BaMa-uitgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BaMa-uitgaven 2015-2016"

Transcriptie

1 catalogus BaMa-uitgaven Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen Sociale wetenschappen

2 BAMA

3 inhoud

4 5 Voorwoord 6 Online lesmateriaal Bedrijf Accountancy Auditing Management accounting Fiscaliteit Financiering Human Resource Management Marketing en verkoop Logistiek management 53 Economie, politieke en bestuurswetenschappen Recht Algemeen Publiek- en bestuursrecht Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Handels- en economisch recht Fiscaal recht Gezondheidsrecht Sociaal recht Strafrecht Europees en internationaal recht 93 Verzekeringen 99 Sociale wetenschappen 107 Elektronisch les- en oefenmateriaal Reeksen Ook beschikbaar Voorwaarden om te kunnen genieten van de studentenprijs Titelregister Bestelformulier

5

6 VOORWOORD Beste docent, Beste student, Intersentia Educatief is een vaste waarde voor lesmateriaal in het hoger universitair en niet-universitair onderwijs. Met trots bieden wij u hierbij onze nieuwe BaMa-catalogus aan, waarin we u ook dit jaar enkele nieuwkomers presenteren. De reeksen In essentie en Toegepast zijn intussen sterk ingeburgerd bij docenten en studenten. We breiden deze reeksen dan ook voortdurend uit met nieuwe topics. In deze catalogus kunt u kennismaken met IFRS in essentie, ICT-recht in essentie, Belastingrecht in essentie en Boekhoudrecht in essentie. De auteurs bespreken de thema s op beknopte wijze, waarbij ze een duidelijke structuur hanteren om u doorheen het boek te loodsen. De reeks Toegepast legt eerder de link naar de praktijk. In het nieuwe boek Spoorvervoer toegepast werken de auteurs de theoretische materie uit aan de hand van talrijke uitgewerkte voorbeelden: een ideaal werkinstrument voor studenten en logistiek medewerkers in opleiding. Het aanbod van de studieboeken Computerboekhouden bestaat momenteel uit de boekhoudpakketten Octopus, Exact online en ProAcc. Deze reeks wordt binnenkort aangevuld met een vierde vaste waarde op de softwaremarkt: Winbooks. Een soepel, intuïtief en eenvoudig boekhoudpakket dat aan alle behoeften voldoet. In fi scale opleidingen zijn zowel de reeks Fiscale Topics als de reeks Fiscale Handboeken alom gekend. Deze beide reeksen zijn een ideaal uitgangspunt voor een praktische kennis van het fi scaal recht en zijn een betrouwbare leidraad bij al uw fi scale vragen. Ook onze aanwezigheid in het domein van de sociale wetenschappen blijft niet onopgemerkt. We stellen u graag twee nieuwe titels voor: Sociale psychologie vandaag en Orthopedagogiek praktijkgericht. Met beide uitgaven geven we studenten orthopedagogiek een duwtje in de rug om zich klaar te stomen voor het werkveld. Lessen worden bovendien steeds meer op een gevarieerde en interactieve manier gebracht. Intersentia Educatief heeft daarom de laatste jaren veel geïnvesteerd in aanvullend elektronisch lesmateriaal, zoals bordboeken, elektronische oefeningen en Powerpointpresentaties. Het aanbod elektronische oefeningen wordt ook dit academiejaar opnieuw uitgebreid. Ondertussen worden meer dan 10 titels aangevuld met oefeningen op dit online leerplatform. We streven niet alleen naar diversiteit, maar dragen gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel. Ontdek dit academiejaar dus zeker de vernieuwingen in aanbod en werkwijze. Om te weten waaruit het lesmateriaal bestaat bij het door u gekozen handboek, kunt u contact opnemen met Liesbet Van de Velde via Hans Kluwer Liesbet Van de Velde 5

7 AANVULLEND ONLINE LESMATERIAAL Om optimaal te kunnen beantwoorden aan de vraag naar bijkomend les- en oefenmateriaal, heeft Intersentia bij een groeiend aantal uitgaven uiterst gebruiksvriendelijk en hoogstaand lesmateriaal ontwikkeld, gaande van oefeningen en oplossingen, een bordboek, extra bijlagen en casussen, een Powerpointpresentatie tot zelfs elektronisch interactief lesmateriaal. Titels waarbij bijkomend lesmateriaal is voorzien, vindt u terug aan de hand van dit icoontje: ELEKTRONISCHE OEFENINGEN Dit interactief elektronisch materiaal biedt u verschillende mogelijkheden: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan zelfstudie doen. BORDBOEK Dit is een digitale versie van een handboek dat u als docent kunt projecteren op een scherm. Een bordboek werkt multifunctioneel en interactief, waarbij u o.m. eigen materiaal kunt toevoegen, belangrijke delen kunt markeren enz. POWERPOINT Bij sommige uitgaven wordt een Powerpointpresentatie aangeboden. Deze dia s kunt u zelf uitbreiden of aanpassen, zodat u als docent uw eigen accenten kunt leggen. BIJLAGEN Bij enkele van onze uitgaven worden extra bijlagen aangeboden, zoals modellen, contracten, schema s enz. 6

8 OEFENINGEN Bij het handboek worden uitgewerkte oefeningen aangeboden. OPLOSSINGEN De oplossingen van de oefeningen zijn beschikbaar voor docenten die het boek voorschrijven als verplicht lesmateriaal. GEVALSTUDIES Bij het handboek worden casussen aangeboden. Zo leren de studenten de theorie in de praktijk om te zetten en hoe ze de totale leerstof kunnen toepassen op gevalstudies. Docenten die de boeken als verplicht lesmateriaal invoeren, kunnen gratis over dit mate riaal beschikken. Voor meer informatie neemt u contact op met Liesbet Van de Velde U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op onze website Zo heeft u steeds de meest recente informatie. 7

9 bedrijf

10 BEDRIJF Accountancy 11 Auditing 27 Management accounting 28 Fiscaliteit 30 Financiering 39 Human Resource Management 43 Marketing en verkoop 45 Logistiek management 50

11

12 BEDRIJF Accountancy Boekhouden in essentie Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders Derde editie JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE Reeks In essentie 2012 ISBN blz. paperback Prijs: 45 Studentenprijs: 27 EXTRA LESMATERIAAL De student leert in deze praktische uitgave de basisprincipes van het boekhouden kennen: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid en consistentie enz. De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een rode draad -voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties met voorbeelden uitgewerkt. Ook de inventarisverrichtingen aan het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het fi nanciële eindrapport de jaarrekening worden uitgeklaard. De auteurs gaan daarnaast kort in op de consolidatie en de evolutie naar de IFRS-normen. Door middel van oefeningen kan de student zelf aan de slag. In 2016 verschijnt de vierde editie van deze uitgave. Financiële informatiesystemen Wat is boekhouden? Gebruikers van boekhoudinformatie Financial versus management accounting Wettelijke basis Het verband tussen de boekhouding en de fi scaliteit Het abc van het dubbel boekhouden De balans Balansrekeningen Resultatenrekeningen Minimum algemeen rekeningenstelsel Grootboek en dagboeken Overzicht van de toepassing van de wetgeving Herhalingsoefeningen Boekhoudprincipes Inleiding De fundamenten Het vastleggen van gegevens Waarderingsgrondslagen Rapporteringsgrondslagen Het boeken van courante verrichtingen De belasting over de toegevoegde waarde (btw) De verkoopcyclus De aankoopcyclus Financiële transacties Diverse transacties Herhalingsoefening Van boekhouding naar jaarrekening Inventaris Waarderingsregels Regularisatieverrichtingen Resultaatverwerking Schema s voor de jaarrekeningen Vastleggen en goedkeuren van de jaarrekening Bekendmaking van de jaarrekening Heropening volgend boekjaar Praktijk Oefeningen Consolidatie Doel Wie moet consolideren? Stappen in de consolidatie IAS IFRS 11

13 BEDRIJF Accountancy NIEUW IFRS in essentie ERIK DE LEMBRE en LIESBET VAN DE VELDE 2016 I ISBN I ca. 300 blz. Prijs: 59 studentenprijs: 35 IFRS in essentie geeft een korte schets van het IFRS-raamwerk voor het opstellen van jaarrekeningen en de algemene waarderings-, opname- en presentatieprincipes. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan wat de verschilpunten zijn tussen IFRS en het Belgisch boekhoudrecht. De leidraad doorheen het boek is de jaarrekening volgens het IFRSmodel. Dit boek geeft enkel de essentie weer en is gericht op bachelorstudenten en boekhouders die een beknopt overzicht wensen van de materie. Inleiding Wetgevend kader De jaarrekening volgens het IFRS-model Algemene informatie Tewerkstelling Overzicht van comprehensieve winst/verlies Mutatieoverzicht eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting Rubrieken van de balans 12

14 BEDRIJF Accountancy Basisboekhouden Van begin- tot eindbalans Tweede editie ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE COPPENS, CARINE PATFOORT en SADI PODEVIJN 2013 ISBN xvi blz. paperback Prijs: 75 Studentenprijs: 49 EXTRA LESMATERIAAL Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de fi nanciële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen. In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, fi nanciële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft u de nodige basiskennis om fi nanciële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen en te kunnen beoordelen. Basisbeginselen van het dubbel boekhouden De balans De resultatenrekening en de resultaatbestemming De toelichting en de bijlagen bij de jaarrekening Basiselementen van het registratieproces Registratie van de aan- en verkoopcyclus De belasting over de toegevoegde waarde Boekingen in verband met aan- en verkopen van goederen en diensten Boekingen in verband met fi nanciële verrichtingen Afsluitverrichtingen (inventaris) resultaatbepaling opstellen van de jaarrekening Specifi eke inventarisverrichtingen Resultaatbepaling en -bestemming Opmaken van de jaarrekening Het wettelijk schema van de balans en de resultatenrekening De balans De resultatenrekening Bijlage: btw-aangifteformulier Registratie van de andere elementen van de ondernemingscyclus De personeelscyclus Investeringen in materiële vaste activa Financieringsstromen De belasting over de toegevoegde waarde 13

15 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Belgisch boekhoudrecht De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en fi nanciële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale) verenigingen en stichtingen in België ERIK DE LEMBRE en LIESBET VAN DE VELDE Reeks Handboek Boekhouden 2012 ISBN xvi blz. paperback Prijs: 75 Studentenprijs: 50 Dit boek bespreekt op een gestructureerde manier de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen volgens het Belgische boekhoudrecht. Naast het boekhoudrecht voor ondernemingen wordt ook het boekhoudrecht voor verenigingen en stichtingen uitgebreid verduidelijkt. Dit boek is het vertrekpunt van de reeks Handboek Boekhouden. In 2016 verschijnt de tweede editie. Algemene inleiding boekhouding en rapportering Historische evolutie Basismodel van het dubbel boekhouden Boekhoudbeginselen en rapporteringstandaarden in België Wettelijk kader, basisstructuur van het Belgisch boekhouden jaarrekeningrecht inclusief bepalingen met betrekking tot (I)VZW s en stichtingen De Commissie voor Boekhoudkundige Normen Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en rapporteringsstandaarden Algemeen aanvaarde principes Basisveronderstellingen Boekhoudkundige uitgangspunten Vaststellen van de gebeurtenissen Vaststellen van de waarde van de geregistreerde gebeurtenissen Regels in verband met de rapportering De balans Activa Passiva De resultatenrekening De resultaatverwerking De toelichting 14

16 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Enkelvoudig boekhouden Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE Reeks Handboek Boekhouden 2010 ISBN xvi blz. paperback Prijs: 45 Studentenprijs: 25 Het is een algemeen geldende regel dat de administratieve kosten die verbonden zijn aan het voeren van een boekhouding, in evenwicht moeten blijven met het nut dat het oplevert. Daarom mogen kleine ondernemingen en vzw s hun fi nanciële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn ze niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde fi nanciële rapportering. De tweede editie van deze uitgave verschijnt in De registratie in de kleine onderneming De kleine onderneming Belasting op de toegevoegde waarde Administratieve organisatie van de kleine onderneming : het houden van de boeken De inventaris en de beschrijvende staat Resultaatbepaling Uitgewerkte gevalstudie Opgaven De registratie in de kleine vzw Kleine verenigingen zonder winstoogmerk Het ongesplitste dagboek en de staat van ontvangsten en uitgaven Inventaris, waarderingsregels en staat van het vermogen De jaarrekening van de kleine vereniging Gevalstudie Toelichting Wetgeving 15

17 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Dubbel boekhouden Basisbeginselen Derde herwerkte editie ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE Reeks Handboek Boekhouden 2013 ISBN xxiii blz. paperback Prijs: 95 Studentenprijs: 52 EXTRA LESMATERIAAL Het boek Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema s. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investeringscyclus, de fi nancieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden (zie volgende blz.). Achtergrond en wettelijk kader Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes De balansmethode, de start van dubbel boekhouden De boekhoudtechniek De onderneming als btw-plichtige De aankoopcyclus De verkoopcyclus De betalings- en inningscyclus De personeelscyclus De investeringscyclus De fi nancieringscyclus De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening De maandelijkse afsluiting De btw-aangifte 16

18 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Vennootschapsboekhouden (inclusief verenigingen en stichtingen) Derde editie ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE Reeks Handboek Boekhouden 2014 ISBN xxxvi blz. paperback Prijs: 125 Studentenprijs: 69 EXTRA LESMATERIAAL Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld indien van toepassing volgens de adviezen van de CBN. Vervolgens wordt aan de hand van tal van praktisch voorbeelden uitgelegd hoe dit verwerkt wordt in de boekhouding. Wanneer er een afwijkende behandeling voorzien is voor verenigingen en stichtingen, wordt dit duidelijk en overzichtelijk weergegeven in het boek. Op basis van deze uitgave is de lezer er perfect toe in staat op een correcte manier een jaarrekening conform het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen. In 2016 verschijnt de vierde editie. Achtergrond en wettelijk kader Passiva Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen van het actief en van het passief De resultatenrekening en de resultaatverwerking De resultatenrekening en de resultaat verwerking binnen ondernemingen Oefeningen 17

19 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden IFRS De IFRS-standaarden boekhoudkundig vertaald Tweede editie ERIK DE LEMBRE, PHILIPPE VAN CAUWENBERGE, LIESBET VAN DE VELDE en ARLETTE VAN HECKE Reeks Handboek Boekhouden 2013 ISBN xxviii blz. paperback Prijs: 125 Studentenprijs: 45 EXTRA LESMATERIAAL Na een korte voorstelling van het IFRS-kader behandelt dit handboek op een gestructureerde wijze de verschillende IFRS-standaarden. Deze standaarden worden besproken aan de hand van een IFRS-jaarrekening en praktische voorbeelden met uitgewerkte journaalposten, waardoor de toepassing ervan onmiddellijk concreet is. Telkens wordt verwezen naar de Belgische boekhoudwetgeving en worden de verschillen duidelijk uitgelegd. Met dit handboek heeft de IFRS-specialist een goed naslagwerk en het biedt de leek een goede introductie in de wereld van de fi nanciële verslaggeving volgens IFRS. De introductie van IFRS Geschiedenis en evolutie van de internationale fi nanciële rapporteringsstandaarden R aamwerk voor het opstellen en presenteren van jaarrekeningen en de algemene waarderings-, opname- en presentatieprincipes De jaarrekening volgens het IFRS-model Algemene informatie Tewerkstelling Het overzicht van comprehensieve winst/verlies mutatieoverzicht van het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting De rubrieken van de balans De balans Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Oefeningen 18

20 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Consolidatie Tweede editie ERIK DE LEMBRE en SADI PODEVIJN Reeks Handboek Boekhouden 2014 ISBN xiv blz. paperback Prijs: 95 Studentenprijs: 45 Wanneer moet een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen? Welke ondernemingen worden opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening? Hoe gebeurt deze opname? Welke consolidatiemethode wordt wanneer toegepast? EXTRA LESMATERIAAL Stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. Het antwoord vindt u in dit handboek. Het consolidatieproces wordt stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen. Het boek neemt de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de Belgische regelgeving, als uitgangspunt en maakt op regelmatige basis de vergelijking met de internationale rapporteringsstandaarden IAS/IFRS. Waar nodig worden de verschillen aan de hand van voorbeelden toegelicht. De opbouwende cijfervoorbeelden zorgen ervoor dat dit handboek zeker gebruikt kan worden om via zelfstudie inzicht te verkrijgen in de consolidatietechniek. Voor anderen zal het werk als naslagwerk een bijzonder bruikbaar houvast bieden. Begripsbepalingen De geconsolideerde jaarrekening De moeder- en dochtervennootschap De geassocieerde onderneming Het consortium en het vermoeden van een centrale leiding Voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten Toepassingsgebied In verticale structuren In horizontale structuren De vrijstelling van subconsolidatie De vrijstelling voor kleine groepen De consolidatiekring Facultatieve consolidatie De consolidatietechnieken De integrale consolidatiemethode De evenredige consolidatiemethode De vermogensmutatiemethode Bijzondere aspecten Ketting- versus kernconsolidatie Consolidatie in de volgende periodes Tijdstip van berekening consolidatie verschil Omrekening vreemde valuta Latente belastingen De boekwaarde van de deelneming Berekening eerste consolidatieverschil Vorm en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening Balans Resultatenrekening Toelichting Schema Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening Wettelijke neerlegging Verspreiding van de neergelegde stukken Mededeling aan de ondernemingsraad Schema van de geconsolideerde jaarrekening 19

21 BEDRIJF Accountancy Computerboekhouden met Octopus (met documentenbundel) Derde editie MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2014 ISBN xxii blz. paperback Prijs: 65 Studentenprijs: 35 EXTRA LESMATERIAAL De vierde editie verschijnt in Dit handboek is een vlotte, hands-on onderdompeling in de mogelijkheden van het onlinepakket Octopus Internetboekhouden. In een eenvoudige starterscase leert u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende moeilijkheden en wetenswaardigheden. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. U leert niet gewoon boeken, maar ook de boekhouding met inzicht organiseren. Resultaat? Met deze actieve en creatieve benadering krijgt u de praktische vaardigheid van het werken met Octopus volledig onder de knie. De documenten voor de uitwerking van de cases die aan bod komen, vindt u in een aparte bijgesloten bundel. Met gratis studentenaccount Octopus voor de case-study. Van start met Octopus Werken met Octopus Een goed begin met Starter nv Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken van Starter nv Afpunting annuleren Boeking opvragen, wijzigen en verwijderen Boeking kopiëren Protoy Fictivo Basic eenvoudige verrichting Voorstelling van de onderneming Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken Protoy Fictivo Advanced complexere verrichting Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen Dagelijkse diverse verrichtingen De dagboeken Protoy Fictivo Year End Afsluitingsverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar Van start met de inventaris Proef- en saldibalans De inventarisboekingen uitvoeren Boekingen van de inventaris Geraamde belastingen en resultaatverwerking Het dagboek diversen van Protoy Fictivo: inventaris 2000 Boekjaar afsluiten Speciale topics Dagboeken en periodes beveiligen Btw-aangifte en verwante documenten Intracommunautaire aangifte Exporteren en importeren Kostenplaatsen Gebruikersbeheer Gehele dossiers beheren Octopus op mobiele platforms Met een eigen dossier starten Informatie en bestelling Voor het eerst aanmelden en wachtwoord wijzigen Gebruikersbeheer Lijsten beheren Openingspost inbrengen Lopende afschrijvingen inbrengen Overgang naar het nieuwe boekjaar 20

22 BEDRIJF Accountancy NIEUW Computerboekhouden met WinBooks MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2015 ISBN ca. 300 blz. paperback Prijs: 65 Studentenprijs: 35 EXTRA LESMATERIAAL WinBooks haalt de traditionele boekhouding echt helemaal van onder het stof. De interface van dit eigentijdse pakket is uiterst gebruiksvriendelijk, dynamisch en effi ciënt. U kunt vlot boeken en daarbij heel wat bijkomende informatie registreren. U kunt zonder ingewikkelde correctieposten verbeteringen aanbrengen, vindt in een handomdraai alle mogelijke lijsten en hebt direct toegang tot de wettelijk vereiste documenten. Klaar voor de uitdaging? Met dit handboek werkt u zich vlot door een brede waaier van functies, registraties en rapporten. Met een eenvoudige starterscase leert u snel en helder basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complexere situaties, wetenswaardigheden en geavanceerde technieken. Deze case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. U leert niet enkel gewoon boeken, maar vooral ook op een uiterst effi ciënte en toch eenvoudige manier de boekhouding met inzicht organiseren, verbanden zien tussen registraties en de vele rapporteringsmogelijkheden benutten. Dit boek kan gebruikt worden als u voor het eerst met een boekhoudpakket leert werken maar daarbij meteen behoorlijk ver wenst te gaan. Het is ook uitstekend geschikt voor de verdieping van uw vaardigheden met dit soort software als u reeds met een eenvoudiger pakket hebt gewerkt. Van start met WinBooks Werken met WinBooks Een goed begin met Starter nv Protoy Fictivo: Basic Protoy Fictivo: Advanced Protoy Fictivo Year End: afsluitingsverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar Speciale topics Met een eigen dossier starten 21

23 BEDRIJF Accountancy Computerboekhouden met ProAcc MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2011 ISBN ii blz. paperback Prijs: 40 Studentenprijs: 27,50 Dit boek is een handleiding bij het populaire softwarepakket ProAcc. Op de bijgeleverde cd-rom vindt u de ProAcc-software en de beginsituatie van de gevalstudie. Die bevat de registratie van een oprichting van een handelszaak en de volgende negen boekmaanden. Met een minimum aan theoretische ondersteuning en een beperkte kennis van de principes van het algemeen boekhouden kunt u meteen aan de slag. Er wacht een uitdagende case met eerst veel voorkomende basisverrichtingen en dan complexere situaties, de afsluiting van het boekjaar en de opening van een nieuw boekjaar. Bij de praktijkvoorbeelden vindt u een grondige toelichting en wetenswaardigheden. Ze worden ondersteund door een reeks opdrachten, die u met de opgedane kennis probleemloos kunt oplossen. Zo bestendigt en controleert u de verworven vaardigheden en inzichten. Er is tegelijk veel aandacht voor het optimale gebruik van het pakket. Met gratis cd-rom ProAcc. Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo bvba De start Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan Het assortiment De oprichting van Protoy Fictivo Het boekhoudplan en de rubrieken Toelichting bij het rekeningenstelsel Standaard algemene rekeningen Werken met ProAcc Documenten Eenvoudige verrichtingen Inleiding: de situatie op 31 oktober Dagelijkse verrichtingen: aan- en verkopen Dagelijkse fi nanciële verrichtingen Afpunten van leveranciers- en klanten rekeningen, vervaldagenlijsten Correcties en controles vóór bijwerking Bijwerken Manueel afpunten van algemene rekeningen na bijwerking Controles na bijwerking Afdrukken na bijwerking Complexere verrichtingen Inleiding: de beginsituatie op 1 december Dagelijkse verrichtingen: aan- en verkopen Dagelijkse fi nanciële en diverse verrichtingen Vervaldaglijsten en aanmaningen Bijwerking, afpunten en afdrukken Toch al in januari 2001 boeken Semi-automatische ingave van veel voorkomende boekingen Afsluitverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar Afsluitverrichtingen op 31 december Afsluiting van het boekjaar Afdrukken van de balans en de resultaten rekening Openingsbalans in het nieuwe boekjaar Van start gaan met ProAcc Een nieuw dossier aanmaken Het nieuw dossier gebruiksklaar maken Opdrachten 22

24 BEDRIJF Accountancy Computerboekhouden met Exact Online (met documentenbundel) MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2011 ISBN xxiv blz. paperback Prijs: 70 Studentenprijs: 37 EXTRA LESMATERIAAL Inclusief gratis studentenaccount Exact Online voor de case-study. In het gamma van de boekhoudpakketten behoort Exact Online beslist tot de meest uitgebouwde soort. Het veelomvattende pakket biedt via zijn talrijke parameters heel wat mogelijkheden om diep in detail te treden. Met dit boek werkt u zich vlot door de brede waaier van functies, registraties en rapporten. Verder kunt u op erg veel manieren de werking van het pakket aan uw eigen behoeften aanpassen. In een eenvoudige starterscase leert u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complexe situaties, wetenswaardigheden en geavanceerde technieken. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. U leert boeken en de boekhouding met inzicht organiseren, maar ook de vele verbanden zien tussen de registraties en de vele rapporteringsmogelijkheden. Exact Online is daarom zeer geschikt voor de opvolging van vrij omvangrijke administraties. Dit boek kan gebruikt worden als u voor het eerst met een boekhoudpakket leert werken en meteen behoorlijk ver wenst te gaan, maar is ook uitstekend geschikt voor de verdieping van uw vaardigheden met dit soort software als u reeds met eenvoudigere pakketten hebt gewerkt. Van start met Exact Online Werken met Exact Online Een goed begin met Starter bvba Aankoop- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken van Starter bvba Boeking opvragen, wijzigen en verwijderen Boeking kopiëren Protoy Fictivo: Basic Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken van Protoy Fictivo: november 2000 Protoy Fictivo: Advanced Aankoopboekingen Verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen Dagelijkse diverse verrichtingen Dagboeken Boekingen verwerken Betalingsherinneringen Protoy Fictivo: Year end Van start met de inventaris De eerste en tweede saldibalans De inventarisboekingen uitvoeren Dagboeken voor de verrichtingen van de inventaris en btw Voorbereiding van de eindafsluiting Resultaat verwerken Speciale topics Schermaanpassingen en gebruikers instellingen Koppeling met accountant vastleggen Gebruikersbeheer Administraties beheren Relaties classifi ceren Met een eigen dossier starten Informatie en bestelling Voor het eerst aanmelden en wachtwoord wijzigen Starten met een nieuwe administratie Lijsten beheren Dagboeken bekijken en aanvullen Openingspost inbrengen Relaties inbrengen De module Activa inrichten Het demobestand van Exact Online openen 23

25 BEDRIJF Accountancy Analytisch boekhouden en kostencalculatie Twaalfde herziene editie WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT, WALTER GEORGES, ROLAND PAEMELEIRE en ETIENNE VAN GEYT 2011 ISBN blz. paperback Prijs: 70 Studentenprijs: 55 EXTRA LESMATERIAAL Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk de problematiek van de analytische boekhouding en de kostencalculatie. Er wordt daarbij een volwaardige plaats toegekend aan de volledige uitwerking en integratie van Activity-Based Costing (ABC). In deze 12e herziene editie werden alle uitgewerkte voorbeelden en gevalstudies kritisch geanalyseerd. Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek voor verschillende richtingen in het economisch hoger onderwijs. De dertiende editie van deze uitgave verschijnt in Algemene afbakening van het werkterrein Wat omvat boekhouden? Deelgebieden van de boekhouding Relatie van de boekhouding tot het beslissingsproces in de onderneming Betekenis van de analytische boekhouding De kostprijs Verplichtingen inzake Belgische wetgeving Synthese Studie van de kostensoorten Studie van het materiaalverbruik Studie van de personeelskosten Duurzame productiemiddelen Rente als kostenfactor Full costing volgens de traditionele benadering De techniek van kostencalculatie De extracomptabele kostencalculatie De extracomptabele kostencalculatie op industriële productieprocessen Verdeling van de indirecte kosten: Traditionele methoden Activity-Based Costing Veel voorkomende tekortkomingen van traditionele kostprijssystemen Omschrijving Systematische studie van de bouwstenen van een ABC-model Uitgewerkt voorbeeld Activity-Based Costing toegepast via een case Activity-Based Process Costing Evaluatie Activity-Based Costing geïntegreerd binnen de analytische boekhouding Full costing boekhoudkundig verwerkt Autonome analytische boekhouding Analytisch boekhouden toegepast op industriële productieprocessen Direct costing Relatie ondernemingsstructuur, ondernemings output, ondernemingskosten en ondernemingsopbrengsten Variabele kostencalculatie De directe kosten calculatie Standaardkostencalculatie Oefeningen 24

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE Em. Prof. dr. Erik De Lembre Lic. Sadi Podevijn Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek Boekhouden. Consolidatie. Tweede

Nadere informatie

B A M A 2 0 1 6-2 0 1 7

B A M A 2 0 1 6-2 0 1 7 BAMA 2016-2017 inhoud 5 Voorwoord 6 Online lesmateriaal 9 11 26 27 29 37 42 44 50 Bedrijf Accountancy Auditing Management accounting Fiscaliteit Financiering Human Resource Management Marketing en verkoop

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE

BOEKHOUDEN IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE IN ESSENTIE BOEKHOUDEN IN ESSENTIE Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders JEAN PIERRE VINCKE JO VAN DEN BOSSCHE Vierde editie Antwerpen Cambridge Boekhouden in essentie. Inleiding

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 INLEIDING WAAROM EEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING? BASISPRINCIPES... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN...

Inhoud HOOFDSTUK 1 INLEIDING WAAROM EEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING? BASISPRINCIPES... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN... HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 1 1 WAAROM EEN GECONSOLIDEERDE JAARREKENING?... 2 2 BASISPRINCIPES... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPSBEPALINGEN... 7 1 DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING... 8 2 DE MOEDER- EN DOCHTERVENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW

HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW Fiscale Handboeken HANDBOEK FISCALE PROCEDURE BTW 2013 Prof. Dr. Luk Vandenberghe (Universiteit Antwerpen) Antwerpen Cambridge Handboek fiscale procedure btw Luk Vandenberghe

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST CARINE COPPENS MIEKE KIMPE Derde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC

COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC COMPUTERBOEKHOUDEN MET PROACC Marieke Van Beylen Filip De Maeseneer Antwerpen Cambridge Computerboekhouden met ProAcc Marieke Van Beylen en Filip De Maeseneer 2011 Intersentia Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS. Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn. Tweede herziene editie BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn Tweede herziene editie Antwerpen Cambridge Basisboekhouden. Van begin- tot eindbalans.

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vijfde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST

FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST TOEGEPAST FINANCIËLE ANALYSE VAN DE JAARREKENING TOEGEPAST MIEKE KIMPE CARINE COPPENS Vierde editie Antwerpen Cambridge Financiële analyse van de jaarrekening

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS

BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS BASISBOEKHOUDEN VAN BEGIN- TOT EINDBALANS Erik De Lembre Renate Caen Carine Coppens Carine Patfoort Sadi Podevijn Derde herziene editie Antwerpen Cambridge Basisboekhouden.

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 25 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 1 Inleiding 27 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13

AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 VZWJR.DO.13001.book Page 3 Tuesday, March 5, 2013 7:37 AM INHOUDSTAFEL AUTEURSLIJST 9 WOORD VOORAF 11 AFDELING 1 DE JAARREKENING OPSTELLEN 13 1. Algemene principes 13 1.1. Rechtsbronnen 13 1.2. Het principe

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS CONSOLIDATIE Belgian GAAP en IFRS CARINE COPPENS MARIO DEKEYSER Antwerpen Cambridge Consolidatie. Belgian GAAP en IFRS Carine Coppens en Mario Dekeyser 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be Omslagfoto:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Algemene afbakening van het werkterrein. 4 Inhoud. 1 Wat omvat boekhouden? 15

Inhoud. Deel I Algemene afbakening van het werkterrein. 4 Inhoud. 1 Wat omvat boekhouden? 15 Inhoud Deel I Algemene afbakening van het werkterrein 1 Wat omvat boekhouden? 15 2 Deelgebieden van de boekhouding 16 2.1 Algemene boekhouding 17 2.2 Analytische boekhouding 18 2.3 Beleidsboekhouding 18

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... INHOUD... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix INHOUD... xi DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET...

Inhoud WOORD VOORAF... INLEIDING... STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... WOORD VOORAF... v INLEIDING... vii STRUCTUUR VAN DIT PRAKTIJKBOEK... ix DEEL 1 VAN START MET OCTOPUS... 1 1 WERKEN MET EEN BOEKHOUDPAKKET... 2 2 VÓÓR U VAN START GAAT... 3 2.1 Onderdelen van Octopus...

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid

8 Belastinglastverantwoording bij fiscale eenheid * 8.2 Ten behoeve van de heffing van de vennootschapsbelasting kan een moedermaatschappij met haar dochtermaatschappij(en) waarin zij een belang heeft van ten minste 95% op verzoek worden samengevoegd

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject

Geïntegreerd praktijkproject 2BM Accountancy-Fiscaliteit CAMPUS Geel Geïntegreerd praktijkproject Jaarrekening & Vennootschapsbelasting opdracht Jochen Vervoort Vincent Keustermans Jeroen Julien Jasper De Kinderen Toon Van Herck Tom

Nadere informatie

Inhoud. Dankwoord XIII. Voorwoord. Ten geleide

Inhoud. Dankwoord XIII. Voorwoord. Ten geleide Inhoud Dankwoord Voorwoord Ten geleide XI XIII XV 1 DE ONDERNEMING 1 1.1 Ondernemen... 1 1.2 Ondernemenisproduceren... 4 1.3 Ondernemingsmodel... 5 1.4 Agencytheory... 12 1.5 Managementfactor... 12 1.6

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Technische nota 2017/XX - Definiëring van EBIT / EBITDA na omzetting van de accounting richtlijn Ontwerp technische nota van 15 maart 2017 1. In hetgeen volgt wenst

Nadere informatie

Handboek financiële analyse van de onderneming

Handboek financiële analyse van de onderneming Handboek financiële analyse van de onderneming Theorie en toepassing op de jaarrekening Boekdeel 1 Prof. dr. Hubert OoGHE Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de Vlerick Leuven Gent Management School en

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2014/3 De boekhoudkundige verwerking van mutaties binnen het eigen vermogen van een geassocieerde onderneming I. Inleiding Advies van 2 april 2014 1 1.

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

TEN GELEIDE. Het boek geeft een inzicht in het reilen en zeilen van ondernemingen. Het bestaat uit vijf hoofdstukken.

TEN GELEIDE. Het boek geeft een inzicht in het reilen en zeilen van ondernemingen. Het bestaat uit vijf hoofdstukken. Het boek geeft een inzicht in het reilen en zeilen van ondernemingen. Het bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het belang geschetst van ondernemen. België telt een klein miljoen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek

Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek Errata in BIvijf Module 2 leerwerkboek p. 13 De verschillende btw-tarieven - Herstelling van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen 6 % tot eind 2010. - Tijdelijke verlaging van 21%

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities. Discussienota van 5 december 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/XX De boekhoudkundige verwerking van step-acquisities Discussienota van 5 december 2012 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie