Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten"

Transcriptie

1 Beter Benutten Tussenstand mobiliteitsprojecten 02 Vijf regio s in beweging 03 Projecten succesvol bij zware congestie 05 SpitsScoren Rotterdam 07 RITS op de A15 08 SLIM Prijzen RegioRing Arnhem Nijmegen 09 Spitsmijden in Brabant 11 Brabantse Brainport-regio 13 Spitsvrij Utrecht 15 Spitsmijden A12

2 Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Vijf regio s in beweging Verandert het mobiliteitsgedrag van mensen door een financiële beloning bij spitsmijding en/of door informatieprikkels zoals reisinformatie op maat? Dat wordt onder andere onderzocht met mobiliteitsprojecten in de regio s met de hoogste verkeersdrukte, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven-Den Bosch, Arnhem-Nijmegen en Haaglanden. Deze projecten startten in 2008 in het kader van het project Anders Betalen voor Mobiliteit en vallen sinds 2010 onder het programma Beter Benutten. In deze special zetten we de doelen, ervaringen en resultaten van de lopende mobiliteitsprojecten op een rij. Spitsmijden financieel beloond Reizigers die ervoor kiezen om de spits te mijden, worden in de 5 drukste regio s financieel beloond. Voorbeelden van lopende projecten die met dit beloningssysteem werken, zijn SpitsScoren in Rotterdam, Slim Prijzen Regioring in Arnhem-Nijmegen, Spitsmijden in Brabant, Spitsvrij in Utrecht Oost, en Spitsmijden A12 in Utrecht. Realtime route- en reisinformatie op een smartphone Naast deze financiële prikkel wordt er bij sommige projecten ook gewerkt met informatieprikkels om gedragsverandering te bevorderen. Zo krijgen deelnemers aan het Rotterdamse SpitsScoren een smartphone met reisinformatie om hen te helpen bij het mijden van de spits en ontvangen spitsmijders in Brabant geavanceerde route-informatie via een smartphone en een persoonlijke webpagina. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Vijf regio s in beweging 02

3 Projecten succesvol bij zware congestie Met het opzetten en uitvoeren van de mobiliteitsprojecten is sinds de start in 2008 de nodige ervaring opgedaan. Uit onderzoek blijkt dat het succes van de projecten afhankelijk is van een combinatie van voorwaarden. Een van de belangrijkste is dat er sprake moet zijn van zware congestie, zodat weggebruikers de urgentie voelen om mee te doen. Daarnaast bleek dat weggebruikers behoefte hebben aan simpele projecten en dat een goede samenwerking tussen rijk, regio en bedrijfsleven essentieel is. Ruim 600 spitsmijdingen per dag De mobiliteitsprojecten blijken een effectief instrument om de filedruk in de spits te verminderen: de deelnemers aan deze projecten zorgen dagelijks voor 4 tot 8% minder verkeer in de spits. Dit is het resultaat van gemiddeld spitsmijdingen per dag. Bij grote filedruk zorgt een paar procent minder verkeer al gauw voor 10 tot 20% minder congestie en dus voor reistijdwinst. Investering loont De deelnemers aan de mobiliteitsprojecten ontvangen gemiddeld 4 euro voor een gemeden spits. Maar ook voor de automobilisten die wel nog in de spits blijven rijden, is er voordeel: zij hebben dankzij de Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Projecten succesvol bij zware congestie 03

4 spitsmijders minder files en dus een kortere reistijd. De economische baten zijn hierdoor groter dan de kosten. Wel is het noodzakelijk dat een mobiliteitsproject een doorlooptijd heeft van tenminste een half jaar tot een jaar om de investeringskosten te kunnen terugverdienen. Ook speelt de techniek een rol; een mobiliteitsproject op basis van alleen camera s is goedkoper dan een project dat ook apparatuur in voertuigen of smartphones inzet. Duurzame gedragsverandering Binnen de verschillende projecten maakt de gemiddelde deelnemer tussen de 35 en 50% minder spitsritten. Dit betekent dat de mobiliteitsprojecten ook zorgen voor (duurzame) gedragsveranderingen. Ongeveer driekwart van de deelnemers mijdt de spits door op een ander tijdstip naar het werk te rijden, circa 10 tot 20% gaat thuis werken en een paar procent kiest voor de overstap naar een ander vervoermiddel zoals de fiets of het openbaar vervoer. Opvallend is dat veel deelnemers die niet thuis konden werken of die geen flexibele arbeidstijden hadden, toch hun gedrag aanpasten. Voor hen zijn de mobiliteitsprojecten aanleiding geweest om met de werkgever om de tafel te gaan en afspraken te maken over variabele werktijden en/of gedeeltelijk thuiswerken. Aan de andere kant maakt de helft van de deelnemers die volgens hun arbeidsvoorwaarden wel thuis mogen werken, geen gebruik van deze mogelijkheid. Consistent mijden - ook zonder beloning De prijsprikkel brengt een consistente gedragsverandering teweeg. 60% van de deelnemers aan Slim Prijzen Waalbrug geven zelf aan dat zij bij het wegvallen van de prikkel blijven spitsmijden. Ook uit de nameting van dit project blijkt dat na de beloningsstop het spitsmijdaandeel van de deelnemers op een relatief hoog percentage gehandhaafd bleef. Tijdens de laatste maanden van het project was het spitsmijdaandeel van alle deelnemers 43%. Na afloop van het project is dit percentage weliswaar gedaald, zoals verwacht mag worden, maar slechts zeer licht naar 37%. Het spitsmijdaandeel van de deelnemers voor de start van het project was ongeveer 7%. Daarmee is het resultaat van Slim Prijzen Waalbrug dat 5 keer zoveel mensen de spits mijden. Bij Spitsmijden A2 bleek dit niet het geval; in de volgende mobiliteitsprojecten zal ook in nametingen worden gemeten of dit nu anders is. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Projecten succesvol bij zware congestie 04

5 SpitsScoren Rotterdam: de haven beter bereikbaar Met het mobiliteitsproject SpitsScoren wil Rotterdam het spitsverkeer op de A15 richting de haven met 5% verminderen. Daarmee wordt de A15, de belangrijkste toegangsweg tot de Rotterdamse haven, minder druk. Aan het project doen inmiddels zo n deelnemers mee die met elkaar per werkdag gemiddeld 750 spitsscores realiseren in de ochtendspits in westelijke richting. Effectieve inzet van financiële en informatieprikkel Het Rotterdamse project loopt sinds oktober 2009 in opdracht van De Verkeersonderneming. Deelnemers ontvangen een beloning van 5 euro als zij de ochtendspits mijden op de A15 in westelijke richting, op het traject Vaanplein afrit Rozenburg Centrum. Vanaf mei 2011 verdienen deelnemers nog eens 1,50 euro per keer extra als zij tijdens de avondspits van 15:00-18:00 uur de spits mijden in oostelijke richting. Naast een financiële beloning worden deelnemers aan SpitsScoren ook op andere manieren ondersteund en gestimuleerd. Zij kunnen niet alleen tot 130 euro per maand verdienen, maar krijgen daarnaast ook een smartphone om ze te helpen bij het mijden van de spits. Met deze smartphone mogen zij bovendien gratis gebruik maken van internet en . Gewenst mobiliteitsgedrag vasthouden De ervaringen met het mobiliteitsprogramma SpitsScoren leren dat financiële prikkels in elk geval tijdelijk succes boeken. Nu is het belangrijk dat bij het verder uitbouwen van het project, de gewenste gedragseffecten voortduren, ook als de publieke financiering stopt. Met het project Spitsmijden Personen op de Ruit probeert de regio Rotterdam dan ook de verandering van het reisgedrag als gevolg van prijsprikkels te verduurzamen en structureel te maken. Meer informatie over het Rotterdamse mobiliteitsproject vindt u op de site van SpitsScoren. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten SpitsScoren Rotterdam 05

6 Beter Benutten Mobiliteitsprojecten SpitsScoren Rotterdam 06

7 RITS op de A15: actuele reistijdverwachtingen Het project RITS (Reistijdverwachting In Transport Management Systemen) helpt chauffeurs en planners van vervoerders hun ritten beter plannen en files te mijden. Ook zijn aankomsttijden bij klanten, terminals en distributiecentra met RITS nauwkeuriger te voorspellen. Het project startte in 2009 en bestaat uit 13 pilots waarin planners werken met reistijdverwachtingen op basis van historische reistijden. Inmiddels zijn de reistijdverwachtingen bij 9 van de 13 vervoerders operationeel. Reistijdverwachtingen op basis van actuele verkeersdata De volgende stap in het RITS-project is een planning met reistijdverwachtingen die zijn gebaseerd op actuele verkeersdata. Tot voorkort waren diensten voor reistijdverwachtingen voor ritten binnen een tijdsbestek van 4 uur (die gebruik maken van actuele verkeersdata) namelijk nog niet beschikbaar voor het vrachtverkeer. Met behulp van een voorspelwedstrijd werd getest welke partijen korte termijn reistijdverwachtingen kunnen leveren en hoe betrouwbaar de inschatting van de reistijd is. De winnaars van de voorspelwedstrijd Model IT en Adapticon en twee andere aanbieders, FileRadar en Tenuki, bieden deze reistijdverwachtingen inmiddels aan. Ook werkt een aantal leveranciers van Transport Management Systemen en vervoerders aan pilots met actuele reistijdverwachtingen. Het project loopt tot oktober Meer informatie over RITS vindt u op de site van De Verkeersonderneming. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten RITS op de A15 07

8 SLIM Prijzen RegioRing beloont spitsmijdende automobilisten rond Arnhem en Nijmegen Om de stadsregio Arnhem Nijmegen bereikbaar te houden, worden veel maatregelen ingezet. Een daarvan is SLIM Prijzen. SLIM Prijzen RegioRing is met ongeveer deelnemers en spitsmijdingen per dag, het grootste mobiliteitsproject tot nu toe. Het doel van het project is een vermindering van het verkeer met 3%. Op basis van de huidige cijfers zien we over 2011 al een gemiddeld verkeerseffect van 2,7%. In de file staan of geld verdienen De Regioring van Arnhem Nijmegen is de A12, A15, A50, A73 en A325. SLIM Prijzen RegioRing geeft automobilisten die regelmatig op of binnen deze regioring rijden, de keuze tussen in de file staan of geld verdienen. Zij ontvangen een beloning van 4 euro als zij tijdens de beloningsperiode niet in de spits op of binnen de regioring rijden. Stimuleringsmaatregelen nog beter benutten Projectleider Henk Driessen ziet veel kansen: We kunnen de mogelijkheden van SLIM Prijzen veel beter benutten. Deze woordspeling gaat ook echt op: je kunt mensen namelijk op veel manieren prikkelen om anders te gaan reizen. Daarom gaan we de komende jaren in onze regio nog meer stimulerende dingen doen, samen met onze weggebruiker en ondernemers! Offensief Bereikbaarheid SLIM Prijzen is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de provincie Gelderland met medewerking van de gemeente Nijmegen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project komt voort uit het Offensief Bereikbaarheid, dat met publieke en private partijen aan een bereikbare Stadsregio werkt. Meer informatie over het mobiliteitsproject vindt u op de site van SLIM Prijzen. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten SLIM Prijzen RegioRing 08

9 Spitsmijden in Brabant: beste reistijd en slimste route Met het project Spitsmijden in Brabant werkt ook de Brabantse regio met een beloningssystematiek voor reizigers die buiten de spits reizen. In deze Brabantse proef krijgen deelnemers geavanceerde routeinformatie via een smartphone en een persoonlijke webpagina. Hiermee kunnen zij het beste tijdstip uitkiezen en de slimste route. Dit mobiliteitsproject richt zich op de stedelijke omgeving (cordon), in plaats van een specifieke weg. 76% van de deelnemers mijdt spits door aanpassen route en reistijd Met Spitsmijden in Brabant onderzoekt de regio hoe zij kan voorkomen dat steden als s-hertogenbosch en Eindhoven in de toekomst dichtslibben. De voorlopige resultaten van de proef zijn positief: met deelnemers verdwijnt ongeveer 1 op de 3 spitsritten. 76% van het aantal spitsmijdingen hangt samen met het aanpassen van de route en het reistijdstip. 24% wordt gerealiseerd door gebruik te maken van het openbaar vervoer, te carpoolen, fietsen of thuis te werken. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Spitsmijden in Brabant 09

10 Winst dankzij hulp bij planning In de tweede fase, die begin 2012 van start ging, is de prijs per spitsmijding gedifferentieerd naar zwaarte van de spits. De dinsdag- en donderdagmiddag die standaard drukker zijn, worden nu meer afgewaardeerd. Verder wordt geëxperimenteerd met feedback naar deelnemers en met gedragspsychologische interventies. Wanneer deelnemers hulp krijgen bij het vooraf plannen van hun gedrag, blijken zij 25% meer spitsmijdingen te realiseren. Daarnaast biedt het onderzoek meer aanknopingspunten die verduurzaming van het spitsmijdgedrag na de beloningsperiode kunnen bevorderen. Inspelen op motivatie deelnemers Projectleider Pierre van Veggel hoopt dat reizigers in de toekomst ook zonder financiële beloning de spits gaan mijden: We weten dat we niet eindeloos door kunnen gaan met het belonen voor het mijden van de spits. Daarom is het interessant te kijken naar de mogelijkheden van spitsmijden zonder financiële beloning. Door (potentiële) deelnemers te vragen naar hun motivatie om de spits te mijden en daarop in te spelen, vergroot je de kans dat zij hun gedrag blijvend veranderen. Iets bewust motiveren, heeft namelijk een psychologisch effect. Het mobilieitsproject is gestart in september 2010 en loopt tot eind Meer informatie over het mobiliteitsproject in Brabant vindt u op de site van Spitsmijden in Brabant. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Spitsmijden in Brabant 10

11 Brabantse Brainport-regio: persoonlijke (verkeers)informatie voor weggebruikers In 4 praktijkproeven testen bedrijven, kennisinstellingen, wegbeheerders en automobilisten innovatieve oplossingen voor weggebruikers in de Brainport-regio. De focus bij deze zogenaamde in-car oplossingen, ligt op intelligente systemen die het gedrag van weggebruikers positief kunnen beïnvloeden. Waardoor het verkeer vlotter, veiliger, schoner en comfortabeler wordt. Effectmeting met uitgebreid monitoring- en evaluatieonderzoek In de praktijkproeven onderzoekt de regio hoe weggebruikers in de auto de juiste, persoonlijke (verkeers)informatie kunnen krijgen. Een uitgebreid monitoring- en evaluatieonderzoek laat het effect van alle informatieprikkels op het gedrag van de deelnemers zien. Het gaat hierbij om de proeven Smart In-Car, ParckR, CONTRAST en Radio Dynamic Speed Advise. Smart In-Car: realtime verkeersmanagement en -informatie Met de proef Smart In-Car kunnen alle gedetailleerde voertuiggegevens via het CAN-netwerk in de auto realtime worden gecombineerd met verkeersmanagement Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Brabantse Brainport-regio 11

12 en verkeersinformatie. Bovendien kunnen deze gegevens worden gebruikt voor geïndividualiseerde reisinformatie, zuinig rijden en veilig rijden. ParckR: bezettingsgraad van parkeerplaatsen voor vrachtwagens In het project ParckR krijgen Nederlandse vrachtwagenchauffeurs dankzij een systeem op de A67 informatie over de bezettingsgraad van parkeerplaatsen. Het systeem houdt rekening met de rijtijdbesluiten en wil voorkomen dat chauffeurs op vluchtstroken parkeren vanwege volle parkeerplaatsen langs de snelwegen. CONTRAST: persoonlijke reisinformatie op smartphones Onder de naam CONTRAST verschijnt een reeks van gekoppelde applicaties voor smartphones en navigatiesystemen. Hiermee krijgen deelnemers persoonlijke, realtime informatie over naderende files. Radio Dynamic Speed Advise: informatie via FM-frequentie Het project Radio Dynamic Speed Advise brengt Groene en Blauwe Golf-informatie in de auto via bestaande FM-uitzendtechnieken. Meer informatie over de 4 praktijkproeven vindt u op de site van de provincie Noord-Brabant. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Brabantse Brainport-regio 12

13 Spitsvrij Utrecht: ook het milieu profiteert van het succes Spitsmijden is het Utrechtse mobiliteitsproject in de driehoek van de snelwegen A1, A27 en A28 tussen Utrecht, Hilversum en Amersfoort. Deelnemers ontvangen een financiële beloning wanneer zij de spits mijden en helpen zo de doorstroming in de regio verbeteren. Grote belangstelling auto s minder in de spits dankzij Spitsvrij berichtte onder meer De Telegraaf op 12 april Een half jaar na de start van Spitsvrij blijkt uit een tussenstand dat de belangstelling groot is en dat de deelnemers veel minder in de spits rijden. We mikten op spitsmijdingen per dag, maar dat zijn er nu al 3.000, aldus projectleider Hans Kraaij van de provincie Utrecht. De wervingscampagne heeft goed gewerkt en deelnemers zijn overwegend tevreden over de inbouw van de S-boxen en de communicatie door Spitsvrij. Spitsvrij werkt Ruim 9% van de mensen die vaak in de spits rijden tussen Utrecht, Amersfoort en Hilversum, doet mee aan Spitsvrij. Resultaten wijzen uit dat in de eerste 6 maanden van het project, deelnemers ruim 40% minder in de spits rijden. Bijna 2% van alle auto s is uit de spits verdwenen in de driehoek. Spitsvrij werkt!, stelt Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Utrecht, enthousiast. Dankzij de grote inzet van alle deelnemers kan iedereen in dit gebied beter doorrijden. Ook positief effect op het milieu In een periode van 4 weken rijden Spitsvrij-deelnemers 1,5 miljoen kilometers minder in de spits. Netto levert dat een besparing op van kilometer, omdat een deel van de deelnemers op een ander tijdstip wel rijdt. Deze afname zorgt voor een verminderde CO 2 -uitstoot van 1 kton per jaar. Dat is vergelijkbaar met het Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Spitsvrij Utrecht 13

14 isoleren van de muren en daken van 600 woningen of het plaatsen van zonnepanelen. Daarmee heeft Spitsvrij ook een positief effect op het milieu. Een paar auto s zorgen voor groot effect De 1,5 tot 2% minder auto s in de spits hebben een veel groter effect op de bereikbaarheid. Wel verschilt dat effect van plek tot plek. Daar waar de wegcapaciteit net is overschreden waardoor het verkeer stilstaat, is het effect het best merkbaar: een paar auto s minder zorgen daar al voor een veel betere doorstroming. Dit is niet alleen voor de deelnemers aan Spitsvrij gunstig, maar ook voor de andere weggebruikers die daardoor minder reistijd hebben. De komende periode wordt berekend wat de precieze reistijdwinst op de verschillende plekken is en wat daarvan de financieel-economische effecten zijn voor de samenleving. Het mobiliteitsproject Spitsvrij loopt tot en met december Meer informatie over het project vindt u op de site van Spitsvrij. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Spitsvrij Utrecht 14

15 Spitsmijden A12: doorstroom ondanks wegwerkzaamheden Het mobiliteitsproject Spitsmijden A12 stimuleert een goede doorstroming op de A12 tijdens de wegwerkzaamheden op het traject tussen Veenendaal en Utrecht (knooppunt Lunetten). Met ruim deelnemers behaalt het project gemiddeld 600 spitsmijdingen per dag. Extra rijstroken plus financiële prikkel Op de A12 worden extra rijstroken en spitsstroken aangelegd voor een betere doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid op het Utrechtse wegennet. Om de verkeershinder op de A12 tot een minimum te beperken, krijgen deelnemers aan Spitsmijden A12 een beloning van 4 euro per keer wanneer zij buiten de spits reizen. Ook worden zij gestimuleerd om met een andere vorm van vervoer te reizen of thuis te werken. Korting op treinkaartjes en flexwerkplekken Deelnemers aan Spitsmijden A12 kunnen tegen een gereduceerd tarief treinkaartjes aanschaffen in een webshop (e-tickets). Die webshop biedt hen de mogelijkheid om ook andere producten af te nemen zoals tegoedbonnen voor flexwerkplekken en vergaderruimte. Daarnaast kunnen deelnemers via een web-based applicatie gebruikmaken van multimodale reisinformatie. Grote uitdaging voor volgende projecten Hoewel Spitsmijden A12 uiterst succesvol is in het halen van vooraf gestelde doelstellingen bij wegwerkzaamheden, ligt er voor een volgende generatie projecten nog een grote uitdaging in het koppelen met andere belangen en maatregelen en het verduurzamen van keuzes, aldus Hans Degenaar, senior adviseur Rijkswaterstaat Utrecht. Het huidige Spitsmijden A12-project loopt van september 2011 tot juli Naar verwachting zet Rijkswaterstaat Spitsmijden A12 ook in tijdens de toekomstige renovatiewerkzaamheden aan de Galecopperbrug. Meer informatie over dit project vindt u op de site van Spitsmijden A12. Beter Benutten Mobiliteitsprojecten Spitsmijden A12 15

16 Beter Benutten

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven)

Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag. Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Spitsmijden in Brabant: Van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag Yvonne van Velthoven - Aarts (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) Pierre van Veggel (APPM Management Consultants) Ingeborg van Egmond

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden?

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven y.vanvelthoven-aarts@sre.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants

Nadere informatie

REISINFORMATIE- DIENSTEN

REISINFORMATIE- DIENSTEN REISINFORMATIE- DIENSTEN Met pre- en on-trip reisinformatiediensten kunnen reizigers slimmer, gemakkelijker en eenvoudiger reizen. Ze ontvangen reisinformatie op maat, op hun PC, via een app op hun smartphone

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten?

In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten? In-car projecten in de provincie Noord-Brabant. Wat zijn de effecten? Paul van Beek Goudappel Coffeng pvbeek@goudappel.nl Bram Hendrix Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) B.Hendrix@sre.nl Rudie

Nadere informatie

Effect van spitsmijdingen op voertuigverliesuren

Effect van spitsmijdingen op voertuigverliesuren Effect van spitsmijdingen op voertuigverliesuren Han van der Loop KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid han.vander.loop@minienm.nl Jan van der Waard KiM Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid jan.vander.waard@minienm.nl

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem?

Bijlage 1. Spookfiles. Wat is het probleem? Bijlage 1 Deze bijlage geeft ter illustratie een (niet limitatief) overzicht van een aantal projecten dat wordt uitgevoerd op het gebied van ITS (Intelligente Transportsystemen) voor het wegverkeer. Spookfiles

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen

magazine Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement groeien naar elkaar toe Een introductie op reistijd Verkeersmanagement in Vlaanderen Hét vakblad voor netwerkmanagement in verkeer en vervoer. magazine 8 e Jaargang Nummer 2, 2013 www.nm-magazine.nl Het is tijd om een hechte klantrelatie met de weggebruiker op te bouwen Verkeersmanagement

Nadere informatie

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits. Thijs van Daalen. Nederlandse Spoorwegen 1. Niels Janssen

De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits. Thijs van Daalen. Nederlandse Spoorwegen 1. Niels Janssen TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 54, nummer 2 augustus 2018 pp. 27-31 ISSN: 1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl De hyperspits biedt kansen voor een betere spreiding binnen de spits Thijs van

Nadere informatie

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN

Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Slim Bewegen ervaringen en toekomst van spitsmijden, casus SAN Bijdrage Paul Veelenturf Studiemiddag GC 4 dec 2013 De aanleiding in 2006 Transumo Pilots na afschaffen Anders Betalen voor Mobiliteit Projecten

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Spitsmijden wordt SpitsScoren! Verdien tot 130 euro per maand! Wat is SpitsScoren? Niet in de spits De route naar het werk kan soms lang duren.

Nadere informatie

De onderwerpen in de Toolbox Slimme Mobiliteit omvatten de thema s fiets, OV, multimodaal, auto en reisinformatie.

De onderwerpen in de Toolbox Slimme Mobiliteit omvatten de thema s fiets, OV, multimodaal, auto en reisinformatie. Hinder beperken met vraagbeïnvloeding: De Toolbox Slimme Mobiliteit Joris Kessels, Erna Schol (Rijkswaterstaat, WVL) en Bouke Wiersma (Ministerie IenW, DGMo), Bijdrage Landelijke Omgevingsmanagementdag

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Dr. J.H. Linssen Algemeen Directeur ARS T&TT 13/09/2013 Nulmeting Werven onder frequente spitsrijders Inschrijving deelnemers Registratie verplaatsingen

Nadere informatie

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7

Probleem 2. Oplossing 3. Kosten en opbrengsten 4. Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6. Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Inhoudsopgave Onderwerp paginanummer Probleem 2 Oplossing 3 Kosten en opbrengsten 4 Impact Gemiddelde automobilist 5 Maatschappij 6 Verdeling van kosten en opbrengsten 7 Stakeholders 8 Implementatieplan

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

EVENEMENTEN. VERANDERING REISGEDRAG VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM REISTIJD REDUCTIE BEREIKBAARDER STADSCENTRUM

EVENEMENTEN.   VERANDERING REISGEDRAG VERBETERDE VERKEERSDOORSTROOM REISTIJD REDUCTIE BEREIKBAARDER STADSCENTRUM Files en verkeerschaos rond evenementen en attracties zijn geen uitzondering. Met goede informatiediensten en event-apps kan hieraan iets worden gedaan. Evenementenorganisaties en -locatiebeheerders kunnen

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant

Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Evaluatie reisinformatie Noord-Brabant Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Michael van Egeraat Provincie Noord Brabant mvegeraat@brabant.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Verkeersmanagement in de praktijk

Verkeersmanagement in de praktijk 6/8/2016 Verkeersmanagement in de praktijk De civiele ingenieur in The Matrix 1 19 mei 2016 Introductie (1) Niels van den Brink Senior adviseur verkeer & omgeving Co-auteur van de werkwijzer Minder Hinder

Nadere informatie

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming

AAN DE SLAG IN Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming AAN DE SLAG IN 2011 Uitvoeringsagenda van De Verkeersonderneming Missie en doelstelling Missie De Verkeersonderneming verbetert de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven voor, tijdens en na de verbreding

Nadere informatie

De onderwerpen in de Toolbox Slimme Mobiliteit omvatten de thema s fiets, OV, multimodaal, auto en reisinformatie.

De onderwerpen in de Toolbox Slimme Mobiliteit omvatten de thema s fiets, OV, multimodaal, auto en reisinformatie. Files oplossen met vraagbeïnvloeding: De Toolbox Slimme Mobiliteit Bouke Wiersma, Joris Kessels en Erna Schol (Rijkswaterstaat, WVL) Bijdrage aan Nationaal Verkeerskunde Congres, 2018 Introductie De bereikbaarheid

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Beter Benutten. Dennis Hijkoop. 21 april 2015

Beter Benutten. Dennis Hijkoop. 21 april 2015 Beter Benutten Dennis Hijkoop 21 april 2015 Tabel 1: Deelnemers werksessie ITS Evenementen No. Naam e-mail Regio 1. Patrick van Norden p.vannorden@mrdh.nl Rotterdam - Den Haag 2. Terry Albronda terry.albronda@groningen.nl

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen Factsheet eerste Factsheet effecten Beter Beter Benutten Benutten regio regio Maastricht Arnhem Nijmegen Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Arnhem Nijmegen Inleiding Voor de montoring en evaluatie

Nadere informatie

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient!

SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! WEGENS SUCCES VERLENGD! spitsscoren.nl Telefoon 0900 754 66 37 info@spitsscoren.nl SpitsScoren, dan krijg je meer dan je verdient! spitsscoren.nl Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

B82 SpitsScoren A15. Henri Palm Goudappel Coffeng BV. Alinda Kooistra NedMobiel Mobility Services. Jan Bosma Technolution

B82 SpitsScoren A15. Henri Palm Goudappel Coffeng BV. Alinda Kooistra NedMobiel Mobility Services. Jan Bosma Technolution B82 SpitsScoren A15 Henri Palm Goudappel Coffeng BV Alinda Kooistra NedMobiel Mobility Services Jan Bosma Technolution Samenvatting Het project SpitsScoren A15 heeft als doel om van 26 oktober 2009 tot

Nadere informatie

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam Centrum. Bereikbaarheid in. Je bereikt meer met fiets en OV. Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam Centrum Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Je bereikt meer met fiets en OV Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid Van

Nadere informatie

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016

Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Lessen en ervaringen met Geintegreerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) 6 oktober 2016 Waarom PPA? PPA is geen doel en staat niet op zich! Problemen door verkeer: Milieu: 29,3 miljoen ton CO 2 uitstoot

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen

Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen Met minder middelen toch naar mobiliteitsmanagement 2.0 Marktpartijen en wegbeheerders moeten samen koers bepalen We moeten met minder middelen mobiliteitsmanagement op de agenda houden. De overheid heeft

Nadere informatie

Verdwijn jij ook uit de spits?

Verdwijn jij ook uit de spits? Verdwijn jij ook uit de spits? Mijd de spits en verdien tot 100 euro per maand! www.spitsvrij.nl P2 www.spitsvrij.nl Waarom Spitsvrij? De wegen raken steeds voller. Lange files zorgen voor vertraging,

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad

Inhoud. De Verkeersonderneming & tweewielers. De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 21-6-2012. 19 juni 2012, voor Fietsberaad De Verkeersonderneming & tweewielers 19 juni 2012, voor Fietsberaad Mark de Vries Inhoud De Verkeersonderneming? IkdoehetMyWay (campagne) Tweewielers 1 De Verkeersonderneming? Doelstelling: bereikbaarheid

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten

Spitsmijden in Brabant in 10 resultaten Spitsmijden: de helft minder ritten in de spits Hoe werkt Spitsmijden in Brabant? Spitsmijden in 10 resultaten: 1. 2.300 Spitsmijders 2. Ruim de helft minder ritten in de spits 3. Meest gedaan: in de spits,

Nadere informatie

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting

Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Effecten van belonen Spitsmijden samenvatting Inleiding Is de automobilist te verleiden de spits te mijden? Het antwoord geeft de proef Spitsmijden. Tijdens de 50 werkdagen durende proef zochten 340 frequente

Nadere informatie

Organisatie en Samenwerking

Organisatie en Samenwerking Organisatie en Samenwerking Handreiking Beter Benutten in MIRT 1 november 2018 Katya Ivanova (Maastricht Bereikbaar, projectenpool) Pieter Arends (Twynstra Gudde) Samenwerking en organisatie Beter Benutten

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen

De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Memo aan van De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen cc datum 24 februari 2009 aantal pagina s 6 betreft SLIM prijzen Inleiding

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Wegwerkzaamheden Actueel

Wegwerkzaamheden Actueel Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Betere doorstroming, minder reistijdverlies en snellere hulpverlening dankzij Wegwerkzaamheden Het is onmogelijk

Nadere informatie

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens

Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 7 Haarlem, 18 december 2007 Onderwerp: EXIN-H bijdrage voor Nationale Databank Wegverkeergegevens Bijlage: Ontwerpbesluit 1. Inleiding. De provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Spelregels deelnemers Beter op weg

Spelregels deelnemers Beter op weg Spelregels deelnemers Beter op weg Hartelijk welkom als deelnemer aan de campagne Beter op weg. U gaat nu zelf de voordelen ervaren van anders reizen van en naar het werk en dankzij u vergroten we ook

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet,

Aanbod, gebruik en reistijdverlies hoofdwegennet, Indicator 6 september 2018 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Tussen 2000 en 2017 is het

Nadere informatie

Rapport DE ANTIFILE-APP

Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport DE ANTIFILE-APP Rapport over een klacht over de minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) Datum: 19 augustus 2015 Rapportnummer: 2015/125 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Samen werken aan slimme oplossingen voor de reis van vandaag en de wereld van morgen. Het gaat goed met de economie in Nederland en vooral in de regio Eindhoven. Nergens is de groei zo sterk als in deze

Nadere informatie

Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen

Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden: iets doen of niets doen Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Gordon de Munck Dienst Verkeer en Scheepvaart Gordon.de.munck@rws.nl

Nadere informatie

Effecten van belonen in Spitsmijden 2

Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Effecten van belonen in Spitsmijden 2 Samenvatting 2008/2009 Spitsmijden: Een veelbelovend concept Spitsmijden is een concept om de mobiliteit te verbeteren door (infra)gebruikers, mede via een gedragsafhankelijke

Nadere informatie

ov-voor-nopkaart VRIJ REIZEN Vrij reizen in de daluren in het Gelderse openbaar vervoer. Het kan en het is hard nodig! GELDERLAND

ov-voor-nopkaart VRIJ REIZEN Vrij reizen in de daluren in het Gelderse openbaar vervoer. Het kan en het is hard nodig! GELDERLAND VRIJ REIZEN ov-voor-nopkaart Vrij reizen in de daluren in het Gelderse openbaar vervoer. Het kan en het is hard nodig! GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 Het probleem: Gelderland verstopt 4 Het voorstel 5 Tenslotte:

Nadere informatie

19% Landelijk overzicht. resultaten en effecten. Maatregelpakket Beter Benutten. Inleiding & conclusies. Landelijk overzicht. Landelijk overzicht

19% Landelijk overzicht. resultaten en effecten. Maatregelpakket Beter Benutten. Inleiding & conclusies. Landelijk overzicht. Landelijk overzicht Eerste Programma Beter Benutten (november 201) resultaten en effecten Het maatregelpakket van alle regio s samen kent een grote variatie aan maatregelen. Deze zijn geclusterd in drie typen maatregelen;

Nadere informatie

Kilometerprijs. Anders Betalen voor Mobiliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit is een uitgave van het

Kilometerprijs. Anders Betalen voor Mobiliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit is een uitgave van het Kilometerprijs Anders Betalen voor Mobiliteit Dit is een uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Postbus 20901 2500 EX Den Haag www.verkeerenwaterstaat.nl November 2009 De kilometerprijs Rekeningrijden,

Nadere informatie

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven

Rekeningrijden een inleiding. Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven Rekeningrijden een inleiding Prof. Stef Proost LMOB & Departement ekonomie KULeuven 1997 doelstelling Definities en soorten van rekening rijden Waarom is rekening rijden potentieel interessant? Overzicht

Nadere informatie

Fileprobleem. Leerjaar 1, schooljaar De opdrachtgever

Fileprobleem. Leerjaar 1, schooljaar De opdrachtgever Fileprobleem Verkeersknooppunt Verkeerscentrale Leerjaar 1, schooljaar 2017-2018 1. De opdrachtgever Dagelijks maken miljoenen reizigers gebruik van het Nederlandse wegennet. Het wordt steeds drukker en

Nadere informatie

Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd?

Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd? Iets met gedrag, maar wat? en werkt het altijd? Matthijs Dicke Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Sander van der Eijk Goudappel Coffeng BV svdeijk@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

SLIM uit de spits SLIM op weg - uitgave voor een bereikbaar Arnhem-Nijmegen

SLIM uit de spits SLIM op weg - uitgave voor een bereikbaar Arnhem-Nijmegen SLIM uit de spits SLIM op weg - uitgave voor een bereikbaar Arnhem-Nijmegen najaar 2013 www.slimuitdespits.nl 2/3 Henk ten Cate: Ik moet er niet meer aan denken om elke dag een half uur in de file te staan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014

Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 Nieuwsbrief Beter Benutten- Zwolle Kampen Netwerkstad November 2014 In deze nieuwsbrief: Inspirerend Beter Benutten Café verhuizing en mobiliteit Fietstimuleringsactie voor medewerkers Oosterenk Zwolle

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing

Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing Effecten van positieve financiële prikkels in wegbeprijzing In Nederland worden sinds zeven jaar met veel succes campagnes uitgevoerd rondom grootschalige werkzaamheden met het doel de verkeersdruk te

Nadere informatie

www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst

www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst www.spitsvrij.nl Inspiratie voor de toekomst De teller bij de start Op 7 oktober 2011 was bij Spitsvrij-werkgever PGGM de officiële start met minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Remco van

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

De latente vraag in het wegverkeer

De latente vraag in het wegverkeer De latente vraag in het wegverkeer Han van der Loop, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, kennislijn 1 en 2, 5 juni 2014 Vraagstuk * Veel gehoord bij wegverbreding of nieuwe wegen: Roept extra autogebruik

Nadere informatie

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen

Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Filebord op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen Aanpak van files op korte termijn Nota Mobiliteit Een moderne samenleving en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Nota Mobiliteit

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan

Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Analyse doorstroming gemotoriseerd verkeer op t Goylaan Herinrichting van t Goylaan zorgt voor verbeterde doorstroming t Goylaan in gemeente Utrecht is medio 2016 heringericht. De 2 x 2 rijstroken zijn

Nadere informatie

Logistiek in de bouw

Logistiek in de bouw Logistiek in de bouw 1. Waarom aandacht voor logistiek in de bouw? 2. Effect van optimale logistiek in de bouw 3. Wat vraagt de opdrachtgever (RWS) in de aanbestedingsleidraad? 4. Wat doen wij als Veluwe

Nadere informatie

@ ARS I Traffic & Transport Technology

@ ARS I Traffic & Transport Technology @ ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Q&A t.b.v. website SPRR.MC. 0009 SPRR.MC.0009 Q&A

Nadere informatie

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland

Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Convenant Bereikbaar Haaglanden en Rijnland Ondernemersverenigingen 2018 t/m 2020 Optimale bereikbaarheid staat bij u hoog

Nadere informatie

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit

SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden. Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit SCRIPTS: Mobiliteitsdiensten voor toekomst Beginnend in heden Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit Innovaties in verkeer en vervoer SURF: Smart Urban Regions of the Future (SURF) - Vanuit onder meer:

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 26 maart 2014 Betreft Vervolgprogramma Beter Benutten

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 26 maart 2014 Betreft Vervolgprogramma Beter Benutten > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden.

De proef. Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. De proef Spitsmijden is een proef waarbij wordt onderzocht of automobilisten te verleiden zijn om de spits te mijden. 2 Doelstellingen Algemeen: Uitbreiden van het repertoire sturingsinstrumenten weggebruik

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

etouradres Postbus EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG der StatenGeneraal T 070456 0000 Geachte voorzitter, Op 30 juni ontving ik van uw Kamer vragen van de leden Van Helvert en Ronnes (beiden CDA) over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Bijgaand

Nadere informatie

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Bereikbaarheid in Haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Opkomende ontwikkelingen Alles staat of valt met een goede ontsluiting en bereikbaarheid

Nadere informatie

De resultatenkrant. Het Beter Benutten van onze infrastructuur. 19% Congestiereductie t.o.v. een situatie zonder Beter Benutten

De resultatenkrant. Het Beter Benutten van onze infrastructuur. 19% Congestiereductie t.o.v. een situatie zonder Beter Benutten De resultatenkrant November 2015 - Een landelijk overzicht resultaten eerste programma Beter Benutten C0-2 reductie ruim 70.000 ton per jaar Dagelijks 47.000 spitsmijdingen 19% Congestiereductie t.o.v.

Nadere informatie

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator

Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Dynamisch Verkeersmanagement kan niet langer zonder een onafhankelijke coördinator Frank Ottenhof Samenvatting Reizigers gaan steeds meer gebruik maken van apps en moderne in-car apparatuur om slim van

Nadere informatie

Spitsvrij: belonen werkt

Spitsvrij: belonen werkt Spitsvrij: belonen werkt Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Mark Roelofsen AT Osborne mre@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage aan het

Nadere informatie

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer

Nadere informatie

Voorbeeld: Sumo voor bedrijventerrein Werklust

Voorbeeld: Sumo voor bedrijventerrein Werklust Voorbeeld: Sumo voor bedrijventerrein Werklust 1 Vraagstuk in kaart brengen Op bedrijventerrein Werklust in Woudstad liggen 30 bedrijven met in totaal 10.000 werknemers. Op de ontsluitingsweg naar Werklust

Nadere informatie

De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant

De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant De evolutie van Spitsmijden binnen Brabant Birgit Couwenberg APPM couwenberg@appm.nl Pierre van Veggel APPM veggel@appm.nl Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Y.vanVelthoven-aarts@sre.nl

Nadere informatie

Beter Benutten Rotterdam

Beter Benutten Rotterdam Beter Benutten Rotterdam De Verkeersonderneming Een goede bereikbaarheid in de Rotterdamse regio is van levensbelang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Rotterdam is ter wereld één van de

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie