De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?"

Transcriptie

1 De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat BV DELFT KvK

2 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR WIE IS DE PUBLIC CLOUD GESCHIKT? 3 3. WAT LEVERT DE CLOUD, WAT MOET JE ZELF DOEN? 6 4. WAT BRENGT DE TOEKOMST? 7 5. HOE ZIET DE PRIJSONTWIKKELING VAN DE PUBLIC CLOUD ER UIT? 8 6. CONCLUSIE 10 Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

3 1. Inleiding Amazon, Microsoft (Azure) en Google bieden inmiddels allemaal standaard cloud services voor het hosten en beheren van applicaties. Daarbij spelen ze onderling haasje over, waarbij er elke 6 maanden prijsverlagingen doorgevoerd worden en nieuwe producten beschikbaar komen. Recentelijk voerde Amazon ook large volume discounts in, waarbij ze bij een omvang van 10 miljoen dollar een discount tot wel 20% geven op de tarieven. Traditioneel waren we gewend te denken in volumes van maximaal enkele honderden duizenden Euro s voor die specifieke services die geschikt waren om in de cloud te functioneren en slechts een beperkt deel van de business functionaliteit omvatten. Maar uitgaande van een gemiddelde IT spend in de infrastructuur in Nederland van 15 tot 20 miljoen Euro en de groeiende mogelijkheden komt de vraag op: kun je nog wel concurreren met de cloud en hebben traditionele partijen als KPN, IBM, Atos en HP nog wel een bestaansrecht? Dit artikel geeft antwoord op een aantal vragen: - Voor wie is de public cloud geschikt? - Wat levert de public cloud, wat moet je zelf doen? Welke eisen moet ik stellen aan applicaties om ze geschikt te maken voor de cloud? - Hoe ziet de prijsontwikkeling in de cloud er uit. Wat betekent dit voor contracten? - Wat betekent de public cloud voor de traditionele system integrators? - What s next, welke ontwikkelingen kunnen we de komende tijd verwachten? 2. Voor wie is de public cloud geschikt? Om te beginnen moeten we definiëren over welke cloud we het hebben. Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens, ongeveer zoals elektriciteit uit het lichtnet. Daarbij maken we een onderscheid tussen de private cloud, die eigendom is van de klant en zich bevind in het eigen datacenter of bij een gecontracteerde leverancier, zoals KPN, IBM, Atos of HP, en een publieke cloud, waarbij de capaciteit zich ergens op het Internet bevindt. In de kern is het verschil dat je bij een private cloud de servers, waar de applicatie op draait, kunt aanwijzen en bij een public cloud niet. Het feit dat je niet exact kunt aanwijzen waar je toepassing zich op dat moment bevindt is de reden dat mensen zich zorgen maken. Het komt neer op het verschil tussen een auto bezitten of leasen (eigendom) en het gebruik maken van een taxi of bus (omvang). Die onzekerheid over waar je toepassing zich bevindt is de reden waarom veel bedrijven zich afvragen of het wel veilig is. Immers traditioneel wordt veel beveiliging geregeld op basis van de fysieke en logische beveiliging van servers. Toch is computerbeveiliging al lang niet meer primair afhankelijk van deze fysieke en logische beveiliging, maar verschuift in belangrijke mate naar de functionele laag, waarbij risicomaatregelen Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

4 getroffen worden genomen op transactieniveau. Inmiddels hebben alle grote cloud providers ISO certificering voor de meeste gebruikte cloud diensten. Daarmee zijn ze vergelijkbaar met de traditionele hosting providers. De laatste jaren is er veel discussie over de vraag of de Amerikaanse overheid via achterdeurtjes niet toch stiekem kan meekijken. De praktijk is dat dat niet veel anders is dan bij de traditionele hosting providers, die op grond van de Patriot act 1 ook moeten meewerken. Het risico is daarmee vergelijkbaar. In essentie komt het neer op een risico afweging tussen welk voordeel zou een externe partij, zoals de Amerikaanse overheid, er van kunnen hebben, en welke schade wordt berokkend aan je bedrijf. Alleen overheden, banken en bedrijven met medische gegevens zouden in de regel geen gebruik moeten maken van de public cloud diensten, maar dit in eigen datacenters moeten doen. Voor andere bedrijven is het vooral een afweging van de risico s die ze lopen met het plaatsen van toepassingen in de cloud. De echt bedrijfskritische systemen vragen extra beveiliging en worden juist weer in toenemende mate binnenshuis gehost. Figuur 1: Trends in de huidige markt voor het sourcen van hosting & applicaties. Op dit moment zijn er een aantal trends te onderkennen bij het hosten van applicaties. In toenemende mate worden applicaties als Software as a Service (SaaS) afgenomen. Daarbij wordt de dienst als functionaliteit afgenomen. Met name daar waar applicaties geschikt zijn om aangeboden te worden in de cloud, gaat het snel. Bekende voorbeelden 1 Steeds meer leveranciers verzetten zich tegen de toepassing en het gebruik van de Patriot Act door de vraag om informatie te laten toetsen door een onafhankelijke rechtbank. Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

5 zijn Salesforce.com, Office 365 en Google Apps. De komende jaren is de verwachting dat veel grote pakket leveranciers, zoals SAP en Oracle, hun functionaliteit als SaaS dienst gaan aanbieden. Dit betekent wel dat je als organisatie je aanpast aan de beschikbare functionaliteit (tailor your organisation to the information) en systemen dus niet langer applicatie specifiek worden gemaakt. Een tweede trend is het rebuild/redesign van toepassingen om deze geschikt te maken voor de cloud. Doel is om applicaties daarbij van traditionele scale up (een beheerder voegt extra capaciteit toe), naar scale out applicaties te gaan die zelf beschikbaarheid, performance en continuïteit regelen op basis van cloud faciliteiten. Daar komt bij dat applicaties her-ontworpen worden om gebruik te maken van pay as you use modellen op basis van Platform as a Service (PaaS). De laatste trend is om daar waar applicaties echt kritisch zijn, deze nog meer op het bedrijf te richten en deze in plaats van extern te hosten, juist weer dicht bij de organisatie te zetten, zodat de afstemming op de gebruikers zo optimaal mogelijk is. Zo heeft Bol.com vorig jaar besloten om alles weer intern te gaan doen. De conclusie is dat de public cloud voor bijna alle bedrijven die thans hun diensten al uitbesteed hebben even geschikt is als de private cloud aangeboden door de traditionele hosting providers. De vraag is dus niet of je gebruik wilt maken van de public cloud, maar hoe de public cloud je bedrijf kan helpen succesvoller te zijn. De reden daarbij zijn divers. Voor sommige gaat het om lage flexibele kosten, voor anderen om een hogere beschikbaarheid, terwijl weer anderen juist meer en goedkope functionaliteit (SaaS) zoeken. Referenties: Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

6 3. Wat levert de public cloud, wat moet je zelf doen? De public cloud kent een aantal standaard bouwblokken. De bouwblokken bestaan uit infrastructuur (compute en storage), operating systemen, databases, applicaties en security (firewall en autorisatie) services. Veel van de stappen kunnen door een systeembeheerder geconfigureerd worden, waarna het beheer in de regel geautomatiseerd verloopt. Middels dashboards en rapportages kan snel inzicht verkregen worden in hoe de applicatie draait, wat de performance is en hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Technologisch gezien kan de cloud met de meeste gebruikte server configuraties omgaan en wordt steeds meer functionaliteit als een service aangeboden. Bijzondere configuraties, waarbij er sterk verouderde of bijzondere operating systemen of databases gebruikt worden zijn vaak alleen als Infrastructure as a Service af te nemen en de voordelen zijn dan beperkter. Immers er moet in dat geval een complete configuratie ingericht en beveiligd worden. In de kern dwingt de cloud dan ook een sterke standaardisatie af, welke zich vertaalt in lage, schaalbare kosten. De cloud is in die zin te vergelijken met een lego doos, waarbij aan de hand van de bouwinstructie een vooraf bepaalde gestandaardiseerde inrichting gemaakt kan worden. De ervaring van de lego doos leert ons ook dat als je wilt afwijken het onmiddellijk lastiger wordt. Ineens blijk je bouwstenen nodig te hebben die niet in de standaard zitten, maar wel verkrijgbaar (of maakbaar) zijn. Dan is de hoeveelheid kennis die benodigd is om het goed draaiend te krijgen ineens veel groter. Daar staat tegenover dat de enorme standaardisatie je helpt om daar waar afgeweken wordt van deze standaarden jezelf de vraag te stellen: wil ik wel afwijken. Concreet gaan bedrijven dan ook eisen stellen aan applicaties en de wijze waarop die zich moeten kunnen aanpassen aan de cloud standaarden. In essentie maak je dezelfde afweging bij de implementatie van een ERP pakket ook! Om een goede analyse te maken van wat de cloud te brengen heeft, is de eerste stap het uitvoeren van een analyse van het huidige applicatie portfolio. Door te kijken naar operating systemen, gebruikte configuraties, databases en storage weet je als bedrijf waar je achter loopt en waar juist voor. Op basis hiervan is een inschatting te maken van de mate waarin het applicatie portfolio geschikt is om in de public cloud te draaien. Traditioneel hadden we daar de system integrators voor die vooral keken of de de applicaties op hun eigen infrastructuur kon draaien. Nu zijn we er vooral in geïnteresseerd of het op de public cloud kan draaien. Daar zit de uitdaging voor de traditionele system integrators. Van cloud provider moet ze zich ontwikkelen tot cloud broker. Dit houdt in dat ze niet automatisch zaken in hun eigen infrastructuur moeten brengen, maar kijken waar de diensten het meest efficiënt kunnen draaien. De toegevoegde waarde zou daarbij moeten liggen op het applicatie integratie niveau en niet langer in het traditionele verdienmodel van het hosten van infrastructuur. Het alternatief Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

7 is om de toegevoegde waarde lager in de waardeketen te leggen in de vorm van een zuivere hard- en software leverancier te zijn. De meeste system integrators zijn nog niet op deze manier ingericht en rekenen hun sales organisaties primair af op de bijdrage aan de omzet en winst van de, vaak eigen, componenten. Zolang de bedrijven zich zo blijven opstellen, zal de concurrentie alleen maar groter worden en zullen er nieuwe bedrijven ontstaan die het gat succesvol gaan vullen. Tenslotte is het belangrijk om na te denken over de Exit vraag. In simpele woorden, hoe kom ik er ooit weer van af. Ahold heeft bijvoorbeeld bij de migratie naar Google Apps afspraken gemaakt over de wijze waarop alle data binnen een aantal dagen moet kunnen worden overgeheveld naar een opvolgende partij. Bij de meeste SaaS oplossingen zie je dat daar nog weinig wordt over nagedacht. Vragen als kan mijn cliënten dossier, wel gebruikt worden in een ander systeem, of moet ik van scratch beginnen, moet je op voorhand stellen. Ook zou het goed zijn om dit jaarlijks te testen. Zoals wij vroeger de uitwijk jaarlijks testen, zo zou je ook je Exit jaarlijks moeten testen. En belangrijk daarbij is jezelf de vraag te stellen: hoe breng ik mijn gegevens en informatie van A naar B. 4. Wat brengt de toekomst? Naarmate de risico s van het gebruik van de public cloud steeds verder afnemen en het aanbod van cloud diensten toeneemt, neemt de behoefte aan traditionele private cloud diensten af. We verwachten dat de traditionele, vaak horizontale ingerichte, IT infrastructuur dienstverlening meer en meer vervangen zal worden door op business applicaties gebaseerde applicatie silo s, vanuit initieel private cloud en ontwikkelend naar public cloud. De aandacht zal daarbij uitgaan naar integratie en samenwerking tussen de business applicaties, het informatie verkeer van en naar de verschillende cloud providers, en het flexibel op en afschalen van cloud providers. Dit heeft impact op de IT markt partijen die in hun propositie geen applicatie diensten leveren c.q. gefocused blijven op de eigen propositie. Ook de interne regie en leveringsorganisatie zal op een andere wijze dan met de traditionele PDC s en SLA s zijn dienstverlening zal moeten inrichten. De vraag is niet meer: hoeveel procent beschikbaar is mijn applicatie? Maar: hoe borg ik de optimale samenstelling en integratie van applicaties voor mijn gebruikers?. Deze veranderende omgeving vraagt dan ook om nieuwe skills en kennis. Medewerkers die een interne ICT datacenter infrastructuur moeten hun blik richten op de cloud en regie organisaties moeten nieuwe kennis opbouwen over hoe de cloud zich ontwikkeld. Daarbij zullen ze moeten kijken naar het hele speelveld. Zo zou zo maar Alibaba of Facebook de volgende cloud provider kunnen zijn. Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

8 5. Hoe ziet de prijsontwikkeling van de public cloud er uit? De lijstprijs van de public cloud diensten zijn relatief eenvoudig te achterhalen. De diverse dienstverleners hebben een price calculator ontwikkeld waarin snel de kostprijs van de dienstverlening achterhaald kan worden. In de praktijk blijkt dat prijzen zich zeer snel ontwikkelen. Als we kijken naar de afgelopen 5 jaar, dan zien we elke 6 maanden weer een schok effect in de prijsontwikkeling doordat een van de partijen zijn prijzen aanpast. Dit wordt dan binnen enkele maanden weer gevolgd door de andere dienstverleners. Figuur 2: Prijs ontwikkeling een beheerde server op basis van een shared (public cloud) / virtuele server (private cloud), Windows 2008, 1,5 Gb Ram 2. 2 De exacte hoeveelheid RAM verschilt iets per leverancier. Zo rekent Google met 1,7 Gb, MicroSoft met 1,5 Gb en Amazon met 1,0 Gb en 2,0 Gb. Voor de private cloud is ook gerekend met een gemiddelde van 1,5 Gb. Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

9 In een recente studie voor een van onze klanten kwam het volgende beeld naar voren (Q4 2014): Ontwikkeling#kosten# 15%#B#29%# 100%# 16%#B#41%# 7%#B#41%# Huidige#kosten*# Marktgemiddelde# Public#Cloud# 4%#B#36%# 80%# 60%# 40%# 20%# 0%# 2014# 2015# 2016# 2017**# Figuur 3: Ontwikkeling van kosten in een eigen oplossing, een private cloud en een public cloud oplossing, geen rekening houdend met eenmalige kosten. Voor deze klant was een stap richting de public cloud gegeven de omvang aantrekkelijk. In de uiteindelijke oplossing wordt toegewerkt naar een ontwerp, waarbij zowel de publieke cloud, als een beperkte private cloud in de vorm van een eigen of uitbesteed datacenter een rol spelen. Kijkend naar de omvang, waarbij uitgegaan van applicaties die geschikt zijn voor de cloud, dan is het beeld dat voor kleinere omvang de cloud significant goedkoper is (zonder rekening te houden met de eenmalige kosten): Figuur 4: Verhouding kosten private cloud versus de public cloud in relatie tot omvang. Uitgaande van een vergelijking op basis van shared PAAS en prijspeil Q Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

10 De overall conclusie is dat voor kleinere contracten de kosten in de publieke cloud lager liggen dan bij de traditionele system integrators. Bij grotere omvang zijn de verschillen op dit moment zeer klein. Wel speelt de ontwikkeling van de prijzen in de publieke cloud een belangrijke rol. Waar we in de meeste hosting contracten uitgaan van een prijsdaling van 5 tot 10% per jaar, zien we bij de publieke cloud grotere sprongen (tot 50% op individuele diensten). Referenties: Conclusie Flexibele infrastructuur is vandaag gemeengoed geworden. Met de komst en het volwassen worden van Amazon Web Services (AWS), Google cloud en Azure is het duidelijk dat flexibele hostingdiensten in een publieke cloud een wezenlijk alternatief geworden zijn voor de vaak dure in house en private cloud hosting oplossingen. Compliancy en privacy afwegingen zijn daarbij steeds belangrijker aan het worden. Wie kan er bij mijn gegevens en hoe kan ik dat waarborgen? Deze vraagstukken zijn steeds actueler en bieden ruimte aan andere cloudvormen. Private clouds in datacenters bieden hiervoor een alternatieve IaaS dienst. In combinatie met publieke clouds van derde partijen maken private clouds, of community clouds een hybride model mogelijk. Het is hiervoor echter noodzakelijk geworden applicatie landschappen tussen verschillende clouds te kunnen migreren (orchestreren). Op deze manier wordt een heterogene omgeving gecreëerd die zorgt voor applicatie enablement, zijnde verschillende landingsplaatsen voor verschillende types applicaties. De conclusie is dat als je gebruik wilt maken van de cloud je focus verschuift van infrastructuur geschikt maken voor applicaties naar het geschikt maken van applicaties en de inrichting van die applicaties op de infrastructuur. Kennis over het gebruik van de cloud is nog steeds schaars. Een externe partij inhuren is zeker verstandig, maar essentieel is om dan ook zelf kennis op te bouwen over de wijze waarop zaken zijn ingericht. Dus daar waar je externe partijen inhuurt om zaken voor je te regelen in de cloud, moet samenwerking met de eigen organisatie en opleiding centraal staan. Voor de traditionele hosting partijen is het er op of er onder. Ze zullen zich in rap tempo moeten aanpassen tot cloud integrator en cloud provider, waarbij ze de klant de voordelen van de public cloud bieden in combinatie met de kennis en kunde van met name applicatie integratie en applicatie redesign. Essentieel is om daarbij ook SaaS functionaliteiten te bieden vergelijkbaar met Google, Apple en Microsoft. De praktijk is Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

11 dat de meeste system integrators hier vandaag nog onvoldoende op zijn voorbereid. Allemaal hebben ze clubjes mensen zitten die goed weten wat er kan in de public cloud, maar vraag hen hoeveel contracten ze al hebben opengebroken om hier public cloud diensten in onder te brengen, dan blijft het opvallend stil. Vaak zie je een tegenovergestelde beweging, waarbij klanten bang gemaakt worden voor de cloud en verleid worden om contracten voor langere tijd onder te brengen in de vertrouwde private cloud. Dat levert wellicht op korte termijn winst op, maar zal op de lange termijn niet zijn vol te houden. De vraag is dan ook niet of de traditionele hosting providers op houden met het leveren van infrastructuur en platform diensten, maar wanneer ze de switch weten te maken naar de public cloud. Voor klanten bevelen we aan om als ze kijken naar de public cloud de volgende zaken te onderzoeken: 1) Stel eerst je eigen cloud readiness vast en bepaal op basis hiervan je sourcing strategie. Stel daarbij vast of je het zelf gaat doen, of dat je ondersteuning nodig hebt. Onderdeel daarvan is het kijken naar de mate waarin zaken bedrijfskritisch zijn en aan welke beveiligingseisen zaken moeten voldoen. 2) Bij het aangaan van contracten met de public cloud, stel een heldere exit strategie vast. Hoe ziet de omgekeerde migratie er uit, wat is de fall back, en hoe wordt deze als onderdeel van de contractering meegenomen 3) Gezien de prijsontwikkeling hebben kort lopende contracten op dit moment de voorkeur. Contracten van 2 tot 3 jaar zijn op dit aan te bevelen. Let daarbij ook op tussentijdse aanpassingen van voorwaarden, die vaak eenzijdig worden opgelegd. 4) Met de stap richting een public cloud, zien we dat de afhankelijkheid van connectiviteit toeneemt. Daarbij gaat het om de toegang tot het internet. Doordat diensten draaien in een publieke cloud, gaan gebruikers ook gemakkelijker buiten de standaard kantoren werken. Daarbij zien we steeds vaker dat ze verwachten altijd bij hun informatie te kunnen. Dit betekent dat er veilige en redundante verbindingen nodig zijn, dit in tegenstelling tot de private cloud, waarbij er vaak een vaste dikke, redundante netwerkverbinding naar het betreffende datacenter loopt. 5) Richt ook je regie in op het omgaan met de publieke cloud. De publieke cloud is in belangrijke mate geautomatiseerd op het gebied van service management. Outages vertalen zich vaak automatisch in cash back of discount. Dus traditioneel service level overleg is er ineens niet meer. Daar staat tegenover dat regie organisaties beter inzicht krijgen in de performance van hun applicaties en dat ze zich meer gaan richten op de wijze waar applicaties worden ontwikkeld zodat zij zich aanpassen aan de publieke cloud. Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

12 Gehanteerde definities: Public Cloud: Private Cloud: SaaS: PaaS: IaaS: Computer verwerkingscapaciteit en toepassingen die op een publiek toegankelijke infrastructuur worden gehost. De software en data staan dan volledig op de servers van de externe dienstverlener en er wordt een generieke (voor alle afnemers gelijke) functionaliteit geleverd. Computer verwerkingscapaciteit en toepassingen die op een private infrastructuur, zijnde een eigen datacenter of een externe leverancier, worden gehost. De applicaties die via de Private Cloud beschikbaar worden gemaakt, maken gebruik van gedeelde infrastructuurcomponenten die worden ingezet voor meerdere afnemers, maar worden zelf niet gedeeld met andere klanten. Bij software as a service (SaaS) biedt de dienstaanbieder eindapplicaties aan "via de cloud". De dienstaanbieder heeft de volledige controle over de applicaties, maar de klant of een derde partij die het beheer uitvoert voor de klant, kan in veel gevallen wel de applicatie configureren en functioneel beheren. SaaS kan zowel in een Public als in een private cloud aangeboden worden. Bij Platform as a Services (PaaS) biedt de dienstaanbieder een operating systeem, database en andere infrastructuur componenten als een dienst aan. Het framework en de infrastructuur worden beheerd door de dienstverlener en de gebruiker richt de applicaties in op deze infrastructuur. PaaS kan zowel in een Public als in een private cloud aangeboden worden. Bij Infratructure as a Services (PaaS) biedt de dienstaanbieder server capaciteit aan. De infrastructuur worden beheerd door de dienstverlener en de gebruiker richt besturingssysteem, database en de applicaties in op deze infrastructuur. IaaS kan zowel in een Public als in een private cloud aangeboden worden. Referenties: Copyright: Dit artikel is intellectueel eigendom van QA Services BV en valt onder het auteursrecht. Zonder toestemming van QA Services BV mag niets uit dit artikel gekopieerd worden. Wel mag het artikel integraal verspreid worden onder vermelding van de bedrijfsnaam van QA Services. Het einde van de traditionele hosting providers?.docx 31 maart /12

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder

Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder IT beheerder als bedreigde diersoort: Door toenemende automatisering en slimmere tools verdwijnt het werk voor de klassieke IT beheerder Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be February 13 th, 2012 Cloud computing is niet nieuw. Het is een evolutie, geen revolutie! Personal Computer, Tekstverwerker, Rekenblad, MS DOS,..

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice

Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice Resultaten 2 e Cloud Computing onderzoek in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Manager Architectuur & Innovatie Practice De thema voor deze presentatie: Onderzoeksresultaten betreffende het

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud

Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Whitepaper Succesvol migreren naar de cloud Jitscale Einsteinbaan 4a 3439 NJ Nieuwegein The Netherlands T: +31(0)88 00 22 777 F: +31(0)88 00 22 701 E: info@jitscale.com www.jitscale.com Introductie De

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services.

BeCloud. Belgacom. Cloud. Services. Cloud Computing Webinar Unizo Steven Dewinter Steven.Dewinter@belgacom.be January 20 th, 2012 Agenda Agenda: Wat is nu precies Cloud Computing? Voordelen & Nadelen Hoe ga ik naar de Cloud? Belgacom Cloud

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

Informatieavond 15 06 2011 Gent

Informatieavond 15 06 2011 Gent Informatieavond 15 06 2011 Sessie overzicht De weg naar Cloud Computing Wat is Cloud Computing? Welke toepassingen bestaan er? Is het geschikt voor de Bouwsector/KMO? Live demo Google Apps Q&A De weg naar

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco

Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud. powered by Cisco. Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Exact en partneroplossingen uit de Parentix Cloud powered by Cisco Harald de Wilde Strategic Channel Development Cisco Alex Struik Partner Accountmanager Parentix Cloud introductie Cisco Parentix Cloud

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN

NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN NAAR DE CLOUD? DE VOORDELEN EN DE VALKUILEN PAGINA-OVERZICHT De cloud. Iedereen praat erover, maar wat is het nu precies? En moet uw organisatie ook naar de cloud? En als u in de cloud zit of overweegt

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Evy. De Cloud oplossing van Drie-O Productbeschrijving In deze productbeschrijving van Evy komen de volgende aspecten aan bod: - Evy modules - Onze Partner Previder - Back-Up - Security & Privacy - Duurzaamheid

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT!

CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! CLOUDCOMPUTING (G)EEN W LKJE AAN DE LUCHT! Vertrouwelijk: Informatieuitdezepresentatiemag nietgedeeldof gedistribueerd worden zonder toestemming van Unica Schutte ICT EVEN VOORSTELLEN Ed Staal Commercieel

Nadere informatie

Overgaan naar de Cloud is niet alleen techniek

Overgaan naar de Cloud is niet alleen techniek Overgaan naar de Cloud is niet alleen techniek Fred Hohenstein Bergler Infra Solutions @: fhohenstein@bergler.nl T: 0652420350 Wie staat er voor u Fred Hohenstein, Fred Hohenstein, 48 jaar 48 jaar Komt

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter

CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY. Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter CAD IN THE CLOUD & AUGMENTED REALITY Gebruik de (reken)kracht van het Datacenter EVEN VOORSTELLEN Michiel van Bergen van der Grijp Business developer CSN Groep Opgegroeid in Rotterdam 48 jaar Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

The Next Step in Infrastructure

The Next Step in Infrastructure The Next Step in Infrastructure Uitdagingen op weg naar een toekomstgerichte IT infrastructuur 24 november 2016 Ruud Alaerds Dutch Hosting Provider Association Introductie DHPA: Onze deelnemers DHPA: Het

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op?

Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Regionale Consolidatie van IT in Waasland Wat levert dit op? Yves Vanderbeken Chief Technologist HB-Plus VLAVIRGEM wordt werkelijkheid in Regio Waasland! Focus Doel: Ontzorgen van IT Hoe: ontzorgen door

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

Gevangen. in de Wolken. 25e sambo-ict conferentie Tilburg, 18 januari 2012. Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162

Gevangen. in de Wolken. 25e sambo-ict conferentie Tilburg, 18 januari 2012. Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162 Gevangen in de Wolken 25e sambo-ict conferentie Tilburg, 18 januari 2012 Fabrice Mous Fabrice.Mous@ictivity.nl +31 648585162 Fabrice Mous Directeur Outdare & adviseur voor Ictivity Veel kennis en ervaring

Nadere informatie

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing

Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Cloud Outsourcing 1 of 6 Het gevaar van te grote afhankelijkheid bij Outsourcing BUILDING IT TOGETHER Introductie Nirvanix was één van de eerste grote leveranciers in Amerika en hostte na 7 jaar bestaan, een Petabyte aan

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Optimaliseer de performance van uw dienst

Optimaliseer de performance van uw dienst Whitepaper Optimaliseer de performance van uw dienst Succes van uw online applicatie hangt mede af van de performance. Wat kunt u doen om de beste performance te behalen? INHOUD» Offline sites versus trage

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Whitepaper. Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie. Whitepaper - Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie pagina 1

Whitepaper. Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie. Whitepaper - Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie pagina 1 I Whitepaper Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie Whitepaper - Bepaal de cloud strategie en roadmap voor uw organisatie pagina 1 Inhoudsopgave 01 > INLEIDING 3 Maar wat is de cloud

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie