BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012 N. 278 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan 20, BE-1000 Brussel Contact: De heer Daniël Morreel Tel: Fax: Internet adres(sen): Tervuren KA - nieuwbouw: verwarming, ventilatie en sanitair Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! TERVUREN, HYPPOLYTE BOULENGERLAAN 7 te 3080 TERVUREN TERVUREN KA nieuwbouw - heraanbesteding deel installaties voor verwarming, ventilatie en sanitair II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * De kandidaten voegen bij hun kandidaatstelling het bewijs dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 69bis van het KB van 8/1/1996, bijvoorbeeld door een geldig RSZ-attest bij te voegen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Bestek en plannen enkel digitaal te verkrijgen - Gratis te downloaden bij het publicatiebericht: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :00 Datum: 13/12/ :00 Plaats: GO! onderwijs van de Vlaamse GemeenschapAfdeling Infrastructuur - Regio Brussel, E. Jacqmainlaan 20 te 1000 Brussel VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan 20, BE-1000 Brussel Contact: De heer Daniël Morreel Tel: Fax: Internet adres(sen): Tervuren KA - nieuwbouw: Elektrische installaties Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Domein GO! TERVUREN, HYPPOLYTE BOULENGERLAAN 7 te 3080 TERVUREN TERVUREN KA nieuwbouw - heraanbesteding deel elektrische installaties II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT De kandidaten voegen bij hun kandidaatstelling het bewijs dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 69bis van het KB van 8/1/1996, bijvoorbeeld door een geldig RSZ-attest bij te voegen. Door zijn kandidaatstelling verklaart de kandidaat zich niet in een toestand te bevinden die aanleiding zou kunnen geven tot uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten. In welk stadium van de procedure ook kunnen de stukken bedoeld in artikel 69bis van het KB van 8/1/1996 worden opgevraagd als bewijs. Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen enkel digitaal te verkrijgen - Gratis te downloaden bij het publicatiebericht: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :00 Datum: 13/12/ :00 Plaats: GO! onderwijs van de Vlaamse GemeenschapAfdeling Infrastructuur - Regio Brussel, E. Jacqmainlaan 20 te 1000 Brussel VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN WEST

2 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 2 BRABANT VZW N Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant VZW Paul Jansonstraat 57, BE-1020 Laken Contact: OZCS West-Brabant VZW Anne Poffyn Tel: Brandcompartimenterings- en beveiligingswerken fase 2 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sancta Maria Instituut te Lembeek, Heerweg 75, 1502 Lembeek Brandcompartimenterings- en beveiligingswerken aan het Sancta Maria Instituut te Lembeek fase 2 (L ) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. klasse 1, categorie D, of in overeenstemming met het aanbestedingsbedrag Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Aanbestedingsdocumenten te verkrijgen na schriftelijke aanvraag (fax: 02/ , of post: Architecten- en ingenieursbureau Walter Van Besien & Co BVBA, Bonaventurestraat 11, 1090 Jette), gevolgd door betaling IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/01/ :30 Datum: 16/01/ :30 Plaats: VZW OZCS West-Brabant Paul Jansonstraat Laken VI.3. NADERE meer inlichtingen bij: Architecten- en ingenieursbureau Walter Van Besien & Co BVBA Bonaventurestraat Jette tel: 02/ fax: 02/ INSTITUT SAINT-ANDRÉ D'IXELLES ASBL N Institut Saint-André d'ixelles ASBL Avanue de l'hippodrome, 180, BE-1050 Bruxelles Contact: Patrick ROLIN Patrick Rolin Tél: Fax: Financement de travaux Type de marché: Services. voir cahier spécial des charges en annexe II.1.8. Division en lots:non. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/2012 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/12/ :00 VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - CSC ISA Pavillon pdf - autorisation CFWB pour le lot 1 - adjugé 733k.pdf VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/11/2012 RÉGIE DES BÂTIMENTS, DIRECTION BRUXELLES N Régie des Bâtiments, Direction Bruxelles Rue Jourdan 95 (boîte 2), BE-1060 Bruxelles Contact: Régie des Bâtiments - Direction Bruxelles Monsieur J. Naaktgeboren, Conseiller Ingénieur Tél: Adresse(s) internet: Bruxelles - Archives Générales du Royaume - Travaux urgent de mise en service des archives -7 et +1 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue de Ruysbroeck Bruxelles Travaux urgent de mise en service des archives -7 et +1

3 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 3 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Voir cahier des charges Voir cahier des charges Voir cahier des charges Agréation : Catégorie D ou sous-cat. D13 ou D25 - Classse 1 Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/11/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Veuillez utiliser le formulaire de commande disponible sur (rubrique «Marchés publics / Vente des cahiers des charges»). Le formulaire de commande peut également être demandé à l'adresse suivante : Régie des Bâtiments - Service de publication et de vente des cahiers des charges - à l'attention de M. Thierry VAN GUCHT - Avenue de la Toison d'or, 87 bte Bruxelles - Tél : Fax : Compte bancaire : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Le Cahier des charges peut également être téléchargé GRATUITEMENT à l'adresse Internet mentionnée au point I.1) «Adresse du profil d'acheteur» du présent avis. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/11/ :00 Date: 22/11/ :00 Lieu: rue Jourdan 95 (rez-de-chaussée) à 1060 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Publique VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les entrepreneurs peuvent obtenir tous les renseignements utiles en s'adressant à : - monsieur. NAAKTGEBOREN, Conseiller Ingénieur, Tél. 02/ GSM 0479/ Les visites guidées auront lieu sur rendez-vous, auprès de Monsieur F. Van Vaerenbergh, tel : 02/ GSM : 0496/ VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/11/2012 COMMUNE D'ANDERLECHT N Commune d'anderlecht Rue du Transvaal, 21, BE-1070 Bruxelles Contact: Bâtiments et Logements Melle L. CORTHIER Tél: Fax: Adresse(s) internet: Adjudication publique - Construction d'une nouvelle école "De Ladder", Av. d'itterbeek /039 Type de marché: Travaux. Adjudication publique - Construction d'une nouvelle école "De Ladder", Av. d'itterbeek /039 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE Une attestation de l'onss conforme à l'art. 17bis de l'arrêté royal du 08/01/96 Le soumissionnaire doit remplir les conditions pour être agréé catégorie D - classe 6 Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: le cahier des charges pêut être obtenu au service des Bâtiments et Logements, rue du Transvaal 21 à 1070 Anderlecht (avec preuve de paiement) après paiement auprès du Receveur communal (n de compte ) ou en espèces auprès du service de la Recette, Place du Conseil 1 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/12/ :00 Date: 12/12/ :00 Lieu: Salle de réunion, rue du Transvaal 21 à 1070 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/11/2012 SDRB - GOMB N SDRB - GOMB rue Gabrielle Petit, 6, BE-1080 BRUXELLES Contact: Vincent Pierchon Tél: Fax: Travaux de désamiantage et de démolition Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue des Deux Gares, rue des Marchandises, rue du Docteur Kuborn à 1070 Anderlecht Travaux de désamiantage et de démolition rue des Deux Gares, rue des Marchandises et rue du docteur Kuborn à 1070 Anderlecht II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. voir cahier spécial des charges

4 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 4 voir cahier spécial des charges les agréations et classes requises Prix le plus bas. Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/12/ :00 Date: 04/12/ :00 Lieu: SDRB rue Gabrielle Petit, Bruxelles VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - Kuborn afbraak.zip - asbestinventaris.zip - Kuborn démolition.zip - inventaire amiante.zip VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/11/2012 MRMP-S/AC - DIRECTORATE GENERAL MATERIAL RESOURCES - PROCUREMENT DIVISION - SECTION "SUPPORT SYSTEMS N MRMP-S/AC - Directorate General Material Resources - Procurement Division - Section "Support Systems" - Sous-section "Acquisition Classe 1/Médicale" Rue d'evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Jauniau Pascal Germain Laurent Tél: Fax: Adresse(s) internet: Achat d'une centrifugeuse et des consommables nécessaires aux traitements par injection de plasma autologue (PRP) suivant un contrat pluriannuel ( ). Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Hôpital Militaire Reine ASTRID, Rue Bruyn 1, 1120 BRUXELLES Achat d'une centrifugeuse et des consommables nécessaires aux traitements par injection de plasma autologue (PRP) suivant un contrat pluriannuel ( ). II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Une centrifugeuse + accessoires, produits consommables nécessaires aux traitements par injection de plasma autologue (PRP). Article 43, 1, 1, Article 43, 1, 2, Article 43, 1, 3, Article 43, 1, 4 et 43, 2, 5 de l'arrêté Royal du 08 janvier Classe: N/A, Catégorie: N/A Prix le plus bas. Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/11/ :30 Date: 08/11/ :30 Lieu: Local des Adjudications, Quartier Reine Elisabeth, Bloc 27, Entrée C, Rue d'evere 1, 1140 BRUXELLES. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Suite à un incident dans e-tendering, ouverture du 05 novembre à 14 heures reportée (Article 108 de l'arrêté Royal du 08 janvier 1996). VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/11/2012 COMMUNE DE BEAUVECHAIN N Commune de Beauvechain Place communale 3, BE-1320 Beauvechain Contact: Madame Myriam HAY Tél: Fax: Adresse(s) internet: Nettoyage des bâtiments communaux. Lot 1 - Nettoyage des bâtiments. Lot 2 - Nettoyage des vitres et châssis. Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Bâtiments communaux., 1320 Beauvechain Nettoyage des bâtiments communaux. Lot 1 - Nettoyage des bâtiments. Lot 2 - Nettoyage des vitres et châssis. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 1 - Nettoyage des bâtiments communaux. Lot 1 - Nettoyage des bâtiments communaux. Lot 2: Lot 2 - Netoyage des vitres Lot 2 - Netoyage des vitres II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements.

5 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 5 Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices. * La liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés : a) s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente; b) s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services. * Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels du prestataire de services et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années. * Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour l'exécution des services. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/12/2012 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Gratuit. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/12/ :30 Date: 14/12/ :30 Lieu: Maison communale, place communale n 6, salle Max Vander Linden (2ème étage) VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/11/2012 INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON rue de la RELIGION, 10, BE-1400 NIVELLES Contact: Valérie DUFRASNE Baudouin le Hardy de Beaulieu - Directeur Jodoigne - Séparation des eaux claires parasites du Ry-Saint-Jean Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ville de Jodoigne Séparation des eaux claires parasites du Ry Saint-Jean: Les travaux sont scindés en deux divisions: Division n 1 - travaux de collecteur: * construction d'un collecteur gravitaire en zone non revêtue - DN400 - béton - longueur 1.009m, dont un fonçage en DN700, * construction de 12 déversoirs d'orage, * construction d'une station de relevage (212 EH) et sa conduite de refoulement (50m), * aménagement d'une chambre existante en un by-pass pour le détournement des eaux claires en dehors du centre ville de Jodoigne. Division n 2 : travaux d'égouttage * travaux à l'intérieur des pertuis d'égouttage qui se situent sous les voiries et habitations du centre ville, * aménagement d'une cunette en béton, * consolidation de certains tronçons, * voûtements de tronçons d'égout aujourd'hui à air libre : par la mise en place de tuyauteries DN600 - béton (+/- 130m), et par l'accrochage de dalettes dans des murs de berges maçonnés veticaux ( 3 tronçons de +/- 25m). Ces derniers travaux (dalettes) sont réputés manuels car ils se situent dans des jardins privés sans accès par des engins mécaniques. II.1.8. Division en lots:non. * une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. Cette déclaration décrit la situation du soumissionnaire par rapport aux exigences spécifiques du marché, et la banque déclare que le client dispose de la capacité financière pour exécuter ce genre de contrat. Agréation requise : catégorie C ou E1 - classe 5 * Une liste de travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années: travaux de collecteur classiques et travaux souterrains en milieu humide et confiné et consistant en la réalisation de réparations de maçonneries et mise en place de béton pour la réalisation de cunette. Attention, les accès sont peu nombreux. * Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution des ouvrages. * Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ses cadres pendant les trois dernières années. * tout document demandé par le cahier spécial des charges qui ne serait pas mentionné ci-dessus. Les soumissionnaires doivent détenir la catégorie C ou E1 dans la classe d'agréation 5. De plus, pour les travaux de fonçage, l'entrepreneur ou son sous-traitant doit détenir la catégorie E4 dans la classe d'agréation correspondant au montant total des travaux de fonçage. Les travaux doivent être réalisés dans des milieux souterrains confinés et humides. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/12/2012 Documents payants:oui. Prix: 300 EUR. Conditions et mode de paiement: Le CSC est vendu par le bureau VK Engineering - avenue Clemenceau n BXL - tel: fax: personne de contact : Madame Nathalie DUMEZ- Prix de vente : 300 Euro TVAC. Paiement anticipé sur le compte bancaire IBAN BE BIC BBRUBEBB en indiquant la communication : VKC le numéro de TVA du soumissionnaire. Le dossier pourra être enlevé sous condition de preuve de paiement à l'adresse ci-dessus et uniquement pendant les heures de bureau : soit entre 9h et 13h et entre 14h et 16h. Pour tout enlèvement par un service express, il est demandé de prendre préalablement contact avec VK Engineering au n 02/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/12/ :00 Date: 17/12/ :00 Lieu: INTERCOMMUNALE du Brabant Wallon (IBW) - rue de la RELIGION n NIVELLES Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: séance publique VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/11/2012 GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Frank Craeybeckxlaan 24, BE-2100 Deurne Contact: Celis Sarah Tel: Internet adres(sen):

6 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 6 Het Weilandje - Aanleggen van een schoolterrein Aanleggen van een schoolterrein met inbegrip van de rioleringswerken, bestratingen en plaatsing van een overkapping. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen en EUR. Klasse: Klasse 1 : tot EUR, Categorie: C Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/11/ :00 Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Alle nodige documenten kunnen via de site van E-notification gedownload worden. De offertes dienen ook elektronisch ingediend te worden via E- tendering IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/11/ :00 Datum: 22/11/ :00 Plaats: kantoor Scholengroep Antwerpen 1, Frank Craeybeckxlaan Deurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: 1 afgevaardigde per inschrijving VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het betreft een aanbesteding met hoogdringendheid, hierdoor dienen de offertes ten laatste op 22 november 2012 ingediend te worden VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 STADSBESTUUR VAN HERENTALS N Stadsbestuur van Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals Contact: Tom Ceusters (Hoofd Technische Dienst) Tel: Herentals : Vernieuwbouw en uitbreiding gebouwen Schoolstraat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Herentals Vernieuwbouw en uitbreiding gebouw Schoolstraat RSZ-attest 2de kwartaal 2012 bijvoegen De aannemer heeft een erkenning in categorie D, klasse 5 of hoger Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten worden enkel verzonden per post. Ze worden verstuurd na voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer bij de Bank Van Breda met vermelding dossier 11094A: Herentals : Vernieuwbouw en uitbreiding gebouwen Schoolstraat Na betaling wordt via een link naar de portaalsite doorgestuurd waar u de meetstaat digitaal kan downloaden. De papieren versie van het volledige aanbestedingsdossier wordt u daarna per koerier bezorgd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/12/ :00 Datum: 20/12/ :00 Plaats: Stad Herentals : Administratief Centrum, Raadzaal, Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals VI.3. NADERE GEMEENTEBESTUUR VAN RAVELS N Gemeentebestuur van Ravels Gemeentelaan 60, BE-2380 Ravels Contact: Roel Goossens (Hoofd Technische Dienst) Tel: Fax: Weg- en rioleringswerken Laar, Grote Baan en Beekseweg Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ravels De opbraak van bestaande weginfrastructuur en verharde zijstroken; Alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen; De aanleg van een DWA riolering; De aanleg van een RWA riolering; Het bouwen van pompstations; Het aanleggen van grachten; Het herprofileren van grachten; Het realiseren van de vereiste afwatering, de huis- en straatkolk aansluitingen; De aanleg van funderingen in zand, gebroken materialen en schraal beton; Het aanleggen van straatgoten en trottoirbanden; Het aanleggen van een rijwegverharding in asfalt; Het aanleggen van een fietspad in betonverharding;

7 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 7 De aanleg van bestratingen in betonstraatstenen; Het aanleggen van meubilair en signalisatie; Het uitvoeren van de groenaanleg; Het opmaken van een as-built dossier en aquadatafiches. RSZ-attest 2de kwartaal 2012 bijvoegen De aannemer is erkend in de categorie C Klasse 4 of hoger Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten worden enkel verzonden per post. Ze worden verstuurd na voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer bij de Bank Van Breda met vermelding dossier 05077A: Ravels : Weg- en rioleringswerken Laar, Grote Baan en Beekseweg. Na betaling wordt via een link naar de portaalsite doorgestuurd waar u de meetstaat digitaal kan downloaden. De papieren versie van het volledige aanbestedingsdossier wordt u daarna per koerier bezorgd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/12/ :30 Datum: 12/12/ :30 Plaats: Op de burelen van het gemeentehuis van Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels VI.3. NADERE GEMEENTE RAVELS N Gemeente Ravels Gemeentelaan 60, BE-2381 Ravels Contact: De heer Michel Van de Ven Tel: Fax: Internet adres(sen): Vervangen dakbedekking GC "De Wouwer" Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeenschapscentrum De Wouwer, Kloosterstraat 4 te 2380 Ravels Vervangen dakbedekking GC "De Wouwer" II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Vereiste erkenning: D12 (Bedekkingen die niet in metaal of asfalt zijn), Klasse 1 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :00 Datum: 13/12/ :00 Plaats: gemeentehuis, collegezaal GEMEENTEBESTUUR RAVELS N Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan 60, BE-2381 Ravels Contact: Roel Goossens (Technische Dienst) Tel: Fax: BE Onderhoud, herstelling en heraanleg van gemeentewegen (asfalt, voegvullingen) - Opbreken en affrezen van bestaande verhardingen; - Aanleggen van nieuwe verhardingen in asfalt; - Herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen (vernieuwen van voegvullingen, overlagingen, bestrijkingen) klasse: 1 categorie: C

8 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 8 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Prijs: 125 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Dossiers kunnen mits contante betaling of voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer ING van Arcadis Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1, 3500 Hasselt aangekocht worden. GELIEVE BIJ AFHALING EERST TE VERWITTIGEN: Ils Tubeeckx IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :00 Datum: 14/12/ :00 Plaats: Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan Ravels VI.3. NADERE uitvoeringstermijn: 30 werkdagen GEMEENTEBESTUUR RAVELS N Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan 60, BE-2381 Ravels Contact: Roel Goossens (Technische Dienst) Tel: Fax: BE Ravels: Onderhoud, herstelling en heraanleg van gemeentewegen (beton en aanverwanten) -Opbreken van bestaande verhardingen; - Opbreken van bestaande riolering; - Aanleggen van nieuwe verhardingen; - Aanleggen van lijnvormige elementen; - Aanleggen van nieuwe riolering; - Aanleggen van een verkeersplateau; - Groenaanleg en -onderhoud II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT klasse: 1 categorie: C Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Prijs: 125 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Dossiers kunnen mits contante betaling of mits voorafgaandelijke storting op het rekeningnummer ING van ARCADIS Belgium nv, Eurostraat 1 bus 1, 3500 Hasselt aangekocht worden. GELIEVE BIJ AFHALING EERST TE VERWITTIGEN: Ils Tubeeckx IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :15 Datum: 14/12/ :15 Plaats: Gemeentebestuur Ravels Gemeentelaan Ravels VI.3. NADERE uitvoeringstermijn: 30 werkdagen VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL N vzw Katholiek Secundair Onderwijs Mol Rozenberg 2, BE-2400 Mol Contact: Architect Gilbert Van den Eynde Gilbert Van den Eynde Tel: Renovatie plat dak vleugel G Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Mol Perceel 3 : Renovatie plat dak vleugel G. Verwijderen ballastlaag en dakranden, nieuwe onderlaag en toplaag, nieuwe dakrandprofielen en muuraansluitingen. erkenning D8 klasse 1

9 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 9 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/2012 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Storting op rekeningnummer BE EUR BIC KREDBEBB op naam van Gilbert Van den Eynde IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :00 Datum: 14/12/ :00 Plaats: Rozenberg S.O. Rozenberg Mol VI.3. NADERE VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL N vzw Katholiek Secundair Onderwijs Mol Rozenberg 2, BE-2400 Mol Contact: Architect Gilbert Van den Eynde Gilbert Van den Eynde Tel: Leveren en plaatsen draadloos internet Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Mol Leveren en plaatsen draadloos internet.bekabeling, componenten voor data, draadloos netwerk (wireless controllers, switchen...) erkenning P1 klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/2012 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Storting op rekeningnummer BE EUR BIC KREDBEBB op naam van Gilbert Van den Eynde IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :00 Datum: 14/12/ :00 Plaats: Rozenberg S.O. Rozenberg Mol VI.3. NADERE VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS MOL N vzw Katholiek Secundair Onderwijs Mol Rozenberg 2, BE-2400 Mol Contact: Architect Gilbert Van den Eynde Gilbert Van den Eynde Tel: Renovatie ramen & verbeterd dubbel glas vleugels D & E Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Mol Perceel 2 : Renovatie ramen & verbeterd dubbel glas in vleugels D & E erkenning D20 klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/2012 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Storting op rekeningnummer BE EUR BIC KREDBEBB op naam van Gilbert Van den Eynde IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :30 Datum: 14/12/ :30 Plaats: Rozenberg S.O. Rozenberg Mol VI.3. NADERE

10 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 10 VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN N VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN Gemeenteplein 8, BE-2550 Kontich Contact: ARCH HALANS & DE BOE bvba BART HALANS Tel: L2 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: GVKS EN GVLS SINT-AGNES, Dr Coenstraat 18 te 2660 Hoboken NIEUWBOUW BLOK C LOT 2 ELECTRICITEIT ZIE BESTEK ZIE BESTEK ERKENNING (ONDER)CATEGORIE P1 KLASSE 1 REGISTRATIE 00 OF VOLGENS UIT TE VOEREN WERKEN Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is te koop bij de ontwerper, tegen contante betaling, of zal worden verzonden na overschrijving van Euro 78,65 (21% BTW inbegrepen), met vermelding dossier 1007L2 op rekeningnummer: van Architecten HALANS & DE BOE bvba te Kontich, met vermelding van het BTW-nummer. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :00 Datum: 13/12/ :00 Plaats: In de vergaderzaal van het regiosecretariaat vzw OZCS ZA, Gemeenteplein 8 te 2550 Kontich VI.3. NADERE VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN N VZW. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN ZUID ANTWERPEN Gemeenteplein 8, BE-2550 Kontich Contact: ARCH HALANS & DE BOE bvba BART HALANS Tel: L3 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: GVKS EN GVLS SINT-AGNES, Dr Coenstraat 18 te 2660 Hoboken NIEUWBOUW BLOK C LOT 3 SAN + HVAC ZIE BESTEK ZIE BESTEK ERKENNING (ONDER)CATEGORIE D16 of D17 of D18 KLASSE 2 REGISTRATIE 00 OF VOLGENS UIT TE VOEREN WERKEN Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is te koop bij de ontwerper, tegen contante betaling, of zal worden verzonden na overschrijving van Euro 84,70 (21% BTW inbegrepen), met vermelding dossier 1007L3 op rekeningnummer: van Architecten HALANS & DE BOE bvba te Kontich, met vermelding van het BTW-nummer. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :30 Datum: 13/12/ :30 Plaats: In de vergaderzaal van het regiosecretariaat vzw OZCS ZA, Gemeenteplein 8 te 2550 Kontich VI.3. NADERE AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur

11 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 11 Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 - Afkoppeling Pijpoelstraat - Hoekstraat - Oostakkerstraat te Wichelen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Wichelen Project /1 - Afkoppeling inlaten Pijpoelstraat - Hoekstraat - Oostakkerstraat te Wichelen Wegenis- en rioleringswerken in Wichelen : - Vork van diameters: 400 mm tot 1000 mm, doorpersing: diameter 1000mm - Vork van diepteligging: 1,49 m tot 4,49 m - Constructies: Noodoverlaat - uitlaatconstructie -kopmuren - Speciale uitvoeringstechnieken: Renovatie duiker 600 x 800 met kousmethode, renovatie duiker met ø800 met kousmethode, uitvoering bouwput met damwandkuip, doorpersing, kruising spoorweg voor aanleg riolering II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie. Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 5. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/12/ :30 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr van studiebureau Jouret bvba, Klein Hulststraat 64, 9100 Sint-Niklaas, tel , fax met vermelding van projectnr /1 + BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :30 Datum: 14/12/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN - Uitvoeringstermijn : 150 werkdagen - De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Studiebureau Jouret bvba, Klein Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas, en via de website van Aquafin nv, - De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. - De bijlage 'plannetjes per woning afkoppeling' wordt omwille van de privacy-wetgeving niet mee gepubliceerd, maar is verkrijgbaar bij Studiebureau Jouret bvba, Klein Hulststraat 64 te 9100 Sint-Niklaas. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 - Verbindingsriolering Wermbeek te Hoeselt Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hoeselt Project /1 - PS + PL Verbindingsriolering Wermbeek te Hoeselt - voorbereidende grondwerken - rooien van beplantingen, hagen, struiken en bomen - opbreken en/of opvullen van bestaande buizen - plaatselijke opbraak van rijweg uit ongewapende cementbetonverharding met overlaging in asfalt - leveren en plaatsen van PVC-buizen: diameter 150 mm: ca. 16 m - leveren en plaatsen van gresbuizen: diameter 250 mm: ca. 201 m; - leveren en plaatsen van met staalvezels versterkte betonbuizen: diameter 400 mm: ca. 62 m; - leveren en plaatsen van gewapende betonbuizen: diameter 600 mm: ca. 16 m diameter 800 mm: ca. 113 m diameter 1200 mm: ca. 51 m - leveren en plaatsen van inspectieputten - bouwen van drie inspectieputten met overstortdrempel - bouwen van één instroomconstructie en drie uitstroomcontructies - profileren van bestaande gracht: ca. 105 m - bouwen van een pompstation - leveren en plaatsen van persleidingen in open sleuf: ca. 365 m - leveren en plaatsen van persleidingen m.b.v. directional drilling: ca. 120 m - maken van grindpalen - opbreken en heraanleggen van een petanqueveld - plaatselijk herstel van de rijweg met asfalt II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie. Erkenning van de aannemer in categorie C en/of E, klasse 4. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/12/ :30 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij Grontmij NV, vestiging Hasselt, Herckenrodesingel 101, 3500 Hasselt, tegen contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE van GRONTMIJ BELGIUM NV, met vermelding van projectnr /1 + BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :30

12 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 12 Datum: 14/12/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 60 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Grontmij Belgium NV, Herckenrodesingel 101 te 3500 Hasselt (alle werkdagen van 9u tot 12u en van 14u tot 17u), en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 - Landelijke zuivering Waterland-Oudeman Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Laureins Project /1 - Landelijke zuivering Waterland-Oudeman Bouw van een KWZI te Waterland-Oudeman (350 IE) Bouw van rioolwaterzuiveringsinstallatie met oprichting van: een inspectieput inkomende collector een influentput een voorbezinktank een zuiveringsgedeelte d.m.v. biorotoren een nabezinktank een nazuivering op een horizontaal doorstroomd wortelzonerietveld. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie. Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 4. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW. De documenten (bijzonder bestek, bijlagen, plannen en inschrijvingsbiljet) zijn te verkrijgen tegen contante betaling bij afhaling op het studiebureau Biotech Engineering, Rue de la Grande Couture 2 te 7522 Doornik (tel. 069/ fax 069/ ), of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnummer met vermelding "aanbesteding/bestek , KWZI Waterland-Oudeman" en uw BTW-nr. Samenvattende meetstaat (formaat Excel) en inschrijvingsbiljet (formaat Word) via is inbegrepen in de prijs. Indien enkel de samenvattende meetstaat en inschrijvingsbiljet bezorgd dienen te worden dan dient hiervoor voorafgaandelijk 95,40 euro gestort te worden volgens bovenvermelde procedure. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :00 Datum: 14/12/ :00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 375 kalenderdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Biotech Engineering, Rue de la Grande Couture 2 te 7522 Doornik, en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 (H ) - Afkoppeling gracht ter hoogte van de Linkhoutstraat (92649) te Lummen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lummen Project /1 (H ) - Afkoppeling gracht ter hoogte van de Likhoutstraat (92649) te Lummen Rioleringswerken en aanleggen van een gracht II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie. Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 1. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/12/ :15 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr van Technum n.v., Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt, tel. 011/ , fax. 011/ , met vermelding van proj /1 - Lummen + BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :15

13 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 13 Datum: 14/12/ :15 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 40 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Technum NV, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt (alle werkdagen van 10u tot 12u en van 13u tot 15u), en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrstructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /2 - Essen, PS Verbindingsstraat + PS Moerkantsebaan & Project BA/2 - Heist-op-den-Berg, PS K. Govaertstraat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Essen & Heist o/d Berg Project /2 - Essen, PS Verbindingsstraat + PS Moerkantsebaan & Project BA/2 - Heist-op-den-Berg, PS K. Govaertstraat. De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één of meerdere pompstation(s). Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken: - leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation. - op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie. Erkenning van de aannemer in categorie L2, klasse 1. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/12/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :30 Datum: 14/12/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : De uitvoeringstermijn van de aanneming bedraagt: Opdracht 1: - 90 kalenderdagen voor de fabricage van alle materialen - 30 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel - 30 kalenderdagen voor de proefperiode Opdracht 2: - 90 kalenderdagen voor de fabricage van alle materialen - 30 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel - 30 kalenderdagen voor de proefperiode Per pompstation kan een apart aanvangsbevel voor fabricage en voor montage gegeven worden. Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Lieben Tim Tel: Fax: Internet adres(sen): Opmaak BSP VOCL te Tongeren Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Tongeren Opmaak BSP VOCL te Tongeren? De dienstverlener is erkend als bodemsaneringsdeskundige type II. Wanneer de erkenning van de erkende bodemsaneringsdeskundige in de loop van de opdracht wordt geschorst of ingetrokken, kan de OVAM de verderzetting van de opdracht eenzijdig stopzetten zonder recht op schadevergoeding vanwege de EBSD. In dit geval wordt de EBSD enkel vergoed voor de afgewerkte delen van de opdracht.? De kandidaat-milieukundige begeleider moet beschikken over een graduaatdiploma of hoger in een wetenschappelijke richting (scheikunde, landbouw, tuinbouw, milieu.) en moet minstens over 2 jaar praktijkervaring in de begeleiding van bodemsaneringswerken beschikken;? De kandidaat projectleider toont aan dat hij de nodige expertise heeft door het omschrijven van enkele gelijkaardige opdrachten met vermelding van jaar, omvang en specificaties opdracht? De voorgestelde veiligheidscoördinator-verwezenlijking moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, in het bijzonder aan de artikelen 56 1, 57 2, 58, 59, 63 en 64;? De kandidaat VC-V moet minstens een coördinator van het niveau II zijn;? De kandidaat veiligheidscoördinator beschikt de nodige ervaring van veiligheidscoördinatie bij saneringswerven. Hiertoe voegt de inschrijver bij de inschrijving een beschrijving van minimaal 3 controleerbare ervaringen of referenties

14 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 14 Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver op straffe van nietigheid zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB 1 en verklaart hij over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken. De dienstverlener is erkend als bodemsaneringsdeskundige type II. De voorgestelde veiligheidscoördinator-verwezenlijking moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, in het bijzonder aan de artikelen 56 1, 57 2, 58, 59, 63 en 64; De kandidaat VC-V moet minstens een coördinator van het niveau II zijn; Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/12/ :40 Datum: 12/12/ :40 Plaats: Mechelen VI.3. NADERE INLICHTINGEN Zie contactpersoon Tim Lieben VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N Vlaamse Milieumaatschappij Terbankstraat leuven, BE-3000 Leuven Contact: VMM - AOW Buitendienst Leuven Kurt Duerinckx Tel: Internet adres(sen): Bijzondere onderhoudswerken op onbevaarbare waterlopen van eerste categorie in het bekken van Dijle en Zenne De aanneming heeft tot voorwerp de werken en leveringen nodig tot herstel van oevers en groendonderhoud, alsook andere gelijkaardige werken, op waterlopen die op grond van de wet van 28 december 1967 bij de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie zijn ingedeeld, in het bekken van Dijle en Zenne. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :00 Datum: 13/12/ :15 Plaats: Lokalen hoofdbestuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 16, 1000 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN Kurt Duerinckx 016/ VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT N Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, BE-3010 Leuven Contact: SMOUT Marc Georges T Tel: Fax: Internet adres(sen): Aanleggen van een nieuwe brandplaat ter hoogte van loods 67 en 68 in het PIVO te Asse (Zellik). Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 1731 Asse (Zellik) Aanleggen van een nieuwe brandplaat ter hoogte van loods 67 en 68 in het PIVO te Asse (Zellik). II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Klasse: Klasse 3 : tot EUR, Categorie: N/A Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/ :00

15 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 15 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten kunnen afgeladen worden van bovenvermelde website of tegen betaling verkregen worden na storting van het vereiste bedrag op rekening nr "Diverse Ontvangsten" van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De documenten waarvan sprake zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich aan te bieden in het bezit van het bewijs van betaling in de gebouwen gelegen Provincieplein 1 te 3010 Leuven, Directie Financiën, Dienst boekhouding uitsluitend op werkdagen tussen 9-12 uur, behoudens voor bijzondere gevallen op afspraak (Tel.: 016/ Dhr. Kristof Doclot). Internet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/12/ :00 Datum: 12/12/ :00 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT N Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1, BE-3010 Leuven Contact: Ward Hermans Tel: Fax: Internet adres(sen): Vernieuwen van de houten bekleding van de banken en tafels, verspreid over het ganse domein in de Halve Maan te Diest Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 3290 Diest Provinciedomein Halve Maan Diest - Omer Vanaudenhovelaan 48 te 3290 diest - Vernieuwen van de houten bekleding van de banken en tafels, verspreid over het ganse domein. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Klasse: N/A, Categorie: N/A Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten betreffende deze werken kunnen geraadpleegd worden :? op de burelen van de directie infrastructuur, dienst gebouwen, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, alle werkdagen van 9 tot 12 uur.? op het platform 'e-notification'. Een rechtstreekse link naar dit platform vindt u op het internetadres De aanbestedingsdocumenten kunnen binnengehaald worden van bovenvermeld platform of tegen betaling verkregen worden na storting van het vereiste bedrag op rekening nummer "Diverse Ontvangsten" van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. De documenten waarvan sprake zullen per kerende post opgestuurd worden na ontvangst van de storting, tenzij de aannemer deze zelf wenst af te halen. In dit laatste geval dienen zij zich aan te bieden in het bezit van het bewijs van betaling in de gebouwen gelegen Provincieplein 1 te 3010 Leuven, Directie financiën, Dienst boekhouding uitsluitend op werkdagen tussen 9-12 uur, behoudens voor bijzondere gevallen op afspraak (tel.: Kristof Doclot IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/12/ :00 Datum: 05/12/ :00 Plaats: Provinciehuis Provincieplein 1 te 3010 Leuven VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012 GEMEENTE KORTENBERG N Gemeente Kortenberg De Walsplein 30, BE-3070 Kortenberg Contact: Mevrouw Leen Ceuppens Tel: Fax: Internet adres(sen): Uitbreiding begraafplaats Meerbeek Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Meerbeek Uitbreiding begraafplaats Meerbeek II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Attest RSZ Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), Klasse 1 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen De bescheiden die het bestek uitmaken zijn te koop bij ontwerpbureau Andy Malengier bvba, Kruisekestraat 119 A, 8940 Wervik of tegen voorafgaandelijke storting van hierna vermelde bedragen (het bedrag inclusief de verzendingskosten en btw) op nr met vermelding: "Aanbestedingsdossier aanleg uitbreiding begraafplaats Meerbeek", besteknummer en BTW-nummer Exemplaren van dit bestek en de plannen zijn te bekomen tegen betaling van de som van: Bestek + offerteformulier + 1 plan in kleur: 120 EUR + 25,2 EUR (btw 21%) = 145,2 EUR IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :00 Datum: 13/12/ :00

16 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 16 Plaats: Administratief Centrum, zaal Hensmans PROVINCIE LIMBURG N provincie limburg universiteitslaan 1, BE-3500 hasselt Contact: hubert meuwis (ingenieur) Tel: Fax: Onderhoud en buitengewone herstelling wegen dienstjaar 2012 en derdelijnsonderhoud en nieuwe aanleg toeristisch F.R.N.W. te Maaseik. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Maaseik Onderhoud en buitengewone herstelling wegen dienstjaar 2012 en derdelijnsonderhoud en nieuwe aanleg toeristisch F.R.N.W. te Maaseik. categorie C erkenningsklasse 3 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten worden in digitale versie gratis ter beschikking gesteld na bestelling via op uitgeprinte versie kan worden aangekocht mits voorafgaandelijke storting op rek. nr van de Provincie Limburg, Decentrale Ontvangsten, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/12/ :00 VI.3. NADERE INFRAX CVBA N Infrax cvba Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt Contact: Thysen Joke Karen Tel: Fax: Internet adres(sen): R/ Bocholt : Dorperheide Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Bocholt : Dorperheide R/ Bocholt : Dorperheide - De aanleg van een riolering - Wegherstellingswerken - Doorpersen van aansluitbuizen - Bouwen van pompstations - Bouwen van kopmuren en knijpconstructies - Aanleg van buffergracht - Bouwen van uitroomconstructie in kanaal - Renovatie best. leiding - Renovatie best. pompstation Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 17 van het KB 8 januari Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen door het leveren van: - Een recent attest van de directe belastingen - Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte verklaring - Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan, zoals geëist in artikel 17bis van het KB 8/01/1996 De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte. Zie bestek Klasse: Klasse 5 : tot EUR, Categorie: C Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/12/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De bescheiden betreffende onderhavige opdracht liggen alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers in de burelen van de ontwerper Technum,, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt; tel: 011/ ; fax: 011/ ; Ze kunnen mits contante betaling of mits voorafgaandelijke storting van 360,00 euro (incl.btw en verzendingskosten) op het rekeningnummer van de ontwerper Technum. worden aangekocht. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij Roger Peeters, projectverantwoordelijke bij Technum. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/12/ :00 Datum: 14/12/ :00 Plaats: De aanbesteding gaat door op 14 december 2012 om 14 uur bij Infrax, zaal Edison, Gouverneur Verwilghensingel 32 te 3500 Hasselt. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Gemeente Bocholt is medeopdrachtgever in dit dossier. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/11/2012

17 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 17 GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER N Gemeente Heusden-Zolder Heldenplein 1, BE-3550 Heusden-Zolder Contact: De heer Luc Sneyers Tel: Fax: Internet adres(sen): Wegmarkeringen - dienstjaar 2013 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Diverse plaatsen in Heusden-Zolder Wegmarkeringen - dienstjaar 2013 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door eenvoudig deel te nemen aan de opdracht verklaart de kandidaat of inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen, vermeld in artikel 17, 43 of 69 van het koninklijk besluit van 8 januari De aanbestedende dienst kan via elektronische weg de volgende inlichtingen opvragen betreffende de eigen situatie van de Belgische kandidaat of inschrijver: - een attest over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; - een attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden; - een attest van registratie als btw-plichtige. Niet van toepassing Niet van toepassing Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/12/ :00 Prijs: 5.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: bestek, offerteformulier, veiligheids- & gezondheidsplan en invulformulieren V&G Verzendkosten : EUR 5,00 Het bestek en de aanvullende documenten worden toegezonden na overschrijving van het bovenvermeld totaalbedrag op rekeningnummer van de gemeente Heusden- Zolder of zijn gratis te downloaden via de website voor e-procurement: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/12/ :30 Datum: 13/12/ :30 Plaats: Gemeentehuis - zaal Vogelsanck, Heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder STAD BILZEN N Stad Bilzen Deken Paquayplein 1, BE-3740 Bilzen Contact: Mevrouw Evi Smets Tel: Fax: Internet adres(sen): Dienst gebouwen - renovatie sportvloer sporthal Zonhoeve Beverst Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sporthal "De Zonhoeve", Zonhoevestraat 3 te 3740 Bilzen Dienst gebouwen - renovatie sportvloer sporthal Zonhoeve Beverst II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Vereiste erkenning: G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 1 D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 1 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/12/2012 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/12/ :00 Datum: 17/12/ :00 Plaats: Stedelijk administratief centrum, raadzaal, Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen RW-SPW-DGO1-DRL-DIRECTION DES ROUTES DE LIÈGE N RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes de Liège Avenue Blonden, 12, BE-4000 LIEGE Contact: ir D. VERLAINE, Ingénieur en Chef-Directeur des Ponts et Chaussées, f.f.

18 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 18 Tél: Adresse(s) internet: AVIS RECTIFICATIF N 1 : N617 Liège. Réfection de trois parements de la trémie Fragnée - pm 1,940 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Route régionale N617 à Liège, au pm 1,940 dans la trémie Fragnée. Réfection de trois anciens parements de trémie en moëllons. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/11/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/11/ :00 Date: 22/11/ :00 Lieu: SPW - Direction des routes de Liège. Avenue Blonden, Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS - Avis rectificatif n 1 : Les articles 20 4 et 30 du cahier spécial des charges ont été modifiés. En outre, il n'y a plus qu'un seul article additionnel dans les clauses techniques du cahier spécial des charges. Un nouveau cahier spécial des charges modifié est joint à cet avis rectificatif n 1. - L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métré) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marché publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante: - Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C, conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. - Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables". VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/11/2012 COMMUNE DE CHAUDFONTAINE N Commune de Chaudfontaine Avenue du Centenaire, 14, BE-4053 Embourg Tél: Fax: Adresse(s) internet: TRAVAUX D' AMENAGEMENTS ET REFECTIONS DE TROTTOIRS DANS LE CADRE DU PLAN TROTTOIRS 2011 (T-03-12) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Voie de l'air Pur à Beaufays - Rue Dieusaumé et Piétonnier derrière école Princesse de Liège à Embourg La présente entreprise a pour objet l'aménagement ou la réfection de trottoirs dans la cadre du plan trottoirs 2011 de la Région Wallonne, notamment Voie de l'air Pur à Beaufays, (tronçons de part et d'autre de l'esplanade du château d'eau et entre la route de Ninane et la rue du Wérihet) et rue Dieusaumé ainsi que la liaison piétonne située derrière l'école Princesse de Liège à Embourg. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 2. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 2. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Frais d'envoi : EUR 5,00 A partir du 09/11/2012, les documents peuvent être retirés, moyennant paiement en liquide, à l'echevinat des Travaux, tous les jours ouvrables de 8H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00, à l'exception du vendredi de 8H00 à 12H00. Un reçu en bonne et due forme sera établi. Les documents peuvent également être envoyés en versant la somme sur le compte en banque n BE ouvert au nom de l'administration communale de Chaudfontaine avec comme référence, le nom du chantier. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/12/ :00 Date: 13/12/ :00 Lieu: Salle de réunion de l'echevinat des Travaux publics, Rue de la Vesdre, 47 à 4051 Vaux-sous-Chèvremont VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Service Voirie VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/11/2012 COMMUNE DE CHAUDFONTAINE N Commune de Chaudfontaine Avenue du Centenaire, 14, BE-4053 Embourg Contact: Madame Marcelle Herben

19 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 19 Tél: Fax: Adresse(s) internet: ECOLE PRIMAIRE DE BEAUFAYS - travaux de rénovation de la toiture Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: BEAUFAYS RENOVATION DE LA TOITURE DE L'ECOLE PRIMAIRE DE BEAUFAYS II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le soumissionnaire: - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. * Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. * Les extraits du bilan et du compte annuel le plus récent d'où ressort la santé financière du soumissionnaire. Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 3 D22 (Couvertures métalliques de toiture et zinguerie), Classe 3 La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 3 D22 (Couvertures métalliques de toiture et zinguerie), Classe 3 Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 7/12/2012 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Paiement au comptant chez l'architecte IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/12/ :00 Date: 19/12/ :00 Lieu: ECHEVINAT DES TRAVAUX RUE DE LA VESDRE VAUX SOUS CHEVREMONT (BUREAU DE L'ECHEVIN) VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/11/2012 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE N Association Intercommunale pour le Démergement et l'epuration des communes de la Province de Liège Rue de la Digue 25, BE-4420 Saint-Nicolas Contact: Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél: Fax: Adresse(s) internet: AVIS RECTIFICATIF N 1 BLEGNY - Cadastre du réseau d'égouttage des rues Parfondvaux, Champ du Pihot et des Anémones Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Province de Liège / Commune de Blegny Le marché a pour objet une campagne de reconnaissance portant sur des réseaux d'assainissement en fonction, et comportant principalement des opérations de levé topographique et d'acquisition de données sur les regards de visite et les canalisations, et des prestations (limitées) de curage et d'endoscopie de tronçons de réseaux. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Par le seul fait de participer à la procédure de passation de marché, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre une attestation de l'o.n.s.s. conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, article 69bis 1 si le prestataire de services est belge et 2 s'il est étranger, dont il résulte qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. A n'importe quel moment de la procédure, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les autres documents prouvant l'exactitude de sa déclaration sur l'honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit obligatoirement être assuré pour les risques professionnels. Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit: - disposer, en interne ou en sous-traitance, des ressources humaines suffisantes pour mener à bien les prestations requises dans les délais prescrits; - disposer, en interne ou en sous-traitance, des ressources techniques suffisantes pour mener à bien les prestations requises dans les délais prescrits; - disposer, en interne ou en sous-traitance, de personnel formé par un organisme agréé pour la réalisation des examens visuels selon la norme NBN EN ; -être enregistré, personnellement ou via un sous-traitant, auprès de l'office Wallon des Déchets, en tant que transporteur de déchets autres que dangereux; -disposer d'au moins une référence propre et récente (moins de 3 ans)de prestations de services similaires quant à la nature et l'ampleur de ceux-ci. - Le soumissionnaire doit pouvoir affecter à la mission au moins un géomètre-expert, porteur du titre au sens de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètreexpert; - Le soumissionnaire doit pouvoir affecter à la mission un camion hydrocureur-recycleur, et doit disposer du matériel topographique et des logiciels c.a.o. adaptés aux prestations et compatibles avec les logiciels utilisés par le pouvoir adjudicateur; Prix le plus bas. Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/11/ :30 Documents payants:oui. Prix: 31 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents d'adjudication peuvent être consultés à l'adresse mentionnée au point I.1. pendant les heures d'ouverture des bureaux, ou être fournis moyennant versement préalable de la somme de 31,00 EUR TVAC au compte bpost IBAN BE / BIC BPOTBEB1 (frais d'envoi en sus: 3,05 EUR TVAC en Belgique ou 9,30 EUR TVAC hors Belgique) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 04/12/ :00 Date: 04/12/ :00 Lieu: a.i.d.e. - Rue de la Digue 25 - B.4420 SAINT-NICOLAS Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le pouvoir adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables. AVIS RECTIFICATIF: La séance d'ouverture des offres est reportée au mardi 4 décembre 2012 à 10h00. Lieu inchangé. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/11/2012

20 MERCREDI 7 NOVEMBRE p. 20 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG CBR-107 Insonorisation de maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: FLEMALLE II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation d'une maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège. II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 1 MAISON Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p.59174)). Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et /ou D20 ainsi que la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation aux marchés ou la partie du marché sous traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitant(s) doiv(ent) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas.. : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/12/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/12/ :30 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/12/ :30 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, aéroport de Liège, Bâtiment 50 2ème étage à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/11/2012 VILLE DE HUY N Ville de Huy Grand Place 1, BE-4500 Huy Contact: Monsieur Jean-Luc Quoidbach Tél: Fax: Adresse(s) internet: Réfection des trottoirs de la rue Entre Deux Portes et aménagement d'un arrêt autobus Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue Entre Deux Portes 1) à charge de la Ville de Huy : Les travaux à charge de la Ville de Huy comportent : Démolitions des surfaces revêtues (pavés mosaïque et platine) ; Démolitions d'élément linéaire en béton (bordure) ; Déblais ; Pose d'élément linéaire en béton (bordure) ; Fondation pour pose de pavés en béton ; Pose de pavés en béton ; 2) à charge de la s.r.w.t. : Les travaux à charge de la s.r.w.t. sont les travaux relatifs à l'aménagement d'un arrêt autobus et ils comportent : Pose d'élément linéaire en pierre bleue (bordure type TEC) Pose d'élément linéaire en béton (filet d'eau placé sur place) ; Pose d'avaloirs ; Pose de platines en grès ; Pose de mobilier urbain (barrière, poubelle,...). II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la Sécurité Sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. * Satisfaire aux exigences de l'agréation catégorie C classe 2. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 * Satisfaire aux exigences de l'agréation catégorie C classe 2. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 Prix le plus bas. Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Frais d'envoi : EUR 5,00 Soit par virement au CCP n de la Ville de Huy avec mention " CSC Réfection des trottoirs de la rue Entre Deux Portes et aménagement d'un arrêt autobus" de la somme de 25 EUR

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567

GEMEENTE ELSENE. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 www.bda-online.be p. 2 N. 503567 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 23 FEBRUARI 2011 N. 49 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT HANDEL EN GRONDREGIE VOOR DE STADSEIGENDOMMEN N. 503599 Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 N. 267 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524804 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 16 MARS 2015 N. 66 Adjudication publique CTB RDC N. 506572 CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe, CD-0000 Kinshasa Contact: UCAG MINIDER

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE BRUXELLES-CAPITALE B42/1 2011/2012 B42/1 2011/2012 BRUSSELHOOFDSTAD BRUXELLESCAPITALE VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE GEWONE ZITTING

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 N. 319 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 31 JUILLET 2013 N. 194 Adjudication publique ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 Arcanne - Atelier d'architecture 59 Bd. Auguste Reyers, BE-1030

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie