Oktober Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1"

Transcriptie

1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1

2 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade oktober 14 november 21 november 16 december Water en deltatechnologie bij Boskalis BNI Aanbevelingen marketing Industriedag Ledenvergadering bij DuPont 50 Postbus AX Dordrecht T: (078) F: (078) E: Aanleveren kopij vóór week januari februari Nieuwjaarsreceptie in het Energiehuis Bijeenkomst Duurzame strategievorming Lay-out: COOKS Incorporated Marketing & Communication Druk: Drukkerij Dekkers van Gerwen ALTIJD EN OVERAL CONTROLE OVER UW GELDSTROMEN Dat is cashmanagement anno nu. U wilt volledige controle over uw geldstromen, waar en wanneer dan ook. Dat kan met de cashmanagement oplossingen van ABN AMRO. Daarmee heeft u altijd en overal inzicht in uw rekeningen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld met de nieuwe Access Online app. Hiermee ziet u welke betalingen gedaan en ontvangen zijn. Zo kunt u altijd anticiperen, zaken in beweging zetten, bijsturen en versnellen. Onze specialisten komen graag bij u langs voor een advies dat past bij uw onderneming. Meer weten? Kijk op abnamro.nl/cashmanagement of bel Available on the 2

3 door Teun Muller Is het zo? VAN DE VOORZITTER In diverse publicaties wordt gesteld dat er tekenen zijn van een voorzichtig herstel. Uit eigen informatie in onze regio hoor ik voor verschillende branches dezelfde geluiden. Maar een ieder is voorzichtig want het is nog heel pril en we hebben al eerder een terugval gezien. Deze betere vooruitzichten betekenen echter nog niet dat de werkloosheidscijfers nu ook direct dalen. Maar al zijn er op papier veel werklozen, de vraag naar technische medewerkers blijft groter dan het aanbod en dat geldt voor alle niveaus. Toch zijn er ook in deze krapte positieve ontwikkelingen te noemen, het aantal aanmeldingen voor het technisch onderwijs is ongeveer met 20% gestegen. Nu maar hopen dat deze stijging zich doorzet en dat deze studenten in het technische vakgebied zullen blijven. Transport in Dordrecht aan te bieden. Deze afspraak volgt uit intensieve gesprekken tussen de gemeente Dordrecht, de TU Delft, de STC-Group en het maritieme bedrijfsleven in de regio waarin ook de WD participeert. Hiermee sluiten opleiding en werk op elkaar aan. Het bestuur kan die werkzaamheden natuurlijk niet doen zonder uw hulp en steun en ik doe daarom een beroep op u allen om actief te zijn op de onderwerpen en waar mogelijk ons daarbij te ondersteunen. Gezamenlijk kunnen we de WD groter en sterker maken. Betekenen deze positieve geluiden nu dat we achterover kunnen gaan zitten? Ik denk het niet, er blijft nog veel, heel veel te doen. Bij vele activiteiten voor de arbeidsmarkt en voor de scholing wordt de WD als enige werkgeversorganisatie gevraagd aanwezig te zijn of een convenant mede te ondertekenen. Het is prettig te ervaren dat we daarvoor in de shortlist staan, anderzijds geeft het ons ook de verplichting actief met de onderwerpen bezig te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is de ondertekening van het convenant op 5 september jl. waarbij ik als voorzitter van de WD aanwezig mocht zijn. Dit convenant, getekend door Minister Asscher (Sociale Zaken), regiobestuurder Bert van de Burgt en Bert van der Sluis van IHC Merwede, maakt mogelijk dat duizend jongeren de komende jaren een vak leren waarin werken en leren samen opgaan. Het convenant is een van de onderdelen om de (jeugd-)werkloosheid aan te pakken. Maar er zijn meer initiatieven. In Dordrecht ligt een concrete intentie van de STC-Group met haar Netherlands Maritime University of applied sciences om vanaf september 2014 een internationale masteropleiding Shipping en INHOUDSOPGAVE 4 Drechtsteden een kansrijke regio 5 Interview 6 Industriedag Terugblik op de algemene ledenvergadering 10 Terugblik op broodje IT 12 Terugblik op bedrijf 13 Terugblik op masterclass incasseren is een vak 14 Terugblik op de dinner date historisch culinair 16 Innovatief ondernemen 17 Optimale kansen voor jongeren 18 Een dag uit het leven van Jan Brand 19 Activiteiten in maritieme topsector Drechtsteden 22 Nieuws vanuit de Drechtsteden 24 Regionaal actieplan Drechtsteden benutten talent 28 Juridische zaken uitgelicht 29 Column 31 Nieuws van de leden 40 Nieuwe leden 3

4 SPEERPUNTEN Drechtsteden een kansrijke regio De Werkgevers Drechtsteden staan voor een krachtige regio! We beseffen, als belangenbehartiger van het regionale bedrijfsleven, dat we echt iets kunnen bereiken als we dat mét elkaar doen. In goede en minder goede tijden! Zo n 4 jaar geleden hebben we dan ook, om dit kracht bij te zetten, een speerpunten brochure uitgegeven waarin we de politiek en het openbaar bestuur hebben uitgenodigd daadwerkelijk samen op te trekken. Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Terugkijkend op deze periode komen we tot de conclusie dat we in tal van ambities en projecten daadwerkelijk samen zijn opgetrokken en resultaten hebben bereikt. Het contact tussen ons als vertegenwoordiger van het regionaal bedrijfsleven en de politiek is ons inziens beter en transparanter geworden. Bestuurders zijn voor ons bereikbaar en aanspreekbaar. Door elkaar al in een vroegtijdig stadium te informeren en samen op te trekken wordt een beter resultaat bereikt. Natuurlijk zijn er nog tal van zaken samen te regelen en/of kunnen we samen met andere organisaties nog de nodige stappen zetten. Dat is dan ook de reden dat we opnieuw een speerpuntenbrochure hebben opgesteld met als doel de politieke partijen te informeren over voor de ondernemers wezenlijke aandachtspunten. De politieke partijen is gevraagd met deze punten rekening te houden bij het opstellen van de verschillende verkiezingsprogramma s. De WD is van mening dat juist in deze onzekere economische tijden samenwerken meer dan noodzakelijk is! Samen met de politiek werken aan de toekomst van deze mooie kansrijke regio is een loffelijk streven waar we ons graag sterk voor maken! 9 speerpunten 1 Versterken van het imago van de Drechtsteden. 2 Het sterk verbeteren van het vervoer van gevaar lijke stoffen door de regio. 3 Eén vergunningloket voor alle vergunningen. 4 Revitalisering van bedrijventerreinen. 5 Verbeteren bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. 6 Stimulering van het technisch onderwijs. 7 Lokale ondernemers moeten een optimale kans krijgen bijaanbestedingen. 8 Optimaliseren van woon- en werkklimaat. 9 Verdwijnen van tal van voorzieningen uit de Drechtsteden. 4 Het speerpuntenboekje is tijdens de zomerperiode door de voorzitter van de WD, de heer Teun Muller aangeboden aan de voorzitter van de Drechtraad, de heer Arno Brok en aan de voorzitter van de Carrousel Fysiek van de Drechtsteden, de heer Chris Moorman.

5 INTERVIEW Opvoeren druk van ondernemers succesvol JASPER MOS, wethouder in Dordrecht; Verkeer in Drechtsteden krijgt meer lucht Rijk, provincie en gemeente Dordrecht zijn bereid garant te staan voor de extra benodigde tien miljoen euro op de al beschikbare 35 miljoen euro. Ze nemen elk een derde deel (3,3 miljoen euro) voor hun rekening om zodoende ingrijpende maatregelen te kunnen treffen ter verhoging van de verkeersveiligheid en het oplossen van het fileleed. Het knooppunt ter hoogte van afrit 20 (in de buurt van Van der Valk) wordt grondig aangepakt. Een zogeheten kwartklaverbladlus met een bufferstrook moet de verkeersstromen in goede banen gaan leiden. Het kruisende verkeer, met lange files als gevolg, zorgt tot op de dag van vandaag voor de nodige irritaties en frustraties en niet te vergeten economische schade. Dat gaat veranderen, belooft Mos die als onderdeel van de oplossing wijst op de aparte afslag vanaf Papendrecht richting zuiden. Daar zijn de industrieterreinen Dordtse Kil I, II en III in hoge mate bij gebaat en kan, dankzij de aansluiting op de snelweg, ook Kil IV optimaal worden ontwikkeld. Mos hoopt dat één en ander binnen twee jaar zijn beslag kan krijgen. Wel moet daarvoor het bestaande plan, dat uitging van een fly-over, grondig worden aangepast. Het is nu of nooit, zegt de Dordtse wethouder, die zijn blijdschap over de positieve ontwikkelingen niet onder stoelen of banken steekt. Jasper Mos, de Dordtse wethouder van onder meer verkeer en vervoer, is een tevreden man. Het einde van de verkeersproblematiek rond de N3/A16 en A15 is in zicht. Er is een oplossing en er is geld, laat hij weten om er onmiddellijk aan toe te voegen dat de druk die de Werkgevers Drechtsteden op de overheid heeft opgevoerd daar een niet onbelangrijke rol in heeft gespeeld. Er komt ook een rechtstreekse afslag vanuit het zuiden in de richting Papendrecht. Dat zal het verkeer ongetwijfeld meer lucht geven. Goed nieuws noemt Mos ook het beschikbaar stellen van 12 miljoen euro extra voor de spoorveiligheid in de Drechtsteden. Nieuwe seinen en wissels en ontsporinggeleiding worden daardoor mogelijk, met als direct gevolg het fors verkleinen van de gevaren van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de steden. Pro Rail heeft bovendien toegezegd begin 2014 de capaciteit van het spoor beter te verdelen door meer gebruikmaking van de Betuwelijn. Op de middellange termijn dienen dan nog een paar ontbrekende stukken spoor in de Betuweroute te worden aangelegd. Nel van de Berg Oud journaliste AD de Dordtenaar 5

6 Industriedag 2013 Weer niet op de boot, maar waar dan wel? Toch ook dit jaar de Industriedag niet op de boot. Het was wat zoeken maar we hebben een locatie gevonden die naadloos aansluit op het thema. En waar die locatie ligt? Er wordt enorm naar gegist op welke locatie de Industriedag gaat plaatsvinden. Men probeert ons zelfs al om te kopen maar we geven geen krimp. Waarom houden we het eigenlijk geheim? We willen niet flauw doen, maar de ervaring van de boot leert dat het de sfeer tijdens deze dag enorm ten goede komt wanneer mensen weten dat ze de hele dag op de Industriedag aanwezig zullen zijn. Gewoon omdat er geen gelegenheid is de boot te verlaten. Men kiest van te voren bewust voor een dag niet op de zaak. Deze ontspannen sfeer wil ik vasthouden door naar de nieuwe locatie te gaan met bussen. Het is de mens eigen dat als er een brandtelefoontje komt of de spreker is toch niet helemaal je smaak, om er al snel voor te kiezen naar de zaak te gaan. En dat is nu net wat ik met geheimhouding wil voorkomen. Wie kiest voor deelname aan de Industriedag, kiest voor een dag netwerken, interessante zakelijke contacten leggen, informeel met bestuurders praten die anders zo lastig te benaderen zijn, informatie over een aantrekkelijk thema en een interessant middagprogramma. En geloof me, u krijgt er dit jaar wederom geen spijt van! Om dit stukje geheimzinnigheid een leuke dimensie te geven, hebben we samen met Ten Holter Advocaten een prijsvraag opgezet. Wie raadt op welke locatie de Industriedag wordt gehouden, krijgt op de Industriedag een spectaculaire prijs aangeboden. Wat moet u hiervoor doen? Stuur vóór 11 november a.s. een naar onder vermelding van de locatie. Zorg er dan ook voor dat u aanwezig bent tijdens de Industriedag, want de prijs wordt alleen dan uitgereikt! Het spreekt voor zich dat bestuursleden en een paar mensen die noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn, niet zullen meedoen aan deze prijsvraag. Ondanks de economische crisis zijn we dit jaar toch in staat om onze Industriedag te houden, want zoals alle voorgaande jaren heeft u ons weer perfect geholpen om de sponsoring rond te krijgen. Zoals vanouds biedt Seris Security weer de zorg dat uw auto de gehele dag beheerd blijft staan bij de Makro in Dordrecht. Drukkerij Dekkers houdt de gewoonte in stand door wederom het programmaboekje te drukken dat er ook dit jaar weer prachtig uitziet door de opmaak en lay-out van reclamebureau BM. Diverse bedrijven vinden het leuk u op de één of andere manier te fêteren, zoals Visser & Visser Accountants-belastingadviseurs, die u een petit four aanbiedt. Ik ben ieder jaar weer aangenaam verrast dat u met zo velen wilt bijdragen om deze dag toch dat bijzondere tintje mee te geven die deze dag in de regio zo onderhand geniet. Bijzonder blij zijn wij met de hoofdsponsor Ingenieursbureau IOB. Innovatief ondernemen is hun dagelijks werk. In het programmaboekje kunt u lezen waarom hen dat heeft getriggerd om te sponsoren. Het programmaboekje met het aanmeldformulier, zal op korte termijn door u worden ontvangen. Houdt u er rekening mee dat de bussen om 8.30 uur uur bij de Makro in Dordrecht vertrekken? Na afloop van de dag ben ik natuurlijk benieuwd om van u te vernemen hoe u de dag heeft ervaren. Ik hoop u in grote getalen te mogen verwelkomen! Barbara Keuzenkamp Secretaris 6

7 Marcel van de Peppel over innovatief ondernemen De (interne) status quo doorbreken Al eerder hebben we verteld waarom wij dit thema zo boeiend vinden. Om in de bouwsector mee te blijven spelen zal geïnnoveerd moeten worden. Op het moment dat je achter loopt, loopt het werk bij je weg. Kwaliteit verbeteren met behulp van de laatste technieken. Bij IOB zijn wij daar druk mee bezig en hebben we een aantal succesvolle trajecten doorlopen. In de afgelopen jaren hebben we daarnaast onze voelsprieten uitgegooid om te bezien waar onze klanten winst zien. Waar kan IOB de nieuwe technieken verder toespitsen op wat de klant wil bereiken met zijn product. Met alleen de focus op externe veranderingen zal je als bedrijf niet excelleren. Innovatief ondernemen houdt ook in dat je innovatief bent binnen je onderneming. Hoe staat die ervoor? Nemen we genoegen met hoe het nu gaat, of gaan we die status quo doorbreken? Wil je in staat zijn om meer te leveren dan de concurrent? Dan zal je aandacht moeten hebben voor die interne organisatie. Vanuit welk perspectief doe je wat je doet? Waarom kom je iedere dag je bed uit? Wat zijn de kernwaarden die je nastreeft? Door medewerkers in dit soort zaken te betrekken ontstaat een betrokkenheid bij de organisatie die zeer waardevol is. Een betrokken medewerker levert bewezen beter werk af en zorgt voor een hogere omzet van het bedrijf. Niet zo gek dus om daar energie in te steken! Tijdens de industriedag van 21 november a.s. nemen wij u graag mee om het innovatief ondernemen verder te ontdekken. Benieuwd naar hoe uw innovaties succesvol kunnen worden? Dien bij de IOB stand uw (interne) innovatie van het afgelopen jaar in of het probleem waar u al tijden tegenaan loopt. Onder de inzenders zal IOB een winnaar kiezen die een kennisteam van IOB over de vloer krijgt. Hoe implementeer je dat kwaliteitssysteem? Welke waardes streef ik met mijn merk na? IOB helpt u graag met advies en engineering op hoog niveau! Marcel van de Peppel en Rob Kokshoorn Directeuren Ingenieursbureau IOB Advies en Engineering op hoog niveau 7

8 TERUGBLIK OP DE ALGEMENE LEDENVERGADERING DordtYart biedt kunstenaars ruimte om nieuw werk te maken Op een bijzondere locatie was dit jaar de ledenvergadering. We waren te gast bij Arie Jaap Warnaar, initiatiefnemer van DordtYart. DordtYart is gevestigd in de Biesboschhal (de oude scheepsmotorenfabriek) van de gelijknamige voormalige scheepswerf op De Staart. Bij binnenkomst in de hal proef je direct de industriële sfeer. De hal is licht en straalt energie uit. Hier is in het verleden veel gepresteerd en hier wordt ook nu veel gepresteerd. Alvorens we een rondleiding kregen, hebben we de ledenvergadering gehouden in een passende industriële opstelling. Dat dit niet tot een optimaal zitcomfort leidt, is dan bijzaak en bespoedigt de besluitvorming. Jaarrekening en decharge was dan ook een formaliteit na een duidelijke uitleg van penningmeester Dennis Oemar Said. Het tweede onderwerp van de middag Speerpunten van de WD voor de verkiezingen nam meer tijd in beslag maar er was dan ook wel wat te kiezen. In deze omgeving was het niet verwonderlijk dat de maritieme speerpunten veel aandacht kregen. Ronddwalend door de hal kom je overal kunstwerken tegen. De geluidskunst maakt indruk door de bijzondere akoestiek en de omvang van de hal maakt ook grote kunstwerken mogelijk. Doordat de kunstenaars juist ook ter plekke werken, wordt de link met het verleden gelegd. Lassen, slijpen en boren; je waant jezelf nog steeds in het hart van een scheepswerf. Een mooi initiatief! Rien Paans Verstegen Accountants Daarna was het woord aan Arie Jaap Warnaar en hij vertelde zeer enthousiast over de hal. De gemeente heeft de buitenkant helemaal opgeknapt; de binnenkant is voor eigen rekening gekomen. Omdat de hal elf jaar had leeg gestaan, was dit geen geringe opgave, maar het eindresultaat mag er zijn. Een mooie lichte hal die kunstenaars inspireert tot creatieve installatiekunst. DordtYart biedt kunstenaars de mogelijkheid en ruimte om nieuw werk te maken en te exposeren. Uniek is dat ze ondersteund worden door jongeren uit het leerwerkbedrijf DordtMij waar Arie Jaap Warnaar ook directeur van is. Wat een prachtige verbinding heeft deze man weten te realiseren. 8

9 LEERWERKBANEN IN DE METAAL! MBO-OPLEIDING + BEGELEIDING + BAANGARANTIE + SALARIS Metaalopleidingen Regio Rijnmond en Drechtsteden Werken en leren Stages Toekomst in de metaal Wij zoeken leerlingen en bedrijven! Meer weten? of bel

10 TERUGBLIK OP BROODJE IT Jongeneel cs Advocaten vestigt zich in de Duurzaamheidsfabriek Op deze pakkende tekst waren velen naar de Duurzaamheidsfabriek gekomen om de opening van de nieuwe vestiging van Jongeneel CS Advocaten bij te wonen. Velen verkeerden in de veronderstelling dat Jongeneel echt verhuisd was naar de Duurzaamheidsfabriek. Gert Jongeneel loopt al jaren voorop in het automatiseren van de processen binnen zijn kantoor. De automatiseringsgraad is inmiddels dermate groot en goed gestructureerd dat het op zeer eenvoudige wijze mogelijk is om op elke plaats en op elk tijdstip toegang te hebben tot relevante data. Gert betoogt dat hij daardoor in staat is om waar en wanneer hij dat wil, een nieuwe vestiging te openen. Want feitelijk is dat wat er gebeurt. Helemaal in de geest van deze tijd is kantoor Jongeneel altijd online. Een groot voordeel is dat letterlijk bij de klant in huis kantoor wordt gehouden, hetgeen de effectiviteit in de afhandeling van een zaak enorm vergroot. Ook de mogelijkheid van teleconferencing draagt hier aan bij, immers het is zichtbaar hoe de klant op bepaalde zaken reageert. Tevens is het hierdoor mogelijk om met meerdere partijen tegelijk zaken te delen en beoordelen. Jan Mudde, via teleconferencing realtime aanwezig bij de bijeenkomst, legt uit hoe Aspect-ICT deze manier van werken voor Jongeneel heeft mogelijk gemaakt. Recente Microsoft producten als Office 365 en Lync dragen hier aan bij, waarbij natuurlijk altijd de stricte beveiliging van data voorop heeft gestaan. De techniek (= software) is er klaar voor; nu is het aan de organisaties om dit toe te passen in de eigen bedrijfssituatie. 10

11 Systeem- en databeveiliging, daar draait het om als men in de cloud gaat. Cloud Computing betekent dat de data ergens in een datacenter is opgeslagen en men alleen toegang tot die data kan krijgen als men over de juiste toegangscodes en privileges beschikt. Veilig! Maar hoe veilig is veilig? Mr. Arianne Romijn van kantoor Jongeneel legt uit wat onder Cloud Computing wordt verstaan, welke diensten er worden aangeboden en hoe het zit met de privacy en gegevensbescherming. Duidelijk wordt dat er verschillende Europese richtlijnen zijn die dit moeten waarborgen. Daarbij is de locatie van de vestiging van de verantwoordelijke doorslaggevend. Indien deze vestiging zich binnen de EU bevindt, ook al vinden de activiteiten buiten de EU plaats, is de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) van toepassing. Dat geeft een goed gevoel! Ariane sluit haar betoog af met te zeggen dat daarmee niet alles is gezegd. De Amerikaanse overheid heeft namelijk een federale anti-terrorismewet (USA PATRIOT Act) die haar vergaande bevoegdheden geeft om gegevens te vorderen van bedrijven die hun gegevens opslaan in de VS. Of bij een bedrijf dat in de VS is gevestigd, want zover reikt deze wet wel. Kijkend naar de grote cloud-oplossingen die er in de markt zijn, zoals Azure van Microsoft en Dropbox van Google, is dat toch iets dat tot nadenken stemt. Gelukkig is er het Safe Harbor principe dat de privacy van onze persoonsgegevens dient te respecteren. Ingewikkelde materie die tot nadenken stemt. Zeker met de voortgaande ontwikkeling van cloud-oplossingen, die qua pricing zeker aantrekkelijk zijn, toch zaak om er goed over na te denken voordat men data in de cloud plaatst. In deze overdenking doet Jongeneel graag mee. Kwestie van een Lync-verbinding opzetten en de juristen van Jongeneel zijn direct in huis. Weer een nieuwe vestiging waar dan op geklonken kan worden! Peter de Graaf I4-YOU Business Solutions 11

12 NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio. Om ons doel te bereiken, stellen we financiële middelen beschikbaar aan gevestigde techno-bedrijven en hun individuele medewerkers én aan techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers. 12

13 TERUGBLIK OP MASTERCLASS INCASSEREN IS EEN VAK Het vak van de deurwaarder Op dinsdag 2 juli jl. heeft de masterclass Incasseren is een vak plaatsgevonden bij Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso s. Er was een grote opkomst van gasten die zijn bijgepraat door de sprekers Hans Hoogendoorn en Theo Wouters. Als eerste is aan bod geweest de gewijzigde incassowetgeving die grote invloed heeft op het debiteurenbeheer. Voor particulieren gelden extra regels die zijn ingesteld in verband met het vorderen van incassokosten, terwijl voor zakelijke vorderingen en vorderingen op overheidsinstanties de positie van de schuldeiser op gebied van incassokosten aanzienlijk is verbeterd. Erg tot de verbeelding sprak ook het tweede onderwerp van de avond De gerechtsdeurwaarder in de praktijk. Aan de hand van een aantal praktijksituaties zijn de deelnemers door Theo Wouters meegenomen in het vak van de deurwaarder. Daaruit blijkt wel dat het deurwaardersvak veel meer omvat dan wat je in eerste instantie zou verwachten. Voorbeelden van een bewijsverzamelende deurwaarder tot een wel heel extreme echtscheiding waarin de deurwaarder een rol heeft moeten spelen, zijn aan bod gekomen. Het tweede onderwerp leidde tot de nodige interactie waardoor Theo Wouters, die graag over zijn vak praat en er veel over kan vertellen, qua tijd aardig uitliep op de planning. Om die reden is het afsluitende onderdeel Tips voor de praktijk niet meer aan de orde gekomen, maar Wouters heeft deze tips nog nagezonden aan iedere geïnteresseerde. De eerste twee onderwerpen gaven al voldoende stof tot napraten en de lezing is toen afgesloten om door te gaan met de borrel. Gezien de aangename temperatuur heeft deze borrel buiten voor het kantoor van Wouters plaatsgevonden. Onder het genot van een hapje en van een selectie witte en rosé wijnen van sommelier Lammert Wiegmink hebben de deelnemers gezellig kunnen napraten en netwerken. De masterclass was dan ook een groot succes. Theo Wouters Directeur Wouters Gerechtsdeurwaarder en Incasso s 13

14 TERUGBLIK OP DINNER DATE historisch culinair In de stortende regen een vorkje prikken Op dinsdag 10 september stond wederom de dinnerdate op het programma. Dit jaarlijks terugkerende evenement blijkt bijzonder populair bij de leden van de WD en ook dit jaar bleek dit weer het geval, getuige het maximaal aantal inschrijvingen van 90 personen. Het verzamelpunt was het Dordrechts Museum, Art & Dining. Na een gezellig aperitief met amuse werden we in drie groepen ingedeeld waarna we te voet naar de diverse locaties gingen voor het voor- en hoofdgerecht. Wat bij een dinner date altijd een fijne bijkomstigheid is, en zeker als je te voet naar de diverse locaties dient te gaan, dat het weer een beetje meewerkt. De weersvoorspellingen beloofde echter niet veel goeds en helaas was dat ook de realiteit. Tijdens de rondleiding werd duidelijk welke mooie authentieke details nog in het pand aanwezig zijn. Overigens worden bepaalde ruimtes ook verhuurd aan bedrijven voor workshops of recepties. Na ontvangst van een presentje van Rutte & Co togen we, uiteraard weer vergezeld door voldoende hemelwater, terug naar het Dordrechts museum. Bewapend met een paraplu in de hand gingen we dan ook naar de eerste locatie. In mijn geval het onderwijsmuseum op de tijdelijke locatie aan de Nieuwe Haven. Hier werden we ontvangen door Thijs van Ruiten, de directeur van het museum. Hij vertelde over de geschiedenis van het onderwijsmuseum en uiteraard ook over de toekomst. Het museum zal namelijk na de verbouwing van De Holland, verhuizen naar deze locatie aan de Burgemeester de Raadtsingel. Na het voorgerecht en een bezichtiging van het museum gingen we (door de regen) naar het voormalig bankgebouw aan het Bagijnhof. Dit gebouw is recent door Mainnovation en eigenaar Dudok verbouwd tot modern kantoorgebouw. In het museum hebben we nog van een heerlijk dessert genoten en konden de liefhebbers nog aanhaken bij een (bijna nachtelijke) rondleiding door het museum. Wat mij betreft was het met de mooie/ verrassende locaties, heerlijk eten en natuurlijk de gesprekken met de andere leden, een geslaagde avond. Alex van Vught ESJ Accountants & Belastingadviseurs 14

15 Impressie van een natte maar bovenal geslaagde avond Allereerst complimenten voor de dames van de organisatie. Het was een leuke, informele avond met een grote opkomst, goed eten en ik ben op plekken geweest waar ik nog nooit eerder was (en mijn groep, wijnfles + telraam aanhorende, was ik daarin niet de enige). Het weer zorgde wel voor natte voeten, maar gaf ook een extra dimensie. Voor de mensen die geen paraplu bij zich hadden is een bedankje aan van Ooyen Schoonmaak, die paraplu s beschikbaar had gesteld, zeker op zijn plaats. Ontvangst in het Dordrechts Museum waar Teun Muller het seizoen, na de vakantie, opende met een toast. Het werd ook duidelijk dat de WD in de vakantie niet had stilgezeten, gezien de overhandiging van een nieuw exemplaar van het Speerpuntenboekje aan de Dordtse politiek. Naar mijn mening een zeer goede zaak. Vervolgens naar In Vino Veri tas aan de Binnen Walevest. Dit is een oud wijnpakhuis waarvan de naam een Latijns spreekwoord is, dat In wijn zit de waarheid betekent. De achterliggende gedachte is dat mensen als ze dronken zijn hun ware aard tonen en de waarheid spreken. Hier hebben we van 2 voorgerechten genoten en van onze gastheer Boy van Prooijen een rondleiding gehad in dit circa m3 metende pand. Uniek hierbij was dat ook de privé woonkamer met zijn unieke plafondschilderingen en plafondornamenten bezichtigd kon worden. Wat mij betreft een absolute aanrader voor besloten gezelschappen. Daarna voor het hoofdgerecht naar het tijdelijk onderkomen van het Nationaal Onderwijsmuseum in de Nieuwe Haven. De planning is dat zij vanaf oktober 2014 hun intrek nemen in De Holland. Ook hier een korte uitleg en rondleiding gekregen. Waarbij ik mij verbaas over de grote collectie welke recent in het Stadsdepot is opgeslagen. Wat te denken van bijvoorbeeld schoolboeken! Naar Thijs van Ruiten, directeur, aangaf wordt op de nieuwe locatie niet de collectie tentoongesteld, maar wordt de collectie op een bijzondere wijze gepresenteerd. Ik ben benieuwd... Afsluitend voor het dessert weer naar het Dordrechts Museum, alwaar verder genetwerkt kon worden en nog een avondrondleiding door het Museum gedaan kon worden. Al met al een zeer geslaagde avond en voor een ieder die er niet bij kon zijn, ik verwacht dat er ook in 2014 wederom een Dinnerdate georganiseerd zal worden. Johan Kooij Bright Interim Financials 15

16 VERENIGINGSNIEUWS Van de WD bestuurstafel Wist u dat: We regelmatig van gedachten wisselen over het faciliteren van meer onderlinge kennisdeling tussen WD leden? We ons elke keer weer afvragen hoe we beter kunnen communiceren over de zaken waar we nu niet over communiceren? Veel van de WD-activiteiten en tijdsbesteding van de WD-voorzitter en bestuursleden zit in het onderhouden van relaties met regionale bestuurders en besturen? We nu de puntjes op de i aan het zetten zijn voor de industriedag? We plannen aan het maken zijn rondom de WD-matrix welke elk jaar uitkomt en waar naar voren komt hoe onze regio presteert? We bespreken welke (on)mogelijkheden de wijzigende situatie rondom de kamer van koophandel biedt? We nadenken hoe we meer samenwerking tussen WD leden kunnen uitbouwen, bijvoorbeeld door te verkennen of er samen opgetrokken kan worden bij aanbestedingen? Hoe meer leden we hebben, des te groter de invloed wordt? Bestuurlijke aansprakelijkheid verscherpt wordt? De WD nog steeds hard bezig is om ervoor te zorgen dat u als ondernemer makkelijker vergunningen kunt aanvragen? De WD bij wijze van proef samenwerkt met BNI en regelmatig workshops over Succesvol Netwerken organiseert? De volgende WD-BNI workshop over aan bevelingen marketing gaat en daarin netwerken via social media een belangrijke rol speelt? De ondernemertafels een prima manier zijn om elkaar goed te leren kennen en elkaars netwerk open te stellen en te gebruiken? De WD een interessante bijeenkomst over Duurzaamheid aan het voorbereiden is? Leden altijd kunnen meedenken over netwerkbijeenkomsten of andere interessante ideeën en hun suggesties kunnen delen met bestuursleden of via de website kunnen indienen of via of Het altijd mogelijk is om werkgevers die nog geen lid zin van de WD uit te nodigen voor bijeenkomst zodat ze kunnen kennis maken met de WD? 16 Onze voorzitter elke maand in Drechtsteden Business een interessante column schrijft?

17 Mening van de lezers Stagiaires welkom ook bij kleinere ondernemingen Wanneer studenten als onderdeel van hun opleiding geen stageplaats kunnen bemachtigen, hebben ze een groot probleem. Dan is het niet mogelijk een diploma te behalen. Bij scholen en bedrijven is dat genoegzaam bekend. Willen jongeren optimale kansen krijgen dan zal er zeker in deze tijden van crisis nog harder aan gewerkt moeten worden om hen werkervaring te laten opdoen. Bij de grote bedrijven lukt het in het algemeen nog wat beter om stagiaires te plaatsen, de kleinere ondernemingen zijn meestal wat voorzichtiger en dat is ook begrijpelijk. Maar er zijn succesvolle uitzonderingen. Neem het Zwijndrechtse reclamebureau Estay. Creatief directeur Glenn van den Bos valt met de deur in huis. We zijn er heel actief mee bezig. We stoppen er veel energie en tijd in, maar we krijgen er ook wat voor terug. Het is een investering die loont. De jongeren die bij Estay welkom zijn, komen uit alle geledingen van het grafische onderwijs, maar ook uit het hoger economisch onderwijs en via het Da Vinci lopen er bij het Zwijndrechtse bureau ook leerlingen voor een snuffelstage rond. Van den Bos erkent dat het voor de jongeren een grote overgang is van school naar bedrijf. Acht uur werken is vooral in het begin een behoorlijke krachtinspanning, maar hij ziet ze groeien en zelfstandiger worden. Hij zou het prettig vinden wanneer er binnen het onderwijs wat meer aandacht zou zijn voor etiquette. Klantvriendelijkheid noemt hij een belangrijk gegeven en ook goede sociale contacten met het personeel vindt hij een must. Gert Lunenborg, directeur van sevenp (ICT bureau en applicatiehosting) in Hardinxveld-Giessendam heeft zelfs gebrek aan ICT stagiaires. Ik begrijp dat er niet zoveel studenten op dit vlak zijn, laat hij weten. Vooral studenten uit het hogere segment van het MBO zijn welkom op zijn bureau en als er afgestudeerden zijn op MBO-4 niveau wil hij graag met hen in contact komen. De ervaring die hij tot nog toe heeft opgedaan met deze jonge mensen zijn vooral positief. Het zijn, heb ik ondervonden, harde werkers en als ze hier stage hebben gelopen is er ook kans dat ze blijven. Een mooiere uitdaging in deze sombere tijden is, zo kan worden vastgesteld, niet denkbaar. Ook HBO-ers zijn welkom. Dat er bij sevenp gebrek is aan stagiaires wijt Lunenborg aan het feit dat de studenten de weg kennelijk nog niet hebben gevonden. Weten ze het eenmaal dan komen ze wel en dat is goed voor ons bureau. Arie Jaap Warnaar, directeur van DordtMij in Dordrecht, kijkt er wat anders tegen aan. Volgens hem hebben jongeren als gevolg van het onderwijsbeleid vaak te weinig kennis in huis om op een succesvolle manier hun stage te doen. We moeten bovendien te veel stage-uren aanbieden en daar kunnen we gewoonweg niet aan voldoen. Daar komt bij dat ons bedrijf veel werk heeft in het lagere segment, zeg maar MBO 1 en 2. Warnaar zegt het ronduit: We hebben hier bijna nooit stagiaires. Lesuren worden minder en dat moeten, naar mijn mening, de bedrijven met achterlijk veel stage-uren opvangen. Mijn eerder opgedane ervaring is dat veel jongeren niet alleen te weinig kennis in huis hebben, maar ook niet zelfstandig kunnen werken en alleen maar uit zijn op de lekkere klusjes. En zo werkt het niet. Nel van de Berg Oud-journaliste AD de Dordtenaar 17

18 EEN DAG UIT HET LEVEN VAN Jan In het prachtige magazine Slagkracht staat elke uitgave de rubriek Een dag uit het leven van. Dan word je ineens gevraagd door jouw meest favoriete ondernemersvereniging, om een dag te delen. Aan het woord is Jan Brand, directeur Brand BBA I BBA Architecten. BRAND Hoe ziet het leven eruit van een directeur van een architectenbureau in 2013? Waarom zeg ik expliciet 2013? Omdat er heel wat veranderd is de laatste decennia. En zeker de bouw heeft het momenteel enorm lastig. Er liggen nog steeds kansen. Maar ook de concurrentie is hard. We moeten dan ook op zoek naar producten waar de markt om vraagt. En dit vergt een heel andere benadering. Geen standaard oplossingen, maar iets creatiefs bedenken, iets wat bijzonder is, maar ook maakbaar blijft. Dit maakt onderscheidend en vergroot de kans op succes en het verder uitbouwen van de naamsbekendheid uur: Overleg met compagnon Jaap Brand met betrekking tot projectenstatus en planning uur : Mails beantwoorden uur : Werkbespreking met de projectleider inzake een nieuw te bouwen garage met showroom te Gouda uur: Overleg met secretaresse inzake facturatie en debiteuren uur: Offerte maken van een bedrijfspand met een totaal BVO van m uur: Wegrijden van kantoor voor een 1e bespreking in Gorinchem uur: Overleg met een particuliere opdrachtgever op de bouwlocatie inzake nieuwbouw woning uur: Wegrijden naar de volgende afspraak in Soesterberg uur: Overleg met de eigenaar van Sauna Soesterberg inzake de bestekfase van de beoogde nieuwbouw (5.300m2 BVO) uur: Wegrijden naar het kantoor te Alblasserdam uur: Overleg op kantoor met een particuliere opdrachtgever en compagnon op hoofdlijnen uur: Van kantoor naar een WD-overleg, wat echt de moeite waard is om bij te wonen uur: Wegrijden van de bijzonder geanimeerde netwerk bijeenkomst naar een avondafspraak uur: Overleg met een particuliere opdrachtgeefster voor een ingrijpende verbouwing van woning uur: Overleg verliep zeer positief en opdrachtgeefster geeft aan met Brand BBA in zee te willen gaan uur: Aankomst thuis en tijd voor een borrel uit de eigen selectie. Elke dag is dan ook weer anders, maar verlangt wel visie en ook scherpte in het signaleren van oplossingen. Steeds weer kijken; hoe kan het beter, slimmer, mooier en budgetneutraal. Dat is een hele klus, maar met de juiste partners een geweldig mooie invulling. Wij streven er dan ook naar als architectenbureau, dat wij de klant geheel ontzorgen in het ontwerp en uitvoeringproces. En bij de WD voelt het meestal alsof je lid bent van een Groote familie, waar samenwerking best nog wel in een hogere versnelling kan worden gezet. Niet op de automaat, maar bewust in een andere versnelling. Dan wordt het excelleren. 18

19 ACTIVITEITEN IN MARITIEME TOPSECTOR DRECHTSTEDEN WD participeert in Deltriplatform Deltri: samenwerken aan een maritieme en logistieke topregio Sinds kort doet Teun Muller namens de Werkgevers Drechtsteden mee aan het Platform Deltri. De missie van het platform is het realiseren van een maritieme en logistieke topregio in de zuidwestelijke delta van Nederland. Dit is richtinggevend voor de inhoudelijke agenda, de onderlinge samenwerking en de relatie met partners erbuiten. In internationaal perspectief heeft Nederland een sterke maritieme positie. Deze positie wordt bepaald door een samenhangend netwerk van zeehavens en achterlandknooppunten in de vorm van containertransferia, inland terminals, natte en droge zeehavengerelateerde werklocaties met duurzame en innovatieve industrie en dienstverlening. De regio s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant vormen de thuisbasis van dit haven industrieel complex. Deltri staat voor: - de drie regio s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant, - drie urgente opgaven: economie, bereikbaarheid en leefbaarheid, - tripartiete samenwerking tussen overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. De 3 regio s, de 2 provincies en het Havenbedrijf Rotterdam vormen de bestuurlijke kerngroep. Onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met andere partners (Havenschap Moerdijk, bedrijfsleven, KvK s en milieufederaties) bereiden zij de bijeenkomsten van het platform voor. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten de bestuurders en maatschappelijke sleutelfiguren elkaar en worden afspraken gemaakt over hoe de opgave voor verdere ontwikkeling van de maritieme en logistieke topregio opgepakt kan worden. Het afgelopen jaar is een bedrijventerreinenstrategie ontwikkeld en vastgesteld door alle relevante besturen als richtinggevend kader. De agenda betreft de volgende onderwerpen: - Ontwikkeling prioritaire locaties Nieuw Reijerwaard, Dordtse Kil IV en Logistiek Park Moerdijk. - Verkenning planologische reserveringen na Uitwerking 10 clusters voor de maritieme industrie. - Instrumentarium herstructurering. - Multimodale ontsluiting bedrijventerreinen. - Arbeidsmarkt. Bereikbaarheid is een ander kernthema van Deltri. Het gaat om een goede hoogwaardige infrastructuur en een slim gebruik ervan. Mede in relatie tot de leefkwaliteit. Samen met de Vlaams Nederlandse delta is een bereikbaarheidsagenda opgesteld. De EU streeft naar de realisatie van een Trans European Network - Transport. Zij geeft daar ook subsidie voor. In dit kader is het initiatief genomen voor een studieproject Goederenvervoer over spoor tussen Rotterdam en Antwerpen. Het gaat over groei, hoe de barrièrewerking kan worden verminderd en over de veiligheid. De milieufederaties van Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben een visie geschreven Samenwerken aan een vitale Delta. Deze visie wordt met Deltripartners verder geconcretiseerd. Op de arbeidsmarkt neemt vooral het aantal technici niet voldoende toe. Hiervoor is een Techniekpact opgezet om te bereiken dat veel meer jongeren voor techniek als vak gaan kiezen. Meer weten? Vraag het Teun Muller of neem contact op met het secretariaat van Deltri: Frank van den Beuken, of Goof van Vliet, Goof van Vliet Secretariaat Deltri 19

20 ACTIVITEITEN IN MARITIEME TOPSECTOR DRECHTSTEDEN PMI, Proeftuin Maritieme Innovatie werpt vruchten af Studenten die in één middag een innovatievraagstuk van een ondernemer tackelen, speeddates voor afstudeerders die een afstudeeropdracht zoeken en workshops over allerlei innovatieve technieken. Het zijn tastbare resultaten van de Proeftuin Maritieme Innovatie die in 2011 het levenslicht zag naar een idee van Teun Muller, de voorzitter van Werkgevers Drechtsteden. Voor de uitvoering van zijn idee klopt Muller aan bij HME, een onderdeel van brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland, dat zich richt op export, innovatie en trainingen. Daar vond hij in Annewieke Baank een enthousiaste projectmanager. Geld kwam er vanuit de Drechtsteden en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Deelnemers en cofinanciers zijn het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), de Werkgevers Drechtsteden, Hogeschool InHolland, Hogeschool Rotterdam, het Da Vinci College en de STC-group, een onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en haventechnologie. Slimme toepassingen Het doel dat Teun Muller voor ogen had was innovatie in de maritieme sector stimuleren door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te bevorderen, aldus Annewieke Baank die graag nog eens uitlegt waarom het zo belangrijk is dat de maritieme sector innoveert. Een groot deel van de scheepsbouw is verdwenen naar de lagelonenlanden. Casco s worden tegenwoordig gebouwd in China. Als de scheepsbouwsector in Nederland bestaansrecht wil houden, is innovatie van levensbelang. Met slimme toepassingen en Annewieke Baank: Gewoon met elkaar aan de slag gaan nieuwe technieken kunnen we in een behoefte voorzien. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat meer jongeren kiezen voor een technische opleiding. Om afgestudeerde werktuigbouwkundigen wordt momenteel gevochten. Ze worden begeleid door een psycholoog die het groepsproces in de gaten houdt. Je hebt immers te maken met verschillende niveaus en de bijbehorende vooroordelen. Tijdens die middagen ontstaat er een enorme innovatie boost. De studenten zijn laaiend enthousiast en werken zonder rem. Zo ontstaan mooie ideeën die inmiddels al in de praktijk worden toegepast. Met de digitale oplossing die studenten aandroegen voor besturingspanelen van jachten bijvoorbeeld, is EBT Yachtpanels uit Alblasserdam aan de slag gegaan. Speeddates De Proeftuin Maritieme Innovatie ging in 2011 van start. De subsidiegelden strekken nog tot 2014, dus het is zaak om ontwikkelde initiatieven goed in te bedden in de dagelijkse bedrijfsvoering van de deelnemende partijen. De Speedsolving Maritime Sessions maken intussen deel uit van het aanbod van diverse opleidingsinstituten. Ook de door de Proeftuin Maritieme Innovatie bedachte speeddates zijn inmiddels ingebed in de gang van zaken op de scholen. Ook zijn er inmiddels reeksen workshops gehouden over innovatieve thema s zoals de toepassing van composieten in de scheepsbouw. Composieten worden al volop gebruikt in de vliegtuigindustrie, maar zijn relatief onbekend in de maritieme sector. Wat is mooier dan die sector te laten profiteren van de kennis die er al is. Maritime Innovation Experience De Proeftuin Maritieme Innovatie organiseerde op 11 september jl. voor de derde keer de Maritime Innovation Experience. Op alle verdiepingen van de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht waren die dag activiteiten en workshops over uiteenlopende innovatieve onderwerpen. Het organiseren van deze experience kost veel geld. Daarom zal het moeilijk worden om dit initiatief voort te zetten als de Proeftuin volgend jaar ophoudt te bestaan. Toch mogen we meer dan tevreden zijn met de behaalde resultaten. De Proeftuin heeft laten zien dat je veel kunt bereiken door gewoon met elkaar aan de slag te gaan. 20 Innovatieboost De opdracht voor de Proeftuin was dus helder en de benaderde partijen wilden graag meedoen. De eerste concrete resultaten volgden al snel. Met de Speedsolving Maritime Sessions hebben we een vorm van multidisciplinair projectonderwijs in het leven geroepen die heel succesvol is, aldus Baank. Studenten van MBO tot universitair niveau bijten zich één middag vast in een innovatievraagstuk van een ondernemer.

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai

Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid. Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap is nooit saai Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, september 2014 38 Metin Durmus Blij dat ik in een dorp ben opgegroeid Gerard Nijland Hoe je het ook bekijkt, het wethouderschap

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer

Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig. Harald Wiggers Als schoolleider ben ik eigenlijk ook ondernemer Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Achtste jaargang, december 2013 35 Ilco den Ouden Met draadloos internet heb je geen glasvezel nodig Harald Wiggers Als schoolleider ben ik

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst

De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst NR. 1 2012 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL De arbeidsmarkt: een lastige maar interessante toekomst Uitzendbureau van het Jaar Het grote voordeel van samen optrekken zeker nu Op naar een sterke regio Ondernemers

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender

nr 05 Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n Ruud Schilder: Occasioncentrum bedrijfwagens Martin Schilder in Schagen steeds bekender nr 05 december 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW JAARgANg 10 - NuMMER 5-2013 yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM PROJECT

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld:

We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten. Hannet de Vries-In t Veld: april 2010 Hannet de Vries-In t Veld: We willen kringlopen zoveel mogelijk sluiten Ledenmagazine van Herman Hulshof: Kredietverzekeraars versterkten recessie Hoe duurzamer hoe hoger de kosten Het bruist

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Zakendoen kent geen grenzen

Zakendoen kent geen grenzen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Zakendoen kent geen grenzen Ondernemers vertellen hoe zij succes behalen uit handelsreizen Inhoudsopgave Samen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID

het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID het ONDERNEMERS LIMBURG ZUID B E L A N G NR. 4 2007 Menselijk maatwerk Arbeid als voorwaarde MultiCopy verlegt grenzen Jonge Bedrijven Sociëteit heeft Een overname is maatwerk de toekomst www.ondernemersbelang.nl

Nadere informatie

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen

Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Nummer 12 November 2011 Geert Kolthof, Service2Media: Apps zijn een fenomeen Welkom in de wereld van social media Internationaal talent aangeboden Verleiden 2.0 Kom verder. Saxion. saxion.nl/kennistransfer

Nadere informatie

het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 1 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN 'Wij geloven in de flexibiliteit en creativiteit van de ondernemers' B E L A N G Tekom: toonaangevend in taal Wij ontzorgen proactief en voor de lange termijn

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie