagt erin om financiële data, ongeacht hun oorsprong, om te toveren tot begrijpbare informatie en dynamische grafieken die de basis vormen voor snelle en adequate managementbeslissingen. Startende bedrijven of groeibedrijven consulteren op deze wijze online toegankelijke, relevante bedrijfsinformatie en boordtabellen. Volledig onafhankelijk van het gebruikte boekhoudpakket slaagt efinancials erin om de bedrijfsleider te voorzien van gebruiksklare en begrijpbare financiële informatie. ANALYSE Wat zijn de technische vereisten en is er nood aan opleiding inzake het gebruik van efinancials? De enige voorwaarde om met efinancials van start te kunnen gaan is dat de bedrijfsleider over een internetbrowser beschikt. Ernst & Young zorgt voor de interface tussen zijn boekhoudpakket (-module) en efinancials. Via het gebruik van meer betrokken partijen in detail op de hoogte gehouden worden van het reilen en zeilen van de onderneming. Om aan die noden tegemoet te komen, maar ook om de koudwatervrees weg te nemen, ontwikkelde Ernst & Young efinancials. EFINANCIALS SLAAGT ERIN OM FINANCIËLE DATA OM TE TOVEREN TOT BEGRIJPBARE INFORMATIE EN DYNAMISCHE GRAFIEKEN DIE DE BASIS VORMEN VOOR SNELLE EN ADEQUATE MANAGEMENT- BESLISSINGEN. de drill-down functie heeft de bedrijfsleider de mogelijkheid om alle cijfers tot in het kleinste detail te analyseren, op een gebruiksvriendelijke en begrijpbare manier. De bedrijfsleider, dé persoon waarvoor 24 uur in een dag te weinig zijn, heeft geen voorkennis nodig en hoeft geen specifieke opleiding van efinancials te volgen. Alles spreekt voor zich. Bij het gebruik van efinancials worden zeer strenge veiligheidsnormen gehanteerd om de confidentiële data te beveiligen. De gegevens zijn waar ook ter wereld de klok rond raadpleegbaar. De financiële data worden op maat aangeleverd en worden geëxporteerd in excel bestanden, pdf-formaat of XBRL, een speciaal bestandsformaat voor boekhouding. TRANSPARANT Voorbeelden van financiële rapportering in efinancials zijn onder andere de module budget- en projectbeheer. Door middel van een regelmatige evaluatie van het budget versus de gerealiseerde winst- en verliescijfers verwerft men inzicht omtrent de recente bedrijfsperformantie en de operationele resultaten. Een analyse van kosten en opbrengsten versus prognose verstrekt daarbij uitgebreide toelichting aangaande het al dan niet slagen in het behalen van vooropgestelde doelstellingen zoals bijvoorbeeld omzetevolutie, kostenbeheersing en winsten. Deze gecombineerde gegevens laten toe bij te sturen of bevestigen de ingeslagen weg. OVERZICHT Daarnaast heeft men ook de module debiteurenbeheer. Cruciaal in een groeibedrijf is het beheersen en de analyse van het betalingsritme van de klantenportefeuille. efinancials helpt hierbij door op een eenvoudige en snelle manier overzichten te genereren die inzichten verschaffen omtrent het betalingsgedrag per cliënt of categorie van cliënten. Deze stellen de bedrijfsleider in staat om zowel zijn commercieel als financieel team aan te sporen om de nodige acties te ondernemen of om marktbeslissingen te nemen. De volledige efinancials rapportering informeert op een uniforme en transparante wijze. De beschikbare rapporten vormen dan ook een uitstekende basis bij het indienen en ondersteunen van een investeringsaanvraag. efinancials vormt hét antwoord bij de begeleiding van bedrijven in expansie en hun ondernemers daar waar het gaat over managementrapportering vertrekkende van boekhoudgegevens aanwezig in de eigen omgeving. Het bereidt het groeibedrijf op een perfecte manier voor op zijn volgende stap: eperformance. Philippe Verhoeven Director Lena Plas

6 6 EBUSINESS VOOR GROEIBEDRIJVEN BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG eperformance laat toe de financiële en operationele prestaties van uw onderneming in één oogopslag af te lezen en te analyseren. FOTO: CORBIS Sneller & beter inzicht in de prestaties van uw onderneming EPERFORMANCE: HET DASHBOARD VAN UW BEDRIJF Informatie hebben bedrijven in overvloed, maar kennis is er nooit genoeg. Hoewel de tools voor analyse van financiële data het meest geëvolueerd zijn, is het net de kennis over de eigen financiële situatie die bij bedrijven vaak pijnlijk tekort schiet. eperformance biedt de mogelijkheid daar verandering in te brengen. D e financiële en verkoopsdepartementen zijn vaak de eerste die Business Intelligencesystemen (BI) introduceren bij een onderneming. En toch zijn de financiële data vandaag dikwijls de minst geïntegreerde databron, met als gevolg dat de financiële impact van bepaalde operaties soms moeilijk te meten valt. Dit is niet enkel het geval voor historische gegevens (management reporting), maar zeker ook voor geconsolideerde financiële gegevens en financiële gegevens met een toekomstperspectief zoals planning, budgetting & forecasting en key drivers. Conclusie vandaag is dat er nog veel financiële metingen op een spreekwoordelijk eiland gedaan worden, en dus niet geïntegreerd zijn in de andere bedrijfsinformatie. Geïntegreerde Business Intelligence voor kennis van zaken Business Intelligence helpt u door gegevens uit fysiek verspreide systemen (financieële, human resources, operaties) te ontsluiten, logisch te combineren en die informatie naar kennis om te zetten. Zo kan u alle relevante informatie voor managementrapportering en trendanalyses samenvoegen. Zowel ad hoc opvragingen als het uitproberen van diverse scenario s zijn gelijk waar en wanneer ter beschikking. Op die manier kunt u nog beter de performantie van uw onderneming en projecten analyseren en neemt u nog beter gefundeerde beslissingen. Inzicht door overzicht Analyse van de informatie op het juiste moment en op de juiste plaats is van strategisch belang. eperformance brengt performantie indicatoren letterlijk in beeld of in kaart. Samen met een aantal standaardrapporten zorgen ze ervoor dat de juiste informatie gelijk waar en wanneer voor de juiste persoon beschikbaar is in een Digital Dashboard. Incrementele aanpak : = 3 Het is aan te bevelen om de op- en uitbouw van zulke oplossingen incrementeel (bijvoorbeeld per afdeling) aan te pakken. Dat laat een flexibele manier van werken toe, die nodig is om snel op de veranderende informatienoden van uw onderneming te reageren. Een belangrijk element van die aanpak is dat elk onderdeel op zich een belangrijke toegevoegde waarde levert voor het geheel. Streven naar een volledige en geïntegreerde performance management oplossing eperformance is erop gericht naadloos alle bedrijfstoepassingen te integreren, van rapportering over analyse, over planning en budgettering, tot dashboarding en forecasting. eperformance laat toe de operationele en financiële performantie te verbeteren over alle departmenten heen en op alle niveaus van uw onderneming. De volledig geïntegreerde toepassing wordt gebruikt om het succes van uw bedrijf te monitoren en te analiseren, de bottlenecks te bepalen, of de toekomst van uw onderneming uit te stippelen. Performance management voor alle (business) gebruikers Waar tal van oplossingen op de markt focussen op business analisten en BI experts, is eperformance erop gericht iedereen in de onderneming te bereiken. eperformance zorgt ervoor dat gegevens op een gebruiksvriendelijke manier bij de juiste personeelsleden terecht komen, zodat iedereen in de onderneming betere, snellere en relevantere beslissingen kan nemen, zonder het IT-departement te overbelasten. Iedereen heeft toegang tot de meetgegevens, de key performance indicatoren, dashboards en rapportages en kan vaststellen hoe ze bijdragen tot het totale rendement van de onderneming en de algemene bedrijfsstrategie - wat leidt tot een verbeterd bedrijfsresultaat. Doorgedreven analyse en visualisatietechnieken Analyse is een ultiem onderdeel in de performancemanagementcyclus. Een organisatie behaalt een competitief voordeel wanneer elke beslissingsnemer snel en efficiënt kan analiseren om gefundeerde beslissingen te nemen gericht op de bedrijfsdoelstellingen. eperformance begeleidt de gebruikers zodat ze makkelijk kunnen monitoren wat er gebeurt en eenvoudiger conclusies kunnen trekken over wat de gegevens hen vertellen. De geavanceerde visualisatietechnieken laten toe tendensen en opportuniteiten te ontdekken en de business beter te plannen. Verantwoordelijkheidsgevoel, van het individu tot de volledige onderneming eperformance gebruikt een modelgebaseerde aanpak. Met een maximale flexibiliteit, laat het systeem toe unieke departementele businessmodelen te synchroniseren met de modellen erboven en eronder in de onderneming, over departementen heen tot op corporate niveau. Op die manier heeft iedereen een consistent zicht op de data en een accuraat inzicht in de prestaties van de onderneming. Een zicht op de volledige onderneming eperformance levert een totaaloverzicht over alle functies van een onderneming heen: finance, operations, sales en human resources. eperformance is gericht op de integratie van verschillende niet met elkaar verbonden informatiesystemen en business functies, om de gebruikers een meer strategisch en toekomstgericht beeld van de business te geven. Versterkt partnership tussen IT en gebruikers Waar IT de infrastructuur en security beheert van kritische businessapplicaties, laten eperformancetools de gebruikers toe om hun inzichten te gebruiken om rollen, workflows, business regels en informatie te beheren, zonder steevast op IT input te moeten steunen. Dat verhoogt de snelheid waarmee business modellen kunnen ontwikkeld, uitgerold en aangepast worden om aan de steeds wijzigende business noden te voldoen. Yves tiberghien Nick Wuyts Datamotive

7 BIJLAGE i.s.m. ERNST & YOUNG EBUSINESS VOOR GROEIBEDRIJVEN 7 Heil en onheil van de oprichtersvisie CREATIEVE CRISISSEN NODIG VOOR VERANDERING Al te dikwijls stellen we vast dat eertijds succesvolle ondernemingen uiteindelijk gedwongen worden tot fundamentele veranderingen omdat de financiële resultaten te wensen overlaten. Hoe is het zover kunnen komen, zeker bij ondernemingen die continu alert zijn voor opportuniteiten? D e basis van de problemen ligt meestal in wat men een aangeleerde hulpeloosheid kan noemen die slechts zelden beschreven wordt in de managementliteratuur en die het gevolg is van jarenlang opgebouwde organisatiepatronen. Die patronen waren vroeger wellicht efficiënt, maar zorgen in veranderende omstandigheden voor heel wat dysfunctioneel gedrag omdat ze moeilijk af te leren zijn. We treffen aangeleerde hulpeloosheid ook aan in de zogenaamde oprichtersvisie. Krachtige ondernemingen zijn opgestart en uitgebouwd vanuit de basislogica van de stichter. Die domineerde en domineert alle beslissingen en bepaalt ook het verloop van de veranderingsprocessen. Die logica noemen we de oprichtersvisie die wordt gekenmerkt door axioma s, veronderstellingen en zekerheden die het gedrag en de beslissingen beïnvloeden. De oprichtersvisie ligt aan de basis van het wel en wee van de onderneming en bestaat uit twee elementen die met elkaar verbonden zijn: het businessconcept (product/marktcombinaties) en de wijze waarop het bedrijf georganiseerd is om de markt te veroveren. De oprichtersvisie helpt de ondernemer en zijn managers om de essen- DE OPRICHTERSVISIE WORDT SOMS EEN MISLEI- DENDE FILTER TUSSEN DE EXTERNE EN DE INTERNE REALITEIT. tiële elementen van de visie om te zetten in de praktijk. Bewust, maar heel dikwijls onbewust worden daarmee de zienswijzen en handelswijzen van de werknemers gestructureerd. De oprichtersvisie zit ingebakken in de processen, procedures, regels en gewoonten. Ze leiden tot keuzen op alle niveaus van de organisatie en in alle disciplines: budgettering, prioriteiten, middelen toewijzen, werving en selectie, opleiding, strategieontwikkeling, productontwikkeling, verkoop, marketing, normen voor delegatie en bevoegdheden. VERANDERING Maar meestal wordt na verloop van tijd de sterkte van de onderneming ook haar zwakte. De oprichtersvisie komt haaks te staan op de realiteit van de omgeving. En omdat ze zo sterk meegespeeld heeft bij de integratie van elk onderdeeltje van de onderneming wordt verandering heel moeilijk. Men zoekt nog wel verandering, maar die komt in botsing met de externe elementen (de markt, de klanten). Erger nog, de situatie wordt gevaarlijk wanneer de achterhaalde oprichtersvisie zo dominant is dat ze de signalen uit de markt corrumpeert en de oren van het management met ruis vult. De oprichtersvisie wordt een misleidende filter tussen de externe en interne realiteit. Alle pogingen om fundamenteel te veranderen, zijn in deze omstandigheden gedoemd om te mislukken. Elke zogenaamde verandering is oude wijn in nieuwe zakken. Voor dergelijke onderneming is een crisis vaak het enige middel om veranderingen mogelijk te maken. Pas na verloop van tijd en na veel signalen, wanneer er verliezen worden geleden, het marktaandeel wegkwijnt, de beste medewerkers het bedrijf verlaten, producten mislukken en tenslotte de aandeelhouderswaarde zakt, komt de bedrijfsleiding tot de conclusie dat een fundamentele koerswijziging zich opdringt. DISCUSSIE Zelfs wanneer iedereen overtuigd lijkt, is het nog een hele klus om de meerderheid van de medewerkers mee te krijgen omdat er verschillende defensieve reacties ontstaan. Het verleden wordt meer en meer geïdealiseerd vanuit een diepgewortelde loyauteit tegenover de oprichtersvisie die men niet wil verraden; men heeft de neiging om alle producten, diensten en activa (gebouwen, machines, investeringen ) te idealiseren en is niet bereid er afstand van te nemen; men voelt dat zijn eigen individuele competenties beter aansluiten bij de oude oprichtersvisie dan bij de nieuwe. Hoe moet de bedrijfsleiding die fundamentele visie van de onderneming veranderen? Het antwoord ligt in het aangaan van een strategische discussie die rekening houdt met de waardigheid, loyauteit en verdedigingsmechanismen van de medewerkers bij het maken van nieuwe, moeilijke, fundamentele strategische keuzes. Enkel een ernstige verandering kan baat brengen. Jo Sanders Bron: Herman Vandenbroecke en Jo Sanders Ondernemend veranderen, Lannoo, 2004.

8 ADVERTENTIE Bent u een ambitieuze ondernemer die graag grenzen verlegt? Meteensnellegroeivanuw bedrijfisnietsmis, zolangudiegroeiweloverwogenenbeheerstaanpakt. Is uw groeistrategie afgestemd op de dynamiek in uw sector? Is uw onderneming op groei voorbereid? Ondernemingengroeienvandaagdedaginhoogtempo. Als ondernemer krijgt u daarbij met veel lastige vragen te maken. Vragen die een snel antwoord vereisen, zodat uw groeiplannen niet in het gedrang komen. In welke groeifase uw bedrijf zich ook bevindt, Ernst &Young helpt u het hoofd koel te houden bij alle uitdagingen die op u afkomen. Wij toetsen en optimaliseren uw plannen op diverse kritische gebieden. Zo kunt u de plannen,managenenversnellen! Ernst &Young Accountants / Fiduciaire Kantoor Brussel 02/ Kantoren Antwerpen, Sint-Niklaas en Hasselt 03/ Kantoren Bergen, Charleroi en Luik 065/ Kantoren Doornik en Ronse 069/ Kantoren Brugge, Gent en Roeselare 050/ OFFICIAL PARTNER BELGIAN OLYMPIC TEAM ERNST & YOUNG. ALL RIGHTS RESERVED.

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen

Regas als bedrijf. Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen Regas als bedrijf Regas B.V. is een landelijke speler en actief binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. Binnen de maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang/ vrouwenopvang

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

IT diensten op maat...

IT diensten op maat... IT diensten op maat... Even voorstellen. Interforce B.V. is een jong, dynamisch, kleinschalig automatisering- en dienstverlenend bedrijf van gedreven, klantgerichte en creatieve professionals, die stuk

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol.

Meer ondernemen met B-OnLine. Denk ondernemend. Denk Bol. Meer ondernemen met B-OnLine Denk ondernemend. Denk Bol. Bol volgt de hartslag van uw bedrijf met B-OnLine Het beste uit uw onderneming halen Bol helpt ondernemers het beste uit zichzelf én hun bedrijf

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert?

Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Wilt u altijd inzicht in hoe uw bedrijf presteert? Altijd beschikken over up-to-date cijfers? U wilt weten waar u staat, om in te spelen op ontwikkelingen? U heeft behoefte aan een sparringpartner en u

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen

Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen Efficiënter ICT beheer voor kleine en middelgrote ondernemingen De KMO heeft steeds grotere uitdagingen op ICT vlak 1. Inleiding 2. ICT Strategisch inzetten om uw doel te realiseren 3. ICT Support kan

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 5 ERP-systemen: verslaglegging en financiën Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de administratieve

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Databeveiliging en Hosting Asperion

Databeveiliging en Hosting Asperion Databeveiliging en Hosting Asperion www.asperion.nl info@asperion.nl Het Asperion Datacenter Uw gegevens veilig en professioneel bewaard Administraties bevatten vertrouwelijke informatie en daar moet vanzelfsprekend

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd CRM Beheer en ontwikkel uw verkoop

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten

W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten ideeën.doen.groeien W2P.pro Lastenboek en Vragenlijsten 27 januari 2015 De e-commerce in België loopt op vlak van omzet en volume ongeveer 18 maanden achter in vergelijking met onze buurlanden. Bron. Online

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten

SAP Customer Success Story Services B2Boost. B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Picture Credit Customer Name, City, State/Country. Used with permission. SAP Customer Success Story Services B2Boost B2Boost: Een veelheid van informatie vertaald naar duidelijke, real-time rapporten Bedrijf

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Brochure AMF Financieel en fiscaal

Brochure AMF Financieel en fiscaal Brochure AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal AMF Financieel en fiscaal maken onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal!

Sage CRM. De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer. Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! Sage CRM Duidelijkheid en efficiëntie, Altijd en overal! De complete oplossing voor KMO s en hun klantenrelatiebeheer Innovatie, gebruiksgemak en efficiëntie verenigd Living Your Business Sage CRM Eenvoud

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave

Vacature. Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Inhoudsopgave Vacature Trainee Control en Financiën Stafdienst SOML (salarisschaal 9) Ter ondersteuning van de Controller en de afdeling Financiën is SOML op zoek naar een Trainee Control en Financiën voor de duur van

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

WELKOM. Welkom. Missie

WELKOM. Welkom. Missie WELKOM Welkom Missie Het Vlaams centrum voor kwaliteitszorg heeft als doel het economisch weefsel in Vlaanderen te versterken door kaderleden te sensibiliseren en bekwamen in innovatieve managementconcepten

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie

Factview software. innovatieve financiële rapportages. Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie v.01 Factview software innovatieve financiële rapportages Planning Company financieel en strategisch bedrijfsadvies en informatie Planning Company is een innovatieve advies organisatie en leverancier van

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

De Lijn van de Toekomst

De Lijn van de Toekomst Toelichting Vlaams Parlement 27/02/14 Roger Kesteloot Directeur - generaal De Lijn van de Toekomst Waarom evolueren? Aandeelhouders vragen om transparant & efficiënt te werken Klantenverwachtingen veranderen

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf

UNIT4 Multivers. Medium. Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium Thuis in uw bedrijf UNIT4 Multivers Medium UNIT4 Multivers Thuis in uw bedrijf Administratie. Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Leuk is het niet altijd, wel noodzakelijk want

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene

Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Praktijkboek Strategie Bruggen bouwen naar de toekomst Aimé Heene Inhoud Woord vooraf Ontstaan en achtergronden van het 'Praktijkboek Strategie' 5 Doelstellingen en uitgangspunten 5 Het gebruik van de

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening

Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Nieuw! Office Improvement Expert in administratie en dienstverlening Stroomlijnen van processen & organiseren van resultaatgerichte teamwerking Waarom deze opleiding? Ondanks de toenemende complexiteit

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Waarom een nieuw aanbod?

Waarom een nieuw aanbod? Waarom een nieuw aanbod? CSiD/OffiCom heeft als uitgever van notariële software dertig jaar ervaring in informaticatoepassingen voor notarissen. Dag na dag helpen we om het dagelijkse werk in de kantoren

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie