Centraal Examen 2015 Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centraal Examen 2015 Mededelingen"

Transcriptie

1 Centraal Examen 2015 Mededelingen Openbaar Lyceum Zeist Blikkenburgerlaan CV Zeist T F E

2 INHOUD Overzicht examentijden HAVO 3 Overzicht examentijden VWO 4 Reglement examenzaal 5 Toegestane hulpmiddelen 7 Gebruik rekenapparaten 8 De uitslag eerste tijdvak 10 Uitslagregels 11 De herkansing, het tweede tijdvak 12 Rooster tweede tijdvak 13 De uitslag tweede tijdvak 13 Diploma-uitreiking 14 Inleveren boeken 15 Inleveren boeken mediatheek 15 Sleutels garderobekastjes 15 Doorstroming binnen de school 15 Overzicht data 16 Het is belangrijk dat niet alleen de examenkandidaat maar ook zijn/haar huisgenoten kennisnemen van de inhoud van deze brochure. 2

3 HAVO OVERZICHT EXAMENTIJDEN Plaats: zaal 071/072 (tenzij anders aangegeven) Datum/periode Tijd en vak vakspecifieke hulmiddelen naast het basispakket (zie ook blz 7, toegestane hulpmiddelen) ma 11 mei Economie di 12 mei Kunst Nederlands Woordenboek wo 13 mei Duits Woordenboek naar en van de doeltaal Biologie Goedgekeurd informatieboek: Binas 6 e druk ma 18 mei Geschiedenis Frans Woordenboek naar en van de doeltaal di 19 mei Engels Woordenboek naar en van de doeltaal wo 20 mei Wiskunde A, B Roosterpapier in cm2 Grafische rekenmachine d0 21 mei Scheikunde Goedgekeurd informatieboek: Binas 6 e druk vr 22 mei Management & Organisatie di 26 mei Aardrijkskunde Grote Bosatlas 54 e druk wo 27 mei Natuurkunde Goedgekeurd informatieboek: Binas 6 e druk N.B. - De verlengde examentijd is 30 minuten. - Waar geen hulpmiddel is vermeld, is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan. - kunst algemeen: lokaal 191 Examenmededelingen 3

4 VWO OVERZICHT EXAMENTIJDEN Plaats: zaal 071/072 (tenzij anders aangegeven) Datum/periode Tijd en vak vakspecifieke hulmiddelen naast het basispakket (zie ook blz 8, toegestane hulpmiddelen) ma 11 mei Nederlands Woordenboek di 12 mei Management & Organisatie Grafische rekenmachine wo 13 mei Kunst Wiskunde A, B, C Grafische rekenmachine Roosterpapier in cm2 ma 18 mei Geschiedenis Natuurkunde Grafische rekenmachine goedgekeurd informatieboek: Binas 5 e druk di 19 mei Grieks Grieks woordenboek Economie wo 20 mei Duits Woordenboek naar en van de doeltaal Biologie Goedgekeurd informatieboek: Binas 5 e druk (of Biodata 2 e druk) d0 21 mei Aardrijkskunde Grote Bosatlas 54 e druk Engels Woordenb0ek naar en van de doeltaal vr 22 mei Latijn Latijns woordenboek di 26 mei Frans Woordenboek naar en van de doeltaal wo 27 mei Scheikunde Goedgekeurd informatieboek: Binas 5 e druk Grafische rekenmachine N.B. - De verlengde examentijd is 30 minuten. - Waar geen hulpmiddel is vermeld, is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan. - kunst algemeen: lokaal

5 REGLEMENT EXAMENZAAL - De examens beginnen 's morgens om negen uur (9.00 uur) en 's middags om half twee (13.30 uur). De kandidaten dienen 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn. - Deelname aan een examenzitting betekent dat het gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. Indien er zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen (bijv. ernstige ziekte in de familie en ook eigen ziekteverschijnselen) doet men er goed aan deze vóór de aanvang van het examen te melden bij de rector. - Jassen, tassen, etuis, telefoontoestellen e.d. horen niet in de examenzaal. Laat ze in je garderobekastje! Slechts schrijfwaren, een gummetje en de toegestane hulpmiddelen (zie pagina s 7 en 8) mogen meegenomen worden in de examenzaal. - Let er op dat in het hoesje van het rekenapparaat geen garantiebewijzen, gebruiksaanwijzingen en andere papiertjes zijn achtergebleven. - De school zorgt ervoor dat het benodigde Binas informatieboek op de tafels aanwezig is.laat deze na afloop op de tafel liggen. - Het examenwerk wordt gemaakt op papier, verstrekt door de school. De school verstrekt eveneens kladpapier. Kandidaten mogen dus geen papier meenemen naar de examenzaal. - De kandidaat vermeldt op de aangegeven plaats op het papier zijn/haar examennummer en zijn/haar naam. Het examennummer staat vermeld op het vloeiblad op de tafel. - Indien je papier tekort komt, kun je door middel van handopsteken een surveillant waarschuwen; deze zorgt voor aanvulling. - Na het openen van de enveloppe met opgaven is het voor de surveillanten verboden enige informatie over het werk aan de kandidaat te verstrekken, behoudens een mededeling inzake een fout in de opgaven die door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) schriftelijk aan de scholen is doorgegeven. - Controleer of je de goede opgaven hebt ontvangen. Let ook op de eindtijd. Zorg ervoor dat je geen opgaven vergeet (kijk aan de achterzijde van de opgaven). - Vanaf het begin van de examenzitting dient er volkomen rust te heersen in de examenzaal. - Maak je werk met pen of ballpoint; uitsluitend voor tekeningen en/of grafieken mag een potlood gebruikt worden. Gebruik van correctiemiddelen is verboden. - Bij examens met zowel open vragen als meerkeuze-opgaven moet je bij de meerkeuze-opgaven het goede antwoord geven door vermelding van A, B, C enz. (gebruik hoofdletters). Geef slechts 1 antwoord. Bij open vragen geldt slechts het eerst gegeven antwoord. - Zonder toestemming van de surveillant mag een kandidaat de examenzaal niet verlaten. Dit geldt ook bij toiletbezoek en indien je tijdens het examen onwel wordt. - Kladpapier dat ingeleverd wordt, moet ook bij de beoordeling betrokken worden. - De kandidaat mag gedurende het eerste uur en het laatste kwartier van de examenzitting niet vertrekken. - Kandidaten die voortijdig vertrekken leveren hun werk in bij de daarvoor aangewezen surveillanten. - De opgaven mogen de examenzaal niet uitgebracht worden voor het einde van de zitting. De kandidaat die voortijdig vertrekt, mag wel zijn aantekeningen en kladpapier meenemen. Examenmededelingen 5

6 - Examenwerk dat per ongeluk meegenomen wordt bij het verlaten van de zaal kan niet meer worden ingeleverd. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van al het examenwerk. - Het gebruik maken van andere dan de toegestane rekenapparatuur wordt als bedrog beschouwd. Raadpleeg bij twijfel te voren je wiskunde docent of een lid van de schoolleiding. - Indien een kandidaat zich bij het CE aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de rector (verdere) deelname aan het CE ontzeggen of een minder ingrijpende maatregel nemen, zoals het laten afleggen van een hernieuwd examen. Indien de onregelmatigheid wordt ontdekt na afloop van het CE kan de rector de kandidaat het diploma en de cijferlijst onthouden. Bij een eventueel nieuw af te leggen examen wordt verwezen naar het tweede of derde tijdvak. 6

7 TOEGESTANE HULPMIDDELEN zie ook examenoverzicht. Alle vakken Engels, Frans, Duits Aardrijkskunde Natuurkunde, Scheikunde HAVO Natuurkunde, Scheikunde VWO Biologie HAVO Biologie VWO Wiskunde A, B en C M&O VWO Basispakket, bestaande uit: - schrijfmateriaal incl. millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - passer - geometrische driehoek - vlakgum - elektronisch rekenapparaat (niet grafisch) - woordenboek Nederlands Woordenboek naar en van de vreemde taal. Woordenboek Engels-Engels i.p.v. Engels-Nederlands uitsluitend op verzoek kandidaat Bosatlas 54 e druk. Een goedgekeurd informatieboek. De Binas 6 e druk wordt door de school ter beschikking gesteld. Een goedgekeurd informatieboek. De Binas 5 e druk wordt door de school ter beschikking gesteld. Een goedgekeurde grafische rekenmachine. Een goedgekeurd informatieboek. De Binas 6 e druk wordt door de school ter beschikking gesteld. Kandidaten die op het examen het informatieboek Biodata 2 e druk willen gebruiken i.p.v. de Binas krijgen hiervoor toestemming. Het boek wordt echter niet door de school verstrekt en dient dan zelf aangeschaft te worden. Uiterlijk een dag voor het examen het boek ter controle inleveren bij de schoolleiding. Een goedgekeurd informatieboek: Binas 5 e druk. Zie HAVO voor gebruik Biodata 2 e druk. Een goedgekeurde grafische rekenmachine. Roosterpapier in cm 2. Een goedgekeurde grafische rekenmachine. OPMERKINGEN 1. De kandidaat dient zelf te zorgen voor de basismaterialen, inclusief de woordenboeken voor Nederlands en Engels. 2. De kandidaat moet waar toegestaan zelf zorg dragen voor een grafische rekenmachine. 3. Alle papier wordt door de school verstrekt. 4. Denk aan reservebatterijen voor de rekenmachine. Examenmededelingen 7

8 GEBRUIK REKENAPPARATEN GRAFISCHE REKENMACHINE - Bij wiskunde is het gebruik van de grafische rekenmachine noodzakelijk. - Bij natuurkunde en scheikunde (alleen bezem HAVO) en management & organisatie (alleen VWO) is het gebruik van de grafische rekenmachine toegestaan. - Het gebruik van de grafische rekenmachine is niet toegestaan bij de overige vakken. De grafische rekenmachine dient te zijn van een door de CvTE goedgekeurd merk en type. Op het Openbaar Lyceum Zeist gebruiken we de TI-84 en de Casio fx-cg 20. De meest recente toegestane grafische rekenmachine zijn: Casio FX-9750GII, CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, FX-9860G/FX-9860GII of FX9860G SD/FX-9860GII, CG10, CG20; Hewlett Packard 38G en 39G+ ; Sharp EL 9600, EL 9650, EL 9900; Texas Instruments 83, 83 plus, 84 en 84plus Silver Edition; Texas Instruments TI-Nspire, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet toegestaan), TI levert ook een opvallend oranje extern gemonteerde Cradle waarmee communicatie met een externe computer mogelijk is. De Cradle is bij het Centraal Examen niet toegestaan. Voor alle merken zijn ook de oudere typen toegestaan; er wordt niet gegarandeerd dat opgaven ermee te maken zijn. Voor noodgevallen zijn er in de examenzaal een aantal reserve apparaten aanwezig. Verder geldt het volgende: a. een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden; b. het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat; c. het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee grafische rekenmachines; d. het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen. Er zijn machines waar later ook andere programma s in geladen kunnen worden, bijvoorbeeld programma s voor computeralgebra. Een apparaat dat met deze programmatuur is uitgerust, mag op het centraal examen niet worden gebruikt. Het is een kandidaat tijdens het Centraal Examen niet toegestaan de applicatie ZoomMath op zijn grafische rekenmachine te hebben geïnstalleerd. 8

9 EENVOUDIGE REKENMACHINE Bij alle vakken mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een niet-grafische rekenmachine. Deze dient minimaal te beschikken over de volgende mogelijkheden: Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die: a. op het lichtnet moeten worden aangesloten; b. tijdens het examen opgeladen moeten worden; c. geluidsoverlast bezorgen; d. zijn voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden; e. alfanumeriek* zijn; f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster. Programmeerbare rekenapparaten zijn toegestaan. * Onder alfanumeriek moet worden verstaan apparaten die woorden, formules, letters van natuurkundige symbolen e.d. op het afleesvenster kunnen tonen. De enige letters die op het venster zichtbaar mogen zijn, zijn dus aanduidingen voor de eigen functies van het apparaat zoals bijvoord K, M, deg, rad. Examenmededelingen 9

10 DE UITSLAG Op donderdag 11 juni vinden de examenvergaderingen plaats, waarin de eerste examenuitslag officieel wordt vastgesteld. Alle examenkandidaten zullen donderdag 11 juni vanaf ongeveer uur worden gebeld (voor zover er zich geen technische storingen zullen voordoen). Zorg dat de school beschikt over een telefoonnummer waarnaar gebeld kan worden. Indien er om uur niet gebeld is, kan er contact met de school worden opgenomen; beslist niet eerder. Vanaf uur hangen de uitslagen ook in het schoolgebouw. Alle kandidaten dienen op deze dag hun cijferlijst en het formulier opgave voor herkansing op te halen. De (voorlopig) afgewezen kandidaten worden om uur verwacht bij mevrouw t Lam, HAVO (kamer 203) en de heer Pedroli, VWO (kamer 201). De geslaagden worden om uur verwacht in de aula en ontvangen dan hun cijferlijst met de uitslag. De uitslag wordt dus niet per post verstuurd. Er zijn twee vormen van uitslag mogelijk: 'GESLAAGD' '(VOORLOPIG) AFGEWEZEN' Kandidaten die niet geslaagd zijn maar door het herkansen van 1 vak alsnog kunnen slagen, zijn voorlopig afgewezen. 10

11 DE UITSLAGREGELS UITSLAGREGELS EINDEXAMEN De kandidaat is geslaagd indien: 1. het gemiddelde eindcijfer voor het Centraal Examen minimaal een 5,5 is; 2. maximaal één 5 voor Nederlands, Engels en wiskunde; 3. alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 4. er één 5 is en alle andere vakken 6 of hoger zijn; 5. in onderstaande gevallen moet gecompenseerd worden het gemiddelde van alle eindcijfers moet minimaal 6,0 zijn: - bij één eindcijfer 4 - bij twee eindcijfers 5 - bij één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4. Opmerking: Een van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer, dat een gemiddelde is van de onderdelen die daarin een plaats hebben gekregen. De kandidaat wordt het diploma onthouden indien niet voldaan is aan de volgende voorwaarden: CKV en LO van het gemeenschappelijke deel zijn voldoende of goed afgesloten; de rekentoets is gemaakt; alle toetsen en opdrachten volgens het PTA zijn gemaakt; vakken die meetellen bij het combinatiecijfer zijn met een cijfer 4,0 of hoger beoordeeld. Er geen cijfer 3 of lager is. BEREKENING EINDCIJFERS EINDEXAMEN (zie artikel 47 besluit) 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het Eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het Schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 3. Indien een vak alleen uit een Schoolexamen bestaat, is het cijfer voor het Schoolexamen tevens het eindcijfer. Examenmededelingen 11

12 DE HERKANSING, HET TWEEDE TIJDVAK Elke kandidaat krijgt na de eerste uitslagbepaling het recht om in datzelfde examenjaar voor één vak uit zijn pakket deel te nemen aan het Centraal Examen in het eerstvolgende tijdvak. Het recht op herkansing is er dus niet alleen voor de gezakte kandidaten die alsnog kunnen slagen, maar ook: - voor kandidaten die volgens de eerste uitslag al geslaagd zijn, - voor kandidaten met meer dan het minimum aantal vakken, die door weglating van één van die vakken volgens de eerste uitslagbepaling al zijn geslaagd, - voor definitief gezakte kandidaten die volgend jaar in het volwassenen onderwijs alsnog hun diploma willen halen. AANMELDEN VOOR HERKANSEN Uiterlijk vrijdag 12 juni vóór uur moeten de kandidaten die willen herkansen, bij de examensecretaris, de heer R. Nelissen (kamer 204) schriftelijk hierom verzoeken met behulp van het formulier opgave voor herkansing (= kopie cijferlijst). Voor kandidaten die niet herkansen, geldt dat de uitslag eerste termijn de definitieve uitslag wordt. BESPREKING EXAMENWERK EERSTE TIJDVAK Het is belangrijk dat alle kandidaten die deelnemen aan herkansen en cijferverbetering contact opnemen met hun examinator om een afspraak te maken voor het bespreken van het examenwerk uit de eerste periode. DE EXAMENPERIODE TWEEDE TIJDVAK Deze tweede examenperiode, die naast herkansen ook bestemd is voor het inhalen van gemiste examenzittingen of voor een uitgesteld examen, wordt gehouden op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 juni op school. 12

13 ROOSTER TWEEDE TIJDVAK Dinsdag 16 juni Tijd havo vwo Kunst Nederlands Nederlands Engels Engels Aardrijkskunde Aardrijkskunde Kunst Woensdag 17 juni Tijd havo vwo Latijn Frans Grieks Duits Frans Wiskunde A Duits Natuurkunde Wiskunde A Scheikunde Wiskunde C Geschiedenis Natuurkunde Scheikunde Geschiedenis Donderdag 18 juni Tijd havo vwo Wiskunde B Wiskunde B Biologie Biologie Economie Economie Management & Organisatie Management & Organisatie DE UITSLAG TWEEDE PERIODE VOOR HERKANSERS DIE VOORLOPIG AFGEWEZEN WAREN De uitslag wordt bepaald op vrijdag 26 juni. De kandidaten worden vanaf uur gebeld en krijgen indien zij geslaagd zijn hun diploma uitgereikt op de diploma-uitreiking. De overige, reeds bij de eerste zitting geslaagde herkansers ontvangen eveneens vanaf uur telefonisch bericht of zij in de cijferverbetering geslaagd zijn. De, ook in tweede instantie, afgewezen kandidaten kunnen hun cijferlijsten afhalen bij de schoolleiding op maandag 29 juni, vanaf uur. Je wordt verzocht hiervoor telefonisch een afspraak te maken. Examenmededelingen 13

14 DIPLOMA-UITREIKING Op dinsdag 30 juni vindt de feestelijke diploma-uitreiking plaats in de aula. VWO om uur, HAVO om uur Bij alle festiviteiten zijn familieleden en vrienden van harte welkom. ALLEEN DE KANDIDAAT ZELF KAN HET DIPLOMA IN ONTVANGST NEMEN, OMDAT HIJ/ZIJ HET DIPLOMA MOET ONDERTEKENEN in aanwezigheid van de secretaris van het examen. Wanneer een kandidaat verhinderd is op 30 juni persoonlijk aanwezig te zijn, moet dat met opgaaf van redenen uiterlijk op die dag 's morgens vóór uur aan de schoolleiding worden gemeld. Het niet ophalen van het diploma kan problemen opleveren voor de vervolgopleiding. 14

15 INLEVEREN BOEKEN Op dinsdag 7 juli moeten de boeken ingeleverd worden. Het rooster wordt nog bekend gemaakt. Medewerkers van Van Dijk Educatie zijn op school aanwezig om de boeken te controleren en in ontvangst te nemen. INLEVEREN BOEKEN MEDIATHEEK Alle door eindexamen-kandidaten geleende materialen uit de mediatheek moeten uiterlijk vrijdag 15 mei ingeleverd worden. LOCKERS Alle eindexamenkandidaten wordt verzocht uiterlijk vrijdag 26 juni te zorgen dat de locker leeg is. Na deze datum zijn de lockers geblokkeerd. DOORSTROMING BINNEN DE SCHOOL HAVO-kandidaten, die willen doorstromen naar VWO-5 wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de heer Pedroli (kamer 201) of mevrouw Klerkx (kamer 205). Examenmededelingen 15

16 OVERZICHT DATA Maandag 11 mei Start Centraal Examen HAVO/VWO Vrijdag 15 mei Uiterste inleverdatum materialen Mediatheek Woensdag 27 mei Laatste dag Central Examen HAVO/VWO Donderdag 11 juni Examenvergaderingen Donderdag 11 juni, v.a uur Bekendmaking uitslag per telefoon Donderdag 11 juni, uur Ontvangst (voorlopig) afgewezen kandidaten Donderdag 11 juni, uur Ontvangst geslaagden Vrijdag 12 juni voor uur Aanmelden herkansing Dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18 juni Centraal Examen tweede tijdvak Vrijdag 26 juni Examenvergaderingen 2 e tijdvak Vrijdag 26 juni Vanaf uur uitslag CE 2 e tijdvak Maandag 29 juni, uur Afhalen cijferlijsten door afgewezen kandidaten. Vrijdag 26 juni Uiterste datum leegmaken locker Dinsdag 30 juni Voor uur afmelden voor diploma uitreiking Dinsdag 30 juni Diploma uitreiking Dinsdag 7 juli Boeken inleveren VEEL SUCCES! 16

Centraal Examen 2015. Mededelingen

Centraal Examen 2015. Mededelingen Centraal Examen 2015 Mededelingen Schoonoord Doorn Frans van Dijklaan 2 3941 KD Doorn doorn.osgs.nl Tel.: 0343-412196 Fax: 0343-145008 INHOUD Overzicht examentijden VMBO/TL... 2 Reglement examenzaal...

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 1. Wat is er anders in 2015? Op verzoek van de examenkandidaat

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

Eindhoven, 25 april 2013. Aan de eindexamenkandidaten havo5/vwo6 en hun ouders,

Eindhoven, 25 april 2013. Aan de eindexamenkandidaten havo5/vwo6 en hun ouders, Eindhoven, 25 april 2013 Aan de eindeamenkandidaten havo5/vwo6 en hun ouders, Hierbij het cijferoverzicht van het afgelegde schooleamen. Gelieve de cijfers direct na ontvangst te controleren en bij twijfel

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE- 14.01696.

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht.

In lijn met de wijzigingsregeling van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 4.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 In lijn met de wijzigingsregeling van

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2015 dinsdag 21 april Mavo: Jullie krijgen twee cijferlijsten mee naar huis. Je moet deze lijst goed controleren. Je levert één door je ouders getekende cijferlijst woensdag 22 april weer in bij je mentor.

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen

VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N. Schooljaar 2015-2016. leerlingen VMBO KB GL TL HAVO R E G E L I N G E N R O N D HET C E N T R A A L SCHRIFTELIJK EINDE X A M E N Schooljaar 2015-2016 leerlingen s Gravendreef College Klaas Voskuildreef 135 2492 JJ Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2007 Toegestane hulpmiddelen bij de examens vmbo, havo en vwo Toegestaan wil zeggen: er wordt van uitgegaan dat de kandidaat, zowel bij

Nadere informatie

Informatiegids examens 2014

Informatiegids examens 2014 Informatiegids examens 2014 Maart 2014 HAVO / VWO Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2014 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal

Nadere informatie

Vestiging Stichtse Vrije School

Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Beste examenkandidaten, In verband met het naderende

Nadere informatie

Informatiegids examens 2015. Maart 2015

Informatiegids examens 2015. Maart 2015 Informatiegids examens 2015 Maart 2015 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2015 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen

Nadere informatie

Belangrijke data laatste periode mavo 4

Belangrijke data laatste periode mavo 4 Belangrijke data laatste periode mavo 4 Beste leerling, We gaan nu de laatste fase van het examenjaar in en daarom zetten we voor jullie alle belangrijke gegevens nog even op een rijtje. 11 t/m 15 april

Nadere informatie

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6

EXAMENTRAINING... 3 STEMPELKAART EXAMENTRAINING... 4. EXAMENROOSTER HAVO 1e TIJDVAK... 5. EXAMENROOSTER VWO 1e TIJDVAK... 6 Aan de examenkandidaten van HAVO-5 en VWO-6 Hoogezand, maart 2013 Beste examenkandidaten, Hierbij ontvangen jullie de informatiegids voor het Centraal Eindexamen 2013. Inhoudsopgave EXAMENTRAINING... 3

Nadere informatie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie

Centraal Examen 2015. 5 HAVO en 6 VWO. Leerlingeneditie Centraal Examen 2015 5 HAVO en 6 VWO Leerlingeneditie Beste leerlingen, Hierbij ontvangen jullie het draaiboek van de eindexamens, eerste tijdvak. Veel succes toegewenst! Met vriendelijke groet, J. Dierx

Nadere informatie

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10 Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het examen. Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende vakken. Dit boekje moet

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA

OP WEG NAAR HET DIPLOMA OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2014 MAVO HAVO VWO - 1 - Secr/Ex/Alg/13-14/Op weg naar het Diploma INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 Schoolexamencijfers... 3 2. DE GANG VAN

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2015

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2015 Aan Kopie aan Van : Examenkandidaten : Directie Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten : Dhr. T. Bosma, Secretaris Eindexamen Datum : april

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School

Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs. Vestiging Stichtse Vrije School Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs Vestiging Stichtse Vrije School Socrateslaan 24 3707 GL ZEIST tel.: 030-2040290 post@svszeist.nl 1 Zeist, april 2015 Beste leerlingen, In verband

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2013 MAVO HAVO VWO 1 INHOUDSOPGAVE 1. AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN... 3 2. DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN... 3 3. DATA CENTRAAL EXAMEN MAVO/HAVO/VWO

Nadere informatie

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016

Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 Examenboekje 5 Havo en 6 Vwo Examen 2016 1 Exameninstructie klassen 5 Havo en 6 Vwo 1. Lees het examenboekje goed door! 2. Bewaar het examenboekje op een vaste plek! 3. Laat het examenboekje door je ouders

Nadere informatie

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE

CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 LEERLINGENINSTRUCTIE Jan van Egmond Lyceum Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend Tel.: 0299-421274 Fax: 0299-430707 Attentie Calamiteitenplan Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 TL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Net even anders Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat

Nadere informatie

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!!

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!! Aan: Alle examenkandidaten Betreft: informatie en instructies centraal examen Kenmerk: EC-1415-251/SMI/spe Datum: 31 maart 2015 Beste kandidaten, In deze brief vind je de instructies met betrekking tot

Nadere informatie

Examen Vechtdal College. Sector havo/vwo

Examen Vechtdal College. Sector havo/vwo Examen 2016 Vechtdal College Sector havo/vwo voor alle leerlingen havo-5 maart 2016 INHOUD Inleiding 2 Regels en afspraken 2 Gebruik hulpmiddelen bij het centraal examen 5 Belangrijke data in 2016 6 Zaken

Nadere informatie

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016

SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 SE 3 Dinsdag 12 januari t/m woensdag 20 januari 2016 Overzicht SE3 week (inclusief moment rekentoetsen) Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 12 januari

Nadere informatie

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode.

Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze periode. Oegstgeest, april 2014 Betreft: informatie eindexamen. Aan de leerlingen van 5HAVO en 6VWO en hun ouder(s)/verzorger(s). Vlak voor het eindexamen willen we je informeren over de gang van zaken rond deze

Nadere informatie

Examen 2015. Vechtdal College. Sector havo/vwo

Examen 2015. Vechtdal College. Sector havo/vwo Examen 2015 Vechtdal College Sector havo/vwo voor alle leerlingen vwo-6 maart 2015 INHOUD Inleiding 2 Regels en afspraken 2 Gebruik hulpmiddelen bij het centraal examen 5 Belangrijke data in 2015 7 Zaken

Nadere informatie

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!!

Vooraf Als je nog geen kopie van je ID hebt ingeleverd, doe dat dan onmiddellijk!! Aan: Alle examenkandidaten Betreft: informatie en instructies centraal examen Datum: 07 april 2016 Beste kandidaten, In deze brief vind je de instructies met betrekking tot het centraal examen en alle

Nadere informatie

Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN

Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN VSC Leerlingenboekje I Centraal Examen 2015 EXAMENKANDIDATEN Wil je deze informatie die betrekking heeft op het komend examen aandachtig doorlezen en goed bewaren? Mocht je vragen hebben, neem dan zo snel

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO Gewijzigd op 13 oktober. Bij 2 Hulpmiddelen vmbo: toegevoegd bij muziek dat een computer door de organisatie wordt geleverd. Bij 4.2 Computer: laptopgebruik alleen toegestaan na toestemming van DUO Examendiensten.

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1)

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015 van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01726 Hulpmiddelen vmbo 2015 1.

Nadere informatie

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling,

SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012. Beste eindexamenleerling, SECTOR VMBO. Aan de eindexamenleerlingen VMBO. Emmen, april 2012 Beste eindexamenleerling, Het schooljaar is voor jullie bijna ten einde en we hopen allemaal dat jij straks ook je diploma in ontvangst

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

INFORMATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2013. Rooster Centraal Eindexamen 2013, 1e tijdvak

INFORMATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2013. Rooster Centraal Eindexamen 2013, 1e tijdvak {PRIVATE } INFORMATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2013 Rooster Centraal Eindexamen 2013, 1e tijdvak DAG TIJD VAK EXTRA HULPMIDDELEN NAAST HET BASISPAKKET *) ma 13 mei 13.20-13.30-16.30 Nederlands woordenboek di

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2015 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op dinsdag 12 mei 2015 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014

Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Onderwerp Belangrijke examenzaken Datum Den Haag, april 2014 Aan de examinandi van 2014 Beste leerlingen, Deze brief gaat over het centraal examen en over belangrijke data. Lees hem goed en bewaar hem

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.

Bij het centrale examen Engels GL/TL is het voorbeeld briefsjabloon geen toegestaan hulmiddel meer. Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3. Bijlage 1A bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen vmbo 2016 1. Wat is er anders

Nadere informatie

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week

SE3. Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week SE3 Dinsdag 17 januari t/m dinsdag 24 januari 2017 Overzicht SE3 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE3 week Overzicht SE3 week Dinsdag 17 januari 8:20 10.00 Zorg en Welzijn 8:20

Nadere informatie

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2016

Examendraaiboek voor leerlingen EINDEXAMEN 2016 Dit examendraaiboek is te vinden op de Examenwebsite van de Huizermaat: http://www.huizermaat.nl/ PTA en examens-> Examens -> Examendraaiboek leerlingen dinsdag 19 april Mavo: Tijdens het mentoruur gaan

Nadere informatie

SE 2. Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week

SE 2. Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week SE 2 Woensdag 4 november t/m woensdag 11 november 2015 Overzicht SE2 week Lokalenrooster Mededelingen Toegestane hulpmiddelen SE2 week Overzicht SE2 week Woensdag 4 november 8:20 10:00 Nederlands 11:10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016

Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 SG De Triade Edam Naar de finish.. Belangrijke data en afspraken omtrent het eindexamen 2016 Naar de finish leerlingversie 2016 Pagina 1 Beste examenkandidaten, Nog enkele weken en dan begin je aan je

Nadere informatie

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3.

Alle leerwegen Woordenboek Nederlands (zie 3.1) Alle leerwegen Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal c.q. naar en van Fries (zie 3. Bijlage 2A bij de Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2014 van 19 juni 2012, nummer CvE-12.01404 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8

Inleiding 3. Uitslagregeling 4. Rooster, Verhindering 5. Herkansen en Inhalen 6. Regels en Onregelmatigheden 7. Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Spoorboekje Centrale Examens 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitslagregeling 4 Rooster, Verhindering 5 Herkansen en Inhalen 6 Regels en Onregelmatigheden 7 Examenhulpmiddelen en Dyslectie 8 Tips voor het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Havo/Atheneum cursus 2015-2016 Algemeen deel voor bovenbouw havo en atheneum Onderdelen 2 Het Examen 4 Het Examendossier 4 Het PTA 4 Het Profielwerkstuk

Nadere informatie

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL

Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL Rooster Centraal Schriftelijk Examen VMBO GL/TL 2016 1 e tijdvak Datum Vak Groep Lok. Tijd Di. 17 mei Beeld.vakken Tekenen 4gtbte_2 v.d. Wal 11 ll 32/33 9.00-11.00 Nederlands 4A 31 13.30-15.30 Bron 23

Nadere informatie

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten.

Als er na het lezen van dit bericht nog onduidelijkheden zijn, laat het ons dan weten. Arnhem, april 2015. Aanwijzingen CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN 2015 Eerste tijdvak, Veel van de zaken die je voor een goed verloop van het Centraal Examen moet weten, vind je in het, aan het begin van het

Nadere informatie

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen:

Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: Bemmel, maart 2015 Aan alle examenkandidaten/ ter kennisname aan de ouders Geachte ouders/beste leerlingen, Deze brief bevat de volgende informatie over het examen en de regeling schoolexamen: 1. De commissie

Nadere informatie

Examen Vechtdal College. Sector havo/vwo

Examen Vechtdal College. Sector havo/vwo Examen 2016 Vechtdal College Sector havo/vwo voor alle leerlingen vwo-6 maart 2016 INHOUD Inleiding 2 Regels en afspraken 2 Gebruik hulpmiddelen bij het centraal examen 5 Belangrijke data in 2016 7 Zaken

Nadere informatie

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak

Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak Toegestane hulpmiddelen vmbo 2009 per vak Alle vakken Alle leerwegen Basispakket, bestaande uit: - Schrijfmateriaal incl. millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met Millimeterverdeling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ

Over jouw examen gesproken. Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ NAAMSTICKER Over jouw examen gesproken Theoretische leerweg (TL) Versie HJZ BIJLAGE BIJ HET EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Maart 2011 Beste kandidaat, geachte ouder(s), In

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen. Karel de Grote College. Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Examenboekje 2014-2015 Voor leerlingen Karel de Grote College Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs Inhoud Inleiding... 3 Contact... 3 Belangrijke data... 4 Rooster eerste tijdvak (CE1)...

Nadere informatie

Veel succes met je examen

Veel succes met je examen PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE MEDEDELINGEN VOOR EXAMENKANDIDATEN MAVO 2014 Veel succes met je examen Zorgvuldig raadplegen en bewaren! Aan alle examenkandidaten Deze brochure kondigt een belangrijke

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB. Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten BB en KB Schooljaar 2013 2014 Overzicht april t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht activiteiten april

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2016

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2016 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie 3 onderwerpen Informatie examenlocatie

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS HAVO NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2016 1 EXAMENGIDS HAVO INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 3

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

De eindexamenkandidaten vmbo-t/havo/vwo van het Christelijk Lyceum Zeist

De eindexamenkandidaten vmbo-t/havo/vwo van het Christelijk Lyceum Zeist Zeist, 15 april 2016 De eindexamenkandidaten vmbo-t/havo/vwo van het Christelijk Lyceum Zeist Beste examenkandidaat, Deze brief is een onderdeel van de noodzakelijke laatste voorbereidingen op het Centraal

Nadere informatie

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen.

Hierbij ontvang je de laatste informatie over het Centraal Examen, de uitslag en de herkansingen. Eindhoven, 22 april 2014 Aan «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» en ouder(s)/verzorger(s) ***** Belangrijke informatie over het examen****** Beste «Roepnaam», Klas: «Klas» Hierbij ontvang je de laatste informatie

Nadere informatie

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli

SAENREDAM COLLEGE. Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg. Schooljaar 2015 2016 Overzicht april t/m juli SAENREDAM COLLEGE Spoorboekje voor alle examenkandidaten Basis- en Kaderberoeps- gerichte leerweg Schooljaar 2015 2016 Overzicht t/m juli 1 Inhoudsopgave Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 2 Voorwoord Blz. 3 Overzicht

Nadere informatie

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN

DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN DRAAIBOEK CENTRAAL EXAMEN MAVO 4 DE LA SALLE 2011 1 Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen, Op 17 mei 2011 begint voor de eindexamenleerlingen van De la Salle het Centraal Schriftelijk

Nadere informatie

Veel succes met je examen

Veel succes met je examen PONTES PIETER ZEEMAN, ZIERIKZEE MEDEDELINGEN VOOR EXAMENKANDIDATEN HAVO/VWO 2016 Veel succes met je examen Zorgvuldig raadplegen en bewaren! Aan alle examenkandidaten Deze brochure kondigt een belangrijke

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg

Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg Examens 2012 VMBO Theoretische Leerweg 1 Leertips Tip 1: de planning Het klinkt afgezaagd, maar toch is deze tip het belangrijkste: plannen. Niets is zo vervelend om er een week voor je examens achter

Nadere informatie

Sneek, april 2015. Richtlijnen en gegevens voor de eindexamenkandidaten Havo en Vwo

Sneek, april 2015. Richtlijnen en gegevens voor de eindexamenkandidaten Havo en Vwo Sneek, april 2015 Richtlijnen en gegevens voor de eindexamenkandidaten Havo en Vwo 1) Na inlevering van alle schoolexamencijfers bij de inspectie en na inlevering van de verklaring dat je alle handelingsdelen

Nadere informatie

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2016

Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten. Informatiebulletin. Centraal Examen 2016 Aan Kopie aan Van : Examenkandidaten : Directie Afdelingsleiders / Mentoren mavo 4, havo 5 en vwo 6 Roosterkamer Administratie Onderwijsassistenten : Dhr. T. Bosma, Secretaris Eindexamen Datum : april

Nadere informatie

Aan alle examenkandidaten van 5H en 6V en hun ouder(s) / verzorger(s) Betreft: informatie over het CE 2015. Nijmegen, 13 april 2015

Aan alle examenkandidaten van 5H en 6V en hun ouder(s) / verzorger(s) Betreft: informatie over het CE 2015. Nijmegen, 13 april 2015 Aan alle examenkandidaten van 5H en 6V en hun ouder(s) / verzorger(s) Betreft: informatie over het CE 2015 Nijmegen, 13 april 2015 Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), Een laatste krachtsinspanning

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2015 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL/KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014)

rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) rooster CSE basisberoepsberoepsgerichte leerweg (19-05-2014 t/m 02-06-2014) Examenregels asis/kader 1. Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten vóór aanvang in de examenruimte aanwezig bent. 2. Het examen

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 KBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd Te laat Tassen, jassen

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2014. voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein

EXAMEN INSTRUCTIE 2014. voor. eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein EXAMEN INSTRUCTIE 2014 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 Oosterlicht College Nieuwegein Inhoud: Algemene regels Oefenen examen Tijdens het examen Na het examen Geslaagd? Belangrijke data Toegestane hulpmiddelen

Nadere informatie

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE

EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE EXAMENGIDS VMBO-K NAAM: EX. NR: BONNEFANTEN COLLEGE Eenhoornsingel 100 6216CW Maastricht 043 3541234 SPELREGELS VÓÓR, TIJDENS EN NA HET CENTRAAL EXAMEN 2016 1 EXAMENGIDS VMBO-K INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord

Nadere informatie

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de

INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te bereiden voor de 1 INSTRUCTIE CENTRAAL EXAMEN 2016 MAVO Beste eindexamenkandidaten, Over drie weken begint voor jullie het examen. Uiteraard zijn jullie de afgelopen weken druk bezig geweest om het een en ander voor te

Nadere informatie

EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015

EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015 EXAMENSPECIAL EINDEXAMEN 2015 april 2015 I. AFWIKKELING VAN SCHOOLEXAMEN EN HERKANSINGEN 1. Einddatum handelingsdelen en profielwerkstuk vwo/havo vr 20 maart Alle handelingsdelen 2. Inleveren aanvraagformulier

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2015 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Examens VWO Informatie voor kandidaten

Examens VWO Informatie voor kandidaten 2015 Examens VWO Informatie voor kandidaten Rembrandt College Veenendaal April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Wat moet af zijn voordat je met het eindexamen begint. 3. Wat mag wel, wat kun je beter

Nadere informatie

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO

REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO, HAVO EN VWO In lijn met de wijzigingsregelingen van 16 oktober 2015, nummer CvTE-15.02096, zijn in de paragraaf 3.4, 3.5, 4.2 en 7.1 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. In lijn met de wijzigingsregeling

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2011 2014 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

ALBERDINGK THIJM COLLEGE EXAMENBRIEF

ALBERDINGK THIJM COLLEGE EXAMENBRIEF ALBERDINGK THIJM COLLEGE EXAMENBRIEF 2015-2016 VOORAF Dag examenkandidaten, Op donderdag 12 mei start het centraal examen. Tijd dus om alles eens goed op een rij te zetten. In deze examenbrief staan de

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O.

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: 2016 2019 Inhoud A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte blz. 4 1. Het examen in het V.W.O. blz. 4 2. Het Profielwerkstuk blz. 5 3.

Nadere informatie

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL

EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL EXAMEN INSTRUCTIE 2011 voor eindexamenkandidaten VMBO-4 BBL Oosterlicht College Vianen Inhoud: Voorbereiding Examen op de computer Examenroosters Ziekte Uitsluiting Extra s Tijdens het examen: Op tijd

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling HAVO / VWO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS HAVO / VWO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 5 HAVO en 6 VWO

Nadere informatie

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL

2013-2014. Informatieboekje Centraal Examen. Locatie Hoevelaken GTL 2013-2014 Informatieboekje Centraal Examen GTL Locatie Hoevelaken Inhoud Voorwoord 1. Examenperiode 2. Plaats van het Examen 3. Verzuim bij het Examen 4. Uitgesteld Examen i.v.m. wettelijk geoorloofde

Nadere informatie

Beste examenkandidaten,

Beste examenkandidaten, Beste examenkandidaten, In dit boekje staan enkele belangrijke mededelingen over de laatste periode van het examenjaar. Lees het goed door en zet de belangrijkste data thuis op de kalender. 1. Inleveren

Nadere informatie