KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2"

Transcriptie

1 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB KB Wet KB AUR KB AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2 1: definities 1 : de wet 2 : opdracht 3 : vereenvoudigde procedure met 4 : opdracht tegen globale prijs Artikel 86 5 : opdracht tegen prijslijst 6 : opdracht tegen terugbetaling 7 : gemengde opdracht 8 : samenvattende opmeting Artikel 96, 1, lid 1 9 : inventaris Artikel 97, 1, lid 1 10 : variante 11 : optie 12 : technische specificaties Artikel 82bis, 1 13 : norm Artikel 82bis, 2 14 : Europese technische Artikel 82bis, 3 goedkeuring 15 : gemeenschappelijke Artikel 82bis, 4 technische specificaties 16 : technisch referentiekader Artikel 82bis, 5 Artikel 2, 2: bedrag zonder belasting over toegevoegde waarde Artikel 3: opdrachten onder het toepassingsgebied (ratione materiae) Artikel 4, 1: niet-limitatieve lijst van publiekrechtelijke instellingen (ratione personae) Artikel 4, 2: gesubsidieerde opdrachten voor werken en diensten van privaatrechtelijke instellingen Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 Artikel 1, 2, 11, 53, 2 en 63

2 Artikel 5: marktverkenning Artikel 6: communicatiemiddelen Artikel 81ter Artikel 7: technische specificaties en normen 1 Artikel 83bis, 2, lid 2 2 Artikel 83bis, 3 3 Artikel 83bis, 4 4 Artikel 83bis, 5 5 Artikel 83bis, 6 Artikel 8: technische specificaties 1 Artikel 83bis, 2, lid 1 2 Artikel 85 Artikel 9: verplichte, facultatieve en vrije varianten 1 Artikel 113 en 115 (deels) 2 en 3 Artikel 84, lid 2 Artikel 10: verplichte en vrije opties Artikel 11: percelen Artikel 12: onderaanneming Artikel 90, 1 (deels) Artikel 13, 1: prijsvaststelling, wijze van vaststelling, nietforfaitaire prijs lid 1 lid 2 Artikel 13, 2: opdracht tegen globale prijs en forfaitaire posten van een gemengde opdracht, berekening door de inschrijvers Artikel 14: informatie over belastingen, milieubescherming en arbeidsrecht Artikel 15: prijzen, kosten en verdeling naar waarde over de verschillende posten Artikel 16: heffingen inbegrepen in de prijs - BTW Artikel 17: aankoopprijs en vergoedingen voor gebruikslicenties en intellectuele eigendomsrechten, inbegrepen in de prijs Artikel 18: keurings- en opleveringskosten, inbegrepen in de prijs Artikel 19: kosten, maatregelen en Artikel 86 (deels) Artikel 87 Artikel 86bis Artikel 96, 4 AAV artikel 24, 1 (deels) en 3 Artikel 100, 1 AAV artikel 49, lid 1 en 67, lid 1 AAV artikel 14, 1 AAV artikel 12, 4 en 19, 1, lid 3 AAV artikel 25, 1, lid 2, 49, lid 1 en 67, lid 2 lasten inbegrepen in de prijs Artikel 20: prijsherziening AAV artikel 13, 1 en 2 (deels) Artikel 21: prijsonderzoek Artikel 88, 1 en 3 Artikel 110, 3 en 5

3 Artikel 22: belangenvermenging Artikel 23: afspraken Artikel 91 Artikel 24: Raming Artikel 2, 28, 54 en 76 opdrachtbedrag Artikel 25: raming opdracht voor Artikel 2, lid 1 werken Artikel 26: raming opdracht voor Artikel 28, lid 1 en 2 leveringen Artikel 27: raming opdracht voor Artikel 54 diensten Artikel 28: raming bepaalt toepasselijke regels Artikel 29: algemene Artikel 3, 4, 8, 12, 14, 14bis, sregels 29, 30, 32, 34, 38, 40, 40bis, 55, 56, 60, 64, 66 en 66bis Artikel 30: rechtzettingsbericht Artikel 31: bewijs van de verzending van de aankondiging Artikel 3, 4, 8, 12, 14, 14bis, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 40bis, 55, 56, 60, 64, 66 en 66bis Artikel 32: Europese drempels Artikel 1, 27 en 53 Artikel 33: verdeling van de Artikel 2, lid 2 en 54, lid 2 opdracht in percelen, afwijking van de Europese Artikel 34: toepassingsgebied Europese Artikel 35: onderdelen Europese Artikel 36: vooraankondiging Europese Artikel 37: aankondiging van opdracht Europese Artikel 38: aankondiging van gegunde opdracht Europese Artikel 39: toepassingsgebied Belgische Artikel 40: aankondiging van opdracht Belgische Artikel 41: Belgische - lijst van geselecteerden - instelling van kwalificatiesysteem Artikel 42: minimumtermijnen en passende verlenging Artikel 43:, mededeling van opdrachtdocumenten niet toegankelijk via internet - termijn Artikel 3, 29 en 55 Artikel 4, lid 1, 30, lid 1, 53, 4, en 56, lid 1 Artikel 8, 34 en 60 Artikel 12, 13, 14, 38, 39, 40, 64, 65 en 66 (deels) bij opdracht voor leveringen Artikel 14, 2, 40, 2 en 66, 2 (kwalificatiesysteem) Artikel 7, lid 1, 15, lid 1, 33, lid 1, 41, lid 1,59, lid 1 en 67, lid 1 Artikel 7, lid 2, 15, lid 2, 33, lid 2, 41, lid 2, 59, lid 2, en 67, lid 2 (deels) (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met )

4 bij open procedure en vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met Artikel 44: mededeling van aanvullende inlichtingen, termijn Artikel 45: uiterste indieningstijdstip voor ontvangst van aanvragen tot deelneming en offertes datum en uur van openingszitting Artikel 7, lid 3, 15, lid 3, 33, lid 3, 41, lid 3, 59, lid 3, en 67, lid 3 Artikel 106, lid 2 (deels) Artikel 46: termijnen bij Europese, open procedure 1 minimumtermijn Artikel 5, 31 en 57 2 inkorting termijn Artikel 47: termijnen bij Europese, beperkte procedure, onderhandelingsprocedure met en concurrentiedialoog 1 minimumtermijn aanvragen tot deelneming en inkorting 2 minimumtermijn offerte en inkorting Artikel 48: termijnen bij Belgische, open procedure en vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met Artikel 49: termijnen bij Belgische, beperkte procedure en onderhandelingsprocedure met Artikel 50: uitnodiging geselecteerden tot indienen van offerte (beperkte procedure en onderhandelingsprocedure met ) Artikel 6, 1, 32, 1 en 58, 1(deels) Artikel 6, 2, 32, 2 en 58, 2 Artikel 12, laatste lid, 39, laatste lid en 64, laatste lid (deels) Artikel 14, 1, lid 7 en 3, laatste lid, artikel 40, 1, lid 7 en 3, laatste lid, artikel 66, 1, lid 7 en 3, laatste lid (deels) Artikel 6, 4, 14, 3, 32, 4, 40, 3, 58, 4 en 66, 3 Artikel 51: indieningsrecht en wijze 1 aanvragen tot deelneming Artikel 16, lid 7, 42, lid 7, 68, lid 7 (deels) 2 offertes Artikel 89 en 93, 1(deels) Artikel 52: gebruik van Artikel 81quater elektronische middelen Artikel 53: gebruik van taal 1

5 2 Artikel 102 (deels) Artikel 54: indiening van een Artikel 101, lid 1 en 103 enkele aanvraag tot deelneming of (deels) offerte Artikel 55: indiening van een Artikel 93, 2(deels) offerte door de geselecteerden Artikel 56: indeplaatsstelling - Artikel 95 (deels) natuurlijke persoon brengt activiteiten onder in rechtspersoon, hoofdelijke aansprakelijkheid Artikel 57: verbintenistermijn Artikel 116, lid 1 (deels) Artikel 58: toegangsrecht en kwalitatieve selectie 1 Artikel 16, 42 en Artikel 16, 42 en Artikel 59: verificatie van de situatie van de kandidaten en inschrijvers 1 Artikel 20, 3, 46, 3 en 72, 4 2 Artikel 17bis, 3, 43bis, 3 en 69bis, 3(deels) 3 Artikel 92 (deels) Artikel 60, 1: verificatie d.m.v. elektronische middelen Artikel 60, 2: vrijstelling van voorlegging van inlichtingen en documenten Artikel 20, 4, 46, 4 en 72, 5 (deels) Artikel 61: toegangsrecht 1 verplichte uitsluitingsgronden Artikel 17, 1, 43, 1 en 69, 1 2 facultatieve uitsluitingsgronden Artikel 17, 2,lid 1, 43, 2 lid 1 en 69, 2, lid 1 3 bewijsmiddelen Artikel 17, 2,lid 2, 43, 2 lid 2 en 69, 2, lid 2 4 verklaring op erewoord Artikel 62: bijdragen sociale zekerheid Artikel 63: beroepsmatige fiscale verplichtingen Artikel 64: toegangsverbod Artikel 78 Artikel 65: toegang van natuurlijke en rechtspersonen Artikel 66: deelnemers in combinatie zonder rechtspersoonlijkheid Artikel 17bis, 43bis, 69bis (deels) en 90, 3 Artikel 7, 1, lid 1, 6, 43, 1, lid 1, 6, en 69, 1, lid 1, 6 (deels)

6 Artikel 67: financiële en economische draagkracht Artikel 68: technische of beroepsbekwaamheid opdracht voor werken, leveringen waarvoor plaatsings- of installatiewerkzaamheden nodig zijn en diensten Artikel 69: technische of beroepsbekwaamheid opdracht voor werken Artikel 70: vereiste van erkenning en officiële lijsten opdracht voor werken Artikel 71: technische of beroepsbekwaamheid opdracht voor leveringen Artikel 72: technische of beroepsbekwaamheid opdracht voor diensten Artikel 73: bijkomende referenties voor opdrachten waarvoor een voorafgaande Europese niet verplicht is Artikel 74: draagkracht van andere entiteiten Artikel 75: inschrijving in het beroeps- of handelsregister Artikel 76: dienstverleners die over een bijzondere vergunning dienen te beschikken of lid moeten zijn van een bepaalde organisatie Artikel 77: kwaliteitsnormen Artikel 78: werken en diensten, normen inzake milieubeheer Artikel 79: inschrijving op een officiële lijst en vermoeden van geschiktheid Artikel 18, 44 en 70 Artikel 19, lid 4, 45, lid 5 en 71, lid 1 Artikel 19 Artikel 16, lid 1 en 20, 1 (deels) Artikel 45 Artikel 71, lid 2 Artikel 18, lid 2 en 3, 19, lid 2 en 3, 44, lid 2 en 3, 45, lid 2 en 3, 70, lid 2 en 3, en 71, lid 3 en 4 Artikel 20, 2, 46, 2 en 72, 2 Artikel 72, 3, lid 1 Artikel 20bis, 46bis, 73bis Artikel 20ter en 73ter Artikel 20, 1, lid 2 en 3, 46, 1, lid 1 en 2 en 72, 1, lid 1 en 2 Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag Artikel 80: offerteformulier vorm Artikel 89, lid 1 van de offerte Artikel 81: inhoud van de offerte Artikel 90, 1-2 en 93, 1 Artikel 82: Ondertekening van de offerte 1 ondertekening Artikel 89, lid 2 en 3 2 combinatie zonder Artikel 93, 1, lid 1 en 2

7 rechtspersoonlijkheid (deels) 3 volmacht Artikel 94, lid 1 en 2 4 elektronische ondertekening Artikel 94, lid 3 voor rechtspersoon Artikel 83: samenvattende Artikel 96, 1(deels), 2 opmeting (deels) en 3(deels) Artikel 84: inventaris Artikel 97, 1, lid 2 en lid 3 (deels) Artikel 85: Interpretatie 1 voorrangsorde tussen de opdrachtdocumenten 2 samenvattende opmeting als Artikel 96, 5 (deels) eenvoudige inlichting Artikel 86: fouten en leemten Artikel 98 ontdekt door de inschrijver Artikel 87: onontvankelijkheid van Artikel 96, 5(deels) en 99 bepaalde bezwaren na opening van de offerte Artikel 88: prijsopgave Artikel 100, 2(deels) Artikel 89: offerte voor meerdere Artikel 101, lid 2 (deels) percelen, prijskorting en verbeteringsvoorstel Artikel 90: indiening offertes Artikel 104 Artikel 91: wijziging of intrekking Artikel 105 van offertes Artikel 92: opening offertes Artikel 106 Artikel 93: proces-verbaal van de Artikel 107 en 109 openingszitting Artikel 94: extra openingszitting Artikel 108 Artikel 95: regelmatigheid van de Artikel 89 en 110, 1 en 2 offerte Artikel 96: verbetering van fouten in de offerte door de aanbestedende overheid Artikel 111 en Artikel 111 en Artikel 115, lid 6 Artikel 97: aanbesteding, verbeteringen - controle van gewijzigde hoeveelheden, post zonder prijsvermelding, controle van de aanvulling van een leemte, hoeveelheden aanvaard voor de rangschikking van de offertes en inachtname van de verbeteringen door een geselecteerde inschrijver 1 2 Artikel 96, 2, lid 3, 1 en 112, 1, lid 1 AAV artikel 24, 1, lid 3 en 4

8 3 Artikel 112, 4 4 Artikel 112, 2 5 Artikel 112, 1, 2 6 Artikel 98: offerteaanvraag, Artikel 114, 2 t.e.m. 4 verbeteringen - idem artikel 97 Artikel 99: prijsonderzoek - Artikel 110, 3 t.e.m. 5 vermoedelijk abnormale prijzen Artikel 100: aanbesteding, gunning Artikel 113 opdracht Artikel 101: offerteaanvraag, Artikel 115 gunning opdracht Artikel 102: sluiting opdracht Artikel 117 Artikel 103: aanbesteding, Artikel 118 verstrijking verbintenistermijn Artikel 104: offerteaanvraag, Artikel 119 verstrijking verbintenistermijn Gunning bij onderhandelingsprocedures Artikel 105: specifieke drempels 1 Artikel raming Artikel 120 Artikel 106: toepasselijke Artikel 122, lid 4 en 5 bepalingen Artikel 107: gunning - weging van Artikel 122bis de gunningscriteria voor opdrachten boven de Europese drempel Artikel 108: inhoud van uitnodiging tot indiening van offertes wanneer opdracht Europese drempel bereikt en wanneer meerdere deelnemers geraadpleegd werden 1 Artikel Artikel 109: Artikel 122ter onderhandelingsprocedures waarvoor een voorafgaande Europese verplicht is - verloop van de procedure - onderhandelingen Artikel 110: wijzen van sluiting van Artikel 122, lid 1 een opdracht Gunning bij concurrentiedialoog Artikel 111: aankondiging van

9 opdracht en beschrijvend document Artikel 112: ontvangst van de aanvragen tot deelneming en selectie Artikel 113: opening en verloop van de dialoog Artikel 114: afronden dialoog, beoordelen van de eindoffertes en sluiting van de opdracht, eventuele vergoedingen Specifieke en aanvullende opdrachten en procedures Artikel 115: promotieopdracht van Artikel 21 werken, modaliteiten Artikel 116: promotieopdracht van werken, werken uitgevoerd door de verhuurder Artikel 117: promotieopdracht van Artikel 22 werken, toegangsrecht en selectie Artikel 118: promotieopdracht van AUR artikel 11 werken, opdrachtdocumenten Artikel 119: promotieopdracht van AUR artikel 12, lid 1 en 3 werken, rechten van de partijen op de gronden Artikel 120: promotieopdracht van AUR artikel 13, 1 en 2 werken, overdracht van rechten op de gronden door de aanbestedende overheid Artikel 121: promotieopdracht van AUR artikel 14, lid 1 werken, bouwwerk opgericht op de gronden van de aanbestedende overheid om te voldoen aan de behoeften van derden Artikel 122: promotieopdracht van AUR artikel 15, 1, lid 1 werken, voorwaarden van terbeschikkingstelling van de gronden en het bouwwerk wanneer de promotor eigenaar of erfpachter van de grond is Artikel 123: promotieopdracht van AUR artikel 16 werken, voorrechten en hypotheken Artikel 124: promotieopdracht van AUR artikel 17, lid 1 werken, recht van verbreking door de aanbestedende overheid bij vernietiging van het bouwwerk Artikel 125: dynamisch aankoopsysteem, opzetten van een systeem

10 Artikel 126: dynamisch aankoopsysteem, open systeem, beoordeling van de indicatieve offerte Artikel 127: opdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem, vereenvoudigde aankondiging van opdracht in het geval van een verplichte voorafgaande Europese Artikel 128: opdracht binnen een dynamisch aankoopsysteem, uitnodiging aan alle aanvaarde deelnemers Artikel 129: looptijd van een dynamisch aankoopsysteem en verbod van aanrekening administratiekosten Artikel 130: elektronische veiling voor courante leveringen en diensten, prijs als enig gunningscriterium Artikel 131: elektronische veiling, vermelding in de aankondiging en informatie in de opdrachtdocumenten Artikel 132: elektronische veiling, uitnodiging om nieuwe prijzen in te dienen en individuele verbinding Artikel 133: wijze van indiening van de biedingen en verloop van de veiling Artikel 134: afsluitingsmodaliteiten van de veiling Artikel 135: gunning van de opdracht na sluiting van de veiling, elektronische loting bij identieke laagste prijzen Artikel 136: raamovereenkomst, gunningsprocedure Artikel 137: raamovereenkomst, gesloten met een enkele deelnemer Artikel 138: raamovereenkomst, gesloten met meerdere deelnemers Artikel 139: werkenwedstrijd Artikel 23 Artikel 140: ontwerpenwedstrijd, keuze van ontwerp, eventueel Artikel 20 Wet

11 gepaard gaande met een gunning van opdracht voor diensten Artikel 141: toepasselijke regels op ontwerpenwedstrijden, de jury, prijzengeld of vergoedingen, eigendom en gebruik van de ontwerpen 1 Artikel 75, 2 2 Artikel 75, 1 3 Artikel 75, 3 4 Artikel 75, 4 Artikel 142: ontwerpenwedstrijd, Artikel 75, 2, 3 en 6 jury en anonimiteit van de ontwerpen Artikel 143: ontwerpenwedstrijd, Artikel 76, 2 raming Artikel 144: ontwerpenwedstrijd, Artikel 76 svoorschriften en aankondiging van wedstrijd Artikel 145: ontwerpenwedstrijd, Artikel 77 aankondiging van de resultaten van de wedstrijd Artikel 146: gunning van bepaalde juridische diensten Artikel 147: concessie voor AUR artikel 28 en 29 openbare werken, vermeldingen in de concessiedocumenten Artikel 148: concessie voor AUR artikel 34 openbare werken, eisen inzake erkenning van aannemers Artikel 149: concessie voor Artikel 124 en 125 openbare werken, svoorschriften en aankondiging van concessie Artikel 150: concessie voor Artikel 127, lid 1 openbare werken, eisen inzake selectie Artikel 151: concessie voor openbare werken, toepasselijke bepalingen inzake indiening, termijnen voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming 1 2 Artikel Artikel 152: concessie voor Artikel 127, lid 2 en 128 openbare werken, uitnodiging om offerte in te dienen en termijn voor ontvangst van de offertes Artikel 153: concessie voor Artikel 130 (deels)

12 openbare werken, onderaanneming Artikel 154: concessie voor openbare werken, mogelijkheid tot onderhandeling en gunning van de concessie Artikel 155: concessie voor openbare werken, aanvullende werken, gegund aan de concessiehouder Artikel 156: concessie voor openbare werken, opdrachten van een concessiehouder die aanbestedende overheid is Artikel 157: concessie voor openbare werken, opdrachten van een concessiehouder die geen aanbestedende overheid is, svoorschriften en termijnen, niet-toepasselijkheid van andere bepalingen van het besluit Artikel 158 en 159: wijzigende bepalingen inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Artikel 160: statistische verplichtingen Artikel 162: termijn van bewaring van documenten Artikel 163: datum van inwerkingtreding te bepalen in ander besluit Artikel 164: ministers bevoegd voor de uitvoering Artikel 131 (deels) Artikel 132 Artikel 133,134 en 135 Artikel 138 Artikel 25bis Wet

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43

Hoofdstuk I Algemene beginselen 1. Hoofdstuk II Toepassingsgebied wat de personen betreft 43 INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48

Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78 Grondwet 1 Art. 2. Definities 11 Art. 3. Definities 28 Art. 4. Definities (private) speciale sectoren 48 Basisboel Kaft 1.book Page 17 Tuesday, July 15, 2014 10:57 AM INHOUDSTAFEL Inleiding Biografie auteurs Concordantietabel Titel I Algemene bepalingen en definities 1 Art. 1. Omzetting richtlijn/ art. 78

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG VVSG

STUDIEVOORMIDDAG VVSG STUDIEVOORMIDDAG VVSG Overheidsopdrachten: brandend actueel Het nieuwe KB gunning Krachtlijnen en stand van zaken S. Depré FOD Kanselarij van de Eerste Minister 18 en 25 maart 2010 VOORAFGAANDE OPMERKING

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zesde versie juni 2011 Gebruikstips De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK negende versie januari 2016 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten Vrijdag 8 maart 2013 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 Basiswet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Basiswet van 15 juni 2006; KB van 8 januari

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Fontys Hogescholen Nationale identificatie: 391650280 Postadres: Het

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO Nationale identificatie: 252056395 Postadres:

Nadere informatie

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1)

15 JUNI Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (1) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES (Art. 1 4)... 3 TITEL

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Belvà dã re Wijkontwikkelingsmaatschappij BV 202214754 Boschstraat 24 Maastricht 6211 AX Hulya Yazar +31 627850828 Email: carla.louwerens@aon.nl

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 7 februari 2014 in KB Plaatsing en KB Uitvoering

Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 7 februari 2014 in KB Plaatsing en KB Uitvoering Belangrijkste wijzigingen van reparatie-kb van 7 februari 2014 in KB Plaatsing en KB Uitvoering Versie maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Impliciete verklaring op erewoord... 3 2 Uitsluitingsgeval

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen

Aanbestedings wet De belangrijkste wijzigingen Aanbestedings wet 2016 De belangrijkste wijzigingen Aanleiding 3 nieuwe Europese richtlijnen Klassieke richtlijn Nutssectoren richtlijn Consessies richtlijn Richtlijnen moeten worden opgenomen in de Aanbestedingswet,

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten

Uitvoering ongeacht met welke middelen in overeenstemming met de door de aanbestedende diensten opgegeven vereisten I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Vught Nationale identificatie: 34423267 Postadres: Postbus 10100 Plaats: VUGHT Postcode: 5260 GA Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259369-2013:text:nl:html Nederland-Utrecht: Accommodatiediensten 2013/S 149-259369 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Regionale Uitvoeringsdienst NoordHolland Noord Nieuwe Steen 2 B, 1625HV Hoorn ( Nederland ) Ter attentie van: Jeroen Vogel Telefoon:

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN

OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN DAG 2 14 november 2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 13.30u 14.50u VII. Gunningstraject (vervolg) - Gunningswijzen en modaliteiten 14.50u -15.00u PAUZE

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stad Gent Nationale identificatie: Postadres: Botermarkt 1 Plaats: Gent Postcode: 9000

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stad Gent Nationale identificatie: Postadres: Botermarkt 1 Plaats: Gent Postcode: 9000 1/ 13 BE001 27/5/2014 - BDA nummer: 2014-511832 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland Nationale identificatie: 262273306 Postadres: Raadhuisplein 1 Plaats:

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Erasmus MC 332188652 'sgravendijkwal 230, 3015CE ROTTERDAM ( Nederland ) Ter attentie van: H.W.A. Doeff Telefoon: +31 107040704, Email:

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Veiligheidsregio RotterdamRijnmond Frobenstraat 8, 3045 RD Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Kees Dirks Email: aanbestedingenvrr@veiligheidsregiorr.nl

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 25/2/2015 - BDA nummer: 2015-504748 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijksstraatweg 354a, 2242 AC Wassenaar (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Technische

Nadere informatie

Wetten overheidsopdrachten

Wetten overheidsopdrachten Wetten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Johan Vanden Eynde Advocaat jv@vdelegal.be 18-10-2013 1 15 JUNI 2006. - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten

Nadere informatie

VERKORTE INHOUDSOPGAVE

VERKORTE INHOUDSOPGAVE VERKORTE INHOUDSOPGAVE (* met commentaar) Aanbestedingswet * 1 Aanbestedingsbesluit* 345 Gids Proportionaliteit 355 Register 415 IX INHOUD Voorwoord Auteurs Verkorte inhoudsopgave V VII IX Aanbestedingswet

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Koninklijke Kentalis, Postbus 7, 5270 BASint-Michielsgestel(NL). Contactpunt(en): Koninklijke

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 05/02/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland 56387239 Markt 11, 6811 CG Arnhem

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Jan Rentmeester4535 HA +31 115641600 jrentmeester@scalda.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming (URL): 1/ 13 BE001 19/9/2014 - BDA nummer: 2014-521065 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Kollumerland c.a. Nationale identificatie: 261887363 Postadres: Van Limburg

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 19/03/2015 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Scalda Nationale identificatie: 201802958 Postadres: Vlietstraat 11

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN

LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN februari 2009 LEIDRAADNOTA OVERHEIDSOPDRACHTEN 1/38 februari 2009 Inleiding... 4 1 Rechtsgrondslag... 5 1.1 Wet van 24 december 1993... 5 1.2 Koninklijk besluit van 8 januari 1996... 5 1.3 Koninklijk besluit

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Arnhem Nationale identificatie: 09214908 Postadres: Eusebiusbuitensingel 53 Plaats: Arnhem Postcode: 6828 HZ

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AAZoetermeer(NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop &

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente De Ronde Venen 28663290 Croonstadtlaan 111 Mijdrecht 3641AL Ronald Schellevis Email: ronald.schellevis@stichtingrijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: NS Groep N.V. Nationale identificatie: 41680548 Postadres: Laan van

Nadere informatie

Moet uw vereniging voldoen aan deze regelgeving?

Moet uw vereniging voldoen aan deze regelgeving? 1 Que? Op 1 juli wordt een nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten van kracht. Overheidsopdrachten zijn werken, leveringen of diensten die de overheid bestelt of waartoe ze opdracht geeft. De overheid

Nadere informatie