Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?"

Transcriptie

1 Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Afgelopen jaren heeft onderzoeksbureau GBNED ( het rapport Marktanalyse: software voor de advocatuur op de markt gebracht. Mede door het beperkte aantal mutaties afgelopen jaar, in het aanbod van standaard software voor de advocatuur, is besloten om dit jaar alleen deze bijdrage te publiceren in deze special. Hiermee wordt inzicht geboden in het totaalaanbod en ontwikkeling op het gebied van standaard software voor advocatenkantoren. Deze bijdrage kan onder meer gebruikt worden als eerste stap bij de selectie van een standaard softwarepakket. Het gaat dan om een eerste inzicht in de aangeboden toepassingen. Naast standaard Office toepassingen, zoals MS Word en Excel wordt binnen de advocatuur gebruikt gemaakt van standaard software voor dossierbeheer, tijdschrijven en declareren. Met name de wat grotere kantoren besteden ook aandacht aan digitaal documentbeheer. Daarnaast wordt software ingezet die specifiek gericht is op bepaalde rechtsgebieden, het ontsluiten van juridische kennis op een kantoor of die op andere wijze de kantoorpraktijk van de advocaat ondersteunt (bijvoorbeeld digitaal dicteren). Met name op het gebied van standaard software voor digitaal dossierbeheer, tijdschrijven en declareren lijkt de laatste jaren een heuse prijzenslag uitgebroken onder de aanbieders van deze toepassingen. Voor een bedrag van minder dan 500,- euro per jaar kan een kantoor met één fee earner en een secretaresse met software voor tijdschrijven en declareren aan de gang. Soms zelfs aangevuld met digitaal dossierbeheer en boekhouding. De tijd dat advocatenkantoren nog met Excel en Word de rekening voor cliënten opmaken is dan ook achterhaald vandaag de dag. Van een professioneel kantoor mag verwacht worden dat deze ook met professionele software werkt, zeker met het oog op de toekomst. Toch schuilt er wel een gevaar in deze prijzenslag. Want een leverancier moet natuurlijk wel rendabel zijn producten op de markt blijven zetten en natuurlijk ook voldoende opbrengst creëren voor investering (met name ontwikkeling van nieuwe software) in de toekomst. Bij de selectie van een standaard softwarepakket wordt dan ook geadviseerd niet alleen naar de laagste prijs te kijken, maar ook naar de continuïteit die een leverancier kan bieden. Als een supermarkt door de prijzenoorlog het loodje legt gaan we gewoon een straat verder naar de concurrent, maar als uw softwareleverancier het loodje legt heeft u als kantoor wel te maken met lopende zaken die zijn vastgelegd in de software en met de Belastingdienst die stelt dat alle boekhoudgegevens (en daar vallen tijdschrijven, dossierbeheer en declareren ook onder) zeven jaar bewaard moeten blijven. In elk geval is het aanbod van standaard software voor de advocatuur verderop voor u op een rij gezet om tot een eerste vergelijking te komen. Als vervolgstap in de eerste selectie van een standaard softwarepakket wordt geadviseerd vooraf goed uw eisen en wensen op een rij te zetten en na te gaan welke softwarepakket(ten) hieraan voldoen. Een referentiebezoek aan een of meerdere kantoren die al gebruik maken van beoogde software in de praktijk kan ook vaak uitkomst bieden. Een dergelijk bezoek wordt geadviseerd af te leggen zonder het bijzijn van de softwareleverancier, zodat deze laatste het bezoek niet (in zijn voordeel) kan beïnvloeden. Lokaal of SAAS Alle aanbieders van standaard software voor de advocatuur zijn gevraagd naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van software voor de advocatuur nu en voor de toekomst. En hoewel lang niet alle aanbieders als echte visionairs bestempeld kunnen worden zijn er wel een aantal trends te bespeuren. De belangrijkste trend lijkt een verdere inzet van on-line toepassingen. Het gaat dan in veel gevallen over het aanbieden van software via het SAAS (Software as a Service) model. In dit laatste geval wordt software via internet beschikbaar gesteld aan gebruikers en staat de software zelf en de gegevens op een centrale plaats opgeslagen in een (naar wij mogen verwachten) een beveiligde serverruimte. Het gaat dan niet alleen om de advocaten en hun medewerkers zelf die op afstand kunnen werken (natuurlijk handig als je op de rechtbank of bij een cliënt bent en nog even het dossier wilt raadplegen). Maar ook om het toegang geven van de cliënt in (al dan niet bepaalde delen van) zijn of haar dossier. Oftewel cliënten kunnen dan de voortgang van hun zaak on-line volgen en ook de daaraan bestede tijd. Dit is samen te vatten als on-line transparantie in kwaliteit en service. Het is natuurlijk altijd de vraag hoe snel

2 deze trend zich voortzet. Het zal net zo gaat als bij de mobiele telefoon, in het begin een hebbeding en nu een onmisbaar middel in de praktijk. Nu zullen sommige advocatenkantoren het on-line toegang geven aan cliënten nog zien als onderscheidend voor hun dienstverlening, straks zal het niet on-line toegang geven aan cliënten gezien worden als achterhaald. Ketendigitalisering Mede door de komst van internet, het gebruik van (open)standaarden en onderlinge uitwisselbaarheid van gegevens tussen on-line toepassingen (via webservices) voorspellen we een verdere toeneming van ketendigitalisering. Een ontwikkeling als elektronisch factureren zorgt ervoor dat facturen steeds meer digitaal uitgewisseld worden tussen systemen. Verwacht wordt daarbij ook een automatische koppeling tussen elektronisch bankieren, elektronisch factureren en boekhoudsoftware. Handmatig nota s en bankafschriften inboeken zal binnen afzienbare tijd tot het verleden gaan behoren. Specifiek op het terrein van de advocatuur valt daarbij ook te denken aan automatische koppelingen tussen systemen van de rechtspraak en (dossierbeheer)systemen binnen de advocatenpraktijk. Natuurlijk moet u zich als advocatenkantoor niet direct storten op al deze ontwikkeling en u vooral bezig blijven houden met uw core business het pleiten voor cliënten. Maar af en toe uw licht opsteken en aan de bel trekken bij uw IT-leverancier(s) kan natuurlijk geen kwaad. Hieronder staan de antwoorden van de individuele leveranciers op de vraag naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van software voor de advocatuur nu en voor de toekomst. Advocaat Totaal Integratie met andere pakketten. Aepex Business Consultants Kennismanagement tools met documentbeheer / portaalcontent. Toename in gebruik van CRM ter ondersteuning van professionalisering acquisitie, relatiebeheer en marketing. Verdere uitbreiding van ondersteunende oplossingen voor de professionalisering van stafafdelingen en integratie met relaties. ASG Verder gaande ontwikkelingen op het gebied van een hogere mate van gebruiksvriendelijkheid, uitbreiding van functionaliteit, integratie van meer juridisch inhoudelijke functionaliteit, meer en betere ondersteuning van de advocaat bij zijn dossier voering. Meer en betere integratie van workflow management. Voor de advocaat een beter geïntegreerd systeem te ontwikkelen. Axavion Nederland Integratie van de complete administratie in één pakket wordt steeds belangrijker. Niet alleen alle administratieve processen moeten in één pakket zitten, maar alle gebruikte applicaties moeten met elkaar samenwerken als één systeem. De gebruiker wordt steeds veeleisender en verwacht ook de herkenbaarheid en flexibiliteit van toepassingen als Outlook. Brains4All Steeds meer software zal webbased (SAAS) worden aangeboden, omdat steeds meer de werktijd en de werkplek zullen variëren in verband met de toename van deeltijd arbeid en variabele werktijden. Hierbij zullen simpel en intuïtief werkende software met hoge standaarden qua inbraakveiligheid en data back-up van essentieel belang zijn. BaseNet Binnen de advocatuur zullen bereikbaarheid en transparantie bieden naar cliënten belangrijkere aspecten worden. ICT kan hierin uitstekend een ondersteunende rol vervullen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een klantenintranet waarop cliënten de voortgang van hun zaak kunnen volgen. Ook CTI (computer telefoon integratie) kan de bereikbaarheid verhogen en maakt het mogelijk telefoondiensten eenvoudig uit te besteden. C-CONTENT Contentintegratie of toegang tot alle relevante digitale informatie via één zoeksysteem zal voor de komende jaren de belangrijkste ontwikkeling zijn in informatievoorziening binnen de advocatuur. Met de toename in het gebruik van Contentintegratiesystemen, zal er meer behoefte ontstaan aan gepersonaliseerde informatie voorziening. Dergelijke systemen bieden vervolgens een goede basis voor de (groepsgewijze) deling van kennis in de advocatuur.

3 Central Services Er ontstaan virtuele advocatenkantoren van individuen die veelal vanuit huis werken en in teamverband opereren. Zij kunnen scherp concurreren dankzij hun lage kosten. Virtuele kantoren hebben behoefte aan remote desktop. Bovendien brengen advocaten in z n algemeenheid steeds meer functies buiten de deur. Dit betreft niet alleen tijdschrijven maar ook tekstverwerking, , agenda beheer en dergelijke. Clip Consultants Belangrijkste ontwikkelingen zijn naar onze mening integraties binnen de totale bedrijfskolom. Te denken valt aan het integreren van de elektronische Rol, verslaglegging RC en de het uitwisselen van informatie met de RvR. Daarnaast zal er functionaliteit beschikbaar komen welke via het internet aan de gebruikers en haar cliënten zal worden ontsloten. Elsevier Juridisch Op dit moment wordt software vooral ingezet ter ondersteuning bij de werkzaamheden van de advocaat: kennisbanken met juridische informatie en dossierbeheerpakketten. In de toekomst zal IT niet alleen ondersteuning bieden, maar ook voorsprong kunnen realiseren op de concurrentie. Raadplegen van online bronnen ontwikkelt door naar delen van informatie binnen kantoren. IT wordt ingezet om de kwaliteit te bewaken. En met slimme toepassingen kan maatwerk confectie worden, waarmee vooral de B2C-kantoren hun markt een betere prijs-kwaliteitverhouding kan bieden. iflow De belangrijkste ontwikkeling is de rol die internet speelt bij de communicatie met de klant. Door gebruik te maken van websites die zijn gekoppeld aan de software/database van het advocatenkantoor kan de klant eenvoudig en snel worden geïnformeerd over de stand van zaken in zijn/haar dossiers. De informatievoorziening van de klant naar het advocatenkantoor toe zou ook op een zelfde wijze kunnen worden ingericht. Dit heeft als voordeel dat alle informatie gecentraliseerd wordt opgeslagen en dat iedereen op elk gewenst moment de informatie kan opvragen waar hij/zij behoefte aan heeft. Dit bespaart beide partijen tijd en geld. Infovester Door digitalisering neemt de berg aan beschikbare informatie en bronnen alleen maar toe. Waar ICT toepassingen de transparantie en toegankelijkheid tot die informatie juist zouden moeten vergroten, zien we feitelijk alleen maar een tegengestelde beweging. In onze optiek wordt bij in veel te veel toepassingen de nadruk gelegd op de visie van uitgevers en niet geredeneerd vanuit de behoefte van de informatieconsument. Een paar van de belangrijkste ontwikkelingen die wij zien zijn: Content on demand, informatie zoals ú dat wenst: u bepaalt wat u wilt zien, waaruit, en op welke manier dat getoond moet worden. Het internet biedt alle mogelijkheden voor 100% informatie op maat; Delen wordt digitaal: met elkaar informatie delen en samenwerken wordt een onlosmakelijke functionaliteit van online services en moet daar naadloos in verweven worden; Niet één product, maar een samenwerkend geheel van producten: door slimmere connecties wordt het gevoelsmatig voor gebruikers één online omgeving, maar onder de motorkap wordt het beste van verschillende werelden gecombineerd; Software as a Service wordt de standaard: geen licentiekosten, geen installaties, geen updates en upgrades, werkplekonafhankelijk: SaaS biedt vele gebruiksvriendelijke voordelen, en is ook qua kostenopbouw vaak veel interessanter dan software die geïnstalleerd moet worden. Invu Steeds meer advocatenkantoren zien de brede mogelijkheden en toepasbaarheid van standaard software. Fabrikanten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan software met uitgebreide functionaliteit echter specifiek toe te spitsen op iedere organisatie door middel van configuratie. Voordeel voor de klant is dat het pakket zich gedraagt zoals de klant t zelf wel zonder hoge investeringen en risico in maatwerk software. Daarom zal deze trend zich de komende jaren nog verder ontwikkelen en met name voor MKB/plus. Voorbeelden zijn per maand betalen voor de specifieke functionaliteit die nodig is. Kluwer Belangrijke trends binnen de advocatuur zijn het sterven naar langdurige relaties met cliënten en de verdere efficiency van het proces binnen het kantoor. Daarbij is van belang dat ook de externe kennis op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig is. Kluwer Fidura streeft ernaar om de professional verder te ondersteunen daarbij rekening houdend met de trends in de markt en de technologie.

4 Legal Manager Klanten (ic het bedrijf) zullen veel meer eisen zal gaan stellen aan de kantoorautomatisering van de advocaat. Onderdelen als e-billing, dossierontsluiting en kennis delen noodzaken advocatenkantoren de eigen itcinfrastructuur te ontsluiten voor externe klanten. Matadex Verdere integratie van processen, met name op het gebied van , documentbeheer en overige randapplicaties. Met name de nieuwe generatie advocaten schrijft steeds vaker zelf de uren in het systeem (in plaats van het secretariaat), waardoor de rapportages (in het verleden onderbelicht), steeds sneller gemaakt kunnen worden en als stuurmiddel gebruikt kunnen worden. MUMPS De belangrijkste ontwikkeling zal zijn het samen laten werken van systemen zoals dat bijvoorbeeld in de gezondheidszorg met Ensemble gebeurt. Planbase Men gaat steeds verder geïntegreerd digitaal werken. Denk aan het digitaal dossier en telefoonkoppelingen. QICS Geen lokale installaties meer. De standaard software wordt als een service aangeboden. Ook worden de eisen die aan de standaard software worden gesteld steeds hoger. De functionaliteit neemt toe. Daarom ontstaat er software specifiek gericht op een deel van de kantoorautomatisering. Mede gezien het eerste punt is integratie (bijv. web services) hierbij een voorwaarde. Eilandautomatisering is achterhaald, best of breed komt weer terug. Qsite De advocatuur zal 24 uur per dag op elke gewenste locatie toegang willen hebben tot de benodigde systemen en dossiers. Het moet hierbij niet uitmaken of de advocaat op de locatie van de klant, de rechtbank of in zijn eigen kantoor aanwezig is. Daarnaast zal via een portal alle functionaliteit beschikbaar moeten zijn. SAS (Stichting Advocaten Software) Taakgerichte automatisering waarbinnen disciplines geïnformeerd raken over te nemen besluiten en lokale dan wel globale interdisciplinaire samenwerking mogelijk wordt. De tijd van lokale automatisering en daarbij behorende onderhoud kosten heeft geen toekomst meer. De samenwerking tussen medewerkers globaliseert. Outsourcing en internet leveren een platform voor kostenreductie, flexibiliteit, toegankelijkheid en effectieve marketing mogelijkheden. De grootste uitdaging waar het internet voor staat is het samenbrengen van de vraag van de consument en het interdisciplinair aanbod daarop van specialisten. SNAPA Met de komst van snel Internet is het mogelijk geworden de complete automatisering van advocaten (hardware, software en services zoals back-ups) uit te besteden aan derden. Dit biedt enorme voordelen: geen investeringen, geen problemen en als die er zouden zijn is er maar één partij die het dient op te lossen. Dit stelt veranderde eisen aan de standaard software. Men kan niet meer volstaan met een koppeling naar lokaal draaiende tekstverwerkers maar zal een bruikbare, geïntegreerde tekstverwerker moeten bieden. Opslag van in- en uitgaande documenten in allerlei formaten bij het dossier is vanzelfsprekend. versturen en ontvangen: uiteraard. De softwareleverancier wordt serviceleverancier. Waar vroeger allerlei problemen konden worden afgeschoven op de hardware, het netwerk, de tekstverwerker en ja, de gebruiker zelf, zal nu de kwaliteit en 99,9% beschikbaarheid voorop staan én volledig onder de verantwoordelijkheid van de serviceleverancier vallen. Ook de snelheid en de flexibiliteit van het inspelen op nieuwe eisen en wensen van advocaten zal het succes van de service bepalen. In de nabije toekomst zal het integreren van het advocatenpakket met andere online diensten, zoals de rechtbank en de RvR, een thema zijn. Kortom, we gaan van een gesloten, statische situatie naar een dynamische, open automatiseringswereld. SquareIS Webtechnologie, federated search, content integratie, xml uitwisseling en hosting. Timesoft De integratie met andere generieke bedrijfsapplicaties wordt steeds belangrijker. Timesoft en Aderant zetten daarbij in op Microsoft voor bijvoorbeeld de ondersteuning van werkprocessen met MS Workflow Foundation. Ook de integratie met de MS Office applicaties wordt steeds belangrijker. Op dit moment kunnen we cliënt -en

5 dossierinformatie aanbieden vanuit bijvoorbeeld MS Outlook of MS Word. De gebruiker hoeft niet meer te veranderen van applicaties als hij bijvoorbeeld in MS Outlook bezig is en zijn tijd wil registreren. Grotere bedrijven vragen steeds meer om gegevens online beschikbaar te hebben. De cliënt wil voor een deel communiceren via het internet. Een voorbeeld daarvan is ebilling. De declaratie is via een beveiligde omgeving op het internet beschikbaar en kan in een bepaald formaat in het financiële systeem van de klant ingelezen worden. Trivium Software De visie van Trivium Software is dat de werkzaamheden van advocaten nog meer dan nu al het geval is gedigitaliseerd worden. De rolagenda, processtukken en de communicatie met cliënten zal allemaal digitaal gaan verlopen. Zowel goed ondersteunend personeel als juridisch talent wordt in toenemende mate schaars. Goed personeel behouden voor het kantoor wordt een steeds grotere uitdaging. Hierdoor wordt het belangrijker om meer werk te kunnen verzetten met minder mensen. Cliënten zijn kritisch en verwachten waar voor hun geld. Kantoren zullen actiever moeten worden in het vinden van nieuwe klanten c.q. nieuwe zaken. Door meer service te bieden aan de cliënten en de kosten te verlagen door optimale ondersteuning van de processen versterkt een advocatenkantoor zijn concurrentiepositie. Conclusies Op basis van onze inventarisatie naar standaard software voor de advocatuur en de antwoorden van softwareleveranciers op de vraag Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van standaard software binnen de advocatuur nu en voor de toekomst? komen wij tot de volgende conclusies: De kosten voor standaard software ter ondersteuning van tijdschrijven, declareren en dossierbeheer binnen een advocatenkantoor zijn dermate beperkt dat verwacht wordt dat ieder professioneel advocatenkantoor daar gebruik van maakt of dat in de nabije toekomst zal doen. De prijs alleen mag bij de selectie van een nieuw softwarepakket niet van doorslaggevende betekenis zijn. Naast geboden functionaliteit is de continuïteit die een leverancier kan bieden ook van wezenlijk belang. Er is een duidelijke opkomst van on-line toepassingen (via het SAAS model) op het gebied van tijdschrijven, declareren en dossierbeheer, met name voor kantoren met een beperkte omvang (1-5 fee earners). Het on-line toegang verlenen aan cliënten om een zaak te volgen lijkt terrein te winnen. Nu wordt dit nog gezien als USP (unique selling point) voor advocatenkantoren. In de toekomst zal het niet on-line toegang geven aan cliënten als achterhaald worden gezien. Ketendigitalisering neemt verder toe met behulp van (open) standaarden. Enerzijds is dit een algemene trend op het gebied van administreren, zoals elektronisch factureren en anderzijds een trend binnen de advocatuur, zoals koppeling met systemen van de rechtspraak. Met behulp van (open) standaards zullen toepassingen in de toekomst beter met elkaar samenwerken, met name als het gaat om het uitwisselen van gegevens. Een toenemende koppeling van kantoorautomatisering en (on-line) juridische kennisbanken. Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, kan de aandacht voor functies en systemen ter ondersteuning op het gebied van relatiebeheer genoemd worden. Kluwer verwoord dit als het streven naar langdurige relaties met cliënten en Trivium spreekt over Kantoren zullen actiever moeten worden in het vinden van nieuwe klanten c.q. nieuwe zaken.

Rapport: CRM voor de accountancy

Rapport: CRM voor de accountancy Even voorstellen Gerard Bottemanne AA Woonplaats Coevorden Onderzoeker en criticaster, Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999. Websites: www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.ictfinancials.nl www.gidsboekhoudsoftware.nl

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen

Trivium Software. De Lexxyn Groep. Waarom NEXTmatters? Synergie voor Juristen Trivium Software Trivium Software ontwikkelt, installeert en onderhoudt software voor de advocatuur. Wij zijn groot geworden met het onder juristen en advocaten breed gewaardeerde pakket FORTUNA. In 2013

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Rapport: CRM voor de accountancy

Rapport: CRM voor de accountancy Even voorstellen Gerard Bottemanne AA Woonplaats Coevorden Onderzoeker en criticaster, Onderzoeksbureau GBNED sinds 1999. Websites: www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.ictfinancials.nl www.gidsboekhoudsoftware.nl

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren Oplossingen voor de moderne advocatuur Dicteren zoals u wilt werken De jurist van nu werkt sneller, flexibeler, mobieler en efficiënter dan ooit. Bij zo n

Nadere informatie

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3

I-FourC Technologies. Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk. 1 => 3 x 3 I-FourC Technologies Digitaal en mobiel werken in de juridische praktijk 1 => 3 x 3 In retrospect De ivoren toren binnen het ICT landschap De ICT analyse deel 1 Dossier Map Map Tabblad Tabblad Tabblad

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl

Selling Mamut One. Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Selling Mamut One Yvette Hoogewerf, Sales Manager VAR NL 25 september 2007 yvetteh@mamut.nl Agenda Visie Mamut Trends in de markt Solution Selling Wat is Mamut One Partners Selling the solution Value proposition

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

BaseNet Advocatuur. Neemt online werken serieus! BaseNet Internet Projects Tel. - Fax - www.basenetadvocatuur.nl info@basenet.nl

BaseNet Advocatuur. Neemt online werken serieus! BaseNet Internet Projects Tel. - Fax - www.basenetadvocatuur.nl info@basenet.nl Neemt online werken serieus! BaseNet Advocatuur Software voor de advocatuur De advocatensoftware van BaseNet is de totaaloplossing voor uw kantoor: Dossierbeheer Relatiebeheer Tijdschrijven Declareren

Nadere informatie

Kennisplatform administratieve software

Kennisplatform administratieve software Landkaart efactureren Korte inventarisatie naar de status van efactureren in relatie tot administratieveen logistieke software en gerelateerde diensten. Gerard Bottemanne, 22 september 2010 Vragen softwareleveranciers

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie : relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie Peter Backx en Bas Roest Wolters Kluwer Nederland Relevante digitale oplossingen Peter Backx Manager Strategie en Innovatie Wolters

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg

EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg EPD en administratief systeem in 1 softwarepakket Meer tijd voor zorg Het runnen van een praktijk vraagt vandaag de dag veel van u. Het elektronisch patiëntendossier (EPD), verslaglegging van diagnose

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Focus op winstgevendheid. Exclusieve zomeraanbieding voor klanten. Extra gebruikerslicenties

Focus op winstgevendheid. Exclusieve zomeraanbieding voor klanten. Extra gebruikerslicenties Mamut One Lees meer op pag. 6 Uw nieuwe oplossing! Focus op winstgevendheid Exclusieve zomeraanbieding voor klanten Kennis een veilige investering tot 50% Bestel nu en bespaar tot 50% op cursussen voor

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken

Ons bedrijf in 1,5 minuut. Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Dienstbeschrijving Diensten Lancom Ons bedrijf in 1,5 minuut Bekijk ons bedrijf en onze unieke aanpak in een 1,5 minuut durende animatie door links op de afbeelding te klikken Welke Cloud? Typen Cloud

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen

Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Klantendag Exact GBW/HT 23 maart & 1 april Nieuwe productontwikkelingen Bart Vink & Djim Zeijpveld 2010 Exact Agenda Nieuwe productontwikkelingen: Exact Globe Exact Synergy Enterprise Exact Online 2010

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

YES!CRM. CRM & Abonnementen- en Financieel beheer software. www.yescrm.com. 2001-2015 YESCRM Online Business Software. All rights reserved.

YES!CRM. CRM & Abonnementen- en Financieel beheer software. www.yescrm.com. 2001-2015 YESCRM Online Business Software. All rights reserved. YES!CRM CRM & Abonnementen- en Financieel beheer software www.yescrm.com YES!CRM software biedt sinds 1999 een complete bedrijfsadministratie die toegankelijk is via elke webbrowser; online of via het

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

VisiBox Basis Online. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox Basis Online. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Basis Online Procesbeheersing met de juiste planning software Planning.nl 1-10-2013 VisiBox online: Is het basis pakket binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning,materieel

Nadere informatie

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Toegankelijke informatie maakt het verschil

ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT. Toegankelijke informatie maakt het verschil ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Toegankelijke informatie maakt het verschil Toegankelijke informatie maakt het verschil Toegankelijke informatie optimaliseert de workflow, accelereert processen en resulteert

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G

I N H O U D V E R B E T E R E N I N F O R M A T I E M A N A G E M E N T E N K E T E N S A M E N W E R K I N G WAT KOMT ER NA BIM I N H O U D Wat komt er na BIM BIM is het begin LEAN bouwen Projectinformatie altijd en overal beschikbaar Informatiemanagement verbeteren Samenwerken en communicatie Procesoptimalisatie

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV.

Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. Dé oplossing voor het automatisch herkennen en verwerken van gescande en/of elektronisch aangeleverde documenten binnen Microsoft Dynamics NAV. ONTVANG HERKEN VERWERK ARCHIVEER NAViDocs is de volledig

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

10 onmisbare checks. Voor iedere jurist, advocaat, deurwaarder, of notaris die winstgevend 2020 wil halen.

10 onmisbare checks. Voor iedere jurist, advocaat, deurwaarder, of notaris die winstgevend 2020 wil halen. 10 onmisbare checks Voor iedere jurist, advocaat, deurwaarder, of notaris die winstgevend 2020 wil halen. April 2017 10 onmisbare checks Bent u benieuwd welke essentiele elementen nodig zijn voor een ijzersterke

Nadere informatie

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten

Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Visie op een sociaal intranet Thema: de functionaliteiten Welke functionaliteiten heeft een sociaal intranet nodig? In een van onze andere whitepapers sloten we af met de opmerking dat een sociaal intranet

Nadere informatie

Elektronisch Cliënten Dossier

Elektronisch Cliënten Dossier Elektronisch Cliënten Dossier ZorgPlus Systemen Sinds 1997 ontwikkelt en levert ZorgPlus Systemen oplossingen voor Elektronische Cliënten Dossiers ten behoeve van de care-sector. ZorgPlus Systemen levert

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor

Strategische waarde ICT in het accountantskantoor #ACCEXPO Strategische waarde ICT in het accountantskantoor Uitdagingen voor ICT managers Sigurd Felix Accountancy Expo 19 juni 2014 Wie ben ik #ACCEXPO Sigurd Felix 15 jaar bij CROP registeraccountants

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde

Professional Document Output Management in practice. door Richard Elsinga van Royal Smilde Professional Document Output Management in practice door Richard Elsinga van Royal Smilde Agenda Even voorstellen Quadira door: Dennis Wolf Waarom Output Management in JDE met Advanced-Forms Even voorstellen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

subset: ledenadministratie

subset: ledenadministratie Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software subset: ledenadministratie Versie 2.1 September 2016 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Gouden eieren bestaan

Gouden eieren bestaan Gouden eieren bestaan Powered by Uw bedrijf ontwikkelt zich continu. Dit vraagt om grip op alle processen. Software helpt u om uw bedrijf efficiënt te runnen. Een softwarepakket is eenvoudig in gebruik

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements

Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden. en Service Level Agreements Service Level Agreement tips Enkele handige tips bij het beoordelen van clouddienstvoorwaarden en Service Level Agreements Service Level Agreements SLA s komen onder meer voor als basis van veel clouddiensten.

Nadere informatie