voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC editie juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie juni 2008"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC editie juni 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 29 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Nederland Telefoon Fax Internet

2 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Information Security Foundation based on ISO/IEC Dit voorbeeldexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft een aantal antwoorden, waarvan er één correct is. Het maximaal aantal te behalen punten is 40. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Bij 26 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! Copyright 2008 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated in any form by print, photo print, microfilm or any other means without written permission by EXIN. ITIL is a Registered Community Trade Mark of OGC (Office of Government Commerce, London, UK), and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office. EXIN, ISFS 2/29

3 Voorbeeldexamen 1 van 40 U hebt een bestand ontvangen van de accountant en u controleert of de gegevens juist en volledig zijn. Welk kenmerk van betrouwbaarheid van informatie controleert u hiermee? A. beschikbaarheid B. exclusiviteit C. integriteit D. vertrouwelijkheid 2 van 40 Een administratiekantoor moet voor het afsluiten van een brandverzekering inventariseren wat de waarde is van de gegevens die ze beheert. Welke factor is niet van belang voor het bepalen van de waarde van gegevens voor een organisatie? A. De inhoudelijke aspecten van gegevens. B. De mate van herstelbaarheid waarin ontbrekende, incomplete of onjuiste gegevens hersteld kunnen worden. C. De onmisbaarheid van gegevens voor de bedrijfsprocessen. D. Het belang van de bedrijfsprocessen die gebruik maken van de gegevens. 3 van 40 We krijgen steeds gemakkelijker toegang tot informatie, bijvoorbeeld via het internet. Maar informatie moet betrouwbaar zijn om adequaat gebruikt te kunnen worden. Wat is géén betrouwbaarheidsaspect van informatie? A. beschikbaarheid B. integriteit C. kwantiteit D. vertrouwelijkheid 4 van 40 Van welk kenmerk van de betrouwbaarheid van informatie is volledigheid een onderdeel? A. beschikbaarheid B. exclusiviteit C. integriteit D. vertrouwelijkheid EXIN, ISFS 3/29

4 5 van 40 Een administratiekantoor gaat inventariseren aan welke gevaren ze blootstaat. Hoe wordt een mogelijke gebeurtenis genoemd die een verstorende invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van informatie? A. afhankelijkheid B. dreiging C. kwetsbaarheid D. risico 6 van 40 Wat is het doel van risicomanagement? A. De kans bepalen dat een bepaald risico zich manifesteert. B. De schade bepalen van mogelijke beveiligingsincidenten. C. In kaart brengen van de dreigingen waaraan IT objecten bloot staan. D. Met behulp van maatregelen risico s tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. 7 van 40 Welke uitspraak over een risicoanalyse is juist? 1. Risico s, benoemd in een risicoanalyse, kunnen worden geclassificeerd. 2. In een risicoanalyse moeten alle details worden beschouwd. 3. Een risicoanalyse beperkt zich tot beschikbaarheid. 4. Een risicoanalyse is eenvoudig te maken door het invullen van een korte standaard vragenlijst met standaard antwoorden. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 8 van 40 Welke van de onderstaande voorbeelden valt onder de dreiging vervalsing? 1. Een computer wordt getroffen door een virusinfectie. 2. Een frauduleuze transactie uitvoeren. 3. Het afluisteren van communicatielijnen en netwerken. 4. Op het werk internet gebruiken voor privédoeleinden. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 EXIN, ISFS 4/29

5 9 van 40 Een mogelijk risico voor een bedrijf is brand. Als dit risico zich manifesteert, dus als de brand werkelijk uitbreekt, kan er directe en indirecte schade optreden. Wat is een voorbeeld van directe schade? A. een gegevensverzameling is vernietigd B. imagoverlies C. verlies van vertrouwen van klanten D. wettelijke verplichtingen kunnen niet meer nagekomen worden 10 van 40 Bij een bedrijf is, om risico s te beperken, gekozen voor een strategie met een mix van maatregelen. Eén van de maatregelen is dat voor het bedrijf een uitwijkvoorziening is georganiseerd. Tot welke categorie van maatregelen hoort een uitwijkvoorziening? A. correctieve maatregelen B. detectieve maatregelen C. preventieve maatregelen D. repressieve maatregelen 11 van 40 Wat is een voorbeeld van een ongerichte dreiging? A. een virus van buiten de organisatie B. hacken C. misbruiken van iemands identiteit D. spyware 12 van 40 Wat is een voorbeeld van een gerichte dreiging? A. blikseminslag B. brand C. phishing D. spam EXIN, ISFS 5/29

6 13 van 40 Informatie kent een aantal betrouwbaarheidsaspecten. Die betrouwbaarheid wordt voortdurend bedreigd. Voorbeelden van dreigingen zijn: een kabel komt los te liggen, iemand kan per ongeluk gegevens wijzigen, gegevens worden privé gebruikt of ze worden vervalst. Welke van deze voorbeelden is een bedreiging van het aspect vertrouwelijkheid? A. een losliggende kabel B. ongeautoriseerd wissen van gegevens C. privé-gebruik van gegevens D. vervalsen van gegevens 14 van 40 Een medewerker ontkent een bepaald bericht te hebben verstuurd. Welk betrouwbaarheidsaspect van informatie is hier in gevaar? A. beschikbaarheid B. correctheid C. integriteit D. vertrouwelijkheid 15 van 40 In de incidentcyclus worden achtereenvolgens vier stappen onderscheiden. Welke volgorde hebben de stappen? A. dreiging, schade, verstoring, herstel B. dreiging, verstoring, schade, herstel C. verstoring, dreiging, schade, herstel D. verstoring, herstel, schade, dreiging 16 van 40 In een kantoorgebouw breekt brand uit. Het uitwijkplan wordt uitgevoerd. Waar wordt het uitvoeren van het uitwijkplan in de incidentlevenscyclus geplaatst? A. tussen dreiging en verstoring B. tussen herstel en dreiging C. tussen schade en herstel D. tussen verstoring en schade EXIN, ISFS 6/29

7 17 van 40 Hoe kan het doel van informatiebeveiligingsbeleid het beste worden omschreven? A. Het analyseren van risico s en het zoeken van tegenmaatregelen. B. Het bieden van een richting en ondersteuning aan het management ten behoeve van informatiebeveiliging. C. Het concreet maken van het beveiligingsplan door er invulling aan te geven. D. Het verschaffen van inzicht in dreigingen en de mogelijke gevolgen. 18 van 40 De gedragscode voor elektronisch zakendoen is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort daar niet bij? A. betrouwbaarheid B. integriteit C. transparantie D. vertrouwelijkheid en privacy 19 van 40 Een medewerkster van Verzekeringskantoor Euregio ontdekt dat de einddatum van een polis is gewijzigd terwijl zij de enige is die de bevoegdheid heeft dit te doen. Ze meldt dit beveiligingsincident bij de Helpdesk. De Helpdeskmedewerker registreert informatie over het incident. Welk onderdeel van de registratie bepaalt de oplostijd waarbinnen het incident moet worden opgelost? A. categorie B. impact C. prioriteit D. urgentie 20 van 40 In een bedrijf doen zich de volgende gebeurtenissen voor: 1. Een rookmelder functioneert niet. 2. Het netwerk wordt gehackt. 3. Iemand doet zich voor als een medewerker. 4. Van een bestand op de computer kan geen PDF file worden gemaakt. Welk van deze incidenten is geen beveiligingsincident? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 EXIN, ISFS 7/29

8 21 van 40 Beveiligingsmaatregelen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Welke van de onderstaande indelingen is een juiste? A. fysiek, logisch, preventief B. logisch, repressief, preventief C. organisatorisch, preventief, correctief, fysiek D. preventief, detectief, repressief, correctief 22 van 40 In een computerruimte wordt een rookdetector geplaatst. Onder welke categorie beveiligingsmaatregelen valt dit? A. correctief B. detectief C. organisatorisch D. preventief 23 van 40 De Information Security Officer (ISO) van Verzekeringskantoor Euregio wil een lijst met beveiligingsmaatregelen laten samenstellen. Wat zal zij eerst moeten doen voordat beveiligingsmaatregelen kunnen worden geselecteerd? A. bewaking inrichten B. evaluatie uitvoeren C. informatiebeveiligingsbeleid opstellen D. risicoanalyse uitvoeren 24 van 40 Wat is het doel van het classificeren van informatie? A. informatie indelen naar beveiligingsbehoefte B. toewijzen van informatie aan een eigenaar C. verminderen van risico s van menselijke fouten D. voorkómen van ongeautoriseerde toegang tot informatie EXIN, ISFS 8/29

9 25 van 40 Bij een bank wordt internettoegang voor particuliere betalingen als volgt beveiligd: Na het intypen van de gebruikersnaam wordt door de bank een getal aan de gebruiker getoond. De gebruiker typt dit getal in op een (door de bank verstrekt) apparaatje, dat vervolgens een nieuw getal als antwoord genereert. Nadat de gebruiker dit getal juist intypt, wordt hem of haar toegang verleend. Hoe heet het apparaatje dat de bank hiervoor aan de gebruiker ter beschikking stelt? A. Message Authentication Code (MAC) B. SmartCard C. Token 26 van 40 De toegang tot de computerruimte wordt afgesloten met een paslezer. Alleen de afdeling Systeembeheer heeft een pasje. Wat voor type beveiligingsmaatregel is dit? A. een correctieve beveiligingsmaatregel B. een fysieke beveiligingsmaatregel C. een logische beveiligingsmaatregel D. een repressieve beveiligingsmaatregel 27 van 40 De 4 medewerkers van de afdeling Automatisering hebben gezamenlijk 1 pasje voor de computerruimte. Welk risico levert dit op? A. Als de stroom uitvalt, vallen de computers daar uit. B. Als er brand uitbreekt, wordt er niet geblust. C. Als er iets uit de computerruimte verdwijnt, is niet duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. D. Niet-geautoriseerde personen kunnen ongezien de computerruimte binnengaan. 28 van 40 In de ontvangsthal van een administratiekantoor staat een printer waar ook werknemers in een noodgeval naar kunnen printen. De afspraak is dat de afdrukken direct worden opgehaald zodat ze niet door een bezoeker kunnen worden meegenomen. Welk risico voor de bedrijfsinformatie brengt deze situatie nog meer met zich mee? A. Bestanden kunnen in het geheugen van de printer blijven staan. B. Bezoekers kunnen vertrouwelijke informatie van het netwerk kopiëren en afdrukken. C. De printer kan defect raken door veelvuldig gebruik zodat hij niet beschikbaar is. EXIN, ISFS 9/29

10 29 van 40 Welke van onderstaande beveiligingsmaatregelen is een technische maatregel? 1. Een eigenaar aan informatie toewijzen 2. Overtollige CD s door de vernietiger halen 3. Vastleggen wat met en wel en niet mag 4. Wachtwoorden van systeembeheer in de kluis bewaren A. 1 B. 2 C. 3 D van 40 De back-ups van de centrale server worden bewaard in dezelfde afgesloten ruimte als de server. Welk risico loopt de organisatie? A. Als de server crasht, duurt het lang voordat de systemen weer beschikbaar zijn. B. Bij brand is het onmogelijk de systemen weer in oude staat te herstellen. C. Niemand is verantwoordelijk voor de back-ups. D. Onbevoegden hebben eenvoudig toegang tot de back-up s. 31 van 40 Welke van de onderstaande technieken is/zijn kwaadaardig voor de computer? A. Access Control Lists (ACL) B. Gedemilitariseerde zone (DMZ) C. Virtual Private Network (VPN) op basis van het Point to Point Tunneling Protocol (PPTP) D. Virussen, wormen en spyware (Malware) 32 van 40 Welke maatregel helpt niet bij het tegengaan van kwaadaardige software? A. een actief patchbeleid B. een anti-spyware programma C. een spamfilter D. een wachtwoord EXIN, ISFS 10/29

11 33 van 40 Wat is een voorbeeld van een organisatorische maatregel? A. back-up van gegevens B. encryptie C. functiescheiding D. netwerkapparatuur en kabelkasten staan in een afgesloten ruimte 34 van 40 Identificatie is het vaststellen of iemands identiteit correct is. Is deze bewering juist? A. ja B. nee 35 van 40 Waarom is het nodig een calamiteitenplan actueel te houden en regelmatig te testen? A. Om altijd te beschikken over recente back-ups, die zich buiten het kantoor bevinden. B. Om normale dagelijks optredende storingen het hoofd te kunnen bieden. C. Omdat anders bij een ingrijpende verstoring de getroffen maatregelen en incident-procedures te kort schieten of verouderd blijken. D. Omdat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) dit voorschrijft. 36 van 40 Wat is autorisatie? A. Het bepalen van de identiteit van een persoon. B. Het vastleggen van uitgevoerde handelingen. C. Het verifiëren van de identiteit van een persoon. D. Het verlenen van specifieke rechten, zoals selectieve toegang aan een persoon. 37 van 40 Welke belangrijke wettelijke norm op het gebied van informatiebeveiliging moet een gemeente verplicht naleven? A. A&K-analyse B. GBA C. ITIL D. VIR-BI EXIN, ISFS 11/29

12 38 van 40 Op grond van welke wetgeving kan iemand om inzage verzoeken in de gegevens die van hem of haar zijn geregistreerd? A. de archiefwet B. de wet bescherming persoonsgegevens C. de wet computercriminaliteit D. de wet openbaarheid van bestuur 39 van 40 De Code voor Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27002) is een beschrijving van een risicoanalysemethode. Is deze stelling juist? A. ja B. nee 40 van 40 De Code voor Informatiebeveiliging (ISO/IEC 27002) is alleen van toepassing op grote bedrijven. Is deze bewering juist? A. ja B. nee EXIN, ISFS 12/29

13 Antwoordindicatie 1 van 40 U hebt een bestand ontvangen van de accountant en u controleert of de gegevens juist en volledig zijn. Welk kenmerk van betrouwbaarheid van informatie controleert u hiermee? A. beschikbaarheid B. exclusiviteit C. integriteit D. vertrouwelijkheid A. Onjuist. Beschikbaarheid is de mate waarin gegevens op de juiste momenten beschikbaar zijn voor de gebruikers. B. Onjuist. Exclusiviteit is een kenmerk van Vertrouwelijkheid. C. Juist. Dit betreft integriteit. D. Onjuist. Dit betreft de mate waarin de toegang tot gegevens beperkt is tot degene die daartoe bevoegd is. 2 van 40 Een administratiekantoor moet voor het afsluiten van een brandverzekering inventariseren wat de waarde is van de gegevens die ze beheert. Welke factor is niet van belang voor het bepalen van de waarde van gegevens voor een organisatie? A. De inhoudelijke aspecten van gegevens. B. De mate van herstelbaarheid waarin ontbrekende, incomplete of onjuiste gegevens hersteld kunnen worden. C. De onmisbaarheid van gegevens voor de bedrijfsprocessen. D. Het belang van de bedrijfsprocessen die gebruik maken van de gegevens. A. Juist. De inhoudelijke aspecten van gegevens bepalen niet de waarde ervan. B. Onjuist. Ontbrekende, incomplete of onjuiste gegevens die eenvoudig hersteld kunnen worden zijn minder waardevol dan gegevens die niet of nauwelijks hersteld kunnen worden. C. Onjuist. Onmisbaarheid van gegevens voor bedrijfsprocessen bepaalt mede de waarde. D. Onjuist. Gegevens die in belangrijke bedrijfsprocessen gebruikt worden zijn daardoor waardevol. EXIN, ISFS 13/29

14 3 van 40 We krijgen steeds gemakkelijker toegang tot informatie, bijvoorbeeld via het internet. Maar informatie moet betrouwbaar zijn om adequaat gebruikt te kunnen worden. Wat is géén betrouwbaarheidsaspect van informatie? A. beschikbaarheid B. integriteit C. kwantiteit D. vertrouwelijkheid A. Onjuist. Beschikbaarheid is wel een betrouwbaarheidsaspect van informatie. B. Onjuist. Integriteit is wel een betrouwbaarheidsaspect van informatie. C. Juist. Kwantiteit is geen betrouwbaarheidsaspect van informatie. D. Onjuist. Vertrouwelijkheid is wel een betrouwbaarheidsaspect van informatie. 4 van 40 Van welk kenmerk van de betrouwbaarheid van informatie is volledigheid een onderdeel? A. beschikbaarheid B. exclusiviteit C. integriteit D. vertrouwelijkheid A. Onjuist. Informatie kan beschikbaar zijn zonder volledig te zijn. B. Onjuist. Exclusiviteit is een kenmerk van vertrouwelijkheid. C. Juist. Volledigheid is een onderdeel van het kenmerk integriteit. D. Onjuist. Vertrouwelijke informatie hoeft niet volledig te zijn. 5 van 40 Een administratiekantoor gaat inventariseren aan welke gevaren ze blootstaat. Hoe wordt een mogelijke gebeurtenis genoemd die een verstorende invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van informatie? A. afhankelijkheid B. dreiging C. kwetsbaarheid D. risico A. Onjuist. Een afhankelijkheid is geen gebeurtenis. B. Juist. Een dreiging is een mogelijke gebeurtenis die een verstorende invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van informatie. C. Onjuist. Een kwetsbaarheid is de mate waarin een object van de informatievoorziening gevoelig is voor een dreiging. D. Onjuist. Een risico is de gemiddeld verwachte schade over een bepaalde tijdsperiode doordat één of meer dreigingen leiden tot verstoring(en). In een risico is ook de kans van optreden van een dreiging verwerkt. EXIN, ISFS 14/29

15 6 van 40 Wat is het doel van risicomanagement? A. De kans bepalen dat een bepaald risico zich manifesteert. B. De schade bepalen van mogelijke beveiligingsincidenten. C. In kaart brengen van de dreigingen waaraan IT objecten bloot staan. D. Met behulp van maatregelen risico s tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. A. Onjuist. Dit is een onderdeel van risicoanalyse. B. Onjuist. Dit is een onderdeel van risicoanalyse. C. Onjuist. Dit is een onderdeel van risicoanalyse. D. Juist. Het doel van risicomanagement is risico s tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. 7 van 40 Welke uitspraak over een risicoanalyse is juist? 1. Risico s, benoemd in een risicoanalyse, kunnen worden geclassificeerd. 2. In een risicoanalyse moeten alle details worden beschouwd. 3. Een risicoanalyse beperkt zich tot beschikbaarheid. 4. Een risicoanalyse is eenvoudig te maken door het invullen van een korte standaard vragenlijst met standaard antwoorden. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 A. Juist. Niet alle risico s zijn even groot. Doorgaans worden eerst de grootste risico s aangepakt. B. Onjuist. Het is onmogelijk om in een risicoanalyse op alle details in te gaan. C. Onjuist. Een risicoanalyse beschouwt alle betrouwbaarheidsaspecten, dus ook integriteit en vertrouwelijkheid. D. Onjuist. In een risicoanalyse zijn de vragen zelden direct toepasbaar op elke situatie. 8 van 40 Welke van de onderstaande voorbeelden valt onder de dreiging vervalsing? 1. Een computer wordt getroffen door een virusinfectie. 2. Een frauduleuze transactie uitvoeren. 3. Het afluisteren van communicatielijnen en netwerken. 4. Op het werk internet gebruiken voor privédoeleinden. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 A. Onjuist. Een virusinfectie valt onder de dreiging ongeautoriseerd wijzigen. B. Juist. Een frauduleuze transactie valt onder vervalsing. C. Onjuist. Afluisteren valt onder de dreiging onthulling. D. Onjuist. Privégebruik valt onder de dreiging misbruik. EXIN, ISFS 15/29

16 9 van 40 Een mogelijk risico voor een bedrijf is brand. Als dit risico zich manifesteert, dus als de brand werkelijk uitbreekt, kan er directe en indirecte schade optreden. Wat is een voorbeeld van directe schade? A. een gegevensverzameling is vernietigd B. imagoverlies C. verlies van vertrouwen van klanten D. wettelijke verplichtingen kunnen niet meer nagekomen worden A. Juist. Een vernietigde gegevensverzameling is een voorbeeld van directe schade. B. Onjuist. Imagoverlies is indirecte schade. C. Onjuist. Verlies van vertrouwen van klanten is indirecte schade. D. Onjuist. Het niet na kunnen komen van wettelijke verplichtingen is indirecte schade. 10 van 40 Bij een bedrijf is, om risico s te beperken, gekozen voor een strategie met een mix van maatregelen. Eén van de maatregelen is dat voor het bedrijf een uitwijkvoorziening is georganiseerd. Tot welke categorie van maatregelen hoort een uitwijkvoorziening? A. correctieve maatregelen B. detectieve maatregelen C. preventieve maatregelen D. repressieve maatregelen A. Onjuist. Correctieve maatregelen richten zich op herstel na beschadiging. B. Onjuist. Detectieve maatregelen geven alleen een signaal na detectie. C. Onjuist. Preventieve maatregelen zijn bedoeld om incidenten te voorkomen. D. Juist. Repressieve maatregelen, zoals een uitwijk, minimaliseren de schade. EXIN, ISFS 16/29

17 11 van 40 Wat is een voorbeeld van een ongerichte dreiging? A. een virus van buiten de organisatie B. hacken C. misbruiken van iemands identiteit D. spyware A. Juist. Ongerichte dreigingen zijn niet specifiek op de organisatie gericht. Daar horen ook virussen en wormen bij die van buitenaf komen. B. Onjuist. Dit is een gerichte dreiging. Een hacker is er op uit om in te breken in de organisatie met als doel specifieke informatie te ontvreemden, te verminken of onbruikbaar te maken. C. Onjuist. Dit is een gerichte dreiging. Iemands identiteit misbruiken heeft als doel informatie te ontvreemden, te verminken of onbruikbaar te maken. D. Onjuist. Dit is een gerichte dreiging. Gerichte dreigingen zijn er op gericht informatie te ontvreemden, veranderen of onbruikbaar te maken. Dit veronderstelt een mate van kennis van de interne organisatie en systemen. Spyware is software om systeemgebruik, wachtwoorden, creditcardsgegevens en andere specifieke informatie te ontvreemden. 12 van 40 Wat is een voorbeeld van een gerichte dreiging? A. blikseminslag B. brand C. phishing D. spam A. Onjuist. Blikseminslag is een voorbeeld van een ongerichte dreiging. Ongerichte dreigingen zijn niet specifiek op de organisatie gericht. B. Onjuist. Brand is een voorbeeld van een ongerichte dreiging. Ongerichte dreigingen zijn niet specifiek op de organisatie gericht. C. Juist. Phishing (het lokken van gebruikers naar valse websites) is een vorm van een gerichte dreiging. Gerichte dreigingen zijn er op gericht om informatie te ontvreemden. Dit veronderstelt een mate van kennis van de interne organisatie en systemen. D. Onjuist. Spam is een voorbeeld van een ongerichte dreiging. Het doel van spammers is zoveel mogelijk spam naar zoveel mogelijk organisaties te sturen. Men is er niet op uit informatie te ontvreemden, veranderen of onbruikbaar te maken. EXIN, ISFS 17/29

18 13 van 40 Informatie kent een aantal betrouwbaarheidsaspecten. Die betrouwbaarheid wordt voortdurend bedreigd. Voorbeelden van dreigingen zijn: een kabel komt los te liggen, iemand kan per ongeluk gegevens wijzigen, gegevens worden privé gebruikt of ze worden vervalst. Welke van deze voorbeelden is een bedreiging van het aspect vertrouwelijkheid? A. een losliggende kabel B. ongeautoriseerd wissen van gegevens C. privé-gebruik van gegevens D. vervalsen van gegevens A. Onjuist. Een losliggende kabel is een bedreiging van de beschikbaarheid van informatie. B. Onjuist. Het onbedoeld wijzigen van gegevens is een bedreiging van de integriteit. C. Juist. Het gebruiken van gegevens voor privé-doeleinden is een vorm van misbruik en is een bedreiging van de vertrouwelijkheid. D. Onjuist. Het vervalsen van gegevens is een bedreiging van de integriteit. 14 van 40 Een medewerker ontkent een bepaald bericht te hebben verstuurd. Welk betrouwbaarheidsaspect van informatie is hier in gevaar? A. beschikbaarheid B. correctheid C. integriteit D. vertrouwelijkheid A. Onjuist. Overbelasting van de infrastructuur is een voorbeeld van een dreiging m.b.t. het aspect beschikbaarheid. B. Onjuist. Correctheid is geen betrouwbaarheidsaspect. Het is een kenmerk van het betrouwbaarheidsaspect integriteit. C. Juist. Het ontkennen van het versturen van een bericht heeft te maken met onweerlegbaarheid en dat is een bedreiging van het aspect integriteit. D. Onjuist. Misbruik of onthulling van gegevens zijn bedreigingen van het aspect vertrouwelijkheid. EXIN, ISFS 18/29

19 15 van 40 In de incidentcyclus worden achtereenvolgens vier stappen onderscheiden. Welke volgorde hebben de stappen? A. dreiging, schade, verstoring, herstel B. dreiging, verstoring, schade, herstel C. verstoring, dreiging, schade, herstel D. verstoring, herstel, schade, dreiging A. Onjuist. De schade volgt na de verstoring. B. Juist. In de incidentcyclus worden achtereenvolgens onderscheiden: Dreiging, verstoring, schade, herstel. C. Onjuist. De verstoring volgt na de dreiging. D. Onjuist. Herstel is de laatste stap. 16 van 40 In een kantoorgebouw breekt brand uit. Het uitwijkplan wordt uitgevoerd. Waar wordt het uitvoeren van het uitwijkplan in de incidentlevenscyclus geplaatst? A. tussen dreiging en verstoring B. tussen herstel en dreiging C. tussen schade en herstel D. tussen verstoring en schade A. Onjuist. Het uitvoeren van een uitwijkplan zonder dat er een verstoring is, is erg kostbaar. B. Onjuist. Herstel vindt na een eventuele uitwijk plaats. C. Onjuist. Schade en herstel moeten juist beperkt worden door de uitwijk. D. Juist. Uitwijk is een repressieve maatregel die in gang gezet wordt om de schade te beperken. 17 van 40 Hoe kan het doel van informatiebeveiligingsbeleid het beste worden omschreven? A. Het analyseren van risico s en het zoeken van tegenmaatregelen. B. Het bieden van een richting en ondersteuning aan het management ten behoeve van informatiebeveiliging. C. Het concreet maken van het beveiligingsplan door er invulling aan te geven. D. Het verschaffen van inzicht in dreigingen en de mogelijke gevolgen. A. Onjuist. Dit is het doel van risico-analyse en risicomanagement. B. Juist. Het beveiligingsbeleid biedt richting en ondersteuning aan het management ten behoeve van informatiebeveiliging. C. Onjuist. Het beveiligingsplan maakt het informatiebeveiligingsbeleid concreet. In het plan staat o.a. welke maatregelen er gekozen zijn, wie verantwoordelijk is voor wat, de richtlijnen voor implementatie van maatregelen etc. D. Onjuist. Dit is het doel van een bedreigingenanalyse. EXIN, ISFS 19/29

20 18 van 40 De gedragscode voor elektronisch zakendoen is gebaseerd op een aantal principes. Welk van de onderstaande principes hoort daar niet bij? A. betrouwbaarheid B. integriteit C. transparantie D. vertrouwelijkheid en privacy A. Onjuist. De gedragscode is onder andere gebaseerd op betrouwbaarheid. B. Juist. De gedragscode is gebaseerd op de principes betrouwbaarheid, transparantie, vertrouwelijkheid en privacy. Integriteit is één van de betrouwbaarheidsaspecten van informatie. C. Onjuist. De gedragscode is onder andere gebaseerd op transparantie. D. Onjuist. De gedragscode is gebaseerd op onder andere vertrouwelijkheid en privacy. 19 van 40 Een medewerkster van Verzekeringskantoor Euregio ontdekt dat de einddatum van een polis is gewijzigd terwijl zij de enige is die de bevoegdheid heeft dit te doen. Ze meldt dit beveiligingsincident bij de Helpdesk. De Helpdeskmedewerker registreert informatie over het incident. Welk onderdeel van de registratie bepaalt de oplostijd waarbinnen het incident moet worden opgelost? A. categorie B. impact C. prioriteit D. urgentie A. Onjuist. De categorie bepaalt de oplosgroep waar het incident opgelost wordt en dient om te kunnen rapporteren op categorie. B. Onjuist. De impact geeft informatie over bijvoorbeeld hoeveel medewerkers zijn getroffen door het incident. Impact alleen is niet voldoende om de prioriteit te bepalen; urgentie is daarbij ook nodig. C. Juist. De prioriteit bepaalt de tijd waarbinnen een incident moet worden opgelost. Prioriteit bestaat uit de combinatie van impact en urgentie. D. Onjuist. De urgentie alleen is niet voldoende om de prioriteit te bepalen. Prioriteit bestaat uit de combinatie van impact en urgentie. EXIN, ISFS 20/29

21 20 van 40 In een bedrijf doen zich de volgende gebeurtenissen voor: 1. Een rookmelder functioneert niet. 2. Het netwerk wordt gehackt. 3. Iemand doet zich voor als een medewerker. 4. Van een bestand op de computer kan geen PDF file worden gemaakt. Welk van deze incidenten is geen beveiligingsincident? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 A. Onjuist. Een defecte rookmelder is een gebeurtenis die een dreiging kan worden voor het aspect beschikbaarheid van gegevens. B. Onjuist. Hacken is een gebeurtenis die een dreiging vormt voor het aspect beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. C. Onjuist. Misbruik van identiteit is een gebeurtenis die een dreiging kan worden voor het aspect beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. D. Juist. Een beveiligingsincident is een gebeurtenis die een dreiging vormt of kan vormen voor de vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van gegevens in elektronische informatiesystemen. Dit is geen dreiging voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. 21 van 40 Beveiligingsmaatregelen kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Welke van de onderstaande indelingen is een juiste? A. fysiek, logisch, preventief B. logisch, repressief, preventief C. organisatorisch, preventief, correctief, fysiek D. preventief, detectief, repressief, correctief A. Onjuist. Organisatorisch/logisch/fysiek horen bij elkaar. B. Onjuist. Organisatorisch/logisch/fysiek horen bij elkaar. C. Onjuist. Organisatorisch/logisch/fysiek horen bij elkaar. D. Juist. Preventief/detectief/repressief/correctief horen bij elkaar. EXIN, ISFS 21/29

22 22 van 40 In een computerruimte wordt een rookdetector geplaatst. Onder welke categorie beveiligingsmaatregelen valt dit? A. correctief B. detectief C. organisatorisch D. preventief A. Onjuist. Een rookmelder detecteert en meldt rook en onderneemt geen correctieve actie. B. Juist. Een rookmelder heeft alleen een signaalfunctie; na melding moet er nog opgetreden worden. C. Onjuist. Alleen de maatregelen die het gevolg zijn van een rookmelding zijn organisatorische beveiligingsmaatregelen; het plaatsen van de rookmelder niet. D. Onjuist. Een rookmelder voorkomt geen brand en is dus geen preventieve maatregel. 23 van 40 De Information Security Officer (ISO) van Verzekeringskantoor Euregio wil een lijst met beveiligingsmaatregelen laten samenstellen. Wat zal zij eerst moeten doen voordat beveiligingsmaatregelen kunnen worden geselecteerd? A. bewaking inrichten B. evaluatie uitvoeren C. informatiebeveiligingsbeleid opstellen D. risicoanalyse uitvoeren A. Onjuist. Bewaking is een mogelijke maatregel. B. Onjuist. Evaluatie gebeurt achteraf. C. Onjuist. Een informatiebeveiligingsbeleid is wel belangrijk, maar niet noodzakelijk om maatregelen te kunnen selecteren. D. Juist. Voordat beveiligingsmaatregelen kunnen worden geselecteerd moet Euregio weten welke risico s er zijn en voor welke risico s een maatregel moet komen. 24 van 40 Wat is het doel van het classificeren van informatie? A. informatie indelen naar beveiligingsbehoefte B. toewijzen van informatie aan een eigenaar C. verminderen van risico s van menselijke fouten D. voorkómen van ongeautoriseerde toegang tot informatie A. Juist. Het doel van classificeren van informatie is het handhaven van een adequate bescherming. B. Onjuist. Toewijzen van informatie aan een eigenaar is het middel van de classificatie en niet het doel. C. Onjuist. Verminderen van risico s van menselijke fouten is onderdeel van de beveiligingseisen van het personeel. D. Onjuist. Voorkómen van ongeautoriseerde toegang tot informatie is onderdeel van de fysieke beveiliging. EXIN, ISFS 22/29

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC editie augustus 2008

voorbeeldexamen I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC editie augustus 2008 voorbeeldexamen ISFS I-Tracks Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 editie augustus 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie december 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging HKZ, november 2016 Wie ik ben: adviseur/trainer/qarebase begeleiden bij kwaliteitsmanagement en certificering Lead Auditor Kiwa, o.a. HKZ, ISO 9001, ZKN, VMS, NEN 7510 en NEN-ISO

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Uitgave januari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Informatiemanagement Rob Poels Beschikbaarheid Integriteit Vertrouwelijkheid Risico s logisch fysiek organisatorisch Maatregelen Onderwerpen informatiebeveiliging Actueel Hacking

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

: Privacy & informatiebeveiliging. Rob Stadt IT coördinator, DPO (FG) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

: Privacy & informatiebeveiliging. Rob Stadt IT coördinator, DPO (FG) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie : Privacy & informatiebeveiliging Rob Stadt IT coördinator, DPO (FG) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Deel 1 Wet en regelgeving Risicoanalyse Bepalen kwetsbaarheden en bedreigingen

Nadere informatie

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland

Samenvatting Meldplicht Datalekken. Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland Samenvatting Meldplicht Datalekken & Michael van der Vaart Head of Technology ESET Nederland DISCLAIMER LET OP: Het gaat hier om een interpretatie van de omtrent de meldplicht datalekken. Deze interpretatie

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

De maatregelen in de komende NEN Beer Franken

De maatregelen in de komende NEN Beer Franken De maatregelen in de komende NEN 7510 Beer Franken Twee delen in komende NEN 7510 Deel 1: het infosec management system (ISMS) hoofdstuk 4 in huidige NEN 7510 Deel 2: de maatregelen hoofdstukken 5 t/m

Nadere informatie

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken

Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Procedure melden beveiligingsincidenten en datalekken Panta Rhei, stichting voor r.k., openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs Bestuursbureau Panta Rhei Bezoekadres: Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam

Nadere informatie

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail

Manual e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Manual e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Preparation Guide. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Preparation Guide. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Preparation Guide EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Uitgave december 2015 Copyright 2015 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Security Health Check

Security Health Check Factsheet Security Health Check De beveiligingsthermometer in uw organisatie DUIJNBORGH - FORTIVISION Stadionstraat 1a 4815NC Breda +31 (0) 88 16 1780 www.db-fortivision.nl info@db-fortivision.nl De Security

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 54/2016 Datum : 22 maart 2016 B&W datum : 22 maart 2016 Beh. ambtenaar : Annelies te Booij Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Meldplicht datalekken Aanleiding

Nadere informatie

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen

Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen Dit voorbeelddocument omvat een beknopt overzicht van bedreigingen en maatregelen. De opgesomde componenten, bedreigingen en maatregelen zijn bedoeld om

Nadere informatie

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Jeroen van Luin 30-11-2011 jeroen.van.luin@nationaalarchief.nl Wat is informatiebeveiliging? Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Bijlage 1 bij de Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Basisonderwijs (Dr. Digi), Noordhoff Uitgevers Noordhoff Uitgevers is een educatieve uitgeverij die verschillende

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN

Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN Bewustwording en awareness TIPS EN HANDVATTEN OM HET RISICO OP EEN DATALEK TE VERKLEINEN Helaas, 100% beveiliging bestaat niet. Kwetsbaarheden veranderen dagelijks en hackers zitten niet stil. Een datalek

Nadere informatie

Help een datalek! Wat nu?

Help een datalek! Wat nu? Help een datalek! Wat nu? Een aantal ervaringen uit de praktijk Tonny Plas Adviseur informatie- en ibp-beleid voor schoolbesturen in het po en vo Aanleiding Op 1 januari 2016 is er een meldplicht datalekken

Nadere informatie

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016

Informatiebeveiliging En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Informatiebeveiliging 2017 En terugblik op informatiebeveiliging 2016 Missie Waken over betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voldoen

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager TMap NEXT Test Manager Preparation Guide Editie 201607 Copyright 2016 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or

Nadere informatie

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002.

VOORWOORD. 1 Code voor informatiebeveiliging, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 2007 : NEN-ISO.IEC 27002. Gesloten openheid Beleid informatiebeveiliging gemeente Leeuwarden 2014-2015 VOORWOORD In januari 2003 is het eerste informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld voor de gemeente Leeuwarden in de nota Gesloten

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

IB Beleid Gegevens naar aanleiding van Incident regio bijeenkomsten Q2

IB Beleid Gegevens naar aanleiding van Incident regio bijeenkomsten Q2 IB Beleid Gegevens naar aanleiding van Incident regio bijeenkomsten Q2 Jule Hintzbergen (IBD) Agenda 1. Bespreken casus 2. Bekijken verschillende facetten van het incident 3. Vragen 2 Herhaling Casus:

Nadere informatie

Baseline informatiebeveiliging (minimale maatregelen)

Baseline informatiebeveiliging (minimale maatregelen) Baseline informatiebeveiliging (minimale maatregelen) 1 Versie beheer Versie 0.1 9 september 2013 1 e concept Versie 0.2 23 september 2013 2 e concept na review door Erik Adriaens Versie 0.3 8 oktober

Nadere informatie

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken

Inhoud. Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? Informatiebeveiliging Cryptografie Internetbankieren. 26 september 2009 Harald Vranken Dus u denkt dat internetbankieren veilig is? 26 september 2009 Harald Vranken Inhoud Informatiebeveiliging 2 Informatiebeveiliging Introductie Informatie betekenisvolle gegevens waardevol (privacy, bedrijfsinformatie)

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Dataprotectie op school

Dataprotectie op school Dataprotectie op school ook een taak van het management Jacques Verleijen Wat is informatieveiligheid? Mogelijke actoren Netwerkschijven Cloud Backup- en restoremogelijkheden Encryptie Servers Firewalls

Nadere informatie

Corporate Payment Services

Corporate Payment Services Corporate Payment Services Aansluitgids voor servicebureaus Final Equens S.E. 28 January 2014 Classification: Open Version 2.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries. All rights reserved. No part

Nadere informatie

Kennissessie Information Security

Kennissessie Information Security Kennissessie Information Security 3 oktober 2013 Bonnefantenmuseum De sleutel ligt onder de mat Wachtwoord: welkom1234 Focus op vertaling strategie in de organisatie Advies, programma, project en interim

Nadere informatie

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging

In jouw schoenen. Een praktische invulling van informatiebeveiliging In jouw schoenen Een praktische invulling van informatiebeveiliging Informatiebeveiliging hot topic Hoeveel weet jij eigenlijk van informatiebeveiliging? veel voldoende te weinig Vooraf.. Wat vind jij

Nadere informatie

Rfc Afgeleide principes 35-40

Rfc Afgeleide principes 35-40 Rfc Afgeleide principes 35-40 Wijzigingsvoorstel voor de NORA Gebruikersraad Versie 14 juni 2016 Bestaande Afgeleide Principes 35-40 AP 35: Continuiteit van de dienst. De levering van de dienst is continu

Nadere informatie

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015

Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 Wat houdt informatiebeveiliging binnen bedrijven in? Bart van der Kallen, CISM Informatiebijeenkomst DrieO 6 oktober 2015 INHOUD 1) Wat is informatiebeveiliging (IB) nu eigenlijk? 2) Wat houdt IB binnen

Nadere informatie

EXIN Agile Scrum Foundation

EXIN Agile Scrum Foundation Voorbeeldexamen EXIN Agile Scrum Foundation Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

H1. Basisbegrippen van IT beveiliging Informatieplan Concrete invulling van het informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid.

H1. Basisbegrippen van IT beveiliging Informatieplan Concrete invulling van het informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid. ISF uittreksel H1. Basisbegrippen van IT beveiliging Informatieplan Concrete invulling van het informatiebeveiligingsbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid. Vierde productiefactor Informatie Beveiligingsincident

Nadere informatie

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0

7 aug. 2006 Snelstart document Thecus N2100 Y.E.S.box BlackIP Versie 1.0 Setup Wizard MET DHCP-server: 1. NA de installatie van de software welke zich op de CD bevindt krijgt u het volgende te zien: 2. V ervolgens gaat de softw are op zoek naar de Thecus Y.E.S.box welke is

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Les D-06 Veilig internetten

Les D-06 Veilig internetten Les D-06 Veilig internetten Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Er wordt heel wat informatie over het net verspreid, waaronder ook informatie die voor andere partijen interessant

Nadere informatie

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010 Procedure Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk Auteur: Breeman Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0 Status: Definitief Datum afdruk: 14 april 2010 Periodieke en specifieke rapportages

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST 20 september 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST 20 september 2016 INFORMATIEBIJEENKOMST 20 september 2016 Programma 19.00 uur Ontvangst en welkom 19.15 uur Welkomstwoord - Arjen Buit 19.30 uur Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken - Lucas Vousten

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten Universiteit Twente 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Woord vooraf Pagina 4 1. Definities Pagina 6 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 7 4.

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan Dentpoint Centrum voor Mondzorg

Informatiebeveiligingsplan Dentpoint Centrum voor Mondzorg Informatiebeveiligingsplan Praktijkadres Silvoldseweg 29a 7061 DL Terborg Praktijkadres De Maten 2 7091 VG Dinxperlo Praktijkadres F.B. Deurvorststraat 40 7071 BJ Ulft Bijlage 1 Inhoud Informatiebeveiligingsplan

Nadere informatie

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN?

HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? HOE OMGAAN MET DE MELDPLICHT DATALEKKEN? EEN HANDIGE CHECKLIST In deze whitepaper bieden we u handvatten die u kunnen helpen bij de implementatie van de meldplicht datalekken binnen uw organisatie. We

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Meldplicht datalekken. ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016

Meldplicht datalekken. ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016 Meldplicht datalekken ehealth Best Practice Day Juliette Citteur 18 mei 2016 Onderwerpen I. Inleiding II. Cijfers datalekken III. Recente voorbeelden datalekken in de zorg IV. Beveiliging en meldplicht

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS

INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS INFORMATIEBEVEILIGING VOOR WEBWINKELS HANDIGE CHECKLISTS In deze whitepaper bieden we u tips en checklists die kunnen bijdragen aan een optimale beveiliging van zowel uw eigen data als die van uw klanten.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

O2 Veilig of niet? Dat is de vraag! Wat betekent NEN7510 in relatie tot uw praktijk?

O2 Veilig of niet? Dat is de vraag! Wat betekent NEN7510 in relatie tot uw praktijk? O2 Veilig of niet? Dat is de vraag! Wat betekent NEN7510 in relatie tot uw praktijk? 7 Redenen om NEN 7510 in te voeren 1. Iedere zorginstelling is verplicht zich te houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Inleiding Als zorginstelling is Profila Zorg verantwoordelijk voor goede en veilige zorg aan haar cliënten. Bij het uitvoeren van deze taak staat het leveren van kwaliteit

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

Beheersmaatregelen volgens Bijlage A van de ISO/IEC norm

Beheersmaatregelen volgens Bijlage A van de ISO/IEC norm Beheersmaatregelen volgens Bijlage A van de ISO/IEC 27001 norm A.5.1.1 Beleidsdocumenten voor informatiebeveiliging A.5.1.2 Beoordeling van het Informatiebeveiligingsbeleid A.6.1.1 Informatiebeveiligings

Nadere informatie

Handreiking classificatie. Universiteit Leiden

Handreiking classificatie. Universiteit Leiden Handreiking classificatie Universiteit Leiden 1 Versie beheer Versie 0.1 14 april 2015 Eerste concept door Marco Gosselink Versie 0.2 21 april 2015 Tweede concept na opmerkingen J-W Brock. Versie 0.3 12

Nadere informatie

Door Niko Visser. Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001

Door Niko Visser. Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001 Door Niko Visser Bewijsmomenten met waarborgen voor zekerstelling met ISO 27001 Onderwerpen Inrichting beveiliging bij kadaster Classificatie systemen Plan-do-check-act Audits en onderzoeken Certificering

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

Security in het MKB: Windows 10

Security in het MKB: Windows 10 Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Security in het MKB: De security uitdagingen en behoeften in het MKB Bedrijven zijn zich inmiddels bewust van de noodzaak om hun bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Privacy-AO voor een beveiliger Martin Romijn

Privacy-AO voor een beveiliger Martin Romijn Privacy-AO voor een beveiliger Martin Romijn Functionaris voor de gegevensbescherming Security Officer Onderwerpen AO van Security Officer (SO) Kader Incidenten en vragen AO Functionaris Gegevensbescherming

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking

Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Bijlage Risicoanalyse steekproeftrekking Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: BIJ 02.01 Eigenaar: KI 1. Risicoanalyse voor de steekproeftrekking De eerste stap in de uitvoering van de steekproeftrekking

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid 2015-2018

Informatiebeveiligingsbeleid 2015-2018 Inleiding Dit document geeft de beleidsuitgangspunten voor de Gemeente Hilversum weer als het gaat om informatiebeveiliging/ informatieveiligheid. In dit document worden de (wettelijke en landelijke) normen

Nadere informatie

IT Security in de industrie

IT Security in de industrie IT Security in de industrie Praktische ervaringen met cyber security in de Energiesector en Procesindustrie Henk Spelt Henk.Spelt@kema.com Experience you can trust. Onderwerpen Waarom is (cyber) security

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Laat Beveiliging niet over aan Beveiligers! Presentatie voor EAM 2014

Laat Beveiliging niet over aan Beveiligers! Presentatie voor EAM 2014 Laat Beveiliging niet over aan Beveiligers! Presentatie voor EAM 2014 22 mei 2014 Raymond Slot raymond.slot@hu.nl nl.linkedin.com/in/raymondslot VRAAG: Top bedreigingen Continuïteit? Continuïteitsbedreiging

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

AANVRAAG Namen en Adressen

AANVRAAG Namen en Adressen AANVRAAG Namen en Adressen Bestandsbeschrijving AVNAWIBA, NAAMIBAN, Definitief Author: equensworldline Document date: 1 augustus 2017 Classification: Open Version: 3.0 Versie historie Version no. Version

Nadere informatie

EXIN Information Security Management Advanced based on

EXIN Information Security Management Advanced based on Preparation Guide EXIN Information Security Management Advanced based on ISO/IEC 27002 Editie april 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced,

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie

Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Gebruiksvoorwaarden Online applicatie Algemene Gebruiksvoorwaarden Online Operational applicatie lease Inhoudsopgave Definities 1. Algemeen 2. Online applicatie 3. Gebruikersnaam en Wachtwoord 4. Zorgplicht

Nadere informatie

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Mobiele gegevensdragers. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Mobiele gegevensdragers Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid extern

Informatiebeveiligingsbeleid extern ISO 27001:2013 Informatiebeveiligingsbeleid extern 25 oktober 2016 Status document: versie 1.0 Auteur: Frankie Lipsius CONCLUSION LEARNING CENTERS Postbus 85030 3508 AA Utrecht Nederland T +31 (0)30 744

Nadere informatie

Anti-malware beleid. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Anti-malware beleid. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Anti-malware beleid Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

Wat betekent de meldplicht datalekken voor u?

Wat betekent de meldplicht datalekken voor u? Aon Risk Solutions Wat betekent de meldplicht datalekken voor u? Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens - Januari 2016 Risk. Reinsurance. Human Resources. Wat gaat er veranderen? De Wet bescherming

Nadere informatie

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving

Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Privacy and Trust in the Digital Society Privacy Compliance in een Cloud Omgeving Jeroen Terstegge NVvIR Amsterdam, 17 juni 2010 Even voorstellen mr.drs. Jeroen Terstegge, CIPP Directeur Privacyadviesbureau

Nadere informatie

ACA Retail BV. Pagina 2 van 9

ACA Retail BV. Pagina 2 van 9 Titel Stappenplan conversie / update Classic Versie 8.80 Datum 29-03-17 Afdeling Training & Consultancy Auteur Jeroen van den Heuvel Contactadres ACA Retail BV Postbus 8829 5605 LV Eindhoven Telefoonnummer

Nadere informatie

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Hefpunt

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Hefpunt Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Hefpunt Groningen, 24-5-2016 Classificatie: intern Wijzigingshistorie Release Datum Auteur(s) Aanpassing 2016 0.1 24-05- 2016 2016 0.2 01-06- 2016 L. Winters J.

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg

Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen? Aansluiten bij de IBD Anita van Nieuwenborg Programma 1. De IBD 2. stappenplan Aansluiten bij de IBD 3. VCIB-gesprek (plenair) 2 1.1 De IBD Gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Beleid Informatieveiligheid Gemeente 's-hertogenbosch. Definitief. s-hertogenbosch, A. Kieboom

Beleid Informatieveiligheid Gemeente 's-hertogenbosch. Definitief. s-hertogenbosch, A. Kieboom Gemeente 's-hertogenbosch Definitief s-hertogenbosch, 30-10-2015 A. Kieboom 1 Projectidentificatie Projectnaam: Status: Beleid Informatieveiligheid Definitief Documenthistorie Status Datum Versie Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe operationaliseer ik de BIC?

Hoe operationaliseer ik de BIC? Hoe operationaliseer ik de BIC? Baseline Informatiebeveiliging Corporaties UTRECHT, 14 November 2017. Code voor Informatiebeveiliging NEN/ISO 27001; Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen

Nadere informatie

AVG GAP Analyse. En verwerkingsregistratie. security management audits advies - ethisch hacken netwerkscans

AVG GAP Analyse. En verwerkingsregistratie. security management audits advies - ethisch hacken netwerkscans AVG GAP Analyse En verwerkingsregistratie Classificatie Gegenereerd door Vertrouwelijk De onderwerpen in deze GAP Analyse zijn afgeleid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke op 25

Nadere informatie