:LOW X DGYHUWHUHQ"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ":LOW X DGYHUWHUHQ" info@jobatmedia.be 02 467 48 00"

Transcriptie

1 2S ]RHN QDDU QRJ PHHU WRIIH MREV LQ $QWZHUSHQ" 6XUI QDDU -REDW EH $QWZHUSHQ Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies 5HSRUWHU WHU SODDWVH :LOW X DGYHUWHUHQ" Bart Roggeman Bart %6 IN DE KIJKER 'LHQVWKRRIG 5HF\FODJH $IGHOLQJ 9DQ 3HOW 2SHQ %HGULMYHQGDJ =2(56(/ %HURHSVNRUSRUDDO *HPHHQWH %UDVVFKDDW %5$66&+$$7 9HLOLJKHLGVFR UGLQDWRU,JHDQ :200(/*(0 $FFRXQWPDQDJHU &RGLSDFN *URXS 2/(1 7HFKQLVFK WHNHQDDU EXUJHUOLMN ERXZNXQGH +5UDLO $17:(53(1 7HFKQLVFK FRPPHUFLHHO PHGHZHUNHU %DHNHQ 1DWXXUVWHHQ &HR $OH[ -RRV QRGLJW XLW RP HHQ NLMNMH WH NRPHQ QHPHQ ELM *URXS -RRV 217'(. '(=( (1 0((5-2%6 23-2%$7 %( Group Joos gelooft in toekomst grafische sector :H KHEEHQ QRRG DDQ YHUMRQJLQJ +RQGHUGHQ %HOJLVFKH EHGULMYHQ JXQQHQ PRUJHQ ]RQ GDJ HHQ XQLHNH NLMN DFKWHU GH VFKHUPHQ WHU JHOHJHQ KHLG YDQ 2SHQ %HGULMYHQGDJ 'H IRFXV OLJW GLW MDDU RS GH JUD VFKH VHFWRU *URXS -RRV XLW 7XUQKRXW LV HHQ YDQ KHQ Het bedrijf dat werd opgericht in 1935 en nog een op-en-top familiebedrijf is, speelt in de grafische sector een toonaangevende rol met een brede waaier aan producten en diensten. Terwijl vroeger papier de enige drager was, is de sector nu sterk gedigitaliseerd. Door elektronische oplossingen te integreren, te zoeken naar nieuwe niches en nieuwe dienstverleningen op te starten, willen we daaraan tegemoet komen. Wij geloven nog sterk in groei, enerzijds door eigen groei, anderzijds door consolidatie en integratie zoals eind vorig jaar nog met de overname van drukkerij Monti in Lier, zegt ceo Alex Joos. Er zit dus zeker nog toekomst in de sector. Daarom dat we nu voor de eerste keer ook deelnemen aan Open Bedrijvendag. Om de omgeving te tonen dat de grafische sector een boeiende, creatieve en dynamische sector is. Want we stellen vast dat de sector bij de jeugd niet meer zo aantrekkelijk is. Papier wordt gezien als oubollig. Terwijl het nog altijd een medium is waarmee iedereen dagelijks wordt geconfronteerd. De combinatie van de traditionele offset-druktechniek met digitale, innovatieve oplossingen levert nieuwe, boeiende uitdagingen. We zijn bijvoorbeeld gekend voor het drukken en printen van belastingbrieven en lotto formulieren, maar we zijn ook een veiligheidsdrukkerij die zeer complexe en innovatieve producten maakt, voor onder meer tickets en waardepapieren met speciale inkten en speciale technieken. We drukken, printen en verwerken ook mailings die u dagelijks in uw brievenbus aantreft, verduidelijkt de ceo. Het mooie aan grafisch werk is ook dat het altijd iets anders is. Elk product is uniek voor een welbepaalde klant. Telkens moet er iets nieuw worden ontwikkeld en dat zorgt voor veel afwisseling en creativiteit. Niettemin is de instroom beperkt. Dat maakt drukker haast tot een knelpuntberoep. Nochtans hebben we nood aan verjonging, want we zitten met een populatie die aan het vergrijzen is. Als ik naar het huidige werknemersbestand kijk, gaan we jaar na jaar moeten verjongen, merkt Joos op. Ook mensen met een achtergrond mechanica/elektronica vinden vanwege de voortdurende zoektocht naar nieuwe technieken en nieuwe machines hier beslist een boeiende werkomgeving. Evenals dat de sector voor IT-profielen met de integratie van nieuwe systemen en het projectmatig werken steeds interessanter wordt, geeft hij aan. 7HONHQV LHWV QLHXZ RQWZLNNHOHQ ]RUJW YRRU YHHO FUHDWLYLWHLW Ceo Alex Joos Door tijdens evenementen als Open Bedrijvendag naar MREV RS -REDW EH buiten te treden, willen we onze stem laten horen. Daarom organiseren we zondag ook een soort van mini-beurs met de aanwezigheid van VDAB dat een specifieke opleiding digitaal drukker heeft, twee technische grafische scholen en de Artesis Plantijn Hogeschool en van Grafoc, het opleidings- en kenniscentrum voor de printmedia-industrie in Vlaanderen. Zij schetsten een beeld van de carrière- en toekomstmogelijkheden. Ook diverse toonaangevende grafische partners als VIGC, Xerox en Canon tonen hun kunnen, licht de ceo toe. Group Joos heeft in Turnhout twee vestigingen, een in de Everdongenlaan en een in de Visbeekstraat. In de hoofdzetel in de Everdongenlaan is de veiligheidsdrukkerij uitzonderlijk te bezoeken, in de Visbeekstraat staat het digitaal printcentrum centraal.

2 2 VAN PELT BOUWMATERIALEN is met 3 vestigingen één van de leidende en toonaangevende bedrijven in België actief in de verkoop van bouwmaterialen, bulkgoederen (zand & grind), stortklaar beton (betoncentrale) en bovendien in de verwerking van bouwafval. Van Pelt Bouwmaterialen is een dynamisch familiebedrijf waarin pragmatisme, professionalisme, doelgericht denken, durven en doen, kernwaarden zijn. Voor meer informatie omtrent onze groep kan je onze website raadplegen. Wij zijn een bedrijf in volle groei en zoeken momenteel volgende gemotiveerde collega s (m/v) :.:$/,7(,76,1*(1,(85 ',(167+22)' 5(&<&/$*( $)'(/,1* Je functie: ȗ )/ 1 - )/2**- '$%& 1**- # / &2 '$/ $/. ' $ *+.$/ #*/ )ǽ QA betoncentrale / QA zand en grind / QA recyclage afdeling / QA bouwmaterialen ȗ 1-5*-"/ *((0)$ /$ ( / /-*&& ) 3/ -) $ )./ ) ȗ #*0 / % 5$" $) + -&/ ( / ( / ǒ ȗ # / ' $ $)" *1 - ) ' *- )/ ȗ ( &/ ' 0$/ 1 ) # / ( ) " ( )// ( $) *)5.$/ / #*/ ) ȗ - ++*-/ -/ )./$"$)".' $ -ǻ Je functie: ȗ $ $)" " 1 ) ) ) / ( 1 ) - $ -. ș 0'' *5 # 0ƙ 0-.Ǽ &- )./00- -.Ǽ # ) ' )" -.Ț ȗ )&5$% % & ))$. *(/- )/ ($'$ 0Ǽ 1$. - % *). -$%! $% # ' " /$1$/ $/ ȗ 1-5*-"/ *((0)$ /$ ( / /-*&& ) *1 -# $. $ )./ ) ) ($'$ 0 *ń- $) /*ȗ ( &/ ' 0$/ 1 ) # / ( ) " ( )// ( ) - ++*-/ -/ )./$"$)".' $ -ǻ Je competenties: ȗ $+'*( ) 0./-$ ' )" )$ 0- *02&0) Ǽ *! " '$%&Ȑ 2 - $" **- -1 -$)" ȗ ))$. &2 '$/ $/..4./ ( ) ȗ ' 3$ ' $)"./ ' ȗ /-.../ ) $" ȗ ).Ȑ*) ( )/ '$/ $/ ȗ (+' 4 - ȗ -" )$. /*-$. # )./ -& $) ($)$./- /$ ǻ Je competenties: ȗ $+'*( # '*- $) ($'$ 05*-" *! " '$%&2 -Ȑ $" **- -1 -$)" ȗ ' 3$ ' $)"./ ' ȗ /-.../ ) $" ȗ (+' 4 ȗ ))$. ƙ$ + && / ȗ ).Ȑ*)Ǽ - $ *( 5 '! &- ) ) 0'' *5 / $ ) )ǻ 95$&+7:$*(10(&$1,&,(1 23(5$725 %(721&(175$/( Je functie: ȗ "0'$ - *) -#*0 1 ) # / 1- #/2 " )+ -& ȗ + )Ȑ " 1 ) 1 ) # 0ƙ 0-.Ǽ / #)$. #! / ) # -./ '' ) ȗ + )) ". *+ 1 -+' /.$)" ȗ +1*'" ) 1 ) 1**-- 2$.. './0&& ) ȗ 20./ ( 2 -& ) ) # / 1**-/ 0- ) 1 - / - ) 1 ) $ )./1 -' )$)"ǻ Je functie: ȗ $ )/ *)5 /*) )/- ' / #*/ ) ȗ ( &/ ' 0$/ 1 ) ) %*)" ) 4) ($. # / ( ȗ )5 1*'' $" " 0/*( /$. - $)./ '' /$ # Ɯ " ) " # $( ) 1**- %*0ǻ Je competenties: ȗ -*!..$*) ' # '*- 0/*/ #)*'*"$ *! " '$%&Ȑ 2 - $" **- -1 -$)" ȗ ' 3$ ' ȗ *2 ' 5 '!./ ) $" '. $) / ( &0)) )!0) /$*) - ) ȗ ))$. ' &/-*)$ $. ) +'0.ǻ!> CNBLM> 1,,)L voor je carrière? 222ǻ1 )+ '/Ȑ)1ǻ Je competenties: ȗ $+'*(! '$)" ' &/-* # )$ ȗ ' 3$ ' $)"./ ' ȗ (+' 4 - ȗ ))$. $)!*-( /$ 1 - $./ǻ ONS AANBOD: $% $ ) % (*" '$%&# $ *( / 1*'0 - ) $) ) aangename werkomgeving $) ) 4) ($. # familiebedrijf. &-$%"/ & ). *( ( $)$/$ /$! / ) ( ) / ) $) *)5 &' )/ ). -1$ ) &' )/1-$ ) '$%&# $ / *+/$( '$. - )ǻ. ' -$.+ && / 5 ' ( -&/ *)!*-( 5$%) *+.$. 1 ) % -1 -$)" ) *(+ / )/$.ǻ Interesse voor één van onze toolgerichte vacatures? Stuur dan snel je cv en motivatiebrief naar Kapellei 157 te 2980 Sint-Antonius Zoersel Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Mediahuis is het nieuwe bedrijf dat de sterke nieuwsmerken De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg bijeenbrengt. Daarnaast herbergt Mediahuis ook digitale classifieds-merken zoals Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom. Mediahuis is een open huis met een nieuwsgierige blik op de wereld. Een huis waar mensen en merken hun eigenheid kunnen behouden en zich kunnen ontplooien. Mediahuis investeert in relevante mediamerken en benut hun potentieel optimaal. Het investeert om nu resultaten te halen en waarde te creëren voor later. Het investeert om elk merk sterker en aantrekkelijker te maken voor klanten en partners. Mediahuis is een ambitieus huis dat een omgeving creëert waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt voortdurend op zoek te gaan naar nog beter. ACCOUNT EXECUTIVE Antwerpen Linkeroever Functie: Als Account Executive verkoop je telefonisch advertentieruimtes en campagnes in onze volledige Mediahuis productportfolio (print en online) binnen de brede sector immo / bouwen, en dit in nauw overleg met je collega s in het team Immo. Je onderhoudt en ontwikkelt lange termijnrelaties met onze bestaande klanten en via doelgerichte prospectie bouw je je klantenportefeuille verder uit. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en opvolging van je klantendossiers. Profiel: Je bent een commercieel talent en houdt van telefonische verkoop! Je neemt graag initiatief en bezit een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Je bent zeer dynamisch en resultaatsgericht. Je bent vlot in de omgang en getuigt van een sterke teamspirit. Affiniteit met de Immo/Bouw sector is een pluspunt. Solliciteer voor deze uitdagende functie via mediahuis.be/jobs

3 3 VLAAMS-BRABANT FUNCTIE Je stuurt een team van 8 media adviseurs aan die elk in hun eigen regio opereren. Je bewaakt de realisatie van de targets. Je staat met jouw salesteam - in voor de verkoop van publiciteitsruimte en campagnes aan KMO s en dit voor zowel onze print als digitale producten. Je neemt binnen jouw regio de nodige lokale marketing initiatieven en volgt de nationale marketingacties. Je bent tevens verantwoordelijk voor de omzet en marge van de jouw toegewezen Rondom edities. Je bouwt een relevant netwerk uit en neemt deel aan relevante PR activiteiten. Je rapporteert aan de directeur en werkt vanuit ons kantoor in Wijgmaal. de ene doet het in de sport, de andere met woorden en zijn persoonlijkheid. Zo iemand zoeken wij: iemand met overtuiging en passie. Met de vaste wil om zich te onderscheiden. PROFIEL Je genoot een hogere academische opleiding of gelijkgesteld door ervaring en kan een ruime ervaring in B2B-context voorleggen. Peoplemanagement is één van jouw sterkste competenties. Andere competenties zoals onderhandelen, teamwork, overtuigingskracht, pro-activiteit, ondernemerschap, plannen en organiseren zijn onmisbaar voor de job. Kennis van het Medialandschap is een extra troef. Woonachtig in regio van tewerkstelling. Corelio Connect Regionaal is de regionale mediaregie voor o.a. het magazine Rondom, de gratis regiogids van Het Nieuwsblad. Dankzij onze positie in het medialandschap, krijgt u bij Corelio Connect Regionaal de vrijheid om uzelf te ontplooien en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Wie bij ons aan de slag gaat, kiest voor een dynamische omgeving waarin mensen het verschil maken. AANBOD Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties. Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, smartphone, hospitalisatieverzekering, ). Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega s met een nodige dosis humor. Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt. Overtuigen, Daarom hebben we volgende openstaande vacatures INTERESSE? MEDIA ADVISEURS M/V REGIONAAL SALES MANAGER M/V REGIO LEUVEN/TIENEN REGIO KEMPEN REGIO ASSE FUNCTIE Je verkoopt publiciteitsruimte en -campagnes aan KMO s waarbij maatwerk en een vertrouwensrelatie op langere termijn kernbegrippen zijn. Je beheert en bouwt een bestaande klantenportefeuille verder uit op een proactieve manier. Je bouwt een degelijk netwerk uit en zorgt zo voor de regionale verankering van Rondom in uw streek. Je gebruikt je creativiteit en zin voor initiatief om regionale acties uit te denken en zo de visibiliteit van Rondom permanent te verzekeren bij evenementen en commerciële acties in de regio. PROFIEL Minstens 2 jaar relevante ervaring in een B2B-context. Naast een uitmuntende overtuigingskracht ben je gewapend met een dosis commerciële flair, doorzettingsvermogen en klantgerichtheid. Neemt initiatief en kan creativiteit aan de dag leggen. Voldoende aanpassingsvermogen. Woonachtig in regio van tewerkstelling. AANBOD Een aantrekkelijk en marktconform salaris in verhouding met jouw ervaring en een uitdagend bonusplan in verhouding met jouw prestaties. Een bedrijfswagen aangevuld met een ruim pakket extralegale voordelen (maaltijdcheques, smartphone, hospitalisatieverzekering, ). Een dynamische werkomgeving, enthousiaste en gedreven collega s met een nodige dosis humor. Een intensief opleidingsbeleid in een professionele omgeving die initiatief, creativiteit en ondernemerschap aanmoedigt. Solliciteer, en maak binnenkort deel uit van ons team van enthousiaste medewerkers en van de boeiende wereld van reclame en media. Stuur je cv en motivatiebrief naar Steenbergen is gespecialiseerd in de 24-uurs distributie van zendingen binnen de Benelux en Europa. Sinds de oprichting in 1907 te Bodegraven, is Steenbergen uitgegroeid tot een grote speler in de internationale transportsector met meer dan 300 actieve werknemers en dagelijks circa 250 wagens op de weg. Als familiebedrijf kenmerkt Steenbergen zich door eigen materieel en mensen in vaste dienst, waarbij dienstverbanden van 40 jaar of meer geen uitzondering zijn. Voor de verdere uitbreiding van de onderneming in België vanuit Wommelgem, zijn wij op zoek naar ervaren (m/v): UW FUNCTIE Als Planner Distributie ben je verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van de verschillende transportopdrachten. Je volgt deze op en werkt ze volledig af. Hierbij maak je gebruik van de totaal vernieuwde geautomatiseerde planningstool met de nieuwste generatie boordcomputers. Je stuurt de chauffeurs aan en volgt de correcte aflevering op. Je staat daarbij eveneens in contact met de verschillende depots van Steenbergen. Je handelt proactief en verzekert daardoor klantentevredenheid. Je rapporteert daarbij aan de algemeen directeur België. UW PROFIEL Je beschikt over een aantal jaar ervaring in distributieplanning, of je bent als junior erg gedreven door automatisaties en ICT Je werkt gestructureerd en je kan chauffeurs sturen Je bent tevens een communicatieve en assertieve doorzetter Proactiviteit, stressbestendigheid en een passie voor transport zijn voor jou kernwoorden Kennis van ADR is een duidelijk pluspunt Je bent gepassioneerd door ICT-ontwikkelingen in transport tools Je beheerst de Nederlandse en de Franse taal AANBOD Een aantrekkelijk salaris in functie van kennis en ervaring aangevuld met extralegale voordelen Een boeiende functie met reële verantwoordelijkheden binnen een organisatie in evolutie Mail uw cv naar De Putter & Co, HRM adviseurs voor Transport, Logistiek en Automotive Bikschotelaan 232 bus 1 B-2140 Antwerpen T: VG.171/B B-AB W.RS.146 SPIDER CONCEPTS.EU PLANNERS DISTRIBUTIE

4 4 Aarzel dus niet en ga snel naar Jobat.be Unieke locatie op de 9 de verd. in het Mas te Antwerpen M/V gepassioneerd door gastronomie Zoekt voor uitbreiding van hun team ervaren en gemotiveerde: KELNER (m/v) SOMMELIER (m/v) Voltijdse tewerkstelling van maandag tot en met vrijdag (zaterdag, zondag en maandagmiddag vrij) Onmiddellijke indiensttreding C.V. en motivatiebrief: Voor verdere inlichtingen: (weekdagen van 10.30u tot 17.00u) Welkom in het team van één van de best groeiende KMO s De Codipack Group, met vestigingen in Olen en het Nederlandse Eindhoven, is naast fabrikant van zelfklevende etiketten eveneens gespecialiseerd in systemen voor etiketteren, coderen en mobiele oplossingen met de nodige applicatiesoftware. Voor onze hoofdvestiging te Olen zoeken wij dringend versterking: Accountmanager IT & Mobility Solutions (m/v) Je presenteert oplossingen op een overtuigende geanimeerde manier naar de klant. Na bestelling draag je het project over naar ons technisch team. Diploma ICT gericht, Bachelor, Master of gelijkwaardig door ervaring. Account Manager Labeling&Coding Systems (m/v) Voor de regio Antwerpen ben je verantwoordelijk voor de verkoop van systemen. Je beheert de bestaande klantenportefeuille en bouwt deze verder uit. Diploma industrieel ingenieur of bachelor in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring. Wil je jezelf uitleven in je werk, je vakkennis uitbreiden en behoren tot een dynamisch team? Kijk op onze website voor extra info en stuur je cv naar de aldaar vermelde coördinaten. ** Gardner Denver Belgium NV is de Belgische dochteronderneming van het internationaal opererend concern Gardner Denver Inc. Gardner Denver Belgium NV is specialist in engineering, verkoop, installatie en service van compressoren, pompen en hydraulische aandrijvingen naar een brede klantengroep in industrie en transport. Technisch Commercieel Medewerker Binnendienst Na een gedegen inwerktraject wordt u verantwoordelijk voor een divers takenpakket. In ondersteuning van de Area Sales Managers en Service Manager onderhoudt u goede technische en commerciële relaties met bestaande klanten en prospecten, u werkt offertes uit en begeleidt projecten. Dankzij uw commerciële drive en gevoel voor techniek weet u telefonische (aan)vragen goed af te handelen. Voorts bedenkt u commerciële acties en leidt u beursdeelnames in goede banen. U bent de onmisbare schakel in de communicatie met zowel klanten als (internationale) collega s en denkt graag mee. U woont de maandelijkse salesmeetings bij en werkt vanuit het kantoor in Antwerpen. Interesse? Reageer via Voor meer informatie over deze vacature met referentie GARB141 kunt u contact opnemen met Valerie Maes, telefoon 03/ Ook kunt u kijken op en Erkenning VG.665/B Bouw mee aan de trein van morgen. Als technisch tekenaar burgerlijke bouwkunde. Veiligheid en stiptheid zijn essentieel bij de Spoorwegen. Daar heb je in jouw functie een grote invloed op. Want je assisteert de ingenieur-architect bij het ontwerp en de realisatie van de plannen voor infrastructuurwerken en industriële gebouwen van Infrabel. Je krijgt hiervoor een aantrekkelijk loon met extra voordelen, een dynamische werksfeer en een opleiding on-the-job. Dit doe je voltijds in Antwerpen-Centraal, volgens nieuwssite Mashable het mooiste station ter wereld. Over een inspirerende werkplek gesproken! Solliciteer nu op spoorwegen werven aan.be

5 5 Commercieel aangelegd? LANCEER JE COMMERCIËLE CARRIÈRE IN ANTWERPEN & VLAAMS-BRABANT Of je nu starter bent, of iets meer ervaring hebt: in het BNP Paribas Fortis kantorennet telt jouw commerciële drive. Als jij ervoor gaat, bieden wij je tal van carrièrekansen. Iets voor jou? Surf snel naar Jobs.bnpparibasfortis.com/nl/starter/commerciëlejobs en solliciteer meteen online voor de functie van Commercieel medewerker of van trainee in het kader van een Local Commercial Traineeship. V.U.: B. Van Rompaey, BNP Paribas Fortis NV., Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE Commercieel talent Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo n 400 medewerkers. Om dit team te versterken gaat het gemeentebestuur van Brasschaat over tot de aanwerving van (m/v): 1 Beroepskorporaal voor het gemeentelijk brandweerkorps Deze selectieprocedure heeft een wervingsreserve van 2 jaar. Algemene voorwaarden: de vaste benoeming. Iemand die niet voldoet aan de woonplaatsverplichting maar toch over de mogelijkheid beschikt om binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne voorwaarden verkrijgen bij de dienst personeel en onderwijs van het binnen zijn op de dienst personeel en onderwijs (poststempel telt niet). Wij zijn een familiaal natuursteenbedrijf met een 50-tal medewerkers. Wij verwerken natuursteenblokken en -platen tot afgewerkte producten; wij leveren onze producten aan particulieren en bouwbedrijven of plaatsen onze materialen met eigen plaatsingsploegen in opdracht van particulieren, architecten of aannemers. Om ons salesteam te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven medewerker (M/V) TECHNISCH-COMMERCIEEL MEDEWERKER BOUW (M/V) FUNCTIE-OMSCHRIJVING Je ontvangt en bezoekt klanten (particulieren, architecten, bouwbedrijven); je begeleidt de klant in het verkooptraject. Je stelt offertes op en volgt deze nauwgezet op. Je werkt mee aan de planning, coördinatie en opvolging van orders. Je levert samen met de klant de werf op. GEZOCHT PROFIEL Je bent bouwkundig onderlegd en commercieel vaardig. Je kan bouwkundige tekeningen en bestekken interpreteren. Je bent resultaatgericht, je hebt overtuigingskracht en je bent een sterke communicator; je bent een teamplayer maar je kan ook zelfstandig werken. Je hebt een rijbewijs B, je kan vlot met een PC overweg en je beheerst het Nederlands zeer goed. Je hebt ervaring in een bouwomgeving en affiniteit met interieurprojecten. Ervaring met natuursteentoepassingen is een groot pluspunt. AANBOD Je krijgt een specifieke opleiding in de producten die wij maken en verkopen. Wij bieden een vaste voltijdse job in een aangename werkomgeving en werksfeer met een correcte verloning in functie van uw opleiding en ervaring. INTERESSE? Solliciteer dan schriftelijk t.a.v. mevrouw Carine Van Steenbergen. NATUURSTEEN BAEKEN VEEDIJK TURNHOUT

6 6 WIJ ZOEKEN CHAUFFEURS (IN DEELTIJDS) - Voor het besturen van kleine bussen tot 23 plaatsen - Voor schoolritten - Mag vrouwelijk of mannelijk - Voorrang aan gepensioneerde, mag zelfstandige en arbeider - Rijbewijs cat D Wonende in de streek van : 2800 Mechelen, 2840 Rumst, 2970 s Gravenwezel, 2300 Turnhout Bellen: AUTOCARS LEUNENS Gsm IGEAN is een opdrachthoudende en dienstverlenende vereniging werkzaam in het arrondissement Antwerpen met burelen in Wommelgem en een huisvuilverwerkingseenheid te Brecht en Edegem. De intercommunale staat ten dienste van 30 aangesloten gemeenten voor alles wat te maken heeft met grondbeleid, stedenbouw en ruimtelijke ordening in de dienstverlenende vereniging, en afvalverwerking, arbeidsveiligheid en milieu in de opdrachthoudende vereniging. Wij zoeken gemotiveerde kandidaten m/v: Voor de site noord te Brecht: administratief medewerker/ster Je werk bestaat uit het bijhouden en verwerken van administratieve gegevens en het verzorgen van het klassement. Je werkt nauwkeurig en zelfstandig. Voor de vergistings-/waterzuiveringsinstallatie: onderhoudstechnieker Als onderhoudstechnieker ben je samen met je collega s verantwoordelijk voor het onderhoud van de technische infrastructuur in onze vergistings- en waterzuiveringsinstallatie te Brecht. Voor de dienst PBW te Wommelgem: veiligheidscoördinator Teamspeler die de bouwcoördinatie op de werven bij de aangesloten gemeentebesturen opvolgt en professioneel adviseert. Voor de eigen inzameling: chauffeurs en beladers Voor de huis-aan-huisinzameling van afvalfracties binnen de IGEAN-regio zijn wij op zoek naar gemotiveerde chauffeurs en beladers. Indien u interesse heeft in deze functie, bezoek dan onze website waar u alle informatie over de vacature en de werking van onze intergemeentelijke vereniging kan terugvinden. WIJ WERKEN AAN EEN UNIEK WZC waar gastvrije zorg voor bewoners een memorabele belevenis wordt De gemeente Nijlen is een dynamische gemeente met tal van ruimtelijke uitdagingen. Om al deze uitdagingen aan te gaan en de dienst ruimtelijke ordening hierin mee te ondersteunen is de gemeente op zoek naar een: voltijds adjunct stedenbouwkundige (m/v) in contractueel dienstverband, niveau B Je hebt een brede interesse in ruimte, vormgeving, architectuur en ontwerp en hebt affiniteit met de functie van stedenbouwkundige en ruimtelijk planner. In deze functie denk je kritisch na over je omgeving en wil je die in samenspraak met anderen verbeteren. De adjunct stedenbouwkundige is iemand die intuïtief maar tegelijkertijd ook analytisch is en zich in strategisch, conceptueel en beleidsmatig denken kan verdiepen. De functie vraagt ook interesse in innovatie en duurzaamheid. Je bent bereid om eventueel een opleiding master stedenbouw en ruimtelijke planning te volgen. Indien je deze reeds gevolgd hebt, is dit een meerwaarde. WZC IMMACULATA organiseert een zoektocht naar LEIDINGGEVEND TALENT voor een gedreven team! Hoofdverpleegkundige (BV5) Je hebt het talent om het zorgteam te enthousiasmeren voor biografisch gerichte zorg, op het ritme van de klant. Je hebt een diploma gegradueerd verpleegkundige en volgde met succes de bijkomende kaderopleiding van min. 200 lesuren (of je hebt de bereidheid dit getuigschrift te behalen binnen de 4 jaar na aanstelling). Daarenboven heb je min. 1 jaar werkervaring als verpleegkundige. Jouw competenties: voor de hele familie! Onze troeven: Vragen? Contacteer coördinator zorg Hans van Braeckel op het nummer: Ben jij wie we zoeken of ken je iemand die geschikt zou kunnen zijn voor deze job? Richt je dan tot WZC Immaculata, t.a.v. directeur Myriam Claus, Oude Godstraat 110, 2650 Edegem of mail naar vòòr 17/11/2014. Wij bereiden ons momenteel ook voor op de vacature voor 5 halftijds zorgkundigen. Meer informatie op Wij bieden naast een dynamische werksfeer, een fietsvergoeding, maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Interesse? Kandidaturen kunnen voor 15 oktober 2014, ingediend worden op volgende manieren: door een aangetekende sollicitatiebrief, samen met je cv aan: het College van Burgemeester en schepenen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen; door persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief tegen ontvangstbewijs; via met leesbevestiging naar Kandidaturen met CV indienen voor 21 oktober 2014 naar: IGEAN, t.a.v. de personeelsdienst, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem. Of per naar: Je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig dat toelating geeft tot niveau B. De volledige toelatingsen aanwervingsvoorwaarden kan je terugvinden in de functieomschrijving. Voor meer informatie kan je terecht op de personeelsdienst van de gemeente Nijlen, tel of

7 7 '(. & ( + & (5 =, : /221 $7 %( % 2 23 =RHN KHW QLHW WH YHU YLQG KHW LQ GH -REDW /RRQZLM]HU +HE MH MH DO HHQV DIJHYUDDJG RI MRXZ VDODULV ZHO FRUUHFW LV" 6XUI GDQ QDDU -REDW EH HQ YHUJHOLMN MRXZ ORRQ PHW GDW YDQ GXL]HQGHQ DQGHUHQ PHW GH -REDW /RRQZLM]HU 0LV RRN GH VSHFLDOH ELMODJH QLHW RS RNWREHU LQ GH -REDW NUDQW 1LHXZVJLHULJ QDDU KHW ORRQ YDQ HHQ DQGHU"

8 8 Dankzij dit traject durfde ik de stap eindelijk te wagen om het roer volledig om te gooien: ik start na 10 jaar loopbaan met een opleiding als kleuterjuf en ga halftijds werken! Sara Ik ontdekte dat mijn huidige job me helemaal op het lijf geschreven is. Nu ik mezelf écht heb leren kennen, kan ik verder op zoek naar nieuwe uitdagingen in mijn werk. LOOPBAANBEGELEIDING IS ALTIJD EEN GOEDE ZET! Wij zijn op zoek naar: KOELTECHNIEKER(S) MONTAGE - KOELING SERVICE Contacteer Lynn Van Uytsel voor meer informatie m.b.t. deze vacatures I Vacature netwerkbeheerder INTRIS nv INTRIS nv is gespecialiseerd in softwarediensten voor de logistieke sector. Wij zijn gevestigd in de Antwerpse regio en op zoek naar een medewerker (m/v) om ons team netwerkbeheerders te versterken. Je hebt een grondige kennis van : - Windows Server 2008, Windows server 2008 R2, Server 2012 (R2) - Windows Vista, Windows 7, Windows Watchguard firewall / VPN - Trend Micro Business Security Anti-Virus - Microsoft Terminal 2008 / 2008R2, GPO, scripts - Exchange Server 2007, 2010, Pluspunten: - VMWare - Office Hyper-V - Server Installatie/Migratie Heb je interesse? Mail je cv en motivatie naar Haal je nog voldoening uit je huidige job? Zit je vandaag op de juiste plek? Wil jij weten hoe je jouw competenties optimaal kan inzetten? Of wil je in kaart brengen hoe jij je loopbaan verder vorm kan geven? Dan is het tijd om een nieuwe impuls te geven aan je carrière, bij je huidige werkgever of bij een nieuwe Piet Ik heb geleerd om de dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken en te relativeren. Als persoon voel ik me erg gewaardeerd, het is fijn dat er oprecht naar je wordt geluisterd. Jenny Meer weten over onze officieel erkende loopbaanbegeleiding op maat en de aanvraag van loopbaancheques? Kijk op PERSONEEL GEVRAAGD hasselt Genk Herentals HORECA PERSONEEL LOOPBAANBEGELEIDING HUISPERSONEEL VAKLUI BAR / PRIVE Nooit meer in de file staan, surf naar jobat.be/antwerpen VRAAGT PLAATS

9 9 U kan er getuige van zijn op donderdag 23 oktober in de Ghelamco Arena - Gent U verneemt er de volgende weken meer over in Jobat en op de website Programma uur: vrij voorprogramma uur: uitgebreide onthaalreceptie met aperitief uur: start van het diner met als apotheose de bekendmaking van de HR-Ambassadeur door Pieter Timmermans, de juryvoorzitter, en overhandiging award door Special Guest. De HR-Ambassadeurs 2013 en 2014 krijgen het laatste woord uur: afsluitend dessertenbuffet, en verder gezellig netwerken aan de bar... Om organisatorische redenen durven wij op uw medewerking te rekenen om stipt het uurschema te respecteren. Dresscode: stadskledij. TILLEMAN VAN HOOGENBEMT Advocaten Dendermonde, een aantrekkelijke stad: aangenaam om in te wonen, goed om in te werken, vlot bereikbaar en gezinsvriendelijk. Dendermonde is een stad in beweging: er wordt volop geïnvesteerd in huisvesting en vernieuwing van de openbare ruimte, het cultureel en toeristisch aanbod wordt internationaal erkend Het stadsbestuur van Dendermonde is op zoek naar een m/v: verkeersdeskundige statutair B1-B3 voltijds jouw functie: naast het dagelijks beheer van de dienst Mobiliteit, lever je onder meer een bijdrage aan de uitwerking van het gemeentelijk mobiliteitsplan, het gemeentelijk parkeerbeleid en het gemeentelijk fietsbeleid. jouw profiel: je beschikt over een bachelordiploma, aangevuld met een opleiding verkeerskunde of je volgt deze laatste met gunstig resultaat tijdens de proeftijd. Je hebt een rijbewijs B. Min. bruto maandloon: euro. diensthoofd groen, platteland en milieu statutair A1a-A2a voltijds jouw functie: je staat in voor de dagelijkse leiding van de dienst groen, platteland en milieu. jouw profiel: je beschikt over een masterdiploma in een wetenschappelijke richting en volgde de Vlarem-opleiding (bekwaamheidsattest) of volgt dit met gunstig resultaat tijdens de proefperiode. Je hebt een rijbewijs B. Min. bruto maandloon: euro. ons aanbod: een boeiende job in een dynamische omgeving, een statutaire functie met interessante voordelen zoals maaltijdcheques, een fietsvergoeding en een uitgebreide verlofregeling. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige wordt voor maximum 6 jaar in aanmerking genomen. interesse? Surf naar en solliciteer online tot en met 26 oktober Via de website vul je het digitale sollicitatieformulier in. Indien je graag per post solliciteert, vraag dan het sollicitatieformulier op bij Laura Stevens ( ). Lees meer over de functies en de selectieprocedure op daar vind je ook de uitgebreide functiebeschrijvingen. Work Wie wordt de Vlaamse HR-Ambassadeur 2014?

10 10 MEDISCH DIRECTEUR Het Sint-Trudo Ziekenhuis is een eengemaakt en volledig gemoderniseerd basisziekenhuis met 310 erkende bedden en 800 medewerkers, waarvan 120 artsen. Als autonome instelling heeft het een stevige regionale verankering en biedt het kwaliteitszorg via een multidisciplinaire en patiëntgerichte benadering. Hierbij staan kwaliteit, patiëntveiligheid, professionalisme en vriendelijk en respectvol met de patiënten omgaan centraal. Dankzij deze persoonlijke, klantvriendelijke en christelijke benadering en een ruim zorgaanbod, helpt het Sint-Trudo Ziekenhuis patiënten uit de regio Zuid-West-Limburg en zuidelijk Vlaams-Brabant. Om ons directieteam te versterken en Sint-Trudo mee in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een m/v: king alfonso Uw functie U zorgt voor een positieve samenwerking tussen artsen, ziekenhuispersoneel, huisartsen en verwijzende geneesheren. Met uw team gaat u resoluut voor één doel: kwaliteitsvolle geneeskunde. U onderbouwt uw medisch beleid en focust op kwaliteit en patiëntveiligheid, in voorbereiding van onze JCI accreditering in Daarvoor participeert u ook actief in het Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals. Samen met de algemeen directeur geeft u via het medisch beleidsplan richting en invulling aan de vooropgestelde doelen van de medische staf en het bestuur. Hierbij bent u flexibel genoeg om uw keuzes bij te sturen en anticipeert u eveneens op mogelijke, nieuwe ontwikkelingen. Als medisch directeur brengt u de visie van het directieteam over op uw artsenteam. U vormt de directe link met de medische raad. Uw profiel U bent doctor in de genees-, heel- of verloskunde en beschikt bij voorkeur over een bijkomende managementopleiding. U onderhoudt een goede relatie met omliggende ziekenhuizen, huisartsenkringen en eerstelijns gezondheidszorg maar ook met psychiatrische ziekenhuizen en andere categorale zorginstellingen. Dankzij uw beleid en management weet u alle betrokken partijen binnen én buiten Sint-Trudo te inspireren. U realiseert uw ideeën op dagdagelijkse basis én in grotere, uitdagende projecten en veranderingstrajecten. Door kwalitatieve, klinische patiëntenzorg na te streven, wilt u Sint-Trudo positief doen opvallen. Ons aanbod Bij Sint-Trudo krijgt u de uitdaging om mee voor de verdere uitbouw en het beleid van ons ziekenhuis te zorgen. Uw functie biedt u ruime managementverantwoordelijkheden en een omgeving vol ondernemingszin en toekomstplannen, waar patiëntvriendelijkheid en -veiligheid centraal staan. Wij bieden u voor deze boeiende functie de mogelijkheid om permanent bij te scholen én een competitief loonpakket. Interesse? Stuur dan voor 18 oktober 2014 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Uitbreidingsstraat 84/3, 2600 Berchem. Mailen kan ook via Meer info? Bel ons op of De verkennende selectiegesprekken vinden plaats tussen 20 oktober en 24 oktober. De daaropvolgende assessment centers vinden plaats tussen 27 oktober en 3 november We behandelen uw sollicitatie snel en uiterst discreet. Onze klant, Dovy Keukens uit Roeselare, alom bekend van Wij maken uw keuken!, telt 250 gemotiveerde medewerkers en draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Dovy Keukens beschikt over een high-tech productieapparaat en wenst haar team te versterken met een m/v: Productiemanager (2303) Je taken: Je maakt deel uit van de directie en bepaalt mee het beleid van de onderneming. Hierbij stuur je 3 chefs aan die gezamelijk 90 arbeiders leiden, verspreid over verschillende afdelingen: platenafdeling-montage, lakkerijafdeling en de afdeling maatwerk. Je communiceert op regelmatige basis met je afdelingschefs waarbij je de visie van de directie bespreekt en streeft naar een efficiënte productiebezetting. Je analyseert de productieprocessen en je implementeert verbeteringsvoorstellen, dit volgens de principes van het Lean Management. Met de overige directieleden zit je regelmatig samen om de nieuwste automatiseringsprojecten af te stemmen met je mensen in de productie. Het menselijk kapitaal van Dovy Keukens weet je in deze functie als geen ander optimaal te coördineren. Je ruggesteunt je chefs bij de belangrijke personeelszaken. Je bekijkt tevens waar het rendement per afdeling kan verbeteren en de hoge kwaliteitswensen kunnen gehandhaafd blijven. Je communiceert met tal van afdelingen (o.a. de personeelsdienst) voor bijkomende aanwervingen. Je profiel: Je hebt een opleiding ingenieur genoten of bent gelijkwaardig door kennis of ervaring. Je bent in eerste instantie een goede peoplemanager. Je weet hoe je je team kan motiveren, aansturen, coachen, het beste uit je human capital kan halen met de nadruk op een aangename werkcultuur en een optimale bezetting van mensen en machines. Ook met de directie ben je voldoende communicatief en werk je vaak in tandem om de nieuwste investeringen te implementeren en je werknemers hiervoor te sturen. Interesse? Mail ons snel op Aanbod: Dovy Keukens biedt hier een functie op directieniveau en zal via een on-the-job-begeleiding elk facet van deze functie aanleren. Een degelijke verloning met tal van extralegale voordelen en een firmawagen. Een functie die centraal staat in dit bedrijf en waar je communiceert met alle afdelingen. Wij bevestigen altijd de goede ontvangst en behandelen je gegevens strikt vertrouwelijk. A. B. & I. bvba, Personeelsrekrutering en -selectie, Vaartstraat 25, 8500 Kortrijk 056/ Deze functie wordt exclusief door A. B. & I. behandeld. AB&I personeelsrekrutering en -selectie

11 11 Wil jij een job in beweging? Iedereen spreekt over mobiliteit. Jij kunt er ook wat aan doen. Elk jaar vervoert De Lijn Vlaams- Brabant miljoenen reizigers. Wij zoeken (m/v) Buschauffeurs Jij speelt een ongelooflijk belangrijke rol. De beweeglijkheid maakt je job aantrekkelijk. De Lijn biedt ook de stabiliteit. Openbaar vervoer zal in de toekomst blijven uitbreiden. Bij ons maak je deel uit van een groeiend bedrijf. De rit wordt afwisselend, want elke dag brengt weer andere sociale contacten. De bestemming is aantrekkelijk, want na een grondige opleiding werk je samen met je collega s mee aan een mobielere wereld. Ben je ten minste 21 jaar oud, heb je een rijbewijs B en wil je iets belangrijks doen met je enthousiasme en energie? Dan is dit de geknipte job voor jou. Stuur dus meteen je sollicitatie via of via naar Bakkerij Vangrootloon, al méér dan 90 jaar eenvastewaardebinnendebakkerswereld met een moderne en efficiënte bedrijfsvoering is op zoek naar ERVAREN BROOD BAKKER Verloning naar prestaties 5dagen-week / 38 uren Zon- en feestdagen vrij M/V MIN5JAAR ERVARING BEREID TOT NACHTWERK M/V ALLROUND TECHNIEKER MIN5JAAR ERVAREN ERVARING BANKETBAKKER M/V Interesse? mail naar Schurhovenveld 1014, St.-Truiden 011/ SINGAPORE EMBASSY Has immediate vacancy for ADMINISTRATIVE AND PROPERTY ASSISTANT Main responsibility: to support the Administrative Secretary on admin and property matters. Candidates should have at least 2 years relevant experience, have basic IT knowledge and demonstrate strong interpersonal and multitasking skills. Advanced proficiency in French and English is a must. Proficiency in Dutch will be a strong advantage. Send CV, references, recent photo and expected minimum salary to: Recruitment Officer 85, Avenue Franklin Roosevelt 1050 Brussels Only shortlisted candidates will be notified. Incomplete CVs will not be considered. No phone enquiries on status please. Closing date: 31 october 2014 Vynckier Tools (www.vynckier.biz) is een leidinggevend importeur en verdeler van een ruim gamma van professioneel gereedschap en machines voor de werkplaatsinrichting. De producten zijn ondergebracht in drie profit centers: Tools, Machines en Equipment. Het succesvolle businessconcept van Vynckier Tools is gebaseerd op kwaliteit, dienst-na-verkoop, opleiding van klanten en een sterke logistieke organisatie. Met het oog op het versterken van de marktpositie in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg kijken we op korte termijn uit naar een performante (m/v): Functie-inhoud: U bent integraal verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van uw sector. Dit houdt onder meer in: fideliseren van de bestaande klanten (vakhandelaren) in de sectoren Automotive, Bouw en Industrie prospecteren van nieuwe opportuniteiten mee opzetten en participeren aan marketingacties opmaken en opvolgen van offertes organiseren van technische klantenopleidingen coördineren van de communicatie met de interne commerciële dienst over al uw activiteiten rapporteert u rechtstreeks aan het management via een CRM-tool. COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER sector Wallonië/Groothertogdom Luxemburg Functieprofiel: bacheloropleidingsniveau of gelijkaardig door ervaring met een passie voor techniek goede basiskennis elektriciteit en mechanica extravert en transparant commercieel profiel perfect Franstalig met goede noties Nederlands targetgedreven en autonoom kunnen werken leergierig en innovatief ingesteld. Functievoordelen: Aan een performante medewerker biedt Vynckier Tools een zeer competitief remuneratiepakket met variabele bonus een representatieve bedrijfswagen en alle nodige tools om te slagen in de job een ruime mate aan werkautonomie in een succesvol bedrijf dat in zijn sector tot de top behoort. Interesse? Aarzel dan niet en mail, schrijf of fax ons met volledig cv op onderstaand adres. Contactpersoon: dhr. Antoon Bulcke. We behandelen uw kandidatuur zeer vertrouwelijk. Indien u aan het gevraagde profiel beantwoordt, zal u uiterlijk 10 dagen na uw schrijven uitgenodigd worden voor een persoonlijk onderhoud. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door advieskantoor Antoon Bulcke. Schoolstraat 59 bus 22, 8800 Roeselare-Beveren Tel.: Fax: Erkend wervings- en selectiebureau VG.60/B - Lid van Federgon uw professionele partner in Verkoop- en PersoneelsZorg

12 12 Slechts weinig ingenieurs mochten meewerken aan het mooiste station ter wereld.* Misschien valt onze keuze op JOU voor onze talrijke grootschalige stationsprojecten, waaronder het nieuw internationaal station Brussel-Zuid en de stations Mechelen, Gent Sint-Pieters, Kortrijk en Oostende. Het station Antwerpen-Centraal werd omgevormd van een kopstation tot een doorgaand, internationaal hst-station. Grondige structureringswerken waren nodig om de hogesnelheidstrein door het station te laten rijden richting Nederland via een spoorverbinding onder de stad. Eurostation hanteerde, voor het eerst in België, de methode van compensation grouting, waardoor de werken werden uitgevoerd zonder verzakkingen of scheuren in het historische stationsgebouw. Qua architectuur, engineering en fasering is dit een internationaal erkend technisch hoogstandje. De unieke schoonheid van het station wordt geroemd, waarvan experten het tot op de dag van vandaag moeilijk hebben om een stijl op te plakken. (*bron: New Yorkse nieuwssite Mashable) Wij zoeken BURGERLIJK INGENIEURS BOUWKUNDE optie gebouwen - met ervaring. Kijk op voor meer informatie. Onze projecten: maatschappelijk relevant grootschalig innovatief multidisciplinair studiebureau technische hoogstandjes langlopend

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan chauffeurs

Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan chauffeurs ZATERDAG 2 8 SEP TEMBER T/M VRIJDAG 4 OKTOBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven SPECIAL transport & logistiek 80.000 werknemers in transport en logistiek Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Goede geranten zijn zeldzaam

Goede geranten zijn zeldzaam ZATERDAG 2 T/M VRIJDAG 8 MAART 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier FMCG & Retail Comeos pleit voor bachelor retailmanagement Goede geranten zijn zeldzaam Ook de handel zit verlegen om goed

Nadere informatie

Professor lanceert e-learning hr voor leidinggevenden

Professor lanceert e-learning hr voor leidinggevenden Op zoek naar nog jobs? Surf naar Jobat.be Professor lanceert e-learng hr voor leidggevd 0 uur gratis hr-opleidg voor leidggevd. Dat is wat u vdt op hrmesstie.be. De onle lessreeks is e itiatief van Ralf

Nadere informatie

Voor werkzoekenden, geïnteresseerden en leerlingen op zoek naar een stageplaats

Voor werkzoekenden, geïnteresseerden en leerlingen op zoek naar een stageplaats 06 Welkom! 7 mei 2015 Een uitgave van de Scholengemeenschap Harlindis en Relindis naar aanleiding van de Jobmarkt Naar jaarlijkse traditie heet Mosa-ic u een warm welkom op de jobmarkt! Laatstejaarsleerlingen,

Nadere informatie

Solliciteren & sociale media

Solliciteren & sociale media Zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Bestaat Generatie Y wel? Blz. 3 WANDELCOACH Je toekomst in het groen Blz. 8 MIJN

Nadere informatie

KHLim-jobbeurs. donderdag 14 maart 2013 13.00u tot 16.00u Health City Diepenbeek. Word de beste versie van jezelf

KHLim-jobbeurs. donderdag 14 maart 2013 13.00u tot 16.00u Health City Diepenbeek. Word de beste versie van jezelf KHLim-jobbeurs Word de beste versie van jezelf donderdag 14 maart 2013 13.00u tot 16.00u Health City Diepenbeek www.khlim.be/activiteit/jobbeurs-khlim Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Voorwoord

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

If the price is right

If the price is right If the price is right H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! N O V E M B E R 2 0 0 9 6 In gesprek met Jordy Kool & Marjolijn van Berkel, Infotheek ICT Diensten

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging

Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging nr. 3 augustus - september 2012 Jongeren winnen voor wetenschap en technologie blijft de uitdaging Frans Dieryck 18 IN DE KIJKER 02 Smurfit Kappa Turnhout 17 oktober VIK-Kempen Gerechtsgebouw en MAS Antwerpen

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren

+ Een handig overzicht van 228 bedrijven die ict ers rekruteren workingict RECRUITMENT SPECIAL SPECIALE EDITIE VAN DATA NEWS VAN 21 NOVEMBER 2008. Is inbegrepen in de prijs, mag niet los verkocht worden. > EEN DUIK IN DE BELGISCHE ICT-SECTOR > DE STRIJD OM DE VERWENDE

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

career & recruitment news

career & recruitment news career & recruitment news powered by Sexy IT ers Aan de rand van het ravijn bloeien de mooiste bloemen Workshop Slimmer werken Flexibele oplossingen met vast en scherp tarief SPECIALS: Competentie Management

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie