Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereenvoudiging. Architectuur. interview IT-professional moet communiceren. integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer. gadgets Werken met gadgets"

Transcriptie

1 Magazine over application lifecycle management Jaargang 3, juni interview IT-professional moet communiceren integratie ERP gekoppeld aan magazijnbeheer gadgets Werken met gadgets Architectuur Vereenvoudiging

2

3 redactioneel in dit nummer Korte berichten 4 Omslagverhaal Slim programmeren is 'groen' 10 Groen schrijven Hoe minder vaak een programma een beroep hoeft te doen op de processor, het werkgeheugen of opslag, hoe zuiniger de applicatie. Dan heb ik het niet over die Hollandse zuinigheid van één kaakje bij de thee, maar over effi ciënt energieverbruik. Met als doel de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide. Want elk stroompje dat een programma gebruikt, komt grotendeels uit vervuilende energiecentrales (kolen, gas, kernenergie het is een fabeltje dat kernenergie geen koolstofdioxide-uitstoot kent, want bij de winning van uranium en het transport van de op te werken staven of radioactief afval komt CO 2 vrij). Pas als een computer (of een heel rekencentrum) op vernieuwbare energie draait, hoef je je niet extra in te spannen om de applicatie duurzaam te maken. Niettemin is het dan ook een verheven kunst om groen te schrijven. De elegantie om met minder nullen en enen dezelfde uitkomst te krijgen, moet in zichzelf al voldoende uitdaging hebben. Een manco van gesloten software is dat anderen nooit kunnen zien hoe je je stinkende best hebt gedaan om echt diep donkergroen te programmeren. Die elegantie sterft in schoonheid. Wie deze AppWorks doorbladert, zal wederom moeten erkennen dat ontwikkelaars (en testers) uitdagingen te over hebben. Is het niet om een steentje bij te dragen aan vermindering van de klimaatverandering, dan wel om bijvoorbeeld applicaties aan apps te koppelen. Of om datgene te ontwikkelen waar de gebruikersorganisatie echt behoefte aan heeft. En dan blijkt dat het métier zich veel verder strekt: je moet niet alleen aan mooischrijverij doen, maar ook aan mooipraterij: communiceren en nog eens communiceren. Wij proberen ons steentje daaraan bij te dragen door de onderwerpen te belichten die voor u van belang zijn. TEUS MOLENAAR HOOFDREDACTEUR APPWORKS T E U P W O R K S.NL ERP en magazijnbeheer stroomlijnen 14 Moderne IT-professional communiceert 16 De mooiste cloud-applicatie 19 Danone naar Enterprise In zes stappen naar betere UI s (deel 1) 22 Boeken en zo 25 Kersverse Java Champion 26 Werken met gadgets 28 Unieke kennis is niet gratis 34 Legal Look 37 Naar een vraaggerichte IT-governance 38 Cloud gemangeld tussen open en gesloten 42 Webrichtlijnen 2 44 Column Warmerdam 46 appworks juni

4 kort Gebruikersprofielen overzetten lastig Bij de migratie naar Windows 7 lijken veel organisaties te worstelen met het overzetten van de gebruikersprofielen. Dit blijkt uit onderzoek door TechTarget in opdracht van RES Software, leverancier van dynamische desktop oplossingen. Uit het wereldwijde onderzoek blijkt voorts dat 57 procent van de respondenten van plan is om organisatiebreed Windows 7 uit te rollen voor oktober Procent geeft aan dat het migreren van gebruikersprofi elen van het ene besturingssysteem naar het andere een groot probleem is; 43 procent geeft aan dat autorisaties en applicaties het moeilijkst zijn om te migreren. Voorts maakt 43 procent zich ernstige zorgen omdat zij menen niet over de juiste tools te beschikken voor de (ondersteuning van de) migratie naar Windows 7. Deze zorgen zijn gegrond, aldus RES Software, omdat de migratie moet plaats vinden voordat de ondersteuning op Windows XP in 2014 afl oopt. Gartner voorspelt dat middelgrote en grote ondernemingen voor 2014 rond de 250 miljoen pc s van Windows XP naar Windows 7 migreren. Het behoeft geen betoog dat RES Software over de juiste tools voor een dergelijke migratie meent te beschikken. Homeland wil open source voor beveiliging Het Amerikaanse Department of Homeland Security (ministerie van binnenlandse veiligheid) kijkt nadrukkelijk naar open source software voor de beveiling van geautomatiseerde systemen. De mogelijkheid om zelf code te kunnen aanpassen en licentievrije verspreiding zijn doorslaggevend geweest. Het ministerie is een vijfjarig programma van 10 miljoen dollar gestart om na te gaan welke open source software aan de behoefte voldoet, en welke zwakten er nog bestaan die wellicht met open source zijn te verstevigen. Het Homeland Open Security Technology (HOST)-programma zal eventueel investeren in bedrijfjes die volgens het open source principe aan oplossingen werken. Bewustwording is één van de taken die HOST op zich heeft genomen. Veel overheidsorganen weten niet dat er open source oplossingen bestaan voor beveiliging van computersystemen. De VS-regering wil zich niet afhankelijk opstellen van de software-industrie voor de beveiliging van haar automatisering. Mocht een bres zijn geslagen in een open source beveiligingsoplossing, dan kunnen de knappe koppen van Homeland zelf in de code nagaan wat er aan de hand is en reparaties uitvoeren, hetgeen niet mogelijk is bij closed source software. Bij shared source (waarbij de leverancier onder voorwaarden laat meekijken naar de code) is dat wel mogelijk, maar de regering wil de beperkingen, noch de ermee gepaarde gaande wachttijd, aanvaarden. Het betekent ook dat een federaal overheidsorgaan softwarekopiën kan rondsturen naar alle tienduizend werknemers zonder extra licentierechten te hoeven betalen, licht John Weathersby toe. Hij is directeur van het Open Source Software Institute, een van de deelnemers in HOST. Hij voegt eraan toe dat in tijden waarin het begrotingstekort van de VS tot aan het toegestane maximum is opgelopen, ook dit een zwaarwegend argument is. Tegenwoordig is beveiliging erg duur en de kosten stijgen alleen maar, zegt Joshua Davis, hoofdonderzoeker voor HOST en werkzaam bij het Georgia Tech Research Institute. De regering is niet in staat groeiende kosten op te vangen, daarom onderzoeken we open source beveiliging om goedkopere en effectievere manier te vinden om problemen met cyberbeveiliging het hoofd te bieden. 4 appworks juni 2011

5 Ziekenhuizen besparen op licentiekosten De zorgsector staat voor de immense opgave kosten terug te dringen. Samenwerking is een van de middelen. Zo onderzoek het Admiraal de Ruyterziekenhuis uit Goes samen met het Sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein of Het Sint Antonius heeft, via open source, zelf software ontwikkeld voor ondersteuning van de zorgprocessen. De ICT-afdeling heeft dit zelf in nauwe samenspraak met de specialisten gedaan. Het Goesse hospitaal onderzoekt nu of de ervaringen uit Nieuwegein zijn te benutten binnen de eigen organisatie. Eind dit jaar verwacht de organisatie conclusies te kunnen trekken., Eerder trokken, onder aanvoering van de brancheorganisatie GGZ Nederland (geestelijke gezondheidszorg), samen op om de kwaliteit van software voor een EPD (Elektronisch Patiëntendossier) op een hoger plan te krijgen tegen een voor de sector gunstige prijs. het kan besparen op licentiekosten. Mobiele transacties stijgen Paypal, leverancier van online betalingsystemen, verwacht dat het aantal transacties via mobiele telefoons (mcommerce transacties genaamd) zal vertienvoudigen de komende twee De helft van de Nederlandse consumenten beschikt naar verwachting eind 2011 over een smartphone met mobiel internet. Daarmee kunnen zij banktransacties afhandelen, maar ook mobiel aankopen doen. De online consumentenbestedingen zijn in 2010 in Nederland gestegen naar 8,2 miljard euro. De verwachting is dat een belangrijk deel van die aankopen via het mobieltje zullen gaan. Dennis van Allemeersch, country manager Paypal Benelux: De sterke groei van het aantal jaar. Ook in Nederland zal die groei zich voordoen. smartphones, de stijgende beschikbaarheid van mobiel internet en de snelle toename van het aantal shop apps, maken de exponentiële groei van het aantal mcommerce transacties mogelijk. Hierdoor wordt onze visie rond the wallet in the cloud steeds meer realiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat de digitale portemonnee, waarmee consumenten via hun smartphone overal kunnen betalen, de fysieke portemonnee uiteindelijk grotendeels zal vervangen.. ICT gaat voor groen ICT~Office heeft sinds kort het online platform www. ictgaatvoorgroen.nl gelanceerd. Dit biedt belangstellenden de gelegenheid informatie uit te wisselen over duurzaamheid en ICT. De Software Improvement Group (SIG) onderzoekt welke metrieken er zijn om de energiezuinigheid van programmatuur te meten. Het initiatief van de brancheorganisatie ICT~Offi ce is een voortvloeisel uit haar ondertekening van de Meerjaren Afspraak Energie-effi ciëntie (MJA) in Dit convenant, onder aanvoering van het ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie, heef ten doel de energieconsumptie in Nederland terug te dringen. Inmiddels zijn 35 ICT-bedrijven toegetreden tot de MJA. Zij willen in 2020 een verbetering van 30 procent ten opzichte van 2005 bewerkstelligen. Behalve gericht op de eigen bedrijfsvoering, zijn er veel ICT-bedrijven die innovatieve toepassingen ontwikkelen waarmee organisaties en consumenten veel energie besparen. Elektriciteit die niet gebruikt wordt door een computer resulteert in een veelvoud aan besparingen in primaire energie door het uitsparen van alle opwek-, transformatie- en transportverliezen. Software die dezelfde uitkomst genereert, maar met minder compute cycles bespaart energie. De SIG is gewend broncode te analyseren. Zij onderzoekt nu hoe je kunt meten of software groen is. Zij doet dit samen met het Green IT Consortium Amsterdam, waaraan onder meer ook het Centrum voor Wiskunde en Informatie is verbonden. appworks juni

6 Helft onbekend met open data Gegevens die de overheid heeft verzameld, op kosten van de belastingbetaler, kunnen leiden tot nieuwe dienstverlening en innovaties bij bestaande organisaties. Vandaar dat minister Verhagen dergelijke open data beschikbaar wil stellen aan burgers en bedrijven. Maar ruim de helft van de ICT-bedrijven heeft geen weet van open data.. Verhagen (Economische Zaken, Landbouw & Innovatie) wil overheidsdata, eventueel tegen een vergoeding, beschikbaar stellen aan de samenleving. ICT-bedrijven stellen dat open data nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt en hierdoor veel nieuwe ICT-toepassingen kunnen worden ontwikkeld. De overheid beschikt over een schat aan informatie die business-kansen bieden. Uit de ICT~Kwartaalmonitor van brancheorganisatie ICT~Offi ce blijkt echter dat ruim de helft nog nooit heeft gehoord van open data. ICT~Offi ce wil overigens meer weten over de kosten die gemoeid zijn met het vrijgeven en beschikbaar stellen van open data. Die kosten zouden wel eens hoger kunnen zijn dan gedacht. Er moet een balans zijn tussen maatschappelijke kosten en opbrengsten, aldus de brancheorganisatie. Uit de monitor blijkt voorts dat het eerste kwartaal van 2011 een lichte omzetstijging kende ten opzichte van het jaar ervoor. Vergelijkbaar is er sprake van een lichte stijging van de werkgelegenheid in de ICTsector. CIO richt zich meer op innovatie Drie kwart van de CIO s meent dat innovatie hard nodig is om te kunnen voldoen aan de bedrijfsbehoeften; niettemin is slechts iets meer dan de helft verantwoordelijk voor vernieuwing van bedrijfsprocessen. CIO's die echtstreeks aan de CEO rapporteren hebben 25 procent meer kans op succesvolle innovaties. Deze resultaten komen uit de IT Leadership Strategic Survey van Harvey Nash, een internationale aanbieder van detachering, contractmanagement, international executive search, werving & selectie, en outsourcing & offshore. Het bedrijf voert dit onderzoek jaarlijks uit onder meer dan 2000 CIO s wereldwijd, onder wie ruim 300 Nederlanders. Een effi ciënte verwerking en analyses van informatie, in combinatie met het snel kunnen antwoorden op veranderende marktomstandigheden of wettelijke voorschriften, is essentieel in de strijd om marktaandeel op een globaliserende markt. In die zin is volgens de CIO s innovatie een must geworden. Verder blijkt dat nieuwe technologieën zoals public cloud diensten (11 procent), private cloud diensten (21 procent), mobiele technologie (22 procent) en sociale netwerken al worden ingezet, terwijl bij veel organisaties proefprojecten lopen om dergelijke technologiën uit te testen. Slechts een klein percentage van de ondervraagden heeft na onderzoek besloten dat deze technologieën niet geschikt zijn voor hun organisatie. Volgens Jan-Leen t Jong, algemeen directeur Harvey Nash Nederland, maakt het voor de kans op succes uit of een CIO vorig jaar een budgetverhoging heeft gekregen voor innovatie, of dat hij lid is van het bestuur van de organisatie. Dat geeft respectievelijk 18 en 22 procent meer kans op een succesvolle innovatie. Er zit dus nog een gat tussen wat CIO s als noodzaak zien, en wat zij uiteindelijke kunnen leveren. 6 appworks juni 2011

7 kort Zonder contact center De Britse telecomaanbieder Giffgaff (van Telefónica O2) zet zijn eigen klanten in om andere klanten te helpen. En dat werkt uitstekend, aldus Jonathan Browne, senior analist Forrester Research, tijdens een seminar van Adobe in science center Nemo te Amsterdam. Het congres van Adobe gaat over Customer Expirience Management. De softwareleverancier heeft een platform ontwikkeld waarop alle contactstromen van klanten met een leverancier samenkomen. Klanten nemen contact op via brief, fax, , instant message, telefoon, internet, websites, widgets. Veel bedrijven raken het spoor helemaal bijster, zeker als een klant van telefoon overschakelt op chat. Al te vaak moet de klant zijn verhaal helemaal opnieuw beginnen. Een mooi recept om klanten kwijt te raken, aldus Browne. Hij vertelt van het Britse telefoonbedrijf dat de service desk heeft uitbesteed aan zijn eigen klanten. Iemand die een ander helpt, krijgt daar geld of een korting voor. Naarmate je (pro)actiever bent als klant, verdien je meer. Dat werkt heel goed. Omdat Gigggaff hiermee de kosten sterk drukt, kan zij concurrerend werken. Het bedrijf is bijzonder snel gegroeid in het Verenigd Koninkrijk, aldus Browne. Hij doet de suggestie iets dergelijks te overwegen voor de IT service desk. Outsourcing kost meer dan verwacht De verhouding tussen bedrijven die IT-werkzaamheden hebben geoutsourct en IT-dienstverleners is op een kantelpunt gekomen. Uit onderzoek blijkt dat outsourcing heel vaak meer kost dan was overeengekomen. IT-managers verdenken dienstverleners er zelfs van werkzaamheden te verzinnen om meer te kunnen declareren. Het onderzoek is gedaan door Lieberman Software Company tijdens de Infosecurity Europe 2011 in Londen en de RSA Conference 2011 in San Francisco. Het blijkt dat 43 procent van de IT-professionals werkt in een organisatie die een belangrijk deel van haar IT heeft uitbesteed. Bij grotere organisaties (meer dan 1000 werknemers) ligt dit percentage op Procent van de ondervraagden zegt dat, in vergelijking tot de oorspronkelijke plannen, de uitbestedingsovereenkomsten hun meer heeft gekost. Slechts 11 procent heeft minder betaald dan was verwacht. Bij 27 procent is sprake van aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Philip Lieberman, CEO van Lieberman Software, zegt dat het onderzoek bevestigt dat veel organisaties het wel hebben gehad met IT-afdelingen die grotendeels bestaan uit ingehuurd personeel. Als organisaties toch hun IT gaan uitbesteden, dan moeten ze de prestaties van de dienstverlener meten volgens aanvaardbare criteria; niet alleen kosten, maar ook beweeglijkheid, transparantie en databeveiliging zijn van belang, zegt Lieberman. Europese ehealth loopt achter Onderzoek van de Europese Commissie toont aan dat Europa achterloopt op de VS met het gebruik van ehealth: de toepassing van ICT in de gezondheidszorg om deze op een hoger plan te brengen. In Brussel wordt inmiddels hard gewerkt aan het opzetten van een ehealth Action Plan. Negentig procent van de Europese ziekenhuizen heeft een breedband internetverbinding, tachtig procent heeft een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), maar slechts vier procent geeft patiënten toegang tot hun medische gegevens. Scandinavië loopt in Europa voorop als het gaat om het toepassen van ehealthapplicaties. Niettemin loopt Europa op dit vlak achter op de VS. Het onderzoek is een opsteker voor de Taskforce ehealth dat het actieprogramma uitwerkt. In dat programma is onder meer een plan opgenomen om de levensverwachting van Europese burgers tegen 2020 met twee jaar te hebben verlengd door toepassing van ICT-applicaties. De Europese Commissie moet obstakels uit de weg ruimen die een innovatieve ehealth belemmeren, zoals dure patentprocessen, gebrek aan kundig personeel, marktfragmentatie en trage vorming van standaarden. appworks juni

8

9 legal look Piraterij steekt weer de kop op? In ieder nummer van AppWorks beantwoordt mr. Victor de Pous juridische vragen. Wie iets wil vragen aan hem kan een sturen naar De redactie van AppWorks zorgt dan dat u antwoord krijgt. VICTOR DE POUS > De BSA meldt weer grootschalige softwarepiraterij. Reden tot zorg? Kort gezegd: ja. Zorgvuldigheid in de omgang van spullen van anderen, zoals computerprogramma s, past natuurlijk bij iedere organisatie die professioneel werkt. Intellectuele-eigendomsrechten vormen mede de basis voor economische ontwikkeling en innovaties. In het kader van software gaat het in Europa vooral om auteursrechten, terwijl in de VS in toenemende mate octrooien van invloed zijn. Volgens recent onderzoek van de Business Software Alliance is ongeveer een derde van de software op PC s (desktops, nootbooks) in Nederland illegaal. Hoewel dit percentage in het perspectief van de laatste twee decennia ongetwijfeld wat afnam, blijft het zeer aanzienlijk en vormt reden tot zorg. Eerder dachten we dat technische maatregelen (license keys), computervirussen en hologrammen het illegaal gebruik zou indammen, net zo als het gebruik van software asset programs (SAM), online-validatie en nog veel meer. Tevergeefs. Kennelijk werkt het allemaal niet, wellicht met uitzondering van hardware-dongles (zware encryptie) voor pakketten zoals AutoDesk. > Wat moeten we onder juridisch schone software verstaan? In beginsel biedt de opkomst van open source software uitkomst tegen piraterij. Immers de producten, van componenten tot complete programma s, kunnen contractueel onbeperkt worden gebruikt, in die zin dat de licentienemer een zoveel als hij wenselijk acht aantal kopieën mag maken en deze voor gebruik in zijn bedrijfsvoering mag inzetten. Makkelijker kan software license compliance eigenlijk niet zijn. Maar pas op. Zo langzamerhand maken vooral softwarebedrijven zelf pijnlijk kennis met de keerzijde van open source software. De gratis producten kunnen namelijk rechten van derden schenden. Met alle gevolgen van dien. Zo moet Google van een Texaanse rechter 5 miljoen dollar betalen (vonnis van 15 april jl.) omdat het bedrijf met zijn open source besturingssysteem Android, een Linux-variant, inbreuk maakt op rechten van een octrooihouder. Octrooien op digitale technologie, zoals software, blijken steeds vaker als een zwaard van Damocles boven de markt te hangen en dit probleem doet zich vooral voor bij open source software met veel regels code. Alle software behoort juridisch schoon, dus ongeacht de leveringswijze (gesloten, open, product, dienst), en leveranciers behoren dit te garanderen en hun klanten te vrijwaren tegen aanspraken van derden, wanneer er toch sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. > Is er dan geen enkele oplossing? Zeker wel. Wanneer gebruikersorganisaties breed - overstappen op cloud-computingdiensten, die door externe service providers worden verzorgd, verplaatst allereerst de verplichting tot juist softwaregebruik zich - in overeenstemming handelen met de licentievoorwaarden naar de leverancier. Wanneer de computerprogramma s die als dienst worden geleverd, juridisch schoon zijn, verdwijnt softwarepiraterij aan gebruikerszijde automatisch, omdat gebruikers domweg zelf geen ongeoorloofde kopieën van de software (denk aan salesforce.com of Offi ce 365) kunnen maken. De feitelijke onmogelijkheid wint het altijd van welke strikte juridische bepaling of straffe sanctie dan ook. Mr. V.A. de Pous is bedrijfsjurist en industrie-analist. Hij houdt zich sinds 1983 bezig met de juridische aspecten van digitale technologie en informatiemaatschappij en is medewerker van uitgeverij FenceWorks. appworks juni

10 beheer Applicaties eisen complete netwerkbeheer Het belang van applicaties dient herkenbaar te zijn voor netwerkbeheerders. De prestaties van het netwerk en het nut van bepaalde toepassingen voor de bedrijfsvoering moeten op elkaar zijn afgestemd. Daarom hebben beheerders intelligent gereedschap nodig om te voorkomen dat applicaties gaan haperen. In de huidige situatie is netwerkmonitoring meer dan alleen het verzamelen van informatie over en het analyseren van netwerkverkeer, het zoeken naar knelpunten en uitbalanceren van zware systeembelasting over routers en andere netwerken. Beheerders moeten vandaag de dag netwerkperformance afstemmen op systemen en applicaties, zowel binnen een complexe gevirtualiseerde omgeving als de fysieke infrastructuur. Hiervoor hebben zij tools nodig die meten welke applicaties meer dan hun beoogde deel van de beschikbare bandbreedte gebruiken en gereedschap dat kan waarnemen welke applicaties een hoge prioriteit hebben. Daarnaast hebben ze tools nodig die weergeven hoe de eindgebruiker de applicatieperformance ervaart; voorheen was het perspectief van de persoon die het netwerktraffi c analyseert be- CAREL BAK palend voor de gezondheid van het netwerk. Vervolgens zouden netwerkmanagers beter moeten samenwerken met serverbeheerders, business managers, externe dienstverleners en andere betrokkenen om zeker te zijn dat de ITinfrastructuur optimaal beschikbaar is. Verder moeten netwerkmanagers proactief problemen identifi ceren en oplossen, nog voordat iemand in de gaten heeft dat er een probleem is. Een groeiende markt Wanneer grootte een indicator is van belangrijkheid, dan staan netwerkbeheer- en monitoringoplossingen hoog op de agenda van veel organisaties. IDC schatte in 2008 de netwerkmanagement- en monitoring-markt op 1.9 miljard dollar wereldwijd, met een verwachte jaarlijkse groei van 6,6 procent tot De groeiende interesse in intelligente en robuuste netwerkmonitoring en -beheer is niet verrassend. Steeds meer organisaties werken met technologieën die veel bandbreedte vereisen zoals VoIP en on-demand samenwerking, webconferentie- en videoconferentie tools, en instant messaging naast de traditionele en bedrijfskritische applicaties. Behalve de voortdurende verschuiving richting consolidatie, de inzet van servervirtualisatie, storage consolidatie en cloud computing leidt goede monitoring en beheer ook tot veel uitdagingen. In het nieuwe tijdperk van cloud computing zullen netwerkmanagers services moeten monitoren die dynamisch gecreëerd zijn binnen een virtuele omgeving. Verder moeten zij de koppeling begrijpen tussen het netwerk en een individuele service in een computingmodel dat het mogelijk maakt data en bedrijfskritische informatie te verplaatsen tussen verschillende servers. Wensenlijst Experts uit de industrie en analisten karakteriseren het beeld van de netwerkmonitoring- en beheermarkt zoals hierboven wordt weergegeven. Elke oplossing biedt een verscheidenheid aan functies, gericht op het beheren van verschillende onderdelen van het netwerk of de applicatie. Organisaties willen graag de netwerkmonitoring- en beheertools consolideren, maar niet ten koste van aanschaf van een best-of-breed suite. Om direct performance te leveren aan de business moeten netwerkmanagers, bij het zoeken naar een geavanceerde netwerkmonitoring- en beheer-tool, de volgende feature-eisen op hun wensenlijstje zetten: Het in kaart brengen van de huidige confi guraties en onderlinge afhankelijkheden van alle systemen binnen een IT-infrastructuur; Identifi catie van applicaties op laag 7 van het OSI-model in plaats van enkel een set van poorten en protocollen; Real-time zichtbaarheid in de performance van applicaties binnen de gehele infrastructuur, van back-end-servers tot eindgebruiker-desktops, met de mogelijkheid om meer details weer te geven in alle onderliggende componenten 10 appworks juni 2011

11 De beheeroplossingen, specifi ek deze met ingebouwde automatisering, zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het monitoren en beheren van de performance en beschikbaarheid, vanuit een samenhangende end-to-end visie. Volgens recent onderzoek van Enterprise Management Associates (EMA) wordt dit een grotere zorg voor zowel IT-managers als directieleden. Performance is een groeiende zorg voor IT-organisatie én directie. over het WAN (Wide Area Network) dat de applicatie ondersteunt; Prestatiegegevens die granulair genoeg zijn om verkeerspatronen te identifi ceren die bijvoorbeeld overbelasting en inconsistenties veroorzaken; Automatisering die de typische interacties, op verschillende tijden, over het netwerk herkent en deze uitgangswaarden vergelijkt met huidige condities, zonder de inzet van een netwerkbeheerder; Historische trends en rapportagekenmerken die zowel technische als atechnische mensen kunnen gebruiken en begrijpen; Alarmeringsmechanismen met actiegerichte informatie over performance- en beveiligingsproblemen; Een enkele console om de netwerkmonitoring- en managementfuncties te bedienen. Compleet beeld van IT Het belangrijkste doel van een netwerkmonitoring- en beheertool moet zijn: het creëren van een duidelijk en complete beeld hoe de performance is van de belangrijkste applicaties, systemen en netwerken zowel individueel als collectief. Het is steeds lastiger om IT-omgevingen te monitoren en beheren nu veel organisaties hun kosten proberen te verlagen door serverconsolidatie, virtualisatie en datacentertransformatie. Een voorbeeld hiervan is de verminderde zichtbaarheid van applicaties in gevirtualiseerde of cloudgebaseerde infrastructuren, doordat applicaties vaak verspreid zijn over verschillende servers. De prestaties van het netwerk zijn ook afhankelijk van upgrades en dagelijkse of wekelijkse nieuwe releases van applicaties. Een ander voorbeeld is dat veel server beheertools ontworpen zijn om alleen bepaalde specifi eke systemen te beheren. Hierdoor is het moeilijk een compleet beeld te krijgen van de virtuele en fysieke omgeving in zijn geheel. Daarnaast is het lastig om vast te stellen of de vertraging ligt aan een hardwarestoring of dat het een probleem is in de hypervisorlaag. Applicatiebeheer In 53 procent van de door EMA ondervraagde organisaties veranderen C-level IT-executives (directeuren of managers) applicatie- en ITbeheerstrategieën van de organisatie. Van de ondervraagden blijkt 42 procent van de C-level directieleden direct betrokken te zijn bij planning, implementatie of het bevorderen van applicatiebeheer, ten opzichte van 37 procent in Ook liet het onderzoek zien dat de fi - nanciering van applicatiebeheer-acquisities in toenemende mate uit operationele IT-budgetten komt. Netwerkmonitoring- en beheer-tools blijven in ontwikkeling om de IT-organisatie beter te voorzien in wat zij nodig heeft. Zo is te garanderen dat het netwerk de nodige performance levert voor een optimale bedrijfsvoering. Steeds meer IT-afdelingen gebruiken deze tools om succesvol te kunnen zijn bij de toenemende complexe infrastructuren en om strategische ITprojecten te plannen zoals cloud computing, WAN-optimalisatie en datacenterconsolidatie. Er is ruimte voor vooruitgang op beide fronten; en die vooruitgang vordert. Carel Bak is Regional Director Benelux bij Riverbed Technology. appworks juni

12 strategie Sourcing strategie bepaalt locatie ontwikkelwerk Software ontwikkelen is een commodity geworden, maar ervoor zorgen dat de juiste programmatuur ontstaat, is een ander verhaal. Daarom heeft Ceva Logistics het schrijfwerk uitbesteed naar India, maar houdt het bedrijf ontwikkelaars in dienst die zich richten op procesverbetering. Onze focus is de bedrijfsvoering, zegt Fergus Hoedeman, tot voor kort senior vice president global applications bij Ceva Logistics. TEUS MOLENAAR Hoedeman werkt al sinds 2004 bij Ceva (en diens voorloper TNT Logistics). Vooral net na de vorming van Ceva door de samenvoering van TNT Logistics en Eagle Global Logistics heeft hij het IT-wijs gesproken fl ink voor de kiezen gehad. Dit leidde in het begin al tot meer dan vijftig veranderingsprojecten. Een kolfje naar Hoedemans hand, want hij genoot ervan. Daarbij ging het niet zozeer om de complexiteit van de afzonderlijke veranderingen, maar juist om de veelheid ervan. Je hebt immers niet de beschikking over potten goud en legers met IT ers. Resource management vormde de kern van dergelijke projecten, en is dat eigenlijk altijd blijven doen. Je moet roeien met de riemen die je hebt en daarbij de juiste keu- Een deel van het ontwikkelwerk heeft Ceva Logistics uitbesteed aan HCL in 12 appworks juni 2011

13 zes zien te maken. Dat maakt het boeiend, zegt Hoedeman. Bij Ceva is gekozen voor een centrale aanpak voor de wereldwijde automatisering. Er is één CIO (Peter Dew) en daaronder één persoon die verantwoordelijk is voor de applicaties, een persoon voor global infrastructuur en een persoon voor governance en strategie. Tot 15 januari 2011 bekleedde Hoedeman de functie van svp global applications. Supply chain management, freight management, transportbeheer, magazijnbeheer, en natuurlijk backoffi ce management zijn de belangrijkste taken die op het IT-bordje liggen binnen de groep global applicaties. Veel berichtenverkeer De klanten van Ceva veelal fabrikanten van producten die wereldwijd hun weg naar de distributeurs moeten zien te vinden willen graag weten hoe het ervoor staat met hun verzendingen. Zij willen weten waar de containers zijn om hun partners op de hoogte te kunnen stellen. Dat zorgt voor enorm veel berichtenverkeer, legt Hoedeman uit. De acceptatietesten van de software ook die uit India komt doen we zelf. Wij kennen immers onze eigen processen en die van onze klanten het beste. Gezien de historische ontwikkeling van Ceva is er niet één systeem waarin wereldwijd alle orders (en de afgeleide berichten) zijn verwerkt. Zo werkt de onderneming met twee verschillende magazijnbeheersystemen: Manhattan en RedPrairie. Geen ideale situatie, geeft Hoedeman, toe. Maar het kost een vermogen om een systeem te migreren als je al de politieke hobbel hebt genomen van de vraag welk van die twee systemen dan de standaard zou moeten zijn. Wie gaat dat betalen? Je kunt dat niet verhalen op de klanten. Enterprise Application Integration is het antwoord. Wereldwijd gebruikt de onderneming meer en meer één platform voor EAI en een Supply Chain Management Systeem. Wij gebruiken alle denkbare protocollen voor berichtenverkeer, gaat Hoedeman verder. Denk aan EDI, HTML, XML, Rosettanet. Voor het berichtenverkeer gebruiken we Tibco en Gentran als platform. India. Op de foto het beroemde grafmonument Taj Mahal in Noord-India. Maatwerk De fabrikanten die gebruik maken van de diensten van Ceva willen graag dat de documenten zijn uitgerust met hun eigen huisstijl. Bovendien wil elk klant zelf kunnen bepalen welke gegevens er precies in de documenten zijn opgenomen. Dan gaat het niet alleen over facturen en vrachtbrieven, maar ook om bijvoorbeeld rapportages. Het achterhalen van de appworks juni

14 Ceva Logistics is een van s werelds grootste logistieke dienstverleners. wensen van de klanten doet Ceva zelf. Het bouwen van dat maatwerk is uitbesteed aan HCL. In beginsel hebben we al het ontwikkelwerk in handen gegeven van onze Indiase partner, vertelt Hoedeman. HCL hebben we geselecteerd voor support en ontwikkelwerk. Zo n twee jaar geleden hadden wij nog 350 mensen binnen de applicatie groep. Dat is inmiddels teruggebracht naar 110, het werk van andere 240 mensen wordt nu (grotendeels of shore) verricht door HCL. Dat hebben we pas kunnen doen nadat we een sourcing-strategie hadden uitgestippeld. Je moet je De grote vraag blijft natuurlijk of het off-shoren van ontwikkeling en support werkzaamheden naar India een economisch voordeel oplevert. bewust afvragen wat je in huis wilt houden en wat je kunt uitbesteden. Het antwoord op die vraag bepaalt de bedrijfsvoering. Onze focus moet op de business zijn. Onze partner begrijpt immers niet de samenhang van de verschillende maatregelen die we op bedrijfsniveau doorvoeren. Dat Wat is Ceva Logistics? Ceva Logistics is een van de grootste logistieke dienstverleners ter wereld. Het bedrijf heeft twee moeders. Een deel is voortgekomen uit de van TNT losgemaakte logistieke divisie, een ander deel uit het Amerikaanse Eagle Global Logistics. Eigenaar van Ceva Logistics is het equity fund Apollo uit de VS. In 2007 heeft deze kapitaalverstrekker beide bedrijven overgenomen en meteen ingezet op een integratie van de bedrijfsonderdelen tot Ceva Logistics. Inmiddels opereert de onderneming in honderdzestig landen, heeft zij in zestig landen een eigen kantoor en staat het hoofdkantoor in Hoofddorp. De fi rma heeft een jaaromzet van 6,5 miljard euro. Zij telt ongeveer werknemers. Naar omzet gemeten, is zij in grootte de vierde logistieke dienstverlener ter wereld. De omzet komt voor 50% uit Europa, 30% uit de VS en 20% uit Asia Pacifi c (APAC). De meeste omzet freight management (container vervoer), magazijnbeheer, assemblage, just in time levering, planning en dergelijke zit in de VS, Italië en het Verenigd Koninkrijk. moet je wel goed begrijpen om het ontwikkelwerk te kunnen managen. Dit alles neemt niet weg dat de bouw van software wel moet voldoen aan onze kwaliteitseisen. HCL heeft de teams aangepast en gecentreerd rond onze klanten om de gevraagde kwaliteit te kunnen leveren. Onze eigen mensen zijn vooral gericht op procesverbetering en opstellen van de eisen die binnen ons bedrijf leven. De Systems Development Life Cycle (SDLC) bepalen wij zelf. Wij willen wel in control blijven. Als morgen HCL onverhoopt omvalt, dan hebben we natuurlijk wel een sourcing-probleem, maar inhoudelijk is er niks aan de hand. We hebben de touwtjes in handen. Voordelen Hoedeman heeft nog wel wat kanttekeningen bij de outsouring-praktijk. De grote vraag blijft natuurlijk of het off-shoren van ontwikkeling en support werkzaamheden naar India een economisch voordeel oplevert. De uurtarieven zijn natuurlijk beduidend lager, maar daar staat tegenover dat de overhead toeneemt omdat een agile approach in een off-shore model veel moeilijker is en je meer naar een waterfall approach toe moet. Een groot voordeel is wel dat je beschikking hebt over veel meer resources en dat er veel ruimte is met Indiase partijen om daadwerkelijk turn key projecten af te spreken. oor support werk moet Ceva naar een end to end SLA-structuur gaan waarbij op basis van een vast bedrag fee HCL volledige verantwoordelijkheid krijgt om de applicaties inclusief de onderliggende infrastructuur 24*7 100% beschikbaar te hebben voor de business. In het huidige model is er te vaak verwarring wie de lead heeft bij storingen waarbij meerdere componenten binnen het IT landschap met elkaar moeten worden afgestemd. Zelf testen Ceva werkt met standaard softwareleveranciers zoals Oracle, Manhattan en RedPrarie, maar wat Ceva Logistics niet als een softwareproduct inkoopt, is de functionaliteit voor Supply Chain Management. Deze programmatuur, onder de naam Matrix, heeft Ceva in de loop der jaren zelf gebouwd en bevat verschillende procesonderdelen, zoals transportoptimalisatie, transport execution, billing, en het tonen van orderinformatie aan de medewerkers van Ceva, de klant en de transporteurs. Voor Track en Trace ten behoeve van freight management heeft Ceva een pakket ontwikkeld onder de naam OneView. Hierop kunnen klanten inloggen om na te gaan hoe hun verzendingen verlopen. De integratie van OneView met Matrix de kern van de de bedrijfsvoering van Ceva doet de onderneming in samenwerking met HCL. In dat opzicht is het ontwikkelwerk een onderdeel van het proces. Dat moeten we zelf in hand houden. De acceptatietesten van de software ook die uit India komt doen we zelf. Wij kennen immers onze eigen processen en die van onze klanten het beste, stelt Hoedeman. Teus Molenaar is hoofdredacteur van AppWorks 14 appworks juni 2011

15 migratie Doe het niet zelf Jasper Kraak: Met jouw mailbox moet je geen risico willen lopen. De migratie naar Microsoft Offi ce 365 kan nog best een klus zijn. Mijn advies is: doe het niet zelf, maar schakel een Microsoft-partner in. Een bedrijf met ongeveer 100 medewerkers moet rekenen op een week of twee, drie voor een volledige migratie, uiteraard wel afhankelijk van welk pakket je kiest. Maar als je eenmaal over bent, ben je ook over. Bedrijven die nu BPOS gebruiken, worden binnen een jaar overgezet. JASPER KRAAK Overstappen op Offi ce 365 is op zich goed te doen, maar vergt in veel gevallen toch wel de begeleiding van een professional van een Microsoftpartner. Microsoft zelf levert bij het installatiepakket een aantal standaardtools, zoals wizards om documenten en mailboxen te uploaden. Maar als je vijftig mailboxen moet uploaden, ben je al gauw twee weken bezig voordat ze allemaal online staan. Ik raad het bedrijven eigenlijk niet aan om het zelf te doen. Ten eerste omdat je de kosten voor een consultant er vrij snel uit hebt. Goedkoop is in dit geval echt duurkoop. Als je het zelf doet, ben je er erg lang mee bezig en de kans is groot dat je nog weken na de migratie tegen storingen aanloopt. Ten tweede is tegenwoordig mailen zo n belangrijk, bijna bedrijfskritisch proces: daar moet je geen risico mee willen lopen. Bij de migratie en integratie is het ook van belang de applicaties te inventariseren die zelfstandig mails versturen, zoals monitoringssoftware die incidenten rapporteert. In 9 van de 10 gevallen is dat proces goed mee te migreren, in een enkel geval lukt dat niet en is er geen workaround. In dat geval zal dat proces via de lokale mailserver moeten blijven lopen. Licentie per gebruiker Het grootste voordeel van Offi ce 365 is dat je geen server meer nodig hebt voor je kantoorpakketten en dus fl ink kunt besparen op hardware en beheer. De kosten van de licentie hangen af van de zwaarte van het pakket en de ondersteuning. Er zijn verschillende smaken: van een eenvoudig pakket voor 5,25 euro per gebruiker per maand tot een compleet pakket voor 25,50 euro per gebruiker per maand. In dat laatste geval heb je alle Offi ce-toepassingen in de lokale variant en als online versie plus onder meer Exchange, SharePoint en Lync Online met uitgebreide ondersteuning. Voordeel van Offi ce 365 boven BPOS is ook dat je per gebruiker een abonnement kunt afsluiten, er is geen minimum meer van vijf licenties. Dat maakt het ook toegankelijk voor kleine ondernemingen en ZZP ers. Software plus service Wie alleen de online versies van de Offi ce-programma s gebruikt, kan niet alle zware bewerkingen uitvoeren. Online werk je namelijk met de light -versies van de programma s die je via de browser (behalve IE op dit moment ook Safari en Firefox) opent. Wil je toch alle features kunnen gebruiken dan blijf je (deels) aangewezen op de lokale versies. Maar dat past ook nadrukkelijk in de fi losofi e van Microsoft: niet software as a service, maar software plus service. Het zal zo zijn dat als je inlogt via SharePoint je de keuze hebt uit de verschillende versies. Inloggen kan vanaf elke plek met zo goed als elk apparaat. Je logt in (single sign-on) met je adres. Voor bedrijven is er een overzichtelijk federationprotocol voor toewijzing van rechten. De eindgebruikers zullen in hun dagelijkse praktijk niet zoveel merken van een migratie. De handelingen inloggen, programma kiezen, bewerken blijven vrijwel ongewijzigd. Jasper Kraak is trainer/consultant bij Microsoft-partner Qwise in Amsterdam. Hij begon als één van de eersten wereldwijd met het geven van de off ciële Off ce 365-training. appworks juni

16 Office 365 voor MKB Kleinere bedrijven, of ZZP ers, die willen beschikken over messaging- en samenwerkingstools als Exchange en SharePoint schrokken hiervoor veelal terug vanwege de ingewikkelde implementaties. Met Microsoft Offi ce 365 is dat niet meer het geval. Deze verse clouddienst van Microsoft biedt kleinere organisaties wat voorbehouden leek aan de grotere. TEUS MOLENAAR Met zijn MSN en hotmail heeft Microsoft al jaren ervaring opgebouwd in het leveren van clouddiensten. Het Azure-platform is van recenter datum, maar duidelijk is dat het bedrijf uit Redmond zijn kaarten heeft gezet op de cloud. In 2010 alleen al heeft de onderneming 2,3 miljard dollar wereldwijd geïnvesteerd in de bouw van datacenters. En voor alle investeringen in software-ontwikkeling, geldt tegenwoordig Coca-Cola Amatil in Australië is overgegaan op Office 365 dat er een cloudcomponent in zit, zegt Arjan Oude Kotte, directeur MKB Microsoft Nederland. Niettemin hanteert Microsoft de fi losofi e dat de keuze aan de klant is. Het softwarehuis blijft on premise softwareoplossingen bouwen en ontwikkelen, naast het cloud-aanbod. Het voordeel van Microsoft Offi ce 365 is wel dat kleine bedrijven nu ook kunnen beschikken over online-versies van Exchange, SharePoint en Lync. Voor de client/server versies van deze producten bedankten mkb ers vaak vanwege de kosten (hardware en licenties) en vanwege de ingewikkeldheid om de software goed in te richten en af te stemmen op de hardware. Daar heb je toch wel een IT-afdeling nodig en die hebben de meeste kleine bedrijven niet; zeker niet als het om eenmans/vrouws bedrijven gaat. Met Microsoft Offi ce 365 zorgt Microsoft voor de inrichting van Exchange en Outlook; en voor het onderhoud ervan (patches, upgrades, noem maar op). Eveneens aanwezig zijn cloudgebaseerde beheertools voor het geven van groepsbevoegdheden, het aanwijzen wie administratierechten krijgt, enzovoorts. Dit omvat tevens het gebruik van mobiele telefoons voor het gebruik van bedrijfs , agenda en contactbeheer. Uiteraard is er een naadloze integratie met smartphones die onder Windows Phone 7 draaien, maar het opzetten van gebruiksmogelijkheden voor iphone en de meeste Androidtoestellen is tamelijk eenvoudig. Dit geldt ook voor SharePoint; dat gewoonlijk een veel moeite kost om goed in te richten. Offi ce 365 biedt een hosted versie hiervan, waardoor inrichting en onderhoud niet op het bordje van de gebruiker komen te liggen. Het opzetten van een nieuwe TeamSite is tamelijk eenvoudig. Je hoeft alleen ontwerp, thema en dergelijke aan te geven. Ook is het eenvoudig 16 appworks juni 2011

17 documenten toe te voegen om te delen met collega s of partners. Beheertools voor het geven van bijvoorbeeld documentrechten zijn via het web te gebruiken. Verschillende versies Volgens Oude Kotte blijkt uit Microsoft-onderzoek dat de voorziening Exchange Online een gemiddelde kostenbesparing oplevert van ongeveer vijftig procent, terwijl gebruikers een 80 maal grotere mailbox krijgen; vergeleken met een servergebaseerde omgeving van het bedrijf zelf). Hij vertelt dat ZZP ers en kleine bedrijven (2-25 medewerkers) binnen een kwartier aan de slag kunnen met Offi ce Web Apps, Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Lync Online en een externe website. Dan gaat het om de basisversie van Offi ce 365. De kosten bedragen dan 5,25 euro per persoon per maand. Wie meer wil, bijvoorbeeld het gebruik van de vertrouwde Offi ce Suite (want Offi ce Web Apps is een uitgeklede vorm hiervan) kan kiezen voor een ander abonnement. Voor 22,75 euro per maand per gebruiker krijgen organisaties dan de beschikking over Offi ce Professional Plus, samen met , voic , enterprise social networking, instant messaging, web portals, extranetten, videoconferencing, webconferencing en 24/7 telefonische ondersteuning. Microsoft heeft verschillende versies, die elk een verschillende inhoud hebben, in het leven geroepen. Zo zijn er versies voor Information Workers en Kiosk Workers. De Kiosk Workers zitten gewoonlijk weinig achter hun pc en maken gewoonlijk weinig gebruik van Micorosoft Offi ce en Microsoft Outlook. De abonnementen voor de Information Workers zijn daarom duurder dan die voor Kiosk Workers. Daar komt bij dat Microsoft contracten heeft afgesloten met partners KPN en UPC die de Offi ce 365 gaan bieden. Het is nog onduidelijk wat KPN en UPC extra hebben te bieden (behalve bijvoorbeeld één factuur voor telefonie en clouddiensten), noch welke prijzen zij gaan hanteren. Dat alles zal deze zomer duidelijk zijn als Microsoft Offi ce 365 algemeen beschikbaar is. Wie nu al met een proefversie aan de slag wil, en de Eenvoudige integratie De aangeboden extra website via Offi ce 365 is een tamelijk standaard recht toe, recht aan mogelijkheid. De gebruiker moet zich schikken in de aangeboden templates. Veel veel organisaties is dat overigens voldoende. De site biedt echter niet alle toeters en bellen die nodig zijn om bijvoorbeeld een webwinkel te voeren of de geneugten van Flash of Flex in de site in te bouwen. Hoewel Google met zijn Apps vier jaar voorsprong heeft op Microsoft, lijkt Microsoft met Offi ce 365 de achterstand in één klap in te halen. Organisaties die de afgelopen jaren tevreden zijn over het gebruik van Google Apps zullen evenwel niet overgaan op het Microsoft-aanbod. Maar bedrijven die eerder al gebruik maakten van Microsoft BPOS (Business Productivity Online Suite; de magere voorloper van Offi ce 365) zullen zeker het nieuwe aanbod van Microsoft overwegen. Het grote voordeel is namelijk de eenvoudige integratie met de bestaande Microsoft Offi ce Suite-producten. Toch is het handig voor de migratie de hulp van een deskundige in te roepen (zie vorig artikel in dit tijdschrift). Wie beide wil blijven gebruiken (on premise en Infographic van Office 365 (bron: Microsoft). abonnementsmogelijkheden en prijzen wil weten, kan terecht op fi losofi e. Op Computerworld stelt Barry Simpson, cloud) kan dat makkelijk doen met de Microsoft- CIO van Coca-Cola Amatil in Australië, dat die integratiemogelijkheid al een reden was om over te gaan naar BPOS. Zodra Microsoft Offi ce 365 beschikbaar is, wil hij dit gaan toepassen. Hij voelt veel voor een geconsolideerd applicatielandschap en de snelheid om hiermee aan de slag te gaan. Microsoft heeft verschillende versies, die elk een verschillende inhoud hebben, in het leven geroepen. Ahold heeft niet willen wachten op Offi ce 365. Dit bedrijf besloot wereldwijd Google Apps te gaan gebruiken. Overigens kwam Ahold van een IBM Lotus Notes-omgeving. Voor het einde van 2011 zullen alle medewerkers de webdiensten van Google benutten. appworks juni

18 architectuur Vereenvoudiging verrijkt (1) Tal van organisaties staan voor de zware taak om uit kostenoverwegingen het automatiseringsplatform dichter bij de bedrijfsbehoeften te brengen en te rationaliseren. In twee delen beschrijven we gelardeerd met veel tips hoe de historisch gegroeide complexiteit is terug te dringen. Dit deel gaat voornamelijk in op het w inzichtelijk krijgen van de uitdagingen en en neemt al een voorschot op de oplossing. ARJAN JUURLINK Als gevolg van fusies en overnames is de complexiteit van het IT-landschap alleen maar gegroeid. Veel informatieverwerkende bedrijven zoals banken en verzekeraars hebben een periode van meerdere fusies achter zich. De huidige markt kent een hoge graad van concurrentie, de marges staan fors onder druk, dus het verlagen van operationele kosten is van groot belang. Dit resulteert meestal in lagere (IT) budgetten. Functionaliteit is door de fusies meer dan eens dubbel geïmplementeerd. Het effect hiervan is dat op den duur de kosten van het applicatielandschap de pan uit rijzen, en de time to market daalt. Veranderingen worden moeizaam geïmplementeerd: wettelijke wijzigingen en productvernieuwingen worden duurder en vragen meer doorlooptijd. Consequentie: de klanten en de toezichthouders zijn ontevreden, de concurrentiepositie verzwakt en er komen geen nieuwe producten meer in de markt. Dit is een doemscenario voor iedere CEO. De laatste 15 tot 20 jaar is er sprake van sterk toenemende schaalvergroting in de markt. De nadruk bij fusies ligt meer dan eens op organisatorische integratie. Integratie van het dienstenlandschap is vaak een ander verhaal. Keuzes over de standaard dienstverlening zoals telefoons en laptops zijn snel gemaakt en geïmplementeerd. Iedereen snapt de ratio achter het feit dat de IT-organisatie niet een zeer breed scala van merken en typen telefoons naast elkaar in de dienstencatalogus aanbiedt. Keuzes over het ontdubbelen van functionaliteit daarentegen zijn vaak veel lastiger, raken meer en grotere belangen, en duren dus vaak langer. Als uiteindelijk de implementatie start, staat de volgende fusie al weer voor de deur! Rationalisatie van het applicatielandschap heeft vaak weinig prioriteit bij business en IT-management door de spanning tussen de korte termijn van bedrijfsdoelstellingen en de lange termijn van IT-architectuurdoelstellingen. Met als gevolg dat de ruimte voor productinnovatie daalt en de kosten van het applicatielandschap steedsverder groeien. Het veranderbudget gaat daardoor op aan wettelijke veranderingen en soms grootschalige post-merger integratietrajecten. 18 appworks juni 2011

19 Geen focus op uitzetten Organisaties beschikken vaak over meerdere duizenden applicaties, aangekocht of zelf ontwikkeld. Er is geen geld meer over voor ordentelijk versie- en vernieuwingsbeleid, waardoor ook de infrastructuur onder de applicaties snel veroudert en een technology backlog ontstaat. Een businessmanager is gemiddeld korter in zijn functie dan de levensduur van een applicatie. Het gevolg is dat opruimen meestal verhuist naar het bordje van de opvolger. Met opruimen scoort een manager immers niet. Er is meestal geen positieve terugverdientijd voor opruimen, en daarmee ontbreekt de businesscase in organisaties met als focus kostenbesparing. Het gevolg hiervan is dat er in de meeste gevallen alleen nieuwe functionaliteit bij komt (nieuw naast oud): er is onvoldoende focus op het uitzetten van verouderde functionaliteit. Applicatierationalisatie komt daardoor onvoldoende uit de startblokken en de tijdens een fusie groots aangekondigde IT-besparingen blijven uit. Het probleem van hoge kosten en lange time to market vermindert niet, maar groeit alleen maar. IT-organisaties zijn zich hiervan steeds meer bewust, maar slagen er nog onvoldoende in om het businessmanagement te mobiliseren. Pas als het businessmanagement daadwerkelijk voelt dat IT een rem vormt op de bedrijfsontwikkeling - en dit duidelijk en zichtbaar is te onderbouwen is verandering mogelijk. Het verdient aanbeveling de applicatie footprint in eerste instantie zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld tot gegevens die nodig zijn om het applicatielandschap te analyseren. Applicaties en Infrastructuur (het IT-domein). Complexiteitsreductie is te starten vanuit elk van deze vier invalshoeken. Hier is dus sprake van een én-én vraagstuk, in plaats van een óf-óf vraagstuk. De business kan starten met het ontdubbelen van (deels overlappende) producten en processen. IT kan beginnen met het ontdubbelen van functionaliteit en het terugdringen van de variatie in infrastructuur en ontwikkel- en beheerhulpmiddelen. Starten met complexiteitsreductie aan de Onder meer hierdoor is complexiteitsreductie businesskant, zonder IT te betrekken, duurt in het verleden niet succesvol geweest. vaak langer vanwege de vaak langlopende Om deze patstelling te doorbreken maken verplichtingen en de vele belanghebbenden. we onderscheid tussen Producten, Processen & Organisatie (het businessdomein) en daadkrachtige IT-organisatie snel een Bij een centraal georganiseerde IT, zal een voorbeeld voor de business kunnen zijn en snel tot resultaten kunnen komen. Portfoliobeheer Applicatieportfoliomanagement is een belangrijk proces om IT-complexiteitreductie uit te kunnen voeren. Het voorziet in de noodzakelijke informatie om vereenvoudiging te kunnen besturen. Gartner schrijft het volgende over de informatiehuishouding die nodig is voor Applicatie Portfoliomanagement: Patstelling doorbreken Complexiteitsreductie is geen doel op zich. Het vereenvoudigen van de bedrijfsarchitectuur leidt uiteindelijk tot betere sturing en effectievere inzet van middelen, dus lagere kosten en snellere ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Daar hebben Business en IT beide een verantwoordelijkheid in. In het verleden heeft het onderkennen van deze rolverdeling gezorgd voor een patstelling: Business vond complexiteitsreductie voornamelijk een IT-aangelegenheid, terwijl IT vond dat ze niet kon bewegen voordat de business haar producten en processen eenvoudiger maakte. End user applicaties zijn te vergelijken met een mierennest: erg veel en complex, maar wel begrensd. appworks juni

20 Each application should be clearly described from a business function and from a technical perspective. Technical dependencies should be clearly identifi ed, as should functional interdependencies with other applications. For each application in the inventory, there should be a clear statement about the costs, benefi ts and risks associated with the application, and an outline of the expected lifecycle events throughout the planning horizon for the application. En over de eerste te zetten stap: The IT management team should invest in the adoption of application portfolio management as a mechanism for formalizing the management of the application inventory. Applicatie Inventaris De complexiteit van het IT-landschap kan uiteindelijk leiden tot verminderende concurrentiekracht en het uitblijven van nieuwe producten; een doemscenario voor elke CEO. 20 De eerste noodzakelijke stap om complexiteit in het applicatie- en infrastructuur landschap te kunnen reduceren is het aanleggen van een Applicatie Inventaris: de single source of truth voor alle relevante gegevens over het applicatie- en infrastructuurlandschap. Van tevoren is het nodig goed te overwegen welke gegevens in deze Applicatie Inventaris moeten komen. Volgens sommige leveranciers en adviesbureaus zijn er zeker zestig eigenschappen van applicaties die geïnventariseerd moeten zijn om effectief te kunnen sturen op de applicatieportfolio. Het grote nadeel hiervan is dat er vaak veel geld wordt uitgegeven aan kostbare inventarisaties, die lang duren. Aan het eind daarvan is er echter nog geen applicatie uitgezet, en is de informatie in veel gevallen alweer verouderd. Analyse en besluitvorming over welke applicaties het eerst in aanmerking komen voor sanering, wordt vaak niet beter van nog meer gegevens. Beter is om een beperkt aantal gegevens vast te leggen voor het gehele landschap, en dan op need to know basis meer details en anderssoortige informatie te inventariseren. De gegevens die in ieder geval bekend moeten zijn van een applicatie om voldoende management attentie in de business te krijgen zijn te vatten in het acroniem CURE: C: Cost. Dit gaat om het bepalen van de kosappworks juni 2011

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen!

Ontdek wat Office 365 voor Uw organisatie kan doen! Microsoft Office 365 / 2013 Office 365 maakt een heel nieuwe werkwijze mogelijk. Office 365 biedt vrijwel overal toegang tot de vertrouwde Microsoft Office-tools, aangevuld met hoogwaardige, eenvoudig

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

De Tien Waarheden over Office 365

De Tien Waarheden over Office 365 De Tien Waarheden over Office 365 door Jasper Kraak, senior consultant en trainer bij Qwise Met Office 365 zet Microsoft stevig in op de cloud. Niet als eerste, maar wel zeer overtuigend. De opvolger van

Nadere informatie

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients

IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Persbericht IGEL; Cloud Sourcing Een nieuw werkterrein voor Thin Clients Igel beschouwt cloud computing als een kernelement in een nieuwe golf van outsourcing, een golf waarvan vooral het MKB zal gaan

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties

WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN. Hardwarevirtualisatie en licenties WHITEPAPER NIEUWE HARDWARE? LET OP UW ORACLE LICENTIES EN VOORKOM FINANCIËLE GEVOLGEN Hardwarevirtualisatie en licenties Financieel risico? Vijf belangrijke vragen Prakijkscenario en advies Inleiding Virtualisatie

Nadere informatie

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem?

Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Dicht het security gat - Microsoft SharePoint, OCS, en Exchange met Secure File Sharing Heeft uw organisatie ook een Dropbox probleem? Executive summary Organisaties maken meer en meer gebruik van online

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery

Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Meer mogelijkheden voor mobiele medewerkers met secure app delivery Werken met Windows-applicaties op alle mogelijke devices, met volledige security. Om gemakkelijk en productief te werken, willen veel

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer

Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer Havelaar & van Stolk - van reactief naar proactief ITbeheer in MKB Microsoft System Center Essentials 2007 en Microsoft System Center Operations Manager 2007 stabiliseren de IT-omgeving van verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale

Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale e Trotsr van e partn Ontdek de voordelen van een VoIP-telefooncentrale 3CX Phone System for Windows is een op software gebaseerde IP PBX die leverancier specifieke PBX Telefooncentrale vervangt. De IP

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

BlackBerry Cloud Services

BlackBerry Cloud Services BlackBerry Cloud Services Flexibele draadloze oplossing Uitgebreide beveiligingsopties Eenvoudig (centraal) te beheren Kosten besparen BlackBerry Enterprise Server & BlackBerry Express Server BlackBerry

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA.

GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. GOEDE ZORG VOOR ONDERZOEKSDATA. Ziekenhuislaboratorium LabWest vertrouwt IT-infrastructuur toe aan Sentia Sinds 2011 werken verschillende ziekenhuizen in en rondom Den Haag met een gezamenlijke laboratoriumorganisatie.

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Hoe schaf je Microsoft producten aan?

Hoe schaf je Microsoft producten aan? Hoe schaf je Microsoft producten aan? Emile van Thienen Senior Software License Specialist emile@centralpoint.nl Microsoft Licenties Wat zijn Microsoft licenties Gebruikers recht/overeenkomst Elke onderneming

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Een alledaags gegeven

Een alledaags gegeven Venice in een SAAS omgeving 8 September, 2010 Een alledaags gegeven Elektriciteit, water, gas, telefonie zijn enkele van de basisbenodigdheden waar we als consumenten en bdij bedrijven continu gebruik

Nadere informatie

Toonaangevend in open source collaboration

Toonaangevend in open source collaboration Toonaangevend in open source collaboration Open in technologie en onderlinge communicatie ENTERPRISE OPEN COMPATIBLE Zarafa is een toonaangevend Europees softwarebedrijf op het gebied van open source groupware

Nadere informatie

Efficiency gegarandeerd in nieuwe omgeving van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Exchange Server 2007

Efficiency gegarandeerd in nieuwe omgeving van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Exchange Server 2007 Efficiency gegarandeerd in nieuwe omgeving van Microsoft Office SharePoint Server 2007 en Exchange Server 2007 De oude IT-omgeving van PNO Consultants kon de snelle groei van het bedrijf amper bijbenen.

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst

Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Persbericht Capgemini kondigt SkySight aan: de nieuwste generatie cloudorkestratiedienst Perscontact : Sogeti Nederland B.V. Jolanda Peek Telefoon : (31)6 52327513 Mail : jolanda.peek@sogeti.nl Parijs,

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Werken waar en wanneer u maar wilt!

Werken waar en wanneer u maar wilt! Werken waar en wanneer u maar wilt! Als ondernemer wilt u: Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven Bij alle gegevens kunnen als u bij de klant

Nadere informatie

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7

Virtueel of Fysiek. Uitdagingen bij migratie naar Windows 7 Het jaar 2011/2012 staat voor veel organisaties in het teken van Windows 7. De overstap van Windows XP naar Windows 7 lijkt in eerste instantie eenvoudig te zijn maar blijkt in de praktijk toch complex.

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie