FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie"

Transcriptie

1 2013 nieuwsbrief nr.2 Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7 PAGINA 12 INHOUD BDO Reporting wil ondernemers helpen bij het sturen van hun bedrijf Op 1 mei 2013 heeft de Cockpit Group BDO België vervoegd. Het doel van deze samenwerking is dat we de ondernemers nog beter kunnen bijstaan bij het structureren, analyseren en interpreteren van financiële en niet financiële informatie in hun bedrijf. In de meeste bedrijven is het de CFO die deze rol op zich neemt. De CFO heeft een veelheid aan taken die met het financieel departement ingevuld worden. STRATEGIE CONTROLLING CFO OPERATIONS BDO Reporting wil ondernemers helpen bij het sturen van hun bedrijf pagina 1 Edito pagina 2 De geconsolideerde rapportering : het boordinstrument bij uitstek pagina 4 Fiscus volop gestart met controlecampagne rond vruchtgebruikconstructies pagina 5 Social Law News pagina 6 FAQ: 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie pagina 7 Wanneer zijn meerwaarden op aandelen nog belastbaar? pagina 9 Klankbord / "navigator" voor de CEO Langetermijnvisie en planning Kritische succes factoren en KPI definitie Management by Objectives / Exceptions Kostprijscalculatie Marge analyse (per klant/product) Investeringscalculaties Budgettering en cash planning Performance reporting Contact banken Financiële processen en supervisie van de administratie Leiding geven aan boekhoudafdeling; - GL (General Ledger) - (maand) afsluitingen : voorzieningen,... - Compliance (wettelijke en fiscale verplichtingen) - AR (Account Receivable) - Klantenopvolging - AP (Account Payable) - Goedkeuring aankoopfacturen, onkostennota's,... - Betalingen Ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen: niet altijd effectief belastbaar? pagina 11 Transfer Pricing pagina 12 Short News Agenda pagina 14 BDO is permanent op zoek naar nieuw talent pagina 16 Dit gaat van strategie over controlling taken tot de meer operationele taken. BDO Reporting kan in samenwerking met de collega s van Accountancy de CFO of ondernemer bijstaan in al deze taken. Door de financieel analytische achtergrond van de BDO-experts te combineren met de technische excellentie van de Cockpitcollega s staan wij als adviseurs sterker om dit te realiseren.

2 2 EDITO REPORTING 2013 nieuwsbrief nr.2 Edito Financiering fiscaal begunstigd Voldoende financiering voor bedrijven is cruciaal, zeker in de huidige moeilijke economische omstandigheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze topic op de BDO Ondernemersdagen dit jaar het centrale thema vormt. Om u in dit verband zo duidelijk mogelijk te informeren heeft BDO in samenwerking met het VBO een (gratis beschikbare) brochure uitgewerkt die de diverse aspecten van de financieringsproblematiek behandelt, aangevuld met getuigenissen uit de praktijk. Financiering moet uiteraard vergoed worden, in grote lijnen via dividenden (bij kapitaalverstrekking) of interesten (bij schuldfinanciering). De keuze voor een financieringsvorm heeft steeds een fiscale weerslag. Zowel voor de verstrekker (dividenden zijn niet aftrekbaar, interesten in veel gevallen wel) als de begunstigde (roerende voorheffing). Net inzake roerende voorheffing heeft de regering Di Rupo de laatste jaren een pak initiatieven genomen, die voornamelijk hebben geleid tot een verhoging van de belastingdruk op dividenden en interesten. Een standaardtarief van 25% is de regel, enige clementie was nog voorzien voor de liquidatiebonus (tot nu toe 10%). Er is nu nieuwe wetgeving op komst die zowel goed als minder goed nieuws brengt. Voor liquidatieboni zal geen fiscale begunstiging meer gelden vanaf 1 oktober 2014 en wordt het tarief (net zoals voor andere roerende inkomsten) opgetrokken tot 25%. Een liquidatiebonus toegekend tot 30 september ondergaat 10%. Voor de meeste vennootschappen is een liquidatie niet vanzelfsprekend vanuit operationeel oogpunt, en het goede nieuws is dat zij in de toekomst hun belaste reserves relatief goedkoop uit de vennootschap kunnen halen. Hiertoe moeten deze reserves in het kapitaal worden geïncorporeerd (tarief 10%, voorheen kosteloos) en moet een wachtperiode worden in acht genomen alvorens tot kapitaalvermindering over te gaan. Specifiek KMO vennootschappen worden verder aangespoord om nieuw kapitaal te creëren. Het tarief van 25% zal verlaagd worden naar 20% of zelfs 15% bij dividenduitkeringen die het derde of het vierde jaar na uitgifte van de aandelen plaatsvinden. Deze maatregelen komen zeker nog uitgebreid aan bod in onze Nieuwsbrief. WERNER LAPAGE Voorzitter van de redactieraad Een aantal krachtlijnen uit onze visie zijn: De "wonder"tool die alle functionaliteiten biedt voor de CFO-taken bestaat niet Bij BDO hebben we jarenlang onderzoek gedaan om een dergelijke wonder tool te identificeren. Dit helaas zonder resultaat. Wij hebben een uitgebreide ervaring en expertise opgebouwd in financial modelling in Excel, met mooie resultaten en templates, maar Excel heeft zijn limieten. Dit neemt niet weg dat Excel nog steeds de beste oplossing kan zijn voor bepaalde functionaliteiten waarbij bijvoorbeeld veel en flexibel rekenwerk nodig is. De technische expertise van de Cockpit Group vult perfect de financiële expertise van BDO aan en laat ons toe om ook andere tools te gaan gebruiken in functie van de omgeving en de noden bij de klant. Denken we bijvoorbeeld aan Qlikview. Deze tool is immers bijzonder sterk als analysetool voor grote datavolumes en kan op een snelle manier inzichten geven in de cijfers. Complexe data kunnen gestructureerd worden in datawarehouses om efficiëntie en controle te verhogen. In de praktijk zal BDO Reporting aangepaste tools inzetten om de taken van de CFO maximaal te ondersteunen. Een combinatie van financiële expertise en technische excellentie Een mooie technische oplossing, met schitterende visuals is waardeloos als de data gebrekkig zijn. Een goede analytische structuur moet opgezet worden aansluitend bij de strategie van het bedrijf. De nodige financieel administratieve procedures moeten opgezet worden zodat de financiële cijfers een correct en volledig beeld geven. De rapporten worden niet enkel technisch opgeleverd, maar ook cijfermatig geanalyseerd. Management by Objectives and Exceptions De kracht van BDO Reporting wordt pas duidelijk als er effectief gereageerd wordt door het management op de cijfers. Het koppelen van objectieven ( en evt. verloning ) aan meetbare KPI's zorgt ervoor dat er een resultaatgericht management gedrag ontstaat. Hiermee kan de efficiëntie fel verhoogd worden als men op uitzonderingen rapporteert en reageert. Personal Business Intelligence Business Intelligence is niet alleen weggelegd voor de grote bedrijven met heel grote budgetten. Ook de KMO heeft hier recht op en nood aan! Gelukkig ligt dit vandaag mits de juiste aanpak en tools ook binnen handbereik van de KMO. Business Intelligence in grote bedrijven is niet alleen "company wide" traject. BDO Reporting gelooft sterk in decentralisatie van Business Intelligence. Het verschaffen van analyses op afdelingsniveau/voor één bepaalde manager moet snel en efficiënt (geautomatiseerd) kunnen worden! Dit sluit aan met de algemene waarden van BDO: pragmatisch, dicht bij de klant en gepassioneerd te werk gaan voor een persoonlijke oplossing. BDO REPORTING in een notendop Creëren van 'dashboards' Ontwikkelen van maandelijkse rapporteringen van de activiteiten Opzetten van businessplannen Opmaken van budgetten, financiële analyses, rentabiliteitsanalyses De creatie van tevredenheidsenquêtes Automatiseren van data en informatiestromen in een gestructureerde en geautomatiseerde rapportering (datawarehouse). Dit aan de hand van o.a. volgende tools: Excel, Qlikview, Cockpit View, Microsoft,...

3 2013 nieuwsbrief nr.2 REPORTING 3 CASE 1: De managementcockpit van het directiecomité van The Brussels Airport Company De doelstelling van TBAC is een van de beste luchthavenbedrijven van Europa worden, en dit in alle opzichten: een dynamisch, innoverend en klantgericht bedrijf. TBAC wil bovenal dat zijn klanten - passagiers, luchtvaartmaatschappijen en andere partners - Brussels Airport en zijn diensten en infrastructuur beschouwen als een van de beste uit de sector. Klantgerichtheid, leiderskwaliteiten, samenwerking zijn de waarden die hen drijven en met behulp waarvan men een welvarende en duurzame luchthaven wil creëren. Het is in dit licht dat het directiecomité van TBAC het project ter bepaling en implementatie van een dashboard heeft gelanceerd. Marc-André Gennart, CFO van TBAC, had behoefte aan een globaal overzicht van de activiteiten van zijn onderneming waarmee hij zijn strategie doeltreffend zou kunnen uitvoeren. Het doel van het project was dan ook een geautomatiseerd dashboard uitwerken en implementeren waarin alle sleutelindicatoren van de verschillende departementen verwerkt zijn. Hiervoor werkten we samen aan de inhoud, de presentatie, het rapporteringsproces en het verzamelen van gegevens. Dankzij de cockpit beschikt het directiecomité van TBAC momenteel over een geautomatiseerd dashboard dat de oorzaak van problemen onmiddellijk blootlegt met behulp van 'early warnings' en een ergonomische visuele rapportering. Zo kan men de informatie meteen in daden omzetten, met beslissingen die eerder op analyse dan op intuïtie gebaseerd zijn. Voortbouwend op de optimalisering van hun reporting hebben we ook een nieuw maandelijks beleidsverslag, het Monthly Management Report, ingevoerd. Dit MMR is de (beslissings-)referentiereporting van het directiecomité van TBAC. Het wordt een keer per maand opgesteld. Het omvat de belangrijkste prestatie-indicatoren, de visuele rapporten om de resultaten eenvoudig te analyseren, de cijfertabellen die de analytische behoeften weergeven, evenals de opmerkingen en de actieplannen die door de verantwoordelijken werden opgesteld. Het begeleidt, structureert en informeert het directiecomité bij zijn besluitvormingsproces voor de maandelijkse prestatiecontrole. CASE 2: ISMAR Health CARE Ismar Healthcare is opgericht in 1998 en ontwikkelt voor de farmaceutische industrie en healthcare professionals gespecialiseerde opleidingen, onderzoeksprogramma s en medische communicatie. BDO heeft bij Ismar Healthcare zijn activiteiten stapsgewijs uitgebreid. BDO leverde initieel support op vlak van compliance aan de accountancy-afdeling. Dit werd uitgebreid met de bouw van financiële en projectrapporteringssystemen. Vervolgens introduceerde BDO bottom-up budgettering met verantwoordelijkheden van management en projectmanagers. Dit werd uitgebreid met de introductie van resultaatgericht management gekoppeld aan KPI s en verloning (bonus-mechanismen). Finaal leidde dit tot de outsourcing van de financiële administratie waarbij BDO een team samenstelde bestaande uit een CFO, een senior account en een junior accounting profiel. Voordelen voor klant: Focus op zijn business en niet op financiële administratie Continuïteit en beschikbaarheid van verschillende finance profielen Financiële en administratieve processen uitgeschreven en geïmplementeerd "Extern" klankbordfunctie voor aandeelhouders/senior management Objectivering van resultaten en KPI's Ivo Lemmens Grégoire talbot BDO Reporting

4 4 ACCOUNTING 2013 nieuwsbrief nr.2 De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek De opmaak van een geconsolideerde jaarrekening en een dito jaarverslag wordt wettelijk geregeld. Het is echter belangrijk dat het financiëel management de consolidatie niet alleen beschouwt als een administratieve plicht, maar als een substantieel instrument om inzicht te krijgen in de economische realiteit van een groep vennootschappen. Het toepassingsgebied van de consolidatieplicht... Het Wetboek Vennootschappen schrijft voor dat elke moedervennootschap naast haar statutaire jaarrekening ook nog een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over deze geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert. Deze controle ontstaat wanneer een (moeder)vennootschap een beslissende invloed kan uitoefenen op (i) de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of (ii) de oriëntatie van het beleid van een andere (dochter)vennootschap. Deze controle kan zowel in rechte (bv. bij bezit van meer dan 50% van de stemgerechtigde aandelen) als in feite (bv. wanneer men zowel op de laatste als voorlaatste algemene vergadering de meerderheid van de vertegenwoordigde stemgerechtigde aandelen had) ontstaan en kan exclusief of samen met één of meerdere niet verbonden ondernemingen worden uitgeoefend. De consolidatieplicht geldt evenzeer voor ondernemingen die in een consortium met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat er tussen de ondernemingen geen moeder-dochter band aanwezig is, maar dat de ondernemingen onder één centrale leiding staan. Dit wordt bijvoorbeeld onweerlegbaar vermoed waneer hun bestuursorganen voor het merendeel bestaan uit dezelfde personen. Elk van de vennootschappen die het consortium vormen, wordt als een consoliderende vennootschap aanzien.... kent enkele uitsluitingen en vrijstellingen... Op de regel dat de cijfers van elke dochteronderneming in het geconsolideerde geheel moeten worden opgenomen bestaan een aantal uitzonderingen. Zo bestaan een aantal uitzonderingen van praktische aard wanneer de betreffende dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis is, de dochteronderneming in vereffening is of nog de aandelen in de dochtervennootschap uitsluitend met het oog op een latere vervreemding worden aangehouden (binnen de 12 maanden na aanschaf). Verder is er de bepaling dat een dochterbedrijf buiten de consolidatie kan worden gehouden indien zij zodanig uiteenlopende activiteiten uitoefent dat haar opname in de geconsolideerde cijfers het getrouwe beeld van het geheel zou schaden. Het gebruik van deze uitsluitingen moet worden gemotiveerd in de toelichting van de geconsolideerde jaarrekening. Naast voornoemde uitsluitingen zijn er ook enkele vrijstellingen op de wettelijke consolidatieplicht. Deze kunnen in twee categoriën worden onderverdeeld, m.n. : (i) Een vrijstelling om redenen van subconsolidatie: Dit is van toepassing wanneer de consoliderende vennootschap zelf ook nog een dochtervennootschap is van een moedervennootschap. Op dit tussenliggende niveau hoeft dan geen geconsolideerde jaarrekening te worden neergelegd mits een aantal n worden voldaan (zie hiervoor art. 113 W. Venn.). (ii) Een vrijstelling voor kleine groepen: een vennootschap samen met haar dochtervennootschap(pen), of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een kleine groep te vormen indien deze vennootschappen, op geconsolideerde basis, twee jaar lang niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden : jaaromzet excl. btw 29,2 miljoen EUR, balanstotaal 14,6 miljoen EUR of een jaargemiddeld personeelsbestand ad maar blijft desalniettemin een uitgelezen beleidsinstrument. Naarmate de economische realiteit van de groep de juridische entiteit van de moeder overstijgt is het belangrijk dat het financieel management de consolidatie niet alleen aanziet als een wettelijke plicht maar als een boordinstrument om zicht te krijgen op de economische realiteit van de groep. Een instrument dat toelaat de groep van vennootschappen als groep te leiden en te sturen in de richting van de voorgestelde doelen. Net daarom maken meer en meer kleine groepen, die dus buiten de consolidatieplicht vallen, toch een consolidatieoefening. Denk daarbij aan situaties bestaande uit één of een beperkt aantal operationele vennootschappen met een patrimoniumvennootschap en eventueel een holding. Steeds vaker gebeurt dit ook op vraag van de banken die op die manier een duidelijk zicht willen krijgen op de totale schuldpositie en terugbetalingscapaciteit van de groep. Voor deze categorie van consoliderende vennootschappen heeft BDO Accountants recentelijk een tool gemaakt die toelaat om op een eenvoudige manier een beeld te krijgen van de financiële resultaten van een groep vennootschappen (maximum 15 bedrijven). Uw BDO-contactpersoon kan u er vast meer over vertellen. Dirk Vandendaele BDO Accountants

5 2013 nieuwsbrief nr.2 TAX 5 Fiscus volop gestart met controle campagne rond vruchtgebruikconstructies Zoals reeds meegedeeld in verscheidene media, zendt de fiscus momenteel op gestructureerde wijze vragen om inlichtingen naar belastingplichtigen die recent (in de afgelopen 3 jaren) een vruchtgebruikovereenkomst hebben afgesloten. Bij zo een overeenkomst verwerft de vennootschap doorgaans het vruchtgebruik van een onroerend goed aan een hoge waarde, terwijl de bedrijfsleider/vennoot de blote eigendom verkrijgt aan een lage waarde. Bijkomend wordt het onroerend goed vaak ter beschikking gesteld van de bedrijfsleider/blote eigenaar, waarvoor er dan een voordeel alle aard (VAA) wordt aangerekend als deel van de bezoldiging van de bedrijfsleider. Het doel van deze rondvraag zou zijn, na te gaan of de fiscale regels in elke fase van zulke vruchtgebruikovereenkomsten worden nageleefd. Er kunnen drie fasen onderscheiden worden: Fase 1: de vestiging of aankoop van het vruchtgebruik; Fase 2: de looptijd van het vruchtgebruik; Fase 3: het einde van de vruchtgebruikovereenkomst. Fiscus belast te hoge vruchtgebruikwaarderingen in hoofde van de bedrijfsleider In de eerste fase gaat de belastingadministratie vooral na of de waarde van het vruchtgebruik op een correcte en economische manier werd bepaald. Zulke vruchtgebruikwaarderingen gebeuren aan de hand van de geactualiseerde waarde van de (fictieve) netto-huurontvangsten voor de duur van het vruchtgebruik. Indien die waardering niet correct (te hoog) blijkt te zijn, tracht de fiscus het voordeel dat voortvloeit uit de overwaardering te belasten in hoofde van de bedrijfsleider/blote eigenaar in de vorm van een voordeel alle aard. Een is dan wel dat de fiscus kan aantonen dat het voordeel rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het uitgeoefende mandaat als bedrijfsleider. Als dat niet of niet voldoende kan worden aangetoond, kan het voordeel wel nog steeds in hoofde van de vennootschap worden belast als een abnormaal of goedgunstig voordeel. Kosten tijdens de looptijd van het vruchtgebruik fiscaal aftrekbaar? In de tweede fase, de looptijd van het vruchtgebruik, wordt de nadruk gelegd op de fiscale aftrekbaarheid van kosten. Er wordt meer bepaald nagegaan of die kosten wel zijn gemaakt om 'reële prestaties' te vergoeden. Kosten moeten namelijk verband houden met het maatschappelijk doel of de werkelijke activiteit van de vennootschap, opdat deze op grond van artikel 49 van het WIB 92 fiscaal aftrekbaar zouden zijn. Men kan bijvoorbeeld twijfelen aan de aftrekbaarheid van kosten gemaakt door een vennootschap die via een vruchtgebruikconstructie een vakantiewoning verwerft. Het beroepskarakter tracht men doorgaans aan te tonen door de woning ter beschikking te stellen van de bedrijfsleider/blote eigenaar en hiervoor een voordeel alle aard aan te rekenen. Op deze manier vormt de terbeschikkingstelling een deel van de bezoldiging en wordt dus belast in hoofde van de bedrijfsleider/blote eigenaar. Maar het feit dat er een voordeel alle aard wordt aangerekend, betekent nog niet automatisch dat er een verband is met de beroepsactiviteit, aldus de fiscus. De belastbaarheid van het voordeel alle aard wijzigt bijgevolg niets aan de aftrekbaarheid van de kost in hoofde van de vennootschap. Vaak voorkomende kosten bij onroerende goederen zijn anderzijds herstellingswerken. Deze kosten kunnen in sommige gevallen (bij grove herstellingswerken zoals verbouwingen of renovaties) ook aanleiding geven tot het verwerpen van de kosten of een belastbaar voordeel in hoofde van de blote eigenaar (bedrijfsleider). Turbovruchtgebruik in het vizier De beëindiging van het vruchtgebruik is de derde fase. Hier worden vooral de zogenaamde turbovruchtgebruiken in het vizier genomen. Deze turbovruchtgebruiken houden in dat er een bouwgrond wordt aangekocht (of een vervallen gebouw), waarvan de vennootschap het vruchtgebruik verwerft en de bedrijfsleider de blote eigendom. Tijdens de duur van het vruchtgebruik richt de vennootschap dan een gebouw op of renoveert een vervallen gebouw. Op het einde van de overeenkomst gaat dit nieuwe gebouw dan kosteloos over naar de blote eigenaar/bedrijfsleider. De fiscus zou nu het verkregen belastbaar voordeel willen berekenen aan de hand van de marktwaarde van het onroerend goed op het moment dat het vruchtgebruik terug overgaat naar de blote eigenaar. FOD Financiën maakt op haar website ook nog andere controleacties bekend inzake: Niet-indiening van aangiften (nultolerantie voor alle belastingen) Verrekenprijzen (berekening en facturatie) Misbruik van vennootschapsstructuren (om personenbelasting te ontwijken) Horeca (controle van o.a. btw-tarieven en omzet) Buitenlandse vennootschappen actief in de bouwsector (controle van o.a. bedrijfsvoorheffing op lonen en van de aanwezigheid van een vaste inrichting) Gebrek aan samenhang tussen de aangiftegegevens van rechtspersonen. Robby Uyttendaele BDO Belastingconsulenten

6 6 SOCIAL LAW 2013 nieuwsbrief nr.2 Social LAW NEWS Strijd tegen tewerkstelling illegale derdelanders opgevoerd De wet van 11 februari 2013 voert strengere maatregelen en sancties in voor (Belgische en buitenlandse) werkgevers die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in België tewerkstellen. Deze komen dus bovenop de al bestaande reglementering inzake arbeidsvergunningen en arbeidskaarten. Een illegaal verblijvende werknemer is de vreemdeling (die in beginsel geen beroep kan doen op het vrij verkeer van personen) die niet voldoet aan de n voor toegang tot en verblijf op het Belgische grondgebied. De nieuwe werkgeversverplichtingen zijn als volgt: Voorafgaande controle of de werknemer een geldige verblijfstitel heeft; Het bijhouden van een afschrift of de gegevens van de verblijfsdocumenten voor de hele duur van tewerkstelling zodat dit ter beschikking kan worden gesteld aan de inspectiediensten; Een aangifte doen van de aanvang en beëindiging van de tewerkstelling (Dimona of Limosa meldingsplicht). De illegaal tewerkgestelde werknemer heeft recht op hetzelfde loon als een wettelijke tewerkgestelde werknemer in een vergelijkbare functie waarbij een minimum tewerkstelling. van 3 maanden wordt verondersteld. De werkgever is ook belastingen en sociale zekerheidsbijdragen (met inbegrip van eventuele boetes) verschuldigd en staat in voor de kosten van de verzending van het nog verschuldigde loon naar het buitenland. De wet voert een stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid in voor de kosten van repatriëring en de forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg alsook een hoofdelijke (keten)aansprakelijkheid voor de loonschulden. Deze laatste aansprakelijkheid geldt zowel ten aanzien van de opdrachtgever als de hoofdaannemer en de onderaannemer(s) doch onder verschillende n. Het niet naleven van deze nieuwe wetgeving wordt bestraft met een gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden en/of een strafrechtelijke geldboete van tot EUR per werknemer of een administratieve geldboete van tot EUR per werknemer. Hiernaast kan ook een exploitatie- of beroepsverbod of een bedrijfssluiting van één maand tot 3 jaar worden opgelegd. De aannemer/onderaannemer kan aan de zware sancties en aansprakelijkheden ontkomen indien men in het bezit is van een schriftelijke verklaring waarin de (onder)aannemer bevestigt dat hij geen illegale werknemers tewerkstelt en niet op de hoogte was of werd gesteld van de illegale tewerkstelling. Het is aan te raden om hieromtrent de nodige clausules op te nemen in de aannemingsovereenkomsten. Deze maatregelen en sancties zijn in werking getreden op 4 maart De sociale ruling is een feit Sinds 3 maart 2013 kan de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (Administratieve Commissie) zich, in het kader van de Arbeidsrelaties wet, uitspreken over de aard van de arbeidsrelatie: een zelfstandige samenwerking of een arbeidsovereenkomst. Voor bestaande arbeidsrelaties kunnen partijen op gezamenlijk verzoek een aanvraag indienen tot eind Na deze datum kunnen partijen enkel nog een beoordeling vragen indien de desbetreffende sector specifieke criteria betreffende de arbeidsrelaties uitvaardigt en dit binnen 1 jaar. Wanneer het een nieuwe arbeidsrelatie of de start van een zelfstandige activiteit betreft, kan de aanvraag gebeuren op initiatief van één enkele partij. De aanvragen worden ingediend bij de Administratieve Commissie binnen een termijn van 1 jaar na de aanvang van de arbeidsrelatie of zelfstandige activiteit. Een zelfstandige kan zich ook richten tot het sociaal verzekeringsfonds. De partij die in het verleden al een beslissing ontving, kan steeds een nieuwe bekomen. De aanvraag tot een sociale ruling kan enkel worden ingediend op dat er geen enkel officeel onderzoek loopt noch de arbeidsrechtbank zich reeds heeft uitgesproken. De beslissingen van de Administratieve Commissie worden genomen binnen de drie maanden. Beroep aantekenen is mogelijk tot één maand na de kennisgeving van de beslissingen. Zoniet, wordt de beslissing definitief. De beslissingen zijn 3 jaar geldig en bindend voor de RSZ, RSVZ, FOD WASO, FOD Sociale Zekerheid en de sociaalverzekeringsfondsen. Deze instellingen blijven echter gemachtigd over te gaan tot controle van de feiten en elementen die tot deze beslissing hebben geleid. Het eenheidsstatuut: is er nog evolutie? 8 juli 2013 D-day voor het eenheidsstatuut - nadert. Tot op heden zijn vakbonden en werkgevers nog niet tot een gezamenlijk akkoord gekomen om de discriminatie tussen arbeiders en bedienden op te heffen. De ongelijkheid tussen arbeiders en bedienden dateert reeds van bij het ontstaan van de sociale wetgeving en leidt al tientallen jaren tot discussies tussen de sociale partners. Het is pas door een arrest van het Grondwettelijk Hof in 2011 dat aan de wetgever wordt opgelegd om de ongrondwettelijke situatie en met name het verschil in behandeling betreffende de opzeggingstermijnen en de carensdag te beëindigen. De regering was aan zet maar heeft op vrijdag 7 juni door middel van een lijst van 12 vragen de bal weer in het kamp van de sociale partners gelegd. Op basis van de antwoorden hierop zou tegen 21 juni een concreet voorstel moeten geformuleerd worden. Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden gaat veel verder dan de opzeggingstermijn en de carensdag. Denk maar aan de jaarlijkse vakantie, het willekeurig ontstlag, de economische werkloosheid, de proefperiode, de loonbetaling, het gewaarborgd loon bij ziekte Er is een strekking die van mening is dat het Grondwettelijk Hof in feite een stuk verder wil gaan en ook deze verschilpunten aangepakt wil zien. Uit de 12 vragen blijkt dat de regering zich hier in ieder geval bewust van is. Katleen Engelen Eveline Naudts BDO Juridische Adviseurs

7 2013 nieuwsbrief nr.2 FAQ 7 FAQ 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Op basis van wetteksten die op het moment dat deze nieuwsbrief geschreven wordt hun parlementaire weg volgen zullen er vanaf 15 juli 2013 nieuwe regels gelden indien men niet aangegeven inkomsten wil regulariseren. Deze nieuwe wetgeving waarvan de toepassing zal eindigen op 31 december 2013 is tegelijkertijd ruimer maar ook strenger ten opzichte van de huidige regeling. Ze kan ook niet los gezien worden van andere wetgevende initiatieven zoals de verstrenging van de witwaswetgeving, strafverzwaring voor ernstige fiscale fraude, de opheffing van het Luxemburgs bankgeheim vanaf 1 januari 2015, een nieuwe Europese richtlijn over automatische gegevensuitwisseling enz. Het jaar 2013 is daarom hoe dan ook het jaar van de waarheid voor wie het niet-aangeven van belastbare inkomsten alsnog wil rechtzetten. Wat verandert er ten opzichte van de huidige regeling? 1. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (vb. vzw s, trusts, stichtingen, ) en burgerlijke vennootschappen of vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. 2. Naast inkomstenbelastingen, btw, registratie- en successierechten kunnen nu ook de sociale bijdragen voor zelfstandigen over de geregulariseerde beroepsinkomsten rechtgezet worden. In tegenstelling tot de gewone sociale bijdragen zullen deze bijdragen niet afgetrokken kunnen worden noch bijkomende rechten creëren. Op basis van het ontwerp zou wel voorzien worden dat de sociale heffing plaatsvindt voor de fiscale regularisatie. Dit zou kunnen betekenen dat ondanks het aftrekverbod, de berekeningsbasis van de fiscale regularisatie de facto verlaagd wordt. 3. Naast de niet verjaarde inkomsten (beroepsinkomsten, btw en overige inkomsten (al wat geen beroepsinkomsten zijn)), zal men fiscaal verjaarde inkomsten of kapitalen (al dan niet onder de vorm van een levensverzekering) kunnen regulariseren. Onder verjaarde inkomsten in de inkomstenbelasting verstaat men die inkomsten waarvoor de aanslagtermijn van 7 jaar verstreken is. 4. De nieuwe regeling staat open voor iedereen, zelfs voor degene die onder de huidige regeling een regularisatiedossier heeft ingediend. Dit biedt bijgevolg ook een tweede kans aan diegenen die bij een vorige gelegenheid alleen fiscaal nog niet verjaarde inkomsten hebben geregulariseerd, zonder rekening te houden met het witwasrisico voor het gedeelte dat weliswaar fiscaal verjaard is maar daarom nog niet strafrechtelijk. Daarom kunnen nu "fiscaal verjaarde kapitalen" geregulariseerd worden. 5. In principe zullen inkomsten die voortkomen uit een witwasmisdrijf ook onder de nieuwe regeling niet kunnen geregulariseerd worden tenzij ze afkomstig zijn van ernstige en georganiseerde fraude (waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend), van misbruik van vennootschapsgoederen of van valsheid in geschrifte. 6. Om de hoogte te bepalen van de regularisatieheffing moeten er verschillende onderscheiden gemaakt worden: gaat het om gewone fiscale fraude dan wel om ernstige en georganiseerde fraude, gaat het om al dan niet verjaarde inkomsten of kapitalen, gaat het om beroepsinkomsten dan wel om overige inkomsten? Via onderstaande tabel worden deze verschillende situaties toegelicht. Inkomsten /kapitalen Fiscaal niet verjaarde overige inkomsten, beroepsinkomsten en btw afkomstig uit gewone fiscale fraude Fiscaal niet verjaarde overige inkomsten, beroepsinkomsten en btw afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale fraude btw Fiscaal verjaarde kapitalen ongeacht uit gewone fiscale fraude of ernstige en georganiseerde fiscale fraude en ongeacht kwalificatie Tarief Normaal toepasselijk tarief verhoogd met 15% Normaal toepasselijk tarief verhoogd met 20 % Verhoging van het normale tarief bij regularisatie van btw zal niet worden toegepast indien deze gepaard gaat met regularisatie van beroepsinkomsten 35 % Niet verjaarde sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen 15 % Heeft u vragen met betrekking tot deze rubriek? Aarzel dan niet om een door te sturen naar het volgende adres :

8 8 FAQ 2013 nieuwsbrief nr.2 FAQ Vermits het nieuwe systeem deels een aanpassing is van wat er nu al geldt, mag men er van uitgaan dat de nietgewijzigde bepalingen door het Contactpunt Regularisaties op dezelfde manier worden toegepast. Zo kan men er van uitgaan dat bij regularisatie van beroepsinkomsten ook eventuele beroepskosten verrekend kunnen worden, dat de aanvullende gemeentebelasting vanaf aanslagjaar 2011 niet meer berekend zal worden en dat de verrekening van de ingehouden woonstaatheffing blijvend geweigerd zal worden. 7. In de ontwerpwetgeving is er geen specifieke regeling voorzien voor fiscaal verjaarde inkomsten. Van zodra er zaken fiscaal verjaard zijn, is er enkel sprake van kapitalen. Regularisatie van deze verjaarde kapitalen zou per definitie belast worden aan het hoogste tarief. Het blijft onduidelijk of men op de verjaarde kapitalen die nog steeds inkomsten genereren voor het volledig bedrag 35 % verschuldigd is, dan wel er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de verjaarde en niet verjaarde inkomsten. 8. Fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van een levensverzekering worden onderworpen aan 35% op het kapitaal. Er wordt echter aan levensverzekeringen alleszins géén afzonderlijke behandeling, noch tarief, noch specifieke procedure gekoppeld. Het feit of de 'fiscaal verjaarde kapitalen' al dan niet ondergebracht zijn in een levensverzekering, maakt voor de fiscale regularisatie ervan niets uit. De achterliggende bedoeling hiervan is verborgen buitenlandse levensverzekeringen naar de oppervlakte brengen. Wat de regering naar alle waarschijnlijkheid duidelijk wil stellen is het louter feit dat fiscaal verjaarde kapitalen' die in een (buitenlandse) levensverzekering zijn ondergebracht, géén oplossing kunnen bieden voor het onderliggende witwasprobleem. Een eerste duidelijke stap in de richting van het openbaar maken van dergelijke polissen is de nieuwe aangifteplicht die werd ingevoerd vanaf aanslagjaar Men dient immers in de aangifte in de personenbelasting naar analogie met de aangifte van buitenlandse bankrekening aan te geven dat een dergelijke polis onderschreven werd. 9. Procedureel treden er ook wijzigingen op. In tegenstelling tot de huidige procedure waarbij een dossier volledig moet zijn op het ogenblik van de indiening van de regularisatie-aangifte, zullen bijkomende stukken tot 6 maanden na de indiening van de regularisatie-aangifte kunnen overgemaakt worden. Men zal ook een bondige verklaring moeten toevoegen omtrent (a) het fraudeschema, (b) de omvang en oorsprong van geregulariseerde kapitalen en inkomsten, en (c) de periode waarin ze zijn ontstaan en gebruikte financiële rekeningen. Desgevallend zal het aangifteformulier aangevuld dienen te worden met bedrag van beroepsinkomsten waarvoor niet-verjaarde sociale bijdragen verschuldigd zijn en een bondige verklaring hieromtrent. Conclusie De nieuwe wetgeving biedt de fiscale spijtoptanten een tijdelijke opening om hun fiscale plichten alsnog te vervullen en voor degene die maar een deel van hun fiscale zonden hebben opgebiecht alsnog tot inkeer te komen. Veel tijd wordt hen echter niet gegund. Op basis van de huidige ontwerpen loopt deze maatregel slechts 6 maanden. Voor hen die zich aangesproken voelen door deze wet, zal de tijd geen bondgenoot zijn, wel het tegendeel. Een overleg op korte termijn met uw bankier en uw vertrouwde adviseur is meer dan raadzaam om tijdig een dossier voor te bereiden. Voor de laatste ontwikkelingen : Hubert Hellraeth BDO Belastingconsulenten Heeft u vragen met betrekking tot deze rubriek? Aarzel dan niet om een door te sturen naar het volgende adres :

9 2013 nieuwsbrief nr.2 TAX 9 Wanneer zijn meerwaarden op aandelen nog belastbaar? Meerwaarden belast aan het gewone tarief van 33,99% Het gewone tarief van 33,99% in de vennootschapsbelasting (voor fiscale kmo s gelden echter de progressieve tarieven) is van toepassing op de gerealiseerde meerwaarden op besmette aandelen van: Vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs; Een financierings-, een thesaurie- of een beleggingsvennootschap onderworpen aan een gunstiger vennootschapsbelastingregime; Vennootschappen met offshore activiteiten; financial branches van een Belgische vennootschap; Tussen- of holdingvennootschappen. De taxatie is immers niet voldaan voor deze vijf voormeelde categorieën van aandelen. Bijgevolg worden ze als gewone inkomsten mee in de belastbare grondslag van de vennootschap opgenomen. Waar in een recent verleden een gerealiseerde meerwaarde op aandelen volledig van belastingheffing werd vrijgesteld, is dit vandaag de dag niet echt meer een verworven garantie. Vanaf aanslagjaar 2014 wordt het arsenaal aan belastingregimes toepasselijk op gerealiseerde meerwaarden op aandelen opnieuw uitgebreid. Hierdoor zal de Belgische belastingwetgeving vier mogelijke regimes van belastingheffing bevatten in de sfeer van de vennootschapsbelasting. We lichten elk van de regimes toe om de actuele situatie in kaart te brengen. Principe: meerwaarden vrijgesteld van belasting In de regel blijven gerealiseerde meerwaarden op aandelen, aangehouden door een vennootschap, vrij van belasting omdat de winsten, waaruit de meerwaarden voortkomen, geacht worden reeds belast te zijn aan een normale vennootschapsbelasting in hoofde van de vennootschap waarvan de aandelen worden aangehouden. Dit is de zogenaamde taxatie. Meerwaarden belast aan het afzonderlijk tarief van 25% Vanaf aanslagjaar 2013 wordt de hiervoor vermelde taxatie aangevuld met een zogenaamde permanentie. Hierdoor zijn de meerwaarden op aandelen enkel nog vrijgesteld van belasting wanneer de vennootschap aantoont dat de aandelen tenminste gedurende één jaar ( dag-op-dag -basis per aandeel) werden aangehouden. Is het bewijs dat de aandelen gedurende één jaar werden aangehouden niet beschikbaar, dan wordt de gerealiseerde meerwaarde niet vrijgesteld, maar belast aan een afzonderlijk tarief van 25% (te verhogen met 3% aanvullende crisisbelasting). Vermeldenswaardig is dat deze afzonderlijke taxatie enkel kan worden geheven indien de vennootschap finaal over voldoende belastbare grondslag beschikt, wat inhoudt dat tegen deze meerwaarde wel (overgedragen) fiscale verliezen, (overgedragen) DBI-aftrek, enz. kunnen worden afgezet. Afhankelijk van de situatie zal de meerwaarde belastingheffing ondergaan of niet. In onderstaande tabel worden een aantal situaties weergegeven ter verduidelijking: Situatie A Situatie B Situatie C Gewoon belastbaar resultaat 1.000,00-20,00-150,00 Gerealiseerde meerwaarde 100,00 100,00 100,00 Totale belastbare grondslag 1.100,00 80,00-50,00 Belastbaar aan 33,99% 1.000,00 x 33,99% = 339,90 / / Belastbaar aan 25,75% 100 x 25,75% = 25,75 80,00 x 25,75 = 20,60 / Totaal te betalen belasting = 339, ,75 = 365,65 = 20,60 = 0,00

10 10 TAX 2013 nieuwsbrief nr.2 Meerwaarden belast aan het tarief van 0,4% Vanaf aanslagjaar 2014 treedt het vierde belastingregime in voege en worden alle door grote ondernemingen en holdings gerealiseerde meerwaarden op aandelen, die voldoen aan de taxatie- en permanentie, onderworpen aan een belastingheffing van 0,4% (te verhogen met 3% aanvullende crisisbijdrage). Met andere woorden, de voormalig volledig vrijgestelde meerwaarden worden nu onderworpen aan een belastingheffing. In dit kader dient opgemerkt te worden dat een vennootschap als groot kwalificeert wanneer voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar tenminste twee van onderstaande grenzen (artikel 15 W.Venn.) werden overschreden: Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; Jaaromzet (exclusief BTW): ,00 EUR; Balanstotaal: ,00 EUR. Indien de vennootschap meer dan 100 werknemers tewerkstelt, wordt zij sowieso als groot aangemerkt. Belangrijk hierbij te melden is dat over de gerealiseerde meerwaarde steeds een belasting van 0,412% verschuldigd zal zijn, zelfs indien de belastbare grondslag lager is dan de gerealiseerde meerwaarde. Opmerkelijk bij dit regime is dat geen (overgedragen) fiscale verliezen, (overgedragen) notionele interestaftrek, enz. tegen deze meerwaarde kunnen worden afgezet, waardoor deze belasting kwalificeert als een minimumbelasting. Om misbruik te voorkomen, blijft elke wijziging van de afsluitdatum van de jaarrekening na 21 november 2012 zonder uitwerking. Tot slot is de 0,412% belasting fiscaal niet aftrekbaar. Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen Waar vroeger de meerwaarden, in principe, volledig werden vrijgesteld en de waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen als verworpen uitgaven aan de belastbare basis werden toegevoegd, wijzigen de nieuwe regels van de belasting van meerwaarden niets aan het regime van de minderwaarden en waardeverminderingen. Deze blijven fiscaal niet aftrekbaar. Enige uitzondering hierop blijven de minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van de volledige verdeling van het maatschappelijk vermogen van een vennootschap en dit hoogstens voor het verlies aan gestort kapitaal. Schema: 4 belastingregimes Grootte vennootschap Grote vennootschap/ holding Kmo Aanslagjaar Vrijstelling VenB-tarief Afzonderlijke belasting 25,75% Vóór AJ 2013 Vanaf AJ 2013 Taxatie Taxatie Permanentie Vanaf AJ 2014 Vóór AJ 2013 Vanaf AJ 2013 Taxatie Taxatie Permanentie Taxatie Afzonderlijke belasting 0,412% Taxatie Permanentie Taxatie Permanentie Taxatie Permanentie Bart Caers BDO Belastingconsulenten

11 2013 nieuwsbrief nr.2 TAX 11 Ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen: niet altijd effectief belastbaar? Abnormale of goedgunstige voordelen die een vennootschap in een verliessituatie verkrijgt, kunnen volgens het hof van beroep te Antwerpen niet altijd leiden tot effectieve taxatie (Antwerpen 6 november 2012). Dit in tegenstelling tot het standpunt dat de fiscus tot op heden steeds hanteert. De discussie is na vele jaren weer heropend. Abnormale of goedgunstige voordelen? Een courant voorbeeld van een abnormaal of goedgunstig voordeel is een renteloze lening die een dochtervennootschap verkrijgt van de moedervennootschap, of een lening waarvan het interestpercentage lager is dan het marktconforme interestpercentage. Het abnormale of goedgunstige voordeel is dan het verschil tussen de normale marktrentevoet en de ontvangen rente. Overeenkomstig artikel en artikel 79 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB), mag geen aftrek van overgedragen fiscale verliezen of fiscale verliezen van het belastbaar tijdperk (of andere fiscale aftrekken) worden toegepast op deze verkregen abnormale of goedgunstige voordelen. Deze regel geldt wanneer dergelijke voordelen werden verkregen van ondernemingen ten aanzien waarvan de betrokken vennootschap zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt. Volgens het traditionele standpunt van de minister van Financiën vormt het ontvangen voordeel van een vennootschap in een verlies situatie bovendien een minimum belastbare basis. Het abnormale of goedgunstige voordeel bestaat uit de uitsparing van een kost In een zaak voor het hof van beroep te Antwerpen (Antwerpen, 6 november 2012) geniet de vennootschap van een abnormaal of goedgunstig voordeel onder de vorm van een renteloze lening. Bovendien bevindt de vennootschap zich voor het betrokken boekjaar in een fiscale verliessituatie. Het abnormale of goedgunstige voordeel bestaat dan in de uitgespaarde kost ingevolge het feit dat de vennootschap geen interesten dient te betalen in het kader van de toegekende lening (in tegenstelling tot een lening die wordt toegekend door een financiële instelling). Naar het standpunt van de minister van Financiën en de Administratie, zou dergelijke vennootschap effectief worden belast op dit voordeel (dus ongeacht haar verliessituatie). Dit standpunt werd tevens gevolgd door de rechtbank van eerste aanleg (Rb. Antwerpen, 29 april 2011). Het hof van beroep te Antwerpen is nu van mening dat artikel WIB in deze situatie niet kan worden toegepast. Overeenkomstig de plaats waar artikel 207 WIB 92 is opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen, regelt dit artikel enkel de fiscale aftrekken op het resultaat, maar kan het geen belastbare basis creëren. Dit betekent voor een vennootschap in een fiscale verliessituatie dat geen onmiddellijke effectieve taxatie plaatsvindt. De situatie zou anders zijn wanneer de vennootschap het boekjaar met een positief resultaat zou afsluiten. Dan kan er volgens het hof geen verrekening van het abnormale of goedgunstige voordeel met overgedragen fiscale verliezen plaatsvinden in de mate dat het positieve resultaat overeenstemt met het ontvangen abnormale of goedgunstige voordeel. Het abnormale of goedgunstige voordeel komt als opbrengst in de resultatenrekening voor Meer nog, het hof van beroep te Antwerpen stelt dat abnormale of goedgunstige voordelen die boekhoudkundig in de opbrengsten kunnen worden teruggevonden (bijvoorbeeld in geval een te hoge interest werd ontvangen op een toegestane lening), ook niet effectief belast kunnen worden indien het fiscale resultaat van het lopend boekjaar negatief is. Indien er een positief fiscaal resultaat wordt gerealiseerd, kunnen hier volgens het hof weerom geen fiscale verliezen tegen worden afgezet, en dit uiteraard in de mate dat het positieve resultaat overeenstemt met het ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel. Rechtbank Antwerpen 17 december 2012 Een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen behandelt dezelfde problematiek. Hier wordt echter wel het standpunt van de minister van Financiën gevolgd, met onmiddellijk effectieve taxatie als gevolg. Het feit dat een verkregen voordeel met betrekking tot een renteloze lening niet kan worden geboekt (omdat het gaat om een uitgespaarde kost), belet volgens de rechtbank van Antwerpen de toepassing van artikel WIB niet. Het argument is hier dat de fiscale wet afwijkt van de boekhoudwet. Praktische draagwijdte De interpretatie die door de Administratie tot op heden wordt gebruikt (nl. altijd een onmiddellijk effectieve taxatie) zal ingevolge voormelde uitspraak van het hof van beroep te Antwerpen in bepaalde gevallen kunnen worden betwist. Dit vermits het hof van beroep van Antwerpen oordeelt dat artikel 207 in ons Wetboek van Inkomstenbelastingen geen belastbare materie kan veroorzaken. Deze zienswijze wordt momenteel enkel nog maar door het hof van beroep te Antwerpen aangehouden, maar kan toch een belangrijk argument zijn in de confrontatie met deze problematiek. De praktische draagwijdte van deze zienswijze is, ons inziens,

12 12 TAX 2013 nieuwsbrief nr.2 niet zonder belang, aangezien artikel WIB (en art 79 WIB) een veelgebruikte methode is voor de fiscus om toch effectief belasting te kunnen heffen wanneer de vennootschap zich in een fiscale verliespositie bevindt. Erik van Asbroeck Liesbeth Broeckx BDO Belastingconsulenten TAX Transfer Pricing Klinkt transfer pricing bij BDO als het laatste nieuwe buzzword of vraagt u zich eerder af of ook u straks wordt geconfronteerd met vragen rond de verrekenprijspolitiek die door uw onderneming wordt toegepast? In het laatste geval bent u niet alleen, recente studies tonen aan dat transfer pricing gangbaar in de top 3 van de fiscale prioriteiten van CFO s prijkt. Aan het woord Tine Slaedts, transfer pricing partner bij BDO. Waarom is transfer pricing zo hot? Om op deze vraag te antwoorden moeten we teruggaan naar de reden waarom transfer pricing initieel (in de Verenigde Staten) als fiscaal concept is ingevoerd. Ondernemingen opereren alsmaar meer grensoverschrijdend. De aard van dergelijke grensoverschrijdende transacties is uiteraard zeer divers gaande van intercompany aankoop en verkoop van goederen tot diensten, financiële transacties, overdracht van technologie, enz. Wanneer dergelijke transacties tussen verbonden ondernemingen plaatsvinden, ontstaat een mogelijkheid tot fiscale planning. De prijszetting van transacties tussen verbonden partijen kan immers worden gebruikt om de belastinggrondslag te verplaatsen naar rechtsgebieden of naar entiteiten waar het voor de groep het meest fiscaal gunstige resultaat wordt bereikt. Als antwoord hierop hebben belastingdiensten wereldwijd transfer pricing regels ingevoerd. Dit ingevolge de eis dat vergoedingen die aangerekend worden tussen verbonden partijen marktconform zijn. Dit wil zeggen dat ze moeten worden afgesloten onder n die ook onafhankelijke entiteiten zouden hanteren. Uiteraard heeft dit concept in het huidige economische klimaat waar regeringen op zoek zijn naar belastinginkomsten alleen maar aan belang toegenomen. Belastingdiensten willen er in die context in alsmaar toenemende mate op toezien dat belastingplichtigen hun fair share of tax betalen. Vanuit dat perspectief ligt de klemtoon meer en meer op de aanwezigheid van substance in die landen waar de belastinggrondslag hoog en de belastingsvoet laag is. U heeft BDO recent vervoegd, waarom en wat ziet U als uitdagingen? De advisering die BDO verleent is zeer pragmatisch en de interactie tussen de verschillende business lines en met klanten excellent. Daarenboven combineert onze organisatie het beste van 2 werelden: BDO biedt hetzelfde scala van diensten aan als de zogenaamde big4, waarmee ik vanuit mijn achtergrond zeer vertrouwd ben, in combinatie met een hands-on aanpak die uitgaat van een partnership met klanten en meer boutique firm eigen is aan dat mag gezegd worden zeer competitieve prijzen. BDO heeft meer dan 250 transfer pricing professionals actief in alle continenten. Het is dan ook mijn uitdaging om vanuit mijn ruime ervaring dit netwerk van transfer pricing professionals meer uit te spelen in de markt en transfer pricing verder te integreren in de bestaande BDO service offerings. Ik vind het persoonlijk ook een kans om het bestaande team verder uit te bouwen en klanten een brede waaier van transfer pricing diensten aan te bieden. Welke trends ziet U in transfer pricing? We kunnen er niet meer om heen, het woord belastingontduiking staat op de voorpagina van kranten, de media publiceert op regelmatige basis artikels over belastingparadijzen en beoogt zo een verhoogde druk te leggen om bedrijven aan te moedigen meer belastingen te betalen (e.g. minimum tax). De kranten staan vol met artikels over bedrijven die zogenaamd geen belastingen betalen. John Crombez valt fiscale advocaten aan omdat die bedrijven zouden helpen minder belastingen te betalen

13 2013 nieuwsbrief nr.2 TAX 13 Artikels over bedrijven die geen eurocent belasting betalen ondanks belastingwinst en belastingadministraties die meer en meer informatie uitwisselen over de grenzen heen. Recent ook nog negatieve publiciteit rond Apple die door het opzetten van bepaalde constructies weinig of geen belastingen betaalt ondanks de hoge winsten, enz. Dezelfde trend stellen we ook vast bij fiscale hervormingen de laatste jaren waar anti-misbruikbepalingen steevast een transfer pricing component hebben. Voorbeelden zijn rapporteringen van transacties met belastingparadijzen en de principiële rapporteringen in de jaarrekening van transacties die niet marktconform zijn. Internationaal stellen we die trend net zo sterk vast, veelal aangestuurd door de OESO-initiatieven van de laatste jaren. Hierbij denk ik aan OESO-rapporten inzake business restructuring (o.a., verschuiving van winstpotentieel, functies, risico s, assets) en recent het Base Erosion Profit Shifting rapport geschreven op vraag van de G20. In dit rapport wordt nagegaan of, en indien ja, waarom de belastbare winst van multinationals wordt toegewezen aan locaties die verschillend zijn van deze waar de eigenlijke business wordt gemanaged. Het rapport speelt ook in op de media-aandacht over belastingontwijking versus belastingontduiking. Concreet heb ik ook vastgesteld dat de Cel voor Verrekenprijzen (een tak binnen het Ministerie van Financiën die zich enkel focust op transfer pricing controles over gans België), begin dit jaar een 200-tal transfer pricing vragenlijsten heeft rondgestuurd. De verhoogde controleactiviteit in België vindt haar oorzaak in en ligt in lijn met de wereldwijde verstrenging van de wetgeving, die transfer pricing tot een belangrijk onderdeel van het risico managementbeleid van vele bedrijven heeft gemaakt. Wanneer moeten we U contacteren? Risicobeheersing: zoals hierboven aangehaald, zijn bedrijfsrevisoren verplicht om transacties die niet marktconform zijn te rapporteren in de jaarrekening. Het lijkt me hierbij cruciaal om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders niet voor verrassingen komen te staan. Wij adviseren klanten om hun risico s te beheersen op de volgende manier. Defensief: door het uitvoeren van een health check op de bestaande verrekenprijspolitiek, en aanbevelingen te doen om eventuele risico s beter te beheersen, klanten te begeleiden bij de implementatie van eventuele wijzigingen en het documenteren van de verrekenprijspolitiek. Proactief: voor nieuwe intercompany transacties assisteren we klanten bij het bepalen, documenteren en implementeren van een markconforme verrekenprijspolitiek, en vragen we eventueel Advance Pricing Agreements (APA) aan bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen om zekerheid te krijgen over het markconforme karakter van de voorgestelde prijszetting voor goederen, diensten, interesten, etc. Assisteren in transfer pricing controles en procedures om dubbele belasting te vermijden: sinds het begin van dit jaar stellen wij een opmerkelijke stijging vast van het aantal belastingcontroles door de Controlecel Verrekenprijzen. Ze heeft hierbij geen specifieke sectoren of transacties in het vizier. Alle sectoren en alle soorten transacties zijn een mogelijk doelwit van een controle. De Controlecel Verrekenprijzen heeft bovendien haar team uitgebreid met regionale inspecteurs, die de voorbije maanden een intensieve opleiding verrekenprijzen hebben gekregen. De transfer pricing questionnaires zijn zeer uitgebreid en tijdrovend om te beantwoorden, tenzij door de onderneming de noodzakelijke verrekenprijs documentatie is voorbereid die haar activiteiten, intercompany transacties, functies, risico s en activa omschrijven, en een economische analyse bevat die het marktconforme karakter van het gehanteerde verrekenprijsbeleid aantoont. In principe moeten deze vragenlijsten binnen een termijn van dertig dagen worden bezorgd aan de Belgische belastingsautoriteiten. Wij adviseren klanten hoe ze deze vragenlijsten op een efficiënte manier kunnen beantwoorden, zijn aanwezig tijdens de effectieve transfer pricing controles en initiëren indien nodig de procedure indien economisch dubbele belasting zou ontstaan. Tenslotte, adviseren we klanten hoe ze zich proactief kunnen voorbereiden op veelal tijdrovende transfer pricing controles. Planning: wij adviseren zowel KMO s als multinationals die hun business model willen aanpassen als gevolg van bvb. een overname, centralisatie van een aantal diensten, centraliseren van intellectuele eigendom, verplaatsen van een productieactiviteit naar een andere jurisdictie, toepassing van octrooiaftrek, etc. Tenslotte, misschien minder bekend, is transfer pricing één van de manieren om buitenlandse investeringen in België fiscaal aantrekkelijk te maken. Transfer pricing ver van mijn bed? Veel Belgische ondernemingen onderschatten nog steeds het financiële risico op hun organisatie indien ze een onjuiste transfer pricing politiek hanteren of indien ze niet in een positie zijn om het markconforme karakter van hun transfer pricing policy te onderbouwen. Ik verleen al meer dan twaalf jaar transfer pricing diensten aan klanten en zou willen meegeven dat transfer pricing aanpassingen als gevolg van een transfer pricing controle meestal significant hoger zijn dan aanpassingen die gemaakt worden in het kader van een gewone belastingcontrole. Deze aanpassingen worden meestal over meerdere jaren gemaakt en zijn samen met de bijhorende boetes en interesten een effectieve cash out. Transfer pricing kan zeker ook op een proactieve en positieve manier benaderd worden zoals bijvoorbeeld door gebruik te maken van de octrooiaftrek of door een optimalisatie van de verrekenprijspolitiek. Tenslotte, kan een onderneming voor nieuwe intercompany transacties steeds een APA aanvragen bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen om zekerheid te krijgen over het marktconforme karakter van de voorgestelde verrekenprijspolitiek. Bij BDO staan we voor duurzame, haalbare en geteste oplos-singen die ondernemingen helpen hun risico s te beheersen om zo tijdrovende discussies met de belastingadministraties te vermijden. Bovendien denken we graag mee aan commerciële praktische oplossingen. Tine Slaedts BDO Belastingconsulenten

14 14 NEWS 2013 nieuwsbrief nr.2 SHORT NEWS Financiering van uw bedrijf Trends Business Tour FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE In partnership met BDO heeft het magazine Trends op 16 mei 2013 de Trends Business Tour gelanceerd. Per provincie zijn we op zoek naar bedrijven die uitblinken in één van de volgende categorieën: innovatie, export of duurzaam ondernemen. Blinkt uw bedrijf uit in één van deze categorieën, schrijf u dan zeker in via MET DE MEDEWERKING VAN JUNI /06/13 10:51 Om te kunnen groeien, heeft een bedrijf behoefte aan financiering. Toch lijkt dit vandaag de dag niet altijd even evident. En daar zijn tal van redenen voor. Maar ook de ondernemer of bedrijfsleider zelf mag niet bij de pakken blijven zitten en moet, zoals het een goede huisvader betaamt, een degelijke kennis hebben van de financiën van zijn zaak, en een gefundeerd dossier opbouwen. Wie een project gefinancierd wil krijgen, zal snel vaststellen dat er een uitgebreid portfolio financieringsinstrumenten bestaat. Voor elke specifieke financieringsnood bestaat een oplossing op maat. Met als gevolg dat men soms door de bomen het bos niet meer ziet. De cloud helpt BDO Accountants efficiënter te werken Na het online hosten van de boekhoudsoftware en de tools voor rapportering, doet BDO Accountants nu ook een beroep op ASPEX voor het automatisch verkrijgen, doorsturen en verwerken van elektronische rekeninguittreksels in de cloud. Door deze tijdswinst kunnen medewerkers sneller overgaan naar een grondige cijferanalyse of andere werkzaamheden met een hogere toegevoegde waarde. Vandaar deze brochure. Ze werd opgesteld door financiële experts bij BDO en geeft een compact overzicht van de belangrijkste financieringswijzen. Ze maakt de ondernemer wegwijs in het optimaal financieren van zijn bedrijf en illustreert de theorie aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Kortom, deze brochure is een onmisbaar werkinstrument voor iedere ondernemer die wil groeien. U kan de brochure downloaden via onze website : brochures-bdo-vbo/

15 2013 nieuwsbrief nr.2 NEWS 15 SHORT NEWS BDO lanceert BDO Belgium App voor ios en Android Op 3 mei 2013 lanceerde BDO zijn vijfde App: de BDO Belgium App. Deze 3-talige App zal beschikbaar zijn voor ios en Android. De BDO Belgium App is voor ondernemers bedoeld: het is een zeer toegankelijke bron van informatie op diverse domeinen rond financiële verslaggeving, fiscaal-juridische vraagstukken en onderwerpen die hiermee verband houden. De BDO Belgium App biedt hen ook enkele handige berekeningstools aan. Bovendien kunnen ze alle BDO publicaties gratis downloaden en worden ze op de hoogte gehouden van de BDO opleidingen en seminaries. U kan de "BDO Belgium App" gratis downloaden in de App Store en de Google Play Store. BDO realiseert een NIEUW strategisch partnership in Brussel BDO België en Moore Stephens FS, de Brusselse vertegenwoordiger van het Moore Stephens internationaal netwerk, hebben besloten om vanaf 1 juli 2013 hun krachten te bundelen. Het kantoor van een twintigtal mensen biedt financial services aan, met een bijzondere specialisatie in lokale en internationale accounting en fiscaliteit, maar ook consulting. Praktisch gezien zal er voor de nieuwe collega s alvast niet veel veranderen, aangezien de ploeg uit de Louizalaan (Blue Tower) niet zal verhuizen, maar integendeel onmiddellijk zal worden versterkt met BDO-collega s om de dienstverlening en omzet gestaag te laten groeien, vertrekkende van de huidige circa 2 MIO EUR. Na de deal met Cockpit Group van Grégoire Talbot, twee maanden geleden, is dit voor BDO België een tweede strategisch Partnership in de Brusselse markt. De combinatie van lokaal en internationaal cliënteel speelt nergens intenser dan in Brussel, en BDO wil zich in de toekomst op dit specifiek cliënteel strategisch focussen. De volledige ploeg zal vanaf 1 juli 2013 deel uitmaken van BDO België. Meer info : AGENDA Tax Breakfasts: oktober juni 2014 International Trade Executive Programme (IBI): oktober juni 2014 De eerste 20 inschrijvingen genieten een extra korting.

16 16 NEWS 2013 nieuwsbrief nr.2 BDO is permanent op zoek naar nieuw talent Momenteel is BDO op zoek naar volgende talenten: Voor de Business Line Accounting & Reporting AccountanTS Manager Accountancy Kantoor Brussel Manager Accountancy Regio Gent/Roeselare (Semi)-Senior Accountancy Kantoor Brussel en Antwerpen Ervaren Assistant Accountancy Kantoor Brussel Assistant Accountancy Kantoor Namen Public Sector Adviseur Kantoor Gent & Antwerpen Voor de Business Line Audit & Assurance Bedrijfsrevisoren Semi-Senior Audit Kantoor Roeselare Voor de Business Line Tax & Legal Services Belastingconsulenten Senior Tax Kantoor Waver JURIDISCHE ADVISEURS Senior Legal Kantoor Antwerpen, Brussel & Luik BDO zoekt ook pas afgestudeerden die op 1 oktober 2013 kunnen starten als Audit, Tax of Accountancy Assistant. Wenst u meer informatie over deze vacatures? Surf dan naar: Meer info op Contact BDO Antwerpen uitbreidingstraat 72 - bus 1 b-2600 Antwerpen T. +32 (0) BDO Brussels The Corporate Village, Da Vincilaan 9 - Box E.6, Elsinore Building B-1935 Zaventem T. +32 (0) BDO Gent Axxes Business Park, Guldensporenpark blok K b-9820 Merelbeke T. +32 (0) BDO Hasselt Prins Bisschopssingel 36/3 b-3500 Hasselt T. +32 (0) BDO Lasne Chaussée de Louvain 428 b-1380 Lasne T. +32 (0) BDO Liège rue Waucomont 51 b-4651 Battice T. +32 (0) BDO Namur-Charleroi Parc Scientifique Crealys, Rue Camille Hubert 1 b-5032 Les Isnes T. +32 (0) BDO Roeselare Accent Business Park, Kwadestraat 153/5 b-8800 Roeselare T. +32 (0) BDO Wavre ferme des Quatre Sapins, Chaussée de Huy 120A b-1300 Wavre T. +32 (0) De opgenomen informatie in deze trimestriële Nieuwsbrief heeft een signalerend en globaal karakter en is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Onze adviseurs houden zich ter beschikking om verdere adviezen en acties terzake met u uit te werken. Wenst u deze Nieuwsbrief voortaan ook electronisch te ontvangen, dan kan u ons contacteren via U vindt onze Nieuwsbrief eveneens op Ook Frans-, Engels- en Duitstalige versies zijn beschikbaar. V.U. BDO Academy Burg.Ven. CVBA/Soc. Civ. SCRL, Werner Lapage, p/a The Corporate Village, Da Vincilaan 9 Box E6, Elsinor Building 1935 Zaventem BDO Services Burg. Ven. CVBA / Soc. Civ. SCRL, a limited liability company incorporated in Belgium, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international BDO network of independent member firms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen

De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie. Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen De (ver)nieuw(d)e fiscale regularisatie Een overzicht van de aangekondigde wijzigingen DLA Piper www.dlapiper.com Vanaf 2 juli 2013 t.e.m. 31 december 2013 wordt de bestaande regularisatiewet aangepast.

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Beleggen binnen of buiten de vennootschap!

Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Beleggen binnen of buiten de vennootschap! Iven De Hoon BELEGGEN BINNEN OF BUITEN DE VENNOOTSCHAP 1. Beïnvloedt een belegging de vennootschapsbelasting?... 3 2. Beïnvloedt een belegging de notionele intrestaftrek?...

Nadere informatie

Advocaat Ferenc Ballegeer

Advocaat Ferenc Ballegeer November 2012 - Nieuwsbrief nr. 2 Advocaat Ferenc Ballegeer Vermogensplanning fiscaal recht Beste Lezer, Dit is het tweede nummer van mijn nieuwsbrief, gewijd aan de nieuwe belastingmaatregelen die de

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Spotlights - juni 2014

Spotlights - juni 2014 Spotlights - juni 2014 De fairness tax, eindelijk (wat) verduidelijking Met ingang van aanslagjaar 2014 zijn de zogenaamde "grote" vennootschappen onderworpen aan een nieuwe belasting, de "fairness tax".

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013

Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 Nieuwste en allerlaatste regularisatieronde Wet van 11 juli 2013 De nieuwe regularisatieronde is op 15 juli 2013 van start gegaan. De vervangende wetgeving op het permanente systeem werd net voor de inwerkingtreding

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Top executives efficiënt verlonen en belonen

Top executives efficiënt verlonen en belonen Top executives Jo Bellens en Yves Stox 8 maart 2012 Top executives verlonen belonen loonsvoorwaarden structuur salaris vergoedingen voordelen in natura verzekeringen Elio I empowerment cost-efficiency

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp Fiscale regularisatieprocedure 2016 Datum 18 januari 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Uw buitenlands vermogen in het vizier!

Uw buitenlands vermogen in het vizier! Uw buitenlands vermogen in het vizier! Van gegevensuitwisseling tot de kaaimantaks en een mogelijkheid tot spontane rechtzetting DE BROECK VAN LAERE & PARTNERS Advocaten te Brussel, Gent en Antwerpen www.dvp-law.com

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

REGULARISATIEAANGIFTE

REGULARISATIEAANGIFTE A. Identificatie van de aangever : Origineel / Duplicaat bestemd voor de aangever ( 1 ) REGULARISATIEAANGIFTE In te dienen bij de Dienst «Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken» Contactpunt regularisaties

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Transfer pricing documentatieverplichting nu definitief Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen

Fairness Tax lijst van nog hangende problemen Fairness Tax lijst van nog hangende problemen De problemen die rijzen door de wet van 30 juli 2013 kunnen in 4 categorieën worden gerangschikt: - gewenste bevestigingen - gewenste verduidelijkingen - gewenste

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement

Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Uitbreiding toepassingsgebied belastingneutrale zetelverplaatsing & andere fiscale bepalingen aangenomen in Parlement Na de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft gisteren ook de Senaat diverse fiscale

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN

TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN TETRALERT-TAX ANTI-BELASTINGONTWIJKINGSRICHTLIJN I. Inleiding De Europese Commissie lanceerde op 28 januari 2016 haar voorstel voor een Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken

Nadere informatie

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017

NEDERBELGENMAIL DECEMBER 2017 In deze Nederbelgenmail brengen wij u op de hoogte van wat het ondernemen in Nederland voor Belgische inwoners aantrekkelijk maakt, kapitaalvermindering en DBI aftrek. De inhoud van deze mail is louter

Nadere informatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie VR 2016 1612 DOC.1420/2BIS Ontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen

Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen Grote vennootschappen wat zijn de gevolgen Inhoudsopgave Sociaal... Fiscaal... Het onderscheid tussen kleine en grote vennootschappen wordt gemaakt op basis... De fiscale voordelen van een kleine vennootschappen

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting

Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Wijziging definitie kleine en microvennootschappen: invloed op de vrijstelling van doorstorting voor startende ondernemingen en IPA-korting Mr. Bart Robyns Legal Consultant bart.robyns@groups.be Bepaalde

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014

Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN NOTIONELE INTERESTAFTREK: uniek en innoverend belastingvoordeel in België Aanslagjaar 2015 - Inkomsten 2014 www.business.belgium.be 2 Inhoud 4 Waarover

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN

FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Page 1 of 10 Home > FAQ - Vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing - Startende ondernemingen FAQ VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING - STARTENDE ONDENREMINGEN Opgelet:

Nadere informatie

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet?

FORUM FOR THE FUTURE. Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? FORUM FOR THE FUTURE Kapitaalvermindering: belastingvrij of niet? 24 november 2016 Inhoud Principes personenbelasting Uitgiftepremie vs. kapitaal Buitenlandse vennootschap Accordeon operaties Interne liquidatie

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van... tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. MEMORIE

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit:

Het anti-belastingontwijkingspakket van de Europese Commissie bestaat uit: De nieuwe Europese Anti-Belastingontwijking richtlijn Op 17 juni 2016 werd de nieuwe Europese richtlijn, die belastingontwijking door multinationals moet helpen bestrijden, gestemd door de Europese ministers

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT. Versie HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING EN SPAARDERSFISCALITEIT Versie 27-07-2017 HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING Hervormingen in 2018 (*) Algemene tariefdaling van 33,99% naar 29,435% (incl. crisisbelasting)

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016

Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 RSM InterTax Tax Insights februari 2017 Fiscale nieuwigheden Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Brandstofkosten: Indien een vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak?

Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Wat betekent de omzetting van de Europese Boekhoudrichtlijn op fiscaal vlak? Bij wet van 18 december 2015 werd de Europese Boekhoudrichtlijn omgezet in Belgisch recht. Hierdoor wijzigde de bestaande definitie

Nadere informatie

Instelling. BDO News. Onderwerp. Datum. 6 juli 2016

Instelling. BDO News.  Onderwerp. Datum. 6 juli 2016 Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Regering werkt aan nieuwe fiscale maatregelen in een ontwerp van programmawet Datum 6 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie

Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie Voorontwerp van decreet houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

Fiscale regularisatie

Fiscale regularisatie Fiscale regularisatie Nummer 10/31-01 Nog steeds gemeentebelasting bij regularisatieheffing ondanks arrest Dijkman? Fiscale actualiteit nr. 31, pag. 1-4, 09.09.2010 Volgens het Hof van Justitie schendt

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage

TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage TRANSPARANTE EN UNIFORME FISCALITEIT OP DE WAARDE DIE ONDERNEMERS CREËREN VIA HUN VENNOOTSCHAP Anonieme bijdrage De lage vennootschapsbelasting voor ondernemingen laat bedrijven toe om winst te maken.

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie

Instelling. VP Accountants en Belastingsconsulenten. Onderwerp. Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Instelling VP Accountants en Belastingsconsulenten Onderwerp Tweede taxshift in de maak: fiscale revolutie Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts

Accounting & Gevalstudies. Patrick Huybrechts Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts 1 Accounting & Gevalstudies Patrick Huybrechts Accountant Belastingconsulent FideAcc Accountants www.fideacc.be 2 3 Het is onmogelijk op een correcte manier

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd?

Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Worden EBA-attesten ook door de AOIF geverifiëerd? Auteur(s): Gerd D. Goyvaerts Editie: 1203 p. 9 Publicatiedatum: 28 april 2010 Zoals vorige week gesignaleerd, heeft de Administratie een omstandige circulaire

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Wat is een "gesplitste aankoop" en "vruchtgebruik"?

Wat is een gesplitste aankoop en vruchtgebruik? Recent is al heel wat inkt gevloeid omtrent de vraag of de gesplitste aankoop in het kader van successieplanning al dan niet fiscaal misbruik is. Een andere zaak is echter de gesplitste aankoop waarbij

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN

REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN 21.08.2015 REGELING ARTIKEL 30bis: CONTROLE MEDECONTRACTANT (AANNEMER/ONDER- AANNEMER) OP SOCIALE EN FISCALE SCHULDEN Opdrachtgevers en aannemers hebben de verplichting om te controleren of hun medecontractanten

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Tom Wallyn De nieuwe antimisbruikbepaling in de praktijk Agenda Deel 1 : Theoretische beschouwingen Deel 2 : Casestudies Slide 2 Deel 1 Theoretische beschouwingen 1. Ontstaan van de antimisbruikbepalingen

Nadere informatie