Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets"

Transcriptie

1 Magazine over application lifecycle management Jaargang 3, juni interview IT-professional moet communiceren integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer gadgets Werken met gadgets Architectuur Vereenvoudiging

2

3 redactioneel in dit nummer Korte berichten 4 Omslagverhaal Slim programmeren is 'groen' 10 Groen schrijven Hoe minder vaak een programma een beroep hoeft te doen op de processor, het werkgeheugen of opslag, hoe zuiniger de applicatie. Dan heb ik het niet over die Hollandse zuinigheid van één kaakje bij de thee, maar over effi ciënt energieverbruik. Met als doel de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide. Want elk stroompje dat een programma gebruikt, komt grotendeels uit vervuilende energiecentrales (kolen, gas, kernenergie het is een fabeltje dat kernenergie geen koolstofdioxide-uitstoot kent, want bij de winning van uranium en het transport van de op te werken staven of radioactief afval komt CO 2 vrij). Pas als een computer (of een heel rekencentrum) op vernieuwbare energie draait, hoef je je niet extra in te spannen om de applicatie duurzaam te maken. Niettemin is het dan ook een verheven kunst om groen te schrijven. De elegantie om met minder nullen en enen dezelfde uitkomst te krijgen, moet in zichzelf al voldoende uitdaging hebben. Een manco van gesloten software is dat anderen nooit kunnen zien hoe je je stinkende best hebt gedaan om echt diep donkergroen te programmeren. Die elegantie sterft in schoonheid. Wie deze AppWorks doorbladert, zal wederom moeten erkennen dat ontwikkelaars (en testers) uitdagingen te over hebben. Is het niet om een steentje bij te dragen aan vermindering van de klimaatverandering, dan wel om bijvoorbeeld applicaties aan apps te koppelen. Of om datgene te ontwikkelen waar de gebruikersorganisatie echt behoefte aan heeft. En dan blijkt dat het métier zich veel verder strekt: je moet niet alleen aan mooischrijverij doen, maar ook aan mooipraterij: communiceren en nog eens communiceren. Wij proberen ons steentje daaraan bij te dragen door de onderwerpen te belichten die voor u van belang zijn. TEUS MOLENAAR HOOFDREDACTEUR APPWORKS T E U P W O R K S.NL ERP en magazijnbeheer stroomlijnen 14 Moderne IT-professional communiceert 16 De mooiste cloud-applicatie 19 Danone naar Enterprise In zes stappen naar betere UI s (deel 1) 22 Boeken en zo 25 Kersverse Java Champion 26 Werken met gadgets 28 Unieke kennis is niet gratis 34 Legal Look 37 Naar een vraaggerichte IT-governance 38 Cloud gemangeld tussen open en gesloten 42 Webrichtlijnen 2 44 Column Warmerdam 46 appworks juni

4 kort Gebruikersprofielen overzetten lastig Bij de migratie naar Windows 7 lijken veel organisaties te worstelen met het overzetten van de gebruikersprofielen. Dit blijkt uit onderzoek door TechTarget in opdracht van RES Software, leverancier van dynamische desktop oplossingen. Uit het wereldwijde onderzoek blijkt voorts dat 57 procent van de respondenten van plan is om organisatiebreed Windows 7 uit te rollen voor oktober Procent geeft aan dat het migreren van gebruikersprofi elen van het ene besturingssysteem naar het andere een groot probleem is; 43 procent geeft aan dat autorisaties en applicaties het moeilijkst zijn om te migreren. Voorts maakt 43 procent zich ernstige zorgen omdat zij menen niet over de juiste tools te beschikken voor de (ondersteuning van de) migratie naar Windows 7. Deze zorgen zijn gegrond, aldus RES Software, omdat de migratie moet plaats vinden voordat de ondersteuning op Windows XP in 2014 afl oopt. Gartner voorspelt dat middelgrote en grote ondernemingen voor 2014 rond de 250 miljoen pc s van Windows XP naar Windows 7 migreren. Het behoeft geen betoog dat RES Software over de juiste tools voor een dergelijke migratie meent te beschikken. Homeland wil open source voor beveiliging Het Amerikaanse Department of Homeland Security (ministerie van binnenlandse veiligheid) kijkt nadrukkelijk naar open source software voor de beveiling van geautomatiseerde systemen. De mogelijkheid om zelf code te kunnen aanpassen en licentievrije verspreiding zijn doorslaggevend geweest. Het ministerie is een vijfjarig programma van 10 miljoen dollar gestart om na te gaan welke open source software aan de behoefte voldoet, en welke zwakten er nog bestaan die wellicht met open source zijn te verstevigen. Het Homeland Open Security Technology (HOST)-programma zal eventueel investeren in bedrijfjes die volgens het open source principe aan oplossingen werken. Bewustwording is één van de taken die HOST op zich heeft genomen. Veel overheidsorganen weten niet dat er open source oplossingen bestaan voor beveiliging van computersystemen. De VS-regering wil zich niet afhankelijk opstellen van de software-industrie voor de beveiliging van haar automatisering. Mocht een bres zijn geslagen in een open source beveiligingsoplossing, dan kunnen de knappe koppen van Homeland zelf in de code nagaan wat er aan de hand is en reparaties uitvoeren, hetgeen niet mogelijk is bij closed source software. Bij shared source (waarbij de leverancier onder voorwaarden laat meekijken naar de code) is dat wel mogelijk, maar de regering wil de beperkingen, noch de ermee gepaarde gaande wachttijd, aanvaarden. Het betekent ook dat een federaal overheidsorgaan softwarekopiën kan rondsturen naar alle tienduizend werknemers zonder extra licentierechten te hoeven betalen, licht John Weathersby toe. Hij is directeur van het Open Source Software Institute, een van de deelnemers in HOST. Hij voegt eraan toe dat in tijden waarin het begrotingstekort van de VS tot aan het toegestane maximum is opgelopen, ook dit een zwaarwegend argument is. Tegenwoordig is beveiliging erg duur en de kosten stijgen alleen maar, zegt Joshua Davis, hoofdonderzoeker voor HOST en werkzaam bij het Georgia Tech Research Institute. De regering is niet in staat groeiende kosten op te vangen, daarom onderzoeken we open source beveiliging om goedkopere en effectievere manier te vinden om problemen met cyberbeveiliging het hoofd te bieden. 4 appworks juni 2011

5 Ziekenhuizen besparen op licentiekosten De zorgsector staat voor de immense opgave kosten terug te dringen. Samenwerking is een van de middelen. Zo onderzoek het Admiraal de Ruyterziekenhuis uit Goes samen met het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein of Het Sint Antonius heeft, via open source, zelf software ontwikkeld voor ondersteuning van de zorgprocessen. De ICT-afdeling heeft dit zelf in nauwe samenspraak met de specialisten gedaan. Het Goesse hospitaal onderzoekt nu of de ervaringen uit Nieuwegein zijn te benutten binnen de eigen organisatie. Eind dit jaar verwacht de organisatie conclusies te kunnen trekken., Eerder trokken, onder aanvoering van de brancheorganisatie GGZ Nederland (geestelijke gezondheidszorg), samen op om de kwaliteit van software voor een EPD (Elektronisch Patiëntendossier) op een hoger plan te krijgen tegen een voor de sector gunstige prijs. het kan besparen op licentiekosten. Mobiele transacties stijgen Paypal, leverancier van online betalingsystemen, verwacht dat het aantal transacties via mobiele telefoons (mcommerce transacties genaamd) zal vertienvoudigen de komende twee De helft van de Nederlandse consumenten beschikt naar verwachting eind 2011 over een smartphone met mobiel internet. Daarmee kunnen zij banktransacties afhandelen, maar ook mobiel aankopen doen. De online consumentenbestedingen zijn in 2010 in Nederland gestegen naar 8,2 miljard euro. De verwachting is dat een belangrijk deel van die aankopen via het mobieltje zullen gaan. Dennis van Allemeersch, country manager Paypal Benelux: De sterke groei van het aantal jaar. Ook in Nederland zal die groei zich voordoen. smartphones, de stijgende beschikbaarheid van mobiel internet en de snelle toename van het aantal shop apps, maken de exponentiële groei van het aantal mcommerce transacties mogelijk. Hierdoor wordt onze visie rond the wallet in the cloud steeds meer realiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat de digitale portemonnee, waarmee consumenten via hun smartphone overal kunnen betalen, de fysieke portemonnee uiteindelijk grotendeels zal vervangen.. ICT gaat voor groen ICT~Office heeft sinds kort het online platform www. ictgaatvoorgroen.nl gelanceerd. Dit biedt belangstellenden de gelegenheid informatie uit te wisselen over duurzaamheid en ICT. De Software Improvement Group (SIG) onderzoekt welke metrieken er zijn om de energiezuinigheid van programmatuur te meten. Het initiatief van de brancheorganisatie ICT~Offi ce is een voortvloeisel uit haar ondertekening van de Meerjaren Afspraak Energie-effi ciëntie (MJA) in Dit convenant, onder aanvoering van het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie, heef ten doel de energieconsumptie in Nederland terug te dringen. Inmiddels zijn 35 ICT-bedrijven toegetreden tot de MJA. Zij willen in 2020 een verbetering van 30 procent ten opzichte van 2005 bewerkstelligen. Behalve gericht op de eigen bedrijfsvoering, zijn er veel ICT-bedrijven die innovatieve toepassingen ontwikkelen waarmee organisaties en consumenten veel energie besparen. Elektriciteit die niet gebruikt wordt door een computer resulteert in een veelvoud aan besparingen in primaire energie door het uitsparen van alle opwek-, transformatie- en transportverliezen. Software die dezelfde uitkomst genereert, maar met minder compute cycles bespaart energie. De SIG is gewend broncode te analyseren. Zij onderzoekt nu hoe je kunt meten of software groen is. Zij doet dit samen met het Green IT Consortium Amsterdam, waaraan onder meer ook het Centrum voor Wiskunde en Informatie is verbonden. appworks juni

6 Helft onbekend met open data Gegevens die de overheid heeft verzameld, op kosten van de belastingbetaler, kunnen leiden tot nieuwe dienstverlening en innovaties bij bestaande organisaties. Vandaar dat minister Verhagen dergelijke open data beschikbaar wil stellen aan burgers en bedrijven. Maar ruim de helft van de ICT-bedrijven heeft geen weet van open data.. Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) wil overheidsdata, eventueel tegen een vergoeding, beschikbaar stellen aan de samenleving. ICT-bedrijven stellen dat open data nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt en hierdoor veel nieuwe ICT-toepassingen kunnen worden ontwikkeld. De overheid beschikt over een schat aan informatie die business-kansen bieden. Uit de ICT~Kwartaalmonitor van brancheorganisatie ICT~Offi ce blijkt echter dat ruim de helft nog nooit heeft gehoord van open data. ICT~Offi ce wil overigens meer weten over de kosten die gemoeid zijn met het vrijgeven en beschikbaar stellen van open data. Die kosten zouden wel eens hoger kunnen zijn dan gedacht. Er moet een balans zijn tussen maatschappelijke kosten en opbrengsten, aldus de brancheorganisatie. Uit de monitor blijkt voorts dat het eerste kwartaal van 2011 een lichte omzetstijging kende ten opzichte van het jaar ervoor. Vergelijkbaar is er sprake van een lichte stijging van de werkgelegenheid in de ICTsector. CIO richt zich meer op innovatie Drie kwart van de CIO s meent dat innovatie hard nodig is om te kunnen voldoen aan de bedrijfsbehoeften; niettemin is slechts iets meer dan de helft verantwoordelijk voor vernieuwing van bedrijfsprocessen. CIO's die echtstreeks aan de CEO rapporteren hebben 25 procent meer kans op succesvolle innovaties. Deze resultaten komen uit de IT Leadership Strategic Survey van Harvey Nash, een internationale aanbieder van detachering, contractmanagement, international executive search, werving & selectie, en outsourcing & offshore. Het bedrijf voert dit onderzoek jaarlijks uit onder meer dan 2000 CIO s wereldwijd, onder wie ruim 300 Nederlanders. Een effi ciënte verwerking en analyses van informatie, in combinatie met het snel kunnen antwoorden op veranderende marktomstandigheden of wettelijke voorschriften, is essentieel in de strijd om marktaandeel op een globaliserende markt. In die zin is volgens de CIO s innovatie een must geworden. Verder blijkt dat nieuwe technologieën zoals public cloud diensten (11 procent), private cloud diensten (21 procent), mobiele technologie (22 procent) en sociale netwerken al worden ingezet, terwijl bij veel organisaties proefprojecten lopen om dergelijke technologiën uit te testen. Slechts een klein percentage van de ondervraagden heeft na onderzoek besloten dat deze technologieën niet geschikt zijn voor hun organisatie. Volgens Jan-Leen t Jong, algemeen directeur Harvey Nash Nederland, maakt het voor de kans op succes uit of een CIO vorig jaar een budgetverhoging heeft gekregen voor innovatie, of dat hij lid is van het bestuur van de organisatie. Dat geeft respectievelijk 18 en 22 procent meer kans op een succesvolle innovatie. Er zit dus nog een gat tussen wat CIO s als noodzaak zien, en wat zij uiteindelijke kunnen leveren. 6 appworks juni 2011

7 kort Zonder contact center De Britse telecomaanbieder Giffgaff (van Telefónica O2) zet zijn eigen klanten in om andere klanten te helpen. En dat werkt uitstekend, aldus Jonathan Browne, senior analist Forrester Research, tijdens een seminar van Adobe in science center Nemo te Amsterdam. Het congres van Adobe gaat over Customer Expirience Management. De softwareleverancier heeft een platform ontwikkeld waarop alle contactstromen van klanten met een leverancier samenkomen. Klanten nemen contact op via brief, fax, , instant message, telefoon, internet, websites, widgets. Veel bedrijven raken het spoor helemaal bijster, zeker als een klant van telefoon overschakelt op chat. Al te vaak moet de klant zijn verhaal helemaal opnieuw beginnen. Een mooi recept om klanten kwijt te raken, aldus Browne. Hij vertelt van het Britse telefoonbedrijf dat de service desk heeft uitbesteed aan zijn eigen klanten. Iemand die een ander helpt, krijgt daar geld of een korting voor. Naarmate je (pro)actiever bent als klant, verdien je meer. Dat werkt heel goed. Omdat Gigggaff hiermee de kosten sterk drukt, kan zij concurrerend werken. Het bedrijf is bijzonder snel gegroeid in het Verenigd Koninkrijk, aldus Browne. Hij doet de suggestie iets dergelijks te overwegen voor de IT service desk. Outsourcing kost meer dan verwacht De verhouding tussen bedrijven die IT-werkzaamheden hebben geoutsourct en IT-dienstverleners is op een kantelpunt gekomen. Uit onderzoek blijkt dat outsourcing heel vaak meer kost dan was overeengekomen. IT-managers verdenken dienstverleners er zelfs van werkzaamheden te verzinnen om meer te kunnen declareren. Het onderzoek is gedaan door Lieberman Software Company tijdens de Infosecurity Europe 2011 in Londen en de RSA Conference 2011 in San Francisco. Het blijkt dat 43 procent van de IT-professionals werkt in een organisatie die een belangrijk deel van haar IT heeft uitbesteed. Bij grotere organisaties (meer dan 1000 werknemers) ligt dit percentage op Procent van de ondervraagden zegt dat, in vergelijking tot de oorspronkelijke plannen, de uitbestedingsovereenkomsten hun meer heeft gekost. Slechts 11 procent heeft minder betaald dan was verwacht. Bij 27 procent is sprake van aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Philip Lieberman, CEO van Lieberman Software, zegt dat het onderzoek bevestigt dat veel organisaties het wel hebben gehad met IT-afdelingen die grotendeels bestaan uit ingehuurd personeel. Als organisaties toch hun IT gaan uitbesteden, dan moeten ze de prestaties van de dienstverlener meten volgens aanvaardbare criteria; niet alleen kosten, maar ook beweeglijkheid, transparantie en databeveiliging zijn van belang, zegt Lieberman. Europese ehealth loopt achter Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat Europa achterloopt op de VS met het gebruik van ehealth: de toepassing van ICT in de gezondheidszorg om deze op een hoger plan te brengen. In Brussel wordt inmiddels hard gewerkt aan het opzetten van een ehealth Action Plan. Negentig procent van de Europese ziekenhuizen heeft een breedband internetverbinding, tachtig procent heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), maar slechts vier procent geeft patiënten toegang tot hun medische gegevens. Scandinavië loopt in Europa voorop als het gaat om het toepassen van ehealthapplicaties. Niettemin loopt Europa op dit vlak achter op de VS. Het onderzoek is een opsteker voor de Taskforce ehealth dat het actieprogramma uitwerkt. In dat programma is onder meer een plan opgenomen om de levensverwachting van Europese burgers tegen 2020 met twee jaar te hebben verlengd door toepassing van ICT-applicaties. De Europese Commissie moet obstakels uit de weg ruimen die een innovatieve ehealth belemmeren, zoals dure patentprocessen, gebrek aan kundig personeel, marktfragmentatie en trage vorming van standaarden. appworks juni

8

9 legal look Piraterij steekt weer de kop op? In ieder nummer van AppWorks beantwoordt mr. Victor de Pous juridische vragen. Wie iets wil vragen aan hem kan een sturen naar De redactie van AppWorks zorgt dan dat u antwoord krijgt. VICTOR DE POUS > De BSA meldt weer grootschalige softwarepiraterij. Reden tot zorg? Kort gezegd: ja. Zorgvuldigheid in de omgang van spullen van anderen, zoals computerprogramma s, past natuurlijk bij iedere organisatie die professioneel werkt. Intellectuele-eigendomsrechten vormen mede de basis voor economische ontwikkeling en innovaties. In het kader van software gaat het in Europa vooral om auteursrechten, terwijl in de VS in toenemende mate octrooien van invloed zijn. Volgens recent onderzoek van de Business Software Alliance is ongeveer een derde van de software op PC s (desktops, nootbooks) in Nederland illegaal. Hoewel dit percentage in het perspectief van de laatste twee decennia ongetwijfeld wat afnam, blijft het zeer aanzienlijk en vormt reden tot zorg. Eerder dachten we dat technische maatregelen (license keys), computervirussen en hologrammen het illegaal gebruik zou indammen, net zo als het gebruik van software asset programs (SAM), online-validatie en nog veel meer. Tevergeefs. Kennelijk werkt het allemaal niet, wellicht met uitzondering van hardware-dongles (zware encryptie) voor pakketten zoals AutoDesk. > Wat moeten we onder juridisch schone software verstaan? In beginsel biedt de opkomst van open source software uitkomst tegen piraterij. Immers de producten, van componenten tot complete programma s, kunnen contractueel onbeperkt worden gebruikt, in die zin dat de licentienemer een zoveel als hij wenselijk acht aantal kopieën mag maken en deze voor gebruik in zijn bedrijfsvoering mag inzetten. Makkelijker kan software license compliance eigenlijk niet zijn. Maar pas op. Zo langzamerhand maken vooral softwarebedrijven zelf pijnlijk kennis met de keerzijde van open source software. De gratis producten kunnen namelijk rechten van derden schenden. Met alle gevolgen van dien. Zo moet Google van een Texaanse rechter 5 miljoen dollar betalen (vonnis van 15 april jl.) omdat het bedrijf met zijn open source besturingssysteem Android, een Linux-variant, inbreuk maakt op rechten van een octrooihouder. Octrooien op digitale technologie, zoals software, blijken steeds vaker als een zwaard van Damocles boven de markt te hangen en dit probleem doet zich vooral voor bij open source software met veel regels code. Alle software behoort juridisch schoon, dus ongeacht de leveringswijze (gesloten, open, product, dienst), en leveranciers behoren dit te garanderen en hun klanten te vrijwaren tegen aanspraken van derden, wanneer er toch sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. > Is er dan geen enkele oplossing? Zeker wel. Wanneer gebruikersorganisaties breed - overstappen op cloud-computingdiensten, die door externe service providers worden verzorgd, verplaatst allereerst de verplichting tot juist softwaregebruik zich - in overeenstemming handelen met de licentievoorwaarden naar de leverancier. Wanneer de computerprogramma s die als dienst worden geleverd, juridisch schoon zijn, verdwijnt softwarepiraterij aan gebruikerszijde automatisch, omdat gebruikers domweg zelf geen ongeoorloofde kopieën van de software (denk aan salesforce.com of Offi ce 365) kunnen maken. De feitelijke onmogelijkheid wint het altijd van welke strikte juridische bepaling of straffe sanctie dan ook. Mr. V.A. de Pous is bedrijfsjurist en industrie-analist. Hij houdt zich sinds 1983 bezig met de juridische aspecten van digitale technologie en informatiemaatschappij en is medewerker van uitgeverij FenceWorks. appworks juni

10 beheer Applicaties eisen complete netwerkbeheer Het belang van applicaties dient herkenbaar te zijn voor netwerkbeheerders. De prestaties van het netwerk en het nut van bepaalde toepassingen voor de bedrijfsvoering moeten op elkaar zijn afgestemd. Daarom hebben beheerders intelligent gereedschap nodig om te voorkomen dat applicaties gaan haperen. In de huidige situatie is netwerkmonitoring meer dan alleen het verzamelen van informatie over en het analyseren van netwerkverkeer, het zoeken naar knelpunten en uitbalanceren van zware systeembelasting over routers en andere netwerken. Beheerders moeten vandaag de dag netwerkperformance afstemmen op systemen en applicaties, zowel binnen een complexe gevirtualiseerde omgeving als de fysieke infrastructuur. Hiervoor hebben zij tools nodig die meten welke applicaties meer dan hun beoogde deel van de beschikbare bandbreedte gebruiken en gereedschap dat kan waarnemen welke applicaties een hoge prioriteit hebben. Daarnaast hebben ze tools nodig die weergeven hoe de eindgebruiker de applicatieperformance ervaart; voorheen was het perspectief van de persoon die het netwerktraffi c analyseert be- CAREL BAK palend voor de gezondheid van het netwerk. Vervolgens zouden netwerkmanagers beter moeten samenwerken met serverbeheerders, business managers, externe dienstverleners en andere betrokkenen om zeker te zijn dat de ITinfrastructuur optimaal beschikbaar is. Verder moeten netwerkmanagers proactief problemen identifi ceren en oplossen, nog voordat iemand in de gaten heeft dat er een probleem is. Een groeiende markt Wanneer grootte een indicator is van belangrijkheid, dan staan netwerkbeheer- en monitoringoplossingen hoog op de agenda van veel organisaties. IDC schatte in 2008 de netwerkmanagement- en monitoring-markt op 1.9 miljard dollar wereldwijd, met een verwachte jaarlijkse groei van 6,6 procent tot De groeiende interesse in intelligente en robuuste netwerkmonitoring en -beheer is niet verrassend. Steeds meer organisaties werken met technologieën die veel bandbreedte vereisen zoals VoIP en on-demand samenwerking, webconferentie- en videoconferentie tools, en instant messaging naast de traditionele en bedrijfskritische applicaties. Behalve de voortdurende verschuiving richting consolidatie, de inzet van servervirtualisatie, storage consolidatie en cloud computing leidt goede monitoring en beheer ook tot veel uitdagingen. In het nieuwe tijdperk van cloud computing zullen netwerkmanagers services moeten monitoren die dynamisch gecreëerd zijn binnen een virtuele omgeving. Verder moeten zij de koppeling begrijpen tussen het netwerk en een individuele service in een computingmodel dat het mogelijk maakt data en bedrijfskritische informatie te verplaatsen tussen verschillende servers. Wensenlijst Experts uit de industrie en analisten karakteriseren het beeld van de netwerkmonitoring- en beheermarkt zoals hierboven wordt weergegeven. Elke oplossing biedt een verscheidenheid aan functies, gericht op het beheren van verschillende onderdelen van het netwerk of de applicatie. Organisaties willen graag de netwerkmonitoring- en beheertools consolideren, maar niet ten koste van aanschaf van een best-of-breed suite. Om direct performance te leveren aan de business moeten netwerkmanagers, bij het zoeken naar een geavanceerde netwerkmonitoring- en beheer-tool, de volgende feature-eisen op hun wensenlijstje zetten: Het in kaart brengen van de huidige confi guraties en onderlinge afhankelijkheden van alle systemen binnen een IT-infrastructuur; Identifi catie van applicaties op laag 7 van het OSI-model in plaats van enkel een set van poorten en protocollen; Real-time zichtbaarheid in de performance van applicaties binnen de gehele infrastructuur, van back-end-servers tot eindgebruiker-desktops, met de mogelijkheid om meer details weer te geven in alle onderliggende componenten 10 appworks juni 2011

11 De beheeroplossingen, specifi ek deze met ingebouwde automatisering, zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het monitoren en beheren van de performance en beschikbaarheid, vanuit een samenhangende end-to-end visie. Volgens recent onderzoek van Enterprise Management Associates (EMA) wordt dit een grotere zorg voor zowel IT-managers als directieleden. Performance is een groeiende zorg voor IT-organisatie én directie. over het WAN (Wide Area Network) dat de applicatie ondersteunt; Prestatiegegevens die granulair genoeg zijn om verkeerspatronen te identifi ceren die bijvoorbeeld overbelasting en inconsistenties veroorzaken; Automatisering die de typische interacties, op verschillende tijden, over het netwerk herkent en deze uitgangswaarden vergelijkt met huidige condities, zonder de inzet van een netwerkbeheerder; Historische trends en rapportagekenmerken die zowel technische als atechnische mensen kunnen gebruiken en begrijpen; Alarmeringsmechanismen met actiegerichte informatie over performance- en beveiligingsproblemen; Een enkele console om de netwerkmonitoring- en managementfuncties te bedienen. Compleet beeld van IT Het belangrijkste doel van een netwerkmonitoring- en beheertool moet zijn: het creëren van een duidelijk en complete beeld hoe de performance is van de belangrijkste applicaties, systemen en netwerken zowel individueel als collectief. Het is steeds lastiger om IT-omgevingen te monitoren en beheren nu veel organisaties hun kosten proberen te verlagen door serverconsolidatie, virtualisatie en datacentertransformatie. Een voorbeeld hiervan is de verminderde zichtbaarheid van applicaties in gevirtualiseerde of cloudgebaseerde infrastructuren, doordat applicaties vaak verspreid zijn over verschillende servers. De prestaties van het netwerk zijn ook afhankelijk van upgrades en dagelijkse of wekelijkse nieuwe releases van applicaties. Een ander voorbeeld is dat veel server beheertools ontworpen zijn om alleen bepaalde specifi eke systemen te beheren. Hierdoor is het moeilijk een compleet beeld te krijgen van de virtuele en fysieke omgeving in zijn geheel. Daarnaast is het lastig om vast te stellen of de vertraging ligt aan een hardwarestoring of dat het een probleem is in de hypervisorlaag. Applicatiebeheer In 53 procent van de door EMA ondervraagde organisaties veranderen C-level IT-executives (directeuren of managers) applicatie- en ITbeheerstrategieën van de organisatie. Van de ondervraagden blijkt 42 procent van de C-level directieleden direct betrokken te zijn bij planning, implementatie of het bevorderen van applicatiebeheer, ten opzichte van 37 procent in Ook liet het onderzoek zien dat de fi - nanciering van applicatiebeheer-acquisities in toenemende mate uit operationele IT-budgetten komt. Netwerkmonitoring- en beheer-tools blijven in ontwikkeling om de IT-organisatie beter te voorzien in wat zij nodig heeft. Zo is te garanderen dat het netwerk de nodige performance levert voor een optimale bedrijfsvoering. Steeds meer IT-afdelingen gebruiken deze tools om succesvol te kunnen zijn bij de toenemende complexe infrastructuren en om strategische ITprojecten te plannen zoals cloud computing, WAN-optimalisatie en datacenterconsolidatie. Er is ruimte voor vooruitgang op beide fronten; en die vooruitgang vordert. Carel Bak is Regional Director Benelux bij Riverbed Technology. appworks juni

12 strategie Sourcing strategie bepaalt locatie ontwikkelwerk Software ontwikkelen is een commodity geworden, maar ervoor zorgen dat de juiste programmatuur ontstaat, is een ander verhaal. Daarom heeft Ceva Logistics het schrijfwerk uitbesteed naar India, maar houdt het bedrijf ontwikkelaars in dienst die zich richten op procesverbetering. Onze focus is de bedrijfsvoering, zegt Fergus Hoedeman, tot voor kort senior vice president global applications bij Ceva Logistics. TEUS MOLENAAR Hoedeman werkt al sinds 2004 bij Ceva (en diens voorloper TNT Logistics). Vooral net na de vorming van Ceva door de samenvoering van TNT Logistics en Eagle Global Logistics heeft hij het IT-wijs gesproken fl ink voor de kiezen gehad. Dit leidde in het begin al tot meer dan vijftig veranderingsprojecten. Een kolfje naar Hoedemans hand, want hij genoot ervan. Daarbij ging het niet zozeer om de complexiteit van de afzonderlijke veranderingen, maar juist om de veelheid ervan. Je hebt immers niet de beschikking over potten goud en legers met IT ers. Resource management vormde de kern van dergelijke projecten, en is dat eigenlijk altijd blijven doen. Je moet roeien met de riemen die je hebt en daarbij de juiste keu- Een deel van het ontwikkelwerk heeft Ceva Logistics uitbesteed aan HCL in 12 appworks juni 2011

13 zes zien te maken. Dat maakt het boeiend, zegt Hoedeman. Bij Ceva is gekozen voor een centrale aanpak voor de wereldwijde automatisering. Er is één CIO (Peter Dew) en daaronder één persoon die verantwoordelijk is voor de applicaties, een persoon voor global infrastructuur en een persoon voor governance en strategie. Tot 15 januari 2011 bekleedde Hoedeman de functie van svp global applications. Supply chain management, freight management, transportbeheer, magazijnbeheer, en natuurlijk backoffi ce management zijn de belangrijkste taken die op het IT-bordje liggen binnen de groep global applicaties. Veel berichtenverkeer De klanten van Ceva veelal fabrikanten van producten die wereldwijd hun weg naar de distributeurs moeten zien te vinden willen graag weten hoe het ervoor staat met hun verzendingen. Zij willen weten waar de containers zijn om hun partners op de hoogte te kunnen stellen. Dat zorgt voor enorm veel berichtenverkeer, legt Hoedeman uit. De acceptatietesten van de software ook die uit India komt doen we zelf. Wij kennen immers onze eigen processen en die van onze klanten het beste. Gezien de historische ontwikkeling van Ceva is er niet één systeem waarin wereldwijd alle orders (en de afgeleide berichten) zijn verwerkt. Zo werkt de onderneming met twee verschillende magazijnbeheersystemen: Manhattan en RedPrairie. Geen ideale situatie, geeft Hoedeman, toe. Maar het kost een vermogen om een systeem te migreren als je al de politieke hobbel hebt genomen van de vraag welk van die twee systemen dan de standaard zou moeten zijn. Wie gaat dat betalen? Je kunt dat niet verhalen op de klanten. Enterprise Application Integration is het antwoord. Wereldwijd gebruikt de onderneming meer en meer één platform voor EAI en een Supply Chain Management Systeem. Wij gebruiken alle denkbare protocollen voor berichtenverkeer, gaat Hoedeman verder. Denk aan EDI, HTML, XML, Rosettanet. Voor het berichtenverkeer gebruiken we Tibco en Gentran als platform. India. Op de foto het beroemde grafmonument Taj Mahal in Noord-India. Maatwerk De fabrikanten die gebruik maken van de diensten van Ceva willen graag dat de documenten zijn uitgerust met hun eigen huisstijl. Bovendien wil elk klant zelf kunnen bepalen welke gegevens er precies in de documenten zijn opgenomen. Dan gaat het niet alleen over facturen en vrachtbrieven, maar ook om bijvoorbeeld rapportages. Het achterhalen van de appworks juni

14 Ceva Logistics is een van s werelds grootste logistieke dienstverleners. wensen van de klanten doet Ceva zelf. Het bouwen van dat maatwerk is uitbesteed aan HCL. In beginsel hebben we al het ontwikkelwerk in handen gegeven van onze Indiase partner, vertelt Hoedeman. HCL hebben we geselecteerd voor support en ontwikkelwerk. Zo n twee jaar geleden hadden wij nog 350 mensen binnen de applicatie groep. Dat is inmiddels teruggebracht naar 110, het werk van andere 240 mensen wordt nu (grotendeels of shore) verricht door HCL. Dat hebben we pas kunnen doen nadat we een sourcing-strategie hadden uitgestippeld. Je moet je De grote vraag blijft natuurlijk of het off-shoren van ontwikkeling en support werkzaamheden naar India een economisch voordeel oplevert. bewust afvragen wat je in huis wilt houden en wat je kunt uitbesteden. Het antwoord op die vraag bepaalt de bedrijfsvoering. Onze focus moet op de business zijn. Onze partner begrijpt immers niet de samenhang van de verschillende maatregelen die we op bedrijfsniveau doorvoeren. Dat Wat is Ceva Logistics? Ceva Logistics is een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. Het bedrijf heeft twee moeders. Een deel is voortgekomen uit de van TNT losgemaakte logistieke divisie, een ander deel uit het Amerikaanse Eagle Global Logistics. Eigenaar van Ceva Logistics is het equity fund Apollo uit de VS. In 2007 heeft deze kapitaalverstrekker beide bedrijven overgenomen en meteen ingezet op een integratie van de bedrijfsonderdelen tot Ceva Logistics. Inmiddels opereert de onderneming in honderdzestig landen, heeft zij in zestig landen een eigen kantoor en staat het hoofdkantoor in Hoofddorp. De fi rma heeft een jaaromzet van 6,5 miljard euro. Zij telt ongeveer werknemers. Naar omzet gemeten, is zij in grootte de vierde logistieke dienstverlener ter wereld. De omzet komt voor 50% uit Europa, 30% uit de VS en 20% uit Asia Pacifi c (APAC). De meeste omzet freight management (container vervoer), magazijnbeheer, assemblage, just in time levering, planning en dergelijke zit in de VS, Italië en het Verenigd Koninkrijk. moet je wel goed begrijpen om het ontwikkelwerk te kunnen managen. Dit alles neemt niet weg dat de bouw van software wel moet voldoen aan onze kwaliteitseisen. HCL heeft de teams aangepast en gecentreerd rond onze klanten om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren. Onze eigen mensen zijn vooral gericht op procesverbetering en opstellen van de eisen die binnen ons bedrijf leven. De Systems Development Life Cycle (SDLC) bepalen wij zelf. Wij willen wel in control blijven. Als morgen HCL onverhoopt omvalt, dan hebben we natuurlijk wel een sourcing-probleem, maar inhoudelijk is er niks aan de hand. We hebben de touwtjes in handen. Voordelen Hoedeman heeft nog wel wat kanttekeningen bij de outsouring-praktijk. De grote vraag blijft natuurlijk of het off-shoren van ontwikkeling en support werkzaamheden naar India een economisch voordeel oplevert. De uurtarieven zijn natuurlijk beduidend lager, maar daar staat tegenover dat de overhead toeneemt omdat een agile approach in een off-shore model veel moeilijker is en je meer naar een waterfall approach toe moet. Een groot voordeel is wel dat je beschikking hebt over veel meer resources en dat er veel ruimte is met Indiase partijen om daadwerkelijk turn key projecten af te spreken. oor support werk moet Ceva naar een end to end SLA-structuur gaan waarbij op basis van een vast bedrag fee HCL volledige verantwoordelijkheid krijgt om de applicaties inclusief de onderliggende infrastructuur 24*7 100% beschikbaar te hebben voor de business. In het huidige model is er te vaak verwarring wie de lead heeft bij storingen waarbij meerdere componenten binnen het IT landschap met elkaar moeten worden afgestemd. Zelf testen Ceva werkt met standaard softwareleveranciers zoals Oracle, Manhattan en RedPrarie, maar wat Ceva Logistics niet als een softwareproduct inkoopt, is de functionaliteit voor Supply Chain Management. Deze programmatuur, onder de naam Matrix, heeft Ceva in de loop der jaren zelf gebouwd en bevat verschillende procesonderdelen, zoals transportoptimalisatie, transport execution, billing, en het tonen van orderinformatie aan de medewerkers van Ceva, de klant en de transporteurs. Voor Track en Trace ten behoeve van freight management heeft Ceva een pakket ontwikkeld onder de naam OneView. Hierop kunnen klanten inloggen om na te gaan hoe hun verzendingen verlopen. De integratie van OneView met Matrix de kern van de de bedrijfsvoering van Ceva doet de onderneming in samenwerking met HCL. In dat opzicht is het ontwikkelwerk een onderdeel van het proces. Dat moeten we zelf in hand houden. De acceptatietesten van de software ook die uit India komt doen we zelf. Wij kennen immers onze eigen processen en die van onze klanten het beste, stelt Hoedeman. Teus Molenaar is hoofdredacteur van AppWorks 14 appworks juni 2011

15 migratie Doe het niet zelf Jasper Kraak: Met jouw mailbox moet je geen risico willen lopen. De migratie naar Microsoft Offi ce 365 kan nog best een klus zijn. Mijn advies is: doe het niet zelf, maar schakel een Microsoft-partner in. Een bedrijf met ongeveer 100 medewerkers moet rekenen op een week of twee, drie voor een volledige migratie, uiteraard wel afhankelijk van welk pakket je kiest. Maar als je eenmaal over bent, ben je ook over. Bedrijven die nu BPOS gebruiken, worden binnen een jaar overgezet. JASPER KRAAK Overstappen op Offi ce 365 is op zich goed te doen, maar vergt in veel gevallen toch wel de begeleiding van een professional van een Microsoftpartner. Microsoft zelf levert bij het installatiepakket een aantal standaardtools, zoals wizards om documenten en mailboxen te uploaden. Maar als je vijftig mailboxen moet uploaden, ben je al gauw twee weken bezig voordat ze allemaal online staan. Ik raad het bedrijven eigenlijk niet aan om het zelf te doen. Ten eerste omdat je de kosten voor een consultant er vrij snel uit hebt. Goedkoop is in dit geval echt duurkoop. Als je het zelf doet, ben je er erg lang mee bezig en de kans is groot dat je nog weken na de migratie tegen storingen aanloopt. Ten tweede is tegenwoordig mailen zo n belangrijk, bijna bedrijfskritisch proces: daar moet je geen risico mee willen lopen. Bij de migratie en integratie is het ook van belang de applicaties te inventariseren die zelfstandig mails versturen, zoals monitoringssoftware die incidenten rapporteert. In 9 van de 10 gevallen is dat proces goed mee te migreren, in een enkel geval lukt dat niet en is er geen workaround. In dat geval zal dat proces via de lokale mailserver moeten blijven lopen. Licentie per gebruiker Het grootste voordeel van Offi ce 365 is dat je geen server meer nodig hebt voor je kantoorpakketten en dus fl ink kunt besparen op hardware en beheer. De kosten van de licentie hangen af van de zwaarte van het pakket en de ondersteuning. Er zijn verschillende smaken: van een eenvoudig pakket voor 5,25 euro per gebruiker per maand tot een compleet pakket voor 25,50 euro per gebruiker per maand. In dat laatste geval heb je alle Offi ce-toepassingen in de lokale variant en als online versie plus onder meer Exchange, SharePoint en Lync Online met uitgebreide ondersteuning. Voordeel van Offi ce 365 boven BPOS is ook dat je per gebruiker een abonnement kunt afsluiten, er is geen minimum meer van vijf licenties. Dat maakt het ook toegankelijk voor kleine ondernemingen en ZZP ers. Software plus service Wie alleen de online versies van de Offi ce-programma s gebruikt, kan niet alle zware bewerkingen uitvoeren. Online werk je namelijk met de light -versies van de programma s die je via de browser (behalve IE op dit moment ook Safari en Firefox) opent. Wil je toch alle features kunnen gebruiken dan blijf je (deels) aangewezen op de lokale versies. Maar dat past ook nadrukkelijk in de fi losofi e van Microsoft: niet software as a service, maar software plus service. Het zal zo zijn dat als je inlogt via SharePoint je de keuze hebt uit de verschillende versies. Inloggen kan vanaf elke plek met zo goed als elk apparaat. Je logt in (single sign-on) met je adres. Voor bedrijven is er een overzichtelijk federationprotocol voor toewijzing van rechten. De eindgebruikers zullen in hun dagelijkse praktijk niet zoveel merken van een migratie. De handelingen inloggen, programma kiezen, bewerken blijven vrijwel ongewijzigd. Jasper Kraak is trainer/consultant bij Microsoft-partner Qwise in Amsterdam. Hij begon als één van de eersten wereldwijd met het geven van de off ciële Off ce 365-training. appworks juni

16 Office 365 voor MKB Kleinere bedrijven, of ZZP ers, die willen beschikken over messaging- en samenwerkingstools als Exchange en SharePoint schrokken hiervoor veelal terug vanwege de ingewikkelde implementaties. Met Microsoft Offi ce 365 is dat niet meer het geval. Deze verse clouddienst van Microsoft biedt kleinere organisaties wat voorbehouden leek aan de grotere. TEUS MOLENAAR Met zijn MSN en hotmail heeft Microsoft al jaren ervaring opgebouwd in het leveren van clouddiensten. Het Azure-platform is van recenter datum, maar duidelijk is dat het bedrijf uit Redmond zijn kaarten heeft gezet op de cloud. In 2010 alleen al heeft de onderneming 2,3 miljard dollar wereldwijd geïnvesteerd in de bouw van datacenters. En voor alle investeringen in software-ontwikkeling, geldt tegenwoordig Coca-Cola Amatil in Australië is overgegaan op Office 365 dat er een cloudcomponent in zit, zegt Arjan Oude Kotte, directeur MKB Microsoft Nederland. Niettemin hanteert Microsoft de fi losofi e dat de keuze aan de klant is. Het softwarehuis blijft on premise softwareoplossingen bouwen en ontwikkelen, naast het cloud-aanbod. Het voordeel van Microsoft Offi ce 365 is wel dat kleine bedrijven nu ook kunnen beschikken over online-versies van Exchange, SharePoint en Lync. Voor de client/server versies van deze producten bedankten mkb ers vaak vanwege de kosten (hardware en licenties) en vanwege de ingewikkeldheid om de software goed in te richten en af te stemmen op de hardware. Daar heb je toch wel een IT-afdeling nodig en die hebben de meeste kleine bedrijven niet; zeker niet als het om eenmans/vrouws bedrijven gaat. Met Microsoft Offi ce 365 zorgt Microsoft voor de inrichting van Exchange en Outlook; en voor het onderhoud ervan (patches, upgrades, noem maar op). Eveneens aanwezig zijn cloudgebaseerde beheertools voor het geven van groepsbevoegdheden, het aanwijzen wie administratierechten krijgt, enzovoorts. Dit omvat tevens het gebruik van mobiele telefoons voor het gebruik van bedrijfs , agenda en contactbeheer. Uiteraard is er een naadloze integratie met smartphones die onder Windows Phone 7 draaien, maar het opzetten van gebruiksmogelijkheden voor iphone en de meeste Androidtoestellen is tamelijk eenvoudig. Dit geldt ook voor SharePoint; dat gewoonlijk een veel moeite kost om goed in te richten. Offi ce 365 biedt een hosted versie hiervan, waardoor inrichting en onderhoud niet op het bordje van de gebruiker komen te liggen. Het opzetten van een nieuwe TeamSite is tamelijk eenvoudig. Je hoeft alleen ontwerp, thema en dergelijke aan te geven. Ook is het eenvoudig 16 appworks juni 2011

17 documenten toe te voegen om te delen met collega s of partners. Beheertools voor het geven van bijvoorbeeld documentrechten zijn via het web te gebruiken. Verschillende versies Volgens Oude Kotte blijkt uit Microsoft-onderzoek dat de voorziening Exchange Online een gemiddelde kostenbesparing oplevert van ongeveer vijftig procent, terwijl gebruikers een 80 maal grotere mailbox krijgen; vergeleken met een servergebaseerde omgeving van het bedrijf zelf). Hij vertelt dat ZZP ers en kleine bedrijven (2-25 medewerkers) binnen een kwartier aan de slag kunnen met Offi ce Web Apps, Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Lync Online en een externe website. Dan gaat het om de basisversie van Offi ce 365. De kosten bedragen dan 5,25 euro per persoon per maand. Wie meer wil, bijvoorbeeld het gebruik van de vertrouwde Offi ce Suite (want Offi ce Web Apps is een uitgeklede vorm hiervan) kan kiezen voor een ander abonnement. Voor 22,75 euro per maand per gebruiker krijgen organisaties dan de beschikking over Offi ce Professional Plus, samen met , voic , enterprise social networking, instant messaging, web portals, extranetten, videoconferencing, webconferencing en 24/7 telefonische ondersteuning. Microsoft heeft verschillende versies, die elk een verschillende inhoud hebben, in het leven geroepen. Zo zijn er versies voor Information Workers en Kiosk Workers. De Kiosk Workers zitten gewoonlijk weinig achter hun pc en maken gewoonlijk weinig gebruik van Micorosoft Offi ce en Microsoft Outlook. De abonnementen voor de Information Workers zijn daarom duurder dan die voor Kiosk Workers. Daar komt bij dat Microsoft contracten heeft afgesloten met partners KPN en UPC die de Offi ce 365 gaan bieden. Het is nog onduidelijk wat KPN en UPC extra hebben te bieden (behalve bijvoorbeeld één factuur voor telefonie en clouddiensten), noch welke prijzen zij gaan hanteren. Dat alles zal deze zomer duidelijk zijn als Microsoft Offi ce 365 algemeen beschikbaar is. Wie nu al met een proefversie aan de slag wil, en de Eenvoudige integratie De aangeboden extra website via Offi ce 365 is een tamelijk standaard recht toe, recht aan mogelijkheid. De gebruiker moet zich schikken in de aangeboden templates. Veel veel organisaties is dat overigens voldoende. De site biedt echter niet alle toeters en bellen die nodig zijn om bijvoorbeeld een webwinkel te voeren of de geneugten van Flash of Flex in de site in te bouwen. Hoewel Google met zijn Apps vier jaar voorsprong heeft op Microsoft, lijkt Microsoft met Offi ce 365 de achterstand in één klap in te halen. Organisaties die de afgelopen jaren tevreden zijn over het gebruik van Google Apps zullen evenwel niet overgaan op het Microsoft-aanbod. Maar bedrijven die eerder al gebruik maakten van Microsoft BPOS (Business Productivity Online Suite; de magere voorloper van Offi ce 365) zullen zeker het nieuwe aanbod van Microsoft overwegen. Het grote voordeel is namelijk de eenvoudige integratie met de bestaande Microsoft Offi ce Suite-producten. Toch is het handig voor de migratie de hulp van een deskundige in te roepen (zie vorig artikel in dit tijdschrift). Wie beide wil blijven gebruiken (on premise en Infographic van Office 365 (bron: Microsoft). abonnementsmogelijkheden en prijzen wil weten, kan terecht op fi losofi e. Op Computerworld stelt Barry Simpson, cloud) kan dat makkelijk doen met de Microsoft- CIO van Coca-Cola Amatil in Australië, dat die integratiemogelijkheid al een reden was om over te gaan naar BPOS. Zodra Microsoft Offi ce 365 beschikbaar is, wil hij dit gaan toepassen. Hij voelt veel voor een geconsolideerd applicatielandschap en de snelheid om hiermee aan de slag te gaan. Microsoft heeft verschillende versies, die elk een verschillende inhoud hebben, in het leven geroepen. Ahold heeft niet willen wachten op Offi ce 365. Dit bedrijf besloot wereldwijd Google Apps te gaan gebruiken. Overigens kwam Ahold van een IBM Lotus Notes-omgeving. Voor het einde van 2011 zullen alle medewerkers de webdiensten van Google benutten. appworks juni

18 architectuur Vereenvoudiging verrijkt (1) Tal van organisaties staan voor de zware taak om uit kostenoverwegingen het automatiseringsplatform dichter bij de bedrijfsbehoeften te brengen en te rationaliseren. In twee delen beschrijven we gelardeerd met veel tips hoe de historisch gegroeide complexiteit is terug te dringen. Dit deel gaat voornamelijk in op het w inzichtelijk krijgen van de uitdagingen en en neemt al een voorschot op de oplossing. ARJAN JUURLINK Als gevolg van fusies en overnames is de complexiteit van het IT-landschap alleen maar gegroeid. Veel informatieverwerkende bedrijven zoals banken en verzekeraars hebben een periode van meerdere fusies achter zich. De huidige markt kent een hoge graad van concurrentie, de marges staan fors onder druk, dus het verlagen van operationele kosten is van groot belang. Dit resulteert meestal in lagere (IT) budgetten. Functionaliteit is door de fusies meer dan eens dubbel geïmplementeerd. Het effect hiervan is dat op den duur de kosten van het applicatielandschap de pan uit rijzen, en de time to market daalt. Veranderingen worden moeizaam geïmplementeerd: wettelijke wijzigingen en productvernieuwingen worden duurder en vragen meer doorlooptijd. Consequentie: de klanten en de toezichthouders zijn ontevreden, de concurrentiepositie verzwakt en er komen geen nieuwe producten meer in de markt. Dit is een doemscenario voor iedere CEO. De laatste 15 tot 20 jaar is er sprake van sterk toenemende schaalvergroting in de markt. De nadruk bij fusies ligt meer dan eens op organisatorische integratie. Integratie van het dienstenlandschap is vaak een ander verhaal. Keuzes over de standaard dienstverlening zoals telefoons en laptops zijn snel gemaakt en geïmplementeerd. Iedereen snapt de ratio achter het feit dat de IT-organisatie niet een zeer breed scala van merken en typen telefoons naast elkaar in de dienstencatalogus aanbiedt. Keuzes over het ontdubbelen van functionaliteit daarentegen zijn vaak veel lastiger, raken meer en grotere belangen, en duren dus vaak langer. Als uiteindelijk de implementatie start, staat de volgende fusie al weer voor de deur! Rationalisatie van het applicatielandschap heeft vaak weinig prioriteit bij business en IT-management door de spanning tussen de korte termijn van bedrijfsdoelstellingen en de lange termijn van IT-architectuurdoelstellingen. Met als gevolg dat de ruimte voor productinnovatie daalt en de kosten van het applicatielandschap steedsverder groeien. Het veranderbudget gaat daardoor op aan wettelijke veranderingen en soms grootschalige post-merger integratietrajecten. 18 appworks juni 2011

19 Geen focus op uitzetten Organisaties beschikken vaak over meerdere duizenden applicaties, aangekocht of zelf ontwikkeld. Er is geen geld meer over voor ordentelijk versie- en vernieuwingsbeleid, waardoor ook de infrastructuur onder de applicaties snel veroudert en een technology backlog ontstaat. Een businessmanager is gemiddeld korter in zijn functie dan de levensduur van een applicatie. Het gevolg is dat opruimen meestal verhuist naar het bordje van de opvolger. Met opruimen scoort een manager immers niet. Er is meestal geen positieve terugverdientijd voor opruimen, en daarmee ontbreekt de businesscase in organisaties met als focus kostenbesparing. Het gevolg hiervan is dat er in de meeste gevallen alleen nieuwe functionaliteit bij komt (nieuw naast oud): er is onvoldoende focus op het uitzetten van verouderde functionaliteit. Applicatierationalisatie komt daardoor onvoldoende uit de startblokken en de tijdens een fusie groots aangekondigde IT-besparingen blijven uit. Het probleem van hoge kosten en lange time to market vermindert niet, maar groeit alleen maar. IT-organisaties zijn zich hiervan steeds meer bewust, maar slagen er nog onvoldoende in om het businessmanagement te mobiliseren. Pas als het businessmanagement daadwerkelijk voelt dat IT een rem vormt op de bedrijfsontwikkeling - en dit duidelijk en zichtbaar is te onderbouwen is verandering mogelijk. Het verdient aanbeveling de applicatie footprint in eerste instantie zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld tot gegevens die nodig zijn om het applicatielandschap te analyseren. Applicaties en Infrastructuur (het IT-domein). Complexiteitsreductie is te starten vanuit elk van deze vier invalshoeken. Hier is dus sprake van een én-én vraagstuk, in plaats van een óf-óf vraagstuk. De business kan starten met het ontdubbelen van (deels overlappende) producten en processen. IT kan beginnen met het ontdubbelen van functionaliteit en het terugdringen van de variatie in infrastructuur en ontwikkel- en beheerhulpmiddelen. Starten met complexiteitsreductie aan de Onder meer hierdoor is complexiteitsreductie businesskant, zonder IT te betrekken, duurt in het verleden niet succesvol geweest. vaak langer vanwege de vaak langlopende Om deze patstelling te doorbreken maken verplichtingen en de vele belanghebbenden. we onderscheid tussen Producten, Processen & Organisatie (het businessdomein) en daadkrachtige IT-organisatie snel een Bij een centraal georganiseerde IT, zal een voorbeeld voor de business kunnen zijn en snel tot resultaten kunnen komen. Portfoliobeheer Applicatieportfoliomanagement is een belangrijk proces om IT-complexiteitreductie uit te kunnen voeren. Het voorziet in de noodzakelijke informatie om vereenvoudiging te kunnen besturen. Gartner schrijft het volgende over de informatiehuishouding die nodig is voor Applicatie Portfoliomanagement: Patstelling doorbreken Complexiteitsreductie is geen doel op zich. Het vereenvoudigen van de bedrijfsarchitectuur leidt uiteindelijk tot betere sturing en effectievere inzet van middelen, dus lagere kosten en snellere ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Daar hebben Business en IT beide een verantwoordelijkheid in. In het verleden heeft het onderkennen van deze rolverdeling gezorgd voor een patstelling: Business vond complexiteitsreductie voornamelijk een IT-aangelegenheid, terwijl IT vond dat ze niet kon bewegen voordat de business haar producten en processen eenvoudiger maakte. End user applicaties zijn te vergelijken met een mierennest: erg veel en complex, maar wel begrensd. appworks juni

20 Each application should be clearly described from a business function and from a technical perspective. Technical dependencies should be clearly identifi ed, as should functional interdependencies with other applications. For each application in the inventory, there should be a clear statement about the costs, benefi ts and risks associated with the application, and an outline of the expected lifecycle events throughout the planning horizon for the application. En over de eerste te zetten stap: The IT management team should invest in the adoption of application portfolio management as a mechanism for formalizing the management of the application inventory. Applicatie Inventaris De complexiteit van het IT-landschap kan uiteindelijk leiden tot verminderende concurrentiekracht en het uitblijven van nieuwe producten; een doemscenario voor elke CEO. 20 De eerste noodzakelijke stap om complexiteit in het applicatie- en infrastructuur landschap te kunnen reduceren is het aanleggen van een Applicatie Inventaris: de single source of truth voor alle relevante gegevens over het applicatie- en infrastructuurlandschap. Van tevoren is het nodig goed te overwegen welke gegevens in deze Applicatie Inventaris moeten komen. Volgens sommige leveranciers en adviesbureaus zijn er zeker zestig eigenschappen van applicaties die geïnventariseerd moeten zijn om effectief te kunnen sturen op de applicatieportfolio. Het grote nadeel hiervan is dat er vaak veel geld wordt uitgegeven aan kostbare inventarisaties, die lang duren. Aan het eind daarvan is er echter nog geen applicatie uitgezet, en is de informatie in veel gevallen alweer verouderd. Analyse en besluitvorming over welke applicaties het eerst in aanmerking komen voor sanering, wordt vaak niet beter van nog meer gegevens. Beter is om een beperkt aantal gegevens vast te leggen voor het gehele landschap, en dan op need to know basis meer details en anderssoortige informatie te inventariseren. De gegevens die in ieder geval bekend moeten zijn van een applicatie om voldoende management attentie in de business te krijgen zijn te vatten in het acroniem CURE: C: Cost. Dit gaat om het bepalen van de kosappworks juni 2011

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Edwin de Ron van IGEL Technology:

Edwin de Ron van IGEL Technology: het vakblad over cloud computing www.cloudworks.nu Jaargang 4, nr. 9 / 2013 Onderzoek Research in Action/Compuware: Cloud vraagt om andere monitoring tools Hybride cloud-omgeving vereist teamwerk Edwin

Nadere informatie

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD

www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 DE WEG NAAR DE CLOUD Cloud www.cloudworks.nu nummer 7 september 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing DE WEG NAAR DE CLOUD Klaar voor de start? Hoe, wat en welk type? Checklist INTERVIEW ANGELIQUE DE VRIES,

Nadere informatie

Lessen van Lotus. testen. praktijk Sneller met xrm. ontwikkelen Webrichtlijnen 2. webapplicaties Flash vs html5

Lessen van Lotus. testen. praktijk Sneller met xrm. ontwikkelen Webrichtlijnen 2. webapplicaties Flash vs html5 Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 3, maart-april 2011 2 praktijk Sneller met xrm ontwikkelen Webrichtlijnen 2 webapplicaties Flash vs html5 testen

Nadere informatie

Nationale IT-Security Monitor

Nationale IT-Security Monitor a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 5 / 2014 FenceWorks en Pb7 Research lanceren Nationale IT-Security Monitor Elk bedrijf is een softwarebedrijf Toekomst van ServiceNow

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Van CRM naar Social Front-end

Van CRM naar Social Front-end he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 4, nr.5 / 2013 Hans Brouwer (salesforce.com): Van CRM naar Social Front-end Onderzoek VINT: Big Data en privacy kop en munt van nieuw

Nadere informatie

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder

Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.9 / 2012 En verder Cloud Benchmark Retail: iedere seconde telt BSA: Europa heeft consistent cloud computing-beleid nodig Patriot

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament.

Remcoh MAGAZINE. Proberen is de eerste stap van falen. Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament. magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 1e editie juni 2011 www.remcoh.nl Interview Frank Sprangers, Bouwmij Janssen Remcoh biedt stevig fundament Innovatie Werken in de wolk Cloud computing met Remcoh

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Dans van technologie en business. Architectuur is communicatie. Digitale transformatie kansen en uitdagingen. thema IT & communication

Dans van technologie en business. Architectuur is communicatie. Digitale transformatie kansen en uitdagingen. thema IT & communication thema IT & communication 10e jaargang #2 2014 Pieter Schoehuijs (AkzoNobel) Architectuur is communicatie Joseph Reger (Fujitsu) Digitale transformatie Connected enterprise: kansen en uitdagingen Ton van

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware

2 BI & analytics. Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot. Realtime analytics. Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware mei 2014 jaargang 7 innovatie informatie applicaties 2 BI & analytics Jos Schreurs over masterdatamanagement bij Office Depot Realtime analytics Analist George Lawrie: Vrijwel alles wordt hardware cio

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.

kostenreductie Consolidatie + Virtualisatie = Dossier Cloud computing Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine. Business Magazine for top ICT Professionals Q1 / maart 2010 www.onemagazine.be Dossier Cloud computing Kris Vandaele, Corporate IT Manager Barry Callebaut Consolidatie + Virtualisatie = kostenreductie

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 3 Datacenter AMS-5 van Telecity Group 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K 5 REALITY CHECK redactioneel Arnoud van Gemeren Ferry Waterkamp Eén pot nat Visies, trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards

Eric Wesselman. Best Outsourcing Partnership of the Year 2010 & 2011. European Call Centre & Customer Service Awards Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing De weg naar operational excellence december 2011 Bekijk onze

Nadere informatie

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud

Dassault Systèmes brengt SolidWorks naar de cloud a lles ov er innovat ie in ic t w w w.cloudworks.nu Jaargang 5, nr. 1 / 2014 Frank Hoekstra en Maarten de Boer van Insight: In cloud-markt steeds meer behoefte aan gedegen advies Rondetafeldiscussie i-to-i

Nadere informatie

thema IT & Vision 2013 9e jaargang #1 2013 CHAREL VAN HOOF Bedrijf in beweging JEANETTE HORAN Innovatie als kernwaarde HYLECO NAUTA

thema IT & Vision 2013 9e jaargang #1 2013 CHAREL VAN HOOF Bedrijf in beweging JEANETTE HORAN Innovatie als kernwaarde HYLECO NAUTA thema IT & Vision 2013 9e jaargang #1 2013 CHAREL VAN HOOF (Philips) Bedrijf in beweging CEO bekent kleur ten aanzien van INFORMATIE- TECHNOLOGIE JEANETTE HORAN (IBM) Innovatie als kernwaarde HYLECO NAUTA

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Open Tijden. Duurzame innovatie met open standaarden en open source software

Open Tijden. Duurzame innovatie met open standaarden en open source software Open Tijden Duurzame innovatie met open standaarden en open source software Open Tijden Levente Bokor Leo Cardinaals Jeroen van Disseldorp Roy Froma Ernest Neijenhuis Patrick Reijnen Tom Sondermeijer Joost

Nadere informatie

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication

Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Dossier 5 IT trends die u niet mag missen Business Magazine for top ICT Professionals Q4 / oktober 2009 Els Demeester CEO Tech Data Benelux Ik haal 30% tijdwinst dankzij unified communication Cloud computing:

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie