DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL BIJ SAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL BIJ SAP"

Transcriptie

1 SEPTEMBER 2010 LICENTIENIEUWS #3 JAARGANG 14, NUMMER 3 In SURF licentienieuws vindt u nieuws over de bemiddelingsovereenkomsten die SURFdiensten heeft afgesloten met aanbieders van software, content, diensten en hardware. Licentienieuws verschijnt vier keer per jaar en is te vinden via DUURZAAMHEID STAAT CENTRAAL BIJ SAP Al jaren is duurzaamheid een hot topic en SAP is al lange tijd bezig om consequent beleid te voeren op dit gebied. Het bedrijf wordt sinds de oprichting van de Dow Jones-duurzaamheidsindex in 1999 erkend als een pionier op het gebied van duurzaam ondernemen. Daarbij is er ruime aandacht voor het verbeteren van de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook voor het ontwikkelen en leveren van klantgerichte oplossingen met een duurzaam karakter. We zijn begonnen bij onszelf, vertelt marketingdirecteur Cees Kardolus. Alle medewerkers kunnen voorstellen doen voor een meer duurzame bedrijfsvoering, en die initiatieven krijgen veel navolging. Een helder voorbeeld van wat in Nederland gebeurt, noemt hij ook. In het eigen opleidingscentrum van SAP stonden pc s die veel warmte afgaven. Nu heeft het bedrijf in het nieuwe pand cursusruimtes ingericht met enkel beeldschermen, en draait alles op een centrale database. Dat is slechts een van de vele veranderingen. De focus op CO2-reductie is duidelijk: de uitstoot van dit broeikasgas zal in de periode van 2007 tot 2020 met 51 procent worden teruggedrongen, stelt SAP zich internationaal als doel. Dat gebeurt door vermindering van de consumptie van brandstof en andere grondstoffen, maar ook door investeringen in de infrastructuur en optimaler gebruik ervan. SOFTWARE CONTENT DIENSTEN Microsoft Office Professional 2010 verkrijgbaar Oxford University Press Nieuwe overeenkomst CRM pag 4 Journals pag 12 Resultants pag 14 Nieuwe overeenkomst Exact Software Analytische software van Qliktech pag 6 pag 7 E-Library van IMF nu toegankelijk ICOLC: internationale conferentie bibliothecarissen pag 12 pag 13 Helder inzicht voor customer relationship management pag 15

2 2 > SURF LICENTIENIEUWS # >> vervolg van voorpagina Groene IT Uiteindelijk gaat het ook om wat SAP kan doen voor klanten, zoals onderwijsinstellingen. SAP kan onder meer helpen om de ecologische voetafdruk inzichtelijk te maken, vertelt Kardolus. Wij bieden software waarmee informatie uit allerlei bronnen kan worden gefilterd, om een beter beeld te krijgen van hoe het ervoor staat met de uitstoot van broeikasgassen bijvoorbeeld. Op basis van die gegevens kan een instelling conclusies trekken en initiatieven ontwikkelen om de voetafdruk te verkleinen. Dit is een on demand oplossing: instellingen hoeven geen software af te nemen maar kopen een aantal licenties en halen de software via het web op. En onderwijsinstellingen met een bètafaculteit hebben zich te houden aan regels op het gebied van milieu en veiligheid, aangezien zij gevaarlijke stoffen verwerken, opslaan en eventueel afstoten zij het op kleine schaal. Om dit proces inzichtelijk te maken en te optimaliseren biedt SAP ook software. De universiteit Maastricht heeft bij de Faculteit Health, Medicine & Life Sciences dergelijke software inmiddels afgenomen voor bijvoorbeeld de blootstellingregistratie van gevaarlijke stoffen. De implementatie hiervan is in de laatste fase. Adviesdiensten In feite streeft SAP ernaar om via onze oplossingen en diensten instellingen te helpen om processen zo duurzaam mogelijk op te zetten en uit te voeren. Dit leidt dan tot kostenen risicoreductie en de verbetering van de kwaliteit van de processen, vertelt Kardolus. Zo biedt zijn bedrijf biedt ook adviesdiensten die helpen om de ecologische voetafdruk van producten die in gebruik zijn te reduceren, bijvoorbeeld door (her)structurering van de IT-architectuur. En vooral het ontwikkelen van software die innovatieve optimalisatietechnologieën biedt, zoals virtualisatie, en die minder computerbronnen gebruikt, heeft nu de aandacht. LICENTIEMODELLEN NEXT GENERATION: SELECTIE WINVISION Zoals we u in Licentienieuws #2 al meldden, zal SURFdiensten in de loop van 2011 gaan werken met vier nieuwe licentiemodellen. Dit om tegemoet te komen aan de wens van instellingen tot meer flexibele invulling van licenties, zoals meer mogelijkheden voor groeps- en individueel gebruik. Om dit plan te realiseren zullen zowel de back-office als delen van de front-office van SURFdiensten worden aangepast, vertelt Audrey Visscher van SURFdiensten. Hiervoor hebben we een aanbesteding uitgeschreven, waarbij Winvision als beste uit de bus kwam. Begin juni hebben we de samenwerkingsovereenkomst getekend, en daarna zijn we de diepte in gegaan om de benodigde functionaliteit helder te krijgen en tot een goed ontwerp te komen, dat Winvision vervolgens zal uitvoeren. De ontwikkeling van het nieuwe systeem zal zo snel mogelijk starten, zodat instellingen in de loop van 2011 licenties flexibel zullen kunnen afsluiten. Visscher: Voorlopig hoeven instellingen en aanbieders nog geen actie te ondernemen. We houden ze op de hoogte van de stand van zaken.

3 3 NIEUW KANTOOR VOOR SURFDIENSTEN SURFdiensten is per 9 augustus gehuisvest in Hoog Catharijne in Utrecht. Het nieuwe kantoor in het Radboudkwartier is volgens de filosofie van Het Nieuwe Werken ingericht. Dit houdt in dat alle medewerkers onafhankelijk van tijd en plaats hun werkzaamheden kunnen verrichten. De vijfendertig medewerkers van SURFdiensten kunnen optimaal flexibel werken, dankzij een kantooromgeving die open en transparant is en negentig werken vergaderplekken biedt. SURF PRESENTEERT MEERJARENPLAN Samen excelleren is de titel van het zevende Meerjarenplan dat SURF (SURFfoundation, SURFnet en SURFdiensten) presenteert. Dit Meerjarenplan beslaat de periode 2011 tot Dit plan vormt de basis waarop de instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek samenwerken in SURF voor de komende vier jaar en geeft een beeld van de belangrijkste ICT-ontwikkelingen voor het hoger onderwijs en onderzoek. Het belicht belangrijke thema s en de prioriteiten waarop het hoger onderwijs en onderzoek zich moeten richten om sterk en goed voorbereid de toekomst tegemoet te treden. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de inbreng en adviezen van vele personen en gremia van alle bij SURF aangesloten instellingen. Ook is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en inspiratie van samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Lees het SURF Meerjarenplan online.

4 4 > SURF LICENTIENIEUWS # SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2010 VERKRIJGBAAR Voor instellingen die participeren in de Microsoftovereenkomst is Microsoft Office Professional 2010 nu verkrijgbaar, zowel voor gebruik op de instelling als voor thuisgebruik. Microsoft Office Professional Plus 2010 is de opvolger van MS Office Enterprise 2007 en bevat de volgende onderdelen: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, InfoPath 2010, SharePoint Workspace 2010 en Communicator Ten opzichte van Enterprise 2007 is Communicator 2007 nu onderdeel van de suite. Daarnaast is Microsoft Office Groove vervangen door Microsoft SharePoint Workspace Met deze nieuwe versies van Microsoft Office is het erg eenvoudig om video s, overgangen en animaties in Power- Point 2010 te integreren. Presentaties kan de gebruiker nu delen via internet met Broadcast Slide Show in Power- Point 2010, zodat het materiaal 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar is. Ook biedt Outlook 2010 vele nieuwe mogelijkheden, om grote hoeveelheden mail, meerdere adressen en de agenda efficiënt te beheren. De komende tijd zullen steeds meer 2010-versies van de Microsoft Office programma s voor instellingsgebruik beschikbaar komen. We houden u hiervan op de hoogte. NIEUW: MICROSOFT OFFICE WEB APPS Sinds kort is Microsoft Office Web Apps beschikbaar. Hiermee zijn Microsoft Word, Excel, Power- Point en OneNote nu ook online te gebruiken. Documenten zijn rechtstreeks vanuit webbrowsers als Internet Explorer, Mozilla Firefox en Safari te openen, weer te geven en te bewerken. Dus werken hoeft niet meer op een vaste werkplek, maar kan ook thuis of zelfs onderweg - op elke locatie en elk tijdstip kunt u wijzigingen aanbrengen in documenten en ze online opslaan. Mensen die een Office 2010 licentie hebben kunnen vanaf nu gratis aan de slag met Office Web Apps. Voor mensen die geen Office 2010 hebben zullen de Office Web Apps op een later tijdstip beschikbaar zijn, met gebruik van een gratis Windows Live ID. :

5 SOFTWARE 5 WELLNOMICS BIEDT SOFTWARE VOOR ARBO-VEILIGHEID Met Wellnomics heeft SURFdiensten een nieuwe overeenkomst afgesloten. Wellnomics is de ontwikkelaar van software-oplossingen voor de arboveiligheid van kantoorpersoneel en levert Work- Pace 4.0. WorkPace 4.0 biedt klanten een frisse nieuwe vormgeving. Een belangrijke nieuwe functie is het individuele risicorapport, ontworpen in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO. Deze toepassing analyseert en rapporteert de arbeidsintensiteit en het pauzegedrag van de computergebruiker. Zo krijgt de gebruiker een persoonlijk rapport dat inzicht geeft in het individuele RSI-risico en daarmee samenhangende aanbevelingen. De gebruiker kan dan zelf het risico op RSI verminderen en bewust omgaan met zijn persoonlijke gezondheid. QUARK XPRESS 8 VOOR GRAFISCHE OPMAAK Met Quark Systems Limited heeft SURFdiensten een nieuwe overeenkomst afgesloten, welke loopt tot en met 28 februari Het gaat om het product Quark XPress 8. Dit is een veelgebruikt opmaakprogramma binnen de grafische industrie. Het programma onderscheidt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid en typografische mogelijkheden. Quark XPress is verkrijgbaar in een fixed price-licentie, gebruikerslicentie en een stukslicentie. Wijziging ten opzicht van de oude overeenkomst is een flinke prijsverlaging. In de oude overeenkomst betaalde de instelling een fixed price; in de nieuwe overeenkomst bestaat de mogelijkheid om in staffels de licenties af te sluiten. Daarnaast is de gebruikerslicentie toegevoegd, voor een zeer gunstige prijs. Het voordeel voor uw instelling is dat Quark XPress in een veel kleinere oplage kan worden afgenomen, waardoor eventueel slechts een bepaalde groep of leergang met de creatieve software kan werken. Ook de stukslicentie is flink in prijs gedaald. Voor uw organisatie is het met de management rapportages gemakkelijk om de risico s te identificeren en beheersen, en daardoor beter aan uw plichten te voldoen zoals die zijn vastgelegd binnen de arbo-wetgeving. Versie 4.0 wordt eind 2010 vrijgegeven. Contacten van SURFdiensten kunnen het komende jaar gratis kennismaken met enkele nieuwe functies arbo-voorlichting en risico-inventarisatie. Bekijk overzichtelijk de kenmerken van WorkPace 4.0 of de samenvatting van de SURF-overeenkomst met Wellnomics. Lees de samenvatting van de SURFdiensten-overeenkomst met Quark Systems Limited. Site Wellnomics:

6 6 > SURF LICENTIENIEUWS # SOFTWARE DIGITAAL TRAININGSMATERIAAL VOOR NIEUWE MICROSOFT-PROGRAMMA S Al geruime tijd biedt Broekhuis Publishing digitaal trainingsmateriaal aan via SURFdiensten. Het huidige aanbod wordt nu uitgebreid met educatief materiaal voor allerlei recent verschenen software. Nieuw digitaal trainingsmateriaal is verschenen voor de volgende softwareprogramma s van Microsoft: Word 2010, Windows 7 en het overstapboek voor Office Zeer binnenkort volgt ook materiaal over: Access 2010, Excel 2010, Outlook 2010 en PowerPoint Voor al dit materiaal geldt dat er zowel een basiscursus als een vervolgcursus beschikbaar is. Broekhuis Publishing onderscheidt twee licentievormen. De standaard licenties worden eenmalig uitgereikt, zonder updates en/of upgrades tijdens de betalingstermijn. Voor het abonnement geldt dat wanneer het materiaal of componenten daarvan, zoals oefenbestanden en hoofdstukindeling, worden aangepast, deze automatisch worden toegestuurd. Indien een nieuwere versie van de aangeschafte titel beschikbaar komt, dan wordt deze automatisch toegestuurd. Deze upgrade regeling is slechts eenmalig geldig. Indien er wederom een nieuwere versie beschikbaar komt, dan dient er een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. NIEUWE OVEREENKOMST EXACT BOEKHOUDSOFTWARE SURFdiensten heeft een nieuwe opeenvolgende overeenkomst afgesloten met de aanbieder van boekhoudsoftware Exact. Voor de pakketten Exact Globe en E-Synergy zijn geen veranderingen in het licentieaanbod. Bij het pakket Exact Online is er wel een verandering. Hiervoor hoeft u geen contract meer af te sluiten, maar u kunt dit rechtstreeks bestellen bij SURFdiensten. De licenties voor Exact Online zijn te bestellen voor periodes van drie, zes of twaalf maanden. Exact Online is een boekhoudpakket dat via internet te benaderen is. De oplossing is innovatief, eenvoudig in gebruik en betrouwbaar. U hoeft zich niet bezig te houden met beheertaken, zoals het installeren van updates. De administratie wordt op beveiligde servers opgeslagen en er worden back-ups gemaakt. Dit biedt de IT-afdeling en docenten van onderwijsinstellingen veel meer vrijheid. Exact Online hoeft niet geïnstalleerd te worden, waardoor de implementatie weinig tijd kost. De inrichting van administraties is gemakkelijk te realiseren middels templates die u zelf kunt definiëren. U kunt dus zeer eenvoudig starten. Lees de samenvatting van de SURFdiensten-overeenkomst met Exact Software Nederland B.V. voor uitvoerige informatie.

7 SOFTWARE 7 ANALYTISCHE SOFTWARE VAN QLIKTECH GEOGRAFISCHE DATA TOEGAN- KELIJK VOOR EDUCATIE De overeenkomst tussen Qliktech, een aanbieder van business analyse-software, en SURFdiensten is vernieuwd. Het gaat hierbij om de softwarebundel Qlikview. Dit is een tool voor analyse van allerhande data, plus de rapportage daarvan. Met behulp van dit programma is het mogelijk om snel en zeer flexibel inzicht te krijgen in specifieke statistieken, zonder het uithalen van ingewikkelde handelingen. Deze opvolgende overeenkomst bevat alle producten uit de bestaande overeenkomst, maar is daarnaast aangevuld met Session CAL s, Qlikview WebParts for SharePoint en de Qlikview SAP Connector. Session CAL s: een Client Access License voor de gebruiker per sessie, Qlikview WebParts for SharePoint: voor naadloze integratie van Qlikview in uw SharePoint-omgeving, Qlikview SAP Connector: om met Qlikview eenvoudig data in SAP-systemen te analyseren. SURFdiensten heeft een nieuwe opvolgende overeenkomst afgesloten met Imagem, aanbieder van historische en recente luchtfoto s en geografische data. Vanwege de overname door van Imagem door Dotka is deze overeenkomst nu onder de nieuwe naam te vinden: Imagem/Dotka Gebruik van aardobservaties voor educatieve doeleinden binnen het hoger onderwijs is ook de komende drie jaar weer mogelijk, na het afsluiten van een licentie via SURFdiensten. Let op: huidige gebruikers van Imagem dienen opnieuw in te tekenen voor Dotka. Lees de samenvatting van de SURFdiensten-overeenkomst met Imagem / Dotka voor meer informatie. Bekijk de samenvatting van de SURFlicentie met Qliktech op de website van SURFdiensten.nl WISKUNDE- EN SIMULATIE- SOFTWARE VAN MAPLESOFT Onlangs heeft Maplesoft nieuwe versies uitgebracht van zijn wiskunde- en simulatiesoftware. Het gaat om Maple 14, de high-performance physical modelling- en simulatietool. En om MapleSim 4, technische rekensoftware voor ingenieurs, wiskundigen en wetenschappers. Om de werking van beide programma s te laten zien heeft Maplesoft demo s die de functionaliteit snel en effectief laten zien. Lees de samenvatting van de SURFdiensten-overeenkomst met de Nederlandse distributeur CANdiensten voor meer informatie. Bekijk Corel Winzip 14 via:

8 SOFTWARE 8 > SURF LICENTIENIEUWS # WEBFILTEROPLOSSINGEN VAN BLOXX SURFdiensten heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Bloxx, leverancier van hardwarematige webfilteroplossingen. De instellingen die op SURFdiensten zijn aangesloten krijgen standaard een korting van 20 procent op het gehele assortiment van Bloxx. QUARANTAINENET BLIJFT BESCHIKBAAR Met Quarantainenet heeft SURFdiensten een vernieuwde overeenkomst afgesloten. De samenstelling van het SURFdiensten-assortiment van Quarantainenet is bij dezen aangepast. De pakketten zijn nu meer op elkaar afgestemd. Met Quarantainenet kunt u gebruikers op netwerken in quarantaine plaatsen, bijvoorbeeld wanneer ze een virus of worm hebben. Naast verschillende vormen van web en filtering biedt Bloxx ook het Media Filter. Dit is een nieuwe, hardwarematige weboplossing waarmee u veilig gebruik kunt maken van YouTube binnen uw onderwijsinstelling. Lees de samenvatting van de SURFdiensten-overeenkomst met Bloxx voor meer informatie. Bekijk de vernieuwde en verlengde overeenkomst met Quarantainenet op SURFdiensten.nl

9 inclusief gratis online oefenmateriaal SOFTWARE 9 Het nieuwste Office 2010 materiaal, héél 2010! 25 jaar ervaring in de ontwikkeling van ICT cursusmateriaal Broekhuis Publishing ontwikkelt al 25 jaar cursusmateriaal voor het efficiënt en effectief leren werken met ICT applicaties. Samen met SURFdiensten leveren wij al jaren het cursusmateriaal aan onderwijsinstellingen. Het nieuwste materiaal, Office 2010, is nu beschikbaar! Hoge Kwaliteit Dit nieuwe materiaal is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit als de eerdere Office versies. De diverse relevante onderwerpen die de leerling in zijn dagelijks werk nodig heeft worden behandeld. In een optimale leerervaring komen het zien, horen en doen ruim aan bod en kent het materiaal een gebruikersvriendelijke structuur en een modulaire opzet, waardoor voor de opdrachtgevers elk willekeurig boek kan worden samengesteld. Office 2003, 2007 en het nieuwe 2010 Op het moment is de ontwikkeling van het nieuwe Microsoft Office 2010 cursusmateriaal volop aan de gang. Zo is de Office 2010 overstap en Word 2010 bij een aantal afnemers van SURFdiensten tot volle tevredenheid ingezet. Het Office 2010 overstap, Word 2010, Excel 2010, Outlook 2010 en PowerPoint 2010 materiaal is nu te bestellen op Het cursusmateriaal sluit naadloos aan op de praktijk en is zowel klassikaal als individueel inzetbaar. Bovendien is het goed in te zetten bij zelfstudie of als naslagwerk. Leidt op tot ECDL en MOS certificatie Het materiaal is modulair opgebouwd en kan dus worden aangepast naar elke specifieke opleidingsbehoefte. Daarnaast voldoet het aan de ECDL en MOS normen, waardoor cursisten het juiste en gewenste niveau behalen. Via Surf een voordelige licentieprijs Broekhuis levert het cursusmateriaal in licentievorm waardoor het, voorzien van uw eigen logo, in digitale vorm kan worden gepubliceerd in uw eigen organisatie. Het voordeel hiervan is dat het onbeperkt binnen uw organisatie kan worden verspreid. Het materiaal is beschikbaar in NL en UK versie en wordt aan leden van SURF tegen een speciaal tarief aangeboden. Voor meer informatie Voor meer informatie over de dienstverlening van Broekhuis Publishing of over het Office 2010 cursusmateriaal verwijzen wij u naar of neemt u contact op met Esther Voskamp via

10 10 > SURF LICENTIENIEUWS # SOFTWARE EDUCATIEVE MUZIEKSOFTWARE VAN MEDIA SATELLITE Media Satellite is een nieuwe leverancier van SURFdiensten, op het gebied van educatieve muzieksoftware. De volgende drie producten zijn beschikbaar: ASK Video bestaat uit tutorials op DVD over muzikale software als Ableton Live, Reason, Cubase en Logic. Deze instructie-dvd s kunnen naast de handleiding worden gebruikt door docenten. Ze bieden extra informatie en zijn erg geschikt als inspiratiebron voor onderwijs over en met gebruik van muzieksoftware, zoals bij een cursus electronic music producer. Ableton Live Intro is een nieuwe generatie muzieksoftware voor het maken van topkwaliteit studio-opnamen, muziekproductie, componeren, sound editing, live performance en DJ en. Het is geschikt voor Mac OSX en Windows. Propellerhead Reason is bedoeld voor het componeren van muziekstukken en het maken van kwalitatief hoogstaande studio-opnamen. Het bestaat uit een virtueel 19 studio-rack met een zeer toegankelijke user-interface. Ook deze is geschikt voor zowel Mac OSX als Windows. MAILOPLOSSINGEN VAN EXCLAIMER BENELUX SURFdiensten heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met Exclaimer Benelux B.V. Onder deze overeenkomst vallen diverse producten van Exclaimer, te weten: Mail Utilities. Met deze software kunnen disclaimers en handtekeningen binnen uw instelling op centraal niveau worden beheerd. Zo kan de huisstijl consequent worden toegepast, zonder dat er veel tijd gaat zitten in naleving ervan. Mails van medewerkers die niet voldoen aan de huisstijl worden geblokkeerd, en de gebruiker wordt geïnformeerd. Signature Manager. Goed uitziende, professionele handtekeningen zijn met deze software te creëren in minimale tijd. Er is een uitgebreid aanbod standaard handtekeningen, die kunnen worden aangepast door toevoeging van het instellingslogo en relevante contactinformatie. Mail Disclaimer. Het toevoegen van wettelijk verplichte disclaimers passend in de huisstijl wordt gemakkelijk en wederom centraal geregeld met deze software. Store Compressor. Dit is software die de grootte van de Exchange opslag minimaliseert door attachments en s te comprimeren. Dit gebeurt doordat internet headers en HTML-opmaak wordt verwijderd. Attachments worden naar (.zip) bestanden gecomprimeerd, en gemiddeld met zo n 25 procent verkleind. Al deze producten sluiten naadloos aan bij Microsoft-producten, zoals het mailprogramma Outlook. U kunt de software gratis downloaden voor een 30-dagen proefversie via de website van Exclaimer. Lees alle informatie over de SURF-overeenkomst met Exclaimer Benelux B.V. Site Exclaimer:

11 SOFTWARE 11 SURFSPOTTING IN DEZE RUBRIEK HOUDEN WE U OP DE HOOGTE VAN SPECIALE AANBIEDINGEN EN NIEUWTJES OVER SURFSPOT.NL, DE WEBWINKEL VOOR STUDENTEN EN MEDEWERKERS. SPOTTY REIST DOOR NEDERLAND SURFspot.nl was aanwezig op de introductiemarkten voor eerstejaars studenten in een groot aantal studentensteden. Spotty vertegenwoordigde onze webwinkel. De mascotte is op de foto gezet en gefilmd door veel studenten. Het team van SURFspot.nl trakteerde. In een deel van de steden schepten we Italiaans ijs, in andere steden deelden we cadeautasjes uit met daarin onder meer een kleine, handzame laptopmuis. Alle studenten die hun adres hebben achtergelaten, ontvangen per mail bovendien een cadeaubon van vijf euro, te besteden in onze webwinkel. NOTEBOOKS TE KOOP BIJ PARTNERSHOPS Omdat er een nieuwe overeenkomst is gesloten met twee aanbieders van laptops, zijn nu via SURFspot.nl diverse laptops voor studentikoze prijzen verkrijgbaar. Het gaat om notebooks van Lenovo en Asus. Lenovo biedt een assortiment robuuste, stabiele en betrouwbare notebooks. Het gehele Thinkpad assortiment is voorzien van de laatste Intel Core i3, i5 en i7 processoren. Het aanbod omvat minilaptops van 10 die ideaal zijn voor de student die altijd onderweg is. Maar ook bijvoorbeeld het Lenovo ThinkCentre, een stabiele thuiscomputer waarbij de machine is geïntegreerd in het beeldscherm. De op de site genoemde prijzen zijn inclusief transportkosten. Het aanbod van Asus bestaat uit laptops met beeldschermen tussen 15 en 17 groot en voorzien van een flinke interne harde schijf. Alle laptops zijn voorzien van Windows 7, het nieuwste besturingsprogramma van Microsoft. De laptop wordt gratis thuisbezorgd. Voordeel van het aanschaffen van een Asus laptop via SURFspot.nl is het gratis concept Zorgeloos Leren. De student of medewerker krijgt on-site garantie voor de periode van twee of drie jaar. Mocht er onverhoopt een moeilijkheid optreden met de laptop, dan wordt de gebruiker binnen een werkdag geholpen op een locatie naar eigen keuze. LET OP: wie nu een notebook bestelt, krijgt een digitale kortingsbon van 10 procent, te besteden in de webwinkel van SURFspot.nl, per mail toegestuurd.

12 12 > SURF LICENTIENIEUWS # CONTENT OXFORD UNIVERSITY PRESS JOURNALS E-LIBRARY VAN IMF NU TOEGANKELIJK SURFdiensten heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met Oxford University Press Journals. Deze database geeft toegang tot 225 wetenschappelijke tijdschriften. Hierin zijn 45 nieuwe titels opgenomen, ten opzichte van de voorgaande SURF-overeenkomst met Oxford University Press. SURFdiensten heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de E-Library van het International Monetary Fund (IMF). Deze partij is vorig jaar door UKB leden op de Shortlist geplaatst. IMF publiceert een groot aantal periodieken, boeken, rapporten en statistieken over haar eigen activiteiten en beleid en over de 185 landen die lid zijn van deze organisatie. De content is doorzoekbaar en beschikbaar in pdf-formaat via een eenvoudig platform. Het huidige platform is enigszins verouderd, maar wordt per 2011 vervangen door een nieuwe versie. De overeenkomst beschrijft ook belangrijke gebruiksrechten voor instellingen, zoals het gebruiken van (delen van de) content in readers en elektronische leeromgevingen en toegang voor gepensioneerde medewerkers. Bekijk voor meer informatie de volledige lijst aan titels binnen deze overeenkomst en de samenvatting van de SURFlicentie voor Oxford University Press (Journals) Alle SURFdiensten-instellingen mogen deelnemen in deze licentie. Wij ontvangen 25 procent korting op de aanschaf van de content. Afgaande op de behoefte van de instellingen biedt IMF de collectie aan in twee opties: de totale collectie of alleen de statistieken. WINKLER PRINS BIEDT 25 PROCENT KORTING In Licentienieuws #2 van dit jaar meldden we u al dat de online encyclopedieën van Winkler Prins nu ook voor onderwijsinstellingen beschikbaar zijn, zowel voor gebruik op de instelling als thuis via een beveiligde verbinding. Inmiddels heeft SURFdiensten een addendum afgesloten op de bestaande overeenkomst met Uitgeverij het Spectrum. Naast Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten kunnen nu ook openbare bibliotheken deelnemen aan deze licentie. Het aanbod van Winkler Prins omvat Junior Winkler Prins online, Studie Winkler Prins online en/of Grote Winkler Prins online. Mocht uw instelling interesse hebben om te participeren in deze overeenkomst, dan kunt u profiteren van een tijdelijk aanbod. De prijzen zijn afhankelijk van het aantal inwoners dat uw bibliotheek of instelling bedient, maar wanneer u voor 1 oktober 2010 inschrijft ontvangt u 25 procent korting op de gepubliceerde prijzen voor de gehele looptijd van dit contract. Lees de samenvatting van de SURFdiensten-licentie met Uitgeverij Het Spectrum inzake Winkler Prins en geef u op als participant.

13 CONTENT 13 JURIDISCH MAANDBLAD ARS AEQUI Het juridisch maandblad Ars Aequi blijft de komende jaren beschikbaar via SURFdiensten, nadat onlangs een nieuwe overeenkomst is afgesloten. Deelname aan deze overeenkomst is mogelijk voor Nederlandse bibliotheken en Nederlandse en Belgische hogescholen en universiteiten. Deze verschaft toegang tot het archief van het tijdschrift over de periode Ook biedt het toegang tot de website. Hierbij behoort ook het archief vanaf Het tijdschrift Ars Aequi komt elf keer per jaar uit, en het Katern verschijnt vier keer per jaar. Instellingen kunnen gratis het papieren maandblad bestellen met een maximum van tien exemplaren per instelling. NIEUW: VAN DALE ZWEEDS Van Dale en SURFdiensten hebben het product Van Dale Online basis Nederlands-Zweeds/ Zweeds-Nederlands middels een addendum aan de reeds bestaande licentie toegevoegd. Engels, Duits, Frans en Spaans zaten al langer in het pakket, waarna Italiaans en Portugees volgden. Nu is ook Zweeds beschikbaar. De woordenboeken worden geleverd als een Windows-applicatie voor standalone installatie en installatie op een netwerkserver met aanvullende installatie van clients. De online producten worden geleverd als een internetapplicatie voor aansluiting op basis van IP-herkenning. INTERNATIONALE CONFERENTIE BIBLIOTHECARISSEN: ICOLC Samen met UKB (het platform van de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek) organiseert SURFdiensten de ICOLC-conferentie die van 4 tot en met 6 oktober aanstaande zal plaatsvinden in Amsterdam. Locatie is Het Trippenhuis (hoofdkwartier van de KNAW), aan de Kloveniersburgwal 29. Op deze halfjaarlijkse conferentie wisselen Europese en Amerikaanse bibliothecarissen ervaringen uit over onder meer onderhandelingen met grote wetenschappelijke uitgevers ( News from the Battlefield ). Ook wordt gesproken over de ontwikkelingen rondom Electronic Resource Management. Een aardig exotisch onderwerp is de inzet van Tai Chi als onderhandelingsinstrument. Deze conferentie is interessant voor iedereen die te maken heeft met de toegang tot gedigitaliseerde wetenschappelijke content. Nadere informatie over de wijze van aanmelden kunt u krijgen bij Pim Slot, Teammanager Content bij SURFdiensten

14 14 > SURF LICENTIENIEUWS # DIENSTEN NIEUWE OVEREENKOMST CRM RESULTANTS SURFdiensten heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met CRM Resultants. CRM Resultants is een gerenommeerde Value Adding Reseller (VAR) van Microsoft Dynamics CRM voor het onderwijs. de mogelijkheid deze relaties goed in kaart te brengen en te onderhouden. CRM Resultants heeft CRM-templates ontwikkeld voor de ondersteuning van de belangrijkste onderwijs-crm processen. Dit zorgt voor een snelle implementatie en hergebruik van ervaringen die zijn opgedaan bij eerdere implementaties. Samen met CRM Resultants kunt u aansluiten op een aantal trends die spelen binnen het onderwijs: Intensivering van het contact met het bedrijfsleven Omslag naar competentiegericht leren Toenemende concurrentie tussen instellingen Afnemende overheidsbekostiging Deze trends maken het noodzakelijk dat onderwijsinstellingen zich intensiever moeten bekommeren om het onderhouden van veelsoortige relaties. Met bedrijven, potentiële studenten, alumni, beroepsgroepen, overheid en kennisinstituten. De inzet van CRM biedt instellingen De Onderwijstemplates ondersteunen de volgende gebieden: Basistemplate Centraal NAW register Strategisch relatiebeheer en PR Werving en instroommanagement Stages en afstuderen Alumni en Social Media Contractonderwijs Zorg en ondersteuning Helpdesk. : (STILZWIJGENDE) VERLENGINGEN Cymax Absentiemanager van Cymax e-product BV BEËINDIGING OVEREENKOMSTEN Ampreso Dutch Partners Deslock Carbonite van Globell BV F-Secure van JH Systems

15 15 HELDER INZICHT VOOR CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT De onafhankelijk adviseur voor Customer Relationship Management (CRM) Helder Inzicht BV heeft een overeenkomst gesloten met SURFdiensten. Hiermee komt een nieuwe dienstenleverancier beschikbaar, tegen een competitief tarief. Helder Inzicht levert advies en is niet verbonden aan specifieke CRM-systemen of -leveranciers. Met Helder Inzicht is een overeenkomst afgesloten tot eind mei Diensten die zij met speciale aanbiedingen voor SURF-leden uitvoeren: CRM-coach Organisaties leggen hun dilemma s op het gebied van CRM voor aan een coach om juiste keuzes te maken en valkuilen te vermijden. CRM-coaching bespaart tijd, geeft focus op resultaat en voorkomt onnodige kosten. Selectie CRM-systeem Helder Inzicht biedt objectieve en onafhankelijke begeleiding bij het kiezen van een CRM-systeem, dat past bij de behoeften van organisatie en medewerkers. Projectmanager CRM met ervaring in onderwijs Helder Inzicht levert ervaren CRM-projectmanagers met kennis van de onderwijsomgeving, die projecten in korte fasen opdelen en concrete doelen formuleren. : CRM-advies Om CRM effectiever te benutten, analyseert Helder Inzicht de huidige situatie van de organisatie. Ambities worden vertaald naar CRM-doelen en een verbeterplan voor mensen, werkprocessen en informatie(-systemen) wordt opgesteld.

16 CRM in onderwijs CRM in het onderwijs? Duidt dit op een vercommercialisering van het onderwijs of is er iets anders aan de hand? In het beroepsonderwijs is een aantal trends te zien: - Intensivering van het contact met het bedrijfsleven - Omslag naar competentiegericht leren - Toenemende concurrentie tussen instellingen - Afnemende overheidsbekostiging Deze trends maken het noodzakelijk dat onderwijsinstellingen zich intensiever moeten bekommeren om het onderhouden van veelsoortige relaties. Met bedrijven, potentiële studenten, alumni, beroepsgroepen, overheid en kennisinstituten. De inzet van CRM biedt instellingen de mogelijkheid deze relaties goed in kaart te brengen en te onderhouden. CRM Resultants heeft CRM-templates ontwikkeld voor de ondersteuning van de belangrijkste onderwijs- CRM processen. Hiermee kan een snelle implementatie gerealiseerd worden en gebruik gemaakt worden van de ervaringen die opgedaan zijn bij eerdere implementaties. De Onderwijstemplates ondersteunen de volgende gebieden: - Basistemplate Centraal NAW register - Strategisch relatiebeheer en PR - Werving en instroommanagement - Stages en afstuderen - Alumni en Social Media - Contractonderwijs - Zorg en ondersteuning - Helpdesk. Naast de templates biedt CRM Resultants een aantal meer generieke add-ons, zoals een KvK koppeling met CRM, BI dashboards. Standaardkoppelingen bestaan voor o.a. Noise, Osiris, PeopleSoft en Exact. CRM Resultants biedt de volgende diensten: - CRM maturity scan - Scoping assessment - Training - Consultancy - CRM maatwerk integraties/koppelingen - Servicedesk & support Over CRM Resultants: CRM Resultants is een gerenommeerde Value Adding Reseller (VAR) van Microsoft Dynamics CRM en absoluut marktleider met deze applicatie in het onderwijs. CRM Resultants heeft meer dan 65 implementaties uitgevoerd, voornamelijk in het beroepsonderwijs. Vele daarvan hosten wij op ons eigen ASP platform. Naast CRM realiseren wij projecten met o.a. SharePoint en een scala aan webservices. Seinstraat DA Hilversum Tel Fax

17 IN GESPREK MET: SHAILES BHONDOE BUSINESS MANAGER EDUCATIE, SLTN Zowel aan de kwaliteit als aan de omvang van computerwerkplekken op onderwijsinstellingen worden steeds hogere eisen gesteld. Er wordt gezocht naar manieren om computervoorzieningen zo efficiënt mogelijk aan te bieden aan studenten en medewerkers. User desktop management door gebruik van virtuele desktop infrastructuur (VDI) is een relatief nieuwe benadering. Dit houdt in het aanbieden van afzonderlijke werkplekken vanuit een centrale serveromgeving, in plaats van deze op fysieke werkstations te installeren. Een oplossing hiervoor is VMware View. Onderwijsinstellingen kunnen dit aanschaffen via SURFdiensten. Het gebruik van VDI brengt veel voordelen met zich mee, vertelt Bhondoe, want het maakt het beheer stukken eenvoudiger en flexibeler. Met VDI zijn de virtuele desktops altijd beschikbaar, eenvoudig uit te breiden en vanuit één centrale locatie te beheren en te beveiligen. Mobiel werken Virtuele Desktop Infrastructuur is voor diverse doelgroepen binnen onderwijsinstellingen interessant. Medewerkers die thuiswerken en studenten die steeds vaker mobiel werken via hun laptop hebben zo overal toegang tot hun virtuele desktop met een vaste set applicaties. En voor de ICT-afdeling is het mogelijk om tamelijk snel en niet al te kostbaar een omgeving in te richten met alle noodzakelijke voorzieningen. Ook voor gebruik in collegezalen is VDI een goede oplossing: de werkplek blijft altijd beschikbaar en diefstal van computers is daarmee verleden tijd. Voordat een instelling aan de slag gaat met desktopvirtualisatie, is het verstandig om de applicaties te virtualiseren. Ze worden losgetrokken van het betreffende besturingssysteem en bruikbaar gemaakt voor gebruik op diverse besturingssystemen, zegt Bhondoe. Desktopvirtualisatie raakt de eindgebruiker direct en vereist aanpassingen in het ontwerp van de technische infrastructuur, daarom is het belangrijk om voor de implementatie eerst goed te kijken naar een groot aantal aandachtsgebieden. Dit doet SLTN door een assessment. Geen toverwoord SLTN biedt diensten aan om instellingen te helpen bij het proces rondom de overstap naar VDI. In de oriënterende fase inventariseren we de doelstellingen en wensen, zodat een ontwerp, inclusief de investering en besparing inzichtelijk wordt gemaakt. We helpen ook bij een Proof of Concept. Vervolgens begeleiden we de implementatie en migratie voor een vaste prijs, tot aan de uiteindelijke oplevering. Gedeeltelijk of geheel uitbesteding van beheer is tevens mogelijk. Maar desktopvirtualisatie is geen toverwoord; SLTN zoekt naar de oplossing die het beste past bij de situatie van elke klant. Een punt van aandacht bij virtualisatie is beveiliging. Vanuit het perspectief van IT-managers staat virtualisatie in de top 5 van grootste IT security bedreigingen. Applicaties die onderhevig zijn aan vele updates, zoals virusscanners, zijn niet geschikt om te virtualiseren. Daarom heeft VMware nu VMsafe in het leven geroepen. Dit is een framework voor leveranciers van beveiligingsoplossingen waarop zij hun oplossingen kunnen aanbieden. Meer over SLTN: COLOFON REDACTIE Marjolein Marchal Maartje Dekens PRODUCTIE Vrije Stijl ABONNEMENTEN U kunt zich laten attenderen via ADVERTORIAL Broekhuis Publishing CRM Resultants SURFDIENSTEN Postbus DC Utrecht T. +31 (0) Copyright 2010 SURFdiensten Aan de informatie in Licentienieuws kunnen geen rechten worden ontleend

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties

The Art of Backup. Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4. Backup innovaties Backup Magazine, Mei 2010 The Art of Backup Interpolis DataParaat Glashelder in online backup 4 Backup innovaties Virtual Drive voor Exchange recovery 14 Succes in Enterprise backup Interview met Ad Stekelenburg,

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding

Voorwoord. Ineke Schop Programmamanager Nederland Open in Verbinding Voorwoord Het Programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) presenteert met genoegen de resultaten van de strategieontwikkeling open source software van de ministeries. Het Programmabureau NOiV stimuleerde

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie