Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN"

Transcriptie

1 VSC Leerlingenboekje I Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN Wil je deze informatie die betrekking heeft op het komend examen aandachtig doorlezen en goed bewaren? Mocht je vragen hebben, neem dan zo snel mogelijk contact op met je afdelingsleider of de examensecretaris. Sterkte en veel succes met je examen! Mevr. C. Benlahsen MAVO Mevr. M. Rutgers HAVO Mevr. A. Klein VWO Dhr. E. van Neer Examensecretaris 1

2 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Reglement voor het Centraal Examen 4 Toelichting bij het reglement 6 Te laat of ziek 7 Tips 8 Toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen 9 Mavo 10 HAVO/VWO 12 Examenfeest 15 Inleveren huurboeken en sleutels 15 Slaag-zak regeling 16 MAVO 16 HAVO en VWO 17 Bekendmaking van de uitslag 18 MAVO 18 HAVO/VWO 18 Herexamen (Tweede tijdvak) 19 Bekendmaking uitslag van herexamen 19 Diploma-uitreiking 20 Examenroosters MAVO 2015 tijdvak 1 21 Examenroosters HAVO 2015 tijdvak 1 22 Examenrooster VWO 2015 tijdvak 1 23 Tweede tijdvak 24 Tweede tijdvak MAVO Tweede tijdvak HAVO Tweede tijdvak VWO

3 Beste examenkandidaat, In dit boekje staat alle informatie die je nodig hebt om op juiste wijze aan het Centraal Examen deel te nemen. Tijdens het examen gelden strenge regels over wat wel en niet mag. Breng jezelf en anderen niet in problemen en houd je aan deze regels. Wij wensen jullie allemaal heel veel succes bij de examens. Tenslotte: bij examen doen hoort een beetje spanning, niet te veel en niet te weinig. Zorg daarom in deze periode goed voor jezelf. Veel succes! Dhr. E.P.R. van Neer Examensecretaris

4 Reglement voor het Centraal Examen De officiële regels staan in het Examenreglement havo/vwo/vmbo Gooise scholenfederatie schooljaar Dit reglement is te vinden op de website van het Vechtstede College. De belangrijkste praktische afspraken en regels staan hieronder. Mavo/ Havo / Vwo 1 Je moet tenminste 15 minuten voor de aanvang van elk examen aanwezig zijn. 2 Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van opening van het examen, de opgaven, tot het examenlokaal worden toegelaten. Je mag het werk dan niet later inleveren dan de anderen. Ben je meer dan 30 minuten te laat, dan moet je dat examen in het 2 de tijdvak maken. 3 Het werk wordt gemaakt met een zwarte of blauwe fineliner of balpen op gewaarmerkt papier. Het papier wordt door de school verstrekt. Gebruik van tekstverwijderaar, bijvoorbeeld typex, is niet toegestaan (het werk wordt hierdoor ongeldig). Schrijven met potlood is niet toegestaan, behalve bij het maken van grafieken. Overige toegestane hulpmiddelen staan in een aparte paragraaf in dit boekje. 4 Je gaat aan het tafeltje zitten waarop het kaartje ligt met jouw naam. 5 Je schrijft aan de bovenkant van elk papier je examennummer en ook je naam op de aangegeven plaats. Voorzie dus ook het kladpapier en de bladen met opgaven van je naam en je examennummer. Examennummer staat op het kaartje dat op jouw tafel ligt. 6 Het is toegestaan in de examenzaal meegebracht drinken te nuttigen. Drinken alleen uit afsluitbare flesjes met schroefdop. 7 Het is kandidaten niet toegestaan in lokalen waarin een toets of een examen wordt afgelegd, iets anders mee te nemen dan schrijfgereedschap en hulpmiddelen voor zover deze voor het afleggen van desbetreffende toets of examen toegestaan zijn. Bijvoorbeeld tassen, jassen, communicatiemiddelen en beeld- en geluidsdragers mogen niet in het examenlokaal meegenomen worden. Al het te gebruiken papier wordt door de school verstrekt. Jassen en tassen kun je achterlaten in de kleedkamers. Kandidaten mogen dus geen telefoon meenemen in de gymzaal. 4

5 8 Gedurende het examen mag je niet zonder toestemming het examenlokaal verlaten. Wie klaar is, mag weggaan, maar pas nadat er een uur examentijd verstreken is. Het laatste kwartier van de zitting vertrekt niemand. Het ingaan van het laatste kwartier van de zitting wordt door één der surveillanten aangekondigd. 9 Als je eerder dan een kwartier voor het einde van een examenzitting klaar bent, lever je jouw examenwerk samen met de opgaven in. Na de examenzitting kan je de opgaven ophalen bij de conciërgeloge, als je tenminste jouw naam op de opgaven en het kladpapier hebt geschreven. 10 Door je hand op te steken, geef je te kennen dat je naar het toilet moet. Na toestemming van de surveillant begeleidt hij of zij jou naar het toilet. 11 Indien jij je ten aanzien van het schriftelijke werk aan enig bedrog schuldig maakt, kan de rector de maatregelen nemen zoals staan vermeld in artikel 20 van het examenreglement van de GSF. 12 De Commissie van Beroep bestaat uit vier leden. Twee leden van of namens het College van Bestuur van de Stichting Gooise Scholen Federatie en twee leden namens of uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor ieder van de leden wordt een vervanger aangewezen die het betreffende lid van de commissie vervangt, wanneer deze langer dan één week afwezig is. Het adres van deze commissie is: Stichting Gooise Scholen Federatie t.a.v. de Commissie van Beroep Postbus AB Bussum 5

6 Toelichting bij het reglement In de eerste plaats ben je 15 minuten voor aanvang van het examen op school. Op je tafel in de examenzaal ligt een kaartje met je examennummer. Ga aan die tafel zitten en installeer je. 15 minuten zijn dan zo voorbij. Bij aanvang van het examen wordt de envelop met de opgaven gecontroleerd. Het pakket moet gesloten zijn, anders is het examen ongeldig. Daarnaast wordt gecontroleerd of de juiste opgaven in de envelop zitten. Vanaf dit moment heerst er absolute rust en is het stil. De opgaven worden uitgedeeld door de surveillanten. Het blijft stil. De concentratie van de surveillanten en de kandidaten mag nooit verstoord worden. Het controleren van de toegestane hulpmiddelen begint 10 minuten voor aanvang van het examen. Je hoort dan op de toegewezen plaats te zitten en daar te blijven. Het uitdelen van de examens begint 5 minuten voor aanvang van het examen. Vanaf het begin van het uitdelen worden de deuren gesloten en wordt niemand meer toegelaten. Wanneer je denkt dat er een fout in een opgave zit, maak je een notitie op je werkblad. Je vraagt niets aan de surveillanten. De geconstateerde fout wordt dan door de docent tijdens het nakijken opgemerkt en vergeleken met de constateringen van anderen. In de opgaven zitten zelden fouten. Mocht het toch zo zijn, dan wordt de beoordeling aangepast. Zorg ervoor dat je ook die opgave zo goed mogelijk maakt. Het kan ook zijn, dat je iets over het hoofd ziet. Nogmaals: je verstoort de rust niet. Die absolute rust handhaaf je ook als je eerder klaar bent en alvast de ruimte verlaat. Je mag de ruimte pas een uur na aanvang verlaten. Het laatste kwartier mag je niet meer weg. Tijdens het examen mag je niets van een ander lenen. Zorg er daarom voor dat je alles wat je nodig hebt, de dag voor het examen al gecontroleerd hebt. Ben je klaar? Verzamel dan al je werk, leg bij elkaar wat bij elkaar hoort en maak er één pakket van. Je brengt het vervolgens naar de inname tafel voor in de examenzaal en laat het door een van de surveillanten registreren. Ben je klaar en zijn er nog minder dan 15 minuten te gaan tot het einde van de zitting, dan blijf je zitten en je handhaaft de absolute stilte tot al het werk is opgehaald en de surveillant het teken geeft dat je mag vertrekken. 6

7 Te laat of ziek Kom je minder dan 30 minuten te laat, dan mag je pas een kwartier na aanvang van het examen toegelaten worden tot de ruimte waarin het examen wordt gehouden. Je verliest elk recht op extra tijd. Ook nu geldt dat je de rust respecteert. Kom je meer dan 30 minuten te laat bij een examen, dan heb je geen toegang meer. Meld je bij jouw afdelingsleider of, indien die afwezig is, bij de examensecretaris. Het gemiste onderdeel van het examen mag je niet meer maken; je wordt verwezen naar het tweede tijdvak. Hetzelfde geldt bij ziekte. Meld je bij jouw afdelingsleider of bij de examensecretaris. Je wordt verwezen naar het tweede tijdvak. 7

8 Tips 1 Lees het examenreglement goed door. 2 Let op de aanvangstijden van de verschillende examens. 3 Zorg dat je zelf goede en voldoende pennen, potloden en zo nodig andere hulpmiddelen bij je hebt zoals batterijen. 4 Woordenboeken mogen geen toegevoegde informatie bevatten. Dit wordt gecontroleerd. 5 Lees de opgaven rustig en zorgvuldig door, voordat je begint. 6 Ga door naar de volgende vraag als je een opgave niet begrijpt. 7 Schrijf goed leesbaar. 8 Kijk je werk goed na voordat je het inlevert. 9 Als je het overschrijven in het net niet afkrijgt, bijvoorbeeld bij een opstel/samenvatting, lever dan ook het klad in. Zet er je naam en je examennummer op. 10 Als je eerder klaar bent en weg mag, verlaat dan het lokaal zó, dat anderen er geen last van hebben. Ga niet in de nabije omgeving van de examenzaal het examen met anderen bespreken. Dat is zeer storend voor de kandidaten die nog aan het werk zijn. Meteen naar buiten dus! 8

9 Toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen 1 Woordenboek: A) Bij alle schriftelijke examens is een eendelig woordenboek Nederlands toegestaan. In plaats van het verklarend woordenboek Nederlands is een woordenboek van het Nederlands naar een vreemde taal toegestaan. B) Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. C) Bij schriftelijke examens via de computer is alleen een papieren woordenboek toegestaan. D) Bij de Centrale Examens moderne vreemde talen is een woordenboek van en naar de andere taal toegestaan. De toelating van een verklarend woordenboek Nederlands (naast het al toegestane woordenboek naar en van de andere taal) geldt ook voor deze examens. 2 Bij de onderdelen van het centraal examen waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld (in het Centraal Examen Nederlands van alle schooltypen en leerwegen) geldt de huidige spelling van de Nederlandse taal. 3 De betekenis van een vakterm, voortvloeiend uit het examenprogramma, kan in een examenvak anders zijn dan in een algemeen woordenboek. De kandidaat wordt geacht de betekenis te kennen die geldt binnen het vak, en kan zich niet beroepen op een afwijkende of meer algemene omschrijving in het woordenboek. 4 Bij alle examens is een gewone rekenmachine toegestaan. (Zie de opmerkingen hierover bij de afdelingen) 9

10 De school vraagt de kandidaten de voorgeschreven hulpmiddelen mee te nemen: MAVO vak Alle vakken Alle schriftelijke examens Moderne vreemde talen wiskunde Hulpmiddel Basispakket, bestaande uit: - schrijfmateriaal - millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - passer - geometrische driehoek (geodriehoek) - vlakgum - elektronisch rekenapparaat, zie 3 Eendelig woordenboek Nederlands, zie 1 Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal, zie 2 Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos nask 1 en 2 Door CEVO goedgekeurd informatiemateriaal, zie 4 Toelichting bij de tabel 1. woordenboek Nederlands Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de huidige officiële spellingsregels toegestaan. Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als een kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het voorbeeld bij het vak muziek is de vakinhoudelijke omschrijving de geldige; voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet 10

11 als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 2. woordenboek bij de moderne vreemde talen Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek naar én een woordenboek vanuit de moderne vreemde taal toegestaan, in één band of in twee afzonderlijke delen. Een woordenboek naar de vreemde taal is zinvol bij centrale examens die een onderdeel schrijfvaardigheid bevatten: GL/TL Engels. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan 3. rekenmachine Bij wiskunde KB en GL/TL, nask 1 KB en GL/TL en nask 2 GL/TL moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de y e macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij de overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. Meer mogelijkheden mag,maar: de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm)*, grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie. Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken is dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden. Ook bij de digitale centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel. * Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters sin als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd. 4 informatieboek bij nask 1 en nask 2 Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 in de gemengde en theoretische leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd zijn: Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN ) 11

12 HAVO/VWO Vak Alle vakken Alle schriftelijke examens Moderne vreemde talen Basispakket, bestaande uit: - Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - passer - geometrische driehoek - vlakgum - elektronisch rekenapparaat, zie 3 Eendelig woordenboek Nederlands woordenboek naar en van de vreemde taal, zie toelichting 2 Wiskunde A, B, C - grafische rekenmachine, zie 4 - roosterpapier in cm 2 Natuurkunde havo, scheikunde havo Natuurkunde vwo, Scheikunde vwo Biologie havo - goedgekeurd informatieboek: Binas 6e druk - Grafische rekenmachine (zie 4) - Goedgekeurd informatieboek: Binas 5e druk - Goedgekeurd informatieboek: Binas 6e druk Biologie vwo Economie Aardrijkskunde Management & Organisatie havo Management & Organisatie vwo - Goedgekeurd informatieboek: Biodata 2e druk óf Binas 5e druk Pas op! Geen grafische rekenmachine voor reguliere examens havo en vwo economie. Door het CvE goedgekeurde atlas voor het CE in 2015 is de Grote Bosatlas: - 54e druk voor vwo - 54e druk voor havo Bosatlas wordt door de school verstrekt! Geen grafische rekenmachine voor reguliere examens havo. Laatste jaar grafische rekenmachine voor reguliere examens vwo. (zie 4) 12

13 Toelichting 1. woordenboek Nederlands Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Waar spelling wordt beoordeeld (centraal examen Nederlands) zijn alleen schrijfwijzen volgens de huidige officiële spelling toegestaan. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziek-voorbeeld is de vakinhoudelijke omschrijving de geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 2. woordenboek bij Fries, moderne vreemde talen en klassieke talen Bij Fries en de moderne vreemde talen is een woordenboek vanuit én een woordenboek naar de moderne vreemde taal c.q. Fries toegestaan, in één band of in twee afzonderlijke delen. Een woordenboek naar de vreemde taal is bij examens zonder schrijfvaardigheid (alle talenexamens havo en vwo) niet zinvol maar ook niet verboden. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 3. basispakket Het standaard basispakket bij alle centrale examens bevat: - schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - passer - geometrische driehoek - vlakgum - elektronisch rekenapparaat Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een machine met de basisbewerkingen voldoende. Meer bewerkingen zijn toegestaan, maar niet toegestaan is het gebruik van apparaten die: a. op het lichtnet aangesloten moeten worden b. tijdens het examen opgeladen moeten worden c. geluidsoverlast bezorgen d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden e. alfanumeriek zijn f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster 4 de grafische rekenmachine De meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn: - Casio FX-9750GII, FX-9860GII of FX-9860GII SD, CG20 - Hewlett Packard 39GII - Sharp EL

14 - Texas Instruments 83 plus, 84 plus silver edition of 84 plus C silver edition - Texas Instruments TInSpire CX, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet toegestaan). TI levert ook een opvallend oranje extern gemonteerde cradle waarmee communicatie met een externe computer mogelijk is. De cradle is bij het centraal examen niet toegestaan. Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn. De grafische rekenmachines genoemd in de Regeling toegestane hulpmiddelen 2014 voldoen nog. Verder geldt het volgende. a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden. b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat. c. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee grafische rekenmachines. d. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.. Het is een kandidaat tijdens het centraal examen niet toegestaan de applicatie ZoomMath op zijn grafische rekenmachine te hebben geïnstalleerd. Deze applicatie kan worden geïnstalleerd op de grafische rekenmachines van TI die in de Regeling toegestane hulpmiddelen zijn opgenomen, met uitzondering van de TI83. In de rekenmachine is deze app te herkennen onder de naam Zoom100, Zoom200, Zoom300, Zoom400 of Zoom500. De school controleert de grafische rekenmachines van het merk Texas Instruments bij aanvang van het centraal examen. Dit kan gebeuren door via de APP-knop na te gaan of ZoomMath (Zoom100/Zoom200/Zoom300/Zoom400/Zoom500) aanwezig is. Als er slechts één applicatie geïnstalleerd is ( Finance ), kan dit erop wijzen dat andere applicaties verborgen zijn, bijvoorbeeld door gebruik van de Fake - applicatie. 5 Binas errata Voor de Binas uitgave (5e druk) voor havo/vwo is een erratum uitgegeven. Zie voor errata de site > voortgezet onderwijs > zoeken op Binas errata. Het is toegestaan deze fouten in Binas te verbeteren. NB. : bovenstaande geldt ook voor Binas 6e druk. 14

15 Examenfeest Op vrijdag 29 mei vindt het GALA examenfeest plaats. Je krijgt daarvoor een uitnodiging via je schoolmail. Inleveren huurboeken en sleutels Boeken van Van Dijk Gebruik voor het inleveren van je boeken het Inleverformulier Huurboeken van Van Dijk. Dit krijg je nog toegestuurd. Alle boeken die je moet inleveren staan erop vermeld. Lever je boeken samen met dit formulier in. Alleen met dit formulier kan Van Dijk registreren dat je je huurboeken hebt ingeleverd. De datum waarop de boeken moeten worden ingeleverd is dinsdag 30 juni. Als je te laat bent met inleveren, kunnen de boeken niet door Van Dijk worden hergebruikt en moeten (onnodig) nieuwe boeken worden ingekocht. Van Dijk is dan genoodzaakt je hiervoor een rekening te sturen. Boeken van VSC De boeken die eigendom zijn van de school moet je ook op dinsdag 30 juni inleveren. Binnenkort ontvangen jullie daarover per een bericht van de heer Lagerwaard. Sleutels De sleutels van je kluisje lever je direct na het eindexamen in bij mevrouw Muis in de mediatheek. Bibliotheekboeken Let ook op dat je boeken die je in de mediatheek hebt geleend, inlevert voor 3 juli. 15

16 Slaag-zak regeling MAVO De kandidaat die eindexamen MAVO heeft afgelegd, is geslaagd: 1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger én 2 Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger én 3 Kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn voldoende of goed én 4 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: - al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of - je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of - je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of - je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is én 5 Bij GL en TL is het sectorwerkstuk voldoende of goed én 6 Je hebt de rekentoets gemaakt. LET OP Je cijfer voor maatschappijleer 1 telt mee in de uitslagregeling. Maar natuurlijk niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer 1 doe je geen centraal examen. Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet! 16

17 HAVO en VWO De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar, is geslaagd indien: 1 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger én 2 Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) én 3 De vakken ckv en lichamelijke opvoeding zijn voldoende of goed én 4 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: - al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of - je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of - je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0, of - je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 én 5 Je hebt de rekentoets gemaakt. LET OP Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet! Ook niet voor één van de vakken van het combinatiecijfer. 17

18 Bekendmaking van de uitslag Mavo De uitslag van het examen Mavo wordt vastgesteld op donderdag 11 juni 2015 tijdens de uitslagvergadering van Alle examenkandidaten worden tussen en gebeld over de uitslag van het examen. Vanaf op donderdag 11 juni moeten alle leerlingen hun voorlopige cijferlijst ophalen. Je kunt dan zelf zien hoe je er voor staat. De nog niet geslaagden dienen vóór vrijdag 12 juni om 10.00u op school hun gewenste vak voor herexamen door te geven. Ook geslaagde kandidaten mogen een vak herkansen om hun gemiddelde te verbeteren. Havo/Vwo De uitslag van het examen Havo/Vwo wordt vastgesteld op donderdag 11 juni 2015 tijdens de uitslagvergadering van: Havo tot Alle havo-examenkandidaten worden tussen en gebeld over de uitslag van het examen Vwo tot Alle vwo-examenkandidaten worden tussen en gebeld over de uitslag van het examen. Op donderdag 11 juni, vanaf uur, kunnen alle havo- en vwo-leerlingen hun voorlopige cijferlijst ophalen. Je kunt dan zelf zien hoe je er voor staat. De nog niet geslaagden dienen vóór vrijdag 12 juni om op school hun gewenste vak voor herexamen door te geven. Ook geslaagde kandidaten mogen een vak herkansen om hun gemiddelde te verbeteren. Wat moet je doen? Als je nog niet geslaagd bent, maar nog wel kunt slagen, meld jij je zo snel mogelijk bij je mentor of afdelingsleider. Die adviseert je over het te herkansen vak; daarna vul je dit op je voorlopige cijferlijst in en die lever je weer in bij je afdelingsleider. Als je niet geslaagd bent en ook niet kunt slagen, kan je toch herkansen. Als je al geslaagd bent, maar een vak wilt verbeteren, wat belangrijk kan zijn voor de toelating tot een vervolgopleiding, dan vul je dit in op je voorlopige cijferlijst en je levert die in bij je afdelingsleider. Neem contact op met je vakdocent als je herexamen gaat doen om je examen te bespreken. 18

19 Herexamen (Tweede tijdvak) Iedereen heeft recht op één herexamen. De herkansing voor Mavo vindt plaats op dinsdag 16 juni t/m donderdag 18 juni. Als je gebruik wilt maken van je recht op herkansen, moet je dit uiterlijk op vrijdag 12 juni voor uur aan je afdelingsleider doorgeven. Voor HAVO en VWO vinden ze plaats op dinsdag 16 juni t/m donderdag 18 juni. Als je gebruik wilt maken van je recht op herkansen, moet je dit uiterlijk op vrijdag 12 juni voor aan je afdelingsleider doorgeven. Bekendmaking uitslag van herexamen De kandidaten die nog niet geslaagd waren in het 1 ste tijdvak, maar nog wel konden slagen in het 2 de tijdvak, worden op vrijdag 26 juni tussen 11.00u en 13.00u opgebeld. De resultaten van de andere kandidaten die hebben herkanst, worden opgehangen vanaf uur. 19

20 Diploma-uitreiking De diploma-uitreiking vindt plaats op: Vrijdag 26 juni voor de kandidaten van de afdeling HAVO om uur tot uur. voor de kandidaten van de afdeling VWO om uur tot uur. Dinsdag 30 juni voor de kandidaten van de afdeling Mavo van uur tot uur De diploma-uitreiking wordt gehouden in de gymzaal van de school. Let op: De kandidaten dienen een half uur voor aanvang aanwezig te zijn. Je ouders en jijzelf ontvangen voor de diploma-uitreiking een uitnodiging via . Natuurlijk gaan we ervan uit als je geslaagd bent dat je bij de diploma-uitreiking aanwezig bent. Mocht dit niet het geval zijn, laat het dan van te voren aan je mentor weten. 20

21 VSC Leerlingenboekje Examenrooster Mavo 2015 tijdvak 1 11 mei maandag 12 mei dinsdag 13 mei woensdag MAVO zaal hulpmiddelen nask2 13:30-15:30 zaal1 BINAS vmbo kgt 2e editie informatieboek nask 1 en nask 2 Frans 13:30-15:30 zaal1 woordenboek Nederlands 13:30-15:30 104/ mei maandag geschiedenis 09:00-11:00 zaal1 Engels 13:30-15:30 zaal1 woordenboek 19 mei dinsdag Duits 09:00-11:00 zaal1 woordenboek wiskunde 13:30-15:30 zaal1 20 mei woensdag aardrijkskunde 13:30-15:30 zaal1 21 mei donderdag nask1 13:30-15:30 zaal1 BINAS vmbo kgt 2e editie informatieboek nask 1 en nask 2 22 mei vrijdag economie 13:30-15:30 zaal1 26 mei dinsdag biologie 13:30-15:30 zaal1 NB 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig zijn Controleer je extra hulpmiddelen, bij alle examens mag je een woordenboek Nederlands gebruiken 21

22 VSC Centraal Examen 2014 Leerlingboekje Examenrooster Havo 2015 tijdvak 1 HAVO zaal hulpmiddelen 11 mei maandag economie 13:30-16:30 zaal2 12 mei dinsdag Nederlands 13:30-16:30 zaal2 13 mei woensdag Duits 09:00-11:30 zaal2 woordenboek biologie 13:30-16:30 zaal2 Binas 6e druk 18 mei maandag geschiedenis 09:00-12:00 zaal2 Frans 13:30-16:00 zaal1 woordenboek 19 mei dinsdag Engels 13:30-16:00 zaal2 woordenboek 20 mei woensdag tekenen 09:00-11:30 zaal2 wiskunde A,B 13:30-16:30 zaal2 grafische rekenmachine 21 mei donderdag maatschappijwetenschappen 09:00-12:00 zaal2 scheikunde 13:30-16:30 zaal1 Binas 6e druk 22 mei vrijdag m&o 13:30-16:30 zaal2 26 mei dinsdag aardrijkskunde 09:00-12:00 zaal1 Bosatlas, 54e druk 27 mei woensdag natuurkunde 13:30-16:30 zaal1 Binas 6e druk NB 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig zijn Controleer je extra hulpmiddelen, bij alle examens mag je een woordenboek Nederlands gebruiken 22

23 VSC Centraal Examen 2014 Leerlingboekje Examenrooster Vwo 2015 tijdvak 1 VWO zaal hulpmiddelen 11 mei maandag Nederlands 13:30-16:30 zaal1 12 mei dinsdag tekenen 09:00-11:30 zaal1 m&o 13:30-16:30 zaal1 grafische rekenmachine 13 mei woensdag wiskunde A, B, C 13:30-16:30 zaal1 grafische rekenmachine 18 mei maandag geschiedenis 09:00-12:00 zaal1 natuurkunde 13:30-16:30 zaal2 grafische rekenmachine, BINAS 5e druk 19 mei dinsdag economie 13:30-16:30 zaal1 20 mei woensdag Duits 09:00-11:30 zaal2 woordenboek biologie 13:30-16:30 zaal1 BINAS 5e druk of Biodata, alleen 2e druk 21 mei donderdag aardrijkskunde 09:00-12:00 zaal2 Bosatlas, 54e druk Engels 13:30-16:00 zaal2 woordenboek 22 mei vrijdag maatschappijwetenschappen 13:30-16:30 zaal1 26 mei dinsdag Frans 13:30-16:00 zaal1 woordenboek 27 mei woensdag scheikunde 13:30-16:30 zaal1 grafische rekenmachine, BINAS 5e druk 28 mei donderdag Spaans 13:30-16:00 zaal1 NB: 15 minuten van te voren in de examenzaal aanwezig zijn; Controleer je extra hulpmiddelen, bij alle examens mag je een woordenboek Nederlands gebruiken 23

24 VSC Centraal Examen 2014 Leerlingboekje Tweede tijdvak De aangewezen vakken worden afgenomen door de staatsexamencommissie. Dit examen is op vrijdag 19 juni in Amsterdam. De kandidaten dienen een half uur voor de aanvang aanwezig te zijn. De aangewezen vakken zijn: mavo: geen havo: geen vwo: tehatex Mavo 2015 Rooster centrale examens 2e tijdvak 2015 vaknaam afnamedag afnamedatum begintijd eindtijd Nederlands dinsdag 16 juni :30 15:30 Engels dinsdag 16 juni :30 15:30 aardrijkskunde dinsdag 16 juni :30 15:30 geschiedenis woensdag 17 juni :30 15:30 Frans woensdag 17 juni :30 15:30 wiskunde woensdag 17 juni :30 15:30 Duits donderdag 18 juni :30 15:30 nask 1 donderdag 18 juni :30 15:30 nask 2 donderdag 18 juni :30 15:30 biologie donderdag 18 juni :30 15:30 economie donderdag 18 juni :30 15:30 24

25 VSC Centraal Examen 2014 Leerlingboekje HAVO 2015 Rooster centrale examens 2e tijdvak 2015 vaknaam afnamedag afnamedatum begintijd eindtijd Nederlands dinsdag 16 juni :30 16:30 Engels dinsdag 16 juni :30 16:00 aardrijkskunde dinsdag 16 juni :30 16:30 Maatschappijwetenschappen dinsdag 16 juni :30 16:30 Frans woensdag 17 juni :30 16:00 Duits woensdag 17 juni :30 16:00 wiskunde A woensdag 17 juni :30 16:30 natuurkunde woensdag 17 juni :30 16:30 scheikunde woensdag 17 juni :30 16:30 geschiedenis woensdag 17 juni :30 16:30 wiskunde B donderdag 18 juni :30 16:30 biologie donderdag 18 juni :30 16:30 economie donderdag 18 juni :30 16:30 managment & donderdag 18 juni :30 16:30 organisatie tehatex donderdag 18 juni :30 16:00 25

26 VSC Centraal Examen 2014 Leerlingboekje VWO 2015 Rooster centrale examens 2e tijdvak 2015 vaknaam afnamedag afnamedatum begintijd eindtijd Nederlands dinsdag 16 juni :30 16:30 Engels dinsdag 16 juni :30 16:00 Spaans dinsdag 16 juni :30 16:00 aardrijkskunde dinsdag 16 juni :30 16:30 Maatschappijwetenschappen dinsdag 16 juni :30 16:30 Frans woensdag 17 juni :30 16:00 Duits woensdag 17 juni :30 16:00 wiskunde A woensdag 17 juni :30 16:30 wiskunde C woensdag 17 juni :30 16:30 natuurkunde woensdag 17 juni :30 16:30 scheikunde woensdag 17 juni :30 16:30 geschiedenis woensdag 17 juni :30 16:30 wiskunde B donderdag 18 juni :30 16:30 biologie donderdag 18 juni :30 16:30 economie donderdag 18 juni :30 16:30 management & organisatie donderdag 18 juni :30 16:30 26

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 1. Wat is er anders in 2015? Op verzoek van de examenkandidaat

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE- 14.01696.

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1)

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015 van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726 Hulpmiddelen vmbo 2015 1.

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3.

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3. Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01404 Hulpmiddelen

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO Gewijzigd op 13 oktober. Bij 2 Hulpmiddelen vmbo: toegevoegd bij muziek dat een computer door de organisatie wordt geleverd. Bij 4.2 Computer: laptopgebruik alleen toegestaan na toestemming van DUO Examendiensten.

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen vmbo 2016 1. Wat is er anders

Nadere informatie

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak Alle vakken Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit: - Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met Millimeterverdeling

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2007 Toegestane hulpmiddelen bij de examens vmbo, havo en vwo Toegestaan wil zeggen: er wordt van uitgegaan dat de kandidaat, zowel bij

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014)

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) Examenregels asis/kader 1. Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten vóór aanvang in de examenruimte aanwezig bent. 2. Het examen

Nadere informatie

Veel succes met je examen

Veel succes met je examen PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE MEDEDELINGEN VOOR EXAMENKANDIDATEN MAVO 2014 Veel succes met je examen Zorgvuldig raadplegen en bewaren! Aan alle examenkandidaten Deze brochure kondigt een belangrijke

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

2A. Lijst met hulpmiddelen havo (programma s vernieuwde profielen) 2010 per vak

2A. Lijst met hulpmiddelen havo (programma s vernieuwde profielen) 2010 per vak Bijlage 2B (behorend bij Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2010 van 24 juni 2008, CEVO-08.0941) Hulpmiddelen havo en

Nadere informatie

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje.

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. Aan de examenkandidaten en hun ouders Amsterdam, april 2016 Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders / verzorgers In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. In dit boekje

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO In lijn met de wijzigingsregelingen van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 3.4, 3.5, 4.2 en 7.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. In lijn met de wijzigingsregeling

Nadere informatie

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012 van 22 juni 2010, nummer CvE-10.0775 Hulpmiddelen

Nadere informatie

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 Overzicht SE3 week (inclusief moment rekentoetsen) Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 12 januari

Nadere informatie

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2015

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2015 Aan Kopie aan Van : Examenkandidaten : Directie Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten : Dhr. T. Bosma, Secretaris Eindexamen Datum : april

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2012 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2012 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3. Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2013 van 21 juni 2011, nummer CvE-11.01610 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Centraal Examen 2 e tijdvak HAVO 5 en VWO 6. Leerlingeneditie

Centraal Examen 2 e tijdvak HAVO 5 en VWO 6. Leerlingeneditie Centraal Examen 2 e tijdvak 2017 HAVO 5 en VWO 6 Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, 2 e tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl

Informatie. Centraal Schriftelijk Eindexamen. mavo/vmbo-tl Informatie Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo/vmbo-tl Schooljaar 2012-2013 Beste examenkandidaten, Op dinsdag 13 mei start de examenperiode. Om te zorgen dat de komende periode goed verloopt hebben

Nadere informatie

SE4. Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart Overzicht SE4 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE4 week

SE4. Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart Overzicht SE4 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE4 week SE4 Maandag 20 maart t/m vrijdag 24 maart 2017 Overzicht SE4 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE4 week Overzicht SE4 week Maandag 20 maart 8:20 10:00 Nsk2 (Scheikunde) 11:10 12:00

Nadere informatie

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week SE3 Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari 2017 Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 17 januari 8:20 10.00 Zorg en Welzijn 8:20

Nadere informatie

SE 2. Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week

SE 2. Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week SE 2 Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november 2015 Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week Overzicht SE2 week Woensdag 4 november 8:20 10:00 Nederlands 11:10

Nadere informatie

Aan de eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo en hun ouder(s)/verzorger(s. 's-hertogenbosch, 18 april 2017

Aan de eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo en hun ouder(s)/verzorger(s. 's-hertogenbosch, 18 april 2017 Aan de eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo en hun ouder(s)/verzorger(s 's-hertogenbosch, 18 april 2017 Betreft: Centraal Examen Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste leerling, Op woensdag 10 mei 2017

Nadere informatie

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1

Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2017 Naar de finish leerlingversie 2017 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je eindexamen. Een spannende

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2015-2016 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2017 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulpmiddel meer. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Belangrijke data laatste periode mavo 4

Belangrijke data laatste periode mavo 4 Belangrijke data laatste periode mavo 4 Beste leerling, We gaan nu de laatste fase van het examenjaar in en daarom zetten we voor jullie alle belangrijke gegevens nog even op een rijtje. 11 t/m 15 april

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2011 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op 17 mei 2011 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9

Hulpmiddelen 6. Toelichting op de tabel hulpmiddelen 7. Regels examenlokaal 9 Exameninformatie 2016-2017 1 Inhoudsopgave Kort samengevat 3 o Centraal Examen BB, KB en mavo eerste tijdvak 3 o een paar regels en afspraken 3 o informatie over de uitslag 3 o diploma-uitreiking 3 o tijden

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3.2)

Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3.2) Bijlage 2A Hulpmiddelen vmbo 2011 1. Wat is er anders in 2011? Voor het vmbo is ten opzichte van 2010 bij de hulpmiddelen niets gewijzigd 2. Toegestane hulpmiddelen vmbo 2011 vak leerweg hulpmiddel Alle

Nadere informatie

Toegestane hulpmiddelen 16-17

Toegestane hulpmiddelen 16-17 Bijlage 1A behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017, van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01452. In lijn met

Nadere informatie

woordenboek Nederlands (zie 3.2) - goedgekeurd informatieboek: Binas 6 e editie of Sciencedata

woordenboek Nederlands (zie 3.2) - goedgekeurd informatieboek: Binas 6 e editie of Sciencedata Bijlage 1B behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2018, van 27 juni 2016, nummer CvTE-16.01424. In lijn met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14125 3 augustus 2011 Regeling van het College voor examens van 21 juni 2011, nr. CvE-11.01610, houdende vaststelling

Nadere informatie

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Spoorboekje Centrale Examens 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

Centraal Examen HAVO 5 en VWO 6. Leerlingeneditie

Centraal Examen HAVO 5 en VWO 6. Leerlingeneditie Centraal Examen 2017 HAVO 5 en VWO 6 Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, eerste tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet, J. Dierx

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie Centraal Examen 2015 5 HAVO en 6 VWO Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, eerste tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet, J. Dierx

Nadere informatie

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de 1 INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO Beste eindexamenkandidaten, Over drie weken begint voor jullie het examen. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te

Nadere informatie

EXAMENS?! VMBO Kaliumweg PT Amersfoort T (033)

EXAMENS?! VMBO Kaliumweg PT Amersfoort T (033) EXAMENS?! 2017 VMBO Kaliumweg 2 3812 PT Amersfoort T (033) 460 26 00 info@hetelement.eu www.hetelement.eu 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 2 2 Examen?!... 3 3 Praktijkexamens... 4 4 Schriftelijke examens...

Nadere informatie

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10 Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het examen. Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende vakken. Dit boekje moet

Nadere informatie

Centraal Examen 2015 Mededelingen

Centraal Examen 2015 Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Openbaar Lyceum Zeist Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist T 030-6914518 F 030-6982180 E info@osgs.nl INHOUD Overzicht examentijden HAVO 3 Overzicht examentijden VWO 4 Reglement

Nadere informatie

Namens alle medewerkers van het Carmelcollege Emmen wens ik je heel veel succes met het examen!

Namens alle medewerkers van het Carmelcollege Emmen wens ik je heel veel succes met het examen! Beste eindexamenkandidaten, Binnenkort begint voor jou het examen. Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende vakken. Dit boekje moet

Nadere informatie

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen.

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen. Eindhoven, 22 april 2014 Aan «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» en ouder(s)/verzorger(s) ***** Belangrijke informatie over het examen****** Beste «Roepnaam», Klas: «Klas» Hierbij ontvang je de laatste informatie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Mavo cursus 2015-2016 Inhoud Algemeen deel voor M3 en M4 Inleiding 2 Het Examen 2 Het Examendossier 2 Het PTA 3 Het Sectorwerkstuk 3 Slaag- zakregeling

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Net even anders Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7 Spoorboekje Centrale Examens 2017 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2016

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2016 Aan Kopie aan Van : Examenkandidaten : Directie Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten : Dhr. T. Bosma, Secretaris Eindexamen Datum : april

Nadere informatie

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg 1 Leertips Tip 1: de planning Het klinkt afgezaagd, maar toch is deze tip het belangrijkste: plannen. Niets is zo vervelend om er een week voor je examens achter

Nadere informatie

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen:

Voor het vmbo zijn er ten opzichte van 2011 bij de hulpmiddelen de volgende veranderingen: Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012 van 22 juni 2010, nummer CvE-10.0775 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Eindhoven, 25 april 2013. Aan de eindexamenkandidaten havo5/vwo6 en hun ouders,

Eindhoven, 25 april 2013. Aan de eindexamenkandidaten havo5/vwo6 en hun ouders, Eindhoven, 25 april 2013 Aan de eindeamenkandidaten havo5/vwo6 en hun ouders, Hierbij het cijferoverzicht van het afgelegde schooleamen. Gelieve de cijfers direct na ontvangst te controleren en bij twijfel

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2017

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2017 Aan Kopie aan Van : Examenkandidaten : Directie Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten : Dhr. T. Bosma, Secretaris Eindexamen Datum : maart

Nadere informatie

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2013 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2013. Inhoudsopgave EXAMENTRAINING... 3

Nadere informatie

Vestiging Stichtse Vrije School

Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Beste examenkandidaten, In verband met het naderende

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. Mededelingen

Centraal Examen 2015. Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Schoonoord Doorn Frans van Dijklaan 2 3941 KD Doorn doorn.osgs.nl Tel.: 0343-412196 Fax: 0343-145008 INHOUD Overzicht examentijden VMBO/TL... 2 Reglement examenzaal...

Nadere informatie

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Onderwerp Belangrijke examenzaken Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Beste leerlingen, Deze brief gaat over het centraal examen en over belangrijke data. Lees hem goed en bewaar hem

Nadere informatie

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017

LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 LEERLINGENDRAAIBOEK EXAMEN 2017 Hieronder volgt een aantal zaken die de eindexamenkandidaten gedurende de periode van het schriftelijk gedeelte van het examen in de gaten

Nadere informatie

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE Jan van Egmond Lyceum Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend Tel.: 0299-421274 Fax: 0299-430707 Attentie Calamiteitenplan Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2016

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2016 Dit examendraaiboek is te vinden op de Examenwebsite van de Huizermaat: http://www.huizermaat.nl/ PTA en examens-> Examens -> Examendraaiboek leerlingen dinsdag 19 april Mavo: Tijdens het mentoruur gaan

Nadere informatie

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL 2016 1 e tijdvak Datum Vak Groep Lok. Tijd Di. 17 mei Beeld.vakken Tekenen 4gtbte_2 v.d. Wal 11 ll 32/33 9.00-11.00 Nederlands 4A 31 13.30-15.30 Bron 23

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2014 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN

INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN INFORMATIEBULLETIN PERIODE CENTRAAL EXAMEN APRIL - JULI 2017 1 Tijdschema voor Eindexamenperiode 2017 di 18 april woe 19 april do 20 april vr 21 april ma 24 april t/m vr 5 mei ma 8 mei vr 19 mei ma 8 mei

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het Examenreglement.

Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het Examenreglement. Aan alle examenkandidaten Arnhem, 3 april 2017. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2017 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36986 28 oktober 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, houdende

Nadere informatie

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling,

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling, SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012 Beste eindexamenleerling, Het schooljaar is voor jullie bijna ten einde en we hopen allemaal dat jij straks ook je diploma in ontvangst

Nadere informatie

Informatiegids examens 2015. Maart 2015

Informatiegids examens 2015. Maart 2015 Informatiegids examens 2015 Maart 2015 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2015 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2014 Juni 2013 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Examens (CvE). Het CvE is verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatiegids examens 2014

Informatiegids examens 2014 Informatiegids examens 2014 Maart 2014 HAVO / VWO Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2014 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2016 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 49896 5 september 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 28 augustus 2017, nummer CvTE-17.01506, houdende

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Het Centraal Examen is van donderdag 12 t/m dinsdag 26 mei a.s. en vindt plaats in de gymzalen aan de Onderbouw.

Het Centraal Examen is van donderdag 12 t/m dinsdag 26 mei a.s. en vindt plaats in de gymzalen aan de Onderbouw. Aan de leerlingen van H5 en A6 Krommenie, april 2016 Beste meisjes en jongens, De herkansingen zijn gemaakt. Het Centraal Examen (CE) staat voor de deur. Ter voorbereiding op het Centraal Examen krijgen

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE

PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE MEDEDELINGEN VOOR EXAMENKANDIDATEN MAVO 2016 Veel succes met je examen Naam kandidaat: Klas: Examennummer: Zorgvuldig raadplegen en bewaren! Aan alle examenkandidaten Deze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Zeist, april 2015 Beste leerlingen, In verband

Nadere informatie

Centraal Examen vmbo 2016

Centraal Examen vmbo 2016 Centraal Examen vmbo 2016 Informatie voor leerlingen Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg Inleveren boeken IDDINK Op maandag 18 juli om 8.30 uur moeten de boekenpakketten op school ingeleverd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10999 15 juli 2010 Regeling van het College voor Examens van 22 juni 2010, nummer CvE-10.0775, houdende vaststelling van

Nadere informatie

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen:

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: Bemmel, maart 2015 Aan alle examenkandidaten/ ter kennisname aan de ouders Geachte ouders/beste leerlingen, Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: 1. De commissie

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat Tassen, jassen

Nadere informatie

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg

Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg Centraal Schriftelijk Examen 2016 Theoretische Leerweg 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Voorafgaand aan de examenperiode.6 Afronden schoolexamen Puntjes op de I Checklist CSE.7 Afronding examenperiode tijdvak 1..8

Nadere informatie

Voor, tijdens en na het examen. Voor het examen:

Voor, tijdens en na het examen. Voor het examen: Voor, tijdens en na het examen Voor het examen moeten er nog een aantal belangrijke dingen gebeuren! Hier gaat deze brief over. Je vindt informatie over de volgende onderwerpen: Voor alle vakken moeten

Nadere informatie