Nieuwsbrief 2015 juli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 2015 juli"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 2015 juli De papieren factuur niet meer opsturen naar de VI Op 15/07/2015 heeft het RIZIV op haar website gepubliceerd dat voor de facturatie van prestaties vanaf 1 juli 2015 u geen papieren facturen meer hoeft te sturen naar de ziekenfondsen wanneer u in het kader van de derdebetalerregeling uw facturen elektronisch via MyCareNet verstuurt. Dit betekent dat de getuigschriften voor verstrekte hulp, de verzamelstaten en de voorschriften vanaf 15/07/2015 niet meer hoeven te worden opgestuurd naar de VI. De voorschriften dient u wel te bewaren in uw archief om ze te kunnen tonen bij een controle. U mag de voorschriften ook elektronisch bewaren in het verpleegdossier (scan) als u ze bij een controle kunt afdrukken. Wanneer u nog wel getuigschriften afdrukt, bv. omdat u buiten het derdebetalercircuit factureert, bent u verplicht dat vanaf 1/07/2016 te doen op het nieuw type kettingformulier dat u vanaf 1 november 2015 kunt bestellen op de website waar u ook een FAQ lijst kunt raadplegen. U mag uw oude getuigschriften nog opgebruiken tot 30/06/2016. Het overhandigen van een bewijsstuk aan de patiënt (de transparante factuur ) Vanaf de facturatie van de prestaties van 07/2015 dient u een bewijsstuk of transparante factuur te overhandigen aan de patiënt binnen de 28 dagen nadat u de elektronische factuur via MyCareNet heeft verstuurd. Er is een overgangsperiode voorzien tot 30/09/2015 omdat heden de praktische uitwerking nog niet voltooid kan worden omdat er nog enkele beslissingen moeten genomen worden door werkgroepen / commissies. Concreet hoeft u het bewijsstuk dus niet vóór 1/10/2015 te kunnen overhandigen. Het registreren van uw bezoeken aan de hand van de eidkaart van de patiënt Een geregistreerd bezoek bij de patiënt door het inlezen van de elektronische identiteitskaart van de patiënt wordt vermeld in de elektronische factuur die via MyCareNet wordt opgestuurd naar de ziekenfondsen. De effectieve datum waarop dit zal worden toegepast is nog niet duidelijk omdat er nog een aantal praktische punten besproken worden in commissies / werkgroepen. 1/10/2015 wordt genoemd, maar ook 1/01/2016. Windows 10 komt eind deze maand ter beschikking Vanaf 29 juli is Windows 10 beschikbaar. Wij bevelen aan om met de installatie nog even te wachten tot we zeker zijn dat de kinderziektes, die er altijd zijn in het begin, geen nadelige invloed hebben op de werking van Care4Nurse.

2 Nieuwsbrief 2015 juni (2) Informatie over de toepassing van de transparantiewet De zg. transparantiewet die op 1/07/2015 van toepassing zal worden omvat grosso modo 4 punten die u als verpleegkundige kunnen aanbelangen: 1) de afschaffing van de papieren facturen (getuigschriften) naar de ziekenfondsen 2) invoering van nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp 3) het overhandigen van een bewijsstuk of transparante factuur 4) het registreren van uw bezoeken aan de hand van de eid-kaart van de patiënt. Punt 1) is van toepassing op verpleegkundige prestaties in het derdebetalercircuit. In het andere geval is punt 2) van toepassing, m.a.w. u zult dan moeten overschakelen op nieuwe getuigschriften. Er is een overgangsperiode tot eind 2015 voorzien tot wanneer u uw oude formulieren nog mag opgebruiken. Aangezien heden nog niet alle details van die nieuwe getuigschriften bekend zijn, kunnen wij niet voorspellen wanneer u die kan bestellen en wanneer de software die zal kunnen afdrukken. Daarom raden wij u sterk aan om u nu te voorzien van voldoende oude getuigschriften zodat u toekomt tot eind Punt 3) en 4) zijn verbonden aan de afschaffing van de papieren getuigschriften. De transparante factuur biedt aan de patiënt een overzicht van de medische kosten (terugbetaalbare en niet terugbetaalbare prestaties) en wordt door de zorgverlener ter beschikking gesteld van de patiënt nadat de elektronische factuur die via MyCareNet werd opgestuurd, verwerkt is door het ziekenfonds. Een bezoek bij de patiënt wordt geregistreerd door het inlezen van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en vormt zo het bewijs dat de zorgverlener de patiënt ontmoet heeft. Deze registratie wordt vermeld in de elektronische factuur die via MyCareNet wordt opgestuurd naar de ziekenfondsen. De effectieve datum waarop punt 3) en 4) zal worden toegepast is nog niet duidelijk omdat er nog een aantal praktische punten besproken worden in commissies / werkgroepen. Voor de facturatie van de prestaties van juni 2015 verandert er in elk geval nog niets.

3 Nieuwsbrief 2015 juni Het registreren van een bezoek aan de hand van de eid-kaart is nu al voorzien in Care4Nurse, zelfs zonder internetverbinding Ondanks de recente berichten die u te lezen krijgt in verschillende media en die door hun tegenstrijdigheid voor heel wat verwarring zorgen, kunt u als Care4Nurse gebruiker op beide oren slapen. De datum waarop de verplichting om te registreren via de eid-kaart (in sommige media gebruikt men daarvoor ook wel eens de term time stamping ) ingaat is voor u als Care4Nurse gebruiker van ondergeschikt belang. Waarom? Omdat al sinds vorige maand elke lezing van de eid-kaart met bv. de Windows tablet of gelijkwaardige computer wordt geregistreerd in de Care4Nurse software. De gegevens die Care4Nurse bewaart kunnen op het geschikte moment worden opgevist om bij facturatie het door de regelgeving vereiste bewijs te leveren dat de verpleegkundige bij de patiënt is langs geweest. Van zodra het licht op groen gezet wordt, dat betekent van zodra de bevoegde instanties het eens zijn over de preciese inhoud van de elektronische factuur en wanneer de software van de ziekenfondsen er klaar voor is, zal Care4Nurse de facturen volgens die regels opmaken en versturen. Wij raden aan om niet te blijven wachten met u te voorzien van een geschikte tablet, gewoon vanuit praktische overwegingen, nl. er is een trend naar stijgende prijzen omdat de tablets ingevoerd worden en de dollarkoers in de afgelopen maanden in stijgende lijn is. Ook moet u er rekening mee houden dat als veel mensen wachten tot vlak voor de deadline er logistieke problemen kunnen ontstaan, nl. de bevoorrading, de opleiding. Wat de transparante factuur voor de patiënt betreft, daarover zijn de bevoegde instanties het over enkele praktische punten nog niet eens geraakt, zoals hoe dikwijls die moet opgemaakt worden, wat de minimum inhoud precies moet zijn en hoe de verpleegkundige moet bewijzen dat de factuur werd overhandigd aan de patiënt. Care4Nurse zal in het PrinterTool een nieuwe selectiemogelijkheid bieden waarmee de transparante factuur kan opgemaakt worden.

4 Nieuwsbrief 2015 mei Mobiel werken met Care4Nurse, ook zonder internetverbinding Als thuisverpleegkundige zult u ook wel merken dat de administratieve omkadering van uw werk aan een evolutie bezig is. Zo verschijnen er regelmatig berichten van het RIZIV, uw beroepsvereniging, de ziekenfondsen, ehealth, enz. over onderwerpen als het KB vanaf 1/07/2015, de transparante factuur, de afschaffing van getuigschriften, mobiliteit, het elektronisch verpleegdossier, de eid-kaart van de patiënt, de homologatie van softwarepakketten,... Zoals u zeker heeft kunnen ervaren in de afgelopen jaren, is JPL Solutions altijd paraat om met de software Care4Nurse op de evoluties in te spelen. Ook nu kunt u er zeker van zijn dat u met Care4Nurse tijdig in orde bent met alle verplichtingen die opgelegd worden. Care4Nurse werd al in december 2014 opnieuw gehomologeerd, de vorige homologatie dateerde immers al van Het gebruik van een gehomologeerd pakket is in deze complexe wereld een absolute noodzaak. Denk maar aan de steeds strengere eisen over de beveiliging van gevoelige gegevens (security, privacy, traceerbaarheid), het elektronisch registreren van een bezoek bij de patiënt aan de hand van diens eidkaart, de betrouwbare en snelle uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Om het u gemakkelijk te maken klaar te zijn voor de (zeer nabije) toekomst hebben wij voor u een vooruitstrevend en scherp geprijsd pakket samengesteld. Het kwaliteitspakket dat wij u kunnen aanbieden is tot stand gekomen door samenwerking met de belangrijkste leveranciers van professionele oplossingen voor de verpleegsector. Microsoft zorgt voor een stabiel Windows 8.1 professioneel platform en Office 365 bv. voor uw mails en persoonlijke agenda en notities in de cloud. Hewlett Packard (HP) via onze partner Blythe en Dell zorgen voor professionele tablets en service, bv. installatie, configuratie, opleiding en een herstelgarantie de volgende werkdag. De tablet computers zijn verbonden met de Care4Nurse server via een 3G of 4G mobiel internetverbinding of via een mobiele hotspot op uw smartphone en zijn uitgerust met een ingebouwde eid-kaartlezer, zodat de Care4Nurse software u op ronde toegang biedt tot alle benodigde dossiergegevens. Zelfs wanneer er onderweg tijdelijk geen verbinding is met de Care4Nurse server zorgt de Care4NurseMobile toepassing op de tablet ervoor dat Uw ronde verder kan afgewerkt worden. C4nMobile bewaart immers lokaal op uw tablet alle relevante dossiergegevens en u kunt gewoon verder werken op uw tablet. Van zodra de tablet terug verbinding kan maken met de Care4Nurse server, worden alle lokaal opgeslagen gegevens overgebracht naar de Care4Nurse server. Snel, automatisch en betrouwbaar. Bekijk nu ook de promofilm

5 Nieuwsbrief 2015 april 1. RIZIV richtlijn specifieke kosten Zoals u wellicht weet kunt u als dienst voor thuisverpleging van minimum 7 voltijds equivalent (VTE) verpleegkundigen geleid door 1 verantwoordelijke verpleegkundige, tweemaal per jaar een dossier indienen voor het bekomen van een forfaitaire tegemoetkoming voor uw dienst thuisverpleging. Om de tegemoetkoming aan te vragen vanaf het 4e kwartaal 2014 moet U volgende documenten volledig invullen: - Identificatiegegevens diensten thuisverpleging en verklaring op erewoord met de hierin gevraagde documenten - Bijlage Verstrekkingen verleend door de verpleegkundigen - Bijlage Verstrekkingen verleend door de verantwoordelijke verpleegkundigen - Bijlage Uitsplitsing van de activiteiten - Bijlage Personeelsomkadering. Tot het 3e kwartaal 2014 kon U voor Bijlage 1.1 en 1.2 eenvoudig de rapporten opsturen die Care4Nurse voor u opstelt. Het RIZIV meldt nu dat het de procedure heeft gewijzigd. U moet de beveiligde Excelbestanden bijlage 1.1 en bijlage 1.2 downloaden van de RIZIV-website (http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/verpleegkundigen/pag inas/forfaitaire-tegemoetkoming-thuisverpleging.aspx) volledig invullen en opsturen naar Alleen deze beveiligde bestanden zullen behandeld worden. Bijgevolg brengt U de gegevens die Care4Nurse u presenteert over in deze beveiligde bestanden. 2. Wijzigingen in het kader van de transparantiewet Vanaf 1/07/2015 wordt een KB van kracht dat de mogelijkheid biedt om de papieren factuur te vervangen door een elektronische factuur. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden waarvan de details momenteel nog verder uitgewerkt worden. Zo zal de patiënt een overzicht moeten krijgen van de totale kostprijs van zijn/haar geneeskundige verzorging. Of de patiënt dit krijgt op papier of in elektronische vorm en wanneer is nog open. De zorgverlener zal een bewijs moeten hebben van het bezoek a.d.h.v. de eid-kaart. In Care4Nurse zijn alvast voorbereidingen getroffen. Zo is het vandaag al mogelijk om elk bezoek aan de patiënt te registreren door het lezen van diens eid-kaart.

6 Nieuwsbrief 2015 januari 1. Jaarlijkse premie voor beroepsbekwaamheid diabetologie Vanaf 2013 kunnen thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie jaarlijks een premie krijgen van het RIZIV. Wat zijn de voorwaarden en de praktische modaliteiten om die premie te krijgen? In het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u houder zijn van de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie. Tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, zoals vermeld in artikel 8 van de nomenclatuur (gedefinieerd met de (pseudo)codenummers: , , , , , , , en ). U moet tijdig een geldige aanvraag bij het RIZIV indienen, dat mag per e- mail naar Premie 2013: U moet de aanvraag indienen uiterlijk op 21 januari Onze helpdesk kan het aantal nomenclatuurnummers op dringende individuele aanvraag nu reeds berekenen, vanaf 19/01/2015 zult u dat zelf kunnen opvragen. Premies vanaf 2014: U moet de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft. Voorbeeld: Voor de premie 2014 moet u de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart Volg de nieuwsrubriek in uw Care4Nurse praktijk voor meer details over hoe uw Care4Nurse praktijk het aantal codenummers voor u kan tellen. 2. Nieuw in Care4Nurse : Zoals u waarschijnlijk weet wanneer u met zorgkundigen werkt, wordt op de activiteiten die u aan een zorgkundige toevertrouwt toezicht gehouden door een zogenaamde superviserende verpleegkundige. Vanaf midden deze maand kunt u op een meer flexibele wijze een superviserende verpleegkundige koppelen aan een zorgkundige. Volg de nieuwsrubriek in uw Care4Nurse praktijk voor meer informatie.

7 Nieuwsbrief 2014 december 1. Goed nieuws over de homologatie (Labeling 2014) Op 16/12/2014 verscheen op de website van ehealth het goede nieuws dat Care4Nurse geslaagd is in alle tests voor de homologatie Dit certificaat is voor u opnieuw de garantie dat u als gebruiker van Care4Nurse de middelen in handen heeft om met een minimum aan inspanning aan alle reglementeringen te voldoen. De afgelopen jaren heeft Care4Nurse u nooit in de steek gelaten, de stabiliteit en betrouwbaarheid is uitzonderlijk. Bovendien komt u dankzij dit certificaat in aanmerking voor de RIZIV-toelage voor het gebruik van een gehomologeerd software pakket, een financiële steun die mooi meegenomen is. 2. Nieuw in Care4Nurse : In de vorige Nieuwsbrief hadden we het al over het KBO-nummer. Ten laatste vanaf de gefactureerde maand januari 2015 dient elke verpleegkundige die individueel factureert in de elektronische factuur haar/zijn KBO-nummer te vermelden. In Care4Nurse is het Verstrekkerscherm op 23/12/2014 uitgebreid zodat u zelf uw KBO-nummer kan invoeren. De groeperingen dienen het KBO-nummer van de groepering te vermelden, dat u invult bij de praktijkgegevens, dit invoerveld bestond daar vroeger ook al. Lees even de nieuwsrubriek in uw Care4Nurse praktijk voor meer informatie. Nota: Het is toegelaten om reeds nu het KBO-nummer in de factuur te vermelden, Care4Nurse zal het dan ook vanaf nu opnemen in de elektronische factuur op voorwaarde dat u een geldig nummer had ingevoerd. Wanneer u vanaf 23/12/2014 het KBO-nummer heeft ingevoerd, gebeurt er altijd een controle op geldigheid, m.a.w. u kunt geen ongeldig KBO-nummer invoeren. Wanneer u vroeger bij de praktijk al een KBO-nummer had ingevoerd, verifieert u dit best nu even. 3. Tarieven (honoraria) van toepassing vanaf 1/01/2015: Op 23/12/2014 meldde het RIZIV dat er op 1/01/2015 geen indexering van de honoraria voor verpleegkundigen wordt toegepast. De tarieven blijven ongewijzigd.

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments

DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments DGBC Handleiding voor BREEAM-NL assessments BREEAM-NL Handleiding voor Licentiehoudende Organisaties en Geregistreerde Assessoren ten behoeve van assessments tegen de BREEAM-NL-schema's Inleiding BRE Global

Nadere informatie

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005

Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBU REAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Welkom bij E-globalcom.net Site van het jaar E-VERTAALBUREAU Versie 3.2 Algemene presentatie E-globalcom.net Laatst bijgewerkt op 29 september 2005 Inhoudsopgave Inleiding: site van het jaar...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD?

Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier. Welke toekomst voor het EMD? Elk zijn eigen dossier en toch e e n dossier DISCUSSIEDOCUMENT Welke toekomst voor het EMD? Prof. em. dr. Jan Van Damme jan.vandamme@med.kuleuven.be COPYRIGHT: alles van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie